KUNTATIEDOTE N:O 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATIEDOTE N:O 1/2009"

Transkriptio

1 KUNTATIEDOTE N:O 1/2009 Tässä numerossa: Korjaus- ja energia-avustukset... 1 Työmatka-avustukset v Esiopetukseen haku ym Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue toiminnassa yli kuukauden... 3 Jalmiinan Pirkko eläkkeelle... 3 Terveydenhuollon asiakasmaksut JYTAn info- ja keskustelutilaisuus.. 5 YPP tiedottaa... 5 Luottamushenkilövalintoja... 6 Kasvatus- ja opetustoimi tiedottaa 7 Kansalaisopisto tiedottaa... 7 Maataloustoimisto tiedottaa... 8 YPP tiedottaa... 9 Toimintaa nuorille - Kerhot kevät Kansanhiihtokampanja Haanen hiihto Vapaa-aikatoimi tiedottaa hiihtolomaviikon ohjelmasta ym Lukemisen iloa Perholaisen parissa! KUNNANVIRASTO SULJETTU Päivystys: Sosiaalitoimi arkisin klo 9-14, puh Tekninen toimi Kiinteistö- ja laitospäivystys puh Seuraava Perholainen ilmestyy Toimitus: Perhon kunta, Kunnanvirasto, Armi Kirvesmäki, puh tai tai Painatus: Painolampi Ky ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET HAETTAVANA 1. Korjausavustukset (40 %) Korjausavustuksia voidaan hakea vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan, myös kiinteistökohtaisen talousvesijärjestelmän parantamiseen. Avustusta voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi henkilö on 65-vuotias taikka vammainen. Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein asuinrakennuksen omistajalle. Rintamaveteraaneille tai heidän leskilleen avustus on 70 %. Avustuksia myönnettäessä käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa tulo- ja varallisuusharkintaa. Korjattua asuntoa tai asuinrakennusta on käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan asuntona vähintään viiden (5) vuoden ajan avustuksen ensimmäisen erän nostamisesta lukien. 2. Energia-avustukset (10-15 %) Pientalojen energia-avustukset ovat muuttuneet tarveharkintaisiksi. Avustuksen saanti edellyttää, että hakijaruokakunta mahtuu annettuihin tulorajoihin. Varallisuudella ei ole merkitystä avustuksen myönnön kannalta. Avustuskohteina ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, lämmitysjärjestelmän muuttamiseen kotimaiselle energialle. Avustusta voidaan myöntää myös sellaisten asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään kolme asuntoa. - Tuettavien toimenpiteisiin on lisätty lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilmalämpöpumpulla (ei pientaloille). 3. Avustus asuinrakennuksessa tai asunnossa olevan terveyshaitan poistamiseen Avustuksen myöntää ARA. Avustuksia haetaan ARA:n lomakkeella, joita saa kunnantoimistosta. Avustusten hakuaika päättyy Avustusasioita hoitaa rakennustarkastaja Pasi Rannila, puh Kunnanhallitus Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh ~Telefax 888 1

2 TYÖMATKA-AVUSTUKSET VUODELTA 2008 Perhon kunnan vuoden 2009 talousarviossa on euron määräraha työmatkojen avustamiseen vuoden 2008 aikana tehdyistä työmatkoista. Avustusta maksetaan kunnan alueella ja kunnan ulkopuolella työssä käynnistä aiheutuneista matkakustannuksista 1010 euron ylittävien matkakustannusten osuudella siten, että käytettävissä oleva määräraha jaetaan hakijoiden matkakustannusten suhteessa. Hakijalta edellytetään, että hänen kotikuntansa on ollut Perho. Matkakustannusten määrittelyssä noudatetaan 0,24 euroa/km laskentaperustetta. Maksettu avustus on saajalle verotettavaa tuloa vuoden 2009 verotuksessa. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastosta. Huolellisesti täytetyt lomakkeet tulee palauttaa kunnanvirastoon mennessä. Kunnanhallitus Työ- ja elinkeinotoimiston Perhon toimipiste suljettu ke ja Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen toimistoon, puh tai työlinjalle, puh Poliisin lupapalvelujen osalta Perhon sivuvastaanotto on suljettu to Palvelemme jälleen Kaustisen Poliisi, puh LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT Koulu alkaa to Syysloma Syyslukukausi päättyy Joululoma Kevätlukukausi alkaa Talviloma Kevätlukukausi päättyy Lauantaityöpäivä HAKEMUKSET ESIOPETUKSEEN LV Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6-vuotiailla säilyy edelleen oikeus myös päivähoitoon. Esiopetuspaikat kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita ja se koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Etuus ei siis koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa. Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa ma Työajat samat kuin perusopetuksessa lv lukuunottamatta lauantaityöpäiviä. Hakemukset esiopetukseen tulee toimittaa koulutoimistoon Ritva Järvelälle mennessä. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta. Esiopetuspaikat vahvistetaan opetuslautakunnassa ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn jälkeen. Perhossa Opetustoimenjohtaja 2 Perhon kunnan Millennium tyttö, Juulia Mariella Kellokoski, täytti 9 vuotta Hän oli ensimmäinen tämän vuosituhannen perholainen. Eila Linna (kuvassa) ja Pentti Neuvonen poikkesivat onnittelemassa ja juhlakahvilla hänen kodissaan. Onnea ja menestystä Juulialle! Hänen myötään on hyvä seurata tämän vuosituhannen etenemistä.

3 JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE TOIMINNASSA YLI KUUKAUDEN Jokivarsikuntien valtuustot hyväksyivät vuoden loppuun mennessä yhteistoimintasopimuksen, jolla kunnat siirsivät sosiaali- ja perusterveyshuollon järjestämisvastuun erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle lukien. Samalla Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin, Vetelin sekä Tunkkarin kuntayhtymän henkilöstö siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Myös Perhon kunta on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle, mutta Perhon kunnan henkilöstö jäi oman kunnan palvelukseen. Siirtymävaiheessa tavoitteena on, että muutos on ensisijaisesti hallinnollinen eikä vaikuta kuntalaisen jokapäiväiseen elämään. Käytännön työ toimipisteissä jatkuu aivan kuten aikaisemminkin. Toimipaikkojen ja henkilöstön yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat myös entiset. Asiakas voi aina ottaa yhteyttä entiseen tuttuun työntekijään tai toimipisteeseen. Siitä asia hoituu edelleen eteenpäin. Aikaa myöten tapahtuu myös muutoksia. Ensimmäiset muutokset näkyvät mm. hoitomaksujen yhtenäisissä taksoissa. Kun on yksi toimija, on myös yhdenmukaiset maksun määräytymisen perusteet. Joillakin asiakkailla maksut pysyvät ennallaan, joillakin ne voivat vähän laskea ja joillakin vähän nousta. Osa maksuista perustuu suoraan lakiin tai asetukseen eikä yhteistoiminta-alue voi niihin vaikuttaa. Yhden toimijan periaate edellyttää myös yhteisiä tietojärjestelmiä. Yhdeksän toimijan siirtyminen yhdeksi teetti ennen vuodenvaihdetta runsaasti valmistelutyötä ja työ jatkuu edelleen. Yhteisiin tietojärjestelmiin siirtyminen onnistui kuitenkin kohtuullisesti. Asiakaspalvelutilanteissa saattaa tietojen päivittäminen vaatia aikaisempaa enemmän aikaa. Kevään aikana valmistuu joka kotiin jaettava esite Jytan palveluista ja yhteystiedoista. Uudet nettisivut ovat myös työn alla. Netin kautta tietoa löytyy entiseen tapaan. Jytan asioista tietoa hankkeen sivuilta JYTAn johto järjestää helmi-maaliskuussa avoimet kuntalaisillat jokaisessa kunnassa. Perhon kuntailta järjestetään Illassa ovat mukana Jytan edustajat sekä Perhon omien palveluprosessien johtajat esittelemässä toimintaansa sekä kuuntelemassa kuntalaisten toiveita ja terveisiä. Katso tarkempi ilmoitus kuntalaisillasta sivulla 5. Koko Jyta-alueen palvelutoiminnasta vastaavien uudet puhelinnumerot ovat: Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Palvelujohtaja Pekka Kauppinen perheiden tukemisen palvelut Palvelujohtaja Reetta Hjelm kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Palvelujohtaja Päivi Peltokorpi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Perhon palvelutoiminnoista vastaavien puhelinnumerot ovat: Johtava sosiaalityöntekijä Pentti Neuvonen , perheiden tukemisen palvelut (neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaistyö) * sosiaalityöntekijä , * sosiaaliohjaaja (2.3.alk.) , * perhetyöntekijä , * psykiatrinen sairaanhoitaja * Kehi-Toimintakeskus * Kehi-Asuntola Aamurusko johtaja/asuntolanhoitaja * kouluterveydenhoitaja , * äitiys- ja perhesuun.neuvola * lastenneuvola Vanhustyönjohtaja Sirpa Ojala , kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut, palveluasuminen ja laitoshoito) * kotihoito, omaishoito, sosiaalipalveluohjaaja , * kotisairaanhoitaja ja Johtava hoitaja Merja Pekkanen terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (avoterveydenhoito, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työterveyshuolto ja erikoissairaanhoito) * terveyskeskuksen vastaanotto * laboratorio * kuntoutus * hammashoitola * työterveyshuolto * lääkäripäivystys klo , Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystys Henkeä uhkaavissa tapauksissa yhteys suoraan hätänumeroon 112 Jalmiinan Pirkko eläkkeelle! Pe klo onnittelut ja muistamiset, jonka jälkeen kahvitarjoilu Jalmiinakodissa. Tervetuloa! Perhon kunta 3

4 JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Terveydenhuollon maksukatto on 590 euroa kalenterivuosi. Terveyskeskuslääkärin käyntimaksut - terveyskeskuslääkärin käyntimaksu 12,80 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Maksun saa periä vain 18 vuotta täyttäneiltä. Rintamaveteraanien ja sotaleskien lääkärikäynnit ovat maksuttomia. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - terveyskeskuksen poliklinikalla erikoislääkärin tutkimuksessa käynniltä 25,60 euroa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - terveyskeskuksen päivystyskäyntimaksu arkisin sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 17,50 euroa. Maksun saa periä vain 18 vuotta täyttäneiltä. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Kotikäyntien maksut - lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 12,80 euroa - muun henkilön suorittama kotikäynti 8,10 euroa Fysioterapiamaksut - yksilökohtainen fysioterapia 7 euroa hoitokerralta, maksun perinnällä ei ole ikärajaa (tässä hoitokertojen määrä on arviolta 1-2). Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. - sarjassa annettavasta hoidosta 7 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta vuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa - jalkojen hoito 7 euroa hoitokerralta. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Vuodeosastohoito - lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta hoidosta ja ylläpidosta 30,30 euroa hoitopäivältä. Alle 18-vuotiaalta voidaan periä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. - maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 14 euroa hoitopäivältä - laitoshoidossa päivä ja yöhoito 14 euroa vuorokaudelta - kuntoutushoidosta perittävä hoitopäivämaksu 10,50 euroa hoitopäivältä. Maksu koskee lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavaa kuntoutushoitoa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta. - mikäli kuntouttavaa hoitoa halutaan järjestää muille henkilöille kuntoutushoidon hoitopäivämaksulla, siitä tulee tehdä erillinen kuntoutuspäätös. Maksu em. hoidosta on 10,50 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta - maksuja (kuntouttava hoito) ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Ikäraja koskee kaikkia kuntouttavassa laitoshoidossa olevia alle 18-vuotiaita henkilöitä - pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytymisperusteet ovat samat kuin vuonna Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämiselle ei ole säädetty ikärajoja Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty käynti - käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuslääkärin, suunja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä ns. sakkomaksuna 31,50 euroa. Sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset a) 31,50 euroa - B-lausunto (erityiskorvattavia lääkkeitä, eläkettä tai kuntoutusta varten - C-todistukset (hoitotuet ym.) - T-todistus opiskelua varten - T-todistus työpaikkaa varten - E-todistus - oikeudenkäyntiä varten laadittavat todistukset - vieraskieliset todistukset - todistus ei hoitoon liittyvistä asioista b) 38 euroa - ajokorttitodistus Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajaa. Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. 4

5 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito - perusmaksu suuhygienisti 7 euroa - perusmaksu hammaslääkäri 9 euroa - perusmaksu erikoishammaslääkäri 13 eur Perusmaksun lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1. Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 5,80 euroa 2. Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 5,80 euroa 3. Tutkimukset, hammastarkistukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuunottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka maksu/euroa 0-2 5, , , , ,40 4. Proteettiset toimenpiteet a) proteesin huolto - pohjauksella 37,30 - korjaus 25,60 b) akryyliosa- ja kokoproteesi 124,70 c) kruunut ja sillat hampaalta 124,70 d) rankaproteesi 151,50 Suun- ja hampaiden hoidosta säädetyt maksut peritään vain yli 18-vuotiailta. Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. Maksuton hoito eräissä tilanteissa: Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Peruspalveluliikelaitos JYTA esittäytyy JYTA KUTSUU KAIKKI PERUSTERVEY- DENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUISTA KIINNOSTUNEET KUNTALAISET YHTEISEEN INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN klo alkaen Keskuskoululle Perhonsaliin. Tilaisuus alkaa klo kahvitarjoilulla. Illassa mukana JYTAn edustajat esittelemässä peruspalveluliikelaitoksen toimintaa sekä keskustelemassa kuntalaisten kanssa. Lämpimästi tervetuloa! Keski-Pohjamaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA YPP TIEDOTTAA Valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla alueellista kuljetustukijärjestelmää jatketaan vuoden 2013 loppuun asti. Asetus tulee voimaan ja se koskee ja sen jälkeen tapahtuneita kuljetuksia. Uudistuksina tukialuetta laajennetaan Saarijärven-Viitasaaren ja Kaustisen seutukuntiin (sisältäen myös entisen Ullavan kunnan alueen), jolloin kansallisen kehitysalueen ensimmäinen tukialue on kokonaisuudessaan kuljetustuen piirissä. Lisäksi kuljetustuen piiriin sisällytetään maataloustuotteiden ensiasteen jalosteet ja kalanjalosteet Kuljetustuen hakulomakkeet sekä hakemisohjeet löytyvät TE-keskusten internet-sivuilta. Vuoden 2008 kuljetuksia (ajalla tapahtuneet kuljetukset) koskeva kuljetustuki on haettava TE-keskuksesta viimeistään Tämän jälkeen tullaan palaamaan jälleen perinteisiin puolivuosittaisiin hakemuskausiin. TUKI2000-järjestelmään tullaan lähiaikoina tekemään kuljetustukipäätösten ja hakemuskäsittelyn edellyttämät muutokset. Kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksut on ilmoitettu edellisessä kuntatiedote Perholaisessa. Työterveyshuollon hinnoista työnantajille on lähetetty erillinen kirje. Lisätietoja yritysneuvojilta Mikko Hänninen Sari Torppa p p

6 KUNNANHALLITUS Pj Sahipakka Markku hvj Koivukoski Olli I Vpj Kellokoski Mika " Kivelä Rauli II Vpj Poranen Helena " Rauma Seija Jäsen Honkonen Harri " Tiala Veikko Jäsen Humalajoki Marjatta " Taipale Marjaana Jäsen Louhula Matti " Koivuniemi Jorma Jäsen Mäkelä Jarkko " Hertteli Simo Jäsen Möttönen Vuokko " Voutila Raija Jäsen Peltokangas Tapio " Aho Marko Jäsen Ukskoski Hanne " Hämäläinen Oili LUOTTAMUSHENKILÖVALINTOJA Keskusvaalilautakunta * Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Pj. Olli Koivukoski 1. vj. Valio Huopana Vpj. Aulis Keisala 2. vj. Sarita Kirvesmäki Jäsen Seija Peltonen 3. vj. Ulla Kiviaho Jäsen Eevi Fiskaali 4. vj. Riitta Sahipakka Jäsen Vesa Peltokangas 5. vj. Mika A. Kellokoski Tarkastuslautakunta Pj. Pentti Neuvonen Vpj. Juhani Anttila Jäsen Aino Göös Jäsen Pauli Jylhä Jäsen Merja Hakala Maaseutulautakunta Pj. Rauli Kivelä Vpj. Lasse Kalliokoski Jäsen Sami Ukskoski Jäsen Harri Hietikko Jäsen Taina Linna Jäsen Sanna Ukskoski Jäsen Sirpa Humalajoki Jäsen Hanna Salmela Jäsen Matti Humalajoki hvj. Lasse Kalliokoski hvj. Juha Kirvesmäki hvj. Anja Hakala hvj. Aulis Keisala hvj. Kaisa Koskela hvj. Timo Vasalampi hvj. Johannes Poranen hvj. Jani Koivukoski hvj. Matti Arkkukangas hvj. Virva Humalajoki hvj. Jaana Kivelä hvj. Salla Peltokangas hvj. Raili Vähämäki hvj. Onni Kivelä Perusturvan johtokunta Pj. Väinö Syrjälä hvj. Esa Kalliokoski Vpj. Raija Voutila hvj. Sirkka-Liisa Kivelä Jäsen Esa Linna hvj. Helge Erkkilä Jäsen Elli Ukskoski hvj. Taina Rauhala Jäsen Seija Varila hvj. Sari Harju Jäsen Marita Harju hvj. Tuula Kalliokoski Jäsen Martti Pohjonen hvj. Antti Vehkalampi Jäsen Ahti Pallari hvj. Pauli Jylhä Jäsen Rauha Kaunisto hvj. Seija Peltonen Kasvatus- ja opetuslautakunta Pj. Tapani Humalajoki hvj. Jarkko Sivula Vpj. Markku Humalajoki hvj. Hanna Syrjälä Jäsen Marjaana Taipale hvj. Anu Lakanen Jäsen Pirjo Arkkukangas hvj. Samuli Kinnunen Jäsen Manu Riihimäki hvj. Ilkka Koskela Jäsen Sanna Salmela hvj. Raili Kellokoski Jäsen Minerva Rannila hvj. Anne Lassila Jäsen Aarno Syrjälä hvj. Soile Pannula Jäsen Arja Hietala hvj. Jyri Peltokangas Vapaa-aikalautakunta Pj. Olavi Lakanen Vpj. Karel Säre Jäsen Sirkka Joutsen Jäsen Samuli Kinnunen Jäsen Heidi Kirvesmäki Jäsen Henry Lassila Jäsen Pirkko M. Hietaniemi Jäsen Tapio Salmela Jäsen Katri Haukilahti Tekninen lautakunta Pj. Matti Kellokoski Vpj. Samuli Humalajoki Jäsen Sisko Erkkilä Jäsen Jarmo Heinola Jäsen Kirsi Viitala Jäsen Urpo Kinnunen Jäsen Sarita Kirvesmäki Jäsen Pirjo Arkkukangas Jäsen Mikko Tamminen Ympäristölautakunta Pj. Olavi Flink Vpj. Reijo Hämäläinen Jäsen Juha Kirvesmäki Jäsen Olavi Lassila Jäsen Eija Mäkelä Jäsen Tiina Kivelä Jäsen Ritva I. Viitala Jäsen Martti Pohjonen Jäsen Marjo-Riitta Louhula hvj. Antti Sahipakka hvj. Sirpa Itäniemi hvj. Tuija Kivelä hvj. Kalevi Pohjonen hvj. Tarja Huopana hvj. Esko Linna hvj. Teija Honkonen hvj. Pekka Korkiakangas hvj. Tuula Alanen hvj. Aleksi Riihimäki hvj. Seppo Ahvenkoski hvj. Anni Hertteli hvj. Harri Honkonen hvj. Aila Linna hvj. Pentti Harju hvj. Maria Rannila hvj. Teija Arkkukangas hvj. Teemu Nevalainen hvj. Vuokko Erkkilä hvj. Arto Humalajoki hvj. Markku Ukskoski hvj. Sami Ukskoski hvj. Sami Peltokangas hvj. Kaija Riitta Rauma hvj. Raili Taivassalo hvj. Seija T. Kivelä hvj. Jyri Peltokangas KH:N JA KV:N KOKOUSAIKATAULU saakka Ma Ma 9.3. Ma tai varapäivä Ma Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tai -valtuusto Kunnanhallitus Muutokset mahdollisia. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Kunnanvaltuuston kokoukset alkavat klo ja ovat julkisia. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan kunnanvaltuuston kokouksia. 6

7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TIEDOTTAA PÄIVÄHOITO OPETUSTOIMEEN Päivähoito on hallinnollisesti siirtynyt osaksi opetustointa. Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa siis vuoden alusta päivähoidon järjestämisestä kuntalaisille. Toiminta jatkuu ennallaan perhepäivähoidossa, päiväkoti Satulinnassa sekä ryhmäperhepäivähoitokoti Auringonkukassa, jonka toimilupaa on jatkettu asti. Päivähoitoasioissa (hakemusten jättö ym. tiedustelut) voi ottaa yhteyttä Tarja Pannulaan kunnanvirastolla virka-aikana. Pedagogista ohjausta ja kokonaisvastuuta hoitaa lto Marianne Ukskoski varhaiskasvatusjohtajan sijaisena asti. KOULUKESKUKSEN RUOKALARE- MONTTI AIHEUTTAA MUUTOKSIA KE- VÄÄN KOULURUOKAILUUN Pitkään odotettu ruokalan remontti toteutuu vihdoin kevään ja kesän aikana. Ruokalan ruoanvalmistuspuoli uusitaan ja vanhat padat ja kattilat vaihtuvat uusiin. Ensi syksynä voinemme aloittaa lukuvuoden hienoissa ja viihtyisissä ja henkilökunnallekin helpommissa ja uudenaikaisissa tiloissa. Yläkoulun ja lukion oppilaat siirtyvät ruokailemaan päivittäin viereisen Maaseutuopiston ruokalaan. Kirkonkylän koulun ja Rinteen koulun oppilaille ruoka toimitetaan Maaseutuopistolta koulukeskukseen. Lapset ruokailevat kertakäyttöastioilta maalis-toukokuun ajan. Koulukeittolan työntekijät siirtyvät maaseutuopistolle aamuksi ja osa heistä tulee jakamaan ruoan alakoululle. Toivomme oppilailta, vanhemmilta ja työntekijöiltä joustavuutta ja ymmärrystä poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin. Ruokaa on kuitenkin tarkoitus tarjota joka päivä. Aiemmin syksyllä jaettua ruokalistaa ei noudateta sellaisenaan. Keskuskoulun ja lukion ruokailu muuttaa myös aamupäivän tuntirytmiä, jotta riittävä aika ruokailuun siirtymisineen voidaan taata. Aikataulut porrastetaan niin, että Maaseutuopiston toiminta voi jatkua omalla rytmillään. Toivotaan, että vanhemmat kannustavat lapsia ruokailemaan ohjeiden mukaan niin, että tarpeetonta kylillä kulkemista tai kouluruokailusta kokonaan luopumista poikkeustilanteessa vältettäisiin. Välipalat järjestetään omalla koululla - niistä tarkempaa tietoa koulun sisäisesti. Remontti aiheuttaa Kirkonkylän koulun välituntialueeseen pieniä muutoksia: Ruokalan ja kentän välinen alue on osittain työmaa-aluetta. Työmaaalue rajataan sekä rakennuksen sisällä että ulkona. Turvallisuusohjeita on oppilaidenkin noudatettava ja työmaa-alueella liikkuminen on oppilailta kiel- letty! Lauantaina on kouluilla työpäivä. Kouluruokailun tuolloin järjestää MPK Haanen paikallisosasto maastoruokailuna. Samalla harjoitellaan kriisinajan ruokahuoltoa. Uuden salin iltakäyttövuorot perutaan ylioppilaskirjoitusten takia klo 18 alkaen sali on taas käytettävissä. Koululääkärin terveiset: Vanhempia ja koululaisia muistutetaan huolehtimaan annetulle hammastarkastusajalle ja lääkärinajalle menemisestä. PERHONJOKILAAKSON KANSA- LAISOPISTO TIEDOTTAA TUTUSTU TAULUKKOLASKENTAAN (12 h) Kurssilla käydään läpi taulukon täyttäminen, peruslaskutoimitukset, siirrot ja kopioinnit sekä kaavojen ja funktioiden käyttäminen. Kokoontumiset neljänä torstaina alkaen 5.3. klo Perhon keskuskoulun atk-luokassa. Mikäli haluat tallentaa kurssilla omia töitäsi, niin ota mukaan muistitikku. Kurssimaksu 10. Mukaan otetaan 12 osallistujaa. Ilmoittautumiset viim p tai KUNTOJUMPPA KUNTONYRKKEILYÄ Maanantaisin klo pidetyn kuntojumpan paikka vaihtuu. Koulukeskuksen remontin ja ylioppilaskirjoitusten vuoksi jumpataan 2.2. lähtien Perhon seurojentalolla. Kokkonevan koululla torstaisin klo Tule ja ihastu lajin monipuolisuuteen! Kurssi maksaa 25 (kestää saakka). Ota mukaan kevyet sisäliikuntavaatteet ja -kengät sekä juomapullo. 7

8 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA MAIDON VIITEMÄÄRÄN OSTAMINEN JA VÄLIAIKAINEN VUOKRAAMINEN Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa, voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi vuokrata vähintään litran käyttämättä olevan osuuden omistamastaan viitemäärästä toiselle maidontuottajalle. Tuottaja ei voi antaa viitemäärää väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä tuotantojaksoina. Väliaikainen vuokraaminen peräkkäisinä tuotantojaksoina on kuitenkin sallittua, jos lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen investointitukipäätös ja vuokrattavan viitemäärän käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin keskeneräisyydestä. Vuokraaminen on tällöin sallittua enintään kolmena peräkkäisenä tuotantojaksona. Viitemäärän voi ottaa vuokralle väliaikaisesti peräkkäisinä tuotantojaksoina. Kuluvalle tuotantojaksolle tarkoitetut hakemukset viitemäärän kaupasta ja vuokrauksesta tulee toimittaa te-keskukseen viimeistään Lomakkeita saa osoitteesta: Lomakkeiden numerot ovat: Kauppakirja Vuokrasopimus Siirtohakemus SONNIPALKKION HAKUAIKA Vuoden ensimmäinen sonnipalkkion hakuaika alkaa ja päättyy Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti. Ensimmäisessä palkkiohaussa sähköisen hakemuksen voi tehdä nykyisellä vipu-tunnuksella. Tämän jälkeen jätetyissä sähköisissä hakemuksissa käyvät ainoastaan uudet vipu-tunnukset. Uusi vipu-tunnus on haettava viimeistään Tunnus haetaan lomakkeella nro 405. Lomakkeen saa maataloustoimistosta tai netistä osoitteesta: POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKON HAKEMINEN Ennakon hakemisesta tiedotetaan myöhemmin. SÄHKÖINEN TUKIHAKU MAHDOL- LISTA KEVÄÄLLÄ Kevään tukihakemuspaketin voi jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää vipu-käyttöoikeutta. Nykyisillä vipuoikeuksilla ei voi tehdä sähköistä tukihakemusta (ks. edellä sonnipalkkiohakemus). Uusi tunnus tulee hakea viimeistään lomakkeella 405. Sähköisesti hakemusta jätettäessä tulee tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot ja yhdistämiset tehdä lomakkeella 102C kuntaan viimeistään Myös osallisten roolitietoihin tulleet muutokset tulee saattaa ajantasalle 101Dlomakkeella viimeistään Sähköisen tukihakemuksen tekemistä voi harjoitella demosovelluksella osoitteessa: KOULUTUKSIA Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset: Veteli, kunnanvirasto pe klo Toholampi, kunnanvirasto ti klo VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET VII- MEISTÄÄN Meijerimaidon viitemäärän ostotarjoukset tulee jättää viimeistään te-keskukseen. Kiintiön hinta on 4 senttiä/litra + alv 22 %. Ostettava kiintiö tulee hakijan käyttöön kiintiökauden 2009/2010 alusta. Kiintiön ostoa haetaan lomakkeella nro 238. Lomakkeita saa osoitteesta Hakemuksen liitteeksi tarvitaan verotodistus, navetan pohjapiirros, selvitys karjan keskituotoksesta, vuokrasopimukset sekä investoijilta investointisuunnitelma. LUONNONHOITOPELTOJA KESANTOJEN TILALLE Peltojen kesannointivelvoite poistuu kokonaan tänä vuonna. Viljelijät voivat tästä lähtien saada ympäristötukea vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä luonnonhoitopelloista. Luonnonhoitopeltoja on kahta tyyppiä: vesiensuojelua edistäviä monivuotisia nurmipeltoja sekä 8

9 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA jatkuu luonnon monimuotoisuutta, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistäviä monimuotoisuuspeltoja. Nurmipeltojen ympäristötuki on 170 /ha ja monimuotoisuuspeltojen tuki 300 /ha. Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea, kun niitä on enintään 15 % tilan ympäristötukikelpoisesta peltoalasta. Monivuotisten nurmipeltojen ja niittykasveilla kylvettävien peltojen on oltava vähintään kaksivuotisia. Riista- ja maisemakasveilla kylvettävät luonnonhoitopellot voivat olla yksivuotisia, mutta ne saa muokata vasta kylvöä seuraavana keväänä. Tukea voivat saada tilat, jotka sitoutuneet ympäristötukeen, riippumatta siitä, onko tilalla kesanto-oikeuksia vai ei. YPP TIEDOTTAA KULJETUSALA- JA KONEURAKOINTI PERHOSSA Yrittäjä, jos sinulla on tarvetta kaluston huoltoon liittyvistä tiloista. Ota yhteyttä helmikuun aikana yritysneuvojaan. Kartoitamme ala yritysten kanssa mahdollisuutta rakentaa yritysten yhteiskäyttöön soveltuvat tilat Perhoon. Mikko Hänninen, yritysneuvoja MAATILOJEN INVESTOINTITUET HAETTAVANA Maaseutuviraston kotisivuilla on taulukko, mistä tukikohteet ja tukitasot löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella 2314 joka löytyy osoitteesta Tiedustelut investointituista TE-keskukseen Soini Kattilakoski puh tai Heikki Rautio puh ELÄINTEN ILMOITUSAIKOJEN NOU- DATTAMINEN Maataloustuottajien on syytä tehdä ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista nautarekisteriin tarkasti määräaikojen puitteissa. Myöhästynyt ilmoitus saattaa jatkossa vaikuttaa naudan tukikelpoisuuteen. Euroopan komission tulkinnan mukaan kaikissa EU:n rahoittamissa nautatuissa tukikelvottomia ovat eläimet, joiden syntymät, ostot, poistot ja siirrot on ilmoitettu myöhässä nautarekisteriin. Komission tulkinta perustuu Ey-tuomioistuimen keväällä antamaan tuomioon. Suomessa linjaus koskisi sonni- ja härkäpalkkiota sekä nautojen tuotantopalkkioita. Tulkinnan käyttöönottoaika ja tarkemmat yksityiskohdat selviävät myöhemmin. Suomi ja eräät muut jäsenvaltiot pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan komissioon asianmukaisten linjausten varmistamiseksi. Ilmoitukset eläinten syntymistä, ostoista, poistoista ja siirroista on tehtävä nautarekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta Maataloustoimisto Perhossa on aloittanut: Jalkahoitoihin erikoistunut yritys KAHDELLA JALALLA. Yrityksen toimintaan kuuluvat jalkahoidot, jalkojenhieronta, orteesit ja erilaiset jalkahoitotuotteet. Toimialan palveluihin kuuluu myös kotikäynnit iltaisin ja viikonloppuisin. Kahdella Jalalla Seija Heinola Samulintie KUULAKELLARI PIZZA seurojentalon alakerrassa Vanhainkodintie 2 Avoinna ma-to klo pe-la klo su klo Pizzoja myös puhelintilauksena puh Kaukalolta on löytynyt pienet luistimet. Noudettavissa lukion kansliasta. 9

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 Tässä numerossa: Työmatka-avustukset ym.... 1 Palotarkastukset Perhossa 2005... 2 Vanhempainilta... 2 Oppilaari-hanke/selvitystyöntekijöitä haetaan... 2 Yrityspalvelupiste tiedottaa...

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

PERHOLAINEN 1/2011. Uusi kunnanjohtaja valittu. Lestijärven kunnanjohtaja Jukka

PERHOLAINEN 1/2011. Uusi kunnanjohtaja valittu. Lestijärven kunnanjohtaja Jukka Perholainen Kuntatiedote 1/2011 Tässä numerossa: Kunnanjohtajan esittely 1 Kunnanhallitus 2011 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Ilmoituksia 4 Sosiaalitoimi tiedottaa 5 Opetustoimi tiedottaa 5 Vapaa-aikatoimi

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 Tässä numerossa: Kh ilmoittaa v. 2010 toiminnasta. 1 Määräraha veteraanityöhön... 2 Ravitsemistyöntekijän toimi... 2 Hakemukset esiopetukseen... 2 Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Kuulutus, tiedote ym.... 2 Perhon palvelu- ja puhelinhakemisto 2006... 2 Kuluttajaneuvonta 2005... 3 Jätevesiasiat kuntoon... 3

Lisätiedot

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS

KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 Tässä numerossa: Huumori arkisena voimavarana... 1 Työmatka-avustukset ja opiskelustipendien haku... 2 Laboratorio suljettu... 3 Tekninen toimisto tiedottaa... 3 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokous ym... 1 Yritysasioita... 2 Kh:n ja kv:n kokousaikataulu... 2 Kone- ja yhteistyöhanke tiedottaa.. 3 Valokuituverkkoon!... 3 Tk:n ryhmätoiminta

Lisätiedot

Vuoden 2014 kausi-influenssarokotukset Perhossa

Vuoden 2014 kausi-influenssarokotukset Perhossa Perholainen Kuntatiedote 7/2014 Tässä numerossa: Kausirokotukset 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 1 Jukka Puotila Show 1 Sosiaalitoimi tiedottaa 3 Mielenterveysviikko 4 Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa 5 Perhon

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Tekninen toimisto tiedottaa... 2 Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustus kesällä 2009... 2 Vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksun

Lisätiedot

Perho 140 vuotta Jumalanpalvelus Perhon kirkossa su 24.8. klo 10.00

Perho 140 vuotta Jumalanpalvelus Perhon kirkossa su 24.8. klo 10.00 KUNTATIEDOTE N:O 7/2008 Tässä numerossa: rho 140 v. pääjuhla... 1 Koulujen lukuvuosi alkaa... 2 Lukuvuoden 1008-09 työpäivät... 2 Koulujen ruokalista 2008-2009... 2 Koululaisten iltapäivätoiminta... 2

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Kesätyöpaikat haettavana... 2 Maaseutuopiston kesätyöpaikat.. 3 Veteraanipäivä 27.4.2008... 3 Päivähoitopaikkojen haku... 4 Minun

Lisätiedot

Perhon kunnan kokouspäivät KUUKAUSI PÄIVÄ KOKOUS KUNTOUTUS TIEDOTTAA

Perhon kunnan kokouspäivät KUUKAUSI PÄIVÄ KOKOUS KUNTOUTUS TIEDOTTAA Perholainen Kuntatiedote 6/2014 Tässä numerossa: Kunta tiedottaa 1 Kuntoutus tiedottaa 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Sosiaalitoimi tiedottaa 5 Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa 7 Koulutuksia 8 Veteraaniyhdistys

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki ym.... 1 Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake... 2 Työnantajan matalapalkkatuki... 2 Kesätyöpaikkoja haettavana... 3 Vapaat asunnot haettavana...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Asuntoja vuokrattavana... 1 Yhteistyölläkö talous tasapainoon. 2 Talousnäkymiä kunnastamme... 3 Terveyskeskus tiedottaa... 4 Nuorten

Lisätiedot

Lestijärven kunta 7.3.2008. Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä

Lestijärven kunta 7.3.2008. Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä Lestijärven kunta 7.3.2008 Lestijärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 25.3.2008 klo 13.00 mennessä Perushoitajan sijaisuuden Kotipirtissä ajalle 1.4. - 31.12.2008 Pätevyysvaatimuksena

Lisätiedot

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas Perholainen Kuntatiedote 2/2014 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokouspäivät 1 Tiedoitustilaisuuksia 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kunnan kesätyöpaikat 4 Päivähoitopaikkojen ja esiopetukseen hakeminen

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA Vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin lumisissa merkeissä. Edellisen vuoden aikana Limingan kuntaan valmistui keskeinen kevyenliikenteen yhteys Tupoksesta

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot

1/2015 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite:

1/2015 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: VEHMAA KUNTATlEDOTE 1/2015 Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä Ma, ti, ke klo 9.00-15.00 Kotisivujen osoite: To klo 9.00-17.00 www.vehmaa.fi Pe klo 9.00-14.00 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin

JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. 06 8889111 lestijarven.kunta@lestijarvi.fi JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin HALLITILAA VUOKRATTAVANA Lestijärven kunnan teollisuusalueella

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2007

KUNTATIEDOTE N:O 1/2007 KUNTATIEDOTE N:O 1/2007 Tässä numerossa: Tarjouspyyntö ym.... 1 Hoitajan toimet haettavana... 2 Palveluliikennekokeilu ym.... 2 Tarjouspyyntö aterioitten kuljettamiseksi... 3 Rintamaveteraanien kuntoutus...

Lisätiedot

1/2014 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite:

1/2014 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: VEHMAA KUNTATlEDOTE 1/2014 Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä Ma, ti, ke klo 9.00-15.00 Kotisivujen osoite: To klo 9.00-17.00 www.vehmaa.fi Pe klo 9.00-14.00 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot