BEAR. Pk-yritysten strateginen yhteistyö Barentsin euroarktisella alueella. BarentsEuroArcticRegion. Päätekijä: Ulf Nilsen, Utviklingssenteret

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEAR. Pk-yritysten strateginen yhteistyö Barentsin euroarktisella alueella. BarentsEuroArcticRegion. Päätekijä: Ulf Nilsen, Utviklingssenteret"

Transkriptio

1 Kesäkuu 2009 Draft v BEAR BarentsEuroArcticRegion Pk-yritysten strateginen yhteistyö Barentsin euroarktisella alueella Päätekijä: Ulf Nilsen, Utviklingssenteret

2 OSALLISET Norja Bedriftsforbundet: Tom Bolstad, toimitusjohtaja Sigfred Steien Kansainvälinen ryhmä Kansallinen projektijohto ja johtoryhmän sihteeri Ulf Nilsen, Utviklingssenteret Ruotsi Företagarna: Anna- Stina Nordmark- Nilsson, vd. Företagarna Peter Nordblad, regionsshef Företagarna Norrbotten Kjell Hjelm, vara regionsshef Företagarna Norrbotten Kansallinen projektijohto: Anders Rönqvist, Kanro Utveckling AB Suomi Yrittäjät: Thomas Palmgren, asiamies, kansainväliset asiat Suomen Yrittäjät Martti Kankaanranta, toimitusjohtaja, Länsipohjan Yrittäjät Hannu Autonen, puheenjohtaja, Lapin Yrittäjät Kansallinen projektijohto: Marja-Liisa Vaara, Kehittämiskonsultointi II

3 FAKTA Tittel: BEAR Pk-yritysten strateginen yhteistyö Barentsin euroarktisella alueella Nordic Innovation Centre (NICe) prosjekt nummer: Tekijät: Ulf Nilsen, Utviklingssenteret (www.utviklingssenteret.no), Norja Anders Rönqvist, Kanro Utveckling AB (www.kanro.se), Ruotsi Marja-Liisa Vaara, Kehittamiskonsultointi (http://www.kehittamiskonsultointi.com), Suomi Organisasjoner: Bedriftsforbundet, Norja (www.bedriftsforbundet.no), Företagarna Norrbotten, Ruotsi (www.foretagarna.se), Länsipohjan Yrittäjät, Suomi (www.yrittajat.fi/lansipohja ), Lapin Yrittajat (www.yrittajat.fi/lappi ) Yhteenveto: Pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvontaorganisaatiot Pohjoiskalotilla/Barentsin alueella, tarkemmin Norrbottenissa (Ruotsi), Lapin läänissä (Suomi) ja Pohjois-Norjassa (Nordland, Troms ja Finmark läänit), fokusoi tällä selvityksellä Pohjoiskalotin pk-yritysten kansainvälistymisen vaatimukset ja mahdollisuudet. Tämän esihankkeen päätavoitteena on ollut selvittää Pohjoiskalotin pk-yritysten rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet ja aikaansaada yhteinen strategia tässä yhteistyötä tekeville yrittäjien edunvalvontaorganisaatioille. Tavoitteena on stimuloida yritysten välistä yhteistyötä Pohjoiskalotilla. Tässä tarkoituksessa on kartoitettu vetovoimatekijöitä ja esteitä tälle yhteistyölle. Kuusi hallitsevaa toimialaa valittiin mukaan. Toimialat edustavat niitä sektoreita, joiden mahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön ovat suurimmat. Projektiosalliset ovat työstäneet hanketta Oslossa, Helsingissä, Tukholmassa, Luulajassa, Kiirunassa, Haaparannassa, Torniossa ja Kemissä. Työ on suoritettu Pohjoiskalotilla ja projektia on johtanut Utviklingssenteret Norjan Finnsnesissä. Tietoa on hankittu lukuisten elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden haastattelujen avulla, internetistä, mediasta, viranomaisilta ja kunkin maan julkaistuista suunnitelmista. Läpiviedyn projektin perusta ja lähtökohta on yhteistyötä tekevien yrittäjin edunvalvontaorganisaatioiden tahto työskennellä esteiden vähentämiseksi ja näin kansainvälisen yritysten välisen yhteistyön stimuloimiseksi Pohjoiskalotilla. Teknisten rajaesteiden vähentäminen ja lieventäminen on edellytys sille, että Pohjoiskalotilla sijaitsevat pk-yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan alueen tulevia suuria investointeja. Suurin huomio on kohdistettu fyysisiin Pohjoiskalotilla tapahtuviin investointeihin vuoden perspektiivillä. Tässä on kartoitettu 400 miljardi Ruotsin kruunun investoinnit, jotka voidaan katsoa suhteellisen varmoiksi. Enemmänkin vielä epävarmoja, mutta kuitenkin potentiaalisia investointeja on lisäksi 500+ miljardin Ruotsin kruunun edestä. Tarkoitus ei ole ollut toteuttaa tiukkaa tieteellistä tutkimusta, vaan lähtökohtana on ollut korjata ja varmistaa riittävällä ja luotettavalla aineistolla paremmat yhteistyöasetelmat Pohjoiskalotilla. Avainsanat: Barents, Barentin alue, Pohjoiskalotti, Pk-yritykset, Företagarna, Ytittäjät, Bedriftsforbundet NICe kohdealue: Rajaton alue Kontaktihenkilö: Ulf Nilsen, Project manager, Utviklingssenteret, Postboks 327, N-9305 Finnsnes Norway Tel Fax III

4 Asiayhteys Maantiede Pohjoiskalotti on alue Euroopassa, alue, jolla on harvin väestötiheys Euroopassa. Alueen avainluvut ovat: Suomi, Lapin lääni Pinta-ala: km² Väestö (2002) Väestötiheys: 2,0/km² Lääni: 1 Kunnat: 21 Ruotsi, Norrbotten Pinta-ala: km² Väestö (2007) Väestötiheys 2,6/km² Lääni: 1 Kunnat: 14 Pohjois-Norja Pinta-ala: km² Väestö (2009) Väestötiheys: 4,1/km² Läänit: 3 Kunnat: 89 Pohjoiskalotti Pinta-ala: km² Väestö noin Väestötiheys 2,9/km² Läänit: 5 Kunnat: 124 Elinkeinoelämä lähtökohtana ja hankkeen pääteesi Alueella on pitkä historia raaka-ainelähteenä. Kalaa Norjasta ja mineraaleja Suomesta ja Ruotsista. Alueen elinkeinoelämä koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja pienyritykset ovat määrässä hallitseva yritysryhmä. Meneillään olevat ja tulevat investoinnit Pohjoiskalotilla ovat valtavan pääomaintensiivisiä (kaivostoiminta, prosessiteollisuus, öljy- ja kaasulähteet). Suurimmat sopimukset menevät suurille kansallisille tai kansainvälisille yhtiöille. Nämä yhtiöt valitsevat itse alihankkijansa. Alueen elinkeinoelämällä on suuret haasteet saada edes osan investoinneista tai ne joutuvat kauas alas toimittajaketjussa missä marginaalit ja osaamisvaatimukset ovat pienempiä. Projektin pääteesi on, että kansainvälinen yhteistyö voi olla keino lisätä alueen yritysten osuutta tulevista investoinneista. Projekti tulee nähdä tästä perspektiivistä. IV

5 Tavoitteenasettelu Projektin päätavoite oli: selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyömahdollisuudet pohjoisilla alueilla luomalla ja perustamalla hallitseva strategia elinkeinojen kehittämiseksi kolmelle yhteistyötä tekevälle yrittäjien edunvalvontaorganisaatiolle. luoda ja kehittää yritysten ja elinkeinoympäristöjen välistä yhteistyötä Pohjois- Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Kunnianhimoinen tavoite oli: ankkuroida neuvotteluteitse alueellinen pk-yritystoiminta ja kansainvälistyminen -elinkeinostrategia, joka saa kansainvälisen statuksen. Relevantit osatavoitteet olivat: 1. saada korkean tason hyväksyntä valitulle strategille. Kansalliset ministerit kutsutaan osallistumaan neuvotteluun. 2. stimuloida lisääntyvää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan yrittäjäjärjestöjen välillä. 3. paikallistaa toimialakohtaiset mahdollisuudet ja esteet. Menetelmä Projektin tulokset perustuvat suureen määrään yhteistyötä tekevien edunvalvontaorganisaatioiden projektijohdon tekemiin haastatteluihin ja selvityksiin. Tarkoituksena oli asettaa toimialakohtaisia työryhmiä, jotka olisi miehitetty yritysten edustajilla. Projektijohto koki kuitenkin, ettei tämä ollut yritysten toivomus eikä tähän löytynyt tarvittavaa aikaa yrityksiltä. Vaihtoehtoisesti tehtiin suuri määrä haastatteluja. Tämä varmisti riittävän ja luotettavan tiedonsaannin. Kansalliset johtoryhmät päättivät tutkimuksessa mukana olevat tahot ja kansainvälisessä johtoryhmässä sovittiin käytettävä haastattelutapa 1. Projektijohto on hankkinut tarvittaessa täydentäviä selvityksiä eri lähteistä. Joitain työn osa-alueita ei ole ajallisesti koordinoitu maiden välillä. Tämä on aiheuttanut sen, ettei projektijohtaja ole saanut siinä määrin keskinäistä informaation vaihtoa, kuin alussa odotettiin. Selvitykset elinkeinoelämän kokemista esteistä ja toimijoiden toiveet kansainvälisen kaupankäynnin kehityksestä ovat jääneet joltain osin vähälle ja eivät näin ollen ole tuloksiltaan kaikilta osiltaan täysin luotettavia. Tavoitteen toteutuminen ja poikkeus Tavoitteen toteutuminen verrattuna asetettuun päätavoitteeseen: Projektin aikana konkretisoitui ja syntyi tiivis yhteistyö Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden yrittäjäjärjestöjen välillä. Tämä yhteistyö muodostaa organisatorisen perustan huolehtia pk-yritysten eduista Pohjoiskalotilla kansainvälisessä perspektiivissä, sekä mahdollisuuksien kohtaamisessa että työskentelyssä esteitä vastaan ja niiden poistamisessa. Tätä varten perustetaan pohjoisten alueiden yrittäjäjärjestöjen yhteinen kansainvälistymispalvelu, Barentsin Yrittäjäneuvosto (BYN). 1 Projektin tiedottajien mukaan tätä materiaalia ei julkaista V

6 Yhteinen elinkeinostrategia toiminnan perustaksi on luotu. Yrittäjät, Företagarna ja Bedriftsforbundet tahtovat tulevaisuudessa ottaa merkittävästi aktiivisemman roolin pk-yritysten kansainvälistymisasioissa. Samanaikaisesti edellä mainittu organisoituminen stimuloi lisääntyvään yhteistyöhön ja yrittäjäjärjestöjen kautta vaikutetaan rajat ylittävän yhteistyön esteiden poistamiseen. Pohjoiskalotin alueella seuraavan ajanjaksolla tapahtuvat investoinnit on kartoitettu yli 400 miljardin ruotsin kruunun arvoisiksi. Nämä investoinnit ovat suhteellisen varmoja. Suuremmalla epävarmuudella mahdollisesti toteutuvia investointeja on lisäksi yli 500 miljardin kruunun verran. Tämä kartoitus on osin esitelty jo useammassa yhteydessä ja se on vaikuttanut positiivisesti tulevaisuudenuskoon Pohjoiskalotilla 1. Projektin aikana johdannaistuotteina on solmittu merkittävä määrä kontakteja Pohjoiskalotin toimijoiden välillä. Organisaatio ja Utviklingssenteret ovat saanet suuren määrän tiedusteluja, joissa toivotaan kansainvälisten projektien tekemistä tai oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämistä ja paikallistamista. Tavoitteiden saavuttaminen Panostamisessa pohjoisten alueiden pk-yritysstrategiaan ja sen ankkuroimisessa toiminnaksi ei olla onnistuttu ministeriötasolla. Se johtuu pääasiassa siitä, että Yrittäjät, Företagarna ja Bedriftsförbund olivat epävarmoja siitä, että olisiko BEAR hanke riittävän painava kantamaan oman konferenssin, edelleen on arvioitu tarkoituksenmukaisemmaksi, että strategian osa-alueita tehdään tutuksi esittelemällä tuloksia. Tämä luo suurempaa uskottavuutta ja osallistujia jatkotyöskentelyyn. Strategisen yhteistyön kehittämiseksi tulee järjestää 2009/2010 useampia neuvottelutilaisuuksia, joissa tuloksia esitellään. Osatavoitteen 1 saavuttaminen Yhteyksiä kunkin maan elinkeino- ja kauppaministeriöihin on luotu ja erityisesti tiedusteltu norjan elinkeino- ja kauppaminiosteriöltä osallistumisesta tuleviin neuvottelutilaisuuksiin. Projekti on osaltaan vaikuttanut suomalaisen korkean tason elinkeinovaikuttajien vierailuun Pohjois-Norjaan keväällä 2008 ja Norjan Suomen suurlähettilään vierailuun kansainvälisillä yrityssensseillä (International Matcmaking) TornioHaaparannassa 2008 sekä samassa yhteydessä toteutettuun suurlähettilään ja torniolaisten yrittäjien kokoukseen, jonka aihe oli rajaesteet ja liiketoimintojen edistämine yli rajojen pohjoisilla alueilla. Strateginen työ ei ole toteutunut näiden kolmen maan kansallisella tasolla. Yrittäjät, Företagarna ja Bedriftsforbundet ovat sitä mieltä, että Barentsin Yrittäjäneuvoston perustaminen on tästäkin syystä perusteltua. Osatavoitteen 2 saavuttaminen Bedriftsforbundet, Yrittäjät ja Företagarna ovat projektiaikana syventäneet yhteistyötään. Tämä yhteistyö jatkuu Barentisn Yrittäjäneuvoston perustamisella. Toiominta on myös stimuloinut yhteistyötä toisten hankkeiden kanssa, sellaisten hankkeiden, joissa jokin toimijaosapuoli on kolmannen osapuolen kanssa. 1 Investointikartoitus on vain osittain huomioinut nykyisen finanssikriisin. VI

7 Osatavoitteen 3 saavuttaminen Suurimmat mahdollisuudet kansainväliselle liikettoiminnalliselle yhteistyölle ovat kytkeytyneet Pohjiskalotilla tulevina vuosina tapahtuviin suuriin investointeihin. Fyysiset investoinnit ovat tässä hankkeessa tehtyjen selvitysten mukaan yli 400 miljardia Ruotsin kruunua, sekä lisäksi on näkyvissä yli 500 miljardin lisäinvestoinnit. Erityiset haasteet/esteet ja erityiset mahdollisuudet/voimavarat on kartoitettu seuraavilla toimialoilla: o rakennukset ja laitteet o teollisuus ja kaivostoiminta o matkailu o energia, myös bioenergia ja pienvoimalat o infrastruktuuri Matkailun alalla on kartoittettu lähinnä vain rakennus- ja laiteinvestointeja. Korkea investointitaso Pohjoiskalotilla johtuu suurista investointiprojekteista, joihin alueen yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet osallistua ja on odotettavissa, että alueen yritykset sijoittuvat nelko alas toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa, että yhteistyön aikaansaaminen on priorisoitava korkealle, jotta Pohjoiskalotin elinkeinoelämä voi ottaa isomman osan investoinneista. Isoimmat paikallisteut esteet kansainväliselle kaupalle ja liiketoiminnalliselle yhteistyölle voidaan jakaa neljään ryhmään: Heikot esteet: o Puuttuva yli rajat kulkeva tieto. o Puuttuvat, näkyvät suhteita rakentavat kontaktihenkilöt o Kieliongelmat erityisesti suhteessa Suomeen. Tekniset esteet - tavarat: o Rajoitetut aukioloajat raja-asemilla arvioidaan ongelmalliseksi ja vaativat ylimääräiusta suunnittelua yrittäjiltä. o Voimakkaasti rajoitettu päätöksentelkovalta raja-asemilla johtaa siihen, etteivät kuljettajat saa apua tuotantotavaroiden tuontiin maahan, jossa urakointi tapahtuu. Oma tuotantotavaroiden tuonti Norjaan vaatii ennakkoon tehdyn huolintapalvelun tai tullauasta ja tilinpitoa ei voi tehdä. Tekniske esteet - koneet ja ajoneuvot: o Yritykset, jotka toimivat omilla koneilla ulkomailla joutuvat sijoittamaan tuotujen koneiden arvonlisäveron arvon siksi aikaa kun kone on ulkomailla. Tekniet esteet työvoimalle: o Pohjoiskalotin työvoima on suhteellisen liikkuvaa (etäisyydet ovat kuitenkin rajoite) ja viikkopendelöinti on laajaa. Viikopedelöijät käyttävät useimmityen omia ajoneuvoja, jotka on rekisteröity kotimaassa. Kun työntekijä on ollut ulkomailla enemmän kuin 180 päivää, ensimmäisestä sisäänmatkasta, täytyy tämän rekisteröidä ajoneuvo työntekomaahan huolimatta siitä, vaikka on ollut kotimaassa joka pyhänseutu. Tämä aiheuttaa suuret kustannukset työntekijälle ja on näin suuri este työvoiman liikkuvuudelle. VII

8 Kesäkuu 2009 BEAR BarentsEuroArcticRegion Pk-yritysten strateginen yhteistyö Barentsin euroarktisella alueella Päätekijä: Ulf Nilsen, Utviklingssenteret VIII

9 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA JA HANKKEEN TAVOITTEENASETTELU 1.1 ELINKEINOELÄMÄ POHJOISESSA 1.2 PROJEKTIN TAVOITEENASETTELU TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN JA ANKKUROINTI 2. POHJOISKALOTIN INVESTOINTIKARTOITUS KAIVANNAISTEOLLISUUS RAKENTAMINEN JA LAITTEET ENERGIA TEOLLISUUS INFRASTRUKTUURI/LIIKENNE MATKAILUT, RAKENTAMINEN JA LAITTEET 3. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN VAPAAN LIIKUMISEN ESTEET XLI 4. STRATEGINEN JA TULEVAISUUDEN YHTEISTYÖ XLII 5. TIEDON LEVITTÄMINEN JA KONFERENSSIAKTIVITEETIT XLV 6. PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSETVIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 7. TÄRKEITÄ KOKEEMUKSIA 8. LOPETUS 9. LIITE IX

10 1. LÄHTÖKOHTA JA PROJEKTIN TAVOITTEIDEN ASETTELU 1.1 Elinkeinoelämä pohjoisessa Kolme sisarorganisaatiota Bedriftsforbundet (Norja), Suomi Yrittäjät (Suomi) ja Företagarna (Ruotsi) edustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä kukin maassaan. Projektin BEAR kautta Pk-yritysten yhteistyö Barentsin euroargtisella alueella, toivotaan lähtökohdaksi perustuen jo pitkäaikaisiin kontakteihin kolmen sisarorganisaation välillä. Näiden kontaktien avulla toivotaan saavutettavan ja kehitettävän sekä strategista että operatiivista elinkeinojen yhteistyötä. BEAR yhteistyön lähtökohta on tänään olemassa olevan hyödyntämättämän potentiaalin kytkeminen rajat ylittävään kauppaan ja liiketoimintaan Pohjoiskalotilla. Tänään ja tulevaisuudessa suoritetaan enenevässä määrin suuria investointeja alueella, mutta vain pienessä mitassa kyetään hyödyntämään näitä investointeja pohjoisilla alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi. Tiedon, osaamisen ja kokemuksen puute sekä tekniset esteet johtavat horisontaalisen itä-länsi yhteistyön poissaoloon elinkeinopuolella pohjoisten alueiden välillä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Elinkeinorakenne, joka koostuu monista pienistä yrityksistä, jotka työskentelevät tehtävästä tehtävään ja joilla on rajoitettu kapasiteetti rajat ylittävään tarkkailuun, johtaa siihen, että ne keskittyvät paikallisiin markkinoihin. Yrittäjien sisarorganisaatioiden näkökulmasta puuttuu yhteisesti tehdyn kaupan ja elinkeinojen kehittämisen yhteistyöstrategia pohjoisilla alueilla. Tähän puuteeseen toivotaan BEAR yhteistyön vastaavan. Jotta pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyödyntää suurta investointitasoa, Pohjoiskalotilla täytyy reunaehdot selvittää ja työskennellä aktiivisesti laajan ja riittävän rajat ylittävän yhteistyön hyväksi Projektin tavoitteenasettelu Päätavoite on ollut selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyömahdollisuudet. Tätä haetaan esiprojektissa etabloimalla ja perustamalla strateginen elinkeinoihin panostamisen ohjelma yhteistyötä tekeviä yrittäjien sisarorganisaatioita varten. Samanaikaisesti toivotaan yritysten ja elinkeinoympäristöjen liiketoiminnallisen yhteistyön etabloitumiseen ja kehittymiseen Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Projektin kunnianhimoinen tavoite oli ankkuroida kansainvälinen elinkeinostrategia suuren pk-yrityksiä ja kansainvälistä yhteistyötä fokusoivan elinkeinokonferenssin välityksellä. Tämä olisi sitten tullut merkitsemään esiprojektin loppumista. Esiprojektin ajankohtaiset osatavoitteet olivat useammalla tasolla: X

11 Makrotaso: Avata valitun strategian tunnustaminen korkeimmalla tasolla. Kansalliset elinkeinoministeriöt kutsutaan oasllistumaan konferenssiin. Mesotaso: Stimuloida Bedriftsförbundet`n, Företagarna`n ja Suomen Yrittäjien välillä entistä enemmän yhteistyötä. Oli odotettua, että yhteistyö institutionalisoituu Barentsin Yritysneuvoston muodossa. Sellainen neuvosto tulee operoimaan kansainvälisenä neuvonantajana ja mielipideluovana toimijana suhteessa Barentsin alueen politiikkakehitykseen, alueelliseen vaikuttamiseen ja kansainvälisiin suhteisiin. Mikrotaso: Paikallistetaan mahdollisuudet ja esteet suhteessa toimialakohtaisiin mahdollisuuksiin laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Mahdollisuudet muodostavat perustan BEAR -yhteistyölle ja ne käytetään yhteisen elinkeinostrategian kehittämisen perustana. Projekti on läpiviety esiprojektina, arviona siitä tulisiko toimeenpanna isompi jatkotyö käsillä olevan asian edistämiseksi. Bedriftsforbundet, Suomi Yrittäjät ja Företagarna toivoo tätä jatkotyötä tehtävän Tavoitteiden saavuttaminen, strategia ja sen ankkurointi Projektin päätavoite oli: selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyömahdollisuudet pohjoisilla alueilla luomalla ja perustamalla hallitseva strategia elinkeinojen kehittämiseksi kolmelle yhteistyötä tekevälle yrittäjien edunvalvontaorganisaatiolle. luoda ja kehittää yritysten ja elinkeinoympäristöjen välistä elinkeinojen yhteistyötä Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Kunnianhimoinen tavoite oli: ankkuroida strategia kansainväliseksi strategiseksi satsaukseksi elinkeinoihin alueella elinkeinokonferenssin avulla aiheena pk-yritystoiminta ja kansainvälinen yhteistyö. Relevantit osatavoitteet olivat: saada korkean tason hyväksyntä valitulle strategille. Kansalliset ministerit kutsutaan osallistumaan konferenssiin. stimuloida lisääntyvää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan yrittäjäjärjestöjen välillä. paikallistaa toimialakohtaiset mahdollisuudet ja esteet. Menetelmä Projektin tulokset perustuvat suureen määrään yhteistyötä tekevien edunvalvontaorganisaatioiden projektijohdon tekemiin haastatteluihin ja selvityksiin. Tarkoituksena oli asettaa toimialakohtaisia työryhmiä, jotka olisi miehitetty määrättyjen yritysten edustajilla. Projektijohto koki kuitenkin, ettei tämä ollut yritysten toivomus eikä tähän löytynyt siihen tarvittavaa aikaa yrityksiltä. Vaihtoehtoisesti tehtiin suuri määrä haastatteluja. Tämä varmisti riittävän ja luotettavan tiedonsaannin. Kansalliset XI

12 johtoryhmät päättivät tutkimuksessa mukana olevat tahot ja kansainvälisessä johtoryhmässä sovittiin käytettävä haastattelutapa 1. Projektijohto on hankkinut tarvittaessa täydentäviä selvityksiä eri lähteistä. Joitain työn osa-alueita ei ole ajallisesti koordinoitu maiden välillä. Tämä on aiheuttanut sen, ettei projektijohtaja ole saanut siinä määrin keskinäistä informaation vaihtoa, kuin alussa odotettiin. Selvitykset elinkeinoelämän kokemista esteistä ja toimijoiden toiveet kansainvälisen kaupankäynnin kehityksestä ovat jääneet joltain osin vähälle ja eivät näin ollen ole tuloksiltaan kaikilta osiltaan täysin luotettavia. Tavoitteen toteutuminen ja poikkeus Tavoitteen toteutuminen verrattuna asetettuun päätavoitteeseen: Projektin aikana konkretisoitui ja syntyi tiivis yhteistyö Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden yrittäjäjärjestöjen välillä. Tämä yhteistyö muodostaa organisatorisen perustan huolehtia pk-yritysten eduista Pohjoiskalotilla kansainvälisessä perspektiivissä, sekä mahdollisuuksien kohtaamisessa että työskentelyssä esteitä vastaan ja niiden poistamisessa. Tätä varten perustetaan pohjoisten alueiden yrittäjäjärjestöjen yhteinen kansainvälistymispalvelu, Barentsin Yrittäjäneuvosto (BYN), joka on perusteilla. Yhteinen elinkeinostrategia toiminnan perustaksi on luotu. Yrittäjät, Företagarna og Bedriftsforbundet tahtovat tulevaisuudessa ottaa merkittävästi aktiivisemman roolin pk-yritysten kansainvälistymisasioissa. Samanaikaisesti edellä mainittu organisoituminen stimuloi lisääntyvään yhteistyöhön ja yrittäjäjärjestöjen kautta vaikutetaan rajat ylittävän yhteistyön esteiden poistamiseen. Pohjoiskalotin alueella seuraavan ajanjaksolla tapahtuvat investoinnit on kartoitettu yli 400 miljardin ruotsin kruunun arvoisiksi. Nämä investoinnit ovat suhteellisen varmoja. Suuremmalla epävarmuudella mahdollisesti toteutuvia investointeja on lisäksi yli 500 miljardin kruunun verran. Tämä kartoitus on osin esitelty jo useammassa yhteydessä ja se on vaikuttanut positiivisesti tulevaisuudenuskoon Pohjoiskalotilla 2. Projektin aikana johdannaistuotteina on solmittu merkittävä määrä kontakteja Pohjoiskalotin toimijoiden välillä. Organisaatio ja Utviklingssenteret ovat saanet suuren määrän tiedusteluja, joissa toivotaan kansainvälisten projektien tekemistä tai oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämistä ja paikallistamista. Tavoitteiden saavuttaminen Panostamisessa pohjoisten alueiden pk-yritysstrategiaan ja sen ankkuroimisessa toiminnaksi ei olla onnistuttu ministeriötasolla. Se johtuu pääasiassa siitä, että Yrittäjät, Företagarna ja Bedriftsförbund olivat epävarmoja siitä, että olisiko BEAR hanke riittävän painava kantamaan oman konferenssin, edelleen on arvioitu tarkoituksenmukaisemmaksi, että strategian osa-alueita tehdään tutuksi esittelemällä tuloksia. Tämä luo suurempaa uskottavuutta ja osallistuja jatkotyöskentelyyn. Strategisen yhteistyön kehittämiseksi tulee järjestää 2009/2010 useampia neuvotteluita, joissa tuloksia esitellään. Osatavoitteen 1 saavuttaminen 1 Tätä materiaalia ei julkaistu projektin tiedottajan toimesta. 2 Investointikartoitus on vain osittain huomioinut nykyisen finannsikriisin. XII

13 Yhteyksiä kunkin maan elinkeino- ja kauppaministeriöihin on luotu ja erityisesti tiedusteltu Norjan elinkeino- ja kauppaminiosteriöltä osallistumisesta tuleviin neuvottelutilaisuuksiin. Projekti on osaltaan vaikuttanut suomalaisen korkean tason elinkeinovaikuttajien vierailuun Pohjois-Norjaan keväällä 2008 ja Norjan Suomen suurlähettilään vierailuun kansainvälisillä yrityssensseillä (International Matcmaking) TornioHaaparannassa 2008 sekä samassa yhteydessä toteutettuun suurlähettilään ja torniolaisten yrittäjien kokoukseen, jonka aihe oli rajaesteet ja liiketoimintojen edistämine yli rajojen pohjoisilla alueilla. Strateginen työ ei ole toteutunut näiden kolmen maan kansallisella tasolla. Yrittäjät, Företagarna ja Bedriftsforbundet ovat sitä mieltä, että Barentsin Yrittäjäneuvoston perustaminen on tästäkin syystä perusteltua. Osatavoitteen 2 saavuttaminen Bedriftsforbundet, Yrittäjät ja Företagarna ovat projektiaikana syventäneet yhteistyötään. Tämä yhteistyö jatkuu Barentsin Yrittäjäneuvoston perustamisella. Toiminta on myös stimuloinut yhteistyötä toisten hankkeiden kanssa, sellaisten hankkeiden, joissa jokin toimijaosapuoli on kolmannen osapuolen kanssa. Osatavoitteen 3 saavuttaminen Suurimmat mahdollisuudet kansainväliselle liiketoiminnalliselle yhteistyölle ovat kytkeytyneet Pohjoiskalotilla tulevina vuosina tapahtuviin suuriin investointeihin. Fyysiset investoinnit ovat tässä hankkeessa tehtyjen selvitysten mukaan yli 400 miljardia Ruotsin kruunua, sekä lisäksi on näkyvissä 500 miljardin lisäinvestoinnit. Suurimmat liiketoimintamahdollisuudet kansainvälisessä yhteistyössä ovat kytköksissä huomattavan suureen investointitasoon Pohjoiskalotilla tulevaisuudessa. Erityiset haasteet/esteet ja erityiset mahdollisuudet/voimavarat on kartoitettu seuraavilla toimialoilla: o rakennukset ja laitteet o teollisuus ja kaivostoiminta o matkailu o ebergia, myös bioenergia ja pienvoimalat o infrastruktuuri Matkailun alalla on kartoitettu lähinnä vain rakennus- ja laiteinvestointeja. Korkea investointitaso Pohjoiskalotilla johtuu suurista investointiprojekteista, joihin alueen yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet osallistua ja on odotettavissa, että alueen yritykset sijoittuvat melko alas toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa, että yhteistyön aikaansaaminen on tehtävänä priorisoitava korkealle, jotta Pohjoiskalotin elinkeinoelämä voi ottaa isomman osan investoinneista. Isoimmat paikallistetut esteet kansainväliselle kaupalle ja liiketoiminnalliselle yhteistyölle voidaan jakaa neljään ryhmään: Heikot esteet: o Puuttuva yli rajat kulkeva tieto. o Puuttuvat, näkyvät suhteita rakentavat kontaktihenkilöt o Kieliongelmat erityisesti suhteessa Suomeen. Tekniset esteet - tavarat: o Rajoitetut aukioloajat raja-asemilla arvioidaan ongelmalliseksi ja vaativat ylimääräistä suunnittelua yrittäjiltä. XIII

14 o Voimakkaasti rajoitettu päätöksentekovalta raja-asemilla johtaa siihen, etteivät kuljettajat saa apua tuotantotavaroiden tuontiin maahan, jossa urakointi tapahtuu. Oma tuotantotavaroiden tuonti Norjaan vaatii ennakkoon tehdyn huolintapalvelun tai tullausta ja tilinpitoa ei voi tehdä. Tekniset esteet - koneet ja ajoneuvot: o Yritykset, jotka toimivat omilla koneilla ulkomailla joutuvat sijoittamaan tuotujen koneiden arvonlisäveron arvon siksi aikaa kun kone on ulkomailla. Tekniet esteet työvoimalle: o Pohjoiskalotin työvoima on suhteellisen liikkuvaa (etäisyydet ovat kuitenkin rajoite) ja viikkopendelöinti on laajaa. Viikopedelöijät käyttävät useimmityen omia ajoneuvoja, jotka on rekisteröity kotimaassa. Kun työntekijä on ollut ulkomailla enemmän kuin 180 päivää, ensimmäisestä sisäänmatkasta, täytyy tämän rekisteröidä ajoneuvo työntekomaahan huolimatta siitä, vaikka on ollut kotimaassa joka pyhänseutu. Tämä aiheuttaa suuret kustannukset työntekijälle ja on näin suuri este työvoiman liikkuvuudelle. 2. INVESTOINNIT POHJOISKALOTILLA Seuraavassa esitellään kartoitetut investoinnit Pohjoiskalotilla, Lapissa, Norrbottenissa ja Pohjois-Norjassa. On yritetty kartoittaa investoinnit saman mallin mukaan, mutta projektinjohto ei onnistunut tässä. Investoinnit esitellään tässä niin, kuin kansallinen projektinvetäjä on toteuttanut kartoituksen ja sillä kielellä, kuin kartoitus on suoritettu. Monelle aktiviteetille ei ole esitelty investoiontitarvetta. 2.1 Lapin läänin kinvestointihankkeet Kolmella yrittäjien organisaatiolla, Bedfiftsförbundet (NO), Suomen yrittäjät (FI) ja Företagarna(SE), niiden pohjoisilla alueorganisaatioilla on yhteinen tavoite kehittää strategista elinkeinoyhteistyötä pohjoisella alueella. Kaikki kolme tähän toimintaan osallistuvaa organisaatiota edustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä omissa maissaan. BEAR(Barents Euro Arctic Region) yhteistyöllä on lähtökohdat pohjoisten alueiden yrittäjäjärjestöjen monivuotisessa yhteistyössä. Tällä yhteistyöllä toivotaan saavutettavan sekä strategista että elinkeinollista ja liiketoiminnallista kehitystä. Lapin tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat vahvasti sidoksissa toimintaympäristön globaaliin muutokseen. Kansainvälisen talouden vakaus sekä raaka-aineisiin, teollisuuden vientiin ja matkailupalveluihin kohdistuva kysyntä heijastuu välittömästi Lapin talouteen ja työllisyyteen.(lappi-työryhmä ) PK-yritysbarometrin Lappi 1/2008 mukaan PK-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana Lapissa ja koko maassa oman yrityksen kannalta. Lapissa toimivista yrityksistä nyt 39% ennakoi suhdannenäkymien XIV

15 lähimmän vuoden aikana paranevan. Lapissa toimivien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat keskimääräistä heikommat investointien ja tuonnin arvon kohdalla. Verrattuna koko maahan, Lapissa suhdannenäkymät ovat positiivisempia liikevaihdon, viennin arvon, tuotantokustannusten, yritysten kannattavuuden, vakavaraisuuden sekä tuotekehityspanosten osalta. Lapin maakunnan yritystoimipaikkojen liikevaihto kasvoi vuoden 2007 tammimarraskuussa suotuisat 9,2 prosenttia. Erityisesti teollisuuden, rakentamisen sekä ohjelmapalvelutoiminnan aloilla liikevaihto kasvoi. Rakentamisen liikevaihto kasvoi ennätykselliset 17,1 ja teollisuuden 11,3 prosenttia. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat Lapin teollisuudessa lähes yksinomaan suuret yritykset. Henkilöstömäärän puolelle tehdasteollisuuden liikevaihdon raju kasvu ei ole juurikaan heijastunut vuosien aikana. Lapin matkailukeskuksissa liikevaihdon ja henkilöstön kehitys on jatkunut suotuisana. Voimakkainta on liikevaihdon kasvu ollut vuonna 2007 Ylläksellä. Lapin aluetalouden kehitys on eriytynyt vahvasti. Itä-lapin seutukunnassa talouden mittarit näyttävät alaspäin, kun taas muut seutukunnat ovat pysyneet koko talouden liikevaihdolla mitattuna koko maan ja Lapin kehityksessä mukana. Kemi-Tornion seudun talous on riippuvainen teollisuuden kehityksestä. Tunturi-Lapin talous on puolestaan vahvassa nousukiidossa matkailu- ja kaivosinvestointien johdosta. Kaupan suurinvestoinneilla on ollut vahva merkitys Kemi-Tornion ja Rovaniemen seuduilla.(lapin liitto1/2008) Rakentaminen ja laitteet RAKENTAMINEN Toimialafakta 2006 Yritykset kpl Liikevaihto 571 milj. Työntekijöitä työntekijää Lapin osuus koko Suomen 2,8% liikevaihdosta Osuus Lapin toimialojen liikevaihdosta 5,8% Työntekijöiden osuus kaikista Lapin 11,3% yrityksistä Lähde: Lapin suhdanteet 1/2008, Lapin liitto Saariselkä Chalets: YIT:n Chalets konseptin mukaista vapaa-ajan asumista Saariselän tunturihotellin yhteyteen. Ajoittuu vuosille XV

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 TIIVISTELMÄ Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan 2013 -raportin tarkoituksena on päivittää vuonna 2005 tehty laajempi samalla otsikolla tehtyä tutkimus

Lisätiedot

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia Erillisselvitys investointien ja kehityshankkeiden vaikutuksesta Rovaniemen aluerakenteeseen 2.10.2006 SISÄLLYS TAUSTA...4 TAVOITTEET...4 SELVITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa s. 11. Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa s. 11. Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13 Nro5 Matkailu työllistää Levi s. Ylläs s. 10 Åre s. 12 13 YBT toimittaa Talvivaaran kaikki 1. elementtiurakan betonielementit s. 1 19 Perheyhtiö Buraset miehen ikään s. 21 YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Talouskomissaari Olli Rehn: Kasvulle luotava mahdollisuuksia Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva palvelinkeskus Kajaaniin

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ... 4 3. LAPIN MATKAILUN NYKYTILA... 7 3.1. Matkailun kehitys globaalisti, Suomessa ja Lapissa... 7 3.2 Matkailun merkitys

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009 Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Lapissa on tehty töitä suurhankkeiden eteen Kemin Satama varautuu

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Mainostoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Kaivosala. Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Kaivosala Toimialaraportti Maija Uusisuo 3/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

INFO 2 2012. Yrittäjä. KOULUTUSTA: Facebook-sivut yrityksen käytössä Kolarissa 18.4. ja Keminmaassa 19.4. Katso sivu 17.

INFO 2 2012. Yrittäjä. KOULUTUSTA: Facebook-sivut yrityksen käytössä Kolarissa 18.4. ja Keminmaassa 19.4. Katso sivu 17. KOULUTUSTA: Facebook-sivut yrityksen käytössä Kolarissa 18.4. ja Keminmaassa 19.4. Katso sivu 17. Yrittäjä INFO 2 2012 ELPO tulokset kuudesta kunnasta Pohjoisen Alihankitatarpeet -forum Torniossa Suomen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI Puh. 08 6155 41 Fax. 08 6155 4260 Kuvat:

Lisätiedot

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu!

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Kumppanimme Venäjä Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Itämeriläinen 1/2013 2 Itämeriläinen 1 2013 Itämeriläinen 1 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia

Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia PEABIN OSAKKEENOMISTAJIEN JA ASIAKKAIDEN LEHTI NrO 3 SYYSKUU 2011 Kaivosbuumi suosii Pohjois- Ruotsia Kaivosurakassa voidaan joutua siirtämään jopa yhdeksän miljoonaa kuutiota maa-ainesta siihen tarvitaan

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot