TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä"

Transkriptio

1 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lautakunnat Toimialat Kunnanjohtaja Johtoryhmä Henkilöstö Kunnan yhtiöt ja säätiö Tuusniemen Teollisuus Oy Juojärven Isännöinti Oy Tuusniemen Kehittämissäätiö Ylikunnalliset yhtiöt ja yhtymät Kuntaliitto Istekki Oy IS- Hankinta Oy Jätekukko Oy Kalakukko ry Koillis- Savon Kehitys Oy Koillis- Savon Vesi Oy Kuopion kansalaisopisto, Tuusniemen yksikkö Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto Kuopion kirjasto, Tuusniemen lähikirjasto Pohjois- Savon pelastuslaitos Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Siilinjärven Ympäristöterveyspalvelut Sydän- Savon maaseutupalvelut Tuusniemen Aluelämpö Oy Pohjois- Savon liitto Savon koulutus kuntayhtymä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Vaalijalan kuntayhtymä Savon Kuituverkko Oy Kallaveden työterveyshuolto Itä- Suomen laboratoriokeskus Järjestöyhteistyö Veteraanijärjestöt H- yhdistys Kyläyhdistykset Muut järjestöt 16

3 3 5. TOIMIALAKOHTAISET TOIMINTAMALLIT Keskushallinto Sosiaalitoimi Sosiaalitoimisto Perheneuvola Päivähoito Palvelukeskus Kotipalvelu Päivä- ja työtoiminta (Toimintakeskus) Sivistystoimi Sivistystoimisto Tuusjärven alakoulu Tuusniemen alakoulu Tuusniemen yläkoulu Tuusniemen lukio Vapaa- aika ja kulttuuripalvelut Tekninen toimi Tekninen toimisto Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistötoimi Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut Yksityistiet Vesihuoltolaitos Kaavoitustilanne POIKKIHALLINNOLLISET TOIMINTAMALLIT Rakennemalli LOIKKA Tontti- ja asuntopolitiikka Elinkeinopolitiikka Yritysvaikutusten arviointi Terveyden edistäminen Kuntamarkkinointi ICT- toimintaympäristö KUNTATALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN Käyttötalous Verotulot Valtionosuudet Poistot Velat Omaisuuden myynti Veroprosentit Taksat ja maksut Kotikuntakorvaukset Eläkemenot VALTUUSTOKAUDEN INVESTOINNIT ALLEKIRJOITUKSET 28

4 4 1. JOHDANTO Tuusniemen kunnanvaltuuston laatima palvelustrategia on kunnan ylimmällä päättävällä tasolla hyväksytty asiakirja, jossa määritellään palvelutuotannon toimintatavat valtuustokaudelle Lähtökohdaksi on asetettu ajatus siitä, että strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Aiemmasta kuntastrategiasta poiketen, tämä palvelustrategia sisältää konkreettisia linjauksia, jotka ohjaavat kunnan toimielimien sekä henkilöstön toimintaa. Palvelustrategialla tavoitellaan: Kehittyvää kuntaorganisaatiota ja toimintaympäristön muutoksien tunnistamista Kunnan peruspalvelujen ylläpitämistä sekä toiminnallista ja taloudellista kehittämistä Väestön ikärakenteen tasapainottamista sekä uusien työ- ja asuinpaikkojen luomista Aktiivista maankäyttöä sekä ajantasaista kaavoitusta ja infrastruktuurista huolehtimista Tehokasta elinkeinopolitiikkaa sekä investointi- ja kehittämisrahoituksien hyödyntämistä Nykyaikaisen tietoliikenneyhteyksien ja ajanmukaisten verkkopalvelujen toteuttamista Avointa yhteistyötä ja tiedottamista, verkostoitumista sekä toiminnallista joustavuutta Vuoden 2012 tilinpäätökseen laskettavien keskeisten tunnuslukujen mukaan Tuusniemen kunnan talous on heikkenevä. Aiempien vuosien ylijäämät antavat kuitenkin aikaa reagoida taloustilanteeseen. Tässä palvelustrategiassa linjataan talouden tasapainottamisohjelman laadintaa vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien valmistelua varten. Taloussuunnittelussa joudutaan käsittelemään nykyistä palvelurakennetta väestön ikärakenteen muutosta vastaavaksi. Kunnanvaltuuston hyväksymän strategian käytännön toteuttamisen päävastuu on kunnanhallituksella, lautakunnilla sekä kunnan johtoryhmällä. Strategian johdonmukainen toteuttaminen vaatii luottamusjohdon sekä virkamiesjohdon selkeää työnjakoa ja sitoutumista omien tehtävien hoitamiseen. Myös henkilöstön osallistuminen kunnanvaltuuston hyväksymän palvelustrategian toteuttamiseen on tärkeää mennessä otetaan käyttöön henkilöstöohjelman lisäksi henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään henkilöstön määrään, eläköitymiseen ja rekrytointeihin liittyviä asioita. Henkilöstösuunnitelma ja siihen kohdistuvat muutokset hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kuntarakennelain tullessa voimaan Tuusniemen kunta käynnistää kuntaliitosselvityksen Kuopion kaupungin kanssa lain edellyttämällä tavalla. Päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta tehdään selvitystyön jälkeen kunnanvaltuustossa rakennelain velvoittamassa aikataulussa. Sote- uudistukseen Tuusniemen kunta valmistautuu valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen toteutetaan ensisijaisesti mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä.

5 5 NELIKENTTÄANALYYSI Vahvuudet Toimivat peruspalvelut Sijainti (vt 9 ja lentokentät) Puhdas luonto Turvallinen ympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Muuntautumiskykyinen kunta Joukkoliikenne (Kuopio- JNS) Uhat Heikkenevä kuntatalous Nousevat veroprosentit Rekrytointien epäonnistuminen Koulutettujen nuorten poismuutto Uskon ja kehittämishalun puute Ostopalvelujen hallittavuus Maaseutuasumisen kustannusten kasvu Heikkoudet Ikärakenne ja sairastavuus Kasvuyritysten pieni määrä Koulutettujen osaajien vähyys Ennakkoluulot pientä kuntaa kohtaan Vuokra- asuntojen rajallinen tarjonta Ostokäyttäytyminen Rajallinen palvelutarjonta Mahdollisuudet Kärkiyritysten kasvu Rekrytointien onnistuminen Asuinkunta- ajattelun onnistuminen Uusi merkittävä yritystoiminta Kesäasukkaat ja lomalaiset Itä- Suomen yliopiston hyödyntäminen Kuopion kasvu ja kehittyminen TAVOITETILA (VISIO) Tuusniemi on laadukkaan elämisen ja toimivien lähipalvelujen yhteisö, jossa peruspalveluja ylläpidetään väestörakenteen mukaisella tasolla. Tuusniemellä on vireää kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Tuusniemen satama on Kuopio- Joensuu välin halutuin pysähtymisalue monipuolisine palveluineen. TEHTÄVÄ (MISSIO) Tuusniemen kunnan tehtävä on järjestää asukaslähtöisesti lakien velvoittamat tai muutoin kunnan tehtäviksi asetetut kunnalliset peruspalvelut, hyödyntäen tehokkaasti ylikunnallista yhteistyötä. Lisäksi kunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa elinkeinoelämän kehittymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. ARVOT Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Avoin yhteistyö Asukaslähtöisyys Yrittäjyys Kestävän kehityksen periaatetta noudattaen pyritään turvaamaan Tuusniemen kunnan peruspalvelut ja kuntamme elinvoimaisuus, johon liittyy tasapainoinen kuntatalous, työllisyyden parantaminen ja kuntalaisten tarpeista lähtevän hyvinvoinnin edistäminen, sekä asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.

6 6 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaikki Suomen kunnat ovat eläneet viime vuodet jatkuvassa muutoksessa ja sama tahti näyttää jatkuvan ainakin vuoteen 2020 saakka. Muutokset ovat koskettaneet monilta osin myös Tuusniemen kuntaa. Seudullinen yhteistyö on suuntautunut Koillis- Savon Kehitys Oy:tä lukuun ottamatta naapurikaupunki Kuopioon. Monia peruspalveluja, kuten perusterveydenhuolto, kansalaisopisto, kirjasto ja työterveyshuolto on siirretty tuotettavaksi yhteistyössä Kuopion kanssa. Lisäksi maaseutuhallinto ja ympäristöterveydenhuolto on siirretty Siilinjärven kunnan vastuulle. Julkisista hankinnoista vastaa IS- Hankinta Oy. Maakunnallisista toimijoista mainittakoon mm. Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois- Savon pelastuslaitos. Näiden muutoksien myötä kunnassa tehtävää työtä ja päätöksentekoa on siirretty kunnan omasta ytimestä ylikunnallisesti toimiviin yhtiöihin, yhtymiin tai isäntäkuntiin. Konsernitason merkityksen kasvaessa ja toimintaympäristön laajentuessa on kunnan johdon ja luottamushenkilöstön vaikutettava yhä enemmän myös oman kunnan ulkopuolella. Alueellisesti tai yhteistoimintasopimuksen kautta tuotettavat palvelut Toimiala/palvelut TA 2013 Lisätietoja Koillis- Savon Kehitys Oy Elinkeinopalvelujen osto. Kehittämisyhditys Alueellisten kehittämisprojektien vastuu. Kalakukko ry Pohjois- Savon Liitto Seudullinen yhteistyö. Savon Matkailu Matkailu- ja markkinointipalvelujen osto. Sydän- Savon Siilinjärven kunnan ylläpitämä alkaen maaseutupalvelut Työterveyshuolto Kallaveden työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ky. Perusterveydenhuolto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Ympäristöterveydenhuolto Siilinjärven kunnan ylläpitämä alkaen Kansalaisopisto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Kirjasto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Palo- ja pelastustoimi Maakunnallinen pelastustoimi alkaen Jätehuolto Jätekukko, alueellinen jätelautakunta Hankintatoimi IS- Hankinta Alueellinen hankintatoimi, Kuopion kaupunki Istekki Oy Tietotekniikka- ja sähköpostipalvelut Eri kuntayhtymät Sote- palvelujen ostot Hoivakodit Sosiaalitoimen asumis ym. palvelujen ostot Sosiaaliasiamies 800 Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ky Sosiaalipäivystys Kuopion kaupungin tuottama palvelu. Päihdehuolto Juankoski / Itä- Suomen päihdehuollon ky YHTEENSÄ è 42,53% prosenttia kunnan talousarviosta

7 7 3. KUNNAN NYKYTILA Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen nykytila on hyvä. Haasteita toiminnallisuuteen asettavat yhä laajenevat palvelutuotantovastuut erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta, jotka vaativat samalla nykyistä suurempaa taloudellista kantokykyä. Kunnan talous on viimeisten kahden valtuustokauden aikana ollut kiitettävä, mutta taloudellisen kehityksen suunta muuttui vuonna 2012 ja tästä eteenpäin taloussuunnitelmat näyttävät alijäämäisiä talousarviovuosia sekä suurista investointitarpeista johtuvaa lisääntyvää velkaantumista. Kunnan asukasmäärä on ollut jopa hieman muuttovoittoista, mutta luonnollinen poistuma suhteessa syntyvien lasten määrään on lähes kaksinkertainen. Kunnan palvelutuotantoa on ylläpidetty hyvällä yhteistyöllä Pohjois- Savon maakunnan kuntien sekä Kuopion kaupungin kanssa. Valtakunnallinen sote- uudistus sekä erikoissairaanhoidon kasvavat kustannukset aiheuttavat kuitenkin paineita palvelutuotannon uudelleen järjestelyille. Jotkut maakuntatasoiset muutokset, kuten ensihoito ovat myös aiheuttaneet kunnalle merkittäviä kustannusten nousuja. Yläkoulun ja lukion toiminnallista tilaa ovat parantaneet Kaavilta meille siirtyneet oppilaat, joiden merkitys ryhmäkokojen, yksikkökustannuksien sekä valinnaisaineiden monipuolisuuden osalta on suuri. Kunnassa on jo kahden valtuustokauden ajan investoitu paljon ja investointitarpeita peruspalvelurakenteiden sekä kuntainfrastruktuurin osalta riittää myös tuleville vuosille. Kunnassa on positiivinen ja eteenpäin menevä ilmapiiri, jota ovat lisänneet mm. panostukset nykyaikaiseen kuntamarkkinointiin, saadut huomionosoitukset vuoden kylämyönteisimmästä kunnasta sekä Juojärven valitseminen Pohjois- Savon maakuntajärveksi. Kunnan henkilöstö on osaavaa ja toimintaympäristön muutoksiin kykenevää. Henkilöstön ikärakenne ja eläköityminen tarjoavat sekä mahdollisuuksia, että haasteita palvelurakenteiden kehittämisessä. Merkittävää on myös kunnan toimielimissä vallitseva myönteinen ja yhtenäinen ilmapiiri, joka mahdollistaa toimivan päätöksentekojärjestelmän sekä päätöksien johdonmukaisen toteuttamisen. 4. ORGANISAATIO Tuusniemen kunnanvaltuusto on hyväksynyt organisaatiouudistuksen esitellyn organisaatiokaavion mukaisena. Uusi organisaatiokaavio otettiin käyttöön Organisaatiouudistuksen myötä päivitetään myös kunnan hallinto- ja johtosäännöt vastaamaan muuttunutta toimintamallia. Päivitetty ja ajan tasalla oleva organisaatiokaavio lisätään vuosittain tilinpäätös- ja talousarvio- asiakirjojen liitteeksi. 4.1 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuustoon kuuluu kunnallisvaaleilla valitut 21 varsinaista valtuutettua, joiden joukosta valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä muista kuntalain 13 :n mukaisista tehtävistä.

8 8 Valtuuston toimintaa ohjataan valtuuston työjärjestyksellä. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. 4.2 Kunnanhallitus Kunnanhallitukseen kuuluu kunnanvaltuuston valitsemat 7 varsinaista jäsentä, joiden joukosta valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 4.3 Lautakunnat Kunnassa toimii lakisääteiset keskusvaali- ja tarkastuslautakunta sekä toimialakohtaiset sosiaali-, sivistys- ja tekninen lautakunta. Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä, tarkastuslautakunnassa kolme jäsentä sekä toimialakohtaisissa lautakunnissa seitsemän jäsentä. Toimialakohtaisten lautakuntien toimintaa ohjataan johtosäännöillä, jonka lisäksi käytössä on koko kuntaa koskeva hallintosääntö. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 4.4 Toimialat Valtuuston hyväksymän organisaatiokaavion sekä hallintosäännön mukaan kunnan toiminta on jaettu keskushallintoon, sosiaalitoimeen, sivistystoimeen sekä tekniseen toimeen. Toimialoista vastaavat toimialajohtajat ja keskushallinnosta hallintojohtaja. Toimialojen yleisenä tehtävänä on huolehtia oman toiminnan yleisestä kehittämisestä, talouden suunnittelusta, tuloksellisesta toiminnasta, seurannasta ja raportoinnista sekä menojen suorittamisesta ja tulojen perinnästä. 4.5 Kunnanjohtaja Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä ja ammattitaitoisesti asioiden valmistelusta sekä hallituksen työskentely edellytyksien luomisesta. Kunnanjohtajan työlle asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuustokausittain strategiassa ja vuosittain kunnan talousarviossa.

9 9 Lisäksi tavoitteita tarkennetaan vuosittain tammikuussa käytävissä kehityskeskusteluissa. Kunnanjohtajan kanssa on laadittu johtajasopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. 4.6 Johtoryhmä Kunnassa toimii johtavien viranhaltijoiden yhteiselimenä johtoryhmä, jonka jäsenet kunnanjohtaja nimeää. Johtoryhmä osallistuu keskeisten asioiden valmisteluun sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Johtoryhmän tehtävänä on toimia poikkihallinnollisesti ja sovittaa yhteen toimialueiden toimintaa niin, että kunnan kokonaistavoitteet toteutuvat. 4.7 Henkilöstö Tuusniemen kunnan henkilöstöohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa , jonka jälkeen sen allekirjoittivat työnantajan edustajina kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä henkilöstön osalta kaikkien ammattijärjestöjen edustajat. Henkilöstöohjelman tavoitteena on toimiva, osaava ja vuorovaikutteinen työyhteisö, jossa työskentely on mielekästä ja palkitsevaa. Henkilöstöohjelmalla Tuusniemen kunta valmistautuu lisäämään joustavuutta ja havaitsemaan tarvittavia muutoksia, joita nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää. Jokainen työntekijä on oman työpaikkansa kehittäjä, etsien uusia tapoja ja menetelmiä suorittaa palvelutehtävänsä tehokkaammin ja joustavammin. Henkilöstön on määrältään ja osaamiseltaan vastattava palvelutuotannon tarpeita ja taloudellisia resursseja, sekä oltava motivoitunut työskentelemään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työnantajan ja henkilöstön tavoitekeskustelun tulee olla kahdensuuntaista, jatkuvaa ja rakentavaa. Henkilöstöohjelman onnistuneen toteuttamisen edellytyksenä on myös osallistuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen johtaminen. Henkilöstölle on tarjottava mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja kannustusta vastuun ottamiseen sekä oma- aloitteisuuteen. 4.8 Kunnan yhtiöt ja yhtymät Tuusniemen Teollisuus Oy Tuusniemen Teollisuus Oy on kunnan 100%:sti omistama kehittämisyhtiö, jonka toimitusjohtajana toimii kunnanjohtaja oman virkansa ohessa tai erikseen palkattu toimitusjohtaja. Kehittämisyhtiöön on nimetty hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä, joiden lisäksi kunnanhallituksen nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

10 10 Hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa, johon kunnanhallitus nimeää edustajan. Yhtiön tulevaisuus ratkaistaan palvelustrategian elinkeinopolitiikka - osion käsittelyn myötä Juojärven Isännöinti Oy Juojärven Isännöinti Oy on Tuusniemen Teollisuus Oy:n 100%:sti omistama tytäryhtiö, jonka toiminnasta vastaa toimitusjohtaja sekä 3 jäsenen muodostama hallitus. Tuusniemen Teollisuus Oy:n yhtiökokous nimeää edustajan Juojärven Isännöinti Oy:n yhtiökokoukseen, jossa hallitus vuosittain valitaan. Yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyitä on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa ja ne saatetaan päätöksentekoon kevään 2013 aikana Tuusniemen Kehittämissäätiö Tuusniemen kunnanvaltuusto päätti perustaa Tuusniemen Kehittämissäätiön ja hyväksyi samalla säätiön säädekirjan ja säännöt. Kehittämissäätiön hallitus, jonka muodostavat Tuusniemen kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet, piti järjestäytymis- ja vuosikokouksensa Toimintansa alussa säätiö keskittyy pääoman kartuttamiseen ja perustan luomiseen tulevalle toiminnalle. Säätiön asiamiehenä toimii Esa Simanainen. 4.9 Ylikunnalliset yhtiöt ja yhtymät Kuntaliitto Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta- alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntataustaiset organisaatiot. Kuntaliitto palvelee ensisijaisesti jäseninä toimivien kuntien ja kuntayhtymien ja muiden kuntataustaisten organisaatioiden asiantuntijoita, johtoa ja luottamushenkilöitä Istekki Oy Yhtiön tavoitteena on tuottaa helppokäyttöisiä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita ICMT (information, communication and medical technology) - ratkaisuja sekä ammattitaitoista asiantuntijapalvelua. Tuusniemen kunta kuuluu yhtiön omistajiin. Kunnanhallitus on päättänyt tehdä Istekki Oy:n kanssa sähköpostipalvelusopimuksen ja , että Tuusniemen kunta tekee Istekki Oy:n kanssa sopimuksen kunnan ICT- nykytilan kartoittamisesta. Kartoituksen perusteella arvioidaan koko ICT- kokonaisuuden siirtämistä Istekki Oy:n vastuulle.

11 IS- Hankinta Oy Yhtiön tavoitteena on tarjota kokonaisuuden huomioon ottava, laadukas ja helppo ratkaisu hankintojen kustannustehokkaaseen hoitamiseen aina asiakkaan tarpeesta toimitukseen. Tuusniemen kunta kuuluu yhtiön omistajiin. Kunnanhallitus on päättänyt päättänyt päivittää yhtiön ja kunnan välistä puitesopimusta aiempaa kattavammaksi, jolloin IS- Hankinnalle annetaan valtuutus tehdä toimeksiannoissa myös hankintapäätös. Paikallisia ja seudullisia yrityksiä kannustetaan osallistumaan julkisiin hankintakilpailuihin sekä osallistumista tukeviin koulutuksiin Jätekukko Oy Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Yhtiö aloitti toimintansa virallisesti Toiminta- alueeseen kuuluu 18 kuntaa ja lähes asukasta. Kattavaan palveluverkostoomme kuuluvat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalvelut, paikallisesti palvelevat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta. Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukon toimialueella Savo- Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen. Jätelautakunnassa on 11 jäsentä, jotka on valittu lautakuntaan seutukunnittain. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä Kalakukko ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on Koillis- Savossa ja Kuopion seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää asumisen ja toimeentulon edellytyksiä. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toteuttaa toiminta- alueellaan EU:n osarahoittamaa LEADER- toimintaa. LEADER- toiminnan avulla tuetaan maaseudun toimijoiden pieniä kehittämis- ja investointihankkeita. Valtakunnallisella tasolla vuonna 2014 alkavalla uudella ohjelmakaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle Koillis- Savon Kehitys Oy Koillis- Savon Kehitys Oy on Juankosken ja Kuopion kaupunkien sekä Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kuntien omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Yhtiön on kiinteä osa kuntien elinkeinopalveluja ja tarjoaa yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja sekä toteuttaa yritystoiminnan ja alueen elinkeinoelämän edistämiseen

12 12 tähtääviä kehittämishankkeita. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Juankosken kaupunginjohtaja, Tuusniemen ja Kaavin kunnanjohtajat sekä yrittäjäjäsenet Tuusniemeltä ja Juankoskelta. Osakassopimuksen mukaisesti toiminnassa ovat mukana Juankoski ja Tuusniemi, jonka lisäksi palveluja tuotetaan erillisillä sopimuksilla Kuopiolle ja Rautavaaralle Koillis- Savon Vesi Oy Yhtiön omistavat Tuusniemen kunta (40,2%), Kaavin kunta (34,6%) ja Juankosken kaupunki (25,2%). Yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa puhdasta vettä Tuusniemen, Juankosken, Kaavin ja Pohjois- Heinäveden alueelle. Yhtiöllä on vedenottamoita Tuusjärvellä, Ihalankankaalla, Palokankaalla ja Könönkankaalla. Kunnat ja vesiosuuskunnat omistavat pääosin vedensiirtoon käytettävät runkoverkot Kuopion kansalaisopisto, Tuusniemen yksikkö Kuopion kansalaisopisto on yleissivistävä aikuisoppilaitos. Toimialueena ovat Kuopion kaupunki ja Tuusniemi, Rautavaara, Kaavi sekä Juankoski. Kuopiossa opiston toimintamuotoina ovat kurssit, avoin opetus, yleisluennot, tilauskurssit, opintoneuvonta, erilaiset tapahtumat ja opistolaisyhdistystoiminta. Opetusta annetaan vuosittain kymmenissä toimipaikoissa ympäri toimialuetta, mm. useilla kouluilla. Tuusniemen osalta käyttöasteita ja tuntimääräiä tarkastellaan vuoden 2013 aikana, jonka perusteella tehdään linjauksia tulevista vuosista Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto Terveydenhuollon palvelualueen toimintakentän muodostavat avohoidon palvelut, sairaalapalvelut ja hammashoitopalvelut. Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueita johtaa Kuopiossa yhteinen palvelualuejohtaja. Palvelualueilla toiminnasta vastaavat asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt. Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta on päivitetty ja hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka Kuopion kirjasto, Nilsiän aluekirjasto, Tuusniemen lähikirjasto Kuopion kirjaston Nilsiän aluekirjasto vastaa Tuusniemen lähikirjaston toiminnasta. Kirjastosopimus on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kirjastossa on kaksi työntekijää, jonka lisäksi Nilsiän kirjastonjohtaja käy Tuusniemellä yhtenä päivänä viikossa. Kirjasto Koillis- Savossa kirjastoautopalvelut hoidetaan yhdellä kirjastoautolla, joka palvelee Tuusniemeläisten lisäksi myös Juankosken, Kaavin ja Nilsiän asiakkaita. Tuusniemellä kirjastoauto käy yhtenä päivänä viikossa.

13 Pohjois- Savon pelastuslaitos Pelastustoimen alueeseen kuuluu Pohjois- Savon seutukunnat, joita ovat Ylä- Savon, Koillis- Savon, Kuopion, Sisä- Savon ja Varkauden seutukunta. Pohjois- Savon pelastuslaitos aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa alueelliselle pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä. Uudistetun alueorganisaation ansiosta pelastusmuodostelmia ja päällystötasoista henkilöstöä hälytetään lähimmiltä paloasemilta, jolloin apu tulee sieltä mistä se on nopeimmin saatavissa. Pelastustoimen kustannuksien tulisi vastata palvelutasoa Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiiri tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palveluja, jotka täydentävät terveyskeskusten perussairaanhoidon palveluja. Lisäksi se vastaa terveyskeskusten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisestä ja laadun valvonnasta sekä huolehtii tehtäväalueensa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa. KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Se vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä ja erityistason sairaanhoidosta Etelä- Savon, Itä- Savon, Keski- Suomen, Pohjois- Karjalan ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitopiirissä on vuonna 2013 käynnistetty laaja tuottavuusohjelma Siilinjärven Ympäristöterveyspalvelut Juankosken kaupunki sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ovat muodostaneet alkaen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- alueen, jonka vastuukuntana toimii Siilinjärven kunta. Tehtävien järjestämisestä vastaa ympäristöterveyslautakunta. Organisaatiomuutoksen myötä sopimuskuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit ovat siirtyneet Siilinjärven kunnan palvelukseen. Yhteistoiminta- alueella terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden toimipisteet pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Eläinlääkäreille on kuitenkin suunnitteilla useita yhteisvastaanottoja palvelun parantamiseksi ja toimintavarmuuden lisäämiseksi. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviä ovat mm. toiminnanharjoittajien ja kuluttajien neuvonta ja ohjaus, tarkastustoiminta sekä erityistilanteisiin varautuminen Sydän- Savon maaseutupalvelut Juankosken, Kuopion, Nilsiän, Suonenjoen, Varkauden kaupungit sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Siilinjärven, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueen, missä isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Yhteistoiminta- alueen palveluorganisaationa toimii Sydän- Savon maaseutupalvelu,

14 14 joka palvelee viljelijätuki-, sato-, peto- ja tulvavahinkoasioissa sekä hukkakauran torjuntaan liittyvissä asioissa. Palveluja tarjotaan myös maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Maaseutupalvelut toimii kylien kehittämisen ja kylien paikallisen osallistumisen linkkinä alueen kaupunkien ja kuntien hallintoon ja toimialoille. Maaningan kunnan hallinnoiva Sydän- Savon lomituspalvelu järjestää lomituspalveluja 17 kunnan ja kaupungin alueella. Näitä kuntia ja kaupunkeja ovat Heinävesi, Keitele, Kaavi, Kuopio, Juankoski, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto. Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma- ajaksi Tuusniemen Aluelämpö Oy Yhtiön pääomistajina ovat Tuusniemen kunta ja Adven Oy. Lisäksi pienomistajana mukana on Keski- Suomen Puukympit Oy. Yhtiö tuottaa kaukolämpöpalveluja Tuusniemen kuntakeskustan alueelle. Lämpölaitos omistaa lämmönjakokeskuksen ja noin 3,9 kilometriä lämpöverkostoa. Sopimus Lämpöenergian toimittamisesta sekä lämpökeskuksen peruskorjaamisesta uusitaan Adven Oy:n kanssa keväällä Pohjois- Savon liitto Pohjois- Savon liitto on maakunnan 20 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. Liiton tehtävänä on maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen. Liitto tekee työtä maakunnan ja sen asukkaiden elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä toimii maakunnan eri vaikuttajatahojen keskeisenä yhteistyöorganisaationa. Vuoden 2013 aikana toteutetaan maakuntaohjelma valmistelu ja valmis ohjelma hyväksytään maakuntavaltuustossa marraskuussa Savon koulutuskuntayhtymä Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) perustettiin elokuussa Kuntayhtymän talous perustuu eri koulutusmuotojen opiskelijamääriin ja opetukseen liittyviin maksullisiin palveluihin. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on kouluttaa monipuolisia osaajia, joille luodaan edellytykset menestyä työssä, jatko- opinnoissa ja elämässä. Koulutuskuntayhtymä toimii aktiivisesti myös koulutuksen ennakoijana, yrittäjyyden edistäjänä sekä työelämän kehittäjänä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus sijaitsee Mäntyharjulla. Tuustaipale on päihdeongelmien hoitoon erikoistunut

15 15 kuntoutuslaitos, joka on yhteistyössä avohoidon kanssa luonut täyden elämän edellytyksiä sadoille asiakkailleen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto Vaalijalan kuntayhtymä Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon alueella kehitysvammaisten erityispalveluja ja palveluja henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea jossain elämänkaaren vaiheessa. Vaalijalan kuntayhtymään kuuluu 34 jäsenkuntaa ja palveluihin hakeudutaan ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen kautta Savon Kuituverkko Oy Savon Kuituverkko Oy on Pohjois- Savon kuntien perustama ja omistama tietoverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa Pohjois- Savoon kattava valokuituverkko pääosin vuosina Yhtiö tulee samalla toteuttamaan kuntien ja kuntatoimijoiden hallinnollisen tietoverkon ns. maakuntaverkon. Tuusniemen kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n esityksen Etelä- Tuusniemen laajakaistan rakentamisreitin uudesta linjauksesta ja päättänyt hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n laatiman sopimuksen tietoliikenneverkon (Pohjois- Savon maakuntaverkko) palveluista ja ylläpidosta Kallaveden työterveyshuolto Kallaveden Työterveys tarjoaa työterveyspalveluita yrityksille ja julkisille yhteisöille. Työhyvinvointia tukeva toiminta perustuu työn terveydellisten riskien ja kuormituksen kartoitukseen (työpaikkaselvitys), jonka pohjalta laaditaan yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa työpaikkakohtaisen toimintasuunnitelman Itä- Suomen laboratoriokeskus Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) on perustettu vuonna 2008 ja sen jäseniä (omistajia) ovat Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Etelä- Savon sairaanhoitopiiri sekä Itä- Savon sairaanhoitopiiri. Kaikki ISLABin omistajasairaanhoitopiirien jäsenkunnat ovat siirtäneet laboratoriopalveluiden tuotantovastuun ISLABille. Hallinnollisesti ISLAB on jaettu neljään aluelaboratorioon, joiden keskuspaikkakuntina ovat Savonlinna, Mikkeli, Joensuu ja Kuopio Järjestöyhteistyö Veteraanijärjestöt Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa. Näitä ovat Tuusniemen Sotaveteraanit, Tuusniemen Rintamaveteraanit ja Tuusniemen Sotainvalidit. Kunnassa veteraaniasioiden yhteyshenkilönä toimii sosiaalijohtaja, jonka lisäksi

16 16 kunnanjohtaja ja johtavat luottamushenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan veteraanijärjestöjen tilaisuuksiin H- yhdistys Kunta on myöntänyt Tuusniemen 4H- yhdistykselle vuosittaisen avustuksen käytettäväksi 4H- yhdistyksen varhaisnuorten toimintaan sekä yhdistyksen toiminnanjohtajan palkkausmenoihin. Avustus myöntäminen on perustunut yhdistyksen toimintasuunnitelmiin ja toimintakertomuksiin. Vuodesta 2013 alkaen 4H- yhdistyksen avustus käsitellään kunnanhallituksen sijasta sivistyslautakunnassa Kyläyhdistykset Kyläyhdistysten tehtävänä on kehittää kyliä, kyläelämää sekä kyläläisten hyvinvointia. Kunnassa kylien toimintaa pitää yllä kahdeksan aktiivista kyläyhdistystä tai - toimikuntaa. Kyläyhdistykset ja - toimikunnat järjestävät kylillä erilaisia tapahtumia ja retkiä, sekä huolehtivat kylällä olevista liikuntapaikoista ja retkeilykohteista. Kyläyhdistyksien yhteystahona kunnassa toimii vapaa- aikapalvelut Muut järjestöt Sivistystoimeen kuuluvat vapaa- aika ja kulttuuripalvelut vastaavat yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa. Sivistyslautakunta päättää vuosi-, kohde-, ja liikuntapaikkojen kun- nossapitoavustuksien haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä. Myös vanhusneuvoston toiminta perustuu kunnan ja eri järjestöjen, kuten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaan. 5. TOIMIALAKOHTAISET TOIMINTATAVAT 5.1 Keskushallinto Tuusniemen keskushallinto tuottaa hallintopalveluja. Hallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, henkilöstöhallinto sekä talous- ja tietohallinto. Keskushallinnon tavoitteena on luoda, ohjata ja kehittää kunnan peruspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen tuotantoedellytyksiä sekä edistää hyvän hallinnon toimintakulttuuria. Talous- ja tietohallinto tuottaa asiantuntijapalveluja kunnan eri toimialueille ja luottamushenkilöille, kehittää taloushallinnon prosesseja sekä seuraa talouden kehittymistä. Tietohallinnon osalta on vuoden 2012 aikana päätetty ostaa palveluja Istekki Oy:ltä, jonka osakas Tuusniemen kunta on. Mikäli sosiaalitoimi siirretään Kuopiolle esim lukien, on keskushallinnon henkilöstöresursseissa järjestelyvaraa. Mikäli toiminta jatkuu ennallaan lukien ja kunnassa tapahtuu eläköitymistä, on ensisijaisena tuotantotapana edelleen oma tuotanto, mutta toissijaisena on harkittava myös palvelujen ulkoistamista. Keskushallinnossa

17 17 huomioitavia asioita ovat henkilöstön eläköitymisen lisäksi varahenkilöjärjestelmän puutteellisuudet, jotka johtuvat rajallisesta henkilöstömäärästä. Keskushallinto tuottaa ateriapalveluja keskuskeittiöltä koululaitokselle, sairaalaan, palvelukeskukseen ja sosiaalitoimen tukipalveluihin sekä ryhmäperhepäivähoitokoteihin ja toimintakeskukselle. Näiltä osin palvelutapa pysyy valtuustokaudella entisenlaisena eli palvelut hoidetaan omana tuotantona. Keskushallintoon luetaan edelleen nuorten työllistäminen, palkkatyöllistäminen, joukkoliikenne ja hankintatoimi. Työllistämistoimien kautta pyritään aktivoimaan velvoitetyöllistettyjä ja perehdyttämään nuoria työelämään sekä estämään työllistämistoimien kautta työikäisten syrjäytyminen. Joukkoliikenteen tavoitteena on järjestää kaikille kunnan haja- asutusalueilla asuville kuntalaisille mahdollisimman tasapuoliset kuljetuspalvelut. Hankintatoimen tavoitteena on toteuttaa kunnan hankinnat keskitetysti, kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Hankintatoimi hoidetaan IS- Hankinta Oy:n kautta ja osittain omana työnä. Nuorten työllistäminen ja palkkatyöllistäminen hoidetaan edelleen kunnan omana työnä. Joukkoliikenteessä tapahtuu lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka ovat vielä osittain keskeneräisiä. Mikäli esim. seutulippu lakkautuu kuten suunnitellaan, kunta hoitaa asian myös uudessa toimintaympäristössä mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Keskushallinnon vastuulle kuuluvat myös kunnan neuvontapalvelujen organisointi. 5.2 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimisto Sosiaalitoimisto tuottaa sosiaalitoimen hallintopalvelut (sosiaalijohtaja ja toimistosihteeri), lastenvalvojan palvelut (sosiaalijohtaja), välitystiliasiakaspalvelun (toimistosihteeri), lastensuojelu- ja toimeentulotukipalvelut (sosiaalityöntekijä) ja perhetyön palvelut (perhetyöntekijä). Palvelusetelien hyödyntäminen selvitetään vuoden 2013 aikana Perheneuvola Perheneuvolassa työskentelee psykologi, jonka työajasta myydään 60 % terveystoimen puolelle. Perheneuvolan yhteydessä on myös päihdetyöntekijän vastaanotto, jossa työskentelee päihdehuollon sosiaalityöntekijä keskiviikkoisin ja parittomina viikkoina perjantaisin. Päihdetyöntekijän palvelut ostetaan Juankosken kaupungilta Päivähoito Päivähoidon palvelut tuotetaan tällä hetkellä kirkonkylällä kahdessa ryhmäperhepäivähoitokodissa, Neuvokkaassa ja Hippukassa. Lisäksi on kotonaan työtä tekeviä perhepäivähoitajia kaikkiaan 7 henkilöä. Tuusjärven kylällä toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitokoti Lystikäs ja Onnekas. Päivähoidon tilaratkaisuja selvitetään vuoden 2013 aikana.

18 Palvelukeskus 30- paikkainen palvelukeskus järjestää turvallista ja tehostettua palveluasumista sellaisille henkilöille, jotka eivät hyvänkään tukiverkon avustamina tule toimeen kotonaan. Palvelukeskuksen laajennusosa, joka sisältää 13 paikkaa ikäihmisille ja 7 paikkaa kehitysvammaisille valmistuu keväällä Tämän uuden yksikön myötä vanhustyöhön/kehitysvammahuoltoon tulee noin 8-10 uuden lähihoitajan rekrytointitarve. Samalla käyttötalousmenot kasvavat vuositasolla noin euroa. Palvelukeskuksen, uuden laajennusosan sekä vuodeosaston yöhoito yhdistetään Kotipalvelu Kotipalvelun avulla tuetaan vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään sekä järjestetään lapsiperheille tilapäistä apua. Vuonna 2012 kotipalvelua annettiin 161 kotitaloudelle. Kotikäyntien määrä lisääntyi vuodesta 2011 ( käyntiä) vuoteen 2012 (43 839) selvästi. Asiakkaat tarvitsivat useita käyntejä vuorokauden aikana pärjätäkseen kotona Päivä- ja työtoiminta (Toimintakeskus) Toimintakeskuksessa tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joiden tarkoituksena on luoda kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien elämään sisältöä, hoitajille helpotusta hoitotyöhön ja samalla pienentää laitoshoidon tarvetta. Keväällä 2014 valmistuva palvelukeskuksen laajennusosa sisältää 7 paikkaa kehitysvammaisille. 5.3 Sivistystoimi Sivistystoimisto Sivistystoimisto vastaa sivistystoimen hallinnoinnista sekä talouden, toiminnan ja kehittämisen ohjauksesta. Valvontavastuuseen kuuluu myös ulkoistettujen sivistystoimen palvelujen laadun ja kustannusten seuranta. Valtuustokauden lopulla sivistystoimen ja koulujen operatiivinen johto yhdistetään Tuusjärven koulu Luokkien 0-6 perusopetuksen koulu. Luokanopettajien lisäksi kiertävä erityisopettaja ja tarvittava avustajaresurssi. Kerhotoiminta pääasiassa henkilöstön varassa. Tuusjärven koulun yhdistäminen Tuusniemen alakouluun toteutetaan oppilasmääräkehityksen mukaisesti.

19 Tuusniemen alakoulu Tulevaisuudessa osa kirkonkylän yhtenäiskoulua (luokat 0-9). Yksikköön kuuluu tarvittava määrä pien- tai joustavan erityisopetuksen ryhmiä sekä tarvittava määrä tukipalvelujen henkilöstöä. Kerhotoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Tuusniemen yläkoulu Tulevaisuudessa osa kirkonkylän yhtenäiskoulua (luokat 0-9). Panostetaan yhtenäiskoulun vetovoiman takaavan varustuksen, pedagogisten ratkaisujen ja tukipalvelujen resurssointiin. Oppilaiden vapaa- ajan aktiviteettien (ent. kerho- ja harrastustoiminta) järjestetään laajana verkostoyhteistyönä tavoitteellisesti Tuusniemen lukio Laajasti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa käyttävä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti verkottunut yleislukio. Oppimisen laadun ja koulun vetovoimaisuuden takaavien pedagogisten ja toiminnallisten ratkaisujen resurssointiin panostetaan. Lukiolla yhteinen hallinto kirkonkylän perusopetuksen kanssa Vapaa- ajanpalvelut Terveyttä edistäviä ja edullisia vapaa- ajanpalveluita kaikille ikäryhmille. Kunnan omana työnä järjestetään nuorisopalvelut. Ostopalveluja käytetään täydentämään kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottamista. Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelujen sekä liikuntapaikkojen hyvällä hoidolla pyritään aikaansaamaan vetovoimaa myös uusien asukkaiden näkökulmasta. Elinkeinopalvelujen muutokseen liittyen vapaa- aikapalvelut vastaavat vuoden 2014 alusta alkaen myös kyläasioista (yhdyshenkilö) sekä tapahtumajärjestelyistä ja reitistöasioista. 5.4 Tekninen toimi Tekninen toimisto Hallinto- organisaatioon kuuluvat kolme teknistä henkilöä (tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja rakennusmestari) sekä kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon tulosalueeseen sisältyvät palo- ja pelastustoimen ostopalvelut nostavat hallinnon kuluja. Hallinto myy isännöintipalvelua Juojärven Isännöinti Oy:lle, josta saadut tulot eivät kata kuluja. Osaamista ylläpidetään säännöllisellä kouluttautumisella. Kaikki teknisen toimen ostopalvelut kilpailutetaan tarvittavin väliajoin.

20 Yhdyskuntatekniset palvelut Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto sekä kuljetus- ja työvälineet. Maankäyttö- ja kaavoitus on hoidettu aina ostopalveluna. Liikenneväylät ja yleiset alueet hoidettu kunnossapidon osalta pääosin omana työnä. Aurauksista kevyenliikenteen väylät ja pääosin piha- alueet on ulkoistettu ja viikonloppuauraukset on ulkoistettu kokonaan. Jatkossa kevyenliikenteen väylät otetaan kunnan aurauskaluston aurausohjelmaan arkena, jotta auraukset voidaan rytmittää paremmin. Rakentamis- ja peruskorjaushankkeet kilpailutetaan ja teetetään urakalla Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen tulosalueeseen kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut sekä maa- ja metsätilat. Kiinteistöjen osalta jatketaan nykyisestä käytäntöä, eli kustannukset siirretään käyttäjille todellisten kulujen mukaan. Tuottamattomasta kiinteistökannasta tulisi luopua. Teollisuustilojen vuokrataso on tällä hetkellä alimitoitettu. Kiinteistöhuollon palveluja jatketaan nykykäytännön mukaisesti, mutta kiinteistönhoidon mitoitus päivitetään. Metsiä hoidetaan ja hakataan Tuusniemen kunnan metsätaloussuunnitelman mukaisesti etupainotteisesti, jolloin nettotuotto seuraavan 10 vuoden aikana on noin 1,3 miljoonaa euroa. Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet kilpailutetaan Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta käsittää rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan. Rakennusvalvonnasta vastaa rakennustarkastaja ja korjausneuvonta on siirretty rakennusmestarille. Kuntaliiton suosituksen mukaan rakennusvalvonnan tulisi vastata menoista 100 %. Rakennuslupataksoja tarkistetaan vastaamaan kustannuksia. Valtuustokauden erityistavoitteena on keskeneräisten rakennushankkeiden määrän huomattava vähentäminen ja sitä kautta kiinteistöverotulojen kasvattaminen Ympäristöpalvelut Tavoitteena ylläpitää, edistää ja parantaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän luonnon ja elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä taajamassa ja haja- asutusalueella. Ympäristölupataksojen saattaminen Kuopion tasolle valtuustokaudella. Ympäristöluvista vastaa rakennustarkastaja Yksityistiet Yksityistieasioita hoitaa lautakunnan valitsema 3- jäseninen tietoimitusjaosto ja jaoston sihteerinä toimii tekninen johtaja. Toimitusjaoston tehtävänä on suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan toimitukset (tiekuntien perustaminen, riita- asiat jne.).

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelautakuntasopimuksen päivittäminen KUNTIEN NEUVOTTELU SAIJA PÖNTINEN 10.5.2016 Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelaki edellyttää, että alueilla, joilla kunnat hoitavat jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven,

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot Kuntaliitto Kunnan toiminnot Kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT Päätehtävät: Opetus ja sivistys Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö ja tekninen infrastruktuuri

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ajankohtaiskatsaus Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta 14.3.2017 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ohjelma 18.00 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen / Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus kunnan talouteen ja toimintaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi PETÄJÄVESI 2020 STRATEGIAKARTTA Petäjäveden kunnan johtamisen suuri periaate on tavoitteiden ja menestystekijöiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuloskortteihin kirjoitettujen toimenpiteiden avulla.

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Kunnanhallitus 88 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 30 29.05.2017 Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Viitasaaren kaupunginhallitus 03.04.2017 80

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot