1. Paikan valitseminen ja pohjatöiden tekeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Paikan valitseminen ja pohjatöiden tekeminen"

Transkriptio

1

2 1. Paikan valitseminen ja pohjatöiden tekeminen Valitse altaalle ja puhdistuslaitteille sopiva paikka huolella. Allas tulee pystyä upottamaan maahan vähintään 135cm syvyydelle. Varmista että alueella on tarpeeksi tilaa altaan tuomiseksi sille suunnitellulle paikalle. Oikein tehty altaan pohjatyö on tärkein työvaihe altaan pitkäaikaiseen ja turvalliseen käyttöön. Tehdas myöntää altaalle 10 vuoden takuun, kun seuraavia sääntöjä noudatetaan (ks. alla oleva altaan poikkileikkauskuva): 1. Lasikuituallas upotetaan maan pinnan alapuolelle vähintään 135cm. Mikäli asennat altaan maan päälle, tulee asennuksessa käyttää tehtaan laatimaa erillistä ohjetta. Pyydä ACONILTA maanpäällisen rakentamisen ohjeet. 2. Altaan ulkopuoli seinämän osalta täytetään soralla (8-32mm raekoko) vähintään 30 cm leveydeltä samaan tasoon asti altaan veden yläpinnan kanssa tarkkuudella +/-100 mm mm paksu hiekkakerros. Hiekan päälle asennetaan routaeristys FINNFOAM / STRYROX. 4. Altaan pohjamaan tulee olla routimatonta. Pohjamaan täytössä käytettävä vettä läpäisevää soraa (8-32mm raekoko) vähintään 30 cm paksuudelta. 5. Altaan pohjamaahan tulee asentaa salaojitus mahdollisten tulvien ja vesivuotojen poistamiseksi. Erityisen tärkeä merkitys salaojituksella on silloin, kun pohjavesi sijaitsee lähellä altaan pohjaa. Tehdas ei anna takuuta altaalle, jos salaojitusta ei ole tehty.

3 Kuopan kaivaminen altaalle ja mahdollisesti altaan huoltotilaan (tila, johon suodatin ja pumppu asennetaan). Salaojaputkien ja pohjamaan (sora 8-32mm) asentaminen. Soraa tulee olla vähintään 300mm paksuudelta. Tiivistä sora tärylätkällä. Sepelin päälle suositellaan asentaa suodatinkangas ehkäisemään hiekkakerroksen "valumista" pohjasoraan. Hienon hiekan (min. 50mm kerros) levitys, tasoitus vaakatasoon ja tärylätkällä tiivistys.

4 Altaan pohjan eristys finnfoam tai styroksi levyillä. Paksuus min. 50mm. 2. Altaan saapuminen Allas saapuu vetoauton perässä olevan erikoistrailerin kyydissä.

5 Allas nostetaan trailerin kyydistä altaan sijoituspaikkaan asiakkaan hankkimalla nostimella esim Hiab, nosturi, kaivinkone yms. Altaan liikuttelemisessa vältä kaikkia mahdollisia tekijoitä, jotka voivat aiheuttaa muodonmuutoksia ja vaurioita altaasen. Varmista, että allas on vaakasuorassa ja sen sijainti on oikea. 3. Varusteiden ja puhdistuslaitteiden asennus altaaseen

6 Altaaseen asennetaan valmiiksi tehtyihin läpivientikohtiin altaaseen tulevat varusteliitännät, joita ovat mm. pintakaivo(t), allasvalo(t), paluuventtiilit, hieromasuihkusuuttimet yms, mikäli niitä ei ole tehtaalla valmiiksi asennettu. Mahdollinen lisävaruste. Esim. lämmityslaite ja UV-valo,

7 PVC putkistojen asennus altaalta puhdistusjärjestelmälle (meno ja paluu) sekä muiden lisälaitteiden/ -varusteiden asennus. Puhdistuslaitteet ja muut varusteet voivat olla sijoitettuna max. 20m päähän altaasta.. Huom! Sähkökytkentöjä saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Sijoituspaikkana voi olla esim. näille tarkoitettu lasikuitulaatikko, talon tekninen tila tai muu näille soveltuva tila. On suositeltavaa että pumppu on sijoitettuna vedenpinnan tason alapuolelle. HUOM! Putkiston eristäminen vaahtomuovieristeellä suositeltavaa tässä vaiheessa. Esimerkkejä puhdistus- ja muiden laitteistojen ja laitetilojen sijoittelusta.

8 HUOM! PUTKISTOJEN LIITOKSET TEHDÄÄN PVC LIIMAUKSELLA. Liimaus tulee suorittaa erittäin huolellisesti ja liiman ohjeita noudattaen. LIIMAUSOHJE Griffon liimalla: Liitettävä putki katkaistaan sopivasta kohdasta kohtisuoraan sahalla tai leikkurilla. Putken päästä tehdään viistämällä kartion mallinen. Tällä estetään liiman työntyminen putken edellä pois liitoskohdasta. Putken pää ja liimattava vastakappale puhdistetaan huolellisesti sopivalla puhdistusaineella esim. asetonilla. Liimaa levitetään runsaasti ja huolellisesti molempiin liimattaviin pintoihin. Tämän jälkeen putki työnnetään heti pysähtymättä pohjaan saakka ja oikeaan asentoon. Saumasta pursunnut ylimääräinen liima pyyhitään pois. Liitetyt osat tulevat olla liikkumatta muutaman minuutin, jotta liitos ehtii tarttua. Huom! liimaus tulee suorittaa liimapurkin etiketin ohjeen mukaan. 4. Suodatinlaitteiston, lisävarusteiden ja sähköjärjestelmän asentaminen laitetilaan a. Tähän jotain kuvia hiekkasuodattimen hiekkatäyttö +muut b. OISKO JARILLA TÄHÄN KOMMENTTIA KUINKA TÄMÄ KOHTA OLISI HYVÄ OHJEISTAA??? 5. Altaan täyttäminen ja ulkopuolisen täytön tekeminen

9 Kun kaikki putkiliitokset ja sähkökytkennät on tehty, voidaan aloittaa altaan täyttäminen vedellä. Huom! Altaan ulkopuolinen soratäyttö (8-32mm vedenläpäisevää soraa) tehdään altaan vesitäytön kanssa samanaikaisesti. Maksimi poikkeama sisä- ja ulkotäytöllä saa olla 10cm. Varmista, että kaikki altaan ulkopuoliset muodot/aukot, istuma-alueiden ja portaiden alaosat täyttyvät soralla. Tiivistä sora huolellisesti etenkin näillä kohdin esim. lapiolla. Seuraa altaan reunojen (pituussuunnassa altaan keskikodalta) mahdollista liikettä täytön aikana. Mahdollinen poikkeama alkuasentoon saa olla enintään 5mm.

10

11 Hiekkasuodattimen ja pumpun perustoiminta Normaalissa toiminnassa vesi virtaa altaan pintaventtiilistä letkun kautta pumpulle, josta pumppu pumppaa veden ylös hiekkasuodattimeen. Suodattimessa vesi virtaa hiekkapatsaan läpi ja palaa takaisin suodattimen poistoportista altaaseen/ altaan paluuventtiilin läpi. Suodattimen puhdistus- ja huuhtelutoiminnassa vesi virtaa päinvastaiseen suuntaan eli virtaus tapahtuu altaan paluuventtiilistä sisään hiekkapatsaaseen, josta jatkaa edelleen suodattimen purkuportista ulos (WASTE PORT) jonka voi haluttaessa johtaa joko ojaan tai muuhun likaviemäriin. Veden virtaussuunta on sama huuhtelutoiminnassa (engl. RINSE). Suodatin ja pumppu mahdollistavat 6 tai jopa 7 eri toimintoa Lue myös nämä toiminnot takasivulta. Huuhtele allas 1-2 kertaa kuukaudessa. Suodatinhiekka vaihdetaan n. 3-5 vuoden välein. HUOM! Älä käytä pumppua ja suodatinta silloin kun käytät allasta (sähköiskun varalta) UIMA-ALLAS SYSTEEMIN KÄYNNISTYS 1. Täytä allas vedellä niin kauan kunnes veden pinnan taso on pinta-aukon puolessa välissä. Altaan tulee tällöin olla tukirakenteiltaan (täyttö) jo valmiiksi asennettu ohjeiden mukaisesti. 2. Varmista, että pumppu on täyttynyt kokonaan vedellä. Kierrä hitaasti pumpun kantta ja päästä ilma kannen alta pois, jotta vesi pääsee täyttämään pumpun. 3. Varmista, että hiekkasuodattimen Moniporttiventtiilin kahva on käännetty suodatus- eli engl. FILTER -asentoon 4. Kytke pumppu verkkojännitteeseen ja käynnistä se. 5. Huomio ja tarkista käynnistyspaineen arvo mittarista ja laita se ylös. 6. Tarkista, ettei missään ole vuotoja. SUODATTIMEN PUHDISTUSOHJEET: HUOMIO: Kun mittarin painelukeman arvo on 5 PSI:tä tai korkeampi kuin alkuperäinen paine käynnistyksen jälkeen, täytyy suodatin puhdistaa. Altaan mukana tuleva 6-osainen moniporttiventtiili mahdollistaa turvallisen ja yksinkertaisen tavan suodattimen ylläpitoon ja huoltoon. Älä koskaan yritä avata tai löysätä hiekkasuodattimen kaulusta kun systeemi on käynnissä, koska niin toimiessa se saattaa aiheuttaa vakavan vahingon tai haitan käyttäjälle. 1. Sammuta pumppu. 2. Kiinnitä puhdistusletku (Backwash hose, letkun käyttö on vapaavalintainen) purkuvedenportin liittimeen (WastePort) 3. Käännä MoniporttiVenttiilin osoittamaan puhdistusasentoon engl. BACKWASH-POSITION. Käynnistä pumppu ja anna pumpun käydä 90 sekunnin jaksoja niin kauan kunnes purkuvesi on kirkasta. Sammuta pumppu. 4. Käännä MoniporttiVenttiilin huuhtelu asentoon engl. RINSE-POSITION. Käynnistä pumppu 30 sekunnin ajaksi. 5. Toista vaiheet em. kohdat 3 & 4 niin kauan kunnes purkuvesi on puhdasta tee näin pumpun aina ollessa päällä. 6. Käännä MoniporttiVenttiili suodatus asentoon engl. FILTER-POSITION. Käynnistä pumppu. Venttiili on nyt normaalissa toiminta-asennossa. ALTAAN, SUODATTIMEN JA PUMPUN TALVIKÄYTTÖ Talvella altaaseen pitää jättää vesi paikoilleen. Talvella vesi jäätyy ja jäätyessään laajenee ja nousee mahdollisesti altaassa ylöspäin. Ylöspäin noustessaan jää rikkoisi pintaventtiilin. Siksi talven ajaksi altaan vesiraja lasketaan n. 20cm normaalitasosta pintaventtiillin alapuolelle. Käytä talvella altaassa jäänrikkojia. Näitä jäätymisen aiheuttaman laajentumisen estäviä vaimentimia voivat olla esim. tyhjät mehupullot, kanisterit jne. Tyhjien pullojen ja kanistereiden pohjalle voi laittaa painoksi hieman hiekkaa. Tehdas ei vastaa takuista jos: allasta ei ole käytetty oikein, talvella altaassa ei ole ollut vettä tai vesimäärä on ollut vähäinen, altaan asennuksessa ei ole noudatettu tätä ohjetta, altaan vauriot ovat syntyneet väkivallan tai huolimattoman käytön seurauksesta, altaassa on käytetty vääränlaisia lisävarusteita, tarvikkeita, ympröiviä rakenteita tai materiaaleja ja kemikaaleja, allas vaurioituu luonnonilmiöiden, maavyörymien tms. vuoksi.

12 Jos pumppu ja suodatin sijaitsevat teknisessä tilassa tai muussa tilassa, jossa lämpötila on +0C astetta, silloin seuraavia ohjeita ei tarvitse suorittaa. Seuraavat ohjeet koskevat vain hiekkasuodatinsysteemiä, joka sijaitsee ulkona ja mukailee ulkolämpötilaa. 1. Puhdista engl. BACKWASH suodatinsysteemi kokonaan. Ks. suodattimen puhdistusohjeet. 2. Käytä suodattimeen erillistä suodattimen puhdistukseen tarkoitettua puhdistuskemikaalia ohjeiden mukaisesti. 3. Sammuta pumppu. Irrota altaan pintakaivolle ja paluuaukkoon menevät letkut. 4. Poista tyhjennystulpan kansi suodatinsäiliön pohjasta. 5. Löysää tyhjennystulpat pumpun pohjasta ja pumppukotelon etuosasta. Anna kaiken veden valua pois. 6. Irrota pumpun ja suodattimen väliset liitokset. Irrota pumpun poistoputki ja poista se. Älä hukkaa liittimen tiivistettä osanumero. Nosta ja irrota pumppu ja pumpun alusta suodattimesta ja säilytä se talon sisällä.

13 MONIPORTTIVENTTIILIN TOIMINNOT: FILTERATION CYCLE: RINSE / HUUHTELU: Huuhtelee suodattimen sivuille, väliseinille ja hajottimille jääneen hiekan. Vesi virtaa suodattimen sisääntuloportista sisään ja poistuu purkuportista engl. WASTE PORT. Vesi virtaa suodattimen hiekkapatsaan läpi ja poistuu suodattimen ulostuloportista engl FILTER OUT LET päätyen paluuletkun kautta altaaseen. TÄSSÄ ASENNOSSA SUODATIN JA PUMPPU OVAT NORMAALI SSA TOIMINTAASENNOSSA. WASTE / POISTO: Tyhjentää likaisen veden altaasta. Vesi virtaa moniportti-venttiilien läpi, ohittaen suodattimen ja päätyenpurku- /poistoporttiin engl. WASTE PORT CIRCULATE / KIERRÄTYS: Altaan veden kierrätys ilman suodatusta. Vesi virtaa suoraan suodattimen sisääntuloportista ulostuloporttiin ohittaen hiekkapatsaan. CLOSED/ SULJETTU: Kaikki portit ovat kiinni. Pumppua voidaan huoltaa tässä tilassda Varoitus: Pumppua ei saa käyttää kun venttiili on tässä asennossa BACKWASH / PESU: Vesi virtaa säiliössä sivuttaissuuntaisesti ja heiluttaa roskia ja likapartikkeleita ja huuhtelee ne purkuporttiin engl. WASTE PORT.

14 1. ALLASSYSTEEMI 1. ACON LUXUS ALLAS 2. PINTAVENTTIILI /- KAIVO 3. PALUUVENTTIILI 4. VEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄN MENOPUTKI 50MM PVC, VESI VIRTAA PUMPULLE (6.). 5. PUHDISTUJÄRJESTELMÄN VESI PALAA PALUUPUTKIA (5.) PITKIN 50MM PVC TAKAISIN ALTAASEEN 6. PUMPPU TYÖNTÄÄ VEDEN HIEKKASUODATTIMELLE (7.) 7. NORMAALISSA PUHDISTUS TOIMINNASSA VESI PALAUTUU HIEKKASUODATTIMESTA PALUUPUTKIA (5.) PITKIN TAKAISIN ALTAASEEN. 8. LISÄVARUSTE ESIM. ILMALÄMPÖPUMPPU, SÄHKÖLÄMMITIN, KLORINAATTORI, UV-LAITE JNE. 9. KONTROLLIBOKSI: OHJAA SÄHKÖISIÄ LAITTEITA KUTEN VALOA, PUMPPUA, LISÄVARUSTETTA JNE. 10. FINNFOAM/STYROKSI, PAKSUUS MIN. 50MM 11. HIENO HIEKKA TAI SEPELI TÄRYLLÄ TIIVISTETTY, PAKSUUS MIN. 50MM 12. KARKEAMPI SEPELI RAEKOKO 8-32MM, PAKSUUS MIN 30 CM

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

LUE OHJEET HUOLELLA JA TUTUSTU

LUE OHJEET HUOLELLA JA TUTUSTU LUE OHJEET HUOLELLA JA TUTUSTU VINKKEIHIN ENNEN TÄYTTÄMISTÄ. Poista kasetti tulostimesta ennen täyttöä. Varmuuden vuoksi täytä kasetti suojatun pinnan, kuten keittiöpöydän päällä. Täytä ruisku poistamalla

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

AquaKing. Täydennysohjeet VAROITUS

AquaKing. Täydennysohjeet VAROITUS AquaKing Täydennysohjeet VAROITUS Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista Älä ota teräviä/kovia esineitä mukaan kylpyyn Ota yhteys myyjään jos värimuutoksia ilmenee muovituspinnan alla tai sen päällä

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 WEDA PUMP Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 Turvallisuusohjeet... 3,4 Tekniset tiedot... 5 Huomioitava ennen laitteen käyttöä... 6 Varotoimet... 7,8 WP300-pumpun asennus... 9

Lisätiedot

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN

BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi www.wavin-labko.fi 06/13 53AI01ls BioKem 6 EN, 10 EN ja 15 EN Panospuhdistamo Asennus-, Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin ASENNUSOHJEET Uponor-harmaavesisuodatin 06 2010 30716 Sisältö Yleistä...2 Pakkauksen purkaminen...2 Harmaavesisuodattimen sijoittaminen...3 Kaivanto...3 Suodattimen kokoaminen...5 Puhdistetun veden purku...9

Lisätiedot

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas 2 electrolux keskuspölynimurit Sisällysluettelo Putkisto Keskusyksikön sijainti...3 Putkiston suunnittelu...3 Imurasioiden sijainti...3 Tyypillisiä

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS SISÄLLYS 1. Tekniset tiedot 2. Mitat 3. Asentaminen 4. Lisävarusteet 5. Sähkökytkennät 6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta 7. Ohjauspaneelin käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4 Alipainekäymälät Käyttöohje Asennusohje Rev. April 2007 E-05-VODS4 Sivu Sisältö Onnittelemme Jets alipainekäymälän valinnan johdosta! Näin säästät luontoa turhalta veden käytöltä ja jätemäärältä tavalliseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus Tuotetiedot: westerbergs PL 514, 00101 Helsinki

poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus Tuotetiedot: westerbergs PL 514, 00101 Helsinki poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus 2013-06-11 Olet tehnyt viisaan valinnan hankkimalla poreammeesi Westerbergsiltä. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa, että nautit poreammeestasi

Lisätiedot