ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013"

Transkriptio

1 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE Mittaus- ja säätölaiteet

2 Mittaus- ja säätölaitteet 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO ASIAKIRJOJEN TARKISTUS KOHDEKIERROS KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LIITEET JA LÄHTEET... 10

3 Mittaus- ja säätölaitteet 3 (11) 1 JOHDANTO Rakennuksen ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksien yhteydessä tehtävällä rakennusautmaatin tutkimuksella selvitetään täyttääkö järjestelmä nykyisille tai tuleville tarpeille asetetut vaatimukset. Vaatimuksia vi lla esim. energiatehkkuuden, timinnallisuuden, käytettävyyden, muunneltavuuden ja sisäilmastn suhteen. Ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksen tteuttaja kunttutkija surittaa järjestelmän yleisarviinnin yhdessä hulthenkilöstön kanssa ja kerää tarvittavat lähtötiedt mahdllisille jatktutkimuksille. Rakennusautmaatin asiantuntija surittaa mahdlliset jatktutkimukset ja avustaa tarvittavilta sin yleisarviinnissa. Kuva 1 Arviinti menettely

4 Mittaus- ja säätölaitteet 4 (11) 2 JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ Rakennusautmaatijärjestelmään liittyy ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien säätö-, hjaus- ja hälytystiminnat. Järjestelmä kstuu hallintatassta (valvmlaitteistt), autmaatitassta (alakeskukset) ja kenttätassta (kenttälaitteet). Kuva 2 Rakennusautmaatin rakenne Valvntalaitteistt: Valvmlaitteet vat tietknephjaisia ja näiden käyttöjärjestelmänä n yleensä Windws ja valvntahjelmistna valitun laitetimittajan ma hjelmist. Valvntajärjestelmä vi lla paikallisjärjestelmä tai tietliikenteen avulla kiinteistön ulkpulelle keskitetty järjestelmä. Kuva 3 Kiinteistön valvm

5 Mittaus- ja säätölaitteet 5 (11) Alakeskuslaitteistt: Alakeskuslaitteistilla kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Alakeskuksia n mm. kiinteäpisteisiä ja mduulirakenteisia. Mduulirakenteisten alakeskuksien kytkentä I/O-mduulit vivat sijaita alakeskuksen sisällä, ulkpulella erillisessä ktelssa tai sähkökeskuksessa. Alakeskuksia n yleensä mahdllista käyttää paikalliselta näyttöpäätteeltä. Näyttöpäätteet vivat lla yksinkertaisimmillaan muutaman rivin nestekidenäyttöjä ja näppäimistö tai vastaavasti mnipulisimmillaan värillisiä ksketusnäyttöjä. Näiden ksketusnäyttöjen timinnallisuus lähestyy valvmtasa. Kuva 4 Mduulirakenteinen alakeskus Hunesäädöt: Hunesäätimillä kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Hunesäätimet vivat lla väyläliitännäisiä ja yksikkösäädin ratkaisuja. Näistä käyttäjä vi yleensä hallita tilan lsuhteita valitsemalla mm. huneen lämpötilan ja puhallinknvektrin pyörimisnpeuden.

6 Mittaus- ja säätölaitteet 6 (11) Kuva 5 Yksikkösäädin Kenttälaitteet: Kenttälaiteilla kerätään tieta eri prsesseista ja hjataan näiden timintaa. Kenttälaitteina vat mm. erilaiset mittausanturit ja lähettimet, liiketunnistimet sekä timilaitteet kuten pelti- ja venttiilimttrit jne. Kuva 6 Kenttälaiteasennuksia 3 JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO Yleisarviinnin yhteydessä kunttutkija käy läpi rakennusautmaatijärjestelmän yleisellä taslla. Tavitteena n saada susitukset tarvittavista jatktimenpiteistä ja varmistaa riittävät lähtötiedt niitä varten. Jatktutkimuksien tarpeellisuuteen vaikuttaa ilmastintijärjestelmien kunnstuksen laajuus, rakennusautmaatin tekninen käyttöikä, vaikutukset järjestelmän timintaan sekä laajennettavuus ja varasien saanti. 3.1 ASIAKIRJOJEN TARKISTUS Järjestelmän asiakirjista selvitetään järjestelmien laajuus ja tteutustapa. Tarkistettavia asiakirjja vat:

7 Mittaus- ja säätölaitteet 7 (11) työselstus timintakaavit timintaselstus taskuvat kne- ja laiteluettelt alakeskusten kknpan- ja kytkentäkuvat hultkirja luvutusmateriaali, mm. mittaus- ja säätöpöytäkirjat, timintakkeiden pöytäkirjat Mahdllisia muita asiakirjja vat: kuntarvit ja tutkimukset energiakatselmukset käyttäjäraprtit Rakennusautmaatin suunnitelma-asiakirjista tarkistetaan ilmanvaihtsuunnitelmien vastaavuus ja timinta, sekä mahdllisen käyttötarkituksen muutksen kannalta leellisimmat asiat. 3.2 KOHDEKIERROS Kiinteistöön tehdään tarkistuskierrs jssa selvitetään asiakirjista saatujen lähtötietjen perusteella rakennusautmaatin nykytilanne ja mahdlliset jatktutkimustarpeet. Tarkistus suritetaan pääasiallisesti aistinvaraisia keinja käyttäen ja haastattelemalla tiljenkäyttäjiä. Tarkistuskierrksella valkuvataan mm. seuraavia laitteita ja ngelmakhtia niin että ne vat tunnistettavissa mahdllisissa jatktutkimuksissa. Mikäli laitteita n erimallisia, niin tetaan jkaisesta mallista valkuva. valvmtietkne heislaitteineen grafiikka- ja asetusarvkuvat alakeskukset hunesäätimet kenttälaiteet taajuusmuuntajat ryhmäkeskukset jtka liittyvät autmaatin ngelmakhdat mahdllisine tunnisteineen (esim. tilanumer) Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna kierrksella. Tarkastettavista asiista kirjataan havainnt ylös. Valvntajärjestelmästä tarkistettava: Laitetimittaja ja malli valvmtietkneen malli, timitusvusi, käyttöjärjestelmä heislaiteet, kirjittimet, mdeemit, jatkhälytyslaitteet tiednsiirt, LAN, GSM, analginen mdeemi valvm-hjelmist (laitetimittaja), järjestelmän malli ja versi mahdllinen kaukkäyttö yhteydet Käyttöliittymä

8 Mittaus- ja säätölaitteet 8 (11) järjestelmien timinnallisuus, helppkäyttöisyys ja ymmärrettävyys suunnitelmien mukaiset prsessikaavit, taskuvat, järjestelmäkaavit ja pisteet esitetty järjestelmän grafiikkakuvissa käyttöhenkilöstön käyttöikeudet järjestelmän käyttämiseen histriatietjen tallennuksen timinta, esim. keruut määritelty riittävän pitkälle ajalle (susitus 12kk taaksepäin), histriatrendeissä esitetty säätöpiireihin liittyvät pisteet asetusarvineen hälytyshistria, hälytyksien määrä, tistuvuus ja ajankhta histriatrendit (trendiseuranta), säätöpiirien timivuus, esim. seuraak tulilman lämpötila muuttunutta asetusarva, lämmitetäänkö ja jäähdytetäänkö yhtä aikaa raprtintihjelmistilla selvitetään mm. järjestelmien pisteet jtka vat käsikäytöllä ja vimassa leva hälytykset kneiden ja laitteiden aikahjelmien vastaavuus tdelliseen käyttöön järjestelmän mittauksien, tilatietjen ja hjauksien paikkaansa pitävyys, tdennus esim. asetusarva muuttamalla tai hjausta muuttamalla Kne- ja hunetilista tarkistettavia: Alakeskukset / säätimet malli, timitusvusi, kytkentäpiirustukset laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet mahdllinen laajennusvara ja hullt kknpan- ja kytkentäkuvien paikkaansa pitävyys pistkelunteisesti Kenttälaitteet malli, timitusvusi laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet käsihjaus mahdllisuudet ja asennn situkset Muut havainnt suunnitelmien vastaavuus nykyiseen käyttötarkitukseen lsuhteet, esim. hunelämpötilat (kuuma / kylmä), vedn tunne, haju mahdlliset virheet ja puutteet, esim. vutavat venttiilit, krkeat sisäänpuhalluksen lämpötilat, laitteiden pakk-hjaukset käsikäytöllä esim. ryhmäkeskukset 3.3 KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU Khteen kierrksella haastatellaan tiljen käyttäjiä ja hulthenkilöstöä. Haastattelulla tarkennetaan kierrksella tehtyjä havaintja, sekä selvitetään käyttöhenkilöstön tekemiä havaintja. Haastattelun aikana vidaan selvittää myös henkilöstön kulutustarpeita. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna haastattelussa: Kk autmaatijärjestelmä hulthistria ja mahdllisesti tehdyt muutkset

9 Mittaus- ja säätölaitteet 9 (11) timinnalliset puutteet ja mahdlliset esiintymisien ajankhdat viihtyisyys- ja lsuhdetekijät, kylmä / kuuma, vedn tunne, haju havaintjen esiintymisajankhdat 4 YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET Jatktutkimukset suritetaan js yleisarviinnissa näin n tdettu. Tutkimukset suritetaan yleisarviinnissa saatujen lähtötietjen ja tehtyjen suunnitelmien phjalta. Mikäli vastaavalla kunttutkijalla ei itsellään le erityistä rakennusautmaatin asiantuntemusta, niin tutkimukset surittaa riittävän kkenut rakennusautmaatin asiantuntija. Riittävänä kkemuksena vidaan pitää autmaatin sveltuvaa kulutusta ja yli 6 vuden työkkemusta tteutuksesta, hjelminnista sekä suunnittelusta. Sähköinf n julkaisut rakennusautmaatin liittyviä hjeistuksia ST- krttien mudssa. Lähdeluettelssa n lueteltu esimerkkejä IV-kunttutkimuksiin sveltuvista ST- materiaaleista. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna jatktutkimuksissa. Tarkistuksessa havaitut asiat kirjataan ylös. Asiakirjat: suunnitelmien mititusperusteet ja timintaperiaatteet suunnitelmien mukaiset asetusarvt ja hälytysrajat Valvntajärjestelmä: järjestelmän laajennettavuus tai päivitettävyys trendiseurannan tarkistaminen tarvittavien säätöpiirien salta eri käyttötilanteissa. kneiden seis ja käynnistys tilanne kneiden käytön aikainen tilanne paluuvesi säädön timinta edellisissä tilanteissa lämmityksen ja jäähdytyksen timinta, ei yhtäaikaista käyttöä jatkhälytysten tarkistaminen, timiik jatkhälytykset tivtusti ja nk tarpeelliset pisteet määritelty jatkn meneviksi / kriittisiksi järjestelmässä esitettyjen pisteiden ja asetusarvjen ikeellisuus ja muutettavuus, esim. pistekiinnityksien määrittelyt asetusarvjen ja hälytysrajjen määrittelyt, tarvittaessa selvitetään pikkeamat suunnitelma-asiakirjihin nähden ilmamäärämittaukset ja kanavapaineet, vastaavatk mittaus- ja säätötyössä mitattuja ilmamääriä ja pitpaineita puhaltimien väliset hjelmalliset lukitukset, jäävätkö tilat mahdllisesti alipaineiseksi turvalukituksien timinta puhaltimien llessa seis, menevätkö raitisilmapellit kiinni, paluuvesisäätö seis asetuksella, käykö lämmityspumppu yötuuletuksen timinta, lähteekö päälle kun asetusarva muuttaa ja nrmaaliaikahjelma n pis päältä

10 Mittaus- ja säätölaitteet 10 (11) mahdlliset kerrskhtaiset pakk-hjaukset hunesäädöissä, vidaank kestustilanteessa ajaa jäähdytys- ja lämmitysventtiilit auki tilakhtaiset huneasetusarvt, pelkkä ryhmämuuts ei susiteltava mikäli eriarvisia tilja kerrs sulkupeltien tai ilmamääräsäätimien timinta tiljen llessa käytössä, timiik mahdllinen tehstuspainike tai hiilidiksidipitisuus hjaus puhaltimien tilatietjen vastaavuus hjauksiin nähden, mudstuvatk ristiriitahälytykset pikkeavassa tilanteessa (hjaus ja tilatiet eri tilassa) ilmamäärien riittävyys, nk käytössä ns. pakkaspulitus ulklämpötilan mukaan jäähdytyslaitteiden hjauksien ja säätöjen timinta, vatk ulklämpötila ehdt käytössä, timiik kastepistesäädöt suunnitellusti (susitus, kaste- ja asetusarvpisteen ertus +2 C) Kne- ja hunetilat mittauksien paikkaansa pitävyys, tarvittaessa tarkistetaan pistkelunteisesti erillisellä mittalaiteella, nk mittalaitteiden mittayhtyeet kytketty ikein lämmön talteenttlaitteiden timinta ja hyötysuhteet turva-, jäätymissuja- ja pumppulukituksien timinta myös taajuusmuuntajakäytöllä taajuusmuuntajien parametrinti, nk aseteltu mm. mttrien virta-arvt säätö- ja sulkupeltien timinta, kneikn llessa seis sulkeutuvatk pellit tiiviisti palpeltien ja näiden hjauskeskuksien timinta, nk peltejä lauenneena, vatk liitettynä autmaatin hunetilat ja niiden käyttö, kuinka mnta hunesäädintä hjaa samaa tilaa (yhtäaikainen timinta), vastaak tiljen käyttö määriteltyä käyttötarkitustaan, vatk tiljen väliseinät muuttuneet hiilidiksidimittauksien ikeellisuus, miten mittauslaitteet n sijiteltu, nk kalibrinti vimassa kneiden ja laitteiden hullt, esim. puhallinknvektreiden sudattimien puhtaus käytönaikainen pastus, nk tiljen käyttäjä saanut tarpeellisen pastuksen laitteiden käyttämiseksi ilmamääräsäätimien timinta, nk hjelmitu vastaamaan autmaatin säätöviestiä, vatk mittausyhtyeet ikein päin patteritermstaattien timinta, nk alue valittu ikein, nk näiden lukitukset tettu käyttöön (yhtäaikainen lämmitys ja jäähdytys), nk termstaattien esteenä esim. paksut verht 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Jhtpäätökset ja susitukset kirjataan lppuraprttiin. Raprtinnissa esitetään timenpidesusitukset kustannusarviineen. 6 LIITEET JA LÄHTEET Liite 1 Lähdeluettel ST-Krtistn materiaali Liite 2 Kiinteistöautmaatin arviinti, malli

11 Liite 3 Yksityiskhtainen tarkistuslistaus, malli Mittaus- ja säätölaitteet 11 (11)

12 IV- KUNTOTUTKIMUKSIIN SOVELTUVAA KIRJALLISUUTTA JA LÄHTEET, ST- MATERIAALI ST EC- ja PM-mttrit talteknisissä järjestelmissä. Krtissa kerrtaan EC- ja PM-mttreista, jiden avulla n mahdllista parantaa mm. muuttuvailmamääräisten ilmastintijärjestelmien energiatehkkuutta ST ST Sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden ja tiljen merkitseminen Krtissa annetaan hjeita ja susituksia sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden, kaapeleiden, jhtjen ja eristettyjen jhtimien tunnusten mudstamisesta. Lisäksi annetaan hjeita keskusten ja tiljen merkinnöistä sekä merkitsemiseen käytettävistä tarvikkeista. Ohjeistuksen peruslähtökhtana n käyttää S2010-nimikkeistön mukaisia järjestelmätunnuksia. Rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimushje Krttia vidaan sveltaa sellaisenaan rakennusautmaatijärjestelmien kunttutkimuksen surittamiseen ja siinä annetaan hjeita rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimuksen sisällön, menetelmien, tavitetasn ja tulsten esittämisen määrittelyyn ja tteutukseen ST Energiatehkkuusvaatimusten humiiminen rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa Krtissa esitetään näkemyksiä energiatehkkuusvaatimusten huminttamisesta rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa ST Rakennusautmaatijärjestelmän hyödyntäminen 2007 Tässä krtissa esitetään rakennusautmaatijärjestelmän perustiminnt ja kuinka niitä vidaan eri sa-alueilla hyödyntää. Lisäksi kuvataan tehkas käyttöliittymä sekä susiteltava timintamalli rutiineineen ja tulstuksineen. ST Rakennusautmaatin peruskrjauksen tteutus 2007 Krtissa käydään läpi rakennusautmaatijärjestelmän peruskrjauksen tteutukseen liittyvää prsessia sekä esitetään järjestelmän hankintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä näkökhtia. Tarkastelun lähtökhtana n llut rakennus, jssa n useita IV-kjeita, lämmönjakkeskus ja jssa n mahdllisesti myös hunesäätölaitteita, esimerkiksi timistrakennus. Lunnllisesti krtin tietja vi

13 sveltaen käyttää myös pienempiin peruskrjauskhteisiin. ST Ohjelmistjen dkumentinti 2009 Yleishjeita taltekniikan tietteknisten järjestelmien hjelmistjen dkumentinnin laadintaan ja laitskhtaisten hjelmistjen tteutuksen suunnitteluun. ST Selstusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, rakennusautmaatijärjestelmät 2012 Selstusesimerkit n laadittu järjestelmäkhtaisesti, S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjalla. Lisäksi n julkaistu selstuksen yleinen sa sekä viitemateriaali, jhn n mahdllista päästä myös tekstissä levien linkkien avulla. Järjestelmäkhtainen esimerkki urakkarajaliitteestä n selstustekstin lpussa. Käytön helpttamiseksi selstustusteksti n tallennettu.rtf- mudssa levaan tiedstn jka n PDF-tiedstn liitteenä (klemman takana). ST Rakennusautmaatijärjestelmän ylläpit 2005 Tämä ST- krtti n suunnattu ensisijaisesti käytöstä, ylläpidsta ja hullsta vastaavalle henkilöstölle sekä k. tehtäviä tekeville urakitsijille. ST Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä 2010 Yleistieta taajuusmuuttajista ja taajuusmuuttajakäytöistä. Krtti n suunnattu kiinteistöjen ylläpidsta ja kehittämisestä vastaaville sekä LVI,- sähkö- ja rakennusautmaatisuunnittelijille. ST Taajuusmuuttajien yleiset timitushjeet ja -vaatimukset 2011 Hankinta- ja timitushjeeseen n kttu taajuusmuuttajien hankintaan ja timitukseen liittyviä asiita. Ohje n tarkitettu käytettäväksi yhdessä sähköselstuksen kanssa, selstuksen viitemateriaalina. Hankinta ja timitushjeteksti löytyy myös krtin liitteestä (klemman takana) rtf- tiedstna. ST Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautmaatissa. Asennus ja käyttööntt 2010 Taajuusmuuttaja n vimakas häiriölähde. Suurtaajuisten häiriöiden vaimennus edellyttää myös asennuksilta ja kytkennöiltä suurta hulellisuutta, kska virheet näkyvät talverkn häiriöinä. Krtissa annetaan laite- ja asennustekniikan hjeita nnistuneen lpputulksen aikaansaamiseksi. ST Taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymät 2007 Ohjeita taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymien vaatimusmäärittelyä, suunnittelua

14 ja tteutusta varten. STkäsikirja 17 Rakennusautmaatijärjestelmät Käsikirjaan n kttu keskeisimmät rakennusautmaatijärjestelmiä kskevat perustiedt ja käytännön tteutusperiaatteet. Kirjan alkusassa n kattava luettel aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja hjeista. Pääsan kirjasta mudstaa käytännönläheinen tiet rakennusautmaati-järjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dkumentinnista ja ylläpidsta. Mukana n myös käyttäjän näkemys rakennusautmaatijärjestelmällä saavutettavista eduista kiinteistön hidn näkökulmasta. Käsikirjan kirjittajat n esitelty PDF-tiedstn liitteessä, jka löytyy PDFklemman takaa STkäsikirja 21 Kiinteistön tiednsiirtväylät Perustieta väylätekniikista ja hajautettujen tiednsiirtteknlgiiden sveltamisesta taltekniikan suunnittelussa ja asennuksessa terminlgiaa unhtamatta. Kirja antaa kknaiskuvan järjestelmien tekniikista, niiden sumista mahdllisuuksista ja järjestelmäprjektien hallitusta tteutuksesta STkäsikirja 22 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät Valvmjärjestelmän tehkas ja ikea käyttö vat rakennuksen energiatehkkuuden, timivuuden ja ympäristöystävällisyyden perusedellytyksiä. Järjestelmiä n lemassa lukuisia ja niissä n paljn minaisuuksia, mutta varsin usein ne jäävät hyödyntämättä, kska käyttäjät eivät niitä tiedsta tai saa suunnitellulla tavalla käyttää. Kirjasta n pyritty tekemään mahdllisimman laaja rakennusautmaatijärjestelmiä käsittelevä perustietlähde jnka tavitteena n vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käsikirjaan sisältyy myös erillinen liite "ST-käsikirjan 22 liite", jka sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Liitteen perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit STkäsikirja 22 liite SThjeist 14 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät ST-käsikirjan 22 liite sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit. Sähköisen taltekniikan ylläpit-hjeet. Timitilakiinteistön hultkirja Julkaisu n tarkitettu hjeeksi ja työkaluksi timitilakiinteistön hultkirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietjärjestelmien tietjen kerääjälle ja ylläpitäjälle

15 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSOHJE MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITEET Yleisarvi 1 ARVIOINTI Tämä arviinti n rajattu kskemaan autmaatitekniikan suutta ilmastinnin kunttutkimuksessa. Tässä käytetyt kuntlukat (KL) vat seuraavat: 1 = Ei kunnssa 2 = Timii välttävästi 3 = Timii tyydyttävästi 4 = Timii melk hyvin 5 = Timinta n kunnssa

16 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO TULOKSISTA 4 ASIAKIRJA TARKISTUS 4.1 AUTOMAATIOSUUNNITELMAT: Asiakirja OK EI Kmmentti Työselstus Timintakaavit Timintaselstus Taskuvat Kne- ja laiteluettel Alakeskusten kytkentäkuvat 4.2 KÄYTTÖÖNOTTO- JA LUOVUTUSMATERIAALI: Asiakirja OK EI Kmmentti Tarkistusasiakirjat Luvutusmateriaali Hultkirja Muu materiaali, mikä? 5 KOHDEKIERROS 5.1 VALVONTAJÄRJESTELMÄ Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Tietkne Käyttöjärjestelmä Laitetimittajan hjelmist Lisähjelmistt Jatkhälytyslaiteet, tiednsiirt Etäkäyttöhjelmistt, tiednsiirt Lisälaitteet 5.2 KÄYTTÖLIITTYMÄ Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Suunnitelmien vastaavuus Käyttöikeudet Hullt, varmuuskpit Mittaukset Ohjaukset ja tilatiedt Asetusarvt ja säädöt Histriatrendi seuranta Hälytyshistria Raprtinti, mm. käsikäytöt

17 Aikahjelmat 5.3 ALAKESKUKSET JA SÄÄTIMET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Säädin Mdulli(t) Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Hullt, varmuuskpit Laajennusvara Asennustapa ja paikka Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät 5.4 KENTTÄLAITEET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Kenttälaiteet Khde KL Kmmentti Hullt Asennustapa ja paikka Mittauksien tarkkuus, kalibrinnit Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät Timilaitteiden käsihjaus 5.5 MUUT HAVAINNOT 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 6.1 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUSTANNUSARVIOINEEN 7 LIITTEET

18 ASIAKIRJAT OK Ei 1 Suunnitelmien vastaavuus ilmanvaihtsuunnitelmiin ja paikkaansa pitävyys 2 Määriteltyjen timintjen ja säätöpiirien ikeellisuus 3 Määriteltyjen asetusarvjen ja hälytysrajjen ikeellisuus 4 Luvutusmateriaali 5 Itselleluvutus materiaali VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Järjestelmän laajennettavuus 2 Järjestelmän päivitettävyys 3 Käytettävyys ja timinta 4 Suunnitelmien mukaiset prsessikaavit ja taskuvat hjelmitu järjestelmään 5 Käyttöikeudet määritelty 6 Histriatrendin timinta 7 Hälytyshistrian timinta 8 Asetusarvt ja hälytysrajat muutettavia 8 Raprtintihjelmistjen timinta 9 Etäkäyttö yhteyksien timinta 10 Jatkhälytyksien timinta 11 Aikahjelmien ikeellisuus 12 Yötuuletuksen timinta 13 Varasien saanti 14 Varmuuskpit 15 Hullt KENTTÄLAITTEET, ASENNUS 1 Putkistn lämpömittarit 2 Putkistn lämpötila-anturit 3 Putkistn paine-ermittarit 4 Putkistn paine-anturit (LTO) 5 Putkistn virtausanturit 6 Kanavistn lämpömittarit 7 Kanavistn paine-ermittarit/-kytkimet 8 Kanavistn paine-anturit 9 Kanavistn ksteusanturit 10 Kanavistn virtausanturit 11 Kanavistn pitisuusanturit, CO2 12 Hunelämpötila-anturit 13 Hunepitisuusanturit, CO2 14 Käsikäyttökytkimet 15 Käsikäyttökytkimet 16 Turvakytkimet 17 Laitemerkinnät, timilaitteet, anturit 18 Laitemerkinnät, puhaltimet 19 Laitemerkinnät pumput, venttiilit 20 Laitemerkinnät termstatit, käsikytkimet, turvakytkimet 21 Säätöventtiilien käsikäyttö ja asennnsitus 22 Peltimttreiden asennustapa, asennnsitus 23 Sudattimien lukat ja tiiveys 24 Yleinen asennustapa, sähköjhdt jne. PYÖRIMISSUUNNAT 1 LTO-pumppu 2 Lämmityspumppu 3 Jäähdytyspumppu 4 Tulilmapuhallin

19 5 Pistilmapuhaltimet 6 Erillispuhaltimet 7 Muut SEISONTATILANNE 1 Raitisilmapellit vat kiinni 2 Jäätymisvaaratermstaatti säätää patteriveden lämpötilaa, säätöventtiilin hjaus 3 Jälkilämmityspatterien säätöventtiilit kiinni 4 Jälkijäähdytyspatterien säätöventtiilit kiinni 5 Kstuttimen säätöventtiili kiinni 6 Kstuttimen magneettiventtiili kiinni OHJAUKSET JA LUKITUKSET 1 Tulilmakneen hjaus käsin 2 Tulilmakneen hjaus aikahjelma 3 Etulämmityspatterin pumppu käy 4 Tulilmakne pysähtyy, kun jäätymissuja timii, jakk. / taajuusm. lukitus, kuittaus 5 Tulilmakne pysähtyy, kun palvaara timii, hjelmallinen lukitus, kuittaus 6 Tulilmakne pysähtyy, kun pumppu pysähtyy, jakkeskus / taajuusm. lukitus 7 Tulilmakne pysähtyy, pistpuhaltimet pysähtyvät, virtausvahti, kuittaus 8 Raitisilmapeltien lukitukset k. puhaltimiin, hjelma, jusipalautus 9 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen säätöventtiili kiinni, virtausvahti 10 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen magneettiventtiili kiinni, virtausvahti 11 Lauhteen lämpötila ylittää termstaatin raja-arvn, kstutuksen säätöventtiili kiinni 12 Yötuuletus timint, aikahjelma 13 Seisntajaksjen aikana pumpput käy asetellut kerrat viikssa 14 Kerrs sulkupeltien tai IMS yksiköiden timinta SÄÄTÖTOIMINNOT 1 Tulilman lämpötilan sarjasäätö 2 Asetusarvn muuts ulklämpötilan mukaan, säätökäyrä 3 Tulilman lämpötilan lämpötilansäätö, sarjasäätö jälkilämmitys-jälkijäähdytys 4 Asetusarvn muuts hunelämpötilamittauksen mukaan, säätökäyrä 5 Tulilman suht. ksteuden hjaus, kstuttimen venttiili 6 Asetusarvn muuts huneksteusmittauksen perusteella, säätökäyrä 7 LTO-piirin nesteen lämpötilan alarajasäätö, säätöventtiilin timinta 8 Tulilman kuivatus säätö, jäähdytys- ja jälkilämmitysventtiili 9 Ilmavirtausvirtaussäädöt, IMS, painesäädöt 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien pyörimisnpeuden säädöt HÄLYTYSTOIMINNOT 1 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien sudattimien painelähettimet 2 LTO:n liuspaineen alaraja 3 LTO:n liuksen lämpötilan alaraja 4 LTO-pumpun ylivirtasuja 5 LTO- häiriöhälytys (hjauskeskus) 6 Etulämmityspatterin pumpun ylivirtasuja 7 Lämmityspatterin jäätymisvaara 8 Tulilmapuhaltimen ylivirtasuja 9 Pistpuhaltimien ylivirtasujat 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien ristiriita hälytykset 11 Erillispuhaltimien ristiriita-/lämpörelehälytykset 12 Pitisuusmittauksiin asetetut raja-arvt 13 Lämpötilamittauksiin asetetut raja-arvt 14 Ksteusmittauksiin asetetut raja-arvt 15 Palvaara

20 16 Virtausvahdit 17 Taajuusmuuttajan häiriö Muita humiita;

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 10 IV-kunttutkimus LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmanvaihdn lämmöntalteenttlaitteita. Näitä vat lämmöntalteentn timintaperiaatteen mukaan jateltuna

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Lääkäri Päivitetty 17.11.2015 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.uta.fi/med/piskelu/jatk-piskelu/yleislaaketieteenerityiskulutus/terveyskeskuspalvelu.html

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot