Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015"

Transkriptio

1 URJALAN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TAMPEREENTIE URJALA Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015 Työselostus

2 Liite 1 Työselostus Sivu 1/13 Sisällysluettelo Katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus... 3 Lähtötiedot... 3 Tilaaja... 3 Työturvallisuus... 4 Työturvallisuuskoulutus... 4 Muut ohjeet... 4 Valaistuksen rakentaminen... 5 Valaisimet ja lamput... 5 Valaisinvarret... 5 Pylväät... 6 Pylväsjalustat... 6 Tarkastukset sekä käyttö- ja loppupiirrustukset... 6 Saneerausprojekti Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus... 7 Urakka muoto... 7 Maksuperuste... 7 Urakkasuhteet... 7 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus... 8 Pääsuoritusvelvollisuus... 8 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 8 Työn rajaus... 8 Sivuvelvollisuudet... 8 Työmaapalvelut... 8 Työmaan johtovelvollisuudet... 8 Työn toteutus, yhteistoiminta ja Urakka-aika... 9 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 9 Työaika... 9 Suoritusaika... 9 Töiden aloitus... 9 Töiden valmistuminen... 9 Viivästyssakko... 10

3 Liite 1 Työselostus Sivu 2/ Laatunvalvonta ja varmistus Laadunvalvonta Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Urakassa noudatettavat asiakirjat Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen julkisuus Vakuudet ja vakuutukset Urakoitsijan vakuudet Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Tilaajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutostyöt Tilaajan määrälaskenta Urakka Urakoitsijan organisaatio/edustajat Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus Riitaisuuksien ratkaiseminen... 13

4 Liite 1 Työselostus Sivu 3/13 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS Lähtötiedot Urakan kohteena on Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus vuonna Projekti käsittää yhteensä 642 kpl katuvalaisimia, valaisinvarret ja uusittavat puupylväät. Lisäksi on optiona alueiden 5 ja 8 valaisimet 327 kpl, niiden valaisinvarret ja huonokuntoiset puupylväät. Optio toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tilaaja Työselostuksessa urakoitsijalla tarkoitetaan työn suorittajaa ja tilaajalla työn tilaajaa, Urjalan kuntaa. Tilaaja: Urjalan kunta Tekninen palvelukeskus Tampereentie Urjala Urjalan kunnan yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Virta puh s-posti:

5 Liite 1 Työselostus Sivu 4/ TYÖTURVALLISUUS Suunnitteluvaiheessa katuvalaistuksen tilaajan turvallisuuskoordinaattori tekee työmaasta vaarojenja riskienkartoituksen, joka täydentää työselostuksen työturvallisuusosiota. Rakentamisvaiheessa katuvalaistuskohteen työturvallisuudesta vastaavana toimii urakoitsijan työnjohtaja. Työmaan työturvallisuussuunnitelma käydään läpi yhdessä pääurakoitsijan/ tilaajanvalvojan kanssa. Työkohteen osalta on ennen töihin ryhtymistä aina tutustuttava jokaisen työn työohjeisiin ja tekijät on opastettava esimiehen toimesta kuhunkin työhön sekä dokumentoitava käsitellyt asiat. Työssä ja asennuksissa noudatetaan standardeja SFS 6000 ja 6002 sekä Infra 2006 / Rakennusosaja hankenimikkeistö; Määrämittausohje, jota tämä työselitys hankinta- ym. asioiden osalta täydentää. Työturvallisuuskoulutus Työntekijät, jotka työskentelevät yleisesti liikennöidyllä tiellä, tulee olla vähintään TIETURVA 1 koulutus. Työnjohtajilla, jotka vastaavat työnjohtamisesta, tulee olla TIETURVA 2 koulutus. Suunnittelijoilla, jotka vastaavat suunnittelusta, tulee olla vähintään TIETURVA 2 koulutus. Urakoitsija huolehtii, että hänen palveluksessaan olevalla henkilöstöllä on voimassa oleva hätäensiapukoulutus, SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus, työturvallisuuskoulutus, tulityökoulutus sekä tieturvakoulutus. Nostolaitteen kuljettajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla valtioneuvoston työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun asetuksen (VNa 403/2008) mukainen pätevyys. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää todistukset mainituista koulutuksista. Muut ohjeet Työkohde sijaitsee Urjalan kunnan alueella, jolla on henkilö- ja autoliikennettä. Urakka-alue sisältää kunnan katujen lisäksi valtion teitä. Urakoitsija hankkii tarvittavat luvat valtion teillä työskentelyyn. Asennustyössä on huomioitava nostotöihin käytettävän nostoalustan turvallisuus. Urakoitsija tekee kohteesta sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen. Mikäli urakoitsija haluaa poiketa suunnitelmista, tulee siitä olla yhteydessä suunnittelijaan ja/tai tilaajanvalvojaan. Jos urakoitsija havaitsee suunnitelmien ja toteutuksen välisiä eroavaisuuksia tai ristiriitoja, on niistä oltava yhteydessä suunnittelijaan ja/tai tilaajanvalvojaan.

6 Liite 1 Työselostus Sivu 5/13 Sähkö- ja telekaapeleiden, vesi- ja viemärijohtojen sekä muiden maassa olevien laitteiden näyttö tulee tilata ennen mahdollisten kaivuutöiden aloittamista. Tilaus ja näytöistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Tarvittavat liikenteen ohjausjärjestelyt ja suunnitelmat tekee urakoitsija omalla kustannuksellaan. VALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Pylväsjalustat ja kaapelointi säilytetään. Kaapelointi ja kytkentäkalusteet uusitaan tarvittavin osin. Kytkentäkalusteelta / AMKA-liittimiltä valaisimelle tulevat johdotukset uusitaan. Kytkettäessä valaistus on vaiheistettava tasaisesti. Valaistuksen ryhmitys säilytetään ennallaan. Urakoitsija tarkistaa yhdessä suunnittelijan ja/tai tilaajanvalvojan kanssa valaisinten, valaisinvarsien ja vaihdettavien pylväiden määrät. Valaisimet ja lamput Valaisimina käytetään Schredérin Ambar 150W, 100W ja 70W valaisimia sekä Schredérin Nano 70W ja 50W valaisimia korvaussuunnitelman (liite 2) mukaisesti (ks. taulukko 1, Valaisinten tiedot) tai vastaavia. Mikäli urakoitsija aikoo käyttää toisia kuin korvaussuunnitelmassa käytettyjä valaisimia, toimittaa tarjouksen antaja valaistusteknilliset laskelmat katutyypeittäin tilaajalle. Laskelmien on täytettävä korvaussuunnitelman mukaisten valaisimien valaistustaso. Taulukko 1: Valaisinten tiedot. Käytettävät valaisimet AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 150W 150/-30/120 STD AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 100W 100/-30/120 STD AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 70W 70/-25/125 STD Nano ST70W lasikupu 1xST70W Nano ST50W lasikupu 1xST50W Valaisimet varustetaan Phillipsin tai Osramin valmistamilla 4Y-lampuilla. Valaisimissa käytetään suurpainenatriumlamppuja. Urakoitsija käy läpi yhdessä tilaajan kanssa laitetaanko keskustaalueelle valkoista valoa tuottavia monimetallilamppuja. Urakoitsija käy läpi yhdessä tilaajan kanssa vuosittain teknologian tarkistuksen, olisiko valaistus mahdollista toteuttaa LED-teknologiaa käyttäen. Mikäli päädytään LED-teknologiaan, tehdään siitä erillinen urakkasopimus ja urakoitsija toimittaa tilaajalle valaistuslaskelmat ko. valaisimista. Valaistuksen vaihdossa on huomioitava, että valaistus on oltava joka päivä toimintakuntoinen. Urakoitsijan tulee antaa kaikkien toimittamiensa valaisimien ja tarvikkeiden huolto ja takuutiedot. Lamppujen osalta tarkistetaan h toiminta-aikana tapahtunut lamppujen kuolleisuus, mikäli se on suurempi kuin valmistajien ilmoittama, vaihtaa urakoitsija ne omalla kustannuksellaan. Valaisinvarret Kaikki puupylväiden valaisinvarret vaihdetaan uusiin. Valaisinvarsina käytetään kuumasinkittyjä ja sankasidekiinnitteisiä 1,5m varsia, 15TV30. Valaisimen vaihtoon kuuluu uusia myös varren / pylvään sisälle tuleva MKEMP / MMJ 3x2,5mm² kaapeli. Pylvään alapään kytkentätilassa pylväskaapeli liitetään ehjään entiseen pylväskalusteeseen tai AMKA linjassa ehjiin vaihtoliittimiin.

7 Liite 1 Työselostus Sivu 6/ Jos kaluste tai vaihtoliitin/kotelo on rikkonainen, ne vaihdetaan uuteen SV kalusteeseen tai sopiviin JT-vaihtoliittimiin AMKA linjassa. Valaisinten valo on suunniteltu suunnattavaksi tiealueelle lyhyestä valaisinvarresta tai pylvään päästä. Yleensä sopivin sijainti valaisinvarteen asennetulle valaisimelle tiehen nähden on tien piennarviivan yläpuolella. Asennuksen helpottamiseksi valaisin voidaan asentaa ja kytkeä valaisinvarteen valmiiksi etukäteen, jolloin valaisimen asennustyö pylvääseen nopeutuu. Valaisinvarsien uusimistarve tai katkaisu metallipylväiden osalta on selvitettävä tapauskohtaisesti. Pylväät Valaisimet vaihdetaan olemassa oleviin pylväisiin. Vain huonokuntoiset pylväät uusitaan. Uusittavat pylväät sovitaan työn kuluessa. Pylväiden kuntoluokitus löytyy inventointitiedoista liitteestä 5 (tilaajan hallussa). Uusittavina puupylväinä käytetään 8-12 m CU-kyllästettyjä puupylväitä LK2. Pylvään pituus valitaan nykyisen mukaan. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät metalliputkipylväät varustetaan valaisinkohtaisilla pylväskalusteilla, tarvittaessa viallinen kaluste uusitaan Ensto SV15.06 (sulake 6A) pylväskalusteella. Metalliputkipylväiden valaisimet kaapeloidaan MMJ 3x2,5S kaapelilla valaisimelta pylvään kytkentäaukolle. Tarkistetaan puupylväiden pylväshatut ja uusitaan tarvittaessa. Metallipylväiden vaihdosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Pylväsjalustat Urakoitsija asentaa vaihdettaville metallipylväille uudet pylväsjalustat ja juurikumit. Jalustoina käytetään Sähkö-Jokisen valmistamia SJ-4 pylväsjalustoja tai vastaavia. TARKASTUKSET SEKÄ KÄYTTÖ- JA LOPPUPIIRRUSTUKSET Urakoitsija mittaa kaikkien valaistusryhmien oikosulkuvirrat kauimmaisen valaistusjakson päästä. Valaistusryhmien suojaukset muutetaan vastaamaan uusittua tilannetta. Mittauspöytäkirja liitetään loppupiirustuksiin. Kaikki muutokset urakoitsija merkitsee suunnitelmiin ja ne toimitetaan suunnittelijalle ennen lopputarkastusta. Laitteistoille suoritetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset käyttöönottotarkastukset mittauksineen, käyttöönottotarkastuspöytäkirjana käytetään HeadPower TP 023 tarkastuspöytäkirjaa, ja suoritetaan pöytäkirjan mukaiset mittaukset. Urakoitsija kirjaa sähköiseen dokumentointijärjestelmään valaisinten tiedot, esim. katu, valaisintyyppi, teho, kappalemäärä, katutyyppi, asennuskorkeus, pylväsväli, asennustapa, pylväsmateriaali, kaapelointi jne. Sähköisen dokumentointijärjestelmän on tarkoitus koota yhteen tiedot Urjalan kunnan katuvalaistuksesta ja toimia myöhemmin huollon dokumentointityökaluna.

8 Liite 1 Työselostus Sivu 7/13 SANEERAUSPROJEKTI 2015 Vuoden 2015 aikana saneerataan valaisimet ja valaisinvarret olemassa oleviin pylväisiin korvaussuunnitelman mukaisesti. Korvattavia valaisimia on yhteensä 642 kpl. Uusitaan valaisinvarret. Vaihdetaan huonokuntoiset puupylväät uusiin. Korvaamisessa käytettävät valaisintyypit ja tehot on esitetty korvaussuunnitelmassa (liite 2). Lisäksi on optiona alueiden 5 ja 8 valaisimet 327 kpl, niiden valaisinvarret ja huonokuntoiset puupylväät. Työt voi aloittaa keväällä 2015 säiden salliessa. Työt tulee olla tehtynä vuonna 2015 lokakuun loppuun mennessä. Lisä- ja muutostyöt on hyväksytettävä tilaajalla ennen niiden aloittamista. Katuvalaistusurakan on oltava valmis kokonaisuudessaan ja lopputarkastuksineen mennessä. Urakoitsija uusii alueella olevat tilaajan osoittamat huonokuntoiset puupylväät yksikköhinnoin. Tarkistetaan puupylväiden pylväshatut ja uusitaan tarvittaessa. Kaapelointi ja kytkentäkalusteet uusitaan tarvittavin osin. Urakoitsija mittaa kaikkien valaistusryhmien oikosulkuvirrat kauimmaisen valaistusjakson päästä. Valaistusryhmien suojaukset muutetaan vastaamaan uusittua tilannetta. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka muoto Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Maksuperuste Maksuperusteena on tarjouspyynnön perusteella määräytyvä kokonaishinta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. Urakkasuhteet Jos urakoitsija käyttää töissään aliurakoitsijoita, on aliurakoitsijan esitettävä tilaajalle tarjouspyynnössä ilmenevät kelpoisuusehdot ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

9 Liite 1 Työselostus Sivu 8/ URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakka käsittää katu- ja ulkovalaistuksen saneerauksen Urjalan kunnan alueella tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija suorittaa kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat työt aputehtävineen ja hankintoineen suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen toimivaan ja valmiiseen kuntoon, ellei muuta ole erikseen sovittu tilaajan tai muiden tehtäväksi. Urakkaan kuuluvat: tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisten valaisinten ja valaisinvarsien hankinta sekä uusittavien puupylväiden hankinta valaisinten ja valaisinvarsien asentaminen ja uusittavien puupylväiden asentaminen vanhojen valaisinten ja valaisinvarsien purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla sekä vaihdettujen puupylväiden purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla asentamiseen tarvittavat apuvälineet ja tarvikkeet tarvittavat liikennejärjestelyt, ettei asennuksista koidu vaaraa tiellä liikkujille viimeistelyt ja siivoukset. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. Työn rajaus Työn tarkoituksena on uusia Urjalan kunnan alueella katuvalaisimet (642 kpl), niiden valaisinvarret sekä tilaajan osoittamat huonokuntoiset puupylväät. Tarkistetaan puupylväiden hatut ja lisätään puuttuvat. Työ toteutetaan vuoden 2015 aikana. Optio sisältää 327 kpl katuvalaisinta, niiden valaisinvarret ja huonokuntoiset puupylväät. Optio toteutetaan vuoden 2015 aikana. Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 )

10 Liite 1 Työselostus Sivu 9/13 Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija nimeää urakkaan vastaavan työnjohtajan. Vastaavalla työnjohtajalla pitää olla vähintään teknikkotason koulutus. Pääurakoitsija nimeää työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötyönjohtajan. TYÖN TOTEUTUS, YHTEISTOIMINTA JA URAKKA-AIKA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelmat työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työaika Urakoitsija ja tilaaja sopivat työaikataulun ennen sopimuksen allekirjoittamista ja se kirjataan urakkasopimukseen. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista valvotaan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Urjalan kunta asettaa aikataululle reunaehdot. Työt aloitetaan keväällä 2015 säiden salliessa. Työt tulee olla tehtynä vuonna 2015 lokakuun loppuun mennessä. Lisä- ja muutostyöt on hyväksytettävä tilaajalla ennen niiden aloittamista. Työt tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan klo 7:00 21:00 välisenä aikana arkipäivisin, työn suoritusta keskusta-alueella tulee välttää ruuhka-aikaan. Asuntoalueilla suositeltava työskentelyaika on arkipäivisin klo :00 välisenä aikana Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt tulee aloittaa sopimuksen allekirjoituksesta. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous ja testiasennuksen hyväksyminen pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan). Töiden valmistuminen Katuvalaistusurakan on oltava valmis kokonaisuudessaan ja lopputarkastuksineen mennessä. Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat on toimitettava tilaajalle viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11 Liite 1 Työselostus Sivu 10/ Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi tilaaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. Viivästyssakko (YSE 18 ) LAATUNVALVONTA JA VARMISTUS Laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikista laiteasennuksista on laadittava käyttöönottopöytäkirja soveltuvin osin. Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa tarkastuksin. Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontaa pistokoeluontoisesti. Tilaajan suorittamat tarkastukset eivät vähennä urakoitsijan vastuuta urakasta eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Tilaaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioonottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena.

12 Liite 1 Työselostus Sivu 11/13 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta ja jatkuu 24 kuukauden ajan. Takuuajan vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSE:n mukaisesti. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSE:n mukainen. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla on voimassa oleva työtä koskeva toiminnan vastuuvakuutus. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Urakoitsijan tulee toimittaa se tilaajalle viikkoa ennen urakkaneuvotteluita. Tilaaja hyväksyy maksuerätaulukon. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan tilaajalta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Ensimmäinen maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty tilaajalle. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun asennukset on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, sekä takuuaikainen vakuus on toimitettu tilaajalle. Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä.

13 Liite 1 Työselostus Sivu 12/ Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Muutostyöt Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän (YSE 47 ), jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Tilaajan määrälaskenta Tilaaja ei tee muuta määrälaskentaa kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty. URAKKA Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia pidetään kuukausittain tai tarvittaessa. Tilaaja järjestää tilan työmaakokousten pitoa varten. Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

14 Liite 1 Työselostus Sivu 13/13 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa alioikeudessa (poikkeus YSE 92 ).

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot