Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI:"

Transkriptio

1 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Porukasta luokaksi s Palvelustrategia valmistumassa s Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI: s

2 pääkirjoitus Yhteisöllisyys käyttämätön voimavara? KKuntarakenne ja palvelujen tarjonta ovat olleet tarkastelun kohteena kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, joka alkoi keväällä Hankkeen tavoitteena on ollut turvata kuntien palveluille riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta palvelujen järjestämiseksi myös tulevaisuudessa. Lakiluonnos on valmisteilla ja tulee eduskunnan käsittelyyn lokakuussa. Nurmijärvellä on varauduttu tulevaisuuteen ensimmäinen palvelustrategia on valmistunut ja on tulossa valtuuston käsittelyyn lokakuussa. Työn aikana on kartoitettu palvelujen nykyinen tuotantotapa, tarkasteltu tulevaa tarvetta ennakoitujen väestömuutosten avulla, hahmoteltu erilaisia palvelujen tuotantovaihtoehtoja ja esitetty taloudellisiin mahdollisuuksiin ja muihin resursseihin sopeutettu kehittämis- ja tuotantotaparatkaisu kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Valmistunut suunnitelma on linjaava ja suuntaa antava sekä kuntalaiskeskustelua herättävä. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon muutoksia ja valintoja. Kasvaako kunnan oma palvelutuotanto, kuten tähän saakka, kuinka paljon tullaan käyttämään ostopalveluja, mikä on kuntayhteistyön osuus, voivatko järjestöt ja vapaaehtoisuus tukea tai korvata kunnan palvelutuotantoa? Nämä ovat kaikki tulevaisuuden kysymyksiä. Yhteisöllisyys on tämän päivän muotisana vai onko se jotain konkreettista? Tämä käsite on keskeisellä sijalla kuntavisiossa ja KIMMO BEHM KUNNANJOHTAJA eräänlaisena reunaehtona tulevaisuuden palvelutuotannossa. Yhteisöllisyys yhdistyy meidän ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja antaa oman panoksensa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisyydellä voidaan luoda turvaverkkoja ja parantaa asukkaiden juurtumista. Nurmijärven kuntastrategiassa on asetettu yhteisöllisyyttä tukevia tavoitteita. Yhteisöllisyys ei synny sanoista ja kauniista tavoitteista, vaan tarvitaan tekoja ja toimintaa. Kunnan eri osissa toimivat monet yhteisöt ovat tärkeä lenkki tukemassa kunnan palvelutuotantoa. Palvelustrategiassa kiinnitetään huomiota yhteisöjen mahdollisuuksiin tuottaa ihmisläheisiä palveluja. Meillä on hyviä esimerkkejä toimivista yhteisöistä. Kunnassa toimii mm. 16 kotiseutu- ja asukasyhdistystä, jotka kukin omalla alueellaan tekevät tärkeää työtä yhteisöllisyyden muuttamiseksi käytännön toiminnaksi. Muutama viikko sitten Mäntysalo Seura vietti 35-vuotisjuhlaa ja seuran toiminta on edelleen aktiivista ja vaikuttavaa. Tässä lehdessä esittäytyy myös Röykän aktiivinen asukasyhdistys. Nopeasti kasvavassa kunnassa tarvitaan kuntalaisten yhteisöllisyyttä lujittavaa toimintaa kotiseutu- ja asukasyhdistykset tekevät arvokasta ja monipuolista työtä elinympäristön hyväksi ja kunnan palvelujen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Hyvää syksyä lukijoillemme lukijatutkimus auttaa meitä kehittämään lehteämme antakaa palautetta! Käteismaksun mahdollisuus poistuu terveyskeskuksesta Terveyskeskuksen maksujärjestelmä muuttuu lokakuun alussa. Terveyskeskuskäyntejä ei voi enää maksaa käteisellä eikä pankkikortilla, vaan asiakkaalle kirjoitetaan lasku. Järjestelmän muutoksesta päätti terveyslautakunta syyskuun alussa. Terveyskeskuslaskun voi maksaa pankin kautta tai käyttämällä kunnan kassaa, joka sijaitsee kunnanvirastossa kaavoituksen asiakaspalvelussa. Maksun voi suorittaa myös Klaukkalan yhteispalvelupisteen toimistoon. Kunta luopui rahalla maksamisen mahdollisuudesta hammashuollossa sekä Rajamäen terveysasemalla vuoden 2005 alussa. Laitos- ja kotihoidossa sekä työterveyshuollossa laskutusjärjestelmään on siirrytty jo aiemmin. Uusia kohteita myynnissä Rajamäen historiallisella tehdasalueella Kunta on myynyt omistuksessaan olevia Rajamäen tehtaiden entisellä asuinalueella sijaitsevia historiallisia rakennuksia vaiheittain. Syyskuussa myyntiin tuli seitsemän paritaloa tontteineen Puistokujan-Mutkatien-Isokalliontien varrelta. Lisäksi myynnissä on ollut Tykkimäentien varrelta kaksi rakennusta käsittävä kiinteistö sekä tontti, jolle on mahdollista rakentaa viisi enintään kaksi asuntoa käsittävää rakennusta. Rakennukset ja tontit myydään tarjousten pohjalta. Tarjousten jättämisaika päättyi Hallintosihteeri Soile Kurvisen mukaan kiinnostusta Rajamäen asuintaloja kohtaan on ollut, kyselyjä on tullut ja näytöissä on käynyt kohtuullisesti väkeä. Loppuvuoden aikana Rajamäen tehdasalueelta tulee vielä uusia kohteita myyntiin. Kunnan kasvuvauhti jatkuu nopeana Nurmijärven kunnan asukasluku oli ennakkotietojen mukaan elokuun lopussa Väestönlisäystä on tullut tämän vuoden aikana 444 henkeä. Väkimäärän kasvu on ollut lähes yhtä voimakasta kuin vuonna Uudelle tuhatluvulle, eli yli asukkaan määrään hypätään jo syksyn kuluessa, ennustaa kunnanjohtaja Kimmo Behm. Väkiluvultaan Nurmijärvi on Suomen 20. suurin kunta. Tule keskustelemaan Klaukkalan kyläiltaan Uusi mahdollisuus seurata oman kunnan asioita on osallistua kyläiltaan. Vuoden ensimmäinen kyläilta pidettiin keväällä Rajamäellä, seuraava tilaisuus pidetään maanantaina Klaukkalassa. Kyläiltojen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja parantaa tiedonkulkua asukkaiden ja virkamiesten välillä. Kyläiltoihin tulee paikalla eri palvelusektoreiden edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista. Klaukkalan tilaisuuden ohjelmaa laaditaan parhaillaan ja siitä tiedotetaan mm. kunnan internet-sivujen välityksellä tarkemmin. Valtuusto kokoontuu loppuvuoden aikana keskiviikkona ja torstaina 16.11, jolloin käsitellään ensi vuoden talousarvio ja verot. Vuoden viimeinen valtuuston kokous on keskiviikkona Kokoukset alkavat klo kunnantalon valtuustosalissa ja ovat yleisölle avoimia. Esityslistat löytyvät kunnan verkkosivuilta ja mm. kirjastojen toimipisteistä. NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan alueella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainosten jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista. Vastaava päätoimittaja: KIMMO BEHM PL 37, Nurmijärvi 2 Päätoimittaja: HILKKA GEHÖR Puh PL 37, Nurmijärvi Ulkoasu ja taitto: TABANAS Kannen kuva: STUDIO IGUISTUS Aimo Virtanen Painos: kpl Paino: Keski-Uusimaa Oy Jakelu: Jakelujuniorit Oy ISSN:

3 Varpu-projektin sovelluksia Porukasta luokaksi Klaukkalan 7-luokkalaiset ovat tänä syksynä käynnistäneet yläasteaikaansa uusin ryhmäytymisen menetelmin. Ohjelma on suunniteltu koulu-, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteistyönä ja sen pohjana on käytetty valtakunnallisen Varpu-hankkeen eli varhaisen puuttumisen malleja. Mukana työskentelyssä on ollut noin kaksisataa oppilasta. Klaukkalan yläasteilla on ollut ryhmäytymistoimintaa jo vuodesta 1996 alkaen, mutta sen muodot ja tavat ovat vaihdelleet. Nyt ohjelmaan on valmisteltu runko, jota noudatetaan kaikilla luokilla. Tavoitteena on, että kunkin luokan oppilaat tutustuvat toisiinsa heti yläasteen alkaessa, saavat myönteisen kokemuksen yhdessä tekemisestä ja voivat sopia säännöistä, joita luokalla ja koulussa noudatetaan. Toiminnalla rakennetaan hyvää koulunkäyntihenkeä luokkaan yläasteen ajaksi, kertoo yksi hankkeen vetäjistä, koulukuraattori Marianne Summanen. Ohjelma etenee ketjuna. Oppilailla on ensin omilla kouluillaan yhteinen tukioppilaiden järjestämä tilaisuus, jossa heille kerrotaan koulun asioista. Seuraavaksi kullekin luokalle järjestetään nuorisoohjaajan johdolla puolen päivän mittainen toiminnallinen osuus Klaukkalan Kertsissä eli nuorisotilassa. Yksi osio on luokkakohtainen teemaneuvonpito, jonka oppilaille vetävät ulkopuoliset verkostokonsultit. Näissä tilanteissa oppilaat pohtivat yhdessä koulunkäyntiä ja siihen liittyviä asioita. Moniammatillista yhteistyötä. Yläasteelle siirtyminen on aina oma vaiheensa nuoren elämässä, kun koulu ja kaverit muuttuvat. Muutokseen liittyy myös pelkoja ja jännitystä. Yhteisen tekemisen kautta oppilaat tutustuvat toisiinsa helpommin, kuin istumalla pelkästään koulussa. Moniammatillinen toiminta koulu- nuorisoja sosiaalitoimen välillä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, Marianne Summanen sanoo. Yhdessä eri toimijoiden kanssa on onnistuttu laajassa aikataulujen yhteensovittamisessa kaikkien osapuolten ja luokkien kesken. Oppilaiden ohella työssä mukana on ollut 11 luokanvalvojaa, yhdeksän verkostokonsulttia ja kuraattori. Omanlaisiansa seiskojen ryhmäytymisohjelmia on ollut myös Rajamäellä ja Nurmijärvellä, ja siksi ajatus tarjota yhteistä mallia koko kuntaan syksyllä 2007 on saanut kannatusta. Isoniitun seiskaluokkalaiset pohtivat teemaneuvonpidossa, mitä asioita kuuluu hyvään yläasteaikaan. Toimintaa ja pohtimista. Nuorisotiloissa oppilaat pääsevät tekemään erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja käyttämään mielikuvitustaan. Me näemme nuoret täällä nuorisotoimen puolella tietenkin eri näkökulmasta, kuin opettaja koulussa. Nuoret toimivat täällä vapaammin ja vaikeitakin asioita saadaan esille luovien teemojen kautta. Toivon, että voisimme näissä ryhmäytymisissä luoda sellaisen hyvän olon mallin, joka näkyisi koko yläasteajan niin koulussa, kotona kuin nuorten vapaa-ajan vietossa, vastaava nuoriso-ohjaaja Elina Saavalainen miettii. Yksi ryhmäytymismetodeista on se, että jokainen luokan oppilas puhuu ainakin kerran jokaisen luokkaan kuuluvan oppilaan kanssa, myös niiden kanssa, joiden kanssa ei muuten puhuisi. Hyvää yläasteaikaa ryhmäytymisen keinoin ovat rakentamassa vastaava nuoriso-ohjaaja Elina Saavalainen, opettaja Leena Saarikivi, koulukuraattori Marianne Summanen sekä verkosto-koordinaattori Olli Laiho. Tulevaisuuden muistelu on toinen metodi. Siinä oppilaita pyydetään kuvaamaan yläasteaika, sen hyvät puolet, mutta myös koulunkäyntiin liittyvät huolet. Jokainen oppilas saa lausua ajatuksensa. Nämä kootaan yhteen ja niiden pohjalta katsotaan, onko olemassa sellaista, josta voidaan yhdessä sopia. Sopimista voi olla mm. se, miten puututaan kiusaamiseen, verkostokoordinaattori Olli Laiho kuvaa teemaneuvonpitoa. Olemme koonneet oppilaita kirjallista palautetta heidän ryhmäytymiskokemuksistaan. Pääsääntöisesti oppilaat suhtautuvat asiaan myönteisesti, pisteitä on annettu 3-5, kun asteikon korkein pistemäärä on viisi, Olli Laiho mainitsee. Luokanvalvoja Leena Saarikivi Klaukkalan yläasteelta sanoo, että kaikki hänen luokkansa oppilaat lähtivät innokkaasti mukaan ryhmäytymiseen ja saatu palautekin on ollut positiivista. Olen itsekin saanut uutta näkökulmaa ja ajatuksia oppilaiden kanssa toimimiseen. Kun luokan ajatukset kirjataan heti alkuun ja niistä tehdään yhteisiä sopimuksia, se helpottaa koulutyöskentelyä. Leena Valkonen 3

4 Klaukkala kasvaa ja kehittyyy Kunnan eteläisin osa Klaukkala muuttaa ilmettään nopeaa tahtia. Vireillä olevat rakennus- ja kaavoitushankkeet tuovat taajamaan runsaasti uutta asutusta sekä liikerakentamista. Klaukkalan keskusta-alueen ympäristösuunnitelman laatiminen on myös käynnistynyt. Aivan Klaukkalan keskustassa Viirintorin alueelle on vireillä kaavan tarkistaminen, joka mahdollistaa kaupan suuryksikön rakentamisen. Aluelle on suunnittelilla Citymarket. Tilaa kaupalle on kaavailtu noin k-m2. Autopaikkoja liikekeskuksen ympäristöön aiotaan rakentaa noin 400 kappaletta. Osaa autopaikoista suunnitellaan maan alle. Alueen kaavaluonnos valmistui nähtäville syyskuussa. Myös Klaukkalantien varrella sijaitsevaa S-markettia aiotaan laajentaa. Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Kiinteistö Oy Teho-Market ovat neuvotelleet myymälän laajentamisesta ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksesta. Liikerakentamista on suunniteltu k-m 2. Kaavamuutoksen yhteydessä on huolella tutkittu mm. liikenne- ja paikoitusjärjestelyjä. Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville syyskuussa. Järvihaan yritysalueella Lopentien varrella on aloitettu laajan Rautia-rautakaupan rakentaminen. Se avataan keväällä ensi vuonna. Liike täydentää rakennusalan palvelutarjontaa Nurmijärvellä. Kunnallistekniikka järjestää Klaukkalan keskustan esisuunnitelmien esittelytilaisuuden yleisölle klo alkaen Klaukkalan yläasteen auditoriossa. Paikalle toivotaan runsaasti osanottajia. Tavoitteena tasokas keskusta. Kunnallistekniikka käynnisti kesällä Klaukkalan keskustan ympäristösuunnittelun. Työ perustuu keväällä pidettyyn ympäristösuunnittelukilpailuun. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustassa Klaukkalantien itäpuolisella alueella. Suunnitelma käsittää osan Ylitilantietä, Myllärintien ja siihen liittyvät sivukadut Liikekujan, Tilantien ja Myllärinrinteen, osan Gunnarintietä, osa Viirintietä sekä Myllärinaukion ja siihen liittyvän LP-alueen ja Torikujan. Ympäristösuunnittelun tavoitteena on olemassa olevien katujen ja yleisten alueiden rakentaminen ja perusparantaminen toiminnallisesti viihtyisäksi ja esteettisesti korkeatasoiseksi ympäristöksi. Työn tavoitteena on vilkastuttaa keskustan elämää, edistää toimintamahdollisuuksia ja parantaa ympäristön turvallisuutta. Suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys ja ikäihmisten liikkuminen alueella. Erityisesti tavoitteena on alueen visuaalisen viihtyisyyden lisääminen, kertoo vastaava suunnittelija Kaarina Laine kunnallistekniikan suunnitteluyksiköstä. Ympäristösuunnittelutyö on jaettu kolmeen vaiheeseen, esisuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Esisuunnitteluvaiheessa kunta järjestää aiheesta yleisötilaisuuksia, joissa kerätään kannanottoja jatkokehittelyyn. Kuonomäentielle kevytliikenneväylä. Kuonomäentien liikenneongelmiin haetaan ratkaisuja. Kunta ja Uudenmaan tiepiiri ovat käynnistäneet Kuonomäentien kevytliikenneväylän suunnittelun tänä syksynä. Väylä sijaitsee Klaukkalan taajaman länsipuolella ja sen suunniteltu pituus on noin 2,5 km. Samalla selvitetään Isoseppäläntien, Viljelystien ja Kiilakiventien liittymäjärjestelyt Kuonomäentielle. Kevyen liikenteen väylä sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kulkemaan Kuonomäentien itäpuolella. Väylästä laaditaan ensin tiesuunnitelma, joka myöhemmin täydennetään rakennussuunnitelmaksi. Kuonomäentien kevytväylän rakentamiselle ei toistaiseksi ole aikataulua. Leena Valkonen Asuntorakentaminen vilkasta 4 Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana varsinkin Klaukkalan keskustan tuntumassa lähivuodet. YIT aloitti keväällä Ratsutilan asuinalueen rakennustyöt kerrostalon rakentamisella ja syksyllä on alkanut uusia kohteita. Rakennusoikeutta Ratsutilan tonteilla on yhteensä lähes k-m2. Alueelle tulee noin 250 asuntoa ihmiselle, arvioitu rakentamisaika on 5-6 vuotta. Ratsutilan alue rajautuu Gunnarintien, Palomäentien, Viirintien ja Ratsutilantien sisäpuolelle. Myös omakotirakentajia on odotettavissa lisää. Kunta laittoi tänä syksynä myyntiin yhteensä 27 tonttia omakotitonttia Mäenrinteen, Sammalkujan ja Vanhan Myllyrannan alueilta, tonttien hakuaika päättyi syyskuun lopussa. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi kesän alussa ja tämän vuoden aikana rakennetaan kunnallistekniikka kaduille Vanha Myllytie, Vanhamyllyranta ja Tuutti. Vuoden 2007 investointiohjelmaan on esitetty Myllynkiven rakentaminen sekä Harjulantien ja Apukujan perusparantaminen. Harjulanrannan omakotitonttien myynnin keskeytti viime vuonna paikalta löytyneet liito-oravat. Oravien pesimäalueita on selvitetty ja kaavaa tarkennettu. Harjulanrannan omakotitonttien myynti on tarkoitus käynnistää ensi vuonna. Alueella on omakotitontteja noin sata ja lisäksi yksi rivitalotontti. Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Yksityisillä maanomistajilla on yhteensä noin 20 tonttia. Alueen tulevaksi asukasmääräksi on arvioitu asukasta.

5 Klaukkalan puistoalueille käyttösuunnitelma Klaukkalan taajaman Vaskomäen ja Ali-Klaukantien puistoalueille on valmistunut käyttösuunnitelma. Tavoitteena on rakentaa Vaskomäen alueelle korkeatasoisten oleskelupuistojen sarja, joihin on tulossa oleskelualueita istuinryhmineen sekä mahdollisuus pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen. Puistot soveltuvat mm. vaihtuvien taidenäyttelyjen järjestämisen. Omaleimaista alueelle on Klaukkalan taajaman yläpuolelle kohoava Vaskomäen korkea kallio, jonka rinteet ovat tällä hetkellä hoitamatonta tiheäkasvuista metsää. Puu- ja kasvilajisto on rikas; on katajikkoa, männikköä ja lehtoa. Kallion päältä avautuu laaja näkymä ympäristöön. Vaskomäki on suosittu nuorison vapaa-ajanvietto- ja kokoontumispaikka. Ohjaamattoman käytön vuoksi alue on paikoin roskainen ja epäsiisti. Suunnitelmaa lähdettiin tekemään, koska Klaukkalan keskustassa ei ole oleskelukäyttöön suunnattuja rakennettuja puistoja, sanoo kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen. Klaukkala kasvaa nopeasti ja myös toiminnallisia virkistysalueita kaivataan. Vaskomäki on säilynyt luonnontilaisena ja sen luontoarvot on huomioitu suunnittelussa. Suunnittelun tavoitteena on puistoalueiden rakentaminen toiminnallisesti viihtyisiksi ja esteettisesti korkeatasoisiksi ympäristöiksi. Vaskomäen suunnittelussa lähtökohtana on erilaisten miljöötyyppien korostaminen harventamalla kasvillisuutta ja ottamalla esiin eri paikkojen ominaispiirteitä, mm. katajat ja männyt halutaan paremmin esiin. Harventamisella halutaan korostaa myös Vaskomäen maisemallista merkitystä. Klaukkalantien puoleiset kallioiset rinteet aiotaan valaista kohdevaloin. Puiston länsipuoli pidetään puustoisempana. Vaskomäen ja Klaukkalantien väliin jäävästä puistosta on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Molemmissa alueelle sijoitetaan kesäkioski tai kahvila sekä oleskelualueita. Puisto rajataan pohjois- ja eteläsivuiltaan suojapensasja puuistutuksilla. Vaskomäki liittyy rakennettavien puistokäytävien avulla osaksi taajaman muuta ulkoiluverkostoa. Ali-Klaukantien puisto porttina. Ali- Klaukantien puistoalue on portti niin Vaskomäenpuistoon kuin Klaukkalan liikekeskustaan. Nykyinen puisto kunnostetaan ja sinne lisätään penkkejä ja muuta kalustusta. Puistoon rakennetaan uusi diagonaalinen käytävä, joka johtaa Vaskomäelle. Kasvillisuutta täydennetään istuttamalla puita ja pensaita. Puistoon on mahdollista sijoittaa myös taidetta. Klaukkalan puistosuunnitelmia esiteltiin yleisölle 11. syyskuuta. Suunnitelmiin voi jättää lausuntoja lokakuun loppuun saakka. Yhteenvedon pohjalta käynnistetään puistojen rakennussuunnittelu, jota tehdään talven aikana. Puistoille on varattu rakentamismäärärahaa vuodelle 2009, kertoo kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen. Puistojen yleissuunnitelman ovat laatineet maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n maisema-arkkitehdit Yrjö Ala-Heikkilä ja Niina Alapeteri. Leena Valkonen Vaskomäen puistosta suunnitellaan korkeatasoista ulkoilu- ja virkistysaluetta. 5

6 Palvelustrategia määrittää kunnan palvelujen järjestämistä Kunnan ensimmäinen palvelustrategia on valmistunut luonnosvaiheeseensa. Vuodelle 2016 ulottuvassa strategiassa luodaan linjaa sille, miten kunnan palveluja järjestetään tulevaisuudessa. Syyskuun aikana palvelustrategiasta on koottu lausuntoja ja valtuuston käsittelyyn esitys on tulossa lokakuussa. Palvelustrategiayö käynnistettiin talvella 2006, jolloin hallintokunnat vastasivat osa-alueittain annettuihin tehtäviin. Kysymyksillä kartoitettiin kunnan palvelujen nykyinen tuottamistapa, tarkasteltiin tarpeiden muutosta mm. väestöennusteen avulla, hahmotettiin erilaisia palvelujen tuotantovaihtoehtoja ja esitettiin kunnan resursseihin sopeutettu kehittämis- ja tuotantotaparatkaisu kymmeneksi vuodeksi, kertoo strategian koostamisesta vastannut hallintojohtaja Jukka Anttila. - Luonnos on linjaava ja suuntaa antava sekä kansalaiskeskustelua herättävä, koska kymmeneen vuoteen mahtuu paljon valintoja. Sen pitäisi kertoa eri tahoille näkyvissä olevat muutokset ja painotukset. Mielenkiintoinen on palvelualuekohtainen taulukko siitä, kasvaako tulevaisuudessa kunnan oma tuotanto, ostopalvelut, kuntayhteistyö, järjestöjen osuus vai vapaaehtoistyö. - Palvelustrategian punaisena lankana on kunnan toimintojen hoito niin, että nykyinen palvelutaso pystyttäisiin säilyttämään, hillitään kunnan menojen ja henkilökuntamäärän kasvua. Järjestöjen toiminta, omaishoito ja vapaaehtoistyö ovat Palvelukodin osasto kahden henkilökuntaa. yhä merkittävämpiä, jotta verorasitus ei kohoa liikaa. Strategialuonnoksen mukaan kunta tuottaa edelleen valtaosan palveluista. - Ostopalvelujen käyttöä lisätään vähitellen täydentämään kunnan tuotantoa, mikäli yksityinen tarjonta osoittautuu taloudellisesti perustelluksi. Kunta ja yksityinen toimivat kumppaneina. Henkilökunnan osaamisen monipuolistaminen, esimiesten taito organisoida ja johtaa sekä työnantajan kilpailukyky ovat keskeisiä asioita julkisten palvelujen turvaamisessa väestölle terveen talouden kunnassa, Jukka Anttila summaa. Myös muut Kuuma-kunnat laativat oman palvelustrategiansa ja ne sovitellaan yhteen Kuuman palvelustrategiaksi. Leena Valkonen Nurmijärven palvelutarvemuutokset Palvelustrategialuonnoksessa on selvitetty mm. palvelutarvemuutoksia kunnassa. Suurimmat muutokset kunnan palvelutarpeessa vuoteen 2016 aiheutuvat väestön kasvusta ja ikärakennemuutoksista. Nurmijärvi pääkaupunkiseudun kasvukuntana houkuttelee erityisesti lapsiperheitä asukkaikseen. Tämä näkyy mm. pientalotonttien jatkuvana tarpeena. Vastaavasti monien kuntalaisten siirtyminen eläkeikään tuo muutoksia palvelutarpeisiin. Nurmijärven väestömäärä kasvaa noin 20 % vuoteen Nopeammin kasvavat ikäryhmät ovat yli 75-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Huomionarvoista on, että kaikki ikäryhmät kasvavat vähintään noin 10 % kymmenessä vuodessa. Terveyspalvelualueella palvelutarpeet kasvavat kokonaisvaltaisesti keskimäärin 20 %. Erityisesti vanhustenhuoltoon ja laitoshoitoon tarvitaan panostusta. Sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy päivähoidon lisäksi avopalveluissa ja ennalta ehkäisevässä työssä. Valtakunnallisissakin tilastoissa esiintyvä lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvu näkyy myös Nurmijärvellä. Strategian mukaan panostus ennaltaehkäisyyn on välttämätöntä, kun pyritään ehkäisemään erilaisten laitossijoitusten määrää. Vuoteen 2016 mennessä Nurmijärven oppilasmäärät kasvavat noin 20 %. Tämä merkitsee lisää tilantarvetta, hankintoja ja kunnossapitoa. Liikuntapaikkojen tarpeen on arvioitu kasvavan noin 10 %. Väestönkasvu lisää myös kirjastopalvelujen käyttöä. Kunnan kasvu tuo paineita myös liikenteen organisointiin. Kuntalaisten tyytymättömyys on kasvanut joukkoliikenteen ja autoilijan olojen osalta. Kiitosta saa teiden ja katujen hoito. Kuntalaisten tyytyväisyyttä on mitattu Efeko Oy:ltä tilatussa tutkimuksessa, joka viimeksi toteutettiin v Tutkimusta on käytetty osaltaan pohjana palvelustrategian laadinnassa. Kunnan vahvuuksia. Väestörakenteen muutoksista huolimatta Nurmijärven ikärakenne on terve. Vanhusten suhteellista määrää tasapainottaa myös lasten ja nuorten määrän kasvu. Lisäksi kunnassa pysyy ja kuntaan muuttaa työikäistä väestöä. Nurmijärvi sijaitsee kasvavalla talousalueella Helsingin seudulla ja tarjoaa yrityksille liikenteellisesti hyvän sijaintipaikan. Kunta kiinnostaa yrityksiä ja tulevaisuudessa yritysten määrän odotetaan kasvavan huomattavasti. Nämä tuovat mukanaan työpaikkoja, kunnan työllisyystilanne on hyvä. Palvelutarpeisiin vastaaminen. Palvelustrategialuonnoksessa on hahmotettu myös keinoja, joilla lisätyövoiman tarvetta kunnassa voitaisiin vähentää. Yksi keino on hankkia yksityisiä ostopalveluja korvaamaan ja täydentämään kunnan palvelutuotantoa. Kunnan strategiassa on painotettu kuntalaisten itsepalvelun ja omavastuullisuuden lisäämistä. Sähköinen asiointi, jossa kuntalainen itse hoitaa joitain työvaiheita tietotekniikkaa hyödyntämällä vähentää lisätyövoiman tarvetta. Myös vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen toiminnan tukeminen sekä vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö eri toimijoiden kesken voivat korvata kunnan toimintaa joiltain osin. 6

7 Matka voi olla lunki lukuhetki, täysillä sooloilua, sivistävää selailua tai satunnaista surffailua. Nurmijärvi-lipulla. /nurmijarvi-lippu Viihtyisyys ja turvallisuus nostavat asuinalueen arvoa. Kesäisin Enkun Lampi on suosittu uinti- ja virkistyspaikka. Mäntysalo Seura 35-vuotias Klaukkalassa toimiva Mäntysalo Seura vietti 35-vuotisjuhliaan syyskuussa. Seura on yksi vanhimpia ja aktiivisimpia asukasyhdistyksiä Nurmijärvellä. Mäntysalo Seura on ollut aktiivinen seura, jolla on ollut merkittävä tehtävä vaikuttaa Mäntysalon alueen kehittämiseen entistä viihtyisämmäksi asuinalueeksi. Se, että saa uuden kasvavan asuinalueen asukkaat toimimaan yhdessä omaan elinympäristönsä edistämiseksi on suuri haaste ja kunnioitettava sekä kiitokset ansaitseva asia, totesi kunnanjohtaja Kimmo Behm juhlapuheessaan. Nurmijärven kunta on 35 vuoden aikana kasvanut yli asukkaalla. Klaukkalassa oli 35 vuotta sitten runsaat asukasta, joten väestönkasvu on tänä aikana ollut noin asukasta. Mäntysalon asukasluku oli viime vuoden lopussa melko tarkalleen sama kuin koko Klaukkalan väkiluku 35 vuotta sitten eli 4018 henkeä. Kunnanjohtaja Behm painotti puheessaan, että Mäntysalo Seura on hyvä esimerkki mm. siitä, miten asukasyhdistys on ollut mukana tukemassa kunnan palvelutuotantoa. Seuran toiminta on ollut sitä yhteisöllisyyden turvaverkon rakentamista, jota tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Seuran edustaja on ollut mukana myös koko Klaukkalan alueen kehittämishankkeen ohjausryhmässä vaikuttamassa ja tuomassa näkemyksiä tuleviin kehittämishankkeisiin. Alueen asukkaiden viihtyisyyden kannalta suuria ja tärkeitä tekoja ovat olleet mm. Korppoon kerhotalon hankinta ja kunnostus sekä hallinta. Viime vuosien asuinympäristön siistimistalkoot, joista merkittävin hanke on Enkun lammen kunnostus, on upea ympäristöteko, joka samalla tukee kuntastrategian mukaista toimintaa. Tunnetko kuntastrategian ja vision? Kuntavisio ja strategia ohjaavat kunnan toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Nurmijärvellä on nyt työskennelty vuosi uuden kuntastrategian ja vuodelle 2015 asetetun vision mukaisesti. Strategiatyö on jatkuvaa ja sillä pyritään yhdensuuntaistamaan näkemyksiä kunnan kehittämislinjoista. Vision sanat sisältävät merkittäviä valintoja. Visio: Nurmijärvi vastuullisten ihmisten elinvoimainen kunta pääkaupunkiseudulla - Vastuullisten ihmisten viestii, että palvelujen tuottamisessa korostetaan yksilön omavastuuta ja yhteisöllisyyttä sekä kunnan vastuullisuutta tehokkaasta toiminnasta. - Elinvoimainen viittaa siihen, että Nurmijärven elinkeinoelämä on vireää, kunnan kehittäminen on aktiivista ja tavoitteellista. Elinvoiman nähdään perustuvan yhteisöllisyyteen. - Kunta pääkaupunkiseudulla - kertoo Nurmijärven erinomaisesta sijainnista, innovatiivisesta ja verkostomaisen kasvualustasta, joka kunnalla on tarjota elinkeinoelämälle sekä Nurmijärven roolista aktiivisena yhteistyökumppanina laajenevalla pääkaupunkiseudulla. - viittaa Nurmijärven kykyyn tarjota monipuolisia, viihtyisiä ja turvallisia asumisratkaisuja osana laajenevaa pääkaupunkiseutua. Nurmijärvellä on helppoa elää eriikäisenä henkisesti ja fyysisesti tasapainoista elämää. Nurmijärvi kunnioittaa perinteitään ja maaseutumaisuuttaan. Mäntysalossa yhteisöllistä toimintaa Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen kokoaa ainakin Mäntysalossa alueen asukkaita yhteen. Asukastoiminnan moottorina on toiminut jo 35 vuoden ajan Mäntysalon Seura, joka perustettiin lisäämään asuinalueen ja sen ympäristön asukkaiden viihtyvyyttä. Yhdessä tekemisestä on hyvä esimerkki keskellä kylää sijaitseva vehmas keidas, Enkun Lampi, jota seura hoitaa ja kunnostaa tal-koilla. Seuran alkuperäinen toiminta-ajatus on vain vahvistunut, sillä muutaman talon pienestä yhteisöstä on vuosikymmenien aikana kehittynyt lähes 400 talouden viihtyisä ja kylämäinen asuinalue. Mäntysaloon halutaan asumaan tänne ei jouduta. Valtaosa uusista muuttajista on lapsiperheitä, kertoo seuran puheenjohtaja Rauni Koivukangas. Asukasmäärän kasvu ja sitä kautta Mäntysalon laajentuminen tuovat seuralle uudentyyppisiä haasteita. Näitä ovat muun muassa vaikuttaminen kuntapalvelujen kehittämiseen. Mäntysalon Seura tekikin syyskuussa seuran 35-vuotisjuhlassa kuntalaisaloitteen nuorisotilan saamiseksi Haikalan koulun laajennuksen yhteyteen. Budjettiehdotuksessa Haikalan koulun laajennus on ajoitettu vuosille

8 Kohti uutta koulua Erityisopetus saa käyttöönsä uudet tilat marraskuussa, kun Kivenpuiston koulun uudisrakennus valmistuu. Uusien tilojen myötä uudistetaan myös opetuksen sisältöä, sanoo rehtori Katrina Räisänen-Sondermann. Tavoitteena on, että Kivenpuiston koulu voi toimia erityisopetuksen osaamiskeskuksena paitsi nurmijärveläisille myös alueellisesti lähikunnille. Kivenpuiston koulussa annetaan erityisopetusta kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioon ottaen ja toteutetaan vuosiluokkaperiaatetta mukaillen. Opetuksen järjestämistä koskeva henkilökohtainen suunnitelma (HOJKS) laaditaan yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa huomioiden tarvittavat apuväline- ja avustajapalvelut. Lukuvuonna uutena luokkamuotona aloittanut starttiluokka on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäaikaa astuakseen koulumaailmaan. Starttiluokalla valmennetaan tulevaan koulunkäyntiin ja noudatetaan yleisopetussuunnitelmaa. Varsinaisia erityisluokkia koulussa on yhdeksän. Näistä neljä perusopetusryhmää on kooltaan 6-8 oppilasta. Oppilailla on lievä tai keskivaikea kehitysvamma ja heillä kaikilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Oppimisvaikeuksisten lasten erityisluokkia on viisi ja näillä luokilla opiskellaan osin yksilöllisen, mutta myös osin yleisen oppimäärän mukaan. Luokkien oppilasmäärä on enintään 10. Kivenpuistossa on myös mahdollisuus olla tuki- tai kokeilujaksolla. Rehtori Katrina Räisänen-Sondermann toivoo, että Kivenpuiston koulun kynnys olisi kaikille erityisopetusta tarvitseville mahdollisimman matalalla. 8 Kivenpuiston koulu TyVa-koulutus AVa-koulutus Ammatilliset erityislinjat, ammattioppilaitosten yleislinjat, joustava haku Toimintakeskukset Paluu tukijaksolta omaan luokkaan a) yleisopetukseen b) muuhun luokkamuotoiseen erityisopetukseen Toiminta-alueisiin 9 8 Luokkamuotoinen perustuva 7 erityisopetus opetus * yksilölliset * yksilölliset oppimäärät oppimäärät Toiminta-alueisiin Luokkamuotoinen perustuva 2 erityisopetus opetus * yksilölliset 1 * yksilölliset / oppimäärät osin yleiset oppimäärät EA2 EA1 Koulun tavoitteena on tukea oppilaan tervettä itsetunnon kasvua sekä auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa. Haluamme ohjata oppilasta suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Koulun tavoitteena on myös tukea oppilasta yksilöllisesti. Opetus Moniammatillinen yhteistyö Tukijakso 6-12 kk a) opiskelu yleisten oppimäärien mukaan b) tukijaksolta mahdollisuus siirtyä myös Kivenpuiston varsinaiseksi oppilaaksi Pidennetyn oppivelvollisuuden lapset Kivenpuistoon Kivenpuistosta resurssikeskus. Rehtori Katrina Räisänen-Sondermann on nurmijärveläisenä uusi, hän aloitti Kivenpuiston koulun rehtorina vuosi sitten elokuussa. Kokemusta erityisopetuksesta hänellä on lähes parinkymmenen vuoden ajalta. Tampereelta Nurmijärvelle muuttanut Räisänen-Sondermann on innostunut hyödyntämään aiempia työkokemuksiaan ja luomaan uutta sisältöä erityisopetukseen. Kaksikielisenä, suomi ja saksa, häntä kiinnostaa mm. vieraan kielen erityisopetus ja sen kehittäminen. Kivenpuiston kouluun on tänä syksynä tullut kansainvälisen Comenius-projektin myötä saksalainen apulaisopettaja Carina Koch, jonka kautta oppilaat saavat tuntumaa kansainvälisyyteen ja vieraan kielen käyttöön. Kohti uutta koulua -ajatus toteutuu aivan konkreettisestikin uusien tilojen myötä, mutta taustalla on laajempi ajatus siitä, että Kivenpuiston koulu voisi toimia erityisopetuksen osaamiskeskuksena, Katrina Räisänen-Sondermann kertoo. Me perustamme kouluumme mm. infopisteen, johon kokoamme erityisopetusta käsittelevää materiaalia ja kirjallisuutta. Henkilökuntamme vastaa mielellään aiheeseen liittyviin kysymyksiin, järjestämme tarvittaessa myös koulutusta ja infotilaisuuksia. Suunnitelmissa on, että tuo resurssikeskus voisi olla täydessä toiminnassa lukuvuodesta lukien. Kivenpuiston uuden koulurakennuksen tiloja viimeistellään parhaillaan. Syksy on ollut rakennusprojektin myötä rehtorille kiireinen. Olemme kyllä aivan innoissamme, sillä uusi koulu on suunniteltu juuri erityisopetuksen tarpeisiin. Rakennukseen tulee 12 perusopetustilaa sekä yhteisiä tiloja. Päiväkoti Aleksille on varattu omat tilat. Meillä on tällä hetkellä 81 oppilasta, uusi koulurakennus on suunniteltu 120 oppilaalle. Erityisopetuksen tarve on kaiken aikaa kasvavaa. Rakennuksessa on tilaa k-m2 ja sen rakentamiskustannukset ovat noin 5,6 miljoonaa euroa. Leena Valkonen Ensin oli unelma lapsesta, joka täyttäisi kaikkien odotukset. Vuodet vierivät, lapsi varttui, unelmakin muuttui. Odotukset siitä, että lapsi saisi kasvaa ammattinsa osaavien, heistä huolta kantavien aikuisten kanssa, vahvistui. On suuri lahja elää ja toimia rehtorina tällaisten unelmien, näiden lasten ja aikuisten keskellä. Mitä jäi alun odotuksista jäljelle? Unelma siitä, että uusi koulu saisi jotakin, jolla tämä kaikki luovuus voitaisiin kutoa kankaaksi, ripustaa esille kaiken maailman katsottavaksi. Sillä eikö jokainen lapsi ole ainakin yhden unelman arvoinen? Katrina Räisänen-Sondermann Kivenpuiston koulun rehtori

9 Erityisopetuksessa käytetään monia apuvälineitä. Väreillä, muodoilla ja kuvilla on tärkeä rooli autisti- ja aspergerlasten opetuksessa, sanoo erityisopettaja Terttu Juntti. Autismiluokka aloitti syksyllä Nurmijärvellä käynnistyi tänä syksynä autismiluokka, erityinen strukturoidun yksilöopetuksen luokka, jota vetää erityisluokanopettaja Terttu Juntti. Opetus on suunnattu autisti- ja aspergerlasten opetukseen ja ryhmässä on viisi oppilasta. Oppilaspaikkoja luokassa on kuusi. Oppilaat aloittivat väliaikaisissa tiloissa virastotalon alakerrassa odottaen uuden koulun valmistumista. Terttu Juntin mukaan opetusryhmä on tullut tosi tarpeeseen, yksilöohjauksesta hyötyvät monet. Strukturoitu opetus tarkoittaa sitä, että opetus on suunniteltu rakenteeltaan selkeäksi ja oppimisen tukena ovat sopivat apuvälineet. Opettajan apuna on kolme koulutettua avustajaa, jotta kukin oppilas saa yksilöllistä opetusta oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti. Autismi- ja aspergeroppilaiden opetuksessa kuvilla on iso merkitys, keskustelu ja yhteydenpito saattaa edetä pelkästään kuvien varassa. Nykytekniikasta on apua, esimerkiksi puhekommunikaattori muuntaa oppilaan kirjoituksen puheeksi, kuvaohjelmat tuottavat teksteihin myös kuvat ja digikameralla saadaan tuotettua kuvia tutuista asioista ja paikoista. Terttu Juntti odottaa oppilaidensa kanssa innokkaasti muuttoa uuteen koulurakennukseen. Väliaikaisissa tiloissa toimiminen on häirinnyt yllättävän vähän. Opetuksemme on selkeästi jäsenneltyä, joten opetustilanteet ovat sujuneet häiriöttä. Toivon, että voimme uuden Kivenpuiston koulun kautta välittää tietoa erityisopetuksesta ja sen uusista muodoista ja tuulista mahdollisimman laajalti myös kuntarajojen yli. Samalla toimimme osaamiskeskuksena kaikille asiasta tietoa tarvitseville. FAKTA Erityisopetuksen tarvetta selvitetty KUUMAyhteistyönä KUUMA-yhteistyön puitteissa on selvitetty kuuden Keski-Uudenmaan kunnan erityisopetuksen tilannetta. Valtakunnallisesti erityisopetusta sai noin 7 % kaikista peruskoulun oppilaista syksyllä Erityisopetuksen tarve on kasvussa ja eniten on lisääntynyt niiden oppilaiden määrä, joilla erityisopetuksen perusteena on tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sitoutumattomuus. Erityisoppilaita on sijoitettu KUU- MA-kunnissa erityisluokille sekä integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Ennaltaehkäisevän toiminnan sekä varhaisen puuttumisen merkitys on suuri. Mitä aikaisemmin ongelmia voidaan ratkoa, sitä tuloksellisempaa työ on. 9

10 Elinkeinopoliittinen ohjelma yritysten parhaaksi Kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää asioita, joita toteuttamalla vaikutetaan yritysten toimintaedellytyksiin ja kasvumahdollisuuksiin kunnassa. Uusi ohjelma koskee vuosia Ohjelman tekemiseen on osallistunut yrityksiä, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Ohjelman toimenpiteet koskevat kolmea ryhmää: uusien yritysten perustajat, mihin sisältyy myös yrittäjyyden tunnetuksi tekeminen, uudet kuntaan sijoittumista harkitsevat yritykset sekä kunnassa toimivat yritykset, joiden kasvu ja kehittäminen tuovat elinvoimaa alueelle. Kunnan elinkeinorakenne on, kuten sekä koko maassa että erityisesti Uudellamaalla, voimakkaasti palveluvaltainen: palveluala työllistää 65 prosenttia kunnassa työssäkäyvistä henkilöistä. Seuraavana, noin 30 prosentin osuudella tulevat yhdessä teollisuus, rakentaminen sekä sähköja vesihuolto. Työpaikkojen määrän on Uudellamaalla ennustettu tulevaisuudessa kasvavan suhteellisesti eniten erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kunnissa. Tällä tulisi olemaan vaikutusta myös ruuhkaiseen työmatkaliikenteeseen. Nurmijärveltä pääkaupunkiseudulle tekee päivittäin työmatkansa noin 9000 henkilöä. Toki myös vastavirtaan matkustetaan, vaikkakin pienemmässä määrin. Unohtaa ei pidä myöskään lähikuntien välistä liikennettä. Koko Helsingin seudun monipuolista liikkuvuutta kuvaa se, että noin kolmasosaan kunnan alueella olevista työpaikoista työmatka tehdään kunnan ulkopuolelta, toisin Yrityshankkeisiin monipuolista asiantuntemusta yrityspalvelutiimistä Yrityshankkeita on tämän vuoden alusta käsitelty poikkihallinnollisessa yrityspalvelutiimissä. Tarkoituksena on entisestään tehostaa yritysten ja yritysalueiden kehittämistä koskevien hankkeiden käsittelyä kunnassa. Tiimin tehtävänä on mm. hakea ratkaisuja kuntaan sijoituvien yritysten tarpeisiin. Tarkoituksena on löytää sopiva tontti ja muodostaa kunnan ja yrittäjän kannalta toimiva hankekokonaisuus. Varsinkin suurten yritysten hankkeissa kyse voi olla usean vuoden suunnittelusta. Mikäli yritys harkitsee toimipaikkansa muuttamista, vaikuttaa sijoittumispäätöksiin tontin sijainti suhteessa yrityksen nykysijaintiin, alihankkijaverkosto, markkinoiden läheisyys sekä toimintaa tukeva muu yritysverkosto kunnassa ja lähialueilla. Yksi tärkeä tekijä on myös tontin hinta ja 10 Reimax Electronics Oy toimii elektroniikka-alan sopimusvalmistajana. rakennettavuus. Myös työvoiman saannilla on merkitystä. Pääkaupunkiseudun tonttien hintojen nousu ja liikenteen ruuhkautuminen ovat tuoneet yritysten tonttikysyntää entistä enemmän kehyskuntiin. Toisena laajana osa-alueena tiimillä on kunnan alueella toimivien yritysten erityiskysymykset. Näitä voivat olla muun muassa yritysten kasvuun liittyvä lisämaan tarve kaavoituksellisine ja kunnallisteknisine asioineen tai kokonaan uuden tontin tai toimitilojen etsiminen. Lisäksi käsitellään nykyisten yritysalueiden kehittämistä ja uusien alueiden hankintaan liittyviä kysymyksiä. Yrityspalvelutiimin perustaminen on osa kuntastrategian toteuttamista. Yhtenä strategian toimenpiteenä on mainittu palvelualuerajat ylittävän yhteistyön lisääminen. sanoen työntekijät asuvat muualla kuin Nurmijärvellä. Elinkeinopoliittisen ohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä yritysten ja niiden tarjoamien työpaikkojen määrää ja nostaa samalla kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Tavoitteeseen pyritään useilla eri toimenpiteillä. Yrityspalvelutiimin jäsenet: - kunnanjohtaja Kimmo Behm, puheenjohtaja - ympäristöpalvelualueen päällikkö Timo Pirttijärvi - kunnallistekniikan päällikkö Juha Koivisto - kunnangeodeetti Sirkku Haikala - rakennustarkastaja Heikki Mälkki - kaavoitusarkkitehti Timo Lehtinen, varalla kaavoituspäällikkö Aarno Kononen - vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu - elinkeinopäällikkö Hilkka Gehör, esittelijä ja sihteeri Yritystonttien käyttöönoton valmiusastetta parannetaan ja hankitaan uusia yritysalueita myös tulevaa kysyntää silmällä pitäen. Yrityksiin kohdistuvaa tontti- ja liikepaikkamarkkinointia tehdään sekä oman työnä, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa että seudullisena yhteismarkkinointina. Kunnassa toimivien yritysten palveluja ja tuotteita tehdään tunnetuksi kuntalaisille. Yritysten kasvumahdollisuuksia ja yhteistyötä lisätään tukemalla toimialakeskittymien muodostumista. Tarkoituksena on ideoida ja osallistua hankkeisiin, jotka edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tiedotusta tarjolla olevasta yrityskoulutuksesta ja kehittämishankkeista lisätään. Yhtenä toimialana kehittämiskohteeksi on otettu palveluala ja erityisesti kunnallisia palveluja tukeva yritystoiminta. Tähän kuuluvat mm. hyvinvointi-, päivähoito-, sosiaalipalvelut. Myös matkailuelinkeinot ovat mukana. Yrityksille tarjotaan mahdollisimman hyvät neuvonta- ja informaatiopalvelut. Osa palveluista hoidetaan seudullisesti. Yrittäjyyden tunnettuutta lisätään nostamalla yrittäjäkasvatuksen ja koulutuksen määrää opetussuunnitelmissa. Yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa tiivistetään. Työvoiman saaminen eri toimialojen yrityksiin tulee olemaan yksi tulevaisuuden haasteista koko maassa. Hyvät ja sujuvat liikenneyhteydet lippujärjestelmineen vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin. Kuntaorganisaation tekemät hankinnat tarjoavat työtä kunnan alueen yrityksille. Eri toimenpitein edistetään paikallisten yritysten mahdollisuuksia ja tietämystä osallistua tarjouskilpailuihin ja menestyä niissä. Elinkeinopolitiikan toteuttaminen koskettaa käytännössä lähes kaikkia kunnan toimintoja. Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kunnan yksiköiden, kunnassa toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan sekä henkilö- että rahallisia resursseja hankkeiden toteuttamiseen ohjelmakauden aikana. Osa hankkeista toteutetaan seudullisina, Kuuma-kuntien yhteiseen uuteen elinkeinostrategiaan sisältyvinä toimenpiteinä. Kunnanvaltuusto käsittelee elinkeinopoliittista ohjelmaa (lehti painettu ennen kunnanvaltuuston kokousta). Hilkka Gehör elinkeinopäällikkö

11 Nurmijärven kunta ottaa liikkumislähetteen käyttöön Nurmijärven kunnassa on käynnistynyt terveyskeskuksen ja liikuntatoimen yhteinen projekti terveysliikunnan edistämiseksi. Terveydenhoitajat ja lääkärit voivat antaa liikkumislähetteen asiakkaalle, jolle liikunnan aloittamisesta on kohtuullinen tai suuri hyöty nimenomaan terveyden kannalta, sairauden ennaltaehkäisyssä tai hoidossa. Liikunta ennaltaehkäisee ja on lääke mm. seuraaviin sairauksiin: diabetes, tukija liikuntaelinvaivat, hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, kohonnut verenpaine, ylipaino, osteoporoosi, virtsan karkailu ja myös ikääntymiseen liittyvään toimintakyvyn heikkenemiseen. Saatuaan lääkäriltä tai terveydenhoitajalta liikkumislähetteen asiakas varaa itselleen ajan terveyskeskuksen fysioterapiasta. Hänelle annetaan aika liikkumisneuvontaan fysioterapeutille tai liikunnanohjaajalle riippuen neuvonnan tarpeesta. Liikkumissuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänen mittojensa ja kykyjensä mukaiseksi. Asiakas saa ohjeita omaehtoiseen liikuntaan ja tietoa kunnan liikuntapalveluista ja -ryhmistä. Asiakkaalle tehdään mittauksia tarpeen mukaan tavoitteellisuuden, motivoinnin ja seurannan helpottamiseksi. Mittaus ei tarkoita Cooper- tai polkupyörätestin tekemistä, vaan esim. ylipainoisella painoindeksin kirjaamista ja vyötärönympärystän mittaamista. Ikäihmiselle mittaus voi tarkoittaa kävelynopeuden tai puristusvoiman mittaamista. Liikunta- ja terveystoimen on tarkoitus seurata liikkumislähetteen saaneen liikunnan onnistumista alkuja loppumittauksella sekä 1/2-1 vuoden seurannalla. Asiakas ohjataan ravintoneuvontaan tarvittaessa. Terveysliikuntaprojekti on tarkoitettu sinulle, joka olet aina miettinyt, että: tarttis tehdä jotain, mutta kun ei oikein huvittais; en millään kehtaa lähteä ruipeloitten joukkoon; putoon joukosta, kun jumpassa tulee niitä sarjoja, jotka vaatii tahdissa pysymistä; koululiikunta vei viimeisenkin liikunnanilon ja muut lohduttavat tekosyyt. Pyydä liikkumislähete ja hämmästy, miten riskimpikin taipuu, miten huvittaminen hiipii tossuun, miten oma tahti ja rytmi kelpaa ja miten liikunnanilon ja myös hyvän olon ja terveyden voi löytää. Osallistu yksin tai yhdessä ponnistelun hurmioon, väsymisen riemuun, uupumisen nautintoon ja palautumisen autuuteen. Liikunnallisin terveisin Liikunta- ja terveystoimi Vireyttä liikunnasta Liikuntatoimen kokoama esite ohjatusta liikuntatarjonnasta syys- ja kevätkaudelle on jaettu kaikkiin koteihin. 16-sivuinen palveluesite on nimeltään Ohjaustoiminta ja sitä saa mm. liikuntavirastosta. Kunnossa Kaiken Ikää ryhmissä on vielä hyvin tilaa ja liikuntatoimi on suunnannut miehille omaa ohjelmaa. Kunnossa Kaiken Ikää ryhmät kokoontuvat seuraavasti: Sisäfutis, uutuus Isoniitun koulu, Klaukkala Keskiviikkoisin klo Hauska ja helppo peli, jota voi pelata yhdessä taitotasosta riippumatta. Ohjaajan opastuksella tehdään alku- ja loppuverryttelyt, pikkupaloja tekniikan ja sääntöjen saloja ja kunnon hiki pelaamalla. Maksuvälineenä hyväksymme KKI liput (4 ), liikuntasetelit Smartum ja Finnbody (4 ). Miesten klubit Harjulan koulu, Klaukkala Maanantaisin klo Maaniitun koulu, Kirkonkylä Tiistaisin klo Monipuolista ohjattua liikuntaa joukkuepelejä pelaillen ja ennakkoluulottomasti uusia lajeja kokeillen. Maksuvälineenä hyväksymme KKI liput (4 ), liikuntasetelit Smartum ja Finnbody (4 ). Kuntonyrkkeily (alkaa viikolla 41) Nurmijärven Yhteiskoulu (Kk) Torstaisin klo Tehokasta ja kohtuullisen raskasta liikuntaa. Tunnit sisältävät nyrkkeilytekniikoiden harjoittelua ja monipuolista lihaskuntotreeniä. Maksuvälineenä hyväksymme KKI liput (4 ), liikuntasetelit Smartum ja Finnbody (4 ). Sählyt Rajakaari Maanantaisin klo Harjulan koulu, Klaukkala Torstaisin klo Hauska ja helppo peli pelata yhdessä taitotasosta riippumatta ja silti kaikki saavat hien pintaan ja kuntokin kohenee. Tunneilla ei ole ohjaajaa vaan vastuuhenkilö. Kausi maksaa 12, jonka voit maksaa myös KKI - lipuilla tai liikuntaseteleillä. Kaukalopallo Klaukkalan Jäähalli Lauantaisin klo Motivaatiosi on kunnon kohottaminen, painonhallinta tai pelailu rennossa ryhmässä, pisteet tai tyyli eivät ole sinulle tärkeitä. Mukaan tarvitset luistimet, kypärän, polvisuojat ja mailan Maksuvälineenä hyväksymme KKI liput (4 ), liikuntasetelit Smartum ja Finnbody (4 ). YLEISÖLUISTELUT KLAUKKA- LAN JÄÄHALLISSA Yleisluisteluvuorot alkavat Klaukkalan jäähallissa alkaen: Maanantaisin klo , mailalliset, huomio kypäräpakko! Tostaisin klo , ilman mailaa. Lisäksi lähtien perjantaisin on luisteluaika klo ilman mailaa. Yleisöluistelut ovat maksuttomia. 11

12 Röykän asukasyhdistys siirtyi nettiaikaan Röykän asukasyhdistys toimii vireänä toiminta- ja tietokanavana oman kylän asukkaille. Yhdistys avasi kesällä omat nettisivut, joiden kautta keskustelu omaan lähipiiriin liittyvistä asioista käy entistä sutjakammin. Perinteistä toimintaa ovat siivoustalkoot, erilaiset juhlat ja matkat. Käy tutustumassa: Yksi asukasyhdistystoiminnan tavoitteista on vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon omaan asuinympäristöön liittyvissä asioissa, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Ilmarinen. Nettisivujen keskustelufoorumi on avannut nopean ja joustavan kanavan yhteydenpitoon. Asukasyhdistys kokoaa myös sähköpostirinkiä niistä asukkaista, jotka haluavat tietää nopeasti asioista ja osallistua talkoisiin ja muihin tehtäviin. Tähän rinkiin voi ilmoittautua nettisivuilla. Vesa Ilmarinen kannustaa muitakin asukasyhdistyksiä nettisivujen tekoon. Sivusto on rakennettu netistä haetulle valmiille pohjalle, osoite maksoi 50 euroa, sivujen valmistamiseen tarvittava nettityökalu 50 euroa ja tarvittava serveritila maksaa 50 euroa vuodessa. Neuvola ja liikennekysymykset esillä. Röykässä käytiin kesän mittaan runsaasti keskustelua oman neuvolan lakkauttamisesta ja toiminnan siirtämisestä Perttulan neuvolan yhteyteen. Asukkaat keräsivät nimilistaa neuvolan säilyttämisen puolesta, listaan tuli yli 200 allekirjoitusta. Asia on valtuuston käsittelyssä loppuvuodesta. Parhaillaan on menossa asukasyhdistyksen logon suunnittelukilpailu, johon voi jättää ehdotuksia lokakuun puoleenväliin saakka. Tulevaa toimintaa on mm. syksyllä järjestettävä liikenneturvatempaus yhteistyössä päiväkodin, koulun ja kunnan kanssa. Asukasyhdistys on laittanut liikkeelle kyselyn, jossa tiedustellaan liikenteen ongelmakohtia ja kootaan niihin liittyviä parannusehdotuksia. Kartoituksen tulos esitellään kunnan liikennesuunnittelijalle, tiehallinnolle ja mahdollisesti myös poliisille. Marraskuussa on asian tiimoilta tulossa yleisötilaisuus. Nettisivujen kautta yhteydenpito oman kylän asukkaisiin on entistä helpompaa, sanoo asukasyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Ilmarinen. Retkiä ja juhlia. Retket ja juhlat ovat asukashenkeä lisääviä tapahtumia, toteaa Vesa Ilmarinen. Kesällä yhdessä nuorisoseuran kanssa järjestetty opastettu bussimatka lähiseudulle keräsi nopeasti linjaauton täyteen. Syksymmällä pikkujouluaikaan marraskuussa sytytetään valot suureen kuuseen, joka sijaitsee kyläkaupan lähettyvillä. Seuraamme myös nuorison tekemisiä ja kylän aikuiset suuntaavat iltalenkkejään niille kulmille, joissa nuorison tiedetään kokoontuvan. Aikuisten liikkeelläolon toivotaan ehkäisevän ilkivaltaa ja kiusaamista. Teemme myös omaa 12 Ryöykkäläiset järjestävät yhdessä mm. siivoustalkoita. asukaslehteä. Puheenjohtaja Vesa Ilmarinen on asunut Röykässä viisi vuotta. Tämä on luonnonläheinen ja maisemallisesti kaunis paikka, melkein joka pihalta pääsee metsään eikä Helsinkikään ole kohtuuttoman kaukana. Vesistöt Sääksjärvi ja Vaaksinjärvi ovat lähellä. Kylän merkittävimmät paikat ovat entinen Röykän sairaala, vanhan rautatieaseman tienoo sekä geofysikaalinen observatorio. Leena Valkonen Röykän keskustassa kasvava iso kuusi on kylän symboli.

13 Klaukkalan yhteispalvelupisteen toiminta jatkuu Nurmijärven kunta ja Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos ovat sopineet lupahallinnon yhteistyön jatkamisesta Klaukkalan yhteispalvelupisteessä vuoden 2009 loppuun. Pisteestä saa myös kunnan, työvoimatoimiston, Hyvinkään maistraatin sekä Uusyrityskeskuksen palveluja. Kun verottaja vetäytyi Klaukkalan yhteispalvelupisteestä vuoden 2005 lopussa, ovat huhut pisteen lakkauttamisesta eläneet sitkeinä. Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos ja kunta sopivat elokuussa poliisin lupahallinnon osalta, että se jatkaa toimintaansa ainakin vuoden 2009 loppuun asti. Klaukkalan yhteispalvelupisteen toiminta käynnistyi vuonna Palvelusihteeri Tuija Heiskanen on työskennellyt yhteispalvelussa alusta saakka hoitaen kunnan pistettä. Jaan kaikkea kuntaan liittyvää informaatiota. Pisteestä saa lomakkeita, lainhuuto- ja rasitustodistuksia, kiinteistörekisteriotteita. Tänne voi jättää hakemuksia, tutkia karttoja, lukea pöytäkirjoja jne. Asiakasmäärä kunnan tiskissä on vaihdellut tänä vuonna noin 170:sta runsaaseen 300 kuukaudessa. Elokuussa kaikilla palvelupisteen virkailijoilla oli vipinää, yhteispalvelupisteen kokonaisasiakasmäärä oli runsaat Poliisin lupahallinnossa on elokuussa tehdyn sopimuksen mukaan kaksi työntekijää. He hoitavat myös kunnan virkailijan päivittäiset lounas- ja kahvitaukotuuraukset. Poliisin virkailijoina työskentelevät Eija Brunfeldt ja Riitta Voutilainen. Passiuudistus merkitsi Klaukkalankin toimistossa melkoista kiirettä elokuussa. Klaukkalan yhteispalvelupisteen virkailijoiden yhteishenki on hyvä, vaikka heillä onkin eri työnantajat. Kuvassa vasemmalta palvelusihteeri Tuija Heiskanen, toimistosihteeri Riitta Voutilainen, takana työvoimaneuvoja Irja Hoviniemi, tutkintasihteeri Eija Brunfeldt sekä henkikirjoittaja Pentti Ristikartano. Kuvasta puuttuu yritysneuvoja Pertti Salovaara. Asiakkaita poliisin lupahallinnossa kävi lähes tuhat. Meillä voivat hoitaa lupaasioita kaikki Hyvinkään kihlakunnan alueella asuvat, ei välttämättä tarvitse asua Nurmijärvellä, Riitta Voutilainen vinkkaa. Hyvinkään maistraatti palvelee Klaukkalassa yhtenä päivänä viikossa, virkailija on paikalla keskiviikkoisin. Seuraamme tämän vuoden ajan asiakasmäärän kehitystä ja teemme sen perusteella jatkopäätöksiä, sanoo Hyvinkään maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja Pentti Ristikartano. - Kävijöitä on toistaiseksi ollut aika vähän. Monia palveluja voi hoitaa sähköisesti ja se on selvästi vähentänyt maistraateissa käyntejä. Seuraamme myös sisäasiainministeriössä käynnissä olevaa keskustelua yhteispalvelupisteistä. Työvoimatoimiston palvelupistettä hoitaa työvoimaneuvoja Irja Hoviniemi. - Klaukkalassa palvellaan päivystysluonteisesti uusia työnhakija-asiakkaita sekä tarjotaan työnhakukeskuksen tyyppisiä palveluja. Klaukkalan palvelupisteessä on asiakkaiden käytettävissä kaksi tietokonepäätettä, joiden kautta voi kirjautua työnhakija-asiakkaaksi, etsiä työ- ja koulutuspaikkoja sekä laatia työhakemuksia ja ansioluetteloita. Sähköisten palveluiden käytössä autetaan ja opastetaan. Työnantajat voivat ilmoittaa työmahdollisuuksista henkilökohtaisesti, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse. Yhteispalvelun perustamisesta lähtien mukana on ollut myös Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus, joka antaa yritystoimintaa suunnitteleville maksutonta neuvontapalvelua. Yritysneuvojalle varataan aika numerosta (09) Klaukkalan yhteispalvelu Osoite: Kuonomäentie 2 (2. kerros), Klaukkala (kirjaston vieressä) Avoinna: ma - pe klo Puhelin: (09) Faksi (09) Sähköposti: Teksti ja kuvat: Leena Valkonen NURMIJÄRVI TIEDOTTAA LUKIJATUTKIMUS Haluamme kehittää kunnallista tiedotuslehteämme niin, että se palvelisi Teidän tarpeitanne ja toiveitanne mahdollisimman hyvin. Vastaamalla oheiseen tutkimukseen annatte meille arvokkaita ja hyödyllisiä näkemyksiä lehtemme kehittämiseksi. Vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. Kiitos yhteistyöstänne etukäteen! 1. Kuinka suuren osan luitte lehdestä? Valitkaa yksi vaihtoehto Kokonaan tai melkein kokonaan 50 % tai enemmän kaikista artikkeleista Vähemmän kuin 50 % kaikista artikkeleista Selailin lähinnä otsikot En lukenut ollenkaan 4. Millaisia aiheita toivotte lehden käsittelevän enemmän? Voitte valita useamman vaihtoehdon Kuntatalous ja poliittinen päätöksenteko Elinkeino- ja yritystoiminta Ympäristö ja rakentaminen Vapaa-aika, harrastukset, kulttuuri Muuta Nurmijärven kunta maksaa postimaksun 2. Saitteko lehden sisällöstä itsellenne tarpeellista informaatiota? Hyvin Kohtalaisesti Vähän Ei ollenkaan 3. Onko lehden visuaalinen ilme mielestänne kiinnostava? Hyvin Kohtalaisesti Vähän Ei ollenkaan 5. Mitä mieltä olette kunnan oman tiedotuslehden tarpeellisuudesta Hyvin Kohtalaisen Vähän Ei ollenkaan 6. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte lehdelle kouluasteikolla 4-10? 7. Mikä oli mielestänne mielenkiintoisin artikkeli lehdessä? Nurmijärven kunta /kuntaviestintä Tunnus Vastauslähetys Nimi: Osoite: Postinumero/paikka: Palautukset mennessä. 13

14 Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen Kunnallinen ilmastostrategia tulossa Alkuselvitykset tehty Nurmijärvellä päätettiin viime keväänä ryhtyä suunnittelemaan omaa ilmastostrategiaa. Sen aluksi liityttiin Suomen kuntaliiton ilmastonsuojelukampanjaan. Kampanjan yhteyshenkilö ympäristösuunnittelija Liisa Teräsvuori, kuinka pitkällä asia nyt on? -Kuntien ilmastonsuojelukampanjassa on viisi välitavoitetta. Ensimmäisenä on energian käytön ja kasvihuonekaasupäästöjen tason selvittäminen vuodelta 1990 ja viimeisen saatavilla olevan kalenterivuoden osalta. -Uudenmaan liitolta ja YTV:lta on tänä vuonna ilmestynyt raportti kaikkien Uudenmaan kuntien kasvihuonekaasujen päästöistä. Kuntaliiton mukaan tätä raporttia voi käyttää perustietoina. -Seuraavaksi vuorossa ovat energian käytön ja päästöjen määriä koskevien ennusteiden laatiminen ja päätös vähentämistavoitteesta. Tärkein asia on sitten itse toimintaohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen. Aikaa näiden välitavoitteiden saavuttamiseen on kolme vuotta. -Nurmijärven päästökehitys ei onneksi ole erityisen huolestuttava ilmestyneen raportin mukaan. Väkiluvun kasvun myötä kunnan päästöt kasvoivat selvästi, mutta hitaammin kuin väkiluku kasvoi. -Yhteistyömahdollisuuksia on mietitty, vaikkapa Kuuma-kuntien kanssa. Niistä Mäntsälä on jo tehnyt erillisen energia- ja ilmastosopimuksen. -Olen myös ollut yhteydessä kouluihin ja kertonut mahdollisuudesta kutsua ilmainen ilmastolähettiläs kertomaan ilmastonmuutoksesta yläasteelle ja lukioihin. Ilmastonmuutos, mikä se on? Katso dokumenttielokuva Epämiellyttävä totuus, niin tiedät aiheesta kaiken perustarpeellisen. EU:n ilmastokampanja kehottaa: säädä, sammuta, kierrätä, kävele, tee muutos. Liittyen EU:n komission ja Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman toteuttamaan ilmastokampanjaan, jossa Nurmijärven kunta on kumppanina, on ilmastonmuutoksesta tulossa yleisötilaisuus YTV:n ja Uudenmaan liiton tekemässä selvityksessä otettiin huomioon kolmen tärkeimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin päästöt. Päästöjen määriä vertailtiin vuosina 1990 ja Vuonna 2003 Nurmijärven kulutusta vastaavista päästöistä syntyi sähkönkulutuksesta ( ei sisällä lämmityssähköä) 19%, rakennusten lämmityksestä 27%, liikenteestä 37%, teollisuuden polttoaineiden käytöstä 7%, jätehuollosta 4% ja maataloudesta 5%. Kaukolämmön aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet puoleen kun on siirrytty uusiutuvan polttoaineen käyttöön. Näin siitä huolimatta, että tuotantomäärä yli kaksinkertaistui. Kaatopaikoilla syntyvät päästöt vähenivät 40% kaatopaikkakaasun talteenoton alettua. Maatalouden aiheuttamat päästöt vähenivät selvästi eläinten ja viljelyalan vähenemisen myötä. Sähkönkulutuksen päästöt puolestaan yli kolminkertaistuivat ja sähkölämmityksen aiheuttamat jopa viisinkertaistuivat. Liikenteen päästöt kasvoivat 8%. Osoitteessa voi kuka tahansa käydä antamassa oman lupauksensa hillitä ilmastonmuutosta. Esimerkiksi Vaihdan vihreään sähköön, tai Käytän julkisia kulkuvälineitä ja kävelen tai pyöräilen autoilun sijaan. Ohjeita öljysäiliön omistajalle Vanhat huonokuntoiset öljysäiliöt ja öljyn huolimaton käsittely ovat merkittävä riskitekijä maaperälle ja pohjavedelle. Nurmijärvellä pohjavesialueille sijoitetut maanalaiset öljysäiliöt ovat erityisen suuri riski, koska kuntamme talousvesi saadaan kokonaan pohjavedestä. Öljysäiliön omistaja tai haltija on vastuussa säiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Maanalaiset öljysäiliöt aiheuttavat ongelmia silloin, kun ei tiedetä säiliön aiemmista huolloista, tarkastuksista, puhdistuksista tai mahdollisista vuodoista maaperään. Öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuu lähes aina huomattavia maansiirtotöitä ja puhdistuskustannuksia. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset ja käytöstä poistaminen ovat mm. kiinteistöä myytäessä arvokasta aineistoa. Öljysäiliön sijoittaminen ja varusteet. Pohjavesialueella uudet säiliöt tulee sijoittaa sisätiloihin tai maan päälle. Pohjavesialueella öljysäiliön tulee olla kaksivaippainen tai se on asennettava suoja-altaaseen. Öljysäiliössä on aina oltava ylitäytön estolaite. Öljysäiliön asentaminen on luvanvaraista. Asentamisen ja säiliön määräaikaistarkastuksen saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja. Auktorisoidun liikkeen on aina annettava asiakkaalleen asennustyöstä kirjallinen todistus, josta tulee toimittaa jäljennös Nurmijärven paloasemalle. Öljysäiliön tarkastus. Jokaisen säiliön omistajan kannattaa selvittää öljysäiliön ikä ja edellinen määräaikaistarkastuspäivä. Säiliön ikä selviää katsastuspöytäkirjasta tai säiliön kannessa olevasta kilvestä. Jokainen uusi maanalainen sekä tärkeällä pohjavesialueella sijaitseva maanalainen ja maanpäällinen öljy- ja polttoainesäiliö tulee tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Mahdollisista öljyvuodoista on ilmoitettava välittömästi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Säiliön tyhjentämisessä syntyvät jätteet, kuten öljy, öljypitoinen liete, öljyyntynyt täyttöhiekka tai muu täyttömateriaali ja pesujäte tulee toimittaa ongelmajätteenä käsiteltäväksi (esim. Ekokem Oy). Riitta Heinonen Yhteystietoja Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys ry, p Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Nurmijärven paloasema Palotarkastajat p tai

15 Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen Apua homevaurioiden korjaamiseen Joka vuosi Suomessa löytyy satoja homevaurioisia taloja. Nopean rakentamisen ja rakennusvirheiden vuoksi yhä uudemmatkin talot voivat paljastua homeen pesiksi. Pahimmillaan hometalossa asuva perhe joutuu sairastelukierteeseen ja taloudelliseen ahdinkoon. Korjaamisessa tarvitaan rahan lisäksi paljon erilaista ammattiosaamista. Hengitysliitto Heli tuottaa monenlaisia palveluita hengityssairauksien ehkäisemiseksi. Liitossa mm. toimii korjausneuvonta, josta saa hyviä vinkkejä terveeseen asumiseen. Hengitysliitolla ja Asumisterveysliitto ry:llä on yhteishanke Homeloukku, jolla autetaan heikossa taloudellisessa asemassa olevia hometalojen asukkaita. Hengitysliiton korjausneuvojat tekevät talon korjaussuunnitelman. Sopimusketjussa on mukana myös Rautakesko, joka toimittaa korjauskohteisiin joitakin sisustus-, märkätila- ja ilmanvaihtotarvikkeita jopa veloituksetta. Rautakeskon ja Hengitysliiton yhteistyö alkoi jo viime vuonna ja tavoitteena on tehdä siitä jatkuva. Korjausneuvontaan puh voi soittaa arkisin klo Jos omakotitaloa vaihtaisi öljylämmityksen pellettilämmitykseen, vähenisivät hiilidioksidipäästöt tonnia ja energialasku pienenisi 33 milj. Sähkölämmitteisissä taloissa pellettitakka säästäisi ydinvoimalan verran sähköä. **** Havumetsät tuottavat hyödyllisiä aerosoleja, monoterpeenejä, jotka muodostavat ilmakehään kilven koko pohjoisen havumetsävyöhykkeen ylle. Kilpi hidastaa kasvihuoneilmiön voimistumista heijastamalla auringon säteilyä takaisin avaruuteen. *** Mäntytervaa saa edelleen käyttää historiallisten rakennusten ja veneiden puunsuojaukseen. EU:ssa tehtiin määräaikainen päätös vuoteen 2010 saakka, jonka jälkeen lupa saatanee pysyväksi. Asukkaat huolissaan lentomelusta Jokainen Taaborilla teatteriesitystä seurannut tietää miten häiritsevää lentokoneiden ylilento voi olla. Ne jotka sattuvat asumaan lentoreittien kohdalla, joutuvat sietämään kiusaa myös öisin. Sekä Maaniitun että Palojoen asukasyhdistyksissä on perustettu työryhmät ajamaan yhteistä asiaa, lentomelun torjuntaa. Melua on kyllä mitattu, mutta asukkaiden mielestä väärässä paikassa. - Maaniitussa olevan mittausaseman yli ei juurikaan lennä koneita, eikä sieltä saatava tieto voi olla luotettavaa, kritisoi palojokisen ryhmän vetäjä Minna Jokinen. Oikea paikka hänen mielestään olisi pikemminkin Taaborilla tai Paloonmäellä. -Aikanaan meille luvattiin, että kolmannen kiitotien valmistumisen myötä meluhaitta pienenee. Näin ei ole käynyt, päinvastoin melu vain lisääntyy. Voimassa olevissa kentän lupaehdoissa on ensisijaiseksi laskeutumiskiitotieksi määritelty nro 2 eli Nurmijärven suunta. Myös kaikki yölaskeutumiset tapahtuvat tälle kiitotielle. Asian tiimoilta on neuvoteltu kunnan virkamiesten kanssa ja myös Ilmailulaitokseen ollaan yhteydessä. Työryhmä on löytänyt useita vaihtoehtoja melun vähentämiseksi. -Helpoin ratkaisu olisi, että eri kiitoteitä On hyvä muistaa, että vaikka ns. energiajakeen eli polttokelpoisen jätteen ilmainen keräys loppui, pahvi ja kartonki kerätään edelleen talteen. Itse asiassa energiajakeen seassa tämä hyvä materiaali meni hukkaan. Esim. vuonna 2004 toimitettiin polttolaitoksiin jopa tonnia puhdasta, kierrätyskelpoista aaltopahvia. Entinen maito- ja mehutölkkien keräily on laajentunut käsittämään kaikenlaisen kartongin aaltopahvista keksipakkauksiin, paperikasseihin ja pusseihin. Kierrätyksestä vastaavat tuottajayhteisönä Suomen Kuluttajakuitu ry, Suomen NP-kierrätys Oy ja Suomen Aaltopahviyhdistys ry. Nurmijärvellä keräyspisteet ovat: Kirkonkylällä Kauppanummentien hyötyjätepiste Rajamäellä urheilualueen parkkipaikan hyötyjätepiste Klaukkalassa Viirintorin ja S-marketin hyötyjätepisteet Keräyspisteiden astiat tyhjennetään kaksi kertaa viikossa. Suosio on ollut suuri ja astioiden määrää on lisätty sitä mukaa. Uudelleen käsiteltäessä keräyskartongin paperikuidut erotellaan muista kerroksista ja ne voidaan käyttää taas raaka-aineena. Taaborilla olisi oiva mittausaseman paikka, pohtivat lentomelutyöryhmän jäsenet Pekka Puustinen, Minna Jokinen, Erkki Rantanen ja Kalevi Laine. käytettäisiin tasaisemmin. Yöaikaiset lennot voitaisiin kieltää, ovathan Euroopan isotkin kentät kiinni klo 23 ja 6 välisen ajan. Vielä minimilentokorkeutta korottamalla saataisiin melua vähenemään ja samalla säästyisi polttoainettakin. Näin tuumii eläkkeellä oleva lentäjä Pekka Puustinen. Lentomelutyöryhmät järjestävät klo kaikille avoimen Kartonki ja pahvi kiertävät Kartonkitölkeistä erotetaan alumiinivuoraus ja muovipinnoite. Muovi kaasutetaan energiaksi ja alumiini käytetään uudelleen alumiinifoliotehtaalla. Talteen kerätty aaltopahvi päätyy meillä useimmiten hylsykartongiksi paperi-, muovi- ja tekstiiliteollisuuteen. Kaikki pahvipakkaukset maito- ja mehutölkkien lisäksi kelpaavat nyt kierrätykseen. Energiajäte omalla vastuulla keskustelutilaisuuden Maaniitun koululla. Helsinki-Vantaan lentoaseman täytyy jättää uusi lupahakemus vuoden 2007 loppuun mennessä. Kun uudet lupaehdot määritellään useiksi vuosiksi, arvioidaan myös aseman ja lentoliikenteen aiheuttamat haitat uudelleen. Uuden ympäristöluvan käsittelee Uudenmaan ympäristökeskus. Energiajakeen ( so muovi, puu, tekstiili ym. palava) erilliskeräys jatkuu edelleen. Nyt taloyhtiö tai asukas vain tekee sopimuksen suoraan jätehuoltoyhtiö L&T:n kanssa ja myös maksaa itse laskun. Hinnaltaan sekajätteen ja energiajätteen nouto eroaa jätteenkäsittelymaksun osalta. Kerrros- ja rivitalojen käyttämän 600 l astian jätteenkäsittelymaksu on sekajätteestä 3,40 euroa ja energiajätteestä 2,25 euroa. Omakotitalojen 240 l astia maksaa sekajätteestä 1,34 euroa ja energiajätteestä 0,90 euroa. Tyhjennysmaksut ovat molemmissa lajeissa samat. Säästöä syntyy siinä, että sekajätteen tyhjennyskertoja voi erilliskeräyksen vuoksi harventaa. Tuotantopäällikkö Juha Tahvanainen L&T:sta kertoo, että erillissopimuksia on tehty jonkin verran kunnan lopetettua ilmaisen keräyksen. -Nyt polttolaitoksetkin vetävät taas tavaraa hyvin välikatkoksen jälkeen ja uusia on tulossa. Uskomme, että jatkossa energiajätteen hyötykäyttö tulee olemaan voimakkaampaa. 15

16 Nurmijärvellä tapahtuu loka - joulukuussa LOKAKUU Näyttelyt Kivi elää tutkittu juttu Pääkirjasto, Punamullantie 1 Kirjanäyttely kirjastosalin näyttelytilassa Kaarlo Palomäki: Valokuvia Kirjastogalleria, Punamullantie Juho Karjalainen: Grafiikkaa Kirjastogalleria, Punamullantie 1 Näyttely avaa Aleksis Kivi -viikon Tapahtumat su klo Selki - Lepsämä pyöräilypäivä Lepsämän nuorisoseurantalo, Lepsämänkaari 4 Koko perheen pyöräretki Lepsämästä Selkiin ja takaisin. Reitin pituus noin 25 km. Levähdyspaikat Selin monitoimitalolla ja Lepsämän nuorisoseurantalolla. Pyöräilykypärän käyttö on suositeltavaa. Jokainen liikkuu omalla vastuulla. Reitille lähtö klo 10-12, talot auki 10-15, mehutarjoilu, buffetti. Lepsämän nuorisoseura ma klo Tiedotustilaisuus Terttu-projektista Nurmijärven pääkirjasto, Punamullantie 1 Tilaisuudessa kerrotaan projektista, jossa kehitetään ryhmäkuntoutusmenetelmiä oppimisvaikeuksien kanssa kamppaileville. Vapaa pääsy, tarjoilu. Keski-Uudenmaan erilaiset oppijat ry klo 9.00 Kinoviikko Kino-Juha, Keskustie 7 Edullisesti elokuviin Kinoviikolla. Koululuokkien ja päiväkotiryhmien kannattaa varata liput etukäteen. Liput 3, opettajat ja ohjaajat maksutta ryhmän mukana. (09) to klo Kitaramusiikkia Kirjastossa Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 Nurmijärven musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy. (09) Muutokset mahdollisia. Lisätietoja tapahtumista saa kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterista osoitteesta tai kysymällä puhelimitse kirjasto- ja kulttuuripalveluista numerosta. 16 Aleksis Kivi-viikko ma Juho Karjalainen: Grafiikkaa Kirjastogalleria, Punamullantie 1 Näyttely avaa Aleksis Kivi viikon ti Aleksis Kiven ja suomalaisuuden päivä Nurmijärvellä Aleksis Kiven syntymäkoti avoinna klo Opastus, vapaa pääsy. Klo kunnianosoitukset ja ohjelmaa Aleksis Kiven patsaalla Nurmijärven kirkonkylässä, jonka jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu Kirjastogalleriassa. Lyyran tähtikuvio & Vega soittaa Aleksis Kivi -konsertin Klaukkalan kirjastossa, Kuonomäentie 2, klo ja pääkirjastossa, Punamullantie 1, klo Konserttiin on vapaa pääsy. su Nurmijärvi-päivä Jumalanpalvelus Nurmijärven kirkossa. Klo juhla, jonka jälkeen kotiseutupäivälliset seurakuntakeskuksessa. Nurmijärvi-Seura ry (019) , to Nukketeatteria: Viikinkiseikkailu klo Klaukkalan kirjasto,kuonomäentie 2 klo 18.00, Pääkirjasto, Punamullantie 1 Teatteri Taiga-Matto esittää näytelmän Viikinkiseikkailu kirjaston iltasatutunnilla. Kesto noin 25 minuuttia. Sopii päiväkoti- ja esikouluikäisille. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa kirjastoissa lähtien niin kauan kuin niitä riittää. la Kulttuurimatka: Karkurit Lahden kaupunginteatteri Kulttuurimatka Lahden kaupunginteatteriin katsomaan Aleksis Kiven näytelmää Karkurit. Ohjaus Kari Heiskanen. Matkan hinta 36 aikuiset ja 34 eläkeläiset sisältää edestakaisen bussikuljetuksen Helsingistä tai Nurmijärveltä, teatterilipun ja matkanjohtajan palvelut. Tiedustelut ja varaukset (09) MARRASKUU Näyttelyt Juho Karjalainen: Grafiikkaa Kirjastogalleria, Punamullantie Vilho Askola: Uran alku Vilho Askolan ensimmäisen, Kuusankoskella vuonna 1949, pidetyn yksityisnäyttelyn pohjalta koottu näyttely. Kirjastogalleria, Punamullantie MoniNaiset joululahjat Kotokahvila, Klaukkalantie 59 Jouluaiheinen myyntinäyttely Klaukkalan Kotokahvilassa. Näyttelyssä on esillä ja myynnissä nurmijärveläisen MoniNaiset -nimisen kädentaitajien ryhmän töitä. (09) ja Tapahtumat to klo Kitaramusiikkia Kirjastossa Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 Nurmijärven musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy. (09) ti klo Vilho Askola 100 vuotta: Avajaisluento Kirjastogalleria, Punamullantie 1 Tutkija Erkki Anttonen puhuu suomalaisesta grafiikasta Vilho Askolan ensimmäisen yksityisnäyttelyn pohjalta tehdyn näyttelyn avajaisissa. Vapaa pääsy. ke klo KUUMA på svenska, KUUMA ruotsiksi Kommunhuset, Keskustie 2, kyrkobyn Nurmijärven kunnantalo, Keskustie 2, kirkonkylä Diskussion om utbildning i Borgnäs, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi,Träskända, Tusby och Hyvinge samt Vichtis.Gratis buss Från Hyvinge via Träskända, Kervo och Tusby till Nurmijärvi. Retur samma väg efter mötet. Keskustelua opetuksesta Pornaisissa, Keravalla, Mäntsälässä Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Tuusulassa ja Hyvinkäällä sekä Vihdissä. Ilmainen bussikuljetus Hyvinkäältä, Järvenpään, Keravan, Tuusulan kautta Nurmijärvelle. Paluu tapahtuman jälkeen samaa reittiä. Lisätietoja antaa Magnus Rögård su klo Eino Leino: Alla kasvon kaikkivallan Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 Hannu Huuska lausuu Eino Leinon runoja. Vapaa pääsy. (09) to Nukketeatteria: Prinsessa Ruusunen klo Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 klo Pääkirjasto, Punamullantie 1 Marionettiteatteri Mundo esittää näytelmän Prinsessa Ruusunen. Sopii kaiken ikäisille. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa kirjastoissa lähtien niin kauan kuin niitä riittää. JOULUKUU Näyttelyt MoniNaiset joululahjat Kotokahvila, Klaukkalantie 59 Jouluaiheinen myyntinäyttely Klaukkalan Kotokahvilassa. Näyttelyssä on esillä ja myynnissä nurmijärveläisen MoniNaiset -nimisen kädentaitajien ryhmän töitä. (09) ja Vilho Askola: Uran alku Vilho Askolan ensimmäisen, Kuusankoskella vuonna 1949, pidetyn yksityisnäyttelyn pohjalta koottu näyttely. Kirjastogalleria, Punamullantie Elina Luukanen Kirjastogalleria, Punamullantie 1 Grafiikkaa Tapahtumat ke Itsenäisyyspäivä Itsenäisyyspäivän juhla Nurmijärvellä. Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja aikataulusta saa myöhemmin tapahtumakalenterista. Nurmijärven seurakunta (09) to klo Kitaramusiikkia Kirjastossa Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 Nurmijärven musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät opettajansa Kari Weseliuksen johdolla. Vapaa pääsy. (09) to Nukketeatteria: Toivon joulu klo Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2 klo Pääkirjasto, Punamullantie 1 Teatteri Lempi esittää nukketeatterinäytelmän Toivon joulu. Esityksen kesto noin 30 minuuttia. Maksuttomia pääsylippuja on jaossa kirjastoissa lähtien niin kauan kuin niitä riittää. Muuta ajanvietettä Nurmijärvellä Elokuvat Kino Juha Keskustie 7, Nurmijärvi Liput ja tiedustelut Tanssit Ruusulinna Aspinniituntie 80, Nurmijärvi Tiedustelut (09) Lisätietoja:, puh tai nouda kirjastosta tapahtumakalenteri. Muutokset mahdollisia.

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan

Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan Koillisen aluetoimijaverkoston ratkaisuja tapahtumiin ja neuvontaan Aluetoimijaverkoston tapaaminen 25.11.2015 1 11.12.2015 Hyvinvointikeskus Palvelukeskittymä, johon on koottu keskeisiä hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky y Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, mitä ovat Nurmijärven kilpailukykytekijät

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 07.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Monipalvelukeskuksen johtaja Carita Turusen puheenvuoro 4 8 Tilakeskuksen päällikkö Markku Iivanaisen puheenvuoro

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2011 23.2.2011 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 3 VANH 4 KANGASALAN KUNNAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tekevien ihmisten Sonkajärvi

Tekevien ihmisten Sonkajärvi Tekevien ihmisten Sonkajärvi Viihtyisyyttä arkeen ja vapaa-aikaan Sonkajärvellä Sonkajärvi on viihtyisä ja luonnonkaunis kunta Ylä-Savon seudulla. Kunnassa on kaksi taajamaa, Sonkajärven ja Sukevan kirkonkylät,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vanhusneuvosto 24.08.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 Liikuntapäällikkö Antero Lempiön puheenvuoro 3 18 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 19 Muut asiat

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot