KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot. Merja Vikman-Kanerva IH täyd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot. Merja Vikman-Kanerva 27.11.2013 IH täyd 13.12.2013"

Transkriptio

1 KUK/MALY-selvitys Nykyiset organisaatiot Merja Vikman-Kanerva IH täyd

2 1. Hyvinkää-malli (Hyvinkää ja Pornainen) Toimiala Tekninen johtaja Kaikki MALY-tehtävät Rakentaminen Rakennus- ja ympäristövalvonta (Pornainen)

3 2. Järvenpää-malli (Järvenpää, Sipoo ja Nurmijärvi) Keskus Kehitysjohtaja Kaavoitus Kiinteistöasiat Paikkatieto- ja mittausasiat Asuminen Rakennusvalvonta Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Yhdyskuntatekniikan rakentamisen ohjelmointi Nurmijärvi Toimiala Tekninen johtaja Rakentaminen Liikenne Elinkeinoasiat Asemakaavoitus Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Osa kiinteistöasioista Mittausasiat Rakennusvalvonta Sipoo Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristö (valvonta) KUUMAympäristökeskus Järvenpää ja Nurmijärvi

4 3. Tuusula-malli (Tuusula, Kerava, Mäntsälä) Osa keskushallintoa Johtaja Kaavoitus Kiinteistöasiat Paikkatieto- ja mittausasiat Asuminen Rakennusvalvonta, Mäntsälä Toimiala Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Yhdyskuntatekniikan rakentamisen ohjelmointi Rakentaminen Liikenne Rakennusvalvonta, Tuusula Elinkeinoasiat (ei Mäntsälä) Kerava Rakennusvalvonta KUUMAympäristökeskus

5 Päätöksenteko Hyvinkää ja Pornainen Tekninen lautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta (Pornaisilla yhteinen 3 muun kunnan kanssa) Mäntsälä Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Yhteinen ympäristölautakunta (Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula

6 Järvenpää Kaupunkikehityslautakunta Lupajaosto Tekninen lautakunta Yhteinen ympäristölautakunta (Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula Kerava, Sipoo, Tuusula, Nurmijärvi Kaupunkikehitysjaosto Maankäyttöjaosto Kuntakehityslautakunta Kuntasuunnittelulautakunta Tekninen lautakunta Yhteinen ympäristölautakunta (Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula Rakennuslautakunta

7 Kaupunkimittaus: Kiinteistöasiat Paikkatieto- ja mittausasiat lukuun ottamatta maastomittauksia Kaavoitus: Yleissuunnittelu/ yleiskaavoitus Asemakaavoitus Suunnittelutarveratkaisut, poikkeamispäätökset Ympäristöpalvelut: Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, ympäristönsuojelu, neuvonta, tiedotus ja koulutus Alueiden rakentaminen: Maastomittaus Kuntatekniikka: Liikenne Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Yhdyskuntatekniikan rakentamisen ohjelmointi Rakennusvalvonta: Asuminen Rakennusvalvonta

8

9 Organisaatio alkaen Kehitysjohtaja ESIKUNTA JA PALVELUPISTE Talouspäällikkö Annika Allén ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT Yrityspalvelujohtaja Olli Keto-Tokoi ASUNTOPALVELUT Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto MAANKÄYTTÖ- JA KARTTAPALVELUT Kaupungin geodeetti Jukka Laitila YLEISSUUNNITTELU Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila ASEMAKAAVOITUS Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Suunnittelupäällikkö Kaarina Laine RAKENNUSVALVONTA Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Järvenpään kaupunki

10 KERAVAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2013 Sis. maankäyttöpalvelut (kaavoitus, kiinteistöasiat, paikkatieto- ja mittausasiat), osin asunto- ja liikenneasiat. Sis. rakennusvalvonta ja osin asumisasiat. Sis. osin liikenneasiat (mm. joukkoliikenne) ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu.

11 hallintopalvelut yleishallinto maankäyttöpalvelut kaavoitusjohtaja maaseututoimi toimistopalvelut kaavoitus rakennusvalvonta kiinteistöt ja mittaus toimistosihteeri yleiskaava-arkkitehti toimistosihteeri maankäyttöinsinööri kaavasuunnittelija asemakaavainsinööri rakennustarkastaja paikkatietoinsinööri suunnitteluavustaja kaavasuunnittelija rakennustarkastaja kartoittaja suunnitteluavustaja rakennustarkastaja kartoittaja

12 Huom! Kuntakehityksessä osa asumisen asioista ja osa kuntakansliassa, maanhankinnalla myös pieni rooli Huom! Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu jakaantuu 3 tulosyksikköön: Asemakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu (sis. joukkoliikenne ja kunnallistekniikan rakentamisen ajoitus) sekä kiinteistö ja mittaus,

13 Kunnanjohtaja HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja Talousjohtaja Yleishallinto Elinkeinotoiminta Joukkoliikenne Asuntopalvelut Henkilöstöpalvelut Kirjanpito TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Maankäyttö ja kaavoitus Kiinteistöt (rakennuttaminen, huolto ja ruokapalvelut) Liikenne Kadut ja vesihuolto Puistot ja yleiset alueet Vesilaitos Lämpölaitos SIVISTYSOSASTO Perusopetuksen johtajana toimiva rehtori Esi- ja perusopetus Nuoriso Liikunta Kulttuuri Kirjasto MUSTIJOEN PERUSTURVA/ Mäntsälä (isäntäkuntana) ja Pornainen Perusturvajohtaja Varhaiskasvatus Lasten, nuorten ja perheiden tukipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ikäihmisten palvelut RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU/ Askola (isäntäkuntana), Myrskylä, Pornainen ja Pukkila Toimialajohtaja Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu

14

15 Tuusulan kunnan organisaatio

16 Tuusulan kuntaorganisaatio valtuusto pj. Tuija Reinikainen Tarkastuslautakunta Tilintarkastajat kunnanhallitus pj. Sanna Kervinen Sosiaali- ja terveyslautakunta pj. Mauno Lehtinen Kasvatus- ja koulutuslautakunta pj. Laura Manninen Kulttuurilautakunta pj. Markus Meckelborg Liikuntalautakunta pj. Sarianna Laitinen Nuorisolautakunta pj. Ilona Toivanen Rakennuslautakunta pj. Arto Hanelius Tekninen lautakunta pj. Petri Ahonen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pj. Satu-Salmela-Vierisalo Kuntakehityslautakunta pj. Jussi Salonen Tarkastuslautakunta pj. Aarno Järvinen Keskusvaalilautakunta pj. Markku Manninen Kunnanjohto kunnanjohtaja Hannu Joensivu Sisäinen tarkastus Sosiaali- ja terveystoimiala sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio Kasvatus- ja sivistystoimiala kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola Tekninen toimiala tekninen johtaja Jyrki Kaija Konsernipalvelut kunnanjohtaja Hannu Joensivu

17 Yleisjohto ja konsernipalvelut Kunnanhallitus Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kunnanjohtaja Hannu Joensivu Kunnanviraston johto kunnanjohtaja Hannu Joensivu KUNNANJOHTO VIESTINTÄ PROJEKTIT KUNTAYHTEISTYÖ EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Henkilöstö- ja tukipalvelut henkilöstöjohtaja Harri Lipasti Talous- ja tietohallinto talousjohtaja Markku Vehmas Hallinto kunnansihteeri Tuula Hyttinen Kuntakehitys kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristökeskuksen joht. Risto Mansikkamäki HENKILÖSTÖ- PALVELUT TALOUSHALLINTO JA SUUNNITTELU PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPIL- LISET PALVELUT MAANKÄYTTÖ JA- KARTTAPALVELUT HALLINTO PALKANMAKSU- PALVELUT SEUDULLINEN TALOUSPALVELU- KESKUS ASIAKAS- PALVELUT PAIKKATIETO YMPÄRISTÖ- VALVONTA ASUNTO- PALVELUT TIETO- JÄRJESTELMÄ- PALVELUT KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT KAAVOITUS YMPÄRISTÖN- SUOJELU RUOKAPALVELUT KONSERNI- VALVONTA JA RISKIENHALLINTA MATERIAALI- HALLINTO JA HANKINNAT YRITYSPALVELUT JA KEHITTÄMIS- PROJEKTIT TERVEYS- VALVONTA ELÄINLÄÄKINTÄ- HUOLTO

18 Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasioiden jaosto Sosiaali- ja terveystoimiala sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio Kehittämisja hallintopalvelut hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami Sosiaalipalvelut sosiaalityön päällikkö Marja-Liisa Palosaari Terveyspalvelut johtajaylilääkäri NN Koti- ja laitoshoidon palvelut koti- ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma Erikoissairaanhoito johtajaylilääkäri NN TOIMEENTULOPALVELUT SAIRAANHOITO AVOPALVELUT PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT SUUN TERVEYDEN- HUOLTO LAITOSHOIDON PALVELUT SOSIAALINEN KUNTOUTUS PERHEIDEN TERVEYSPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTO

19 Kasvatus ja sivistys Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kasvatus- ja sivistystoimiala kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola Kehittämisja hallintopalvelut kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre Kasvun ja oppimisen palvelut opetuspäällikkö Markus Torvinen Kulttuuripalvelut kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Marke Naski-Multanen Liikunta- Palvelut liikuntapäällikkö Risto Kanerva Nuoriso- Palvelut nuorisotyön päällikkö Sami Paananen OPETUS MUSEO LIIKUNTAPAIKAT KOHDENNETTU NUORISOTYÖ LUKIO KULTTUURI UIMAHALLI ALUEELLINEN NUORISOTYÖ VARHAIS- KASVATUS KIRJASTO LIIKUNNANOHJAUS NUORISOPALVELUT valtuusto ja avustukset KANSALAISOPISTO LIIKUNTAPALVELUT

20 Tekninen toimiala Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta toimialajohtaja Jyrki Kaija Rakennusvalvonta Kaisa Nousiainen Kunnallistekniikka Petri Juhola Joukkoliikenne Jukka-Matti Laakso Ympäristötekniset palvelut Jari Huttunen Tilakeskus Jussi Niemi Vesihuoltolaitos Jukka Sahlakari Hallintopalvelut Sylvia Appelberg Suunnittelu- ja mittauspalvelut Petri Juhola Rakentaminen Jyrki Sjöblom Kunnossapito Juha Lumppio Puistot Pirjo-Riitta Pyysing Tilahallinta Jussi Niemi Suunnittelu Riitta Laurila Rakentaminen Esa Koskinen Vesilaitos Jukka Sahlakari Viemärilaitos Jukka Sahlakari Jätehuolto Jari Huttunen Kiinteistönhoito Pekka Haahtikivi Siivous Riikka Meriläinen Tekninen toimiala 6

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT

Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT Konserni- luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinoosto Konserniosto Kaupunginjohta: (vt.) Lauri Lamminmäki (muutosjohta) Keskusvaalilautakunta Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 8 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU

Lisätiedot

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE Päivitys 5.11.2008 Sastamalan prosessikartta Prosessin johtaja Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Kaupunginvaltuusto, hallitus Johtoryhmä Kaupungin johto Prosessin johtaja

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto 12.5.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014) 267 5000 sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 valtuusto 13.5.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-04 sivu 1

Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-04 sivu 1 Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-04 sivu 1 Lahti Hollolan kunta *03 880 111 www.hollola.fi kirjaamo@hollola.fi etunimi.sukunimi@hollola.fi Hätäkeskus (Palohälytys, poliisi, sairaankuljetus)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö ttelo ja e lu n li e h u p in g n u p Hämeenlinnan kauhakemisto 2011 palvelu Copyright Hämeenlinnan kaupunki Palveluhakemistoa on painettu 45 000 kappaletta, joista 37 625 kappaletta on jaettu julkisena

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VAIHDE 03 565 56 000 FAX 03 565 56 190 Käyntiosoite: Kaupungintalo, Keskustie 23

ORIVEDEN KAUPUNGIN VAIHDE 03 565 56 000 FAX 03 565 56 190 Käyntiosoite: Kaupungintalo, Keskustie 23 ORIVEDEN KAUPUNGIN VAIHDE 03 565 56 000 FAX 03 565 56 190 Käyntiosoite: Kaupungintalo, Keskustie 23 Postiosoite: Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 ORIVESI HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT HALTTUNEN MARI tietojärjestelmätukihenkilö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy

huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy huhtikuu 2015 Palveluesite Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Teknisen tuotannon liikelaitos Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Oy Kymen Vesi Oy Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Luotonen

Lisätiedot

Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999

Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999 Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999 Tulosyksikkö - vakiohierarkia Nimitys Tulosyksikköalue H11 Tampereen kaupunki 111 Päätöksenteko ja konserniohjaus 111999 Tilinpäätöksen laatiminen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 14.3.2013 Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut harri.ronnholm@jkl.fi 18.3.2013 Johdon

Lisätiedot

Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot.

Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot. Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1 Nykytila Vuoteen 2020 mennessä Toimielin /toiminnot Kunnan oma palvelutuotanto Palvelujen hankinta

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin virat ja toimet toimialoittain 2011. Tähän tarvittaessa otsikko

Äänekosken kaupungin virat ja toimet toimialoittain 2011. Tähän tarvittaessa otsikko Äänekosken kaupungin virat ja toimet toimialoittain 2011 Tähän tarvittaessa otsikko 1 KESKUSHALLINTOPALVELUT (vakanssit yht. 109,5) Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius

Lisätiedot

2. Aluelautakunnat osana kaupungin organisaatiota

2. Aluelautakunnat osana kaupungin organisaatiota 2. Aluelautakunnat osana kaupungin organisaatiota LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 1.1.2013 lukien K A U P U N G I N V A L T U U S T O (59) HALLINTO-ORGANISAATIO Tarkastuslautakunta (7), JHTT-tilintarkastaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Ota talteen! Palveluhakemisto

Ota talteen! Palveluhakemisto Ota talteen! Palveluhakemisto Palveluhakemisto uudistui Pirkkalan kunnan palveluhakemisto on perinteisesti ilmestynyt Pirkkalainen-lehden välissä kerran vuodessa. Olemme nyt uudistaneet palveluhakemistoa

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2011

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2011 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2011 valtuusto 11.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 Sisältö Sivu OSA I Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE ASUKKAAN SALO Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Salossa 31.12.2011 KONSERNIPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot