1. Työsuhde. 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit. 1. sopimus. 2. tehdään työtä. 3. työtä tehdään työnantajalle. 4. työnantajalla on valvontaoikeus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Työsuhde. 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit. 1. sopimus. 2. tehdään työtä. 3. työtä tehdään työnantajalle. 4. työnantajalla on valvontaoikeus."
  • Ari Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Työoikeus 1. Työsuhde 1.1 Työsuhteen tunnusmerkit 1. sopimus - kahdenvälinen työsopimus - työntekijä (tt) työnantaja (ta) - ei koske johtosopimuksia esim. toimitusjohtajalla ei ole työsopimusta yhtiön kanssa. Yhtiö voi siis potkia hänet pihalle milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuslakia ei noudateta. - ei koske toimeksiantoja esim. A antaa toimeksiantona B:lle myydä auton ja lupaa siitä palkkion. Palkkio maksetaan tehdystä tehtävästä, ei ajankulusta. Eli B:lle ei makseta palkkiota vaikka hän yrittää myydä auton monta kuukautta onnistumatta. - työsopimus on erikoinen sopimus: työehtosopimus TT TT TT TA TA TA liitto alan ehdot liitto - työehtosopimuksen ehdot siirtyvät suoraan työsopimukseen - työehtosopimus on normi, sitä on noudatettava kuin lakia! - sekatyyppinen työsopimus esim. vuokranantaja teettää vuokralaisella remontin, vuokrasopimuksen ja työsopimuksen sekoitus 2. tehdään työtä - työnantaja määrittää työn sisällön - työn pitää olla hyvien tapojen mukainen sekä lainmukainen - työn pitää olla työsopimuksen mukainen 3. työtä tehdään työnantajalle - työn hyödyt kuuluvat työnantajalle - jos työtä tehdään itselleen siihen ei voida soveltaa työsopimuslakia - perhepiirissä tehty työ ei kuulu työsopimuslain piiriin - oman yhtiön kanssa sen sijaan voi tehdä työsopimus - työsopimuksessa tulisi selvitä kenen kanssa sopimus tehdään kuka työnantaja on? 4. työnantajalla on valvontaoikeus - eli ns. direktiovalta - jos tämä puuttuu, kyseessä ei ole työsopimus vaan esim. talkootyötä - monesti keskeinen asia kun selvitetään työsopimuskiistoja, esim. työtapaturmissa

2 5. palkka - palkan ei tarvitse olla raha, se voi olla myös rahanarvoinen vastike - Suomen laki ei tunne käsitettä minimipalkka, sen sijaan liittojen työehtosopimukset saattavat sanella tietylle alalle jonkun minimipalkan. Mikäli ehdot 1-5 täydellisesti täyttyvät, kyseessä on työsuhde johon sovelletaan mm. työsopimuslakia. Yhteensä työntekijään sovelletaan n. 200 erilaista normia. 1.2 Työsopimussuhde Lojaliteettivelvoite alkaa heti kun työntekijä käy työhaastattelussa ja sopii että työt alkavat. Eli vaikka työt eivät varsinaisesti vielä ole alkaneet, hän ei saa paljastaa työnantajan liikesalaisuuksia tms. Joissakin yrityksissä työnhakijoita velvoitetaan allekirjoittamaan ns. NDA-sopimuksen jo ennen varsinaisen työhaastattelun alkua, esim. Microcell. Työn aloittamispäivämäärän jälkeen työntekijän katsotaan olevan työsuhteessa työnantajan kanssa. Työsuhde jatkuu vaikka työntekijä on lomalla/lomautettu/kertauksissa/lakkautettu/jne. Tämän aikana työnantajalla ei ole oikeutta katkaista velvoitteitaan, esim. potkia työntekijä työsuhdeasunnostaan. 1.3 Työsopimuksen muoto ja kestoaika a. muoto b. kesto - vapaamuotoinen (suullinen, kirjallinen, hiljainen, jne.) - hiljainen sopimus on esim. sellainen, jossa harjoittelija jatkaa työt vakituisena harjoittelujakson päätyttyä ilman että tehdään uusi tai erilainen työsopimus - työnantajalla on todistustaakka, eli hänen on todistettava että työntekijän uskottavat väitteet ovat vääriä (tai tosia). Tämän takia moni työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen työntekijän kanssa jossa ilmenee mm. mihin työpaikan tietokoneet saa käyttää jne. - pääsääntöisesti tehdään toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia pysyvä työsopimus - määräaikainen sopimus edellyttää perustetta, esim. sijaisuus tai harjoittelu. c. päättyminen - määräaikainen päättyy määräajan päättyessä. Määräaika voi olla päivämäärä (28.2.), aika (3kk) tai silloin kun projekti loppuu. - toistaiseksi voimassa oleva työsopimus puretaan: * irtisanomisella PERUSTE * purku PAREMPI PERUSTE * raukeaminen, esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä * koeaikapurku - koeajan maksimi on 4kk mutta korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen työsuhdeajasta. Virkamiehillä voi olla pitempi koeaika

3 1.4 Työntekijän velvoitteet - henkilökohtainen työvelvoite * huolellisuus * riittävä nopeus - työturvallisuusvelvoite * työntekijä voidaan irtisanoa vaikka hän ei riko kenenkään muun paitsi oman työturvallisuutensa - työntekijän apulainen (mikäli sovittu tai edellytetty) - kotitiloissa tehty työ * työnantajalla ei valvontaoikeutta, ei voi tulla paikanpäälle kotirauhan takia 1.5 Työnantajan velvoitteet - tasapuolinen kohtelu (syrjintäkielto) * perustellusta syystä työntekijät saa asettaa eri asemiin: koulutus, kokemus, paremmuus jne. * tasa-arvolaki - työntekijöille samanlaiset työtehtävät ja palkat - palkanmaksuvelvoite työsuhde voidaan purkaa ja työntekijä vaatia korvauksia * jos työnteko estyy a) työnantajasta johtuvasta syystä (esim. työn puute) palkka rajoituksetta b) ulkopuolisesta syystä (esim. tulipalo) 14 vrk palkanmaksuvelvoite c) ulkopuolisesta lakosta (esim. alihankkijalla) 7 vrk palkanmaksuvelvoite d) työntekijästä johtuvasta syystä (esim. oman liiton lakko) 0 vrk palkanmaksuvelvoite PAITSI: sairaus 9 vrk maksuvelvoite - työntarjoamisvelvoite * osa-aikaisille kokopäivätyötä * määräaikaisille uutta pysyvää työtä jos sellaista on * (tuotannollisin tai taloudellisin perustein) irtisanotuille 9 kk:n aikana uutta työtä KELLÄÄN EI OLE SUBJEKTIIVISTA OIKEUTTA TYÖHÖN! 2. Yrittäjä Laki ei aukottomasti määrittele yrittäjää, mutta erikoislaeissa yrittäjää määritellään eri tavalla. Esim. Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa taikka virkasuhteessa Eläkelaki Miten määritellä onko yrittäjä työsopimussuhteessa? 1. Palkka - Muu korvaus Työsuhteessa oleva saa palkkaa ja yrittäjä muuta korvausta, josta ei mene ennakkoperintää tai sivukuluja, vain alv. 2. Työn johto - Itsenäisyys

4 3. Kuka hankkii/omistaa työvälineet (ei ehdoton kriteeri) Jos työnantaja on hankkinut välineet asia viittaa työsuhteeseen. 4. Tulos TA:n riskillä Työntulos yrittäjän (tekinän) riskillä Korvausta ei makseta yrittäjälle jos tulos ei synny, esim. koulukuvaaja joka unohtaa kamerasta filmin ei saa korvausta, vasta sitten kun kuvat on otettu. Työntekijälle taas maksetaan palkkaa vaikka tulos ei synny, esim. lehden valokuvaajalle joka keikalla unohtaa filmin kamerasta saa palkan normaalisti. Verotuksen kannalta on monesti tärkeää erottaa onko kyseessä työntekijä tai yrittäjä. Tähän käytetään myös muodollisia ja aineellisia tunnusmerkkejä: 2.1 muodolliset tunnusmerkit * kaupparekisterimerkintä (jokainen voi tarkistaa tämän: * ennakkoverolippu * yrittäjäeläke (rekisteröitynyt eläkelaitokselle) 2.2 aineelliset kriteerit * onko yrittäjällä omat toimitilat? (vanhentunut tunnusmerkki, ei välttämättä koske osaamisyrityksiä joiden ainoa toimitila voi olla tietokone) * saako itse päättää työajoistaan? * saako ottaa muita asiakkaita? * onko yrittäjällä varasto (ei välttämättä koske osaamisyrityksiä) Kokonaisharkinta tehdään muodollisten ja aineellisten tunnusmerkkien pohjalta, ONKO KYSEESSÄ YRITTÄJÄ VAI EI? Jos kyseessä on yrittäjä, työlainsäädäntöä ei ole noudatettava. Esim. työsuhteessa oleva kirvesmies tekee viikkotunnit täyteen sen jälkeen työnantajan on maksettava yt-korvaus. Kun taas yrittäjälle ei makseta yt-lisiä, hänellä ei ole viikkotuntia, vaan maksetaan suorituksesta. Esimerkki: Bussikuski työntekijänä ja yrittäjänä --- ajoaika 5,5h lepo 2h ajoaika 5,5h lastaus 6h toimistotyö8h--- TYÖTEKIJÄ VOI TEHDÄ TÄMÄN YRITTÄJÄ VOI JATKAA 3. Työehtosopimus Normi, noudatettava kuin lakia!!! TT ja TA tekevät työsopimuksen TT-liitto ja TA-liitto tekevät työehtosopimuksen (TES). TES:n ehdot siirtyvät jokaiseen alan työsopimukseen. Ehdot ovat automaattisia ja pakottavia.

5 Kaikkien työnantajien on noudatettava TES:n ehdot: a) työnormit yksittäiselle työntekijälle esim. minimitasopalkalle, yksittäinen työntekijä voi vaatia tämän b) työolonormit kollektiivi, kaikille esim. työpaikan valaistus, yksittäinen työntekijä ei voi vedota näihin, vaan luottamusmies valvo. c) velvoitemääräykset koskee sopijaosapuolien velvoitteita toisiaan kohden, esim. neuvottelukäytäntö. 3.1 yleissitova työehtosopimus Lainveroinen. Kaikkien alan työnantajien on noudatettava tätä, koskee myös yksityishenkilöä työnantajana, esim. yksityishenkilö joka palkkaa muurarin omakotitalonrakennusta varten. Milloin TES on yleissitova? Alaa koskeva (tietty ala, esim. rakennusala) Valtakunnallinen Edustava alallaan (laissa vuodesta 1970) o Ennen sopimuksen piti koskea vähintään 50% alan työntekijöistä. o Laki muuttui vuonna 2001, nyt katsotaan tapauskohtaisesti, n. 50% riittää Pitää olla vakiintunut käytäntö (eli n. vuodesta 1940) Vanhimmat TES:et ovat 1800-luvluta. Työehtosopimustenyleissitovuudenvahvistamislautakunta päättää onko työehtosopimus yleissitova. valitukset työtuomioistuimeen. Ei ole väliä kuuluuko tt liittoon vai ei, kaikkiin noudatetaan yleissitova TES. Liittoon kuulumattoman työnantajan on pakko noudattaa yleissitovaa TES:iä. MUTTA: Jos TES ei ole yleissitova, liittoon kuulumaton työnantaja ei ole pakotettu noudattamaan sitä. Yksittäinen työntekijä ei saa koskaan velvoitteita työehtosopimuksesta, ainoastaan etuja. Eli jos tt ei kuulu liittoon, eli yhteissitovan TES:in piiriin hänen ei tarvitse noudattaa sitä, työnantajan taas on pakko noudattaa sitä. (sekavaa, vai mitä?) 3.2 normaalisitova työehtosopimus Koskee vain niitä jotka ovat liiton jäseniä. Velvoittaa vain osallisia. Ulkopuolella olevat jäävät pois TES:istä. a) TT Liitto TES TA Liitto TA ulkopuolinen

6 Mikäli ulkopuolinen liittyy työnantaja liittyy liittoon kesken sopimuskauden TES sitoo myös häntä. TES sitoo häntä myös mikäli siitä kesken kauden tulee yleissitova, silloin se koskee myös liittoon kuulumatonta joka joutuu noudattamaan sitä. b) TT TT TT työpaikkakohtainen paikallinen TES paikallinen TA tai ammattiyhdistys paikallinen TA-yhdistys c) TT TT yrityskohtainen TES TA ammattiyhdistys Kaikesta ei saa päättää yrityskohtaisesti, alakohtainen TES kertoo mistä saa sopia ja mistä ei. Esim. Metalliliitto antaa yritysten itse sopia mm. työajoista. 3.3 työehtosopimuksen velvoitteet Työrauhavelvoite joka perustuu lakiin a) Aktiivinen velvoite osapuolten pitää toimia niin, ettei työrauhaa rikota, luottamusmies tai ammattiosasto valvoo tätä b) Passiivinen velvoite työntekijät eivät saa ryhtyä lakkoon, he eivät edes saa osallistua lakkoon, työnantaja ei saa järjestää työsulkua Mikäli esim. yritys A rikkoo työrauhavelvoitetta hänelle määrätään hyvityssakko jonka työantajan yhdistys maksaa työntekijä puolelle (toimii myös toisinpäin). Poliittiset työtaistelut eivät velvoita noudattamaan työrauhaa, esim. jos taistellaan Ranskan puolesta tämä kelpaa poliittiseksi työtaisteluksi. MUTTA: jos taistellaan Ruotsin satamien puolesta voidaan olettaa, että asiassa on myös oma hyöty jolloin asiaa ei katsota poliittiseksi työtaisteluksi. Työrauhavelvoite ei myöskään koske myötätuntolakkoa, sillä sellainen lakko ei ole omien etujen ajamista. Joskus TES kieltää kaikki lakot ja työtaistelut, laki kieltää vain oman toimintaan liittyvät lakot. työtaisteluoikeus * * noudatetaan vanhaa TES:iä TES päättyy uusi TES Joskus uusi TES astuu voimaan samana päivänä jolloin vanha TES päättyy, esim työehtosopimuksen synty

7 TA Keskusliitto NEUVOTTELEE TT Keskusliitto Mikäli syntyy riitaa valtion- sovittelija ratkaisee. TUPO Raamisopimus tuporatkaisu TA- Liitto NEUVOTTELEE TUPOSTA TT liitto Mikäli tässä syntyy riita (alan liitto) (esim. Metalli) työtuomioistuin ratkaisee. TES TA-Yhdistykset SOVELTAVAT TT-yhdistys Valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet neuvottelemaan ja sovittelemaan. Suomessa on sovittelupakko, eli heidän on tultava paikalle, sen sijaan Suomessa ei ole sopimuspakkoa. Jos soveltamisesta tulee riita niin työtuomioistuin ratkaisee, joskus jopa viikossa. Päätös on lopullinen sillä valitusinstanssia ei ole. Valtakunnallisia työehtosopimuksia on noin 200 ja paikallisia työehtosopimuksia satoja, yhteensä työehtosopimuksia on vähän alle etusijajärjestys kotimaiset: 1. EHDOTTOMAT LAINSÄÄNNÖKSET esim. työturvallisuuslaki 2. NORMAALISITOVAN VALTAKUNNALLISEN TES:N perusteella annetut normit 3. YLEISSITOVAN TES:N normit 4. SEMIDISPOSITIIVISET LAINSÄÄNNÖKSET näistä voi poiketa tes:llä 5. TYÖSÄÄNNÖT esim. työpaikan järjestyssäännöt 6. TYÖSOPIMUS (vakiintunut käytäntö) 7. TES:N NORMIT josta voidaan sopia toisin 8. DISPOSITIIVISET LAIT josta vapaasti voi sopia 9. TAPA esim. yritys on 10 vuoden ajan antanut joulukinkun työntekijöilleen (Huom! Mikäli mainitaan että joku on bonus, sitä ei voida laskea tavaksi) 10. TYÖNANTAJAN käsky dispositiivinen laki on esim. kauppalaki josta voidaan poiketa indispositiivinen laki on esim. avioliittolaki josta ei voida poiketa.

8 4. Liike- ja ammattisalaisuudet ym kilpaileva toiminta Työntekijä ei saa kilpailla työnantajan kanssa sillä hänellä on lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan 4.2. liike- ja ammattisalaisuus Työntekijän ammattitaito koostuu mm. liikesalaisuuksista ja ammattisalaisuuksia tai asioista joista hän on oppinut työnsä kautta käyttämällä työnantajan välineitä, tietokantaa, kokemusta jne., eikä ammattitaidon viemistä voida estää. Liikesalaisuuden paljastaminen voi olla sekä työsopimus- että rikoslain vastaista 4.3. henkilötiedot ja työsuhde Työlainsäädäntö perustuu tältä osin perustuslain 10 jossa käsitellään yksityisyyden suojaa. Työsuhdetiedot: 1. Tarpeellisuustiedot, tietojen pitää liittyä työsuhteeseen 2. Tiedonantovelvollisuus 3. Oikeellisuus vaatimus esim. psykologisten ja muiden testien on oltava virheettömät, tämä on tietysti mahdottomuus 4. Terveydenhuollon ammattilaisuusvaatimus eli kuka vaan ei saa ottaa huumetestejä työntekijöiltä vaan kyseessä pitää olla ammattilainen 5. Teknisessä valvonnassa pitää olla yhteistoiminta menettelyssä esim. valvontakameroita ei saa asentaa työntekijöiden tietämättä 5. Työsuhdeinnovaatiot Kaksi lakia säätelee tätä: tekijänoikeuslaki ja laki työsuhdeinnovaatioista 5.1. työsuhdekeksintö Koskee lähinnä patentteja, joihin liittyy suuria rahasummia, mutta voi koskea myös pienempiä keksintöjä joille ei välttämättä haeta patenttia. Työsuhdekeksintöjä on neljää eri tyyppiä: 1. A-keksintö Keksitty työnantajan antamia työtehtäviä suorittaessa Keksintö kuuluu työnantajalle

9 Patenttihakemuksessa työntekijä on keksijä ja yritys hakija 2. B-keksintö Ei vaadita, että se on syntynyt osana työtehtävistä Oleellista on, että työntekijä on hyödyntänyt esim. työnantajan kokemusta tai tietokantaa Keksintö kuuluu työnantajan alaan ja työnantajalle 3. C-keksintö Syntyy muissa kuin työtehtävissä mutta kuuluu työnantajan alaan Eroa B-keksinnöstä sillä tavalla, että tässä ei olla käytetty työnantajan välineitä Työnantajalla on etuoikeus keksintöön 4. D-keksintö Muut keksinnöt Ei kuulu työnantajan alaan, ei yhteyttä työtehtäviin Työnantajalla ei etuoikeutta keksintöön Kaikissa tapauksissa työntekijän on ilmoitettava keksinnöstään työnantajalle Työntekijällä on oikeus korvaukseen, esim. keksijänkorvaukseen tai rojalteihin tekijänoikeus työsuhteessa Pääsääntö: asiasta voidaan sopia, esim. työsopimuksesta Jos asiasta ei olla sovittu oikeus on tekijällä PAITSI: Tietokoneohjelmissa POIKKEUKSEN POIKKEUS: oikeus tietokoneohjelmiin kuuluu yliopistoissa tekijälle mikäli hän on opetustehtävissä. Ohjelma on siis tekijän, välineet yliopiston. 6. Työsuhteen päättyminen X *x X X = työsopimus solmitaan: tästä alkaa työsopimussuhde * = työntekijä loukkaantuu matkalla töihin ensimmäisenä päivänä, hänestä tulee työkyvytön. Tämä ei silti ole työtapaturma sillä hänen työsuhde ei vielä ole alkanut! x = ensimmäinen työpäivän: tästä alkaa työsuhde X = työsuhde päättyy, esim. irtisanomisella Tuomioistuin ei voi määrätä, että laittomasti irtisanottua työntekijää pitää ottaa takaisin töihin. Tuomioistuin siis ei voi jatkaa työsuhdetta, sen ainoa sanktio työnantajalle on vahingonkorvaus. MUTTA: laittomasti irtisanottua virkasuhdetta tuomioistuin sen sijaan voi jatkaa Työnantaja voi korvata menettelyvirhettä, eli määrällä menettelytavalla (mutta asiaperustein) irtisanottua virkamiestä voidaan potkia uudelleen oikealla tavalla samoilla perusteilla.

10 6.1. yleistä työsuhteiden päättymisestä a) Määräaikaiset - Päättyvät määräajan päättyessä - Jos työnantaja antaa työntekijän käydä töissä vaikka määräaika on päättynyt katsotaan että työsuhteesta tulee toistaiseksi voimassa oleva, eli vakituinen! Tämä on suuri vaara työnantajille! b) Irtisanomiset - Työnantaja tarvitsee perusteen - Työntekijä voi irtisanoutua ilman selityksiä tai syitä c) Purutilanteet - Työnantaja tarvitsee voimakkaan perusteen - Molemmin puolin mahdollinen d) Koeaikapurku - Koeaikainen - Molemmin puolin mahdollinen - Työnantaja ei saa käyttää epäasiallisia perusteita e) Raukeaminen - Esim. eläkkeelle jääminen f) Sopiminen - Molemmin puolin sovitaan 6.2. irtisanominen Työnantaja tarvitsee lainmukaisen ( painavan ) perusteen Peruste voi olla individuaalinen (eli työntekijästä johtuva) tai kollektiivinen (eli työnantajasta johtuva markkinaperuste) individuaaliperusteet Syyksi ei kelpaa tietyt syyt: a) sairaus työkykyyn vaikuttava sairaus voi tietyissä tapauksissa olla syy b) osallistuminen lailliseen lakkoon c) mielipiteet toisaalta rasistiset mielipiteet esim. Punaisen Ristin työntekijällä voi olla irtisanomisen laillinen syy d) ammattiyhdistystoiminta voimakkaat sanktiot yritykselle jos se erottaa esim. luottamusmiehen, se voi joutua maksamaan jopa 32 kk:n palkan vahingonkorvauksena e) lainmukaisten oikeuksien käyttö ei voida potkia työntekijää joka vetoaa esim. työturvallisuuslain 9 ja kieltäytyy suorittamasta jotain työtä f) raskaus käännetty todistustaakka: potkitun tarvitsee vain näyttää että hän todella on ollut raskaana

11 mikäli työntekijää potkitaan raskauden aikana oletetaan aina, että tämä on syy siihen Syyksi kelpaa seuraavat asiat: a) työnantajan johtaminen harhaan esim. valehtelu ammattitaidosta tai osaamisesta työhaastattelussa b) työturvallisuuden laiminlyönti joko oman tai muiden turvallisuutta c) päihteiden käyttöä vasten kieltoa d) väkivaltaisuus väkivaltaisuuden pitää olla relevanttia ja kohdistua joko muita työntekijöitä, työnantajaa, yritystä tai sen imagoa tms. vastaan. e) liike- ja ammattisalaisuuden ilmaisu joissakin työpaikoissa on NDA-sopimus jossa on lakia tiukemmat säännöt f) kilpailukiellon rikkominen g) poissaolo työstä 7 vuorokauden jälkeen työnantaja saa purkaa työsopimuksen, tämä voi toki tapahtua aikaisemminkin, monesti ratkaisu tuomioistuimessa h) puutteellinen työsuoritus huomautuksista huolimatta i) ammattitaidottomuus työntekijä yrittää kyllä parhaansa, mutta ei ole ammattitaitoa. Tämä voi johtua siitä, että työ on muuttunut tai työntekijä on sairastanut ja menettänyt ammattitaitonsa. j) ohjeiden vastainen menettely tai työstä kieltäytyminen Kollektiiviperusteet Syy irtisanomisiin markkinoilla Ns. taloudelliset ja tuotannolliset perusteet Koulutus tai muualle sijoittaminen tutkittava Pysyvä ja oleellinen työn vähentyminen (>90pv) Esim. KKO:2000:59 (www.finlex.fi) 9kk:n aikana kysyttävä irtisanotuilta jos palkataan uutta työvoimaa vastaaviin töihin (oltava peruste jollei tarjoa samalle henkilölle töitä muuten syrjintä/tasa-arvolaki seuraukset) Erityistilanteita a) Työnantajan kuolema Molemminpuolin 14vrk:n irtisanomisaika (3kk harkinta-aika oikeuden käyttämiseen molemmilla osapuolilla) Jos Oy on yhden omistuksessa ei sovellu jos Oy työnantaja (isyysloma jne. ei tarjoa suojaa tapauksissa)

12 6.3 Purku Työsuhde päättyy heti b) Konkurssi Molemminpuolin 14vrk Palkan maksaa konkurssipesä irtisanomisajalta Palkkaturvalaki, 3kk palkka (*itse itselle maksettua palkkaa ei voi hakea valtiolta) (*tapaukset koskevat myös ulkomaisia työntekijöitä ja työnantajia) c) Saneeraus Irtisanomisaika 2kk (työntekijällä 14vrk) (sivuuttaa kaikki muut sopimukset) 9kk:n takaisinottovelvoite (vrt. kollektiivi irtisan.) (velkojat äänestävät sallitaanko saneeraus, ei ole tosin sitova päätös) d) Luottamusmies ja TS-valtuutettu Voidaan sanoa vain jos työ kokonaan loppuu (irtisanotaan viimeisenä) Tarvitaan erittäin painava syy - Esim. TT (www.finlex.fi) Yleensä edellytetään varoitusta. Törkeissä tapauksissa ei tarvitse varoittaa - Esim. töistä kieltäytyminen Kilpaileva toiminta 7vrk töistä pois mitään ilmoittamatta, voidaan irtisanoa suoraan Esim. KKO1995:77, KKO1991:106, KKO1990:134, KKO1995:47, KKO1992:26 7. Tasa-arvo 7.1 Työntekijän tasapuolinen kohtelu Tätä säätää seuraavat lait: Rikoslaki Työsuojelulaki (TSL) Tasa-arvolaki 7.2 Sukupuolten välinen tasa-arvo Työnantajan on edistettävä tasa-arvoa 7.4 Sukupuolinen häirintä Työnantaja vastaa Korvausvastuu

13 Rangaistusvaatimus 8. Työaika 8.1 Soveltamisala Pyramidin huipulla johto ja sen alla olevat itsenäiset asiantuntijat. Heitä ei koske norm. Työaika normit. Näiden allapuolella olevat muut työnjohtajat ja työntekijät sen sijaan kuuluvat norm. Työajan piiriin. 8.2 Työaika Esim.Työntekijä lähtee kotoa ja saapuu työpaikalle (matka ei ole työaikaa). Jos työntekijä menee vaikka toiselle työnsuorituspaikalle se katsotaan työajaksi. Matkaa kotoa töihin suojaa välittömästi työtapaturmalaki. Työksi merkitään (työajaksi) varsinainen työ, varallaolo työpaikalla, lisätyö, ylityö sekä hätätyö jota ei kirjata tunneiksi mutta siitä maksetaan ylityökorvaus. Hätätyöstä ei voi kieltäytyä eikä se kerrytä tuntikattoa. Ylitöistä on maksettava palkka tai korvattava lomana ylityötaksan mukaisesti. Palkka ensin ja sopimuksen mukaan vain lomana. 8.3 Ylityö Esim.Työaika on sovittu 6h ja työntekijä tekee 2h ylimääräistä. Se katsotaan lisätyöksi. Tämän jälkeen alkaa vasta ylityö. Vrk-työaika 8h Viikkotyöaika 40h Ylityötä saa tehdä 138h/4kk ja 250h+80h/kalenterivuosi. Viimeiset 80h sopimuksen mukaan. Korvaukset vrk:n ylityö 2 ensimmäistä tuntia +50% Seuraavat +100% Viikkoylityössä 8 ensimmäistä +50% Seuraavat (TES +100%, Laki +50%) Sunnuntaityö = aina kaikki +100% Jos viikottaista ylityötä samalla on korvaus +150% Yötyö Yleensä TES, esim +25%

14 9. Vuosilomalaki 16 on tärkeä: Sopimus, jolla vähennetään työntekijöille tämän lain mukaan kuuluvia etuja on mitätön. ELI VUOSILOMALAKI ON EHDOTON LAKI Poikkeus: Valtakunnalliset TA- ja TT-yhdistykset voivat sopia esim. talvilomasta keskenään Vuosiloman määräytymisvuosi on Eli kohta aletaan keräämään vuoden 2004 kesälomaa Lomakausi on , lomakauden ulkopuolella pidetty loma on talviloma Monesti työsopimus sanelee loma-aikaa. Työntekijällä on oikeus ilmaista mielipide siitä, milloin hän haluaa lomansa pitää työnantajalla on kuultava työntekijää mutta työntekijä päättää lomista Lomanmääräytymiskuukausi: - Kuukausi jolloin on vähintään 14 vuorokautta työtä - Koskee myös aikaa jolloin TT on sairaslomalla, äitiyslomalla, vuosilomalla, kertaamassa tai esim. opintovapaalla. Lomaa EI kerry varusmiespalvelunaikana Lomaa kertyy lain mukaan: 2 pv/kk jos työsuhde < 1 vuosi 2,5 pv/kk jos työsuhde 1 vuosi Lomaa kertyy TES:n mukaan 3 pv/kk jos työsuhde 15 vuotta Jos lomaa ei ehdi tai voi pitää lomakorvaus 8 % (työsuhde alle vuoden), 11 % (työsuhde yli vuoden) tai TES:n mukaan. Lomakorvaus maksetaan palkasta määräytymisvuoden ajalta. Yt:t ei lasketa. Loma-ajalta maksetaan palkka, jos lomaa ei voida pitää maksetaan lomakorvausta. Lomaraha: työntekijälle maksetaan loma-ajalta ylimääräistä korvausta. Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät, eli myös lauantait. Tämä tarkoittaa, että loma kuluu myös lauantaisin vaikka ne eivät ole työpäiviä. 2 kk työtä 24 päivää lomaa Loma on 4 viikkoa, ei 4 viikkoa 4 päivää. LAUANTAITKIN LASKETAAN! Pekkaspäiviä voi olla esim. 12 päivää, joka on 2 viikkoa ja 2 päivää. Eli pekkaspäiviksi ei lasketa lauantaita kuten vuosilomalaissa. Laskelmallinen lauantai lisätään viiden päivän jälkeen, vaikka pidetään vain vaikka yksi päivä lomaa viikossa. Työntekijä ei kuitenkaan saa kärsiä tästä. (Tätä mä en tajunnu) Talvilomapidennys: Työntekijä saa loman 50 %:n pidennyksellä, eli 6 päivän loma on 9 päivää.

15 Korvaukset vanhenevat kahdessa vuodessa. Eli loma vastaavaa lomakorvausta on anottava viimeistään kaksi vuotta kyseisen vuoden jälkeen. Eli joskus on jopa ~3 vuotta aikaa anoa korvausta johtuen lomanmääräytymisvuodesta Lomaraha: TES:ssa sovittu ylimääräinen palkanosa loma-ajalle. Usein 50% loma-ajan palkasta. Tämä on alkanut Metallin ajatuksesta maksaa lomaltapaluurahaa. o Ruotsista palaaville lomaltapaluurahaa o Kannuste jotta työntekijät eivät jäisi Ruotsiin Osa-aikaiset työntekijät eivät aina kuulu lomarahan piiriin Joskus lyhyissä työsuhteissa ei ole oikeutta lomarahaan Vuosilomalaki 5 : Vuosiloman voi jakaa kesä- ja talvilomaan Lomat pyritään pitämään yhtenäisinä jaksoina Pääsääntöisesti 12 päivää lomaa putkeen jos työ sen vaatii Kausiluontoisissa töissä vähintään 6 päivää lomaa putkeen. Normaalisti 18 päivää putkeen kesällä ja 6 (eli 9) päivää talvilomaa. Jos työnantaja määrää lomapäivät näin: to-pe-la loma on oikeasti vain to-pe EI la (työntekijä ei saa kärsiä) Talviloman takaraja on sillä uusi lomakausi alkaa työkyvyttömyys ja loma Jos työntekijä on sairas loman alkaessa niin loma siirtyy jos työntekijä niin pyytää. Jos työntekijä sairastuu loman aikana niin karenssi on 7 päivää ja sen jälkeen loma siirtyy. Työnantajan karenssi työntekijää kohtaan EI ole sama kuin sairasvakuutuslain karenssi. 9.2 vuosiloman säästäminen eli säästövapaa * työntekijä saa säästää pitämättä jääneet lomapäivät tulevalle vuodelle * 12 päivää ylittävä loma voidaan säästää * eli työntekijän on pakko pitää vähintään 12 päivää lomaa vuosittain, tai sitten hän ottaa 12 päivän loman lomakorvauksena * talvilomapidennystä ei voida säästää, eli 50 %:n lisäsääntö ei pidä * säästövapaa on työntekijän oikeus johon hän ei tarvitse erityistä lupaa * työntekijä ilmoittaa minä vuonna hän pitää säästövapaan * lomasta on ilmoitettava 4 kuukauden ennakolla * työnantaja päättää, milloin säästövapaa pidetään (kuten vuosilomistakin) * tähän kuuluu normaali lomaraha * TES:ssa joustovapaista ei saa lomarahaa esim. sunnuntaityö muutetaan lomaksi * säästövapaat ovat työsuhdekohtaisia eli säästetyt lomapäivät eivät siirry mukana jos tt vaihtaa työnantajaa

16 mutta mikäli työnantajan omistaja vaihtuu, ne säilyvät Aikaprioriteettisääntö: - Jos lakko alkaa ennen vuosilomaa työntekijä on lakossa - Jos vuosiloma alkaa ennen lakkoa työntekijä on lomalla 10. Työturvallisuus Tärkeimmät normit: Työturvallisuuslaki Työsuojelulaki Nämä lait ovat pakottavia, eli asioista ei voida sopia toisin. INDISPOSIITTINEN LAKI Sektorilait koskevat työnantajia: 1) Sopimusvastuu Työnantaja takaa että työntekijä saa tehdä sopimuksen mukaista työtä turvallisesti 2) Rikkomusvastuu Jos työturvallisuutta rikotaan työnantajalla on: a) rikosvastuu b) vahingonkorvausvastuu Työnantajalla on vastuu: 1) Perehdyttämisvastuu 2) Valvontavastuu työnantajan valvottava työturvallisuutta työnantaja on vastuussa työntekijän omasta mokasta 3) Organisointivastuu työ pitää organisoida niin, että työturvallisuus ei siksi vaarannu työturvallisuutta voidaan vastuuttaa 4) Resurssivastuu esim. Wärtsilä jossa TJ joutui vastuuseen rikkeestä työmaalla, resursseja ei ollut tarpeeksi TYÖSUOJELUPÄÄLIKKÖ TYÖSUOJELUVALTUUTETTU TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA oltava kaikilla työpaikoilla, edustaa työnantajaa edustaa työntekijöitä yhteistyöelin, ¼ työnantajalta + ¼ toimihenkilöitä + ¼ työntekijöitä KKO 1993:162 (www.finlex.fi)

17 10.1 työsuojelukeinot Pakolla voidaan saada asiat kuntoon: TARKASTUS: Pöytäkirjamääräyksiä, eli ohjeita, ei velvoittavia käskyjä UHKASAKKO: Vika korjattava sakon uhalla TEETTÄMISUHKA: Jos työnantaja ei itse korjaa virhettä sitä teetetään ilmianto, viranomaisen epäily, rutiinitarkastus työsuojeluviranomaiset asettaa sakon voidaan antaa ilman tarkastus ulkopuolinen tekijä, työnantaja maksaa TÖIDEN KESKEYTTÄMINEN: Jos vikaa ei korjata määräajan mennessä KIELTO: Kielletään joku materiaali tai työ 11. Työriidat Työnantajalla tulkintaetuoikeus Työntekijä ei voi toimia suoraan, vaan pitää ottaa työnantajan tulkinnan huomioon Kahden tyyppisiä riitoja: 1) Työsopimusriidat ratkaistaan työtuomioistuimessa ellei pakollinen neuvottelu tuota tulosta 2) Muut riidat normaali alioikeus hovioikeus KKO. Ei pakollista neuvottelua. TES-riidan pakollinen neuvottelumenetelmä: TT RIITA TA LUOTTAMUSMIES NEUVOTTELU TYÖNANTAJAN EDUSTAJA TT-LIITTO NEUVOTTELU* TA-LIITTO (keskusliitto neuvottelee keskusliitto)** TYTUOMIOISTUIN TUOMIO * neuvottelu käydään kirjallisesti muistion pohjalta ** keskusliitot osallistuvat vain periaatteellisesti tärkeisiin riitoihin Tuomi on lopullinen, valitusinstanssia ei ole!

18 12. EU-oikeus Eurooppaoikeus vaikuttaa Suomen oikeusjärjestelmään Eurooppaoikeus on jo osa Suomen oikeutta a) Primäärioikeus esim. perussopimus kuten vapaa liikkuvuus b) asetukset esim. moottoriajoneuvon ajoaika-asetus EU:ssa asetus on lain yläpuolella c) direktiivit esim. työaikadirektiivi työaikalaki eivät ole kansallisesti suoraan voimassa toimivat ohjeena kansalliselle lainsäädännölle d) päätökset yksittäistapauksia, esim. Bosman-tapaus vaikuttavat yleisesti

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki VIRKA- JA TYÖSUHTEEN EROT (erot luonnehdittu yksinkertaistettuna) Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki KuntaL= Kuntalaki KVTES= Kunnallinen yleinen

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 Alkusanat... 11 I Osa Johdanto... 13 II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 1 Suomen työmarkkinajärjestelmä... 19 1.1 Keskusjärjestösopimukset... 19 1.2 Työrauhavelvollisuus...

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

LUKIJALLE... LYHENTEET...

LUKIJALLE... LYHENTEET... SISÄLLYS LUKIJALLE... LYHENTEET... V XII 1 TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEITA... 1 1.1 Työoikeuden sisältö ja merkitys käytännössä... 1 1.2 Työlakien ajallinen soveltaminen... 3 1.3 Velvollisuus noudattaa säännöksiä

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

Työehtosopimusten haasteet ja kehittäminen, miten saadaan kaikki hyöty irti? - Case: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes

Työehtosopimusten haasteet ja kehittäminen, miten saadaan kaikki hyöty irti? - Case: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes Työehtosopimusten haasteet ja kehittäminen, miten saadaan kaikki hyöty irti? - Case: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes Palvelualojen työnantajat PALTA ry 1 Yksityisen laboratoriolan toimihenkilöiden

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana lainsää äädäntö,, mm.: työsopimuslaki työaikalaki vuosilomalaki Normipohja työehtosopimukset työsopimukset yhdistyksillä ei erityisasemaa Työsopimuslaki keskeinen laki lain sääs äännökset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA 1 YHDISTYS TYÖNANTAJANA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Muodollisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa: toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen

Muodollisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa: toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen Muistio 18.11.2016 1 PALKKA JA TYÖKORVAUS VEROTUKSESSA Verohallinto ottaa kantaa ohjeessaan siihen, milloin henkilön katsotaan olevan työsuhteessa (hänelle maksetaan palkkaa) ja milloin hänen katsotaan

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS

TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUS JA JOHTAJASOPIMUS Alma Talent 2017 Helsinki Tilaa Työsopimus ja johtajasopimus Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi 6., uudistettu painos Copyright 2017 Alma

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2888-3 ISBN

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot