KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika Maanantai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Riitta Huittinen Kauppisen varajäsen poissa Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varajäsen, poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä :stä 125- kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Ulla Remes vs. viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs.hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta

2 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 122 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Upi Heinonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 124 KREMATORION LAAJENNUSHANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Krematorion laajennushanke toteutettiin välisenä aikana. Laajennushanke käsitti polttouuni- ja etuhuonetilan rakentamisen sekä pieniä muutoksia viereisissä entisissä tiloissa. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana johon sisältyi rakennus- ja talotekniset työt sekä uusi polttouuni ja siihen liittyvä laitteisto. Nykyinen polttouuni jäi nykyiselle paikalle ja on käytettävissä varauunina. Laajennushankkeen kerrosala on 67,5 m2 ja tilavuus 256 m3. Rakennus- ja pääsuunnittelijana oli Arkkitehtuura Oy, rakennesuunnittelijana insinööritoimisto Rakennepiste Oy ja lvia-suunnittelijana LVI Planor Oy sekä sähkösuunnittelijana AH Talotekniikka Oy. Pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Lyytinen & Pojat Oy. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana, johon sisältyi rakennus- ja talotekniikan työt sekä polttouuni. Rakennustyömaan vastaavana rakennusmestarina toimi rakennusinsinööri Jari Lyytinen ja seurakuntayhtymän puolelta työmaan valvojana rakennusmestari Pauli Niskanen. Laajennushanke rahoitettiin ottamalla euron laina. Hankkeen toteutuneet kustannukset: urakkahinta euroa kallion louhinta lisä- /muutostyöt euroa yhteensä euroa rakennusurakka suunnittelut rakennuttajakulut yhteensä Kokonaisurakan hintaan sisältyi polttouuni, jonka osuus on euroa. Lisäja muutostöiden osuus 2,8%.

3 3 Yksikköhinta/m ,30 euroa / krs-m2 /m ,63 euroa / m3 Yksikköhinnat ilman polttouunijärjestelmää 9 293,77 euroa / krs-m ,50 euroa / m3 Perustuksen kallion louhinta ei sisältynyt urakkahintaan. Louhinta ja louheen kuljetus tehtiin urakkasopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Rakennusurakan muut lisätyöt koostuvat urakkaan kuulumattomista lisätöistä mm. kaukolämpökanaalin betonikaukalo, puhallinhuoneen korvausilmakanava, savupiippujen pellitykset, keskuspölyimuri yms. Rakennuttajakulut sisältävät mm. pohjatutkimukset, rakennus- ja ympäristölupamaksut, ympäristölupaselvitys, kopiointikulut, kaukolämpökanaalin siirto ja louhintaan liittyvä ympäristörakennusten katselmukset. Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin polttouunin lämmön talteenottojärjestelmän kannattavuusselvitys. Selvityksessä tehtiin laskelma polttouunista vapautuvan lämpöenergian ottamisesta hyötykäyttöön ja siihen tarvittavan järjestelmän investoinnin kustannus. Selvityksen mukaan krematoriouunin vapautuvaa energiaa ei ollut kannattavaa ottaa lämmityskäyttöön tarvittavien lviasinvestointien vuoksi. Hankkeen kustannusarvio oli euroa. Kustannusarvion ylitys euroa / 9,5 %. Kallion louhintaa oli arvoitua enemmän ja ympäristölupaselvityskustannuksiin sekä rakennuttajakuluihin ei varauduttu riittävästi. Talousarvioon varattu määräraha oli 2012 vuodelle euroa ja 2013 vuodelle euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti antaa kustannusarvion tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että krematorion laajennushankeen kustannukset merkitään tiedoksi. 125 OSTOTARJOUS SEURAKUNTAYHTYMÄN OMISTAMASTA PUIJON LUONNONSUOJELUALUEESTA Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. on tehnyt päivätyn ostotarjouksen seurakuntayhtymän omistamasta Puijo III nimisestä luonnonsuojelualueesta. Tarjous ja kartta, jossa ilmenee ko.alueen sijainti, ovat esityslistan liitteenä 1. Tarjouksessa ilmoitettu ostohinta on euroa. Suojelualue sijaitsee Puijon selänteen itärinteellä kolmena määräalana joiden pinta-ala on yhteensä n. 103 ha. Suojelualue on perustettu

4 4 Suojelualueesta seurakuntayhtymä omistaa maapohjan. Puustosta yhtymä on saanut valtiolta korvauksen suojelualueen perustamisen yhteydessä. Alueella ei ole rakennusoikeutta ja metsä on talouskäytön ulkopuolella olevaa suojelumetsää. Seurakuntayhtymän omistuksessa on Kuopion Puijon lll luonnonsuojelualueen lisäksi Rautalammin Hanhitaipaleen kylässä Murronniemi nimisellä tilalla n. 8,6 hehtaarin suuruinen suojelualue. Lisäksi yhtymän hallinnossa on parhaillaan käsiteltävänä 8,4 ha:n suuruisen luonnonsuojelualueen perustaminen Kyrönmäen r:no 2:17 tilalle. Talousmetsää seurakuntayhtymällä on yhteensä n ha. Suojelualueiden omistaminen on seurakuntayhtymän kannalta osoitus ympäristö- ja luonnonarvojen arvostamisesta ja vaalimisesta. Puijon luonnonalueen läheinen sijainti antaa mm. kaupunkilaisten virkistyskäytölle lisäarvoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta katsoi, ettei luonnonsuojelualueen myyminen ole tarkoituksenmukaista. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ostotarjous hylätään. - että Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:n ostotarjous seurakuntayhtymän omistamasta Puijo lll nimisestä luonnonsuojelualueesta hylätään. 126 TUUSNIEMEN JA ALAVAN KIRKON PERUSKORJAUSURAKOIDEN URAKKATARJOUSTEN KILPAILUTUS Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja peruskorjauksen suunnitelmat ovat valmiit ja Alavan kirkon suunnitelmat valmistuvat kesäkuun lopulla. Tuusniemen seurakuntatalon korjaukseen on varattu euroa ja Alavan kirkon korjaukseen euroa vuosille 2013 ja Tuusniemen seurakuntatalon korjaushankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjousten jättöaika oli Tarjoukset pyydettiin jaettuna urakkana eli rakennustekniset työt, putki-, ilmanvaihto- ja säätölaite- sekä sähkötyöt. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana jolle alistetaan edellä mainitut sivu-urakoitsijoina toimivat talotekniikan urakoitsijat. Suunnitelmat ovat olleet nähtävänä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostossa ja viranomaisten myöntämä rakennuslupa on saatu Suunnitelmat on nähtävänä kokouksessa Rakennusteknisistä töistä saatiin ainoastaan yksi tarjous. Vertailutarjousta rakennusteknisistä töistä ei näin ollen saatu. Putkiurakasta tuli 3, iv-urakasta 3 ja säätölaiteurakasta 4 sekä sähköurakasta 5 tarjousta. Tarjousten mukaan hankkeen kokonaiskustannus rakennuttajamenot mukaan lukien on euroa. Talousarvion mukainen määräraha ylittyi euroa eli 31 %. Kustannusarvio ylittyi lähinnä rakennusteknisten ja sähkötöiden osalta. Laadittujen kustannusarvioiden ylittyminen on viime aikoina ollut yleistä. Arvonlisäveron korotuksen vaikutus on n euroa.

5 5 Tuusniemen hankkeen toteuttaminen edellyttää lisämäärärahan hakemista. Suunnitelman karsimisella on mahdollista saada jossakin määrin kustannusta pudotettua, mutta ei kuitenkaan alkuperäiseen kustannusarvioon euroon asti. Uudella kilpailutuksella ja siirtämällä korjaustyö talvityönä tehtäväksi on mahdollista saada todennäköisesti urakkahintoja laskemaan. Edellä mainituista syistä hankkeen rakentamisen aikataulua on perusteltua siirtää hieman ja pitää uusi kilpailutus. Alavan kirkon osalta kustannusarvion pysyvyydestä ei ole vielä tietoa. Tuusniemen ja Alavan hankkeet olisi perusteltua kilpailuttaa samanaikaisesti. Kahden kustannukseltaan merkittävän hankkeen toteuttamisesta päättäminen samanaikaisesti saaduilla urakkahinnoilla antaa laajemman näköalan investointimenoihin sekä auttaa hahmottamaan niiden rahoitusta ja vaikutusta seurakuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen. Hankkeiden kilpailutus on mahdollista järjestää heinä-elokuussa. Rakentamisen aloitus olisi käytännössä lokakuun puoliväli Molemmat hankkeet ovat pääasiassa rakennuksen sisätöitä, joten ne ovat sopivia talvityöhankkeita. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus kilpailutetaan uudelleen samassa yhteydessä Alavan kirkon peruskorjauksen kilpailutuksen yhteydessä heinä-elokuussa. 1. että Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjauksen tarjouskilpailu merkitään tiedoksi ja 2. että Tuusniemen seurakuntatalon ja Alavan kirkon peruskorjaushankkeiden urakkatarjouskilpailut pidetään samanaikaisesti heinä elokuussa Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 127 KETTULANLAHDEN JA RAHUSENKANKAAN ASUNTOTONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyi 22 ja vuonna 2013 erääntyy 8 vuokrasopimusta. Tonteista 10 sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot tarkistettiin ja jokaiselle tontille arvioitiin käypä hinta. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 %:ksi tontin myyntihinnasta.

6 6 Seuraavien asuntotonttien vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2013 aikana. Seuraavat vuokralaiset ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 50 vuotta. Vuokrat on tarkistettu vuoden 2013 tasolle. Kärelampi Lauri ja Sirpa Kettulanlahti Routtu Juha ja Ritva Kettulanlahti Tirronen Hannu Kettulanlahti ,50 (½) Toivanen Vesa Kettulanlahti ,50 (½) Ruotsalainen Matti ja Pirjo Rahusenkangas Ruotsalainen Janne Rahusenkangas Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi jos vuokraaika on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtolunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle em. vuokrasopimusten jatkamista esitetyin ehdoin Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä tekee edellä mainittujen vuokralaisten kanssa asuntotonttien vuokrasopimukset 50 vuodeksi esitetyillä vuosivuokrilla, 2. että vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 128 ASUINRAKENNUSTONTIN KETTULANLAHTI MYYNTI Markku ja Mirja Repo ovat ilmoittaneet halukkuutensa ostaa vuokraamansa asuinrakennustontin Kuopion Kettulanlahden kaupunginosassa osoitteessa Kettulanlahdentie 9. Tontin pinta-ala on 1123 m2. Tontin vuokrasopimus erääntyy Ostotarjous on esityslistan liitteenä 2. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyi vuoden 2012 aikana 22 vuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on indeksikorotuksen jälkeen euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

7 7 Kiinteistö- hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle totin myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi: 1. että Mirja ja Markku Revolle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistama Kettulanlahden kaupunginosassa sijaitseva tontti osoitteessa Kettulanlahdentie 9, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 129 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN MURRONNIEMI RN:O TILALLE Häkkilän Erä ry (entinen Häkkilän Erämiehet ry) anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista viideksi vuodeksi koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistamalla tilalla Murronniemi RN:o maille väliseksi ajaksi. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen vuonna 1997 ja sen pinta-ala on 219 ha. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Hanhitaipaleen kylässä Häkkilän Erä ry:n kanssa tehtyä metsästysvuokrasopimusta voitaneen jatkaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Murronniemi RN:o 4:62 tilasta Rautalammin Hanhitaipaleen kylästä pinta-alaltaan 219 ha Häkkilän Erä ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten, 2. että vuokrana peritään 547,50 euron kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 130 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY:N KANSSA JÄNISMÄKI RN:o TILALLE Pohjois-Soisalon metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta väliseksi ajaksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman tilan Jänismäki RN:o mailla. Tilan pinta-ala 16 ha. Pohjois-Soisalon Metsästysseura ry:llä on ollut ko. tilalle edellinen metsästysvuokrasopimus Vehmersalmen kunnan kanssa. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Vehmersalmen seurakunnalta, mistä johtuen vuokrasopimus esitetään tehtäväksi neljäksi vuodeksi, jolloin sopimus päättyy samaan aikaan aikaisemman sopimuksen kanssa. Pohjois-Soisalon metsästysseura ry:llä on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa metsästysvuokrasopimus johon tämä liitetään. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (0,50 x16 hax5v) 40 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. - että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Jänismäki RN:o pinta-ala 16 ha tilalle Pohjois-Soisalon metsästysseura ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten - että vuokrana peritään 40 euron kertakorvaus. Kirkkoneuvos: Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 131 NILSIÄN KIRKON SÄHKÖASENNUSTEN PERUSKORJAUS- JA VALAISTUKSEN PARANTAMISSUUNNITELMAT Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on euron määräraha Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja sisämaalauskorjauksiin. Kirkon sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen yhteydessä on todettu teknisiä puutteita vahvavirtajärjestelmän kaapeleissa ja sähkö- ja ryhmäkeskuksissa. Tarkastuspöytäkirjassa on edellytetty järjestelmän uusimista. Korjaustyön suunnittelun on aloittanut Nilsiän seurakunta keväällä 2012 ja sitä on jatkettu Kuopion seurakuntayhtymän toimesta 2013 vuoden alussa. Sähkö-

9 9 järjestelmän uusimisen yhteydessä parannetaan myös kirkkosalin valaistusta lisäämällä valaisimia. Valaistuksen uusiminen ja valaisimien lisäys museoviraston lausunnon mukaan on olennainen muutos, joka tulee hyväksyttää kirkkohallituksessa. Korjaus- ja muutostyön pääsuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy ja sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy. Sähkösuunnitelman mukaan kaikki johdotukset ja keskukset uusitaan. Nykyiset kruunut ja seinälampetit kunnostetaan. Kirkkosalin valaistusta lisätään mm. päälaivan kahden kruunun yläpuolelle, lähelle kattopintaa asennettavilla uusilla alaspäin suunnatuilla valaisimilla (4 kpl/kruunu). Lisävalaisimet kiinnitetään kruunun kannatusketjuun. Urkulehterin loisteputkiramppi korvataan kahdella riippuvalaisimella. Samoin alttarin loisteputkirampit uusitaan ja niitä jatketaan yläpäästään, jotta alttaritaulun yläosaan saadaan parempi valaistus. Sisäänkäyntien ulkovalaisimet uusitaan. Lisäksi sähkösuunnitelmaan sisältyy turvavalo- ja paloilmoitinjärjestelmä sekä kameravalvontajärjestelmä. Esityslistan liitteenä 3 on suunnitelmaa koskevat asiakirjaluettelot. Kokouksessa on nähtävänä luetteloissa mainitut suunnitelmat. Kirkkohallituksen lausunnolle lähetetään suunnitelmat kokonaisuudessaan. Kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaan muutossuunnitelmaa koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt suunnitelmat ja päättänyt esittää niiden toteuttamista suunnitelman mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli suunnitelmia Johtokunta päätti esittää suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän peruskorjaukseen liittyvä valaistuksen muutossuunnitelma ja sen yhteydessä tehtävät rakennustekniset työt hyväksytään kokouksessa nähtävänä olevien suunnitelmien mukaisella tavalla ja 2. että yhteisen kirkkovaltuuston korjauksen muutossuunnitelmaa koskeva päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 132 KESKUSSEURAKUNTATALON TULEVAA KÄYTTÖA KOSKEVA SELVITYS Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittava selvitys vuoden 2013 aikana. Selvitykselle on haettu euron lisämääräraha kuluvan vuoden talousarvioon. Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkoval-

10 10 tuustolle lisämäärärahan myöntämistä. Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa Selvitystyöhön liittyen Keskusseurakuntatalosta on laadittu arviokirja ja toimitilaselvitys, jotka annetaan selvityksen tekijän käyttöön. Asiakirjat on laatinut auktorisoitu kiinteistöarvioija Jouko Leinonen. Selvityksen laadinnasta on pyydetty tarjoukset Pöyry Finland Oy:ltä ja Kiinteistökehitys Ko-Va Oy:ltä. Tarjousten perusteella selvitystyö tekijäksi on calittu Pöyry Finland Oy Tarjouspyynnössä on määritelty kiinteistöstrategian mukaiset selvityksen vaihtoehdot: 1. Kiinteistö myydään ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle. Seurakuntayhtymä jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennuksen nykyvaatimusten mukaiseksi. 2. Kiinteistön korkean osan muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi ja matala osa jää nykyiseen käyttöön Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloiksi. 3. Kiinteistölle haetaan kaavamuutoksen kautta lisärakennusoikeutta ja koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi. 4. Kiinteistön peruskorjaus omaan nykyiseen käyttöön ja korkean osan toimistokerroksista oman käytön ylimenevät tilat vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön. Vaihtoehtojen kokonaisselvityksen tavoitteena on saada selkeät laskelmat, seurakuntayhtymän oman päätöksenteon perusteeksi Keskusseurakuntatalon tulevasta käytöstä. Selvitystyön aloituskokous pidettiin Selvityksen on tarkoitus olla valmiina syyskuun alkuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti antaa asian tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Samassa yhteydessä johtokunta valitsi selvitystyölle ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi arviointiasiantuntija Jouko Leinonen, hallintojohtaja Timo Korhonen, rakennusmestari Pauli Niskanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen - että asia merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto

11 KUOPION RUOKA-APU RY:N AVUSTUSANOMUS Kuopion ruoka-apu ry on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 4 olevan kirjelmän, jossa se anoo avustusta yhdistyksen polttoainekustannuksiin sekä siivous- ja hygieniatarvikekustannuksiin. Kuopion ruoka-apu ry toimii yhteistyössä Metro seurakunnan ja yhdistyksen toimipiste on Metro seurakunnan tiloissa Lapinlinnankadulla. Yhdistys jakaa alueen kauppiailta lahjoituksena saatuja elintarvikkeita vähäosaisille. Avustamisen kohderyhmään kuuluu pieneläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita, lapsiperheitä, maahanmuuttajia ja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella syrjäytyneet yhteiskunnasta. Tilapäistä ruoka-apua hakevat myös ihmiset, joita tai heidän perheitään on kohdannut sairaus tai muu kriisi. Yhdistyksessä työskentelee 23 vapaaehtoistyöntekijää, jotka vuorottelevat eri päivinä. Työntekijät ovat jakaantuneet kunkin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan eri tehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat esim. elintarvikkeiden kuljetus, järjestely ja lajittelu siivous, talonmiehen tehtävät ja toimistotyöt. Yhdistys jakaa elintarvikkeita maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja lauantaina. Yhdistys on tällä hetkellä suurin toimija ilmaisruoan jakelussa Kuopiossa. Yhdistys on tehnyt kirjallisen noutosopimuksen 15 kauppiaan kanssa Kuopion alueella sekä Vaasan leipomon ja Arla-Ingmanin kanssa. Elintarvikkeiden noutamiseen käytettävän pakettiauton on sponsoroinut Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Kuopion ruoka-apu ry on anonut Kuopion kaupungilta yleisavustusta vuodelle Kaupunki hylkäsi anomuksen, koska se saapui myöhässä johtuen siitä, että yhdistyksen rekisteröintipäätös saapui myöhässä. Yhdistys on tehnyt kaupungin hylkäävästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kaupungin avun epääminen on merkinnyt käytännössä sitä, että yhdistys on joutunut rahoittamaan mm. polttoainekulunsa ja siivous- ja hygieniatarvikekulunsa vapaaehtoisten yhdistyksen jäsenten toimesta. Em kulut ovat n 400 euroa kuukaudessa. Piispa Jari Jolkkonen, diakoniajohtaja Seppo Marjanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen vierailivat Kuopion ruoka-avun kutsusta yhdistyksen toimitiloissa Tässä tilaisuudessa yhdistys kertoi toiminnastaan ja taloudellisista ongelmistaan. Tilaisuudessa vakuuttauduttiin toiminnan asiallisuudesta ja tarpeellisuudesta. Yhdistyksen toiminnan taloudellinen tukeminen ei ole varsinaisesti seurakunnan tehtävä vaan kaupungin. Yhdistykselle voitaisiin kuitenkin myöntää avustus polttoaine- ym kuluihin, ettei toiminta katkeaisi ennen kuin yhdistys saa kaupungin avustuksen. Avustuksen määrä voisi olla euroa. 1. että Kuopion ruoka-apu ry:lle myönnetään euron avustus ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista

12 12 Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 135 MARJUKKA BORGMANIN OIKAISUVAATIMUS NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTÖSTÄ Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi äänestyksen jälkeen äänin 7 4 nuorisosihteerin virkaan nuorisotyönohjaaja-sosionomi Hanna Ikosen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle ko. virkaa yli seitsemän vuotta hoitaneen nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgmanin. Marjukka Borgman on tehnyt yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä 5. Marjukka Borgman vaatii, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös nuorisosihteerin viran täyttämisestä kumotaan. Lisäksi Borgman vaatii, että hänet valitaan nuorisosihteerin virkaan tai vaihtoehtoisesti todetaan, että hänen virkasuhteensa on suoraan lain nojalla muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi ja jatkuu sellaisena. Vaatimustaan Borgman perustelee sillä, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lain vastainen. Marjukka Borgman katsoo, että hänen virkasuhdettaan on ilman riittäviä perusteita jatkettu useita kertoja määräaikaisena. Asia on mahdollista ratkaista kahdella eri tavalla. Ratkaisevaksi nousee se, onko nuorisosihteerin viranhoidon toistuvalle määräaikaiselle jatkamiselle olemassa riittävät perusteet vai ei. Mikäli nämä perusteet ovat olemassa, on oikaisuvaatimus hylättävä perusteettomana. Mikäli taas katsotaan, ettei riittäviä perusteita ole, on mahdollista todeta, että Borgmanin virkasuhde on muuttunut työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Tässä tapauksessa yhteisen kirkkoneuvoston päätös viran täyttämisestä on purettava, koska sellaisen viran täyttäminen, jossa on vakinainen viranhaltija ei ilman tämän irtisanomista ole mahdollista. Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa lukien. Hänen virkasuhdettaan on tänä aikana jatkettu yhteensä kahdeksan kertaa määräaikaisena. Borgman katsoo, että hänen virkasuhdettaan on jatkettu kuusi viimeistä kertaa niin, että määräaikaisuudelle ei ole ollut olemassa hyväksyttäviä perusteita. Lisäksi hän katsoo, että hänen määräaikaisen virkasuhteensa pitkä kesto yli seitsemän vuotta tukee sen lain vastaisuutta. Tällä perusteella Borgman katsoo, että hänen virkasuhteensa on muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi kirkkolain 6 luvun 8 b :n ja työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentin perusteella ja jatkuu automaattisesti myös yli. Edelleen Borgman katsoo, että hänen irtisanomiselleen ei ole olemassa kirkkolain 6 luvun 8 a :n mukaisia perusteita. Lisäksi Marjukka Borgman katsoo, että päätös, jolla yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut nuorisihteerin virkaan Hanna Ikosen on lain vastainen. Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa lukien. Hänen virkasuhdettaan on tänä aikana jatkettu määräaikaisesti yhteensä kahdeksan kertaa. Näistä kaksi ensimmäistä määräaikaisuutta ja ovat selkeästi perusteltuja, koska

13 13 Borgman toimi viransijaisena viran vakinaisen haltijan ollessa virkavapaalla. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo että sen jälkeen kun viran vakinaiselle haltijalle myönnettiin ero nuorisosihteerin virasta, määräaikaisuudelle ei ole ollut hyväksyttävää perustetta. Marjukka Borgmanin väite ei pidä paikkaansa. Kun määräaikaisuutta jatkettiin kolmannen kerran väliseksi ajaksi, sitä perusteltiin tarpeella selvittää nuorisosihteerin viran asemaa ja tehtävä sekä sitä voidaanko virka jättää täyttämättä. Sama perustelu pätee myös seuraaviin määräaikaisuuksiin. Nuorisosihteerin ja koko yhteisen nuorisotyön asema ja tarpeellisuus ovat olleet selvittelyn alla oikeastaan koko sen ajan, kun Marjukka Borgman on hoitanut nuorisosihteerin virkaa. Kuopion seurakuntayhtymässä on laadittu strategioita talouden tasapainottamiseksi vuodesta 2005 lähtien. Tästä lähtien myös nuorisosihteerin viran tarpeellisuus on olut selvittelyn alla. Seurakuntayhtymässä on myös toteutettu mittava rakenneselvitys vuosien aikana. Rakenneselvityksessä selvitettiin myös yhteisen nuorisotyön ja nuorisosihteerin viran tarpeellisuutta. Tämä selvitystyö johti myös siihen, että yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle nuorisihteerin viran lakkauttamista. Nämä seikat ovat olleet syynä siihen, että virka on toistuvasti täytetty määräaikaisena. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti , ettei nuorisosihteerin virkaa lakkauteta. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto tarkisti nuorisosihteerin viran tehtäviä, teki niihin joitakin täsmennyksiä ja julisti viran haettavaksi. Myös oikaisuvaatimuksen tekijä Marjukka Borgman haki virkaa. Tässä vaiheessa hänellä ei ollut huomauttamista viran haettavaksi julistamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi nuorisosihteerin virkaan Hanna Ikosen. Marjukka Borgman väittää oikaisuvaatimuksessaan, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös on lainvastainen. Lisäksi Borgman katsoo, että hän on ollut hakijoista kaikkein pätevin ja täyttää parhaiten viranhaltijalle asetetut vaatimukset. Väitteet eivät pidä paikkaansa. Yhteinen kirkkoneuvosto on toimivaltainen täyttämään nuorisosihteerin viran. Nuorisosihteerin virkaan on valittu henkilö, joka täyttää viran kelpoisuusehdot. Yhteinen kirkkoneuvosto on käyttänyt harkintavaltaansa valitessaan nuorisosihteerin virkaan siihen tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön hakuilmoituksessa mainittujen valintakriteerien, hakijoista haastattelussa saadun vaikutelman ja soveltuvuustestien perusteella. - että edellä esitettyyn perustuen Marjukka Borgmanin oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Keskustelun aikana Väinö Matti Miettinen teki seuraavan ehdotuksen, jota Markku Huttunen kannatti - 1. että kirkkoneuvosto purkaa pykälässä 95 tekemänsä nuorisosihteerin valintaa koskevan päätöksen ja

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.10.2013 klo 18.00 20.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot