TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)"

Transkriptio

1 RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa (8) RT Talo Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS eristeet EPS Routaeristeet EPS Keventeet EPS-eristeitä käytetään rakennusten lämmöneristeinä ja teknisinä eristeinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä, puristuslujuutensa ja kosteudensietokykynsä ansiosta EPS-eristeet soveltuvat erinomaisesti rakennusten routasuojaukseen sekä lattioiden, seinien ja kattojen eristämiseen. Erinomaiset tekniset ominaisuudet takaavat EPS-eristeiden toimivuuden myös katujen, pihojen ja piha-alueiden routasuojauksessa. EPS-eristeiden monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi putkieristeet, perustusjärjestelmät, kevennerakenteet, lämpöharkot, anturamuotit, askelääneneristeet, tuulensuojalevyt ja sandwich-elementtien eristeet sekä erilaiset muotokappaleet. Alapohjarakenteiden keskimääräiset eristepaksuudet ja routasuojaus Maanvastainen alapohja EPS 100 U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C, alkaen) 200 mm / 150 mm (1 m reuna-alue / keskialue) U-arvo 0,12 W/mK (matalaenergiataloratkaisu) 00 mm / 250 mm (1 m reuna-alue / keskialue) U-arvo 0,09 W/mK (passiivitaloratkaisu) 400 mm / 50 mm (1 m reuna-alue / keskialue) 100 mm / leveys 1,2 m 120 mm / leveys 1,4 m 150 mm / leveys 1,6 m Tuulettuva alapohja (tuuletusaukkojen pinta-ala enintään 8 ryömintätilan pinta-alasta) U-arvo 0,17 W/mK (RakMK osa C, alkaen) U-arvo 0,15 W/mK (matalaenergiataloratkaisu) U-arvo 0,1 W/mK (passiivitaloratkaisu) EPS 60S 200 mm 20 mm 270 mm 110 mm / leveys 1,2 m 10 mm / leveys 1,4 m 150 mm / leveys 1,6 m Laskentaesimerkki: Keski-Suomi, mitoituspakkasmäärä Kh, maanvastaisen alapohjan betonilaatan paksuus 100 mm, alustäyttö tiivistettyä soraa väh. 200 mm, tuulettuvan alapohjan ontelolaatan paksuus 265 mm, perustussyvyys 0,6 m. lämmitystapauksessa suositellaan eristepaksuuden kasvattamista väh. 50 mm. Alapohjaeristys voidaan asentaa myös tasapaksuna kerroksena koko laatan alueelle. Routasuojauksessa nurkka-alueiden eristepaksuutta kasvatetaan + 40 %.

2 RT 7790 tarviketieto 2 EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-eristelaadut ja koot EPS-lämmöneristeet noudattavat EPS tuoteluokitusta, jonka mukaan kullekin tuotteelle määritetään käyttökohteen ja eristeen toiminnallisten ominaisuuksien edellyttämät laatuvaatimukset. Tuoteluokituksen vaatimusten mukaiset tuotteet tunnistaa EPS-laatumerkistä. EPS-eristeiden tuotenimikkeet kertovat tuotteen pääasiallisen käyttökohteen ja puristuskestävyyden. Yleisimmin käytetyt tuotteet ovat EPS 100 ja. Tuotenimikkeen lukuarvo ilmoittaa siis lyhytaikaisen puristuskestävyyden, esim. 100 kpa. Tuotenimikkeen lisämerkintä S kuvaa vaikeasti syttyvää S-laatua, joka ei ylläpidä palamista (esim. EPS 60S Seinä). Tavallisimpien EPS-eristelaatujen puristuskestävyydet ovat välillä kpa. Tavallisin levykoko on 1000 x 1200 mm. Yleisimmät levypaksuudet ovat 50, 70, 75 ja 100 mm. Muita kokoja on saatavissa tilauksesta. EPS-eristeiden laadunvalvonta ja tuotesertifikaatit EPS tuoteluokitus pohjautuu eurooppalaiseen EPS-eristeiden tuotestandardiin EN 116. EPS-tuotteiden testauksessa ja laadunvalvonnassa käytetään yleisesti hyväksyttyjä eurooppalaisia EN-testimenetelmiä. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten valmistamilla EPS-eristeillä on voimassa olevat kansallisen sertifiointilaitoksen myöntämät tuotesertifikaatit (VTT:n sertifikaatit). EPS tuoteluokituksen vaatimusten täyttyminen osoitetaan asianmukaisella VTT:n tuotesertifikaattinumerolla ja EPS-laatumerkillä. Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet ja käytetyt värikoodit on esitetty taulukossa. Tuotepakkauksissa on käytössä mustavalkoinen EPS-laatumerkki. OMINAISUUDET EPS-lämmöneriste (solupolystyreeni, EPS = expanded polystyrene) valmistetaan polystyreenistä vesihöyryn avulla paisuttamalla. Ponneaineena käytetään ympäristölle haitatonta pentaania, joka korvautuu ilmalla valmistuksen yhteydessä. Lämpötekniset ominaisuudet Yleisimmät EPS-tuotenimikkeet eristeet EPS 60S EPS 100 EPS 200 EPS 250 EPS 00 Routaeristeet EPS 200 Routa EPS 00 Routa Seinäeristeet EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Kattoeristeet EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Keventeet EPS Kevenne EPS-eristeen lämmöneristyskyky perustuu suljetussa solurakenteessa paikallaan pysyvän ilman alhaiseen lämmönjohtavuuteen (noin 0,025 W/Km). EPS-eristeille on määritetty ilmoitetun lämmönjohtavuuden arvot declared ( d) ja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot Design ( D), jotka huomioivat lämmöneristeen käyttökohteen sekä suojaus- ja asennustavan. Tässä kortissa esitetyt lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot ovat EPS tuoteluokituksen mukaisia vähimmäisvaatimuksia, joita parempia tuotteita voidaan valmistaa. EPS-eristeiden pitkäaikainen lämmönkestävyys on +80 C ja kylmänkestävyys on vähintään -200 C. Eristelevyn kuormituksesta riippuen lyhytaikainen lämmönkestävyys on C. Lujuusominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys Joustavan valmistusmenetelmän ansiosta EPS-eristeitä on saatavissa useita eri lujuusluokkia välillä kpa. Tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 80, 100, 120 ja 200 kpa. EPS-eristeiden lujuusominaisuuksiin vaikuttavat eristeen tiheys, kuormitusaika, lämpötila ja suhteellinen kosteus. EPS-eristeiden lyhytaikainen puristuslujuus määritetään 10 % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana. Pitkäaikainen puristuslujuus määritetään 2 % kokoonpuristumaa vastaavana kuormana (vastaa 50 vuoden suunnitteluarvoa). EPS-eriste on mekaanisilta, kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin kestävä materiaali. Auringon UV-säteily saattaa muuttaa suojaamattoman EPS-levyn pinnan kellertäväksi ulkovarastoinnin aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti eristelevyjen ominaisuuksiin eikä edellytä erityisiä suojaustoimenpiteitä työmaalla normaalin varastointijakson tai rakentamisaikataulun aikana.

3 RT 7790 tarviketieto EPS-LÄMMÖNERISTEET Kosteustekniset ominaisuudet EPS-eristeet ovat kosteusteknisesti kestäviä tuotteita. EPS-materiaali ei ime itseensä kapillaarisesti vettä, eikä ulkopuolinen kosteus heikennä EPS-eristeen lämmöneristävyys- tai lujuusominaisuuksia. Kosteusteknisesti vaativissa olosuhteissa, kuten routaeristyksissä tulee kuitenkin käyttää käyttötarkoitukseen suunniteltuja tiiviitä EPS-routalaatuja. EPS-eriste on vesihöyryn läpäisevyydeltään muita muovieristeitä läpäisevämpi materiaali. EPS-eriste ei siten toimi varsinaisena höyrynsulkuna, vaan rakenteiden sisäpuolelta kulkeutuvan kosteuden pääsy rakenteisiin ja lämmöneristeisiin estetään erillisellä höyrynsululla. Palo-ominaisuudet EPS-eristeet luokitellaan palaviksi rakennusmateriaaleiksi. EPS-eristeistä valmistetaan sekä normaalina laatuna (europaloluokka F) että S-laatuna, joka ei ylläpidä palamista (europaloluokat D, E). EPS-eristeitä käytetään kaikissa paloluokkien P1, P2 ja P rakennuksissa Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osan E1 vaatimusten mukaisesti. Paloturvallisuutta vaativissa rakenteissa EPS-eristeitä suositellaan käytettäväksi yhdessä paloteknisesti riittävän suojaverhouksen kanssa (esim. rappauspinnoite, kipsilevyverhous). Terveellisyys EPS-eristeet ovat hajuttomia, pölyämättömiä ja myrkyttömiä. EPS-eristeet eivät turmellu biologisesti eivätkä ne lahoa tai mätäne. Testatut EPS-eristeet (normaali laatu ja S-laatu) täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-luokan vaatimukset. Puhtaat EPS-eristeet eivät aiheuta allergioita eikä EPS-eristeistä vapaudu sisäilmaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. EPS-materiaalista valmistetaankin myös elintarvikepakkauksia. Kemialliset ominaisuudet EPS-eristeen kemiallinen kestävyys on hyvä ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden kanssa. EPS-eriste kestää tavallisia happoja ja emäksiä, mutta se ei kestä orgaanisia liuottimia kuten bensiinejä, mineraaliöljyä tai muita hiilivetyliuottimia. Ekologiset ominaisuudet Hyvän lämmöneristyksen avulla on mahdollistaa säästää rakennuksen käytön aikaista lämmitysenergiaa, joka on moninkertainen lämmöneristeen valmistusenergiaan verrattuna. EPS-eristeen raaka-aine polystyreeni valmistetaan öljystä. Eristeen valmistuksessa käytettävän öljypohjaisen muoviraaka-aineen määrä on kuitenkin vähäinen, sillä lopullisessa tuotteessa muoviraaka-ainetta on vain 2 % eristeen tilavuudesta. Loput tilavuudesta on eristeenä toimivaa ilmaa. EPS-materiaali on kierrätettävää, sillä puhtaat eristelevyt ja valmistusvaiheen leikkuujäte sekä pakkaukset ja muut muotokappaleet voidaan murskata rouheeksi ja käyttää rouhe uusien tuotteiden raaka-aineena. Rouhittua kierrätysraaka-ainetta käytetään pääasiassa valmistettaessa tuotteita, joilla ei ole suuria laatuvaatimuksia (esim. pakkaustarvikkeet, somisteet). Tiukkojen laatuvaatimusten vuoksi kierrätysraaka-aineen käyttö ei ole mahdollista laadukkaissa lämmöneriste- ja routasuojauslevyissä. Kierrätysraaka-ainetta voidaan käyttää EPS-rouhetta sisältävän kevytbetonin ja muurausharkkojen valmistuksessa. Tämän lisäksi EPS-jätettä voidaan käyttää ns. energiajätteenä jätteenpolttolaitoksissa, jolloin EPS-materiaaliin valmistuksen aikana sitoutunut energia palautuu hyötykäyttöön. Kaatopaikkajätteenä EPS-eristeet ovat maatumattomia eivätkä ne aiheuta haitallisia päästöjä. EPS-eristeet ovat helposti käsiteltäviä ja työstettäviä eikä eristeiden työstö ja asentaminen edellytä erityisten suojavarusteiden käyttöä. EPS-eristelevyjen työstövaiheessa ei synny ihoa ärsyttävää työstöjätettä.

4 RT 7790 TARVIKETIETO 4 EPS-LATTIAERISTEET EPS-lämmöneristeiden yleisimmät käyttökohteet ovat lattia- ja routaeristeet. EPS-lattiaeristeitä käytetään maanvastaisissa ja tuuletetuissa ryömintätilaisissa alapohjissa. Myös perusmuurin sisäpuolinen pystyeristys voidaan toteuttaa EPS-lattiaeristeillä. Tuulettuvissa alapohjissasuositellaan palosuojatun S-laadun käyttöä. eristeiden tavallisimmat lujuusluokat ovat 60, 100 ja 200 kpa. Maanvastaisessa alapohjassa käytetään yleensä EPS 100 -laatua. Tuulettuvassa alapohjassa EPS-laatu on yleensä EPS 60S. Raskaammin kuormitettuihin kohteisiin, kuten halli- ja varastorakennusten alapohjiin valitaan EPS 200 tai EPS 00. Rakentamismääräysten minimivaatimusten (RakMK osa C, voimassa alkaen) mukaisen maanvastaisen alapohjan eristepaksuus on 200 mm alapohjan reuna-alueella ja 150 mm sisäalueella (rakenteen U-arvo 0,16 W/m 2 K). Energiatehokkuudeltaan paremmassa matalaenergiatalossa suositeltava eristepaksuus on keskimäärin 00 mm reuna-alueella ja 250 mm sisäalueella (U-arvo 0,12 W/m 2 K). Passiivitalossa suositeltava eristepaksuus on vastaavasti 400 mm ja 50 mm (U-arvo 0,09 W/m 2 K). Alapohjaeristeet voidaan asentaa myös tasapaksuina kerroksina, jolloin koko alapohjan alueella käytetään samaa eristepaksuutta. lämmitystapauksissa eristepaksuutta lisätään vähintään 50 mm. Tuulettuvassa alapohjassa(tuuletusaukkojen pinta-ala on enintään 8 ryömintätilan pinta-alasta) eristepaksuus on keskimäärin 20 mm käytettäessä EPS 60S -laatua (U-arvo 0,15 W/m 2 K, ontelolaatan paksuus 265 mm, eriste ontelolaatan alapuolella). Paloturvallisuuden huomioimiseksi tuulettuviin alapohjiin suositellaan vaikeasti syttyvää S-laadun EPS-eristettä. Käyttökohdesuositukset Maanvastainen alapohja, asuinrakennus, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset Ryömintätilainen alapohja, kuormittamaton lämmöneriste (esim. ontelolaatan alapintaan liimattu lämmöneriste) Ryömintätilainen alapohja, kuormitettu lämmöneristys (esim. kantavan betonilaatan yläpuolelle kiinnitetty lämmöneriste) Sokkelin sisäpuolinen eristys Laattaperustuksen alapuolinen eristys Laattaperustuksen yläpuolinen eristys + pintabetoni tai vastaava EPS 60S EPS 100 EPS 200 EPS 250 EPS 00 Maanvarainen laatta Matalaenergiaratkaisu Tuulettuva alapohja EPS-lattiaeriste EPS 60S EPS-lattiaeriste tai EPS 100 eristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S EPS 100 x) EPS 200 EPS 250 EPS 00 Pituus ja leveys, mm (EN 822) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 82) ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ± 2 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 825) ± 10 ± 0 ± 15 ± 15 ± 15 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 1) ±5 ±5 ±5 ±5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 12667) 0,09 0,06 0,0 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) 0,06 2) 0,0 2) 0,0 2) 0,0 2) (EN ISO 10456) 0,040 2) 0,08 ) 0,04 ) 0,04 ) 0,04 ) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 826) Taivutuslujuus, kpa (EN 12089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) 2% 20 kpa 2% 5 kpa 2% 60 kpa 2% 75 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 12087) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E, F D, E, F D, E, F D, E, F 2% 90 kpa *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D, normaali laatu F tai parempi. x) Myös palosuojattu, vaikeasti syttyvä S-laatu, esim. EPS 100S. 1) Ontelolaattaan liimattavan EPS 60S -eristeen mittapysyvyys korotetussa lämpötilassa testimenetelmän EN 1604:1996 mukaisesti, vaatimus ± 2 mm / 1000 mm. 2) Lämpimän tilan alapohja- ja lattiarakenteet. Käyttötilassa eristeen kosteuspitoisuus on alle 1 til-%. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys.

5 RT 7790 TARVIKETIETO 5 EPS-ROUTAERISTEET EPS-routaeristeitä käyttämällä estetään routavaurioiden syntyminen. EPS-routaeristeiden tiiviin solurakenteen ansiosta tuotteiden vedenimeytyminen on hyvin vähäistä. Tiiviyden ansiosta tuotteiden lämmöneristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmenien ajan. EPS-routaeristeitä käytetään perustusten ulkopuolisena vaakaeristeenä maakerrosten välissä (kallistus sokkelista poispäin vähintään 2 %) sekä sokkelin, perusmuurin ja kellariseinän ulkopuolisena pystyeristeenä. Yleisimmin käytetyt routaeristeet ovat ja EPS 200 Routa. Tarvittavat eristepaksuudet määritetään talonrakennuksen routasuojausohjeiden avulla ja mitoituksessa huomioidaan mm. rakennuksen sijaintipaikkakunnan mitoituspakkasmäärä ja perustamissyvyys (Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT ja Rakennustieto Oy). Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Siirtymärakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Rakentamismääräysten minimivaatimusten mukaisesti routasuojauksen paksuus on keskimäärin 100 mm rakennuksen seinälinjalla (Keski-Suomi, mitoituspakkasmäärä Kh, maanvastaisen alapohjan U-arvo 0,16 W/m 2 K). Nurkka-alueilla routaeristepaksuutta lisätään noin 40 %. Routasuojauksen leveys on vähintään 1,2 m seinälinjalla. Matalaenergiatason energiatehokkuuden saavuttamiseksi routaeristyksen paksuutta tulee lisätä vähintään mm ja routasuojaus tulee ulottaa vähintään 0,2 m leveämmälle alueelle. Tuulettuvien alapohjarakenteiden yhteydessä routasuojaus mitoitetaan hieman paksummaksi kuin vastaavissa maanvastaisissa alapohjissa. EPS-routaeristeitä käytetään myös katujen ja pihateiden sekä piha-alueiden routasuojaukseen estämään haitallisten routanousujen syntyminen. Liikennealueilla EPS-eristeiltä vaaditaan Käyttökohdesuositukset EPS 120 Routa Routaeristys talonrakennuskohteissa Sokkelieristys, ulkopuolinen Kellariseinän maanvastainen eristys Piharakennukset, grillikatokset Liikennealueiden routaeristys kevyen liikenteen alueet, kevyesti liikennöidyt piha-alueet kadut, normaaliliikenteen kuormittamat piha-alueet maantiet, raskaasti liikennöidyt piha-alueet EPS 200 Routa EPS 00 Routa suurta puristuslujuutta ja EPS-laaduksi valitaan EPS 200 Routa tai EPS 00 Routa. Nämä lujat routalevyt soveltuvat myös perustusten anturoiden alle sekä hallirakennusten ja varastotilojen alapohjiin. Piha-alueiden ja kulkuväylien routasuojauksessa tulee huomioida routasuojauksen jatkuminen kasvillisuusalueen puolelle vähintään 0,5 m. Näin estetään liian suuren routanousueron muodostuminen talvella lumesta aurattavan piha-alueen (eristetty) ja auraamattoman kasvillisuusalueen rajalla. Piha-alueiden routasuojauksen mitoituksessa on huomioitava mm. piha-alueen tyyppi ja laatuluokka, sallittu routanousu ja mitoituspakkasmäärä sekä ulkonäkövaatimukset. Talonrakennuksen routasuojausohjeissa käsitellään myös pihojen routasuojauksen mitoitusta. Piha-alueen routasuojauksen paksuus on keskimäärin mm (). EPS-routaeristeitä käytetään myös salaojien, putkijohtojen ja -kaivantojen routasuojaukseen. Tarkoitusta varten EPS-eristeestä valmistetaan putkikouruja, mutta putkijohtojen routasuojaus voidaan toteuttaa EPS-routaeristelevyillä. Routaeristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 200 Routa EPS 00 Routa Pituus ja leveys, mm (EN 822) ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± ±0,6 % tai ± Paksuus, mm (EN 82) ± 2 ± 2 ± 2 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ± 5 ± 5 ± 5 Tasomaisuus, mm/m (EN 825) ± 0 ± 0 ± 0 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 5 ± 5 ± 5 Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 12667) 0,06 0,0 0,0 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,08 ) 0,09 4) 0,041 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) 0,04 ) 0,05 4) 0,06 5) Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 826) Taivutuslujuus, kpa (EN 12089) Pitkäaikainen puristuslujuus, kpa (EN 1606) 2 %, 5 kpa 2 %, 60 kpa 2 %, 90 kpa Vedenimeytyminen, til-% (EN 12087) Palo-ominaisuudet, europaloluokat (EN ) F F F *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ) Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys. 4) Lämpimän tilan perustusten ulkopuolinen pystyeristys. 5) Maakerrosten välissä oleva routaeriste rakennuksen ulkopuolella (kallistus väh. 2 %).

6 RT 7790 tarviketieto 6 EPS-SEINÄERISTEET EPS-lämmöneristeiden monipuolinen tuotevalikoima sisältää myös seinäeristeet, joita käytetään julkisivuissa uudis- ja korjausrakentamisessa. EPS-seinäeristeitä käytetään kantavissa betoni-, harkko- ja tiilirakenteissa, betonisandwich-elementeissä sekä metalli- ja puurunkoisissa seinissä. EPS-seinäeristeet ovat mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen luokiteltuja eristeitä. Seinäeristeiden raaka-aineet, valmistus ja varastointi takaavat sen, että tuotteilla ei esiinny haitallista jälkikutistumaa. EPS-seinälevyillä jälkikutistuma on aina alle 0,2 %. EPS-seinäeristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita (EPS 60S Seinä ja EPS 100S Seinä). EPS-seinäeristeiden vesihöyrynläpäisevyysominaisuudet on varmistettu erilaisiin seinärakenteisiin soveltuvaksi. Käyttökohdesuositukset Paikallarakennettu puu-, harkko- tai tiilirunko Betonisandwich-elementti Lämpörappaus, ohutrappaus EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Uudisrakennuskohteissa EPS-seinäeristeitä käytetään perinteisissä betonisandwich-elementeissä ja kuorielementeissä. Sandwich-elementissä EPS-eriste on betonisen ulko- ja sisäkuoren välissä. Kuorielementissä EPS-eriste asennetaan kantavan betonikuoren päälle. EPS-eriste voidaan asentaa jo elementtitehtaalla tai vasta työmaalla. Kuorielementeissä käytetään pinnoitteena yleensä ohutrappausta. EPS-seinäeristeiden toimivuus on turvattu sertifioituja ja hyväksyttyjä ohutrappausrakenteita käytettäessä. Julkisivujen eristepaksuuteen vaikuttavat mm. betonikuorien paksuudet, kuorien kiinnittämiseen käytettävät ansaat ja eristelaatu. Betonisandwich-elementin eristepaksuus on keskimäärin 25 mm (EPS 60S Seinä) tai 215 mm (EPS 100S Seinä) ulkoseinän U-arvon ollessa 0,17 W/m 2 K (RakMK osa C, voimassa alkaen). Vastaavasti kuorielementin eristepaksuus on keskimäärin 20 mm (EPS 60S Seinä) tai 210 mm (EPS 100S Seinä). Matalaenergiatalon tapauksessa (U-arvo 0,14 W/mK) eristekerrokset ovat keskimäärin 55 mm paksumpia ja passiivitalon tapauksessa (U-arvo 0,10 W/mK) vastaavasti noin 180 mm paksumpia kuin minimivaatimukset edellyttävät. EPS-seinäeristeitä käytetään myös korjausrakentamiskohteissa betonijulkisivujen lisälämmöneristämiseen, jolloin vanhan kantavan julkisivurakenteen päälle asennetaan EPS-eriste ja ohutrappaus. EPS-seinäeristeet toimivat hyvin ohutrappauskohteissa. EPS-eristerappausjärjestelmän avulla parannetaan rakennuksen lämmöneristävyyttä ja ulkonäköä. Korjauskohteissa EPS-seinäeristeen paksuus vaihtelee kohdekohtaisesti 50 mm ja 200 mm välillä. EPS-rakenteen etuna on keveys ja helppous. Korjauskohteessa ei yleensä tarvitse tehdä suuria purkutöitä eikä seinien lisävahvistusta tarvita. Uudisrakennus ja korjausrakentamiskohde Uudisrakennus 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm 2. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti U 0,17 W/mK EPS 60S Seinä 20 mm EPS 100S Seinä 210 mm. Kantava rakenne, teräsbetoni 160 mm Korjausrakentamiskohde 1. hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausrakenne, paksuus mm 2. EPS-seinäeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein + kiinnityslaasti, lisälämmöneriste esim. 50, 70 tai 100 mm. vanha seinärakenne Seinäeristeet xx) Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Seinä EPS 80S Seinä EPS 100S Seinä Pituus ja leveys, mm (EN 822) ± 2 ± 2 ± 2 Paksuus, mm (EN 82) ± 1 ± 1 ± 1 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ± 2 ± 2 ± 2 Tasomaisuus, mm/m (EN 825) ± 5 ± 5 ± 5 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 2 ± 2 ± 2 Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) 2% 2% 2% Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 12667) 0,09 0,07 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,07 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa (EN 826) Taivutuslujuus, kpa (EN 12089) Vesihöyrynläpäisevyys, kg/(mspa) (EN 12086) 5...7x x x10-12 Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. **) Taulukossailmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatuainavähintäänD taie. xx) EPS-seinäeristeille valmistaja ilmoittaa leikkauslujuusarvon.

7 RT 7790 tarviketieto 7 EPS-KATTOERISTEET EPS-kattoeristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laattatai teräspoimulevyrakenteissa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. Tuuletetuissa rakenteissa käytetään yläpinnastaan valmiiksi uritettua EPS-kattoeristettä. Asennusvaiheessa uritus yhdistetään toimivaksi tuuletuskanavistoksi. Vedeneristeen ollessa bitumikermikatetta kermien alle asennetaan 20 mm tai 0 mm paksuinen kova mineraalivillakerros laakerikerrokseksi. EPS-eristeiden etuna on hyvä kuormituskestävyys, sillä kattoeristeen lujuus on aina vähintään 60 kpa. EPS-kattoeristeet soveltuvatkin käytettäväksi kaikissa kattorasitusluokissa R1-R4 (RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry; Toimivat Katot, Kattoliitto ry). EPS-kattoeristeiden etuna on myös käveltävyys eli ne kestävät kävelyä (mm. kattojen huoltotoimenpiteiden aikana tapahtuva liikkuminen katolla). EPS-kattoeristeillä on seinäeristeitä vastaavasti tiukat vaatimukset mittatarkkuuden ja -pysyvyyden suhteen. Myös EPS-kattolevyillä jälkikutistuma on aina alle 0,2 % ja eristeet ovat vaikeasti syttyviä S-laadun EPS-tuotteita. Uudisrakentamisessa keskimääräinen eristepaksuus ontelolaattayläpohjassa on 90 mm (EPS 60S Katto, ontelolaatan paksuus 265 mm), kun U-arvo on 0,09 W/m 2 K (RakMK osa C, voimassa alkaen). EPS-kattorakenteissa käytettävä höyrynsulku valitaan RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden mukaisesti. Paloturvallisuudesta huolehditaan jakamalla kattopinnat RakMK osa E1 mukaisesti palo-osastoihin esim. käyttämällä suojakiveyskaistoja. Ontelolaattarakenne TT-laattarakenne Käyttökohdesuositukset Tuulettumaton yläpohja Tuuletettu yläpohja EPS-eriste ja kevytsora yhdistelmä Sisä- ja ulkopuolinen lisälämmöneristys Puhalluseristetty tuuletettu yläpohja, EPS-eriste kannatteena EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto EPS-kattoeristeet soveltuvat hyvin käytettäväksi loivien vesikattojen perusparannukseen. Peruslevyjen lisäksi valmistetaan myös kiilamaisia EPS-levyjä, joita käyttämällä voidaan varmistaa kattorakenteen kallistusten oikea suuntautuminen. Poimulevyrakenne vedeneristys, esim. bitumikermikate 2. laakerikerros väh. 20 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/mK EPS 60S Katto 90 mm EPS 100S Katto 60 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, ontelolaatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate 2. laakerikerros väh. 20 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/mK EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. kantava rakenne, TT-laatta, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti 1. vedeneristys, esim. bitumikermikate 2. laakerikerros väh. 20 mm kova mineraalivilla. EPS-kattoeriste, S-laatu, kiinnitys mekaanisin kiinnikkein U 0,09 W/mK EPS 60S Katto 75 mm EPS 100S Katto 45 mm 4. höyrynsulku 5. EPS-kattoeriste, S-laatu tai kova mineraalivilla mm 6. kantava rakenne, teräspoimulevy, kallistukset rakennesuunnitelman mukaisesti Kattoeristeet Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto Pituus ja leveys, mm (EN 822) ± 2 ± 2 ± 2 Paksuus, mm (EN 82) ± 2 ± 2 ± 2 Suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ± 2 ± 2 ± 2 Tasomaisuus, mm/m (EN 825) ± 10 ± 10 ± 10 Mittapysyvyys/-tarkkuus (norm. olos.), mm/m (EN 160) ± 2 ± 2 ± 2 Mittapysyvyys/-tarkkuus (korotettu lämpötila tai kosteuspitoisuus), % (EN 1604) 2% 2% 2% Mittapysyvyys/-tarkkuus(korotettu lämpötila ja kuormitus), mm/m (EN 1605) 5% 5% 5% Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo declared W/mK (EN 12667) 0,09 0,06 0,06 Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Design W/mK *) (EN ISO 10456) 0,09 0,06 0,06 Puristuslujuus 10 %, kpa ***) (EN 826) Taivutuslujuus, kpa (EN 12089) Palo-ominaisuudet, europaloluokat **) (EN ) D, E D, E D, E *) Design riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta. ***) EPS-kattoeristeet täyttävät kattorakenteiden rasitusluokkavaatimukset **) Taulukossa ilmoitetaan vähimmäisvaatimus: S-laatu aina vähintään E tai D. R1, R2, R, R4.

8 RT 7790 tarviketieto 8 EPS-KEVENTEET EPS-eriste soveltuu hyvin käytettäväksi maanteiden siltapenkereissä, pehmeikköalueiden katu- ja tierakenteissa sekä rautatierakentamisessa. Keventeiden tarkoituksena on vähentää maanpainetta ja ehkäistä painumaa. EPS-kevenne toimii kevyenä georakennusmateriaalina ja on keveydestään huolimatta luja ja kestävä rakenneratkaisu. Yleensä EPS-kevennekerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5...1,5 m. EPS-kevenneblokit ovat mitoiltaan suurempia kuin tavalliset EPS-lämmöneristeet. Kevenneblokin koko on yleensä 500 x 1200 x 000 mm (4000 mm). EPS-keventeiden europaloluokka on F. EPS-kevennerakenteiden suunnittelussa käytetään apuna tiehallinnon laatimia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. EPS-keventeiden mitoituksessa puristuslujuuden tulee olla vähintään 100 kpa, kun kokoonpuristuma on 5 % (EN-testimenetelmä EN 826, muissa käyttökohteissa puristuslujuusmitoitus toteutetaan 10 % kokoonpuristumalla). Yleisimmät EPS-kevennelaadut ovat puristuskestävyydeltään 120 kpa ja 200 kpa. EPS-keventeiden suunnittelussa voidaan käyttää taulukossa esitettyjä puristuslujuuden suunnitteluarvoja. Puristuslujuuden lisäksi EPS-keventeillä on muita EPS-eristeitä vastaavat toiminnalliset ominaisuusvaatimukset (mm. dimensiot, mittapysyvyys, puristus- ja taivutuslujuus sekä vedenimeytyminen). Arvot määräytyvät projektikohtaisten vaatimusten mukaan. Kuva Leena Korkiala-Tanttu, VTT Keventeet EPSkevenne Puristuslujuus, kpa (EN 826) 10 (10 % kokoonpuristuma) 5 (5 % kokoonpuristuma) Puristuslujuuden suunnitteluarvo, kpa (pitkäaikaisen kuormituksen sallittu suunnitteluarvo) Taivutuslujuus, kpa (EN 12089) Kimmokerroin, MPa (suunnitteluarvo) 0,5 x 10 ( 2 % kokoonpuristuma ) b E EPS EPS EPS EPS EPS EPS RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA EPS-eristeiden vakiotoimituskoot vastaavat nykyistä rakentamiskäytäntöä. EPS-eristeet asennetaan paikoilleen siten, että ne liittyvät tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Saumavuotojen vähentämiseksi kaksi- tai useampikerroksisiin eristyksiin levyt asennetaan limittäin tai käytetään pontattuja levyjä. Liitosten vähentämiseksi eristeitä tulee käyttää mahdollisimman suurina kappaleina. EPS-eristelevyjä voidaan leikata ja työstää normaaleilla puuntyöstötyökaluilla (esim. saha, puukko). EPS-levyjen leikkaus onnistuu parhaiten hienohampaisella sahalla tai kuumalankaleikkurilla. EPS-eristeet kiinnitetään muihin rakenteisiin mekaanisesti kiinnittämällä tai liimaamalla. EPS-eristeen liimaukseen soveltuvat mm. vesiliukoiset liimat. Liimauksessa on noudatettava liiman valmistajan ohjeita. EPS-levyjä voidaan maalata lateksimaaleilla tai pinnoittaa esim. muovikalvolla tai uretaani- ja epoksihartseilla. Levyt voidaan suojata useimmilla muottiöljyillä tai bitumiemulsioilla. EPS-TUOTTEIDEN TÄRKEIMMÄT EDUT eristää lämpöä tehokkaasti kestää pitkäaikaista raskasta kuormitusta on käyttötarkoituksiltaan monipuolinen on kevyt ja helposti työstettävä on kosteudenkestävä ei johda vettä kapillaarisesti ei lahoa tai homehdu ei aiheuta terveyshaittoja tai ympäristöriskejä säilyttää laatunsa ja ominaisuutensa. EPS-eristeet soveltuvat hyvin matalaenergia- ja passiivitaloihin ja niiden avulla saavutetaan helposti energiatehokkuusluokkien A ja A+ vaatimukset. Paremman lämmöneristyksen avulla on mahdollista säästää energiakustannuksissa. EPS-laatumerkillä varmistetaan EPS-lämmöneristeiden laatuvaatimusten täyttyminen. EPS-RAKENNUSERISTETEOLLISUUDEN JÄSENYRITYS Solupak Oy Yrittäjäntie TARVASJOKI Puhelin Faksi EPS-rakennuseristeteollisuus c/o Muoviteollisuus ry PL 4, 0011 HELSINKI Puh

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät TARVIKETIETO maaliskuu 2012 voimassa 30.4.2014 asti 1 (6) RT 38193 271.1 Talo 2000 371.1 Talo 90 K SfB ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy kuuluu maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

RT 38535. ThermiSol-elementit ThermiSol Oy THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET. Liikerakennus, Huittinen

RT 38535. ThermiSol-elementit ThermiSol Oy THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET. Liikerakennus, Huittinen RT CAD -kirjastot Tuotetieto heinäkuu 2014 voimassa 31.8.2016 asti 1 (6) RT 38535 281.5 Talo 2000 325.4 Talo 90 G2 SfB ThermiSol-elementit ThermiSol Oy Liikerakennus, Huittinen THERMISOL-ELEMENTIT KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen FRAME-tutkimus Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen Jutta Telivuo / Graphic Concrete Ltd Betonin toimitus Tampereen teknillisestä yliopistosta tehdyssä, 3-vuotisessa

Lisätiedot

Tuuletettu puualapohja

Tuuletettu puualapohja Tuuletus max 8 800 mm 1.0 ALAPOHJAN TUULENSUOJA Tuulensuojalevyt tulee kiinnittää jokaiselta reunaltaan ja tukea siten, että levyyn ei synny haitallisia taipumia. Levyjen jatkokset tehdään tukilautojen

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

KUN HALUAT TIETÄÄ ENEMMÄN:

KUN HALUAT TIETÄÄ ENEMMÄN: KUN HALUAT TIETÄÄ ENEMMÄN: MUOVITEOLLISUUS ry- PLASTINDUSTRIN rf. Pehmustejaosto PL 4 (Eteläranta 10) 00131 HELSINKI Puh. (09) 172 841 Fax (09) 171 164 www.muoviteollisuus.fi ESPE OY PL 64 45101 KOUVOLA

Lisätiedot

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa myös lämmöneristävyyteen kiinnitetään aina vaan enemmän huomiota. Kun rakennukseen ei pääse muodostumaan kylmäsiltoja, asumisviihtyvyys

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot