Timo Vikman NÄKÖKULMIA KLAVIKORDIN HISTORIAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Vikman NÄKÖKULMIA KLAVIKORDIN HISTORIAAN"

Transkriptio

1 Timo Vikman NÄKÖKULMIA KLAVIKORDIN HISTORIAAN Sibelius-Akatemia Kirkkomusiikin koulutusohjelma Kuopion osasto Projektin kirjallinen työ Kevät 2004

2 SIBELIUS-AKATEMIA, Kuopion osasto, kirkkomusiikin koulutusohjelma. Vikman, Timo: Näkökulmia klavikordin historiaan. Musiikin maisterin tutkintoon kuuluva projektin kirjallinen työ, 48 sivua Näkökulmia klavikordin historiaan on yksi yhdessä Juha Sorannan kanssa tekemämme klavikordiprojektin kolmesta kirjallisesta osiosta. Toisen osion olemme kirjoittaneet yhteistyönä ja kolmas osio on Juha Sorannan kirjallinen työ. Projektimme käytännöllisenä osuutena rakensimme kaksi klavikordia. Soittimien esikuva on ruotsalainen 1700-luvulta säilynyt klavikordi, jonka rakentajasta ei vielä tätä kirjoitettaessa ole täyttä varmuutta. Kirjallisessa työssäni olen käsitellyt klavikordinrakennuksen historiaa ja edellä mainitun historiallisen soittimen taustaa. Pääpaino työssäni on ruotsalaisella 1700-luvun klavikordilla, klavikordien rakentajilla sekä aikakauden soitinrakennukseen vaikuttaneilla tekijöillä. Työn loppuun olen liittänyt seitsemänkielisen klavikordisanaston.

3 SISÄLLYS I NÄKÖKULMIA KLAVIKORDIN HISTORIAAN 1 JOHDANTO Soitinrakennusprojektin synty, rakenne ja ohjaajat Tutkimusaihe KLAVIKORDIN VARHAISHISTORIAA Varhaisimmat ikonografiset ja kirjalliset dokumentit Varhaisimmat säilyneet klavikodit SOITINRAKENNUKSEN TAUSTATEKIJÖITÄ RUOTSISSA LUVUILLA Näkökulmia soitinrakennuksen historiaan Vallitseva talousjärjestelmä Kauppa- ja purjehdussäännöt Talousjärjestelmän vaikutukset soitinrakennukseen Tuontikiellot ja ylellisyysasetukset Ammattikunnat KLAVIKORDINRAKENNUS RUOTSISSA LUVUILLA Saksalaissyntyiset soitinrakentajat Säilyneet ruotsalaisvalmisteiset klavikordit Ruotsalaisen klavikordin tyypilliset piirteet KESKEISIÄ RUOTSALAISIA KLAVIKORDINRAKENTAJIA Philip Jakob Specken (1680/ ) Gottlieb Rosenau (n n. 1790) Pehr Lundborg (1744? 1808) Pehr Lindholm ( ) RAKENNUSPROJEKTIN ESIKUVA Soittimen rakentaja ja historia Soittimen erityispiirteet KLAVIKORDISANASTO LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 46

4 I / 2 1 JOHDANTO 1.1 Soitinrakennusprojektin synty, rakenne ja ohjaajat Aloittaessani opintoni Sibelius-Akatemian Kuopion osastossa syksyllä 1999 minulla syntyi ajatus oman harjoitussoittimen hankkimisesta. Kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi katsoin soittimen omatoimisen rakentamisen, olihan soitinrakennus kiehtonut minua jo useita vuosia. Rakennettavaksi soittimeksi valitsin klavikordin tämän pienen koon vuoksi olisihan esimerkiksi cembalon rakentaminen vaatinut huomattavasti mittavammat työja säilytystilat sekä siksi, että klavikordin soitto tukee erinomaisesti urkujen ja muiden klaveeri-instrumenttien soittamista. Huomasin pian että osastomme opiskelijoissa oli muitakin klavikordista kiinnostuneita: Mainittuani soitinrakennusideasta ystävälleni Juha Sorannalle, hän kertoi olevansa valmis aloittamaan soittimen rakentamisen kanssani. Aloitimme kahden klavikordin rakentamisen keväällä Seuraavana syksynä soittimien rakentaminen laajeni opintojemme syventymiskohteeksi, projektiksi. Projektimme jakautuu käytännölliseen (2/3) ja kirjalliseen (1/3) osaan. Näiden lisäksi projektiimme liittyy tukiopintoja, jotka sisältävät opintomatkoja sekä klavikordinsoiton opintoja. Käytännöllinen osa muodostui kahden klavikordin rakentamisesta. Rakentamiemme soittimien esikuva on ruotsalainen 1700-luvulta säilynyt klavikordi, jonka rakentajasta ei vielä tätä kirjoitettaessa ole täyttä varmuutta. Rakennustyön ohjaajana toimi Sibelius-Akatemian Kuopion osaston lehtori Mikko Korhonen. Kirjallinen kokonaisuus jakautuu kolmeen erilliseen osioon, joista tämä kirjallinen työ on ensimmäinen. Toinen osio on yhdessä kirjoittamamme Sahatavarasta soivaksi soittimeksi ja kolmas osio Juha Sorannan Ajatuksia klavikordin soitosta. Projektimme kirjallisen osan ohjaajina ovat toimineet Sibelius-Akatemian Kuopion osaston johtaja Elina Laakso sekä professori Erkki Tuppurainen. Arvokasta asiantuntija-apua olemme saaneet

5 I / 3 myös Päivi-Liisa Hannikaiselta, Mikko Korhoselta, pianonsoiton lehtori Olli Rantalalta ja Sibelius-Akatemian rehtori Pekka Vapaavuorelta. 1.2 Tutkimusaihe Kirjallisen työni tavoitteena on muodostaa lukijalle yleiskuva klavikordin historiasta ja kehittymisestä sekä rakentamiemme soittimien esikuvana toimineesta klavikordista. Pääpaino työssäni on ruotsalaisella 1700-luvun klavikordilla sekä aikakauden soitinrakennukseen vaikuttaneilla tekijöillä. Olen kirjoittanut myös muutamista soittimiemme kannalta keskeisistä 1700-luvulla vaikuttaneista ruotsalaisista klavikordinrakentajista sekä heidän taustoistaan. Ruotsissa toimineiden klavikordirakentajien henkilöhistoriaa käsittelevä luku perustuu pääasiassa Eva Helenius-Öbergin väitöskirjaan Svenskt klavikordbygge Kirjallisen työn loppuun olen lisännyt seitsemänkielisen klavikordisanaston. Sanaston suomen- ja ruotsinkielisen osuuden olen koonnut asian harrastajien keskuudessa vakiintuneista termeistä sekä aihetta käsittelevistä kirjoista ja artikkeleista. Muiden viiden kielen sanaston olen muokannut Bernard Brauchlin kokoaman sanaston pohjalta. 2 1 Helenius-Öberg 1986: Brauchli 1998:

6 I / 4 2 KLAVIKORDIN VARHAISHISTORIAA Klavikordin (lat. clvis = avain tai kosketin c[h]orda = kieli) arvellaan syntyneen siten, että monokordiin 3 lisättiin useampia kieliä ja kielen kahteen osaan jakava talla korvattiin koskettimistolla. Klavikordia pidetäänkin yksinkertaisen rakenteensa perusteella vanhimpana kielikosketinsoittimena. Kuva 1. Tuntemattoman henkilön kuvaus monokordista. Lodovico Fogliani 1529: Musica theorica. Venetsia. (Brauchli 1998: 11) Klavikordi sai suosiota hyvin varhaisessa vaiheessa myös urkurien harjoitussoittimena, minkä seurauksena liitejalkiot soittimissa yleistyivät. 4 Liitejalkiot toteutettiin yhdistämällä jalkiomekanismi esimerkiksi lankojen välityksellä klavikordin sormioon. Paulus Paulirinuksen ja Sebastian Virdungin mukaan liitejalkio on ollut yleinen klavikordeissa jo luvuilla. Väitettä tukee myös piirros jalkiolla varustetusta klavikordista Hugo Spechtshartin (n /60), toiselta nimeltä tunnetun Hugo von Reutlingenin tutkielman Flores musicae omnis cantus Gregoriani yhteydessä. Mainittu kuva tosin ei esiinny alkuperäisessä tekstissä vuodelta 1332, vaan on liitetty vuoden 1467 jälkeen Stuttgartissa säilytettävään kä- 3 Monokordi (kreik. monos = yksin, yksi, Khord' = kieli) on yksikielinen soitin, joka mainitaan ensimmäisen kerran Kreikassa 500-luvulla ekr. ja jota pidetään Pythagoraan keksimänä. Monokordia on käytetty pääasiallisesti didaktisesti viritykseen, akustisiin ja musiikkiteoreettisiin kokeiluihin, mutta myös opetukseen ja käytännön musisoimiseen. (Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: monokordi). 4 Brauchli 1998:

7 I / 5 sikirjoitukseen. Varhaisimmat tekstit itsenäisellä jalkiolla varustetusta klavikordista on kirjoittanut Claas Douwes vuonna Kuva 2. Tuntemattoman henkilön kuvaus jalkiolla varustetusta klavikordista. Hugo von Reutlingen: Flores musicae omnis cantus Gregoriani. (Brauchli 1998: 41) Kaiken kaikkiaan klavikordin historiasta ennen 1400-lukua tiedetään melko vähän. Tiedon puute on herättänyt aiheeseen liittyviä arveluita ja näyttää ruokkineen jopa suoranaisten legendojen syntymistä. Tämänkaltaiseksi voitaneen luokitella 1500-luvulta lähtien mainitut arvelut siitä, että klavikordin olisi keksinyt keskiajalla elänyt munkki Guido Arezzolainen. 6 Arveluita ovat esittäneet mm. Sebastian Virdung 7, Musica getutscht (1511) ja Daniel 5 Douwes 1699:104. Enemmän jalkiolla varustetuista klavikordeista: Vapaavuori 2001: Guido Arezzolainen (s. n. 991/2 k. vuoden 1033 jälkeen) oli italialainen musiikkiteoreetikko ja munkki, joka otti ensimmäisenä käyttöön neliviivaisen nuottiviivaston sekä loi säveltapailujärjestelmän (ut, re, mi, fa, sol, la). 7 Sebastian Virdung (s. v. 1465, k. v jälk.) oli saksalainen pappi, teoreetikko ja säveltäjä sekä ensimmäisen painetun soittimia käsittelevän käsikirjan kirjoittaja.

8 I / 6 Gottlob Türk 8, Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende (1789). Molemmat ovat suhtautuneet otaksumaansa myös kriittisesti. Kuva 3. Tuntemattoman henkilön kuvaus Guido Arezzolaisesta ja hänen oppilaastaan 1100-luvulta. (Brauchli 1998: 11) Vaikka klavikordin varhaishistoriaan liittyy useiden eri kysymysten luomia varjoja, historian verho ei ole täysin sulkeutunut. Useiden 1900-luvun loppupuolella tehtyjen tutkimusten pohjalta tiedetään, että klavikordiksi määriteltäviä soittimia on ollut olemassa viimeistään 1300-luvulla. 9 Vaikka vielä 1400-luvultakaan ei ole säilynyt yhtään klavikordia, useat ikonografiset 10 ja kirjalliset dokumentit todistavat klavikordin levinneen tuolloin laajalle alueelle Euroopassa. 8 D.G.Türk ( ) oli saksalainen teoreetikko ja säveltäjä. 9 Vapaavuori 2001: 19. Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: klavikordi. 10 Tässä yhteydessä ikonografisilla dokumenteilla tarkoitetaan kuvallisten esitysten lisäksi esimerkiksi koristeveistoksia ja -kaiverruksia sekä intarsioita eli puun upotekoristeluja.

9 I / Varhaisimmat ikonografiset ja kirjalliset dokumentit Varhaisin dokumentti klavikordista on peräisin Luoteis-Saksasta, Mindenin katedraalin alttaritaulusta vuodelta Sattumaa tai ei, myös ensimmäinen kirjallinen maininta on löytynyt Mindenistä, Ebenhard Cersnen teoksesta Der Minne Regel (1404). 11 Kuva 4. Varhaisin tunnettu ikonografinen dokumentti klavikordista. Mindenin katetraalin alttaritaulu vuodelta (Brauchli 1998: 25) Yksi tunnetuimmista ja mahdollisesti tarkimmin klavikordia kuvaavista 1400-luvun dokumenteista on intarsia 12 Urbinon herttuan palatsissa Keski- Italiassa ( ). Intarsia on tehty niin taidokkaasti, että soittimesta on voitu jälkikäteen laatia piirustus ja rakentaa rekonstruktioita Brauchli 1998: 44. Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: klavikordi. 12 Intarsiat eli puun upotekoristelut toteutetaan upottamalla eri puulajeja, norsunluuta, helmiäistä tai metallia puun pintaan. Intarsiat tulivat Eurooppaan Aasiasta ja olivat erityisen suosittuja luvuilla. Eräät maailman kuuluisimmista intarsioista, mainittu klavikordi mukaan lukien, löytyvät Urbinon herttuan palatsista, jossa kokonaisia seinäpaneeleita on koristeltu mainitulla tavalla. Intarsiat säilyttivät suosionsa erimerkiksi huonekalujen koristelussa 1800-luvun alkuun saakka. 13 Rekonstruktion soittimesta on rakentanut mm. Jean Maurer. (Brauchli 1998: 36-37).

10 I/8 Kuva 5. Intarsia Urbinon herttuan palatsista vuosilta (Brauchli 1998: 41) Kuva 6. Edwin M. Ripinin laatima piirustus Urbinon intarsian klavikordista. (Brauchli 1998: 37) Kuva 7. Jean Maurerin rakentama rekonstruktio Urbinon intarsian klavikordista. (Brauchli 1998: 37)

11 I/9 Ensimmäinen klavikordin teknisiä tietoja sisältävä dokumentti on peräisin Henri-Arnaut de Zwollen eri soittimia käsittelevästä teoksesta. Käsikirjoitus on kirjoitettu vuosien 1436 ja 1450 välillä ja sisältää myös melko yksityiskohtaiset piirustukset. Rekonstruktion Zwollen esittelemästä soittimesta on rakentanut mm. Sibelius-Akatemian Kuopion osaston lehtori Mikko Korhonen. Kuva 8. Mikko Korhosen rakentama klavikordi Arnaut de Zwollen kuvauksien pohjalta. Varhaisia klavikordia kuvaavia esityksiä on edellä mainittujen lisäksi löydetty mm. Italiasta (1433), Englannista (1440) ja Hollannista (n. 1475).14 Ensimmäinen Ruotsista löytynyt dokumentti on n. vuodelta Klavikordia soittavan enkelin kuva on löytynyt Norra Upplandissa sijaitsevan Tierpin kirkon seinämaalauksista ja se on pohjoisimmasta löytynyt 1400luvulta peräisin oleva klavikordia kuvaava ikonografinen dokumentti.15 Kuva 9. Tierpin kirkon seinämaalaus n. vuodelta (Helenius-Öberg 1986: 107) Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: klavikordi. Brauchli 1998: 282. Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: klavikordi.

12 I / 10 Varhaisin tunnettu maininta suomeen tuodusta klavikordista on Turun kaupungin tullikirjassa vuodelta 1556, jonka mukaan laivuri Erttman toi Räävelistä, eli nykyisestä Tallinnasta Turkuun kaksi urkupositiivia (2 Wrghe verck) ja yhden klavikordin (Claffuicordin). 16 Kuva 10. Ensimmäinen dokumentti Suomeen tuodusta klavikordista. Turun kaupungin tullikirja vuodelta (Vapaavuori 2001: 25) Mahdollisesti vanhin tiedossa oleva dokumentti sitomattomasta klavikordista on Bernardino Licininon maalaus The Concert (n. 1535). 17 Taulussa kuvattu nuori nainen soittaa klavikordia, jonka kosketinvarret maalattu vieri viereen ilman sidotulle klavikordille tyypillisiä tyhjiä välejä. Yksityiskohdasta ei voida kuitenkaan tehdä varmoja johtopäätöksiä, onhan mahdollista että taiteilija on maalannut klavikordin koskettimiston esteettisten ihanteidensa mukaisesti, tutkimatta tarkemmin soittimen rakennetta. 16 Klemetti 1934: Tarkemmin aiheesta mm. Vapaavuori 2001: Brauchli 1998: Maalaus on Hamptonin linnassa Lontoossa. Katso myös Vapaavuori 2001:

13 Kuva 11. Bernardino Licininon maalaus The Concert (n. 1535). (Brauchli 1998: 82) I / 11

14 I / Varhaisimmat säilyneet klavikodit Varhaisimmat säilyneet klavikordit ovat peräisin 1500-luvulta. Kaikki viisi soitinta ovat 3-4 kertaa sidottuja 18 ja äänialaltaan nelioktaavisia C/E-c 3 (lyhyt oktaavi bassossa). Soittimien koskettimet sijoitettu 1400-luvun klavikordien tapaan rungon ulkopuolelle. 19 Yksi soittimista, Dominicus Pisaurensisin rakentama klavikordi vuodelta 1543, on kuusikulmainen ja loput neljä suorakaiteen muotoisia. Pisaurensisin rakentaman soittimen on arveltu olevan jopa vanhin säilynyt klavikordi. 20 Kuva 12. Dominicus Pisaurensisin rakentama klavikordi vuodelta (Brauchli 1998: 63) Vaikka ensimmäiset Ruotsista löytyneet dokumentit klavikordista ovat peräisin jo 1400-luvun jälkipuoliskolta, varhaisin signeerattu ruotsalaisvalmisteinen soitin on rakennettu vasta vuonna Soittimen on valmistanut saksalaissyntyinen urkujenrakentaja George Woytzig. 21 Soitin on aikakauden klavikordien tapaan sidottu ja melko pienikokoinen (1187 x 343 x 114 mm). Soittimen ääniala on neljä oktaavia (C/E-c 3, lohkottu oktaavi bassossa). 18 Sidotulla klavikordilla tarkoitetaan klavikordia, jossa yhtä kieliparia kohden on useampi kosketin. Sitomattomassa taas jokaisella koskettimella on oma kieliparinsa. 19 Vapaavuori 2001: Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1978, hakusana: klavikordi. Vrt. Vapaavuori 2001: 20, alaviite Tätä loisteliaasti rakennettua klavikordia säilytetään Tukholman Musiikkimuseon (Musikmuseet) kokoelmissa (Sign. MM 3146).

15 I / 13 Kuva 13. George Woytzigin rakentama klavikordi vuodelta Kuva: Hans Skoglund. F# G# D E B C F G A H Kuva 14. Esimerkki lohkotusta oktaavista. Mikko Korhosen rakentama kopio Tukholman Musiikkimuseon kokoelmiin kuuluvasta klavikordista Anonymus (S 01 NordM ). Kuva 15. Piirros vierellä kuvatun klavikordin lohkotusta oktaavista. (Vikman 2004)

16 I / 14 Vanhimman tunnetun sitomattoman klavikordin on rakentanut saksalainen urkujenrakentaja Johann Michael Heinitz vuonna Kuva 16. Johann Michael Heinitzin rakentama klavikordi vuodelta (Brauchli 1998: 148) 22 Brauchli 1998: 148. Soitin on nykyisin Marienthalin luostarissa Dresdenin vanhan musiikin akatemian (Dresdner Akademie für Alte Musik) omistuksessa.

17 I / 15 3 SOITINRAKENNUKSEN TAUSTATEKIJÖITÄ RUOTSISSA LUVUILLA 3.1 Näkökulmia soitinrakennuksen historiaan Soitinrakennuksen historiaa voidaan käsitellä useista eri näkökulmista. Siinä yhdistyvät niin musiikin kuin käsityöläisyyden, kirkon ja yhteiskunnan, talouselämän ja yksityisten henkilöiden historia. Voidaankin sanoa, että soitinrakennuksen historia on samojen lainalaisuuksien alainen kuin mikä tahansa historia. Tässä yhteydessä olen tarkastellut Ruotsissa luvuilla tapahtunutta klavikordien rakentamista käsityöläisammatin harjoittamisen lähtökohdista Olihan soitinrakennus kaikille tuon ajan merkittäville klavikordinrakentajille ensisijainen toimeentulon lähde. 23 Heidän lisäkseen Ruotsissa toimi muutamia urkujenrakentajia, jotka valmistivat sivutyönään myös muita klaveerisoittimia. Klavikordinrakentajien kirjavuutta lisää se, että monet rakentajista olivat saaneet puusepän koulutuksen ja työskennelleet puusepänverstaissa ennen soitinrakennuksen aloittamista. Ruotsissa toimineiden soitinrakentajien muusikon kyvyistä tai suhteesta musiikkiin ja soittimia soittaviin henkilöihin ei ole tietoa. Tärkeä osa on myös valtiovallalla, joka sääteli ammattien harjoittamista ja käytti talousasioissa suurinta valtaa. Se oli kiinnostunut soitinrakentajista osana käsityölästen suurta joukkoa merkittävää verotulojen lähdettä. Valtiovallan ja talouselämän merkitys näyttää korostuvan entisestään, kun soitinrakennuksen historiaa ja soittimien sekä erilaisten rakennustraditioiden kehittymistä ja leviämistä tarkastellaan koko Euroopan perspektiivistä. Näin ollen on hyvä kiinnittää huomiota myös yhteiskuntaan ja vallitsevaan talousjärjestelmään, jonka vaikutuspiirissä soitinrakentajien ja muiden käsityöläisten ammattikunnat toimivat. 23 Käytän usein yleisnimikkeitä soitinrakennus ja soitinrakentajat, sillä kaikki merkittävimmät klavikordinrakentajat valmistivat myös muita soittimia.

18 I / Vallitseva talousjärjestelmä Keskiajan lopulla Euroopassa alkoi näkyä merkkejä talouselämän murroksesta luvulla levisi merkantilismiksi kutsuttu talouspolitiikka myös Ruotsiin. Tämä merkitsi radikaalia muutosta edeltäneeseen keskiajan ja renessanssin talousajatteluun. 24 Merkantilistisen talousjärjestelmän tavoitteena oli saada valtiolle mahdollisimman suuret rahatulot. Sopivan kasvualustan järjestelmälle tarjosivat erityisesti itsevaltiaiden hallitsemat valtiot, joiden varat kuihtuivat pröystäilevän hovielämän, laajenevan hallintokoneiston ja sota-aikana jopa 60 90% valtion menoista kuluttavan palkka-armeijan ylläpitämiseen. Varhaismerkantilismin 25 yhtenä piirteenä oli ajattelumalli, jonka mukaan valtioiden rikkauksien määrä on vakio. Samalla kun valtion mahdin ajateltiin lisääntyvän kasvattamalla sen hallussa olevia jalometallivaroja, tämän ajateltiin köyhdyttävän muiden valtioiden varallisuutta ja heikentävän niiden mahtia. Tavoitteisiin uskottiin päästävän sillä, että valtiovalta ohjasi ja keskitti talouselämää. Lainsäädännön yksi tarkoitus oli kasvattaa vienti mahdollisimman suureksi ja kaventaa tuonti vastaavasti pieneksi, sillä ylijäämäinen kauppatase toi maahan rahaa ja jalometalleja. 26 Kruunu suosi vuorityötä, teollisuutta ja ulkomaankauppaa. Maatalouden kehittäminen näyttää sen sijaan olleen toisarvoista, vaikka se oli Ruotsissa ja etenkin Suomessa selvästi tärkein elinkeino. Yhtenä esimerkkinä eri ammatinharjoittajien eturistiriidasta ovat Ruotsin emämaassa asetetut metsänkäytön rajoitukset. Muutamilla seuduilla metsien kaskeaminen kiellettiin rangaistuksen uhal- 24 Merkantilismia on pidetty kansantalouden ensimmäisenä varsinaisena tieteellisenä järjestelmänä, mutta se ei ollut teoreettinen oppi vaan pikemminkin käytännöllisiin päämääriin pyrkivää talouspolitiikkaa. Vasta 1700-luvun kriitikot rupesivat sanomaan ko. järjestelmää merkantilismiksi. (Halila 1985 a: 35) 25 Varhaismerkantilismia kutsutaan myös bullionismiksi tai monetarismiksi. 26 Esimerkkinä ulkomaantuonnin ohjailusta ovat erilaiset ylellisyystarvikkeiden tuontirajoitukset ja -kiintiöt sekä suorat tuontikiellot ja korkeat tuontitullit, vastaavasti viennin puolelta erilaiset vientiavustukset ja -palkkiot.

19 I / 17 la. 27 Tiukoilla rajoituksilla haluttiin turvata raudan tuotantoon tarvittavan puuhiilen saanti. 28 Merkantilismin periaatteita noudatettiin uskollisesti myös sisämarkkinoilla. Kaupankäynti pyrittiin keskittämään yhteen tai muutamaan kaupunkiin, jonka suuret kauppayhtiöt olivat monopoliasemassa. Näin kauppaa oli helpompi valvoa ja saada siitä tullien ja verotuksen kautta myös suurin tuotto. Suurissa kaupungeissa tapahtuvaa kaupankäyntiä suosittiin myös siksi, että valtiovalta sai keräämänsä maksut ja verot luontaistuotteiden sijaan rahana Rangaistuksia myös jaettiin. Samoihin aikoihin Ruotsi hankki hollantilaisten tuella itselleen kaukaisen siirtomaa-alueen Delaware-joen rannalta Pohjois-Amerikasta. Koska ensimmäisinä siirtomaavuosina oli puutetta vapaaehtoisista uudisraivaajista, turvauduttiin pakkokeinoihin. Vuonna 1639 Uuteen-Ruotsiin lähetettiin sotilaskarkureita ja rikollisia. Mukana oli myös muutamia laittomasti kaskenneita Värmlannin metsäsuomalaisia, jotka oli tuomittu armeijaan ja menettämään omaisuutensa. Vapaaehtoinen matka siirtomaahan kumosi tuomion. (Aalto 1992 a: ). 28 Aalto 1992 b: Samansuuntaiset tavoitteet olivat jo Kaarle-herttualla, kun hän laaditutti vuonna 1595 mietinnön Tukholman ylivallasta. Useista yrityksistä huolimatta mietintöä ei hyväksytty valtiopäivillä. Tuolloin nähtiin että Ruotsin kaltainen valtakunta tarvitsi useita tapulioikeuksin varustettuja kaupunkeja.

20 I / Kauppa- ja purjehdussäännöt Vuonna 1614 julkaistussa kauppa- ja purjehdussäännössä valtakunnan kaikki kaupungit jaettiin tapuli- ja maakaupunkeihin. Ulkomaankauppa oli tapulikaupunkien yksinoikeus, kun taas maakaupunkien tuli käydä kauppaa vain maan rajojen sisäpuolella. 30 Tapulikaupungit puolestaan oli jaettu kolmeen eri luokkaan. Porvarit, joiden kaupungeilla oli aktiivinen tapulioikeus, saivat purjehtia laivoillaan ulkomaille. Passiivisen oikeuden saaneilla kaupungeilla oli etuoikeus päästää satamaansa ulkomaisia laivoja, mutta ko. kaupungin porvareilla ei ollut lupaa viedä tuotteitaan ulkomaille. Täydet tapulioikeudet pitivät sisällään oikeuden sekä harjoittaa vientiä ulkomaille että vastaanottaa ulkomaisia kauppatavaroita. 31 Kaupunkien ulkopuolella tapahtuva maakauppa kiellettiin suuria markkinoita lukuun ottamatta kokonaan, sillä sen valvominen ja verottaminen tuotti ylivoimaisia vaikeuksia. 32 Kauppa- ja purjehdussääntö oli sellaisenaan voimassa vain kolme vuotta. Vuonna 1617 annetussa kauppa-asetuksessa Etelä-Suomen kaupunkien oikeuksia lisättiin. Samassa asetuksessa Pohjanlahden kaupunkien harjoittama ulkomaankauppa kiellettiin kokonaan, jonka seurauksena alueen kauppiaille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin harjoittaa tuonti- ja vientikauppansa joko Turun tai Tukholman kauppiaiden välityksellä. Vuosien 1614 ja 1617 kauppa- ja purjehdussäännöt loivat pohjan kaupunkien eriarvoisille kehittymismahdollisuuksille. Vuonna 1636 annettu uusi ankara purjehdussääntö vahvisti tilanteen tällaiseksi yli 100 vuoden ajaksi. 33 Koko valtakuntaa tarkasteltaessa vaikeammassa asemassa olivat pienet sisämaakaupungit. Tämä johtui osittain talonpoikien halusta myydä tuotteet suoraan tapulikaupunkeihin, joissa heidän tarvitsemiaan tavaroita, palveluita ja myös huvituksia oli huomattavasti enemmän tarjolla. Kaupankäyntikin tuli edullisemmaksi, kun turha tavaroiden rahtaaminen paikasta 30 Suomeen maakaupunkeja jäi vuoden 1614 jälkeen vain kaksi: Rauma ja Naantali. 31 Suomessa täydet tapulioikeudet annettiin ensimmäisenä Turulle ja Viipurille. 32 Kielto ei tosin koskenut kaikkea kauppaa, sillä talonpojat saivat vaihtaa keskenään tuotteita luvun kauppasäännökset määrittelivät kaupaksi vain sen, jos joku kiersi maaseudulla mukanaan varsinaisia kauppatavaroita. 33 Karonen 1999: 175.

21 I / 19 toiseen jäi pois. Suuressa kaupungissa yksi porvari saattoi kerralla ostaa kaikki talonpojan tuotteet. 34 Kauppatottumuksiin vaikuttivat myös vakiintuneet luotto- ja majoitussuhteet, jotka sitoivat talonpoikia tiettyihin porvareihin jopa sukupolvesta toiseen. 35 Luotoista, majoituksesta tai kestityksestä eivät asianosaiset juuri valittaneet. Sen sijaan uudet kaupungit nurisivat herkästi järjestelmästä, koska niiden oli vaikea kilpailla vanhojen kaupunkien kanssa, joiden porvareilla oli vakiintuneet kauppa- ja luottosuhteet uusienkin kaupunkien kauppa-alueilla. Samalla porvarien ja talonpoikien väliseen velkakauppaan kytkeytyi maaseudulla harjoitettu salakauppa, jota merkantilistinen lainsäädäntö ei sallinut mutta ei pystynyt kokonaan lopettamaankaan. 36 Määräyksiä tosin eivät kiertäneet vain porvarit. Laiton kauppa ja salakuljetus rehottivat kaikissa yhteiskuntaluokissa. 37 Uskaliaimmat harjoittivat nk. talonpoikaispurjehdusta eli salakuljettivat tuotteensa omilla laivoilla suoraan ulkomaille. 34 Aalto 1992 c: 103. Karonen 1999: Yleisempi siirtyminen rahaveroihin 1620-luvulta lähtien järkytti talonpoikien perinteistä luontaistaloutta. Rahaa, jota sai yleensä vain kaupungin porvareilta, lainattiin useimmiten myöhempää tavarasuoritusta vastaa. Tämän seurauksena maalaisten ja kaupunkilaisten luottosuhteet vakiintuivat vähitellen yleiseksi käytännöksi. 36 Ranta 1980: 287, 290 Maakauppaa pyrittiin hillitsemään mm. perustamalla runsaasti kaupunkeja. Suurvalta-ajalla valtakunta sai 39 uutta kaupunkia (Ruotsi 26 ja Suomi 13). 37 Halila 1985 a: 39.

22 I / Talousjärjestelmän vaikutukset soitinrakennukseen Merkantilistinen kauppapolitiikka kosketti myös soitinrakentajien ammattikuntaa. Näissä olosuhteissa ammattimainen käsityö kehittyi hitaasti, sillä jatkuvasti muuttuva sääntely pikemminkin lamaannutti kuin tuki yritteliäisyyttä. Kaupan monopolisoituminen puolestaan nosti hintoja ja heikensi tuotteiden laatua. Valtiovallan suuria kaupunkeja suosiva politiikka näkyi myös pyrkimyksenä vaikeuttaa ammattikäsityöläisten asettumista maaseuduille. Vuosien 1621 ja 1680 välisenä aikana ammatillinen käsityö oli maaseudulla tietyin poikkeuksin kokonaan kielletty. 38 On siis hyvin ymmärrettävissä, miksi vielä 1700-luvullakin lähes kaikki valtakunnan yli kolmestakymmenestä tunnetusta klavikordeja rakentavasta soitinrakennusverstaasta toimivat Tukholmassa. Verstaan sijaintiin vaikuttivat toki monet muutkin tekijät. Klaveerin- ja erityisesti urkujenrakennus vaati yleensä suuren kiinteistön, jossa oli riittävät varasto- ja työtilat eri rakennusvaiheille aina soittimien pintakäsittelyyn ja virittämiseen asti. Lisäksi suuret verstaat vaativat hyvät kuljetusyhteydet, jotta raaka-aineiden ja valmiiden soittimien kuljettamisesta ei syntyisi kohtuuttomia kustannuksia. 39 Samalla kun verstaat pyrittiin sijoittamaan sinne missä tuotteilla on kysyntää, sitä vastaavasti pyrittiin myös luomaan verstaiden sijoittelulla. Tukholmassa toimi useita saman alan käsityömestareita samassa kaupunginosassa ja jopa samalla kadulla. Runsas tarjonta toi tuotteille näkyvyyttä ja houkutteli asiakkaita. Myös yhteiskuntaluokkien epätasainen jakautuminen vaikutti soitinrakentajien toimintamahdollisuuksiin. Porvariston vaurastumisen seurauksena enemmistö yksityisistä ihmisistä, joiden varallisuus riitti klaveerisoittimen ostamiseen, asui kaupungeissa. Lisäksi kaupungeissa toimi runsaasti eri alojen käsityöläisiä, joista oli käytännön etua soitinrakentajille. Klaveerien rakentamiseen liittyviä erityisosaamista vaativia työvaiheita voitiin teettää 38 Vaikuttaa kuitenkin siltä, että paikallisviranomaiset ymmärsivät lainsäätäjiä paremmin syrjäseutujen asukkaiden tarpeet, sillä kieltoa ei tavanomaisimpien käsityöammattien osalta valvottu kovinkaan tehokkaasti. 39 Esimerkiksi urkurakentamo Gren & Stråhlen verstaat sijaitsivat vesistön läheisyydessä. (Helenius-Öberg 1986: 33).

23 I / 21 alihankintana muiden käsityöalojen mestareilla. 40 Suuressa kaupungissa oli myös runsaasti tarjolla sopivia oppipoikia ja ammattitaitoisia kisällejä Esimerkkinä erityisosaamista vaativista työvaiheista mainittakoon koristekaiverrukset, intarsiat eli puu-upotukset, taidemaalaukset ja muu pintakäsittely, erilaiset metallityöt ja lukkojen valmistus. 41 Tukholmassa asui 1700-luvun alussa arviolta asukasta, kun tuona aikana Suomen ylivoimaisesti suurimman kaupungin Turun väkiluku oli vain kymmenesosa siitä. (Karonen 1999: 40)

24 I / Tuontikiellot ja ylellisyysasetukset Ruotsin valtakunnan nousu eurooppalaiseksi suurvallaksi nosti johtavien säätyjen itsetuntoa ja varallisuutta. Elintason kasvaessa ylellisyystarvikkeiden käyttö lisääntyi kaikissa säätyluokissa. Ylellisyystarvikkeiden sääntelyn taustalla oli useita syitä. Suurinta valtaa talousasioissa käytti merkantilistista talouspolitiikkaa noudattava kruunu. Valtakunnan talousjohtajien kirkkaimpia päämääriä oli pyrkimys kasvattaa ulkomaankauppa vientivoittoiseksi ja estää jalometallivarojen virtaaminen ulkomaille. Tähän yhtälöön ei sopinut tuhlaileva elämäntyyli. Sen sijaan säästäväisyyttä ja jopa suoranaista saituutta arvostettiin. Suurta valtaa käytti myös kirkko, joka kiivaili kaikkea ylellisyyttä ja koreilua vastaan. Ylellisyys ei ollut ihmisten yksityisasia, koska se veti koko valtakunnan ylle Jumalan rangaistuksen. Tukensa vallankäyttäjille antoivat myös ylemmät säädyt, jotka katsoivat happamina, kun rahvas nautti elintasosta säädylleen sopimattomalla tavalla. Ruotsin ensimmäiset ylellisyysasetukset annettiin jo vuonna 1345, kun kuningas Maunu Eerikinpoika rajoitti mm. morsiamelle maksettavan huomenlahjan suuruutta ja häävieraitten määrää. 42 Merkittävimmät asetukset annettiin kuitenkin vasta ja 1700 luvuilla, jolloin asetukset koskettivat lähes kaikkia elämän alueita. Tuolloin julkaistiin listoja joko osittain tai kokonaan kielletyistä tarvikkeista, rajoitettiin ihmisten pukeutumista ja säännösteltiin perhejuhlien järjestelyitä. Asetuksissa puututtiin jopa ruumisarkkujen koristeelliseen ulkomuotoon. 43 Voimakkaimmin soitinrakennukseen kuitenkin vaikuttivat ylellisyystarvikkeiden ja raaka-aineiden ulkomaantuontiin liittyvät rajoitukset. 44 Vaikka tuontikiellot antoivat pääkaupungin soitinrakentajille monopoliaseman ko- 42 Historian suursanakirja, hakusana: Ylellisyysasetukset, s Halila 1985 c: Soittimia sai tuoda ulkomailta vain erityisluvalla. Tuontiin tarvittavia lupia myönnettiin mm. hovin käyttöön hankittavia soittimia varten. Soitinrakentaja saattoi saada tuontiluvan esimer-kiksi silloin, kun hankki ulkomaisen soittimen tarkoituksenaan valmistaa siitä kopiota.

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN

EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN TAMPEREEN YLIOPISTO Hanna Kivelä EI KORUJA YLI YHDEKSÄN MARKAN SÄÄDELLYT YLELLISYYDET JA NIIDEN KULUTUS 1520-LUVUN TALLINNASSA Historian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA Historian pro gradu tutkielma Tampere 2008 Tampereen yliopisto Historiatieteen

Lisätiedot

Turun kaupunki 1600-luvulla

Turun kaupunki 1600-luvulla Turun kaupunki 1600-luvulla Kirjoittanut Tauno Perala Kaupunki saa asemakflnvan Vuosisatojen aikana Turun kaupunlzi oli rakentunut vailla suunnitelmaa tuomiolzirkon ymparille, siihen kohtaan, jossa Satakunnasta,

Lisätiedot

vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia

vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia vellikaara Vettasia Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia Siv Rasmussen Muonion kunta 2008 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Hankkeeseen osallistuneet tahot... 4 Saamelainen vai lappalainen... 6 Nimikäytäntö...

Lisätiedot

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ Kimmo Ikonen TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 2012 TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ HISTORIATOIMIKUNTA Timo Jalonen (puheenjohtaja) Pirjo Skyttä (sihteeri) Tapio Alapaattikoski

Lisätiedot

PORIN ENSIMMÄISEN TAPULIOIKEUDEN AIKA 1. KAUPUNGIN PERUSTAMINEN JA ETUOIKEUDET

PORIN ENSIMMÄISEN TAPULIOIKEUDEN AIKA 1. KAUPUNGIN PERUSTAMINEN JA ETUOIKEUDET PORIN ENSIMMÄISEN TAPULIOIKEUDEN AIKA 1. KAUPUNGIN PERUSTAMINEN JA ETUOIKEUDET JUHANA-HERTTUA I Kesällä 1556 kävi nuori Vaasa-ruhtinas, josta oli tuleva Porin kaupungin perustaja, ensi kertaa Ulvilan seudulla.

Lisätiedot

PUULELUTEHTAAN VUOSIKYMMENET

PUULELUTEHTAAN VUOSIKYMMENET Elina Raitanen PUULELUTEHTAAN VUOSIKYMMENET Kasvattavien puulelujen valmistaja Juho Jussila Oy 1923-1980 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Helmikuu 2011 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä

Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä Porvoon hiippakunnan suomenkielisten kanttoreiden näkemyksiä ruotsin kielen taidon tarpeesta kanttorin työssä Taideyliopisto Sibelius-Akatemia Klassisen musiikin osasto Kirkkomusiikki ja urut / Kuopion

Lisätiedot

Marko Koskinen. IKAALISTEN URUT Kangasalan Urkutehdas, Op. 468

Marko Koskinen. IKAALISTEN URUT Kangasalan Urkutehdas, Op. 468 Marko Koskinen IKAALISTEN URUT Kangasalan Urkutehdas, Op. 468 Sibelius-Akatemia Kirkkomusiikin osasto Tutkielma (5s13) Marko Koskinen 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Ikaalisten urut ja minä 4 1.2 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään

Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään Kristiina Siivonen Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään Maarian seurakunnan ja kunnan suhtautuminen Raunistulan esikaupunkialueeseen vuosina 1875 1939 Kristiina Siivonen Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Pro gradu- tutkielma Lauri Strengell 14.9.2005 Joensuu Joensuun yliopisto Tutkimustiedote Tutkimuksen kohteena on ns. Voikkaan lakko 1904 1905,

Lisätiedot

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Tapaus lukuharrastuksen cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Lisätiedot

Tieto ja talous. Teollisuutta tukevan tutkimuksellisen tiedon jakelua Suomessa kahden vuosisadan aikana

Tieto ja talous. Teollisuutta tukevan tutkimuksellisen tiedon jakelua Suomessa kahden vuosisadan aikana Kasvatus & Aika 9 (1) 2014, 8 25 Tieto ja talous. Teollisuutta tukevan tutkimuksellisen tiedon jakelua Suomessa kahden Panu Nykänen Tässä artikkelissa pohditaan käytännöllisten alojen ylimpään opetukseen

Lisätiedot

Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900

Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900 Paarmuskoista koulutettuihin kätilöihin. Kunnankätilön työ sekä raskauden seurannan ja synnytyksen medikalisoituminen Pohjois-Suomessa vuosina 1900 1960. Kerttuli Hoppa Pro gradu -tutkielma Kansatiede

Lisätiedot

VIENAN REITTIEN JÄLJILLÄ Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen

VIENAN REITTIEN JÄLJILLÄ Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen VIENAN REITTIEN JÄLJILLÄ Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen Nymanssonin kertomusten perusteella laadittu kartta havainnollistaa

Lisätiedot

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR 1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR SISÄLLYS HEIJASTUKSIA KUVASTIMESSA, MÄKISEN KUVASTIN OY 60 VUOTTA 1. PEILI SUOMESSA 2. KAARLO JA MARTTA MÄKINEN MÄKISEN KUVASTIN OY:N PERUSTAJAT 3. YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992

SAATTEEKSI. Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992 SAATTEEKSI Alkuperäispainokseen, Lappeenranta 1992 Sotilaat ovat olleet kaupungissa aina otsikoitiin eräs Lappeenrannan varuskuskuntaa käsittelevä sanomalehtikirjoitus vuonna 1989. Nyt käsillä oleva teos

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tiina Rönkä TULEVAISUUSKIRJANPITO

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tiina Rönkä TULEVAISUUSKIRJANPITO Satakunnan ammattikorkeakoulu Tiina Rönkä TULEVAISUUSKIRJANPITO Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2008 TULEVAISUUSKIRJANPITO Rönkä, Tiina Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 196 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille

Lisätiedot

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Henrik Jussila Joulukuu 2004 Turku TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Urkujen- ja pianonsoiton opinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksessa EST 22

Urkujen- ja pianonsoiton opinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksessa EST 22 Olli Rantala Klaveerit rinnakkain Urkujen- ja pianonsoiton opinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksessa EST 22 SIBELIUS AKATEMIA Klaveerit rinnakkain Urkujen ja pianonsoiton opinnot Sibelius

Lisätiedot

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Anu Talka VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI le kutsutaan Suomen historiassa keskiajaksi. Ihmiset olivat tuolloin ja pitkään sen jälkeen ensisijassa perheensä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS JA KAUPUNKIPALOT SUOMEN PUUKAUPUNGEISSA HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN RISTO SUIKKARI LISENSIAATINTYÖ

PALOTURVALLISUUS JA KAUPUNKIPALOT SUOMEN PUUKAUPUNGEISSA HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN RISTO SUIKKARI LISENSIAATINTYÖ PALOTURVALLISUUS JA KAUPUNKIPALOT SUOMEN PUUKAUPUNGEISSA HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN RISTO SUIKKARI LISENSIAATINTYÖ OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN OSASTO JULKAISU A 42 OULU 2007 PALOTURVALLISUUS JA KAUPUNKIPALOT

Lisätiedot

KIINA JA KASVUN KIVUT

KIINA JA KASVUN KIVUT Toimittaneet Pekka Sutela ja Pentti Vartia KIINA JA KASVUN KIVUT Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA (Sarja B213) yhteistyössä Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen kanssa Kustantaja:

Lisätiedot

4. Saksan ulkosuomalaistyö

4. Saksan ulkosuomalaistyö 4. Saksan ulkosuomalaistyö 4.1. Saksan ja Suomen pitkät yhteydet Saksalainen vaikutus on ulottunut Suomeen eri tavoin tunnetun historian alusta asti. Varhaiskeskiajan kauppatiet, jotka kulkivat Suomen

Lisätiedot

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

T I E T O A HISTORIASTA

T I E T O A HISTORIASTA TIETOA HISTORIASTA Johdanto 1. Alku A. Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan geomorfologian ja asutuksen kehitys. 2. HANSA A. Mikä Hansa oli? Yleiskatsaus B. Hansan eri käyttömahdollisuudet Hansan eri roolit

Lisätiedot