Vaikka toimintaryhmätyö on tuore ilmiö,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikka toimintaryhmätyö on tuore ilmiö,"

Transkriptio

1 Toimintaryhmätyön alkuvaiheet Suomessa mahdollisuuksien taidetta EERO UUSITALO Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Vaikka toimintaryhmätyö on tuore ilmiö, siihen on ehtinyt sisältyä jo mielenkiintoisia vaiheita. Sana leader on tunnettu Suomessa jotenkuten runsaat 11 vuotta ja nykyään se alkaa olla myös käytäntöä yhä useammalle. Toimintaryhmien muotoutuminen koko maahan kesti kuusi vuotta ja viimeisimmän ryhmän työ alkoi vasta keväällä Työtavan alueellinen valtavirtaistaminen onnistui päättäväisen työn seurauksena. Seuraavana on edessä toiminnan sisällön laajentaminen ja maaseudun kehittämisyhdistysten roolin vahvistaminen omilla alueillaan. Toimintaryhmätyön vuodet olivat käynnistymisen aikaa Suomessa. Vuodet merkitsivät työtavan alueellista laajenemista koko maahan. Vuosia luonnehtii työtavan hiljainen kypsyminen, mitä edesauttoi yli sadan toimihenkilön hyvä pysyttäytyminen ryhmien työssä. Kiinnostusta, vähättelyä ja kiistaa Toimintaryhmätyö perustui vuonna 1995 EU:n Leader-yhteisöaloitteeseen. Euroopan unioniin liittymisen valmisteluprosessissa yhteisöaloitteet olivat aina hännän huippuina, joten Suomi ehti jo liittyä Euroopan unioniin vuonna 1995, ennen kuin täällä alettiin ottaa selvää silloin käytössä olevasta Leader II:sta. Toimintaryhmätyö lienee yksi harvoista EU:n jäsenmaihin tarjoamista työtavoista, joka herätti vilpitöntä kiinnostusta ja innostusta paikallistasolla. Se kieltämättä nopeutti menettelytavaltaan oudon ohjelman omaksumista. Kansalaiset kokivat Leaderin soveltuvan Suomeen. Toisaalta varsinkin aluehallinto jossain määrin vieroksui Leaderin itsellisyyttä ja monet järjestöt ja hanketoimijat kuittasivat toimintaryhmätyön puuhasteluksi, koska siinä korostettiin paikallista toimintaa ja käytännössä toimittiin pääosin pienten hankkeiden kautta. Esimerkiksi kuntasektori ei oivaltanut, että metodi olisi voitu EU:n puolesta liittää osaksi kunnallishallintoa. Kolme järjestöä heräsi ottamaan selvää toimintaryhmätyöstä, mutta niidenkin pontimena taisi olla enemmän raha kuin arvostus työtapaa kohtaan. Järjestöille annettiin kolme kuukautta aikaa muuttaa sääntöjään, jotta toimintaryhmätyön edellyttämä avoimuus toteutuisi. Yksikään niistä ei sääntöjään muuttanut. Näin päädyttiin rakentamaan uusia maaseudun kehittämisyhdistyksiä ja nimenomaan uudelta pohjalta. Ratkaisu oli myöhemmin arvioituna oikea. Uusi toimintatapa on osoittautunut toimivaksi ja aktivoivaksi, vaikka sitä jälkijättöisesti on alettu kritisoida pontimena jälleen rahat. Onneksi toimintaryhmätyön paikalliset kehittäjät ja keskushallinnon vastuuvirkamiehet pitivät yhtä. Toinen iso kysymys Leader II -ohjelman valmistelun aikaan oli hallintomalli. Tuolloin käytössä oli kolme rakennerahastoa ja niillä omat vastuuministeriönsä. Kun Leader II käytti kaikkia rakennerahastoja, oli vaarana, että rahoituksen Maaseudun uusi aika 1/

2 hajautuminen olisi eliminoinut Leader-ryhmän autonomisuuden ja vienyt pohjan varsinaiselta toimintaidealta. Pahin kanto kaskessa oli kauppaja teollisuusministeriö, joka olisi halunnut pitää omat roposensa itsellään. Rahan käyttötarkoitus ei painanut mitään. Pitkään myös työministeriö harasi vastaan. Varojen hajauttaminen olisi kuitenkin aiheuttanut toimintaryhmän roolin muodostumisen pelkästään hallinnon apulaiseksi ja rahan pyytäjäksi. Myöhemmin valkeni, että joissakin Keski-Euroopan maissa juuri näin oli käynyt. Melkein koko vuosi 1996 käytettiin virkamiesten ja poliitikkojen asenteiden pehmentämiseen. Komissio ei hyväksynyt ohjelmaan kirjoitettua useiden ministeriöiden hallintomallia ja Suomen toimintaryhmätyön valmistelijat pitkittivät tietoisesti prosessia. Maa- ja metsätalousministeri Hemilä vaati pariin otteeseen kentän paineeseen vedoten hallintomallin valtioneuvostoon, mutta vastuuvirkamies kieltäytyi esittelystä, sillä tässä vaiheessa valtioneuvosto tekisi väärän päätöksen. Viimein vuoden 1996 lopussa valtioneuvoston EU-ministeriryhmä asetti pienen virkamiesryhmän sovittelemaan hallintomallin, joka kokosi rahat käytännössä yhteen piikkiin. Näin Leader II sai hyvän alun, tosin hieman myöhästyneenä. Viivytys oli hinta siitä, että varat koonnut hallintomalli oli hallituksen aikaisempien periaatelinjausten vastainen ja ilman muuta radikaali niissä olosuhteissa, mutta se oli Leadermetodin mukainen! Ei ole vaikea kuvitella, miten Leader-toiminnan olisi käynyt, jos Leaderistä olisi tullut pelkästään hallinnon apuväline. Näin hallintomalli ja samalla ryhmien autonomisuus sovittiin vuoden 1997 alussa ja Leader II -ohjelman 22 ryhmää saattoivat aloittaa työnsä. Kansallinen POMO synnytettiin Leader II -yhteisöaloite herätti valtavan kiinnostuksen, mitä ilmensi sekin, että ohjelmaesityksiä tuli runsaasti, tosin ei aivan kaikilta alueilta. Kaikkien ohjelmat eivät myöskään olleet rahoituskelpoisia. Silti moni rahoituskelpoinen ohjelma jäi LeaderII -yhteisöaloitteen ulkopuolelle. Se innosti etsimään varoja kansallisesti ja näin Maatilatalouden kehittämisrahaston, MAKERAn avulla ja YTR:n pohjatyön kautta syntyi kansallinen paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma POMO keväällä Maa- ja metsätalousministeriö toimi tässä vaiheessa avarakatseisesti. POMOn valmistelussa ja nopeassa eteenpäin viemisessä oli hyvin tärkeää maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän käyttäminen välineenä. On varsin todennäköistä, että maa- ja metsätalousministeriö ei olisi ryhtynyt ilman takatuuppausta uusien ryhmien perustamiseen. Eihän niille ollut rahaa, eikä toiminnalle sääntöjä. Kehittämisorganisaatio YTR:n liikkeelle polkaisema valmistelu toi rahaa MAKERAsta, ei tosin kovin suuria summia, mutta kuitenkin. Säännötkin POMO-toiminnalle saatiin hyödyntäen ahdaskatseisimpien juristien kesälomia. Viranomaisvastuun vähäinen valuminen ryhmiin oli monelle hallinnossa liikaa. Vaikka toimintaryhmien rahat oli saatu yhteen piikkiin, jatkui keskustelu toimintaryhmien autonomisuudesta. Vaikuttihan siihen myös ryhmille tulevien varojen määritys niin pitempää aikaa koskevina kehyksinä kuin hankekohtaisesti. Maa- ja metsätalousministeriössä oli kaksi linjaa. Toinen linja korosti yleisten hallintokäytäntöjen mukaista varojen antamista TE-keskuksille, jotka sitten tekevät kehys- ja hankepäätökset, toisen linjan kannattajat puolestaan halusivat päätöksenteon keskushallinnolle, koska näin päästäisiin huomattavasti nopeammin käytäntöön ja turvattaisiin ryhmien tasapuolinen kohtelu ja autonomisuus. Aluehallinnolla oli tuolloin vielä hyvin kirjavia käsityksiä koko toimintaryhmätyön tarpeellisuudesta. Toimintaryhmätyötä puolustava kanta voitti, mutta ministeriön vastuuosasto hajosi rytäkässä. Toimintaryhmien tulevaisuutta suunnittelevien virkamiesten työhygieniset olot eivät olleet parhaat mahdolliset tuohon aikaan! Keskus- ja aluehallinnon välisestä kiistasta ei ollut kysymys, vaikka siitä asiantuntemattomasti puhuttiin. Kyse oli toimintaryhmien toimintaedellytyksistä ja ratkaisujen ajankohdista. Jo pari vuotta myöhemmin toimintaryhmät, alue- ja keskushallinto pohtivat yhdessä ja huomattavan samanmielisesti keskinäissuhteitaan ja niiden järjestämistä tulevalla kaudella. 18 Maaseudun uusi aika 1/2007

3 Kuuma kesä 1997 käytettiin POMO-ohjelmien valmisteluun ja saman vuoden syksyllä aloitti toimintansa 26 POMO-ryhmää. Lyhyehkö ohjelmakausi lyheni alkupäästä edellä mainituista syistä. Vajaan kolmen vuoden aikana Suomessa toimi 48 toimintaryhmää kattaen 2/3 Suomen maaseudusta. Silloin toimintaryhmätyön piirissä oli noin 1,7 miljoonaa asukasta ja ryhmien käytössä varoja runsaat 700 miljoonaa markkaa eli vajaa 120 miljoonaa euroa. Varhain liikkeelle seuraavaan kauteen Euroopan unionin olosuhteissa eletään aina tulevaisuutta, nykyisyyttä ja menneisyyttä yhtä aikaa. Niinpä vuoden 1998 lopussa alettiin valmistautua jo kauteen Syksyllä 1999 peräti 57 ryhmää osallistui tulevan ohjelmakauden LEADER+ -kisaan. Tiedettiin, että Suomessa oli syntynyt lähes koko maaseudun kattava valmisteluprosessi 58 toimintaryhmällä. Keväällä 1999 tiedettiin myös tulevan ohjelmakauden LEADER+ -varojen määrä. Se oli paha pettymys, sillä Suomen hallitus lisäsi edelliseen kauteen verrattuna LEADER-varojen osuutta yhteisöaloitteista 18 prosentista vain 20,5 prosenttiin! Oli aivan selvää, että Leader-ryhmien määrä ei paljon muuttuisi edellisestä kaudesta. Suomi valmisteli tulevaa LEADER+ -ohjelmaa komission toiveiden mukaisesti. Luonnollisesti keskushallinto kokosi perustietoja ja rakensi pohjan, mutta syksyllä 1999 olivat ryhmien laatimat tekstit käytössä ja ne otettiin huomioon. Kuriositeettina mainittakoon, että Ruotsi lähetti ohjelmansa komissioon jo keväällä 1999, Suomi vasta lokakuun lopussa Toimintaryhmätyötä laajennettiin paljon Lokakuussa 1999 toimintaryhmätyöryhmä, joka on vuodesta 1995 lähtien ollut toimintaryhmätyön keskushallinnon valmistelua koordinoiva elin, tiesi, mitkä 25 ryhmää tulisivat LEADER+ -ohjelman piiriin. Kaikkiaan 33 ryhmää oli jäämässä toimintaryhmätyön ulkopuolelle. Komissio oli määrännyt, että jäsenmaa ei saa valita LEADER+ -ryhmiä ennen kuin komissio oli hyväksynyt jäsenmaan LEA- DER+ -ohjelman. Näin syntynyttä puolen vuoden tyhjää kautta käytettiin hyväksi neuvotteluihin toimintaryhmätyön valtavirtaistamiseksi Suomessa. Käytännössä oli kysymys uusien rahoitusmuotojen etsimisestä toimintaryhmätyön tueksi. Länsi- ja Etelä-Suomessa oli ALMA-ohjelma ja Itä- ja Pohjois-Suomessa Tavoite1- ohjelma, joiden varoja pyrittiin saamaan jo muodostuneiden toimintaryhmien ja niiden pitkälle työstettyjen ja ensimmäisestä kierroksesta huomattavasti vahvistuneiden ohjelmien käyttöön. Aiemmin syntynyt ajatus valtavirtaistamisesta sai rakennuspuita juhannuksena 1999 Espanjan Valenciassa komission järjestämässä LEADER-seminaarissa, jonka teemana oli valtavirtaistaminen. Tilaisuudessa esiteltiin valtavirtaistamisen muotoja Espanjasta, Ruotsista, Irlannista ja Suomen esimerkkinä POMO-ohjelmaa. Seminaari avasi silmät: toimintaryhmätyöhön voidaan todella käyttää muitakin rahoja kuin LEADER-työhön kytkeytyviä varoja! Oivalluksen levittämiseksi tilaisuuteen osallistuneet neljä suomalaista sopivat keskenään poikkeuksellisen perusteellisen seminaariraportin laatimisesta. YTR:n julkaisusarjassa raportti levisi laajalle kentälle. Näin saatiin syntymään toive ja pyrkimys valtavirtaistamisesta. Kun ohjelmavalmistelun tyhjä vaihe eli komission käsittelyvaihe alkoi marraskuussa 1999, käynnistyivät myös YTR:n pääsihteerin ja samalla toimintaryhmätyöryhmän puheenjohtajan neuvottelut aluehallinnon ja toimintaryhmien kanssa. Neuvotteluja oli kaikkiaan 12. Riskit olivat suuret: neuvotteluasetelman luominen edellytti keskeneräisen asian vuodattamista, mikä puolestaan aiheutti melkoisen lobbaustoiminnan toimintaryhmätyöryhmän Leader+ -listan rikkomiseksi, mutta ryhmän argumentit ja ehdotukset Leader+ -ryhmiksi pitivät! Niinpä keväällä 2000 Suomessa oli 25 LEA- DER+ -ryhmää ja 24 ALMA- tai Tavoite1-ryhmää. Pari ryhmää tuli toimintaan hieman myöhemmin. POMO uudelleen käyttöön Näin alueohjelmiin oli saatu kytketyksi 26 toimintaryhmää, mutta seitsemälle ei ollut vielä ra- Maaseudun uusi aika 1/

4 hoitusta. Se järjestettiin eduskunnan avulla siten, että ulkopuolelle jääneen Ylä-Savon kansanedustajat kyselivät, miten asia hoidetaan. Yhteistyössä YTR:n pääsihteerin kanssa sovittiin kyselystä ministerille, sillä hallitus oli jo pariinkin otteeseen aluepoliittisissa dokumenteissaan eduskunnalle tosin sivulauseissa ilmoittanut pyrkivänsä toimintaryhmätyön kattavuuteen koko Suomessa. Kansanedustajien kysymys ministerille kuului: Miten hallitus toteuttaa tavoitteensa? Virkansa puolesta ministerin avustajaksi vastaamisessa joutui YTR:n pääsihteeri, jonka oli turvauduttava jälleen POMO- eli MAKERAn rahoitukseen. Ongelma oli siinä, että ministeri oli sen kieltänyt seuraavalta kaudelta jo muutamaan kertaan. Mutta ongelma oli ministerilläkin: hallitus oli luvannut, eikä muita rahoja ollut. Toimintaryhmätyö voitti kisan, mutta POMO-ryhmät hävisivät, koska ministeri puolitti muihin ryhmiin nähden verrannollisen rahoitustason. Joka tapauksessa keväällä 2002 Suomessa toimi 58 toimintaryhmää 419 kunnan alueella kautta maan. Vain 6 7 kuntaa, joiden olisi ollut syytä olla toimintaryhmätyön piirissä, jättäytyi ulkopuolelle. Toimintaryhmätyön piirissä oli noin 2,4 miljoonaa asukasta ja varoja käytössä ohjelmakaudella noin 330 miljoonaa euroa. Tästä LEADER+ -ryhmien osuus oli hieman yli puolet ja valtavirtaistettujen ryhmien osuus hieman alle puolet. Hankkeiden määrä ohjelmakaudella noussee yli seitsemän tuhannen. Vaikka Ruotsi oli nopea lähettäessään ohjelmansa komissioon, se sai hyväksynnän monta kuukautta Suomea myöhemmin. EU hyväksyi Suomen LEADER+ -ohjelman maaliskuussa 2001, ensimmäisenä kaikkiaan 73 eurooppalaisesta ohjelmasta. Syy erilaiseen kohteluun oli selvä: Suomi oli rakentanut ohjelman toimintaryhmien ohjelmien pohjalta, Ruotsi ei. Valoja ja varjoja kaudelle Keväällä 2005 alkoi valmistautuminen ohjelmakauteen Ilmiselvänä tavoitteena oli kattava toimintaryhmien verkko koko maassa sekä taloudellisesti vahvistuva ja sisällöllisesti laajeneva toiminta. Kattavuus saavutetaankin. Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaan myös toimintaryhmien tehtävät laajenevat, muun muassa yritysrahoitus ja koordinaatiohankkeiden rahoitus tulevat mahdollisiksi kaikille ryhmille, samoin rajatut ympäristötehtävät. Muutamat byrokratian kukkasetkin poistuvat. Suuri ongelma on kuitenkin, että hallitus supisti rahoituskehystä nykyiseen LEADER+ -ryhmien tasoon nähden viidenneksellä. Valtioneuvoston esitys sisältää Leader -toiminnalle 242 miljoonaa euroa julkista rahaa, kun nykykauteen verrannollinen summa olisi edellyttänyt 296 miljoonaa euroa. Hallitus osoittaa Leaderiin eli maaseutupolitiikan tehokkaaseen täsmävälineeseen julkista rahaa vain 3,6 prosenttia kaikkiaan 7,4 miljardin euron maaseutuohjelmasta: maatalouden tuet voittivat maaseudun aktiivisen kehittämisen. Toimintaryhmien kokonaisrahoitus saattaa kuitenkin nousta yksityisen rahoituksen myötä 370 miljoonaan euroon. Asukkaita toimintaryhmätyön piirissä on hieman alle 2,5 miljoonaa. Perusteet toimintaryhmätyön vahvistamiselle Toimintaryhmätyön yksi keskeisimpiä periaatteita on yhdistää kuntien, yhdistysten, yritysten ja yksittäisten kansalaisten toimintaa ja voimavaroja yhteen. Siihen pyritään maaseudun kehittämisyhdistysten hallitusten kolmikannalla ja tavoitteeseen on myös päästy. Maaseudun kehitystyö on luonteeltaan poikkihallinnollista, siten myös työtapojen tulee olla sitä aidosti. Tätä eivät kaikki sektoriyhdistykset ja yhden asian liikkeet tai hallinnot tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän. Suomessa voimavarojen kokoaminen on erityisen tärkeää, koska meillä on ihmisiä vähän ja toimintapiirit ovat eriytyneet ja ne ovat lähes aina yksinään heikkoja. Kylätoiminta ja toimintaryhmätyö ovat usein pystyneet virkistämään toimintoja, jotka koskevat yhtä harrastuspiiriä, ammattiryhmää tai väestöryhmää. Siten paikallistason toimijoiden välillä ei ole ristiriitaa, eikä pidäkään olla, koska ne voivat hyötyä toisistaan. Horisontaalinen toimintaryhmätyö tulee avuksi 20 Maaseudun uusi aika 1/2007

5 ja yhdistää toimijoita. Suomesta saatiin jo 1990-luvun lopulla varsin hyvät ja runsaat kokemukset toimintaryhmätyöstä. Siitä kertovat lukuisat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset arvioinnit. Asetetut tavoitteet yleensä ylitettiin. Vaikein tavoite, uusien yritysten määrä, yleensä saavutettiin lähestulkoon. Viime aikoina toimintaryhmien valmiudet tähän suuntaan ovat kasvaneet ja on pelkästään hyvä asia, että toimintaryhmät tulevat mukaan yritysrahoituksen järjestämiseen kaikkialla Suomessa. Toimintaryhmien työtä on asiantuntemattomasti aliarvioitu pienten hankkeiden perusteella. Tällöin on jäänyt näkemättä tosiasia, että toimintaryhmien rahoitus ei mene välikäsille, eikä yleensä jää vaikutuksitta. Se on täsmärahoitusta. On aivan toinen asia kehittää koulutuksen ja kokemusten avulla päätösten linjauksia niin, etteivät liian pienet, merkityksettömät asiat, lyö leimaa toimintaryhmätyöhön. Opiksi on otettu ja on otettava edelleen. Suomi ei ollut valtavirtaistamisessa ensimmäinen maa. Kattavuudessa ja toivottavasti myös pysyvyydessä olemme nyt ykkönen, mutta muun muassa Espanja, Portugali, Irlanti, Ranska ja Ruotsi ovat hankkineet kokemusta valtavirtaistamisesta. Kokemukset ovat poikkeuksetta olleet hyvät. Toimintaryhmätyön tulevaisuuden rakentaminen Perustellusti voidaan sanoa, että toimintaryhmätyö on tullut Suomeen jäädäkseen. Toisaalta kaikki uusi toiminta aiheuttaa kummallisen paljon vastustusta. Silloin, kun toimintaryhmätyön periaatteisiin ja käytäntöihin ei paneuduta, ne kuitataan turhaksi ja päällekkäiseksi byrokratiaksi. Toimintaryhmätyön vahvistamisen perusteet ovat kuitenkin ilmiselvät, vaikka vaikeuttavia tekijöitä on paljon: Poliittishallinnollinen tietoisuus toimintaryhmätyöstä on edelleen vähäinen. Sama koskee ylipäätään koko maaseutupolitiikan keinovalikkoa. Ohjelma- ja hanketoimintaa irvistellään, eikä sille anneta arvoa tai siihen liittyvää suoraa demokratiaa kavahdetaan. Tilannetta pahentaa se, että hyvin harvat virkamiehet ja poliitikot tuntevat ohjelmapolitiikan keinoja omakohtaisesti. Näyttää siltä kuin tarvittaisiin omakohtaista kokemusta ennen kuin työtavan järkevyys hyväksytään. Suomen hallinto on eurooppalaisessakin skaalassa huomattavan byrokraattinen, mikä syö myös toimintaryhmätyön uskottavuutta. Selvienkään parannusten aikaansaaminen ei ole helppoa hallinnossa, jossa reagoidaan liian paljon lakipykälien ja päätösten vaikutuksella omaan virkamiestyöhön. Hallinnon palveluasenteissa ja tietämisen tasossa on parantamisen varaa. Apua ei saada myöskään puolueilta, jotka ohjelmissaan edelleen karsastavat keinoista puhumista. Liian usein kuulee nolon tokaisun: Eihän julkisia varoja ole vanhoillekaan toimille ja niiden toteuttajille riittävästi. Yhteisestä hyvästä vilpittömästi kiinnostuneita ei ole kovin runsaasti. Silti henkilöiden vaihtuvuus voidaan turvata, kun halutaan. Näin vetovastuu pysyy vireänä. Ongelman muodostaa myös yritysten, yhdistysten ja yksittäisten henkilöiden sovittujen työnjakojen vähäisyys kehittämistyössä. Liian paljon esiintyy perinteisiä, suorastaan vanhentuneita näkemyksiä esimerkiksi ykkössektorin eli yritysten, kakkossektorin eli kuntien ja valtion sekä kolmossektorin eli kansalaistoimijoiden välisestä tehtäväjaosta. Suomi on painottanut viime aikoina ykkössektoria kakkossektorin kustannuksella ja kiristäessään säädösten tulkintaa kääntänyt selän kansalaistoimijoille. Näihin linjauksiin on saatava lähiaikoina muutoksia, ne ovat suorastaan asiattomia maaseudulla. Onneksi monet tekijät helpottavat toimintaryhmätyön jatkuvaa kehittämistä: Työtä tehdään koko maassa. Kattavuus lisää yhteisymmärrystä riippumatta siitä, missä päin Maaseudun uusi aika 1/

6 Suomea toimintaryhmätyötä arvioidaan. Kun onnistumme, hyvät kellot soittavat kaikkialla. Seuraavalla kaudella kaikki maaseutualueet ovat mukana. Vaikka paikoin vastuunkantajista on pulaa, kokonaisuudessaan toimintaryhmätyön piirissä on paljon toimijoita. Tällä ennen pitkää lisätään toimintaryhmätyön tuntemusta ja yhteisymmärrystä sen merkityksestä. Toimintaryhmätyön avulla hoidettavia tehtäviä on jatkuvasti. Itse asiassa niitä tulee lisää. Yhä useampi näkee, että yritystoiminnan kehittyminen vaatii yhteisöllisiä keinoja ja, että maaseudun kehittämisyhdistys, toimintaryhmä, on tarvittavan monipuolinen lähtökohta moneen ponnistukseen. Vaikka eri maiden välitön vertailu on vaikeaa, on Suomi toimintaryhmätyön eurooppalaisessa vertailussa monesta näkökulmasta kärkimaita. Kehitettävää on paljon, mutta suhteellinen asema on vahva. Kansainvälisellä menestymisellä on mainosarvoa kotimaisessa politiikassa joskus. Toimintaryhmätyön yhteiskunnallisen arvostuksen lisäämiseksi yksi keino on laajentaa kehittämisyhdistysten vastuita ja tehtäväkenttää. Roolin vähittäiseen muutokseen voidaan kytkeä myös välttämättömyys omarahoituskeinojen lisäämisestä. Julkista rahaa on käytettävissä huomennakin, mutta sen osuus ei enää ole aivan yhtä suuri kuin nyt. Tässä on suuri haaste kehittämisyhdistyksille. Aletaan lähestyä aikaa, jolloin niin vanhojen kuin uusien toimijoiden kannalta on viisasta ryhtyä paikallisesti keskustelemaan siitä, mitä toimintoja halutaan kylillä jatkaa ja miten se parhaiten uusissa olosuhteissa tehdään. Monin paikoin vastuunkantaja edelleen on jokin erityisyhdistyksistä, nuorisoseura, maamiesseura, metsästysyhdistys tai vastaava, mutta yhä useammassa tapauksessa kyläyhdistys tai seudullinen maaseudun kehittämisyhdistys saa vastuulleen niitä tehtäviä, joita ennen erityisyhdistys toteutti. Ensimmäisten vuosien saavutukset Toimintaryhmätyö on harvan asutuksen ja pienten kylien Suomessa välttämätön ja merkitykseltään kasvava aluekehittämisen keino. Tarpeiden vuoksi se on tullut jäädäkseen suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Siksi ensimmäiset kymmenen vuotta ovat vasta alkua. Tuloksia esitetään tavallisesti metodiin liitettyjen pakollisten indikaaattoreiden avulla. Ohjelmakauden loppuarvioinnit on tehty ja seuraavan kauden väliarvioinnit ovat käytettävissä. Niistä sekä seurantarekistereistä voidaan poimia tietoja monin eri tavoin ryhmiteltyinä. Kokoava johtopäätös on, että toimintaryhmätyölle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu tai ylitetty, toisaalta hankkeiden rahoitukseen käytettyjen eri ohjelmien rajoitteet näkyvät. Leader II - ja Leader+ -ohjelmat ovat mahdollistaneet enemmän kuin kansallinen POMO-rahoitus tai ALMA- ja Tavoite1 -ohjelmien rahoitus. Ohjelmakaudella kaikki toimintaryhmät ovat ensimmäisen kerran samalla viivalla ja selvästi laajentuneiden tehtävien ääressä. Kahden ensimmäisen ohjelmakauden tulokset kannattaa arvioida myös koko maaseutupolitiikan vastuualuetta vasten. Silloin näkyvät selvemmin ne syyt, joiden vuoksi toimintaryhmätyötä kannattaa Suomessa edelleen vahvistaa ja kehittää. Menetelmä heijastuu myönteisesti paljon yli oman toimintapiirinsä. Ainakin seuraavia seikkoja on syytä pitää toimintaryhmätyön saavutuksina: 1. Omaehtoisuus on muuttunut laaja-alaiseksi käytännöksi. Jo nykymuotoisen kylätoiminnan alkuhetkinä 1970-luvun loppupuolella korostettiin omaehtoisuutta. Se oli silloin vielä huomion kiinnittämistä oman alueen ongelmiin, jotka tunnistettiin ja niiden poistamiseksi pohdittiin ratkaisuja. Itse ratkaisut useimmissa tapauksissa siirrettiin vastuuviranomaisten, etenkin kuntien, hoidettaviksi. Kylätoiminta kehittyi vähitellen kohti suoraa toimintaa, mutta vasta toimintaryhmätyö antoi itsenäiselle toimeen tarttumiselle kunnon välineen. Kylätoiminnan ja toimintaryhmätyön yhteisvaikutuksesta maaseudun sosiaali- 22 Maaseudun uusi aika 1/2007

7 nen pääoma on vahvistunut olennaisesti. Runsas kymmenen vuotta sitten ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että EU:n ohjelmapolitiikan edellyttämä hanketyö saisi tuhansia vastuunkantajia. Esimerkiksi jo vuonna 1998 esiintyi runsaasti mielipiteitä, että innostus hanketoimintaan laantuu. Ohjelma- ja hanketoiminta nähtiin ohimenevinä ilmiöinä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja näin ei tietenkään ole. Yksittäiset väsähtämiset ovat asiaan kuuluva pulma, mutta ne eivät muodosta pääsääntöä. Sosiaalisen pääoman kasvu edellytti mobilisaatiota ja kokemusta aikaansaaduista tuloksista. Näiden saavuttamiseksi Leader-menettelytapa oli ja on erinomainen. 2. Osaamisen taso maaseudun kehitystyössä on kohonnut. Ohjelma- ja hanketoiminta on erittäin vaativaa. Jos toteutuksessa ei olisi käytössä toimintaryhmätyön tapaista menetelmää, hanketoiminta olisi käytännössä ollut olemassa olevien kehittämisorganisaatioiden lisärahoitusta. Suomen maaseutu vaatii kuitenkin kehittyäkseen laaja-alaisen vastuunkantajien joukon. Ammattiorganisaatioiden käyttö olisi merkinnyt vaiheittaista toimintojen keskittymistä, jopa keskittymisen vauhdittumista. Sen EU-aikaa edeltäneet vuodet osoittivat. EU-ohjelmat monipuolistivat keinovalikoimaa ja lisäsivät tekijöiden joukkoa. Ohjelmista Leader lienee maaseutuoloissa tärkein vastuun ja samalla osaamisen levittäjä. Erityisen selvästi työtavan merkitys on näkynyt kulttuuri- ja ympäristöhankkeiden tuntuvana lisääntymisenä, erinimisten kylätilojen runsaana kunnostuksena sekä uusien yritysaihioiden kypsymisenä ja pienten yrityshankkeiden käynnistymisenä. 3. Koko maa on saatu toimintaryhmätyön piiriin. Suomen hallitus määritti ensimmäisen EU-ohjelmakauden Leader II -varoiksi 18 % Suomen käyttöön tulevista yhteisöaloitevaroista. En tiedä, miten tähän tultiin. Ilmeisesti jo tuolloin vallitsi sama tilanne kuin seuraavan ohjelmakauden yhteydessä, jolloin rajoja ylittävää yhteistyötä (Interreg) ja työllisyyden kohentamista (Equal) pidettiin poliittisesti tärkeämpinä tavoitteina kuin maaseudun paikallista kehittämistä. Vaiheittaisen valtavirtaistamisen jälkeen on nyt kuitenkin saavutettu tilanne, jossa kaikki Suomen maaseutualueet ovat toimintaryhmätyön piirissä. Kolmannelle kaudelle tavoitelluista kunnista vain Raisio ja Oulunsalo jäivät ulkopuolelle. Molemmat ovat alueellisesti pieniä, tiheään asuttuja lähes urbaaneja alueita. Tavoite koko maan kattamisesta toimintaryhmillä syntyi talvella 1997, jolloin maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä ponnisteltiin kansallisen POMO-ohjelman ja sen myötä uusien toimintaryhmien aikaansaamiseksi. Se temppu laajensi toimintaryhmien alueita kaksinkertaiseksi, mutta kolmasosa Suomea jäi vielä ulkopuolelle. Vasta toisen ohjelmakauden alussa toteutunut aluehallinnon mukaantulo toimintaryhmien rahoitukseen levitti metodin koko maahan. 4. Leader on tuonut julkisen ja yksityisen toiminnan suhteisiin uuden mahdollisuuden. Suomen ratkaisu järjestää toimintaryhmätyö tasa-arvoisten julkisten ja yksityisten toimijoiden varaan on osoittautunut erittäin keskeiseksi metodin peruspilariksi ja tulosten takaajaksi. Monissa Euroopan maissa näin ei menetelty, vaan turvauduttiin olemassa olevaan hallintoon tai järjestötoimintaan lähes sellaisenaan. Tuloksena oli luonnollisesti myös entistä toimintaa vain uudella nimellä. Suomessa sen sijaan syntyi toimintaa, jota ilman yksityisen ja julkisen toimijan uutta suhdetta ei olisi saatu aikaan. Tämän järjestelmäinnovaation vaaliminen ja kehittäminen on vaatinut toimintaryhmätyöryhmältä tiukkaa ja huolellista seurantaa ja huolenpitoa, sillä innovaation takaavaa kolmikantaa on yritetty eliminoida, vähätellä ja poistaa. Kun lähivuosina kolmannen sektorin toimijoiden painoarvo kasvaa koko Euroopassa, lisääntyy samalla Leaderin suomalaisen sovelluksen merkitys. Jos komissio aikoo todella vahvistaa Leader-metodia, sen on kiinnitettävä nykyistä tiukemmin huomioita menettelytavassa tarvittavien toimijoiden keskinäissuhteeseen. Nyt säädösten lausuma asiasta on aivan liian löysä ja siksi myös lähes merkityksetön. Komission virkamiehet tunnustavat pulman. Maaseudun uusi aika 1/

8 5. Toimintaryhmätyötä on metodisesti kehitetty. Ohjelma- ja hanketoimintaa arvostellaan jatkuvasti byrokratiasta. Siihen on ollut aihetta, sillä alan lainsäädäntöön on ollut erittäin vaikea saada mukaan ohjelmapolitiikan logiikkaa. Sen sijaan sinne on ympätty käytäntöjä, jotka ovat peräisin esimerkiksi maatalouspolitiikan aivan toisenlaisesta rahanjaosta. Pykälien muotoilua ryyditti alkuvuosina myös viranomaisille tyypillinen katederifilosofia eli epäily toimijoiden motiiveja ja kykyjä kohtaan. Hieman nämä viranomaistoiminnan puutteet ovat helpottaneet. Seuraavan ohjelmakauden säädökset poistavat muutamia ongelmia. Keskushallinnon vastuulla ovat säädösten lisäksi myös toiminnan kriteeristön kehittäminen ja siitä kiinni pitäminen. Kun seuraavan ohjelmakauden valmisteluaikaa oli poikkeuksellisen paljon, pystyttiin myös kriteeristöön kiinnittämään riittävä huomio ja näin tosiasiassa keskushallinto ja siellä käytännössä toimintaryhmätyöryhmä tukivat toimintaryhmien valmistautumista seuraavaan kauteen. Aluehallinto puolestaan on matkan varrella yhdessä toimintaryhmien kanssa kehitellyt yhteydenpito-, tiedonvälitys- ja yhteistyömuotoja, jotka muutamissa maakunnissa toimivat erittäin hyvin. Näiden kokemusten soisi siirtyvän myös muille alueille, sillä tällä hetkellä aluehallinnon ja toimintaryhmien välisissä suhteissa ja käytännöissä on aivan liian suuria eroja ilman, että ne perustuvat alueen luonteeseen. Myös ryhmät itse ovat kehitelleet työtapojaan. Siitä ohjelmakauden ohjelmaesitykset kertovat hienolla tavalla. Niissä on lukuisia käytännön innovaatioita, joiden soisi leviävän kaikkien niiden ryhmien käyttöön, joille ne soveltuvat. Leader-menetelmä ei ole valmis. Tuovathan muun muassa uudet tehtäväalueet uusia ongelmia ratkaistavaksi, mutta alussa emme suinkaan enää ole. 6. Paikallisten toimijoiden kansainvälinen yhteistyö on käynnistynyt. Useimmat toimintaryhmät ovat jo toteuttaneet kansainvälisiä hankkeita, monet useita. Silti tämä toiminta on vasta alussa. Ilmeisesti vuonna 2014 olemme tähän päivään verrattuna moninkertaisessa volyymissä. Tulevien vuosien haasteet Euroopan unionin alkuperäiset linjaukset kesällä 2004 olivat myönteinen yllätys suomalaisille toimintaryhmätyön vastuunkantajille. Siihen asti ei ollut minkäänlaista varmuutta edes siitä, jatkaako Euroopan unioni Leader-työtapaa. Linjaukset osoittivat EU:n haluavan vahvistaa Leader-metodia. Syksyllä 2003 Salzburgissa pidetty suuri eurooppalainen maaseutukonferenssi, jossa toimintaryhmätyö sai hyvin myönteisen arvion, todennäköisesti vaikutti komission suuntaviivoihin. Sen sijaan alkuvuoden 2007 tiedot Leader-menettelytavan roolista alkaneella ohjelmakaudella eurooppalaisessa maaseutupolitiikassa kertovat paljon kielteisempää viestiä. Muutamat maat alittavat jopa maatalousministereiden puolittaman komission minimirajan Leader-toiminnalle Suomi mukaan lukien. Toimintaryhmien kolmannen kauden haasteet näyttävät vaativilta: 1. Tehtävien laajeneminen vaatii uutta osaamista. Leader-metodin historia Euroopan unionissa on vasta kolmen ohjelmakauden mittainen. Jo niiden aikana on ollut havaittavissa eri tavoin toteutettu metodin alueellinen ja sisällöllinen laajeneminen. Kuitenkin olisi liian paljon sanottu, että lopullinen läpimurto on tehty. Suomen kymmenen vuoden kokemuksessa Leader II ja Leader+ -ryhmät ovat olleet laaja-alaisimpia. Valtavirtaistetut ryhmät ovat kärsineet rahoittavan ohjelman kapea-alaisuudesta. Kolmas ohjelmakausi tuo selvän parannuksen aikaisempaan. Leader saa pienen jalansijan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjassa 2. On helppo ennustaa, että ympäristötoimenpiteissä tarvitaan paikallista toimivaa tekijää, toisin sanoen ympäristötoimenpiteitä ei jatkossa enää voi rajata tulotukisyistä vain maatalouteen. Ehkä jo alkaneen ohjelmakauden aikana toimintaryhmien tehtäviä toimintalinjassa 2 voidaan laajentaa. Pieniä hankkeita kokoava koordinaatiohanke on selvä parannus säädöstöön, vaikkakaan 24 Maaseudun uusi aika 1/2007

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Vastuuta ottava paikallisyhteisö

Vastuuta ottava paikallisyhteisö Vastuuta ottava paikallisyhteisö SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY:N (SYTY) JULKAISUSARJA 2/2008 BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLICATIONER 2/2008 Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN TAITO KOHENEE hitaasti, mutta varmasti

MAASEUTUPOLITIIKAN TAITO KOHENEE hitaasti, mutta varmasti MAASEUTUPOLITIIKAN TAITO KOHENEE hitaasti, mutta varmasti Analyysi Elinvoimainen maaseutu yhteinen vastuumme 2005 2008 kokonaisohjelman lausunnoista Johanna Heikkilä Ilkka Korhonen Risto Matti Niemi Pirja

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Paikallisten toimintaryhmien aluetaloudelliset vaikutukset

Paikallisten toimintaryhmien aluetaloudelliset vaikutukset Maa- ja elintarviketalous 103 Paikallisten toimintaryhmien aluetaloudelliset vaikutukset Olli Voutilainen Marja-Liisa Tapio-Biström Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 103 100 s., 3 liitettä Paikallisten

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa ALUE JA YMPÄRISTÖ Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa Local Development of Food Production in Central Finland This article considers measures to develop local food

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 1(15) Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 1.1 Kehittämisprosessin tarkoitus 2 1.2 Toimijat ja toteuttajat 2 1.3 Tunnistettuihin haasteisiin vastaaminen 2 1.4

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Henkilöstön muutoskielteisyyden syyt, sitoutuminen organisaatiomuutokseen ja muutosvastarinnan hyödyntämismahdollisuudet Tutkimus valtion aluehallinnon uudistamishankkeesta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kyläkapula1/2014. Verkkolehti

Kyläkapula1/2014. Verkkolehti Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula1/2014 Verkkolehti Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY Kyläkirje 3 / 2010 LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY TÄSSÄ KYLÄKIRJEESSÄ MUUN MUASSA : - LAPIN KYLÄTOIMINTA JÄRJESTÄYTYI Sivut 7-8 -

Lisätiedot