Ympäristötarkastaja oli yhteydessä puhelimitse Piiraiseen ja Heinoihin selvittääkseen asiaa. Osapuolten näkemykset asiasta erosivat toisistaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristötarkastaja oli yhteydessä puhelimitse Piiraiseen ja Heinoihin selvittääkseen asiaa. Osapuolten näkemykset asiasta erosivat toisistaan."

Transkriptio

1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta Meluhaitta 116/5/541/2011 YMPTEKLT 149 Ympäristötarkastaja Anneli ja Teuvo Heino toimittivat ympäristötarkastajalle sähköpostin, jossa valitettiin naapurikiinteistöltä tulevasta aggregaatin melusta. Heinoilla on loma-asunto Sotkamossa, kiinteistörekisteritunnus on Nuottaranta Rn:o 49:31. Sähköpostiviestissä kerrottiin, että mökkinaapurin Markku Piiraisen käyttämän aggregaatin melu häiritsee Heinoja. Heinot viettävät kesästä noin kolme viikkoa mökillä. Aggregaatti sijaitsee Heinojen mökin varaston/vessan nurkalla. Viestin mukaan erityisesti tyynellä ilmalla meteli on sietämätön ja naapurisopu ei ole ainakaan parantunut vuosien myötä. Sähköpostiviestissä pyydetään kuntaa puuttumaan asiaan. Piirainen ja Heinot ovat aiemmin keskustelleet keskenään asiasta, mutta eivät ole päässeet asiassa yhteisymmärrykseen. Ympäristötarkastaja oli yhteydessä puhelimitse Piiraiseen ja Heinoihin selvittääkseen asiaa. Osapuolten näkemykset asiasta erosivat toisistaan. Kiinteistön Piiloniitty Rn:o 49:32 omistajalle Markku Piiraiselle lähetettiin selvityspyyntö Heinojen yhteydenoton johdosta. Kirjeessä myös ilmoitettiin, että ympäristövalvonnan toimesta tullaan tekemään kiinteistöllä tarkastus erikseen sovittuna ajankohtana. Markku Piirainen toimitti selvityksen Selvityksessä kerrottiin mm. että. aggregaattia käytetään mökillä ollessa kahvin valmistukseen, valaistukseen syksyisin, television katseluun iltaisin ja tietokoneen lataukseen. Käyttötunteja kertyy mökillä ollessa noin 2-5 tuntia vuorokaudessa. Kesän 2011 aikana Heinot ja Piiraiset ovat selvityksen mukaan olleet mökeillä yhtäaikaa kaksi vuorokautta. Aggregaattia on käytetty pääsääntöisesti klo , klo ja klo Heinoille varattiin vielä mahdollisuus antaa vastaselvitys Piiraisen toimittamaan selvitykseen. Heinot toimittivat vastineensa Osapuolille lähetettiin kutsu saapua selvittämään asiaa paikanpäälle ja samassa yhteydessä suoritettaisiin melumittaus. Tuolloin yrityksistä huolimatta osapuolille sopivaa aikaa ei saatu järjestymään ja sovittiin, että mittaus suoritetaan kesällä Melumittaus asian selvittämiseksi saatiin lopulta suoritettua Melumittauksen suoritti Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveystarkastaja Päivi Parikka, paikalla olivat sekä Heinot että Piiraiset sekä Sotkamon

2 kunnan ympäristövalvonnasta ympäristösuunnittelija Minna Kukkonen. Melumittauspöytäkirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Mittaustuloksiin pohjautuen ympäristösuunnittelija laati asiasta muistion. Muistiossa todetaan mm. seuraavaa. Heinojen pihassa tehdyissä mittauksissa ekvivalenttitaso (LAeq) oli (41,2-45,1) db, joista korkein tulos tuli aggregaattikopin ollessa auki ja pienin oven ollessa Maksimiäänitasot olivat (47-50,8) db. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päivällä ohjearvoa 45 db eikä yöllä arvoa 40 db. Aggregaattikopin oven ollessa auki melutaso ensimmäisessä mittauksessa Heinojen pihassa ylitti päiväohjearvon niukasti. Muissa mittauksissa ekvivalenttiäänitaso oli alle päiväohjearvon, mutta lähellä sitä. Yöohjearvot ylittyivät kaikissa mittauksissa. Näiden tulosten perusteella annettiin seuraavat määräykset: - Aggregaattia ei saa pitää päällä yöaikaan. Lisäksi annettiin seuraavat suositukset: kiinteistön toiselle laidalle, jolloin etäisyys vaimentaa melua Muistio on esityslistan erillisenä liitteenä. Markku ja Tarja Piirainen toimittivat ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjeen Kirjeessä esitetään mmm. seuraavaa: Melumittauspisteen valinta Nuottarannan kiinteistön puolella halkovajan nurkalta, mahdollisimman läheltä äänilähdettä on virheellinen, koska kyseisellä alueella käytetään moottorisahaa molempien kiinteistöjen osalta, eikä siellä muutoin oleskella normaalisti. Molempien kiinteistöjen varastot/halkovajat sijaitsevat kyseisellä alueella. Mikäli mittauksien paikaksi valitaan kyseinen alue (halkovajan nurkka) tulee myös mittaukset suorittaa molemmille kiinteistöille ja mitata myös moottorisahojen (ym. laitteiden) haitat molempien kiinteistöjen osalle. Äänitasojen tulosten analysoinnissa ei ole huomioitu myöskään taustamelun vähennystä, joka tulee ottaa huomioon arvioidessa aggregaatin

3 aiheuttamaa melua Nuottarannan piha-alueella. Kirjeessä vaaditaan, että aggregaattia ei saa pitää päällä yö-aikaan. Tällainen vaade on perusteeton, jos siihen ei lisätä äänitaso ylintä sallittua äänitasoa. Suomen lakeja vahvempia päätöksiä ei ympäristösuunnittelija voi antaa. Edellä kerrottujen kohtien osalta tule suorittaa uusi tarkastelu, niin mittauspisteiden, äänitasojen analysoinnin ja loppulausunnon osalle sekä nykyisen lausunnon kumoamista välittömästi. Piiraisten kirje on kokonaisuudessaan esityslistan erillisenä liitteenä. Teuvo Heino oli myös puhelimitse yhteyksissä ympäristötarkastajaan elokuussa. Puhelimessa Heino toi esille asioita melumittaukseen liittyen. Heinoja pyydettiin toimittamaan kommentit kirjallisesti. Anneli ja Teuvo Heino toimittivat melumittausta koskevat kommentit kirjallisena. Kirjeessään he esittävät mm. seuraavaa: Muutama päivä ennen melumittausta Piirainen teki jonkinlaiset 'meluseinämät' virittämällä lautojen väliin villaa ja seinämien väliin joitain villapaloja. Kyseiset viritelmät on selvästi rakennettu vain mittaustilaisuutta varten sillä villojen kastuessa äänieristysvaikutus on huomattavasti pienempi. Melumittaus tehtiin puolella teholla aggregaatin maksimitehosta, kun aggregaattia käytetään maksimiteholla melu lisääntyy huomattavasti. Olemme kärsineet jo toistakymmentä vuotta aggregaattimelusta, joten mielestämme oikea vaihtoehto on siirtää aggregaatti vastakkaiselle puolelle tonttia, missä ei ole mökkinaapureita lähellä ja aggregaatin melusuojauskin tulisi kunnolla tehtyä. Heinojen toimittama kirje on esityslistan erillisenä liitteenä. Kaikki asian käsittelyyn liittyvä materiaali on nähtävänä kokouksessa sekä esitellään kokouksessa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa asiasta seuraavaa. Melumittaus on asianmukaisesti suoritettu. Ko tyyppisessä mittauksessa ei vähennetä taustamelua, koska halutaan selvittää tiettyyn paikkaan kohdistuva melu. Muilla pisteillä on haettu melualueita. Mittauspisteet ovat olleet mittauksessa asianmukaisesti valittuja. Osapuolet ovat olleet mittauksessa läsnä, jolloin heillä olisi ollut mahdollisuus puuttua asioihin

4 paikanpäällä. Ympäristösuunnittelijan asiasta laatimassa muistiossa määräyksinä on annettu seuraavat: - Aggregaattia ei saa pitää päällä yöaikaan. Suosituksina on annettu seuraavat suositukset: kiinteistön toiselle laidalle, jolloin etäisyys vaimentaa melua Määräystä aggregaatin yöaikaisesta käyttökiellosta ei voi antaa kyseisten mittaustulosten perusteella. Melua ei ole mitattu yöaikaan, joten Vnp:n 993/1992 yöohjearvoja ei voida soveltaa. Määräyksenä myöskään suojakopin oven kiinnipitämistä ei voi antaa. Lautakunta toteaa että, annetut määräykset ja suositukset voidaan antaa asiantuntijaohjeina. Yhteenvetona lautakunta toteaa, että kyse on naapuruussuhdelain mukaisesta riita-asiasta. Rasituksen syynä ei ole ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvarainen toiminta. Naapuruussuhdelakia valvoo tällöin poliisi, ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Sovelletut oikeusohjeet Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 1992/993 Laki eräistä naapuruussuhteista 1920/26 Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Lisäksi lautakunta korostaa seuraavia seikkoja: Melumittaus on asianmukaisesti suoritettu. Rasituksen syynä ei ole ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvarainen toiminta. Naapuruussuhdelakia valvoo tällöin poliisi, ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta voi kuitenkin antaa asiantuntijaroolissa ohjeita, mutta ei määräyksiä, kuinka asiassa tulisi menetellä. Ohjeena annetaan

5 kiinteistön toiselle laidalle, jolloin etäisyys vaimentaa melua Jäsen Annikki Hakkarainen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Anneli ja Teuvo Heino Markku Piirainen Ympäristötarkastaja

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta

Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta Ympäristölautakunta 62 11.06.2013 Ympäristölautakunta 71 27.08.2013 Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta 82/10.03.00/2013

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 15.03.2011 Pykälä 33 33

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI

HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI 12/2008 Perusturvalautakunta Liite nro HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI HAKIJA Haapaveden riistanhoitoyhdistys 86600 HAAPAVESI YHTEYSHENKILÖ

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004.

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004. 1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: LAUSUNTO 28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri X Oy Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 Asia: Ylityön

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 3.6.2004 22/532/2004 Jakelussa mainitut VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE ASIANOSAISET KPY Kaapelitelevisio

Lisätiedot

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden päätökset Hannu Airola Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisut Uudenmaan asema- ja yleiskaavoista tehdyistä meluvalituksista ovat tapauskohtaisia.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot