EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / 2 0 1 1. Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a"

Transkriptio

1 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / Tartu tilaisuuteen ja hae hallitukseen Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a

2 Sisällys Puutarha ja paljon muuta s. 16 PME:n kevät oli täynnä mitä moninaisempia tapahtumia Puheenjohtajalta 3 PME:n jäsenkyselyn tuloksia 4 Hallituksen terveiset 7 Ehdota vuoden 2011 pirkanmaalaista ekonomia 7 PME etsii uusia jäseniä hallitukseen 7 Rapukestit syksyn iloksi 8 SEFEn tervehdys: Aija Bärlund 10 Kalevala Korujen jäljillä 11 Tulevia tapahtumia 12 Ilmoittautuminen tapahtumiin 15 Katsaus menneisiin tapahtumiin 16 Tietovisa 17 Boomin kuulumisia 18 Mediakortti 19 Nautitaan rapukesteistä! s. 8 Tutustu rapukestien etikettiin ja tule mukaan PME:n retkelle Rapukartanoon EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2011 Kannen kuva Tampere tunnetuksi ry Jakelu Pirkanmaan Ekonomien jäsenkunnalle ja muille yhdistyksen sidosryhmille, yhteensä noin kpl Lehden julkaisija Pirkanmaan Ekonomit ry Päätoimittaja Paula Syväniemi Ilmoitustiedot Ilmoitusten hinnat ja koot löydät lehden sivulta 19 sekä yhdistyksen internet-sivuilta Ilmoittaminen on ALV 4 :n perusteella arvonlisäverovapaata. Painotiedot Painomenetelmä offset Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy Rasulankatu Tampere Graafinen ulkoasu ja takakannen kuva Jaakko Pihlaja puh EkonomiEnergiaa

3 Puheenjohtajalta Puheenjohtajan puheenv u o r o Nyt kun kesä on kääntymässä pikku hiljaa kohti syksyä, on aika käynnistellä myös PME:n toimintaa. Tietoa tapahtumistamme löytyy tämän lehden lisäksi myös internetistä Tervetuloa mukaan! PME:n hallitus ottaa jatkossakin mielellään vastaan tapahtumaideoita tai vinkkejä yritysvierailukohteista. Alkukesästä toteutimme jäsenkyselyn, johon saimme yli 420 vastausta, mikä on noin 26% kaikista jäsenistämme. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä jäsenten mielipiteitä, minkä avulla niin istuvan kuin tulevienkin hallitusten on helpompi järjestää kiinnostavia tapahtumia. Kysehän on myös jäseniltä kerättyjen jäsenmaksujen kohdentamisesta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä yli 90% toiminnastamme rahoitetaan SEFEn jäsenmaksun yhteydessä kerättävältä paikallisyhdistyksen jäsenmaksulta, joka PME:llä on 20 euroa henkilöltä. eri syistä työelämän ulkopuolella. Vastaajista n. 82% on iältään vuotiaita. Avoimissa vastauksissa suurimmaksi esteeksi osallistua tapahtumiin koettiin ajan puute. Joissakin kommenteissa tuotiin esille itselle mielenkiintoisten tapahtumien puuttuminen tai se ettei entuudestaan tunneta muita jäseniä. Vastaavasti tärkeimmäksi syyksi osallistua PME:n tilaisuuksiin ilmoitettiin ammatillinen tai yleissivistävä kouluttautuminen sekä verkostoituminen. Kysyimme myös jäsentemme halukuutta osallistua hallituksen toimintaan. Tähän tarjoutuukin jälleen oiva mahdollisuus sillä syyskokouksessa lokakuun puolivälissä valitaan jälleen puheenjohtaja toimintavuodelle 2012 sekä joukko uusia hallituksen jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Toiminta sitoo muutamia tunteja kuukausittain kokousten ja tapahtumien järjestämisen myötä, mutta on myös antoisaa ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen. Hakuilmoitus löytyy tästä lehdestä, lue ja toimi! Kyselyn tulokset on esitelty tarkemmin tässä lehdessä. Vastanneista hieman yli 80% ilmoitti olevansa palkansaajia, n. 5% pää- tai sivutoimisia yrittäjiä ja loput eläkeläisiä tai Jari Hirvonen puheenjohtaja Pirkanmaan Ekonomit ry WANTED! Hallituksen 2011 kokoonpano Jari Hirvonen, puheenjohtaja, Elina Pelto, varapuheenjohtaja (IT-vastaava), Sari Salomaa, talousvastaava, Paula Syväniemi, tiedotusvastaava, Janika Lanne, sihteeri, Jukka Luoma, jäsenvastaava, Kai Talonen, suhdetoimintavastaava, Pirjo Koivisto, uravastaava, Niilo Järkäs, Hallituksen jäsen Sinä aikaansaava ja energinen ekonomi, tuo oma panoksesi hallitukseemme! Uusia toimijoita tarvitaan kaudelle Lähetä vapaamuotoinen hakemus 11.9 mennessä sähköpostitse Lisätietoja hallitustyöskentelystä saat nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Valinnat tehdään hallituksen esityksestä PME:n syyskokouksessa ja valittujen toimikausi alkaa Pirkanmaan ekonomit ry 3

4 Jäsenkyselyn tuloksia Yritysvierailu Jo h ta m i n e n ja Esimiestaidot Oy:n t i lo i s s a ke l lo a l k a e n Ennen kesälomille siirtymistä toteutettiin Pirkanmaan Ekonomien jäsenkysely, jonka vastausten pohjalta otsikossa kuvattu tapahtuma keräisi muhkeimman osanottajamäärän. Sunnuntaina järjestettävä verotuksen kiemuroihin pureutuva koko perheen tapahtuma vastaavasti jättäisi luennoitsijan pohtimaan kannattaako hänen itsekään ilmaantua paikalle. Saatujen vastausten avulla pyrimme jatkossa tekemään PME:n toiminnasta entistä kiinnostavampaa ja toteuttamaan jäsenten toiveita. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Vastaajien taustat Kysely lähetettiin kaikille niille jäsenille, joiden jäsentiedoista löytyy sähköpostiosoite. Vastauksia saatiin 424 kappaletta, joka vastaa noin 26 % kyselyn vastaanottajista. Kysely ei tavoittanut jäsenistä niitä 300 jäsentä, joiden tiedoista sähköpostiosoite vielä puuttuu. Omat tietosi voit tarkistaa ja päivittää osoitteessa www. sefe.fi (ohjeet tämän lehden sivulla 15). Vastauksia saatiin kattavasti kaiken ikäisiltä jäseniltä. Naiset olivat hieman miehiä aktiivisempia sillä heidän osuutensa vastanneista oli noin 57 %. Vastanneista enemmistö työskentelee palkansaajana (n. 80 %), mutta mukaan mahtui myös eläkeläisiä (7 %), yrittäjiä (5 %) ja työelämän ulkopuolella olevia (7 %). PME:n tapahtumiin osallistumisen syyt Osallistumisaktiivisuus ja kiinnostus erilaisiin tapahtumiin Vastanneista lähes 70 % oli osallistunut tai aikeissa osallistua PME:n tapahtumiin. Niitä 130 jäsentä, jotka eivät vielä ole aktivoituneet tapahtumien osalta, tuntui avointen vastausten perusteella yhdistävän kaksi tekijää: aikataulut ja kiire. Jatkossa pyrimme hallituksen toimesta laatimaan tapahtumakalenterin entistä aikaisemmin, jolloin kiinnostaviin tapahtumiin voi varautua ajoissa. Kysymykseen osallistumisen syystä vastaajien enemmistö antoi äänensä yleissivistävälle kouluttautumiselle, mutta verkostoituminen ja ammatillinen kouluttautuminen olivat myös usean vastaajan listan ykkösenä, kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi. Neljännen vaihtoehdon yleisimmäksi ja yhdistäväksi tekijäksi avoimissa vastauksissa nousee viihde, hauska yhdessäolo ja virkistäytyminen. Osalle PME:n toiminta tuntuu tarjoavan hyvää vastapainoa työlle ja hauskuutusta harmaan arjen keskelle. Kysyttäessä kiinnostusta osallistua erilaisiin tapahtumiin tai toimintaan saatiin yritysvierailujen ja kulttuuritapahtuman osalta lähes identtiset vastausjakaumat. Yritysvierailut veivät kuitenkin niukasti voiton ja kolmanneksi eniten kiinnostusta herättivät matkat toisille paikkakunnille. Vastausten perusteella urheilutapahtumat ja koko perheen tapahtumat jakavat mielipiteitä melko vahvasti. Yli 50 % vastanneista arvioi näiden tapahtumien kiinnostavan vain melko tai erittäin vähän. Ehdotuksia tuleviksi tapahtumiksi saatiin lukuisa määrä ja näiden joukosta tullaan poimimaan parhaita helmiä seuraavien vuosien tapahtumakalentereihin. >> 4 EkonomiEnergiaa

5 Toivotut tapahtumatyypit Takaisin koulun penkille Koulutukselliset tapahtumat ovat aina kuuluneet PME:n tarjontaan ja näihin liittyen kyselyssä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta erilaisiin aihealueisiin liittyen. Osa-alueista johtaminen ja esimiestaidot sekä esiintyminen ja vuorovaikutus kirivät tasatulokseen 3,53 asteikolla viidestä yhteen. Tarkasteltaessa kiinnostuksen osa-alueita ikäjakauman pohjalta nousee esiintymisen ja vuorovaikuttamisen merkitys nuorempien (alle 40-vuotiaiden) vastanneiden keskuudessa johtamista ja esimiestaitoja kiinnostavammaksi aiheeksi. Naisista 68 % koki esiintymis- ja vuorovaikutustaidot erittäin tai melko tärkeäksi. Miesten osalta vastaava prosentti oli 45 %. Johtamis- ja esimiestaitojen osalta naisista 63 % piti näitä koulutusosa-alueita erittäin tai melko tärkeinä ja vastaavasti miehistä 43 % oli samaa mieltä. Koulutuksellisiin tapahtumiin liittyen vastaajat antoivat paljon hyviä ehdotuksia. Ekonomien joukossa tuntuu olevan myös melko paljon henkilöstöhallinnosta ja työlainsäädännöstä kiinnostuneita sillä useampi vastaaja toivoi koulutusta järjestettäväksi myös tältä osa-alueelta. Lisäksi toivottiin sijoitustoimintaan liittyvää koulutusta. Seuraavalla sivulla on esitetty jakauma koulutuksellisten tapahtumien merkityksestä vastaajille. >> Haluatko vaikuttaa PME:n toimintaan? Hae hallitukseen ja tule mukaan järjestämään tapahtumia ja kehittämään yhdistystä. Lue lisää sivulta 7. Pirkanmaan ekonomit ry 5

6 Jäsenkyselyn tuloksia Koulutusten toivotut painopistealueet Töi d e n jä l k e e n tav ata a n, k u n h a n a s i a s ta o n v i e s t i t t y s ä h kö p o s t i l l a Tapahtumien ajankohdista selkeäksi suosikiksi nousi kello jälkeen toteutettavat iltatilaisuudet. Mahdollisina ajankohtina pidettiin myös aamupäivän tai iltapäivän aikana toteutettavia puolipäiväisiä ohjelmakokonaisuuksia. Sen sijaan kokopäiväiset tai viikonlopulle sijoittuvat tapahtumat eivät juuri saaneet kannatusta. Viestinnän osalta kirkas ykkönen kaikkien vastaajien keskuudessa oli koottu uutiskirje omaan sähköpostiin. PME:n EkonomiEnergiaa-jäsenlehti seurasi hyvänä kakkosena ja sen ilmestymismäärää pidettiin hyvänä. Kehitysideoita viestinnän tehostamiseksi ja tavoitettavuuden parantamiseksi tuli hyvin. Lopuksi ruusuja ja risuja Jäsenkyselyn loppuun toivoimme vielä terveisiä hallitukselle ja mukava olikin lukea niitä positiivisia ja kannustavia viestejänne. Toki mukaan mahtui kritiikkiäkin, joka myös on ymmärrettävää, onhan meitä mukana lähes 2000 jäsentä. Uskon, että tämän kyselyn ja vastausten pohjalta saamme kohdennettua tulevaa toimintaa yhä enemmän jäsenistöä palvelevaksi ja saamme myös varmistettua, että kaikki jäsenet saavat vastinetta rahoilleen. Jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Finnkinon sarjalippupaketit. Sarjaliput voittivat: Maija Harala, Kati Kurikka, Anu Purttu, Riikka Tuomisto ja Risto Väntsi. Onnittelut voittajille! Kiitokset vielä SEFEn Anja Uljakselle kyselyn teknisestä toteuttamisesta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa jäsenkyselyyn tai jäsenasioihin liittyen ota rohkeasti yhteyttä! Terveisin Jukka Luoma PME:n jäsenvastaava 6 EkonomiEnergiaa

7 Hallituksen terveiset Etsitään uusia jäseniä hallitukseen Sin ä ai k a a n s a ava ja en e r g i n e n eko n o m i, tuo oma panoksesi hallitukseemme! Uusia tekijöitä tarvitaan kaudelle Hallitustyö antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja PME:n kehittämiseen ja lisäksi SEFE tarjoaa luottamustehtävissä toimiville ylimääräisiä etuja esimerkiksi ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 11.9 mennessä sähköpostitse Lisätietoja hallitustyöskentelystä saat nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Valinnat tehdään hallituksen esityksestä PME:n syyskokouksessa ja valittujen toimikausi alkaa Ehdota vuoden 2011 Pirkanmaalainen Ekonomi! Kaikki PME:n jäsenet voivat esittää hallitukselle ehdokkaita vuoden Pirkanmaalaiseksi Ekonomiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen kotisivujen palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen Kunniamaininnan saajan pitää olla pirkanmaalainen tai Pirkanmaalla toimiva ekonomi, joka ehdottajansa mielestä ansaitsee tulla huomioiduksi. Kyseeseen voi yhtä hyvin tulla liike-elämässä kuin yhteiskunnallisesti ansioitunut ekonomi. Yhdistyksen hallitus tekee lokakuussa valinnan saamiensa ehdotusten pohjalta. Vuoden Ekonomi julkistetaan pikkujouluissa Vuoden 2010 Pirkanmaalainen Ekonomi Mikka Seppälä Pirkanmaan ekonomit ry 7

8 Esittelyssä Rapukestit syksyn iloksi! Rapukausi alkaa heinäkuussa ja jatkuu aina lokakuun loppuun saakka. Punaposkisten kesäherkkujen aika on parhaimmillaan, kun elokuun kuutamot lupaavat erityistä lumoa rapukestien lisämausteeksi. Rapujuhlat kuuluvat Suomen kesään, joskin malli on aikoinaan haettu naapurimaasta Ruotsista. Rapujen syönti on yleisempää siellä missä rapuja eniten pyydetään eli eteläisessä Suomessa. Rapujen korkeasta hinnasta johtuen monissa rapujuhlissa saatetaan nauttia pakasterapuja, mutta se ei tunnelmaa latista. Rapujen kanssa näpräileminen on hauskaa puuhaa. Kun lisäksi paikalla ovat hyvät ystävät, tarjolla makoisia juomia ja ilmoilla iloisten snapsilaulujen sekaääninen kaaos hämärtyvässä kesäillassa, niin oikealla asialla ollaan; rapujuhlat ovat isojen ihmisten lastenkutsut! Miten rapuja syödään? Rapujen syönnissä on sääntöjä, jotka ovat luonnollisesti tehty rikottaviksi. Jokaisella on oma tyylinsä; yksi näpertelee pikkutarkasti ja tekee perkeistäkin taideteoksen lautaselleen, toinen ottaa ravusta vain parhaat palat ja jättää jälkeensä kaaoksen lautaselle. Ravut syödään käsin apuvälineenä rapuveitsi. Rapukesteissä on lupa pureskella, imeskellä ja ryystää mielin määrin. Ja rapuveitsihän on ainoa veitsi, jonka saa panna myös suuhunsa etikettiä rikkomatta. Mitä lisäksi tarjolle? Ravuissa on hyvin vähän varsinaista syötävää. Niiden kanssa puuhasteleminen on suurempi anti kuin niiden vatsan täyttöarvo. Hintavuutensa vuoksi rapuja on harvoin vara syödä niin paljon, että siitä olisi koko ateriaksi. Joukossa voi aina olla joku joka ei voi syödä rapuja allergian vuoksi. Heille on kohteliasta varata rapurituaalin ajaksi muuta syötävää kuten kanankoivet, maissintähkät, keitetyt herneen palot (apposet) tai dipattavat kasvikset. Vatsan täytteeksi ennen rapuoperaatiota voi tervetulomaljan kanssa tarjota vaikkapa keittoa, karjalanpiirakoita, pieniä voileipiä tai esimerkiksi oliiveja, pähkinöitä tai muuta pientä naposteltavaa. Rapujen jälkeen on tapana tarjota jokin lämmin ruoka. Sesongissa olevia raakaaineita on viisasta hyödyntää; tarjoa esimerkiksi yksinkertaisesti kantarellipekonimuhennosta ja uusia perunoita. Jonkun mielestä paras lämmin ruoka on reilu pihvi. Ja jälkiruuaksi tarjotaan jossain muodossa sesongin herkkuja, mehukkaita marjoja. >> 8 EkonomiEnergiaa

9 Rap u j u o m at Viiniä vai olutta? No, snapsia kuitenkin. Monet nauttivat rapujen kanssa mieluiten olutta, jotkut raikasta, hedelmäistä valkoviiniä. Snapsi ryypyksi sopii kossu, akvaviitti tai muu maustettu viina kukin valitsee juoman makunsa mukaan. Rapurekvisiitta Punainen on rapujuhlien väri. Valkoiseen yhdistettynä ja tillin vihreydellä ryyditettynä rapukattauksen ilme on herkullinen ja raikas. Kynttilät ja/tai lyhdyt luovat tunnelmaa loppukesän pimeneviin iltoihin. Rapu on sen verran arvokas tarjottava, että se ansaitsee pöytään talon parhaan serviisin ja kankaisen liinan sekä lautasliinat. Rapurituaaliin kuuluvat ruokalaput, jotka sidotaan ruokailijan kaulaan estämään vaatteiden likaantumista tai ihan vain rituaalin vuoksi. Parhaat on valmistettu kankaasta, paperiset ja muovisetkin käyvät. Tarvitaan myös kankaisten lautasliinojen lisäksi paljon paperisia lautasliinoja, sillä sormin syönti on sotkuista touhua. Paras rapulautanen on suurehko, ja niitä katetaan pöytään kaksi päällekkäin. Ravuista tulee runsaasti roskaa ja lautanen on syytä vaihtaa välillä. Lisää ravuista ja rapukestien rituaaleista on mahdollista kuulla ja oppia pe 2.9. PME:n retkellä Rapukartanoon! Rapukartanolla rapuja saan, ympäri vuoden koska vaan. Ensin maittavat alkupalat, Rapujuhlien lauluja Koko n a a n! (s äv e l: He l a n gå r) Kokonaan me kerralla kaikki kipataan, kokonaan me kerralla kipataan. Se ken ei kippaa kokonaan hän ei saa puolikastakaan. Kokonaan! Me kerralla kipataan! Sn a p s i k y l p y (s äv e l: Ka l l i o l l e ku k k u l a l l e) Tilli suussa, kruunu päässä Sinut pöytään kannetaan. Paahtoleivän päälle sulle snapsikylpy annetaan. Geo r g de Go d z i n s k y n ra p u l au lu (säv e l: Uk k o No o a ) Rapu tuli, rapu tuli nyt on elokuu. Iloitse sä veikko kohta olet peikko. Nami, nami, nami, nami vatsassa nyt soi. Ota lasi, ota lasi juo nyt minun kans. Surut huolet heitä, rypyt hymyyn peitä. Ilon, onnen ravut nämä sydämehen toi. isäntä neuvoo ravunsyönnin salat. Saa laulu Kuoreveden rannalla raikaa, Kartanon rapurallaassa on taikaa. Toi vot t u vi e r a s (niille jotka eivät halua laulaa) Kolme koputusta pöytään, jonka jälkeen koputtaja ilmoittaa seurueelle: Sisään! Tämän jälkeen snapsit kaadetaan kurkkuun. teksti Paula Syväniemi Mukaillen sivustosta juhlista/muut-juhlat/rapujuhlat Pirkanmaan ekonomit ry 9

10 SEFEn tervehdys Yhdessä tekemisen meininkiä ekonomiyhteisöön Pitää olla kirkkaat, yhteiset tavoitteet ja jaettu vastuu. Yhdessä tekeminen ja luottamuksen ilmapiiri tuottavat työpaikoilla parempia tuloksia kuin individualismin tukeminen. SEFEn uusi toiminnanjohtaja MBA Aija Bärlund, 49, haluaa tuoda SE- FEen lisää yhteishenkeä. Bärlund tarttui keskellä muutosprosessia olevan SEFEn ohjaksiin huhtikuussa. Järjestön uudistamiseksi on ollut jo pitkään sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Bärlundin johdolla onkin jo käynnistetty selvitystyö siitä, minkälainen SEFE pystyy parhaiten ajamaan ekonomien asiaa tulevaisuuden Suomessa. Bärlund näkee itsensä ennen kaikkea mahdollistavana johtajana, joka lähtee liikkeelle työyhteisön jo olemassa olevista vahvuuksista. Kun headhunter otti häneen yhteyttä, Finprossa johtotehtävissä toiminut Bärlund ei ollut vaihtamassa työpaikkaa. Kiinnostui kuitenkin heräsi heti. Olin ollut jo pitkään SEFEn jäsen ja mielikuvani siitä oli erittäin hyvä. SEFE on tarkoittanut minulle henkilökohtaista kehittymistä, turvaa ja ystäviä. Koen, että SEFE on ollut edelläkävijä, ja haluan kehittää sitä siihen suuntaan edelleen, Helsingin Ekonomien liikkeenjohdon kerhon entinen hallitusaktiivi Bärlund sanoo. Juu r e t Ta m p e r e e l l a k o k e- mus maailmalta Bärlundin juuret ovat syvällä Pirkanmaalla. Hän on käynyt koulut Tampereella sekä opiskellut kauppaopistoissa Ikaalisissa ja Tampereella, jonka jälkeen työ vei kansainvälisiin tehtäviin eri puolille maailmaa. Bärlund on tehnyt ison osan urastaan viennin edistämisen parissa Finprossa. Takana on muun muassa toimiston uudelleenorganisointia Kööpenhaminassa, uusien vientialojen kehittämistä Suomessa ja vientikeskuksen johtamista Pekingissä. Bärlundilta löytyy lisäksi kokemusta johtamisen kehittämistyöstä sekä markkina- ja kilpailijaseurannasta yksityiseltä sektorilta. Työnsä ohessa lisäkouluttautunut Bärlund on tutkinut virtuaalijohtoryhmiä ja johtamisen merkitystä organisaatiokulttuurin muutoksessa. Tällä hetkellä hän tutkii ennakoinnin merkitystä uuden liiketoiminnan luomisessa. Nykyisin Espoossa asuvan Bärlundin vapaa-aikaan kuuluu perhe-elämää kahden poikansa, Robertin ja Maxin, kanssa sekä kirjallisuutta, rullaluistelua ja talvisin hiihtämistä. Itseään eteenpäin ajaviksi arvoiksi hän nimeää reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon niin kotona kuin työelämässä. Maanlaajuista yhteistyötä Yhdessä tekeminen ei rajoitu toimiston seinien sisäpuolelle, eräs SEFEn vahvuuksista on maanlaajuinen ekonomi- ja kylteriyhteisö. Pirkanmaan Ekonomit ja Boomi ovat suurikokoisina ja aktiivisina jäsenyhteisöinä tärkeitä yhteistyökumppaneita SEFElle. Lomien jälkeen Bärlund matkustaakin Tampereelle tapaamaan paikallista jäsenkuntaa PME:n järjestämään seminaariin palveluiden johtamisesta. 10 EkonomiEnergiaa

11 Esittelyssä Kalevala korujen jäljillä Kalevala Korun tarina sai alkunsa vuonna 1935, kun Helsingissä järjestettiin suuret juhlallisuudet kansalliseepoksemme Kalevalan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Juhla innosti kulttuurivaikuttaja, kirjailija Elsa Heporautaa pohtimaan, miten suomalaisen kulttuurin arvo parhaiten tunnistettaisiin. Syntyi idea muistomerkin pystyttämisestä suomalaiselle naiselle. Hanketta varten Elsa Heporauta kokosi merkittävän joukon edistyksellisiä suomalaisia naisia. Kansalaiskeräys varojen keräämiseksi sai hyvin vaatimattoman vastaanoton. Heporauta keksikin pari vuotta myöhemmin, että varat patsasta varten kerättäisiin teettämällä koruja Kansallismuseosta löydettyjen arkeologisten korujen perusteella. Elsa Heporaudan rohkea unelma sai alkunsa. Koruja myytiin heti menestyksekkäästi. Toimikunta sai tarvittavat varat patsasta varten kerätyksi, mutta talvisota sotki valmiiksi tehdyt suunnitelmat. Patsashanke laitettiin jäihin, ja rahat päätettiin antaa hädänalaisten auttamiseen. Emil Halosen veistämä patsas saatiin vasta sodan jälkeen - paljon alkuperäistä ajatusta pienempänä - ja sijaitsee Kalevala Korun myymälässä Helsingin Unioninkadulla. Naistoimikunnasta muodostui Kalevalaisten Naisten Liitto, joka edelleen omistaa Kalevala Koru Oy:n. Kalevala Koru Oy on nykyisin alansa suurin yritys Suomessa. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kulta-, hopea- ja pronssikoruja. Kalevala Koru Oy ja Lapponia Jewelry Oy muodostavat Koru-konsernin, joka alansa suurin Suomessa ja yksi suurimmista Pohjois-Euroopassa. Koko Koru-konsernin liikevaihto oli päättyvänä tilikautena noin 22 miljoonaa euroa ja henkilökunnan vahvuus noin 220. Työntekijät ovat alallaan Suomen huippuammattilaisia sekä käsityön että korkean teknologian osaamisessa. Tämän vuoden uutuuskoru Sisar, design Marja Suna. Kansainvälisen naistenpäivän 100-vuotisjuhlakoru Kalevala Korun tehdas, myynti ja hallinto toimivat omassa kiinteistössä Helsingin Pitäjänmäellä. Kaikki korut valmistetaan Suomessa ja raaka-aineissa suositaan mahdollisuuksien mukaan suomalaista byrokratiaa, sähellystä ja hässäkkää, joka luovalta työltä veisi mahdollisuuksia. Muotoiluyrityksen johtamisessa tärkeintä on luoda iloiselle luovalle työlle hyvät edellytykset. alkuperää olevia materiaaleja. Yritys vaalii huolella vahvaa tuotemerkkiään. Se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa, niin myynnissä, valmistuksessa kuin markkinoinnissakin. Kalevala Koru on vuoden 2010 bränditutkimuksen mukaan Suomen 10. arvostetuin tuotemerkki. Mitkä ovat suomalaisen muotoilun tulevaisuuden haasteet? Toisaalta uskollisuus niille juurille, suomalaisuudelle, muotoilulle ja sille punaiselle langalle, jonka vuoksi yritys on aikoinaan perustettu. Toisaalta taas uusiutuminen, hyvin rohkeakin uusiutuminen. Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtaja Laura Lares, millaista on johtaa suomalaista design-yritystä? Eroaako muotoiluyrityksen johtaminen muusta ns kovempien alojen johtamisesta? Muotoiluyritys erityisesti eroaa siinä, Se, että ollaan ajassa ja voitetaan uudetkin sukupolvet puolelleen. Iso oma haasteensa on suomalainen työ. Niissä yrityksissä, joissa vielä on mahdollisuus työllistää suomalaisia käsityöläisiä, tuo tämä oman haasteensa. että heimopäällikkyys korostuu. Meillä on paljon eri alojen huippuammattilaisia, jotka osaavat oman hommansa. Toisaalta Kalevala Korujen tarinoita on mahdollista päästä kuulemaan ti he toivovat, että joku näyttää suuntaa. Tampereen Kalevalaisten Naisten Tärkeintä on poistaa työnteon esteitä, järjestämässä tilaisuudessa. teksti Paula Syväniemi Pirkanmaan ekonomit ry 11

12 Tulevia tapahtumia Kaikkien tapahtumien ajan tasalla olevat tiedot löytyvät parhaiten yhdistyksen kotisivuilta markkinaorientoitunutta näkökulmaa palveluihin niin teollisuusyrityksissä kuin palveluyrityksissäkin. Grönroosin nimi yhdistetäänkin usein Pohjoismaiseen koulukuntaan, joka on kansainvälisesti käytetty nimitys kyseisestä palvelusuuntautuneesta markkinoinnista. Grönroos oli koulukunnan ensimmäisiä puolestapuhujia. Lounaan ja kahvitarjoilut sisältävän iltapäiväseminaarin hinta PME:n jäsenille 40 e. Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Rap u k e s t i t Vi l p p u l a n Ra p u k a rta n o s s a Aika: pe , lähtö Keskustorilta klo 17.00, paluu Tampereelle n. klo Paikka: Koivulahden rapukartano, Vilppula Tut u s t u Va ko i lu m u s e o o n! Aika: la klo 11 Paikka: Finlayson (Satakunnankatu 18), Media 54-osa, kerros 0 PME järjestää rapukestit Vilppulassa Koivulahden Rapukartanossa. Matkaan lähdetään Paunun bussilla Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä kello Rapukestityksestä vastaa Koivulahden Rapukartano ja siellä isäntä Pasi Heinonen opastaa kädestä suuhun rapujen syömisen jaloa taitoa. Hinta on PME:n jäsenille 40 euroa ja muille 45 euroa/osallistuja sisältyy kuljetus, alkukeitto, ravut, jälkiruoka + kahvi. Ruokajuomat eivät sisälly hintaan. Tilaisuus on avec ja mukaan mahtuu 46 nopeinta, joten varaa paikkasi pian! Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Maailman ensimmäinen vakoilun erikoismuseo avattiin Tampereelle vuonna Tieto on valtaa. Salattu tieto ylivaltaa. PME:n ryhmälle on järjestetty opastus teemalla Vuosisadan vakoojia. Kierroksen aikana esitellään 1900-luvun kovan luokan tekijöitä huikeine tarinoineen. Kesto on noin 45 min. Hinta on jäsenelle seurueineen 5 eur/hlö sisältäen sisäänpääsymaksun ja opastuksen. Lisätietoa museosta: Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Viitteeksi Vakoilumuseo/ilmoittajan nimi. Palveluliiketoiminnan o r g a n i s o i n t i ja jo h ta m i n e n Aika: ke klo Paikka: Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere PME järjestää Palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen -koulutuksen, jossa kouluttajana toimii suhde- ja palvelumarkkinoinnin kansainvälinen uranuurtaja, professori Christian Grönroos Svenska Handelshögskolanista. Christian Grönroos oli ensimmäisiä akateemikkoja, joka otti käyttöönsä termin palveluiden johtaminen, jolla kuvataan 12 EkonomiEnergiaa

13 Ilmaisutaito on ammattitaitoa Aika: to klo Kahvia ja pientä suolaista tarjolla klo alkaen Paikka: Hotelli Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Teatteriesityksen hinta jäsenillemme ja heidän aveceilleen on 25 euroa/lippu sisältäen väliaikatarjoilun. Ilmoittautuminen syyskokoukseen ja/tai teatteriesitykseen sekä teatterilippujen maksu PME:n tilille pe mennessä. Pelkkä oman alan asiantuntemus ei riitä! Jokainen sosiaalinen tilanne on esiintymistilanne aina juhlapuheen pitämisestä työpaikan kahvihuonekeskusteluun. Työyhteisössä yhteistyö perustuu ihmisten kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen - siis vuorovaikutukseen. Näitä teemoja suosittu ilmaisutaidon kouluttaja ja teatteriohjaaja Marja-Leena Haapanen käsittelee konkreettisin esimerkein ja näyttää puhumansa asiat ilmaisutaidon keinoin - kehon kielellä. Tule nauttimaan loistavasta esiintyjästä ja hakemaan evästystä omaan vuorovaikutukseesi. Ilmoittautuminen ja maksu 25 e PME:n tilille viimeistään ma Syyskokous ja Tamper e e n Ty ö v ä e n Te at t e r i n mu s i k a a l i An n a -Liisa Kuu ta r ja Ik i t u r s o Ka l e va l a Ko r u j e n jä l j i l l ä Aika: ti klo 18 Paikka: Finlaysonin palatsi, Kuninkaankatu 1, Tampere Kalevalaiset korut ovat suomalaisia, mutta samalla kansainvälisiä, ne ovat aitoa eurooppalaista kulttuurihistoriaa. Roomalaisajalta lähtien pohjoisen rajamaille on kulkeutunut koruja ja esineitä, joiden pohjalta alettiin 1930-luvulla suunnitella kalevalakoruja. Kalevala Korun pitkäaikainen hopeaseppä Seija Lindström herättää menneisyyden henkiin lumoavilla tarinoillaan. Pääsemme Tampereen Kalevalaisten Naisten järjestämään tilaisuuteen kuulemaan suomalaisten rakastamista korumalleista ja niiden kiehtovasta historiasta. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa erikoishintaan kirjaa Kuutar ja Ikiturso. Aika: ke klo Paikka: Tampereen Työväen Teatteri, Elna ja Eero -kabinetti Yritysvierailu: No k i a n Re n k a at Oy j Aika: ke klo alkaen Paikka: Nokian Renkaat Oyj, Pirkkalaistie 7, Nokia Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Pirkanmaan Ekonomien sääntömääräinen syyskokous on tarkoitettu vain vain PME:n jäsenille, mutta kokouksen jälkeen voit jäädä seuralaisesi kanssa katsomaan musikaalia Anna-Liisa, joka oli uuden TTT:n avajaisnäytelmä vuonna Musikaali esitetään TTT:n Suurella näyttämöllä. Syyskokouksen asialista: 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 5. Valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t) tilikaudelle PMEn jäsenillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan Nokian Renkaat Oyj:n toimintaan tehdaskierroksella, jonka jälkeen pidetään yritysinfo. Puhujaksi olemme saaneet talousjohtaja Anne Leskelän. Ohjelmassa: - Tehdaskierros klo yritysinfo auditoriossa (Anne Leskelä) Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu ainoastaan PMEn jäsenille. Mukaan mahtuu 30 nopeinta. Ilmoittautuminen pe mennessä Sefen jäsensivujen kautta. Pirkanmaan ekonomit ry 13

14 Tulevia tapahtumia Eko n o m i-ka r t i n g Dammenbergin suklaapuoti Aika: ti klo Paikka: Suzukart, Keskusojankatu 12, Tampere Tule testaamaan ratanopeutesi ja formulakuskin geenisi legendaariseen PME:n, SEFEn ja Boomin karting-kisaan! Rata on varattu klo Ensin kurvaillaan aika-ajot, jonka jälkeen ajetaan varsinainen kisa. Voittaja palkitaan pokaalilla. Kisan jälkeen on mahdollisuus saunoa kisan pölyt pois. Tapahtumaan ilmoittaudutaan tapahtumakalenterin kautta. Tapahtumaan otetaan 10 ekonomijäsentä ja 10 opiskelijaa, joten haaste on heitetty. Tervetuloa mukaan! Hinta on PME:n jäsenille ainoastaan 10 euroa, ilmoittautuminen ja maksu mennessä PME:n tilille. Joh ta m i n e n epäva r m a s s a i n f o r m a at i oy m pä r i s tö s s ä Aika: ti klo Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin Aika: ke , klo Paikka: Dammenbergin suklaatehdas Lempäälän Sääksjärvellä, Varastotie 1, Lempäälä Dammenberg on nuori ja dynaaminen perheyritys, joka on valmistanut erikoissuklaita jo vuodesta Dammenbergin suklaatehdas sijaitsee noin 6 kilometriä etelään Tampereen keskustasta, Lempäälän Sääksjärvellä. Dammenberg on pohjoismainen markkinajohtaja erikoissuklaatuotteiden valmistuksessa. PME:n jäsenillä mahdollisuus tutustua Dammenbergin toimintaan, suklaan historiaan, kuulla eri suklaalaaduista ja niiden valmistuksesta sekä tietysti maistella eri suklaita. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollista tehdä ostoksia tehtaan yhteydessä olevassa pienessä suklaapuodissa. Mitä epävarmemmaksi organisaatioiden informaatioympäristö tulee, sitä enemmän johtajilta nykyään vaaditaan ennusteita, suunnitelmia ja kontrollointia, vaikka näillä menettelyillä itse asiassa estetään yllätysten kohtaaminen. Radikaalisti epävarmassa informaatioympäristössä huomio on kuitenkin suunnattava kestämättömien tietoon perustuvien suunnitelmien sijasta ja ohella epävarmuuden kohtaamistaitojen vahvistamiseen. Iltapäivän kouluttaja Jaana Venkula on erityisesti perehtynyt johtamisen vaateisiin epävarman tiedon ympäristössä ja siihen keinovalikoimaan, joka silloin pitäisi olla käytössä. Erityisesti hän on käytännön keskeisten ongelmaratkaisutaitojen ja kuuntelemalla johtamisen puolesta puhuja. Innovaation merkitys kasvaa, mutta mikä yleensä organisaatiossa estää sen. Mikä sinun organisaatiossasi tukehduttaa innovaation? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Pirkanmaan Ekonomien järjestämään iltapäiväseminaariin johtamisen ongelmista, kun päätöksiä on tehtävä nopeasti epävarman tiedon varassa. Tilaisuus on ilmainen. Tilaisuuteen mahtuu 20 nopeinta, joten varaa paikkasi pian! Ilmoittautuminen mennessä. Pik k u j o u lu t Aika: la , klo Paikka: Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere Pirkanmaan Ekonomit ry:n pikkujouluja vietetään jälleen hotelli Tammerissa ja kuten aina, marraskuun viimeisenä lauantaina. Pikkujoulu oli edellisenä vuonna erittäin suosittu tapahtuma, joten mikäli haluat mahtua mukaan ilmoittaudu pikaisesti. Musiikista vastaa edellisen vuoden tapaan The Five Comets. Illan pääesiintyjänä on Mentalisti & Taikuri Pete Poskiparta, jonka kyvyt ovat vailla vertaa. Lähitaikuutta, ajatustenlukua ja komiikkaa kaikkea tätä ja enemmänkin on luvassa. Pikkujoulussa julkistetaan vuoden 2011 Pirkanmaalainen Ekonomi. Tilaisuus on avec ja pukeutumiskoodina on tumma puku. Ilmoittautumisohjeet ja tapahtuman hinta julkaistaan PME:n nettisivuilla lähiakoina. Hinta 25 euroa /osallistuja. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu. 14 EkonomiEnergiaa

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 2

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 2 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 2 Työterveyshuolto työkykyä tukemassa Tule mukaan tapahtumiin! Sisällys Pikkujoulutunnelmia s. 6 Vuoden Pirkanmaalainen Ekonomi palkittiin

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2010. Ehd o ta vu o d e n 2010 Pi r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2010. Ehd o ta vu o d e n 2010 Pi r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2010 Tartu tilaisuuteen ja hae hallitukseen Ehd o ta vu o d e n 2010 Pi r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a Huomio entiset hallituslaiset! PME on

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 Sisällys Tunnelmia Pirkanmaan Ekonomien edellisistä 70-vuotisvuosijuhlista vuodelta 2008 PME:n 75-vuotisjuhlavuosi s. 6 Lue lisää juhlavuodesta

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1/2010. Osallistu tapahtumiin ja verkostoidu!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1/2010. Osallistu tapahtumiin ja verkostoidu! EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1/2010 Osallistu tapahtumiin ja verkostoidu! EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Talven

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / 2 0 1 3

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / 2 0 1 3 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / 2 0 1 3 Tässä numerossa PME:n 75-vuotisjuhlavuosi Valokuvatunnelmia vuosijuhlilta, vuoden pirkanmaalaisen ekonomin esittely sekä PME:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1/ 2012

Pirkanmaa. Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1/ 2012 Pirkanmaa Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1/ 2012 Tiedottajan näppikseltä SISÄLLYSLUETTELO Tiedottajan näppikseltä 3 Kamaritoiminnan yksi kulmaki- töä, juttuja joista toivottavasti löydätte Haluan

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Jäsenkirje II / 2008 1(10) Puheenjohtajan tervehdys Hyvät ekonomiystävät, Vaikka talven mittaan on ollut paljon harmaita päiviä, niin päivien pidentyminen ja joukkoon mahtuneet aurinkopäivät ovat tuoneet

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN KIINNOSTAISIKO MATKA GHANAAN? LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin terveiset. Liiton syyskokous Porissa. Liikunnallinen iltapäivä CMS-kuntokeskuksissa, tule mukaan liikkumaan!

Sosiaali- ja terveysministerin terveiset. Liiton syyskokous Porissa. Liikunnallinen iltapäivä CMS-kuntokeskuksissa, tule mukaan liikkumaan! SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 10.10.2008 www.smyl.fi info@smyl.fi % (09) 827 5542 Sosiaali- ja terveysministerin terveiset Liiton syyskokous Porissa Liikunnallinen iltapäivä CMS-kuntokeskuksissa, tule mukaan

Lisätiedot

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala 4 2006 protu y hteystietoja yhdistyksen hallitus 2006 hallitus@protu.fi Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja 050-369 5129 Pekka Tolvanen, sihteeri 040-759 7896 Jenni

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN

OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN [ 1 ] Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys............... 3 Dekaanin tervehdys...................... 4 Inspehtorin tervehdys....................

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011 Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011 Sisällysluettelo 3 PINKK ei ole väri 4-5 Kuvia alkuvuoden tapahtumista 6 Kohokohtia ja kantapään opetuksia 8 Aluejohtajan tervehdys 9 NP:n tervehdys 10

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2007

Yrittäjätiedote 3 2007 Yrittäjätiedote 3 2007 ASIAA YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA YRITTÄJÄVIIKON RUNSAS TAPAHTUMATARJONTA: ASIAA JA VIIHDETTÄ JOKAISELLE JOTAKIN! KATSO TARKEMMIN SIVUILTA 8 9 KOKEILLAAN ERILAISIA LIIKUNTAVAIHTOEHTOJA,

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Pirkanmaa. Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/ 2012

Pirkanmaa. Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/ 2012 Pirkanmaa Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/ 2012 Ajatuksia tiedottajan näppiksen uumenista Sisällysluettelo Ajatuksia tiedottajan näppiksen uumenista 3 Antoisa mutta rankka vuosi tiedotta- tieto

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART

DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART DUUNI BUUMI -KAMPANJA, PILOTTIHANKE JÄRVENPÄÄSSÄ SYYSKOKOUSKUTSU UUSI VEROTILIMENETTELY KÄYTTÖÖN V. 2010 ALUSTA ESITTELYSSÄ ÄÄNIMAISEMA JA MESTART ELIAS-KIRJAN 25-VUOTISJUHLAT LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Päivä on jo pidentynyt Rauma Village nousee Sri Lankaan, sivut 12 13 Teemana Lasten ja nuorten arjen asioita, sivut 24 30 Toimituksen näkökulmasta Mitä

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

Yrittäjä, voitko hyvin? s. 6 7

Yrittäjä, voitko hyvin? s. 6 7 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 2/2013 Yrittäjä, voitko hyvin? s. 6 7 Yrityskulttuuri menestystekijänä - Petri Niskanen s. 7 Sinebrychoff katsoo pitkälle tulevaisuuteen s. 10 Duuni & Kipinä tulee vahvasti

Lisätiedot

Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla

Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla 1 Tsekkaa www.maistuvaammatti.fi -sivuston uudet ammattivideot ja vinkkaa elintarvikealan maistuvista ammateista myös opiskelijoillesi! Centria AMMATTIKORKEAKOULU vieraskielisessä

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Pirkanmaan Ekonomien jäsenkirje 4/2008

Pirkanmaan Ekonomien jäsenkirje 4/2008 Puheenjohtajalta... 2 PME:n ja Boomin Golf -kisa 13.9... 3 Boomi ry:n alumnit kokoontuvat 11.10.... 3 Pirkanmaan Ekonomien syyskokous 15.10.... 4 Teatteriesitys "Amadeus" 15.10.... 4 Kiireen ja työnpaljouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2014 Q4 Pääkirjoitus Loppu häämöttää ja valta vaihtuu Yleensä aloittaessani kirjoittamaan pääkirjoitusta on mielessäni jonkinlainen

Lisätiedot