Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti"

Transkriptio

1 Ammttiliitt Ns ry: jäselehti 3 2 / 2013 Lijysely tlset 10 Ay-liieessä trvit itää i Mi Mäeää: Vitte ll yleitä Nsst SIVU 6 Alhli hyvä rei mtt h isätä SIVU 8 Grd vlmiisi itvll SIVU 15

2 Kiistv Lehti mielestäi mel 89% Ktttv 14 Lehti mielestäi Rhe ti mel Rhe 91,7% Rhitsl jääyt hsti jälee mide lje lehitysestä. Lehti mielestäi lielie 40,9% 53,5% TÄSSÄ NUMEROSSA 4 PÄÄKIRJOITUS Kiiilmiö 5 NOUSUSSA 6 PÖYDÄLLÄ Retv mttei lälly eväts 8 DUUNISSA Pt lhligelm jiss 10 NOUSULAINEN Edstjist si ltsi 13 PAULALTA Lttms j rhes 14 NUORET Plesstelvedätys 15 ESIMIEHET JA ASIANTUNTIJAT Grd vlmiisi itvll Kvt: Lid Hleis Kvits: Shtterstc Jlisij: Ammttiliitt Ns ry, Rtmestrit 12, Helsii Päätimittj: Jh Mst, Lehde timitst: Ss Hgelberg, Sir Klmri, A Kivmäi, Jh Mst, Lr Tml, Eli Vii, Kristii Wideis; Tttj: Petteri Phje, Uls & Titt: Otvmedi Oy, Ae Kiisi j Lid Hleis Ke v: Jssi Vierim Pii: Newrit ISSN Jäselvel: h , lveli risi l Työttömyysss yhteystiedt: JATTK, Psilriti 9 B, Helsii. Ph: (09) (m - t, l ), fsi: (09) , Kirjd sähöisee siitilvel mill itsillsi! (Ossi, Nrde, Sm Pi). Lehti mielestäi Lijysely tlset! 16 VIIHTEELLÄ Jhsvihd te-hjeet NOUSU iittää ii yselyy vsteit! NOUSU lijyselyy vstsi 303 lij. Kyselyy li mhdllist vstt hhti 2013 j. Lijyselystä lähti jäseistölle sähöstiviesti j sitä mistettii lehdessä seä Ns versivill j Fcebiss. Kyselyssä rviitii NOUSU-lehteä 1/2013. Jäseet ysyvät Yhteystieti vt mtteet, mite ilmit sist Nslle? Edvlvtysiö vst: Jh Simell järjesttimit 17 KOLUMNI Mi Helle 18 SVENSKA SIDOR 16 Mee Ns ettisivilt Nr-lvel. Kirjtmisee trvitset jäsemersi, j löytyy jäsertist j Ns-lehde test. Sls esimmäisellä errll stimersi. Yhteystietihi tisähöstisite j mthelimer. Kirj myös lsetisi ht lisäsite. Trist, että yhteystietsi vt j tsll jäsereisterissä. Vstvlmistett viht!

3 PÄÄKIRJOITUS Kri Ahl heejhtj Kiiilmiö NOUSUSSA Hs Christi Riise jt Ui i Nrde heejhtj Ammttiliitt Ns edstjist s vlitsi itsellee de Kv: Pe Niemie hlli t lss. Usi hllit seits emst j tt vert. Itse iitä lttmsest jt heejhtj. Hl iittää myös ii iitä, jt jättäytyivät is. Kiits siitä sest, mitä lette vsiymmete i teheet jäsete j remm milm lest. Retmie edellee ese j mtse st hlestttvmi i s ee, jte hsteit riittää. Meidä smliste, ei ist mmttiyhdistysliiee, löydettävä eit, jill vimme itää hyvivitiyhteist ystyssä. Smi itei iei m j ysi emme siihe ysty. Ole jri lt itmtlt Kiist. Mt- i hmsi, i iei Smi tdell j O löydettävä yhteie i Er jäämässä ehityse jlihi. Os visi, jh ii vivt Kiist jt Sme j Er hi. Me lemme sitt, jtt meillä lisi ht ehitysm, ei Kii. Asiliste demrtiäsihyvivititleviss. tys hyvi erilie i se, jh lemme vhll mtereell ttteet. Ihmisiesiss, tleriss j ysilövsiss hj tteit, mtt äätöset litet esti timee j mtsvhti hmv. Meillä vlt etjärjestöillä, jist jie j sesti m et. Svtetist edist ei tigitä. O löydettävä yhteie visi, jh ii vivt sitt, jtt meillä lisi hyvivititleviss. Elieielämä Kessliit litii, j tritse iee etiiri yletö vrstmie, tlee jhtm th. Myös mmttiliittje tsttv eilii j mietittävä, mitä me visimme tehdä. Aleell heejhtjdell tle lem tiivie vittj mlt slti, jtt smlie hyvivitiyhteist elstisi. Järjestysessää hdess Ui i Nrde (UiN) vsis idettii tss Tsss. Ksess li yhteesä reilt 60 sllistj Sme, Rtsi, Nrj, Ts j Pl rdeliste mmttiyhdistyste hllitsist. Pheejhtjt vt vihteet ii Rtsiss, Nrjss i Tsssi, smi s hllitste jäseistä. Rtsiss Nrde Fisförbdeti heejhtjsi vlitt Berit Ohlss. Nrj Fisförbdet i Nrde heejhtjsi vlitt Hs Christi Riise j Ts Nrde Kredsi heejhtjsi vlitt Ti Mdse. Ui i Nrde vsisess äytii lj esstel rvist j yrityse yhteistvstst. Nrde Geerl Mgemeti jäse Peter Nyegrd ti lest i tervehdyse selle. Christi Clclgh NFU:st misttti lest rdelisi yhteistyö täreydestä seä esimeriä timimisest. Teemilläe äätösillä sri vits l mihii timijihi. Se sri vst, Clclgh s. Ksess tehtii myös vlitj. Nrjlie Hs Christi Riise vlittii ysimielisesti jtm Ui i Nrde heejhtj. Riise si UiN heejhtjsi lvdest edellise heejhtj Steir Nicelsei jättäessä tehtävä. Vrheejhtjsi vlittii tslie Ti Mdse. Smlisisi edstjisi UiN hllitsee Nrde Ui Brdii vlittii Kri Ahl, Pl He seä Olle Svh. Heidä vrjäseisee vlittii Trj Frhlm j Silj Ijs. Ns Vsisess äytii lj esstel rvist j yrityse yhteistvstst. 4 Kri Ps (vs.), Ritv Phl j Trj Frhlm. Vde istjt Ns edstjist - Phlst stt: ti tss evätse Siiäs rtj. mereissä, jss tehtii lisi heilö- Timit j vdest 1987 lähtie. vlitj edstjist j heejht- Rhe ttm sit esii myös jist (le lisää sivlt 6-7). Vlitje iävät sit. lisäsi tilisdess littii vde Tslie. lttmsmies Trj Frhlm, vde Hersyvä, emttie rtrv. työsjelvlttett Ritv Phl j Vieyt eteeäi smist serjl- vde jäsehij Kri Ps. lee. Frhlmist stt: Psst stt: Olet i hitt lttmstehtäväsi Nmert hvt lest iss: srell sydämellä j tidll. hit 40 jäsetä viime v. Si vi ltt strsettisesti. Olet itäyt lttmstitsi täreimää tehtävääsi. Ns ltt Ns ltset jtvt jällee eväällä. Kltsii ilmittdt versivill Nr-lvel tt. Lisätietj ltsist st jäselvelst Työelämä elisääöt ttisi Sisältö: Työelämä erssit, viit työsimse te, jäsee iedet j velvllisdet, jäse vittj, mite liitt timii, illie edvlvttyö j jäsemriiti Khderyhmä: Jäseet, erityisesti ret/ det jäseet j lttmstehtävissä timivt Pi j i: , Tr ESAS-lts Sisältö: Esimiehille stt lts, ihe rfilit myöhemmi Yhteistyö: Krssi ttetet yhteistyössä Vtsväe Liit ss Ajht: Nrte äivät Khderyhmä: ret lle 35-vtit jäseet Yhteistyö: Krssi ttetet yhteistyössä Vtsväe Liit ss Ajht: Työlit Sisältö: Keseiset työelämä lit Khderyhmä: Lttmsmiehet j työsjelvlttett Pi j i: , Helsii Le lisää etistä! Jäseedt j lvelt Edt Klts 5

4 PÖYDÄLLÄ PÖYDÄLLÄ Retv mttei lälly eväts Testi Heii Sts Kvt Kri Htl Edstjist tisess evätsess vllitsi tiivie j istt telm, liitt järjesteli rivejää j lysi yyistä timitymäristöä. K se lss ht STTK: heejhtj Mi Mäeää tivi mmttiliittje hltv tehmmi yhtee hiilee tlevisde hsteide äihittämisesi. STTK:ss ei le srte j iete liittje littel, v jie tt vittjde itse. Vitte ll yleitä Nsst; se liitt, jt reett tiivisesti j sivälisesti, hä eh. Nii STTK:ss i ii riveissä ähty j tll äemää lit heilövihdsi ee sysy TES-ierrst. Itsei heejhtj tehtävistä lmss lev Mäeää est evttelist vieit. Meidä itää löytää eij siihe, mite Smi meestyy j lsjliie ääsee eteeäi, jtt vimme ll vittmss yhteis tlevistee j yeemme teemää täreitä simsi. Ilm sitä ei le hitmss edvlvt, hä ttesi. Hä li myös hliss siitä, että yrityste fs yyää mll i Smess, eivätä htlliset vitt eää riitä yritysille. Vr USA: ltie ehitys, jss tlt äätyvät mlle i lsj ssii. Trvit työelämä ehittämistä j lrtsi. St itää äätää site, että jie ysilö vi e levs työyhteisö s; että työ mieleästä j siitä lit. Lisäsi trvit hyvä eliiäise imise ltsjärjestelmä j stst ivtilitii, Mäeää letteli. It svss m sess ist. essä stm teh iäiväis ti s j viestiä h jist Edst jäsehi mss 6 30-heie edstjist vrjäseiee vlittii leväällä. Vliiireissä, jiss äytii vlit, ääestysrsetti si ilhdttv resi, miä ert jäsete heest iistsest liit timit. Kevätsess edstjist heejhtjsi vlittii Tl Me j vrheejhtjsi Kristii Wideis. Tre heejhtjrivlj rsti il viestiä j tiedl meritystä ieessä liitss. Olemme jtvss tiss rss seä työtj lelt että yhteisss. Yhteistyö timivs täreää, jtt ii vid hyödytää j äyttää yhteisesi hyväsi, Wideis si. Pheevriss Ns tivttii yhä eeevässä määri ttv is yhteisss seä te liitt löytävä siv v yhteisllisee vittmisee. Viime vde timitertmse esitellyt delleevlitt hllitse heejhtj Kri Ahl sivsi m mss simsevttelj sie vrtyövim äyttöä. Nevtteliss vääettii ättä esimerisi vrtyöteijöide työjst seä lsest. Ahl myös iitteli Ns regiti viime esä egtiivisee - Työtj tervehdyse esjieliste blldie mdss esitti mezzsr Mi-Sis Mte itristi Ilri Iivse säestysellä. Ns vstvlitt hllits (vsemmlt): Psi Järvie, Silj Ijs, Mire Lehiie, Pl He, J Tiviie (Melitt Tyysä vrjäse), Lr Tml, Eij Ritm, Pirj Hle, Le Sllt, Kri Ahl j Trj Frhlm. Kvst tt J Kylder. tisee Fidet lttmisest. Lttmissitelm j 150 ihmise irtismie stii ääettyä site, ettei väheysiä llt tehty lle. Lisää jäseiä Eräs tistvsti esille sst teem li sie jäsete rerytiti. Edstjt htivt jäsemst mhdllisi vitsi jäsemäärää. He myös tivivt, että hlli j liit edstjt jltvt yhä eemmä jäsete rii jäsehi tehstmisesi. Ti äätösete lmss edstjistlle trjiltii myös heger. Työtj tervehdyse esjieliste blldie mdss esitti mezzsr Mi-Sis Mte itristi Ilri Iivse säestysellä. Leteässä illvietss edstjist j hllits ivttelivt iitsheide stttmt silmärs tssilttill j hierivt yyäräitä Rtsi Fisförbdeti timijhtj J Gerlfstigi j Ts Nrde Kredsi Christie Asmssei ss. Ksiäiväise se äätteesi edstjist evästi tt hllitst esi vde tls- j timitsitelmie ltimisee. Pheejhtj Me ttesi se llee retv, js ei lälly. Liit heejhtj jt Kri Ahl. Vrheejhtjsi vlittii Trj Frhlm. Edstjist heejhtjsi vlittii Tl Me (vs.) j vrheejhtjsi Kristii Wideis. Yhteistyö timivs täreää, jtt ii vid hyödytää j äyttää yhteisesi hyväsi. Kristii Wideis Le Tl Mse jtsi edstjistst sivlt 10. 7

5 DUUNISSA Testi Sm Hi Kvits Assi Keräe J Pt lhligelm jiss Alhli stt lev mitä rhi ssiliste tilteide vitelie. Mtt siitä vi hmmtt tll myös gelm. Silli ärsivät ii m terveys, läheiset i työveriti. Jäleeäi mi iitellyt työverie vrhist ttmist ee i gelmst tllt lii is. s herää ysymys, äyttääö lhli lii, evisi iiittämää hmit lhli äyttömäärii, -tiheytee seä siihe, lhli äyttö mss hlliss. Ktt miettiä, ylittyvätö srltse rjt sei, jääö lvttj siit hitmtt, meiö misti edellise ill thtmist jmise vsi ti trvitsee rlryyyä? O ehä hmt itse elimistössää j terveyshittj, tte jhtv työterveyshitj Eij Järvie. Nyyiset risirjt vt miehillä 24 st viiss ti yhdellä errll titt yli seitsemä st. Nisill vstvt lvt vt 16 j yli viisi. Rj-rvt vt hjeellisi, sillä esimerisi ill, iällä j isterveydetilll meritystä. Prst lisi, js tist itse liiäytö merit mhdllisimm vrhi. O myös mistettv, että iset lhlisitvt miehiä emmi. Tvllisi gelmäytö ihettmi sersi vt hermstlliset ireet, esimerisi ärtyisyys, ettms j lyhytjäitteisyys. Pi ysiertisesti l emmi. Vts vi l ireill liist lhliäytöstä. Sydämessä vi ll rytmihäiriöitä j vereie vi l ht. Vvmi hittj vt mm. himtlehds, msirrsi. Nisille lhli srlts vi ihett rsde i siiölle eämdstmi ti hitt ehittymistä. Adit-testi vh heevj Periteise Adit-testi ysymysii vrmsti mi miettiyt vstsi. Testi edellee hyvä esstel vj, j sellise vi tehdä verss yymisti vi sitteess: htt://www.ihdelii.fi/test/ dit Testissä ysytää tittje lhliste määrää j yleisesti lhliäyttötttmsi. 8 Treide ttimste m lhlii liittyvät ttrmt vt viime ii lisäätyeet. J 40 rsetill ttrmie hreill mittt veressä lhli. Vrsiie lhliriivs ireyhtymä, missä jmie mttt misesi, j se lettmie ihett vieritsireit. Smll tlerssi lhlille sv. Asi heesi rhesti Nyyäivä työelämässä ei vmtstji tsell hyvällä. Ee itää mt jtvt im lhli gelmäyttäjä isslj, mmii misi j eseeräisiä ti hsti hidettj töitä. Tälliset sit tlevt yyj hetisessä työelämässä etistä helmmi esille. Alett esittymisyy, e hei lt j rl lsevt vireystil j työs sei heieee, Järvie ert. Vi yys tt si heesi re, llt lisi iie et, että si tttisii mhdllisimm vrhi. J mitä vrhemmi tt, se remi hid este. Ihmiset llevt, ettei hm itäsi meyttä ilt ti tshtv hegitystä, mtt hrvi se itää is. Väärälist sjel ei t hrrst. Ltevi t tt si heesi s sr, että hmt si j että työverist hliss. Jäleeäi mi itse siss iitellyt työverie vrhist ttmist ee i gelmst tllt lii is. K lliset iiittävät si hmit hyvissä ji, se vi tt selviytymää gelmst ih itse srmll, eiä mmtti välttämättä trvit. Nrde Oie-iise välittämise mlli Nrdess äytössä ii stt Oie-iise välittämise mlli. Se s työyyä ylläitävää timit, j siiä esitytää työteijä työyyä hvie seije vrhisee hvitsemisee j äsittelyy. Ogelmt eivät i jhd sirdest, v tstll stt ll mit teijöitä, te esimerisi liillie työmäärä, tteellie työ rgisiti ti siviilielämä gelmt. Aviteijöitä isteesee ltlsee vt timie ieiiss j svs. Mistä? Js tt, etteivät mt vimvrt riitä ritistmisee, helsti stvill. Nrde itretistä löytyy hjeit gelmie rmisesi, mtt sist vi äydä hmss myös työterveyshitj ti -läääri ss. J js m rhes ei riitä, vi tt vi työveri ti lis m heisesi tesi. Myös m työi työsjelvlttet j lttmsmiehe ss vi meä jttelem vihtehdist. Serv sel vrsiie tts, vierits- j tishit. Helite liieelle ääsee työterveyde tt. Tsi miää ei estä lemst itse yhteydessä vi A-lii ti mh hit j ttst trjv rgisti, Järvie misttt. 9

6 NOUSULAINEN Edstjist si ltsi Testi Heii Sts Kvt Jssi Vierim Tl Me treesi t hm tiste lest. T Tl Me Pitimiheilö Perhe: Mies j si iist i. Ktii: Risi. Brvrisi tieittiössä? Klid- j lti seits. Kirj j it le esällä? Ktj Ket Kätilö. Prs i Trss? Rissl j Sriemi, siellä riittävästi til. ss leell lmivtisdell Ns edstjist heejhtj ij heiltt itä lij lttmsheilö j y-ie Tl Me. Hä vilee tt rli jääietermei. Yritä vlmet edstjist siihe, että ymmärrämme levmme imem liit edstji j itäydymme tälle reelle lviss siiss. Liitss esitytää isihi lijihi, te y-liiee j STTK: sit seä livlmistelt. Met edstjist timivt smiisesti myös illisiss lttmstehtävissä, j sisi esstel rösyilee helsti ihmisiä lähellä levii ysityishtii, hä selittää. Me yrii ltsm edstjist hyvii äätösii telemll jäsete äätä mhdllisimm herällä rvll. Edstjie rli tiedvälittäjiä mlemii stii rst, sillä edstjist heejhtj leterii ei i tistisesi l jäsetilississ iertämistä. Tiv, että edstjt ttvt mi tiivisesti yhteyttä j välittävät työiill ltj edstjist työhö liittyviä siit. Vrsii äi de lss rim ei le rell; tiv svi mielmmi lii i lii vähä tiet, hä s. Me vilee itseää imlsiivisesi, välittömäsi j hmritjisesi tyyisi. Pii jissi siiss tdell itä, jissi ts ei. Ay-liieessä se ltv itä, mtt yllä mill jss lvt hiht j hyi ttrill tsjl, hä viristää. V-jll Me viihtyy m mss ltjlll riss. Tyää sert hyvää ftist: Vliliig, Bdesliig j Mestreide liig. Ole myös silij. Le lähiä esällä, i j js. Sillii se hel lemist, dereit j lihömää, hä lettelee. Miä edstjist? Edstjist Ns rei äättävä eli, j jäseet vlit vleill lme vde timidesi. Edstjist jäseet vlitsevt heejhtjist seä Ns äytäö siit hlliiv hllitse

7 Pl He äälttmsmies Heittäytymisiä Ts-rv tvittelemss Me työsetelee Tr Ktri ttriss lähes täysiäiväiseä lttmsheilöä, j i riittää, hä timii myös sisevj. Työ tis, sillä siiä t siide irj j ääsee äyttämää itä r rtttmi ihmisshdetitj. Tli ii Säästöii töihi tree yliil, j j iisess viheess rlli tei tietise vli siitä, että mi sei liittyy mmttiliit jäsete etje jmisee. Vi lttmsmiestyö ie jtviss yt-evtteliss i äyyt työstä, Mse hl lst ielist tsrv mtivit istelem. Työ täreää j t teijällee lj. Ole ähyt mt eri i j ttri, j iissä se, mite ihmiset eivät sll lst vähäisimiäää iesi edes i työehtsimsiss j liss määriteltyjä siit. He eivät ysiertisesti sll vt st, Me s. Smess eiss mit hjismit eätsisemi slijm, i 80/20. Ts-rvst vitisii h ehä Iä j emse rttmise Me ee elästää hyvää si: hä ei eää häelly vieiss tilteiss j slt heittäytyä ie etee eläämättä mstelmi. Rhes svt emste tt, j viei sitä tst j svlmiist isest yt sisi, hätäi jss hmie jäittäyt. Kerr 80- j 90-lje titteess li meeillää työtisteltile j itimiheilöt livt lss. Vrsiis-Sme illisyhdistysellä li tlli jäsetiliss Trss j ji vääriymmärryse serse ille ilmestyi jitti timittji, jt llivt liit sillise heejhtj Pli Slmi sv Tr hm. Yhdistyse ri heejhtj Me si lvlle hstit ttiste itämää hett timittjrivistölle. Tlli illisyhdistysillä li lj timit, te lj j msväliesrtj j si jssi ääteessä lemiimei, Wles*. Plstimme m mss ltivt seä vststimme i il yömyöhää s, Me mistelee. Lttms j rhes Meille iille rhitslll työseteleville lttms erittäi täreä si. Emme vi ettää siide lttmst. Meidä vitv myös ltt i jht, esimiehii j työvereihimme. Kv: Mrj Tyye Ay-liiee hste htell ri j sd heidät iistm mist edist. 60/40 tilteess, jte siihe vielä lj mt. Pltsrv ei vlitettvsti le jri edistyyt Js tst esimerisi tlisi lj ltilstist, 80-lvlt s tlt sr äyrää ilm rsi. Jri tästä syystä y-työssä itää ll lehmä hermt, hä tisee. J SYP:i j KOP:i fsist s Nrdess eletty yhtä ytevttel, miä tritt sitä, ettei t i le jri rerytit. Viimeisimmä rerytitiiii jittess lville heilöstössä yhde slve metävä. Viide vde sisällä edessä vltv eläebmi j ttlie slvevihds, j se is hste y-liieelle j edvlvlle. Työte lttri mttt. Hrv ri tlee töihi jäädäsee smst työstä eläeelle, j työ itsessää ii vtiv, ettei se hee hlt mit rsitteit. Ay-liiee hste htell ri j sd heidät iistm mist edist, Me hlehtii. Täreimiä misti lttmstimir vrrelt Mse mielee vt jääeet met häe jss tlsetti lstms ihmiset, jt vt esimerisi lleet irtismish ll. He vt jäleeäi tlleet iittämää hyvi tehdystä työstä, viei työi isttt itämää. PAULALTA Mistä lttms sitte sytyy, js sytyäsee? Esiäi meille httv j meidä httv ttt. Meitä täytyy ell j hvit, että heemme tllt llsi. Työiill vitv tt esille gelmt. Js iitä ei ystytä rtisem heti, täytyy viesti viedä ii itälle, että äättävä ts löytyy. Työi ilmiirille vrllist, js gelmt list mt lle. O vääri ii ht, js työi lvereiss ielletää ttmst esille egtiivisi ti ii sttj lehä siit. Kiii siihi itää ystyä vittm. Berliii mrii mrti, vi me mielestä se li mhdt jts ttett! Lii miss jäsetilississ le törmäyt siihe, että jäseet Piss tht mtsi j. O täreää ert, misi mts tehdää, mte työille jää leijm eälttvie telm. eivät sll esstell työi gelmist esimiehesä ti tämä esimiehe ss. He eläävät, mitä sersi siitä mht tll. Pi ei ysiertisesti vi jht elll. Jise vitv ltt siihe, että mitää selää tst ei thd. Piss tht vltvsti mtsi j. Ai ii hjeet eivät sv erille ti iitä tlit vääri. Js työill ei sllet tt virheellisii hjeistsii j äytätöihi, sttvt gelmtilteet ärjistyä ih trh ti. Esimieste hlehdittv, että ii ysyvät mtsiss m. Erittäi täreää ert, misi mts tehdää. Js vi äsytetää milli j mite mts tehtävä, jää työille leijm eälttvie telm. Työ il silli vie löytää. Sellitiist itää siirtyä esstellttrii jisell työill. Meillä lemss hyviä esimerejä siitä, mite sri sitiivisi vitsi sd i, työteijöitä rhist ttm vimesti esille mieltä ivt työi sit. Lttmsmiehet svt ltst siihe, mite siihi vid *Lech Włęs vitt. K lttmsmies vie gelmisi ettj siit eteeäi välttämätötä, että jäseet mll timill j heill tevt lttmsmiestä. Lähiesimiehet vt myös visemss viedessää työi terveisiä esimiehillee. Pllie sähösetj, mmttiyhdistysjhtj j ihmisiestistelij, j si Nbeli rhli v 1983 j äätyi Pl residetisi. Hä ersti esimmäise riimttm mmttiyhdistysjärjestö itäbli leell, jt sillie Nevstliitt hllitsi. 12 Tivt jiselle rhett esstell vimesti. Nstet iss öydälle i, siihe trvett! 13

8 NUORET Testi Silj Ijs Kvt Kri Htl j Shtterstc ESIMIEHET JA ASIANTUNTIJAT Testi Eli Teeriji Kvt Mi O Plesstelvedätys N Silj Ijs, Nrde Pi vräälttmsmies rdess työsetelee seit ettyeitä ri. Heidä ls vi mtmi erj yli vtivsl lrj, vi vsi Nrdess ertyyt j viisi, si ti eemmäi. Syyä tähä rhitsl lessteljärjestelmä, j ei te rte j sie työteijöide siehitystä. Heilö smise j emse rttmie ei lesstel eritteide vstisesti äy millää tvi rte liss. Rhitsl lessteljärjestelmä tettii äyttöö v 2007, jlli emsvsilisäjärjestelmä ltettii. Plesstelmlliss lrtst s yleisrtse j mhdllisesti lesstel tt. Yleisrts dessi mlliss erittäi täreässä sss, sillä js heilö ei s rtst lesstel tlse, trv yleisrts häe ls stvim säilymise j se, ettei heilö relil lee. Al siehitystä yritetty trvt myös stmll vähimmäislj. Vähimmäislj stett smsrise i yleisrts ti yleisrts j lesstelerä yhteesä. Näi yritää trvm siide ehittymie erityisesti ieimmillä lill työsetelevillä. Smess rhitsl timiheilöide esisi li er lss Nrdess ei äästä edes tähä smm. K smliste esil i er, rhitsl jääyt hsti jälee mide lje lehitysestä. Miss Phjismiss vtiv ityötä rvstet j siitä myös mset erittäi hyvää l. Smess ityöstä tllt mtll-l, vi työ smisvtimset svvti j. Kemse rttmie ei äy Fissil essliit tli m rtset lisättii lihi ii, että esi stettii heilöhtist l lesstel ersteell sdll rtsell j yleisrtsell. Sitte verrttii, l vähitää vtivsl de vähimmäisl mie. Js se ei llt, stettii l vähimmäistslle, mtt tällöi lesstelss sitt rts ei äy lss miteää. Ns vti työtj msm lesstelerät vtivslie miste sie vähimmäislje lisäsi järjestelmä stvde trvmisesi, mtt Nrde ei sstt esitettyy vtimsee. Miss Phjismiss ityöstä mset hyvää l. Smess ityöstä tllt mtll-l, vi työ smisvtimset svvt j. 14 Siisä jl 2012 lesstelierrsess ll lrjll työseteleville ei llt meritystä, svt he lesstelje ersteell rtsesi yöreä ll vi 1,6 % ti jti siltä väliltä. Ltls li sm. Pls mtmi ymejä yli lrj erryttäeide hdll ts lesstelje rtsrseti li ltv i vähitää esimääräise rtse ttmss ti mte l ililyyisyys lsi, vtivsl lrj si eemmä i m l. Mtmi vsi iss työseellee heilö l stt siis ll täysi sm i jri irs littee heilö. Jri äi äyyt lss miitsemillei rille. Timiheilöide esimiehetää eivät le tieeet tästä eäiedemisest timittvst, jte heidä vilittömät yritysesä lit hyvi sriteit lisi vt vi ihetteet rvit ettymysiä, lrtse jäleistä lh lett tti tremmi. K i rtsjärjestysee liittyvä timitt yseelistet, iilt i jht se tse, että järjestelmässä lev rsreiä t äi tehdä. Tästä iedemiss j heilöstö rvsts. Te j i iisiselijlle Aiisltste vi sd, js llt töissä vähitää hdes vtt j yyie työshde estäyt ii vde. Te ts i % lst site, että ieitlie s shteess srem te. Kltsrhst sivill lsri, jll m te ts selviää. Grd vlmiisi itvll Lisääteistä itvt s itää viide vde less si vtt erilisi jsi. Erityistsiss työtj vi lyätä vt reit si tt. Työtjlle vi ehdtt itj vrte myös vrttelvt, j i s vrttelrvst. Aiisiselij vi ll ietett myös Kel ittee. Teemätö grd ei vivt Mii Alhst, mtt ltyö vlmiisi smie li e heti. Aiisitrh mhdllisti vde mittise itv. T yöelämässä lj grd ville vlmiit mistereit. Trlie Mii Alhe ei st teeväsä grd s, es i li yhtäiä siv isellle. Töide lt siv sm esi, s Alhe li llt äitiyslm sijise eri työtehtävissä. Äitiyslmlie li lmss työhö, j mi sijisei ystyi jtm miss tehtävissäi. Jri Kits Ns edvlvtysiöstä ert, että ies itvsee erst lii. Vt het irjllisesti j siiä yhteydessä selvitetää, mitä iselee. Tti l teemie iett vsee. Mii Alhe li itvll vde. Hä si Kltsrhst iisitte, j vll li myös ieemmät met. Lste äivähitmst lsivt, beslt j lsäyit väheivät. Tls esti hyvi itv. Jtt teevät grd töide hess iltisi j öisi, mtt itse e lisi ystyyt sellisee järjestelyy. Grdryhmästä heistä te Mii Alhe sllisti grdryhmää, j hjj litteli työ sivii sii. Alhe ei ltit erityistä itl. Hä litti työt vietyää lset hit j työseteli, es m erhe lili tii. Oiselvsi li mtei ret j iv js erheelle. Nti rhllisemmst elämä thdist. Ktt eill etei, js te edellytyset täyttyvät, Mii Alhe s. Jri Kits äee ltttmisess elää hyvää. J työrie idetymise ti hyödyllistä välillä miettiä, ttisi tehdä ttit l ti isell j iv si mmtti. 15

9 VIIHTEELLÄ KYLÄSSÄ Testi Petteri Phje Kv Se Sretl Kvits Lid Hleis Mi Helle Edvlvtjhtj Timiheilöessjärjestö STTK Siisvihd te-hjeet Jh rtehdää i lehiveet 1. Oieie rttvt st j Ts tyvi. Pist h iset st. rä dsivst ää m li y ädesijst det. Pist ll., e mt ihmise v lä. il im äällä äyv 2. Tee tsie ävät it vt. htie iilt s vihtess ii että le ss ih rt t t eivä Näi lehdet. iv s siteä hies siteesi eh sl lhv vihd mtt jätä, 3. Vlitse ll lä äl iertäm rt is tistett Ot s s st e d Si. e det ille lä. äl m tä j vää s ihd tyvi s ää v. silm si ä sides le ireäsi il 4. Työ är m y side vihd läi. Kierrä. Kierrä äi tyvis. dettä ls si si j iristä sm i silm 5. Jt är m y e Viht r si j sisää. se vielä er ää ädesi t yll v e säilyttää ih i Työä site e it mlle ihi. Mist it sitä vlmis löyly tiss. Älä l s ä ss ty te lä täy mällä vedel ille. i lteelle t Smi ei estä llrtsi j evttelsemii j äy j iiv. Näyttää vhvsti siltä, että meemme hti liittierrst. Svittii sysy rtist llt liitttsll ti esitetysti, ysi si selvä: Smi trvitsee lsjie stvim. e m, mtt viei vetämättömyys ei jhd lrtsist. Tstll vt glbli tlde gelmt, jit sysy levttelt eivät rtise. K vieti ei vedä, lemme riivisi ysityisestä ltsest. Se ttelee yli hje ije j ivijl me yrityse timille. Jlise tlde gelmie j gl- Ni er ss sitse- bli tlsriisi rtelemiss Er miss ysi hli ylitse mide: työllisyys. Työllisyyde rtmie edellyttää tt sv, jlle yritetää mt merää. Mmme hllits sett tivs yritysvertse letmisee. Vi rtis iiteltyi, vt se vitset lähij työllisyytee lemttmt. Plj htt dymiset vitset js iitä tlee äyvät itällä ijäteellä. v esitlise smlise stvi- Met rmit misist sviht simsist äättyvät esi sysyä Tämä tietää ylmää yytiä l- sjie ltshlille. Plsjie äymät esi vdesi vt et: js lt eivät se, iristyvä verts, heietyyt työllisyys j iflti eivt stvim lsev edellee selle. Smll työtjt vtivt lrtste lllij. Plstettv vt myös eläeet: työeläemsj stettv, jtt tlevie slvie työeläeet vid trvt. mess, i Läsi-S yleisest ä. Myös tä st te y ä st t v h *Viht-s issi. ss iä erv ä-sme It ie s t ss t iv j sid e j sid i mi. ä t mdss re ö y m iem vih h lt t ih V d st m vitsll. V Työtjie esittämät ll- Keile vihdll myös tätä! Heitä viht s tlle. Heittäjälle tlee slhe siitä sst, mihi vihd äsis sitt. m tist tää v rseti verr. Edellise err lsjie stvim sistt 1990-lv lm i. Ei le ihme, että myös vähittäis rrtit heietyeistä tlsist lvde i. Näiä ide ii ei le trediästä h lrtste treest. Oh ii mi, jt vt vill työtä. Silti. Työllisyyttä tevt rtist vt sysy evttelje yössi. J jri työllisyyde ti trvit htllisi lrtsi. Smliste itää tehdä ies, jtt mhmme sytyy si työ- ij j tt smist, j trvi Smi tlevisdess meestyy. Lyhyellä ivälillä Smi riivie siitä, että lsjt sltvt ltt. Tätä tltemme ivijl hllettv myös hi ii. Kv: Kri Htl *! t h i v t s v ää rtset vt Sme lt estä- Mit jhsyötij: mätö jts. Smi vietiriivi- Js tst lsti iv ti lmee, ii vit ähdä tlev lissi vede ill. Js litt tyyysi lle yhdesällä heiällä sidt seelee, vit ähdä ess tlev lissi. 16 Js ylität seitsemä it j eräät seitsemä tyyy lle, vit ähdä ess tlev lissi. 17

10 SVENSKA SIDOR Text Heii Sts Bilder Kri Htl Kri Ahl rdförde Kisydrmet Fcförbdet Nss reresettssmöte vlde y styrelse i börj v mj. De y styrelse är e bldig v erfrehet ch ytt bld. Själv tcr jg för förtredet tt få frtsätt sm rdförde. Jg vill cså tc dem sm lämr styrelse. Tc för de ists sm i der deceier hr gjrt för medlemmr ch för e bättre värld. Bygget är frtfrde ite färdigt ch tveclige är mer rväcde ä ågsi, så det fis gtt m tmigr. Vi filädre, ch ite br fcföreigsrörelbild: Pe Niemie se, måste hitt metder för tt rätthåll vårt välfärdssmhälle. Fild är ett litet ld ch vi lrr ite v det esmm. Jg hr jst mmit tillb frå e stdieres i Ki. Uder res märte jg hr litet Fild ftist är ch hr Er håller å tt hm å efteräle. Viss delr v Ki hr ört förbi Fild ch Er. Srt är det vi Vi måste hitt e gemesm visi sm ll sm är ett tvecligsld, ite Ki. Det sitis demrtibegreet är mycet bid sig till rld ä det vi är v vid i vår för tt vi s h världsdel. Det fis str brister är det e välfärd i frmtide. gäller mäslig rättigheter, imstsillder ch idivides frihet, me beslt verställs sbbt ch förädrigstte är svidlde. Nss yvld styrelse (frå väster): Psi Järvie, Silj Ijs, Mire Lehiie, Pl He, ställföreträdde J Tiviie (Melitt Tyysä), Lr Tml, Eij Ritm, Pirj Hle, Le Sllt, Ordf. Kri Ahl ch v.rdf. Trj Frhlm. Bilde ss J Kyder. På reresettsets vårmöte i mj rådde e tiv ch etsistis stämig, då förbdet rättde lede ch lyserde de vrde versmhetsmiljö. T Sm rdförde för förbdet frtsätter Kri Ahl. Till vice rdförde vldes Trj Frhlm. Hs ss är det itressergistier sm hr mte, ch vr ch e driver blit si eg itresse. M ger ite vll å ådd förmåer. Vi måste hitt e gemesm visi sm ll bid sig till för tt vi s h e välfärd i frmtide. Filds Närigsliv EK:s liti sm hr till syfte tt hejdlöst beri ett litet fåtl, mmer tt led till e tstrf. Äve fcförbde måste se sig i segel ch fder å vd vi gör. Uder de y rdfördeeride m- mer jg för mi del tt vr e tiv iisbildre för tt rädd det filäds välfärdssmhället. 18 s 1 / 2013 Kstrtivt me ite mesigt vårmötet På vårmötet vldes Tl Me (väster) till rdförde för reresettset ch Kristii Wideis till vice rdförde. jästemcetrlrgistie STTK:s rdförde Mi Mäeää sm tlde i börj v mötet ösde tt fcförbde mer effetivt slle dr åt smm håll för tt besegr frmtid tmigr. I STTK lssr vi ite förbde i str ch små, t vrt ch ett åverr å sitt eget sätt. Ni vr stlt över Ns, det är ett förbd sm hr byggts tivt ch itertiellt, berömde Mäeää. Både im STTK ch å be hr det sett e mägd erssifte ch vi mmer tt se fler före höstes KA-rd. Mäeää, sm själv srt s vgå sm rdförde, förtsår tt förhdligr mmer tt bli svår. Vi måste hitt sätt tt gör Fild frmgågsrit ch stär lötgrrörelse, så vi vr med ch åver smhällets frmtid ch slt vitig vtl. Ars fis det ige sm bevr vår itresse, stterde h. H vr cså beymrd över tt företges fs mer ligger å t håll ä i Fild, ch tt företge ite lägre öjer sig med sälig vister. Rise är tt vi får e tveclig sm i USA, där ll itäter hmr å dr håll ä i lötgrs låböcer. Det behövs både tveclig v rbetslivet ch löeöigr. Vi måste väd tveclige så, tt vrje idivid lever sig sm e del v rbetsgemese, tt rbetet är itresst ch tt det lör sig. Desstm behövs det ett br tbildigssystem för livslågt lärde ch stsigr å ivtisliti, betde Mäeää. Öde itresse Reresettset å 30 medlemmr med ersättre vldes i börj v våre. I de vlretsr där m röstde vr vldeltgdet glädjde högt, vilet vittr m ett öde itresse bld medlemmr för förbdets versmhet. På vårmötet vldes Tl Me till rdförde för reresettset ch Kristii Wideis till vice rdförde. Det yvld rdförderet ägterde båd två hr vitigt det är med mmiti ch ifrmtisflöde i ett litet förbd. Vi är städigt hårt ressde både v rbetsgivre ch i smhället. Det är vitigt tt smrbetet fgerr, så tt ll tyttjs för vårt gemesmm bäst, sde Wideis. Måg tlre ösde tt Ns slle t ä mer lts i smhället ch tt det sm ett ytt förbd slle hitt e lämlig l för tt åver smhället. De mvlde rdförde Kri Ahl reseterde förr årets versmhetsberättelse ch tg bld t vtlsförhdligr m vädig v ihyrd rbetsrft. I förhdligr stred vi till exemel m hyresrbetsrftes rbetstider ch löer. Ahl berömde cså Nss reti å förr smmres egtiv yhet m edläggige v Fidet. Vi lycdes väd å edläggigsle ch sägige v 150 erser så tt det till sist ite blev ågr sägigr lls. Fler medlemmr Ett städigt återmmde tem vr reryterig v y medlemmr. Reresetter fderde över hr ett t å medlemsvgifte evetellt slle åver medlemstlet. De ösde cså tt lediges ch fcets reresetter slle förr sig mer hs medlemmr för tt gör medlemsreryterige effetivre. Vid sid v llt besltsfttde bjöds reresettset cså å dlig sis. Arbetsgivres hälsig frmfördes i frm v ss bllder v mezzsre Mi-Sis Mte cmjerd v gitrriste Ilri Iive. Uder det vslde vällssmvämet trde reresettset ch styrelse brt tårr efter tctle ch svägde si lrvig be å dsglvet tillsmms med gäster frå Sverige ch Dmr. Sm vsltig å de två mötesdgr gv reresettset de y styrelse derlg iför rättdet v äst års emi- ch versmhetslerig. Ordförde Me stterde tt mötet vrit strtivt me ite mesigt. 19

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Veli-Matti Pitkänen. Oli hyvä ajettava. Ryyppyä ei huolinut, vaan käynnistyi 28 asteen pakkasessakin. Varma peli ja pieniruokainen.

Veli-Matti Pitkänen. Oli hyvä ajettava. Ryyppyä ei huolinut, vaan käynnistyi 28 asteen pakkasessakin. Varma peli ja pieniruokainen. Kvlan Sanmat Tiistaina 1. hhtita 212 Att ja liienne Fiatista se ali Ensiat ei nhd. Anter Lähteenmäen esiinen herätti atetta 197-lvn Itä-Sasassa. Mar Jela Anter Lähteenmäi, 61, mistaa elävästi ensimmäisen

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet

Napakka paketti täynnä tietoa Jäsenetuopas Markkinoinnin pelisäännöt Karhuvahinkotiedot netissä Mehiläishoidon tuet Tarhurin velvollisuudet Npkk pketti täyä tiet Jäseetups Mrkkiii peisääöt Krhuhiktiedt etissä Mehiäishid tuet Trhuri eisuudet Ot ttee! Sue ehiäishitji iit jäseiite 2015 Krksik pri? Hyödyä jäseetusi Iittudu kiiittjie iste SML:

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö TIEDOTE 2/2015 Siäorvittlt vltlli ydity Vl tlo Ilti 4 00400 Hlii www.lpci.fi www.viip.fi www.lovi.fi Pjotj Mi Mälä p. 050 560 9907 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Ud äärllä! T lvi, jo itä oli, o vitt vääi j o

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY 2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY S I VARI & TOTAALI 2/98 Sivari & Totaali -lehti on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa julkaisema antimilitaristinen mielipidelehti. Tilaukset: 80 mk/vuosi,

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2

Tarja Tallqvist on Espoon oma tyttö s.2 10 E - Matti Vanhanen ei ntaliitiin. 3 2013 ivenlahti analahti Sa Lijailpaila pääylippja Sir Finlandiaan. 10 www.epnlahti-lehti.net www.faceb.cm/epnlahtilehti Tarja Tallqvit n Epn ma tyttö.2 KUNTOKESKUS

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot