Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7 Ympäristövastuu s.14 8 Viestintä- ja asiakaspalvelu s.16 9 Henkilöstö s Taloudellinen vastuu s Tilinpäätöstiedot s Tilintarkastuskertomus s.32 Omistajakuntiemme jätehuolto astui uuteen aikaan vuonna Jätteiden energiakäyttö alkoi Kotkan uudessa hyötyvoimalassa ja nosti kuntien vastuulla olevan jätteen hyödyntämisasteen 85 prosenttiin. Korkea hyödyntämisaste on meidän kaikkien etu, kun vältämme jätteen hajoamisesta Domargårdin kaatopaikalla sekä fossiilisen maakaasun poltosta Kotkassa syntyvät päästöt. Jätteen polttaminen energiaksi on aiheuttanut paljon keskustelua jätealalla. Jotkut epäilevät, että polttoratkaisu vähentää jätteiden kierrätystä, eikä kannusta jätteiden määrän vähentämiseen. Eurooppalaiset esimerkit osoittavat toista. Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa, joissa jätettä käytetään yleisesti polttoaineena, myös kierrätys toimii tehokkaasti. Vuonna 2008 toimimme muutenkin voimakkaasti päästöjen vähentämiseksi. Domargårdin ja Mömossenin vanhojen jätetäyttöjen jälkihoito aloitettiin hyvässä yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Merkittävin yksittäinen teko oli yli puoli kilometriä pitkä patopenger, joka rakennettiin Domargårdin vanhan kaatopaikan jätevesien ohjaamiseksi oikeaan paikkaan. Päästöjen mittaaminen, keräys ja käsittely jatkuvat suljetuilla kaatopaikoilla vielä vuosikymmeniä. Jätelain muutostyössä tulisi muistaa, että jätehuolto on volyymiala ja vastuiden pilkkominen johtaa nouseviin kustannuksiin. Kuntien yhteinen yhtiö pystyy suunnittelemaan ja kilpailuttamaan alueellisen jätehuollon tehokkaasti siten, että asiakkaat hyötyvät. Kuntien jätehuoltoyhtiöistä onkin tulossa yhä selkeämmin hankintayhtiöitä. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n verottomasta liikevaihdosta yli puolet maksettiin jätehuoltoa toteuttaville yrityksille urakkakorvauksina. Ulkoistaminen tehostaa toimintaa, kun kaikki voivat keskittyä pääosaamiseensa. Kun hankinnat vielä tehdään yhdessä sopivien kumppaneiden kanssa päästään suurempiin hankintoihin ja sitä kautta yleensä alempiin yksikkökustannuksiin. Yhteistyö on voimaa! Uudet haasteet odottavat vuonna 2009! Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä henkilökuntaa ja omistajia hyvästä yhteistyöstä vuonna Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, Porvoo puh asiakaspalvelu, puh (pvm/mpm) Jäteasemat DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, Porvoo Aukioloajat: arkisin 7 19, la 9 14 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA Ampumaradantie 3, Sipoo Aukioloajat: ti 11 19, pe 9 17 LOVIISAN PIENJÄTEASEMA Urakoitsijantie 4, Loviisa Aukioloajat: ma 10 18, to 9 17 RUOTSINPYHTÄÄN PIENJÄTEASEMA Teollisuustie 1, Ruotsinpyhtää Aukioloajat: ke Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Kirjapaino Öhrling Oy, 2009 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kilpilahden uuden jätekeskuksen toteutuminen on vuoden 2008 jälkeen merkittävästi lähempänä kuin ennen. Jätekeskuksen asemakaava sai lainvoiman ja Kilpilahteen päätettiin rakentaa kauan odotettu rinnakkaistie. Rinnakkaistie on myös jätekeskuksen toteutumisen edellytys. Jätekeskuksen maa-alueet hankittiin yhtiön omistukseen. Nyt odotetaan viranomaisilta päätöksiä jätekeskuksen ympäristöluvasta ja maa-ainesten oton edellyttämistä luvista. Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 9,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna miljoonalla eurolla. Pääsyynä kasvuun olivat edellisvuotta suurempi jätemäärä ja elokuussa voimaan tulleet hinnankorotukset. Asiakashintoja nostettiin jätteen energiakäytön aiheuttamien lisäkustannusten ja kuljetuskustannusten kasvun takia. Tilikauden tulos oli euroa voitollinen. Tavoitteenamme on pitää asiakashinnat alempina kuin vastaavissa yrityksissä. Olemme pääosin tavoitteessamme, vaikka jätteiden energiakäyttö nosti kustannuksia moniin kaatopaikkakäsittelyä jatkaviin alueisiin verrattuna. Kustannustehokkuuden lisäksi haluamme panostaa palveluiden laatuun. Vuonna 2009 toteutetaan asiakaskysely, jolla mitataan asiakkaidemme tyytyväisyyttä jätehuollon toimivuuteen. Asiakkaiden palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä. Valtakunnan tasolla jatkui toimintavuonna jätelainsäädännön uudistustyö. Työ herättää voimakasta kiinnostusta. Yksityiset toimijat haluavat minimoida kuntien vastuun jätehuollossa. Lisäksi kuntayhtiöitä halutaan estää tuottamasta palveluita yrityksille, joiden jätehuollosta kunnat eivät lain mukaan ole vastuussa. Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja 2 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

3 2 Itä-Uudenmaan Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätekuljetukset, jätteen vastaanotto sekä jätteiden hyödyntäminen ja käsittely muodostavat toiminnan perustan. Yhtiö hoitaa myös jätevalistuksen, jätteiden hyötykäytön edistämisen sekä maakunnan jätehuollon kehittämisen. Toiminta katetaan maksutuloilla ja tulos käytetään turvaamaan lain vaatimien ympäristöinvestointien toteutuminen. Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistavat Askola, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää ja Sipoo. Yhtiö hoitaa toimialueen asukkaiden ja julkisten kiinteistöjen jätehuollon. Jätehuoltopalvelut ovat myös yksityisten yritysten käytettävissä. Toimialueella asuu noin asukasta. Jätekuljetusta yhtiö tarjoaa seka- ja biojätteelle. Jätteiden vastaanottoverkosto muodostuu hyöty- ja aluekeräyspisteistä, pienjäteasemista, kiertävistä keräystempauksista ja Domargårdin jäteasemasta. Suuri osa jätteestä toimitetaan hyötykäyttöön. Yhtiön omat jätteenkäsittelytoiminnot on keskitetty pääosin Domargårdin jäteasemalle Porvooseen. Suunnittelu-, laskutus-, viestintä- ja hallintotehtävät hoidetaan yhtiön toimistolta käsin. Toimisto sijaitsee Porvoossa. Yhtiössä työskenteli toimintavuonna 23 työntekijää. Hallitus Toimintapolitiikka Yhtiön hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa, jossa kaikilla omistajakunnilla on edustaja. Hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat toimintavuonna Magnus Åström (vpj), Jaakko Isotalo, Veikko Raiskila, Heikki Lappalainen (pj), Markus Lindroos, Antti Mantere, Juha Muhonen ja Päivi Kippo-Edlund. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka vastuulla on huolehtia omistajakuntiensa alueella jätteiden keräyksestä, hyödyntämisestä, loppusijoituksesta, jäteneuvonnasta sekä jätehuollon yleisestä kehittämisestä. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia ja kustannustehokkaita jätehuoltopalveluita asiakkaidensa ja ympäristön hyväksi. Organisaatio OMISTAJAKUNNAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS Päämääränämme on pitää asiakasmaksut mahdollisimman alhaisina, taata hyvät jätehuoltopalvelut sekä lisätä jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen ohjautumista loppusijoituksen sijaan ja sitä kautta vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Parannamme jatkuvasti palveluitamme ja toimintojamme siten, että asiakkaiden toiveet otetaan huomioon ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voidaan minimoida. Ympäristö- ja laatutavoitteidemme saavuttamiseksi sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi: TOIMITUSJOHTAJA KULJETUSPALVELUT VASTAANOTTO- SUUNNITTELU TIEDOTUS TALOUS PALVELUT JA SEURANTA JA NEUVONTA JA HENKILÖSTÖ Palvelupäällikkö Käyttöpäällikkö Kehityspäällikkö Tiedottaja Talouspäällikkö + 4,5 hlöä + 8 hlöä + 2 hlöä + 1 hlö + 2,5 hlöä tarjoamme asiakkaillemme palveluverkon, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen jätehuollon toteuttamisen käytännössä, lisäämme yleistä ympäristötietoisuutta, kuuntelemme sidosryhmiemme tarpeita, huolehdimme henkilökuntamme tyytyväisyydestä ja ammattitaidon ylläpidosta, suunnittelemme ja kilpailutamme palveluitamme ammattitaidolla, seuraamme, tarkkailemme ja parannamme toimintaamme ja sen vaikutuksia systemaattisesti, tiedotamme toiminnastamme sidosryhmillemme ja huolehdimme sisäisestä tiedonkulusta. Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan ja seuraamaan aktiivisesti lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Toimintapolitiikka on hyväksytty hallituksen kokouksessa Osakkaat Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Asukasluku Porvoo , Sipoo , Loviisa , Askola 181 3, Pernaja 179 3, Pornainen 170 3, Ruotsinpyhtää 138 3, Liljendal 76 1, Yhteensä , VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

4 3 Itä-Uudenmaan Kehityshankkeet Jätehuolto Oy kehittää toimialueensa jätehuoltoa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti huomioiden lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä ympäristöasiat. Jätemaksutaksan uudistaminen Uusi jätemaksutaksa astui voimaan Uudella taksalla ohjataan asukkaita jätehuoltomääräysten mukaiseen jätehuoltoon. Kiinteistöiltä, jotka eivät liity järjestettyyn jätehuoltoon, veloitetaan jatkossa vuosittainen pienjäteasemamaksu. Jätehuoltomääräysten vastaisten jäteastioiden, kuten pyörättömien astioiden ja säkkitelineiden, tyhjennyksestä veloitetaan 5 euron lisämaksu. Jätteiden hyötykäytön edistäminen Kiinteistöillä lajittelun jälkeen syntyvän jätteen toimittaminen Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitokseen aloitettiin Energiakäyttö vähentää huomattavasti jätehuollon merkittävintä ympäristövaikutusta eli kaatopaikan kasvihuonepäästöä. Kotkan hyötyvoimalaitokseen ohjataan yhtiön toimialueelta vuosittain tonnia jätettä, josta tuotetaan kartonkitehtaalle prosessihöyryä sekä sähköä ja lämpöä. Jätteet kuljetetaan käsittelyyn suoraan kiinteistöjen jäteastioista. Seuraava kehitysaskel jätteiden hyötykäytössä on keräyskartongin kiinteistökohtaisen keräyksen edistäminen. Omistajakuntien kanssa on suunniteltu ja valmisteltu keräyskartonkikeräystä kaikilta vähintään 20 huoneiston kiinteistöiltä. Näille kiinteistöille tulisi erillinen jäteastia keräyskartongille. Keräys alkaisi vuoden 2010 helmikuussa. Domargårdin jäteaseman ympäristöinvestoinnit Domargårdin jäteaseman vesien- ja kaasukeräysjärjestelmän tehostamista jatketaan. Vuonna 2008 rakennettiin alueelle mm. vesiä ohjaava patopenger. Myös kaatopaikkakaasun talteenottoa tehostettiin uusimalla ja laajentamalla kaasun keräysverkostoa sekä ottamalla käyttöön soihtupoltin. Domargårdin jäteaseman loppusijoitusaluetta laajennetaan vuonna Domargårdin ja Mömossenin vanhojen jätetäyttöjen jälkihoitoa jatketaan yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Pienjäteasemapalveluiden ja aluekeräyksen kehittäminen Domargårdin ja Mömossenin pientuoja-alueita kehitetään kesällä Uusia pienjäteasemia on suunnitteilla Pornaisiin ja Askolaan. Uusia hyötyjätepisteitä asennetaan tarpeen mukaan mm. uusille asuinalueille. Keräyssäiliöiden pinnat käsitellään vuoden 2009 aikana ja keräyspisteiden pikkuroskikset uusitaan. Keräyspisteiden siisteyteen tullaan panostamaan entisestään. Kilpilahden jätekeskushanke etenee Kilpilahden jätekeskusalueen asemakaava sai lainvoiman vuonna Myös jätekeskuksen asemakaavan edellyttämä Kilpilahden rinnakkaistien toteutushanke käynnistyi. Jätekeskuksen maa-alueet ovat yhtiön omistuksessa ja alueen puun hakkuu suoritetaan todennäköisesti vuonna Uuden jätekeskuksen arvioitu käyttöönottovuosi on Tällä hetkellä on käynnissä louhinnan ja itse jätekeskuksen ympäristölupaprosessit. Yhtiön toimintajärjestelmän rakentaminen Yhtiössä aloitettiin toimintavuonna laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Järjestelmällä kehitetään systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta sekä varmistetaan asiakasvaatimusten ja lakisääteisten vaatimusten täyttyminen. Kilpilahden uusi jätekeskus on tarkoitus rakentaa korkeatasoiseksi ympäristötekniikan keskukseksi. Jätekeskukselle kaavoitettu alue rajoittuu Kilpilahteen rakennettavan rinnakkaistien ja olemassa olevan rautatien väliin. -02 Yhtiö perustetaan -04 Mömossenin jäteaseman kaatopaikkavedet viemäröidään Hyötyjätepisteverkko uudistetaan Sekajätteen aluekeräyspisteet otetaan käyttöön Uuden jätekeskuksen YVA valmistuu -05 Yhdenmukaiset jätehuoltomääräykset kaikkiin kuntiin Biojätekeräys alkaa kaikissa kunnissa Ekomaksun käyttöönotto Domargårdin jäteasemalle uusi tasausallas -06 Sekajäte kuljetus alkaa Ruotsin pyhtään pienjäteasema avataan -07 Biojätteen aumakompostointi lopetetaan ja biojäte ohjataan kompostointilaitokseen Domargårdin jäteaseman uusi loppusijoitusalue otetaan käyttöön Mömossenin kaatopaikka-alue suljetaan Domargårdin jäteaseman vesijärjestelmät uudistetaan -08 Domargårdin jäteaseman kaatopaikka kaasun keräysjärjestelmää uudistetaan Domargårdin jäteaseman vesijärjestelmiä viimeistellään Sekajätteen energiakäyttö alkaa Kustannustehokkuus on yksi toimintamme kulmakivistä. Kehityshankkeissa siihen päästään hyvällä suunnittelulla ja järjestelmällisellä kilpailuttamisella - kehityspäällikkö Vesa Heikkonen- 6 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

5 4 Itä-Uudenmaan Jätekuljetukset Jätehuolto Oy hoitaa asuinkiinteistöjen, julkisten kiinteistöjen ja sopimusasiakkaiden seka- ja biojätekuljetukset. Kuljetukset kilpailutetaan säännöllisin väliajoin ja ne teetetään yksityisillä kuljetusurakoitsijoilla. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n oma henkilöstö hoitaa asiakaspalvelun, laskutuksen ja kuljetusten ohjauksen sekä valvonnan. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat kuntien jätemaksutaksan mukaiset. Sekajätekuljetus Sekajätekuljetuksen piiriin kuului toimintavuonna noin asuinkiinteistöä ja julkista kiinteistöä. Kuljetusasiakkaista noin 83 prosentilla oli oma jäteastia ja 17 prosenttia käytti usean kiinteistön yhteistä kimppa-astiaa. Kunnan järjestämän jätehuollon lisäksi yhtiö hoiti noin 250 yrityksen sekajätehuollon. Sipoon liitosalueen kiinteistöjen jätehuolto siirtyi toimintavuoden lopussa YTV jätehuollolle. Muutos koski 700 kiinteistöä. Talousjätteen lauttakeräys Säännöllistä sekajätekuljetusta järjestettiin perinteisesti myös lauttakuljetuksena Sipoon sisäsaaristossa. Lauttakeräyksessä oli mukana 124 saarikiinteistöä, joiden laitureilta jätteet noudettiin ennalta sovituilla viikoilla. Biojätekuljetus Biojätekuljetuksen piiriin kuului toimintavuonna noin asuinkiinteistöä tai julkista kiinteistöä. Lisäksi yhtiö hoiti noin 100 yrityksen biojätehuollon. Biojätekeräykseen liittyvät kaikki vähintään viiden huoneiston kiinteistöt sekä ne julkiset kiinteistöt, joissa syntyy biojätettä yli 20 kg viikossa. Vuonna 2008 kerättiin biojätettä tonnia. Tämä on 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäteastioiden vuokraus Yhtiö vuokraa sekä seka- että biojätekeräykseen soveltuvia jäteastioita. Astiakoot ovat 140 l, 240 l ja 660 l. Toimintavuoden lopulla oli vuokralla noin astiaa. Yhteistyökumppanit vuonna 2008 Sekajätekuljetus: HFT Network Oy/Environet Oy Lassila & Tikanoja Oyj Porvoon Huoltomiehet Oy SITA Finland Oy Uudenmaan Kuljetus Oy Strand P-G (lauttakuljetus) Biojätekuljetus: SITA Finland Oy Astiakuljetukset: Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Ky Asuinkiinteistöjen järjestetty sekajätehuolto noin kiiteistöä Asiakkaiden sekajäteastiat pestään maksutta kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Pesukierros kattaa säännöllisessä käytössä olevat ja käsin siirrettävät jäteastia. Jäteastia pestään pesuautossa tyhjennyksen yhteydessä. Pesuvedet kerätään talteen. Kuvassa kuljettaja Jyri Vuorinen suorittaa 660 l jäteastian pesua Asuinkiinteistön sekajätehuollon voi hoitaa usealla tavalla. Yleisin tapa on oman jäteastian käyttö. Myös kimppaastia naapurin tai tiehoitokunnan kanssa jatkaa suosiotaan. Kuntien päätöksen mukaisesti veloitetaan lähtien ns. pienjäteasemamaksu niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät liity järjestettyyn jätehuoltoon. Pienjäteasemamaksu on vuosimaksu, joka oikeuttaa käyttämään jäteasemia lakisääteisen jätehuollon järjestämiseen. Kuljetuksissa käytetään sateliittipaikannukseen perustuvaa ajonohjausjärjestelmä. Jokaisessa autossa on pääte, josta kuljettajat lukevat tyhjennyslistat. Päätteen kautta kuljettajat kuittaavat tyhjennykset hoidetuksi ja välittävät asiakaspalveluun mahdolliset tyhjennysongelmat. Järjestelmällä seurataan kuljetusten edistymistä reaaliajassa. -ajojärjestelijä Marina Bäcklund- 8 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

6 5 Itä-Uudenmaan Jätteen vastaanotto Jätehuolto Oy:n jätteiden vastaanottoverkosto muodostuu hyöty- ja aluekeräyspisteistä, pienjäteasemista, kiertävistä keräystempauksista ja Domargårdin jäteasemasta. Asuinkiinteistöjen hyöty- ja ongelmajätekeräys katetaan ekomaksulla. Sekajätteestä, rakennusjätteestä ja muusta kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä veloitetaan käsittelymaksu. Hyötyjätepisteet Hyötyjätepisteitä oli vuoden 2008 lopussa 96 kpl. Toimintavuonna asennettiin yksi uusi piste Kuninkaanportin uuteen kauppakeskittymään. Sipoon liitosalueella sijaitsi kaksi hyötyjätepistettä, jotka myytiin YTV jätehuollolle. Kaikissa hyötyjätepisteissä vastaanotetaan paperia, keräyskartonkia, pienmetallia ja lasia. Aluekeräyspisteet Sekajätteen aluekeräyspisteitä oli vuoden 2008 lopussa 19 kpl. Aluekeräyspisteet ovat vaihtoehto omalle sekajäteastialle, jos esimerkiksi kiinteistöllä ei ole tieyhteyttä. Käytöstä maksetaan erillistä vuosimaksua. Aluekeräyspisteiden käyttäjiä oli toimintavuonna noin kpl. Jäteasemat Yhtiö ylläpitää Domargårdin jäteaseman lisäksi kolmea pienjäteasemaa Sipoossa, Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä. Pienjäteasemilla vastaanotetaan pääasiassa hyötyjätteitä, ongelmajätteitä sekä vähäisiä määriä sekalaista jätettä. Domargårdin jäteasemalla Porvoossa vastaanotetaan hyöty- ja ongelmajätteiden lisäksi mm. sekajäte-, rakennusjäte-, maa-aines-, riskijäte- ja asbestikuormat. Domargårdin jäteasemalla vastaanotetaan myös nestemäiset jätteet ja Porvoon jätevedenpuhdistamon lietteet. Domargårdin jäteasema palvelee arkipäivisin ja lauantaisin. Pienjäteasemia ovat avoinna 1 2 päivää viikossa, sekä muutamana kevät- ja syksylauantaina. Kiertävät Otto-keräykset Yhtiö järjesti toimintavuonna perinteisesti kaksi ongelmajätteen ja metalliromun keräyskierrosta. Ottokeräysautot kiersivät ja keräyslautta kiersi Keräyskierrokset kattavat yli 100 ennalta sovittua pysäkkiä, joissa vastaanotetaan asumisen ongelmajätteet ja metalliromut veloituksetta. Lautalle otetaan maksua vastaan myös muuta hankalasti kuljetettavaa jätettä, kuten huonekaluja. Otto-keräysten suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Jäteasemilla vastaanotetut hyöty- ja ongelmajätteet: Hyötyjätepisteissä vastaanotetut hyötyjätteet: Yhteistyökumppanit vuonna 2008: Hyöty- ja aluekeräyspisteet: Paperinkeräys Oy Porvoon Huoltomiehet Oy OTTO-keräys: Bodö Båtvarv (lauttakeräys) Ekokem-Palvelut Oy Ser-tuottajayhteisö NERA Stena Metalliyhtymä Oy Stena Technoworld Oy O T T O O T T O - I N - K S E R Ä Y S A M L.fi N I G N E Asukkaat käyttävät hyötyjätepisteitä ahkerasti. Tyhjennyksiä tihennetään kesällä, jolloin suosituimpia pisteitä tyhjennetään useita kertoja viikossa. Uusia hyötyjätepisteitä asennetaan täydentämään olemassa olevaa verkostoa asuinalueiden kehittyessä ja muuttuessa. 10 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

7 6 Itä-Uudenmaan Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely Jätehuolto Oy edistää jätteiden hyötykäyttöä. Jätteiden hyötykäyttö ja käsittely hoidetaan kilpailutuksen kautta valituilla alan yrityksillä tai omana toimintana. Yhtiön omat jätteenkäsittelytoiminnot on keskitetty Domargårdin jäteasemalle Porvooseen. Jätteiden loppusijoitus ja erityiskäsittely Domargårdin jäteasemalla on käytössä vuonna 2007 käyttöönotettu 1,9 hehtaarin kaatopaikka-alue. Alueelle vastaanotetaan yhdyskunta- ja rakennusjätteen lisäksi välittömästi peitettävät riskijätteet ja asbestijätteet. Suuri osa kotitalouksien sekajätteestä ohjattiin alkaen Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitokseen energiatuotantoon. Tämä vähensi Domargårdin loppusijoitusalueen ympäristökuormitusta. Vesihiekka- ja rasvakaivojäte vastaanotetaan laskeutusaltaaseen, jossa kiintoaines erottuu ja vesi johdetaan jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Mömossenin jäteasemalla Sipoossa sijaitsee vuonna 1995 käyttöönotettu Kilpilahden alueen kaatopaikkakelpoisen tuotantojätteen loppusijoitusalue. Jätteiden hyödyntäminen materiaalina Vastaanotettu keräyskartonki, metalli ja paperi toimitetaan teollisuudelle uusiokäyttöön. Keräyslasi murskataan ja käytetään Domargårdin jäteaseman kaasukaivojen keräyskerroksissa soraa korvaavana aineena. Yhtiön asiakaskiinteistöiltä kerätyt biojätteet on käsitelty vuodesta 2007 alkaen Envor Biotech Oy:n kompostointilaitoksessa Forssassa, jossa siitä valmistetaan maanparannukseen ja viherrakentamiseen käytettävää multaa. Domargårdin jäteaseman kompostointikentällä käsitellään edelleen jäteasemille tuodut haravointijätteet sekä Porvoon jätevedenpuhdistamon lietteet. Valmistettu multa käytetään jäteaseman rakenteisiin ja vanhojen loppusijoitusalueiden jälkihoitoon. Jäteasemalle vastaanotetut maa-ainekset, tiilet, betonikappaleet ja asfalttimurska hyödynnetään myös jäteaseman rakenteissa. Ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:n käsittelyyn. Osa ongelmajätteistä, kuten voiteluöljyt, käsitellään uudelleenkäytettäviksi. Suuri osa sähkö- ja elektroniikkaromusta ohjautuu tuottajayhteisöjen kautta myös uudeksi materiaaliksi. Jätteiden hyödyntäminen energiana Suuri osa yhtiön asiakaskiinteistöiltä kerätystä sekajätteestä on hyödynnetty alkaen energiatuotannossa. Jäte kuljetetaan suoraan kiinteistöiltä Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitokseen, jossa siitä tuotetaan teollisuushöyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Jäteasemilla vastaanotetut puujätteet toimitettiin vuonna 2008 Biowatti Oy:n kautta polttoaineeksi. Energiakäyttöön päätyvät lisäksi myös painekyllästetty puu ja suuri osa ongelmajätteistä. Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitoksessa käsitellään tonnia kotitalousjätettä vuosittain. Tästä noin tonnia tulee Itä-Uudeltamaalta. Tämä kaikki on pois kaatopaikalta, jolloin jätehuollon merkittävin ympäristöhaitta eli kasvihuonepäästö pienenee huomattavasti. Hyötyvoimalan vieressä sijaisee Sonoco-Alcore Oy:n kartonkitehdas, jonne valmistettu prosessihöyry ohjataan. Vastaanotetun jätteen määrä vuosina Loppusijoitetun jätteen määrä vuosina Yhteistyökumppanit vuonna 2008: Jäteasemat: E. P. Athen Oy (konetyöt) Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy (puun haketus) Maarakennus Rasimus Oy (kaatopaikkajyrä) Pivotex Oy (Scalex-vaakaohjelma) Jätteiden hyödyntäminen: Biowatti Oy (puu) Corenso Oy (keräyskartonki) Demolite Oy (painekyllästetty puu) Ekokem Oy (ongelmajätteet) Envor Biotech Oy (biojäte) Kotkan Energia Oy (sekajäte) Paperinkeräys Oy (paperi) Ser-tuottajayhteisöt Electrolux Oy, Elker Oy, NERA ja SERTY (sähkö- ja elektroniikkaromu) Stena Metalliyhtymä Oy (metalli) Jätehuolto on muutamassa vuodessa muuttunut kaatopaikanpidosta tarkasti ohjattavaksi ja hallitavaksi ympäristötekniikaksi. Vuonna 2008 panostettiin Domargårdin jäteaseman kaatopaikkakaasun talteenottoon ja käsittelyyn. -käyttöpäällikkö Arto Heiman- 12 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

8 7 Ympäristövastuu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutusten hallinnan ja vähentämisen. Toimintaa ohjaavat ympäristöluvat, jotka antavat määräykset vastaanotettavien jätteiden määristä, jätteiden sallituista käsittelymenetelmistä, jätteiden varastoinnista sekä käyttö-, vaikutus- ja päästötarkkailusta. Ympäristön tilaa ja toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan jatkuvasti oman henkilöstön ja ulkopuolisen konsultin toimesta. Tarkkailutulokset raportoidaan ympäristöviranomaisille säännöllisesti. Toimintavuonna aloitettiin laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Sen avulla varmistetaan ja kehitetään systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaa sekä ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Lokakuussa 2008 perustettiin Domargårdin jäteaseman lähiympäristön asukkaista ympäristöpaneeli, jossa asukkaat seuraavat jäteaseman toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia, kuten hajua, melua, roskaantumista, pölyä ja haittaeläinten esiintymistä. Ympäristöpaneelin tuloksia käytetään toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Vesienhallinta Domargårdin jäteasemalla jätetäytön läpi suotautuva vesi ja varastointi- ja käsittelykenttien hulevedet johdetaan tasausaltaiden kautta jäteveden puhdistamolle. Toimintavuonna tehtiin viemäröinnin ja putkitusten muutostöitä, joiden avulla lisättiin eteläisen tasausaltaan tasaustilavuutta ja nostettiin jäteveden puhdistamolle johtavan viemärilinjan kapasiteettia. Alueelle rakennettiin myös eristyspenger suotovesien keräämisen parantamiseksi. Toimilla vähennettiin tasausaltaiden ylivuotoriskiä ja näin ollen vesistöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Pinta- ja pohjavesiin kohdistuva kuormitus on laskenut selvästi suotovesien hallinnan tehostumisen myötä. Kaatopaikkakaasut Kaatopaikoilla muodostuvasta kaatopaikkakaasusta noin puolet on metaania, jolla on 21-kertainen ilmastonmuutosta voimistava vaikutus verrattuna hiilidioksidiin. Kaatopaikkakaasun ympäristövaikutuksia vähennetään kaasun talteenotolla ja hyötykäytöllä. Domargårdin jäteasemalla vuonna 2008 kerätty kaasu hyödynnettiin tuottamalla siitä kaukolämpöä Porvoon Energian lämpölaitoksella. Toimintavuonna uudistettiin kaasunkeräysjärjestelmää ja keräyskaivojen määrä nostettiin seitsemästä viiteentoista. Kaasunkeräysjärjestelmään liitettiin syksyllä soihtupoltin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Soihdutuksessa kaatopaikkakaasu poltetaan hiilidioksidiksi Porvoon Energian huolto- ja käyttökatkosten aikana. Yhteistyökumppanit vuonna 2008: Ekokem-Palvelut Oy (erityspenger) FCG Planeko Oy (suunnittelu) Helsingin Vesi (jätevesien käsittely) Ilmatieteen laitos (mikrometeorologiset mittaukset) Novalab Oy (analyysit) Matti Ettala Oy (suunnittelu) Porvoon Energia Oy (kaatopaikkakaasu) Porvoon Vesi (jätevesien käsittely) Pöyry Environment Oy (suunnittelu) Rakemi Oy (vesijärjestelmä) Ramboll Analytics Oy (analyysit) Ramboll Finland Oy (vaikutustarkkailu ja suunnittelu) Sarlin Hydor Oy (kaasutarkkailu) SYKE (valvonta) Pohjaveden kloridipitoisuudet Domargårdin pohjoispuolen neljällä näytepisteellä Domargårdin pintavesikuormitus lähimpänä jäteasemaa sijaitsevalla näytepisteellä Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan säännöllisesti sekä jäteaseman alueella että sen ulkopuolella. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi. -laatu- ja ympäristöasiantuntija Anna Repo- 14 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

9 8 9 Viestintä- ja asiakaspalvelu Henkilöstö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n viestinnän tavoitteena on pitää asiakkaat ja muut sidosryhmät ajan tasalla jätehuollon käytännöistä, muutoksista ja tulevaisuudesta sekä ohjata heitä jätteiden välttämiseen ja lajitteluun. Vuonna 2008 järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely Pornaisten messukävijöille. Kyselyyn osallistui 66 messukävijää ja vastausten keskiarvoksi tuli 4,1 (asteikko 1 5). Laajempi asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kahden-kolmen vuoden välein. Asiakkailta tullut palaute kirjataan palauterekisteriin, jonka kautta kaikki palautteet käsitellään ja otetaan huomioon. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asukasviestintää: Kierrättäjä-asiakaslehti lähetetään kerran vuodessa kaikille kotitalouksille ja kesäasukkaille Asiakastiedote lähetetään jätelaskun liitteenä 3 4 kertaa vuodessa Ohjeita ja oppaita jaetaan tilaisuuksissa ja lähetetään erikseen sovittaessa Lajittele!-opas lähetettiin vuoden 2009 tammikuussa kaikille kotitalouksille ja kesäasukkaille Jätevalistustilaisuuksia pidettiin vuonna kpl kouluille ja päiväkodeille Lisäksi monipuoliset ja ajantasaiset verkkosivut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n keskeisenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen ja tieto- ja taitotason jatkuva kehittäminen. Henkilöstöpolitiikkamme on vastuullista ja pitkäjännitteistä. Vuoden 2008 aikana yhtiössä tehtiin kaiken kaikkiaan 23,5 henkilötyövuotta. Määräaikaisia työntekijöitä vakinaistettiin kuluneen vuoden aikana useita. Toiminnan vakiintumisen myötä myös vuokratyövoiman käyttö väheni 0,07 henkilötyövuoteen. Määräaikaista ja vuokratyövoimaa tarvitaan kuitenkin edelleen mm. loma-aikoina. Vuonna 2008 toteutettiin ensimmäisen kerran henkilöstön työtyytyväisyystutkimus, joka toteutetaan säännöllisesti kahden-kolmen vuoden välein. Tutkimus toteutettiin ulkopuolisen konsultin toimesta. Vastausprosentti oli 68 %. Vastanneista yli 82 prosenttia oli tyytyväisiä työpaikkaansa ja 95 prosenttia oli tyytyväisiä työtehtäviinsä. Johtoryhmä laati suunnitelman kyselyssä esille tulleiden yksittäisten kehityskohteiden parantamiseksi. Koulutus Henkilöstö osallistui toimintavuonna aktiivisesti koulutukseen. Koko henkilöstölle järjestettiin mm. toimintajärjestelmään liittyvää ympäristö- ja laatukoulutusta sekä ensiapukoulutusta. Koulutustarve kartoitetaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Työkyvyn edistäminen ja aloitetoiminta Yhtiö tukee harrastustoimintaa taloudellisesti. Liikuntaedun lisäksi käyttöön otettiin kulttuurituki. Kesän liikunta- ja virkistyspäivä vietettiin kalliolaskeutumisen, kirkkovenesoudun ja trapetsihypyn merkeissä. Aloite- ja virkistystoiminnan edistämiseksi perustettiin aloiteryhmä, jossa on edustaja kustakin työryhmästä. Yhteistyökumppanit vuonna 2008: Ecomond Oy (TCS ajonohjausjärjestelmä) Enfo Oyj (laskujen tulostus) Mediayhtiö Kvaliitti Oy (viestintämateriaali) Studio Mielikuva Oy (painoviestintä) SMS Testing Oy (tietoliikenne) Sonera Oy (puhelinpalvelu) TietoMitta Oy (JHL-asiakasjärjestelmä) ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Meidän perheen jätepolitiikkaa Kompostoi! Lajittele! Kodin lajitteluopas Askola Liljendal Loviisa Pernaja Pornainen Porvoo Ruotsinpyhtää Sipoo Henkilöstö tunnusluvut Yksikkö Henkilöstön määrä kpl Kaikki henkilötyövuodet htv 23,50 25,70 Määräaikaisten osuus tehdyistä henkilötyövuosista % 12,30 37,00 Vuokratyövoiman käyttö htv 0,07 0,47 Henkilöstön keskimääräinen ikä v 42,30 43,20 Miesten osuus henkilöstöstä % 35,00 33,00 Naisten osuus henkilöstöstä % 65,00 67,00 Henkilöstön koulutus ylempi korkeakoulu % 15,40 10,00 Henkilöstön koulutus ammattikorkekoulu ja opistoaste % 30,80 28,00 Henkilöstön koulutus, peruskoulu ja muu % 46,20 62,00 Henkilöstön koulutuksen kulut /htv 1 093,00 601,00 Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv 304,00 274,00 Säännölliset kehityskeskustelut % 100,00 100,00 Tapaturmapoissaolot pvä/htv 2,80 0,00 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot pvä / htv 11,50 7,70 Työterveyshuolto /htv 191,00 177,00 Työsuojelu /htv 185,00 45,00 Liikevaihto/henkilötyövuosi /htv , ,00 Henkilötyövuoden hinta /htv , ,00 Asiakaspalvelussamme vastattiin toimintavuonna noin puheluun. Yleisimmin puhelut koskivat jäteastioiden tyhjennyksiä. Myös jäteasemien palvelut ja lajittelu kiinnostivat. - palvelupäällikkö Tuija Klaus - Henkilöstön ensiapukoulutuksessa testattiin opittuja taitoja. Kesän liikuntapäivänä kokeiltiin omia rajoja erikoisten lajien parissa. 16 VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004) Vuosikertomus 2004 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Henkilökunta... 4 Kuljetukset... 5 Jätekeskus...6-7 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet... 9 Jätteiden hyötykäyttö...10-11 Tiedotus ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6-7 1.5. Kehityshankkeet 8-9

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Sisältö Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1. Kuvaus jätehuoltoyhtiöstä... 6 1.1 Strategiatyö... 6 1.2 Johtaminen ja hallinto... 6 1.3 Henkilökunta... 8 1.4 Kehityshankkeet... 10

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot