KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika Maanantai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Riitta Huittinen Kauppisen varajäsen poissa Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varajäsen, poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä :stä 125- kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Ulla Remes vs. viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs.hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta

2 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 122 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Upi Heinonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 124 KREMATORION LAAJENNUSHANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Krematorion laajennushanke toteutettiin välisenä aikana. Laajennushanke käsitti polttouuni- ja etuhuonetilan rakentamisen sekä pieniä muutoksia viereisissä entisissä tiloissa. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana johon sisältyi rakennus- ja talotekniset työt sekä uusi polttouuni ja siihen liittyvä laitteisto. Nykyinen polttouuni jäi nykyiselle paikalle ja on käytettävissä varauunina. Laajennushankkeen kerrosala on 67,5 m2 ja tilavuus 256 m3. Rakennus- ja pääsuunnittelijana oli Arkkitehtuura Oy, rakennesuunnittelijana insinööritoimisto Rakennepiste Oy ja lvia-suunnittelijana LVI Planor Oy sekä sähkösuunnittelijana AH Talotekniikka Oy. Pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Lyytinen & Pojat Oy. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana, johon sisältyi rakennus- ja talotekniikan työt sekä polttouuni. Rakennustyömaan vastaavana rakennusmestarina toimi rakennusinsinööri Jari Lyytinen ja seurakuntayhtymän puolelta työmaan valvojana rakennusmestari Pauli Niskanen. Laajennushanke rahoitettiin ottamalla euron laina. Hankkeen toteutuneet kustannukset: urakkahinta euroa kallion louhinta lisä- /muutostyöt euroa yhteensä euroa rakennusurakka suunnittelut rakennuttajakulut yhteensä Kokonaisurakan hintaan sisältyi polttouuni, jonka osuus on euroa. Lisäja muutostöiden osuus 2,8%.

3 3 Yksikköhinta/m ,30 euroa / krs-m2 /m ,63 euroa / m3 Yksikköhinnat ilman polttouunijärjestelmää 9 293,77 euroa / krs-m ,50 euroa / m3 Perustuksen kallion louhinta ei sisältynyt urakkahintaan. Louhinta ja louheen kuljetus tehtiin urakkasopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Rakennusurakan muut lisätyöt koostuvat urakkaan kuulumattomista lisätöistä mm. kaukolämpökanaalin betonikaukalo, puhallinhuoneen korvausilmakanava, savupiippujen pellitykset, keskuspölyimuri yms. Rakennuttajakulut sisältävät mm. pohjatutkimukset, rakennus- ja ympäristölupamaksut, ympäristölupaselvitys, kopiointikulut, kaukolämpökanaalin siirto ja louhintaan liittyvä ympäristörakennusten katselmukset. Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin polttouunin lämmön talteenottojärjestelmän kannattavuusselvitys. Selvityksessä tehtiin laskelma polttouunista vapautuvan lämpöenergian ottamisesta hyötykäyttöön ja siihen tarvittavan järjestelmän investoinnin kustannus. Selvityksen mukaan krematoriouunin vapautuvaa energiaa ei ollut kannattavaa ottaa lämmityskäyttöön tarvittavien lviasinvestointien vuoksi. Hankkeen kustannusarvio oli euroa. Kustannusarvion ylitys euroa / 9,5 %. Kallion louhintaa oli arvoitua enemmän ja ympäristölupaselvityskustannuksiin sekä rakennuttajakuluihin ei varauduttu riittävästi. Talousarvioon varattu määräraha oli 2012 vuodelle euroa ja 2013 vuodelle euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti antaa kustannusarvion tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että krematorion laajennushankeen kustannukset merkitään tiedoksi. 125 OSTOTARJOUS SEURAKUNTAYHTYMÄN OMISTAMASTA PUIJON LUONNONSUOJELUALUEESTA Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. on tehnyt päivätyn ostotarjouksen seurakuntayhtymän omistamasta Puijo III nimisestä luonnonsuojelualueesta. Tarjous ja kartta, jossa ilmenee ko.alueen sijainti, ovat esityslistan liitteenä 1. Tarjouksessa ilmoitettu ostohinta on euroa. Suojelualue sijaitsee Puijon selänteen itärinteellä kolmena määräalana joiden pinta-ala on yhteensä n. 103 ha. Suojelualue on perustettu

4 4 Suojelualueesta seurakuntayhtymä omistaa maapohjan. Puustosta yhtymä on saanut valtiolta korvauksen suojelualueen perustamisen yhteydessä. Alueella ei ole rakennusoikeutta ja metsä on talouskäytön ulkopuolella olevaa suojelumetsää. Seurakuntayhtymän omistuksessa on Kuopion Puijon lll luonnonsuojelualueen lisäksi Rautalammin Hanhitaipaleen kylässä Murronniemi nimisellä tilalla n. 8,6 hehtaarin suuruinen suojelualue. Lisäksi yhtymän hallinnossa on parhaillaan käsiteltävänä 8,4 ha:n suuruisen luonnonsuojelualueen perustaminen Kyrönmäen r:no 2:17 tilalle. Talousmetsää seurakuntayhtymällä on yhteensä n ha. Suojelualueiden omistaminen on seurakuntayhtymän kannalta osoitus ympäristö- ja luonnonarvojen arvostamisesta ja vaalimisesta. Puijon luonnonalueen läheinen sijainti antaa mm. kaupunkilaisten virkistyskäytölle lisäarvoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta katsoi, ettei luonnonsuojelualueen myyminen ole tarkoituksenmukaista. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ostotarjous hylätään. - että Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:n ostotarjous seurakuntayhtymän omistamasta Puijo lll nimisestä luonnonsuojelualueesta hylätään. 126 TUUSNIEMEN JA ALAVAN KIRKON PERUSKORJAUSURAKOIDEN URAKKATARJOUSTEN KILPAILUTUS Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja peruskorjauksen suunnitelmat ovat valmiit ja Alavan kirkon suunnitelmat valmistuvat kesäkuun lopulla. Tuusniemen seurakuntatalon korjaukseen on varattu euroa ja Alavan kirkon korjaukseen euroa vuosille 2013 ja Tuusniemen seurakuntatalon korjaushankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjousten jättöaika oli Tarjoukset pyydettiin jaettuna urakkana eli rakennustekniset työt, putki-, ilmanvaihto- ja säätölaite- sekä sähkötyöt. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana jolle alistetaan edellä mainitut sivu-urakoitsijoina toimivat talotekniikan urakoitsijat. Suunnitelmat ovat olleet nähtävänä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostossa ja viranomaisten myöntämä rakennuslupa on saatu Suunnitelmat on nähtävänä kokouksessa Rakennusteknisistä töistä saatiin ainoastaan yksi tarjous. Vertailutarjousta rakennusteknisistä töistä ei näin ollen saatu. Putkiurakasta tuli 3, iv-urakasta 3 ja säätölaiteurakasta 4 sekä sähköurakasta 5 tarjousta. Tarjousten mukaan hankkeen kokonaiskustannus rakennuttajamenot mukaan lukien on euroa. Talousarvion mukainen määräraha ylittyi euroa eli 31 %. Kustannusarvio ylittyi lähinnä rakennusteknisten ja sähkötöiden osalta. Laadittujen kustannusarvioiden ylittyminen on viime aikoina ollut yleistä. Arvonlisäveron korotuksen vaikutus on n euroa.

5 5 Tuusniemen hankkeen toteuttaminen edellyttää lisämäärärahan hakemista. Suunnitelman karsimisella on mahdollista saada jossakin määrin kustannusta pudotettua, mutta ei kuitenkaan alkuperäiseen kustannusarvioon euroon asti. Uudella kilpailutuksella ja siirtämällä korjaustyö talvityönä tehtäväksi on mahdollista saada todennäköisesti urakkahintoja laskemaan. Edellä mainituista syistä hankkeen rakentamisen aikataulua on perusteltua siirtää hieman ja pitää uusi kilpailutus. Alavan kirkon osalta kustannusarvion pysyvyydestä ei ole vielä tietoa. Tuusniemen ja Alavan hankkeet olisi perusteltua kilpailuttaa samanaikaisesti. Kahden kustannukseltaan merkittävän hankkeen toteuttamisesta päättäminen samanaikaisesti saaduilla urakkahinnoilla antaa laajemman näköalan investointimenoihin sekä auttaa hahmottamaan niiden rahoitusta ja vaikutusta seurakuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen. Hankkeiden kilpailutus on mahdollista järjestää heinä-elokuussa. Rakentamisen aloitus olisi käytännössä lokakuun puoliväli Molemmat hankkeet ovat pääasiassa rakennuksen sisätöitä, joten ne ovat sopivia talvityöhankkeita. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus kilpailutetaan uudelleen samassa yhteydessä Alavan kirkon peruskorjauksen kilpailutuksen yhteydessä heinä-elokuussa. 1. että Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjauksen tarjouskilpailu merkitään tiedoksi ja 2. että Tuusniemen seurakuntatalon ja Alavan kirkon peruskorjaushankkeiden urakkatarjouskilpailut pidetään samanaikaisesti heinä elokuussa Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 127 KETTULANLAHDEN JA RAHUSENKANKAAN ASUNTOTONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyi 22 ja vuonna 2013 erääntyy 8 vuokrasopimusta. Tonteista 10 sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot tarkistettiin ja jokaiselle tontille arvioitiin käypä hinta. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 %:ksi tontin myyntihinnasta.

6 6 Seuraavien asuntotonttien vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2013 aikana. Seuraavat vuokralaiset ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 50 vuotta. Vuokrat on tarkistettu vuoden 2013 tasolle. Kärelampi Lauri ja Sirpa Kettulanlahti Routtu Juha ja Ritva Kettulanlahti Tirronen Hannu Kettulanlahti ,50 (½) Toivanen Vesa Kettulanlahti ,50 (½) Ruotsalainen Matti ja Pirjo Rahusenkangas Ruotsalainen Janne Rahusenkangas Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi jos vuokraaika on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtolunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle em. vuokrasopimusten jatkamista esitetyin ehdoin Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä tekee edellä mainittujen vuokralaisten kanssa asuntotonttien vuokrasopimukset 50 vuodeksi esitetyillä vuosivuokrilla, 2. että vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 128 ASUINRAKENNUSTONTIN KETTULANLAHTI MYYNTI Markku ja Mirja Repo ovat ilmoittaneet halukkuutensa ostaa vuokraamansa asuinrakennustontin Kuopion Kettulanlahden kaupunginosassa osoitteessa Kettulanlahdentie 9. Tontin pinta-ala on 1123 m2. Tontin vuokrasopimus erääntyy Ostotarjous on esityslistan liitteenä 2. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyi vuoden 2012 aikana 22 vuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on indeksikorotuksen jälkeen euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

7 7 Kiinteistö- hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle totin myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi: 1. että Mirja ja Markku Revolle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistama Kettulanlahden kaupunginosassa sijaitseva tontti osoitteessa Kettulanlahdentie 9, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 129 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN MURRONNIEMI RN:O TILALLE Häkkilän Erä ry (entinen Häkkilän Erämiehet ry) anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista viideksi vuodeksi koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistamalla tilalla Murronniemi RN:o maille väliseksi ajaksi. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen vuonna 1997 ja sen pinta-ala on 219 ha. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Hanhitaipaleen kylässä Häkkilän Erä ry:n kanssa tehtyä metsästysvuokrasopimusta voitaneen jatkaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Murronniemi RN:o 4:62 tilasta Rautalammin Hanhitaipaleen kylästä pinta-alaltaan 219 ha Häkkilän Erä ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten, 2. että vuokrana peritään 547,50 euron kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 130 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY:N KANSSA JÄNISMÄKI RN:o TILALLE Pohjois-Soisalon metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta väliseksi ajaksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman tilan Jänismäki RN:o mailla. Tilan pinta-ala 16 ha. Pohjois-Soisalon Metsästysseura ry:llä on ollut ko. tilalle edellinen metsästysvuokrasopimus Vehmersalmen kunnan kanssa. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Vehmersalmen seurakunnalta, mistä johtuen vuokrasopimus esitetään tehtäväksi neljäksi vuodeksi, jolloin sopimus päättyy samaan aikaan aikaisemman sopimuksen kanssa. Pohjois-Soisalon metsästysseura ry:llä on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa metsästysvuokrasopimus johon tämä liitetään. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (0,50 x16 hax5v) 40 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. - että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Jänismäki RN:o pinta-ala 16 ha tilalle Pohjois-Soisalon metsästysseura ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten - että vuokrana peritään 40 euron kertakorvaus. Kirkkoneuvos: Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 131 NILSIÄN KIRKON SÄHKÖASENNUSTEN PERUSKORJAUS- JA VALAISTUKSEN PARANTAMISSUUNNITELMAT Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on euron määräraha Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja sisämaalauskorjauksiin. Kirkon sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen yhteydessä on todettu teknisiä puutteita vahvavirtajärjestelmän kaapeleissa ja sähkö- ja ryhmäkeskuksissa. Tarkastuspöytäkirjassa on edellytetty järjestelmän uusimista. Korjaustyön suunnittelun on aloittanut Nilsiän seurakunta keväällä 2012 ja sitä on jatkettu Kuopion seurakuntayhtymän toimesta 2013 vuoden alussa. Sähkö-

9 9 järjestelmän uusimisen yhteydessä parannetaan myös kirkkosalin valaistusta lisäämällä valaisimia. Valaistuksen uusiminen ja valaisimien lisäys museoviraston lausunnon mukaan on olennainen muutos, joka tulee hyväksyttää kirkkohallituksessa. Korjaus- ja muutostyön pääsuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy ja sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy. Sähkösuunnitelman mukaan kaikki johdotukset ja keskukset uusitaan. Nykyiset kruunut ja seinälampetit kunnostetaan. Kirkkosalin valaistusta lisätään mm. päälaivan kahden kruunun yläpuolelle, lähelle kattopintaa asennettavilla uusilla alaspäin suunnatuilla valaisimilla (4 kpl/kruunu). Lisävalaisimet kiinnitetään kruunun kannatusketjuun. Urkulehterin loisteputkiramppi korvataan kahdella riippuvalaisimella. Samoin alttarin loisteputkirampit uusitaan ja niitä jatketaan yläpäästään, jotta alttaritaulun yläosaan saadaan parempi valaistus. Sisäänkäyntien ulkovalaisimet uusitaan. Lisäksi sähkösuunnitelmaan sisältyy turvavalo- ja paloilmoitinjärjestelmä sekä kameravalvontajärjestelmä. Esityslistan liitteenä 3 on suunnitelmaa koskevat asiakirjaluettelot. Kokouksessa on nähtävänä luetteloissa mainitut suunnitelmat. Kirkkohallituksen lausunnolle lähetetään suunnitelmat kokonaisuudessaan. Kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaan muutossuunnitelmaa koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt suunnitelmat ja päättänyt esittää niiden toteuttamista suunnitelman mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli suunnitelmia Johtokunta päätti esittää suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän peruskorjaukseen liittyvä valaistuksen muutossuunnitelma ja sen yhteydessä tehtävät rakennustekniset työt hyväksytään kokouksessa nähtävänä olevien suunnitelmien mukaisella tavalla ja 2. että yhteisen kirkkovaltuuston korjauksen muutossuunnitelmaa koskeva päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 132 KESKUSSEURAKUNTATALON TULEVAA KÄYTTÖA KOSKEVA SELVITYS Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittava selvitys vuoden 2013 aikana. Selvitykselle on haettu euron lisämääräraha kuluvan vuoden talousarvioon. Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkoval-

10 10 tuustolle lisämäärärahan myöntämistä. Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa Selvitystyöhön liittyen Keskusseurakuntatalosta on laadittu arviokirja ja toimitilaselvitys, jotka annetaan selvityksen tekijän käyttöön. Asiakirjat on laatinut auktorisoitu kiinteistöarvioija Jouko Leinonen. Selvityksen laadinnasta on pyydetty tarjoukset Pöyry Finland Oy:ltä ja Kiinteistökehitys Ko-Va Oy:ltä. Tarjousten perusteella selvitystyö tekijäksi on calittu Pöyry Finland Oy Tarjouspyynnössä on määritelty kiinteistöstrategian mukaiset selvityksen vaihtoehdot: 1. Kiinteistö myydään ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle. Seurakuntayhtymä jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennuksen nykyvaatimusten mukaiseksi. 2. Kiinteistön korkean osan muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi ja matala osa jää nykyiseen käyttöön Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloiksi. 3. Kiinteistölle haetaan kaavamuutoksen kautta lisärakennusoikeutta ja koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi. 4. Kiinteistön peruskorjaus omaan nykyiseen käyttöön ja korkean osan toimistokerroksista oman käytön ylimenevät tilat vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön. Vaihtoehtojen kokonaisselvityksen tavoitteena on saada selkeät laskelmat, seurakuntayhtymän oman päätöksenteon perusteeksi Keskusseurakuntatalon tulevasta käytöstä. Selvitystyön aloituskokous pidettiin Selvityksen on tarkoitus olla valmiina syyskuun alkuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti antaa asian tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Samassa yhteydessä johtokunta valitsi selvitystyölle ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi arviointiasiantuntija Jouko Leinonen, hallintojohtaja Timo Korhonen, rakennusmestari Pauli Niskanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen - että asia merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto

11 KUOPION RUOKA-APU RY:N AVUSTUSANOMUS Kuopion ruoka-apu ry on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 4 olevan kirjelmän, jossa se anoo avustusta yhdistyksen polttoainekustannuksiin sekä siivous- ja hygieniatarvikekustannuksiin. Kuopion ruoka-apu ry toimii yhteistyössä Metro seurakunnan ja yhdistyksen toimipiste on Metro seurakunnan tiloissa Lapinlinnankadulla. Yhdistys jakaa alueen kauppiailta lahjoituksena saatuja elintarvikkeita vähäosaisille. Avustamisen kohderyhmään kuuluu pieneläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita, lapsiperheitä, maahanmuuttajia ja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella syrjäytyneet yhteiskunnasta. Tilapäistä ruoka-apua hakevat myös ihmiset, joita tai heidän perheitään on kohdannut sairaus tai muu kriisi. Yhdistyksessä työskentelee 23 vapaaehtoistyöntekijää, jotka vuorottelevat eri päivinä. Työntekijät ovat jakaantuneet kunkin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan eri tehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat esim. elintarvikkeiden kuljetus, järjestely ja lajittelu siivous, talonmiehen tehtävät ja toimistotyöt. Yhdistys jakaa elintarvikkeita maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja lauantaina. Yhdistys on tällä hetkellä suurin toimija ilmaisruoan jakelussa Kuopiossa. Yhdistys on tehnyt kirjallisen noutosopimuksen 15 kauppiaan kanssa Kuopion alueella sekä Vaasan leipomon ja Arla-Ingmanin kanssa. Elintarvikkeiden noutamiseen käytettävän pakettiauton on sponsoroinut Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Kuopion ruoka-apu ry on anonut Kuopion kaupungilta yleisavustusta vuodelle Kaupunki hylkäsi anomuksen, koska se saapui myöhässä johtuen siitä, että yhdistyksen rekisteröintipäätös saapui myöhässä. Yhdistys on tehnyt kaupungin hylkäävästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kaupungin avun epääminen on merkinnyt käytännössä sitä, että yhdistys on joutunut rahoittamaan mm. polttoainekulunsa ja siivous- ja hygieniatarvikekulunsa vapaaehtoisten yhdistyksen jäsenten toimesta. Em kulut ovat n 400 euroa kuukaudessa. Piispa Jari Jolkkonen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen vierailivat Kuopion ruoka-avun kutsusta yhdistyksen toimitiloissa Tässä tilaisuudessa yhdistys kertoi toiminnastaan ja taloudellisista ongelmistaan. Tilaisuudessa vakuuttauduttiin toiminnan asiallisuudesta ja tarpeellisuudesta. Yhdistyksen toiminnan taloudellinen tukeminen ei ole varsinaisesti seurakunnan tehtävä vaan kaupungin. Yhdistykselle voitaisiin kuitenkin myöntää avustus polttoaine- ym kuluihin, ettei toiminta katkeaisi ennen kuin yhdistys saa kaupungin avustuksen. Avustuksen määrä voisi olla euroa. 1. että Kuopion ruoka-apu ry:lle myönnetään euron avustus ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista

12 12 Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 135 MARJUKKA BORGMANIN OIKAISUVAATIMUS NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTÖSTÄ Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi äänestyksen jälkeen äänin 7 4 nuorisosihteerin virkaan nuorisotyönohjaaja-sosionomi Hanna Ikosen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle ko. virkaa yli seitsemän vuotta hoitaneen nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgmanin. Marjukka Borgman on tehnyt yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä 5. Marjukka Borgman vaatii, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös nuorisosihteerin viran täyttämisestä kumotaan. Lisäksi Borgman vaatii, että hänet valitaan nuorisosihteerin virkaan tai vaihtoehtoisesti todetaan, että hänen virkasuhteensa on suoraan lain nojalla muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi ja jatkuu sellaisena. Vaatimustaan Borgman perustelee sillä, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lain vastainen. Marjukka Borgman katsoo, että hänen virkasuhdettaan on ilman riittäviä perusteita jatkettu useita kertoja määräaikaisena. Asia on mahdollista ratkaista kahdella eri tavalla. Ratkaisevaksi nousee se, onko nuorisosihteerin viranhoidon toistuvalle määräaikaiselle jatkamiselle olemassa riittävät perusteet vai ei. Mikäli nämä perusteet ovat olemassa, on oikaisuvaatimus hylättävä perusteettomana. Mikäli taas katsotaan, ettei riittäviä perusteita ole, on mahdollista todeta, että Borgmanin virkasuhde on muuttunut työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Tässä tapauksessa yhteisen kirkkoneuvoston päätös viran täyttämisestä on purettava, koska sellaisen viran täyttäminen, jossa on vakinainen viranhaltija ei ilman tämän irtisanomista ole mahdollista. Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa lukien. Hänen virkasuhdettaan on tänä aikana jatkettu yhteensä kahdeksan kertaa määräaikaisena. Borgman katsoo, että hänen virkasuhdettaan on jatkettu kuusi viimeistä kertaa niin, että määräaikaisuudelle ei ole ollut olemassa hyväksyttäviä perusteita. Lisäksi hän katsoo, että hänen määräaikaisen virkasuhteensa pitkä kesto yli seitsemän vuotta tukee sen lain vastaisuutta. Tällä perusteella Borgman katsoo, että hänen virkasuhteensa on muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi kirkkolain 6 luvun 8 b :n ja työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentin perusteella ja jatkuu automaattisesti myös yli. Edelleen Borgman katsoo, että hänen irtisanomiselleen ei ole olemassa kirkkolain 6 luvun 8 a :n mukaisia perusteita. Lisäksi Marjukka Borgman katsoo, että päätös, jolla yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut nuorisihteerin virkaan Hanna Ikosen on lain vastainen. Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa lukien. Hänen virkasuhdettaan on tänä aikana jatkettu määräaikaisesti yhteensä kahdeksan kertaa. Näistä kaksi ensimmäistä määräaikaisuutta ja ovat selkeästi perusteltuja, koska

13 13 Borgman toimi viransijaisena viran vakinaisen haltijan ollessa virkavapaalla. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo että sen jälkeen kun viran vakinaiselle haltijalle myönnettiin ero nuorisosihteerin virasta, määräaikaisuudelle ei ole ollut hyväksyttävää perustetta. Marjukka Borgmanin väite ei pidä paikkaansa. Kun määräaikaisuutta jatkettiin kolmannen kerran väliseksi ajaksi, sitä perusteltiin tarpeella selvittää nuorisosihteerin viran asemaa ja tehtävä sekä sitä voidaanko virka jättää täyttämättä. Sama perustelu pätee myös seuraaviin määräaikaisuuksiin. Nuorisosihteerin ja koko yhteisen nuorisotyön asema ja tarpeellisuus ovat olleet selvittelyn alla oikeastaan koko sen ajan, kun Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa. Kuopion seurakuntayhtymässä on laadittu strategioita talouden tasapainottamiseksi vuodesta 2005 lähtien. Tästä lähtien myös nuorisosihteerin viran tarpeellisuus on olut selvittelyn alla. Seurakuntayhtymässä on myös toteutettu mittava rakenneselvitys vuosien aikana. Rakenneselvityksessä selvitettiin myös yhteisen nuorisotyön ja nuorisosihteerin viran tarpeellisuutta. Tämä selvitystyö johti myös siihen, että yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle nuorisihteerin viran lakkauttamista. Nämä seikat ovat olleet syynä siihen, että virka on toistuvasti täytetty määräaikaisena. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti , ettei nuorisosihteerin virkaa lakkauteta. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto tarkisti nuorisosihteerin viran tehtäviä, teki niihin joitakin täsmennyksiä ja julisti viran haettavaksi. Myös oikaisuvaatimuksen tekijä Marjukka Borgman haki virkaa. Tässä vaiheessa hänellä ei ollut huomauttamista viran haettavaksi julistamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi nuorisosihteerin virkaan Hanna Ikosen. Marjukka Borgman väittää oikaisuvaatimuksessaan, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös on lainvastainen. Lisäksi Borgman katsoo, että hän on ollut hakijoista kaikkein pätevin ja täyttää parhaiten viranhaltijalle asetetut vaatimukset. Väitteet eivät pidä paikkaansa. Yhteinen kirkkoneuvosto on toimivaltainen täyttämään nuorisosihteerin viran. Nuorisosihteerin virkaan on valittu henkilö, joka täyttää viran kelpoisuusehdot. Yhteinen kirkkoneuvosto on käyttänyt harkintavaltaansa valitessaan nuorisosihteerin virkaan siihen tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön hakuilmoituksessa mainittujen valintakriteerien, hakijoista haastattelussa saadun vaikutelman ja soveltuvuustestien perusteella. - että edellä esitettyyn perustuen Marjukka Borgmanin oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Keskustelun aikana Väinö Matti Miettinen teki seuraavan ehdotuksen, jota Markku Huttunen kannatti - 1. että kirkkoneuvosto purkaa pykälässä 95 tekemänsä nuorisosihteerin valintaa koskevan päätöksen ja

14 14-2. katsoo, että lukuisista yhdenjaksoisista ja yhteensä yli 7 vuotta kestäneistä määräajoista muodostunut Marjukka Borgmanin virkasuhde on muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat hallintojohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Miettisen tekemää esitystä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä EI ääntä ja seitsemän JAA ääntä, joten hallintojohtajan ehdotus tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 136 ERON MYÖNTÄMINEN ANNA-KAISA LAITISELLE TOIMISTOSSIHTEERIN VIRASTA Toimistosihteeri Anna-Kaisa Laitinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 kirjelmän, jossa hän anoo eroa hallintoviraston toimistosihteerin virasta lukien vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty, ettei toimistosihteerin virkaa täytetä. - että Anna-Kaisa Laitiselle myönnetään ero toimistosihteerin virasta lukien. 137 ERON MYÖNTÄMINEN RAILI PURSIAISELLE HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRASTA Henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen on ollut virkavapaalla lukien hoitamassa Järvi-Kuopion seurakunnan kappalaisen viransijaisuutta. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on valinnut Raili Pursiaisen Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen virkaan.. Raili Pursiainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa henkilöstöpäällikön virasta. Henkilöstöpäällikön virka on julistettu haettavaksi mennessä. - että Raili Pursiaiselle myönnetään ero henkilöstöpäällikön virasta lukien.

15 KERTOMUS ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄY- TÖSTÄ VUODELTA 2012 Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Asta Heimon Männistön seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Kertomus testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 8. Männistön seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,, - että kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. 139 KERTOMUS ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Elsa Vartiaisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Elsa Vartiaisen Kaavin seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tehtävänä on testamentin mukaan hoitaa testamentin tekijän sekä suvun hautojen hoito viidenkymmenen vuoden ajan. Loppuosa varoista voidaan käyttää Kaavin alueseurakunnan alueella yksinäisten ihmisten sekä vanhusväestön hyvinvointia tukevalla tavalla ja ensisijaisesti virkistystoimintaan. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä. Kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteessä 9. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvoston päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, -että kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi.

16 KERTOMUS ANNA NISKASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄY- TÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Anna Niskasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Anna Niskasen Säyneisen seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta.. Testamentin tavoitteena on ollut varmistaa Anna ja Veikko Niskasen hautojen ainaishoito. Jos varoja jää, voidaan rahaston varoilla tukea Säyneisen alueseurakunnan toimintaa seurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 10. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. 141 KERTOMUS HANNES JA ALINA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUO- DELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Hannes ja Alina Partasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Hannes ja Alina Partasen Säyneisen seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on rahaston korkotuotolla kunnossa Säyneisen hautausmaalla osastolla 1 olevat hautapaikat ja osastolla 3 olevat hautapaikat ja Loppuosavuosittaisista korkotuotoista voidaan käyttää diakoniatyön johtokunnan parhaaksi katsomalla tavalla Säyneisen alueseurakunnan alueella avuntarpeessa olevien auttamiseen. Kertomus Hannes ja Alina Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 10. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että kertomus Hannes ja Alina Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä merkitään tiedoksi.

17 KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Pekka Partasen rahasto. Rahasto muodostuu Pekka Partasen Riistaveden seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on avustaa nälkää näkeviä lähimmäisiä. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on joutunut pysyvään tai tilapäiseen avuntarpeeseen oman tai perheensä jokapäiväisen toimeentulon suhteen. Kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 10. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. 143 KERTOMUS AUNE HIRVISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄY- TÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Aune Hirvisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aune Hirvisen Kaavin seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston varoja voidaan käyttää avustusten myöntämiseen Kaavin alueseurakunnan alueella diakoniatyöhön. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä. Selvitys testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteessä 10. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

18 18 - että selvitys Aune Hirvisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. 144 KATRI VÄÄTÄISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN Järvi-Kuopion seurakunnalla on Katri Väätäisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Katri Väänäsen Nilsiän seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Nilsiän seurakunnan kirkkoneuvosto on laatinut ehdotuksen Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöiksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt sääntöjä Seurakuntaneuvosto päätti esittää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöiksi on esityslistan liitteenä 11. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöt vahvistetaan liitteen 11 mukaisesti. 145 SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAAMINEN TORIN ALTA Seurakuntayhtymässä on selvitetty mahdollisuutta vuokrata tiloja seurakunnalliseen käyttöön Kuopion torin alta sijaitsevasta kauppakeskuksesta. Johtoryhmän jäseniä vieraili tutustumassa alatorin tiloihin. Tuossa yhteydessä todettiin, että sopiva tila saattaisi olla kauppakeskuksessa Sokoksen päässä sijaitseva n 31 m2:n suuruinen tila.. Tilan sijainti ilmenee esityslistan liitteenä 12 olevasta piirustuksesta. Asiasta keskusteltiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Asiaan suhtauduttiin myönteisesti ja päätettiin, että selvitetään vielä eräitä vuokraamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tällaisia asioita olivat vuokra-ajan pituus ja aukiolovelvoite. Tämän jälkeen asiaa on selvitetty edelleen. Seurakuntayhtymällä on mahdollisuus vuokrata em. tilat. Kolmen vuoden vuokrasopimus on mahdollinen. Seurakuntayhtymän ei tarvitse sitoutua kauppakeskuksen pakollisiin aukioloaikoihin. Vuokran määrä on jyvitetyille punta-alalle, joka on 41,8 m2 seuraava: - pääomavuokra 1 672, 00 /kk - hoitovuokra 209,00 /kk - yrittäjäyhdistyksen pakollinen maksu 62,70 /kk - Yhteensä 1 943,70 /kk Tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2013 talousarviossa. Mikäli vuokrasopimus tehdään alkavaksi vuokrakulut kuluvalta

19 19 vuodelta ovat n euroa. Vuokrakulut voitaisiin vuoden 2013 osalta rahoittaa yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista, jolloin lisämäärärahaa ei tarvita vuoden 2013 talousarvioon. Seuraavien vuosien osalta vuokrakulut voidaan ottaa talousarvioon kiinteistötoimen pääluokkaan. Vuokrattavassa tilassa tapahtuvan toiminnan suunnittelu on perusteltua jättää johtoryhmän tehtäväksi. 1. että seurakuntayhtymä vuokraa 31,8 m2 suuruiseen tilan Kuopion totin alta kolmen vuoden vuokrasopimuksella alkaen esitetyin ehdoin ja 2. että tarvittavat varat, yhteensä euroa osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. 3. yhteisen kirkkoneuvoston edustajana valmisteluun nimettiin Matti Jantunen Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 146 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA että merkitään tiedoksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2012 liitteen 13 mukaisena. 147 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 148 ILMOITUSASIAT 149 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvoston kokous perutaan. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään 149.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18 Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Markku Huttunen Upi Heinonen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Aika Ma 18.12.2017 klo 16.30 17.15 Paikka Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja poissa Upi Heinonen jäsen läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 9.9.2013 klo 16.30 17.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Aika 5.4.2017 klo 16.30 17.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 7.4.2014 klo 16.30 17.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani 2/2017-22.2.2017 Aika: ke 22.2.2017 klo 17.00-18.02 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puheenjohtaja (poistui 24) Antikainen Kirsti Huhtala

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 1 Aika Perjantai 10.2.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Jarmo Tuominen jäsen Helinä Ylikännö Anni

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 30.4.2013 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2013 Sivu 51 Kokousaika Tiistai 30.4.2013 kello 16.30 17.05 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 8.6.2017 klo 16.30 17.30 PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena, poissa Maija Räsänen, varaj. läsnä.

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena, poissa Maija Räsänen, varaj. läsnä. 6/2017-19.9.2017 Aika: ti 19.9.2017 klo 17.00-18.35 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti, poissa Antti Ahonen, varaj.

Lisätiedot

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 Aika Perjantai 12.5.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Helinä Ylikännö Anni Rantalan varajäsen

Lisätiedot