KUNTATIEDOTE N:O 1/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATIEDOTE N:O 1/2009"

Transkriptio

1 KUNTATIEDOTE N:O 1/2009 Tässä numerossa: Korjaus- ja energia-avustukset... 1 Työmatka-avustukset v Esiopetukseen haku ym Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue toiminnassa yli kuukauden... 3 Jalmiinan Pirkko eläkkeelle... 3 Terveydenhuollon asiakasmaksut JYTAn info- ja keskustelutilaisuus.. 5 YPP tiedottaa... 5 Luottamushenkilövalintoja... 6 Kasvatus- ja opetustoimi tiedottaa 7 Kansalaisopisto tiedottaa... 7 Maataloustoimisto tiedottaa... 8 YPP tiedottaa... 9 Toimintaa nuorille - Kerhot kevät Kansanhiihtokampanja Haanen hiihto Vapaa-aikatoimi tiedottaa hiihtolomaviikon ohjelmasta ym Lukemisen iloa Perholaisen parissa! KUNNANVIRASTO SULJETTU Päivystys: Sosiaalitoimi arkisin klo 9-14, puh Tekninen toimi Kiinteistö- ja laitospäivystys puh Seuraava Perholainen ilmestyy Toimitus: Perhon kunta, Kunnanvirasto, Armi Kirvesmäki, puh tai tai Painatus: Painolampi Ky ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET HAETTAVANA 1. Korjausavustukset (40 %) Korjausavustuksia voidaan hakea vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan, myös kiinteistökohtaisen talousvesijärjestelmän parantamiseen. Avustusta voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi henkilö on 65-vuotias taikka vammainen. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein asuinrakennuksen omistajalle. Rintamaveteraaneille tai heidän leskilleen avustus on 70 %. Avustuksia myönnettäessä käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa tulo- ja varallisuusharkintaa. Korjattua asuntoa tai asuinrakennusta on käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan asuntona vähintään viiden (5) vuoden ajan avustuksen ensimmäisen erän nostamisesta lukien. 2. Energia-avustukset (10-15 %) Pientalojen energia-avustukset ovat muuttuneet tarveharkintaisiksi. Avustuksen saanti edellyttää, että hakijaruokakunta mahtuu annettuihin tulorajoihin. Varallisuudella ei ole merkitystä avustuksen myönnön kannalta. Avustuskohteina ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, lämmitysjärjestelmän muuttamiseen kotimaiselle energialle. Avustusta voidaan myöntää myös sellaisten asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään kolme asuntoa. - Tuettavien toimenpiteisiin on lisätty lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilmalämpöpumpulla (ei pientaloille). 3. Avustus asuinrakennuksessa tai asunnossa olevan terveyshaitan poistamiseen Avustuksen myöntää ARA. Avustuksia haetaan ARA:n lomakkeella, joita saa kunnantoimistosta. Avustusten hakuaika päättyy Avustusasioita hoitaa rakennustarkastaja Pasi Rannila, puh Kunnanhallitus Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh ~Telefax 888 1

2 TYÖMATKA-AVUSTUKSET VUODELTA 2008 Perhon kunnan vuoden 2009 talousarviossa on euron määräraha työmatkojen avustamiseen vuoden 2008 aikana tehdyistä työmatkoista. Avustusta maksetaan kunnan alueella ja kunnan ulkopuolella työssä käynnistä aiheutuneista matkakustannuksista 1010 euron ylittävien matkakustannusten osuudella siten, että käytettävissä oleva määräraha jaetaan hakijoiden matkakustannusten suhteessa. Hakijalta edellytetään, että hänen kotikuntansa on ollut Perho. Matkakustannusten määrittelyssä noudatetaan 0,24 euroa/km laskentaperustetta. Maksettu avustus on saajalle verotettavaa tuloa vuoden 2009 verotuksessa. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastosta. Huolellisesti täytetyt lomakkeet tulee palauttaa kunnanvirastoon mennessä. Kunnanhallitus Työ- ja elinkeinotoimiston Perhon toimipiste suljettu ke ja Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen toimistoon, puh tai työlinjalle, puh Poliisin lupapalvelujen osalta Perhon sivuvastaanotto on suljettu to Palvelemme jälleen Kaustisen Poliisi, puh LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT Koulu alkaa to Syysloma Syyslukukausi päättyy Joululoma Kevätlukukausi alkaa Talviloma Kevätlukukausi päättyy Lauantaityöpäivä HAKEMUKSET ESIOPETUKSEEN LV Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6-vuotiailla säilyy edelleen oikeus myös päivähoitoon. Esiopetuspaikat kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita ja se koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Etuus ei siis koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa. Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa ma Työajat samat kuin perusopetuksessa lv lukuunottamatta lauantaityöpäiviä. Hakemukset esiopetukseen tulee toimittaa koulutoimistoon Ritva Järvelälle mennessä. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta. Esiopetuspaikat vahvistetaan opetuslautakunnassa ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn jälkeen. Perhossa Opetustoimenjohtaja 2 Perhon kunnan Millennium tyttö, Juulia Mariella Kellokoski, täytti 9 vuotta Hän oli ensimmäinen tämän vuosituhannen perholainen. Eila Linna (kuvassa) ja Pentti Neuvonen poikkesivat onnittelemassa ja juhlakahvilla hänen kodissaan. Onnea ja menestystä Juulialle! Hänen myötään on hyvä seurata tämän vuosituhannen etenemistä.

3 JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE TOIMINNASSA YLI KUUKAUDEN Jokivarsikuntien valtuustot hyväksyivät vuoden loppuun mennessä yhteistoimintasopimuksen, jolla kunnat siirsivät sosiaali- ja perusterveyshuollon järjestämisvastuun erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle lukien. Samalla Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin, Vetelin sekä Tunkkarin kuntayhtymän henkilöstö siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Myös Perhon kunta on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle, mutta Perhon kunnan henkilöstö jäi oman kunnan palvelukseen. Siirtymävaiheessa tavoitteena on, että muutos on ensisijaisesti hallinnollinen eikä vaikuta kuntalaisen jokapäiväiseen elämään. Käytännön työ toimipisteissä jatkuu aivan kuten aikaisemminkin. Toimipaikkojen ja henkilöstön yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat myös entiset. Asiakas voi aina ottaa yhteyttä entiseen tuttuun työntekijään tai toimipisteeseen. Siitä asia hoituu edelleen eteenpäin. Aikaa myöten tapahtuu myös muutoksia. Ensimmäiset muutokset näkyvät mm. hoitomaksujen yhtenäisissä taksoissa. Kun on yksi toimija, on myös yhdenmukaiset maksun määräytymisen perusteet. Joillakin asiakkailla maksut pysyvät ennallaan, joillakin ne voivat vähän laskea ja joillakin vähän nousta. Osa maksuista perustuu suoraan lakiin tai asetukseen eikä yhteistoiminta-alue voi niihin vaikuttaa. Yhden toimijan periaate edellyttää myös yhteisiä tietojärjestelmiä. Yhdeksän toimijan siirtyminen yhdeksi teetti ennen vuodenvaihdetta runsaasti valmistelutyötä ja työ jatkuu edelleen. Yhteisiin tietojärjestelmiin siirtyminen onnistui kuitenkin kohtuullisesti. Asiakaspalvelutilanteissa saattaa tietojen päivittäminen vaatia aikaisempaa enemmän aikaa. Kevään aikana valmistuu joka kotiin jaettava esite Jytan palveluista ja yhteystiedoista. Uudet nettisivut ovat myös työn alla. Netin kautta tietoa löytyy entiseen tapaan. Jytan asioista tietoa hankkeen sivuilta JYTAn johto järjestää helmi-maaliskuussa avoimet kuntalaisillat jokaisessa kunnassa. Perhon kuntailta järjestetään Illassa ovat mukana Jytan edustajat sekä Perhon omien palveluprosessien johtajat esittelemässä toimintaansa sekä kuuntelemassa kuntalaisten toiveita ja terveisiä. Katso tarkempi ilmoitus kuntalaisillasta sivulla 5. Koko Jyta-alueen palvelutoiminnasta vastaavien uudet puhelinnumerot ovat: Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Palvelujohtaja Pekka Kauppinen perheiden tukemisen palvelut Palvelujohtaja Reetta Hjelm kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Palvelujohtaja Päivi Peltokorpi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Perhon palvelutoiminnoista vastaavien puhelinnumerot ovat: Johtava sosiaalityöntekijä Pentti Neuvonen , perheiden tukemisen palvelut (neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaistyö) * sosiaalityöntekijä , * sosiaaliohjaaja (2.3.alk.) , * perhetyöntekijä , * psykiatrinen sairaanhoitaja * Kehi-Toimintakeskus * Kehi-Asuntola Aamurusko johtaja/asuntolanhoitaja * kouluterveydenhoitaja , * äitiys- ja perhesuun.neuvola * lastenneuvola Vanhustyönjohtaja Sirpa Ojala , kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut, palveluasuminen ja laitoshoito) * kotihoito, omaishoito, sosiaalipalveluohjaaja , * kotisairaanhoitaja ja Johtava hoitaja Merja Pekkanen terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (avoterveydenhoito, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työterveyshuolto ja erikoissairaanhoito) * terveyskeskuksen vastaanotto * laboratorio * kuntoutus * hammashoitola * työterveyshuolto * lääkäripäivystys klo , Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystys Henkeä uhkaavissa tapauksissa yhteys suoraan hätänumeroon 112 Jalmiinan Pirkko eläkkeelle! Pe klo onnittelut ja muistamiset, jonka jälkeen kahvitarjoilu Jalmiinakodissa. Tervetuloa! Perhon kunta 3

4 JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Terveydenhuollon maksukatto on 590 euroa kalenterivuosi. Terveyskeskuslääkärin käyntimaksut - terveyskeskuslääkärin käyntimaksu 12,80 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Maksun saa periä vain 18 vuotta täyttäneiltä. Rintamaveteraanien ja sotaleskien lääkärikäynnit ovat maksuttomia. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - terveyskeskuksen poliklinikalla erikoislääkärin tutkimuksessa käynniltä 25,60 euroa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - terveyskeskuksen päivystyskäyntimaksu arkisin sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 17,50 euroa. Maksun saa periä vain 18 vuotta täyttäneiltä. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Kotikäyntien maksut - lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 12,80 euroa - muun henkilön suorittama kotikäynti 8,10 euroa Fysioterapiamaksut - yksilökohtainen fysioterapia 7 euroa hoitokerralta, maksun perinnällä ei ole ikärajaa (tässä hoitokertojen määrä on arviolta 1-2). Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. - sarjassa annettavasta hoidosta 7 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta vuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - jalkojen hoito 7 euroa hoitokerralta. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Vuodeosastohoito - lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta hoidosta ja ylläpidosta 30,30 euroa hoitopäivältä. Alle 18-vuotiaalta voidaan periä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. - maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 14 euroa hoitopäivältä - laitoshoidossa päivä ja yöhoito 14 euroa vuorokaudelta - kuntoutushoidosta perittävä hoitopäivämaksu 10,50 euroa hoitopäivältä. Maksu koskee lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavaa kuntoutushoitoa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta. - mikäli kuntouttavaa hoitoa halutaan järjestää muille henkilöille kuntoutushoidon hoitopäivämaksulla, siitä tulee tehdä erillinen kuntoutuspäätös. Maksu em. hoidosta on 10,50 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta - maksuja (kuntouttava hoito) ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Ikäraja koskee kaikkia kuntouttavassa laitoshoidossa olevia alle 18-vuotiaita henkilöitä - pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytymisperusteet ovat samat kuin vuonna Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämiselle ei ole säädetty ikärajoja Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty käynti - käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuslääkärin, suunja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä ns. sakkomaksuna 31,50 euroa. Sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset a) 31,50 euroa - B-lausunto (erityiskorvattavia lääkkeitä, eläkettä tai kuntoutusta varten - C-todistukset (hoitotuet ym.) - T-todistus opiskelua varten - T-todistus työpaikkaa varten - E-todistus - oikeudenkäyntiä varten laadittavat todistukset - vieraskieliset todistukset - todistus ei hoitoon liittyvistä asioista b) 38 euroa - ajokorttitodistus Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajaa. Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. 4

5 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito - perusmaksu suuhygienisti 7 euroa - perusmaksu hammaslääkäri 9 euroa - perusmaksu erikoishammaslääkäri 13 eur Perusmaksun lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1. Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 5,80 euroa 2. Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 5,80 euroa 3. Tutkimukset, hammastarkistukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuunottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka maksu/euroa 0-2 5, , , , ,40 4. Proteettiset toimenpiteet a) proteesin huolto - pohjauksella 37,30 - korjaus 25,60 b) akryyliosa- ja kokoproteesi 124,70 c) kruunut ja sillat hampaalta 124,70 d) rankaproteesi 151,50 Suun- ja hampaiden hoidosta säädetyt maksut peritään vain yli 18-vuotiailta. Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. Maksuton hoito eräissä tilanteissa: Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Peruspalveluliikelaitos JYTA esittäytyy JYTA KUTSUU KAIKKI PERUSTERVEY- DENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUISTA KIINNOSTUNEET KUNTALAISET YHTEISEEN INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN klo alkaen Keskuskoululle Perhonsaliin. Tilaisuus alkaa klo kahvitarjoilulla. Illassa mukana JYTAn edustajat esittelemässä peruspalveluliikelaitoksen toimintaa sekä keskustelemassa kuntalaisten kanssa. Lämpimästi tervetuloa! Keski-Pohjamaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA YPP TIEDOTTAA Valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla alueellista kuljetustukijärjestelmää jatketaan vuoden 2013 loppuun asti. Asetus tulee voimaan ja se koskee ja sen jälkeen tapahtuneita kuljetuksia. Uudistuksina tukialuetta laajennetaan Saarijärven-Viitasaaren ja Kaustisen seutukuntiin (sisältäen myös entisen Ullavan kunnan alueen), jolloin kansallisen kehitysalueen ensimmäinen tukialue on kokonaisuudessaan kuljetustuen piirissä. Lisäksi kuljetustuen piiriin sisällytetään maataloustuotteiden ensiasteen jalosteet ja kalanjalosteet Kuljetustuen hakulomakkeet sekä hakemisohjeet löytyvät TE-keskusten internet-sivuilta. Vuoden 2008 kuljetuksia (ajalla tapahtuneet kuljetukset) koskeva kuljetustuki on haettava TE-keskuksesta viimeistään Tämän jälkeen tullaan palaamaan jälleen perinteisiin puolivuosittaisiin hakemuskausiin. TUKI2000-järjestelmään tullaan lähiaikoina tekemään kuljetustukipäätösten ja hakemuskäsittelyn edellyttämät muutokset. Kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksut on ilmoitettu edellisessä kuntatiedote Perholaisessa. Työterveyshuollon hinnoista työnantajille on lähetetty erillinen kirje. Lisätietoja yritysneuvojilta Mikko Hänninen Sari Torppa p p

6 KUNNANHALLITUS Pj Sahipakka Markku hvj Koivukoski Olli I Vpj Kellokoski Mika " Kivelä Rauli II Vpj Poranen Helena " Rauma Seija Jäsen Honkonen Harri " Tiala Veikko Jäsen Humalajoki Marjatta " Taipale Marjaana Jäsen Louhula Matti " Koivuniemi Jorma Jäsen Mäkelä Jarkko " Hertteli Simo Jäsen Möttönen Vuokko " Voutila Raija Jäsen Peltokangas Tapio " Aho Marko Jäsen Ukskoski Hanne " Hämäläinen Oili LUOTTAMUSHENKILÖVALINTOJA Keskusvaalilautakunta * Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Pj. Olli Koivukoski 1. vj. Valio Huopana Vpj. Aulis Keisala 2. vj. Sarita Kirvesmäki Jäsen Seija Peltonen 3. vj. Ulla Kiviaho Jäsen Eevi Fiskaali 4. vj. Riitta Sahipakka Jäsen Vesa Peltokangas 5. vj. Mika A. Kellokoski Tarkastuslautakunta Pj. Pentti Neuvonen Vpj. Juhani Anttila Jäsen Aino Göös Jäsen Pauli Jylhä Jäsen Merja Hakala Maaseutulautakunta Pj. Rauli Kivelä Vpj. Lasse Kalliokoski Jäsen Sami Ukskoski Jäsen Harri Hietikko Jäsen Taina Linna Jäsen Sanna Ukskoski Jäsen Sirpa Humalajoki Jäsen Hanna Salmela Jäsen Matti Humalajoki hvj. Lasse Kalliokoski hvj. Juha Kirvesmäki hvj. Anja Hakala hvj. Aulis Keisala hvj. Kaisa Koskela hvj. Timo Vasalampi hvj. Johannes Poranen hvj. Jani Koivukoski hvj. Matti Arkkukangas hvj. Virva Humalajoki hvj. Jaana Kivelä hvj. Salla Peltokangas hvj. Raili Vähämäki hvj. Onni Kivelä Perusturvan johtokunta Pj. Väinö Syrjälä hvj. Esa Kalliokoski Vpj. Raija Voutila hvj. Sirkka-Liisa Kivelä Jäsen Esa Linna hvj. Helge Erkkilä Jäsen Elli Ukskoski hvj. Taina Rauhala Jäsen Seija Varila hvj. Sari Harju Jäsen Marita Harju hvj. Tuula Kalliokoski Jäsen Martti Pohjonen hvj. Antti Vehkalampi Jäsen Ahti Pallari hvj. Pauli Jylhä Jäsen Rauha Kaunisto hvj. Seija Peltonen Kasvatus- ja opetuslautakunta Pj. Tapani Humalajoki hvj. Jarkko Sivula Vpj. Markku Humalajoki hvj. Hanna Syrjälä Jäsen Marjaana Taipale hvj. Anu Lakanen Jäsen Pirjo Arkkukangas hvj. Samuli Kinnunen Jäsen Manu Riihimäki hvj. Ilkka Koskela Jäsen Sanna Salmela hvj. Raili Kellokoski Jäsen Minerva Rannila hvj. Anne Lassila Jäsen Aarno Syrjälä hvj. Soile Pannula Jäsen Arja Hietala hvj. Jyri Peltokangas Vapaa-aikalautakunta Pj. Olavi Lakanen Vpj. Karel Säre Jäsen Sirkka Joutsen Jäsen Samuli Kinnunen Jäsen Heidi Kirvesmäki Jäsen Henry Lassila Jäsen Pirkko M. Hietaniemi Jäsen Tapio Salmela Jäsen Katri Haukilahti Tekninen lautakunta Pj. Matti Kellokoski Vpj. Samuli Humalajoki Jäsen Sisko Erkkilä Jäsen Jarmo Heinola Jäsen Kirsi Viitala Jäsen Urpo Kinnunen Jäsen Sarita Kirvesmäki Jäsen Pirjo Arkkukangas Jäsen Mikko Tamminen Ympäristölautakunta Pj. Olavi Flink Vpj. Reijo Hämäläinen Jäsen Juha Kirvesmäki Jäsen Olavi Lassila Jäsen Eija Mäkelä Jäsen Tiina Kivelä Jäsen Ritva I. Viitala Jäsen Martti Pohjonen Jäsen Marjo-Riitta Louhula hvj. Antti Sahipakka hvj. Sirpa Itäniemi hvj. Tuija Kivelä hvj. Kalevi Pohjonen hvj. Tarja Huopana hvj. Esko Linna hvj. Teija Honkonen hvj. Pekka Korkiakangas hvj. Tuula Alanen hvj. Aleksi Riihimäki hvj. Seppo Ahvenkoski hvj. Anni Hertteli hvj. Harri Honkonen hvj. Aila Linna hvj. Pentti Harju hvj. Maria Rannila hvj. Teija Arkkukangas hvj. Teemu Nevalainen hvj. Vuokko Erkkilä hvj. Arto Humalajoki hvj. Markku Ukskoski hvj. Sami Ukskoski hvj. Sami Peltokangas hvj. Kaija Riitta Rauma hvj. Raili Taivassalo hvj. Seija T. Kivelä hvj. Jyri Peltokangas KH:N JA KV:N KOKOUSAIKATAULU saakka Ma Ma 9.3. Ma tai varapäivä Ma Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tai -valtuusto Kunnanhallitus Muutokset mahdollisia. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Kunnanvaltuuston kokoukset alkavat klo ja ovat julkisia. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan kunnanvaltuuston kokouksia. 6

7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TIEDOTTAA PÄIVÄHOITO OPETUSTOIMEEN Päivähoito on hallinnollisesti siirtynyt osaksi opetustointa. Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa siis vuoden alusta päivähoidon järjestämisestä kuntalaisille. Toiminta jatkuu ennallaan perhepäivähoidossa, päiväkoti Satulinnassa sekä ryhmäperhepäivähoitokoti Auringonkukassa, jonka toimilupaa on jatkettu asti. Päivähoitoasioissa (hakemusten jättö ym. tiedustelut) voi ottaa yhteyttä Tarja Pannulaan kunnanvirastolla virka-aikana. Pedagogista ohjausta ja kokonaisvastuuta hoitaa lto Marianne Ukskoski varhaiskasvatusjohtajan sijaisena asti. KOULUKESKUKSEN RUOKALARE- MONTTI AIHEUTTAA MUUTOKSIA KE- VÄÄN KOULURUOKAILUUN Pitkään odotettu ruokalan remontti toteutuu vihdoin kevään ja kesän aikana. Ruokalan ruoanvalmistuspuoli uusitaan ja vanhat padat ja kattilat vaihtuvat uusiin. Ensi syksynä voinemme aloittaa lukuvuoden hienoissa ja viihtyisissä ja henkilökunnallekin helpommissa ja uudenaikaisissa tiloissa. Yläkoulun ja lukion oppilaat siirtyvät ruokailemaan päivittäin viereisen Maaseutuopiston ruokalaan. Kirkonkylän koulun ja Rinteen koulun oppilaille ruoka toimitetaan Maaseutuopistolta koulukeskukseen. Lapset ruokailevat kertakäyttöastioilta maalis-toukokuun ajan. Koulukeittolan työntekijät siirtyvät maaseutuopistolle aamuksi ja osa heistä tulee jakamaan ruoan alakoululle. Toivomme oppilailta, vanhemmilta ja työntekijöiltä joustavuutta ja ymmärrystä poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin. Ruokaa on kuitenkin tarkoitus tarjota joka päivä. Aiemmin syksyllä jaettua ruokalistaa ei noudateta sellaisenaan. Keskuskoulun ja lukion ruokailu muuttaa myös aamupäivän tuntirytmiä, jotta riittävä aika ruokailuun siirtymisineen voidaan taata. Aikataulut porrastetaan niin, että Maaseutuopiston toiminta voi jatkua omalla rytmillään. Toivotaan, että vanhemmat kannustavat lapsia ruokailemaan ohjeiden mukaan niin, että tarpeetonta kylillä kulkemista tai kouluruokailusta kokonaan luopumista poikkeustilanteessa vältettäisiin. Välipalat järjestetään omalla koululla - niistä tarkempaa tietoa koulun sisäisesti. Remontti aiheuttaa Kirkonkylän koulun välituntialueeseen pieniä muutoksia: Ruokalan ja kentän välinen alue on osittain työmaa-aluetta. Työmaaalue rajataan sekä rakennuksen sisällä että ulkona. Turvallisuusohjeita on oppilaidenkin noudatettava ja työmaa-alueella liikkuminen on oppilailta kiel- letty! Lauantaina on kouluilla työpäivä. Kouluruokailun tuolloin järjestää MPK Haanen paikallisosasto maastoruokailuna. Samalla harjoitellaan kriisinajan ruokahuoltoa. Uuden salin iltakäyttövuorot perutaan ylioppilaskirjoitusten takia klo 18 alkaen sali on taas käytettävissä. Koululääkärin terveiset: Vanhempia ja koululaisia muistutetaan huolehtimaan annetulle hammastarkastusajalle ja lääkärinajalle menemisestä. PERHONJOKILAAKSON KANSA- LAISOPISTO TIEDOTTAA TUTUSTU TAULUKKOLASKENTAAN (12 h) Kurssilla käydään läpi taulukon täyttäminen, peruslaskutoimitukset, siirrot ja kopioinnit sekä kaavojen ja funktioiden käyttäminen. Kokoontumiset neljänä torstaina alkaen 5.3. klo Perhon keskuskoulun atk-luokassa. Mikäli haluat tallentaa kurssilla omia töitäsi, niin ota mukaan muistitikku. Kurssimaksu 10. Mukaan otetaan 12 osallistujaa. Ilmoittautumiset viim p tai KUNTOJUMPPA KUNTONYRKKEILYÄ Maanantaisin klo pidetyn kuntojumpan paikka vaihtuu. Koulukeskuksen remontin ja ylioppilaskirjoitusten vuoksi jumpataan 2.2. lähtien Perhon seurojentalolla. Kokkonevan koululla torstaisin klo Tule ja ihastu lajin monipuolisuuteen! Kurssi maksaa 25 (kestää saakka). Ota mukaan kevyet sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä juomapullo. 7

8 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA MAIDON VIITEMÄÄRÄN OSTAMINEN JA VÄLIAIKAINEN VUOKRAAMINEN Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa, voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi vuokrata vähintään litran käyttämättä olevan osuuden omistamastaan viitemäärästä toiselle maidontuottajalle. Tuottaja ei voi antaa viitemäärää väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä tuotantojaksoina. Väliaikainen vuokraaminen peräkkäisinä tuotantojaksoina on kuitenkin sallittua, jos lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen investointitukipäätös ja vuokrattavan viitemäärän käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin keskeneräisyydestä. Vuokraaminen on tällöin sallittua enintään kolmena peräkkäisenä tuotantojaksona. Viitemäärän voi ottaa vuokralle väliaikaisesti peräkkäisinä tuotantojaksoina. Kuluvalle tuotantojaksolle tarkoitetut hakemukset viitemäärän kaupasta ja vuokrauksesta tulee toimittaa te-keskukseen viimeistään Lomakkeita saa osoitteesta: Lomakkeiden numerot ovat: Kauppakirja Vuokrasopimus Siirtohakemus SONNIPALKKION HAKUAIKA Vuoden ensimmäinen sonnipalkkion hakuaika alkaa ja päättyy Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti. Ensimmäisessä palkkiohaussa sähköisen hakemuksen voi tehdä nykyisellä vipu-tunnuksella. Tämän jälkeen jätetyissä sähköisissä hakemuksissa käyvät ainoastaan uudet vipu-tunnukset. Uusi vipu-tunnus on haettava viimeistään Tunnus haetaan lomakkeella nro 405. Lomakkeen saa maataloustoimistosta tai netistä osoitteesta: POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKON HAKEMINEN Ennakon hakemisesta tiedotetaan myöhemmin. SÄHKÖINEN TUKIHAKU MAHDOL- LISTA KEVÄÄLLÄ Kevään tukihakemuspaketin voi jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää vipu-käyttöoikeutta. Nykyisillä vipuoikeuksilla ei voi tehdä sähköistä tukihakemusta (ks. edellä sonnipalkkiohakemus). Uusi tunnus tulee hakea viimeistään lomakkeella 405. Sähköisesti hakemusta jätettäessä tulee tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot ja yhdistämiset tehdä lomakkeella 102C kuntaan viimeistään Myös osallisten roolitietoihin tulleet muutokset tulee saattaa ajantasalle 101Dlomakkeella viimeistään Sähköisen tukihakemuksen tekemistä voi harjoitella demosovelluksella osoitteessa: KOULUTUKSIA Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset: Veteli, kunnanvirasto pe klo Toholampi, kunnanvirasto ti klo VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET VII- MEISTÄÄN Meijerimaidon viitemäärän ostotarjoukset tulee jättää viimeistään te-keskukseen. Kiintiön hinta on 4 senttiä/litra + alv 22 %. Ostettava kiintiö tulee hakijan käyttöön kiintiökauden 2009/2010 alusta. Kiintiön ostoa haetaan lomakkeella nro 238. Lomakkeita saa osoitteesta Hakemuksen liitteeksi tarvitaan verotodistus, navetan pohjapiirros, selvitys karjan keskituotoksesta, vuokrasopimukset sekä investoijilta investointisuunnitelma. LUONNONHOITOPELTOJA KESANTOJEN TILALLE Peltojen kesannointivelvoite poistuu kokonaan tänä vuonna. Viljelijät voivat tästä lähtien saada ympäristötukea vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä luonnonhoitopelloista. Luonnonhoitopeltoja on kahta tyyppiä: vesiensuojelua edistäviä monivuotisia nurmipeltoja sekä 8

9 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA jatkuu luonnon monimuotoisuutta, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistäviä monimuotoisuuspeltoja. Nurmipeltojen ympäristötuki on 170 /ha ja monimuotoisuuspeltojen tuki 300 /ha. Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea, kun niitä on enintään 15 % tilan ympäristötukikelpoisesta peltoalasta. Monivuotisten nurmipeltojen ja niittykasveilla kylvettävien peltojen on oltava vähintään kaksivuotisia. Riista- ja maisemakasveilla kylvettävät luonnonhoitopellot voivat olla yksivuotisia, mutta ne saa muokata vasta kylvöä seuraavana keväänä. Tukea voivat saada tilat, jotka sitoutuneet ympäristötukeen, riippumatta siitä, onko tilalla kesanto-oikeuksia vai ei. YPP TIEDOTTAA KULJETUSALA- JA KONEURAKOINTI PERHOSSA Yrittäjä, jos sinulla on tarvetta kaluston huoltoon liittyvistä tiloista. Ota yhteyttä helmikuun aikana yritysneuvojaan. Kartoitamme ala yritysten kanssa mahdollisuutta rakentaa yritysten yhteiskäyttöön soveltuvat tilat Perhoon. Mikko Hänninen, yritysneuvoja MAATILOJEN INVESTOINTITUET HAETTAVANA Maaseutuviraston kotisivuilla on taulukko, mistä tukikohteet ja tukitasot löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella 2314 joka löytyy osoitteesta Tiedustelut investointituista TE-keskukseen Soini Kattilakoski puh tai Heikki Rautio puh ELÄINTEN ILMOITUSAIKOJEN NOU- DATTAMINEN Maataloustuottajien on syytä tehdä ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista nautarekisteriin tarkasti määräaikojen puitteissa. Myöhästynyt ilmoitus saattaa jatkossa vaikuttaa naudan tukikelpoisuuteen. Euroopan komission tulkinnan mukaan kaikissa EU:n rahoittamissa nautatuissa tukikelvottomia ovat eläimet, joiden syntymät, ostot, poistot ja siirrot on ilmoitettu myöhässä nautarekisteriin. Komission tulkinta perustuu Ey-tuomioistuimen keväällä antamaan tuomioon. Suomessa linjaus koskisi sonni- ja härkäpalkkiota sekä nautojen tuotantopalkkioita. Tulkinnan käyttöönottoaika ja tarkemmat yksityiskohdat selviävät myöhemmin. Suomi ja eräät muut jäsenvaltiot pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan komissioon asianmukaisten linjausten varmistamiseksi. Ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista on tehtävä nautarekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta Maataloustoimisto Perhossa on aloittanut: Jalkahoitoihin erikoistunut yritys KAHDELLA JALALLA. Yrityksen toimintaan kuuluvat jalkahoidot, jalkojenhieronta, orteesit ja erilaiset jalkahoitotuotteet. Toimialan palveluihin kuuluu myös kotikäynnit iltaisin ja viikonloppuisin. Kahdella Jalalla Seija Heinola Samulintie KUULAKELLARI PIZZA seurojentalon alakerrassa Vanhainkodintie 2 Avoinna ma-to klo pe-la klo su klo Pizzoja myös puhelintilauksena puh Kaukalolta on löytynyt pienet luistimet. Noudettavissa lukion kansliasta. 9

10 10 Perholainen 1/2009 JÄRJESTETTYÄ TOIMINTAA NUORILLE KERHOT KEVÄT 2009 KIRKONKYLÄ, MÖTTÖNEN JA OKSAKOSKI KIRKONKYLÄ Maanantai Bändikerho 5-6 lk, vuoroviikoin kk:n koulu Katja Hietapakka H-kerho, lemmikkieläinkerho Nuoppari Tiia Kivelä Teatterikerho, auditorio Lukio Mia Rahko, Sami Parkkinen Aikuisten kuvataidepiiri Nuoppari Olga Melet-Pajuoja Lapsikuoro Sinisiivet Musiikkiluokka Kansalaisopisto/Katja Louhula Avoimet ovet Nuoppari 4H ja vapaa-aikatoimi Tiistai Poikien liikuntakerho uusi sali Jussi Jänkä Nykytanssi-kerho 1-8 lk:t liikuntasali Naisvoimistelijat/yläk.tytöt H-kerho, leikkikerho Seurojentalo Elina Huttunen Liikuntakerho 5-6 lk kk:n koulu Teija Hiekka Painikerho Kokkonevan koulu Perhon Kiri Treenit Seurojentalo Hockey Team Painikerho Kokkonevan koulu Perhon Kiri Keskiviikko Helmityökerho kk:n koulu Pirjo Kallioniemi helmik. kotitalouskerho Käsityökerho kk:n koulu Hanna Harju Kokkikerho kk:n koulu Salla Kytölä Lasten kuvataidepiiri Nuoppari Kansalaisopisto/Olga Melet-Pajuoja Treenit Kuntosali Avoimet ovet Nuoppari Vapaa-aikatoimi/4H Torstai Liikuntakerho 3-4 lk & 5-6 lk kk:n koulu Teija Hiekka (kerhot vuoroviikoin) Yläkoulun tyttöjen kk:n koulu Maija Uusisalo liikuntakerho Treenit seurojentalo HT Painikerho Kokkonevan koulu Perhon Kiri Perjantai H-kerho, kokkikerho I Nuoppari Miia Kinnunen H-kerho, kokkikerho II Nuoppari Miia Kinnunen Arsinaattorit/urheilukoulu 8-15-vuotiaat Koulukeskus Perhon Kiri Avoimet ovet nuorille Nuoppari Vapaa-aikatoimi/4H MÖTTÖNEN Maanantai Möttösen näytelmäpiiri Möttösen koulu/3 lk Kansalaisopisto/Hillevi Puusaari Vesaiskerho Liikuntasali Tytöt Vesaiskerho Liikuntasali Pojat Tiistai Laulukerho srk koulu srk/arto Harju Jumppailta liikuntasali Naisvoim.M.Hussi/K.Koskela Keskiviikko Liikuntakerho tytöille Liikuntasali Koulutoimi/Pia Salmi parilliset keskiviikot ulkotilat Liikuntakerho pojille Liikuntasali Koulutoimi/Aki Kauppinen parittomat keskiviikot Torstai Pianopiiri 6. luokka Kansalaisop./Anniina Hertteli H-kerho 5. luokka, keittiö, sali 4H/Helka Maanselkä & Milja Kinnunen Perjantai Varhaisnuorten kerho 3. luokka srk/tiina Saastamionen

11 OKSAKOSKI Maanantai Pianopiiri koulu kansalaisopisto/s. Tuominiemi-Pohto Muskari liikuntasali kansalaisopisto/m. Ukskoski Peltokankaan lentopallo J. Harju Mp Pilates&Method liikuntasali kansalaisopisto/t. Kattilakoski Putkisto ( , 7 kertaa) Tiistai Päiväkerho srk koulu A. Girsen Varhaisnuorten kerho srk koulu A. Girsen Sateenkaaren heppakerho Ratsastuskartano Anna-Leena Uusimäki & Tiia Kivelä uudet heppailijat ennakkoilm. Sateenkaari Peltokankaan lentopallo liikuntasali J. Harju ( , 7 kertaa) Keskiviikko Koulun liikuntakerho liikuntasali I. Kivelä ja A. Kirvesmäki Yleisurheilijoiden treenit liikuntasali Perhon Kiri/P. Tiaskorpi Sateenkaaren heppakerho Ratsastuskartano Anna-Leena Uusimäki & Tiia Kivelä uudet heppailijat ennakkoilm. Sateenkaari Palloilukerho liikuntasali I. Koskela Torstai Pikku-Arsinaattorit liikuntasali Perhon Kiri/A. Möttönen ja T. Louhula H-kerho koulu T. Kivelä Perjantai Oksakosken lentopallo liikuntasali R. Ukskoski Airsoft-kerho kokoontuu noin joka toinen viikonloppu Porasessa. Timo ja Kimmo Humalajoki/Markus Anttila. Kysy lisää 4H-toimistosta, puh Ensimmäinen kokoontuminen la 7.2. klo (varmista aika Elinalta). Puhelinnumeroita: Päivi Tiaskorpi yleisurheilijoiden treenit Anu Möttönen Pikku-Arsinaattorit Tarja Huopana Arsinaattorit, urheilukoulu Vapaa-aikatoimi , KANSANHIIHTOKAMPANJA Liikkumistietoja Perhon kunta oli Perholaisen painoon mennessä kuudennella sijalla Keski-Pohjanmaan liikunnan järjestämässä liikuntakampanjassa. Henkilöistä perholaisia oli kärkijoukoissa liikkumisessa. Aulis Koivuniemi oli toisena ja Markku Pannula kolmantena. Yrityksistä Perhon Osuuspankki viidentenä. Hienoa! Vielä ehtii mukaan kampanjaan ja parantamaan perholaisten suorituksia! Suoritukset voi kirjata suoraan nettiin tai suorituskortille, joita saa vapaa-aikatoimistosta. Suorituskortit palautetaan heti kampanjan päätyttyä vapaa-aikatoimistoon, jolloin ne ovat mukana pisteenlaskussa ja arvonnoissa. Kampanja päättyy Suoritukseksi käy muukin kuin hiihto. Osallistujien kesken arvotaan kivoja palkintoja. Nyt kaikki liikkumaan ja kuntoa parantamaan! Haanen latureitti Kirkonkylä-Möttönen-Humalajoki-Jänkä latureitti on aukaistu ja pidetään auki mahdollisuuksien mukaan. Reitille voi lähteä esim. kirkonkylältä Paavonkallio, Möttönen koulu, Humalajoki Joutenhovi, Jänkä kylätalon läheltä. HAANEN HIIHTO SU Haanen hiihto pyritään hiihtämään perinteisellä reitillä kk-möttönen-humalajoki-jänkä. Mikäli sääolosuhteet ovat huonot, Haanen hiihto hiihdetään reitillä kk-komanne-jänkä-kk. Hernekeitto kirkolla, mustikkakeittoa Humalajoella, ja mehu joka paikassa. Jokainen hiihtäjä saa kunniakirjan. Osallistumismaksu 5, perhemaksu 10. Tapahtuma alkaa klo 8.00 ja päättyy

12 VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA R - Itella Oyj Koko perheen yhteinen LASKIAISRIEHA su alk. klo JOUTENHOVISSA! - Hulvatonta mäenlaskua! - Alppicurlingrata - Napakelkka - Lumikenkäopastus non stop ½ tunnin välein Grillikatoksella nuotion loisteessa - Grillimakkara 1 - Pannukahvi 1 - Laskiaispulla 1 - Mehu 0,50 - Hernekeitto 1 KAIKKI MUKAAN VIETTÄMÄÄN IKIMUISTOINEN LASKIAINEN! Järjestelyissä mukana vapaa-aikatoimi ja 4H KOKO PERHEEN YHTEINEN HIIHTOLOMARETKI TALVILIIKUN- TAKESKUKSEEN JOUPISKAAN SEINÄJOELLE TI Mahdollisuus lasketteluun ja uintiin, perheen pienemmille mm. pulkkamäki. LÄHTÖ: Klo 9.00 ST1 pihasta, perillä noin klo Aikaa lasketteluun ja uimiseen varattu 4 tuntia. Lähtö Perhoon päin klo 15.00, perillä noin klo Retken hinta 5 eur sis. kyydin meno ja tulo. Makkarat ja mehut kodalla. Keskuksessa ruokaravintoloita, joista ostettavissa pikku naposteltavaa. HINNASTO: Hissilippu 4h alle 12 v. 10 eur yli 12 v. 12 eur. Suksisetti (sis. sukset, sauvat, monot ja kypärä) 13 eur. Lautasetti sama hinta. Uimahalli: Aikuiset 4 eur, lapset 6-16 v. 2 eur HUOM! ALLE 11 VUOTIAALLE HUOLTAJA MUKAAN! Ilmoittautumiset hyvissä ajoin viimeistään ma mennessä Veeralle puh: tai Elinalle Ulkoliikuntapäivä to klo Paavonkalliolla kaikenikäisille Mm. pulkalla laskua ja hiihtoladut ovat käytössä. Nuotiolla voi paistaa makkaraa (omat mukaan) ja myynnissä muurinpohjalättyjä ja mehua. Osallistujien kesken arvotaan kivoja palkintoja. Urheilukentällä potkukelkkailua. Järj. Vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H Hiihtolomaviikolla Ouluun la KÄRPÄT-ILVES JÄÄKIEKKO- OTTELUUN TAI KYLPYLÄ EDENIIN Lähtö: talouskauppa klo 8.50, ST1 9.00, Oksakoski Peritalo Takaisin Perhossa n. klo Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. ti klo mennessä Aki Kauppinen tai vapaa-aikatoimisto Kyyti 10 /hlö tai perhe 20 ja jääkiekkoottelun lippu 17, kylpylälippu aikuiset 15, lapset (4-14 v.) 9, perhe (2 aikuista ja 1-2 lasta tai 1 aikuinen ja 2-3 lasta) 38. Järj. Perho HT ja vapaa-aikatoimi Nuopparille tulossa elokuvailtoja. Ilmoitathan elokuvatoiveesi nuopparin pitäjille. Uutuutena myös hankittu pleikkari 2! Nuopparia aletaan uudistamaan keväällä. Jos haluat vaikuttaa nuopparin sisustukseen, ota yhteyttä vapaa-aikatoimistoon. Jonna Hautalan PIIRUSTUSNÄYTTELY Kirjaston Sinisiivessä Perhon kuntatiedote n:o 1/2009. Jakopäivä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Halsuan kuntatiedote vko 5/2016 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15/cm ja 92,25/sivu sis. Alv.

Halsuan kuntatiedote vko 5/2016 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15/cm ja 92,25/sivu sis. Alv. Halsuan kuntatiedote vko 5/2016 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15/cm ja 92,25/sivu sis. Alv. 24 Peli- ja oleskeluilta Yläasteikäisille ja vanhemmille nuorille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 8/2008

KUNTATIEDOTE N:O 8/2008 KUNTATIEDOTE N:O 8/2008 Tässä numerossa: Kunnallisvaalit 2008... 1 Elojuhla Perhossa 13.9.2008... 2 Kansalaisopisto tiedottaa... 2 TK:n ryhmäjumpat... 3 Syysretki, lastenkonsertti ym.... 3 Sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Myytävänä hernekeittoa (paikanpäällä ja

Lisätiedot

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2009

KUNTATIEDOTE N:O 2/2009 KUNTATIEDOTE N:O 2/2009 Tässä numerossa: Korjaus- ja energia-avustusten haku... 1 Jalmiinakodin kesälomasijaisuudet haettavana... 2 Maaseutuopiston kesätyöpaikat.. 2 Palotarkastukset Perhossa 2009.. 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 12/2008

KUNTATIEDOTE N:O 12/2008 KUNTATIEDOTE N:O 12/2008 Tässä numerossa: Terveyskeskus tiedottaa... 1 Hae Apua!... 2 Kanslistin viransijaisuus ym.... 2 Palveluasumisen ja kotihoidon palvelumaksut 1.1.2009 ym.... 3 Kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ Perholainen Kuntatiedote 5/2012 Tässä numerossa: Koululaisten toimintaa 1 Uusia työntekijöitä 1 Kunnanvirasto suljettu 1 Kase Yrityspalvelu 1 Terveyskeskus tiedottaa 2 Maataloustoimisto tiedottaa 4 Tekninen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 104 AIKA 14.08.2017 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYSASIAT 106 59 PERHON KUNNAN EDUSTAJIEN VAALI KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta 115 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2013 klo 18-18.39 Kokouspaikka Koskisali, Hämeentie 12, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat HENKILÖKUNTAYHDISTYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän henkilökuntayhdistys on perustettu huolehtimaan henkilökunnan virkistys-, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Laki avustuksista 1184/2005, muutokset 1059/2008 JA 1254/2010 Valtionavustuslaki 688/2001 Asetukset 128/2006, muutokset 115/2008,

Lisätiedot

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Perholainen Kuntatiedote 1/2016 Tässä numerossa: Kuulutus 1 Kesätyöntekijöitä 1 Korjaus- ja energiaavustukset 2 Esiopetus 2 Kesätyöllistämistuki 3 Terveystoimi tiedottaa 4 Kirjasto tiedottaa 4 Vapaa-aikatoimi

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

ENNAKKOÄÄNESTYS Toimitetaan 8.-14.4.2015 seuraavasti: ke 8.4.2015 klo 9-14 Möttösen koululla (os. Korkiakankaantie

ENNAKKOÄÄNESTYS Toimitetaan 8.-14.4.2015 seuraavasti: ke 8.4.2015 klo 9-14 Möttösen koululla (os. Korkiakankaantie Perholainen Kuntatiedote 1/2015 Tässä numerossa: VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT Eduskuntavaalit 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kirjasto Perholinna 2 Kerhotoiminta 3 Korjaus- ja energiaavustukset haettavana

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 9 31.8.2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti 1 Aika 30.6.2010 klo 19.00-20.16 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.

1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10. Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymä KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSA 1) ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014)

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot