KUNTATIEDOTE N:O 3/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATIEDOTE N:O 3/2004"

Transkriptio

1 KUNTATIEDOTE N:O 3/2004 Tässä numerossa: Puhelinnumeroista ym Kesätyöpaikat haettavana... 2 Nuorten kesätyöllistämistuki... 3 Palvelustrategia, päivähoitopaikat. 4 Ympäristölautakunta tiedottaa... 5 Kunto- ja virkistysviikko ym Perhon Kehitysyhtiö Oy tiedottaa... 7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma... 8 Liikennetiedote... 9 K-P:n Maaseutuopisto tiedottaa... 9 Maataloustoimisto tiedottaa Perhon 4H tiedottaa Vapaa-aikatoimi ym. tiedottaa Lukemisen iloa Perholaisen parissa! TIESITKÖ, että Perhossa toimii Kuljetus Janne Laajala Tmi. Puoliperävaunukuljetukset raskaalla kuljetuskalustolla. TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA Puhelinnumeromme ovat muuttuneet. Tiedote uusista puhelinnumeroista on jaettu kotitalouksiin. Lääkärin vastaanotto puh ajanvaraus ma-pe klo 8-10 Myös suorat alanumerot ovat käytössä. Uudet numerot ovat muotoa: 8883 ja loppuosat samat kuin ennen. Ilta- ja viikonloppupäivystys Tunkkarin terveyskeskuksessa, puh Terveystarkastaja Satu Luoma, puh tai Nyt perustamaan vanhempainyhdistystä! Kirkonkylän ja Kokkonevan koulujen yhteisen vanhempainyhdistyksen perustava kokous pidetään to klo Perhonsalissa. Mukana Vanhempainliitosta Johanna Artola. Aloitamme kahvitarjoilulla Tervetuloa! Opettajat Kunnanhallitus tiedottaa Kuljetus Janne Laajala Tmi Peltokankaantie OKSAKOSKI puh Seuraava Perholainen ilmestyy , aineisto jätettävä viimeistään Toimitus: Perhon kunta, Kunnanvirasto, Armi Kirvesmäki, puh tai sähköpostitse Painatus: Kauhavan Kirjapaino Opiskelustipendihakemuksia tuli määräaikaan mennessä 126 kpl, joista hyväksyttyjä hakemuksia 123 kpl. Stipendit on maksettu maaliskuun loppuun mennessä hakijoiden tileille. Työmatka-avustukset ovat laskentavaiheessa ja ne pyritään maksamaan huhtikuun loppuun mennessä. Keski-Pohjanmaan verotoimiston Kaustisen toimipaikan uusi aukioloaika alkaen klo 9-15 Perhon kunnan puhelinnumerolehtinen on jaettu joka kotiin Painovirhepaholainen oli iskenyt Kiinteistö- ja palopäivystyksen numeroon, eli oikea numero on (tee korjaus ko. lehtiseen, niin vältyt soittamasta väärään numeroon). PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh ~Telefax 888 1

2 KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Etsimme reippaita ja oma-aloitteisia ensisijaisesti yli 18-vuotiaita opiskelijoita: 1. Tekniselle osastolle, a) tekniseen toimistoon teknisen alan opiskelija, jolla n. kahden vuoden opinnot suoritettu. Harjoitteluaika 3 kk. Palkkaus TES:n mukaan. b) 5-6 kesätyöntekijää kiinteistöjen ja urheilu- ja ja ulkoilualueiden hoitotehtäviin kesä-elokuulle 2. Sosiaaliosastolle - leiriohjaajia ajalle ja Mikäli sinulla yli 18 v. nuori on subjektiivinen oikeus toimeentulotukeen, työllistämme Sinut kesäkuukausille. 3. Sivistysosastolle a) Museoon esittelijä, museo auki ke-su klo , b) Vapaa-aikatoimistoon kesätyöntekijä, tehtävinä mm. nuopparin ohjaus keskiviikko-, perjantaija sunnuntai-iltaisin sekä leireillä ohjaajana toimiminen yms. ja vapaa-aikatoimessa järjestettävät tapahtumat. Ilta- ja viikonlopputyötä. c) Ulkoilukeskukseen kesätyöntekijä, sisältäen mm. ruoanlaittoa ja siivousta, valmius myös ilta- ja viikonlopputyöhön d) Ohjaajia alle 12-vuotiaiden leireille sekä kansainväliselle taideleirille ja uimakouluun e) Kirjastoon 2 työntekijää, valmius myös iltatyöhön ja sunnuntaityöhön (1 kk) Yhteydenotot ja lisätiedot: 1. tekninen johtaja, puh tai rakennusmestari , 2. sosiaalityöntekijä , 3) a-d) nuoriso-kulttuurisihteeri ja e) hallintojohtaja Työaika 6,5 h/päivä ja palkkaus 500 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava klo mennessä, os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, Perho. Kuoreen merkintä "kesätyöpaikka". Kunnanviraston ovessa julkaistaan 6.5. niiden henkilöiden nimet, jotka tulevat valituiksi kunnan kesätöihin. Valituille ilmoitamme myös henkilökohtaisesti. Muistathan, että kunnanviraston seinässä olevaan metalliseen postilaatikkoon voit jättää myös postia. Palvelukeskus Jalmiinakodissa, asumisyksikkö Aamuruskossa ja kotipalveluyksikössä tarvitsemme eri tehtäviin LOMITTAJIA Jos olet hoito-/keittiöalan ammattilainen tai alan opiskelija tai muuten kiinnostunut hoito-, huoltotai keittiöalasta, toimita hakemuksesi joko Jalmiinakotiin tai sosiaalitoimistoon klo mennessä. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelijoilla suoritettujen lukukausien määrä ja aika jona pystyisi toimimaan lomittajana. Palkkaus ja työehdot ovat kunnallisen työehtosopimuksen mukaiset. Lisätietoja antavat Jalmiinakodin osalta Pirkko A. Hietaniemi, puh tai , Aamuruskon osalta Seppo Ahvenkoski, puh ja kotipalvelun osalta Vuokko Möttönen, puh

3 NUORET KESÄTÖIHIN PERHOSSA Nuorten kesätyöllistämistuki 2004 toimintaan varatulla määrärahalla mahdollistetaan 90 nuorelle kesätyötä kuukauden ajaksi. Tukeen oikeuttava nuori hakee työtä perholaiselta työnantajalta. Työnantaja palauttaa alla olevan hakulomakkeen kunnan infoon mennessä. Lomakkeella ilmoitetaan kesätyöhön palkattavat nuoret. Käsittelyn jälkeen päätös tuesta annetaan työnantajalle, joka ottaa yhteyden nuoreen ja ilmoittaa työllistämispäätöksestä. Kesätyöllistämistuen ehdot: Nuorelta edellytetään peruskoulun oppimäärän suorittamista - vuonna -87 ja ennen syntyneet opiskelijat - opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan Tukea myönnetään vain rekisteröidyille yrityksille sekä maatiloille. Myös yhden oman perheenjäsenen työllistämiseen, jos kyseessä on todellinen työvoiman tarve. - tukea ei myönnetä kotitalouksille - ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen (= mm. kevään 2004 abiturientit) - kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden Nuorta kohden voi saada tukea vain yhden työssäolokuukauden ajaksi välisenä aikana. - työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä tositteita tai tilitoimiston antamaa laskelmaa vastaan. Maksupäivät heinä-, elo- ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. Työllistämistuen maksatukseen viimeinen päivä on Tuki on palkka- ja palkan sivukuluista: - perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 170 euroa/kk - ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 340 euroa/kk NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HAKULOMAKE Työnantaja täyttää. Työllistettävän nimi Syntymävuosi Opiskelu syksyllä 2004 Oma perheenjäsen ( ) jatkuu ( ) hakee ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Työnantaja Tilinumero Perhossa Yhteyshenkilön allekirj. puh. Hakemukset palautetaan viimeistään maanantaina kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh

4 Perhon kunta on päättänyt teettää palvelustrategian vuoden 2004 aikana. Lähtökohtana palvelustrategian laatimiselle oli kunnan talouden tilan nopea heikkeneminen. Palvelustrategiatyön tavoitteeksi asetettiin seuraavat: - Määritellä yhteinen visio kunnan roolista ja tehtävistä palvelujen järjestämis-, jakelu- ja tuotanto-organisaationa - Arvioida kunnan palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia palvelujen järjestämistapoihin lähitulevaisuudessa - Kartoittaa kuntien järjestämien palvelujen nykytilanne - Tehdä ehdotuksia kunnan palvelujen järjestämis-, jakelu- ja tuotanto-organisaation kehittämiseksi ja tehostamiseksi - Arvioida uusien toimintamallien taloudellisia vaikutuksia yhteistyömallien ja 3550 kehittämiskohteiden valinnan tueksi Palvelustrategian laadinnassa on otettu huomioon myös kunnan elinkeinostrategian linjaukset. Projektia ohjasi 3150 kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä, johon kuuluivat: 2950 Matti Kellokoski (pj.), Antti Hietaniemi, Markku Sahipakka, Veikko Tiala, Leena Hietaniemi, Väinö Syrjälä, Antti Vehkalampi, Matti Louhula, Hannu Aho, Juha Ilvesaho (henkilöstön edustaja), Timo Tallila sekä Seija Kinnunen (siht.). Työn toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella konsulttitoimisto Yritystaito Oy. Työn kuluessa Perhon kunnan palvelutuotannon nykytilaa selvitettiin tilastovertailujen avulla, asiakaskäynnein ja keskeisten viranhaltijoiden haastattelujen avulla. Nykytila-analyysi ja uudet ratkaisu- Perholainen 3/2004 PALVELUSTRATEGIA asukasta vaihtoehdot käytiin läpi toimialakohtaisissa työseminaareissa. Perhon kunnan taloudellinen tila heikentyy nopeasti. Talouden tasapainottamisen tarve on todellinen, jotta käyttötalouden menot ja tulot saataisiin tasapainoon. Perhon kunnan nettokäyttömenot kasvat nopeasti ja samanaikaisesti asukasluku vähentyy. Pitkällä aikavälillä tämä kehitys on tuhoisaa, sillä asukaslukukäyrä on pitkällä aikavälillä todellisuudessa myös veroluontoisten tulojen käyrä, koska Perhon kunta on verotulotasauksen saaja ja se maksetaan asukaslukuperusteisesti. Asukasluvun ja käyttömenojen kehitys Väkiluku Toimintamenot (netto), deflatointi vuoden 1999 tasoon Perhon kunnan palvelutuotannon kustannusvertailu sekä väestömuutosten kunnallistaloudellisten vaikutusten analyysi tehdään strategian yhteydessä. Palvelustrategian ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Lisäksi strategiaa käsitellään valtuustoseminaarissa , missä toimialakohtaiset toimenpide-ehdotukset joutuvat vakavaan harkintaan. Palvelustrategia valmistuu toukokuussa ja kunnanvaltuusto hyväksyy sen kesäkuussa. Ohjausryhmä Jos lapsellasi ei ole tällä hetkellä päivähoitopaikkaa, mutta tarvitset sellaisen ensi syksynä, on aika PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMISEEN Hakuaika päättyy Perhossa päivähoitoa on mahdollista saada * perhepäivähoidossa 0-6 vuotiaille * päiväkodissa 3-6 vuotiaille Päivähoitohakemuksia ja lisätietoja saat Päiväkodilta ma-to klo 9-12 puh tai /Ukskoski sekä sosiaalitoimistosta Tarja Pannulalta, puh

5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TIEDOTTAA RAKENNUSTYÖMAA Kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa ja rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa on saavuttanut lainvoiman voidaan ryhtyä rakentamaa. Myönnetyssä rakennusluvassa on usein asetettu määräyksiä työn toteuttamisesta, mm. aloituskokous ja vastaavien työnjohtajien hyväksyminen. Työmaasuunnitelma Pienrakentajan on syytä laatia suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan avustuksella työmaasuunnitelma, jossa suunnitellaan tontin rakennusaikainen käyttö. Maamassojen kuljetus ja varastointi Rakennusmateriaalien varastointi Työmaasuojat Jätehuollon järjestäminen Säilytettävät puut Mahdollisesti purettavat rakennukset Kulkutiet Rakennusaikaiset vesi- ja sähköliittymät Aloituskokous Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen varsinaista rakennustöiden aloitusta tulee rakentajan järjestää lupaehtojen mukainen työmaan aloituskokous. Kokoukseen kutsutaan vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajan valvoja ja rakennusvalvonnan edustaja. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvontaviranomainen. Työmaa käynnistyy maanrakennustöillä, joka vaikuttaa ympäristöön äänen, liikenteen, pölyämisen ja mahdollisesti tärinänkin osalta. Rakentamisesta on syytä tiedottaa lähinaapurustoon. Työmaalle näkyvään paikkaan on asennettava työmaakilpi, johon merkitään toteutettavan kohteen perustiedot. Valvontatehtävien jakautuminen Rakennuttajan valvonta Rakennustyön aikana rakennuttajan tehtävänä on valvoa työmaata sekä edistää urakoitsijan sopimuksentäyttövelvollisuutta. Pientalohankkeessa rakennuttajan tehtävä ja vastuu lankeaa pienrakentajalle itselleen. Hän voi palkata avukseen rakennuttajatehtävien hoitajan ja valvojan. Valvonnan tavoitteena on pitää huoli siitä, että rakennustyö tehdään suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mikäli rakennuttaja itse palkkaa vastaavan työnjohtajan, voidaan valvontatehtävä määritellä hänen sopimuksessaan. Jos kysymyksessä on urakkamuoto, jossa urakoitsija tai projektinjohtokonsultti hoitaa vastaavan työnjohtajan tehtävät, kannattaa pienrakentajan harkita erikseen valvojan palkkaamista työmaalle omaksi edustajakseen. Valvojan työ ei ole tällöin kokopäivätoimista. Työtehtävät sekä vastuut on syytä sopia kirjallisesti. Työmaan valvojan tulee edistää töiden sujumista sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Tämän vuoksi valvojalla on oikeus puutua mihin tahansa rakennustyön tekemiseen liittyvään asiaan. Valvojalla ei ole oikeutta vaatia muutoksia hyväksyttyjen suunnitelmien tai urakkasopimusten mukaiseen työn kulkuun ilman rakennuttajan suostumusta, jolloin asiasta on sovittava myös urakoitsijan kanssa. Myös suunnittelijoiden osuudesta työmaan valvontaan on tärkeää sopia. Rakennustyön laadun varmistamiseksi pienrakentajan tulee sopimusteitse määrittää tarkasti rakennushankkeeseen osallistuvien eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet suunnitteluprosessin aikana, työn johtamisessa ja valvonnassa, urakoiden suorittamisessa sekä materiaalien hankinnassa ja toimituksissa. Ilman yksiselitteisiä sopimuksia kaikki vastuu kanavoituu lopulta hankkeen rakennuttajalle eli pienrakentajalle itselleen. Vastaava työnjohtaja Jotta tuleva rakennushanke sujuisi suunnitelmien ja rakennusluvan hengen mukaisesti, tarvitaan työmaalle töiden etenemistä valvova vastaava työnjohtaja, joka valvoo työmaan etenemistä. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on varmistaa, että rakentamiselle asetetut säännökset ja määräykset toteutuvat ja että hanke toteutuu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Lakisääteisten tehtävien lisäksi hänen kanssaan voidaan sopia pääsuunnittelijan tehtävien hoidosta, avustamisesta rakennusluvan hankinnassa, urakkasopimusten laadinnassa ja muissa rakennushankkeen käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Myös työmaan johtamisesta ja työsuojelun järjestämisessä voidaan usein sopia vastaavan työnjohtajan kanssa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hakemuk-sesta kohteelle vastaavan työnjohtajan. Mikäli vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkaama henkilö on tärkeää valita kohteeseen erillinen valvoja hoitamaan rakennuttajan edunvalvontaa. KVV-vastaava KVV-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön viemäri- ja vesilaitteistojen asennustöitä. Hän vastaa siitä, että laadittuja suunnijatkuu sivulla 6 5

6 Jatkuu sivulta 5 telmia ja työn suorituksia koskevia määräyksiä noudatetaan. Kiinteistöllä on oltava viranomaisten hyväksymä KVV-työnjohtaja ennen vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyön alkua. KVV-työnjohtaja on usein urakoitsijan palkkaama henkilö. Siksi rakennuttajan on tärkeää huolehtia laadunvarmistuksesta oman palkkaamansa valvojan avulla. Valvontatyöstä voi usein sopia LVI-suunnittelijan kanssa. IV-vastaavan valvonta Omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmät monipuolistuvat ja samalla asennettava tekniikka laajenee joten viranomaiset ovat vähitellen alkaneet vaatia myöskin IV-töistä vastaavan työnjohtajan mukanaoloa hankkeessa. Tehtäväsisältö on ilmanvaihtolaitteistojen osalta sama KVV-työnjohtajalla vesi- ja viemärilaitteiden osalla. Pääsuunnittelijan valvonta Pääsuunnittelija ohjaa ja valvoo eri suunnittelun osaalueiden yhteensopivuutta suunnittelu- ja rakennusaikana. Sotaveteraaneja, sotainvalideja, heidän puolisoitaan sekä leskiään kutsutaan Perhon Ulkoilukeskukseen KUNTO- JA VIRKISTYSVIIKOLLE Kuntoviikon ohjelma on kuten aikaisempinakin vuosina. Kuntoviikko on osallistujille maksuton. Kokoontuminen Ulkoilukeskuksessa maanantaina klo Mukana leirivarustus sekä liinavaatteet. Korsuiltaa vietetään keskiviikkona klo 19.00, johon kaikki kutsutaan! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.6. mennessä Maija Möttöselle, puh Tervetuloa! Perusturvalautakunta Perhon keskuskoulun Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry järjesti KEVÄTARPAJAISET. Arvonta suoritettiin yökoulun yhteydessä. Onni suosi seuraavia: Polkupyörä 398 Leena Koskela Kännykkä 730 Raimo Urpilainen Posliiniastiat 563 Juulia Kinnunen Sisälämpömittari 275 Sofia Koto Täytekakku 494 Leo Jänkä Kampaamo-lahjakortti 808 Niina Peltokangas Poppana 625 Pasi Kanniainen Poppana 708 Mia Salo Palovaroitin 203 Aino Hietaniemi Palovaroitin 359 Markku Anttila Tuotekori 391 Eeva Kivelä Kakku 515 Merja Aho Kakku 934 Terttu Lassila Kakku 185 Heli Harsunen OP:n kassi 984 Markus Riihimäki Maljakko 717 Sanni Ketola Tulilatva 999 Matti Peltokangas Ihonhoitotuotteita 70 Anssi Kivelä Heijastinliivi 327 Heimo Kalliokoski Nalle 416 Niko Maanselkä Tupperware-astiat 608 Matti Hietala Lounaslippu 572 Terhi Kanninen Lounaslippu 871 Vesa Rajala Kuumajuomalasit 436 Kerttu Huopana Retkijuomapullo 434 Eila Viitala Pilkkionki 51 Onni Hirvonen Creme Bonjour-kirja 1066 Irja Rauhala Suklaarasia 418 Vieno Viitala Talipallolintulauta 370 Niko Pannula Kuivakukka-asetelma 957 Lasse Haapala Perho-taulu 437 Timo Huopana Perho-taulu 1004 Pirkko T. Hietaniemi Perho-taulu 1160 Mikko Viitala Kipsihevoset 570 Pauli Vasalampi Valokuvakehys 381 Marjatta Mäkelä Jälkiruokakulhot 941 Lauri Haukirauma Kynttilä 160 Jorma Isomöttönen Shampoo 561 Tommi Pitkäaho Pilkkitarvikkeet 698 Irja Kiviaho Kännykkäteline 1031 Mari Mäenpää Pääsiäiskoriste 288 Ellen ja Kaisla Itäniemi Pikkukakku 713 Sanni Ketola Lasten fleecepipo 349 Tuula Vuori Lähivakuutuksen lippis 532 Maija Ahvenkoski Lähivakuutuksen lippis 77 Veikko Tiala Lähivakuutuksen lippis 536 Sinikka Linna Lähivakuutuksen pipo 1032 Taito Peltokangas Lähivakuutuksen pipo 131 Saara Taipale Lähivakuutuksen pipo 579 Minna Kytölä Kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille! Arpajaisten tuotto käytetään keskuskoulun oppilaiden hyväksi. 6

7 PERHON KEHITYSYHTIÖ OY TIEDOTTAA YRITYSTEN JA YRITTÄJIEN YHTEIS- TYÖHÖN UUTTA POTKUA Perhon yritysten ja yrittäjien välille tavoitellaan uutta potkua. Sitä syntyy mm. erilaisten tapahtumien, koulutustilaisuuksien, messu- ja tutustumismatkojen kautta. Tämän vuoden puolella järjestettyihin Ulkoilukeskuksen laskiaisriehaan ja Salamajärven Retki Oy:n kuutamohiihtoon osallistui runsaasti väkeä. Käytännön vetovastuuta hoitavat Perhon Yrittäjät ry, kehitysyhtiö, kunta, sponsorit ja yrittäjät itse. Lisäksi elinkeinojen tulevaisuusohjelmassa on sitouduttu siihen, että viranhaltijat, toimihenkilöt ja luottamushenkilöt arvostavat alueellaan toimivia yrityksiä ja edesauttavat omilla toimillaan niiden menestymistä ja uusien syntymistä. PERHON YRITTÄJÄT RY AKTIVOI TOIMINTAANSA Perhon Yrittäjät ry on käynnistänyt tämän vuoden toimintansa aktiivisesti. Sen uutena puheenjohtajana on aloittanut Jarmo Möttönen ja sihteerinä Jorma Koivuniemi. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Mauri Minkkinen (vpj.), Taina Isomöttönen, Aila Kaurio, Markku Maanselkä, Lauri Pohjonen ja Eila Viitala. Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös kehitysyhtiön toimitusjohtaja ja tarpeen mukaan eri sidosryhmien asiantuntijoita. Yrittäjät ry kutsuu kaikkia yrittäjiä yhdistyksen toimintaan mukaan. Jäsenmaksu vuodessa on pienimmillään 113, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenmaksun maksamalla saa paljon paikallisia tai aluejärjestön tarjoamia etuja. Lisäksi Suomen Yrittäjien palvelut ovat käytettävissä osoitteessa yrittajat.fi. Uutena palveluna on aloittanut lisäetuna synet.plus, johon pääsee yllämainitun yrittajat.fi-osoitteen kautta. Synet.plus tarjoaa todella paljon hyvää tietoa. Kannattaa tutustua vaikka kunnantoimistossa, mikäli ei vielä ole omia tunnuksia. Perhon Yrittäjät ry:n toimintaan on viime viikkoina liittynyt ainakin 12 uutta jäsentä. Uskon, että kehitys jatkuu samansuuntaisena. YRITTÄJYYSKAHVIT SUUNNIT- TEILLA Tulevaisuusohjelman ohjausryhmän kokouksessa tuli esille seuraavanlainen idea. Kerran kuukaudessa pidettäisiin kunnantoimistossa yrittäjyyskahvit -työnimellä alustavasti nimetty tilaisuus, johon osallistuisivat kaikki halukkaat yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat. Lisäksi paikalla olisi kunnan luottamushenkilöitä, yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäseniä, kunnanjohtaja, kehitysyhtiön toimitusjoh- taja, ypp-pisteen yritysneuvoja, kunnan viranhaltijoita jne. Yrittäjyyskahvit olisi vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ilman asialistaa, puheenjohtajaa ja sihteeriä. Kahvinjuonnin lomassa keskusteltaisiin ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista, joita osallistujilla olisi mielessä. Ottakaa kantaa, mikä olisi hyvä päivä ja kelloaika, kuukauden 1. tai viimeinen maanantai klo 9.00, vai mikä? Tarkoitus tietenkin on, että mahdollisimman moni voisi osallistua keskusteluun. Soita /Esko Kivelä tai käy kertomassa mielipiteesi! PERHON ELINKEINOJEN TULE- VAISUUSOHJELMA 2010 Perhon elinkeinojen tulevaisuusohjelma vuoteen 2010 saakka on valmistumassa. Sen on valmistellut kymmenhenkinen, kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat Väinö Syrjälä (pj), Antti Hietaniemi, Harri Honkonen, Matti Kellokoski, Rauni Kivelä, Matti Louhula, Markku Maanselkä, Markku Sahipakka, Timo Tallila ja Esko Kivelä (siht.). Ohjelmaluonnosta on esitelty Perhon Yrittäjät ry:n hallitukselle, kehitysyhtiön hallitukselle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kaikki tahot ovat saaneet ottaa siihen kantaa ja esittää mielipiteitään. Kunnanvaltuusto hyväksyi tulevaisuusohjelman kokouksessaan alkuvuodesta ja se on nyt menossa painoon ja käytännön toteutukseen. Maatalouden osio sisältyy myös tulevaisuusohjelmaan. Allaolevat asiat koskettelevat pääosin muuta yritystoimintaa. TULEVAISUUSOHJELMAN KES- KEISIÄ AJATUKSIA Tavoitteena on, että kunta kohtaa yrittäjän ja elinkeinoelämän kaikilla eri kunnallis-hallinnon sektoreilla. Jokainen viranhaltija ja luottamushenkilö tekee omalla sarallaan arvokasta elinkeinopolitiikkaa. Perhon kunta, sen viranhaltijat ja luottamushenkilöt arvostavat alueellaan toimivia yrityksiä ja edesauttavat omilla toimillaan niiden menestymistä ja uusien syntymistä. TAVOITTEET Metalliteollisuudessa luodaan tai uudistetaan 15 työpaikkaa. Mekaanisen puuteollisuuden alalle luodaan tai uudistetaan 30 työpaikkaa. Veneteollisuuden toimialaa vahvistetaan. jatkuu sivulla 8 7

8 Jatkuu sivulta 7 Alueen yritysten viennin määrää kasvatetaan. Yritysten lukumäärä pidetään vähintään nykytasolla. Yritysrakennetta monipuolistetaan. Palveluyrityksiin luodaan tai uudistetaan 20 työpaikkaa, samalla edistetään toimitilaratkaisuja. Matkailualan yrityksiin luodaan tai uudistetaan 5 työpaikkaa. KEINOT Olemassa olevien yritysten tukeminen. Yrittäjäilmapiirin parantaminen. Myönteisen kehittämisilmapiirin aikaansaaminen. Uusien yritysten hankinta, aloittavien yritysten tukeminen. Aktiivinen kasvuyritysten kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus ja uusien yritysten perustaminen. Alihankintatoiminnan ja osatoimittajien kehittäminen ja verkostoituminen. Osaamisen tason nostaminen kouluttautumalla. Yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen. Työperäisen paluumuuton aktivointi. Oppilaitoksista valmistuvien juurruttaminen alueen elinkeinoelämään. Perholainen 3/2004 KEHITYSYHTIÖN RAHOITUS JA TOIMINTA- PERIAATTEET Kunnan avustus vuodessa. Omia tuloja. Suurempiin hankkeisiin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset. TOIMENPITEITÄ Oppisopimuskoulutukseen kuukausikorvaus 200 /kk. Määräaikainen kokeilu. TE-keskuksen liiketoiminnan kehittämispalveluihin tukea 50 %. Koulutukseen mahdollisuus myöntää tukea. Rekrytointiavustus 200 /kk vuoden ajaksi lisähenkilökuntaa palkkaaville yrityksille. Maksetaan jälkikäteen, kun lisähenkilön työsuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden. Lainaa enintään /yritys. Viideksi vuodeksi, korko euribor %. Vakuudet, liiketoiminta-suunnitelma, kannattavuuslaskelma ja tilinpäätöstiedot hakemuksen liitteeksi. Aloittavilta yrityksiltä pyydetään Te-keskuksen tekemä ProStart. Vuokrasopimusneuvottelut hoidetaan, muissa toimitilaratkaisuissa avustetaan. Teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen. Yrittäjäyhdistyksen toiminnan vauhdittaminen, yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen. Aktiivinen, pitkäjänteinen elinkeino- ja kehittämistyö. Esko Kivelä VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VALMISTUNUT Perhoon on valmistunut lakisääteinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa käsitellään lähiaikoina kunnan päättävissä elimissä ja valtuusto päättää kevään kuluessa hyväksymisestä, minkä jälkeen sitä käytetään ohjeena vesi- ja viemärilaitoksen kehittämistyössä. Suunnitelmassa esitetään vesihuollon kehittämisen periaatteet vuoteen 2025 ja täsmällisemmin vuoteen Suunnitelmaa on kuitenkin tarkoitus tarkistaa muutaman vuoden välein ja aina, kun vesihuollon olosuhteet muuttuvat. Vedenhankintapuolella ei ole oleellista lisärakenta-mistarvetta ole ja vedenhankinta ja jakelu hoidetaan pääpiirteissään nykyiseen tapaan. Tulevaisuudessa suurimmat kustannukset aiheutuvat johtoverkon saneerauksesta ja uudelleen rakentamisesta ja tämä aiheuttanee tarvetta vesimaksujen korottamiseen jossain määrin. Jätevesiviemäröintipuolella on tarkoitus laajentaa viemäriverkostoa myös haja-asutusalueelle, Möttöseen ja Oksakosken suuntaan. Tarpeen tähän aiheuttaa voimaantullut asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia kiinteistöille joka tapauksessa. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on kuitenkin riittävä, mutta puhdistamoa samoin kuin johtoverkostoa joudutaan ikääntymisen vuoksi saneeraamaan lähivuosina. Jätevesien johtamisen ja käsittelyn kustannukset tulevat nousemaan selvästi nykytasosta. Täsmällisemmin asia on kuitenkin arvioitavissa vasta varsinaisten rakentamissuunnitelmien valmistuttua. Asiaan vaikuttaa myös se, missä määrin rakentamiseen on saatavissa valtion ja EU:n tukea. Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle jää tulevaisuudessakin noin 500 taloutta (1680 as). Kiristyvistä puhdistusvaatimuksista johtuen kaikille näille kiinteistöille on rakennettava asetuksen mukaiset toimivat puhdistamot vuoden 2014 alkuun mennessä (maasuodattamo tai pienpuhdistamo). Tästä aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan keskimäärin /talous. Lisäksi tulevat jatkuvat hoitokustannukset ja uuden rakentaminen tai saneeraus vuoden välein. Kustannukset vaihtelevat kuitenkin olosuhteiden mukaan. Taloryhmien tai naapurusten kannattaakin usein rakentaa yhteistoimin jätevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmä. Asiaa kannatta harkita aina, kun talouksien keskimääräinen etäisyys toisistaan on noin 200 m tai vähemmän. Laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma on nähtävissä kunnan teknisessä toimistossa virka-aikana. 8

9 LIIKENNETIEDOTE Muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä... Pyöräilykausi alkaa - myös kypärät käyttöön! Kypärä suojaa päätäsi vain päässäsi - ei pyöränsarvessa! Vanhemmat muistattehan vastuunne: mopolla ajaminen vaatii mopokortin suorittamista ja 15 vuoden ikää! Kirjaston kautta läpiajo Jyväskyläntielle ei ole sallittua - noudatetaan liikennemerkkejä! Esson puoleinen koulun liittymä (Koulukuja) on jalankulkijoita varten eikä autoilijoille. Huomaa suojatie! Liikenneturvallisuuden kannalta vaaranpaikoiksi ovat muodostuneet kiertoliittymien välttelyt esim. oikaiseminen Ikiliikun pihan poikki Hietaniementieltä ja Esson pihan läpi Vehmassuontieltä ja päinvastoin. Pitääkö kunnolla rysähtää ennen kuin hurjastelijat ottavat opikseen ja noudattavat liikennesääntöjä? Kertauksen vuoksi: kiertoliittymään tulija väistää ympyrässä jo ajavaa. Vilkkua käytetään vain kiertoliittymästä poisajettaessa! KOTISEUDUN MUISTI II -HANKE ON KÄYNNISTYMÄSSÄ Hankkeen aikana laaditaan Perhonjokilaakson asutuksesta ja arkeologisista kohteista multimediaesitys, joka palvelee mm. kouluja ja matkailualan yrityksiä. Hankkeeseen mukaan lähtevät yhdistykset saavat oman kappaleensa rompusta ja voivat hyödyntää materiaalia esim. paikallishistorian esittelyissä. Hanke on samanlainen kuin Lestijokilaaksosta on tehty viime vuonna. Näyttely on kiertänyt Lestijokilaakson kunnissa kevään kuluessa. Hankkeen vetäjät ovat Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo Lestijärveltä ja sitä hallinnoi Halsuan kunta. Mukana on myös alueen muiden kuntien yhdistyksiä. Perholaisilta yhdistyksiltä ja seuroilta kaivattaisiin talkootyöpanosta ja hieman omarahoitusosuutta Pirityisten osarahoittamaan toimintaan. Parhaiten arkeologisesti arvokkaat kohteet ovat tiedossa kylillä luonnossa liikkuvilla ihmisillä. Työpanos olisi juuri maastotyötä eli arkeologi Schulzin opastamista kohteisiin sekä vanhojen kantatalojen ja asutushistorian materiaalin mm. valokuvien yms, tuomista hankevetäjien ulottuville ja käyttöön. Kotiseutuyhdistys haastaa kylätoimikuntia ja maa-miesseuroja ym. mukaan toimintaan. Kustannukset per yhdistys ovat n e riippuen siitä, montako perholaista yhdistystä mukana on. Kotiseudun tuntemus on joka kylän asia ja varmasti joka kylältä löytyy joku, joka tuntee kotiseudun maastot kuin omat taskunsa! Ottakaa yhteyttä: Outi Leväniemi, p tai työ OL K-P:N MAASEUTUOPISTO, PERHON YKSIKKÖ TIEDOTTAA KESÄTYÖPAIKKOJA MAASEUTUOPISTOLLA Maaseutuopisto julistaa haettavaksi seuraavat kesätyöpaikat 1. Siivoustyötä Pihatyöt, ruohonleikkuu, talonmiehen aputyöt Keittiötyötä 7.6. alkaen n. 2 kk. 4. Siivoojan sijaisuus alkaen 1 kk 5. Rohkeat Nuoret osuuskunnan työt. Metsänhoitotyöt ym. Tiedustelut suoraan Raimo Koivusalolta puh Töitä voivat hakea v syntyneet tai sitä vanhemmat. Palkka 500 /kk tai työmarkkinatuki. Etusijalla ovat yli 18 vuotiaat ja työmarkkinatukeen oikeutetut hakijat. Kohta 4. ammattihenkilön palkalla. Kirjalliset hakemukset pyydetään mennessä os. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Haanentie 26, Perho. Tiedustelut kansliasta p VUOKRATAAN TILAA KASVIHUONEESTA Maaseutuopisto vuokraa tilaa kasvihuoneesta tarvitseville. Mahdollisuus kasvattaa taimia, tomaattia, kurkkua tms. Voimme myös vuokrata koko kasvihuoneen tarvittaessa. Ota yhteyttä p (kanslia), (yksikön johtaja) HEDUME - METALLIPAJA Perhossa alkaa HeDuMe hanke eli metallipaja aloittaa. Hanke kestää kaksi vuotta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö. Hanke on saanut Leader rahoitusta Pirityisten kautta. Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perhon yksikkö. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten osaamiskeskus, jossa nuoret joilta puuttuu ammatillinen koulutus ja työkokemus, voivat oppia metallitöissä tarvittavia tietoja ja taitoja käytännönläheisellä tavalla. Tavoitteena on saada koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret löytämään itselleen työmahdollisuuksia metallialan yrityksissä ja/tai itsenäisinä yrittäjinä. Hankkeen aikana nuoret ovat keskimäärin 6 kk osaamiskeskuksessa, jonka jälkeen heillä on paremmat valmiudet työllistyä, työllistää itsensä tai hakeutua jatkokoulutukseen metallialan oppilaitoksiin. Hankkeeseen sisältyy myös jaksoja metallialan yrityksissä. Hankkeesta kiinnostuneita alle 30-vuotiaita nuoria kehoitetaan käymään työvoimatoimistossa ilmoittautumassa hankkeeseen. HF MARJAT MARKKINOILLE hankkeen projektipäälliköksi on valittu Mari Hakola, p Hanke toimii v loppuun saakka. 9

10 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA 10 MAATALOUSTUKIEN HAKU VIIMEISTÄÄN Tukihakemukset, jotka koskevat sekä kansallisesti että EU:n kautta rahoitettavia peltoperusteisia tukia että laajaperäistämispalkkiota, on jätettävä kunnan maatalousviranomaiselle mennessä (huomaa aika). Hakemuslomakkeet on lähetetty tiloille kahdessa eri kuoressa. Tilat, joilla tehtiin muutoksia peruslohkoille viime vuonna, ovat saaneet kolmannen kuoren, jossa on uudet peruslohkokartat. Maidontuottajat saavat lisäksi lomakkeen, jolla haetaan uutta maitotukea mennessä. Tukihakemusten täyttämisessä avustavat Perhossa seuraavat henkilöt: Harju Sari, Kivelä Jari, Kivelä Pekka, Louhula Matti, Polso Pekka, Sillanpää Jarmo ja Vähämöttönen Janne. Tukihakemuksensa pe mennessä jättäneiden kesken arvotaan lahjakortti Kylpylä Kivitippuun 2 henkilölle. Lahjakortti oikeuttaa ruokailuun seisovasta pöydästä, uimaan ja saunomaan. LANNOITTEIDEN LEVITYS ALKAEN Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa levittää välisenä aikana. Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia. Lannan patteroinnista tulee ilmoittaa ennen patterin tekemistä kirjallisesti maataloustoimistosta saatavalla lomakkeella. MAITOPALKKION HAKUAIKA Palkkion hakemista varten maidontuottajille lähetetään lomake nro 420 ennen hakuajan alkamista. Palkkio maksetaan hallinnassa olevan maitokiintiön perusteella edellyttäen, että tuottaja on harjoittanut maidontuotantoa välisenä aikana jossain vaiheessa tuotantokautta. Palkkion suuruus on lisäpalkkio mukaan lukien n. 11 / viitemäärätonni. ERIYTYMISYMPÄRISTÖTUKIEN HAKUAIKA SAAKKA Kaikkia erityisympäristötukia voi hakea tekeskukselta mennessä. Kaikkia sopimuksia tehdään tänä keväänä, pääsääntöisesti 5 vuodeksi. Lomakkeita ja esitteitä saa maataloustoimistosta. ELÄINPALKKIOIDEN HAKU- AJAT Sonnipalkkio Emolehmäpalkkio Hakemuslomakkeet on lähetetty emolehmätiloille. Palkkio maksetaan enintään tuottajalle vahvistetun kiintiön mukaiselle emolehmämäärälle. Tuottaja voi hakea emolehmäkiintiön tai lisäkiintiön mennessä tekeskukselta. Lisätietoja ja lomakkeita maataloustoimistosta. VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUS TE-KESKUKSELLE MENNESSÄ Viitemäärän ostotarjous on voimassa kaksi hakukertaa (huhtikuu ja lokakuu). Mikäli te-keskukselle aikaisemmin jätettyä hakemusta ei voida enää huomioida, hakijalle ilmoitetaan asiasta ja lähetetään samalla uusi hakemuslomake. Hakemuslomakkeita saa myös maataloustoimistosta. Tarvittavat liitteet on mainittu lomakkeessa. Aurinkoista kevättä maataloustoimistosta

11 PERHON 4H TIEDOTTAA 4H-kerhot kokoontuvat: Joidenkin kerhojen ajankohtiin on tullut muutoksia, joten tässä vielä kaikki kerhot muistin virkistykseksi. Kerhonjohtajat ovat vaihtuneet myöskin 4H.n kokkikerhossa ja Kokkonevan 4H-kerhossa sekä lisäksi on tullut uusi kerho lisää eli 4H:n heppakerho Maatalousoppilaitokseen. Tiistai 4H-kokkikerho Nuorisotalon tiloissa klo (ala-asteikäiset)/ Mirjami ja Sanna Möttösen 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/margit ja Nina Keskiviikko 4H:n heppakerho Mol:lla maneesissa klo Humalajoen 4H-kerho Ulkoilukeskuksessa klo (ala-asteikäiset)/ Tuulia Kokkonevan 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/riikka ja Taina 4H:n bändikerho Seurojentalolla alakerrassa, klo (peruskoululaiset)/jussi Torstai Oksakosken 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/reetta ja Katri Perjantai Taipaleen 4H-kerho Koululla klo (ala-asteikäiset)/minna ja Niina Perhonjokilaakson 4H:n alueellinen hevosmiestaitokilpailu klo 16 Takalan tallilla Kilpailu tapahtuu kahden hengen joukkueissa Kilpailuun kuuluu teoria- sekä ratsastusosuus Kilpailupareja saa vain osallistua kolme / kunta (kilpailijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä) Kilpailussa ei ole ikärajaa Ilmoittautumiset viimeistään mennessä puh /Virpi Isokangas 4H-TAPAHTUMIA AJALLA 4-6/2004 Lisää ilmoittelemme Perhonjokilaakso-lehden 4H-palstalla, kuntatiedotteessa tai koulujen ilmoitustauluilla, kun tapahtumien ajankohta lähenee. Huhtikuu Valtakunnalliset taimikonhoitokilpailu Valtakunnallinen puutarhakilpailu Toukokuu Perhonjokilaakson alueellinen hevosmiestaitokilpailu Takalan tallilla Valtakunnallinen metsäaiheinen harrastekilpailu Tee ja opi 4H-nuorten maakunnallinen toimintapäivä, Lestijärvi. Ohjelmassa mm. maakunnallisina työ- ja taitokilpailuita (metsätaito, konetaito ja luontopolku), yhdistysten välinen beach volley-turnaus, työpajoja, bändikilpailu Lannoitesäkkien keruu käynnistyy Kerhot loppuu kesän ajaksi Kesäkuu Uimakoulu, 4H ja vapaa-aikatoimi, Vetelin uimahalli Uimakoulu, 4H ja vapaa-aikatoimi, Vetelin uimahalli H osallistuu Perho-viikon toritapahtumaan REPO-valtakunnallinen 4H-leiri, Kouvola Kansainvälinen työleiri, Toholampi Maakunnallinen 4H-leiri vuotiaille, Kälviä vko 29 Kesäleirit alle 12-vuotiaat, 4H ja vapaa-aikatoimi, Perho vko 30 Kesäleirit yli 12-vuotiaat, 4H ja vapaa-aikatoimi, Perho Valtakunnallinen 4H-nuorten leiri vuotiaille REPO 2004 Kouvolan Tykkimäessä kädentaitopisteet, leirikirkko, bändikilpailun parhaat kisaavat Tykkimäen lavalla loppukilpailussa, Beach Volley-turnaus, 4H- -päivä huvipuistossa , seikkailu lähimetsässä, leirikaste sekä unohtumaton lähtöjuhlien ilta ja paljon muuta lisämaksusta retket Repoveden kansallispuistoon, Unescon suojelukohteeseen Verlaan tai Mustilan Arboretumiin Leirin hinta: vuonna 1994 ja aikaisemmin syntyneet 4H:n jäsenet 125, ei jäsenet 150, joka sisältää leiri- ja 4H- Tykkimäkipäivien ohjelman, huvipuistorannekkeen, ruokailut (ei sisällä 4H-Tykkimäen päivällistä), telttapaikan, tapaturmavakuutuksen, leiripassin ja tiedotteen. Kenttäruokailu ja telttamajoitus Tykkimäen leirintäalueella. Ilmoittautumiset ja lisätiedot kuljetuksista: Perhon 4Htoimistoon, /Virpi Isokangas mennessä. Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu mennessä, mikäli leirillä on vielä tilaa. 11

12 VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA Musiikkinäytelmä Suuri Sirkusseikkailu Oksakosken liikuntasalissa la klo Esiintyjinä: Oksakosken koulun oppilaita, vanhempia ja kyläläisiä Musiikista vastaa Pillesband Liput: 5 aikuiset, sis. arvontaan osallistumisen 2 koululaiset Alle kouluikäiset ilmaiseksi Ongintaa, Puffet ym Järj. Oksakosken koulu ja kyläläiset Korjaus ensi lukuvuoden työpäiviin: pe on lomapäivä ja koulutyö päättyy Tänä kevään lakkijuhlapäivä on la 29.5.! PERHO-VIIKKO Ma 5.7. Lennokkinäytös Ti 6.7. Yöjuoksu Ti-ke Skate 2004 tapahtuma Ke 7.7. To 8.7. Pe 9.7. La Su Ravit Taipaleen rantaongintakisa Toritapahtuma iltajuhla ruokailun ja musiikkipitoisen ohjelman kera Möttösen nuorisoseuran näytelmä Kotiseutukierros Lisätietoja ja toripaikkojen varaus vapaa-aikatoimisto, puh tai TAPAHTUMAKALENTERI Aika Tapahtuma Paikka ym Kansalliset Perho-rastit Maaseutuopisto Iltarastit, maastojuoksu seuraa Perhonjokilaakso urheiluseurat Kirin palstaa suunnistuskerho, sisulisäkilpailut Syöpäluento Perhonsali, järj. Pohjanmaan syöpäyhdistys Pyöräretki ja uinti Kyyjärven uimahalli, Ikinuoret Yövaellus Strangin-Spangarin Perhonsali sukujuhla Perhossa järjestetään ensi kesänä iso sukujuhla, johon monen perholaisenkin sukujuurten toivotaan houkuttelevan sukua tapaamaan. Strangin-Spangarin sukuseuran sukujuhlan la järjestelyihin tarvitaan lisää väkeä. Halukkaat voivat ilmoittautua Outi Leväniemelle tai Sinikka Aholle. Sukujuhlan käsityönäyttelyyn voi myös ilmoittaa uusia ja vanhoja käsitöitä: miesten puutöitä ja tarve-esineitä ja naisten erilaisia neule-, virkkaus-, kudonta- ym. tekniikoilla luotuja töitä. Yhteyshenkilö Annikki Kellokoski. Myös vanhoja valokuvia kaivataan Näytelmä Istutuskone Möttösessä, kansalaisopiston näytelmäpiiri 3.8. klo Makkaranpaisto ja ulkoilu Komanne, uimaranta, Ikinuoret Jalkapallokerhoihin ilmoittautumiset Hockey Teamille 12 Perhon kuntatiedote n:o 3. Jakopäivä

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005

KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 KUNTATIEDOTE N:O 4/2005 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Asuntoja vuokrattavana... 1 Yhteistyölläkö talous tasapainoon. 2 Talousnäkymiä kunnastamme... 3 Terveyskeskus tiedottaa... 4 Nuorten

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Kesätyöpaikat haettavana... 2 Maaseutuopiston kesätyöpaikat.. 3 Veteraanipäivä 27.4.2008... 3 Päivähoitopaikkojen haku... 4 Minun

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki ym.... 1 Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake... 2 Työnantajan matalapalkkatuki... 2 Kesätyöpaikkoja haettavana... 3 Vapaat asunnot haettavana...

Lisätiedot

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus

Lisätiedot

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas Perholainen Kuntatiedote 2/2014 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokouspäivät 1 Tiedoitustilaisuuksia 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kunnan kesätyöpaikat 4 Päivähoitopaikkojen ja esiopetukseen hakeminen

Lisätiedot

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Kuulutus, tiedote ym.... 2 Perhon palvelu- ja puhelinhakemisto 2006... 2 Kuluttajaneuvonta 2005... 3 Jätevesiasiat kuntoon... 3

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005

KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 KUNTATIEDOTE N:O 1/2005 Tässä numerossa: Työmatka-avustukset ym.... 1 Palotarkastukset Perhossa 2005... 2 Vanhempainilta... 2 Oppilaari-hanke/selvitystyöntekijöitä haetaan... 2 Yrityspalvelupiste tiedottaa...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009

KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 KUNTATIEDOTE N:O 5/2009 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Tekninen toimisto tiedottaa... 2 Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustus kesällä 2009... 2 Vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksun

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007

KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 KUNTATIEDOTE N:O 8/2007 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokous ym... 1 Yritysasioita... 2 Kh:n ja kv:n kokousaikataulu... 2 Kone- ja yhteistyöhanke tiedottaa.. 3 Valokuituverkkoon!... 3 Tk:n ryhmätoiminta

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 Tässä numerossa: Kh ilmoittaa v. 2010 toiminnasta. 1 Määräraha veteraanityöhön... 2 Ravitsemistyöntekijän toimi... 2 Hakemukset esiopetukseen... 2 Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS

KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUN- NITELMAN ESIT- TELYTILAISUUS KUNTATIEDOTE N:O 1/2004 Tässä numerossa: Huumori arkisena voimavarana... 1 Työmatka-avustukset ja opiskelustipendien haku... 2 Laboratorio suljettu... 3 Tekninen toimisto tiedottaa... 3 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perhon kunnan kokouspäivät KUUKAUSI PÄIVÄ KOKOUS KUNTOUTUS TIEDOTTAA

Perhon kunnan kokouspäivät KUUKAUSI PÄIVÄ KOKOUS KUNTOUTUS TIEDOTTAA Perholainen Kuntatiedote 6/2014 Tässä numerossa: Kunta tiedottaa 1 Kuntoutus tiedottaa 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Sosiaalitoimi tiedottaa 5 Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa 7 Koulutuksia 8 Veteraaniyhdistys

Lisätiedot

Perho 140 vuotta Jumalanpalvelus Perhon kirkossa su 24.8. klo 10.00

Perho 140 vuotta Jumalanpalvelus Perhon kirkossa su 24.8. klo 10.00 KUNTATIEDOTE N:O 7/2008 Tässä numerossa: rho 140 v. pääjuhla... 1 Koulujen lukuvuosi alkaa... 2 Lukuvuoden 1008-09 työpäivät... 2 Koulujen ruokalista 2008-2009... 2 Koululaisten iltapäivätoiminta... 2

Lisätiedot

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti: Perholainen Kuntatiedote 3/2014 Tässä numerossa: Europarlamenttivaalit 1 Koulun vihkijäisjuhla 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kirjasto 5 Tekninen toimi tiedottaa 6 Nuorten kesätyöllistämistuki 2014 7 Kasvatus-

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PERHOLAINEN 1/2011. Uusi kunnanjohtaja valittu. Lestijärven kunnanjohtaja Jukka

PERHOLAINEN 1/2011. Uusi kunnanjohtaja valittu. Lestijärven kunnanjohtaja Jukka Perholainen Kuntatiedote 1/2011 Tässä numerossa: Kunnanjohtajan esittely 1 Kunnanhallitus 2011 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Ilmoituksia 4 Sosiaalitoimi tiedottaa 5 Opetustoimi tiedottaa 5 Vapaa-aikatoimi

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ristijärvi tiedottaa 1/2005

ristijärvi tiedottaa 1/2005 ristijärvi tiedottaa 1/2005 Kunta ja kuntalaiset lähemmäksi toisiaan Kainuu ja Ristijärvi sen mukana elää suuren hallinnollisen muutoksen aikaa Kainuun maakunta kuntayhtymän aloittaessa toimintansa vuoden

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 1 2007

Yrittäjätiedote 1 2007 Yrittäjätiedote 1 2007 OSALLISTU TAPAHTUMIIN: MAALISKUUN MOURUJAISET AURINKOINEN PALVELU- JA LAATUASENNEKOULUTUS YM. YM. ELINKEINOJOHTAJAN KUUMA-KATSAUS PÄIVITTÄKÄÄ TIETONNE WWW-SIVUSTOLLA NUORTEN PALVELUKORTTIKOULUTUS

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

Keskiviikkona 14.11.2012 klo 12:00-15:30 Keskiviikkona 21.11.2012 klo 12:00-15:30 Keskiviikkona 12.12.2012 klo 12:00-15:30

Keskiviikkona 14.11.2012 klo 12:00-15:30 Keskiviikkona 21.11.2012 klo 12:00-15:30 Keskiviikkona 12.12.2012 klo 12:00-15:30 Perholainen Kuntatiedote 8/2012 Tässä numerossa: Terveyskeskus tiedottaa 1 Kysely 2 Tekninen toimisto tiedottaa 2 Valokuitu kotiin! 3 Kuulutus 4 Työpaja tiedottaa 5 5-vuotiaiden yhteissynttärit 5 Mielenterveysviikon

Lisätiedot