TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä"

Transkriptio

1 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lautakunnat Toimialat Kunnanjohtaja Johtoryhmä Henkilöstö Kunnan yhtiöt ja säätiö Tuusniemen Teollisuus Oy Juojärven Isännöinti Oy Tuusniemen Kehittämissäätiö Ylikunnalliset yhtiöt ja yhtymät Kuntaliitto Istekki Oy IS- Hankinta Oy Jätekukko Oy Kalakukko ry Koillis- Savon Kehitys Oy Koillis- Savon Vesi Oy Kuopion kansalaisopisto, Tuusniemen yksikkö Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto Kuopion kirjasto, Tuusniemen lähikirjasto Pohjois- Savon pelastuslaitos Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Siilinjärven Ympäristöterveyspalvelut Sydän- Savon maaseutupalvelut Tuusniemen Aluelämpö Oy Pohjois- Savon liitto Savon koulutus kuntayhtymä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Vaalijalan kuntayhtymä Savon Kuituverkko Oy Kallaveden työterveyshuolto Itä- Suomen laboratoriokeskus Järjestöyhteistyö Veteraanijärjestöt H- yhdistys Kyläyhdistykset Muut järjestöt 16

3 3 5. TOIMIALAKOHTAISET TOIMINTAMALLIT Keskushallinto Sosiaalitoimi Sosiaalitoimisto Perheneuvola Päivähoito Palvelukeskus Kotipalvelu Päivä- ja työtoiminta (Toimintakeskus) Sivistystoimi Sivistystoimisto Tuusjärven alakoulu Tuusniemen alakoulu Tuusniemen yläkoulu Tuusniemen lukio Vapaa- aika ja kulttuuripalvelut Tekninen toimi Tekninen toimisto Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistötoimi Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut Yksityistiet Vesihuoltolaitos Kaavoitustilanne POIKKIHALLINNOLLISET TOIMINTAMALLIT Rakennemalli LOIKKA Tontti- ja asuntopolitiikka Elinkeinopolitiikka Yritysvaikutusten arviointi Terveyden edistäminen Kuntamarkkinointi ICT- toimintaympäristö KUNTATALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN Käyttötalous Verotulot Valtionosuudet Poistot Velat Omaisuuden myynti Veroprosentit Taksat ja maksut Kotikuntakorvaukset Eläkemenot VALTUUSTOKAUDEN INVESTOINNIT ALLEKIRJOITUKSET 28

4 4 1. JOHDANTO Tuusniemen kunnanvaltuuston laatima palvelustrategia on kunnan ylimmällä päättävällä tasolla hyväksytty asiakirja, jossa määritellään palvelutuotannon toimintatavat valtuustokaudelle Lähtökohdaksi on asetettu ajatus siitä, että strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Aiemmasta kuntastrategiasta poiketen, tämä palvelustrategia sisältää konkreettisia linjauksia, jotka ohjaavat kunnan toimielimien sekä henkilöstön toimintaa. Palvelustrategialla tavoitellaan: Kehittyvää kuntaorganisaatiota ja toimintaympäristön muutoksien tunnistamista Kunnan peruspalvelujen ylläpitämistä sekä toiminnallista ja taloudellista kehittämistä Väestön ikärakenteen tasapainottamista sekä uusien työ- ja asuinpaikkojen luomista Aktiivista maankäyttöä sekä ajantasaista kaavoitusta ja infrastruktuurista huolehtimista Tehokasta elinkeinopolitiikkaa sekä investointi- ja kehittämisrahoituksien hyödyntämistä Nykyaikaisen tietoliikenneyhteyksien ja ajanmukaisten verkkopalvelujen toteuttamista Avointa yhteistyötä ja tiedottamista, verkostoitumista sekä toiminnallista joustavuutta Vuoden 2012 tilinpäätökseen laskettavien keskeisten tunnuslukujen mukaan Tuusniemen kunnan talous on heikkenevä. Aiempien vuosien ylijäämät antavat kuitenkin aikaa reagoida taloustilanteeseen. Tässä palvelustrategiassa linjataan talouden tasapainottamisohjelman laadintaa vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien valmistelua varten. Taloussuunnittelussa joudutaan käsittelemään nykyistä palvelurakennetta väestön ikärakenteen muutosta vastaavaksi. Kunnanvaltuuston hyväksymän strategian käytännön toteuttamisen päävastuu on kunnanhallituksella, lautakunnilla sekä kunnan johtoryhmällä. Strategian johdonmukainen toteuttaminen vaatii luottamusjohdon sekä virkamiesjohdon selkeää työnjakoa ja sitoutumista omien tehtävien hoitamiseen. Myös henkilöstön osallistuminen kunnanvaltuuston hyväksymän palvelustrategian toteuttamiseen on tärkeää mennessä otetaan käyttöön henkilöstöohjelman lisäksi henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään henkilöstön määrään, eläköitymiseen ja rekrytointeihin liittyviä asioita. Henkilöstösuunnitelma ja siihen kohdistuvat muutokset hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kuntarakennelain tullessa voimaan Tuusniemen kunta käynnistää kuntaliitosselvityksen Kuopion kaupungin kanssa lain edellyttämällä tavalla. Päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta tehdään selvitystyön jälkeen kunnanvaltuustossa rakennelain velvoittamassa aikataulussa. Sote- uudistukseen Tuusniemen kunta valmistautuu valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen toteutetaan ensisijaisesti mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä.

5 5 NELIKENTTÄANALYYSI Vahvuudet Toimivat peruspalvelut Sijainti (vt 9 ja lentokentät) Puhdas luonto Turvallinen ympäristö Monipuolinen tonttitarjonta Muuntautumiskykyinen kunta Joukkoliikenne (Kuopio- JNS) Uhat Heikkenevä kuntatalous Nousevat veroprosentit Rekrytointien epäonnistuminen Koulutettujen nuorten poismuutto Uskon ja kehittämishalun puute Ostopalvelujen hallittavuus Maaseutuasumisen kustannusten kasvu Heikkoudet Ikärakenne ja sairastavuus Kasvuyritysten pieni määrä Koulutettujen osaajien vähyys Ennakkoluulot pientä kuntaa kohtaan Vuokra- asuntojen rajallinen tarjonta Ostokäyttäytyminen Rajallinen palvelutarjonta Mahdollisuudet Kärkiyritysten kasvu Rekrytointien onnistuminen Asuinkunta- ajattelun onnistuminen Uusi merkittävä yritystoiminta Kesäasukkaat ja lomalaiset Itä- Suomen yliopiston hyödyntäminen Kuopion kasvu ja kehittyminen TAVOITETILA (VISIO) Tuusniemi on laadukkaan elämisen ja toimivien lähipalvelujen yhteisö, jossa peruspalveluja ylläpidetään väestörakenteen mukaisella tasolla. Tuusniemellä on vireää kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Tuusniemen satama on Kuopio- Joensuu välin halutuin pysähtymisalue monipuolisine palveluineen. TEHTÄVÄ (MISSIO) Tuusniemen kunnan tehtävä on järjestää asukaslähtöisesti lakien velvoittamat tai muutoin kunnan tehtäviksi asetetut kunnalliset peruspalvelut, hyödyntäen tehokkaasti ylikunnallista yhteistyötä. Lisäksi kunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa elinkeinoelämän kehittymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. ARVOT Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Avoin yhteistyö Asukaslähtöisyys Yrittäjyys Kestävän kehityksen periaatetta noudattaen pyritään turvaamaan Tuusniemen kunnan peruspalvelut ja kuntamme elinvoimaisuus, johon liittyy tasapainoinen kuntatalous, työllisyyden parantaminen ja kuntalaisten tarpeista lähtevän hyvinvoinnin edistäminen, sekä asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.

6 6 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaikki Suomen kunnat ovat eläneet viime vuodet jatkuvassa muutoksessa ja sama tahti näyttää jatkuvan ainakin vuoteen 2020 saakka. Muutokset ovat koskettaneet monilta osin myös Tuusniemen kuntaa. Seudullinen yhteistyö on suuntautunut Koillis- Savon Kehitys Oy:tä lukuun ottamatta naapurikaupunki Kuopioon. Monia peruspalveluja, kuten perusterveydenhuolto, kansalaisopisto, kirjasto ja työterveyshuolto on siirretty tuotettavaksi yhteistyössä Kuopion kanssa. Lisäksi maaseutuhallinto ja ympäristöterveydenhuolto on siirretty Siilinjärven kunnan vastuulle. Julkisista hankinnoista vastaa IS- Hankinta Oy. Maakunnallisista toimijoista mainittakoon mm. Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois- Savon pelastuslaitos. Näiden muutoksien myötä kunnassa tehtävää työtä ja päätöksentekoa on siirretty kunnan omasta ytimestä ylikunnallisesti toimiviin yhtiöihin, yhtymiin tai isäntäkuntiin. Konsernitason merkityksen kasvaessa ja toimintaympäristön laajentuessa on kunnan johdon ja luottamushenkilöstön vaikutettava yhä enemmän myös oman kunnan ulkopuolella. Alueellisesti tai yhteistoimintasopimuksen kautta tuotettavat palvelut Toimiala/palvelut TA 2013 Lisätietoja Koillis- Savon Kehitys Oy Elinkeinopalvelujen osto. Kehittämisyhditys Alueellisten kehittämisprojektien vastuu. Kalakukko ry Pohjois- Savon Liitto Seudullinen yhteistyö. Savon Matkailu Matkailu- ja markkinointipalvelujen osto. Sydän- Savon Siilinjärven kunnan ylläpitämä alkaen maaseutupalvelut Työterveyshuolto Kallaveden työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ky. Perusterveydenhuolto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Ympäristöterveydenhuolto Siilinjärven kunnan ylläpitämä alkaen Kansalaisopisto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Kirjasto Kuopion kaupungin ylläpitämä alkaen Palo- ja pelastustoimi Maakunnallinen pelastustoimi alkaen Jätehuolto Jätekukko, alueellinen jätelautakunta Hankintatoimi IS- Hankinta Alueellinen hankintatoimi, Kuopion kaupunki Istekki Oy Tietotekniikka- ja sähköpostipalvelut Eri kuntayhtymät Sote- palvelujen ostot Hoivakodit Sosiaalitoimen asumis ym. palvelujen ostot Sosiaaliasiamies 800 Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ky Sosiaalipäivystys Kuopion kaupungin tuottama palvelu. Päihdehuolto Juankoski / Itä- Suomen päihdehuollon ky YHTEENSÄ è 42,53% prosenttia kunnan talousarviosta

7 7 3. KUNNAN NYKYTILA Kunnan toiminnallinen ja taloudellinen nykytila on hyvä. Haasteita toiminnallisuuteen asettavat yhä laajenevat palvelutuotantovastuut erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta, jotka vaativat samalla nykyistä suurempaa taloudellista kantokykyä. Kunnan talous on viimeisten kahden valtuustokauden aikana ollut kiitettävä, mutta taloudellisen kehityksen suunta muuttui vuonna 2012 ja tästä eteenpäin taloussuunnitelmat näyttävät alijäämäisiä talousarviovuosia sekä suurista investointitarpeista johtuvaa lisääntyvää velkaantumista. Kunnan asukasmäärä on ollut jopa hieman muuttovoittoista, mutta luonnollinen poistuma suhteessa syntyvien lasten määrään on lähes kaksinkertainen. Kunnan palvelutuotantoa on ylläpidetty hyvällä yhteistyöllä Pohjois- Savon maakunnan kuntien sekä Kuopion kaupungin kanssa. Valtakunnallinen sote- uudistus sekä erikoissairaanhoidon kasvavat kustannukset aiheuttavat kuitenkin paineita palvelutuotannon uudelleen järjestelyille. Jotkut maakuntatasoiset muutokset, kuten ensihoito ovat myös aiheuttaneet kunnalle merkittäviä kustannusten nousuja. Yläkoulun ja lukion toiminnallista tilaa ovat parantaneet Kaavilta meille siirtyneet oppilaat, joiden merkitys ryhmäkokojen, yksikkökustannuksien sekä valinnaisaineiden monipuolisuuden osalta on suuri. Kunnassa on jo kahden valtuustokauden ajan investoitu paljon ja investointitarpeita peruspalvelurakenteiden sekä kuntainfrastruktuurin osalta riittää myös tuleville vuosille. Kunnassa on positiivinen ja eteenpäin menevä ilmapiiri, jota ovat lisänneet mm. panostukset nykyaikaiseen kuntamarkkinointiin, saadut huomionosoitukset vuoden kylämyönteisimmästä kunnasta sekä Juojärven valitseminen Pohjois- Savon maakuntajärveksi. Kunnan henkilöstö on osaavaa ja toimintaympäristön muutoksiin kykenevää. Henkilöstön ikärakenne ja eläköityminen tarjoavat sekä mahdollisuuksia, että haasteita palvelurakenteiden kehittämisessä. Merkittävää on myös kunnan toimielimissä vallitseva myönteinen ja yhtenäinen ilmapiiri, joka mahdollistaa toimivan päätöksentekojärjestelmän sekä päätöksien johdonmukaisen toteuttamisen. 4. ORGANISAATIO Tuusniemen kunnanvaltuusto on hyväksynyt organisaatiouudistuksen esitellyn organisaatiokaavion mukaisena. Uusi organisaatiokaavio otettiin käyttöön Organisaatiouudistuksen myötä päivitetään myös kunnan hallinto- ja johtosäännöt vastaamaan muuttunutta toimintamallia. Päivitetty ja ajan tasalla oleva organisaatiokaavio lisätään vuosittain tilinpäätös- ja talousarvio- asiakirjojen liitteeksi. 4.1 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuustoon kuuluu kunnallisvaaleilla valitut 21 varsinaista valtuutettua, joiden joukosta valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä muista kuntalain 13 :n mukaisista tehtävistä.

8 8 Valtuuston toimintaa ohjataan valtuuston työjärjestyksellä. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. 4.2 Kunnanhallitus Kunnanhallitukseen kuuluu kunnanvaltuuston valitsemat 7 varsinaista jäsentä, joiden joukosta valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 4.3 Lautakunnat Kunnassa toimii lakisääteiset keskusvaali- ja tarkastuslautakunta sekä toimialakohtaiset sosiaali-, sivistys- ja tekninen lautakunta. Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä, tarkastuslautakunnassa kolme jäsentä sekä toimialakohtaisissa lautakunnissa seitsemän jäsentä. Toimialakohtaisten lautakuntien toimintaa ohjataan johtosäännöillä, jonka lisäksi käytössä on koko kuntaa koskeva hallintosääntö. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 4.4 Toimialat Valtuuston hyväksymän organisaatiokaavion sekä hallintosäännön mukaan kunnan toiminta on jaettu keskushallintoon, sosiaalitoimeen, sivistystoimeen sekä tekniseen toimeen. Toimialoista vastaavat toimialajohtajat ja keskushallinnosta hallintojohtaja. Toimialojen yleisenä tehtävänä on huolehtia oman toiminnan yleisestä kehittämisestä, talouden suunnittelusta, tuloksellisesta toiminnasta, seurannasta ja raportoinnista sekä menojen suorittamisesta ja tulojen perinnästä. 4.5 Kunnanjohtaja Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä ja ammattitaitoisesti asioiden valmistelusta sekä hallituksen työskentely edellytyksien luomisesta. Kunnanjohtajan työlle asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuustokausittain strategiassa ja vuosittain kunnan talousarviossa.

9 9 Lisäksi tavoitteita tarkennetaan vuosittain tammikuussa käytävissä kehityskeskusteluissa. Kunnanjohtajan kanssa on laadittu johtajasopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. 4.6 Johtoryhmä Kunnassa toimii johtavien viranhaltijoiden yhteiselimenä johtoryhmä, jonka jäsenet kunnanjohtaja nimeää. Johtoryhmä osallistuu keskeisten asioiden valmisteluun sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Johtoryhmän tehtävänä on toimia poikkihallinnollisesti ja sovittaa yhteen toimialueiden toimintaa niin, että kunnan kokonaistavoitteet toteutuvat. 4.7 Henkilöstö Tuusniemen kunnan henkilöstöohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa , jonka jälkeen sen allekirjoittivat työnantajan edustajina kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä henkilöstön osalta kaikkien ammattijärjestöjen edustajat. Henkilöstöohjelman tavoitteena on toimiva, osaava ja vuorovaikutteinen työyhteisö, jossa työskentely on mielekästä ja palkitsevaa. Henkilöstöohjelmalla Tuusniemen kunta valmistautuu lisäämään joustavuutta ja havaitsemaan tarvittavia muutoksia, joita nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää. Jokainen työntekijä on oman työpaikkansa kehittäjä, etsien uusia tapoja ja menetelmiä suorittaa palvelutehtävänsä tehokkaammin ja joustavammin. Henkilöstön on määrältään ja osaamiseltaan vastattava palvelutuotannon tarpeita ja taloudellisia resursseja, sekä oltava motivoitunut työskentelemään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työnantajan ja henkilöstön tavoitekeskustelun tulee olla kahdensuuntaista, jatkuvaa ja rakentavaa. Henkilöstöohjelman onnistuneen toteuttamisen edellytyksenä on myös osallistuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen johtaminen. Henkilöstölle on tarjottava mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja kannustusta vastuun ottamiseen sekä oma- aloitteisuuteen. 4.8 Kunnan yhtiöt ja yhtymät Tuusniemen Teollisuus Oy Tuusniemen Teollisuus Oy on kunnan 100%:sti omistama kehittämisyhtiö, jonka toimitusjohtajana toimii kunnanjohtaja oman virkansa ohessa tai erikseen palkattu toimitusjohtaja. Kehittämisyhtiöön on nimetty hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä, joiden lisäksi kunnanhallituksen nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

10 10 Hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa, johon kunnanhallitus nimeää edustajan. Yhtiön tulevaisuus ratkaistaan palvelustrategian elinkeinopolitiikka - osion käsittelyn myötä Juojärven Isännöinti Oy Juojärven Isännöinti Oy on Tuusniemen Teollisuus Oy:n 100%:sti omistama tytäryhtiö, jonka toiminnasta vastaa toimitusjohtaja sekä 3 jäsenen muodostama hallitus. Tuusniemen Teollisuus Oy:n yhtiökokous nimeää edustajan Juojärven Isännöinti Oy:n yhtiökokoukseen, jossa hallitus vuosittain valitaan. Yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyitä on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa ja ne saatetaan päätöksentekoon kevään 2013 aikana Tuusniemen Kehittämissäätiö Tuusniemen kunnanvaltuusto päätti perustaa Tuusniemen Kehittämissäätiön ja hyväksyi samalla säätiön säädekirjan ja säännöt. Kehittämissäätiön hallitus, jonka muodostavat Tuusniemen kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet, piti järjestäytymis- ja vuosikokouksensa Toimintansa alussa säätiö keskittyy pääoman kartuttamiseen ja perustan luomiseen tulevalle toiminnalle. Säätiön asiamiehenä toimii Esa Simanainen. 4.9 Ylikunnalliset yhtiöt ja yhtymät Kuntaliitto Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta- alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntataustaiset organisaatiot. Kuntaliitto palvelee ensisijaisesti jäseninä toimivien kuntien ja kuntayhtymien ja muiden kuntataustaisten organisaatioiden asiantuntijoita, johtoa ja luottamushenkilöitä Istekki Oy Yhtiön tavoitteena on tuottaa helppokäyttöisiä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita ICMT (information, communication and medical technology) - ratkaisuja sekä ammattitaitoista asiantuntijapalvelua. Tuusniemen kunta kuuluu yhtiön omistajiin. Kunnanhallitus on päättänyt tehdä Istekki Oy:n kanssa sähköpostipalvelusopimuksen ja , että Tuusniemen kunta tekee Istekki Oy:n kanssa sopimuksen kunnan ICT- nykytilan kartoittamisesta. Kartoituksen perusteella arvioidaan koko ICT- kokonaisuuden siirtämistä Istekki Oy:n vastuulle.

11 IS- Hankinta Oy Yhtiön tavoitteena on tarjota kokonaisuuden huomioon ottava, laadukas ja helppo ratkaisu hankintojen kustannustehokkaaseen hoitamiseen aina asiakkaan tarpeesta toimitukseen. Tuusniemen kunta kuuluu yhtiön omistajiin. Kunnanhallitus on päättänyt päättänyt päivittää yhtiön ja kunnan välistä puitesopimusta aiempaa kattavammaksi, jolloin IS- Hankinnalle annetaan valtuutus tehdä toimeksiannoissa myös hankintapäätös. Paikallisia ja seudullisia yrityksiä kannustetaan osallistumaan julkisiin hankintakilpailuihin sekä osallistumista tukeviin koulutuksiin Jätekukko Oy Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Yhtiö aloitti toimintansa virallisesti Toiminta- alueeseen kuuluu 18 kuntaa ja lähes asukasta. Kattavaan palveluverkostoomme kuuluvat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalvelut, paikallisesti palvelevat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta. Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukon toimialueella Savo- Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen. Jätelautakunnassa on 11 jäsentä, jotka on valittu lautakuntaan seutukunnittain. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä Kalakukko ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on Koillis- Savossa ja Kuopion seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää asumisen ja toimeentulon edellytyksiä. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toteuttaa toiminta- alueellaan EU:n osarahoittamaa LEADER- toimintaa. LEADER- toiminnan avulla tuetaan maaseudun toimijoiden pieniä kehittämis- ja investointihankkeita. Valtakunnallisella tasolla vuonna 2014 alkavalla uudella ohjelmakaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle Koillis- Savon Kehitys Oy Koillis- Savon Kehitys Oy on Juankosken ja Kuopion kaupunkien sekä Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kuntien omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Yhtiön on kiinteä osa kuntien elinkeinopalveluja ja tarjoaa yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja sekä toteuttaa yritystoiminnan ja alueen elinkeinoelämän edistämiseen

12 12 tähtääviä kehittämishankkeita. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Juankosken kaupunginjohtaja, Tuusniemen ja Kaavin kunnanjohtajat sekä yrittäjäjäsenet Tuusniemeltä ja Juankoskelta. Osakassopimuksen mukaisesti toiminnassa ovat mukana Juankoski ja Tuusniemi, jonka lisäksi palveluja tuotetaan erillisillä sopimuksilla Kuopiolle ja Rautavaaralle Koillis- Savon Vesi Oy Yhtiön omistavat Tuusniemen kunta (40,2%), Kaavin kunta (34,6%) ja Juankosken kaupunki (25,2%). Yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa puhdasta vettä Tuusniemen, Juankosken, Kaavin ja Pohjois- Heinäveden alueelle. Yhtiöllä on vedenottamoita Tuusjärvellä, Ihalankankaalla, Palokankaalla ja Könönkankaalla. Kunnat ja vesiosuuskunnat omistavat pääosin vedensiirtoon käytettävät runkoverkot Kuopion kansalaisopisto, Tuusniemen yksikkö Kuopion kansalaisopisto on yleissivistävä aikuisoppilaitos. Toimialueena ovat Kuopion kaupunki ja Tuusniemi, Rautavaara, Kaavi sekä Juankoski. Kuopiossa opiston toimintamuotoina ovat kurssit, avoin opetus, yleisluennot, tilauskurssit, opintoneuvonta, erilaiset tapahtumat ja opistolaisyhdistystoiminta. Opetusta annetaan vuosittain kymmenissä toimipaikoissa ympäri toimialuetta, mm. useilla kouluilla. Tuusniemen osalta käyttöasteita ja tuntimääräiä tarkastellaan vuoden 2013 aikana, jonka perusteella tehdään linjauksia tulevista vuosista Kuopion kaupungin perusterveydenhuolto Terveydenhuollon palvelualueen toimintakentän muodostavat avohoidon palvelut, sairaalapalvelut ja hammashoitopalvelut. Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueita johtaa Kuopiossa yhteinen palvelualuejohtaja. Palvelualueilla toiminnasta vastaavat asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt. Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta on päivitetty ja hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka Kuopion kirjasto, Nilsiän aluekirjasto, Tuusniemen lähikirjasto Kuopion kirjaston Nilsiän aluekirjasto vastaa Tuusniemen lähikirjaston toiminnasta. Kirjastosopimus on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kirjastossa on kaksi työntekijää, jonka lisäksi Nilsiän kirjastonjohtaja käy Tuusniemellä yhtenä päivänä viikossa. Kirjasto Koillis- Savossa kirjastoautopalvelut hoidetaan yhdellä kirjastoautolla, joka palvelee Tuusniemeläisten lisäksi myös Juankosken, Kaavin ja Nilsiän asiakkaita. Tuusniemellä kirjastoauto käy yhtenä päivänä viikossa.

13 Pohjois- Savon pelastuslaitos Pelastustoimen alueeseen kuuluu Pohjois- Savon seutukunnat, joita ovat Ylä- Savon, Koillis- Savon, Kuopion, Sisä- Savon ja Varkauden seutukunta. Pohjois- Savon pelastuslaitos aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa alueelliselle pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä. Uudistetun alueorganisaation ansiosta pelastusmuodostelmia ja päällystötasoista henkilöstöä hälytetään lähimmiltä paloasemilta, jolloin apu tulee sieltä mistä se on nopeimmin saatavissa. Pelastustoimen kustannuksien tulisi vastata palvelutasoa Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiiri tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palveluja, jotka täydentävät terveyskeskusten perussairaanhoidon palveluja. Lisäksi se vastaa terveyskeskusten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisestä ja laadun valvonnasta sekä huolehtii tehtäväalueensa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa. KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Se vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois- Savon sairaanhoitopiirissä ja erityistason sairaanhoidosta Etelä- Savon, Itä- Savon, Keski- Suomen, Pohjois- Karjalan ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitopiirissä on vuonna 2013 käynnistetty laaja tuottavuusohjelma Siilinjärven Ympäristöterveyspalvelut Juankosken kaupunki sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ovat muodostaneet alkaen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- alueen, jonka vastuukuntana toimii Siilinjärven kunta. Tehtävien järjestämisestä vastaa ympäristöterveyslautakunta. Organisaatiomuutoksen myötä sopimuskuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit ovat siirtyneet Siilinjärven kunnan palvelukseen. Yhteistoiminta- alueella terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden toimipisteet pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Eläinlääkäreille on kuitenkin suunnitteilla useita yhteisvastaanottoja palvelun parantamiseksi ja toimintavarmuuden lisäämiseksi. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviä ovat mm. toiminnanharjoittajien ja kuluttajien neuvonta ja ohjaus, tarkastustoiminta sekä erityistilanteisiin varautuminen Sydän- Savon maaseutupalvelut Juankosken, Kuopion, Nilsiän, Suonenjoen, Varkauden kaupungit sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Siilinjärven, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueen, missä isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Yhteistoiminta- alueen palveluorganisaationa toimii Sydän- Savon maaseutupalvelu,

14 14 joka palvelee viljelijätuki-, sato-, peto- ja tulvavahinkoasioissa sekä hukkakauran torjuntaan liittyvissä asioissa. Palveluja tarjotaan myös maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Maaseutupalvelut toimii kylien kehittämisen ja kylien paikallisen osallistumisen linkkinä alueen kaupunkien ja kuntien hallintoon ja toimialoille. Maaningan kunnan hallinnoiva Sydän- Savon lomituspalvelu järjestää lomituspalveluja 17 kunnan ja kaupungin alueella. Näitä kuntia ja kaupunkeja ovat Heinävesi, Keitele, Kaavi, Kuopio, Juankoski, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto. Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma- ajaksi Tuusniemen Aluelämpö Oy Yhtiön pääomistajina ovat Tuusniemen kunta ja Adven Oy. Lisäksi pienomistajana mukana on Keski- Suomen Puukympit Oy. Yhtiö tuottaa kaukolämpöpalveluja Tuusniemen kuntakeskustan alueelle. Lämpölaitos omistaa lämmönjakokeskuksen ja noin 3,9 kilometriä lämpöverkostoa. Sopimus Lämpöenergian toimittamisesta sekä lämpökeskuksen peruskorjaamisesta uusitaan Adven Oy:n kanssa keväällä Pohjois- Savon liitto Pohjois- Savon liitto on maakunnan 20 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. Liiton tehtävänä on maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen. Liitto tekee työtä maakunnan ja sen asukkaiden elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä toimii maakunnan eri vaikuttajatahojen keskeisenä yhteistyöorganisaationa. Vuoden 2013 aikana toteutetaan maakuntaohjelma valmistelu ja valmis ohjelma hyväksytään maakuntavaltuustossa marraskuussa Savon koulutuskuntayhtymä Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) perustettiin elokuussa Kuntayhtymän talous perustuu eri koulutusmuotojen opiskelijamääriin ja opetukseen liittyviin maksullisiin palveluihin. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on kouluttaa monipuolisia osaajia, joille luodaan edellytykset menestyä työssä, jatko- opinnoissa ja elämässä. Koulutuskuntayhtymä toimii aktiivisesti myös koulutuksen ennakoijana, yrittäjyyden edistäjänä sekä työelämän kehittäjänä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus sijaitsee Mäntyharjulla. Tuustaipale on päihdeongelmien hoitoon erikoistunut

15 15 kuntoutuslaitos, joka on yhteistyössä avohoidon kanssa luonut täyden elämän edellytyksiä sadoille asiakkailleen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto Vaalijalan kuntayhtymä Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Savon alueella kehitysvammaisten erityispalveluja ja palveluja henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea jossain elämänkaaren vaiheessa. Vaalijalan kuntayhtymään kuuluu 34 jäsenkuntaa ja palveluihin hakeudutaan ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen kautta Savon Kuituverkko Oy Savon Kuituverkko Oy on Pohjois- Savon kuntien perustama ja omistama tietoverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa Pohjois- Savoon kattava valokuituverkko pääosin vuosina Yhtiö tulee samalla toteuttamaan kuntien ja kuntatoimijoiden hallinnollisen tietoverkon ns. maakuntaverkon. Tuusniemen kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n esityksen Etelä- Tuusniemen laajakaistan rakentamisreitin uudesta linjauksesta ja päättänyt hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n laatiman sopimuksen tietoliikenneverkon (Pohjois- Savon maakuntaverkko) palveluista ja ylläpidosta Kallaveden työterveyshuolto Kallaveden Työterveys tarjoaa työterveyspalveluita yrityksille ja julkisille yhteisöille. Työhyvinvointia tukeva toiminta perustuu työn terveydellisten riskien ja kuormituksen kartoitukseen (työpaikkaselvitys), jonka pohjalta laaditaan yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa työpaikkakohtaisen toimintasuunnitelman Itä- Suomen laboratoriokeskus Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) on perustettu vuonna 2008 ja sen jäseniä (omistajia) ovat Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Etelä- Savon sairaanhoitopiiri sekä Itä- Savon sairaanhoitopiiri. Kaikki ISLABin omistajasairaanhoitopiirien jäsenkunnat ovat siirtäneet laboratoriopalveluiden tuotantovastuun ISLABille. Hallinnollisesti ISLAB on jaettu neljään aluelaboratorioon, joiden keskuspaikkakuntina ovat Savonlinna, Mikkeli, Joensuu ja Kuopio Järjestöyhteistyö Veteraanijärjestöt Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa. Näitä ovat Tuusniemen Sotaveteraanit, Tuusniemen Rintamaveteraanit ja Tuusniemen Sotainvalidit. Kunnassa veteraaniasioiden yhteyshenkilönä toimii sosiaalijohtaja, jonka lisäksi

16 16 kunnanjohtaja ja johtavat luottamushenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan veteraanijärjestöjen tilaisuuksiin H- yhdistys Kunta on myöntänyt Tuusniemen 4H- yhdistykselle vuosittaisen avustuksen käytettäväksi 4H- yhdistyksen varhaisnuorten toimintaan sekä yhdistyksen toiminnanjohtajan palkkausmenoihin. Avustus myöntäminen on perustunut yhdistyksen toimintasuunnitelmiin ja toimintakertomuksiin. Vuodesta 2013 alkaen 4H- yhdistyksen avustus käsitellään kunnanhallituksen sijasta sivistyslautakunnassa Kyläyhdistykset Kyläyhdistysten tehtävänä on kehittää kyliä, kyläelämää sekä kyläläisten hyvinvointia. Kunnassa kylien toimintaa pitää yllä kahdeksan aktiivista kyläyhdistystä tai - toimikuntaa. Kyläyhdistykset ja - toimikunnat järjestävät kylillä erilaisia tapahtumia ja retkiä, sekä huolehtivat kylällä olevista liikuntapaikoista ja retkeilykohteista. Kyläyhdistyksien yhteystahona kunnassa toimii vapaa- aikapalvelut Muut järjestöt Sivistystoimeen kuuluvat vapaa- aika ja kulttuuripalvelut vastaavat yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa. Sivistyslautakunta päättää vuosi-, kohde-, ja liikuntapaikkojen kun- nossapitoavustuksien haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä. Myös vanhusneuvoston toiminta perustuu kunnan ja eri järjestöjen, kuten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaan. 5. TOIMIALAKOHTAISET TOIMINTATAVAT 5.1 Keskushallinto Tuusniemen keskushallinto tuottaa hallintopalveluja. Hallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, henkilöstöhallinto sekä talous- ja tietohallinto. Keskushallinnon tavoitteena on luoda, ohjata ja kehittää kunnan peruspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen tuotantoedellytyksiä sekä edistää hyvän hallinnon toimintakulttuuria. Talous- ja tietohallinto tuottaa asiantuntijapalveluja kunnan eri toimialueille ja luottamushenkilöille, kehittää taloushallinnon prosesseja sekä seuraa talouden kehittymistä. Tietohallinnon osalta on vuoden 2012 aikana päätetty ostaa palveluja Istekki Oy:ltä, jonka osakas Tuusniemen kunta on. Mikäli sosiaalitoimi siirretään Kuopiolle esim lukien, on keskushallinnon henkilöstöresursseissa järjestelyvaraa. Mikäli toiminta jatkuu ennallaan lukien ja kunnassa tapahtuu eläköitymistä, on ensisijaisena tuotantotapana edelleen oma tuotanto, mutta toissijaisena on harkittava myös palvelujen ulkoistamista. Keskushallinnossa

17 17 huomioitavia asioita ovat henkilöstön eläköitymisen lisäksi varahenkilöjärjestelmän puutteellisuudet, jotka johtuvat rajallisesta henkilöstömäärästä. Keskushallinto tuottaa ateriapalveluja keskuskeittiöltä koululaitokselle, sairaalaan, palvelukeskukseen ja sosiaalitoimen tukipalveluihin sekä ryhmäperhepäivähoitokoteihin ja toimintakeskukselle. Näiltä osin palvelutapa pysyy valtuustokaudella entisenlaisena eli palvelut hoidetaan omana tuotantona. Keskushallintoon luetaan edelleen nuorten työllistäminen, palkkatyöllistäminen, joukkoliikenne ja hankintatoimi. Työllistämistoimien kautta pyritään aktivoimaan velvoitetyöllistettyjä ja perehdyttämään nuoria työelämään sekä estämään työllistämistoimien kautta työikäisten syrjäytyminen. Joukkoliikenteen tavoitteena on järjestää kaikille kunnan haja- asutusalueilla asuville kuntalaisille mahdollisimman tasapuoliset kuljetuspalvelut. Hankintatoimen tavoitteena on toteuttaa kunnan hankinnat keskitetysti, kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Hankintatoimi hoidetaan IS- Hankinta Oy:n kautta ja osittain omana työnä. Nuorten työllistäminen ja palkkatyöllistäminen hoidetaan edelleen kunnan omana työnä. Joukkoliikenteessä tapahtuu lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka ovat vielä osittain keskeneräisiä. Mikäli esim. seutulippu lakkautuu kuten suunnitellaan, kunta hoitaa asian myös uudessa toimintaympäristössä mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Keskushallinnon vastuulle kuuluvat myös kunnan neuvontapalvelujen organisointi. 5.2 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimisto Sosiaalitoimisto tuottaa sosiaalitoimen hallintopalvelut (sosiaalijohtaja ja toimistosihteeri), lastenvalvojan palvelut (sosiaalijohtaja), välitystiliasiakaspalvelun (toimistosihteeri), lastensuojelu- ja toimeentulotukipalvelut (sosiaalityöntekijä) ja perhetyön palvelut (perhetyöntekijä). Palvelusetelien hyödyntäminen selvitetään vuoden 2013 aikana Perheneuvola Perheneuvolassa työskentelee psykologi, jonka työajasta myydään 60 % terveystoimen puolelle. Perheneuvolan yhteydessä on myös päihdetyöntekijän vastaanotto, jossa työskentelee päihdehuollon sosiaalityöntekijä keskiviikkoisin ja parittomina viikkoina perjantaisin. Päihdetyöntekijän palvelut ostetaan Juankosken kaupungilta Päivähoito Päivähoidon palvelut tuotetaan tällä hetkellä kirkonkylällä kahdessa ryhmäperhepäivähoitokodissa, Neuvokkaassa ja Hippukassa. Lisäksi on kotonaan työtä tekeviä perhepäivähoitajia kaikkiaan 7 henkilöä. Tuusjärven kylällä toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitokoti Lystikäs ja Onnekas. Päivähoidon tilaratkaisuja selvitetään vuoden 2013 aikana.

18 Palvelukeskus 30- paikkainen palvelukeskus järjestää turvallista ja tehostettua palveluasumista sellaisille henkilöille, jotka eivät hyvänkään tukiverkon avustamina tule toimeen kotonaan. Palvelukeskuksen laajennusosa, joka sisältää 13 paikkaa ikäihmisille ja 7 paikkaa kehitysvammaisille valmistuu keväällä Tämän uuden yksikön myötä vanhustyöhön/kehitysvammahuoltoon tulee noin 8-10 uuden lähihoitajan rekrytointitarve. Samalla käyttötalousmenot kasvavat vuositasolla noin euroa. Palvelukeskuksen, uuden laajennusosan sekä vuodeosaston yöhoito yhdistetään Kotipalvelu Kotipalvelun avulla tuetaan vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään sekä järjestetään lapsiperheille tilapäistä apua. Vuonna 2012 kotipalvelua annettiin 161 kotitaloudelle. Kotikäyntien määrä lisääntyi vuodesta 2011 ( käyntiä) vuoteen 2012 (43 839) selvästi. Asiakkaat tarvitsivat useita käyntejä vuorokauden aikana pärjätäkseen kotona Päivä- ja työtoiminta (Toimintakeskus) Toimintakeskuksessa tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joiden tarkoituksena on luoda kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien elämään sisältöä, hoitajille helpotusta hoitotyöhön ja samalla pienentää laitoshoidon tarvetta. Keväällä 2014 valmistuva palvelukeskuksen laajennusosa sisältää 7 paikkaa kehitysvammaisille. 5.3 Sivistystoimi Sivistystoimisto Sivistystoimisto vastaa sivistystoimen hallinnoinnista sekä talouden, toiminnan ja kehittämisen ohjauksesta. Valvontavastuuseen kuuluu myös ulkoistettujen sivistystoimen palvelujen laadun ja kustannusten seuranta. Valtuustokauden lopulla sivistystoimen ja koulujen operatiivinen johto yhdistetään Tuusjärven koulu Luokkien 0-6 perusopetuksen koulu. Luokanopettajien lisäksi kiertävä erityisopettaja ja tarvittava avustajaresurssi. Kerhotoiminta pääasiassa henkilöstön varassa. Tuusjärven koulun yhdistäminen Tuusniemen alakouluun toteutetaan oppilasmääräkehityksen mukaisesti.

19 Tuusniemen alakoulu Tulevaisuudessa osa kirkonkylän yhtenäiskoulua (luokat 0-9). Yksikköön kuuluu tarvittava määrä pien- tai joustavan erityisopetuksen ryhmiä sekä tarvittava määrä tukipalvelujen henkilöstöä. Kerhotoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Tuusniemen yläkoulu Tulevaisuudessa osa kirkonkylän yhtenäiskoulua (luokat 0-9). Panostetaan yhtenäiskoulun vetovoiman takaavan varustuksen, pedagogisten ratkaisujen ja tukipalvelujen resurssointiin. Oppilaiden vapaa- ajan aktiviteettien (ent. kerho- ja harrastustoiminta) järjestetään laajana verkostoyhteistyönä tavoitteellisesti Tuusniemen lukio Laajasti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa käyttävä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti verkottunut yleislukio. Oppimisen laadun ja koulun vetovoimaisuuden takaavien pedagogisten ja toiminnallisten ratkaisujen resurssointiin panostetaan. Lukiolla yhteinen hallinto kirkonkylän perusopetuksen kanssa Vapaa- ajanpalvelut Terveyttä edistäviä ja edullisia vapaa- ajanpalveluita kaikille ikäryhmille. Kunnan omana työnä järjestetään nuorisopalvelut. Ostopalveluja käytetään täydentämään kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottamista. Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelujen sekä liikuntapaikkojen hyvällä hoidolla pyritään aikaansaamaan vetovoimaa myös uusien asukkaiden näkökulmasta. Elinkeinopalvelujen muutokseen liittyen vapaa- aikapalvelut vastaavat vuoden 2014 alusta alkaen myös kyläasioista (yhdyshenkilö) sekä tapahtumajärjestelyistä ja reitistöasioista. 5.4 Tekninen toimi Tekninen toimisto Hallinto- organisaatioon kuuluvat kolme teknistä henkilöä (tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja rakennusmestari) sekä kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon tulosalueeseen sisältyvät palo- ja pelastustoimen ostopalvelut nostavat hallinnon kuluja. Hallinto myy isännöintipalvelua Juojärven Isännöinti Oy:lle, josta saadut tulot eivät kata kuluja. Osaamista ylläpidetään säännöllisellä kouluttautumisella. Kaikki teknisen toimen ostopalvelut kilpailutetaan tarvittavin väliajoin.

20 Yhdyskuntatekniset palvelut Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto sekä kuljetus- ja työvälineet. Maankäyttö- ja kaavoitus on hoidettu aina ostopalveluna. Liikenneväylät ja yleiset alueet hoidettu kunnossapidon osalta pääosin omana työnä. Aurauksista kevyenliikenteen väylät ja pääosin piha- alueet on ulkoistettu ja viikonloppuauraukset on ulkoistettu kokonaan. Jatkossa kevyenliikenteen väylät otetaan kunnan aurauskaluston aurausohjelmaan arkena, jotta auraukset voidaan rytmittää paremmin. Rakentamis- ja peruskorjaushankkeet kilpailutetaan ja teetetään urakalla Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen tulosalueeseen kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut sekä maa- ja metsätilat. Kiinteistöjen osalta jatketaan nykyisestä käytäntöä, eli kustannukset siirretään käyttäjille todellisten kulujen mukaan. Tuottamattomasta kiinteistökannasta tulisi luopua. Teollisuustilojen vuokrataso on tällä hetkellä alimitoitettu. Kiinteistöhuollon palveluja jatketaan nykykäytännön mukaisesti, mutta kiinteistönhoidon mitoitus päivitetään. Metsiä hoidetaan ja hakataan Tuusniemen kunnan metsätaloussuunnitelman mukaisesti etupainotteisesti, jolloin nettotuotto seuraavan 10 vuoden aikana on noin 1,3 miljoonaa euroa. Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet kilpailutetaan Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta käsittää rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan. Rakennusvalvonnasta vastaa rakennustarkastaja ja korjausneuvonta on siirretty rakennusmestarille. Kuntaliiton suosituksen mukaan rakennusvalvonnan tulisi vastata menoista 100 %. Rakennuslupataksoja tarkistetaan vastaamaan kustannuksia. Valtuustokauden erityistavoitteena on keskeneräisten rakennushankkeiden määrän huomattava vähentäminen ja sitä kautta kiinteistöverotulojen kasvattaminen Ympäristöpalvelut Tavoitteena ylläpitää, edistää ja parantaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän luonnon ja elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä taajamassa ja haja- asutusalueella. Ympäristölupataksojen saattaminen Kuopion tasolle valtuustokaudella. Ympäristöluvista vastaa rakennustarkastaja Yksityistiet Yksityistieasioita hoitaa lautakunnan valitsema 3- jäseninen tietoimitusjaosto ja jaoston sihteerinä toimii tekninen johtaja. Toimitusjaoston tehtävänä on suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan toimitukset (tiekuntien perustaminen, riita- asiat jne.).

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Tiistai 05.02.2013 klo 9.00 13.24

Tiistai 05.02.2013 klo 9.00 13.24 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Tiistai 05.02.2013 klo 9.00 13.24 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET

TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET 2013 2016 TERVON KUNTASTRATEGIA 2013 2016 Tervon kuntastrategia 2013 2016 on konkreettinen asiakirja, mikä sisältää kunnan toiminta-ajatuksen, painopisteet valtuustokaudelle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot