CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU"

Transkriptio

1 CLT- JA PUURANKATALON KUSTANNUSVERTAILU Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto Senni Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Pertti Helin, PH-rakennuttajapalvelu Oy Jaakko Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Markku Helamo, Kemin Digipolis Oy Kemin Digipolis Oy 2014 i

2 Sisällys 1 Johdanto Vertailukohteiden suunnittelun yleiskuvaus CLT- ja rankarakenteen suunnittelun eroja Arkkitehtuuri ja rakenteet Mitat Pintamateriaalit Lämmöneristävyysominaisuudet Talotekniikka Kustannusvertailu Yhteenveto ja tulosten arviointi... 8 Liitteet Liite 1: Pohjapiirrokset Liite 2: Julkisivut Liite 3: Rakenneleikkaukset Liite 4: Rakennetyypit Liite 5: CLT-elementit Liite 6: Kustannusvertailu pääryhmittäin Liite 7: Puurankatalon kustannusarvio Liite 8: CLT-talon kustannusarvio ii

3 1 Johdanto Kemiin on rakennettu CLT-koetalo, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa eri tahojen keskuudessa. CLT-rakentamisen kustannukset ovat olleet yksi mielenkiintoa herättänyt kysymys. Kustannustietoa CLT-pientalorakentamiseen liittyen ei ole kuitenkaan ollut juuri julkisesti saatavilla. Suomalaisiin vaatimuksiin rakennettuja CLT-taloja on vielä varsin vähän. Koetalon kustannuksia ei ole voitu suoraan käyttää asuintalojen kustannustasojen määritykseen, koska talon rakentamisen yhteydessä on tehty suuri määrä tavanomaiseen rakentamiseen kuulumattomia rakennusfysiikan tutkimukseen tähtääviä asennuksia, kuten antureiden ja kaapelointien asentamista rakenteisiin. Koetalossa ei ole myöskään huomioitu kaikkia normaalin asumisen vaatimuksia, sillä siinä ei ole esimerkiksi pesutiloja tai saunaa. Tämän kustannusvertailun tavoitteena on ollut tuottaa helppokäyttöistä kustannustietoa CLTrakentamisesta eri tarpeisiin. Vertailua varten on suunniteltu mahdollisimman samanlainen fiktiivinen kohde kahdella eri rakennejärjestelmällä: sekä paikalla rakennettuna puurankatalona että CLT-elementtejä hyödyntäen. Kohteista on laadittu tavoitehintalaskelma, josta saadaan rakentamisen kustannusten suuruusluokka avaimet käteen periaatteella. CLT- ja puurankatalon materiaalien hinnassa, työmäärässä ja rakentamisen kestossa on merkittäviä eroja. CLT-talon materiaalien kustannukset ovat suuremmat, mutta toisaalta CLT-talon rakentamisessa jää useita työläitä työvaiheita pois. Rakentamisvaiheen kesto on myös lyhyempi CLT-talon tapauksessa, mikä voi pienentää muun muassa kalustovuokria ja työnjohdon osuutta kustannuksista. Haastattelujen ja työmaavierailuiden avulla rakentamistapojen merkittäviä kustannuserotekijöitä on selvitetty molempiin suuntiin. Niissä kohdin, missä kustannuserotekijöitä on tunnistettu, on kustannuserojen suuruutta selvitetty yksityiskohtaisella kustannusarviolaskennalla. Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö Tampereen teknillisestä yliopistosta on toiminut toimeksiannon yhteyshenkilönä, koordinoinut kustannusvertailun laadintaa ja kirjoittanut merkittävän osan raportista. Arkkitehti Senni Sorri arkkitehtitoimisto Kooskasta on laatinut suunnitelmat CLT-taloa ja rankarakenteista taloa varten. Lisäksi hän on laatinut määräluettelosta pääosan. Insinööri Pertti Helin PH-Rakennuttajapalvelu Oy:stä on laatinut molemmille rakennustavoille kustannusarviot. Työn tilaajaa edustava DI Markku Helamo on antanut lähtötietoja ja kommentoinut työtä sen eri vaiheissa. Tekijät esittävät kiitokset kaikille selvityksen tekemisessä avustaneille. Heistä voidaan erikseen nimeltä mainita kouluttaja Martti Mylly, joka on jakanut tietojaan CLT-rakentamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. 1

4 2 Vertailukohteiden suunnittelun yleiskuvaus Kustannusvertailua varten suunniteltiin kaksi tiloiltaan ja muodoltaan samanlaista taloa, joista toisessa kantavana runkona ovat CLT-elementit ja toisessa sahatavara. Talotyypiksi haluttiin tavanomaisen kokoinen puolitoistakerroksinen omakotitalo. Vertailutaloksi valikoitui kolmen makuuhuoneen omakotitalot, joissa on korkea olohuone- ja keittiötila. Lisäksi tiloihin kuuluu kaksi wc:tä, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna, tuulikaappi, eteinen sekä yläaula. Taloissa on takkaleivinuuni, katettu terassi sekä ulko-oven kohdalla sisäänkäyntikatos. Talon kerrosala on 145 m 2 ja huoneistoala 130 m 2. Pysäköinti- ja varastotilojen oletetaan olevan erillisessä piharakennuksessa. 2.1 CLT- ja rankarakenteen suunnittelun eroja Elementeistä rakennettavan CLT-pientalon arkkitehtisuunnittelu ei olennaisesti poikkea rankarakenteisen pientalon suunnittelusta. Rakennuksen mittasuhteissa on kuitenkin huomioitava CLT:n valmistuspituudet ja leveydet sekä elementtijaon vaikutus aukkojen sijoitteluun ja kokoon. Yhden huoneiston pientalokohteessa ei ole erityisiä ääneneristykseen liittyviä tai paloteknisiä vaatimuksia, jolloin esimerkiksi sisäpintoja ei tarvitse palosuojata verhouksilla. Sisätilojen monet yksityiskohdat on mahdollista toteuttaa siististi ilman listoituksia. Rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi detaljisuunnittelu on CLT-talossa suoraviivaisempaa kuin rankarakenteisessa talossa. CLT-levy tarjoaa valmiin kiinnitysalustan esimerkiksi kalusteasennuksille, jolloin erillisiä tukirakenteita ei tarvita. CLT toimii itsessään ilman- ja höyrynsulkuna ja rakenteet liittyvät toisiinsa tiiviisti. Rankarakenteessa tiiviyden toteuttaminen höyrynsulkumuovilla vaatii puolestaan monimutkaisempia ratkaisuja, joiden onnistuminen on hyvin riippuvainen työn huolellisuudesta. Rankarakenteisessa talossa suunnittelua helpottaa ja nopeuttaa kuitenkin pitkä kokemus käytetyistä rakenneratkaisuista. CLT-talossa elementtisuunnittelu vaatii aikaa ja erityisosaamista sekä tarkoitukseen soveltuvan ohjelmiston. Elementtien valmistuskuvien pitää olla 3D-malleja, koska CLT-elementtien valmistus on pitkälle automatisoitu. Työstöjen suunnittelu vaatii myös talotekniikan suunnittelulta jonkin verran tavanomaista suurempaa tarkkuustasoa. 2.2 Arkkitehtuuri ja rakenteet Tässä vertailussa CLT-talon ja rankarakenteisen talon rakennetyypit pyrittiin suunnittelemaan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin toisiaan. Perinteinen harjakattoinen puolitoistakerroksinen talo toteutetaan tyypillisesti kehäristikolla, joten tällaisen talotyypin muuttaminen CLT-rakenteiseksi olisi johtanut rakenteellisesti varsin erilaisiin ratkaisuihin. Tällöin talojen vertailtavuus olisi kärsinyt. Suunnittelussa päädyttiin palkkirakenteiseen vinoon yläpohjaan, 2

5 joka pystytään toteuttamaan hyvin samankaltaisella rakenteella kummassakin vaihtoehdossa. Ulkoarkkitehtuuriltaan talotyyppi on nykyaikainen ja kattomuotona on murrettu harja. CLT-talon rakenteet haluttiin vertailussa suunnitella CLT:stä kautta linjan. Siksi myös kaikkien eikantavien seinien materiaalina on CLT, vaikka seinät olisi voitukin toteuttaa kevyinä väliseininä niiden ei-kantavien väliseinien kohdalla, joissa CLT-pinta ei jää näkyviin. Myös alapohjasta haluttiin CLT-rakenteinen, jotta sisätilat saataisiin ympäröityä kauttaaltaan CLT:llä ja höyrynsulusta tulisi yhtenäinen. Tämä johti ryömintätilaiseen alapohjaratkaisuun. CLT-rakenne toimii ilman- ja höyrynsulkuna. Talon kantavat seinät ovat pitkillä sivuilla sekä keskilinjalla murretun harjan kohdalla. Ulkoseinän etäisyys keskilinjasta on molemmilla puolilla 3,9 metriä, joka on CLT-laatalle kohtuullinen jänneväli. Keskilinja jakaa talon kahteen osaan. Ensimmäinen osa on kaksikerroksinen ja se sisältää makuuhuoneet sekä wc-, kodinhoito- ja peseytymistilat. Toinen osa on yksikerroksinen ja se sisältää korkean ja avoimen olohuone- ja ruokailutilan. Vinon yläpohjan tuomia arkkitehtonisia mahdollisuuksia on hyödynnetty talon korkeissa oleskelutiloissa, joihin yläkerran aulatila avautuu. 3

6 2.3 Mitat CLT-talossa seinä- ja yläpohjarakenteiden paksuudet ovat suurempia kuin rankarakenteisessa talossa, kun taas välipohjarakenteessa CLT mahdollistaa ohuemman rakenteen. Talon sisämitat valittiin niin, että huoneisto- ja kerrosalat vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. Kerroskorkeus pidettiin samana, jotta porras- ja julkisivuratkaisun yhteneväisyys säilyisi. Ohuemmasta välipohjasta johtuen tämä valinta johti CLT-talon ensimmäisessä kerroksessa hieman suurempaan huonekorkeuteen kuin olisi ollut tarpeen. Talojen päämitat on esitetty liitteessä 1 ja 3. 4

7 Taulukko 1. Vertailutalojen kerros- ja huoneistoalat. Pinta-alojen pieni ero johtuu kantavan väliseinän erilaisista rakennepaksuuksista. kerrosala [m 2 ] huoneistoala [m 2 ] CLT 144,8 130,0 Rankarakenne 145,1 129,8 2.4 Pintamateriaalit CLT-talon sisätiloissa kaikki avointen tilojen seinäpinnat ovat CLT-puupintaa. Näitä ovat oleskeluja ruokailutilojen, eteisen, portaikon sekä yläkerran aulan seinäpinnat. Myös kaikki vinot sisäkatot on jätetty CLT-pinnalle. Rankarakenteisessa talossa vastaavat pinnat on verhoiltu paneelilla. Huonetiloissa eli makuuhuoneissa, tuulikaapissa, kodinhoitotiloissa ja vessoissa sisäpintana on maalattu CLT. Rankarakenteisessa talossa vastaavien kohtien materiaalina on maalattu kipsilevy. Alaslaskettujen kattojen pintamateriaalit, kaikkien huoneiden lattiamateriaalit sekä märkätilojen pintamateriaalit ovat molemmissa ratkaisuissa samat. Ulkomateriaalit ovat terassin rakenteita lukuun ottamatta samat. CLT-talon ulkovaipan pinta-ala on kuitenkin hieman suurempi johtuen paksummasta ulkoseinärakenteesta. Talo on verhoiltu molemmissa rakenneratkaisuissa samanlaisella lautaverhouksella. Kattomateriaalina on saumattu peltikate. Taulukko 2. Vertailutalojen sisäpintojen materiaalit. Lattiamateriaalit Seinien pintamateriaalit Sisäkattojen pintamateriaalit Molemmat talot Rankatalo CLT-talo Rankatalo CLT-talo OH / K parketti puupaneeli CLT-pinta puupaneeli CLT-pinta AULA parketti puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli MH1 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta MH2 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta MH3 parketti maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli CLT-pinta ET laatta puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli PORRAS laatta puupaneeli CLT-pinta puupaneeli puupaneeli ja CLT-pinta TK laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli WC1 laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli WC2 laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli ja CLT-pinta KHH laatta maalattu kipsilevy maalattu CLT puupaneeli puupaneeli PH laatta laatta laatta puupaneeli puupaneeli S laatta puupaneeli puupaneeli puupaneeli puupaneeli 2.5 Lämmöneristävyysominaisuudet Talojen rakenteiden lämmöneristävyys on suunniteltu vuonna 2014 voimassa olevien rakentamismääräysten mukaan. Molemmissa vertailutaloissa on käytetty rakenteita, joiden lämmöneristävyys vastaa toisiaan. U-arvot ovat taulukon 3 mukaiset. 5

8 Taulukko 3. Rakenteiden U-arvot molemmissa vertailutaloissa. Ulkoseinät U = 0,17 W/m 2 K Ryömintätilaan rajoittuva alapohja U = 0,17 W/m 2 K Yläpohja U = 0,09 W/m 2 K 2.6 Talotekniikka Talojen lämmitysmuotona on ajateltu olevan joko kauko- tai maalämpö. Lämmönjako hoidetaan patteriverkostolla. Kustannuserojen on arvioitu olevan talotyypeissä lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen osalta pienet eikä niitä koskevia eroja ole siksi tarkemmin huomioitu laskelmassa. Sama tilanne koskee myös takkaleivinuunia ja kiintokalusteita. Kohteisiin on suunniteltu koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokone on ajateltu sijoitettavaksi kodinhoitohuoneeseen. CLTelementtien hinnassa on huomioitu talotekniikan läpimenojen ja roilojen työstön hinnat. Puurankatalossa puolestaan on huomioitu ulkovaipan läpimenojen tiivistys. Sähköasennusten suhteen on arvioitu, että kaikkiin väliseiniin tulee sähköasennuksia. CLT-elementtien hinnassa on huomioitu sähköpistorasioiden ja sähkökytkinten tarvitsemat työstöt putki-/kaapelireitteineen. Sähköasennuksia pyritään välttämään ulkoseinillä, mutta esimerkiksi ovien viereen tarvitaan valokytkimien sijoittamista ja olohuoneeseen sekä makuuhuoneisiin tarvitaan myös muutamia sähkörasioita ulkoseinille. Piirustuksia talotekniikan töistä ei ole tämän selvityksen yhteydessä laadittu. 6

9 3 Kustannusvertailu Kustannusvertailu perustuu kahden mahdollisimman samanlaisen kuvitteellisen kohteen rakennussuunnitteluun, niistä laadittuihin määräluetteloihin ja kokeneen kustannuslaskijan tekemään hinnoitteluun. Rakentamisen kustannukset vaihtelevat alueellisesti ja hankinnan ajankohdan mukaan. Vertailussa on käytetty Jyväskylän hintatasoa elokuussa Ne rakennusosat, tarvikkeet ja työt, joissa esiintyy määräeroja, on laskettu suoritehintalaskennalla sekä työn että tarvikkeiden osalta. Sellaiset rakennusosat, joissa ei esiinny määräeroja on laskettu tavoitehintamenettelyllä. Tavoitehintamenettelyllä saadaan kustannuserien suuruusluokka kokonaishinnan arviointiin. Verollinen rakennustekninen kustannusarvio on CLT-talolla noin ja puurankatalolla , eli CLT-talon laskennalliset rakennustekniset kustannukset ovat noin euroa suuremmat. Avaimet käteen toimituksena kustannuksia aiheuttavat tontin maanrakennustyöt ja talotekniikan hankinnat sekä rakennuttamiseen liittyvät kustannukset. Talojen avaimet käteen hinnat ovat ja Eli lopullinen hintaero on noin Lisää kustannuseroa on syntynyt elementtisuunnittelun osalta, joka laskelmassa on lisännyt suunnittelukustannusta 3000 eurolla (alv 0). Alla olevassa taulukossa on esitetty kustannusten jakaumat ja erot kustannuslajeittain. Liitteissä 6-8 on esitetty kustannusvertailu pääryhmittäin ja suoritehintalaskelmat rakennusteknisten töiden osalta. Taulukko 4 Puurankatalon ja CLT-talon laskennalliset kustannukset Kustannusvertailu Puurankatalo CLT-talo Erotus Työpalkat Rakennusaineet ja tarvikkeet Alihankinnat ja palvelut Sosiaalikulut Yhteensä veroton Yhteensä verollinen, alv 24% ~Rakennustekninen hinta Maanrakennus Talotekniikan järjestelmät Rakennuttaminen Suunnittelu Liittymät Yleiskulut ja kate Arvonlisävero Avaimet käteen hinta, alv 24%, ilman tonttia ja varainsiirtoveroa /ka-m2 1934, ,90-122,62 Työtunnit yhteensä

10 4 Yhteenveto ja tulosten arviointi CLT-talo osoittautui tässä selvityksessä tehdyssä laskelmassa kustannuksiltaan vertailussa ollutta puurankataloa kalliimmaksi, eli hintaeroa oli 122 euroa kerrosalaneliötä kohti. CLTvaihtoehto osoittautui laskennallisesti puurankataloa noin 6-7 % kalliimmaksi hankkeen kokonaiskustannusten osalta ilman tonttia. CLT-talon kustannuksia nostaa suuri puun määrä rakentamisessa. Toisaalta CLT-vaihtoehdon kustannuksia vähentää useiden työvaiheiden poisjäänti ja rakentamisen nopeus. Puurankatalon rakentamisen kestoksi arvioitiin 6 kuukautta ja CLT-talon rakentamisen kestoksi 4 kuukautta. Aikasäästön taloudellisena hyötynä voidaan pitää myös rahoituskustannusten vähenemistä ja mahdollisten vuokrakustannusten pienenemistä sekä hyötykäytön aikaistumisesta seuraavaa arvoa. Pääomakuluja tai -tuottoja ei kuitenkaan laskelmassa ole huomioitu. CLT-puuelementit ovat Suomessa uusi tuote ja sen hintaan liittyy epävarmuutta. CLT-elementtien valmistamisen kustannuksiin vaikuttavat mm. tarvittavan CLT-levyn määrä, tarvittavien elementtien muoto ja niiden vaatimat työstöt. Yhteensä CLT-elementtejä on esimerkkikohteessa 55 kuutiometriä (netto). Kustannuslaskelmassa on otettu huomioon myös CLT-elementtituotannon hukka, jolloin kokonaispuumäärä on 60 m 3. Verottomana hintana on käytetty 550 /m 3 ja rahdin kustannuksena 15 /m 3. CLT-toimituksen veroton kokonaishinta on silloin ja verollinen hinta Vertailukohtana CLT-elementtien hintaa arvioitaessa on käytetty yleisesti tiedossa olevaa liimapuun noin 500 /m 3 kuutiohintaa. Hinnan arviota on tarkennettu puhelinkeskustelulla erään CLT-valmistajan edustajan kanssa. CLT-puun hinnan lisäksi vaihtoehtoiset rakenneratkaisut vaikuttavat toteutuskustannuksiin. Kustannuslaskennassa on käytetty 160 mm:n alapohjalaattaa ja 120 mm:n välipohjalaattaa. Myös alapohjassa 120 mm riittäisi mitoituksen osalta, mutta pesuhuoneen lattiakallistusten ja talotekniikan asennusten takia 160 mm on helpompi toteuttaa. Laskelmassa väliseinät on laskettu 100 mm:n vahvuisena, kun teknisesti 60 mm riittäisi ei-kantavissa väliseinissä. Käyttämällä 60 mm:n ei-kantavia väliseiniä säästettäisiin noin 3,5 m 3 kiintopuuta, mikä tarkoittaisi noin 2500 säästöä verollisessa toimitushinnassa. Hintaeroa voisi pienentää myös valitsemalla joihinkin joka tapauksessa pinnoitettaviin väliseiniin levyseinärakenteen. CLT-rakentamisen työmäärän työmaalla on arvioitu olevan 540 tuntia vähäisempi kuin puurankatalon työmäärä. Kustannuksissa se tarkoittaa euron säästöä. Työmaatyön keskituntiansiona on laskelmassa käytetty 18,5 /h ennen sivukuluja (73 %). Mikäli keskituntiansio on korkeampi, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi olla, se parantaa CLT-vaihtoehdon suhteellista kilpailukykyä. Esimerkiksi keskituntiansiolla 21 /h CLT- ja rankatalon verollinen hintaero pienenee hieman alle 2000 eurolla. Rakentamisen kestoa arvioitaessa lähtökohtana ovat olleet arviot tarvittavien työtuntien määrästä ja erään urakoitsijan arvio rakennusajasta. Työtunteja CLT-rakentamisessa tarvitaan työmaalla tässä selvityksessä käytetyn arvion mukaan noin 68 % puurankatalon työtuntimäärästä. Hyvin valmistellun puurankatalon rakennusaikana voidaan pitää puolta vuotta. Pelkällä työtuntimäärällä laskien CLT-talon rakennusajaksi voisi arvioida 3,75 kuukautta. Laskelmassa on kuitenkin käytetty 4 kuukauden rakennusaikaa, koska kokemusta talojen rakentamisesta on vielä vähän. Kokemuksen karttuessa on CLT-rakentamisella mahdollisuus päästä hyvin nopeaan rakentamiseen, koska hidas betonin kuivattamisen vaihe voidaan jättää kokonaan pois jyrsimällä pesutilojen lattiakaadot CLT- 8

11 laattaelementtiin. Laskelmassa kahden kuukauden aikasäästö on pienentänyt CLT-talon työmaan yleiskustannuksia noin 7000 eurolla puurankataloon verrattuna. Kustannusarviolaskentaan liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä ja virhemahdollisuuksia. Normaalissa kustannusarviolaskennassa virhemarginaalina voidaan pitää kolmea prosenttia. Kun kohteet ovat samankaltaiset ja kustannuslaskijana toimii sama henkilö, voidaan ajatella, että todennäköisesti myös mahdolliset virheet vaikuttavat samaan suuntaan, jolloin virheillä ei ole merkitystä kustannuseron suuruuteen. On silti mahdollista, että laskelmassa olisi voinut tapahtua merkittäviä virheitä vastakkaisiin suuntiin. Kustannuseron haarukaksi voidaan edelliset seikat huomioiden arvioida euroa hyvin suurella varmuudella. 9

12 LIITE 1: Pohjapiirrokset US-01 US-03 US-01 VS-01 TK VS-01 WC1 VS-05 S MH1 VS-02 ET VS-02 KHH IV vesi VS-06 PH VS-04 VS-03 US OH takkaleivinuuni K terassi Pohjapiirros 1. krs 1:100

13 12100 US-01 VS US MH2 VS-01 WC2 VS-01 VS-01 MH3 AULA VS VS-02 alakerran korkea tila Pohjapiirros 2. krs 1:100

14 LIITE 2: Julkisivut Julkisivu pohjoiseen 1:100 Julkisivu etelään 1:100

15 Julkisivu itään 1:100 Julkisivu länteen 1:100

16 LIITE 3: Rakenneleikkaukset LEIKKAUS MAKUUHUONEIDEN KOHDALTA, CLT YP-01-A US-04-A YP-01-A MH2 VS-02-A US-01-A VP-01-A US-01-A MH1 VS-02-A OH 3433 AP-01-A AP-01-A YP-01-B US-04-B YP-01-B MH2 VS-02-B US-01-B VP-01-B US-01-B LEIKKAUS MAKUUHUONEIDEN KOHDALTA, RANKA MH1 VS-02-B OH 3433 AP-01-B AP-01-B HUOM! Näihin kuviin on merkitty vain ne mitat, jotka on pidetty samoina molemmissa rakennejärjestelmissä. Muissa mitoissa on vaihtelua rakennekerrosten erilaisista paksuuksista johtuen.

17 LEIKKAUS TUULIKAAPIN KOHDALTA, CLT YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-A WC2 VS-01-B AULA VP-03-B VP-02-B US-01-B 2850 US-01-A TK VS-01-A ET 2300 OH 2100 AP-02-A AP-02-A AP-01-A LEIKKAUS TUULIKAAPIN KOHDALTA, RANKA YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-B WC2 VS-01-B AULA VP-03-B VP-02-B US-01-B 2850 US-01-B TK VS-01-B ET 2217 OH 2104 AP-02-B AP-02-B AP-01-B

18 LEIKKAUS SAUNAN KOHDALTA, CLT YP-01-A US-04-A YP-01-A US-01-A MH3 VS-02-A VP-05-A VP-04-A K US-01-A US-03-A 2200 S VS-06-A 2300 PH VS-03-A AP-03-A AP-03-A AP-01-A LEIKKAUS SAUNAN KOHDALTA, RANKA YP-01-B US-04-B YP-01-B US-01-B MH3 VS-02-B VP-05-B VP-04-B K US-01-B US-03-B VS-06-B VS-03-B 2200 S 2200 PH AP-03-B AP-03-B AP-01-B

19 LIITE 4: Rakennetyypit

20 US-01-A Ulkoseinä CLT 1: mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

21 US-01-B Ulkoseinä ranka 1: kipsilevy tai puupaneeli 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK höyrynsulkumuovi 148 mm pystyrunko 48x148 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

22 US-02-A Ulkoseinä CLT, pesuhuone 1: laatoitus kiinnityslaasti vedeneriste 100 mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

23 US-02-B Ulkoseinä ranka, pesuhuone 1: laatoitus kiinnityslaasti vedeneriste 8 mm kuitusementtilevy 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 148 mm pystyrunko 48x148 mm k400 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

24 US-03-A Ulkoseinä CLT, sauna 1: mm paneeli 22 mm koolaus alumiinipaperi 100 mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

25 US-03-B Ulkoseinä ranka, sauna 1:10 14 mm paneeli 22 mm koolaus alumiinipaperi 8 mm kuitusementtilevy 48 mm vaakakoolaus 48x48 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 148 mm pystyrunko 48x148 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 22 mm pystykoolaus 22x100 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

26 US-04-A Ulkoseinä CLT, katon porrastuskohta 1: mm CLT 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ = 0,033 W/mK kiinnitys koolauksen ja eristeen läpi uppokantaruuveilla 48 mm pystykoolaus 48x48 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

27 US-04-B Ulkoseinä ranka, katon porrastuskohta 1: mm kipsilevy höyrynsulku 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 98 mm vaakakoolaus 48x98 mm k600 + kivivillaeriste Paroc extra, λ = 0,036 W/mK 30 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex, λ = 0,033 W/mK 48 mm pystykoolaus 48x48 mm k mm vaakaverhous UTS 23x170 mm U = 0,17 W/m2K

28 VS-01-A Ei-kantava väliseinä CLT 1:10 (pintakäsittely, maalaus) 100 mm CLT (pintakäsittely, maalaus)

29 VS-01-B Ei-kantava väliseinä ranka 1: mm puupaneeli tai maalattu kipsilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + ääneneriste mm puupaneeli tai maalattu kipsilevy

30 VS-02-A Kantava väliseinä CLT 1:10 pintakäsittely, maalaus 100 mm CLT

31 VS-02-B Kantava väliseinä ranka 1:10 pintakäsittely, maalaus 13 mm kipsilevy 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + ääneneriste 14 mm puupaneeli

32 VS-03-A Pesuhuoneen kantava väliseinä CLT 1: mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

33 VS-03-B Pesuhuoneen kantava väliseinä ranka 1:10 14 mm puupaneeli 98 mm runkotolpat 48x98 mm k300 + ääneneriste 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

34 VS-04-A Pesuhuoneen ja KHH:n väliseinä CLT 1:10 pintakäsittely, maalaus 100 mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

35 VS-04-B Pesuhuoneen ja KHH:n väliseinä ranka 1:10 pintakäsittely, maalaus 13 mm kipsilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + ääneneriste 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

36 VS-05-A Saunan ja KHH:n väliseinä CLT 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 48 mm koolaus 48x48 mm k600 + lämmöneriste (mineraalivilla) 100 mm CLT pintakäsittely, maalaus

37 VS-05-B Saunan ja KHH:n väliseinä ranka 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 8 mm kuitusementtilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + lämmöneriste (mineraalivilla) 13 mm kipsilevy pintakäsittely, maalaus

38 VS-06-A Pesuhuoneen ja saunan väliseinä CLT 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus alumiinipaperi 48 mm koolaus 48x48 mm k600 + lämmöneriste (mineraalivilla) 100 mm CLT vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

39 VS-06-B Pesuhuoneen ja saunan väliseinä ranka 1:10 14 mm paneeli 22 mm pystykoolaus aluminipaperi 8 mm kuitusementtilevy 66 mm kertopuuranka 39x66 mm k400 + lämmöneriste 50 mm (mineraalivilla) + ilmarako 16 mm 8 mm kuitusementtilevy vedeneriste vedenkestävä kiinnityslaasti laatoitus

40 YP-01-A Yläpohja CLT 1: konesaumattu peltikate 22 mm laudoitus 22x100 mm 48 mm tuuletusväli, korokerima 48x48 mm aluskate 500 mm yläpohjapalkki Kerto-S k mm tuuletusväli + 55 mm tuulensuojaeriste Paroc WPS 3N, λ = 0,032 W/mK tuulensuojaeristeen kannatusrimat 48x48 mm mm puhallusvilla Paroc BLT 6, λ = 0,038 W/mK 60 mm CLT 60L3s U = 0,09 W/m2K

41 YP-01-B Yläpohja ranka 1: konesaumattu peltikate 22 mm laudoitus 22x100 mm 48 mm tuuletusväli, korokerima 48x48 mm aluskate 500 mm yläpohjapalkki Kerto-S k mm tuuletusväli + 55 mm tuulensuojaeriste Paroc WPS 3N, λ = 0,032 W/mK tuulensuojaeristeen kannatusrimat 48x48 mm mm puhallusvilla Paroc BLT 6, λ = 0,038 W/mK höyrynsulku 22 mm harvalaudoitus 22x100 mm 23 mm paneeli pintakäsittely U = 0,09 W/m2K

42 VP-01-A Välipohja CLT, makuuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s

43 VP-01-B Välipohja ranka, makuuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 22 mm koolaus 22x100 mm 14 mm kattopaneeli

44 VP-02-A Välipohja CLT, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

45 VP-02-B Välipohja ranka, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm kattopaneeli

46 VP-03-A Välipohja CLT, tuulikaapin katto 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste 160 mm CLT 160 L5s 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

47 VP-03-B Välipohja ranka, tuulikaapin katto 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm puupaneeli

48 VP-04-A Välipohja CLT, pesuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 301 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm kattopaneeli

49 VP-04-B Välipohja ranka, pesuhuoneen katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) höyrynsulku 22 mm koolaus 22x100 mm 230 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm kattopaneeli

50 VP-05-A Välipohja CLT, saunan katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 120 mm CLT 120 L3s 401 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm lämmöneriste, mineraalivilla alumiinipaperi 14 mm kattopaneeli

51 VP-05-B Välipohja ranka, saunan katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) höyrynsulku 22 mm koolaus 22x100 mm 230 mm vapaa väli 98 mm kattopaneelien kannatuspuut 48x98 mm k mm lämmöneriste, mineraalivilla alumiinipaperi 14 mm kattopaneeli

52 AP-01-A Kantava alapohja CLT, parketti 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 160 mm CLT 160 L5s 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

53 AP-01-B Kantava alapohja ranka, parketti 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys höyrynsulku 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla Paroc extra, λ=0,036 W/mK + 55 mm tuulensuojavilla Paroc WPS 3n, λ=0,032 W/mK 22 mm tuulensuojan kannatuspuut 22x100 lattiapalkkien alapinnassa U = 0,17 W/m2K

54 AP-02-A Kantava alapohja CLT, laatoitus 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti kosteussulku 160 mm CLT 160 L5s 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

55 VP-02-B Välipohja ranka, eteisen ja KHH:n katto 1: mm parketti 3 mm askelääneneriste 18 mm ympäripontattu havuvaneri, liima- ja ruuvikiinnitys 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla (ääneneriste) 278 mm alaslasku 14 mm kattopaneeli

56 AP-03-A Alapohja CLT, märkätila 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti vedeneriste, kaksinkertainen kumibitumikermi 160 mm CLT 160 L5s, kallistukset jyrsitty laattaan 180 mm tuulensuojaeriste Paroc Cortex One, λ=0,036 W/mK, liimataan CLT:n pohjaan 22 mm kiinnityslaudat 22x100 mm k600 kiinnitetään CLT-levyyn uppokantaruuveilla eristeen läpi U = 0,17 W/m2K

57 AP-03-B Alapohja ranka, märkätila 1: laatoitus vedenkestävä kiinnityslaasti 60 mm kallistettu teräsbetonilaatta vedeneriste, kaksinkertainen kumibitumikermi 18 mm havuvaneri 260 mm lattiapalkit 45x260 mm Kerto-S k mm mineraalivilla Paroc extra, λ=0,036 W/mK + 55 mm tuulensuojavilla Paroc WPS 3n 55mm, λ=0,032 W/mK 22 mm tuulensuojan kannatuspuut 22x100 lattiapalkkien alapinnassa U = 0,17 W/m2K

Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo

Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo Pientalon kustannusvertailu CLT - puurankatalo Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto Senni Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Jaakko Sorri, Arkkitehtitoimisto Kooska Pertti Helin, PH-rakennuttajapalvelu

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000. Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Honkatalot-vakiotoimitussisältö PolarHuvilat ekopuutalorakenteella

Honkatalot-vakiotoimitussisältö PolarHuvilat ekopuutalorakenteella 1 Honkatalot-vakiotoimitussisältö Honkatalojen PolarHuvilat sisältävät kaikki alla olevat rakennusmateriaalit ja -osat: 1. PIIRUSTUKSET (Honkatalojen toimituksen osalta) a. pohjapiirustus b. julkisivupiirustukset

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S

R S - M A S S I I V I T O I M I T U S RS-MASSIIVITOIMITUS 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

E K O R E X H I R S I T A L O T

E K O R E X H I R S I T A L O T EKOREX HIRSITALOT 1. SUUNNITELMAT JA OHJEET - pääpiirustukset (pohjat, julkisivut ja leikkaus) rakennuslupaa varten - viranomaisten vaatimat u-arvo- ja lujuuslaskelmat toimitettavista puuosista - hirsikaaviot

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

ROVANIEMEN WANHA KAUPPALA

ROVANIEMEN WANHA KAUPPALA ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ROVANIEMEN WANHA KAUPPALA LAPINRM.FI Rakennamme luottamusta LAPIN RAKENNUSMESTA OY Korkein luottoluokitus Soliditet 2013 MH 10.0 MH 11.5 WC 2.0 PPK + KR KEITTIÖ 9.5 PY KH 5.5 ET 6.0 OLESKELU+R

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Talo Hongisto. Hankesuunnittelu ja suunnitteluvaiheen kustannusarvio Martti Perikangas RMRAM16A3

Talo Hongisto. Hankesuunnittelu ja suunnitteluvaiheen kustannusarvio Martti Perikangas RMRAM16A3 Talo Hongisto Hankesuunnittelu ja suunnitteluvaiheen kustannusarvio Martti Perikangas RMRAM16A3 Lähtötiedot Tavoite: pientalon rakentaminen Budjetti: 300000 Projektin alku: huhtikuu 2017 Muuttoaikataulu:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2. 1 -rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.2012 Nelikerroksisen puukerrostalon vertailu betonielementtitaloon Olli Teriö 28.2.2012 2 Laskentaesimerkit Fiktiivinen kohde

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja:

TARJOUSPYYNTÖ. Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: 1 TARJOUSPYYNTÖ Asiakas: Osoite: Puhelinnumero: Rakentamiskunta: Rakennuksen käyttötarkoitus: Edustaja: kohteesta on luonnostelusopimus, joka LIITTEENÄ kohteesta ei ole tehty luonnostelusopimusta Todennäköinen

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO

ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO ASUNTO OY ESKOLAN OLAVINPUISTO Uusi tasokas rivitaloyhtiö Eskolaan! Tasokas kokonaisuus erinomaisella paikalla. Toimivat tilaratkaisut, erinomainen varustelutaso, omat varastot autokatospaikat yms. Rakentajana:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiurunkiventie 1a A 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 34. LämpöHelmi-paritalo, Asunto B Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ

SÄÄLTÄ SUOJAAN - TOIMITUSSISÄLTÖ 5.1.2015 "SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ "SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ: -Ulkoseinäelementit: - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm -ulkovuori pääosin asennettuna -ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 04.05.2010 2 / 6

Tilat yhteensä. Huonetilat 04.05.2010 2 / 6 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 2 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 14 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Paremman tulevaisuuden koteja! EkoElias-mallitalot -hinnasto. www.greenbuild.fi

Paremman tulevaisuuden koteja! EkoElias-mallitalot -hinnasto. www.greenbuild.fi EkoElias-mallitalot -hinnasto Arkkitehtuuritoimisto Lylykangas -PES-arkkitehdit Oy - Kombi Arkkitehdit Oy Paremman tulevaisuuden koteja! Arkkitehtuuritoimisto Lylykangas PES-arkkitehdit Oy Kombi Arkkitehdit

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA

KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA As Oy Gerbyn Kalaranta Satumetsäntie 1 65280 VAASA KATSE KOHTI HUOMISTA KIVITALO-TURVALLISTA ASUMISTA TILAA PERHEELLE Nykyaikaista kivitaloarkkitehtuuria Vaasaan Suunnittelutoimisto K Kellokoski ja A.

Lisätiedot

Matkailukeskus Niemenharju Valoa Pihtiputaan matkailuun 16.01.2015 19.12.2014 30.11.2014 Niemenharju Päärakennus Lerintämökit parvi mh 3m² oh 7m² ph 3m² terassi ASEMAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS, 18 kem2

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 MR101 1123 Täytöt MR101 Sisäpuolinen täyttö Salaojituskerros 230 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 200 SALAOJITUSKERROS Pesty sepeli 200, ø 6...32 Suodatinkangas 120 g/m2, kun pohjamaa

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiplinginkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Sisältöluettelo s. 1 Hinnasto s. 2 Trond s. 3 H-cabin s. 8 Sahib s. 13 Stole s. 19 Villa Tyyne s. 25 Ole s. 31 Ole-2 s. 36 Stabbur s. 42 Taru-sauna s. 49 Asennus s. 53

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Katuosoite Paikkakunta CityGreen122 - Maakotka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN JA

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS PTT:N VESIKTTOVLIS TOIITUKSEN SISÄLTÖKUVUS Tähtikvartetti -kampanjan tarkan toimituserittelyn saat omalta Kotikonkariltasi. ateriaalitoimitus ateriaalit toimitetaan asennettuna VESIKTTO- VLIS Tontin alueosat

Lisätiedot

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 OMAKOTIRAKENTAJAN "OMATOIMI"KUSTANNUSSUUNNITTELU - / SEURANTATAULUKKO(Täytä euro Rahayksikkö EURO O = Omana työnä, T = Talopakettiin kuuluva Jos tilanne on - merkkinen,

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 9 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 33. LämpöHelmi-paritalo, Asunto A Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi

Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi Lomaosake Rakennuspaikka 3 huonetta+oh+keittiö+sauna+ pesuhuone+khh+2 wc, 90m2. Lisäksi autokatos+varasto.

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 4 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Kohteen tiedot Nimi 23. Ainoa Feeniks Katuosoite Rubiinikehä 16 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600 VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) OSA HINTA Allasosasto 55 112 Pesuhuoneet ja saunat 20 300 Kemikaalivarasto 16 928 Talotekniikka 26 600 Muut tilat 17 264 YHTEENSÄ 136 204 ALLASOSASTO,

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Postiosoite Paikkakunta GreenBuild89 - Muuttohaukka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

ARK 1:10. Mika Mäkinen ja Laura Kainulainen LEIKKAUKSET 13053 423-448-2-139 1/5 PÄÄPIIRUSTUS. Mattilankaari 14 21420 Lieto 08.05.

ARK 1:10. Mika Mäkinen ja Laura Kainulainen LEIKKAUKSET 13053 423-448-2-139 1/5 PÄÄPIIRUSTUS. Mattilankaari 14 21420 Lieto 08.05. K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJÄ RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 1/5 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT Mika

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. TOIMITUSSISÄLTÖ GreenBuild Mallitalo 1 Rakennuspaikkakunta: Jyväskylä Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN JA ELEMENTTIEN KULUTTAJAKAUPPAA SEKÄ

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun.

Takuu Myönnämme tekemällemme työlle sekä toimittamillemme materiaaleille kahden (2) vuoden takuun. Sivu 1/6 Asiakkaan nimi Katuosoite Paikkakunta CityGreen106 - Tuulihaukka Rakennuspaikkakunta: Saarijärvi Yleiset sopimusehdot GREENBUILD-toimitukseen sovelletaan RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TALOPAKETTIEN

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu. Hopeapellontie 2, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu. Hopeapellontie 2, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu Hopeapellontie 2, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: A2, A5 ja B9 Tilat: 3H + keittiö + sauna Pinta-ala: 73,5 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna Osoite: Hopeapellontie

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 27. Valhalla Katuosoite Rubiinikehä 13 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot Nimi

Lisätiedot