Muutokset alkavat vaikuttaa positiivisesti Espanjassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutokset alkavat vaikuttaa positiivisesti Espanjassa"

Transkriptio

1 tammikuu 2015 Muutokset alkavat vaikuttaa positiivisesti Espanjassa Osallistuin Madridissa BNP Exane Paribasin järjestämään konferenssiin, jossa oli koolla huomattava määrä Espanjan keskeisiä pörssilistattuja yrityksiä. Konferenssissa esiintyi myös neljä Espanjan hallituksen ministeriä. Matkan tarkoituksena oli perehtyä syvemmin Espanjan tilanteeseen ja erityisesti löytää uusia sijoitusideoita kyseisestä maasta. Yhdenkään tavatun yrityksen osake ei ole FIM Euroopan salkussa. Italiasta poiketen rahasto on ollut viime aikoina alipainossa Espanjassa. TAPANI KOSKENKARI rahastonhoitaja KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu, FaT, Helsingin yliopisto. FIM Rohto Sijoitusrahaston päävastuullinen rahastonhoitaja. Yli kymmenen vuoden työkokemus terveydenhuollon alalta, erityisesti lääketeollisuudesta. Työskennellyt terveydenhuollon yritysten kanssa ympäri maailmaa sekä toiminut myös erilaisissa lääketeollisuuden johtotehtävissä. Alalla ja konsernissa vuodesta Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Keskus (09) FIM Asiakaspalvelu (09) Espanjan talous toipumassa, vaalit herättävät epävarmuutta Espanjan talous on toipumassa hyvää vauhtia. Päättyneen vuoden kasvuvauhti oli noin kaksinkertainen verrattuna vuodentakaiseen ennusteeseen (0,7 %). Tälle vuodelle odotetaan noin kahden prosentin kasvua, mutta useiden ministereiden puheenvuoroissa vilahti ajatus tämän tavoitteen mahdollisesta ylittämisestä. Myös kiinteistösektori on toipumassa, mutta monilla alueilla hitaasti. Espanjan valtionvarainministeri painotti puheessaan kilpailukyvyn merkitystä ja tiivisti menestyksen salaisuudet kolmeen kohtaan: makrotaloudellinen stabiliteetti rakenteelliset muutokset; mm. kilpailun vapauttaminen ja viennin edistäminen, tuonnin korvaaminen aiempaa enemmän kotimaisilla kilpailukykyisillä tuotteilla kilpailukyvyn parantaminen: euro on tuonut stabiliteettia, mutta vienyt työkaluja Espanjan budjetin alijäämä kääntyi viime vuonna ylijäämäksi. Maa kiristi verotusta muutama vuosi sitten. Alkaneen vuoden alusta alkaen verotusta ryhdyttiin jälleen keventämään ja uudistamaan. Veromuutoksen seurauksena seuraavan vuoden aikana pienempituloisten ja yritysten pitäisi saada tästä yhdeksän miljardin euron hyöty. Yritysvero laskettiin aiemmasta 30 prosentista 25 prosenttiin. Samalla kuitenkin joistain vähennysoikeuksista luovuttiin. Verotusta suunnitellessa hallitus pyrki tekemään yritysten velan pienentämisestä aiempaa houkuttelevampaa. Arvonlisävero pidettiin ennallaan, koska hallitus uskoo kyseisen verokertymän muutenkin kasvavan. Viennin osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut 11 prosentista (2008) 23 prosenttiin (2013). Vientiyritysten määrä on kasvanut ja on tällä hetkellä Vienti kasvoi 5,2 prosenttia vuonna Suurin haaste tällä hetkellä on 24 prosentin työttömyys. Työttömyysaste vaihtelee suuresti eri puolilla Espanjaa. Paikalliset edustajat nostivat kahvipöytäkeskustelussa esille myös sen, että todellinen tilanne ei ole näin huono. Etenkin Etelä-Espanjassa osa työttömiksi rekisteröidyistä on pimeissä töissä. Myöhemmin keskusteltu työmarkkinauudistus on osaltaan hidastanut työttömyyden laskua. Pitkällä tähtäimellä maan vähäinen panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen huolestuttaa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat vain noin 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Espanjassa järjestetään tänä vuonna kahdet vaalit, paikallis- ja parlamenttivaalit. Kaikki äänestäjät eivät ole tyytyväisiä säästöohjelmaan. Vaalien seuratuimpia asioita onkin se, kuinka suuren osuuden vasemmistoradikaalipuolue Podemos saavuttaa. Sosiaalietujen kasvattaminen ja keskeisten teollisuuden alueiden kansallistaminen eivät ole teemoja, jotka herättävät sijoittajissa positiivisia tunteita. Yritykset korostivat kotimarkkinoiden piristymistä Yritykset näkivät positiivisen kotimarkkinakehityksen jatkuvan myös tänä vuonna. Muutama vuosi sitten toteutetut työmarkkinauudistukset ovat lisänneet joustoja ja tukevat talouden kasvua. Talouden piristyminen näkyi mm. mediayritysten esityksissä. Yritysten markkinointipanostukset ovat taas kääntyneet kasvuun. Viennin kasvu on yksi Euroopan

2 vahvimmista. Minimipalkka on noin puolet Italian ja Ranskan tasosta. Myös öljyn hinnanlaskun pitäisi auttaa useita yrityksiä. Positiivinen kehitys on houkutellut maahan entistä enemmän sijoittajia. Useissa yhteyksissä nousi esille, että mm. yhdysvaltalaiset sijoittajat alkoivat palata Espanjaan vuonna Sijoittajat kokoontuivat Madridiin tapaamaan espanjalaisia pörssiyrityksiä. Alla on lyhyesti käyty läpi tavattujen yritysten esityksiä: Pankkien lainananto yrityksille vielä varovaista Banco Popular totesi pankin suurimpien haasteiden olevan myynnin kasvattaminen, alhainen korkotaso, vähemmän keskeisten liiketoimintojen myyminen ja kasvanut viranomaissäätely. Haasteisiin vastataan vähentämällä velkaa, keskittymällä tuottavampaan liiketoimintaan, vähentämällä ongelmaluottoja ja seuraamalla viranomaisten pääomavaateita. Pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat mahdollisuuden lainakirjan kasvattamiseen. Banco Popular on vahvassa asemassa etenkin pienempien yhtiöiden toimialueella. Yritys totesi marginaalin olevan edelleen hyvä olemassa olevalle lainakannalle. Talouden toipumisesta yritys käytti esimerkkinä hoitamattomien ongelmaluottojen kannan pienentymistä 16 prosentilla vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Banco Popularen edustaja arveli myös asuntojen hinnanlaskun loppuneen. Banco Sabadell laajeni Kataloniasta koko Espanjaan lukuisilla yritysostoilla. Talousjohtaja korosti Espanjan taloudellista toipumista. Käännekohta oli hänen mukaansa vuoden 2012 viimeinen vuosineljännes. Pienten ja keskisuurten yritysten kenttä on heräämässä. Pankki on kiinnostunut asemansa vahvistamisesta etenkin vientiyritysten keskuudessa. Vahvalla pääomatilanteella pyritään tukemaan orgaanista kasvua, osinkoja ja mahdollisia yritysostoja. Kiinteistösektorin tilanteen talousjohtaja totesi edelleen olevan tasapaksu. Pankeilla menee pitkä aika realisoida käsissään olevat kiinteistöt (arviolta 6 7 vuotta), mutta tämä on hänen mukaansa jo huomioitu raportoiduissa tiedoissa. Talousjohtaja arvioi pankin ja talouden näkymien parantuneen viimeisen kolmen kuukauden aikana. Ensimmäistä kertaa taantuman jälkeen Sabadell budjetoi alkaneelle vuodelle pienten ja keskisuurten yritysten lainakannan kasvua. Suurimpana positiivisena yllätysmahdollisuutena vuonna 2015 hän piti sitä, että ongelmalainojen tilanne paranisi odotettua nopeammin. BME (Bolsas y Mercados Espanoles) operoi Espanjan keskeisimpiä arvopaperimarkkinoita. Vuosi 2014 oli kaupankäyntivolyymeille hyvä. Kauppavolyymit nousivat yli 40 %. Osakevolyymit kasvoivat yli 20 %. Yrityksen on tarkoitus laajentaa edelleen pääomamarkkinoihin liittyvien palveluiden tarjontaa (mm. clearing). Yritys maksaa käytännössä koko tuloksensa osinkoina. Yritystä häiritsi Espanjassa pitkään vellonut keskustelu mahdollisesta transaktioverosta. BME ei uskonut veron tulevan voimaan ainakaan ennen vuotta FIM Euroopan salkussa eurooppalaiset pankit ovat lievässä ylipainossa, mutta espanjalaisia pankkeja ei salkussa ole.

3 Vahva usko matkailun kasvuun Matkustaminen lisääntyy bruttokansantuotteen kasvua nopeammin. Amadeuksen keskeisin tuote on lentoyhtiöiden varausjärjestelmät. Amadeuksen luoma pohja yhdistää matkatoimistot ja matkojen tarjoajat toisiinsa. Yrityksen kilpailukentässä alalletulon esteet ovat merkittäviä. Amadeuksen markkinaosuus on kasvanut ja on tällä hetkellä lentovarauksissa 40 prosenttia. Myös Amadeuksen EBITDA on kasvanut suhdanteista huolimatta joka vuosi. Kassavirta on pysytellyt yli 800 miljoonan euron tasolla usean vuoden ajan. Myös kohtuullinen nettovelka (1,2x nettovelka / EBITDA) antaa yritykselle strategista liikkumatilaa. Yritys pyrkiikin laajentumaan hotellien ja rautateiden varausjärjestelmiin. Tarkoituksena on myös laajentaa lentoliikenteeseen liittyvää palvelutarjontaa. Huomattava määrä vapaasta keskustelusta tilaisuudessa keskittyi siihen, kuinka suuri uhka Google on Amedeuksen eri toimialueilla. IAG:n (International Airlines Groupp) talousjohtajan esityksen sävy oli erittäin positiivinen. IAG syntyi British Airwaysin ja Iberian fuusion tuloksena. Esityksen perusteella sai kuvan, että yrityksen aiemmin antamia vuoden 2015 tavoitteita saatetaan nostaa. Kesällä 2014 työntekijöiden kanssa tehty sopimus tulee parantamaan Iberian kilpailukykyä myös tulevina vuosina. Talousjohtaja kuvasi sopimusta molemmille osapuolille erittäin hyväksi. Suurimmat säästöt arvioitiin vuosina tulevan uusien lentokoneiden polttoainetehokkuudesta. Iberia on uusimassa laivastoaan ja lisää samalla pitkän matkan lentoja. Uusien koneiden hinnat eivät ole laskeneet, mutta yrityksen CFO näki tämän olevan edessä. Muuten lentoyhtiöt eivät käytä jo olemassa olevia uusien lentokoneiden osto-optioitaan. Yritys pyrkii myös vähentämään toiminnan yleisiä kustannuksia yhdellä prosentilla joka vuosi. Tämän tosin todettiin olevan haasteellista. Yrityksen vuosien tavoitteita olivat mm. 5 miljardin EBITDA, osakekohtaisen tuloksen yli 10 %:n kasvu vuodessa ja investoidun pääoman yli 12 %:n tuotto. FIM Euroopan salkussa ei ole tällä hetkellä matkailuyrityksiä. Media toipumassa vaikeista vuosista Prisa on perheomisteinen mediatalo. Yrityksellä on merkittävä asema Espanjassa ja Portugalissa sekä toimintoja useissa Latinalaisen Amerikan maissa. Latinalaisessa Amerikassa yrityksellä menee kelvollisesti heikosta taloudesta ja valuutan heilumisesta huolimatta. Kustannusten kontrollointi on ollut talousjohtajan mukaan keskeisessä asemassa. Mainonta kääntyi viimein kasvuun toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, etenkin elokuvateatteri- ja televisiomainonta kasvoivat. Digitalisaatio ei ole talousjohtajan mukaan haaste vaan ase. Santillana-yksiköllä on toimintaa 22 maassa, pääasiassa Espanjassa, Portugalissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yritys julkaisee koulutusmateriaalia ja on lähes kaikissa toimimaissaan markkinajohtaja. Radio on toiseksi suurin liiketoiminta-alue. Radiolla on merkittävä asema Espanjassa, Kolumbiassa ja Chilessä. Lehtiliiketoiminnalle merkittävin on Espanjan johtava lehti El Pais, jolla on hyvä asema myös Meksikossa. Liiketoiminta on edelleen voitollista. Prisa vähensi velkaansa 780 miljoonalla vuonna 2014 (toimintojen myyntejä, osakeanti, velan takaisinosto alennuksella). Canal+ myytiin 750 miljoonalla. Tilanne on täten paljon parempi kuin vuosi sitten. Markkinaodotukset ensi vuodelle ovat talousjohtajan mukaan realistisia. Atresmedian operoimalla viidellä televisiokanavalla on 27 prosentin katsojaosuus ja 43 markkinaosuus mainoksissa Espanjassa. Yrityksen pääomistajat ovat Planeta De Agostini (41,7 %) ja RTL-ryhmä (19,2 %). Toimitusjohtaja totesi parantuvan talouden positiivista vaikutusta yrityksen liiketoiminnalle. Kilpailuviranomaiset eivät sallisi hänen mukaansa toimijoiden keskittymistä yhä suuremmiksi yksiköiksi. Toimitusjohtaja ei nähnyt myöskään mahdollisuutta media- ja telekommunikaatioyritysten fuusioihin. Osa sijoittajista on ollut huolissaan sisällön hankkimisen kohonneista kustannuksista. Toimitusjohtaja ei nähnyt kustannuspainetta ongelmana muilla kuin urheilutarjonnan alueella. Atresmedia pyrkii yli 25 %:n EBITDA-marginaaliin ja alle 150 miljoonan euron nettovelkaan. Mediaset Espana totesi talouden parantuneen etenkin viime aikoina. Positiivinen kehitys on jatkunut neljännellä vuosineljänneksellä. TV:n katselu on kuitenkin kääntynyt tilastojen mukaan laskuun. TV-mainonta on piristynyt ja kääntynyt kasvuun, mutta vahva kasvu hidastui hieman vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. TV-mainonnan osuus on pysynyt vakaana 40 %:n tasossa, mutta printtimedian osuus on puolittunut tällä vuosituhannella internetin saadessa osuutta. Mediaset on pystynyt tänä vuonna parantamaan mainostuloja markkinoita nopeammin. Yrityksen osakkeista 45 prosenttia on julkisesti noteerattavana. Mediaset

4 omistaa 41,55 % ja Prisa 3,66 %. Yritys omistaa nyt omista osakkeitaan lähes 10 prosenttia ostettuaan Prisalta 8,5 % osuuden. FIM Euroopan salkussa ei ole espanjalaisia mediayrityksiä. Myös koko Euroopan tasolla rahasto on mediaosakkeissa alipainossa. Espanjan keskuspankki isännöi sijoittajaillallisen Madridin pörssissä. Rakennusyritykset toipumassa, mutta velkakuorma huomattava Acciona on Espanjan viidenneksi suurin rakennusyritys, toiseksi suurin tuulivoimaoperoija ja kolmanneksi suurin operoija kansainvälisesti. Yrityksen liiketoiminnasta 88 prosenttia on läntisessä Euroopassa. Yrityksen edustaja korosti sen rakenneuudistusten jatkumista ja pyrkimyksiä velan vähentämiseen. Yritys kääntyi tappiolle vuonna 2013, mutta tämä vuosi on taas voitollinen. Negatiivisen kehityksen taustalla oli mm. viranomaismuutokset. Investoinnit on puolitettu, panostus menee tällä hetkellä lähinnä kasvun tukemiseen (energiaprojektit Espanjan ulkopuolella). Velkaa on edelleen paljon (nettovelka / EBITDA 5x). Myös osinko on jäädytetty. Johdossa on tapahtunut lukuisia muutoksia. Yritys on myynyt omaisuuttaan Saksassa, Koreassa, Kanadassa ja Espanjassa. Yritys on myös ottanut KKR:n mukaan osaan liiketoiminnoistaan kolmanneksen osuudella. Maailman suurin ei-kiinalainen rakennusyritys Grupo ACS on kansainvälistynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Yrityksen muutosprosessi on vielä kesken. Yritys on myynyt pois erityisesti pääomavaltaisia liiketoimintoja ja uudistanut rakenteitaan keskittyäkseen aiempaa paremmin kasvualueilleen. Espanjan osuus liikevaihdosta on vain 16 prosenttia. Pitkän aikavälin mahdollisuuksiksi yritys mainitsi mm. infrastruktuurihankkeet Yhdysvalloissa. ACS ei halunnut dramatisoida öljynhinnan laskun mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Yritys ei ollut nähnyt vielä merkittäviä alhaisesta öljynhinnasta johtuvia vaikutuksia. ACS kuvasi keskeisimmiksi alkaneen vuoden tavoitteikseen organisaatiorakenteiden saamisen valmiiksi, arvonmuodostuksen varmistamisen tasejärjestelyissä, markkinamahdollisuuksien hyödyntämisen kehittyneissä maissa ja osakkeen tuoton osakkeenomistajille. OHL (Obrascon Huarte Lain) kohtasi monia haasteita vuonna Etenkin haasteet Meksikossa johtivat vaikeuksiin lainaehtojen kanssa sekä pakkomyynteihin. Osakekurssissa oli myyntipainetta. Ongelman ydin on heikko kassavirta. Yritys vähensi Abertisomistusosuuttaan viidellä prosentilla. Myös OHL Meksikosta myytiin 7,5 prosentin lisäosuus. Meksikossa liikennemäärien pitäisi olla edelleen voimakkaassa kasvussa, ja yrityksen pitäisi hyötyä tietullien vahvasta kehityksestä. Uusista tiehankkeista kuusi on toiminnassa ja kaksi vielä keskeneräisiä. Yritys toimii myös rakennusyrityksenä useissa maissa ympäri maailmaa. Erityisosaamisaluetta ovat olleet mm. rautatiet ja sairaalat. Yrityksen nettovelka on korkealla 5,5 miljardin euron tasolla ja kasvanut edelleen (nettovelka / EBITDA 4,6x). Vuosi 2015 saattaa kuitenkin näyttää jo hieman edeltävää vuotta helpommalta. Tecnicas Reunidas piti positiivissävyisen esityksen. Vaikka yritys ei välttämättä pääse alkaneena vuonna edeltävän vuoden vahvaan uusien tilausten virtaan, tekemistä tuntuu riittävän. Yritys odottaa marginaalien pysyvän edeltävän vuoden tasolla. Ensimmäistä kertaa yritys pääsi mukaan energiaprojektiin Aasian Tyynenmeren alueella (1,5 miljardin arvoinen Petronas-projekti). Lähi-Idän merkitys on pienentynyt kahden viimeisen vuoden aikana (37

5 prosentista 23 prosenttiin). Varatoimitusjohtajan esityksen perusteella Kiinan merkitys on laskussa eikä tämän trendin kannata odottaa muuttuvan. Yrityksellä on positiivinen nettokassa, jonka todettiin olevan tärkeä voimavara uusien sopimusten ja vastuiden neuvotteluissa. Yritys painotti, että heillä ei ole toteutumattomia upstream -öljyprojekteja. Toisaalta nurkkaan ajetut öljypalveluyritykset voivat lähteä levittäytymään myös muille alueille, mikä voisi merkitä Tecnicas Reunidasille koventuvaa kilpailua ( downstream ). Yrityksen veroprosentti tulee nousemaan tulevina vuosina. Vuoden 2014 alhaisen 18 prosentin tason uskottiin nousevan 22,5 prosentin tasolle vuonna Kaiken kaikkiaan viimeaikaisen öljynhinnan kehityksen valossa on vaikea vielä nähdä, onko Tecnicas Redunidas täysin suojassa kyseisiltä haasteilta. Yrityksen arvostuskertoimet eivät ole kalliit. FIM Eurooppa on lähellä neutraalipainoa rakennussektorilla, mutta toimialan espanjalaisia yrityksiä ei salkussa ole. Euroopan terästeollisuus viimeinkin matkalla kohti parempia päiviä? Acerinox maalaili suhteellinen positiivista kuvaa terästeollisuuden näkymistä. Yritys odotti positiivisten trendien jatkuvan vuonna Euroopassa tapahtuvien sulkemisten pitäisi pienentää kapasiteettia 9 miljoonasta 7 miljoonaan tonniin. Tällöin ylituotanto olisi selvästi lähempänä 6 miljoonan tonnin eurooppalaista kysyntää. Acerinoxin tulos oli plussan puolella vuonna Tähän yksi keskeinen syy oli tuotannon hajauttaminen, etenkin Yhdysvaltojen noin 50 prosentin osuus yrityksen terästuotannosta. Acerinox on pienentänyt varastojaan. Varastot olivat vuosina suhteellisen samalla tasolla. Yrityksen on tarkoitus puristaa neljännellä säästöohjelmallaan 70 miljoonan euron säästöt vuosina Yhdysvaltain markkinoita Acerinox kuvasi terveiksi ja vakaiksi. Kapasiteetti on siellä täysin käytössä, ja hintoja nostettiin kahdesti vuoden 2014 aikana. Etelä-Afrikan kapasiteetti on merkittävässä vajaakäytössä (noin 60 %:n käyttöaste). Euroopan kilpailuviranomainen antanee lausuntonsa kiinalaisten ja taiwanilaisten terästuottajien hintapoljennasta mahdollisesti vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Useat yritykset ja analyytikot tuntuvat odottavan, että viranomaiset puuttuvat tutkittuihin tapauksiin. Acerinoxia ei ole FIM Euroopan salkussa.

6 Materiaalin laatija: FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus ), päätoimiala: sijoitusrahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä FIM ) Yhteystiedot: Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki, Asiakaspalvelu , Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain mukainen toimilupa. Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään arvopaperimarkkinalain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden /markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina. Arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset, etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tämä katsaus on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan. FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.

Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa

Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa 10000 Dow Jones Ind. Average Index, excl. dividends Osakemarkkinoiden Arvostuskupla 2000 Yksityisen sektorin

Lisätiedot

Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa. Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015

Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa. Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015 Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015 USA:n talouskasvu trendiä vahvempaa Talous toimii lähellä täyskapasiteettia 17000 16000 y = 58,424x + 12557 R² = 0,9163

Lisätiedot

Osakemarkkinat janoavat yrityksiltä tuloskasvua - kuinka paljon on tarpeeksi? Vesa Engdahl, Päästrategi, S-Pankki-konserni

Osakemarkkinat janoavat yrityksiltä tuloskasvua - kuinka paljon on tarpeeksi? Vesa Engdahl, Päästrategi, S-Pankki-konserni Osakemarkkinat janoavat yrityksiltä tuloskasvua - kuinka paljon on tarpeeksi? Vesa Engdahl, Päästrategi, S-Pankki-konserni Kurssinousun ajurit 2014 Kriisiralli on ohi - keskeisten länsimarkkinoiden osakearvostukset

Lisätiedot

Korkoriski. Miksi historia ei voi toistaa itseään? 21.5.2015. Olli Hemminki Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oy. www.elitevarainhoito.

Korkoriski. Miksi historia ei voi toistaa itseään? 21.5.2015. Olli Hemminki Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oy. www.elitevarainhoito. Korkoriski Miksi historia ei voi toistaa itseään? 21.5.2015 Olli Hemminki Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oy 1 / 5 Historiallisen tuoton lumoissa Huhtikuun puoliväliin mennessä eurooppalaiset valtionlainat

Lisätiedot

Arvostukset nousevat yksi jäljellä

Arvostukset nousevat yksi jäljellä 6.5.2015 Arvostukset nousevat yksi jäljellä Korkotuottojen metsästyksestä osakearvostusten jahdiksi Rahapolitiikan synnyttämän likviditeettisuhdanteen seuraaminen on ollut seitsemän vuotta paras sijoitusstrategia.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat I N S I G H T 1 2015 TIIVISTELMÄ OsakEMarkkINOIdEN heilunta kasvaa, mutta trendi jatkuu NOuSEVana USA:n vahvan kasvun ja öljyn HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- TIIVISESTI tänä

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014 AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ Afrikan kehityspankki herättelee suomalaisyrityksiä investointeihin

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

aviisori Tehot irti tavaravirroista Cargotec ostaa logistiikan osaamista Paikallisuus kannattaa TS-Yhtymän eri mediat tukevat toisiaan

aviisori Tehot irti tavaravirroista Cargotec ostaa logistiikan osaamista Paikallisuus kannattaa TS-Yhtymän eri mediat tukevat toisiaan aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2007 Tehot irti tavaravirroista Cargotec ostaa logistiikan osaamista Paikallisuus kannattaa TS-Yhtymän eri mediat tukevat toisiaan SISÄLLYS 8 4 8 11 12

Lisätiedot

nr 105 maaliskuu 2013

nr 105 maaliskuu 2013 nordea International private banking Investmentnews nr 105 maaliskuu 2013 Markkinatilanne Olemme siirtäneet osakkeet alipainoon (ylipainosta) omaisuuslajijakaumassa. Olemme huolissamme jalansijaa saavasta

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Megatrendit s. 12. Toimitusjohtajan katsaus s. 3. Taloudellinen kehitys s. 57

Vuosikertomus 2014. Megatrendit s. 12. Toimitusjohtajan katsaus s. 3. Taloudellinen kehitys s. 57 Vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus s. 3 Megatrendit s. 12 Taloudellinen kehitys s. 57 Vuosikertomuksesta Finnair-konsernin liiketoiminnan ydintä ovat lentoliikenne ja matkustuspalvelut. Vuosikertomus

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus vähittäistavarakaupan tulokseen; Case Kesko Oyj

Talouskriisin vaikutus vähittäistavarakaupan tulokseen; Case Kesko Oyj Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma A250A5000 Talousjohtaminen Talouskriisin vaikutus vähittäistavarakaupan tulokseen; Case Kesko Oyj The Effects of the Financial Crisis on Retail Trade;

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

Viisas Raha VENÄJÄ JATKAA VUORISTORADALLAAN PS-TILIT TULEVAT: MIKÄ EI MUUTU? 6 NOKIA NAVIGOI ULOS LAMASTA 22

Viisas Raha VENÄJÄ JATKAA VUORISTORADALLAAN PS-TILIT TULEVAT: MIKÄ EI MUUTU? 6 NOKIA NAVIGOI ULOS LAMASTA 22 35 TUTKITUSTI TOTTA: OSAKKEIDEN ARVOSTUSTASOT EIVÄT LUPAA HYVÄÄ Viisas Raha 1 2010 9,50 PS-TILIT TULEVAT: MIKÄ EI MUUTU? 6 SAMPO PANKIN SUSANNA MIEKK-OJA: VINKITYS- KULTTUURISTA PITÄÄ PÄÄSTÄ EROON 18 SUOMEN

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot