Rakentaja, nyt päätät sinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaja, nyt päätät sinä"

Transkriptio

1 Rakentaja, nyt päätät sinä Rakennusliiton toimintaa linjataan joka neljäs vuosi pidettävässä liittokokouksessa, lisäksi kokouksessa valitaan liiton puheenjohtajista, liittohallitus ja liittovaltuusto seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Seuraava liittokokous pidetään Helsingissä Toiminnan linjauksen ja henkilövalinnat eri luottamustoimiin tekevät Rakennusliiton kahdeksalla eri työehtosopimusalalla työskentelevät liittokokousedustajat, jotka valitaan kokoukseen käytävillä vaaleilla. Jokainen Rakennusliiton jäsen, jolla jäsenyys on kunnossa, voi äänestää ja näin vaikuttaa Rakennusliiton ja sitä myötä myös omaan tulevaisuuteensa. Vaalit käydään postiäänestyksenä, joten kaikki tarvittava äänestysmateriaali ohjeineen tulee jäsenille kotiin viimeistään Oulun aluejärjestön alueella on asettunut ehdolle Tule Rakentamaan Liittoa - ehdokaslistalle 59 rakentajaa, 21 eniten ääniä saanutta edustaa aluettamme liittokokouksessa. Ehdokkaita on asetettu ympäri Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa jokaiselta sopimusalaltamme. Esittelemme heidät tavoitteineen tässä lehdessä, kelpo rakentajia koko joukko. Oulun vaalipiirissä äänestäneiden kesken arvotaan kaksi erillistä 750 arvoista matkatoimiston lahjakorttia, jonka voi käyttää haluamaansa matkakohteeseen vuoden kuluessa. Liittokokouksen asialistalla kauaskantoisia asioita Rakennusliitto on viime vuosina joutunut määrätietoisesti hakemaan uutta linjaa toiminnalleen. Vapaa työvoiman liikkuvuus on antanut mahdollisuuden EU:n jäsenmaiden kansalaisille siirtyä Suomeen työskentelemään ja mahdollistanut myös harmaan ja pimeän, usein rikollisen yritystoiminnan ja työvoiman tuloon työmarkkinoillemme, jota rakentajakapitalistit käyttävät täysin mitoin hyödykseen. Lainsäädännön muutoksista huolimatta ongelma ei ole pienentynyt, päinvastoin, se kasvaa jatkuvasti. Rakennusliitto ja luottamusmiehet ovat joutuneet jäsenkunnan muun edunvalvonnan ohella hoitelemaan saarto yms. toimin myös ko. ongelmaa, vaikka homma kuuluisi valtiovallalle ja viranomaisille. Miten käy suomalaisen rakentajan tässä mylläkässä?, tähän joudumme liittokokouksessa ottamaan kantaa ja kehittelemään uusia työkaluja. Toinen merkittävä muutos osin tiedostettu, osin toimintaympäristön sanelema on rakentajille tärkeisiin asioihin vaikuttaminen maassamme. Perinteisesti vaikuttamisen osoite ja ydin oli työväenpuolueet ja keskusjärjestö SAK. Näiden toimijoiden lisäksi on pyrittävä vaikuttamaan ja tekemään myös yhteistyötä kaikkien niiden tahojen ja toimijoiden poliittisesta suunnasta huolimatta - kanssa, jotka toimillaan ja tekemisillään vaikuttavat rakentajien elämään. Nämä asiat puhuttanee myös liittokokousväkeä. Kolmantena ei kuitenkaan vähäisempänä - asiana esille nousee liitto-organisaatiomme tila nyt ja tulevaisuudessa. Tarvitaanko esim. nykyisenkaltaista ammattiosasto / aluejärjestö mallia vai pärjätäänkö jatkossa hieman vähemmällä byrokratialla. Vaaliterveisin Juha Kauppinen aluepäällikkö Rakennusliiton Oulun aluetoimisto 3

2 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat Vaalit Eläkkeelle jäämis ikä ylös, kesälomat lyhyemmiksi, ansiosidonnainen työttömyysturva lyhyemmäksi ja porrastetuksi, määräaikainen palkan alennus. Edellä muutamia ehdotuksia joita olemme kuulleet tässä lähi aikoina. Useimmiten politikkojen suusta. Kaikkiin näihin ja useisiin muihin heikennyksiin, jotka koskevat rakentajaa on Rakennusliitto ottanut kielteisen kannan. Päinvastoin Rakennusliitto on tehnyt parannusehdotuksia mm; ssa työttömyysturvan jaksotuksen poistoon. Eläkeikä ei voi olla ainoastaan sidottu henkilön ikään, vaan eläkkeelle jäämistä tulee arvioida monilla muilla tekijöillä. Näitä voisi olla: työskentely ala, työvuodet ja erittäin olennaisena osana terveys. Ei poliitikko voi sanoa, että sinun tulee tehdä töitä kuuteenkymmeneen kahdeksaan vuoteen ja sitten olet oikeutettu eläkkeeseen. Miksi muuten poliitikko voi saada eläkkeen jopa nelikymppisenä? Sananlasku sanoi ennen; Mitä isot edellä sitä pienet jäljessä. Viimeaikoina on alettu puhumaan työ hyvin voinnista. Hyvä! Rakentajalle, työskenneltyään vuotta rakennuksilla, tulee Kelan ehdottaa automaattisesti kuntoutusta. Sillä olisi merkittävä vaikutus työuran pituuteen sekä eläkkeelle jäämisikään. Rakentaja. Liittokokousvaalit pidetään joka neljäs vuosi. Alueellamme on kuusikymmentä eri osastojen asettamaa ehdokasta. Niiden joukosta löytyy meille jokaiselle sopiva ehdokas. Osastot ovat laittaneet erilaisia porkkanoita äänestysaktiivisuuden nostoon. Niistä osastot ilmoittavat jäsenilleen. Osastojen lisäksi aluejärjestö arpoo (12. maaliskuuta) kahdelle äänestäneelle 750 euroa. Demokratiaan kuuluu, että äänestäneet saavat pitää meteliä tehdyistä päätöksistä. Haluathan kuulua tähän meteliä pitävään joukkoon. Äänestä. Tapio Kyllönen Aluejärjestön puheenjohtaja 4

3 Oulun alueen ehdokkaat Liittokokousvaalit Aulis Aakko Osasto 350. Haapavesi 52-vuotias kirvesmies Haapavedeltä, avoliitossa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton os. 350:n puheenjohtaja Muissa yhteisöissä: SAK: n Haapaveden paikallisjärjestön puheenjohtaja Harrastukset: Moottoripyöräily, kalastus 3 Miki Cervera-Sintes 32-vuotias remonttimies Oulusta, vaimo ja yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen ja opintovastaava. Yrityksessä: Skanska Talonrakennus Oy, alueyksikön pääluottamusmies. Harrastukset: Vanhat koneet ja laitteet. 4 Veli- Matti Forsman 41-vuotias kirvesmies Kiimingistä, avoliitossa, kaksi lasta. Luottamustoimet yrityksessä: Alueyksikön luottamusmies. Harrastukset: Metsästys ja kalastus. 5

4 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 5 Kari Halkola 48-vuotias kirvesmies Kiimingistä, vaimo ja aikuiset lapset. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n sihteeri, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Työpaikalla: Toiminut usealla työmaalla työsuojeluvaltuutettu / yhteysmiehenä Harrastukset: Keskustelupalstat netissä, mökkeily, veneily. - osastotoiminnan rahoituksen leikkauksia ei tule jatkaa - Rakentajalehti hyvä ja luettava myös nettiversiona. Halutessaan ja siitä ilmoittaessaan jäsenelle tulisi pelkäs-tään nettilehti, näin saataisiin säästöjä luontevalla tavalla - alueellista koulutusta tulisi lisätä 6 Mika Hast Osasto 203. Haukipudas 38-vuotias rakennusmies Iistä, avoliitossa ja kaksi poikaa. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, osasto 203:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton rakennusalan jaoston jäsen ja -aluejärjestön jaoston jäsen. Yrityksessä: Hartela-Forum Oy:n pääluottamusmies. Muut yhteisöt: Iin kunnanvaltuutettu sekä Teknisen lautakunnan ja vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen. Harrastukset: Karavaanarointi ja luottamustoimet. - luottamushenkilöiden ansiotason turvaaminen, eli osittainkin työstä vapautetun luottamushenkilön palkka oltava 4. palkkaryhmä korotettuna 33 prosentilla - rakennusmiehet ja naiset rohkeasti kokeilemaan urakkatyötä ja urakkalaskentaa myös Oulun ulkopuolella 7 Ossi Heikkinen 50-vuotias raudoittaja Oulusta, naimisissa. Luottamustoimet yrityksessä: Pääluottamusmies - ei eläkeiän nostolle - korvaus työharjoittelijoille 6

5 Liittokokousvaalit Jarno Holappa 27-vuotias rakennusmies Oulusta, avoliitossa, yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen ja nuorisovastaava, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön nuorisojaoston puheenjohtaja, Rakennusliiton nuorisojaoston jäsen. Harrastukset: Salibandy. - harmaa talous kuriin - työmaat turvalliseksi - työehtosopimuksista pidetään kiinni - nuoria mukaan ammattiosastojen toimintaan - koulusta valmistuneita nuoria rakentajia suoraan firman kirjoille, ei vuokrafirmojen pyöriteltäväksi 9 Marko Hongisto Osasto 203. Kello 40-vuotias muurari / laatoittaja Kellosta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton Oulun aluejärjestön työsuojelujaoston jäsen Yrityksessä: Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Musiikki, kalastus, metsästys, lenkkeily - turvallisemmat työmaat - asenne työsuojeluun parannuttava kaikilla tasoilla - kaikkien otettava vastuu työsuojelusta, tahallisista vaarojen aiheuttamisista sekä vaaratilanteiden ottamisista sanktiot - tasa-arvoa työmaille, myös naiset koulutustaan vastaaviin ammattitöihin työmailla - ammattityölle annettava sille kuuluva arvo = aliurakoinnista kitkettävä pois epämääräiset tekijät ja pimeä työ 10 Heikki Hytinmäki Osasto 350 Haapavesi 45-vuotias kirvesmies Haapavedeltä, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 350 sihteeri Työpaikalla: TSV / yhteysmies Muut yhteisöt: Haapaveden kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen, Haapaveden Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen Harrastukset: Lukeminen, musiikki - työssä jaksaminen - nuoret mukaan osastotoimintaan 7

6 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 11 Marko Hämäläinen Osasto 222. Raahe 27-vuotias kirvesmies Pyhäjoelta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 222. Raahe, hallituksen jäsen Muut yhteisöt: Raahen ammattiopiston neuvottelutoimikunnan jäsen Harrastukset: Metsästys, kalastus 12 Heikki Isoaho Osasto 286. Haapajärvi 32-vuotias betonimies Ylivieskasta, naimisissa, 3 lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 286:n varapuheenjohtaja Yritystason luottamustoimet: Elementtitehtaan luottamusmies. Harrastukset: Metsästys, kalastus - rakennustuoteteollisuusalan taulukkopalkkoihin reilu korotus (epätasa-arvoinen muiden työehtosopimustemme taulukkopalkkojen kanssa) - lauantait pois lomapäivälaskurista (lauantai ei ole ollut työpäivä enää vuosikymmeniin) - tehokkuutta ja ryhtiä tuoteteollisuuden tes- neuvotteluihin 13 Kalevi Jaakola Osasto 346. Oulainen 55-vuotias raudoittaja Oulaisista, naimisissa, yksi lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 346:n puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, Rakennusliiton raudoitusjaoston jäsen 14 Vesa Juntunen 44-vuotias rakennusmies Oulusta, naimisissa 8 Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön rakennusmiesjaoston- sekä työsuojelujaoston jäsen Yrityksen / työpaikan luottamustoimet: Alueyksikön pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Mökkeily - liiton jäsenmäärän kasvattaminen - aika- ja urakkapalkkoihin korotus - työturvallisuuden parantaminen, tavoitteena 0-tapaturmaa - luottamushenkilöiden alueellisen koulutuksen lisääminen

7 Liittokokousvaalit Lasse Juola Osasto 359. Kalajoki 60-vuotias kirvesmies Kalajoelta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 359:n puheenjohtaja Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Moottoripyöräily, kuntoilu 16 Jukka Jämsä Osasto 53. Rakennustuote. Oulu 55-vuotias operaattori Haukiputaalta, naimisissa, kolme aikuista lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 53:n hallituksen jäsen Harrastukset: Liikunta ja lukeminen - rakennustuoteteollisuuden tes:n vuoro- ja ikälisien jälkeenjääneisyyden korjaaminen - ostovoiman turvaaminen - terveyshaittojen minimointi kolmivuorotyössä, vuorojärjestelmät 17 Jouni Karekivi 45-vuotias kirvesmies Oulusta, naimisissa, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton hallituksenja taloustyöryhmän jäsen, Rakennusalan tes-neuvottelukunnan jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 59:n hallituksen jäsen ja luottamusmies. Muut yhteisöt: SAK:n valtuuston jäsen. Harrastukset: Lenkkeily/kävely, kalastus, lentopallo. - jäsenhankinta - luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu -verkoston kehittäminen - liitto-organisaation kehittäminen - SAK:n ravistelu - eri ikäryhmien tasavertaisuuden edistäminen työelämässä - ansiotason kehittäminen / urakkahinnoittelu - työterveyshuollon kehittäminen ja työssä jaksaminen 18 Juha Kilpeläinen Osasto 222. Raahe 47-vuotias rakennusmies Raahesta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 222:n sihteeri Harrastukset: Autourheilu, kalastus 9

8 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 19 Pentti Kilpeläinen Osasto 222. Raahe 50-vuotias betoniraudoittaja Raahesta, naimisissa, yksi aikuinen lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 222:n taloudenhoitaja - ulkomaisen harmaan työvoiman käyttö hallintaan 20 Jouni (Jone) Kinnunen Osasto 286. Haapajärvi 53 - vuotias haapajärvinen kirvesmies, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 286:n puheenjohtaja ja luottamusmies Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Haapajärven kaupungin Tarkastuslautakunnan jäsen ja Sivistyslautakunnan varajäsen Harrastukset: Liikunta, tanssi, karaoke, moottoripyöräily 21 Juhani Kinnunen Osasto 105. Pulkkila 51-vuotias kirvesmies Pulkkilasta, naimisissa, kaksi aikuista lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 105:n puheenjohtaja ja luottamusmies. Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Harrastukset: Moottoripyöräily 22 Lauri Kiuttu Osasto 614. Oulu 48-vuotias muurari / kouluttaja Oulunsalosta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton muurausjaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 614:n puheenjohtaja Harrastukset: Lentopallo - nuorten rakentajien ja -muurareiden asioihin ja asemaan kiinnitettävä huomioita 10

9 Liittokokousvaalit Ari Kivelä Osasto 303. Pyhäsalmi 39-vuotias kirvesmies Pyhäsalmelta, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 303:n puheenjohtaja Harrastukset: Metsästys ja kalastus 24 Harri Kontiainen 49-vuotias kirvesmies Oulusta, naimisissa, neljä poikaa Luottamustoimet yrityksessä: Alueyksikön varaluottamusmies Harrastukset: Metsästys, kalastus, liikunta - irtisanomissuoja paremmaksi - työttömyysturva paremmaksi, mm. karenssit ja sovittelu pois 25 Arto Konttila Osasto 351. Nivala 54-vuotias kirvesmies Nivalasta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 351:n sihteeri, aluejärjestön kokousedustaja Harrastukset: Metsästys, kalastus ja moottoripyöräily 26 Kari Koponen 52-vuotias asfalttimies Haukiputaalta, naimaton Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton asfalttialan jaoston jäsen Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Lemminkäinen Oyj, alueyksikön pääluottamusmies(asfaltti) Harrastukset: Lukeminen, uinti 11

10 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 28 Tapio Kyllönen 54-vuotias kirvesmies Kiimingistä, avovaimo ja kaksi aikuista lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n puheenjohtaja, osasto 59. Oulu puheenjohtaja, Rakennusalan työttömyyskassan hallituksen jäsen Työpaikalla: Työmaan työsuojeluvaltuutettu / yhteysmies Muut yhteisöt: Kiimingin kunnan rakennus- ja teknisen lautakunnan jäsen, Kiinteistö Oy Kaijonhaka hallituksen puheenjohtaja Harrastukset: Kaikki mökkeilyyn liittyvä, metsästys, kalastus, marjastus yms. - kokonaisvaltainen työelämän laatuun satsaaminen - lähtökohtana tulee olla, että töihin on kiva lähteä, työpaikalla on mahdollisuus vaikuttaa ja työpaikan menettelytavat ovat oikeudenmukaisia - noudatetaan työehtosopimuksia ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä 27 Matti Korteniemi Osasto 102. Maalarit. Oulu 45-vuotias mattoasentaja Oulusta, naimisissa, kolme lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102:n hallituksen jäsen Luottamustoimet yrityksessä: Matto Nurminen Oy:n luottamusmies - työehtosopimusasiat 29 Veli-Pekka Kylmäoja 52-vuotias rakennusmies Oulusta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Valtakunnallisen työsuojelujaoston jäsen, RL:n Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, aluejärjestöntyösuojelujaoston puheenjohtaja, osasto 59:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Työpaikalla: Alueyksikön luottamusmies ja -työsuojeluvaltuutettu Harrastukset: Moottoripyöräily, avantouinti - työturvallisuus on kaikkien etuoikeus - nyt oltava lujana isäntien heikennyksiä vastaan - nuoria alalle - työhyvinvointiin kiinnitettävä huomioita 12

11 Liittokokousvaalit Jarmo Käkelä Osasto 234. Kuusamo 45-vuotias muurari / kirvesmies Kuusamosta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Toiminut aiemmin Oulun aluejärjestön edustajakokousedustajana sekä osastojen 663:n ja 234:n hallinnoissa. Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Toiminut aiemmin pääluottamusmiehenä, nyt Kuusamon kaupungilla työmaan vastaavana. Muut yhteisöt: Kuusamon reserviläisten puheenjohtaja, Kuusamon veteraanitoimikunnan hallituksen jäsen, Kuusamon MPK:n hallituksen jäsen Harrastukset: Hiihto, sauvakävely, tanssiminen, maanpuolustustoiminta - tes-palkkojen korotus (rakentajat, ammattia vaativat alat) - nuorten työllistyminen (kynnys työllistää, eivät ole vielä ammattilaisia) - määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden vakinaistamiset (kunnat / kaupungit) - ulkomaalaisten työntekijöiden tasa-arvoisuus (ei alle tes:n palkkoja, ei pimeää työvoimaa) 31 Aarto Laakko Osasto 234 Kuusamo 54 - vuotias kuusamolainen putkiasentaja, naimisissa, kolme lasta, yksi lapsenlapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 234:n sihteeri, Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n kokousedustaja Työpaikalla:Yhteysasiamies Harrastukset: Metsästys, kalastus, uinti - Työehdot; Aikataulut asiallisimmiksi, työterveyshuolto myös lyhytaikaisiin työsuhteisiin. - Työhyvinvointi; Kuntoremontti ammattialakohtaisemmaksi, harrastekursseja Siikarannan ulkopuolelle. - Talotekniikka-ala; Nuorten sijoittuminen alalle turvattava. 32 Kirsi Lauri Osasto 102. Maalarit. Oulu 35-vuotias erikoismaalari Iistä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102:n hallituksen jäsen Harrastukset: Metsästyskoirat 13

12 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 33 Mikko Lehtelä Osasto 223. Maanrakennus. Raahe. 37-vuotias koneenkuljettaja Raahesta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 223:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen varajäsen. Yritystason luottamustoimet: Pääluottamusmies Pentti Hämeenaho Oy:ssä. Muut yhteisöt: Raahen Moottorikerhon puheenjohtaja. Harrastukset: Moottoripyöräily, autosuunnistus, metsästys. - lapsiperheiden asiat; isyys- / äitiysvapaiden kehittäminen - vuorotyöntekijöiden sopimusten ja työehtojen kehittäminen maa- ja vesirakennusalalla / tehdaspalveluissa - eritysolosuhteiden huomioiminen maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksessa 34 Tommi Leinonen Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 40-vuotias putkiasentaja Limingasta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 393:n hallituksen jäsen Yritystason luottamustoimet: LVI-Center Oulu Oy:n luottamusmies Muut yhteisöt: Limingan Teknisen lautakunnan varajäsen Harrastukset: Autojen rakentelu - palkankorotukset kohdalleen - ei työantajapuolen heikennyksiä läpi 35 Olli Liminka Osasto 262. Raudaskylän tiili. 32-vuotias trukinkuljettaja Ylivieskasta, avoliitossa, yksi lapsi. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 262:n puheenjohtaja Harrastukset: Hiihto, sulkapallo 14

13 Liittokokousvaalit Pekka Lindström Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 46-vuotias putkiasentaja Oulusta, avoliitossa, kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 393:n hallituksen jäsen Työpaikalla: Alueyksikön pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Harrastukset: Moottoripyöräily ja metsästys. - edunvalvonta ja tes:n noudattaminen - palkkauksen kehittäminen - lomautusten sijaan ammatillista koulutusta - vuokratyön suitsiminen - työsuojelun edistäminen järkevällä tavalla 37 Titta Mansikkamäki 39-vuotias kirvesmies Kiimingistä, mies ja kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen ja osasto 59:n hallituksen jäsen. Harrastukset: Kuntoilu 38 Vilho Nikkinen Osasto 203. Haukipudas 52-vuotias kirvesmies Haukiputaalta, vaimo ja neljä lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton kirvesmiesjaoston jäsen Yritys/työmaatason luottamustoimet: Työmaan yhteysmies, Skanska Harrastukset: Urheiluseuratoiminta - urakkahinnoittelu ajan tasalle - ulkomaisen työvoiman käyttö hallintaan - harmaa talous kuriin 39 Pentti Nurro Osasto 489. Maanrakennus. Oulu 53-vuotias autonkuljettaja Oulusta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489:n varapuheenjohtaja, Rakennusliiton maa-ja vesirakennusalan jaoston puheenjohtaja ja tes-neuvottelukunnan jäsen Muut yhteisöt: Oulun Kisko ry:n johtokunnan jäsen Harrastukset: Lentopallovalmentaja - Suomen työehtosopimukset kotimaan rakennuskohteissa - työntekijöiden järjestäytymisen nostaminen 15

14 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 40 Veli Paasimaa Osasto 167. Muhos. 43-vuotias kirvesmies Muhokselta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 167:n puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja kirvesmies /rakennusmiesjaoston puheenjohtaja, Oulun ja ympäristön rakennustyöläisten lomasäätiön hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliiton valtuuston varajäsen. Muut yhteisöt: Muhoksen kunnanvaltuutettu, Muhoksen teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Muhoksen Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja, Hirsijärven Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Muhoksen Vasemmisto ry:n puheenjohtaja, Tikkalan yksityistien toimitsijamies. Harrastukset: Metsästys ja kalastus. Muuta: Vasemmistoliiton ehdokkaana kevään 2011 eduskuntavaaleissa Tavoitteita liittokokouskaudelle : - elämisen laadun ja toimeentulon ratkaisevat kestävät työsuhteet ja työstä saatava palkka sekä turvalliset työmaat, nämä elementit tulee pitää tärkeinä niin liittotasolla kuin koko ay kentällä. Kaikenlaiset heikennysesitykset joita EK suoltaa jatkuvasti kieroilla perusteilla on torjuttava voimakkaasti ja tuotava esiin asioiden todellinen puoli - työtaisteluoikeuteen ei pidä kajota. Työnantajien jatkuvat vaatimukset heikentää lakko-oikeutta eivät ole millään lailla perusteltuja eivätkä todellisuuteen pohjautuvia, meillä rakentajilla ei ole tässä varaa minkäänlaisiin heikennyksiin eikä kyllä pitäisi olla muillakaan ammattiliitoilla koska työelämässä on työntekijöillä oltava oikeus yhteistoiminnassa puolustaa oikeuksiaan. Heikennykset kaventaisivat tätä oikeutta merkittävästi ja lisäisivät työnantajien yksinvaltaa, Suomessa kuitenkin sopimukset syntyvät varsin kivuttomasti sillä kaikki ammattiliitot pyrkivät aina sopimuksiin - ulkomaisen työvoiman virta suomeen kasvaa ja ongelmat sen myötä, työlupakäytännön helpotus aiheuttaa tulevaisuudessa mielestäni hyvinkin vakavia selkkauksia jos suomalaiseen virkakoneistoon ei suunnata huomattavasti lisää voimavaroja. Meillä ei ole varaa nykyisen Olkiluodon tapaiseen työmaahan joka elää kuin omaa elämää ja edunvalvonta saati muu tiedonkulku on täysin mahdotonta. On saatava tällaisille suurille rakennuskohteille sopimus ulkomaisen työvoiman työehdoista sekä sovittava myös pitävä kontrollointi ehtojen tarkistamiseksi luotettavasti - eläkeiän nostoon on myös liittona reagoitava hyvinkin kriittisesti, rakennusala on kuitenkin fyysisesti raskas työala eikä nykyiselläänkään monikaan jää terveenä eläkkeelle saati nauti useista terveistä eläkevuosista. Kaikille suotakoon mahdollisuus nauttia terveistä vanhuuden päivistään! 41 Jouko Paaso-Rantala 43-vuotias kirvesmies Ylikiimingistä, vaimo ja neljä lasta, heistä 2 aikuista Harrastukset: Metsästys, kalastus ja muu luonnossa liikkuminen - Rakennusliiton järjestötoiminnan järkeistäminen ja päivittäminen - luottamusmieskoulutusta enemmän jäsenhankintaan painottuvaksi - kaksi alinta palkkaluokkaa pois - sairausajan ja ansioturvan karenssit pois 16

15 Liittokokousvaalit Samuli Pekkala Osasto 489. Maanrakennus 30-vuotias maanrakennuskoneen kuljettaja Oulusta, avoliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489. Maanrakennus, Oulu, hallituksen jäsen. Harrastukset: Moottoripyörät / autot 43 Tapani Pitkänen Osasto 489 Maa- ja vesirakennus, Oulu 54-vuotia maanrakennuskoneen kuljettaja Oulusta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 489:n puheenjohtaja, Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen. Työpaikalla: Yrityskohtainen luottamusmies Harrastukset: Metsästys 44 Taisto Puurunen Osasto 425 Pudasjärvi 50-vuotias mittakirvesmies Pudasjärveltä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton os. 425:n puheenjohtaja Työpaikalla: Yhteysmies, Lapin Teollisuusrakennus Oy, Kittilän kultakaivos Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Pudasjärven Vasemmistoliitto. Harrastukset: Juoksu (puoli- ja koko maraton), hiihto, marjastus, vaellukset, Iijoki-soutu. - tulevien työehtosopimusten palkankorotukset pois vapaamatkustajilta (Loimaan kassan jäsenet) - työehtosopimuksen työkohtainen lisä muutettava siten, että piikkauksesta, saneeraustöistä ja tunnelitöistä maksetaan erillistä lisää - oman ammattitaidon kehittäminen - oman aktiviteetin lisääminen yhteisten asioiden hoidossa 17

16 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 45 Mika Rissanen Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 34-vuotias ilmastointiasentaja Oulusta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 393:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Yritystason luottamustoimet: Talepolar Oy:n pääluottamusmies Harrastukset: Lentopallo, kuntosali, rullaluistelu, kalastus - saavutettujen etujen säilyttäminen - harmaan talouden kitkeminen - rakennusalalla eläkeiän laskeminen - ilmastointitöiden urakkahinnoittelun edelleen kehittäminen Markku Roine Osasto 53. Rakennustuote. Oulu 49-vuotias muottikirvesmies Oulusta, avioliitossa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Tes-neuvottelukunnan jäsen, rakennustuotealan jaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, Osasto 53:n puheenjohtaja, rakennustuotealan ammattitutkintotoimikunnan jäsen Työpaikalla: Pääluottamusmies Harrastukset: Uinti ja kuntosali - on turvattava rakentajien ostovoima, eli palkankorotusten on oltava yli vuosittaisen inflaation - taulukkopalkat suuremmaksi Rakennustuotealan tavoitteet: - työn vaativuusluokkien määritelmät selkeämmäksi - palkkiopalkkatyöhön 20 % sääntö - palvelusaikalisä alkamaan jo kahden vuoden työsuhteen jälkeen Tommi Räsänen Osasto 102. Maalarit. Oulu 43-vuotias maalari Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 102. Maalarit puheenjohtaja, Rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n hallituksen jäsen 48 Sauli Saarela Osasto 223. Maanrakennus. Raahe 54-vuotias autonkuljettaja Raahesta 18 Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton maa- ja vesirakennusalan jaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 223:n puheenjohtaja ja luottamusmies Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Raahen ammatillinen paikallisjärjestö ry:n puh.johtaja Harrastukset: Moottoripyöräily ja ay-toiminta - kunnon palkankorotukset tuleviin sopimuksiin - ei ns. nollaratkaisuja - palkankorotukset suoraan työehtosopimuksiin, ei paikalliseriä - vuorotyöjärjestelmiin selvennyksiä

17 Liittokokousvaalit Tuomo Saari Osasto 295. Ylivieska 44-vuotias mattomies Ylivieskasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 295:n puheenjohtaja, Rakennusliiton liittovaltuuston toinen varajäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Ylivieskan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Harrastukset: Lentopallo, ulkoilu, kalastus, metsästys - lattiapäällystysalan urakkahintojen selkeyttäminen ja tasokorotukset - rakennusalojen palkkausta ylös - järjestäytymisasteen nostaminen 50 Jarmo Salo Osasto 203. Haukipudas 32 vuotias kirvesmies Haukiputaalta, naimisissa ja yksi lapsi Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton nuorisojaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen, osasto 203:n hallituksen jäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Haukiputaan kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen, Haukiputaan Vasemmisto ry:n sihteeri Harrastukset: Jalkapallo, salibandy, hiihto, koiran kanssa ulkoileminen, puutyöt, järjestötoiminta ja politiikka Muuta: Vasemmistoliiton ehdokkaana kevään 2011 eduskuntavaaleissa Tavoitteita liittokokouskaudelle Järjestäytymisen ylläpito, Rakennusliiton elinehto. Työmaa tasolle täytyy saada järkevä rekrytointi liikkeelle, yksityisiin työttömyys kassoihin katoaa aivan liikaa porukkaa. Näin rakennat huomista - kurssi, täytyy järjestää! Eli miten saat ihmisen liittymään ammattiliittoon työmaalla ja kertomalla kuinka tärkeää se on. Siitä olisi kurssilla käytännön harjoitteita paljon. Nämä kurssit voitaisiin vetää paikallisesti tai Siikarannassa. Toimitsijoillekaan tämä kurssi ei olisi pahitteeksi käydä kertaamassa. Harmaa talous Harmaassa taloudessa jää hoitamatta työnantajille määrätyt velvoitteet. Tällaisia ovat muun muassa lakisääteiset sosiaalimaksut ja verot. Harmaata taloutta on rakennus-, ravintola- ja kuljetusaloilla. Eduskunnan tarkastus valiokunnan raportin mukaan toissa vuonna harmaan talouden vaikutukset olivat 12 miljardia euroa. Harmaan talouden vuoksi verotuloja menetetään näin ollen viitisen miljardia vuodessa. Uskallan väittää, että tuo summa on tällä hetkellä isompi ja tulee isommaksi jos asialle ei tehdä mitään. Nämä rahat ovat pois meidän kaikkien hyvinvoinnista. Tällä hetkellä maksujen laiminlyönnistä yritys voi saada korkeintaan euron sanktion ja saat olet vapaa vankilasta kortin. Eduskunta voi säätää lakia kovemmaksi ja sanktioita isommiksi, mutta se ei pelkästään riitä. Rahaa on löydyttävä valvontaan. Viranomaisia on palkattava valtiovallan taholta tähän tehtävään. Henkilökorttiin liitettävä verokoodi on myös hyvä keino. Verokoodista voisivat viranomaiset tarkistaa maksaako kaveri veroja ja minne vai ollenkaan. Ilman verokoodillista henkilökorttia olisit pimeä työntekijä. Jokainen Rakennusliiton jäsen tekisi omalta osaltaan harmaan talouden estämiseksi kaikkensa. Esimerkiksi, jos tietää, että omalla työmaalla touhuillaan pimeästi, niin ilmoitettaisiin siitä liittoon tai suoraan työsuojelupiiriin. Harmaan talouden torjuminen, vaikka se ei ole Rakennusliiton perustehtävä, liittyy mielestäni olennaisesti taisteluun työolojen ja työehtojen parantamiseen. 19

18 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 51 Risto Siekkinen 45-vuotias bitumieristäjä Oulunsalosta, naimisissa, 4 lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen jäsen Luottamustoimet muissa yhteisöissä: Oulunsalon kunnanvaltuuston vpj, Tarkastuslautakunnan pj, Tulevaisuus lautakunnan vpj, TUL:n Oulun piirin pj, Oulunsalon kirkkovaltuutettu ja neuvoston jäsen, Oulunsalon vasemmiston kunnallisjärjestön pj, Virpiniemen liikuntaopiston hallituksen jäsen Harrastukset: Urheiluseuratoiminta, metsästys, soittelen vähän kitaraa ja bassoa, sulkapallo - työntekijöiden järjestäytyminen tulee olla 100 %. Vain järjestäytymisellä voimme taata vahvan neuvotteluyhteyden työnantajapuoleen - luottamusmiehen tulisi perehdyttää uusi työntekijä myös osaltaan, jotta järjestäytymiseen olisi valmiuksia. Näin ollen työehtosopimukseen pitää saada enemmän luottamusmies tunteja - jos työntekijä joutuu korvauksetta olemaan pakkasen takia vapaalla, niin tähän tulisi saada muutos. Jos työnantajapuoli ja liitot eivät pääse tästä työehtosopimuksessa sopimukseen, tulisi pakkaset maksaa liiton kassasta ilman viikon omavastuu aikaa. - työehtosopimuksen tulee olla aukoton, jottei sitä voida aina tulkita työnantajan eduksi. - urakkahinnat tulee merkitä sopimukseen. Jos kirjassa lukee, että sovitaan erikseen, se voi tarkoittaa, ettei niistä töistä makseta erikseen mitään. Ne jopa saatetaan vähentää urakasta. Muistakaa; Vain järjestäytymällä meillä on voimaa ja äänestämällä saamme aktiivisimmat päättämään näistä asioista. 52 Risto Simonen Osasto 295. Ylivieska 50-vuotias nosturinkuljettaja Ylivieskasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 295:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön konemiesjaoston jäsen Harrastukset: Varjoliito, musiikki, karaoken veto - työterveyshuolto kattavaksi kaikille 53 Jari Skinnari Osasto 222. Raahe 43-vuotias rakennusmies Raahesta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton osasto 222:n hallituksen jäsen. Harrastukset: Talvella jääkiekon seuraaminen (järjestysvalvonta), kesällä pesäpallon seuraaminen (järjestysvalvonta). 20

19 Liittokokousvaalit Pertti Snicker Osasto 393. Putkimiehet. Oulu 55-vuotias putkiasentaja Limingasta, naimisissa Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton liittohallituksen ja tes-neuvottelukunnan jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja aluejärjestön varapuheenjohtaja, osasto 393:n puheenjohtaja. Yritystason luottamustoimet: Pääluottamusmies. Muut yhteisöt: Limingan kunnanvaltuutettu. Harrastukset: Järjestötoiminta, kotiaskareet. - EK:n palkka-ankkurin nostaminen - talotekniikka-alan urakkahinnoittelun pitäminen ajan tasalla ja kehityksen mukana - jäsenistön kouluttaminen urakkahinnoitteluun ja muuhun edunvalvontaan 55 Jukka Tauriainen Osasto 234. Kuusamo 46-vuotias kirvesmies Kuusamosta, naimisissa, kaksi lasta. Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 234:n varapuheenjohtaja Harrastukset: Metsästys ja kalastus - ammattiosastojen toiminta turvattava riittävillä jäsenmaksupalautuksilla - työttömyysalueilla erikoistarkkailu lähetetylle työvoimalle, kaikille samansuuntaiset ansiot työstä - työterveyshuolto ajan tasalle myös pienissä yrityksissä - työttömyysturvan karenssit liian kova rangaistus, jos työttömyys alkaa työntekijästä johtumattomasta syystä. Karenssi poistettava 56 Eero Turpeinen 56-vuotias torninosturin kuljettaja Haukiputaalta, naimisissa, yksi aikuinen tytär Luottamustoimet Rakennusliitossa: Rakennusliiton valtakunnallisen konemiesjaoston jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen ja konemiesjaoston puheenjohtaja ja luottamusmies, osasto 59:n hallituksen jäsen Muut yhteisöt: Haukiputaan kunnanvaltuuston varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen. Harrastukset: Agillitytoiminta oman koiran kanssa, kunnallispolitiikka - nostureihin hissit pakollisiksi - rakennusmiesten ja -naisten palkkaluokat kohdalleen - kuljettajien aurinkolasimääräys työehtosopimukseen selkeämmin - ulkomaisen harmaan / pimeän työvoiman poisto maasta, tarvittaessa joukkovoimalla 21

20 Tule Rakentamaan Liittoa -vaaliliitto Oulun alueen ehdokkaat 57 Antero Valkola Osasto 425. Pudasjärvi 52-vuotias rakennusmies Pudasjärveltä, naimisissa, neljä lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 425:n hallituksen jäsen ja luottamusmies Harrastukset: Lentäminen (ultrakevyt lentolupakirja), metsästys, kalastus, lasten harrastusten tukeminen. - ansiosidonnaisen työttömyysturvan sovittelu poistettava (alle kahden viikon työsuhteet), työttömyyspäiviltä saatava täysi korvaus à edesauttaisi työllisyyttä ja vähentäisi pimeän työn tekoa - koulutusajalta ei ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksupäivien vähentämistä, kun kyseessä lisäkoulutus ammatin ylläpitämiseksi 58 Jarmo Vikstedt 35-vuotias kirvesmies Ylikiimingistä Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 59:n hallituksen varajäsen Yritys/ työmaatason luottamustoimet: Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu, työmaan yhteysmies - yhtenäiset edut ja käytännöt niin isoissa kuin pienissäkin firmoissa - työehtosopimuksen tekstiä selkeämmäksi, porsaanreiät pois - työturvallisuus on kaikkien asia 59 Raimo Välikangas Osasto 192. Ii 54-vuotias kirvesmies Iistä, vaimo ja kaksi lasta Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 192:n hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun aluejärjestön hallituksen jäsen. Muut yhteisöt: Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja 60 Juha Yliniitty Osasto 346. Oulainen 43-vuotias kirvesmies Oulaisista Luottamustoimet Rakennusliitossa: Osasto 346:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Luottamustoimet työmailla: Urakkaporukan etumies Harrastukset: Kuntosali ja metsätyöt - ulkomainen pimeä työvoima hallintaan - enempi urakkatöitä perinteisen työkuntamallin mukaan, vähempi epämääräistä aliurakointia/vuokratyövoimaa 22

Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen.

Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen. Yhteistyöllä vahva liitto Hämeen METALLISANOMAT 2012 Kuva Jarkko Nissinen Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen. Johtaminen jäi 70-luvulle Metalli on merkittävä

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004.

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 SIVU 2 SIVU 2 SIVU 3 SIVU 3 SIVU 4 ja 5 SIVU 6 ja 7 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. AMMATTIOSASTON TOIMISTOLLA

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Savo-Karjala. Pikavoittoja on helppo luvata, mutta se ei ole vastuullista. kautta on vastuullista edunvalvontaa. Emme aina tule ajatelleeksi

Savo-Karjala. Pikavoittoja on helppo luvata, mutta se ei ole vastuullista. kautta on vastuullista edunvalvontaa. Emme aina tule ajatelleeksi Savo-Karjala Valitaan parhaat päättäjiksi YHTEISTYÖSSÄ METALLIN VAALIT 2012 Ennakkoäänestys 2. 16.3.2012 Uurnavaali 25. 27.3.2012 Metalliliitto näytti viime syksynä, miten vahva ammattiliitto voi kantaa

Lisätiedot

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2007

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2007 Hyvää kevättä Helsingin kirvesmiehille! Linjalanka Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2007 Lisää urakkatöitä! Urakkatöillä pidetään yllä kirvesmiesten ansiokehitystä. Urakoita pitäisi

Lisätiedot

Lakko-organisaatio saatiin testattua

Lakko-organisaatio saatiin testattua HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2011 Tässä lehdessä: Heli Hovi-Karlsson esittelyssä sivulla 12 Lisäksi mm: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä: Marcedes-mekaanikko Marianne Vallius esittelyssä sivulla 6 Pääkirjoitus Raimo Riima...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 1 SISÄLLYS Puheenjohtajan palsta 3 Teuvo Pykönen Kansilehden kuva: Lehti kannessa.j.k. Pääluottamusmiehen palsta 4 Hannu Sojakka Työsuojeluasioita 5 Eija Heikkilä

Lisätiedot

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2008

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2008 Linjalanka Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2008 Tes-kierros kuumenee, sopimuskausi päättyy helmikuussa Nyt haetaan peruskorjausta palkkoihin Paineet ansiotasoa tuntuvasti korottaviin

Lisätiedot

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012!

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012! www.elintarviketyolaiset.fi www.facebook.com/elintarviketyolaiset Ehdokkaat keskiaukeamalla! SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012

Lisätiedot

Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8

Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8 1 vasama 5/2012 To ukokuu 5 2012 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8 Harmaa talous puhutti Tampereella Kesäduunarin selviytymisohjeet Taitajat matkalla työelämään

Lisätiedot

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8 Nro 1/04 Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5 Osaston liittokokousaloitteita...8 Metalliliiton puheenjohtaja ja sihteeri haastattelussa... 14 2004 1 Komennusmies-lehti on Metallin ammattiosasto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013 PÖYTÄKIRJA kevät 2013 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (69) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 59 Esityslista... 62 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 63 Edustajiston

Lisätiedot

METALLITYÖLÄINEN. Kuntavaali 2008 ennakkoäänestys 15.-21.10.2008 vaalipäivä 26.10.2008. Reilu Suomi TEHDÄÄN YHDESSÄ REILU JA VÄLITTÄVÄ HELSINKI

METALLITYÖLÄINEN. Kuntavaali 2008 ennakkoäänestys 15.-21.10.2008 vaalipäivä 26.10.2008. Reilu Suomi TEHDÄÄN YHDESSÄ REILU JA VÄLITTÄVÄ HELSINKI METALLITYÖLÄINEN Syksy 2008 Kuntavaali 2008 ennakkoäänestys 15.-21.10.2008 vaalipäivä 26.10.2008 Reilu Suomi TEHDÄÄN YHDESSÄ REILU JA VÄLITTÄVÄ HELSINKI Tässä lehdessä Yhdistyksen kirje Sd-valtuustoryhmälle

Lisätiedot

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12 Numero 7 (1/2014) Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut sivu 12 Lehtitaloissa osingot etusijalla sivut 20 ja 30 Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille sivu 32 Hannu Siltala Enemmistö palkkatyöläisiä

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

Nro 1/08. Tässä numerossa: Historiaa, nykypäivää - ja kysymyksiä tulevaisuudesta

Nro 1/08. Tässä numerossa: Historiaa, nykypäivää - ja kysymyksiä tulevaisuudesta Nro 1/08 Tässä numerossa: Historiaa, nykypäivää - ja kysymyksiä tulevaisuudesta Komennusmies-lehti on Metallin ammattiosasto 254:n tiedotuslehti, joka vuonna 2008 ilmestyy yhden kerran. Päätoimittaja Risto

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa,

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa, METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2015 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus: Nyt jos koskaan on tärkeää äänestää...2 Ilpo Haaja: Solidaarinen ay-liike yli liittorajojen...3 Raija-Riitta Luiro-Piippo

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kuntavaalit, elämäsi tärkeimmät vaalit

Kuntavaalit, elämäsi tärkeimmät vaalit SEISKA SEISKA 1 HELSINGIN METALLI- JA KONEPAJATYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. 77:N JÄSENLEHTI 2 / 2012 Kuntavaalit, elämäsi tärkeimmät vaalit Valittujen edustajien päätökset vaikuttavat elämääsi kehdosta hautaan

Lisätiedot

Viisseiska Lokakuu 2009

Viisseiska Lokakuu 2009 Viisseiska Lokakuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Uusi TES voimaan 1.10.2009 Työsuojeluvaalit 1.11. 31.12.2009 Puheenjohtajan palsta s. 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot