KUNTATIEDOTE N:O 3/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATIEDOTE N:O 3/2004"

Transkriptio

1 KUNTATIEDOTE N:O 3/2004 Tässä numerossa: Puhelinnumeroista ym Kesätyöpaikat haettavana... 2 Nuorten kesätyöllistämistuki... 3 Palvelustrategia, päivähoitopaikat. 4 Ympäristölautakunta tiedottaa... 5 Kunto- ja virkistysviikko ym Perhon Kehitysyhtiö Oy tiedottaa... 7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma... 8 Liikennetiedote... 9 K-P:n Maaseutuopisto tiedottaa... 9 Maataloustoimisto tiedottaa Perhon 4H tiedottaa Vapaa-aikatoimi ym. tiedottaa Lukemisen iloa Perholaisen parissa! TIESITKÖ, että Perhossa toimii Kuljetus Janne Laajala Tmi. Puoliperävaunukuljetukset raskaalla kuljetuskalustolla. TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA Puhelinnumeromme ovat muuttuneet. Tiedote uusista puhelinnumeroista on jaettu kotitalouksiin. Lääkärin vastaanotto puh ajanvaraus ma-pe klo 8-10 Myös suorat alanumerot ovat käytössä. Uudet numerot ovat muotoa: 8883 ja loppuosat samat kuin ennen. Ilta- ja viikonloppupäivystys Tunkkarin terveyskeskuksessa, puh Terveystarkastaja Satu Luoma, puh tai Nyt perustamaan vanhempainyhdistystä! Kirkonkylän ja Kokkonevan koulujen yhteisen vanhempainyhdistyksen perustava kokous pidetään to klo Perhonsalissa. Mukana Vanhempainliitosta Johanna Artola. Aloitamme kahvitarjoilulla Tervetuloa! Opettajat Kunnanhallitus tiedottaa Kuljetus Janne Laajala Tmi Peltokankaantie OKSAKOSKI puh Seuraava Perholainen ilmestyy , aineisto jätettävä viimeistään Toimitus: Perhon kunta, Kunnanvirasto, Armi Kirvesmäki, puh tai sähköpostitse Painatus: Kauhavan Kirjapaino Opiskelustipendihakemuksia tuli määräaikaan mennessä 126 kpl, joista hyväksyttyjä hakemuksia 123 kpl. Stipendit on maksettu maaliskuun loppuun mennessä hakijoiden tileille. Työmatka-avustukset ovat laskentavaiheessa ja ne pyritään maksamaan huhtikuun loppuun mennessä. Keski-Pohjanmaan verotoimiston Kaustisen toimipaikan uusi aukioloaika alkaen klo 9-15 Perhon kunnan puhelinnumerolehtinen on jaettu joka kotiin Painovirhepaholainen oli iskenyt Kiinteistö- ja palopäivystyksen numeroon, eli oikea numero on (tee korjaus ko. lehtiseen, niin vältyt soittamasta väärään numeroon). PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh ~Telefax 888 1

2 KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Etsimme reippaita ja oma-aloitteisia ensisijaisesti yli 18-vuotiaita opiskelijoita: 1. Tekniselle osastolle, a) tekniseen toimistoon teknisen alan opiskelija, jolla n. kahden vuoden opinnot suoritettu. Harjoitteluaika 3 kk. Palkkaus TES:n mukaan. b) 5-6 kesätyöntekijää kiinteistöjen ja urheilu- ja ja ulkoilualueiden hoitotehtäviin kesä-elokuulle 2. Sosiaaliosastolle - leiriohjaajia ajalle ja Mikäli sinulla yli 18 v. nuori on subjektiivinen oikeus toimeentulotukeen, työllistämme Sinut kesäkuukausille. 3. Sivistysosastolle a) Museoon esittelijä, museo auki ke-su klo , b) Vapaa-aikatoimistoon kesätyöntekijä, tehtävinä mm. nuopparin ohjaus keskiviikko-, perjantaija sunnuntai-iltaisin sekä leireillä ohjaajana toimiminen yms. ja vapaa-aikatoimessa järjestettävät tapahtumat. Ilta- ja viikonlopputyötä. c) Ulkoilukeskukseen kesätyöntekijä, sisältäen mm. ruoanlaittoa ja siivousta, valmius myös ilta- ja viikonlopputyöhön d) Ohjaajia alle 12-vuotiaiden leireille sekä kansainväliselle taideleirille ja uimakouluun e) Kirjastoon 2 työntekijää, valmius myös iltatyöhön ja sunnuntaityöhön (1 kk) Yhteydenotot ja lisätiedot: 1. tekninen johtaja, puh tai rakennusmestari , 2. sosiaalityöntekijä , 3) a-d) nuoriso-kulttuurisihteeri ja e) hallintojohtaja Työaika 6,5 h/päivä ja palkkaus 500 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava klo mennessä, os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, Perho. Kuoreen merkintä "kesätyöpaikka". Kunnanviraston ovessa julkaistaan 6.5. niiden henkilöiden nimet, jotka tulevat valituiksi kunnan kesätöihin. Valituille ilmoitamme myös henkilökohtaisesti. Muistathan, että kunnanviraston seinässä olevaan metalliseen postilaatikkoon voit jättää myös postia. Palvelukeskus Jalmiinakodissa, asumisyksikkö Aamuruskossa ja kotipalveluyksikössä tarvitsemme eri tehtäviin LOMITTAJIA Jos olet hoito-/keittiöalan ammattilainen tai alan opiskelija tai muuten kiinnostunut hoito-, huoltotai keittiöalasta, toimita hakemuksesi joko Jalmiinakotiin tai sosiaalitoimistoon klo mennessä. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelijoilla suoritettujen lukukausien määrä ja aika jona pystyisi toimimaan lomittajana. Palkkaus ja työehdot ovat kunnallisen työehtosopimuksen mukaiset. Lisätietoja antavat Jalmiinakodin osalta Pirkko A. Hietaniemi, puh tai , Aamuruskon osalta Seppo Ahvenkoski, puh ja kotipalvelun osalta Vuokko Möttönen, puh

3 NUORET KESÄTÖIHIN PERHOSSA Nuorten kesätyöllistämistuki 2004 toimintaan varatulla määrärahalla mahdollistetaan 90 nuorelle kesätyötä kuukauden ajaksi. Tukeen oikeuttava nuori hakee työtä perholaiselta työnantajalta. Työnantaja palauttaa alla olevan hakulomakkeen kunnan infoon mennessä. Lomakkeella ilmoitetaan kesätyöhön palkattavat nuoret. Käsittelyn jälkeen päätös tuesta annetaan työnantajalle, joka ottaa yhteyden nuoreen ja ilmoittaa työllistämispäätöksestä. Kesätyöllistämistuen ehdot: Nuorelta edellytetään peruskoulun oppimäärän suorittamista - vuonna -87 ja ennen syntyneet opiskelijat - opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan Tukea myönnetään vain rekisteröidyille yrityksille sekä maatiloille. Myös yhden oman perheenjäsenen työllistämiseen, jos kyseessä on todellinen työvoiman tarve. - tukea ei myönnetä kotitalouksille - ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen (= mm. kevään 2004 abiturientit) - kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden Nuorta kohden voi saada tukea vain yhden työssäolokuukauden ajaksi välisenä aikana. - työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä tositteita tai tilitoimiston antamaa laskelmaa vastaan. Maksupäivät heinä-, elo- ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. Työllistämistuen maksatukseen viimeinen päivä on Tuki on palkka- ja palkan sivukuluista: - perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 170 euroa/kk - ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 340 euroa/kk NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HAKULOMAKE Työnantaja täyttää. Työllistettävän nimi Syntymävuosi Opiskelu syksyllä 2004 Oma perheenjäsen ( ) jatkuu ( ) hakee ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Työnantaja Tilinumero Perhossa Yhteyshenkilön allekirj. puh. Hakemukset palautetaan viimeistään maanantaina kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh

4 Perhon kunta on päättänyt teettää palvelustrategian vuoden 2004 aikana. Lähtökohtana palvelustrategian laatimiselle oli kunnan talouden tilan nopea heikkeneminen. Palvelustrategiatyön tavoitteeksi asetettiin seuraavat: - Määritellä yhteinen visio kunnan roolista ja tehtävistä palvelujen järjestämis-, jakelu- ja tuotanto-organisaationa - Arvioida kunnan palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia palvelujen järjestämistapoihin lähitulevaisuudessa - Kartoittaa kuntien järjestämien palvelujen nykytilanne - Tehdä ehdotuksia kunnan palvelujen järjestämis-, jakelu- ja tuotanto-organisaation kehittämiseksi ja tehostamiseksi - Arvioida uusien toimintamallien taloudellisia vaikutuksia yhteistyömallien ja 3550 kehittämiskohteiden valinnan tueksi Palvelustrategian laadinnassa on otettu huomioon myös kunnan elinkeinostrategian linjaukset. Projektia ohjasi 3150 kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä, johon kuuluivat: 2950 Matti Kellokoski (pj.), Antti Hietaniemi, Markku Sahipakka, Veikko Tiala, Leena Hietaniemi, Väinö Syrjälä, Antti Vehkalampi, Matti Louhula, Hannu Aho, Juha Ilvesaho (henkilöstön edustaja), Timo Tallila sekä Seija Kinnunen (siht.). Työn toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella konsulttitoimisto Yritystaito Oy. Työn kuluessa Perhon kunnan palvelutuotannon nykytilaa selvitettiin tilastovertailujen avulla, asiakaskäynnein ja keskeisten viranhaltijoiden haastattelujen avulla. Nykytila-analyysi ja uudet ratkaisu- Perholainen 3/2004 PALVELUSTRATEGIA asukasta vaihtoehdot käytiin läpi toimialakohtaisissa työseminaareissa. Perhon kunnan taloudellinen tila heikentyy nopeasti. Talouden tasapainottamisen tarve on todellinen, jotta käyttötalouden menot ja tulot saataisiin tasapainoon. Perhon kunnan nettokäyttömenot kasvat nopeasti ja samanaikaisesti asukasluku vähentyy. Pitkällä aikavälillä tämä kehitys on tuhoisaa, sillä asukaslukukäyrä on pitkällä aikavälillä todellisuudessa myös veroluontoisten tulojen käyrä, koska Perhon kunta on verotulotasauksen saaja ja se maksetaan asukaslukuperusteisesti. Asukasluvun ja käyttömenojen kehitys Väkiluku Toimintamenot (netto), deflatointi vuoden 1999 tasoon Perhon kunnan palvelutuotannon kustannusvertailu sekä väestömuutosten kunnallistaloudellisten vaikutusten analyysi tehdään strategian yhteydessä. Palvelustrategian ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Lisäksi strategiaa käsitellään valtuustoseminaarissa , missä toimialakohtaiset toimenpide-ehdotukset joutuvat vakavaan harkintaan. Palvelustrategia valmistuu toukokuussa ja kunnanvaltuusto hyväksyy sen kesäkuussa. Ohjausryhmä Jos lapsellasi ei ole tällä hetkellä päivähoitopaikkaa, mutta tarvitset sellaisen ensi syksynä, on aika PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMISEEN Hakuaika päättyy Perhossa päivähoitoa on mahdollista saada * perhepäivähoidossa 0-6 vuotiaille * päiväkodissa 3-6 vuotiaille Päivähoitohakemuksia ja lisätietoja saat Päiväkodilta ma-to klo 9-12 puh tai /Ukskoski sekä sosiaalitoimistosta Tarja Pannulalta, puh

5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TIEDOTTAA RAKENNUSTYÖMAA Kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa ja rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa on saavuttanut lainvoiman voidaan ryhtyä rakentamaa. Myönnetyssä rakennusluvassa on usein asetettu määräyksiä työn toteuttamisesta, mm. aloituskokous ja vastaavien työnjohtajien hyväksyminen. Työmaasuunnitelma Pienrakentajan on syytä laatia suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan avustuksella työmaasuunnitelma, jossa suunnitellaan tontin rakennusaikainen käyttö. Maamassojen kuljetus ja varastointi Rakennusmateriaalien varastointi Työmaasuojat Jätehuollon järjestäminen Säilytettävät puut Mahdollisesti purettavat rakennukset Kulkutiet Rakennusaikaiset vesi- ja sähköliittymät Aloituskokous Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen varsinaista rakennustöiden aloitusta tulee rakentajan järjestää lupaehtojen mukainen työmaan aloituskokous. Kokoukseen kutsutaan vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajan valvoja ja rakennusvalvonnan edustaja. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvontaviranomainen. Työmaa käynnistyy maanrakennustöillä, joka vaikuttaa ympäristöön äänen, liikenteen, pölyämisen ja mahdollisesti tärinänkin osalta. Rakentamisesta on syytä tiedottaa lähinaapurustoon. Työmaalle näkyvään paikkaan on asennettava työmaakilpi, johon merkitään toteutettavan kohteen perustiedot. Valvontatehtävien jakautuminen Rakennuttajan valvonta Rakennustyön aikana rakennuttajan tehtävänä on valvoa työmaata sekä edistää urakoitsijan sopimuksentäyttövelvollisuutta. Pientalohankkeessa rakennuttajan tehtävä ja vastuu lankeaa pienrakentajalle itselleen. Hän voi palkata avukseen rakennuttajatehtävien hoitajan ja valvojan. Valvonnan tavoitteena on pitää huoli siitä, että rakennustyö tehdään suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mikäli rakennuttaja itse palkkaa vastaavan työnjohtajan, voidaan valvontatehtävä määritellä hänen sopimuksessaan. Jos kysymyksessä on urakkamuoto, jossa urakoitsija tai projektinjohtokonsultti hoitaa vastaavan työnjohtajan tehtävät, kannattaa pienrakentajan harkita erikseen valvojan palkkaamista työmaalle omaksi edustajakseen. Valvojan työ ei ole tällöin kokopäivätoimista. Työtehtävät sekä vastuut on syytä sopia kirjallisesti. Työmaan valvojan tulee edistää töiden sujumista sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Tämän vuoksi valvojalla on oikeus puutua mihin tahansa rakennustyön tekemiseen liittyvään asiaan. Valvojalla ei ole oikeutta vaatia muutoksia hyväksyttyjen suunnitelmien tai urakkasopimusten mukaiseen työn kulkuun ilman rakennuttajan suostumusta, jolloin asiasta on sovittava myös urakoitsijan kanssa. Myös suunnittelijoiden osuudesta työmaan valvontaan on tärkeää sopia. Rakennustyön laadun varmistamiseksi pienrakentajan tulee sopimusteitse määrittää tarkasti rakennushankkeeseen osallistuvien eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet suunnitteluprosessin aikana, työn johtamisessa ja valvonnassa, urakoiden suorittamisessa sekä materiaalien hankinnassa ja toimituksissa. Ilman yksiselitteisiä sopimuksia kaikki vastuu kanavoituu lopulta hankkeen rakennuttajalle eli pienrakentajalle itselleen. Vastaava työnjohtaja Jotta tuleva rakennushanke sujuisi suunnitelmien ja rakennusluvan hengen mukaisesti, tarvitaan työmaalle töiden etenemistä valvova vastaava työnjohtaja, joka valvoo työmaan etenemistä. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on varmistaa, että rakentamiselle asetetut säännökset ja määräykset toteutuvat ja että hanke toteutuu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Lakisääteisten tehtävien lisäksi hänen kanssaan voidaan sopia pääsuunnittelijan tehtävien hoidosta, avustamisesta rakennusluvan hankinnassa, urakkasopimusten laadinnassa ja muissa rakennushankkeen käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Myös työmaan johtamisesta ja työsuojelun järjestämisessä voidaan usein sopia vastaavan työnjohtajan kanssa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hakemuk-sesta kohteelle vastaavan työnjohtajan. Mikäli vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkaama henkilö on tärkeää valita kohteeseen erillinen valvoja hoitamaan rakennuttajan edunvalvontaa. KVV-vastaava KVV-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön viemäri- ja vesilaitteistojen asennustöitä. Hän vastaa siitä, että laadittuja suunnijatkuu sivulla 6 5

6 Jatkuu sivulta 5 telmia ja työn suorituksia koskevia määräyksiä noudatetaan. Kiinteistöllä on oltava viranomaisten hyväksymä KVV-työnjohtaja ennen vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyön alkua. KVV-työnjohtaja on usein urakoitsijan palkkaama henkilö. Siksi rakennuttajan on tärkeää huolehtia laadunvarmistuksesta oman palkkaamansa valvojan avulla. Valvontatyöstä voi usein sopia LVI-suunnittelijan kanssa. IV-vastaavan valvonta Omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmät monipuolistuvat ja samalla asennettava tekniikka laajenee joten viranomaiset ovat vähitellen alkaneet vaatia myöskin IV-töistä vastaavan työnjohtajan mukanaoloa hankkeessa. Tehtäväsisältö on ilmanvaihtolaitteistojen osalta sama KVV-työnjohtajalla vesi- ja viemärilaitteiden osalla. Pääsuunnittelijan valvonta Pääsuunnittelija ohjaa ja valvoo eri suunnittelun osaalueiden yhteensopivuutta suunnittelu- ja rakennusaikana. Sotaveteraaneja, sotainvalideja, heidän puolisoitaan sekä leskiään kutsutaan Perhon Ulkoilukeskukseen KUNTO- JA VIRKISTYSVIIKOLLE Kuntoviikon ohjelma on kuten aikaisempinakin vuosina. Kuntoviikko on osallistujille maksuton. Kokoontuminen Ulkoilukeskuksessa maanantaina klo Mukana leirivarustus sekä liinavaatteet. Korsuiltaa vietetään keskiviikkona klo 19.00, johon kaikki kutsutaan! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.6. mennessä Maija Möttöselle, puh Tervetuloa! Perusturvalautakunta Perhon keskuskoulun Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry järjesti KEVÄTARPAJAISET. Arvonta suoritettiin yökoulun yhteydessä. Onni suosi seuraavia: Polkupyörä 398 Leena Koskela Kännykkä 730 Raimo Urpilainen Posliiniastiat 563 Juulia Kinnunen Sisälämpömittari 275 Sofia Koto Täytekakku 494 Leo Jänkä Kampaamo-lahjakortti 808 Niina Peltokangas Poppana 625 Pasi Kanniainen Poppana 708 Mia Salo Palovaroitin 203 Aino Hietaniemi Palovaroitin 359 Markku Anttila Tuotekori 391 Eeva Kivelä Kakku 515 Merja Aho Kakku 934 Terttu Lassila Kakku 185 Heli Harsunen OP:n kassi 984 Markus Riihimäki Maljakko 717 Sanni Ketola Tulilatva 999 Matti Peltokangas Ihonhoitotuotteita 70 Anssi Kivelä Heijastinliivi 327 Heimo Kalliokoski Nalle 416 Niko Maanselkä Tupperware-astiat 608 Matti Hietala Lounaslippu 572 Terhi Kanninen Lounaslippu 871 Vesa Rajala Kuumajuomalasit 436 Kerttu Huopana Retkijuomapullo 434 Eila Viitala Pilkkionki 51 Onni Hirvonen Creme Bonjour-kirja 1066 Irja Rauhala Suklaarasia 418 Vieno Viitala Talipallolintulauta 370 Niko Pannula Kuivakukka-asetelma 957 Lasse Haapala Perho-taulu 437 Timo Huopana Perho-taulu 1004 Pirkko T. Hietaniemi Perho-taulu 1160 Mikko Viitala Kipsihevoset 570 Pauli Vasalampi Valokuvakehys 381 Marjatta Mäkelä Jälkiruokakulhot 941 Lauri Haukirauma Kynttilä 160 Jorma Isomöttönen Shampoo 561 Tommi Pitkäaho Pilkkitarvikkeet 698 Irja Kiviaho Kännykkäteline 1031 Mari Mäenpää Pääsiäiskoriste 288 Ellen ja Kaisla Itäniemi Pikkukakku 713 Sanni Ketola Lasten fleecepipo 349 Tuula Vuori Lähivakuutuksen lippis 532 Maija Ahvenkoski Lähivakuutuksen lippis 77 Veikko Tiala Lähivakuutuksen lippis 536 Sinikka Linna Lähivakuutuksen pipo 1032 Taito Peltokangas Lähivakuutuksen pipo 131 Saara Taipale Lähivakuutuksen pipo 579 Minna Kytölä Kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille! Arpajaisten tuotto käytetään keskuskoulun oppilaiden hyväksi. 6

7 PERHON KEHITYSYHTIÖ OY TIEDOTTAA YRITYSTEN JA YRITTÄJIEN YHTEIS- TYÖHÖN UUTTA POTKUA Perhon yritysten ja yrittäjien välille tavoitellaan uutta potkua. Sitä syntyy mm. erilaisten tapahtumien, koulutustilaisuuksien, messu- ja tutustumismatkojen kautta. Tämän vuoden puolella järjestettyihin Ulkoilukeskuksen laskiaisriehaan ja Salamajärven Retki Oy:n kuutamohiihtoon osallistui runsaasti väkeä. Käytännön vetovastuuta hoitavat Perhon Yrittäjät ry, kehitysyhtiö, kunta, sponsorit ja yrittäjät itse. Lisäksi elinkeinojen tulevaisuusohjelmassa on sitouduttu siihen, että viranhaltijat, toimihenkilöt ja luottamushenkilöt arvostavat alueellaan toimivia yrityksiä ja edesauttavat omilla toimillaan niiden menestymistä ja uusien syntymistä. PERHON YRITTÄJÄT RY AKTIVOI TOIMINTAANSA Perhon Yrittäjät ry on käynnistänyt tämän vuoden toimintansa aktiivisesti. Sen uutena puheenjohtajana on aloittanut Jarmo Möttönen ja sihteerinä Jorma Koivuniemi. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Mauri Minkkinen (vpj.), Taina Isomöttönen, Aila Kaurio, Markku Maanselkä, Lauri Pohjonen ja Eila Viitala. Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös kehitysyhtiön toimitusjohtaja ja tarpeen mukaan eri sidosryhmien asiantuntijoita. Yrittäjät ry kutsuu kaikkia yrittäjiä yhdistyksen toimintaan mukaan. Jäsenmaksu vuodessa on pienimmillään 113, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenmaksun maksamalla saa paljon paikallisia tai aluejärjestön tarjoamia etuja. Lisäksi Suomen Yrittäjien palvelut ovat käytettävissä osoitteessa yrittajat.fi. Uutena palveluna on aloittanut lisäetuna synet.plus, johon pääsee yllämainitun yrittajat.fi-osoitteen kautta. Synet.plus tarjoaa todella paljon hyvää tietoa. Kannattaa tutustua vaikka kunnantoimistossa, mikäli ei vielä ole omia tunnuksia. Perhon Yrittäjät ry:n toimintaan on viime viikkoina liittynyt ainakin 12 uutta jäsentä. Uskon, että kehitys jatkuu samansuuntaisena. YRITTÄJYYSKAHVIT SUUNNIT- TEILLA Tulevaisuusohjelman ohjausryhmän kokouksessa tuli esille seuraavanlainen idea. Kerran kuukaudessa pidettäisiin kunnantoimistossa yrittäjyyskahvit -työnimellä alustavasti nimetty tilaisuus, johon osallistuisivat kaikki halukkaat yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat. Lisäksi paikalla olisi kunnan luottamushenkilöitä, yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäseniä, kunnanjohtaja, kehitysyhtiön toimitusjoh- taja, ypp-pisteen yritysneuvoja, kunnan viranhaltijoita jne. Yrittäjyyskahvit olisi vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ilman asialistaa, puheenjohtajaa ja sihteeriä. Kahvinjuonnin lomassa keskusteltaisiin ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista, joita osallistujilla olisi mielessä. Ottakaa kantaa, mikä olisi hyvä päivä ja kelloaika, kuukauden 1. tai viimeinen maanantai klo 9.00, vai mikä? Tarkoitus tietenkin on, että mahdollisimman moni voisi osallistua keskusteluun. Soita /Esko Kivelä tai käy kertomassa mielipiteesi! PERHON ELINKEINOJEN TULE- VAISUUSOHJELMA 2010 Perhon elinkeinojen tulevaisuusohjelma vuoteen 2010 saakka on valmistumassa. Sen on valmistellut kymmenhenkinen, kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat Väinö Syrjälä (pj), Antti Hietaniemi, Harri Honkonen, Matti Kellokoski, Rauni Kivelä, Matti Louhula, Markku Maanselkä, Markku Sahipakka, Timo Tallila ja Esko Kivelä (siht.). Ohjelmaluonnosta on esitelty Perhon Yrittäjät ry:n hallitukselle, kehitysyhtiön hallitukselle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kaikki tahot ovat saaneet ottaa siihen kantaa ja esittää mielipiteitään. Kunnanvaltuusto hyväksyi tulevaisuusohjelman kokouksessaan alkuvuodesta ja se on nyt menossa painoon ja käytännön toteutukseen. Maatalouden osio sisältyy myös tulevaisuusohjelmaan. Allaolevat asiat koskettelevat pääosin muuta yritystoimintaa. TULEVAISUUSOHJELMAN KES- KEISIÄ AJATUKSIA Tavoitteena on, että kunta kohtaa yrittäjän ja elinkeinoelämän kaikilla eri kunnallis-hallinnon sektoreilla. Jokainen viranhaltija ja luottamushenkilö tekee omalla sarallaan arvokasta elinkeinopolitiikkaa. Perhon kunta, sen viranhaltijat ja luottamushenkilöt arvostavat alueellaan toimivia yrityksiä ja edesauttavat omilla toimillaan niiden menestymistä ja uusien syntymistä. TAVOITTEET Metalliteollisuudessa luodaan tai uudistetaan 15 työpaikkaa. Mekaanisen puuteollisuuden alalle luodaan tai uudistetaan 30 työpaikkaa. Veneteollisuuden toimialaa vahvistetaan. jatkuu sivulla 8 7

8 Jatkuu sivulta 7 Alueen yritysten viennin määrää kasvatetaan. Yritysten lukumäärä pidetään vähintään nykytasolla. Yritysrakennetta monipuolistetaan. Palveluyrityksiin luodaan tai uudistetaan 20 työpaikkaa, samalla edistetään toimitilaratkaisuja. Matkailualan yrityksiin luodaan tai uudistetaan 5 työpaikkaa. KEINOT Olemassa olevien yritysten tukeminen. Yrittäjäilmapiirin parantaminen. Myönteisen kehittämisilmapiirin aikaansaaminen. Uusien yritysten hankinta, aloittavien yritysten tukeminen. Aktiivinen kasvuyritysten kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus ja uusien yritysten perustaminen. Alihankintatoiminnan ja osatoimittajien kehittäminen ja verkostoituminen. Osaamisen tason nostaminen kouluttautumalla. Yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen. Työperäisen paluumuuton aktivointi. Oppilaitoksista valmistuvien juurruttaminen alueen elinkeinoelämään. Perholainen 3/2004 KEHITYSYHTIÖN RAHOITUS JA TOIMINTA- PERIAATTEET Kunnan avustus vuodessa. Omia tuloja. Suurempiin hankkeisiin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset. TOIMENPITEITÄ Oppisopimuskoulutukseen kuukausikorvaus 200 /kk. Määräaikainen kokeilu. TE-keskuksen liiketoiminnan kehittämispalveluihin tukea 50 %. Koulutukseen mahdollisuus myöntää tukea. Rekrytointiavustus 200 /kk vuoden ajaksi lisähenkilökuntaa palkkaaville yrityksille. Maksetaan jälkikäteen, kun lisähenkilön työsuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden. Lainaa enintään /yritys. Viideksi vuodeksi, korko euribor %. Vakuudet, liiketoiminta-suunnitelma, kannattavuuslaskelma ja tilinpäätöstiedot hakemuksen liitteeksi. Aloittavilta yrityksiltä pyydetään Te-keskuksen tekemä ProStart. Vuokrasopimusneuvottelut hoidetaan, muissa toimitilaratkaisuissa avustetaan. Teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen. Yrittäjäyhdistyksen toiminnan vauhdittaminen, yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen. Aktiivinen, pitkäjänteinen elinkeino- ja kehittämistyö. Esko Kivelä VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VALMISTUNUT Perhoon on valmistunut lakisääteinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa käsitellään lähiaikoina kunnan päättävissä elimissä ja valtuusto päättää kevään kuluessa hyväksymisestä, minkä jälkeen sitä käytetään ohjeena vesi- ja viemärilaitoksen kehittämistyössä. Suunnitelmassa esitetään vesihuollon kehittämisen periaatteet vuoteen 2025 ja täsmällisemmin vuoteen Suunnitelmaa on kuitenkin tarkoitus tarkistaa muutaman vuoden välein ja aina, kun vesihuollon olosuhteet muuttuvat. Vedenhankintapuolella ei ole oleellista lisärakenta-mistarvetta ole ja vedenhankinta ja jakelu hoidetaan pääpiirteissään nykyiseen tapaan. Tulevaisuudessa suurimmat kustannukset aiheutuvat johtoverkon saneerauksesta ja uudelleen rakentamisesta ja tämä aiheuttanee tarvetta vesimaksujen korottamiseen jossain määrin. Jätevesiviemäröintipuolella on tarkoitus laajentaa viemäriverkostoa myös haja-asutusalueelle, Möttöseen ja Oksakosken suuntaan. Tarpeen tähän aiheuttaa voimaantullut asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia kiinteistöille joka tapauksessa. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on kuitenkin riittävä, mutta puhdistamoa samoin kuin johtoverkostoa joudutaan ikääntymisen vuoksi saneeraamaan lähivuosina. Jätevesien johtamisen ja käsittelyn kustannukset tulevat nousemaan selvästi nykytasosta. Täsmällisemmin asia on kuitenkin arvioitavissa vasta varsinaisten rakentamissuunnitelmien valmistuttua. Asiaan vaikuttaa myös se, missä määrin rakentamiseen on saatavissa valtion ja EU:n tukea. Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle jää tulevaisuudessakin noin 500 taloutta (1680 as). Kiristyvistä puhdistusvaatimuksista johtuen kaikille näille kiinteistöille on rakennettava asetuksen mukaiset toimivat puhdistamot vuoden 2014 alkuun mennessä (maasuodattamo tai pienpuhdistamo). Tästä aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan keskimäärin /talous. Lisäksi tulevat jatkuvat hoitokustannukset ja uuden rakentaminen tai saneeraus vuoden välein. Kustannukset vaihtelevat kuitenkin olosuhteiden mukaan. Taloryhmien tai naapurusten kannattaakin usein rakentaa yhteistoimin jätevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmä. Asiaa kannatta harkita aina, kun talouksien keskimääräinen etäisyys toisistaan on noin 200 m tai vähemmän. Laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma on nähtävissä kunnan teknisessä toimistossa virka-aikana. 8

9 LIIKENNETIEDOTE Muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä... Pyöräilykausi alkaa - myös kypärät käyttöön! Kypärä suojaa päätäsi vain päässäsi - ei pyöränsarvessa! Vanhemmat muistattehan vastuunne: mopolla ajaminen vaatii mopokortin suorittamista ja 15 vuoden ikää! Kirjaston kautta läpiajo Jyväskyläntielle ei ole sallittua - noudatetaan liikennemerkkejä! Esson puoleinen koulun liittymä (Koulukuja) on jalankulkijoita varten eikä autoilijoille. Huomaa suojatie! Liikenneturvallisuuden kannalta vaaranpaikoiksi ovat muodostuneet kiertoliittymien välttelyt esim. oikaiseminen Ikiliikun pihan poikki Hietaniementieltä ja Esson pihan läpi Vehmassuontieltä ja päinvastoin. Pitääkö kunnolla rysähtää ennen kuin hurjastelijat ottavat opikseen ja noudattavat liikennesääntöjä? Kertauksen vuoksi: kiertoliittymään tulija väistää ympyrässä jo ajavaa. Vilkkua käytetään vain kiertoliittymästä poisajettaessa! KOTISEUDUN MUISTI II -HANKE ON KÄYNNISTYMÄSSÄ Hankkeen aikana laaditaan Perhonjokilaakson asutuksesta ja arkeologisista kohteista multimediaesitys, joka palvelee mm. kouluja ja matkailualan yrityksiä. Hankkeeseen mukaan lähtevät yhdistykset saavat oman kappaleensa rompusta ja voivat hyödyntää materiaalia esim. paikallishistorian esittelyissä. Hanke on samanlainen kuin Lestijokilaaksosta on tehty viime vuonna. Näyttely on kiertänyt Lestijokilaakson kunnissa kevään kuluessa. Hankkeen vetäjät ovat Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo Lestijärveltä ja sitä hallinnoi Halsuan kunta. Mukana on myös alueen muiden kuntien yhdistyksiä. Perholaisilta yhdistyksiltä ja seuroilta kaivattaisiin talkootyöpanosta ja hieman omarahoitusosuutta Pirityisten osarahoittamaan toimintaan. Parhaiten arkeologisesti arvokkaat kohteet ovat tiedossa kylillä luonnossa liikkuvilla ihmisillä. Työpanos olisi juuri maastotyötä eli arkeologi Schulzin opastamista kohteisiin sekä vanhojen kantatalojen ja asutushistorian materiaalin mm. valokuvien yms, tuomista hankevetäjien ulottuville ja käyttöön. Kotiseutuyhdistys haastaa kylätoimikuntia ja maa-miesseuroja ym. mukaan toimintaan. Kustannukset per yhdistys ovat n e riippuen siitä, montako perholaista yhdistystä mukana on. Kotiseudun tuntemus on joka kylän asia ja varmasti joka kylältä löytyy joku, joka tuntee kotiseudun maastot kuin omat taskunsa! Ottakaa yhteyttä: Outi Leväniemi, p tai työ OL K-P:N MAASEUTUOPISTO, PERHON YKSIKKÖ TIEDOTTAA KESÄTYÖPAIKKOJA MAASEUTUOPISTOLLA Maaseutuopisto julistaa haettavaksi seuraavat kesätyöpaikat 1. Siivoustyötä Pihatyöt, ruohonleikkuu, talonmiehen aputyöt Keittiötyötä 7.6. alkaen n. 2 kk. 4. Siivoojan sijaisuus alkaen 1 kk 5. Rohkeat Nuoret osuuskunnan työt. Metsänhoitotyöt ym. Tiedustelut suoraan Raimo Koivusalolta puh Töitä voivat hakea v syntyneet tai sitä vanhemmat. Palkka 500 /kk tai työmarkkinatuki. Etusijalla ovat yli 18 vuotiaat ja työmarkkinatukeen oikeutetut hakijat. Kohta 4. ammattihenkilön palkalla. Kirjalliset hakemukset pyydetään mennessä os. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Haanentie 26, Perho. Tiedustelut kansliasta p VUOKRATAAN TILAA KASVIHUONEESTA Maaseutuopisto vuokraa tilaa kasvihuoneesta tarvitseville. Mahdollisuus kasvattaa taimia, tomaattia, kurkkua tms. Voimme myös vuokrata koko kasvihuoneen tarvittaessa. Ota yhteyttä p (kanslia), (yksikön johtaja) HEDUME - METALLIPAJA Perhossa alkaa HeDuMe hanke eli metallipaja aloittaa. Hanke kestää kaksi vuotta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö. Hanke on saanut Leader rahoitusta Pirityisten kautta. Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perhon yksikkö. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten osaamiskeskus, jossa nuoret joilta puuttuu ammatillinen koulutus ja työkokemus, voivat oppia metallitöissä tarvittavia tietoja ja taitoja käytännönläheisellä tavalla. Tavoitteena on saada koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret löytämään itselleen työmahdollisuuksia metallialan yrityksissä ja/tai itsenäisinä yrittäjinä. Hankkeen aikana nuoret ovat keskimäärin 6 kk osaamiskeskuksessa, jonka jälkeen heillä on paremmat valmiudet työllistyä, työllistää itsensä tai hakeutua jatkokoulutukseen metallialan oppilaitoksiin. Hankkeeseen sisältyy myös jaksoja metallialan yrityksissä. Hankkeesta kiinnostuneita alle 30-vuotiaita nuoria kehoitetaan käymään työvoimatoimistossa ilmoittautumassa hankkeeseen. HF MARJAT MARKKINOILLE hankkeen projektipäälliköksi on valittu Mari Hakola, p Hanke toimii v loppuun saakka. 9

10 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA 10 MAATALOUSTUKIEN HAKU VIIMEISTÄÄN Tukihakemukset, jotka koskevat sekä kansallisesti että EU:n kautta rahoitettavia peltoperusteisia tukia että laajaperäistämispalkkiota, on jätettävä kunnan maatalousviranomaiselle mennessä (huomaa aika). Hakemuslomakkeet on lähetetty tiloille kahdessa eri kuoressa. Tilat, joilla tehtiin muutoksia peruslohkoille viime vuonna, ovat saaneet kolmannen kuoren, jossa on uudet peruslohkokartat. Maidontuottajat saavat lisäksi lomakkeen, jolla haetaan uutta maitotukea mennessä. Tukihakemusten täyttämisessä avustavat Perhossa seuraavat henkilöt: Harju Sari, Kivelä Jari, Kivelä Pekka, Louhula Matti, Polso Pekka, Sillanpää Jarmo ja Vähämöttönen Janne. Tukihakemuksensa pe mennessä jättäneiden kesken arvotaan lahjakortti Kylpylä Kivitippuun 2 henkilölle. Lahjakortti oikeuttaa ruokailuun seisovasta pöydästä, uimaan ja saunomaan. LANNOITTEIDEN LEVITYS ALKAEN Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa levittää välisenä aikana. Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia. Lannan patteroinnista tulee ilmoittaa ennen patterin tekemistä kirjallisesti maataloustoimistosta saatavalla lomakkeella. MAITOPALKKION HAKUAIKA Palkkion hakemista varten maidontuottajille lähetetään lomake nro 420 ennen hakuajan alkamista. Palkkio maksetaan hallinnassa olevan maitokiintiön perusteella edellyttäen, että tuottaja on harjoittanut maidontuotantoa välisenä aikana jossain vaiheessa tuotantokautta. Palkkion suuruus on lisäpalkkio mukaan lukien n. 11 / viitemäärätonni. ERIYTYMISYMPÄRISTÖTUKIEN HAKUAIKA SAAKKA Kaikkia erityisympäristötukia voi hakea tekeskukselta mennessä. Kaikkia sopimuksia tehdään tänä keväänä, pääsääntöisesti 5 vuodeksi. Lomakkeita ja esitteitä saa maataloustoimistosta. ELÄINPALKKIOIDEN HAKU- AJAT Sonnipalkkio Emolehmäpalkkio Hakemuslomakkeet on lähetetty emolehmätiloille. Palkkio maksetaan enintään tuottajalle vahvistetun kiintiön mukaiselle emolehmämäärälle. Tuottaja voi hakea emolehmäkiintiön tai lisäkiintiön mennessä tekeskukselta. Lisätietoja ja lomakkeita maataloustoimistosta. VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUS TE-KESKUKSELLE MENNESSÄ Viitemäärän ostotarjous on voimassa kaksi hakukertaa (huhtikuu ja lokakuu). Mikäli te-keskukselle aikaisemmin jätettyä hakemusta ei voida enää huomioida, hakijalle ilmoitetaan asiasta ja lähetetään samalla uusi hakemuslomake. Hakemuslomakkeita saa myös maataloustoimistosta. Tarvittavat liitteet on mainittu lomakkeessa. Aurinkoista kevättä maataloustoimistosta

11 PERHON 4H TIEDOTTAA 4H-kerhot kokoontuvat: Joidenkin kerhojen ajankohtiin on tullut muutoksia, joten tässä vielä kaikki kerhot muistin virkistykseksi. Kerhonjohtajat ovat vaihtuneet myöskin 4H.n kokkikerhossa ja Kokkonevan 4H-kerhossa sekä lisäksi on tullut uusi kerho lisää eli 4H:n heppakerho Maatalousoppilaitokseen. Tiistai 4H-kokkikerho Nuorisotalon tiloissa klo (ala-asteikäiset)/ Mirjami ja Sanna Möttösen 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/margit ja Nina Keskiviikko 4H:n heppakerho Mol:lla maneesissa klo Humalajoen 4H-kerho Ulkoilukeskuksessa klo (ala-asteikäiset)/ Tuulia Kokkonevan 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/riikka ja Taina 4H:n bändikerho Seurojentalolla alakerrassa, klo (peruskoululaiset)/jussi Torstai Oksakosken 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/reetta ja Katri Perjantai Taipaleen 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/minna ja Niina Perhonjokilaakson 4H:n alueellinen hevosmiestaitokilpailu klo 16 Takalan tallilla Kilpailu tapahtuu kahden hengen joukkueissa Kilpailuun kuuluu teoria- sekä ratsastusosuus Kilpailupareja saa vain osallistua kolme / kunta (kilpailijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä) Kilpailussa ei ole ikärajaa Ilmoittautumiset viimeistään mennessä puh /Virpi Isokangas 4H-TAPAHTUMIA AJALLA 4-6/2004 Lisää ilmoittelemme Perhonjokilaakso-lehden 4H-palstalla, kuntatiedotteessa tai koulujen ilmoitustauluilla, kun tapahtumien ajankohta lähenee. Huhtikuu Valtakunnalliset taimikonhoitokilpailu Valtakunnallinen puutarhakilpailu Toukokuu Perhonjokilaakson alueellinen hevosmiestaitokilpailu Takalan tallilla Valtakunnallinen metsäaiheinen harrastekilpailu Tee ja opi 4H-nuorten maakunnallinen toimintapäivä, Lestijärvi. Ohjelmassa mm. maakunnallisina työ- ja taitokilpailuita (metsätaito, konetaito ja luontopolku), yhdistysten välinen beach volley-turnaus, työpajoja, bändikilpailu Lannoitesäkkien keruu käynnistyy Kerhot loppuu kesän ajaksi Kesäkuu Uimakoulu, 4H ja vapaa-aikatoimi, Vetelin uimahalli Uimakoulu, 4H ja vapaa-aikatoimi, Vetelin uimahalli H osallistuu Perho-viikon toritapahtumaan REPO-valtakunnallinen 4H-leiri, Kouvola Kansainvälinen työleiri, Toholampi Maakunnallinen 4H-leiri vuotiaille, Kälviä vko 29 Kesäleirit alle 12-vuotiaat, 4H ja vapaa-aikatoimi, Perho vko 30 Kesäleirit yli 12-vuotiaat, 4H ja vapaa-aikatoimi, Perho Valtakunnallinen 4H-nuorten leiri vuotiaille REPO 2004 Kouvolan Tykkimäessä kädentaitopisteet, leirikirkko, bändikilpailun parhaat kisaavat Tykkimäen lavalla loppukilpailussa, Beach Volley-turnaus, 4H- -päivä huvipuistossa , seikkailu lähimetsässä, leirikaste sekä unohtumaton lähtöjuhlien ilta ja paljon muuta lisämaksusta retket Repoveden kansallispuistoon, Unescon suojelukohteeseen Verlaan tai Mustilan Arboretumiin Leirin hinta: vuonna 1994 ja aikaisemmin syntyneet 4H:n jäsenet 125, ei jäsenet 150, joka sisältää leiri- ja 4H- Tykkimäkipäivien ohjelman, huvipuistorannekkeen, ruokailut (ei sisällä 4H-Tykkimäen päivällistä), telttapaikan, tapaturmavakuutuksen, leiripassin ja tiedotteen. Kenttäruokailu ja telttamajoitus Tykkimäen leirintäalueella. Ilmoittautumiset ja lisätiedot kuljetuksista: Perhon 4Htoimistoon, /Virpi Isokangas mennessä. Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu mennessä, mikäli leirillä on vielä tilaa. 11

12 VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA Musiikkinäytelmä Suuri Sirkusseikkailu Oksakosken liikuntasalissa la klo Esiintyjinä: Oksakosken koulun oppilaita, vanhempia ja kyläläisiä Musiikista vastaa Pillesband Liput: 5 aikuiset, sis. arvontaan osallistumisen 2 koululaiset Alle kouluikäiset ilmaiseksi Ongintaa, Puffet ym Järj. Oksakosken koulu ja kyläläiset Korjaus ensi lukuvuoden työpäiviin: pe on lomapäivä ja koulutyö päättyy Tänä kevään lakkijuhlapäivä on la 29.5.! PERHO-VIIKKO Ma 5.7. Lennokkinäytös Ti 6.7. Yöjuoksu Ti-ke Skate 2004 tapahtuma Ke 7.7. To 8.7. Pe 9.7. La Su Ravit Taipaleen rantaongintakisa Toritapahtuma iltajuhla ruokailun ja musiikkipitoisen ohjelman kera Möttösen nuorisoseuran näytelmä Kotiseutukierros Lisätietoja ja toripaikkojen varaus vapaa-aikatoimisto, puh tai TAPAHTUMAKALENTERI Aika Tapahtuma Paikka ym Kansalliset Perho-rastit Maaseutuopisto Iltarastit, maastojuoksu seuraa Perhonjokilaakso urheiluseurat Kirin palstaa suunnistuskerho, sisulisäkilpailut Syöpäluento Perhonsali, järj. Pohjanmaan syöpäyhdistys Pyöräretki ja uinti Kyyjärven uimahalli, Ikinuoret Yövaellus Strangin-Spangarin Perhonsali sukujuhla Perhossa järjestetään ensi kesänä iso sukujuhla, johon monen perholaisenkin sukujuurten toivotaan houkuttelevan sukua tapaamaan. Strangin-Spangarin sukuseuran sukujuhlan la järjestelyihin tarvitaan lisää väkeä. Halukkaat voivat ilmoittautua Outi Leväniemelle tai Sinikka Aholle. Sukujuhlan käsityönäyttelyyn voi myös ilmoittaa uusia ja vanhoja käsitöitä: miesten puutöitä ja tarve-esineitä ja naisten erilaisia neule-, virkkaus-, kudonta- ym. tekniikoilla luotuja töitä. Yhteyshenkilö Annikki Kellokoski. Myös vanhoja valokuvia kaivataan Näytelmä Istutuskone Möttösessä, kansalaisopiston näytelmäpiiri 3.8. klo Makkaranpaisto ja ulkoilu Komanne, uimaranta, Ikinuoret Jalkapallokerhoihin ilmoittautumiset Hockey Teamille 12 Perhon kuntatiedote n:o 3. Jakopäivä

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Asuntoja vuokrattavana... 1 Yhteistyölläkö talous tasapainoon. 2 Talousnäkymiä kunnastamme... 3 Terveyskeskus tiedottaa... 4 Nuorten

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02.

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/14.06.2013 1 Kokousaika 14.6.2013 klo 10.00 11.25. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4. 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat

POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4. 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4 HYVÄ YRITTÄJÄ AJANKOHTAISTA ELINKEINOTOIMESTA 05.03.2014 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat Polvijärven kunnan vuoden 2014

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi Hakemus, hankesuunnitelma ja tekniset asiakirjat Jalkapallon olosuhdepäivät 6.11.2012 Krister Strandberg, Sixten Wackström 6.11.2012 1 Hakemus-,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall Kunnanhallitus 311 13.11.2017 Kunnanvaltuusto 97 15.11.2017 PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE Khall 13.11.2017 311 Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 84 päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Niina Laitisen opinnäytetyö

Niina Laitisen opinnäytetyö Niina Laitisen opinnäytetyö Työnantajien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutujat takaisin työpolulle 9.5.2012

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap:

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: VUOSINA 1998 2000 SYNTYNEILLE KEMIJÄRVILÄISILLE Sukunimi ja etunimet Sotu Puhelinnumero Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikkakunta Koulu/oppilaitos

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (x) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (x) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 4 / 2009 19 Kokousaika 02.04.2009 klo 10.00 11.33 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ Perholainen Kuntatiedote 5/2012 Tässä numerossa: Koululaisten toimintaa 1 Uusia työntekijöitä 1 Kunnanvirasto suljettu 1 Kase Yrityspalvelu 1 Terveyskeskus tiedottaa 2 Maataloustoimisto tiedottaa 4 Tekninen

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho

Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Yritysviesti 1/2014 Hattulan uusi talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Annu Kalliaisenaho aloitti helmikuun alussa Hattulan kunnan talous- ja henkilöstöjohtajana. Hattulaan Annu saapui Karkkilasta,

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2009 124 Kokousaika Torstai 29.10.2009 klo 18.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot