Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti"

Transkriptio

1 Ammttiliitt Ns ry: jäselehti 3 2 / 2013 Lijysely tlset 10 Ay-liieessä trvit itää i Mi Mäeää: Vitte ll yleitä Nsst SIVU 6 Alhli hyvä rei mtt h isätä SIVU 8 Grd vlmiisi itvll SIVU 15

2 Kiistv Lehti mielestäi mel 89% Ktttv 14 Lehti mielestäi Rhe ti mel Rhe 91,7% Rhitsl jääyt hsti jälee mide lje lehitysestä. Lehti mielestäi lielie 40,9% 53,5% TÄSSÄ NUMEROSSA 4 PÄÄKIRJOITUS Kiiilmiö 5 NOUSUSSA 6 PÖYDÄLLÄ Retv mttei lälly eväts 8 DUUNISSA Pt lhligelm jiss 10 NOUSULAINEN Edstjist si ltsi 13 PAULALTA Lttms j rhes 14 NUORET Plesstelvedätys 15 ESIMIEHET JA ASIANTUNTIJAT Grd vlmiisi itvll Kvt: Lid Hleis Kvits: Shtterstc Jlisij: Ammttiliitt Ns ry, Rtmestrit 12, Helsii Päätimittj: Jh Mst, Lehde timitst: Ss Hgelberg, Sir Klmri, A Kivmäi, Jh Mst, Lr Tml, Eli Vii, Kristii Wideis; Tttj: Petteri Phje, Uls & Titt: Otvmedi Oy, Ae Kiisi j Lid Hleis Ke v: Jssi Vierim Pii: Newrit ISSN Jäselvel: h , lveli risi l Työttömyysss yhteystiedt: JATTK, Psilriti 9 B, Helsii. Ph: (09) (m - t, l ), fsi: (09) , Kirjd sähöisee siitilvel mill itsillsi! (Ossi, Nrde, Sm Pi). Lehti mielestäi Lijysely tlset! 16 VIIHTEELLÄ Jhsvihd te-hjeet NOUSU iittää ii yselyy vsteit! NOUSU lijyselyy vstsi 303 lij. Kyselyy li mhdllist vstt hhti 2013 j. Lijyselystä lähti jäseistölle sähöstiviesti j sitä mistettii lehdessä seä Ns versivill j Fcebiss. Kyselyssä rviitii NOUSU-lehteä 1/2013. Jäseet ysyvät Yhteystieti vt mtteet, mite ilmit sist Nslle? Edvlvtysiö vst: Jh Simell järjesttimit 17 KOLUMNI Mi Helle 18 SVENSKA SIDOR 16 Mee Ns ettisivilt Nr-lvel. Kirjtmisee trvitset jäsemersi, j löytyy jäsertist j Ns-lehde test. Sls esimmäisellä errll stimersi. Yhteystietihi tisähöstisite j mthelimer. Kirj myös lsetisi ht lisäsite. Trist, että yhteystietsi vt j tsll jäsereisterissä. Vstvlmistett viht!

3 PÄÄKIRJOITUS Kri Ahl heejhtj Kiiilmiö NOUSUSSA Hs Christi Riise jt Ui i Nrde heejhtj Ammttiliitt Ns edstjist s vlitsi itsellee de Kv: Pe Niemie hlli t lss. Usi hllit seits emst j tt vert. Itse iitä lttmsest jt heejhtj. Hl iittää myös ii iitä, jt jättäytyivät is. Kiits siitä sest, mitä lette vsiymmete i teheet jäsete j remm milm lest. Retmie edellee ese j mtse st hlestttvmi i s ee, jte hsteit riittää. Meidä smliste, ei ist mmttiyhdistysliiee, löydettävä eit, jill vimme itää hyvivitiyhteist ystyssä. Smi itei iei m j ysi emme siihe ysty. Ole jri lt itmtlt Kiist. Mt- i hmsi, i iei Smi tdell j O löydettävä yhteie i Er jäämässä ehityse jlihi. Os visi, jh ii vivt Kiist jt Sme j Er hi. Me lemme sitt, jtt meillä lisi ht ehitysm, ei Kii. Asiliste demrtiäsihyvivititleviss. tys hyvi erilie i se, jh lemme vhll mtereell ttteet. Ihmisiesiss, tleriss j ysilövsiss hj tteit, mtt äätöset litet esti timee j mtsvhti hmv. Meillä vlt etjärjestöillä, jist jie j sesti m et. Svtetist edist ei tigitä. O löydettävä yhteie visi, jh ii vivt sitt, jtt meillä lisi hyvivititleviss. Elieielämä Kessliit litii, j tritse iee etiiri yletö vrstmie, tlee jhtm th. Myös mmttiliittje tsttv eilii j mietittävä, mitä me visimme tehdä. Aleell heejhtjdell tle lem tiivie vittj mlt slti, jtt smlie hyvivitiyhteist elstisi. Järjestysessää hdess Ui i Nrde (UiN) vsis idettii tss Tsss. Ksess li yhteesä reilt 60 sllistj Sme, Rtsi, Nrj, Ts j Pl rdeliste mmttiyhdistyste hllitsist. Pheejhtjt vt vihteet ii Rtsiss, Nrjss i Tsssi, smi s hllitste jäseistä. Rtsiss Nrde Fisförbdeti heejhtjsi vlitt Berit Ohlss. Nrj Fisförbdet i Nrde heejhtjsi vlitt Hs Christi Riise j Ts Nrde Kredsi heejhtjsi vlitt Ti Mdse. Ui i Nrde vsisess äytii lj esstel rvist j yrityse yhteistvstst. Nrde Geerl Mgemeti jäse Peter Nyegrd ti lest i tervehdyse selle. Christi Clclgh NFU:st misttti lest rdelisi yhteistyö täreydestä seä esimeriä timimisest. Teemilläe äätösillä sri vits l mihii timijihi. Se sri vst, Clclgh s. Ksess tehtii myös vlitj. Nrjlie Hs Christi Riise vlittii ysimielisesti jtm Ui i Nrde heejhtj. Riise si UiN heejhtjsi lvdest edellise heejhtj Steir Nicelsei jättäessä tehtävä. Vrheejhtjsi vlittii tslie Ti Mdse. Smlisisi edstjisi UiN hllitsee Nrde Ui Brdii vlittii Kri Ahl, Pl He seä Olle Svh. Heidä vrjäseisee vlittii Trj Frhlm j Silj Ijs. Ns Vsisess äytii lj esstel rvist j yrityse yhteistvstst. 4 Kri Ps (vs.), Ritv Phl j Trj Frhlm. Vde istjt Ns edstjist - Phlst stt: ti tss evätse Siiäs rtj. mereissä, jss tehtii lisi heilö- Timit j vdest 1987 lähtie. vlitj edstjist j heejht- Rhe ttm sit esii myös jist (le lisää sivlt 6-7). Vlitje iävät sit. lisäsi tilisdess littii vde Tslie. lttmsmies Trj Frhlm, vde Hersyvä, emttie rtrv. työsjelvlttett Ritv Phl j Vieyt eteeäi smist serjl- vde jäsehij Kri Ps. lee. Frhlmist stt: Psst stt: Olet i hitt lttmstehtäväsi Nmert hvt lest iss: srell sydämellä j tidll. hit 40 jäsetä viime v. Si vi ltt strsettisesti. Olet itäyt lttmstitsi täreimää tehtävääsi. Ns ltt Ns ltset jtvt jällee eväällä. Kltsii ilmittdt versivill Nr-lvel tt. Lisätietj ltsist st jäselvelst Työelämä elisääöt ttisi Sisältö: Työelämä erssit, viit työsimse te, jäsee iedet j velvllisdet, jäse vittj, mite liitt timii, illie edvlvttyö j jäsemriiti Khderyhmä: Jäseet, erityisesti ret/ det jäseet j lttmstehtävissä timivt Pi j i: , Tr ESAS-lts Sisältö: Esimiehille stt lts, ihe rfilit myöhemmi Yhteistyö: Krssi ttetet yhteistyössä Vtsväe Liit ss Ajht: Nrte äivät Khderyhmä: ret lle 35-vtit jäseet Yhteistyö: Krssi ttetet yhteistyössä Vtsväe Liit ss Ajht: Työlit Sisältö: Keseiset työelämä lit Khderyhmä: Lttmsmiehet j työsjelvlttett Pi j i: , Helsii Le lisää etistä! Jäseedt j lvelt Edt Klts 5

4 PÖYDÄLLÄ PÖYDÄLLÄ Retv mttei lälly eväts Testi Heii Sts Kvt Kri Htl Edstjist tisess evätsess vllitsi tiivie j istt telm, liitt järjesteli rivejää j lysi yyistä timitymäristöä. K se lss ht STTK: heejhtj Mi Mäeää tivi mmttiliittje hltv tehmmi yhtee hiilee tlevisde hsteide äihittämisesi. STTK:ss ei le srte j iete liittje littel, v jie tt vittjde itse. Vitte ll yleitä Nsst; se liitt, jt reett tiivisesti j sivälisesti, hä eh. Nii STTK:ss i ii riveissä ähty j tll äemää lit heilövihdsi ee sysy TES-ierrst. Itsei heejhtj tehtävistä lmss lev Mäeää est evttelist vieit. Meidä itää löytää eij siihe, mite Smi meestyy j lsjliie ääsee eteeäi, jtt vimme ll vittmss yhteis tlevistee j yeemme teemää täreitä simsi. Ilm sitä ei le hitmss edvlvt, hä ttesi. Hä li myös hliss siitä, että yrityste fs yyää mll i Smess, eivätä htlliset vitt eää riitä yritysille. Vr USA: ltie ehitys, jss tlt äätyvät mlle i lsj ssii. Trvit työelämä ehittämistä j lrtsi. St itää äätää site, että jie ysilö vi e levs työyhteisö s; että työ mieleästä j siitä lit. Lisäsi trvit hyvä eliiäise imise ltsjärjestelmä j stst ivtilitii, Mäeää letteli. It svss m sess ist. essä stm teh iäiväis ti s j viestiä h jist Edst jäsehi mss 6 30-heie edstjist vrjäseiee vlittii leväällä. Vliiireissä, jiss äytii vlit, ääestysrsetti si ilhdttv resi, miä ert jäsete heest iistsest liit timit. Kevätsess edstjist heejhtjsi vlittii Tl Me j vrheejhtjsi Kristii Wideis. Tre heejhtjrivlj rsti il viestiä j tiedl meritystä ieessä liitss. Olemme jtvss tiss rss seä työtj lelt että yhteisss. Yhteistyö timivs täreää, jtt ii vid hyödytää j äyttää yhteisesi hyväsi, Wideis si. Pheevriss Ns tivttii yhä eeevässä määri ttv is yhteisss seä te liitt löytävä siv v yhteisllisee vittmisee. Viime vde timitertmse esitellyt delleevlitt hllitse heejhtj Kri Ahl sivsi m mss simsevttelj sie vrtyövim äyttöä. Nevtteliss vääettii ättä esimerisi vrtyöteijöide työjst seä lsest. Ahl myös iitteli Ns regiti viime esä egtiivisee - Työtj tervehdyse esjieliste blldie mdss esitti mezzsr Mi-Sis Mte itristi Ilri Iivse säestysellä. Ns vstvlitt hllits (vsemmlt): Psi Järvie, Silj Ijs, Mire Lehiie, Pl He, J Tiviie (Melitt Tyysä vrjäse), Lr Tml, Eij Ritm, Pirj Hle, Le Sllt, Kri Ahl j Trj Frhlm. Kvst tt J Kylder. tisee Fidet lttmisest. Lttmissitelm j 150 ihmise irtismie stii ääettyä site, ettei väheysiä llt tehty lle. Lisää jäseiä Eräs tistvsti esille sst teem li sie jäsete rerytiti. Edstjt htivt jäsemst mhdllisi vitsi jäsemäärää. He myös tivivt, että hlli j liit edstjt jltvt yhä eemmä jäsete rii jäsehi tehstmisesi. Ti äätösete lmss edstjistlle trjiltii myös heger. Työtj tervehdyse esjieliste blldie mdss esitti mezzsr Mi-Sis Mte itristi Ilri Iivse säestysellä. Leteässä illvietss edstjist j hllits ivttelivt iitsheide stttmt silmärs tssilttill j hierivt yyäräitä Rtsi Fisförbdeti timijhtj J Gerlfstigi j Ts Nrde Kredsi Christie Asmssei ss. Ksiäiväise se äätteesi edstjist evästi tt hllitst esi vde tls- j timitsitelmie ltimisee. Pheejhtj Me ttesi se llee retv, js ei lälly. Liit heejhtj jt Kri Ahl. Vrheejhtjsi vlittii Trj Frhlm. Edstjist heejhtjsi vlittii Tl Me (vs.) j vrheejhtjsi Kristii Wideis. Yhteistyö timivs täreää, jtt ii vid hyödytää j äyttää yhteisesi hyväsi. Kristii Wideis Le Tl Mse jtsi edstjistst sivlt 10. 7

5 DUUNISSA Testi Sm Hi Kvits Assi Keräe J Pt lhligelm jiss Alhli stt lev mitä rhi ssiliste tilteide vitelie. Mtt siitä vi hmmtt tll myös gelm. Silli ärsivät ii m terveys, läheiset i työveriti. Jäleeäi mi iitellyt työverie vrhist ttmist ee i gelmst tllt lii is. s herää ysymys, äyttääö lhli lii, evisi iiittämää hmit lhli äyttömäärii, -tiheytee seä siihe, lhli äyttö mss hlliss. Ktt miettiä, ylittyvätö srltse rjt sei, jääö lvttj siit hitmtt, meiö misti edellise ill thtmist jmise vsi ti trvitsee rlryyyä? O ehä hmt itse elimistössää j terveyshittj, tte jhtv työterveyshitj Eij Järvie. Nyyiset risirjt vt miehillä 24 st viiss ti yhdellä errll titt yli seitsemä st. Nisill vstvt lvt vt 16 j yli viisi. Rj-rvt vt hjeellisi, sillä esimerisi ill, iällä j isterveydetilll meritystä. Prst lisi, js tist itse liiäytö merit mhdllisimm vrhi. O myös mistettv, että iset lhlisitvt miehiä emmi. Tvllisi gelmäytö ihettmi sersi vt hermstlliset ireet, esimerisi ärtyisyys, ettms j lyhytjäitteisyys. Pi ysiertisesti l emmi. Vts vi l ireill liist lhliäytöstä. Sydämessä vi ll rytmihäiriöitä j vereie vi l ht. Vvmi hittj vt mm. himtlehds, msirrsi. Nisille lhli srlts vi ihett rsde i siiölle eämdstmi ti hitt ehittymistä. Adit-testi vh heevj Periteise Adit-testi ysymysii vrmsti mi miettiyt vstsi. Testi edellee hyvä esstel vj, j sellise vi tehdä verss yymisti vi sitteess: htt://www.ihdelii.fi/test/ dit Testissä ysytää tittje lhliste määrää j yleisesti lhliäyttötttmsi. 8 Treide ttimste m lhlii liittyvät ttrmt vt viime ii lisäätyeet. J 40 rsetill ttrmie hreill mittt veressä lhli. Vrsiie lhliriivs ireyhtymä, missä jmie mttt misesi, j se lettmie ihett vieritsireit. Smll tlerssi lhlille sv. Asi heesi rhesti Nyyäivä työelämässä ei vmtstji tsell hyvällä. Ee itää mt jtvt im lhli gelmäyttäjä isslj, mmii misi j eseeräisiä ti hsti hidettj töitä. Tälliset sit tlevt yyj hetisessä työelämässä etistä helmmi esille. Alett esittymisyy, e hei lt j rl lsevt vireystil j työs sei heieee, Järvie ert. Vi yys tt si heesi re, llt lisi iie et, että si tttisii mhdllisimm vrhi. J mitä vrhemmi tt, se remi hid este. Ihmiset llevt, ettei hm itäsi meyttä ilt ti tshtv hegitystä, mtt hrvi se itää is. Väärälist sjel ei t hrrst. Ltevi t tt si heesi s sr, että hmt si j että työverist hliss. Jäleeäi mi itse siss iitellyt työverie vrhist ttmist ee i gelmst tllt lii is. K lliset iiittävät si hmit hyvissä ji, se vi tt selviytymää gelmst ih itse srmll, eiä mmtti välttämättä trvit. Nrde Oie-iise välittämise mlli Nrdess äytössä ii stt Oie-iise välittämise mlli. Se s työyyä ylläitävää timit, j siiä esitytää työteijä työyyä hvie seije vrhisee hvitsemisee j äsittelyy. Ogelmt eivät i jhd sirdest, v tstll stt ll mit teijöitä, te esimerisi liillie työmäärä, tteellie työ rgisiti ti siviilielämä gelmt. Aviteijöitä isteesee ltlsee vt timie ieiiss j svs. Mistä? Js tt, etteivät mt vimvrt riitä ritistmisee, helsti stvill. Nrde itretistä löytyy hjeit gelmie rmisesi, mtt sist vi äydä hmss myös työterveyshitj ti -läääri ss. J js m rhes ei riitä, vi tt vi työveri ti lis m heisesi tesi. Myös m työi työsjelvlttet j lttmsmiehe ss vi meä jttelem vihtehdist. Serv sel vrsiie tts, vierits- j tishit. Helite liieelle ääsee työterveyde tt. Tsi miää ei estä lemst itse yhteydessä vi A-lii ti mh hit j ttst trjv rgisti, Järvie misttt. 9

6 NOUSULAINEN Edstjist si ltsi Testi Heii Sts Kvt Jssi Vierim Tl Me treesi t hm tiste lest. T Tl Me Pitimiheilö Perhe: Mies j si iist i. Ktii: Risi. Brvrisi tieittiössä? Klid- j lti seits. Kirj j it le esällä? Ktj Ket Kätilö. Prs i Trss? Rissl j Sriemi, siellä riittävästi til. ss leell lmivtisdell Ns edstjist heejhtj ij heiltt itä lij lttmsheilö j y-ie Tl Me. Hä vilee tt rli jääietermei. Yritä vlmet edstjist siihe, että ymmärrämme levmme imem liit edstji j itäydymme tälle reelle lviss siiss. Liitss esitytää isihi lijihi, te y-liiee j STTK: sit seä livlmistelt. Met edstjist timivt smiisesti myös illisiss lttmstehtävissä, j sisi esstel rösyilee helsti ihmisiä lähellä levii ysityishtii, hä selittää. Me yrii ltsm edstjist hyvii äätösii telemll jäsete äätä mhdllisimm herällä rvll. Edstjie rli tiedvälittäjiä mlemii stii rst, sillä edstjist heejhtj leterii ei i tistisesi l jäsetilississ iertämistä. Tiv, että edstjt ttvt mi tiivisesti yhteyttä j välittävät työiill ltj edstjist työhö liittyviä siit. Vrsii äi de lss rim ei le rell; tiv svi mielmmi lii i lii vähä tiet, hä s. Me vilee itseää imlsiivisesi, välittömäsi j hmritjisesi tyyisi. Pii jissi siiss tdell itä, jissi ts ei. Ay-liieessä se ltv itä, mtt yllä mill jss lvt hiht j hyi ttrill tsjl, hä viristää. V-jll Me viihtyy m mss ltjlll riss. Tyää sert hyvää ftist: Vliliig, Bdesliig j Mestreide liig. Ole myös silij. Le lähiä esällä, i j js. Sillii se hel lemist, dereit j lihömää, hä lettelee. Miä edstjist? Edstjist Ns rei äättävä eli, j jäseet vlit vleill lme vde timidesi. Edstjist jäseet vlitsevt heejhtjist seä Ns äytäö siit hlliiv hllitse

7 Pl He äälttmsmies Heittäytymisiä Ts-rv tvittelemss Me työsetelee Tr Ktri ttriss lähes täysiäiväiseä lttmsheilöä, j i riittää, hä timii myös sisevj. Työ tis, sillä siiä t siide irj j ääsee äyttämää itä r rtttmi ihmisshdetitj. Tli ii Säästöii töihi tree yliil, j j iisess viheess rlli tei tietise vli siitä, että mi sei liittyy mmttiliit jäsete etje jmisee. Vi lttmsmiestyö ie jtviss yt-evtteliss i äyyt työstä, Mse hl lst ielist tsrv mtivit istelem. Työ täreää j t teijällee lj. Ole ähyt mt eri i j ttri, j iissä se, mite ihmiset eivät sll lst vähäisimiäää iesi edes i työehtsimsiss j liss määriteltyjä siit. He eivät ysiertisesti sll vt st, Me s. Smess eiss mit hjismit eätsisemi slijm, i 80/20. Ts-rvst vitisii h ehä Iä j emse rttmise Me ee elästää hyvää si: hä ei eää häelly vieiss tilteiss j slt heittäytyä ie etee eläämättä mstelmi. Rhes svt emste tt, j viei sitä tst j svlmiist isest yt sisi, hätäi jss hmie jäittäyt. Kerr 80- j 90-lje titteess li meeillää työtisteltile j itimiheilöt livt lss. Vrsiis-Sme illisyhdistysellä li tlli jäsetiliss Trss j ji vääriymmärryse serse ille ilmestyi jitti timittji, jt llivt liit sillise heejhtj Pli Slmi sv Tr hm. Yhdistyse ri heejhtj Me si lvlle hstit ttiste itämää hett timittjrivistölle. Tlli illisyhdistysillä li lj timit, te lj j msväliesrtj j si jssi ääteessä lemiimei, Wles*. Plstimme m mss ltivt seä vststimme i il yömyöhää s, Me mistelee. Lttms j rhes Meille iille rhitslll työseteleville lttms erittäi täreä si. Emme vi ettää siide lttmst. Meidä vitv myös ltt i jht, esimiehii j työvereihimme. Kv: Mrj Tyye Ay-liiee hste htell ri j sd heidät iistm mist edist. 60/40 tilteess, jte siihe vielä lj mt. Pltsrv ei vlitettvsti le jri edistyyt Js tst esimerisi tlisi lj ltilstist, 80-lvlt s tlt sr äyrää ilm rsi. Jri tästä syystä y-työssä itää ll lehmä hermt, hä tisee. J SYP:i j KOP:i fsist s Nrdess eletty yhtä ytevttel, miä tritt sitä, ettei t i le jri rerytit. Viimeisimmä rerytitiiii jittess lville heilöstössä yhde slve metävä. Viide vde sisällä edessä vltv eläebmi j ttlie slvevihds, j se is hste y-liieelle j edvlvlle. Työte lttri mttt. Hrv ri tlee töihi jäädäsee smst työstä eläeelle, j työ itsessää ii vtiv, ettei se hee hlt mit rsitteit. Ay-liiee hste htell ri j sd heidät iistm mist edist, Me hlehtii. Täreimiä misti lttmstimir vrrelt Mse mielee vt jääeet met häe jss tlsetti lstms ihmiset, jt vt esimerisi lleet irtismish ll. He vt jäleeäi tlleet iittämää hyvi tehdystä työstä, viei työi isttt itämää. PAULALTA Mistä lttms sitte sytyy, js sytyäsee? Esiäi meille httv j meidä httv ttt. Meitä täytyy ell j hvit, että heemme tllt llsi. Työiill vitv tt esille gelmt. Js iitä ei ystytä rtisem heti, täytyy viesti viedä ii itälle, että äättävä ts löytyy. Työi ilmiirille vrllist, js gelmt list mt lle. O vääri ii ht, js työi lvereiss ielletää ttmst esille egtiivisi ti ii sttj lehä siit. Kiii siihi itää ystyä vittm. Berliii mrii mrti, vi me mielestä se li mhdt jts ttett! Lii miss jäsetilississ le törmäyt siihe, että jäseet Piss tht mtsi j. O täreää ert, misi mts tehdää, mte työille jää leijm eälttvie telm. eivät sll esstell työi gelmist esimiehesä ti tämä esimiehe ss. He eläävät, mitä sersi siitä mht tll. Pi ei ysiertisesti vi jht elll. Jise vitv ltt siihe, että mitää selää tst ei thd. Piss tht vltvsti mtsi j. Ai ii hjeet eivät sv erille ti iitä tlit vääri. Js työill ei sllet tt virheellisii hjeistsii j äytätöihi, sttvt gelmtilteet ärjistyä ih trh ti. Esimieste hlehdittv, että ii ysyvät mtsiss m. Erittäi täreää ert, misi mts tehdää. Js vi äsytetää milli j mite mts tehtävä, jää työille leijm eälttvie telm. Työ il silli vie löytää. Sellitiist itää siirtyä esstellttrii jisell työill. Meillä lemss hyviä esimerejä siitä, mite sri sitiivisi vitsi sd i, työteijöitä rhist ttm vimesti esille mieltä ivt työi sit. Lttmsmiehet svt ltst siihe, mite siihi vid *Lech Włęs vitt. K lttmsmies vie gelmisi ettj siit eteeäi välttämätötä, että jäseet mll timill j heill tevt lttmsmiestä. Lähiesimiehet vt myös visemss viedessää työi terveisiä esimiehillee. Pllie sähösetj, mmttiyhdistysjhtj j ihmisiestistelij, j si Nbeli rhli v 1983 j äätyi Pl residetisi. Hä ersti esimmäise riimttm mmttiyhdistysjärjestö itäbli leell, jt sillie Nevstliitt hllitsi. 12 Tivt jiselle rhett esstell vimesti. Nstet iss öydälle i, siihe trvett! 13

8 NUORET Testi Silj Ijs Kvt Kri Htl j Shtterstc ESIMIEHET JA ASIANTUNTIJAT Testi Eli Teeriji Kvt Mi O Plesstelvedätys N Silj Ijs, Nrde Pi vräälttmsmies rdess työsetelee seit ettyeitä ri. Heidä ls vi mtmi erj yli vtivsl lrj, vi vsi Nrdess ertyyt j viisi, si ti eemmäi. Syyä tähä rhitsl lessteljärjestelmä, j ei te rte j sie työteijöide siehitystä. Heilö smise j emse rttmie ei lesstel eritteide vstisesti äy millää tvi rte liss. Rhitsl lessteljärjestelmä tettii äyttöö v 2007, jlli emsvsilisäjärjestelmä ltettii. Plesstelmlliss lrtst s yleisrtse j mhdllisesti lesstel tt. Yleisrts dessi mlliss erittäi täreässä sss, sillä js heilö ei s rtst lesstel tlse, trv yleisrts häe ls stvim säilymise j se, ettei heilö relil lee. Al siehitystä yritetty trvt myös stmll vähimmäislj. Vähimmäislj stett smsrise i yleisrts ti yleisrts j lesstelerä yhteesä. Näi yritää trvm siide ehittymie erityisesti ieimmillä lill työsetelevillä. Smess rhitsl timiheilöide esisi li er lss Nrdess ei äästä edes tähä smm. K smliste esil i er, rhitsl jääyt hsti jälee mide lje lehitysestä. Miss Phjismiss vtiv ityötä rvstet j siitä myös mset erittäi hyvää l. Smess ityöstä tllt mtll-l, vi työ smisvtimset svvti j. Kemse rttmie ei äy Fissil essliit tli m rtset lisättii lihi ii, että esi stettii heilöhtist l lesstel ersteell sdll rtsell j yleisrtsell. Sitte verrttii, l vähitää vtivsl de vähimmäisl mie. Js se ei llt, stettii l vähimmäistslle, mtt tällöi lesstelss sitt rts ei äy lss miteää. Ns vti työtj msm lesstelerät vtivslie miste sie vähimmäislje lisäsi järjestelmä stvde trvmisesi, mtt Nrde ei sstt esitettyy vtimsee. Miss Phjismiss ityöstä mset hyvää l. Smess ityöstä tllt mtll-l, vi työ smisvtimset svvt j. 14 Siisä jl 2012 lesstelierrsess ll lrjll työseteleville ei llt meritystä, svt he lesstelje ersteell rtsesi yöreä ll vi 1,6 % ti jti siltä väliltä. Ltls li sm. Pls mtmi ymejä yli lrj erryttäeide hdll ts lesstelje rtsrseti li ltv i vähitää esimääräise rtse ttmss ti mte l ililyyisyys lsi, vtivsl lrj si eemmä i m l. Mtmi vsi iss työseellee heilö l stt siis ll täysi sm i jri irs littee heilö. Jri äi äyyt lss miitsemillei rille. Timiheilöide esimiehetää eivät le tieeet tästä eäiedemisest timittvst, jte heidä vilittömät yritysesä lit hyvi sriteit lisi vt vi ihetteet rvit ettymysiä, lrtse jäleistä lh lett tti tremmi. K i rtsjärjestysee liittyvä timitt yseelistet, iilt i jht se tse, että järjestelmässä lev rsreiä t äi tehdä. Tästä iedemiss j heilöstö rvsts. Te j i iisiselijlle Aiisltste vi sd, js llt töissä vähitää hdes vtt j yyie työshde estäyt ii vde. Te ts i % lst site, että ieitlie s shteess srem te. Kltsrhst sivill lsri, jll m te ts selviää. Grd vlmiisi itvll Lisääteistä itvt s itää viide vde less si vtt erilisi jsi. Erityistsiss työtj vi lyätä vt reit si tt. Työtjlle vi ehdtt itj vrte myös vrttelvt, j i s vrttelrvst. Aiisiselij vi ll ietett myös Kel ittee. Teemätö grd ei vivt Mii Alhst, mtt ltyö vlmiisi smie li e heti. Aiisitrh mhdllisti vde mittise itv. T yöelämässä lj grd ville vlmiit mistereit. Trlie Mii Alhe ei st teeväsä grd s, es i li yhtäiä siv isellle. Töide lt siv sm esi, s Alhe li llt äitiyslm sijise eri työtehtävissä. Äitiyslmlie li lmss työhö, j mi sijisei ystyi jtm miss tehtävissäi. Jri Kits Ns edvlvtysiöstä ert, että ies itvsee erst lii. Vt het irjllisesti j siiä yhteydessä selvitetää, mitä iselee. Tti l teemie iett vsee. Mii Alhe li itvll vde. Hä si Kltsrhst iisitte, j vll li myös ieemmät met. Lste äivähitmst lsivt, beslt j lsäyit väheivät. Tls esti hyvi itv. Jtt teevät grd töide hess iltisi j öisi, mtt itse e lisi ystyyt sellisee järjestelyy. Grdryhmästä heistä te Mii Alhe sllisti grdryhmää, j hjj litteli työ sivii sii. Alhe ei ltit erityistä itl. Hä litti työt vietyää lset hit j työseteli, es m erhe lili tii. Oiselvsi li mtei ret j iv js erheelle. Nti rhllisemmst elämä thdist. Ktt eill etei, js te edellytyset täyttyvät, Mii Alhe s. Jri Kits äee ltttmisess elää hyvää. J työrie idetymise ti hyödyllistä välillä miettiä, ttisi tehdä ttit l ti isell j iv si mmtti. 15

9 VIIHTEELLÄ KYLÄSSÄ Testi Petteri Phje Kv Se Sretl Kvits Lid Hleis Mi Helle Edvlvtjhtj Timiheilöessjärjestö STTK Siisvihd te-hjeet Jh rtehdää i lehiveet 1. Oieie rttvt st j Ts tyvi. Pist h iset st. rä dsivst ää m li y ädesijst det. Pist ll., e mt ihmise v lä. il im äällä äyv 2. Tee tsie ävät it vt. htie iilt s vihtess ii että le ss ih rt t t eivä Näi lehdet. iv s siteä hies siteesi eh sl lhv vihd mtt jätä, 3. Vlitse ll lä äl iertäm rt is tistett Ot s s st e d Si. e det ille lä. äl m tä j vää s ihd tyvi s ää v. silm si ä sides le ireäsi il 4. Työ är m y side vihd läi. Kierrä. Kierrä äi tyvis. dettä ls si si j iristä sm i silm 5. Jt är m y e Viht r si j sisää. se vielä er ää ädesi t yll v e säilyttää ih i Työä site e it mlle ihi. Mist it sitä vlmis löyly tiss. Älä l s ä ss ty te lä täy mällä vedel ille. i lteelle t Smi ei estä llrtsi j evttelsemii j äy j iiv. Näyttää vhvsti siltä, että meemme hti liittierrst. Svittii sysy rtist llt liitttsll ti esitetysti, ysi si selvä: Smi trvitsee lsjie stvim. e m, mtt viei vetämättömyys ei jhd lrtsist. Tstll vt glbli tlde gelmt, jit sysy levttelt eivät rtise. K vieti ei vedä, lemme riivisi ysityisestä ltsest. Se ttelee yli hje ije j ivijl me yrityse timille. Jlise tlde gelmie j gl- Ni er ss sitse- bli tlsriisi rtelemiss Er miss ysi hli ylitse mide: työllisyys. Työllisyyde rtmie edellyttää tt sv, jlle yritetää mt merää. Mmme hllits sett tivs yritysvertse letmisee. Vi rtis iiteltyi, vt se vitset lähij työllisyytee lemttmt. Plj htt dymiset vitset js iitä tlee äyvät itällä ijäteellä. v esitlise smlise stvi- Met rmit misist sviht simsist äättyvät esi sysyä Tämä tietää ylmää yytiä l- sjie ltshlille. Plsjie äymät esi vdesi vt et: js lt eivät se, iristyvä verts, heietyyt työllisyys j iflti eivt stvim lsev edellee selle. Smll työtjt vtivt lrtste lllij. Plstettv vt myös eläeet: työeläemsj stettv, jtt tlevie slvie työeläeet vid trvt. mess, i Läsi-S yleisest ä. Myös tä st te y ä st t v h *Viht-s issi. ss iä erv ä-sme It ie s t ss t iv j sid e j sid i mi. ä t mdss re ö y m iem vih h lt t ih V d st m vitsll. V Työtjie esittämät ll- Keile vihdll myös tätä! Heitä viht s tlle. Heittäjälle tlee slhe siitä sst, mihi vihd äsis sitt. m tist tää v rseti verr. Edellise err lsjie stvim sistt 1990-lv lm i. Ei le ihme, että myös vähittäis rrtit heietyeistä tlsist lvde i. Näiä ide ii ei le trediästä h lrtste treest. Oh ii mi, jt vt vill työtä. Silti. Työllisyyttä tevt rtist vt sysy evttelje yössi. J jri työllisyyde ti trvit htllisi lrtsi. Smliste itää tehdä ies, jtt mhmme sytyy si työ- ij j tt smist, j trvi Smi tlevisdess meestyy. Lyhyellä ivälillä Smi riivie siitä, että lsjt sltvt ltt. Tätä tltemme ivijl hllettv myös hi ii. Kv: Kri Htl *! t h i v t s v ää rtset vt Sme lt estä- Mit jhsyötij: mätö jts. Smi vietiriivi- Js tst lsti iv ti lmee, ii vit ähdä tlev lissi vede ill. Js litt tyyysi lle yhdesällä heiällä sidt seelee, vit ähdä ess tlev lissi. 16 Js ylität seitsemä it j eräät seitsemä tyyy lle, vit ähdä ess tlev lissi. 17

10 SVENSKA SIDOR Text Heii Sts Bilder Kri Htl Kri Ahl rdförde Kisydrmet Fcförbdet Nss reresettssmöte vlde y styrelse i börj v mj. De y styrelse är e bldig v erfrehet ch ytt bld. Själv tcr jg för förtredet tt få frtsätt sm rdförde. Jg vill cså tc dem sm lämr styrelse. Tc för de ists sm i der deceier hr gjrt för medlemmr ch för e bättre värld. Bygget är frtfrde ite färdigt ch tveclige är mer rväcde ä ågsi, så det fis gtt m tmigr. Vi filädre, ch ite br fcföreigsrörelbild: Pe Niemie se, måste hitt metder för tt rätthåll vårt välfärdssmhälle. Fild är ett litet ld ch vi lrr ite v det esmm. Jg hr jst mmit tillb frå e stdieres i Ki. Uder res märte jg hr litet Fild ftist är ch hr Er håller å tt hm å efteräle. Viss delr v Ki hr ört förbi Fild ch Er. Srt är det vi Vi måste hitt e gemesm visi sm ll sm är ett tvecligsld, ite Ki. Det sitis demrtibegreet är mycet bid sig till rld ä det vi är v vid i vår för tt vi s h världsdel. Det fis str brister är det e välfärd i frmtide. gäller mäslig rättigheter, imstsillder ch idivides frihet, me beslt verställs sbbt ch förädrigstte är svidlde. Nss yvld styrelse (frå väster): Psi Järvie, Silj Ijs, Mire Lehiie, Pl He, ställföreträdde J Tiviie (Melitt Tyysä), Lr Tml, Eij Ritm, Pirj Hle, Le Sllt, Ordf. Kri Ahl ch v.rdf. Trj Frhlm. Bilde ss J Kyder. På reresettsets vårmöte i mj rådde e tiv ch etsistis stämig, då förbdet rättde lede ch lyserde de vrde versmhetsmiljö. T Sm rdförde för förbdet frtsätter Kri Ahl. Till vice rdförde vldes Trj Frhlm. Hs ss är det itressergistier sm hr mte, ch vr ch e driver blit si eg itresse. M ger ite vll å ådd förmåer. Vi måste hitt e gemesm visi sm ll bid sig till för tt vi s h e välfärd i frmtide. Filds Närigsliv EK:s liti sm hr till syfte tt hejdlöst beri ett litet fåtl, mmer tt led till e tstrf. Äve fcförbde måste se sig i segel ch fder å vd vi gör. Uder de y rdfördeeride m- mer jg för mi del tt vr e tiv iisbildre för tt rädd det filäds välfärdssmhället. 18 s 1 / 2013 Kstrtivt me ite mesigt vårmötet På vårmötet vldes Tl Me (väster) till rdförde för reresettset ch Kristii Wideis till vice rdförde. jästemcetrlrgistie STTK:s rdförde Mi Mäeää sm tlde i börj v mötet ösde tt fcförbde mer effetivt slle dr åt smm håll för tt besegr frmtid tmigr. I STTK lssr vi ite förbde i str ch små, t vrt ch ett åverr å sitt eget sätt. Ni vr stlt över Ns, det är ett förbd sm hr byggts tivt ch itertiellt, berömde Mäeää. Både im STTK ch å be hr det sett e mägd erssifte ch vi mmer tt se fler före höstes KA-rd. Mäeää, sm själv srt s vgå sm rdförde, förtsår tt förhdligr mmer tt bli svår. Vi måste hitt sätt tt gör Fild frmgågsrit ch stär lötgrrörelse, så vi vr med ch åver smhällets frmtid ch slt vitig vtl. Ars fis det ige sm bevr vår itresse, stterde h. H vr cså beymrd över tt företges fs mer ligger å t håll ä i Fild, ch tt företge ite lägre öjer sig med sälig vister. Rise är tt vi får e tveclig sm i USA, där ll itäter hmr å dr håll ä i lötgrs låböcer. Det behövs både tveclig v rbetslivet ch löeöigr. Vi måste väd tveclige så, tt vrje idivid lever sig sm e del v rbetsgemese, tt rbetet är itresst ch tt det lör sig. Desstm behövs det ett br tbildigssystem för livslågt lärde ch stsigr å ivtisliti, betde Mäeää. Öde itresse Reresettset å 30 medlemmr med ersättre vldes i börj v våre. I de vlretsr där m röstde vr vldeltgdet glädjde högt, vilet vittr m ett öde itresse bld medlemmr för förbdets versmhet. På vårmötet vldes Tl Me till rdförde för reresettset ch Kristii Wideis till vice rdförde. Det yvld rdförderet ägterde båd två hr vitigt det är med mmiti ch ifrmtisflöde i ett litet förbd. Vi är städigt hårt ressde både v rbetsgivre ch i smhället. Det är vitigt tt smrbetet fgerr, så tt ll tyttjs för vårt gemesmm bäst, sde Wideis. Måg tlre ösde tt Ns slle t ä mer lts i smhället ch tt det sm ett ytt förbd slle hitt e lämlig l för tt åver smhället. De mvlde rdförde Kri Ahl reseterde förr årets versmhetsberättelse ch tg bld t vtlsförhdligr m vädig v ihyrd rbetsrft. I förhdligr stred vi till exemel m hyresrbetsrftes rbetstider ch löer. Ahl berömde cså Nss reti å förr smmres egtiv yhet m edläggige v Fidet. Vi lycdes väd å edläggigsle ch sägige v 150 erser så tt det till sist ite blev ågr sägigr lls. Fler medlemmr Ett städigt återmmde tem vr reryterig v y medlemmr. Reresetter fderde över hr ett t å medlemsvgifte evetellt slle åver medlemstlet. De ösde cså tt lediges ch fcets reresetter slle förr sig mer hs medlemmr för tt gör medlemsreryterige effetivre. Vid sid v llt besltsfttde bjöds reresettset cså å dlig sis. Arbetsgivres hälsig frmfördes i frm v ss bllder v mezzsre Mi-Sis Mte cmjerd v gitrriste Ilri Iive. Uder det vslde vällssmvämet trde reresettset ch styrelse brt tårr efter tctle ch svägde si lrvig be å dsglvet tillsmms med gäster frå Sverige ch Dmr. Sm vsltig å de två mötesdgr gv reresettset de y styrelse derlg iför rättdet v äst års emi- ch versmhetslerig. Ordförde Me stterde tt mötet vrit strtivt me ite mesigt. 19

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään!

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään! Ot lite äsiisi - tule Työäivää! Mite Sumee lud 200 000 uutt työi? Helsigissä mti 3.11.2014 l 9 16 Kulttuuritehds Krjmll, Töölötu 51 b. Sumi trvitsee 200 000 uutt työi. Näissä tliss trvit meitä ii. Ole

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE LIITE JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE Jrruje surtuskyvy määrtys jrrudymmetrllä Määräksktsstuksess rsk kurm-ut j erävuu jrrujärjestelmä surtuskyky määrtetää jrrudymmetrmttuksll. Jrrujärjestelmä mttussuurede

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011 Hmmlääkäri Vtnotto Potinumero j potitoimipikk Fredent, Erikoi hmmlääkäri Mrtol Mrtt klinikk Poulen Hnn Hokri Juh Kurniemi Juh Korpinen-Torkko Snn Munck nne Mrie Nymn Crol Vrl Mrkku Kukkol Riku Sur Olli

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi HINNASTO 2015-2016 www.ndi.fi lanlanlanlanlanlanlanlanla NlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNla Sisällysluettelo ALLIANCE 3-5... vyörenkaat 5-6... riviviljelypyörä 6-9... perävaunu- / flotation renkaat 9-11... etu

Lisätiedot

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Saarijärven seudun jätelautakunta 52 17.11.2015 Kaupunginhallitus 213 14.12.2015 LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄTELTK 52 1 Jätehuoltomääräysten uudistamisen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

On helppoa kehittää tuotteita joihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee.

On helppoa kehittää tuotteita joihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. 10/2015 Pe r iö Li ha 85 v 85 v t ta O helppa kehittää ttteita jihi ihmiset rakastvat, k itse rakastaa sitä, mitä tekee. Lihaisa tttavs, jka maist ma-ti-ke-t-pe-la-s Mitä, vik Laitila kkka yt myös syödä?

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

InfoTampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti

InfoTampereen Tradenomiopiskelijat ry:n jäsenlehti IfTr Trdiilijt ry: jlti 1 Sillylttl Pirjit...3 Pjj ij...4 Tidtj l....5 Syy tt...6-7 Hllit ittly...8-9 Hr Hl Hyly...10-11 Hlrit - ilij ri...12 M ytyilö...13 Ud ilij lviytyi...14 Alit trdiilij itili...15

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liikunta on lääke. luentosarjan osa nro 1 Wahren opisto 15.9.2015. Christer Sundqvist

Liikunta on lääke. luentosarjan osa nro 1 Wahren opisto 15.9.2015. Christer Sundqvist Liikta lääke letsarja sa r 1 Wahre pist 15.9.2015 Christer Sdqvist trpadari ravitvalmetaja filsfia thtri ssiaalise media pieeri yleie terveysvalists 100 letkeikkaa vdessa ta k Ak Le pa tiivi ssi e pä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset seuraavilta reiteiltä: - Mieskonmäen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa S-4.7 Fysiia III (EST) Tetti..6. Tarastellaa systeemiä, jossa ullai hiuasella o olme mahdollista eergiatasoa, ε ja ε, missä ε o eräs vaio. Oletetaa, että systeemi oudattaa Maxwell-Boltzma jaaumaa ja, että

Lisätiedot

HOLSTINSALMENTIEN ALUEEN ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

HOLSTINSALMENTIEN ALUEEN ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS HOLSTINSALMENTIEN ALUEEN ASEMAAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Hhtik Päivämäärä.. Ltij Tertt rttil, Jh rkikski vs Selvitysrrtti Phjkrtt Ol kki Viite Prjeimer, Rmbll Fild Oy Rmbll ivihrjtie OULU T + F +

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU ÄNNIKÖNKATU SUURPÄÄNKATU HINTSA KNAAPIN KATU S= S= S= S= S= S=............ S= S= S= S= S= S= SYÄSTABILOINTI S PAALULAATTA S Mr BETONIARINA Tä/S.........................................................................................................................

Lisätiedot