ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013"

Transkriptio

1 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE Mittaus- ja säätölaiteet

2 Mittaus- ja säätölaitteet 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO ASIAKIRJOJEN TARKISTUS KOHDEKIERROS KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LIITEET JA LÄHTEET... 10

3 Mittaus- ja säätölaitteet 3 (11) 1 JOHDANTO Rakennuksen ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksien yhteydessä tehtävällä rakennusautmaatin tutkimuksella selvitetään täyttääkö järjestelmä nykyisille tai tuleville tarpeille asetetut vaatimukset. Vaatimuksia vi lla esim. energiatehkkuuden, timinnallisuuden, käytettävyyden, muunneltavuuden ja sisäilmastn suhteen. Ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien kunttutkimuksen tteuttaja kunttutkija surittaa järjestelmän yleisarviinnin yhdessä hulthenkilöstön kanssa ja kerää tarvittavat lähtötiedt mahdllisille jatktutkimuksille. Rakennusautmaatin asiantuntija surittaa mahdlliset jatktutkimukset ja avustaa tarvittavilta sin yleisarviinnissa. Kuva 1 Arviinti menettely

4 Mittaus- ja säätölaitteet 4 (11) 2 JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ Rakennusautmaatijärjestelmään liittyy ilmanvaiht- ja ilmastintijärjestelmien säätö-, hjaus- ja hälytystiminnat. Järjestelmä kstuu hallintatassta (valvmlaitteistt), autmaatitassta (alakeskukset) ja kenttätassta (kenttälaitteet). Kuva 2 Rakennusautmaatin rakenne Valvntalaitteistt: Valvmlaitteet vat tietknephjaisia ja näiden käyttöjärjestelmänä n yleensä Windws ja valvntahjelmistna valitun laitetimittajan ma hjelmist. Valvntajärjestelmä vi lla paikallisjärjestelmä tai tietliikenteen avulla kiinteistön ulkpulelle keskitetty järjestelmä. Kuva 3 Kiinteistön valvm

5 Mittaus- ja säätölaitteet 5 (11) Alakeskuslaitteistt: Alakeskuslaitteistilla kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Alakeskuksia n mm. kiinteäpisteisiä ja mduulirakenteisia. Mduulirakenteisten alakeskuksien kytkentä I/O-mduulit vivat sijaita alakeskuksen sisällä, ulkpulella erillisessä ktelssa tai sähkökeskuksessa. Alakeskuksia n yleensä mahdllista käyttää paikalliselta näyttöpäätteeltä. Näyttöpäätteet vivat lla yksinkertaisimmillaan muutaman rivin nestekidenäyttöjä ja näppäimistö tai vastaavasti mnipulisimmillaan värillisiä ksketusnäyttöjä. Näiden ksketusnäyttöjen timinnallisuus lähestyy valvmtasa. Kuva 4 Mduulirakenteinen alakeskus Hunesäädöt: Hunesäätimillä kerätään tieta ja suritetaan hjauksia fyysisten liityntäpisteiden kautta. Timinnt tapahtuvat ennalta hjelmidun hjelman ja aseteltujen parametrien mukaisesti. Hunesäätimet vivat lla väyläliitännäisiä ja yksikkösäädin ratkaisuja. Näistä käyttäjä vi yleensä hallita tilan lsuhteita valitsemalla mm. huneen lämpötilan ja puhallinknvektrin pyörimisnpeuden.

6 Mittaus- ja säätölaitteet 6 (11) Kuva 5 Yksikkösäädin Kenttälaitteet: Kenttälaiteilla kerätään tieta eri prsesseista ja hjataan näiden timintaa. Kenttälaitteina vat mm. erilaiset mittausanturit ja lähettimet, liiketunnistimet sekä timilaitteet kuten pelti- ja venttiilimttrit jne. Kuva 6 Kenttälaiteasennuksia 3 JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO Yleisarviinnin yhteydessä kunttutkija käy läpi rakennusautmaatijärjestelmän yleisellä taslla. Tavitteena n saada susitukset tarvittavista jatktimenpiteistä ja varmistaa riittävät lähtötiedt niitä varten. Jatktutkimuksien tarpeellisuuteen vaikuttaa ilmastintijärjestelmien kunnstuksen laajuus, rakennusautmaatin tekninen käyttöikä, vaikutukset järjestelmän timintaan sekä laajennettavuus ja varasien saanti. 3.1 ASIAKIRJOJEN TARKISTUS Järjestelmän asiakirjista selvitetään järjestelmien laajuus ja tteutustapa. Tarkistettavia asiakirjja vat:

7 Mittaus- ja säätölaitteet 7 (11) työselstus timintakaavit timintaselstus taskuvat kne- ja laiteluettelt alakeskusten kknpan- ja kytkentäkuvat hultkirja luvutusmateriaali, mm. mittaus- ja säätöpöytäkirjat, timintakkeiden pöytäkirjat Mahdllisia muita asiakirjja vat: kuntarvit ja tutkimukset energiakatselmukset käyttäjäraprtit Rakennusautmaatin suunnitelma-asiakirjista tarkistetaan ilmanvaihtsuunnitelmien vastaavuus ja timinta, sekä mahdllisen käyttötarkituksen muutksen kannalta leellisimmat asiat. 3.2 KOHDEKIERROS Kiinteistöön tehdään tarkistuskierrs jssa selvitetään asiakirjista saatujen lähtötietjen perusteella rakennusautmaatin nykytilanne ja mahdlliset jatktutkimustarpeet. Tarkistus suritetaan pääasiallisesti aistinvaraisia keinja käyttäen ja haastattelemalla tiljenkäyttäjiä. Tarkistuskierrksella valkuvataan mm. seuraavia laitteita ja ngelmakhtia niin että ne vat tunnistettavissa mahdllisissa jatktutkimuksissa. Mikäli laitteita n erimallisia, niin tetaan jkaisesta mallista valkuva. valvmtietkne heislaitteineen grafiikka- ja asetusarvkuvat alakeskukset hunesäätimet kenttälaiteet taajuusmuuntajat ryhmäkeskukset jtka liittyvät autmaatin ngelmakhdat mahdllisine tunnisteineen (esim. tilanumer) Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna kierrksella. Tarkastettavista asiista kirjataan havainnt ylös. Valvntajärjestelmästä tarkistettava: Laitetimittaja ja malli valvmtietkneen malli, timitusvusi, käyttöjärjestelmä heislaiteet, kirjittimet, mdeemit, jatkhälytyslaitteet tiednsiirt, LAN, GSM, analginen mdeemi valvm-hjelmist (laitetimittaja), järjestelmän malli ja versi mahdllinen kaukkäyttö yhteydet Käyttöliittymä

8 Mittaus- ja säätölaitteet 8 (11) järjestelmien timinnallisuus, helppkäyttöisyys ja ymmärrettävyys suunnitelmien mukaiset prsessikaavit, taskuvat, järjestelmäkaavit ja pisteet esitetty järjestelmän grafiikkakuvissa käyttöhenkilöstön käyttöikeudet järjestelmän käyttämiseen histriatietjen tallennuksen timinta, esim. keruut määritelty riittävän pitkälle ajalle (susitus 12kk taaksepäin), histriatrendeissä esitetty säätöpiireihin liittyvät pisteet asetusarvineen hälytyshistria, hälytyksien määrä, tistuvuus ja ajankhta histriatrendit (trendiseuranta), säätöpiirien timivuus, esim. seuraak tulilman lämpötila muuttunutta asetusarva, lämmitetäänkö ja jäähdytetäänkö yhtä aikaa raprtintihjelmistilla selvitetään mm. järjestelmien pisteet jtka vat käsikäytöllä ja vimassa leva hälytykset kneiden ja laitteiden aikahjelmien vastaavuus tdelliseen käyttöön järjestelmän mittauksien, tilatietjen ja hjauksien paikkaansa pitävyys, tdennus esim. asetusarva muuttamalla tai hjausta muuttamalla Kne- ja hunetilista tarkistettavia: Alakeskukset / säätimet malli, timitusvusi, kytkentäpiirustukset laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet mahdllinen laajennusvara ja hullt kknpan- ja kytkentäkuvien paikkaansa pitävyys pistkelunteisesti Kenttälaitteet malli, timitusvusi laitemerkintöjen vastaavuus suunnitelma-asiakirjihin laitteiden asennuspaikka ja tapa, nk asennettu ikein ja humiitu sujaetäisyydet käsihjaus mahdllisuudet ja asennn situkset Muut havainnt suunnitelmien vastaavuus nykyiseen käyttötarkitukseen lsuhteet, esim. hunelämpötilat (kuuma / kylmä), vedn tunne, haju mahdlliset virheet ja puutteet, esim. vutavat venttiilit, krkeat sisäänpuhalluksen lämpötilat, laitteiden pakk-hjaukset käsikäytöllä esim. ryhmäkeskukset 3.3 KÄYTTÖHENKILÖSTÖN HAASTATTELU Khteen kierrksella haastatellaan tiljen käyttäjiä ja hulthenkilöstöä. Haastattelulla tarkennetaan kierrksella tehtyjä havaintja, sekä selvitetään käyttöhenkilöstön tekemiä havaintja. Haastattelun aikana vidaan selvittää myös henkilöstön kulutustarpeita. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna haastattelussa: Kk autmaatijärjestelmä hulthistria ja mahdllisesti tehdyt muutkset

9 Mittaus- ja säätölaitteet 9 (11) timinnalliset puutteet ja mahdlliset esiintymisien ajankhdat viihtyisyys- ja lsuhdetekijät, kylmä / kuuma, vedn tunne, haju havaintjen esiintymisajankhdat 4 YKSITYISKOHTEISET KUNTOTUTKIMUKSET Jatktutkimukset suritetaan js yleisarviinnissa näin n tdettu. Tutkimukset suritetaan yleisarviinnissa saatujen lähtötietjen ja tehtyjen suunnitelmien phjalta. Mikäli vastaavalla kunttutkijalla ei itsellään le erityistä rakennusautmaatin asiantuntemusta, niin tutkimukset surittaa riittävän kkenut rakennusautmaatin asiantuntija. Riittävänä kkemuksena vidaan pitää autmaatin sveltuvaa kulutusta ja yli 6 vuden työkkemusta tteutuksesta, hjelminnista sekä suunnittelusta. Sähköinf n julkaisut rakennusautmaatin liittyviä hjeistuksia ST- krttien mudssa. Lähdeluettelssa n lueteltu esimerkkejä IV-kunttutkimuksiin sveltuvista ST- materiaaleista. Seuraavaa yleistä muistilistaa vidaan käyttää apuna jatktutkimuksissa. Tarkistuksessa havaitut asiat kirjataan ylös. Asiakirjat: suunnitelmien mititusperusteet ja timintaperiaatteet suunnitelmien mukaiset asetusarvt ja hälytysrajat Valvntajärjestelmä: järjestelmän laajennettavuus tai päivitettävyys trendiseurannan tarkistaminen tarvittavien säätöpiirien salta eri käyttötilanteissa. kneiden seis ja käynnistys tilanne kneiden käytön aikainen tilanne paluuvesi säädön timinta edellisissä tilanteissa lämmityksen ja jäähdytyksen timinta, ei yhtäaikaista käyttöä jatkhälytysten tarkistaminen, timiik jatkhälytykset tivtusti ja nk tarpeelliset pisteet määritelty jatkn meneviksi / kriittisiksi järjestelmässä esitettyjen pisteiden ja asetusarvjen ikeellisuus ja muutettavuus, esim. pistekiinnityksien määrittelyt asetusarvjen ja hälytysrajjen määrittelyt, tarvittaessa selvitetään pikkeamat suunnitelma-asiakirjihin nähden ilmamäärämittaukset ja kanavapaineet, vastaavatk mittaus- ja säätötyössä mitattuja ilmamääriä ja pitpaineita puhaltimien väliset hjelmalliset lukitukset, jäävätkö tilat mahdllisesti alipaineiseksi turvalukituksien timinta puhaltimien llessa seis, menevätkö raitisilmapellit kiinni, paluuvesisäätö seis asetuksella, käykö lämmityspumppu yötuuletuksen timinta, lähteekö päälle kun asetusarva muuttaa ja nrmaaliaikahjelma n pis päältä

10 Mittaus- ja säätölaitteet 10 (11) mahdlliset kerrskhtaiset pakk-hjaukset hunesäädöissä, vidaank kestustilanteessa ajaa jäähdytys- ja lämmitysventtiilit auki tilakhtaiset huneasetusarvt, pelkkä ryhmämuuts ei susiteltava mikäli eriarvisia tilja kerrs sulkupeltien tai ilmamääräsäätimien timinta tiljen llessa käytössä, timiik mahdllinen tehstuspainike tai hiilidiksidipitisuus hjaus puhaltimien tilatietjen vastaavuus hjauksiin nähden, mudstuvatk ristiriitahälytykset pikkeavassa tilanteessa (hjaus ja tilatiet eri tilassa) ilmamäärien riittävyys, nk käytössä ns. pakkaspulitus ulklämpötilan mukaan jäähdytyslaitteiden hjauksien ja säätöjen timinta, vatk ulklämpötila ehdt käytössä, timiik kastepistesäädöt suunnitellusti (susitus, kaste- ja asetusarvpisteen ertus +2 C) Kne- ja hunetilat mittauksien paikkaansa pitävyys, tarvittaessa tarkistetaan pistkelunteisesti erillisellä mittalaiteella, nk mittalaitteiden mittayhtyeet kytketty ikein lämmön talteenttlaitteiden timinta ja hyötysuhteet turva-, jäätymissuja- ja pumppulukituksien timinta myös taajuusmuuntajakäytöllä taajuusmuuntajien parametrinti, nk aseteltu mm. mttrien virta-arvt säätö- ja sulkupeltien timinta, kneikn llessa seis sulkeutuvatk pellit tiiviisti palpeltien ja näiden hjauskeskuksien timinta, nk peltejä lauenneena, vatk liitettynä autmaatin hunetilat ja niiden käyttö, kuinka mnta hunesäädintä hjaa samaa tilaa (yhtäaikainen timinta), vastaak tiljen käyttö määriteltyä käyttötarkitustaan, vatk tiljen väliseinät muuttuneet hiilidiksidimittauksien ikeellisuus, miten mittauslaitteet n sijiteltu, nk kalibrinti vimassa kneiden ja laitteiden hullt, esim. puhallinknvektreiden sudattimien puhtaus käytönaikainen pastus, nk tiljen käyttäjä saanut tarpeellisen pastuksen laitteiden käyttämiseksi ilmamääräsäätimien timinta, nk hjelmitu vastaamaan autmaatin säätöviestiä, vatk mittausyhtyeet ikein päin patteritermstaattien timinta, nk alue valittu ikein, nk näiden lukitukset tettu käyttöön (yhtäaikainen lämmitys ja jäähdytys), nk termstaattien esteenä esim. paksut verht 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Jhtpäätökset ja susitukset kirjataan lppuraprttiin. Raprtinnissa esitetään timenpidesusitukset kustannusarviineen. 6 LIITEET JA LÄHTEET Liite 1 Lähdeluettel ST-Krtistn materiaali Liite 2 Kiinteistöautmaatin arviinti, malli

11 Liite 3 Yksityiskhtainen tarkistuslistaus, malli Mittaus- ja säätölaitteet 11 (11)

12 IV- KUNTOTUTKIMUKSIIN SOVELTUVAA KIRJALLISUUTTA JA LÄHTEET, ST- MATERIAALI ST EC- ja PM-mttrit talteknisissä järjestelmissä. Krtissa kerrtaan EC- ja PM-mttreista, jiden avulla n mahdllista parantaa mm. muuttuvailmamääräisten ilmastintijärjestelmien energiatehkkuutta ST ST Sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden ja tiljen merkitseminen Krtissa annetaan hjeita ja susituksia sähkö- ja tietteknisten järjestelmien laitteiden, kaapeleiden, jhtjen ja eristettyjen jhtimien tunnusten mudstamisesta. Lisäksi annetaan hjeita keskusten ja tiljen merkinnöistä sekä merkitsemiseen käytettävistä tarvikkeista. Ohjeistuksen peruslähtökhtana n käyttää S2010-nimikkeistön mukaisia järjestelmätunnuksia. Rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimushje Krttia vidaan sveltaa sellaisenaan rakennusautmaatijärjestelmien kunttutkimuksen surittamiseen ja siinä annetaan hjeita rakennusautmaatijärjestelmän kunttutkimuksen sisällön, menetelmien, tavitetasn ja tulsten esittämisen määrittelyyn ja tteutukseen ST Energiatehkkuusvaatimusten humiiminen rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa Krtissa esitetään näkemyksiä energiatehkkuusvaatimusten huminttamisesta rakennusten sähkö- ja tietteknisten järjestelmien käytössä ja kunnssapidssa ST Rakennusautmaatijärjestelmän hyödyntäminen 2007 Tässä krtissa esitetään rakennusautmaatijärjestelmän perustiminnt ja kuinka niitä vidaan eri sa-alueilla hyödyntää. Lisäksi kuvataan tehkas käyttöliittymä sekä susiteltava timintamalli rutiineineen ja tulstuksineen. ST Rakennusautmaatin peruskrjauksen tteutus 2007 Krtissa käydään läpi rakennusautmaatijärjestelmän peruskrjauksen tteutukseen liittyvää prsessia sekä esitetään järjestelmän hankintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä näkökhtia. Tarkastelun lähtökhtana n llut rakennus, jssa n useita IV-kjeita, lämmönjakkeskus ja jssa n mahdllisesti myös hunesäätölaitteita, esimerkiksi timistrakennus. Lunnllisesti krtin tietja vi

13 sveltaen käyttää myös pienempiin peruskrjauskhteisiin. ST Ohjelmistjen dkumentinti 2009 Yleishjeita taltekniikan tietteknisten järjestelmien hjelmistjen dkumentinnin laadintaan ja laitskhtaisten hjelmistjen tteutuksen suunnitteluun. ST Selstusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, rakennusautmaatijärjestelmät 2012 Selstusesimerkit n laadittu järjestelmäkhtaisesti, S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjalla. Lisäksi n julkaistu selstuksen yleinen sa sekä viitemateriaali, jhn n mahdllista päästä myös tekstissä levien linkkien avulla. Järjestelmäkhtainen esimerkki urakkarajaliitteestä n selstustekstin lpussa. Käytön helpttamiseksi selstustusteksti n tallennettu.rtf- mudssa levaan tiedstn jka n PDF-tiedstn liitteenä (klemman takana). ST Rakennusautmaatijärjestelmän ylläpit 2005 Tämä ST- krtti n suunnattu ensisijaisesti käytöstä, ylläpidsta ja hullsta vastaavalle henkilöstölle sekä k. tehtäviä tekeville urakitsijille. ST Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä 2010 Yleistieta taajuusmuuttajista ja taajuusmuuttajakäytöistä. Krtti n suunnattu kiinteistöjen ylläpidsta ja kehittämisestä vastaaville sekä LVI,- sähkö- ja rakennusautmaatisuunnittelijille. ST Taajuusmuuttajien yleiset timitushjeet ja -vaatimukset 2011 Hankinta- ja timitushjeeseen n kttu taajuusmuuttajien hankintaan ja timitukseen liittyviä asiita. Ohje n tarkitettu käytettäväksi yhdessä sähköselstuksen kanssa, selstuksen viitemateriaalina. Hankinta ja timitushjeteksti löytyy myös krtin liitteestä (klemman takana) rtf- tiedstna. ST Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautmaatissa. Asennus ja käyttööntt 2010 Taajuusmuuttaja n vimakas häiriölähde. Suurtaajuisten häiriöiden vaimennus edellyttää myös asennuksilta ja kytkennöiltä suurta hulellisuutta, kska virheet näkyvät talverkn häiriöinä. Krtissa annetaan laite- ja asennustekniikan hjeita nnistuneen lpputulksen aikaansaamiseksi. ST Taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymät 2007 Ohjeita taltekniikan tietjärjestelmien käyttöliittymien vaatimusmäärittelyä, suunnittelua

14 ja tteutusta varten. STkäsikirja 17 Rakennusautmaatijärjestelmät Käsikirjaan n kttu keskeisimmät rakennusautmaatijärjestelmiä kskevat perustiedt ja käytännön tteutusperiaatteet. Kirjan alkusassa n kattava luettel aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja hjeista. Pääsan kirjasta mudstaa käytännönläheinen tiet rakennusautmaati-järjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dkumentinnista ja ylläpidsta. Mukana n myös käyttäjän näkemys rakennusautmaatijärjestelmällä saavutettavista eduista kiinteistön hidn näkökulmasta. Käsikirjan kirjittajat n esitelty PDF-tiedstn liitteessä, jka löytyy PDFklemman takaa STkäsikirja 21 Kiinteistön tiednsiirtväylät Perustieta väylätekniikista ja hajautettujen tiednsiirtteknlgiiden sveltamisesta taltekniikan suunnittelussa ja asennuksessa terminlgiaa unhtamatta. Kirja antaa kknaiskuvan järjestelmien tekniikista, niiden sumista mahdllisuuksista ja järjestelmäprjektien hallitusta tteutuksesta STkäsikirja 22 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät Valvmjärjestelmän tehkas ja ikea käyttö vat rakennuksen energiatehkkuuden, timivuuden ja ympäristöystävällisyyden perusedellytyksiä. Järjestelmiä n lemassa lukuisia ja niissä n paljn minaisuuksia, mutta varsin usein ne jäävät hyödyntämättä, kska käyttäjät eivät niitä tiedsta tai saa suunnitellulla tavalla käyttää. Kirjasta n pyritty tekemään mahdllisimman laaja rakennusautmaatijärjestelmiä käsittelevä perustietlähde jnka tavitteena n vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käsikirjaan sisältyy myös erillinen liite "ST-käsikirjan 22 liite", jka sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Liitteen perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit STkäsikirja 22 liite SThjeist 14 Kiinteistöjen valvmjärjestelmät ST-käsikirjan 22 liite sisältää runsaasti kiinteistövalvmihin liittyvää perustieta sekä esimerkkejä valvmiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraprteista, energia- ja vutlaskelmista ym. Perustiettarjntaa täydentää viiden valvmtimittajan järjestelmäesimerkit. Sähköisen taltekniikan ylläpit-hjeet. Timitilakiinteistön hultkirja Julkaisu n tarkitettu hjeeksi ja työkaluksi timitilakiinteistön hultkirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietjärjestelmien tietjen kerääjälle ja ylläpitäjälle

15 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSOHJE MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITEET Yleisarvi 1 ARVIOINTI Tämä arviinti n rajattu kskemaan autmaatitekniikan suutta ilmastinnin kunttutkimuksessa. Tässä käytetyt kuntlukat (KL) vat seuraavat: 1 = Ei kunnssa 2 = Timii välttävästi 3 = Timii tyydyttävästi 4 = Timii melk hyvin 5 = Timinta n kunnssa

16 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO TULOKSISTA 4 ASIAKIRJA TARKISTUS 4.1 AUTOMAATIOSUUNNITELMAT: Asiakirja OK EI Kmmentti Työselstus Timintakaavit Timintaselstus Taskuvat Kne- ja laiteluettel Alakeskusten kytkentäkuvat 4.2 KÄYTTÖÖNOTTO- JA LUOVUTUSMATERIAALI: Asiakirja OK EI Kmmentti Tarkistusasiakirjat Luvutusmateriaali Hultkirja Muu materiaali, mikä? 5 KOHDEKIERROS 5.1 VALVONTAJÄRJESTELMÄ Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Tietkne Käyttöjärjestelmä Laitetimittajan hjelmist Lisähjelmistt Jatkhälytyslaiteet, tiednsiirt Etäkäyttöhjelmistt, tiednsiirt Lisälaitteet 5.2 KÄYTTÖLIITTYMÄ Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Suunnitelmien vastaavuus Käyttöikeudet Hullt, varmuuskpit Mittaukset Ohjaukset ja tilatiedt Asetusarvt ja säädöt Histriatrendi seuranta Hälytyshistria Raprtinti, mm. käsikäytöt

17 Aikahjelmat 5.3 ALAKESKUKSET JA SÄÄTIMET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Säädin Mdulli(t) Khde KL Kmmentti Käyttöliittymä Hullt, varmuuskpit Laajennusvara Asennustapa ja paikka Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät 5.4 KENTTÄLAITEET Järjestelmä Malli Vusi Kmmentti Kenttälaiteet Khde KL Kmmentti Hullt Asennustapa ja paikka Mittauksien tarkkuus, kalibrinnit Kknpan- ja kytkentäkuvat Laitemerkinnät Timilaitteiden käsihjaus 5.5 MUUT HAVAINNOT 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 6.1 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUSTANNUSARVIOINEEN 7 LIITTEET

18 ASIAKIRJAT OK Ei 1 Suunnitelmien vastaavuus ilmanvaihtsuunnitelmiin ja paikkaansa pitävyys 2 Määriteltyjen timintjen ja säätöpiirien ikeellisuus 3 Määriteltyjen asetusarvjen ja hälytysrajjen ikeellisuus 4 Luvutusmateriaali 5 Itselleluvutus materiaali VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Järjestelmän laajennettavuus 2 Järjestelmän päivitettävyys 3 Käytettävyys ja timinta 4 Suunnitelmien mukaiset prsessikaavit ja taskuvat hjelmitu järjestelmään 5 Käyttöikeudet määritelty 6 Histriatrendin timinta 7 Hälytyshistrian timinta 8 Asetusarvt ja hälytysrajat muutettavia 8 Raprtintihjelmistjen timinta 9 Etäkäyttö yhteyksien timinta 10 Jatkhälytyksien timinta 11 Aikahjelmien ikeellisuus 12 Yötuuletuksen timinta 13 Varasien saanti 14 Varmuuskpit 15 Hullt KENTTÄLAITTEET, ASENNUS 1 Putkistn lämpömittarit 2 Putkistn lämpötila-anturit 3 Putkistn paine-ermittarit 4 Putkistn paine-anturit (LTO) 5 Putkistn virtausanturit 6 Kanavistn lämpömittarit 7 Kanavistn paine-ermittarit/-kytkimet 8 Kanavistn paine-anturit 9 Kanavistn ksteusanturit 10 Kanavistn virtausanturit 11 Kanavistn pitisuusanturit, CO2 12 Hunelämpötila-anturit 13 Hunepitisuusanturit, CO2 14 Käsikäyttökytkimet 15 Käsikäyttökytkimet 16 Turvakytkimet 17 Laitemerkinnät, timilaitteet, anturit 18 Laitemerkinnät, puhaltimet 19 Laitemerkinnät pumput, venttiilit 20 Laitemerkinnät termstatit, käsikytkimet, turvakytkimet 21 Säätöventtiilien käsikäyttö ja asennnsitus 22 Peltimttreiden asennustapa, asennnsitus 23 Sudattimien lukat ja tiiveys 24 Yleinen asennustapa, sähköjhdt jne. PYÖRIMISSUUNNAT 1 LTO-pumppu 2 Lämmityspumppu 3 Jäähdytyspumppu 4 Tulilmapuhallin

19 5 Pistilmapuhaltimet 6 Erillispuhaltimet 7 Muut SEISONTATILANNE 1 Raitisilmapellit vat kiinni 2 Jäätymisvaaratermstaatti säätää patteriveden lämpötilaa, säätöventtiilin hjaus 3 Jälkilämmityspatterien säätöventtiilit kiinni 4 Jälkijäähdytyspatterien säätöventtiilit kiinni 5 Kstuttimen säätöventtiili kiinni 6 Kstuttimen magneettiventtiili kiinni OHJAUKSET JA LUKITUKSET 1 Tulilmakneen hjaus käsin 2 Tulilmakneen hjaus aikahjelma 3 Etulämmityspatterin pumppu käy 4 Tulilmakne pysähtyy, kun jäätymissuja timii, jakk. / taajuusm. lukitus, kuittaus 5 Tulilmakne pysähtyy, kun palvaara timii, hjelmallinen lukitus, kuittaus 6 Tulilmakne pysähtyy, kun pumppu pysähtyy, jakkeskus / taajuusm. lukitus 7 Tulilmakne pysähtyy, pistpuhaltimet pysähtyvät, virtausvahti, kuittaus 8 Raitisilmapeltien lukitukset k. puhaltimiin, hjelma, jusipalautus 9 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen säätöventtiili kiinni, virtausvahti 10 Tulilmakne pysähtyy, kstuttimen magneettiventtiili kiinni, virtausvahti 11 Lauhteen lämpötila ylittää termstaatin raja-arvn, kstutuksen säätöventtiili kiinni 12 Yötuuletus timint, aikahjelma 13 Seisntajaksjen aikana pumpput käy asetellut kerrat viikssa 14 Kerrs sulkupeltien tai IMS yksiköiden timinta SÄÄTÖTOIMINNOT 1 Tulilman lämpötilan sarjasäätö 2 Asetusarvn muuts ulklämpötilan mukaan, säätökäyrä 3 Tulilman lämpötilan lämpötilansäätö, sarjasäätö jälkilämmitys-jälkijäähdytys 4 Asetusarvn muuts hunelämpötilamittauksen mukaan, säätökäyrä 5 Tulilman suht. ksteuden hjaus, kstuttimen venttiili 6 Asetusarvn muuts huneksteusmittauksen perusteella, säätökäyrä 7 LTO-piirin nesteen lämpötilan alarajasäätö, säätöventtiilin timinta 8 Tulilman kuivatus säätö, jäähdytys- ja jälkilämmitysventtiili 9 Ilmavirtausvirtaussäädöt, IMS, painesäädöt 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien pyörimisnpeuden säädöt HÄLYTYSTOIMINNOT 1 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien sudattimien painelähettimet 2 LTO:n liuspaineen alaraja 3 LTO:n liuksen lämpötilan alaraja 4 LTO-pumpun ylivirtasuja 5 LTO- häiriöhälytys (hjauskeskus) 6 Etulämmityspatterin pumpun ylivirtasuja 7 Lämmityspatterin jäätymisvaara 8 Tulilmapuhaltimen ylivirtasuja 9 Pistpuhaltimien ylivirtasujat 10 Tulilma- ja pistilmapuhaltimien ristiriita hälytykset 11 Erillispuhaltimien ristiriita-/lämpörelehälytykset 12 Pitisuusmittauksiin asetetut raja-arvt 13 Lämpötilamittauksiin asetetut raja-arvt 14 Ksteusmittauksiin asetetut raja-arvt 15 Palvaara

20 16 Virtausvahdit 17 Taajuusmuuttajan häiriö Muita humiita;

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus

Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus 1(25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Maasttallenninlaitteiden 19.6.2014 2(25) 1. Yleistä Tässä dkumentissa n kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän maastkäyttöön tarkitetulta laitteelta vaadittavia

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot