1. Työsuhde. 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit. 1. sopimus. 2. tehdään työtä. 3. työtä tehdään työnantajalle. 4. työnantajalla on valvontaoikeus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Työsuhde. 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit. 1. sopimus. 2. tehdään työtä. 3. työtä tehdään työnantajalle. 4. työnantajalla on valvontaoikeus."
  • Ari Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Työoikeus 1. Työsuhde 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit 1. sopimus - kahdenvälinen työsopimus - työntekijä (tt) työnantaja (ta) - ei koske johtosopimuksia esim. toimitusjohtajalla ei ole työsopimusta yhtiön kanssa. Yhtiö voi siis potkia hänet pihalle milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuslakia ei noudateta. - ei koske toimeksiantoja esim. A antaa toimeksiantona B:lle myydä auton ja lupaa siitä palkkion. Palkkio maksetaan tehdystä tehtävästä, ei ajankulusta. Eli B:lle ei makseta palkkiota vaikka hän yrittää myydä auton monta kuukautta onnistumatta. - työsopimus on erikoinen sopimus: työehtosopimus TT TT TT TA TA TA liitto alan ehdot liitto - työehtosopimuksen ehdot siirtyvät suoraan työsopimukseen - työehtosopimus on normi, sitä on noudatettava kuin lakia! - sekatyyppinen työsopimus esim. vuokranantaja teettää vuokralaisella remontin, vuokrasopimuksen ja työsopimuksen sekoitus 2. tehdään työtä - työnantaja määrittää työn sisällön - työn pitää olla hyvien tapojen mukainen sekä lainmukainen - työn pitää olla työsopimuksen mukainen 3. työtä tehdään työnantajalle - työn hyödyt kuuluvat työnantajalle - jos työtä tehdään itselleen siihen ei voida soveltaa työsopimuslakia - perhepiirissä tehty työ ei kuulu työsopimuslain piiriin - oman yhtiön kanssa sen sijaan voi tehdä työsopimus - työsopimuksessa tulisi selvitä kenen kanssa sopimus tehdään kuka työnantaja on? 4. työnantajalla on valvontaoikeus - eli ns. direktiovalta - jos tämä puuttuu, kyseessä ei ole työsopimus vaan esim. talkootyötä - monesti keskeinen asia kun selvitetään työsopimuskiistoja, esim. työtapaturmissa

2 5. palkka - palkan ei tarvitse olla raha, se voi olla myös rahanarvoinen vastike - Suomen laki ei tunne käsitettä minimipalkka, sen sijaan liittojen työehtosopimukset saattavat sanella tietylle alalle jonkun minimipalkan. Mikäli ehdot 1-5 täydellisesti täyttyvät, kyseessä on työsuhde johon sovelletaan mm. työsopimuslakia. Yhteensä työntekijään sovelletaan n. 200 erilaista normia. 1.2 Työsopimussuhde Lojaliteettivelvoite alkaa heti kun työntekijä käy työhaastattelussa ja sopii että työt alkavat. Eli vaikka työt eivät varsinaisesti vielä ole alkaneet, hän ei saa paljastaa työnantajan liikesalaisuuksia tms. Joissakin yrityksissä työnhakijoita velvoitetaan allekirjoittamaan ns. NDA-sopimuksen jo ennen varsinaisen työhaastattelun alkua, esim. Microcell. Työn aloittamispäivämäärän jälkeen työntekijän katsotaan olevan työsuhteessa työnantajan kanssa. Työsuhde jatkuu vaikka työntekijä on lomalla/lomautettu/kertauksissa/lakkautettu/jne. Tämän aikana työnantajalla ei ole oikeutta katkaista velvoitteitaan, esim. potkia työntekijä työsuhdeasunnostaan. 1.3 Työsopimuksen muoto ja kestoaika a. muoto b. kesto - vapaamuotoinen (suullinen, kirjallinen, hiljainen, jne.) - hiljainen sopimus on esim. sellainen, jossa harjoittelija jatkaa työt vakituisena harjoittelujakson päätyttyä ilman että tehdään uusi tai erilainen työsopimus - työnantajalla on todistustaakka, eli hänen on todistettava että työntekijän uskottavat väitteet ovat vääriä (tai tosia). Tämän takia moni työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen työntekijän kanssa jossa ilmenee mm. mihin työpaikan tietokoneet saa käyttää jne. - pääsääntöisesti tehdään toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia pysyvä työsopimus - määräaikainen sopimus edellyttää perustetta, esim. sijaisuus tai harjoittelu. c. päättyminen - määräaikainen päättyy määräajan päättyessä. Määräaika voi olla päivämäärä (28.2.), aika (3kk) tai silloin kun projekti loppuu. - toistaiseksi voimassa oleva työsopimus puretaan: * irtisanomisella PERUSTE * purku PAREMPI PERUSTE * raukeaminen, esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä * koeaikapurku - koeajan maksimi on 4kk mutta korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen työsuhdeajasta. Virkamiehillä voi olla pitempi koeaika

3 1.4 Työntekijän velvoitteet - henkilökohtainen työvelvoite * huolellisuus * riittävä nopeus - työturvallisuusvelvoite * työntekijä voidaan irtisanoa vaikka hän ei riko kenenkään muun paitsi oman työturvallisuutensa - työntekijän apulainen (mikäli sovittu tai edellytetty) - kotitiloissa tehty työ * työnantajalla ei valvontaoikeutta, ei voi tulla paikanpäälle kotirauhan takia 1.5 Työnantajan velvoitteet - tasapuolinen kohtelu (syrjintäkielto) * perustellusta syystä työntekijät saa asettaa eri asemiin: koulutus, kokemus, paremmuus jne. * tasa-arvolaki - työntekijöille samanlaiset työtehtävät ja palkat - palkanmaksuvelvoite työsuhde voidaan purkaa ja työntekijä vaatia korvauksia * jos työnteko estyy a) työnantajasta johtuvasta syystä (esim. työn puute) palkka rajoituksetta b) ulkopuolisesta syystä (esim. tulipalo) 14 vrk palkanmaksuvelvoite c) ulkopuolisesta lakosta (esim. alihankkijalla) 7 vrk palkanmaksuvelvoite d) työntekijästä johtuvasta syystä (esim. oman liiton lakko) 0 vrk palkanmaksuvelvoite PAITSI: sairaus 9 vrk maksuvelvoite - työntarjoamisvelvoite * osa-aikaisille kokopäivätyötä * määräaikaisille uutta pysyvää työtä jos sellaista on * (tuotannollisin tai taloudellisin perustein) irtisanotuille 9 kk:n aikana uutta työtä KELLÄÄN EI OLE SUBJEKTIIVISTA OIKEUTTA TYÖHÖN! 2. Yrittäjä Laki ei aukottomasti määrittele yrittäjää, mutta erikoislaeissa yrittäjää määritellään eri tavalla. Esim. Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa taikka virkasuhteessa Eläkelaki Miten määritellä onko yrittäjä työsopimussuhteessa? 1. Palkka - Muu korvaus Työsuhteessa oleva saa palkkaa ja yrittäjä muuta korvausta, josta ei mene ennakkoperintää tai sivukuluja, vain alv. 2. Työn johto - Itsenäisyys

4 3. Kuka hankkii/omistaa työvälineet (ei ehdoton kriteeri) Jos työnantaja on hankkinut välineet asia viittaa työsuhteeseen. 4. Tulos TA:n riskillä Työntulos yrittäjän (tekinän) riskillä Korvausta ei makseta yrittäjälle jos tulos ei synny, esim. koulukuvaaja joka unohtaa kamerasta filmin ei saa korvausta, vasta sitten kun kuvat on otettu. Työntekijälle taas maksetaan palkkaa vaikka tulos ei synny, esim. lehden valokuvaajalle joka keikalla unohtaa filmin kamerasta saa palkan normaalisti. Verotuksen kannalta on monesti tärkeää erottaa onko kyseessä työntekijä tai yrittäjä. Tähän käytetään myös muodollisia ja aineellisia tunnusmerkkejä: 2.1 muodolliset tunnusmerkit * kaupparekisterimerkintä (jokainen voi tarkistaa tämän: * ennakkoverolippu * yrittäjäeläke (rekisteröitynyt eläkelaitokselle) 2.2 aineelliset kriteerit * onko yrittäjällä omat toimitilat? (vanhentunut tunnusmerkki, ei välttämättä koske osaamisyrityksiä joiden ainoa toimitila voi olla tietokone) * saako itse päättää työajoistaan? * saako ottaa muita asiakkaita? * onko yrittäjällä varasto (ei välttämättä koske osaamisyrityksiä) Kokonaisharkinta tehdään muodollisten ja aineellisten tunnusmerkkien pohjalta, ONKO KYSEESSÄ YRITTÄJÄ VAI EI? Jos kyseessä on yrittäjä, työlainsäädäntöä ei ole noudatettava. Esim. työsuhteessa oleva kirvesmies tekee viikkotunnit täyteen sen jälkeen työnantajan on maksettava yt-korvaus. Kun taas yrittäjälle ei makseta yt-lisiä, hänellä ei ole viikkotuntia, vaan maksetaan suorituksesta. Esimerkki: Bussikuski työntekijänä ja yrittäjänä --- ajoaika 5,5h lepo 2h ajoaika 5,5h lastaus 6h toimistotyö8h--- TYÖTEKIJÄ VOI TEHDÄ TÄMÄN YRITTÄJÄ VOI JATKAA 3. Työehtosopimus Normi, noudatettava kuin lakia!!! TT ja TA tekevät työsopimuksen TT-liitto ja TA-liitto tekevät työehtosopimuksen (TES). TES:n ehdot siirtyvät jokaiseen alan työsopimukseen. Ehdot ovat automaattisia ja pakottavia.

5 Kaikkien työnantajien on noudatettava TES:n ehdot: a) työnormit yksittäiselle työntekijälle esim. minimitasopalkalle, yksittäinen työntekijä voi vaatia tämän b) työolonormit kollektiivi, kaikille esim. työpaikan valaistus, yksittäinen työntekijä ei voi vedota näihin, vaan luottamusmies valvo. c) velvoitemääräykset koskee sopijaosapuolien velvoitteita toisiaan kohden, esim. neuvottelukäytäntö. 3.1 yleissitova työehtosopimus Lainveroinen. Kaikkien alan työnantajien on noudatettava tätä, koskee myös yksityishenkilöä työnantajana, esim. yksityishenkilö joka palkkaa muurarin omakotitalonrakennusta varten. Milloin TES on yleissitova? Alaa koskeva (tietty ala, esim. rakennusala) Valtakunnallinen Edustava alallaan (laissa vuodesta 1970) o Ennen sopimuksen piti koskea vähintään 50% alan työntekijöistä. o Laki muuttui vuonna 2001, nyt katsotaan tapauskohtaisesti, n. 50% riittää Pitää olla vakiintunut käytäntö (eli n. vuodesta 1940) Vanhimmat TES:et ovat 1800-luvluta. Työehtosopimustenyleissitovuudenvahvistamislautakunta päättää onko työehtosopimus yleissitova. valitukset työtuomioistuimeen. Ei ole väliä kuuluuko tt liittoon vai ei, kaikkiin noudatetaan yleissitova TES. Liittoon kuulumattoman työnantajan on pakko noudattaa yleissitovaa TES:iä. MUTTA: Jos TES ei ole yleissitova, liittoon kuulumaton työnantaja ei ole pakotettu noudattamaan sitä. Yksittäinen työntekijä ei saa koskaan velvoitteita työehtosopimuksesta, ainoastaan etuja. Eli jos tt ei kuulu liittoon, eli yhteissitovan TES:in piiriin hänen ei tarvitse noudattaa sitä, työnantajan taas on pakko noudattaa sitä. (sekavaa, vai mitä?) 3.2 normaalisitova työehtosopimus Koskee vain niitä jotka ovat liiton jäseniä. Velvoittaa vain osallisia. Ulkopuolella olevat jäävät pois TES:istä. a) TT Liitto TES TA Liitto TA ulkopuolinen

6 Mikäli ulkopuolinen liittyy työnantaja liittyy liittoon kesken sopimuskauden TES sitoo myös häntä. TES sitoo häntä myös mikäli siitä kesken kauden tulee yleissitova, silloin se koskee myös liittoon kuulumatonta joka joutuu noudattamaan sitä. b) TT TT TT työpaikkakohtainen paikallinen TES paikallinen TA tai ammattiyhdistys paikallinen TA-yhdistys c) TT TT yrityskohtainen TES TA ammattiyhdistys Kaikesta ei saa päättää yrityskohtaisesti, alakohtainen TES kertoo mistä saa sopia ja mistä ei. Esim. Metalliliitto antaa yritysten itse sopia mm. työajoista. 3.3 työehtosopimuksen velvoitteet Työrauhavelvoite joka perustuu lakiin a) Aktiivinen velvoite osapuolten pitää toimia niin, ettei työrauhaa rikota, luottamusmies tai ammattiosasto valvoo tätä b) Passiivinen velvoite työntekijät eivät saa ryhtyä lakkoon, he eivät edes saa osallistua lakkoon, työnantaja ei saa järjestää työsulkua Mikäli esim. yritys A rikkoo työrauhavelvoitetta hänelle määrätään hyvityssakko jonka työantajan yhdistys maksaa työntekijä puolelle (toimii myös toisinpäin). Poliittiset työtaistelut eivät velvoita noudattamaan työrauhaa, esim. jos taistellaan Ranskan puolesta tämä kelpaa poliittiseksi työtaisteluksi. MUTTA: jos taistellaan Ruotsin satamien puolesta voidaan olettaa, että asiassa on myös oma hyöty jolloin asiaa ei katsota poliittiseksi työtaisteluksi. Työrauhavelvoite ei myöskään koske myötätuntolakkoa, sillä sellainen lakko ei ole omien etujen ajamista. Joskus TES kieltää kaikki lakot ja työtaistelut, laki kieltää vain oman toimintaan liittyvät lakot. työtaisteluoikeus * * noudatetaan vanhaa TES:iä TES päättyy uusi TES Joskus uusi TES astuu voimaan samana päivänä jolloin vanha TES päättyy, esim työehtosopimuksen synty

7 TA Keskusliitto NEUVOTTELEE TT Keskusliitto Mikäli syntyy riitaa valtion- sovittelija ratkaisee. TUPO Raamisopimus tuporatkaisu TA- Liitto NEUVOTTELEE TUPOSTA TT liitto Mikäli tässä syntyy riita (alan liitto) (esim. Metalli) työtuomioistuin ratkaisee. TES TA-Yhdistykset SOVELTAVAT TT-yhdistys Valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet neuvottelemaan ja sovittelemaan. Suomessa on sovittelupakko, eli heidän on tultava paikalle, sen sijaan Suomessa ei ole sopimuspakkoa. Jos soveltamisesta tulee riita niin työtuomioistuin ratkaisee, joskus jopa viikossa. Päätös on lopullinen sillä valitusinstanssia ei ole. Valtakunnallisia työehtosopimuksia on noin 200 ja paikallisia työehtosopimuksia satoja, yhteensä työehtosopimuksia on vähän alle etusijajärjestys kotimaiset: 1. EHDOTTOMAT LAINSÄÄNNÖKSET esim. työturvallisuuslaki 2. NORMAALISITOVAN VALTAKUNNALLISEN TES:N perusteella annetut normit 3. YLEISSITOVAN TES:N normit 4. SEMIDISPOSITIIVISET LAINSÄÄNNÖKSET näistä voi poiketa tes:llä 5. TYÖSÄÄNNÖT esim. työpaikan järjestyssäännöt 6. TYÖSOPIMUS (vakiintunut käytäntö) 7. TES:N NORMIT josta voidaan sopia toisin 8. DISPOSITIIVISET LAIT josta vapaasti voi sopia 9. TAPA esim. yritys on 10 vuoden ajan antanut joulukinkun työntekijöilleen (Huom! Mikäli mainitaan että joku on bonus, sitä ei voida laskea tavaksi) 10. TYÖNANTAJAN käsky dispositiivinen laki on esim. kauppalaki josta voidaan poiketa indispositiivinen laki on esim. avioliittolaki josta ei voida poiketa.

8 4. Liike- ja ammattisalaisuudet ym kilpaileva toiminta Työntekijä ei saa kilpailla työnantajan kanssa sillä hänellä on lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan 4.2. liike- ja ammattisalaisuus Työntekijän ammattitaito koostuu mm. liikesalaisuuksista ja ammattisalaisuuksia tai asioista joista hän on oppinut työnsä kautta käyttämällä työnantajan välineitä, tietokantaa, kokemusta jne., eikä ammattitaidon viemistä voida estää. Liikesalaisuuden paljastaminen voi olla sekä työsopimus- että rikoslain vastaista 4.3. henkilötiedot ja työsuhde Työlainsäädäntö perustuu tältä osin perustuslain 10 jossa käsitellään yksityisyyden suojaa. Työsuhdetiedot: 1. Tarpeellisuustiedot, tietojen pitää liittyä työsuhteeseen 2. Tiedonantovelvollisuus 3. Oikeellisuus vaatimus esim. psykologisten ja muiden testien on oltava virheettömät, tämä on tietysti mahdottomuus 4. Terveydenhuollon ammattilaisuusvaatimus eli kuka vaan ei saa ottaa huumetestejä työntekijöiltä vaan kyseessä pitää olla ammattilainen 5. Teknisessä valvonnassa pitää olla yhteistoiminta menettelyssä esim. valvontakameroita ei saa asentaa työntekijöiden tietämättä 5. Työsuhdeinnovaatiot Kaksi lakia säätelee tätä: tekijänoikeuslaki ja laki työsuhdeinnovaatioista 5.1. työsuhdekeksintö Koskee lähinnä patentteja, joihin liittyy suuria rahasummia, mutta voi koskea myös pienempiä keksintöjä joille ei välttämättä haeta patenttia. Työsuhdekeksintöjä on neljää eri tyyppiä: 1. A-keksintö Keksitty työnantajan antamia työtehtäviä suorittaessa Keksintö kuuluu työnantajalle

9 Patenttihakemuksessa työntekijä on keksijä ja yritys hakija 2. B-keksintö Ei vaadita, että se on syntynyt osana työtehtävistä Oleellista on, että työntekijä on hyödyntänyt esim. työnantajan kokemusta tai tietokantaa Keksintö kuuluu työnantajan alaan ja työnantajalle 3. C-keksintö Syntyy muissa kuin työtehtävissä mutta kuuluu työnantajan alaan Eroa B-keksinnöstä sillä tavalla, että tässä ei olla käytetty työnantajan välineitä Työnantajalla on etuoikeus keksintöön 4. D-keksintö Muut keksinnöt Ei kuulu työnantajan alaan, ei yhteyttä työtehtäviin Työnantajalla ei etuoikeutta keksintöön Kaikissa tapauksissa työntekijän on ilmoitettava keksinnöstään työnantajalle Työntekijällä on oikeus korvaukseen, esim. keksijänkorvaukseen tai rojalteihin tekijänoikeus työsuhteessa Pääsääntö: asiasta voidaan sopia, esim. työsopimuksesta Jos asiasta ei olla sovittu oikeus on tekijällä PAITSI: Tietokoneohjelmissa POIKKEUKSEN POIKKEUS: oikeus tietokoneohjelmiin kuuluu yliopistoissa tekijälle mikäli hän on opetustehtävissä. Ohjelma on siis tekijän, välineet yliopiston. 6. Työsuhteen päättyminen X *x X X = työsopimus solmitaan: tästä alkaa työsopimussuhde * = työntekijä loukkaantuu matkalla töihin ensimmäisenä päivänä, hänestä tulee työkyvytön. Tämä ei silti ole työtapaturma sillä hänen työsuhde ei vielä ole alkanut! x = ensimmäinen työpäivän: tästä alkaa työsuhde X = työsuhde päättyy, esim. irtisanomisella Tuomioistuin ei voi määrätä, että laittomasti irtisanottua työntekijää pitää ottaa takaisin töihin. Tuomioistuin siis ei voi jatkaa työsuhdetta, sen ainoa sanktio työnantajalle on vahingonkorvaus. MUTTA: laittomasti irtisanottua virkasuhdetta tuomioistuin sen sijaan voi jatkaa Työnantaja voi korvata menettelyvirhettä, eli määrällä menettelytavalla (mutta asiaperustein) irtisanottua virkamiestä voidaan potkia uudelleen oikealla tavalla samoilla perusteilla.

10 6.1. yleistä työsuhteiden päättymisestä a) Määräaikaiset - Päättyvät määräajan päättyessä - Jos työnantaja antaa työntekijän käydä töissä vaikka määräaika on päättynyt katsotaan että työsuhteesta tulee toistaiseksi voimassa oleva, eli vakituinen! Tämä on suuri vaara työnantajille! b) Irtisanomiset - Työnantaja tarvitsee perusteen - Työntekijä voi irtisanoutua ilman selityksiä tai syitä c) Purutilanteet - Työnantaja tarvitsee voimakkaan perusteen - Molemmin puolin mahdollinen d) Koeaikapurku - Koeaikainen - Molemmin puolin mahdollinen - Työnantaja ei saa käyttää epäasiallisia perusteita e) Raukeaminen - Esim. eläkkeelle jääminen f) Sopiminen - Molemmin puolin sovitaan 6.2. irtisanominen Työnantaja tarvitsee lainmukaisen ( painavan ) perusteen Peruste voi olla individuaalinen (eli työntekijästä johtuva) tai kollektiivinen (eli työnantajasta johtuva markkinaperuste) individuaaliperusteet Syyksi ei kelpaa tietyt syyt: a) sairaus työkykyyn vaikuttava sairaus voi tietyissä tapauksissa olla syy b) osallistuminen lailliseen lakkoon c) mielipiteet toisaalta rasistiset mielipiteet esim. Punaisen Ristin työntekijällä voi olla irtisanomisen laillinen syy d) ammattiyhdistystoiminta voimakkaat sanktiot yritykselle jos se erottaa esim. luottamusmiehen, se voi joutua maksamaan jopa 32 kk:n palkan vahingonkorvauksena e) lainmukaisten oikeuksien käyttö ei voida potkia työntekijää joka vetoaa esim. työturvallisuuslain 9 ja kieltäytyy suorittamasta jotain työtä f) raskaus käännetty todistustaakka: potkitun tarvitsee vain näyttää että hän todella on ollut raskaana

11 mikäli työntekijää potkitaan raskauden aikana oletetaan aina, että tämä on syy siihen Syyksi kelpaa seuraavat asiat: a) työnantajan johtaminen harhaan esim. valehtelu ammattitaidosta tai osaamisesta työhaastattelussa b) työturvallisuuden laiminlyönti joko oman tai muiden turvallisuutta c) päihteiden käyttöä vasten kieltoa d) väkivaltaisuus väkivaltaisuuden pitää olla relevanttia ja kohdistua joko muita työntekijöitä, työnantajaa, yritystä tai sen imagoa tms. vastaan. e) liike- ja ammattisalaisuuden ilmaisu joissakin työpaikoissa on NDA-sopimus jossa on lakia tiukemmat säännöt f) kilpailukiellon rikkominen g) poissaolo työstä 7 vuorokauden jälkeen työnantaja saa purkaa työsopimuksen, tämä voi toki tapahtua aikaisemminkin, monesti ratkaisu tuomioistuimessa h) puutteellinen työsuoritus huomautuksista huolimatta i) ammattitaidottomuus työntekijä yrittää kyllä parhaansa, mutta ei ole ammattitaitoa. Tämä voi johtua siitä, että työ on muuttunut tai työntekijä on sairastanut ja menettänyt ammattitaitonsa. j) ohjeiden vastainen menettely tai työstä kieltäytyminen Kollektiiviperusteet Syy irtisanomisiin markkinoilla Ns. taloudelliset ja tuotannolliset perusteet Koulutus tai muualle sijoittaminen tutkittava Pysyvä ja oleellinen työn vähentyminen (>90pv) Esim. KKO:2000:59 (www.finlex.fi) 9kk:n aikana kysyttävä irtisanotuilta jos palkataan uutta työvoimaa vastaaviin töihin (oltava peruste jollei tarjoa samalle henkilölle töitä muuten syrjintä/tasa-arvolaki seuraukset) Erityistilanteita a) Työnantajan kuolema Molemminpuolin 14vrk:n irtisanomisaika (3kk harkinta-aika oikeuden käyttämiseen molemmilla osapuolilla) Jos Oy on yhden omistuksessa ei sovellu jos Oy työnantaja (isyysloma jne. ei tarjoa suojaa tapauksissa)

12 6.3 Purku Työsuhde päättyy heti b) Konkurssi Molemminpuolin 14vrk Palkan maksaa konkurssipesä irtisanomisajalta Palkkaturvalaki, 3kk palkka (*itse itselle maksettua palkkaa ei voi hakea valtiolta) (*tapaukset koskevat myös ulkomaisia työntekijöitä ja työnantajia) c) Saneeraus Irtisanomisaika 2kk (työntekijällä 14vrk) (sivuuttaa kaikki muut sopimukset) 9kk:n takaisinottovelvoite (vrt. kollektiivi irtisan.) (velkojat äänestävät sallitaanko saneeraus, ei ole tosin sitova päätös) d) Luottamusmies ja TS-valtuutettu Voidaan sanoa vain jos työ kokonaan loppuu (irtisanotaan viimeisenä) Tarvitaan erittäin painava syy - Esim. TT (www.finlex.fi) Yleensä edellytetään varoitusta. Törkeissä tapauksissa ei tarvitse varoittaa - Esim. töistä kieltäytyminen Kilpaileva toiminta 7vrk töistä pois mitään ilmoittamatta, voidaan irtisanoa suoraan Esim. KKO1995:77, KKO1991:106, KKO1990:134, KKO1995:47, KKO1992:26 7. Tasa-arvo 7.1 Työntekijän tasapuolinen kohtelu Tätä säätää seuraavat lait: Rikoslaki Työsuojelulaki (TSL) Tasa-arvolaki 7.2 Sukupuolten välinen tasa-arvo Työnantajan on edistettävä tasa-arvoa 7.4 Sukupuolinen häirintä Työnantaja vastaa Korvausvastuu

13 Rangaistusvaatimus 8. Työaika 8.1 Soveltamisala Pyramidin huipulla johto ja sen alla olevat itsenäiset asiantuntijat. Heitä ei koske norm. Työaika normit. Näiden allapuolella olevat muut työnjohtajat ja työntekijät sen sijaan kuuluvat norm. Työajan piiriin. 8.2 Työaika Esim.Työntekijä lähtee kotoa ja saapuu työpaikalle (matka ei ole työaikaa). Jos työntekijä menee vaikka toiselle työnsuorituspaikalle se katsotaan työajaksi. Matkaa kotoa töihin suojaa välittömästi työtapaturmalaki. Työksi merkitään (työajaksi) varsinainen työ, varallaolo työpaikalla, lisätyö, ylityö sekä hätätyö jota ei kirjata tunneiksi mutta siitä maksetaan ylityökorvaus. Hätätyöstä ei voi kieltäytyä eikä se kerrytä tuntikattoa. Ylitöistä on maksettava palkka tai korvattava lomana ylityötaksan mukaisesti. Palkka ensin ja sopimuksen mukaan vain lomana. 8.3 Ylityö Esim.Työaika on sovittu 6h ja työntekijä tekee 2h ylimääräistä. Se katsotaan lisätyöksi. Tämän jälkeen alkaa vasta ylityö. Vrk-työaika 8h Viikkotyöaika 40h Ylityötä saa tehdä 138h/4kk ja 250h+80h/kalenterivuosi. Viimeiset 80h sopimuksen mukaan. Korvaukset vrk:n ylityö 2 ensimmäistä tuntia +50% Seuraavat +100% Viikkoylityössä 8 ensimmäistä +50% Seuraavat (TES +100%, Laki +50%) Sunnuntaityö = aina kaikki +100% Jos viikottaista ylityötä samalla on korvaus +150% Yötyö Yleensä TES, esim +25%

14 9. Vuosilomalaki 16 on tärkeä: Sopimus, jolla vähennetään työntekijöille tämän lain mukaan kuuluvia etuja on mitätön. ELI VUOSILOMALAKI ON EHDOTON LAKI Poikkeus: Valtakunnalliset TA- ja TT-yhdistykset voivat sopia esim. talvilomasta keskenään Vuosiloman määräytymisvuosi on Eli kohta aletaan keräämään vuoden 2004 kesälomaa Lomakausi on , lomakauden ulkopuolella pidetty loma on talviloma Monesti työsopimus sanelee loma-aikaa. Työntekijällä on oikeus ilmaista mielipide siitä, milloin hän haluaa lomansa pitää työnantajalla on kuultava työntekijää mutta työntekijä päättää lomista Lomanmääräytymiskuukausi: - Kuukausi jolloin on vähintään 14 vuorokautta työtä - Koskee myös aikaa jolloin TT on sairaslomalla, äitiyslomalla, vuosilomalla, kertaamassa tai esim. opintovapaalla. Lomaa EI kerry varusmiespalvelunaikana Lomaa kertyy lain mukaan: 2 pv/kk jos työsuhde < 1 vuosi 2,5 pv/kk jos työsuhde 1 vuosi Lomaa kertyy TES:n mukaan 3 pv/kk jos työsuhde 15 vuotta Jos lomaa ei ehdi tai voi pitää lomakorvaus 8 % (työsuhde alle vuoden), 11 % (työsuhde yli vuoden) tai TES:n mukaan. Lomakorvaus maksetaan palkasta määräytymisvuoden ajalta. Yt:t ei lasketa. Loma-ajalta maksetaan palkka, jos lomaa ei voida pitää maksetaan lomakorvausta. Lomaraha: työntekijälle maksetaan loma-ajalta ylimääräistä korvausta. Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät, eli myös lauantait. Tämä tarkoittaa, että loma kuluu myös lauantaisin vaikka ne eivät ole työpäiviä. 2 kk työtä 24 päivää lomaa Loma on 4 viikkoa, ei 4 viikkoa 4 päivää. LAUANTAITKIN LASKETAAN! Pekkaspäiviä voi olla esim. 12 päivää, joka on 2 viikkoa ja 2 päivää. Eli pekkaspäiviksi ei lasketa lauantaita kuten vuosilomalaissa. Laskelmallinen lauantai lisätään viiden päivän jälkeen, vaikka pidetään vain vaikka yksi päivä lomaa viikossa. Työntekijä ei kuitenkaan saa kärsiä tästä. (Tätä mä en tajunnu) Talvilomapidennys: Työntekijä saa loman 50 %:n pidennyksellä, eli 6 päivän loma on 9 päivää.

15 Korvaukset vanhenevat kahdessa vuodessa. Eli loma vastaavaa lomakorvausta on anottava viimeistään kaksi vuotta kyseisen vuoden jälkeen. Eli joskus on jopa ~3 vuotta aikaa anoa korvausta johtuen lomanmääräytymisvuodesta Lomaraha: TES:ssa sovittu ylimääräinen palkanosa loma-ajalle. Usein 50% loma-ajan palkasta. Tämä on alkanut Metallin ajatuksesta maksaa lomaltapaluurahaa. o Ruotsista palaaville lomaltapaluurahaa o Kannuste jotta työntekijät eivät jäisi Ruotsiin Osa-aikaiset työntekijät eivät aina kuulu lomarahan piiriin Joskus lyhyissä työsuhteissa ei ole oikeutta lomarahaan Vuosilomalaki 5 : Vuosiloman voi jakaa kesä- ja talvilomaan Lomat pyritään pitämään yhtenäisinä jaksoina Pääsääntöisesti 12 päivää lomaa putkeen jos työ sen vaatii Kausiluontoisissa töissä vähintään 6 päivää lomaa putkeen. Normaalisti 18 päivää putkeen kesällä ja 6 (eli 9) päivää talvilomaa. Jos työnantaja määrää lomapäivät näin: to-pe-la loma on oikeasti vain to-pe EI la (työntekijä ei saa kärsiä) Talviloman takaraja on sillä uusi lomakausi alkaa työkyvyttömyys ja loma Jos työntekijä on sairas loman alkaessa niin loma siirtyy jos työntekijä niin pyytää. Jos työntekijä sairastuu loman aikana niin karenssi on 7 päivää ja sen jälkeen loma siirtyy. Työnantajan karenssi työntekijää kohtaan EI ole sama kuin sairasvakuutuslain karenssi. 9.2 vuosiloman säästäminen eli säästövapaa * työntekijä saa säästää pitämättä jääneet lomapäivät tulevalle vuodelle * 12 päivää ylittävä loma voidaan säästää * eli työntekijän on pakko pitää vähintään 12 päivää lomaa vuosittain, tai sitten hän ottaa 12 päivän loman lomakorvauksena * talvilomapidennystä ei voida säästää, eli 50 %:n lisäsääntö ei pidä * säästövapaa on työntekijän oikeus johon hän ei tarvitse erityistä lupaa * työntekijä ilmoittaa minä vuonna hän pitää säästövapaan * lomasta on ilmoitettava 4 kuukauden ennakolla * työnantaja päättää, milloin säästövapaa pidetään (kuten vuosilomistakin) * tähän kuuluu normaali lomaraha * TES:ssa joustovapaista ei saa lomarahaa esim. sunnuntaityö muutetaan lomaksi * säästövapaat ovat työsuhdekohtaisia eli säästetyt lomapäivät eivät siirry mukana jos tt vaihtaa työnantajaa

16 mutta mikäli työnantajan omistaja vaihtuu, ne säilyvät Aikaprioriteettisääntö: - Jos lakko alkaa ennen vuosilomaa työntekijä on lakossa - Jos vuosiloma alkaa ennen lakkoa työntekijä on lomalla 10. Työturvallisuus Tärkeimmät normit: Työturvallisuuslaki Työsuojelulaki Nämä lait ovat pakottavia, eli asioista ei voida sopia toisin. INDISPOSIITTINEN LAKI Sektorilait koskevat työnantajia: 1) Sopimusvastuu Työnantaja takaa että työntekijä saa tehdä sopimuksen mukaista työtä turvallisesti 2) Rikkomusvastuu Jos työturvallisuutta rikotaan työnantajalla on: a) rikosvastuu b) vahingonkorvausvastuu Työnantajalla on vastuu: 1) Perehdyttämisvastuu 2) Valvontavastuu työnantajan valvottava työturvallisuutta työnantaja on vastuussa työntekijän omasta mokasta 3) Organisointivastuu työ pitää organisoida niin, että työturvallisuus ei siksi vaarannu työturvallisuutta voidaan vastuuttaa 4) Resurssivastuu esim. Wärtsilä jossa TJ joutui vastuuseen rikkeestä työmaalla, resursseja ei ollut tarpeeksi TYÖSUOJELUPÄÄLIKKÖ TYÖSUOJELUVALTUUTETTU TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA oltava kaikilla työpaikoilla, edustaa työnantajaa edustaa työntekijöitä yhteistyöelin, ¼ työnantajalta + ¼ toimihenkilöitä + ¼ työntekijöitä KKO 1993:162 (www.finlex.fi)

17 10.1 työsuojelukeinot Pakolla voidaan saada asiat kuntoon: TARKASTUS: Pöytäkirjamääräyksiä, eli ohjeita, ei velvoittavia käskyjä UHKASAKKO: Vika korjattava sakon uhalla TEETTÄMISUHKA: Jos työnantaja ei itse korjaa virhettä sitä teetetään ilmianto, viranomaisen epäily, rutiinitarkastus työsuojeluviranomaiset asettaa sakon voidaan antaa ilman tarkastus ulkopuolinen tekijä, työnantaja maksaa TÖIDEN KESKEYTTÄMINEN: Jos vikaa ei korjata määräajan mennessä KIELTO: Kielletään joku materiaali tai työ 11. Työriidat Työnantajalla tulkintaetuoikeus Työntekijä ei voi toimia suoraan, vaan pitää ottaa työnantajan tulkinnan huomioon Kahden tyyppisiä riitoja: 1) Työsopimusriidat ratkaistaan työtuomioistuimessa ellei pakollinen neuvottelu tuota tulosta 2) Muut riidat normaali alioikeus hovioikeus KKO. Ei pakollista neuvottelua. TES-riidan pakollinen neuvottelumenetelmä: TT RIITA TA LUOTTAMUSMIES NEUVOTTELU TYÖNANTAJAN EDUSTAJA TT-LIITTO NEUVOTTELU* TA-LIITTO (keskusliitto neuvottelee keskusliitto)** TYTUOMIOISTUIN TUOMIO * neuvottelu käydään kirjallisesti muistion pohjalta ** keskusliitot osallistuvat vain periaatteellisesti tärkeisiin riitoihin Tuomi on lopullinen, valitusinstanssia ei ole!

18 12. EU-oikeus Eurooppaoikeus vaikuttaa Suomen oikeusjärjestelmään Eurooppaoikeus on jo osa Suomen oikeutta a) Primäärioikeus esim. perussopimus kuten vapaa liikkuvuus b) asetukset esim. moottoriajoneuvon ajoaika-asetus EU:ssa asetus on lain yläpuolella c) direktiivit esim. työaikadirektiivi työaikalaki eivät ole kansallisesti suoraan voimassa toimivat ohjeena kansalliselle lainsäädännölle d) päätökset yksittäistapauksia, esim. Bosman-tapaus vaikuttavat yleisesti

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2888-3 ISBN

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 Sisältö Lukijalle 9 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 2 TYÖAIKA 15 Työajan määritelmä 15 Säännöllinen työaika 16 Säännöllinen

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET TYÖAIKA Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat Paikallinen sopiminen...

Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET TYÖAIKA Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat Paikallinen sopiminen... Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET... 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat... 11 Paikallinen sopiminen... 13 2 TYÖAIKA... 15 Työajan määritelmä... 15 Säännöllinen työaika... 16 Säännöllinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen

Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Yhteistoimintalaki ja työsuhteen päättäminen Keskiviikko 27.1.2010 klo 9.00-16.00 (aamukahvi klo 8.45 alkaen) Usein unohtuu, että yhteistoiminta yrityksissä on muutakin kuin työsuhteiden päättämistä. Lain

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1984 Nro 3 7-3 8 Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (124/84): Laki työsopimuksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl-2015 Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita VIRKASUHDE PALVELUSSUHTEENA JA OIKEUSSUHTEENA Virkasuhde julkisoikeudellisena suhteena Virkasuhde palvelussuhteena KUNTA

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot