EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / 2 0 1 1. Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a"

Transkriptio

1 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2 / Tartu tilaisuuteen ja hae hallitukseen Ehd o ta vu o d e n 2011 p i r k a n m a a l a i s ta eko n o m i a

2 Sisällys Puutarha ja paljon muuta s. 16 PME:n kevät oli täynnä mitä moninaisempia tapahtumia Puheenjohtajalta 3 PME:n jäsenkyselyn tuloksia 4 Hallituksen terveiset 7 Ehdota vuoden 2011 pirkanmaalaista ekonomia 7 PME etsii uusia jäseniä hallitukseen 7 Rapukestit syksyn iloksi 8 SEFEn tervehdys: Aija Bärlund 10 Kalevala Korujen jäljillä 11 Tulevia tapahtumia 12 Ilmoittautuminen tapahtumiin 15 Katsaus menneisiin tapahtumiin 16 Tietovisa 17 Boomin kuulumisia 18 Mediakortti 19 Nautitaan rapukesteistä! s. 8 Tutustu rapukestien etikettiin ja tule mukaan PME:n retkelle Rapukartanoon EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2011 Kannen kuva Tampere tunnetuksi ry Jakelu Pirkanmaan Ekonomien jäsenkunnalle ja muille yhdistyksen sidosryhmille, yhteensä noin kpl Lehden julkaisija Pirkanmaan Ekonomit ry Päätoimittaja Paula Syväniemi Ilmoitustiedot Ilmoitusten hinnat ja koot löydät lehden sivulta 19 sekä yhdistyksen internet-sivuilta Ilmoittaminen on ALV 4 :n perusteella arvonlisäverovapaata. Painotiedot Painomenetelmä offset Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy Rasulankatu Tampere Graafinen ulkoasu ja takakannen kuva Jaakko Pihlaja puh EkonomiEnergiaa

3 Puheenjohtajalta Puheenjohtajan puheenv u o r o Nyt kun kesä on kääntymässä pikku hiljaa kohti syksyä, on aika käynnistellä myös PME:n toimintaa. Tietoa tapahtumistamme löytyy tämän lehden lisäksi myös internetistä Tervetuloa mukaan! PME:n hallitus ottaa jatkossakin mielellään vastaan tapahtumaideoita tai vinkkejä yritysvierailukohteista. Alkukesästä toteutimme jäsenkyselyn, johon saimme yli 420 vastausta, mikä on noin 26% kaikista jäsenistämme. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä jäsenten mielipiteitä, minkä avulla niin istuvan kuin tulevienkin hallitusten on helpompi järjestää kiinnostavia tapahtumia. Kysehän on myös jäseniltä kerättyjen jäsenmaksujen kohdentamisesta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä yli 90% toiminnastamme rahoitetaan SEFEn jäsenmaksun yhteydessä kerättävältä paikallisyhdistyksen jäsenmaksulta, joka PME:llä on 20 euroa henkilöltä. eri syistä työelämän ulkopuolella. Vastaajista n. 82% on iältään vuotiaita. Avoimissa vastauksissa suurimmaksi esteeksi osallistua tapahtumiin koettiin ajan puute. Joissakin kommenteissa tuotiin esille itselle mielenkiintoisten tapahtumien puuttuminen tai se ettei entuudestaan tunneta muita jäseniä. Vastaavasti tärkeimmäksi syyksi osallistua PME:n tilaisuuksiin ilmoitettiin ammatillinen tai yleissivistävä kouluttautuminen sekä verkostoituminen. Kysyimme myös jäsentemme halukuutta osallistua hallituksen toimintaan. Tähän tarjoutuukin jälleen oiva mahdollisuus sillä syyskokouksessa lokakuun puolivälissä valitaan jälleen puheenjohtaja toimintavuodelle 2012 sekä joukko uusia hallituksen jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Toiminta sitoo muutamia tunteja kuukausittain kokousten ja tapahtumien järjestämisen myötä, mutta on myös antoisaa ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen. Hakuilmoitus löytyy tästä lehdestä, lue ja toimi! Kyselyn tulokset on esitelty tarkemmin tässä lehdessä. Vastanneista hieman yli 80% ilmoitti olevansa palkansaajia, n. 5% pää- tai sivutoimisia yrittäjiä ja loput eläkeläisiä tai Jari Hirvonen puheenjohtaja Pirkanmaan Ekonomit ry WANTED! Hallituksen 2011 kokoonpano Jari Hirvonen, puheenjohtaja, Elina Pelto, varapuheenjohtaja (IT-vastaava), Sari Salomaa, talousvastaava, Paula Syväniemi, tiedotusvastaava, Janika Lanne, sihteeri, Jukka Luoma, jäsenvastaava, Kai Talonen, suhdetoimintavastaava, Pirjo Koivisto, uravastaava, Niilo Järkäs, Hallituksen jäsen Sinä aikaansaava ja energinen ekonomi, tuo oma panoksesi hallitukseemme! Uusia toimijoita tarvitaan kaudelle Lähetä vapaamuotoinen hakemus 11.9 mennessä sähköpostitse Lisätietoja hallitustyöskentelystä saat nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Valinnat tehdään hallituksen esityksestä PME:n syyskokouksessa ja valittujen toimikausi alkaa Pirkanmaan ekonomit ry 3

4 Jäsenkyselyn tuloksia Yritysvierailu Jo h ta m i n e n ja Esimiestaidot Oy:n t i lo i s s a ke l lo a l k a e n Ennen kesälomille siirtymistä toteutettiin Pirkanmaan Ekonomien jäsenkysely, jonka vastausten pohjalta otsikossa kuvattu tapahtuma keräisi muhkeimman osanottajamäärän. Sunnuntaina järjestettävä verotuksen kiemuroihin pureutuva koko perheen tapahtuma vastaavasti jättäisi luennoitsijan pohtimaan kannattaako hänen itsekään ilmaantua paikalle. Saatujen vastausten avulla pyrimme jatkossa tekemään PME:n toiminnasta entistä kiinnostavampaa ja toteuttamaan jäsenten toiveita. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Vastaajien taustat Kysely lähetettiin kaikille niille jäsenille, joiden jäsentiedoista löytyy sähköpostiosoite. Vastauksia saatiin 424 kappaletta, joka vastaa noin 26 % kyselyn vastaanottajista. Kysely ei tavoittanut jäsenistä niitä 300 jäsentä, joiden tiedoista sähköpostiosoite vielä puuttuu. Omat tietosi voit tarkistaa ja päivittää osoitteessa www. sefe.fi (ohjeet tämän lehden sivulla 15). Vastauksia saatiin kattavasti kaiken ikäisiltä jäseniltä. Naiset olivat hieman miehiä aktiivisempia sillä heidän osuutensa vastanneista oli noin 57 %. Vastanneista enemmistö työskentelee palkansaajana (n. 80 %), mutta mukaan mahtui myös eläkeläisiä (7 %), yrittäjiä (5 %) ja työelämän ulkopuolella olevia (7 %). PME:n tapahtumiin osallistumisen syyt Osallistumisaktiivisuus ja kiinnostus erilaisiin tapahtumiin Vastanneista lähes 70 % oli osallistunut tai aikeissa osallistua PME:n tapahtumiin. Niitä 130 jäsentä, jotka eivät vielä ole aktivoituneet tapahtumien osalta, tuntui avointen vastausten perusteella yhdistävän kaksi tekijää: aikataulut ja kiire. Jatkossa pyrimme hallituksen toimesta laatimaan tapahtumakalenterin entistä aikaisemmin, jolloin kiinnostaviin tapahtumiin voi varautua ajoissa. Kysymykseen osallistumisen syystä vastaajien enemmistö antoi äänensä yleissivistävälle kouluttautumiselle, mutta verkostoituminen ja ammatillinen kouluttautuminen olivat myös usean vastaajan listan ykkösenä, kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi. Neljännen vaihtoehdon yleisimmäksi ja yhdistäväksi tekijäksi avoimissa vastauksissa nousee viihde, hauska yhdessäolo ja virkistäytyminen. Osalle PME:n toiminta tuntuu tarjoavan hyvää vastapainoa työlle ja hauskuutusta harmaan arjen keskelle. Kysyttäessä kiinnostusta osallistua erilaisiin tapahtumiin tai toimintaan saatiin yritysvierailujen ja kulttuuritapahtuman osalta lähes identtiset vastausjakaumat. Yritysvierailut veivät kuitenkin niukasti voiton ja kolmanneksi eniten kiinnostusta herättivät matkat toisille paikkakunnille. Vastausten perusteella urheilutapahtumat ja koko perheen tapahtumat jakavat mielipiteitä melko vahvasti. Yli 50 % vastanneista arvioi näiden tapahtumien kiinnostavan vain melko tai erittäin vähän. Ehdotuksia tuleviksi tapahtumiksi saatiin lukuisa määrä ja näiden joukosta tullaan poimimaan parhaita helmiä seuraavien vuosien tapahtumakalentereihin. >> 4 EkonomiEnergiaa

5 Toivotut tapahtumatyypit Takaisin koulun penkille Koulutukselliset tapahtumat ovat aina kuuluneet PME:n tarjontaan ja näihin liittyen kyselyssä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta erilaisiin aihealueisiin liittyen. Osa-alueista johtaminen ja esimiestaidot sekä esiintyminen ja vuorovaikutus kirivät tasatulokseen 3,53 asteikolla viidestä yhteen. Tarkasteltaessa kiinnostuksen osa-alueita ikäjakauman pohjalta nousee esiintymisen ja vuorovaikuttamisen merkitys nuorempien (alle 40-vuotiaiden) vastanneiden keskuudessa johtamista ja esimiestaitoja kiinnostavammaksi aiheeksi. Naisista 68 % koki esiintymis- ja vuorovaikutustaidot erittäin tai melko tärkeäksi. Miesten osalta vastaava prosentti oli 45 %. Johtamis- ja esimiestaitojen osalta naisista 63 % piti näitä koulutusosa-alueita erittäin tai melko tärkeinä ja vastaavasti miehistä 43 % oli samaa mieltä. Koulutuksellisiin tapahtumiin liittyen vastaajat antoivat paljon hyviä ehdotuksia. Ekonomien joukossa tuntuu olevan myös melko paljon henkilöstöhallinnosta ja työlainsäädännöstä kiinnostuneita sillä useampi vastaaja toivoi koulutusta järjestettäväksi myös tältä osa-alueelta. Lisäksi toivottiin sijoitustoimintaan liittyvää koulutusta. Seuraavalla sivulla on esitetty jakauma koulutuksellisten tapahtumien merkityksestä vastaajille. >> Haluatko vaikuttaa PME:n toimintaan? Hae hallitukseen ja tule mukaan järjestämään tapahtumia ja kehittämään yhdistystä. Lue lisää sivulta 7. Pirkanmaan ekonomit ry 5

6 Jäsenkyselyn tuloksia Koulutusten toivotut painopistealueet Töi d e n jä l k e e n tav ata a n, k u n h a n a s i a s ta o n v i e s t i t t y s ä h kö p o s t i l l a Tapahtumien ajankohdista selkeäksi suosikiksi nousi kello jälkeen toteutettavat iltatilaisuudet. Mahdollisina ajankohtina pidettiin myös aamupäivän tai iltapäivän aikana toteutettavia puolipäiväisiä ohjelmakokonaisuuksia. Sen sijaan kokopäiväiset tai viikonlopulle sijoittuvat tapahtumat eivät juuri saaneet kannatusta. Viestinnän osalta kirkas ykkönen kaikkien vastaajien keskuudessa oli koottu uutiskirje omaan sähköpostiin. PME:n EkonomiEnergiaa-jäsenlehti seurasi hyvänä kakkosena ja sen ilmestymismäärää pidettiin hyvänä. Kehitysideoita viestinnän tehostamiseksi ja tavoitettavuuden parantamiseksi tuli hyvin. Lopuksi ruusuja ja risuja Jäsenkyselyn loppuun toivoimme vielä terveisiä hallitukselle ja mukava olikin lukea niitä positiivisia ja kannustavia viestejänne. Toki mukaan mahtui kritiikkiäkin, joka myös on ymmärrettävää, onhan meitä mukana lähes 2000 jäsentä. Uskon, että tämän kyselyn ja vastausten pohjalta saamme kohdennettua tulevaa toimintaa yhä enemmän jäsenistöä palvelevaksi ja saamme myös varmistettua, että kaikki jäsenet saavat vastinetta rahoilleen. Jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Finnkinon sarjalippupaketit. Sarjaliput voittivat: Maija Harala, Kati Kurikka, Anu Purttu, Riikka Tuomisto ja Risto Väntsi. Onnittelut voittajille! Kiitokset vielä SEFEn Anja Uljakselle kyselyn teknisestä toteuttamisesta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa jäsenkyselyyn tai jäsenasioihin liittyen ota rohkeasti yhteyttä! Terveisin Jukka Luoma PME:n jäsenvastaava 6 EkonomiEnergiaa

7 Hallituksen terveiset Etsitään uusia jäseniä hallitukseen Sin ä ai k a a n s a ava ja en e r g i n e n eko n o m i, tuo oma panoksesi hallitukseemme! Uusia tekijöitä tarvitaan kaudelle Hallitustyö antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja PME:n kehittämiseen ja lisäksi SEFE tarjoaa luottamustehtävissä toimiville ylimääräisiä etuja esimerkiksi ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 11.9 mennessä sähköpostitse Lisätietoja hallitustyöskentelystä saat nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Valinnat tehdään hallituksen esityksestä PME:n syyskokouksessa ja valittujen toimikausi alkaa Ehdota vuoden 2011 Pirkanmaalainen Ekonomi! Kaikki PME:n jäsenet voivat esittää hallitukselle ehdokkaita vuoden Pirkanmaalaiseksi Ekonomiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen kotisivujen palautelomakkeen kautta tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen Kunniamaininnan saajan pitää olla pirkanmaalainen tai Pirkanmaalla toimiva ekonomi, joka ehdottajansa mielestä ansaitsee tulla huomioiduksi. Kyseeseen voi yhtä hyvin tulla liike-elämässä kuin yhteiskunnallisesti ansioitunut ekonomi. Yhdistyksen hallitus tekee lokakuussa valinnan saamiensa ehdotusten pohjalta. Vuoden Ekonomi julkistetaan pikkujouluissa Vuoden 2010 Pirkanmaalainen Ekonomi Mikka Seppälä Pirkanmaan ekonomit ry 7

8 Esittelyssä Rapukestit syksyn iloksi! Rapukausi alkaa heinäkuussa ja jatkuu aina lokakuun loppuun saakka. Punaposkisten kesäherkkujen aika on parhaimmillaan, kun elokuun kuutamot lupaavat erityistä lumoa rapukestien lisämausteeksi. Rapujuhlat kuuluvat Suomen kesään, joskin malli on aikoinaan haettu naapurimaasta Ruotsista. Rapujen syönti on yleisempää siellä missä rapuja eniten pyydetään eli eteläisessä Suomessa. Rapujen korkeasta hinnasta johtuen monissa rapujuhlissa saatetaan nauttia pakasterapuja, mutta se ei tunnelmaa latista. Rapujen kanssa näpräileminen on hauskaa puuhaa. Kun lisäksi paikalla ovat hyvät ystävät, tarjolla makoisia juomia ja ilmoilla iloisten snapsilaulujen sekaääninen kaaos hämärtyvässä kesäillassa, niin oikealla asialla ollaan; rapujuhlat ovat isojen ihmisten lastenkutsut! Miten rapuja syödään? Rapujen syönnissä on sääntöjä, jotka ovat luonnollisesti tehty rikottaviksi. Jokaisella on oma tyylinsä; yksi näpertelee pikkutarkasti ja tekee perkeistäkin taideteoksen lautaselleen, toinen ottaa ravusta vain parhaat palat ja jättää jälkeensä kaaoksen lautaselle. Ravut syödään käsin apuvälineenä rapuveitsi. Rapukesteissä on lupa pureskella, imeskellä ja ryystää mielin määrin. Ja rapuveitsihän on ainoa veitsi, jonka saa panna myös suuhunsa etikettiä rikkomatta. Mitä lisäksi tarjolle? Ravuissa on hyvin vähän varsinaista syötävää. Niiden kanssa puuhasteleminen on suurempi anti kuin niiden vatsan täyttöarvo. Hintavuutensa vuoksi rapuja on harvoin vara syödä niin paljon, että siitä olisi koko ateriaksi. Joukossa voi aina olla joku joka ei voi syödä rapuja allergian vuoksi. Heille on kohteliasta varata rapurituaalin ajaksi muuta syötävää kuten kanankoivet, maissintähkät, keitetyt herneen palot (apposet) tai dipattavat kasvikset. Vatsan täytteeksi ennen rapuoperaatiota voi tervetulomaljan kanssa tarjota vaikkapa keittoa, karjalanpiirakoita, pieniä voileipiä tai esimerkiksi oliiveja, pähkinöitä tai muuta pientä naposteltavaa. Rapujen jälkeen on tapana tarjota jokin lämmin ruoka. Sesongissa olevia raakaaineita on viisasta hyödyntää; tarjoa esimerkiksi yksinkertaisesti kantarellipekonimuhennosta ja uusia perunoita. Jonkun mielestä paras lämmin ruoka on reilu pihvi. Ja jälkiruuaksi tarjotaan jossain muodossa sesongin herkkuja, mehukkaita marjoja. >> 8 EkonomiEnergiaa

9 Rap u j u o m at Viiniä vai olutta? No, snapsia kuitenkin. Monet nauttivat rapujen kanssa mieluiten olutta, jotkut raikasta, hedelmäistä valkoviiniä. Snapsi ryypyksi sopii kossu, akvaviitti tai muu maustettu viina kukin valitsee juoman makunsa mukaan. Rapurekvisiitta Punainen on rapujuhlien väri. Valkoiseen yhdistettynä ja tillin vihreydellä ryyditettynä rapukattauksen ilme on herkullinen ja raikas. Kynttilät ja/tai lyhdyt luovat tunnelmaa loppukesän pimeneviin iltoihin. Rapu on sen verran arvokas tarjottava, että se ansaitsee pöytään talon parhaan serviisin ja kankaisen liinan sekä lautasliinat. Rapurituaaliin kuuluvat ruokalaput, jotka sidotaan ruokailijan kaulaan estämään vaatteiden likaantumista tai ihan vain rituaalin vuoksi. Parhaat on valmistettu kankaasta, paperiset ja muovisetkin käyvät. Tarvitaan myös kankaisten lautasliinojen lisäksi paljon paperisia lautasliinoja, sillä sormin syönti on sotkuista touhua. Paras rapulautanen on suurehko, ja niitä katetaan pöytään kaksi päällekkäin. Ravuista tulee runsaasti roskaa ja lautanen on syytä vaihtaa välillä. Lisää ravuista ja rapukestien rituaaleista on mahdollista kuulla ja oppia pe 2.9. PME:n retkellä Rapukartanoon! Rapukartanolla rapuja saan, ympäri vuoden koska vaan. Ensin maittavat alkupalat, Rapujuhlien lauluja Koko n a a n! (s äv e l: He l a n gå r) Kokonaan me kerralla kaikki kipataan, kokonaan me kerralla kipataan. Se ken ei kippaa kokonaan hän ei saa puolikastakaan. Kokonaan! Me kerralla kipataan! Sn a p s i k y l p y (s äv e l: Ka l l i o l l e ku k k u l a l l e) Tilli suussa, kruunu päässä Sinut pöytään kannetaan. Paahtoleivän päälle sulle snapsikylpy annetaan. Geo r g de Go d z i n s k y n ra p u l au lu (säv e l: Uk k o No o a ) Rapu tuli, rapu tuli nyt on elokuu. Iloitse sä veikko kohta olet peikko. Nami, nami, nami, nami vatsassa nyt soi. Ota lasi, ota lasi juo nyt minun kans. Surut huolet heitä, rypyt hymyyn peitä. Ilon, onnen ravut nämä sydämehen toi. isäntä neuvoo ravunsyönnin salat. Saa laulu Kuoreveden rannalla raikaa, Kartanon rapurallaassa on taikaa. Toi vot t u vi e r a s (niille jotka eivät halua laulaa) Kolme koputusta pöytään, jonka jälkeen koputtaja ilmoittaa seurueelle: Sisään! Tämän jälkeen snapsit kaadetaan kurkkuun. teksti Paula Syväniemi Mukaillen sivustosta juhlista/muut-juhlat/rapujuhlat Pirkanmaan ekonomit ry 9

10 SEFEn tervehdys Yhdessä tekemisen meininkiä ekonomiyhteisöön Pitää olla kirkkaat, yhteiset tavoitteet ja jaettu vastuu. Yhdessä tekeminen ja luottamuksen ilmapiiri tuottavat työpaikoilla parempia tuloksia kuin individualismin tukeminen. SEFEn uusi toiminnanjohtaja MBA Aija Bärlund, 49, haluaa tuoda SE- FEen lisää yhteishenkeä. Bärlund tarttui keskellä muutosprosessia olevan SEFEn ohjaksiin huhtikuussa. Järjestön uudistamiseksi on ollut jo pitkään sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Bärlundin johdolla onkin jo käynnistetty selvitystyö siitä, minkälainen SEFE pystyy parhaiten ajamaan ekonomien asiaa tulevaisuuden Suomessa. Bärlund näkee itsensä ennen kaikkea mahdollistavana johtajana, joka lähtee liikkeelle työyhteisön jo olemassa olevista vahvuuksista. Kun headhunter otti häneen yhteyttä, Finprossa johtotehtävissä toiminut Bärlund ei ollut vaihtamassa työpaikkaa. Kiinnostui kuitenkin heräsi heti. Olin ollut jo pitkään SEFEn jäsen ja mielikuvani siitä oli erittäin hyvä. SEFE on tarkoittanut minulle henkilökohtaista kehittymistä, turvaa ja ystäviä. Koen, että SEFE on ollut edelläkävijä, ja haluan kehittää sitä siihen suuntaan edelleen, Helsingin Ekonomien liikkeenjohdon kerhon entinen hallitusaktiivi Bärlund sanoo. Juu r e t Ta m p e r e e l l a k o k e- mus maailmalta Bärlundin juuret ovat syvällä Pirkanmaalla. Hän on käynyt koulut Tampereella sekä opiskellut kauppaopistoissa Ikaalisissa ja Tampereella, jonka jälkeen työ vei kansainvälisiin tehtäviin eri puolille maailmaa. Bärlund on tehnyt ison osan urastaan viennin edistämisen parissa Finprossa. Takana on muun muassa toimiston uudelleenorganisointia Kööpenhaminassa, uusien vientialojen kehittämistä Suomessa ja vientikeskuksen johtamista Pekingissä. Bärlundilta löytyy lisäksi kokemusta johtamisen kehittämistyöstä sekä markkina- ja kilpailijaseurannasta yksityiseltä sektorilta. Työnsä ohessa lisäkouluttautunut Bärlund on tutkinut virtuaalijohtoryhmiä ja johtamisen merkitystä organisaatiokulttuurin muutoksessa. Tällä hetkellä hän tutkii ennakoinnin merkitystä uuden liiketoiminnan luomisessa. Nykyisin Espoossa asuvan Bärlundin vapaa-aikaan kuuluu perhe-elämää kahden poikansa, Robertin ja Maxin, kanssa sekä kirjallisuutta, rullaluistelua ja talvisin hiihtämistä. Itseään eteenpäin ajaviksi arvoiksi hän nimeää reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon niin kotona kuin työelämässä. Maanlaajuista yhteistyötä Yhdessä tekeminen ei rajoitu toimiston seinien sisäpuolelle, eräs SEFEn vahvuuksista on maanlaajuinen ekonomi- ja kylteriyhteisö. Pirkanmaan Ekonomit ja Boomi ovat suurikokoisina ja aktiivisina jäsenyhteisöinä tärkeitä yhteistyökumppaneita SEFElle. Lomien jälkeen Bärlund matkustaakin Tampereelle tapaamaan paikallista jäsenkuntaa PME:n järjestämään seminaariin palveluiden johtamisesta. 10 EkonomiEnergiaa

11 Esittelyssä Kalevala korujen jäljillä Kalevala Korun tarina sai alkunsa vuonna 1935, kun Helsingissä järjestettiin suuret juhlallisuudet kansalliseepoksemme Kalevalan 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Juhla innosti kulttuurivaikuttaja, kirjailija Elsa Heporautaa pohtimaan, miten suomalaisen kulttuurin arvo parhaiten tunnistettaisiin. Syntyi idea muistomerkin pystyttämisestä suomalaiselle naiselle. Hanketta varten Elsa Heporauta kokosi merkittävän joukon edistyksellisiä suomalaisia naisia. Kansalaiskeräys varojen keräämiseksi sai hyvin vaatimattoman vastaanoton. Heporauta keksikin pari vuotta myöhemmin, että varat patsasta varten kerättäisiin teettämällä koruja Kansallismuseosta löydettyjen arkeologisten korujen perusteella. Elsa Heporaudan rohkea unelma sai alkunsa. Koruja myytiin heti menestyksekkäästi. Toimikunta sai tarvittavat varat patsasta varten kerätyksi, mutta talvisota sotki valmiiksi tehdyt suunnitelmat. Patsashanke laitettiin jäihin, ja rahat päätettiin antaa hädänalaisten auttamiseen. Emil Halosen veistämä patsas saatiin vasta sodan jälkeen - paljon alkuperäistä ajatusta pienempänä - ja sijaitsee Kalevala Korun myymälässä Helsingin Unioninkadulla. Naistoimikunnasta muodostui Kalevalaisten Naisten Liitto, joka edelleen omistaa Kalevala Koru Oy:n. Kalevala Koru Oy on nykyisin alansa suurin yritys Suomessa. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kulta-, hopea- ja pronssikoruja. Kalevala Koru Oy ja Lapponia Jewelry Oy muodostavat Koru-konsernin, joka alansa suurin Suomessa ja yksi suurimmista Pohjois-Euroopassa. Koko Koru-konsernin liikevaihto oli päättyvänä tilikautena noin 22 miljoonaa euroa ja henkilökunnan vahvuus noin 220. Työntekijät ovat alallaan Suomen huippuammattilaisia sekä käsityön että korkean teknologian osaamisessa. Tämän vuoden uutuuskoru Sisar, design Marja Suna. Kansainvälisen naistenpäivän 100-vuotisjuhlakoru Kalevala Korun tehdas, myynti ja hallinto toimivat omassa kiinteistössä Helsingin Pitäjänmäellä. Kaikki korut valmistetaan Suomessa ja raaka-aineissa suositaan mahdollisuuksien mukaan suomalaista byrokratiaa, sähellystä ja hässäkkää, joka luovalta työltä veisi mahdollisuuksia. Muotoiluyrityksen johtamisessa tärkeintä on luoda iloiselle luovalle työlle hyvät edellytykset. alkuperää olevia materiaaleja. Yritys vaalii huolella vahvaa tuotemerkkiään. Se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa, niin myynnissä, valmistuksessa kuin markkinoinnissakin. Kalevala Koru on vuoden 2010 bränditutkimuksen mukaan Suomen 10. arvostetuin tuotemerkki. Mitkä ovat suomalaisen muotoilun tulevaisuuden haasteet? Toisaalta uskollisuus niille juurille, suomalaisuudelle, muotoilulle ja sille punaiselle langalle, jonka vuoksi yritys on aikoinaan perustettu. Toisaalta taas uusiutuminen, hyvin rohkeakin uusiutuminen. Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtaja Laura Lares, millaista on johtaa suomalaista design-yritystä? Eroaako muotoiluyrityksen johtaminen muusta ns kovempien alojen johtamisesta? Muotoiluyritys erityisesti eroaa siinä, Se, että ollaan ajassa ja voitetaan uudetkin sukupolvet puolelleen. Iso oma haasteensa on suomalainen työ. Niissä yrityksissä, joissa vielä on mahdollisuus työllistää suomalaisia käsityöläisiä, tuo tämä oman haasteensa. että heimopäällikkyys korostuu. Meillä on paljon eri alojen huippuammattilaisia, jotka osaavat oman hommansa. Toisaalta Kalevala Korujen tarinoita on mahdollista päästä kuulemaan ti he toivovat, että joku näyttää suuntaa. Tampereen Kalevalaisten Naisten Tärkeintä on poistaa työnteon esteitä, järjestämässä tilaisuudessa. teksti Paula Syväniemi Pirkanmaan ekonomit ry 11

12 Tulevia tapahtumia Kaikkien tapahtumien ajan tasalla olevat tiedot löytyvät parhaiten yhdistyksen kotisivuilta markkinaorientoitunutta näkökulmaa palveluihin niin teollisuusyrityksissä kuin palveluyrityksissäkin. Grönroosin nimi yhdistetäänkin usein Pohjoismaiseen koulukuntaan, joka on kansainvälisesti käytetty nimitys kyseisestä palvelusuuntautuneesta markkinoinnista. Grönroos oli koulukunnan ensimmäisiä puolestapuhujia. Lounaan ja kahvitarjoilut sisältävän iltapäiväseminaarin hinta PME:n jäsenille 40 e. Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Rap u k e s t i t Vi l p p u l a n Ra p u k a rta n o s s a Aika: pe , lähtö Keskustorilta klo 17.00, paluu Tampereelle n. klo Paikka: Koivulahden rapukartano, Vilppula Tut u s t u Va ko i lu m u s e o o n! Aika: la klo 11 Paikka: Finlayson (Satakunnankatu 18), Media 54-osa, kerros 0 PME järjestää rapukestit Vilppulassa Koivulahden Rapukartanossa. Matkaan lähdetään Paunun bussilla Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä kello Rapukestityksestä vastaa Koivulahden Rapukartano ja siellä isäntä Pasi Heinonen opastaa kädestä suuhun rapujen syömisen jaloa taitoa. Hinta on PME:n jäsenille 40 euroa ja muille 45 euroa/osallistuja sisältyy kuljetus, alkukeitto, ravut, jälkiruoka + kahvi. Ruokajuomat eivät sisälly hintaan. Tilaisuus on avec ja mukaan mahtuu 46 nopeinta, joten varaa paikkasi pian! Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Maailman ensimmäinen vakoilun erikoismuseo avattiin Tampereelle vuonna Tieto on valtaa. Salattu tieto ylivaltaa. PME:n ryhmälle on järjestetty opastus teemalla Vuosisadan vakoojia. Kierroksen aikana esitellään 1900-luvun kovan luokan tekijöitä huikeine tarinoineen. Kesto on noin 45 min. Hinta on jäsenelle seurueineen 5 eur/hlö sisältäen sisäänpääsymaksun ja opastuksen. Lisätietoa museosta: Ilmoittautuminen ja maksu PME:n tilille ma mennessä. Viitteeksi Vakoilumuseo/ilmoittajan nimi. Palveluliiketoiminnan o r g a n i s o i n t i ja jo h ta m i n e n Aika: ke klo Paikka: Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere PME järjestää Palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen -koulutuksen, jossa kouluttajana toimii suhde- ja palvelumarkkinoinnin kansainvälinen uranuurtaja, professori Christian Grönroos Svenska Handelshögskolanista. Christian Grönroos oli ensimmäisiä akateemikkoja, joka otti käyttöönsä termin palveluiden johtaminen, jolla kuvataan 12 EkonomiEnergiaa

13 Ilmaisutaito on ammattitaitoa Aika: to klo Kahvia ja pientä suolaista tarjolla klo alkaen Paikka: Hotelli Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Teatteriesityksen hinta jäsenillemme ja heidän aveceilleen on 25 euroa/lippu sisältäen väliaikatarjoilun. Ilmoittautuminen syyskokoukseen ja/tai teatteriesitykseen sekä teatterilippujen maksu PME:n tilille pe mennessä. Pelkkä oman alan asiantuntemus ei riitä! Jokainen sosiaalinen tilanne on esiintymistilanne aina juhlapuheen pitämisestä työpaikan kahvihuonekeskusteluun. Työyhteisössä yhteistyö perustuu ihmisten kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen - siis vuorovaikutukseen. Näitä teemoja suosittu ilmaisutaidon kouluttaja ja teatteriohjaaja Marja-Leena Haapanen käsittelee konkreettisin esimerkein ja näyttää puhumansa asiat ilmaisutaidon keinoin - kehon kielellä. Tule nauttimaan loistavasta esiintyjästä ja hakemaan evästystä omaan vuorovaikutukseesi. Ilmoittautuminen ja maksu 25 e PME:n tilille viimeistään ma Syyskokous ja Tamper e e n Ty ö v ä e n Te at t e r i n mu s i k a a l i An n a -Liisa Kuu ta r ja Ik i t u r s o Ka l e va l a Ko r u j e n jä l j i l l ä Aika: ti klo 18 Paikka: Finlaysonin palatsi, Kuninkaankatu 1, Tampere Kalevalaiset korut ovat suomalaisia, mutta samalla kansainvälisiä, ne ovat aitoa eurooppalaista kulttuurihistoriaa. Roomalaisajalta lähtien pohjoisen rajamaille on kulkeutunut koruja ja esineitä, joiden pohjalta alettiin 1930-luvulla suunnitella kalevalakoruja. Kalevala Korun pitkäaikainen hopeaseppä Seija Lindström herättää menneisyyden henkiin lumoavilla tarinoillaan. Pääsemme Tampereen Kalevalaisten Naisten järjestämään tilaisuuteen kuulemaan suomalaisten rakastamista korumalleista ja niiden kiehtovasta historiasta. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa erikoishintaan kirjaa Kuutar ja Ikiturso. Aika: ke klo Paikka: Tampereen Työväen Teatteri, Elna ja Eero -kabinetti Yritysvierailu: No k i a n Re n k a at Oy j Aika: ke klo alkaen Paikka: Nokian Renkaat Oyj, Pirkkalaistie 7, Nokia Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Pirkanmaan Ekonomien sääntömääräinen syyskokous on tarkoitettu vain vain PME:n jäsenille, mutta kokouksen jälkeen voit jäädä seuralaisesi kanssa katsomaan musikaalia Anna-Liisa, joka oli uuden TTT:n avajaisnäytelmä vuonna Musikaali esitetään TTT:n Suurella näyttämöllä. Syyskokouksen asialista: 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 5. Valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t) tilikaudelle PMEn jäsenillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan Nokian Renkaat Oyj:n toimintaan tehdaskierroksella, jonka jälkeen pidetään yritysinfo. Puhujaksi olemme saaneet talousjohtaja Anne Leskelän. Ohjelmassa: - Tehdaskierros klo yritysinfo auditoriossa (Anne Leskelä) Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu ainoastaan PMEn jäsenille. Mukaan mahtuu 30 nopeinta. Ilmoittautuminen pe mennessä Sefen jäsensivujen kautta. Pirkanmaan ekonomit ry 13

14 Tulevia tapahtumia Eko n o m i-ka r t i n g Dammenbergin suklaapuoti Aika: ti klo Paikka: Suzukart, Keskusojankatu 12, Tampere Tule testaamaan ratanopeutesi ja formulakuskin geenisi legendaariseen PME:n, SEFEn ja Boomin karting-kisaan! Rata on varattu klo Ensin kurvaillaan aika-ajot, jonka jälkeen ajetaan varsinainen kisa. Voittaja palkitaan pokaalilla. Kisan jälkeen on mahdollisuus saunoa kisan pölyt pois. Tapahtumaan ilmoittaudutaan tapahtumakalenterin kautta. Tapahtumaan otetaan 10 ekonomijäsentä ja 10 opiskelijaa, joten haaste on heitetty. Tervetuloa mukaan! Hinta on PME:n jäsenille ainoastaan 10 euroa, ilmoittautuminen ja maksu mennessä PME:n tilille. Joh ta m i n e n epäva r m a s s a i n f o r m a at i oy m pä r i s tö s s ä Aika: ti klo Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin Aika: ke , klo Paikka: Dammenbergin suklaatehdas Lempäälän Sääksjärvellä, Varastotie 1, Lempäälä Dammenberg on nuori ja dynaaminen perheyritys, joka on valmistanut erikoissuklaita jo vuodesta Dammenbergin suklaatehdas sijaitsee noin 6 kilometriä etelään Tampereen keskustasta, Lempäälän Sääksjärvellä. Dammenberg on pohjoismainen markkinajohtaja erikoissuklaatuotteiden valmistuksessa. PME:n jäsenillä mahdollisuus tutustua Dammenbergin toimintaan, suklaan historiaan, kuulla eri suklaalaaduista ja niiden valmistuksesta sekä tietysti maistella eri suklaita. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollista tehdä ostoksia tehtaan yhteydessä olevassa pienessä suklaapuodissa. Mitä epävarmemmaksi organisaatioiden informaatioympäristö tulee, sitä enemmän johtajilta nykyään vaaditaan ennusteita, suunnitelmia ja kontrollointia, vaikka näillä menettelyillä itse asiassa estetään yllätysten kohtaaminen. Radikaalisti epävarmassa informaatioympäristössä huomio on kuitenkin suunnattava kestämättömien tietoon perustuvien suunnitelmien sijasta ja ohella epävarmuuden kohtaamistaitojen vahvistamiseen. Iltapäivän kouluttaja Jaana Venkula on erityisesti perehtynyt johtamisen vaateisiin epävarman tiedon ympäristössä ja siihen keinovalikoimaan, joka silloin pitäisi olla käytössä. Erityisesti hän on käytännön keskeisten ongelmaratkaisutaitojen ja kuuntelemalla johtamisen puolesta puhuja. Innovaation merkitys kasvaa, mutta mikä yleensä organisaatiossa estää sen. Mikä sinun organisaatiossasi tukehduttaa innovaation? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Pirkanmaan Ekonomien järjestämään iltapäiväseminaariin johtamisen ongelmista, kun päätöksiä on tehtävä nopeasti epävarman tiedon varassa. Tilaisuus on ilmainen. Tilaisuuteen mahtuu 20 nopeinta, joten varaa paikkasi pian! Ilmoittautuminen mennessä. Pik k u j o u lu t Aika: la , klo Paikka: Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere Pirkanmaan Ekonomit ry:n pikkujouluja vietetään jälleen hotelli Tammerissa ja kuten aina, marraskuun viimeisenä lauantaina. Pikkujoulu oli edellisenä vuonna erittäin suosittu tapahtuma, joten mikäli haluat mahtua mukaan ilmoittaudu pikaisesti. Musiikista vastaa edellisen vuoden tapaan The Five Comets. Illan pääesiintyjänä on Mentalisti & Taikuri Pete Poskiparta, jonka kyvyt ovat vailla vertaa. Lähitaikuutta, ajatustenlukua ja komiikkaa kaikkea tätä ja enemmänkin on luvassa. Pikkujoulussa julkistetaan vuoden 2011 Pirkanmaalainen Ekonomi. Tilaisuus on avec ja pukeutumiskoodina on tumma puku. Ilmoittautumisohjeet ja tapahtuman hinta julkaistaan PME:n nettisivuilla lähiakoina. Hinta 25 euroa /osallistuja. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu. 14 EkonomiEnergiaa

15 Ilmoittautuminen tapahtumiin Tarkista tarkat ilmoittautumisohjeet kunkin tapahtuman kohdalta erikseen. Pääsääntöisesti SEFEn ja PME:n tilaisuuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti SEFEn jäsensivuilla kohdassa Tapahtumat ja koulutukset. SEFEn jäsensivuilla ilmoittautumista voi muuttaa tai sen voi perua ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Myös maksetut osallistumismaksut palautetaan siihen asti. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei maksuja voida enää palauttaa. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu PME:n tilille Sampo Pankki. Mahdolliset tilaisuuksia koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen HUOM! Peruutathan ilmoittautumisesi ajoissa, mikäli et voi osallistua ilmoittautumaasi tilaisuuteen. Siten et vie paikkaa muilta eikä mahdollisia tarjoiluja varata turhaan. Muista päivittää yhteystietosi! PME saa sähköposti- ja kirjepostiosoitteet suoraan SEFEn jäsenrekisteristä, joten päivitäthän muuttuneet tietosi suoraan SEFEen. Jäsensivuille pääset kirjautumaan julkisivujen ylälaidassa olevan kirjautumisikkunan kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn 6-numeroinen jäsennumero (löytyy mm. tämän lehden sekä Talouselämä-lehden takakannesta sekä jäsenmaksulaskusta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voi muuttaa kirjautumisen jälkeen. Kirjauduttuasi jäsensivuille klikkaa Omat tiedot -linkkiä sivun oikeasta yläreunasta, pääset muokkaamaan omia yhteys- ja työpaikkatietojasi. Lisäohjeita saat SEFEn jäsenpalvelusta tai puh Pirkanmaan ekonomit ry 15

16 Katsaus menneisiin tapahtumiin Aluksi Kiinan kokoa ja kehityksen suuntaa hahmotettiin kuulijoille monien päräyttävien numerotilastojen kautta. Esimerkiksi McKinseyn raportin mukaan vuoteen 2025 mennessä: miljoonaa kiinalaista muuttaa maalta kaupunkiin (yli USAn väkiluvun verran) - Lähes miljardi kiinalaista asuu kaupungeissa - Kiinassa tulee olemaan 221 kaupunkia, joissa on yli miljoona ihmistä. Euroopassa tällaisia kaupunkeja on 35! Vierailu TV2:lle Tohloppiin Luento sisälsi myös kiinnostavaa tietoa kiinalaisesta kulttuurista, työelämästä ja tavoista, mitkä pohjautuvat pitkälti konfutselaiseen ajatteluun. Noin 60 PME:n jäsentä perheineen tutustui helmikuun lopulla vuoden ensimmäisessä perhetapahtumassa TV2:n toimintaan Tampereen Tohlopissa. Vastaava vierailu oli edellisen kerran vuonna Ohjelmassa oli tutustuminen tv-ohjelmien tekemiseen tarvittaviin tuotantotiloihin. Tunnin mittaisen tutustumiskierroksen aikana nähtiin mm. kaksi studiota lavasteineen, puvustamo, tarpeisto, lavastamo, ohjaamo sekä kuultiin mielenkiintoista tietoa tv-ohjelmien tekemisestä. Kevätkokous ja Taikahuilu-ooppera Pirkanmaan Ekonomit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tampere-talolla. Kevätkokouksen asialistalla olivat sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen oli vuorossa W.A. Mozartin oopperaklassikko Taikahuilu. Kom e d i at e at t e r i: Ku lta l a m p i Yritysvierailu Gr e e nheat : Ma a l ä m p ö ä om a s - ta ma a s ta Joukko PME:n jäseniä oli kuulemassa vankkaa tietopakettia maalämmöstä yhteistyössä GreenHeat Maalämpöurakoinnin kanssa. Aluksi tutustuttiin maalämpöjärjestelmään Nokialaisen asuntoosakeyhtiö Taivalkunnantie 2:n tiloissa. Yhtiö vaihtoi maalämpöön vuonna 2009, minkä jälkeen taloyhtiön sähkönkulutus on isännöitsijän mukaan pudonnut kolmasosaan aikaisemmasta. Kesäkukkien loistoa puutarhalla Vierailu Tommiskan Puutarhatilalla Kangasalla. Kuulimme esittelyn puutarhan vuodenkierrosta ja saimme tutustua toinen toistaan kauniimpiin puutarhan kukkasiin. Ilta huipentui ostamiemme kukkasten istuttamiseen itsepalvelupisteessä puutarhurin tarjotessa mullan. PME:n jäsenet aveceineen kävivät katsomassa Tampereen Komediateatterin 20. toimintavuoden juhlanäytelmän Kultalampi. Näytelmä on Ernest Thompsonin kirjoittaman liikuttavan ja elämänmakuisen tarina, jonka päärooleissa nähtiin mm. Ismo Kallio ja Tuija Vuolle. PME:n Perhepäivä Särkänniemessä PME:n Perhepäivään Särkänniemessä oli ilmoittautunut lähes 100 henkilöä. Päivän aikana touhua ja tekemistä riitti monen ikäisille eivätkä pienet sadekuurotkaan haitanneet menoa. Kos k e t ta a ko Kiina? -ta pa h t u m a Noin 30 PME:n jäsentä oli kuulemassa 5 vuotta Kiinassa asuneen ja työskennelleen KTM Juha Moilasen (ChinaWorks) luentoa Kiinasta. Päivä aloitettiin lippujen jaolla, jonka jälkeen Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä avasi päivän Planetaariossa kertoen mm. elämysteollisuudesta ja siitä mihin suuntaan Särkänniemi kehittyy tulevaisuudessa. Pian tämän jälkeen päästiinkin laitteisiin ja siinä samalla pantiin pystyyn leikkimielinen haastekisa siitä kuka uskaltaa hurjimpaan laitteeseen? Kisassa oli ikätasoitus, joten perheen pienimmätkin pääsivät mukaan kisaamaan. Palkintojenjaon jälkeen oli vielä mahdollisuus jäädä seuraamaan Pitkä kuuma kesä -ohjelman harjoituksia. 16 EkonomiEnergiaa

17 Tietovisa Tes ta a ti e to s i Pirkanmaan historiasta! Pirkanmaan Ekonomien pikkujouluissa oli yhtenä ohjelmanumerona oheinen tietokilpailu, jonka oikeat vastaukset löytyvät sivun alareunasta. Pikkujouluissa kilpailun voitti pöytäryhmä Viimeiset pirkkalaiset. 1. Mistä lähtien Pirkkalan, Sastamalan ja Kyrön suurpitäjät ovat vaikuttaneet Pirkanmaan historiassa? a) 1200-luvulta lähtien b) 1300-luvulta lähtien c) 1800-luvulta lähtien d) suurpitäjiin ei tuolloin kuulunut Sastamala 2. Paljonko Pirkanmaan väkiluvuksi on arvioitu luvun puolivälissä? a) alle henkeä b) noin henkeä c) henkeä d) henkeä 6. Mitkä ovat olleet Pirkanmaan vanhinta teollisuutta? a) koskiin rakennetut jauhomyllyt sekä sahaus b) konepajat c) villakehruutehtaat d) nahkateollisuus 7. Mistä Kangasalla sijaitseva Liuksialan kartano tunnetaan? a) viikinkiaikaisista aseista ja koruista b) teollisuusmies Adolf Törngren oli kotoisin Liuksialasta c) Elias Lönnrot asui pitkään siellä d) Siitä, että se oli entisen kuningattaren Kaarina Maununtyttären olinpaikkana 3. Missä on Pirkanmaan pitkäaikaisin tunnettu kivikautinen asutus? a) Ylöjärven Teivossa b) Pirkkalan Pirkkalankylässä c) Vesilahden Narvassa d) Kangasalan Sarsassa 4. Mikä on Pirkanmaan pronssikauden löydöistä huomattavin? a) Näsijärvestä löytynyt pronssinen saapas b) Messukylästä löytynyt vesimyllyn lapa c) Nokialta löydetty kuparikilpi d) Luopioisista löydetty tikari 5. Mitä erikoista oli Pirkkalankylän neljäntoista talon sarkojenhoidolla vuonna 1769? a) sarkojen hoitajilla piti olla muutakin liiketoimintaa b) vain miehet saivat olla sarkatöissä c) muokkausten, kylvöjen ja sadonkorjuiden tuli tapahtua joka paikassa samanaikaisesti d) työt tehtiin vuoroittain, jotka oli jaettu ns. sarkaperiaatteen mukaan 8. Milloin Pirkanmaan Ekonomit ry on perustettu? a) 1909 b) 1938 c) 1960 d) Mistä alkoi hotelli Tammerin historia? a) Tampereen teknillisen seuran kokouksesta, jossa E. Graeffe ehdotti seuralle talon rakentamista b) raatihuoneen parvekkeelta luetussa punaisessa julistuksessa määrättiin hotellista c) kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerillä oli sopiva rakennus, jota hän tarjosi halukkaille d) Nokian Penttilässä pitäjänkokous päätti hotellin rakentamisesta Pirkanmaalle 10. Kuka oli hotelli Tammerin ensimmäinen ravintoloitsija? a) Tammerissa eli neljän ravintoloitsijan yhteiskeittiö b) Edmund McIlhenny c) kiinalainen Chen Kenichi d) ranskanvenäläinen Alexander Adlivankin Oikeat vastaukset: 1. b 2. c 3. d 4. d 5. c 6. a 7. d 8. b 9. a 10. d Pirkanmaan ekonomit ry 17

18 Boomin kuulumisia Tervehdys Pirkanmaan ekonomeille Topias Nurminen, puheenjohtaja, Boomi ry, Pirkanmaan Ek o n o m i t r y:n opiskelijastipendi 2011 Pirkanmaan Ekonomit ry myöntää vuosittain stipendin jollekin Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijalle tukeakseen erityisesti loppuvaiheen opintoja. Etusijalle asetetaan sellaiset pro gradu -työtä tekevät opiskelijat, joiden lopputyön aihe liittyy pirkanmaalaisen yrityksen tai julkisen hallinnon organisaation toimintaan. Syksy on se aika vuodesta, jolloin kaikki käynnistyy tauoiltaan ja hulina alkaa. Lomat on lusittu ja sitä on pakko taas asennoitua työntekoon. Samalla myös starttaavat jos jonkinlaiset harrastukset ja ajanvietteet. Toivottavasti kesästä on jäljellä rusketusraitojen lisäksi myös tuhansia pieniä ja arvokkaita muistoja, monta kokemusta ja monta hymyä. Muistot ovat arvokkainta mitä meillä on ja mitä voimme elinaikanamme ylipäätään saada. Muistot ovat tärkeintä mitä voimme kantaa sisällämme ja niistä voimme nauttia aina kun suljemme silmämme. Muistot ovat meillä ikuisesti, eikä niitä voi mieltä kukaan viedä. Siksi niitä kannattaa kerätä aina vain lisää ja lisää. Tällä hetkellä itse olen kerryttämässä muistoja opiskeluajasta. Eli tuosta samasta ajasta, joka jokaisella PME:n jäsenellä on takana. Toivon, että teillä jokaisella on paljon kultaisia muistoja noista vuosista, kokemuksista ja elämyksistä. Itse en vaihtaisi päivääkään pois. Hienoahan tässä on se, että PME antaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuuden kokemuksiin ja elämyksiin vielä opiskeluajan jälkeenkin, aivan kuten Boomi tällä hetkellä opiskeleville. Se on mahdollisuus saada jotain, jonka arvoa ei voi rahassa mitata. Toivottavasti pääsette käymään tapahtumissa ja nauttimaan PME:stä. Toivon myös, että tulevaisuudessa jokainen PME:n jäsen muistaa Boomia lämmöllä. Boomi on elämysten tuottaja opiskelijoille, yhdistäen samalla ihmisiä ja luoden elinikäisiä ystävyyssuhteita. Boomi ei kuitenkaan ole ikinä seissyt yksin, vaan meitä on aina ollut tukemassa ja neuvomassa suuri joukko ihmisiä, joilla on muistonsa ja jotka haluavat antaa myös panoksensa Boomille. Toivon että jokaisessa meissä on ikuisesti sisällämme pala boomaria, joka haluaa auttaa järjestöä. Toivon että siitä hyvästä Boomi voi jatkossakin ammentaa ja jakaa sen edelleen omille jäsenilleen. Haluan toivottaa jokaiselle kaunista ja muistorikasta syksyä, PME:n pikkujouluissa nähdään viimeistään ja hankitaan yhdessä lisää hienoja muistoja. Tänä vuonna stipendi myönnettiin Hanna Kurikolle Boomi ry:n vuosijuhlassa Palkitun gradun otsikkona on Virtuaaliset Brändiyhteisöt ja sen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, miten yhteisöllinen arvon luominen tapahtuu yhteisöissä ja mitä hyötyä virtuaalisten yhteisöjen toiminnan ymmärtämisestä on markkinoijille ja yrityksille. Aihe on ajankohtainen sillä sosiaalinen media terminä ja käsitteenä on noussut muutaman viime vuoden aikana keskusteluun ja yleisempään tietoisuuteen. Parissa vuodessa sosiaalisten medioiden käyttäjämäärät ovat nousseet valtamedioiden haastajiksi. Hanna Kurikko vastaanottamassa stipendiä Boomi ry:n 43-vuotisjuhlassa Hotelli Ilveksessä EkonomiEnergiaa

19 Mediakortti EKONOMIENERGIAA-LEHDEN ILMOITUSKOOT JA -HINNAT 2/1 AUKEAMA 420 X 297 MM + LEIKKUUVARA 3 MM 800 2/1 1/1 1/1 KOKO SIVU 210 X 297 MM + LEIKKUUVARA 3 MM TAI 186 X 257 MM 500 1/2 1/2 1/2 PUOLI SIVUA PYSTY: 90 X 257 MM VAAKA: 186 X 122 MM 300 1/1 1/4 1/4 NELJÄS- OSASIVU PYSTY: 90 X 125 MM VAAKA: 186 X 60 MM 200 1/8 KAHDEKSAS- OSASIVU 90 X 60 MM 140 1/8 1/4 Kaikki ilmoitukset ALV 4 :n perusteella arvonlisäverovapaita. EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti Ilmestyminen Kahdesti vuodessa Jakelu Pirkanmaan Ekonomien jäsenkunnalle ja muille yhdistyksen sidosryhmille, yhteensä noin kpl. Lehden julkaisija Pirkanmaan Ekonomit ry Päätoimittaja Paula Syväniemi, puh Tekniset tiedot Lehden koko 210 x 297 mm, värit 4/4 Painomenetelmä offset Ilmoitusaineistot Painovalmis pdf, jpg tai eps-tiedosto CMYK-värit, resoluutio 300 dpi Ilmoitusvaraukset ja aineistot Päätoimittaja Paula Syväniemi Maksun saaja Pirkanmaan Ekonomit ry Sampo pankki Graafinen ulkoasu Jaakko Pihlaja puh Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy Rasulankatu Tampere Ilmoitushinnat ja toimitusehdot PME pidättää itsellään oikeuden ilmoitushintojen ja toimitusehtojen muutoksiin sekä oikeuden kieltäytyä ilmoituksesta. Vastuu virheistä Ilmoittaja vastaa ilmoituksen oikeellisuudesta ja tekijänoikeuksista sekä siitä että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Mediatiedot Mediakortti myös yhdistyksen nettisivuilla EkonomiEnergiaa - Pirkanmaan Ekonomit ry

20 tulevia tapahtumia 2.9. Rapukestit Rapukartanossa Palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen Vierailu Vakoilumuseoon Ilmaisutaito on ammattitaitoa Vierailu Nokian Renkaat Oyj Syyskokous ja Tampereen Työväen Teatterin musikaali Anna-Liisa Ekonomikarting Kuutar ja Ikiturso Kalevala korujen jäljillä Johtaminen epävarmassa informaatioympäristössä Vierailu Dammenbergin suklaapuotiin Pikkujoulut Tammerissa Katsasta tapahtumat säännöllisesti nettisivuilta SYYSKOKOUSKUTSU Aika: ke klo alkaen Paikka: Tampereen Työväen Teatterin Elna ja Eero -kabineti, Hämeenpuisto 28-32, Tampere Kokouksen asialista: 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle 5. Valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t) tilikaudelle Muut asiat

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009 Eräharju Jäsenlehti 2/2009 Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa. Jäsenlehden

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Laukaan Kalevalaiset Naiset

Laukaan Kalevalaiset Naiset Laukaan Kalevalaiset Naiset Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys Vuosikokous 18.2. klo 18:00 Ravintola Rosanne Vuosikokoukseen kokoonnuimme tänä vuonna Ravintola Rosannen kabinettiin. Tarjolla rukiisia

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 11/

JÄSENTIEDOTE 11/ ylojarven@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/ylojarvi 11.11.2016 www.facebook.com/yrittajat PUHEENJOHTAJALTA Vuoden Yrittäjä on valittu ja julkistettu. Paljon olen saanut teiltä viestejä; Lehtovuori Oy, Yrjö

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista

KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTO Esityslista Aika: Torstai 3.9.2015 kello 18.00 Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali Torikatu 10, 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Eveliina Komonen Sihteeri: Henna Rämä Läsnä:

Lisätiedot

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla

Sukukokous la 2.8.2014 Kivennavalla Rönkköjen sukuseura aloittelee 36 toimintavuottaan. Vuosittainen jäsenkirje ja sukutapaaminen ovat tavaksi muotoutuneita toimintatapoja, joita jatkamme myös tänä vuonna. Alustava ohjelmarunko Kivennapa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot