Pilotti 2: Uudenlainen verkkolehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti 2: Uudenlainen verkkolehti"

Transkriptio

1 OSEKK Pilotti 2: Uudenlainen verkkolehti Digisilta-hanke Senni Laine 4/17/2014 Digisilta-hankkeen (EMR) toisen pilottitutkimuksen raportti uudenlaisen verkkolehden julkaisemisesta ja yritysten valmiuksista sähköiseen mainontaan omassa paikallislehdessä. Pilotti on toteutettu keväällä 2014.

2 Sisällys Pilotin toteutus... 2 Pilotin tavoite... 2 Pilotin kuvaus... 2 Pilotin kohderyhmä... 3 Pilotin osallistujat... 3 Paikallislehti... 3 Opiskelijat... 3 Yritykset... 4 Uudenlainen verkkolehti... 4 Suunnittelu... 4 Toteutus... 4 Ruka News... 5 Tiima... 5 Kokemukset opetuksen ja yrityksen yhteistyöstä... 8 Kehitysideat ja pilotin yhteenveto... 9 Yritysten näkemys sähköisestä mainonnasta Kyselytutkimus... Error! Bookmark not defined. Tulokset... Error! Bookmark not defined. Yhteenveto... Error! Bookmark not defined. 1

3 Pilotin toteutus Pilotin tavoite Digisilta-hankkeen toisen pilotoinnin tavoitteena oli taittaa sähköinen lehti uudella tavalla huomioiden erityisesti tablet-alusta. Tavoitteena oli hyödyntää hankkeeseen ostettua epaper Finland Oy:n julkaisujärjestelmää ja Lehtiluukku-markkinapaikkaa ja luoda näiden järjestelmien mahdollistamalla alustalla navigoinniltaan ja taitoltaan lukijoita houkutteleva lehti. Lisäksi pilotissa haluttiin tutkia paikallisten yritysten valmiuksia ja asenteita sähköistä mainontaa kohtaan omassa paikallislehdessä. Pilotin kuvaus Pilotointi toteutettiin Kuusamon alueella yhdessä Koillissanomien ja Rukan alueen kanssa. Koillissanomat julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Ruka News-lehteä, jonka kohderyhmänä ovat Rukan alueen matkailijat. Lehdessä on paljon alueen yritysten mainoksia ja matkailijoita hyödyttävää tietoa sekä paikallisuuden esiintuomista. Ruka News painetaan paperilehdeksi ja julkaistaan sähköisessä muodossa Koillissanomien sivulla. Lehti on ilmainen ja se on toteutettu yhdessä Rukan alueen yritysten kanssa. Pilotointi tehtiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikön kuvallisen viestinnän 2. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Koillissanomat toimitti 23 hengen opiskelijaryhmälle valikoitua materiaalia talvella 2014 julkaistavasta Ruka Newsista. Materiaali sisälsi artikkeleita, kuvia ja videoita. 2

4 Opiskelijaryhmä sai vapaat kädet muokata materiaalista ilmeeltään ja navigoinniltaan uudenlainen verkkolehti, jossa olisi mukana rikasteita. Lehtiluukussa rikasteet ovat käytännössä linkkejä, joista voi aueta esimerkiksi YouTube-video. Tablet-lehden taittamisen lisäksi opiskelijaryhmä suunnitteli Ruka Newsille kaksi erikokoista mainosta, joista toinen julkaistiin Rukan alueen sähköisissä tauluissa. Mainoksessa oli QRkoodi, jolla lehden sai ladattua. Uudenlaisessa Ruka Newsissa oli mukana myös muutamia paikallisten yritysten mainoksia kokeiluluontoisesti. Pilotissa haluttiin lisäksi selvittää sekä yritysten teknisiä valmiuksia sähköiseen mainontaan että asenteita uudenlaista toimintatapaa kohtaan. Selvityksen toteutti Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön opiskelija. Opiskelija laati kyselytutkimuksen, joka lähetettiin Koillissanomien ilmoitusasiakkaille sekä muille Rukan alueen yrityksille. Tutkimuksen tuloksista tehdään erillinen raportti. Pilotin kohderyhmä Pilotointi toteutettiin Koillissanomien ja Rukan alueen kanssa Kuusamossa. Pilotoinnissa haluttiin tuoda uusi näkökulma paikallislehdille sähköisen lehden taittamiseen, mutta toisaalta herätellä myös yrittäjiä uudenlaisen mainonnan mahdollisuuksiin. Pilotin kohderyhmänä olivat myös Ruka Newsin lukijat, joista valtaosa on alueen matkailijoita. Rukan alueen mainonnalla haluttiin tuoda matkailijoille mahdollisuus ladata Ruka News esimerkiksi omaan älypuhelimeen nopeasti QR-koodin avulla vaikka keskellä laskettelupäivää. Ruka Newsiä lukevat lisäksi alueen asukkaat. Pilotin osallistujat Paikallislehti Koillissanomat on Kuusamon seudulla ilmestyvä paikallislehti, jonka levikki on xxx. Koillissanomat toimii Rukan alueen kanssa yhteistyössä julkaistavan Ruka Newsin toimittajana. Koillissanomat toimitti opiskelijaryhmälle valmiin materiaalin uudenlaista verkkolehteä varten. Lisäksi Koillissanomat auttoi yrityskyselyn osallistujien suhteen, sillä kysely lähetettiin Koillissanomien ilmoitusasiakkaille. Opiskelijat Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikön viestinnän opiskelijat tekivät uudenlaisen Ruka Newsin taittotyön sekä mainoksen. Opiskelijat olivat 2. vuosikurssin opiskelijoita kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdosta. Tablet-lehden taittaminen oli heille yhteistyöprojekti käytännön työelämän 3

5 kanssa. Opiskelijaryhmän koko oli 23 henkilöä ja heitä ohjasi kaksi opettajaa. Pilotoinnin toteuttamiseen osallistui myös yksi opiskelija liiketalouden yksiköstä. Digisilta-hanke tilasi häneltä toimeksiantona yrityskyselyn, jonka opiskelija suunnitteli ja toteutti itse. Projektipäällikkö osallistui yrityskyselyn ohjaamiseen. Yritykset Yritykset eivät olleet pilotoinnissa mukana uudenlaisen lehden taittamisessa, mutta muutamalle Ruka Newsin virallisessa versiossa julkaisevalle ilmoitusasiakkaalle annettiin kokeilunomainen ilmainen mainos uudenlaiseen lehteen. Rukan alueen yrityksiä edustin pilotin suunnittelussa myös Rukan kyläpäällikkö. Koillissanomien ilmoitusasiakkaille tehtiin kysely sähköiseen mainontaan liittyen ja näin Kuusamon alueen yritykset pääsivät kehittämään paikallislehden kanssa verkkolehden sisältöä ja esittämään toiveitaan aiheeseen liittyen. Uudenlainen verkkolehti Suunnittelu Uudenlaista Ruka Newsiä suunniteltiin yhdessä Koillissanomien ja Rukan alueen kanssa. Suunnittelussa tehtiin päätöksiä mm. mainonnan ja lehden sisällön suhteen. Lehden sisältö haluttiin rajata tiettyyn aineistoon, joka ei kata koko virallisen Ruka Newsin aineistoa. Opiskelijaryhmälle annettiin kuitenkin täysin vapaat kädet tämän aineiston hyödyntämiseksi. Toimeksiantona oli suunnitella uudenlainen, interaktiivinen Ruka News, jonka taitossa tablet-alusta olisi otettu erityisesti huomioon. Toteutus Opiskelijaryhmä tapasi Koillissanomien päätoimittajan tammikuussa ja käytännön suunnittelu lähti etenemään tapaamisen jälkeen. Koillissanomat toimitti opiskelijaryhmälle aineiston tammikuun loppupuolella ja opiskelijoilla oli sen jälkeen muutama viikko aikaa taittaa lehti ja lisätä saatavilla olevia rikasteita. Lehti 4

6 julkaistiin Lehtiluukussa helmikuun puolen välin jälkeen ja sitä mainostettiin Rukan alueella maaliskuun alusta lähtien. Lehteen oli myös linkki Koillissanomien etusivulla (samoin kuin viralliseen Ruka Newsiin). Ruka News Opiskelijaryhmän taittama Ruka News oli sekä taitoltaan että ulkoasultaan pelkistetty. Opiskelijat eivät olleet päätyneet sisällysluettelomaiseen kansisivuun vaan sivu oli yksinkertainen ja siinä oli pääosassa näyttävä kuva. Lehden sivuilla navigoitiin samalla tavalla kuin Lehtiluukun muissakin lehdissä, joissa linkityksiä ei ole tehty erikseen. Aukeamataitossa näkymät seurasivat toisiaan saumattomasti. Kuva 1: Opiskelijaryhmän Ruka News -kansi. Lehdessä oli kokeiltu välisivumainontaa, joka on uusi ominaisuus Lehtiluukussa ja ollut toiminnassa alkuvuodesta 2014 lähtien. Viidelle Ruka Newsin ilmoitusasiakkaalle oli annettu ilmainen kokeiluluontoinen mainos lehden välisivuilla. Osaan mainoksista oli tehty linkitys ilmoittajan verkkosivulle. Kuva 2: Välisivumainos, jossa linkki yrityksen verkkosivuille. Rikasteista opiskelijat olivat käyttäneet yhtä videota, joka oli linkitetty lehteen. Video elävöitti moottorikelkkailusta kertovaa juttua. 5

7 Kuva 3: Linkki moottorikelkkavideoon. Tiima Pilotin aikana julkaistiin myös toinen tabletille suunnattu verkkolehti, jonka toimituksena työskenteli pieni opiskelijaporukka. Tiima-lehden materiaali oli alusta lähtien opiskelijoiden toimittamaa ja ryhmällä oli täysin vapaat kädet ideansa toteuttamisessa. Tiiman interaktiivisuuteen oli kiinnitetty erityistä huomiota, joten lehden tarkastelu osana pilottia on perusteltua. Tiimassa taitto oli suunniteltu vaakatasoon (Ruka Newsissa pystyyn). Kansilehden jälkeen oli sisällysluettelosivu, josta oli linkitykset suoraan lehden artikkeleihin. Lisäksi lukijaa opastettiin sisällysluettelon käytössä. 6

8 Kuva 4: Tiima-lehden sisällysluettelo (linkitykset). Myös Tiimassa käytettiin videoita. Lisäksi artikkeleihin oli upotettu pieniä kuvagallerioita. Kuvagalleriat eivät toimi Lehtiluukussa samalla tavalla kuin Tiima-lehden sovelluksessa, mutta kuvagalleriaan pääsi linkityksen avulla. Kuvat avautuivat omaan ikkunaan. Samalla tavalla lehteen oli linkitetty itse ommeltavan hameen vaiheittaiset ohjeet aiheeseen liittyvään artikkeliin (Verhon uusi elämä), sekä äänitiedostot kouluruokailuun liittyvistä haastatteluista. 7

9 Kuva 5: Verkkolehteen linkitetty hameen ompeluohje. Kuva 6: Lisäkuvagalleria, joka aukeaa linkin kautta uuteen ikkunaan. 8

10 Kuva 7: Äänitiedostot haastatteluista (aukeavat linkistä uuteen ikkunaan). Kokemukset opetuksen ja yrityksen yhteistyöstä Digisillan ideana on ollut alusta asti yhdistää paikallislehtien kokemus ja viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden työelämätaitojen karttuminen. Yhteistyö on hedelmällistä, se antaa opiskelijoille kokemusta työelämässä toimimisesta ja lehdille raikkaita ideoita ja näkemyksiä. Suurimpana haasteena oli tässäkin pilotissa huomattu opetuksen rytmittämisen tuoma ongelma. Oppilaitoksen kurssitarjonta suunnitellaan puolikin vuotta etukäteen, jolloin hankkeen pitäisi pystyä yhtä tarkkaan etukäteissuunnitteluun. Opetusta myös järjestetään tiettynä aikana vuodesta, ja kurssi on tietyn pituinen. Varsin nopeassa tahdissa ilmestyville paikallislehdille kuusikin viikkoa kestävä taittokurssi on toivottoman pitkä, sillä sinä aikana kaksi kertaa viikossa ilmestyvä paikallislehti ehtii jo julkaista 12 lehteä. Tämän vuoksi opetus on helpoin yhdistää juuri RukaNewsin kaltaisiin kesä- tai talvinumeroihin, joiden tekeminen ajoittuu ajallisesti pidemmälle jaksolle. RukaNews- projektia ohjanneiden Karoliina Niemelän ja Veikko Mynttisen mielestä projekti oli oppilaille hauska ja opettavainen. Yhteistyö mainostajien ja Koillissanomien kanssa sujui jouhevasti ja tarvittavat materiaalit toimitettiin pikaisesti. Myös lopputulokseen oltiin varsin tyytyväisiä. 9

11 Kehitysideat ja pilotin yhteenveto Ruka News projektista pyydettiin palautetta ja aiheesta keskusteltiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskusteluissa nousi esille kaksi ensisijaisesti kehitettävää osa-aluetta: interaktiivisuus ja lehden lataaminen. Molemmat olivat tämän pilotin olennaisia fokusalueita, joten palautteen saaminen oli hyvin tärkeää kehitysideoiden kannalta. Ruka Newsistä haluttiin interaktiivinen verkkolehti. Lisämateriaali ei ole päätarkoitus, vaan sen avulla on tarkoitus saada rikkaampaa sisältöä, joka palvelee lukijaa. Interaktiivisuus on mahdollista, mutta hieman rajattua hankkeeseen valitun julkaisujärjestelmä kautta. Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi rikasteiden käytön linkityksen avulla. Näin ollen interaktiivisuutta voisi lisätä lehteen merkittävästi. Sekä lukijoiden että ilmoitusasiakkaiden odotukset ovat nousseet interaktiivisuuden suhteen. Esimerkiksi verkkosivujen osoitteiden linkityksien oletetaan toimivan kaikkialla, myös verkkolehdessä, joten linkitysten systemaattinen lisääminen on nykyään perusasia ja erittäin tärkeää ilmoitusasiakkaiden kannalta. Monet ilmoitusasiakkaista miettivät vaihtoehtoja printtimainosten tilalle ja ovat kiinnostuneita sähköisistä mainoksista. Tällöin on tärkeää, että digitaalisuudesta on ilmoittajalle jotain lisäarvoa. Linkityksiä tehdessä mainostajat voivat käyttää erilaisia laskeutumissivuja, sillä yrityksen verkkosivujen etusivun sijaan voi olla hyödyllistä käyttää esimerkiksi suoraan verkkokauppaan, tiettyyn tuotteeseen tai vaikka yritysvideoon menevää linkkiä. Lisäksi interaktiivisuus lisää ajanviettoa lehden parissa. Rikasteeton lehti on nopeasti selattu läpi eikä sen parissa viihdy yhtä pitkään kuin monipuolisesti interaktiivisuutta hyödyntävää lehteä lukiessa. Linkityksien avulla voi lisätä myös lehden navigoitavuutta. Esimerkiksi ensimmäisellä sivulla tai kannessa voi olla sisällysluettelomaisia linkityksiä lehden sisälle ja toisaalta jokaiselta lehden sivulta voi olla linkitys takaisin sisällysluetteloon. Näin lukijan ei tarvitse kahlata koko lehteä läpi löytääkseen oikean jutun tai palatakseen perusnäkymään. Keskusteluissa tuli esille myös lehden lataaminen ja mainostaminen. Ruka Newsille tehty QR-koodi ei toiminut ihan toivotulla tavalla, sillä koodista ei saanut suoraan ladattua lehteä vaan koodin lataamisen jälkeen lukija päätyi Lehtiluukun sivulle. Lisäksi ainakin iphonella ja Android-puhelimella lehteä ei saanut avattua ennen Lehtiluukun sovelluksen lataamista. Sovelluksen lataamisen jälkeen Lehtiluukussa päädyttiin etusivulle, jossa lehti piti manuaalisesti etsiä uudelleen. Tässä tapauksessa lehti ei löytynyt hausta Ruka News -nimellä, sillä lehden virallinen julkaisija oli rekisteröity Lehtiluukkuun Oamk-nimellä. Lehti löytyi vain hakusanalla Oamk. 10

12 Kuva 8: Qr-koodin lukeminen mainoksesta ravintolassa. Itse QR-koodin ja sen toimivuuden lisäksi olennaista käytettävyyden kannalta on koodin sijainti. Tässä pilotissa koodi oli sekä sähköisessä muodossa Rukan alueen vaihtuvissa näytöissä sekä painettuna mainoksena kahdessa eri koossa. Mainoksia kiinnitettiin sähköisten näyttöjen alareunaan, lehtitelineisiin ja ilmoitustauluille ja muille näkyville paikoille. Emme voineet tässä pilotissa testata mainospaikkoja, jotka olisivat todennäköisesti toimineet paremmin, sillä nämä paikat ovat usein maksullisia mainostajalle. Rukan alueella Ruka Newsin lukijoiden kannalta parhaita paikkoja koodille olisivat todennäköisesti paikat, joissa on aikaa sekä ladata koodi että lukea lehteä edes pikaisesti. Tällaisia paikkoja voisi olla mm. Ski-bussi, taksi ja ravintolat. 11

13 Kuva 9: Ruka News -mainos ostoskeskuksessa. 12

14 Kuva 10: Ruka News mainos ja QR-koodi lehtitelineessä. Kuva 11: Ruka News -mainos ja QR-koodi sähköisessä muodossa. 13

Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto

Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto Digisilta-hanke 1.11.2012-30.10.2014 Minna Karukka ja Heidi Ålander 1/13/2014 Digisilta-hankkeen (EMR) ensimmäisen pilottitutkimuksen raportti sähköisen lehden

Lisätiedot

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Pertti Sillanpää PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Digisilta 23.9.2013 TIIVISTELMÄ Paikallislehdillä on tärkeä rooli paikallisen tiedon levittäjänä sekä yhteisöllisyyden ja identiteetin

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET

MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyys ja sähköinen liiketoiminta / Bisnesakatemia 2014 Kati Koskela ja Meri Koskela MOBILEPAY:N TUNNETTUUS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen EVENZINE Tapahtumasta blogiksi Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma MÄKINEN, SOFIA:

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka

Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu Monimuoto-opetus tietoverkoissa Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka Kasvatustieteen cum laude -opinnot

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen MARKKUT ÄHTI NEN( TOI M. ) Et äoppi mas s a Kok emuksi aj asuosi t uksi a moder nei st aet äopet usympär i st öi st ä nuor i soal andi gi t aal i sent y öt t eenkasv at t ami seksi Etäoppimassa TOIMITTAJA

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä Heli Korte Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2001 ISBN 951-33-1194-5 ISSN 1457-1145 Stakes monistamo Helsinki 2001 Lukijalle Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa

Tiina Järvinen. UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa UUTISKIRJEPOHJA ELEKMA OY:LLE Markkinointiviestintä nyt ja tulevaisuudessa Tiina Järvinen Opinnäytetyö Syksy 2011

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot