ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013"

Transkriptio

1 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE Mittaus- ja säätölaiteet

2 Mittaus- ja säätölaitteet 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO ASIAKIRJOJEN TARKISTUS KOHDEKIERROS KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LIITEET JA LÄHTEET... 10

3 Mittaus- ja säätölaitteet 3 (11) 1 JOHDANTO Rakennuksen ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksien yhteydessä tehtävällä rakennusautmaatin tutkimuksella selvitetään täyttääkö järjestelmä nykyisille tai tuleville tarpeille asetetut vaatimukset. Vaatimuksia vi lla esim. energiatehkkuuden, timinnallisuuden, käytettävyyden, muunneltavuuden ja sisäilmastn suhteen. Ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksen tteuttaja kunttutkija surittaa järjestelmän yleisarviinnin yhdessä hulthenkilöstön kanssa ja kerää tarvittavat lähtötiedt mahdllisille jatktutkimuksille. Rakennusautmaatin asiantuntija surittaa mahdlliset jatktutkimukset ja avustaa tarvittavilta sin yleisarviinnissa. Kuva 1 Arviinti menettely

4 Mittaus- ja säätölaitteet 4 (11) 2 JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ Rakennusautmaatijärjestelmään liittyy ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien säätö-, hjaus- ja hälytystiminnat. Järjestelmä kstuu hallintatassta (valvmlaitteistt), autmaatitassta (alakeskukset) ja kenttätassta (kenttälaitteet). Kuva 2 Rakennusautmaatin rakenne Valvntalaitteistt: Valvmlaitteet vat tietknephjaisia ja näiden käyttöjärjestelmänä n yleensä Windws ja valvntahjelmistna valitun laitetimittajan ma hjelmist. Valvntajärjestelmä vi lla paikallisjärjestelmä tai tietliikenteen avulla kiinteistön ulkpulelle keskitetty järjestelmä. Kuva 3 Kiinteistön valvm

5 Mittaus- ja säätölaitteet 5 (11) Alakeskuslaitteistt: Alakeskuslaitteistilla kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Alakeskuksia n mm. kiinteäpisteisiä ja mduulirakenteisia. Mduulirakenteisten alakeskuksien kytkentä I/O-mduulit vivat sijaita alakeskuksen sisällä, ulkpulella erillisessä ktelssa tai sähkökeskuksessa. Alakeskuksia n yleensä mahdllista käyttää paikalliselta näyttöpäätteeltä. Näyttöpäätteet vivat lla yksinkertaisimmillaan muutaman rivin nestekidenäyttöjä ja näppäimistö tai vastaavasti mnipulisimmillaan värillisiä ksketusnäyttöjä. Näiden ksketusnäyttöjen timinnallisuus lähestyy valvmtasa. Kuva 4 Mduulirakenteinen alakeskus Hunesäädöt: Hunesäätimillä kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Hunesäätimet vivat lla väyläliitännäisiä ja yksikkösäädin ratkaisuja. Näistä käyttäjä vi yleensä hallita tilan lsuhteita valitsemalla mm. huneen lämpötilan ja puhallinknvektrin pyörimisnpeuden.

6 Mittaus- ja säätölaitteet 6 (11) Kuva 5 Yksikkösäädin Kenttälaitteet: Kenttälaiteilla kerätään tieta eri prsesseista ja hjataan näiden timintaa. Kenttälaitteina vat mm. erilaiset mittausanturit ja lähettimet, liiketunnistimet sekä timilaitteet kuten pelti- ja venttiilimttrit jne. Kuva 6 Kenttälaiteasennuksia 3 JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO Yleisarviinnin yhteydessä kunttutkija käy läpi rakennusautmaatijärjestelmän yleisellä taslla. Tavitteena n saada susitukset tarvittavista jatktimenpiteistä ja varmistaa riittävät lähtötiedt niitä varten. Jatktutkimuksien tarpeellisuuteen vaikuttaa ilmastintijärjestelmien kunnstuksen laajuus, rakennusautmaatin tekninen käyttöikä, vaikutukset järjestelmän timintaan sekä laajennettavuus ja varasien saanti. 3.1 ASIAKIRJOJEN TARKISTUS Järjestelmän asiakirjista selvitetään järjestelmien laajuus ja tteutustapa. Tarkistettavia asiakirjja vat:

7 Mittaus- ja säätölaitteet 7 (11) työselstus timintakaavit timintaselstus taskuvat kne- ja laiteluettelt alakeskusten kknpan- ja kytkentäkuvat hultkirja luvutusmateriaali, mm. mittaus- ja säätöpöytäkirjat, timintakkeiden pöytäkirjat Mahdllisia muita asiakirjja vat: kuntarvit ja tutkimukset energiakatselmukset käyttäjäraprtit Rakennusautmaatin suunnitelma-asiakirjista tarkistetaan ilmanvaihtsuunnitelmien vastaavuus ja timinta, sekä mahdllisen käyttötarkituksen muutksen kannalta leellisimmat asiat. 3.2 KOHDEKIERROS Kiinteistöön tehdään tarkistuskierrs jssa selvitetään asiakirjista saatujen lähtötietjen perusteella rakennusautmaatin nykytilanne ja mahdlliset jatktutkimustarpeet. Tarkistus suritetaan pääasiallisesti aistinvaraisia keinja käyttäen ja haastattelemalla tiljenkäyttäjiä. Tarkistuskierrksella valkuvataan mm. seuraavia laitteita ja ngelmakhtia niin että ne vat tunnistettavissa mahdllisissa jatktutkimuksissa. Mikäli laitteita n erimallisia, niin tetaan jkaisesta mallista valkuva. valvmtietkne heislaitteineen grafiikka- ja asetusarvkuvat alakeskukset hunesäätimet kenttälaiteet taajuusmuuntajat ryhmäkeskukset jtka liittyvät autmaatin ngelmakhdat mahdllisine tunnisteineen (esim. tilanumer) Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna kierrksella. Tarkastettavista asiista kirjataan havainnt ylös. Valvntajärjestelmästä tarkistettava: Laitetimittaja ja malli valvmtietkneen malli, timitusvusi, käyttöjärjestelmä heislaiteet, kirjittimet, mdeemit, jatkhälytyslaitteet tiednsiirt, LAN, GSM, analginen mdeemi valvm-hjelmist (laitetimittaja), järjestelmän malli ja versi mahdllinen kaukkäyttö yhteydet Käyttöliittymä

8 Mittaus- ja säätölaitteet 8 (11) järjestelmien timinnallisuus, helppkäyttöisyys ja ymmärrettävyys suunnitelmien mukaiset prsessikaavit, taskuvat, järjestelmäkaavit ja pisteet esitetty järjestelmän grafiikkakuvissa käyttöhenkilöstön käyttöikeudet järjestelmän käyttämiseen histriatietjen tallennuksen timinta, esim. keruut määritelty riittävän pitkälle ajalle (susitus 12kk taaksepäin), histriatrendeissä esitetty säätöpiireihin liittyvät pisteet asetusarvineen hälytyshistria, hälytyksien määrä, tistuvuus ja ajankhta histriatrendit (trendiseuranta), säätöpiirien timivuus, esim. seuraak tulilman lämpötila muuttunutta asetusarva, lämmitetäänkö ja jäähdytetäänkö yhtä aikaa raprtintihjelmistilla selvitetään mm. järjestelmien pisteet jtka vat käsikäytöllä ja vimassa leva hälytykset kneiden ja laitteiden aikahjelmien vastaavuus tdelliseen käyttöön järjestelmän mittauksien, tilatietjen ja hjauksien paikkaansa pitävyys, tdennus esim. asetusarva muuttamalla tai hjausta muuttamalla Kne- ja hunetilista tarkistettavia: Alakeskukset / säätimet malli, timitusvusi, kytkentäpiirustukset laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet mahdllinen laajennusvara ja hullt kknpan- ja kytkentäkuvien paikkaansa pitävyys pistkelunteisesti Kenttälaitteet malli, timitusvusi laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet käsihjaus mahdllisuudet ja asennn situkset Muut havainnt suunnitelmien vastaavuus nykyiseen käyttötarkitukseen lsuhteet, esim. hunelämpötilat (kuuma / kylmä), vedn tunne, haju mahdlliset virheet ja puutteet, esim. vutavat venttiilit, krkeat sisäänpuhalluksen lämpötilat, laitteiden pakk-hjaukset käsikäytöllä esim. ryhmäkeskukset 3.3 KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU Khteen kierrksella haastatellaan tiljen käyttäjiä ja hulthenkilöstöä. Haastattelulla tarkennetaan kierrksella tehtyjä havaintja, sekä selvitetään käyttöhenkilöstön tekemiä havaintja. Haastattelun aikana vidaan selvittää myös henkilöstön kulutustarpeita. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna haastattelussa: Kk autmaatijärjestelmä hulthistria ja mahdllisesti tehdyt muutkset

9 Mittaus- ja säätölaitteet 9 (11) timinnalliset puutteet ja mahdlliset esiintymisien ajankhdat viihtyisyys- ja lsuhdetekijät, kylmä / kuuma, vedn tunne, haju havaintjen esiintymisajankhdat 4 YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET Jatktutkimukset suritetaan js yleisarviinnissa näin n tdettu. Tutkimukset suritetaan yleisarviinnissa saatujen lähtötietjen ja tehtyjen suunnitelmien phjalta. Mikäli vastaavalla kunttutkijalla ei itsellään le erityistä rakennusautmaatin asiantuntemusta, niin tutkimukset surittaa riittävän kkenut rakennusautmaatin asiantuntija. Riittävänä kkemuksena vidaan pitää autmaatin sveltuvaa kulutusta ja yli 6 vuden työkkemusta tteutuksesta, hjelminnista sekä suunnittelusta. Sähköinf n julkaisut rakennusautmaatin liittyviä hjeistuksia ST- krttien mudssa. Lähdeluettelssa n lueteltu esimerkkejä IV-kunttutkimuksiin sveltuvista ST- materiaaleista. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna jatktutkimuksissa. Tarkistuksessa havaitut asiat kirjataan ylös. Asiakirjat: suunnitelmien mititusperusteet ja timintaperiaatteet suunnitelmien mukaiset asetusarvt ja hälytysrajat Valvntajärjestelmä: järjestelmän laajennettavuus tai päivitettävyys trendiseurannan tarkistaminen tarvittavien säätöpiirien salta eri käyttötilanteissa. kneiden seis ja käynnistys tilanne kneiden käytön aikainen tilanne paluuvesi säädön timinta edellisissä tilanteissa lämmityksen ja jäähdytyksen timinta, ei yhtäaikaista käyttöä jatkhälytysten tarkistaminen, timiik jatkhälytykset tivtusti ja nk tarpeelliset pisteet määritelty jatkn meneviksi / kriittisiksi järjestelmässä esitettyjen pisteiden ja asetusarvjen ikeellisuus ja muutettavuus, esim. pistekiinnityksien määrittelyt asetusarvjen ja hälytysrajjen määrittelyt, tarvittaessa selvitetään pikkeamat suunnitelma-asiakirjihin nähden ilmamäärämittaukset ja kanavapaineet, vastaavatk mittaus- ja säätötyössä mitattuja ilmamääriä ja pitpaineita puhaltimien väliset hjelmalliset lukitukset, jäävätkö tilat mahdllisesti alipaineiseksi turvalukituksien timinta puhaltimien llessa seis, menevätkö raitisilmapellit kiinni, paluuvesisäätö seis asetuksella, käykö lämmityspumppu yötuuletuksen timinta, lähteekö päälle kun asetusarva muuttaa ja nrmaaliaikahjelma n pis päältä

10 Mittaus- ja säätölaitteet 10 (11) mahdlliset kerrskhtaiset pakk-hjaukset hunesäädöissä, vidaank kestustilanteessa ajaa jäähdytys- ja lämmitysventtiilit auki tilakhtaiset huneasetusarvt, pelkkä ryhmämuuts ei susiteltava mikäli eriarvisia tilja kerrs sulkupeltien tai ilmamääräsäätimien timinta tiljen llessa käytössä, timiik mahdllinen tehstuspainike tai hiilidiksidipitisuus hjaus puhaltimien tilatietjen vastaavuus hjauksiin nähden, mudstuvatk ristiriitahälytykset pikkeavassa tilanteessa (hjaus ja tilatiet eri tilassa) ilmamäärien riittävyys, nk käytössä ns. pakkaspulitus ulklämpötilan mukaan jäähdytyslaitteiden hjauksien ja säätöjen timinta, vatk ulklämpötila ehdt käytössä, timiik kastepistesäädöt suunnitellusti (susitus, kaste- ja asetusarvpisteen ertus +2 C) Kne- ja hunetilat mittauksien paikkaansa pitävyys, tarvittaessa tarkistetaan pistkelunteisesti erillisellä mittalaiteella, nk mittalaitteiden mittayhtyeet kytketty ikein lämmön talteenttlaitteiden timinta ja hyötysuhteet turva-, jäätymissuja- ja pumppulukituksien timinta myös taajuusmuuntajakäytöllä taajuusmuuntajien parametrinti, nk aseteltu mm. mttrien virta-arvt säätö- ja sulkupeltien timinta, kneikn llessa seis sulkeutuvatk pellit tiiviisti palpeltien ja näiden hjauskeskuksien timinta, nk peltejä lauenneena, vatk liitettynä autmaatin hunetilat ja niiden käyttö, kuinka mnta hunesäädintä hjaa samaa tilaa (yhtäaikainen timinta), vastaak tiljen käyttö määriteltyä käyttötarkitustaan, vatk tiljen väliseinät muuttuneet hiilidiksidimittauksien ikeellisuus, miten mittauslaitteet n sijiteltu, nk kalibrinti vimassa kneiden ja laitteiden hullt, esim. puhallinknvektreiden sudattimien puhtaus käytönaikainen pastus, nk tiljen käyttäjä saanut tarpeellisen pastuksen laitteiden käyttämiseksi ilmamääräsäätimien timinta, nk hjelmitu vastaamaan autmaatin säätöviestiä, vatk mittausyhtyeet ikein päin patteritermstaattien timinta, nk alue valittu ikein, nk näiden lukitukset tettu käyttöön (yhtäaikainen lämmitys ja jäähdytys), nk termstaattien esteenä esim. paksut verht 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Jhtpäätökset ja susitukset kirjataan lppuraprttiin. Raprtinnissa esitetään timenpidesusitukset kustannusarviineen. 6 LIITEET JA LÄHTEET Liite 1 Lähdeluettel ST-Krtistn materiaali Liite 2 Kiinteistöautmaatin arviinti, malli

11 Liite 3 Yksityiskhtainen tarkistuslistaus, malli Mittaus- ja säätölaitteet 11 (11)

12 IV- KUNTOTUTKIMUKSIIN SOVELTUVAA KIRJALLISUUTTA JA LÄHTEET, ST- MATERIAALI ST EC- ja PM-mttrit talteknisissä järjestelmissä. Krtissa kerrtaan EC- ja PM-mttreista, jiden avulla n mahdllista parantaa mm. muuttuvailmamääräisten ilmastintijärjestelmien energiatehkkuutta ST ST Sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden ja tiljen merkitseminen Krtissa annetaan hjeita ja susituksia sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden, kaapeleiden, jhtjen ja eristettyjen jhtimien tunnusten mudstamisesta. Lisäksi annetaan hjeita keskusten ja tiljen merkinnöistä sekä merkitsemiseen käytettävistä tarvikkeista. Ohjeistuksen peruslähtökhtana n käyttää S2010-nimikkeistön mukaisia järjestelmätunnuksia. Rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimushje Krttia vidaan sveltaa sellaisenaan rakennusautmaatijärjestelmien kunttutkimuksen surittamiseen ja siinä annetaan hjeita rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimuksen sisällön, menetelmien, tavitetasn ja tulsten esittämisen määrittelyyn ja tteutukseen ST Energiatehkkuusvaatimusten humiiminen rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa Krtissa esitetään näkemyksiä energiatehkkuusvaatimusten huminttamisesta rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa ST Rakennusautmaatijärjestelmän hyödyntäminen 2007 Tässä krtissa esitetään rakennusautmaatijärjestelmän perustiminnt ja kuinka niitä vidaan eri sa-alueilla hyödyntää. Lisäksi kuvataan tehkas käyttöliittymä sekä susiteltava timintamalli rutiineineen ja tulstuksineen. ST Rakennusautmaatin peruskrjauksen tteutus 2007 Krtissa käydään läpi rakennusautmaatijärjestelmän peruskrjauksen tteutukseen liittyvää prsessia sekä esitetään järjestelmän hankintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä näkökhtia. Tarkastelun lähtökhtana n llut rakennus, jssa n useita IV-kjeita, lämmönjakkeskus ja jssa n mahdllisesti myös hunesäätölaitteita, esimerkiksi timistrakennus. Lunnllisesti krtin tietja vi

13 sveltaen käyttää myös pienempiin peruskrjauskhteisiin. ST Ohjelmistjen dkumentinti 2009 Yleishjeita taltekniikan tietteknisten järjestelmien hjelmistjen dkumentinnin laadintaan ja laitskhtaisten hjelmistjen tteutuksen suunnitteluun. ST Selstusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, rakennusautmaatijärjestelmät 2012 Selstusesimerkit n laadittu järjestelmäkhtaisesti, S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjalla. Lisäksi n julkaistu selstuksen yleinen sa sekä viitemateriaali, jhn n mahdllista päästä myös tekstissä levien linkkien avulla. Järjestelmäkhtainen esimerkki urakkarajaliitteestä n selstustekstin lpussa. Käytön helpttamiseksi selstustusteksti n tallennettu.rtf- mudssa levaan tiedstn jka n PDF-tiedstn liitteenä (klemman takana). ST Rakennusautmaatijärjestelmän ylläpit 2005 Tämä ST- krtti n suunnattu ensisijaisesti käytöstä, ylläpidsta ja hullsta vastaavalle henkilöstölle sekä k. tehtäviä tekeville urakitsijille. ST Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä 2010 Yleistieta taajuusmuuttajista ja taajuusmuuttajakäytöistä. Krtti n suunnattu kiinteistöjen ylläpidsta ja kehittämisestä vastaaville sekä LVI,- sähkö- ja rakennusautmaatisuunnittelijille. ST Taajuusmuuttajien yleiset timitushjeet ja -vaatimukset 2011 Hankinta- ja timitushjeeseen n kttu taajuusmuuttajien hankintaan ja timitukseen liittyviä asiita. Ohje n tarkitettu käytettäväksi yhdessä sähköselstuksen kanssa, selstuksen viitemateriaalina. Hankinta ja timitushjeteksti löytyy myös krtin liitteestä (klemman takana) rtf- tiedstna. ST Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautmaatissa. Asennus ja käyttööntt 2010 Taajuusmuuttaja n vimakas häiriölähde. Suurtaajuisten häiriöiden vaimennus edellyttää myös asennuksilta ja kytkennöiltä suurta hulellisuutta, kska virheet näkyvät talverkn häiriöinä. Krtissa annetaan laite- ja asennustekniikan hjeita nnistuneen lpputulksen aikaansaamiseksi. ST Taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymät 2007 Ohjeita taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymien vaatimusmäärittelyä, suunnittelua

14 ja tteutusta varten. STkäsikirja 17 Rakennusautmaatijärjestelmät Käsikirjaan n kttu keskeisimmät rakennusautmaatijärjestelmiä kskevat perustiedt ja käytännön tteutusperiaatteet. Kirjan alkusassa n kattava luettel aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja hjeista. Pääsan kirjasta mudstaa käytännönläheinen tiet rakennusautmaati-järjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dkumentinnista ja ylläpidsta. Mukana n myös käyttäjän näkemys rakennusautmaatijärjestelmällä saavutettavista eduista kiinteistön hidn näkökulmasta. Käsikirjan kirjittajat n esitelty PDF-tiedstn liitteessä, jka löytyy PDFklemman takaa STkäsikirja 21 Kiinteistön tiednsiirtväylät Perustieta väylätekniikista ja hajautettujen tiednsiirtteknlgiiden sveltamisesta taltekniikan suunnittelussa ja asennuksessa terminlgiaa unhtamatta. Kirja antaa kknaiskuvan järjestelmien tekniikista, niiden sumista mahdllisuuksista ja järjestelmäprjektien hallitusta tteutuksesta STkäsikirja 22 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät Valvmjärjestelmän tehkas ja ikea käyttö vat rakennuksen energiatehkkuuden, timivuuden ja ympäristöystävällisyyden perusedellytyksiä. Järjestelmiä n lemassa lukuisia ja niissä n paljn minaisuuksia, mutta varsin usein ne jäävät hyödyntämättä, kska käyttäjät eivät niitä tiedsta tai saa suunnitellulla tavalla käyttää. Kirjasta n pyritty tekemään mahdllisimman laaja rakennusautmaatijärjestelmiä käsittelevä perustietlähde jnka tavitteena n vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käsikirjaan sisältyy myös erillinen liite "ST-käsikirjan 22 liite", jka sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Liitteen perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit STkäsikirja 22 liite SThjeist 14 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät ST-käsikirjan 22 liite sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit. Sähköisen taltekniikan ylläpit-hjeet. Timitilakiinteistön hultkirja Julkaisu n tarkitettu hjeeksi ja työkaluksi timitilakiinteistön hultkirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietjärjestelmien tietjen kerääjälle ja ylläpitäjälle

15 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSOHJE MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITEET Yleisarvi 1 ARVIOINTI Tämä arviinti n rajattu kskemaan autmaatitekniikan suutta ilmastinnin kunttutkimuksessa. Tässä käytetyt kuntlukat (KL) vat seuraavat: 1 = Ei kunnssa 2 = Timii välttävästi 3 = Timii tyydyttävästi 4 = Timii melk hyvin 5 = Timinta n kunnssa

16 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO TULOKSISTA 4 ASIAKIRJA TARKISTUS 4.1 AUTOMAATIOSUUNNITELMAT: Asiakirja OK EI Kmmentti Työselstus Timintakaavit Timintaselstus Taskuvat Kne- ja laiteluettel Alakeskusten kytkentäkuvat 4.2 KÄYTTÖÖNOTTO- JA LUOVUTUSMATERIAALI: Asiakirja OK EI Kmmentti Tarkistusasiakirjat Luvutusmateriaali Hultkirja Muu materiaali, mikä? 5 KOHDEKIERROS 5.1 VALVONTAJÄRJESTELMÄ Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Tietkne Käyttöjärjestelmä Laitetimittajan hjelmist Lisähjelmistt Jatkhälytyslaiteet, tiednsiirt Etäkäyttöhjelmistt, tiednsiirt Lisälaitteet 5.2 KÄYTTÖLIITTYMÄ Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Suunnitelmien vastaavuus Käyttöikeudet Hullt, varmuuskpit Mittaukset Ohjaukset ja tilatiedt Asetusarvt ja säädöt Histriatrendi seuranta Hälytyshistria Raprtinti, mm. käsikäytöt

17 Aikahjelmat 5.3 ALAKESKUKSET JA SÄÄTIMET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Säädin Mdulli(t) Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Hullt, varmuuskpit Laajennusvara Asennustapa ja paikka Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät 5.4 KENTTÄLAITEET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Kenttälaiteet Khde KL Kmmentti Hullt Asennustapa ja paikka Mittauksien tarkkuus, kalibrinnit Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät Timilaitteiden käsihjaus 5.5 MUUT HAVAINNOT 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 6.1 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUSTANNUSARVIOINEEN 7 LIITTEET

18 ASIAKIRJAT OK Ei 1 Suunnitelmien vastaavuus ilmanvaihtsuunnitelmiin ja paikkaansa pitävyys 2 Määriteltyjen timintjen ja säätöpiirien ikeellisuus 3 Määriteltyjen asetusarvjen ja hälytysrajjen ikeellisuus 4 Luvutusmateriaali 5 Itselleluvutus materiaali VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Järjestelmän laajennettavuus 2 Järjestelmän päivitettävyys 3 Käytettävyys ja timinta 4 Suunnitelmien mukaiset prsessikaavit ja taskuvat hjelmitu järjestelmään 5 Käyttöikeudet määritelty 6 Histriatrendin timinta 7 Hälytyshistrian timinta 8 Asetusarvt ja hälytysrajat muutettavia 8 Raprtintihjelmistjen timinta 9 Etäkäyttö yhteyksien timinta 10 Jatkhälytyksien timinta 11 Aikahjelmien ikeellisuus 12 Yötuuletuksen timinta 13 Varasien saanti 14 Varmuuskpit 15 Hullt KENTTÄLAITTEET, ASENNUS 1 Putkistn lämpömittarit 2 Putkistn lämpötila-anturit 3 Putkistn paine-ermittarit 4 Putkistn paine-anturit (LTO) 5 Putkistn virtausanturit 6 Kanavistn lämpömittarit 7 Kanavistn paine-ermittarit/-kytkimet 8 Kanavistn paine-anturit 9 Kanavistn ksteusanturit 10 Kanavistn virtausanturit 11 Kanavistn pitisuusanturit, CO2 12 Hunelämpötila-anturit 13 Hunepitisuusanturit, CO2 14 Käsikäyttökytkimet 15 Käsikäyttökytkimet 16 Turvakytkimet 17 Laitemerkinnät, timilaitteet, anturit 18 Laitemerkinnät, puhaltimet 19 Laitemerkinnät pumput, venttiilit 20 Laitemerkinnät termstatit, käsikytkimet, turvakytkimet 21 Säätöventtiilien käsikäyttö ja asennnsitus 22 Peltimttreiden asennustapa, asennnsitus 23 Sudattimien lukat ja tiiveys 24 Yleinen asennustapa, sähköjhdt jne. PYÖRIMISSUUNNAT 1 LTO-pumppu 2 Lämmityspumppu 3 Jäähdytyspumppu 4 Tulilmapuhallin

19 5 Pistilmapuhaltimet 6 Erillispuhaltimet 7 Muut SEISONTATILANNE 1 Raitisilmapellit vat kiinni 2 Jäätymisvaaratermstaatti säätää patteriveden lämpötilaa, säätöventtiilin hjaus 3 Jälkilämmityspatterien säätöventtiilit kiinni 4 Jälkijäähdytyspatterien säätöventtiilit kiinni 5 Kstuttimen säätöventtiili kiinni 6 Kstuttimen magneettiventtiili kiinni OHJAUKSET JA LUKITUKSET 1 Tulilmakneen hjaus käsin 2 Tulilmakneen hjaus aikahjelma 3 Etulämmityspatterin pumppu käy 4 Tulilmakne pysähtyy, kun jäätymissuja timii, jakk. / taajuusm. lukitus, kuittaus 5 Tulilmakne pysähtyy, kun palvaara timii, hjelmallinen lukitus, kuittaus 6 Tulilmakne pysähtyy, kun pumppu pysähtyy, jakkeskus / taajuusm. lukitus 7 Tulilmakne pysähtyy, pistpuhaltimet pysähtyvät, virtausvahti, kuittaus 8 Raitisilmapeltien lukitukset k. puhaltimiin, hjelma, jusipalautus 9 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen säätöventtiili kiinni, virtausvahti 10 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen magneettiventtiili kiinni, virtausvahti 11 Lauhteen lämpötila ylittää termstaatin raja-arvn, kstutuksen säätöventtiili kiinni 12 Yötuuletus timint, aikahjelma 13 Seisntajaksjen aikana pumpput käy asetellut kerrat viikssa 14 Kerrs sulkupeltien tai IMS yksiköiden timinta SÄÄTÖTOIMINNOT 1 Tulilman lämpötilan sarjasäätö 2 Asetusarvn muuts ulklämpötilan mukaan, säätökäyrä 3 Tulilman lämpötilan lämpötilansäätö, sarjasäätö jälkilämmitys-jälkijäähdytys 4 Asetusarvn muuts hunelämpötilamittauksen mukaan, säätökäyrä 5 Tulilman suht. ksteuden hjaus, kstuttimen venttiili 6 Asetusarvn muuts huneksteusmittauksen perusteella, säätökäyrä 7 LTO-piirin nesteen lämpötilan alarajasäätö, säätöventtiilin timinta 8 Tulilman kuivatus säätö, jäähdytys- ja jälkilämmitysventtiili 9 Ilmavirtausvirtaussäädöt, IMS, painesäädöt 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien pyörimisnpeuden säädöt HÄLYTYSTOIMINNOT 1 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien sudattimien painelähettimet 2 LTO:n liuspaineen alaraja 3 LTO:n liuksen lämpötilan alaraja 4 LTO-pumpun ylivirtasuja 5 LTO- häiriöhälytys (hjauskeskus) 6 Etulämmityspatterin pumpun ylivirtasuja 7 Lämmityspatterin jäätymisvaara 8 Tulilmapuhaltimen ylivirtasuja 9 Pistpuhaltimien ylivirtasujat 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien ristiriita hälytykset 11 Erillispuhaltimien ristiriita-/lämpörelehälytykset 12 Pitisuusmittauksiin asetetut raja-arvt 13 Lämpötilamittauksiin asetetut raja-arvt 14 Ksteusmittauksiin asetetut raja-arvt 15 Palvaara

20 16 Virtausvahdit 17 Taajuusmuuttajan häiriö Muita humiita;

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 7 IV-kunttutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET Sisällysluettel 1 Jhdant 2 Rakennusautmaatijärjestelmän käsitteitä 3 Rakennusautmaatijärjestelmän yleisarvi 3.1 Asiakirjjen tarkastus

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 10 IV-kunttutkimus LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmanvaihdn lämmöntalteenttlaitteita. Näitä vat lämmöntalteentn timintaperiaatteen mukaan jateltuna

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

o Huoltokirja (sisältäen puhaltimen valmistajan ilmoittamat tekniset tiedot eli eritelmät) Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset.

o Huoltokirja (sisältäen puhaltimen valmistajan ilmoittamat tekniset tiedot eli eritelmät) Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset. IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 9 IV-kunttutkimus PUHALTIMET Tämä IV-kunttutkimushje kskee erityyppisiä puhaltimia, jita käytetään ilmastintijärjestelmissä ja ilmastintikneissa. Näitä vat pääasiassa tavanmaiset

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Finaalin kilpailutehtävät

Finaalin kilpailutehtävät Finaalin kilpailutehtävät Kilpailu sisältää ennakktehtävän, kirjallisia tehtäviä (mm. työturvallisuus, työkyky, kestävä kehitys, yrittäjyys, hygienia ja ravitsemus) sekä ruanvalmistustehtäviä. Kilpailija

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto 1 Sftphne käyttööntt Sftphne n pilttivaiheessa leva sittjärjestelmän laajennus. Palvelu mahdllistaa puhelut ulkmailta Sumeen ktimaisin puheluhinnin. Pilttivaihe, asennus 1) Tarvitset spimuksen palvelun

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU RK 0 1 K HS13 Porrashuone RK MERKINTÖJEN SELITYKSET = UUSI KAAPELI (SU) = NHA KAAPELI = MODULAARI KAAPELI (IU) ASENNUS (AU) = PURETTA LAITE Suunn Piirt Tark Hyv 28042017 RK VIHDIN KIRKONKYLÄN CPUS Juoks

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18.20 (64-bit) 26.9.2014 2(10 Nvapint svellukset, versi 18.20 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot