Rakentaja, nyt päätät sinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja, nyt päätät sinä"

Transkriptio

1 Rakentaja, nyt päätät sinä Rakennusliiton toimintaa linjataan joka neljäs vuosi pidettävässä liittokokouksessa, lisäksi kokouksessa valitaan liiton puheenjohtajista, liittohallitus ja liittovaltuusto seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Seuraava liittokokous pidetään Helsingissä Toiminnan linjauksen ja henkilövalinnat eri luottamustoimiin tekevät Rakennusliiton kahdeksalla eri työehtosopimusalalla työskentelevät liittokokousedustajat, jotka valitaan kokoukseen käytävillä vaaleilla. Jokainen Rakennusliiton jäsen, jolla jäsenyys on kunnossa, voi äänestää ja näin vaikuttaa Rakennusliiton ja sitä myötä myös omaan tulevaisuuteensa. Vaalit käydään postiäänestyksenä, joten kaikki tarvittava äänestysmateriaali ohjeineen tulee jäsenille kotiin viimeistään Oulun aluejärjestön alueella on asettunut ehdolle Tule Rakentamaan Liittoa - ehdokaslistalle 59 rakentajaa, 21 eniten ääniä saanutta edustaa aluettamme liittokokouksessa. Ehdokkaita on asetettu ympäri Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa jokaiselta sopimusalaltamme. Esittelemme heidät tavoitteineen tässä lehdessä, kelpo rakentajia koko joukko. Oulun vaalipiirissä äänestäneiden kesken arvotaan kaksi erillistä 750 arvoista matkatoimiston lahjakorttia, jonka voi käyttää haluamaansa matkakohteeseen vuoden kuluessa. Liittokokouksen asialistalla kauaskantoisia asioita Rakennusliitto on viime vuosina joutunut määrätietoisesti hakemaan uutta linjaa toiminnalleen. Vapaa työvoiman liikkuvuus on antanut mahdollisuuden EU:n jäsenmaiden kansalaisille siirtyä Suomeen työskentelemään ja mahdollistanut myös harmaan ja pimeän, usein rikollisen yritystoiminnan ja työvoiman tuloon työmarkkinoillemme, jota rakentajakapitalistit käyttävät täysin mitoin hyödykseen. Lainsäädännön muutoksista huolimatta ongelma ei ole pienentynyt, päinvastoin, se kasvaa jatkuvasti. Rakennusliitto ja luottamusmiehet ovat joutuneet jäsenkunnan muun edunvalvonnan ohella hoitelemaan saarto yms. toimin myös ko. ongelmaa, vaikka homma kuuluisi valtiovallalle ja viranomaisille. Miten käy suomalaisen rakentajan tässä mylläkässä?, tähän joudumme liittokokouksessa ottamaan kantaa ja kehittelemään uusia työkaluja. Toinen merkittävä muutos osin tiedostettu, osin toimintaympäristön sanelema on rakentajille tärkeisiin asioihin vaikuttaminen maassamme. Perinteisesti vaikuttamisen osoite ja ydin oli työväenpuolueet ja keskusjärjestö SAK. Näiden toimijoiden lisäksi on pyrittävä vaikuttamaan ja tekemään myös yhteistyötä kaikkien niiden tahojen ja toimijoiden poliittisesta suunnasta huolimatta - kanssa, jotka toimillaan ja tekemisillään vaikuttavat rakentajien elämään. Nämä asiat puhuttanee myös liittokokousväkeä. Kolmantena ei kuitenkaan vähäisempänä - asiana esille nousee liitto-organisaatiomme tila nyt ja tulevaisuudessa. Tarvitaanko esim. nykyisenkaltaista ammattiosasto / aluejärjestö mallia vai pärjätäänkö jatkossa hieman vähemmällä byrokratialla. Vaaliterveisin Juha Kauppinen aluepäällikkö Rakennusliiton Oulun aluetoimisto 3

2 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat Vaalit Eläkkeelle jäämis ikä ylös, kesälomat lyhyemmiksi, ansiosidonnainen työttömyysturva lyhyemmäksi ja porrastetuksi, määräaikainen palkan alennus. Edellä muutamia ehdotuksia joita olemme kuulleet tässä lähi aikoina. Useimmiten politikkojen suusta. Kaikkiin näihin ja useisiin muihin heikennyksiin, jotka koskevat rakentajaa on Rakennusliitto ottanut kielteisen kannan. Päinvastoin Rakennusliitto on tehnyt parannusehdotuksia mm; ssa työttömyysturvan jaksotuksen poistoon. Eläkeikä ei voi olla ainoastaan sidottu henkilön ikään, vaan eläkkeelle jäämistä tulee arvioida monilla muilla tekijöillä. Näitä voisi olla: työskentely ala, työvuodet ja erittäin olennaisena osana terveys. Ei poliitikko voi sanoa, että sinun tulee tehdä töitä kuuteenkymmeneen kahdeksaan vuoteen ja sitten olet oikeutettu eläkkeeseen. Miksi muuten poliitikko voi saada eläkkeen jopa nelikymppisenä? Sananlasku sanoi ennen; Mitä isot edellä sitä pienet jäljessä. Viimeaikoina on alettu puhumaan työ hyvin voinnista. Hyvä! Rakentajalle, työskenneltyään vuotta rakennuksilla, tulee Kelan ehdottaa automaattisesti kuntoutusta. Sillä olisi merkittävä vaikutus työuran pituuteen sekä eläkkeelle jäämisikään. Rakentaja. Liittokokousvaalit pidetään joka neljäs vuosi. Alueellamme on kuusikymmentä eri osastojen asettamaa ehdokasta. Niiden joukosta löytyy meille jokaiselle sopiva ehdokas. Osastot ovat laittaneet erilaisia porkkanoita äänestysaktiivisuuden nostoon. Niistä osastot ilmoittavat jäsenilleen. Osastojen lisäksi aluejärjestö arpoo (12. maaliskuuta) kahdelle äänestäneelle 750 euroa. Demokratiaan kuuluu, että äänestäneet saavat pitää meteliä tehdyistä päätöksistä. Haluathan kuulua tähän meteliä pitävään joukkoon. Äänestä. Tapio Kyllönen Aluejärjestön puheenjohtaja 4

3 Oulun alueen ehdokkaat Liittokokousvaalit Aulis Aakko Osasto 350. Haapavesi 52-vuotias kirvesmies Haapavedeltä, avoliitossa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton os. 350:n puheenjohtaja Muissa yhteisöissä: SAK: n Haapaveden paikallisjärjestön puheenjohtaja Harrastukset: Moottoripyöräily, kalastus 3 Miki Cervera-Sintes 32-vuotias remonttimies Oulusta, vaimo ja yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen ja opintovastaava. Yrityksessä: Skanska Talonrakennus Oy, alueyksikön pääluottamusmies. Harrastukset: Vanhat koneet ja laitteet. 4 Veli- Matti Forsman 41-vuotias kirvesmies Kiimingistä, avoliitossa, kaksi lasta. Luottamustoimet yrityksessä: Alueyksikön luottamusmies. Harrastukset: Metsästys ja kalastus. 5

4 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 5 Kari Halkola 48-vuotias kirvesmies Kiimingistä, vaimo ja aikuiset lapset. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n sihteeri, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Työpaikalla: Toiminut usealla työmaalla työsuojeluvaltuutettu / yhteysmiehenä Harrastukset: Keskustelupalstat netissä, mökkeily, veneily. - osastotoiminnan rahoituksen leikkauksia ei tule jatkaa - Rakentajalehti hyvä ja luettava myös nettiversiona. Halutessaan ja siitä ilmoittaessaan jäsenelle tulisi pelkäs-tään nettilehti, näin saataisiin säästöjä luontevalla tavalla - alueellista koulutusta tulisi lisätä 6 Mika Hast Osasto 203. Haukipudas 38-vuotias rakennusmies Iistä, avoliitossa ja kaksi poikaa. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, osasto 203:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton rakennusalan jaoston jäsen ja -aluejärjestön jaoston jäsen. Yrityksessä: Hartela-Forum Oy:n pääluottamusmies. Muut yhteisöt: Iin kunnanvaltuutettu sekä Teknisen lautakunnan ja vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen. Harrastukset: Karavaanarointi ja luottamustoimet. - luottamushenkilöiden ansiotason turvaaminen, eli osittainkin työstä vapautetun luottamushenkilön palkka oltava 4. palkkaryhmä korotettuna 33 prosentilla - rakennusmiehet ja naiset rohkeasti kokeilemaan urakkatyötä ja urakkalaskentaa myös Oulun ulkopuolella 7 Ossi Heikkinen 50-vuotias raudoittaja Oulusta, naimisissa. Luottamustoimet yrityksessä: Pääluottamusmies - ei eläkeiän nostolle - korvaus työharjoittelijoille 6

5 Liittokokousvaalit Jarno Holappa 27-vuotias rakennusmies Oulusta, avoliitossa, yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen ja nuorisovastaava, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön nuorisojaoston puheenjohtaja, Rakennusliiton nuorisojaoston jäsen. Harrastukset: Salibandy. - harmaa talous kuriin - työmaat turvalliseksi - työehtosopimuksista pidetään kiinni - nuoria mukaan ammattiosastojen toimintaan - koulusta valmistuneita nuoria rakentajia suoraan firman kirjoille, ei vuokrafirmojen pyöriteltäväksi 9 Marko Hongisto Osasto 203. Kello 40-vuotias muurari / laatoittaja Kellosta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton Oulun aluejärjestön työsuojelujaoston jäsen Yrityksessä: Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Musiikki, kalastus, metsästys, lenkkeily - turvallisemmat työmaat - asenne työsuojeluun parannuttava kaikilla tasoilla - kaikkien otettava vastuu työsuojelusta, tahallisista vaarojen aiheuttamisista sekä vaaratilanteiden ottamisista sanktiot - tasa-arvoa työmaille, myös naiset koulutustaan vastaaviin ammattitöihin työmailla - ammattityölle annettava sille kuuluva arvo = aliurakoinnista kitkettävä pois epämääräiset tekijät ja pimeä työ 10 Heikki Hytinmäki Osasto 350 Haapavesi 45-vuotias kirvesmies Haapavedeltä, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 350 sihteeri Työpaikalla: TSV / yhteysmies Muut yhteisöt: Haapaveden kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen, Haapaveden Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen Harrastukset: Lukeminen, musiikki - työssä jaksaminen - nuoret mukaan osastotoimintaan 7

6 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 11 Marko Hämäläinen Osasto 222. Raahe 27-vuotias kirvesmies Pyhäjoelta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 222. Raahe, hallituksen jäsen Muut yhteisöt: Raahen ammattiopiston neuvottelutoimikunnan jäsen Harrastukset: Metsästys, kalastus 12 Heikki Isoaho Osasto 286. Haapajärvi 32-vuotias betonimies Ylivieskasta, naimisissa, 3 lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 286:n varapuheenjohtaja Yritystason luottamustoimet: Elementtitehtaan luottamusmies. Harrastukset: Metsästys, kalastus - rakennustuoteteollisuusalan taulukkopalkkoihin reilu korotus (epätasa-arvoinen muiden työehtosopimustemme taulukkopalkkojen kanssa) - lauantait pois lomapäivälaskurista (lauantai ei ole ollut työpäivä enää vuosikymmeniin) - tehokkuutta ja ryhtiä tuoteteollisuuden tes- neuvotteluihin 13 Kalevi Jaakola Osasto 346. Oulainen 55-vuotias raudoittaja Oulaisista, naimisissa, yksi lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 346:n puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, Rakennusliiton raudoitusjaoston jäsen 14 Vesa Juntunen 44-vuotias rakennusmies Oulusta, naimisissa 8 Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön rakennusmiesjaoston- sekä työsuojelujaoston jäsen Yrityksen / työpaikan luottamustoimet: Alueyksikön pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Mökkeily - liiton jäsenmäärän kasvattaminen - aika- ja urakkapalkkoihin korotus - työturvallisuuden parantaminen, tavoitteena 0-tapaturmaa - luottamushenkilöiden alueellisen koulutuksen lisääminen

7 Liittokokousvaalit Lasse Juola Osasto 359. Kalajoki 60-vuotias kirvesmies Kalajoelta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 359:n puheenjohtaja Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Moottoripyöräily, kuntoilu 16 Jukka Jämsä Osasto 53. Rakennustuote. Oulu 55-vuotias operaattori Haukiputaalta, naimisissa, kolme aikuista lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 53:n hallituksen jäsen Harrastukset: Liikunta ja lukeminen - rakennustuoteteollisuuden tes:n vuoro- ja ikälisien jälkeenjääneisyyden korjaaminen - ostovoiman turvaaminen - terveyshaittojen minimointi kolmivuorotyössä, vuorojärjestelmät 17 Jouni Karekivi 45-vuotias kirvesmies Oulusta, naimisissa, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton hallituksenja taloustyöryhmän jäsen, Rakennusalan tes-neuvottelukunnan jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 59:n hallituksen jäsen ja luottamusmies. Muut yhteisöt: SAK:n valtuuston jäsen. Harrastukset: Lenkkeily/kävely, kalastus, lentopallo. - jäsenhankinta - luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu -verkoston kehittäminen - liitto-organisaation kehittäminen - SAK:n ravistelu - eri ikäryhmien tasavertaisuuden edistäminen työelämässä - ansiotason kehittäminen / urakkahinnoittelu - työterveyshuollon kehittäminen ja työssä jaksaminen 18 Juha Kilpeläinen Osasto 222. Raahe 47-vuotias rakennusmies Raahesta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 222:n sihteeri Harrastukset: Autourheilu, kalastus 9

8 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 19 Pentti Kilpeläinen Osasto 222. Raahe 50-vuotias betoniraudoittaja Raahesta, naimisissa, yksi aikuinen lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 222:n taloudenhoitaja - ulkomaisen harmaan työvoiman käyttö hallintaan 20 Jouni (Jone) Kinnunen Osasto 286. Haapajärvi 53 - vuotias haapajärvinen kirvesmies, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 286:n puheenjohtaja ja luottamusmies Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Haapajärven kaupungin Tarkastuslautakunnan jäsen ja Sivistyslautakunnan varajäsen Harrastukset: Liikunta, tanssi, karaoke, moottoripyöräily 21 Juhani Kinnunen Osasto 105. Pulkkila 51-vuotias kirvesmies Pulkkilasta, naimisissa, kaksi aikuista lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 105:n puheenjohtaja ja luottamusmies. Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Harrastukset: Moottoripyöräily 22 Lauri Kiuttu Osasto 614. Oulu 48-vuotias muurari / kouluttaja Oulunsalosta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton muurausjaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 614:n puheenjohtaja Harrastukset: Lentopallo - nuorten rakentajien ja -muurareiden asioihin ja asemaan kiinnitettävä huomioita 10

9 Liittokokousvaalit Ari Kivelä Osasto 303. Pyhäsalmi 39-vuotias kirvesmies Pyhäsalmelta, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 303:n puheenjohtaja Harrastukset: Metsästys ja kalastus 24 Harri Kontiainen 49-vuotias kirvesmies Oulusta, naimisissa, neljä poikaa Luottamustoimet yrityksessä: Alueyksikön varaluottamusmies Harrastukset: Metsästys, kalastus, liikunta - irtisanomissuoja paremmaksi - työttömyysturva paremmaksi, mm. karenssit ja sovittelu pois 25 Arto Konttila Osasto 351. Nivala 54-vuotias kirvesmies Nivalasta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 351:n sihteeri, aluejärjestön kokousedustaja Harrastukset: Metsästys, kalastus ja moottoripyöräily 26 Kari Koponen 52-vuotias asfalttimies Haukiputaalta, naimaton Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton asfalttialan jaoston jäsen Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Lemminkäinen Oyj, alueyksikön pääluottamusmies(asfaltti) Harrastukset: Lukeminen, uinti 11

10 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 28 Tapio Kyllönen 54-vuotias kirvesmies Kiimingistä, avovaimo ja kaksi aikuista lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n puheenjohtaja, osasto 59. Oulu puheenjohtaja, Rakennusalan työttömyyskassan hallituksen jäsen Työpaikalla: Työmaan työsuojeluvaltuutettu / yhteysmies Muut yhteisöt: Kiimingin kunnan rakennus- ja teknisen lautakunnan jäsen, Kiinteistö Oy Kaijonhaka hallituksen puheenjohtaja Harrastukset: Kaikki mökkeilyyn liittyvä, metsästys, kalastus, marjastus yms. - kokonaisvaltainen työelämän laatuun satsaaminen - lähtökohtana tulee olla, että töihin on kiva lähteä, työpaikalla on mahdollisuus vaikuttaa ja työpaikan menettelytavat ovat oikeudenmukaisia - noudatetaan työehtosopimuksia ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä 27 Matti Korteniemi Osasto 102. Maalarit. Oulu 45-vuotias mattoasentaja Oulusta, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102:n hallituksen jäsen Luottamustoimet yrityksessä: Matto Nurminen Oy:n luottamusmies - työehtosopimusasiat 29 Veli-Pekka Kylmäoja 52-vuotias rakennusmies Oulusta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Valtakunnallisen työsuojelujaoston jäsen, RL:n Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, aluejärjestöntyösuojelujaoston puheenjohtaja, osasto 59:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Työpaikalla: Alueyksikön luottamusmies ja -työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Moottoripyöräily, avantouinti - työturvallisuus on kaikkien etuoikeus - nyt oltava lujana isäntien heikennyksiä vastaan - nuoria alalle - työhyvinvointiin kiinnitettävä huomioita 12

11 Liittokokousvaalit Jarmo Käkelä Osasto 234. Kuusamo 45-vuotias muurari / kirvesmies Kuusamosta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Toiminut aiemmin Oulun aluejärjestön edustajakokousedustajana sekä osastojen 663:n ja 234:n hallinnoissa. Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Toiminut aiemmin pääluottamusmiehenä, nyt Kuusamon kaupungilla työmaan vastaavana. Muut yhteisöt: Kuusamon reserviläisten puheenjohtaja, Kuusamon veteraanitoimikunnan hallituksen jäsen, Kuusamon MPK:n hallituksen jäsen Harrastukset: Hiihto, sauvakävely, tanssiminen, maanpuolustustoiminta - tes-palkkojen korotus (rakentajat, ammattia vaativat alat) - nuorten työllistyminen (kynnys työllistää, eivät ole vielä ammattilaisia) - määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden vakinaistamiset (kunnat / kaupungit) - ulkomaalaisten työntekijöiden tasa-arvoisuus (ei alle tes:n palkkoja, ei pimeää työvoimaa) 31 Aarto Laakko Osasto 234 Kuusamo 54 - vuotias kuusamolainen putkiasentaja, naimisissa, kolme lasta, yksi lapsenlapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 234:n sihteeri, Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n kokousedustaja Työpaikalla:Yhteysasiamies Harrastukset: Metsästys, kalastus, uinti - Työehdot; Aikataulut asiallisimmiksi, työterveyshuolto myös lyhytaikaisiin työsuhteisiin. - Työhyvinvointi; Kuntoremontti ammattialakohtaisemmaksi, harrastekursseja Siikarannan ulkopuolelle. - Talotekniikka-ala; Nuorten sijoittuminen alalle turvattava. 32 Kirsi Lauri Osasto 102. Maalarit. Oulu 35-vuotias erikoismaalari Iistä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102:n hallituksen jäsen Harrastukset: Metsästyskoirat 13

12 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 33 Mikko Lehtelä Osasto 223. Maanrakennus. Raahe. 37-vuotias koneenkuljettaja Raahesta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 223:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen varajäsen. Yritystason luottamustoimet: Pääluottamusmies Pentti Hämeenaho Oy:ssä. Muut yhteisöt: Raahen Moottorikerhon puheenjohtaja. Harrastukset: Moottoripyöräily, autosuunnistus, metsästys. - lapsiperheiden asiat; isyys- / äitiysvapaiden kehittäminen - vuorotyöntekijöiden sopimusten ja työehtojen kehittäminen maa- ja vesirakennusalalla / tehdaspalveluissa - eritysolosuhteiden huomioiminen maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksessa 34 Tommi Leinonen Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 40-vuotias putkiasentaja Limingasta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 393:n hallituksen jäsen Yritystason luottamustoimet: LVI-Center Oulu Oy:n luottamusmies Muut yhteisöt: Limingan Teknisen lautakunnan varajäsen Harrastukset: Autojen rakentelu - palkankorotukset kohdalleen - ei työantajapuolen heikennyksiä läpi 35 Olli Liminka Osasto 262. Raudaskylän tiili. 32-vuotias trukinkuljettaja Ylivieskasta, avoliitossa, yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 262:n puheenjohtaja Harrastukset: Hiihto, sulkapallo 14

13 Liittokokousvaalit Pekka Lindström Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 46-vuotias putkiasentaja Oulusta, avoliitossa, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 393:n hallituksen jäsen Työpaikalla: Alueyksikön pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Harrastukset: Moottoripyöräily ja metsästys. - edunvalvonta ja tes:n noudattaminen - palkkauksen kehittäminen - lomautusten sijaan ammatillista koulutusta - vuokratyön suitsiminen - työsuojelun edistäminen järkevällä tavalla 37 Titta Mansikkamäki 39-vuotias kirvesmies Kiimingistä, mies ja kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen ja osasto 59:n hallituksen jäsen. Harrastukset: Kuntoilu 38 Vilho Nikkinen Osasto 203. Haukipudas 52-vuotias kirvesmies Haukiputaalta, vaimo ja neljä lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton kirvesmiesjaoston jäsen Yritys/työmaatason luottamustoimet: Työmaan yhteysmies, Skanska Harrastukset: Urheiluseuratoiminta - urakkahinnoittelu ajan tasalle - ulkomaisen työvoiman käyttö hallintaan - harmaa talous kuriin 39 Pentti Nurro Osasto 489. Maanrakennus. Oulu 53-vuotias autonkuljettaja Oulusta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489:n varapuheenjohtaja, Rakennusliiton maa-ja vesirakennusalan jaoston puheenjohtaja ja tes-neuvottelukunnan jäsen Muut yhteisöt: Oulun Kisko ry:n johtokunnan jäsen Harrastukset: Lentopallovalmentaja - Suomen työehtosopimukset kotimaan rakennuskohteissa - työntekijöiden järjestäytymisen nostaminen 15

14 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 40 Veli Paasimaa Osasto 167. Muhos. 43-vuotias kirvesmies Muhokselta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 167:n puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja kirvesmies /rakennusmiesjaoston puheenjohtaja, Oulun ja ympäristön rakennustyöläisten lomasäätiön hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliiton valtuuston varajäsen. Muut yhteisöt: Muhoksen kunnanvaltuutettu, Muhoksen teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Muhoksen Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja, Hirsijärven Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Muhoksen Vasemmisto ry:n puheenjohtaja, Tikkalan yksityistien toimitsijamies. Harrastukset: Metsästys ja kalastus. Muuta: Vasemmistoliiton ehdokkaana kevään 2011 eduskuntavaaleissa Tavoitteita liittokokouskaudelle : - elämisen laadun ja toimeentulon ratkaisevat kestävät työsuhteet ja työstä saatava palkka sekä turvalliset työmaat, nämä elementit tulee pitää tärkeinä niin liittotasolla kuin koko ay kentällä. Kaikenlaiset heikennysesitykset joita EK suoltaa jatkuvasti kieroilla perusteilla on torjuttava voimakkaasti ja tuotava esiin asioiden todellinen puoli - työtaisteluoikeuteen ei pidä kajota. Työnantajien jatkuvat vaatimukset heikentää lakko-oikeutta eivät ole millään lailla perusteltuja eivätkä todellisuuteen pohjautuvia, meillä rakentajilla ei ole tässä varaa minkäänlaisiin heikennyksiin eikä kyllä pitäisi olla muillakaan ammattiliitoilla koska työelämässä on työntekijöillä oltava oikeus yhteistoiminnassa puolustaa oikeuksiaan. Heikennykset kaventaisivat tätä oikeutta merkittävästi ja lisäisivät työnantajien yksinvaltaa, Suomessa kuitenkin sopimukset syntyvät varsin kivuttomasti sillä kaikki ammattiliitot pyrkivät aina sopimuksiin - ulkomaisen työvoiman virta suomeen kasvaa ja ongelmat sen myötä, työlupakäytännön helpotus aiheuttaa tulevaisuudessa mielestäni hyvinkin vakavia selkkauksia jos suomalaiseen virkakoneistoon ei suunnata huomattavasti lisää voimavaroja. Meillä ei ole varaa nykyisen Olkiluodon tapaiseen työmaahan joka elää kuin omaa elämää ja edunvalvonta saati muu tiedonkulku on täysin mahdotonta. On saatava tällaisille suurille rakennuskohteille sopimus ulkomaisen työvoiman työehdoista sekä sovittava myös pitävä kontrollointi ehtojen tarkistamiseksi luotettavasti - eläkeiän nostoon on myös liittona reagoitava hyvinkin kriittisesti, rakennusala on kuitenkin fyysisesti raskas työala eikä nykyiselläänkään monikaan jää terveenä eläkkeelle saati nauti useista terveistä eläkevuosista. Kaikille suotakoon mahdollisuus nauttia terveistä vanhuuden päivistään! 41 Jouko Paaso-Rantala 43-vuotias kirvesmies Ylikiimingistä, vaimo ja neljä lasta, heistä 2 aikuista Harrastukset: Metsästys, kalastus ja muu luonnossa liikkuminen - Rakennusliiton järjestötoiminnan järkeistäminen ja päivittäminen - luottamusmieskoulutusta enemmän jäsenhankintaan painottuvaksi - kaksi alinta palkkaluokkaa pois - sairausajan ja ansioturvan karenssit pois 16

15 Liittokokousvaalit Samuli Pekkala Osasto 489. Maanrakennus 30-vuotias maanrakennuskoneen kuljettaja Oulusta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489. Maanrakennus, Oulu, hallituksen jäsen. Harrastukset: Moottoripyörät / autot 43 Tapani Pitkänen Osasto 489 Maa- ja vesirakennus, Oulu 54-vuotia maanrakennuskoneen kuljettaja Oulusta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489:n puheenjohtaja, Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen. Työpaikalla: Yrityskohtainen luottamusmies Harrastukset: Metsästys 44 Taisto Puurunen Osasto 425 Pudasjärvi 50-vuotias mittakirvesmies Pudasjärveltä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton os. 425:n puheenjohtaja Työpaikalla: Yhteysmies, Lapin Teollisuusrakennus Oy, Kittilän kultakaivos Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Pudasjärven Vasemmistoliitto. Harrastukset: Juoksu (puoli- ja koko maraton), hiihto, marjastus, vaellukset, Iijoki-soutu. - tulevien työehtosopimusten palkankorotukset pois vapaamatkustajilta (Loimaan kassan jäsenet) - työehtosopimuksen työkohtainen lisä muutettava siten, että piikkauksesta, saneeraustöistä ja tunnelitöistä maksetaan erillistä lisää - oman ammattitaidon kehittäminen - oman aktiviteetin lisääminen yhteisten asioiden hoidossa 17

16 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 45 Mika Rissanen Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 34-vuotias ilmastointiasentaja Oulusta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 393:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Yritystason luottamustoimet: Talepolar Oy:n pääluottamusmies Harrastukset: Lentopallo, kuntosali, rullaluistelu, kalastus - saavutettujen etujen säilyttäminen - harmaan talouden kitkeminen - rakennusalalla eläkeiän laskeminen - ilmastointitöiden urakkahinnoittelun edelleen kehittäminen Markku Roine Osasto 53. Rakennustuote. Oulu 49-vuotias muottikirvesmies Oulusta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Tes-neuvottelukunnan jäsen, rakennustuotealan jaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, Osasto 53:n puheenjohtaja, rakennustuotealan ammattitutkintotoimikunnan jäsen Työpaikalla: Pääluottamusmies Harrastukset: Uinti ja kuntosali - on turvattava rakentajien ostovoima, eli palkankorotusten on oltava yli vuosittaisen inflaation - taulukkopalkat suuremmaksi Rakennustuotealan tavoitteet: - työn vaativuusluokkien määritelmät selkeämmäksi - palkkiopalkkatyöhön 20 % sääntö - palvelusaikalisä alkamaan jo kahden vuoden työsuhteen jälkeen Tommi Räsänen Osasto 102. Maalarit. Oulu 43-vuotias maalari Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102. Maalarit puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n hallituksen jäsen 48 Sauli Saarela Osasto 223. Maanrakennus. Raahe 54-vuotias autonkuljettaja Raahesta 18 Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton maa- ja vesirakennusalan jaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 223:n puheenjohtaja ja luottamusmies Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Raahen ammatillinen paikallisjärjestö ry:n puh.johtaja Harrastukset: Moottoripyöräily ja ay-toiminta - kunnon palkankorotukset tuleviin sopimuksiin - ei ns. nollaratkaisuja - palkankorotukset suoraan työehtosopimuksiin, ei paikalliseriä - vuorotyöjärjestelmiin selvennyksiä

17 Liittokokousvaalit Tuomo Saari Osasto 295. Ylivieska 44-vuotias mattomies Ylivieskasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 295:n puheenjohtaja, Rakennusliiton liittovaltuuston toinen varajäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Ylivieskan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Harrastukset: Lentopallo, ulkoilu, kalastus, metsästys - lattiapäällystysalan urakkahintojen selkeyttäminen ja tasokorotukset - rakennusalojen palkkausta ylös - järjestäytymisasteen nostaminen 50 Jarmo Salo Osasto 203. Haukipudas 32 vuotias kirvesmies Haukiputaalta, naimisissa ja yksi lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton nuorisojaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 203:n hallituksen jäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Haukiputaan kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen, Haukiputaan Vasemmisto ry:n sihteeri Harrastukset: Jalkapallo, salibandy, hiihto, koiran kanssa ulkoileminen, puutyöt, järjestötoiminta ja politiikka Muuta: Vasemmistoliiton ehdokkaana kevään 2011 eduskuntavaaleissa Tavoitteita liittokokouskaudelle Järjestäytymisen ylläpito, Rakennusliiton elinehto. Työmaa tasolle täytyy saada järkevä rekrytointi liikkeelle, yksityisiin työttömyys kassoihin katoaa aivan liikaa porukkaa. Näin rakennat huomista - kurssi, täytyy järjestää! Eli miten saat ihmisen liittymään ammattiliittoon työmaalla ja kertomalla kuinka tärkeää se on. Siitä olisi kurssilla käytännön harjoitteita paljon. Nämä kurssit voitaisiin vetää paikallisesti tai Siikarannassa. Toimitsijoillekaan tämä kurssi ei olisi pahitteeksi käydä kertaamassa. Harmaa talous Harmaassa taloudessa jää hoitamatta työnantajille määrätyt velvoitteet. Tällaisia ovat muun muassa lakisääteiset sosiaalimaksut ja verot. Harmaata taloutta on rakennus-, ravintola- ja kuljetusaloilla. Eduskunnan tarkastus valiokunnan raportin mukaan toissa vuonna harmaan talouden vaikutukset olivat 12 miljardia euroa. Harmaan talouden vuoksi verotuloja menetetään näin ollen viitisen miljardia vuodessa. Uskallan väittää, että tuo summa on tällä hetkellä isompi ja tulee isommaksi jos asialle ei tehdä mitään. Nämä rahat ovat pois meidän kaikkien hyvinvoinnista. Tällä hetkellä maksujen laiminlyönnistä yritys voi saada korkeintaan euron sanktion ja saat olet vapaa vankilasta kortin. Eduskunta voi säätää lakia kovemmaksi ja sanktioita isommiksi, mutta se ei pelkästään riitä. Rahaa on löydyttävä valvontaan. Viranomaisia on palkattava valtiovallan taholta tähän tehtävään. Henkilökorttiin liitettävä verokoodi on myös hyvä keino. Verokoodista voisivat viranomaiset tarkistaa maksaako kaveri veroja ja minne vai ollenkaan. Ilman verokoodillista henkilökorttia olisit pimeä työntekijä. Jokainen Rakennusliiton jäsen tekisi omalta osaltaan harmaan talouden estämiseksi kaikkensa. Esimerkiksi, jos tietää, että omalla työmaalla touhuillaan pimeästi, niin ilmoitettaisiin siitä liittoon tai suoraan työsuojelupiiriin. Harmaan talouden torjuminen, vaikka se ei ole Rakennusliiton perustehtävä, liittyy mielestäni olennaisesti taisteluun työolojen ja työehtojen parantamiseen. 19

18 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 51 Risto Siekkinen 45-vuotias bitumieristäjä Oulunsalosta, naimisissa, 4 lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Oulunsalon kunnanvaltuuston vpj, Tarkastuslautakunnan pj, Tulevaisuus lautakunnan vpj, TUL:n Oulun piirin pj, Oulunsalon kirkkovaltuutettu ja neuvoston jäsen, Oulunsalon vasemmiston kunnallisjärjestön pj, Virpiniemen liikuntaopiston hallituksen jäsen Harrastukset: Urheiluseuratoiminta, metsästys, soittelen vähän kitaraa ja bassoa, sulkapallo - työntekijöiden järjestäytyminen tulee olla 100 %. Vain järjestäytymisellä voimme taata vahvan neuvotteluyhteyden työnantajapuoleen - luottamusmiehen tulisi perehdyttää uusi työntekijä myös osaltaan, jotta järjestäytymiseen olisi valmiuksia. Näin ollen työehtosopimukseen pitää saada enemmän luottamusmies tunteja - jos työntekijä joutuu korvauksetta olemaan pakkasen takia vapaalla, niin tähän tulisi saada muutos. Jos työnantajapuoli ja liitot eivät pääse tästä työehtosopimuksessa sopimukseen, tulisi pakkaset maksaa liiton kassasta ilman viikon omavastuu aikaa. - työehtosopimuksen tulee olla aukoton, jottei sitä voida aina tulkita työnantajan eduksi. - urakkahinnat tulee merkitä sopimukseen. Jos kirjassa lukee, että sovitaan erikseen, se voi tarkoittaa, ettei niistä töistä makseta erikseen mitään. Ne jopa saatetaan vähentää urakasta. Muistakaa; Vain järjestäytymällä meillä on voimaa ja äänestämällä saamme aktiivisimmat päättämään näistä asioista. 52 Risto Simonen Osasto 295. Ylivieska 50-vuotias nosturinkuljettaja Ylivieskasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 295:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön konemiesjaoston jäsen Harrastukset: Varjoliito, musiikki, karaoken veto - työterveyshuolto kattavaksi kaikille 53 Jari Skinnari Osasto 222. Raahe 43-vuotias rakennusmies Raahesta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 222:n hallituksen jäsen. Harrastukset: Talvella jääkiekon seuraaminen (järjestysvalvonta), kesällä pesäpallon seuraaminen (järjestysvalvonta). 20

19 Liittokokousvaalit Pertti Snicker Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 55-vuotias putkiasentaja Limingasta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittohallituksen ja tes-neuvottelukunnan jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja aluejärjestön varapuheenjohtaja, osasto 393:n puheenjohtaja. Yritystason luottamustoimet: Pääluottamusmies. Muut yhteisöt: Limingan kunnanvaltuutettu. Harrastukset: Järjestötoiminta, kotiaskareet. - EK:n palkka-ankkurin nostaminen - talotekniikka-alan urakkahinnoittelun pitäminen ajan tasalla ja kehityksen mukana - jäsenistön kouluttaminen urakkahinnoitteluun ja muuhun edunvalvontaan 55 Jukka Tauriainen Osasto 234. Kuusamo 46-vuotias kirvesmies Kuusamosta, naimisissa, kaksi lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 234:n varapuheenjohtaja Harrastukset: Metsästys ja kalastus - ammattiosastojen toiminta turvattava riittävillä jäsenmaksupalautuksilla - työttömyysalueilla erikoistarkkailu lähetetylle työvoimalle, kaikille samansuuntaiset ansiot työstä - työterveyshuolto ajan tasalle myös pienissä yrityksissä - työttömyysturvan karenssit liian kova rangaistus, jos työttömyys alkaa työntekijästä johtumattomasta syystä. Karenssi poistettava 56 Eero Turpeinen 56-vuotias torninosturin kuljettaja Haukiputaalta, naimisissa, yksi aikuinen tytär Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton valtakunnallisen konemiesjaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja konemiesjaoston puheenjohtaja ja luottamusmies, osasto 59:n hallituksen jäsen Muut yhteisöt: Haukiputaan kunnanvaltuuston varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen. Harrastukset: Agillitytoiminta oman koiran kanssa, kunnallispolitiikka - nostureihin hissit pakollisiksi - rakennusmiesten ja -naisten palkkaluokat kohdalleen - kuljettajien aurinkolasimääräys työehtosopimukseen selkeämmin - ulkomaisen harmaan / pimeän työvoiman poisto maasta, tarvittaessa joukkovoimalla 21

20 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 57 Antero Valkola Osasto 425. Pudasjärvi 52-vuotias rakennusmies Pudasjärveltä, naimisissa, neljä lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 425:n hallituksen jäsen ja luottamusmies Harrastukset: Lentäminen (ultrakevyt lentolupakirja), metsästys, kalastus, lasten harrastusten tukeminen. - ansiosidonnaisen työttömyysturvan sovittelu poistettava (alle kahden viikon työsuhteet), työttömyyspäiviltä saatava täysi korvaus à edesauttaisi työllisyyttä ja vähentäisi pimeän työn tekoa - koulutusajalta ei ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksupäivien vähentämistä, kun kyseessä lisäkoulutus ammatin ylläpitämiseksi 58 Jarmo Vikstedt 35-vuotias kirvesmies Ylikiimingistä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen varajäsen Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu, työmaan yhteysmies - yhtenäiset edut ja käytännöt niin isoissa kuin pienissäkin firmoissa - työehtosopimuksen tekstiä selkeämmäksi, porsaanreiät pois - työturvallisuus on kaikkien asia 59 Raimo Välikangas Osasto 192. Ii 54-vuotias kirvesmies Iistä, vaimo ja kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 192:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Muut yhteisöt: Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja 60 Juha Yliniitty Osasto 346. Oulainen 43-vuotias kirvesmies Oulaisista Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 346:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Luottamustoimet työmailla: Urakkaporukan etumies Harrastukset: Kuntosali ja metsätyöt - ulkomainen pimeä työvoima hallintaan - enempi urakkatöitä perinteisen työkuntamallin mukaan, vähempi epämääräistä aliurakointia/vuokratyövoimaa 22

Tarkkaile postiasi saat lähipäivinä virallisen vaalimateriaalisi. Lehdessä oman alueesi ehdokkaat ÄÄNESTÄ 23.2. - 8.3.2015

Tarkkaile postiasi saat lähipäivinä virallisen vaalimateriaalisi. Lehdessä oman alueesi ehdokkaat ÄÄNESTÄ 23.2. - 8.3.2015 Tarkkaile postiasi saat lähipäivinä virallisen vaalimateriaalisi Lehdessä oman alueesi ehdokkaat ÄÄNESTÄ 23.2. - 8.3.2015 Rakennusliiton liittokokousvaalit 2015 Liiton jäsen on vaikuttaja Ammattiliitto,

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96 TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY ESKON MALJA KILPAILUT 9.5. 2009 TYRNÄVÄN AMPUMA- RADALLA ReservilÅiskivÅÅri 10 laukausta makuulta, matka 100 m joukkuekilpailu 3 parasta kustakin yhdistyksestå. JOUKKUEKILPAILUN

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

6. Valtakunnallisen nuorisojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009. 7. Vuokra työvoiman ja harmaan talouden vaikutus rakennusalalla

6. Valtakunnallisen nuorisojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009. 7. Vuokra työvoiman ja harmaan talouden vaikutus rakennusalalla Aika 9-10.8.2008 klo: 11.00 Paikka Siikaranta Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 4.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen Aika 24.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta, naruportintie 68 02860 Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE 1 (4) 23.9.2013 PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE Paperiliitto suosittelee, että riittävän ajoissa ennen marras-joulukuussa suoritettavia työsuojeluvalintoja, Paperiliiton alainen ammattiosasto esittää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Rakennusliiton jäsen, käytä oikeuttasi, äänestä liittovaaleissa!

Rakennusliiton jäsen, käytä oikeuttasi, äänestä liittovaaleissa! Rakennusliiton jäsen, käytä oikeuttasi, äänestä liittovaaleissa! Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Kymen vaalipiirissä 52 ehdokasta. Ehdokkaita on vaalipiirissä asetettu 18 ammattiosastosta,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 1 (5) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 Kokouksen aluksi lahjoitettiin kolmelle eniten pienpetoja pyytäneelle jäsenelle loukku. Loukun saivat Vesa-Matti

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

YLEINEN 20.08.-31.12.2012 Oulu 25.08.2012 Kuusamo, 25.08.2012 Kärsämäki 25.08.2012 Taivalkoski 01.09.2012 Kuusamo 1.09.

YLEINEN 20.08.-31.12.2012 Oulu 25.08.2012 Kuusamo, 25.08.2012 Kärsämäki 25.08.2012 Taivalkoski 01.09.2012 Kuusamo 1.09. YLEINEN 20.08.-31.12.2012 Oulu (Koko kennelpiirin alue) Järjestäjä: POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. Ylituomari: MATTI MYLLYLÄ, Ilmoittautuminen: 10.-19.8.2012. Osanottomaksu 15,00, Tilille Fi72 2168

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007 1.3.2005 1.6.2006

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot