Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI:"

Transkriptio

1 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Porukasta luokaksi s Palvelustrategia valmistumassa s Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI: s

2 pääkirjoitus Yhteisöllisyys käyttämätön voimavara? KKuntarakenne ja palvelujen tarjonta ovat olleet tarkastelun kohteena kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, joka alkoi keväällä Hankkeen tavoitteena on ollut turvata kuntien palveluille riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta palvelujen järjestämiseksi myös tulevaisuudessa. Lakiluonnos on valmisteilla ja tulee eduskunnan käsittelyyn lokakuussa. Nurmijärvellä on varauduttu tulevaisuuteen ensimmäinen palvelustrategia on valmistunut ja on tulossa valtuuston käsittelyyn lokakuussa. Työn aikana on kartoitettu palvelujen nykyinen tuotantotapa, tarkasteltu tulevaa tarvetta ennakoitujen väestömuutosten avulla, hahmoteltu erilaisia palvelujen tuotantovaihtoehtoja ja esitetty taloudellisiin mahdollisuuksiin ja muihin resursseihin sopeutettu kehittämis- ja tuotantotaparatkaisu kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Valmistunut suunnitelma on linjaava ja suuntaa antava sekä kuntalaiskeskustelua herättävä. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon muutoksia ja valintoja. Kasvaako kunnan oma palvelutuotanto, kuten tähän saakka, kuinka paljon tullaan käyttämään ostopalveluja, mikä on kuntayhteistyön osuus, voivatko järjestöt ja vapaaehtoisuus tukea tai korvata kunnan palvelutuotantoa? Nämä ovat kaikki tulevaisuuden kysymyksiä. Yhteisöllisyys on tämän päivän muotisana vai onko se jotain konkreettista? Tämä käsite on keskeisellä sijalla kuntavisiossa ja KIMMO BEHM KUNNANJOHTAJA eräänlaisena reunaehtona tulevaisuuden palvelutuotannossa. Yhteisöllisyys yhdistyy meidän ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja antaa oman panoksensa yhteisiin asioihin. Yhteisöllisyydellä voidaan luoda turvaverkkoja ja parantaa asukkaiden juurtumista. Nurmijärven kuntastrategiassa on asetettu yhteisöllisyyttä tukevia tavoitteita. Yhteisöllisyys ei synny sanoista ja kauniista tavoitteista, vaan tarvitaan tekoja ja toimintaa. Kunnan eri osissa toimivat monet yhteisöt ovat tärkeä lenkki tukemassa kunnan palvelutuotantoa. Palvelustrategiassa kiinnitetään huomiota yhteisöjen mahdollisuuksiin tuottaa ihmisläheisiä palveluja. Meillä on hyviä esimerkkejä toimivista yhteisöistä. Kunnassa toimii mm. 16 kotiseutu- ja asukasyhdistystä, jotka kukin omalla alueellaan tekevät tärkeää työtä yhteisöllisyyden muuttamiseksi käytännön toiminnaksi. Muutama viikko sitten Mäntysalo Seura vietti 35-vuotisjuhlaa ja seuran toiminta on edelleen aktiivista ja vaikuttavaa. Tässä lehdessä esittäytyy myös Röykän aktiivinen asukasyhdistys. Nopeasti kasvavassa kunnassa tarvitaan kuntalaisten yhteisöllisyyttä lujittavaa toimintaa kotiseutu- ja asukasyhdistykset tekevät arvokasta ja monipuolista työtä elinympäristön hyväksi ja kunnan palvelujen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Hyvää syksyä lukijoillemme lukijatutkimus auttaa meitä kehittämään lehteämme antakaa palautetta! Käteismaksun mahdollisuus poistuu terveyskeskuksesta Terveyskeskuksen maksujärjestelmä muuttuu lokakuun alussa. Terveyskeskuskäyntejä ei voi enää maksaa käteisellä eikä pankkikortilla, vaan asiakkaalle kirjoitetaan lasku. Järjestelmän muutoksesta päätti terveyslautakunta syyskuun alussa. Terveyskeskuslaskun voi maksaa pankin kautta tai käyttämällä kunnan kassaa, joka sijaitsee kunnanvirastossa kaavoituksen asiakaspalvelussa. Maksun voi suorittaa myös Klaukkalan yhteispalvelupisteen toimistoon. Kunta luopui rahalla maksamisen mahdollisuudesta hammashuollossa sekä Rajamäen terveysasemalla vuoden 2005 alussa. Laitos- ja kotihoidossa sekä työterveyshuollossa laskutusjärjestelmään on siirrytty jo aiemmin. Uusia kohteita myynnissä Rajamäen historiallisella tehdasalueella Kunta on myynyt omistuksessaan olevia Rajamäen tehtaiden entisellä asuinalueella sijaitsevia historiallisia rakennuksia vaiheittain. Syyskuussa myyntiin tuli seitsemän paritaloa tontteineen Puistokujan-Mutkatien-Isokalliontien varrelta. Lisäksi myynnissä on ollut Tykkimäentien varrelta kaksi rakennusta käsittävä kiinteistö sekä tontti, jolle on mahdollista rakentaa viisi enintään kaksi asuntoa käsittävää rakennusta. Rakennukset ja tontit myydään tarjousten pohjalta. Tarjousten jättämisaika päättyi Hallintosihteeri Soile Kurvisen mukaan kiinnostusta Rajamäen asuintaloja kohtaan on ollut, kyselyjä on tullut ja näytöissä on käynyt kohtuullisesti väkeä. Loppuvuoden aikana Rajamäen tehdasalueelta tulee vielä uusia kohteita myyntiin. Kunnan kasvuvauhti jatkuu nopeana Nurmijärven kunnan asukasluku oli ennakkotietojen mukaan elokuun lopussa Väestönlisäystä on tullut tämän vuoden aikana 444 henkeä. Väkimäärän kasvu on ollut lähes yhtä voimakasta kuin vuonna Uudelle tuhatluvulle, eli yli asukkaan määrään hypätään jo syksyn kuluessa, ennustaa kunnanjohtaja Kimmo Behm. Väkiluvultaan Nurmijärvi on Suomen 20. suurin kunta. Tule keskustelemaan Klaukkalan kyläiltaan Uusi mahdollisuus seurata oman kunnan asioita on osallistua kyläiltaan. Vuoden ensimmäinen kyläilta pidettiin keväällä Rajamäellä, seuraava tilaisuus pidetään maanantaina Klaukkalassa. Kyläiltojen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja parantaa tiedonkulkua asukkaiden ja virkamiesten välillä. Kyläiltoihin tulee paikalla eri palvelusektoreiden edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista. Klaukkalan tilaisuuden ohjelmaa laaditaan parhaillaan ja siitä tiedotetaan mm. kunnan internet-sivujen välityksellä tarkemmin. Valtuusto kokoontuu loppuvuoden aikana keskiviikkona ja torstaina 16.11, jolloin käsitellään ensi vuoden talousarvio ja verot. Vuoden viimeinen valtuuston kokous on keskiviikkona Kokoukset alkavat klo kunnantalon valtuustosalissa ja ovat yleisölle avoimia. Esityslistat löytyvät kunnan verkkosivuilta ja mm. kirjastojen toimipisteistä. NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan alueella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainosten jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista. Vastaava päätoimittaja: KIMMO BEHM PL 37, Nurmijärvi 2 Päätoimittaja: HILKKA GEHÖR Puh PL 37, Nurmijärvi Ulkoasu ja taitto: TABANAS Kannen kuva: STUDIO IGUISTUS Aimo Virtanen Painos: kpl Paino: Keski-Uusimaa Oy Jakelu: Jakelujuniorit Oy ISSN:

3 Varpu-projektin sovelluksia Porukasta luokaksi Klaukkalan 7-luokkalaiset ovat tänä syksynä käynnistäneet yläasteaikaansa uusin ryhmäytymisen menetelmin. Ohjelma on suunniteltu koulu-, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteistyönä ja sen pohjana on käytetty valtakunnallisen Varpu-hankkeen eli varhaisen puuttumisen malleja. Mukana työskentelyssä on ollut noin kaksisataa oppilasta. Klaukkalan yläasteilla on ollut ryhmäytymistoimintaa jo vuodesta 1996 alkaen, mutta sen muodot ja tavat ovat vaihdelleet. Nyt ohjelmaan on valmisteltu runko, jota noudatetaan kaikilla luokilla. Tavoitteena on, että kunkin luokan oppilaat tutustuvat toisiinsa heti yläasteen alkaessa, saavat myönteisen kokemuksen yhdessä tekemisestä ja voivat sopia säännöistä, joita luokalla ja koulussa noudatetaan. Toiminnalla rakennetaan hyvää koulunkäyntihenkeä luokkaan yläasteen ajaksi, kertoo yksi hankkeen vetäjistä, koulukuraattori Marianne Summanen. Ohjelma etenee ketjuna. Oppilailla on ensin omilla kouluillaan yhteinen tukioppilaiden järjestämä tilaisuus, jossa heille kerrotaan koulun asioista. Seuraavaksi kullekin luokalle järjestetään nuorisoohjaajan johdolla puolen päivän mittainen toiminnallinen osuus Klaukkalan Kertsissä eli nuorisotilassa. Yksi osio on luokkakohtainen teemaneuvonpito, jonka oppilaille vetävät ulkopuoliset verkostokonsultit. Näissä tilanteissa oppilaat pohtivat yhdessä koulunkäyntiä ja siihen liittyviä asioita. Moniammatillista yhteistyötä. Yläasteelle siirtyminen on aina oma vaiheensa nuoren elämässä, kun koulu ja kaverit muuttuvat. Muutokseen liittyy myös pelkoja ja jännitystä. Yhteisen tekemisen kautta oppilaat tutustuvat toisiinsa helpommin, kuin istumalla pelkästään koulussa. Moniammatillinen toiminta koulu- nuorisoja sosiaalitoimen välillä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, Marianne Summanen sanoo. Yhdessä eri toimijoiden kanssa on onnistuttu laajassa aikataulujen yhteensovittamisessa kaikkien osapuolten ja luokkien kesken. Oppilaiden ohella työssä mukana on ollut 11 luokanvalvojaa, yhdeksän verkostokonsulttia ja kuraattori. Omanlaisiansa seiskojen ryhmäytymisohjelmia on ollut myös Rajamäellä ja Nurmijärvellä, ja siksi ajatus tarjota yhteistä mallia koko kuntaan syksyllä 2007 on saanut kannatusta. Isoniitun seiskaluokkalaiset pohtivat teemaneuvonpidossa, mitä asioita kuuluu hyvään yläasteaikaan. Toimintaa ja pohtimista. Nuorisotiloissa oppilaat pääsevät tekemään erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja käyttämään mielikuvitustaan. Me näemme nuoret täällä nuorisotoimen puolella tietenkin eri näkökulmasta, kuin opettaja koulussa. Nuoret toimivat täällä vapaammin ja vaikeitakin asioita saadaan esille luovien teemojen kautta. Toivon, että voisimme näissä ryhmäytymisissä luoda sellaisen hyvän olon mallin, joka näkyisi koko yläasteajan niin koulussa, kotona kuin nuorten vapaa-ajan vietossa, vastaava nuoriso-ohjaaja Elina Saavalainen miettii. Yksi ryhmäytymismetodeista on se, että jokainen luokan oppilas puhuu ainakin kerran jokaisen luokkaan kuuluvan oppilaan kanssa, myös niiden kanssa, joiden kanssa ei muuten puhuisi. Hyvää yläasteaikaa ryhmäytymisen keinoin ovat rakentamassa vastaava nuoriso-ohjaaja Elina Saavalainen, opettaja Leena Saarikivi, koulukuraattori Marianne Summanen sekä verkosto-koordinaattori Olli Laiho. Tulevaisuuden muistelu on toinen metodi. Siinä oppilaita pyydetään kuvaamaan yläasteaika, sen hyvät puolet, mutta myös koulunkäyntiin liittyvät huolet. Jokainen oppilas saa lausua ajatuksensa. Nämä kootaan yhteen ja niiden pohjalta katsotaan, onko olemassa sellaista, josta voidaan yhdessä sopia. Sopimista voi olla mm. se, miten puututaan kiusaamiseen, verkostokoordinaattori Olli Laiho kuvaa teemaneuvonpitoa. Olemme koonneet oppilaita kirjallista palautetta heidän ryhmäytymiskokemuksistaan. Pääsääntöisesti oppilaat suhtautuvat asiaan myönteisesti, pisteitä on annettu 3-5, kun asteikon korkein pistemäärä on viisi, Olli Laiho mainitsee. Luokanvalvoja Leena Saarikivi Klaukkalan yläasteelta sanoo, että kaikki hänen luokkansa oppilaat lähtivät innokkaasti mukaan ryhmäytymiseen ja saatu palautekin on ollut positiivista. Olen itsekin saanut uutta näkökulmaa ja ajatuksia oppilaiden kanssa toimimiseen. Kun luokan ajatukset kirjataan heti alkuun ja niistä tehdään yhteisiä sopimuksia, se helpottaa koulutyöskentelyä. Leena Valkonen 3

4 Klaukkala kasvaa ja kehittyyy Kunnan eteläisin osa Klaukkala muuttaa ilmettään nopeaa tahtia. Vireillä olevat rakennus- ja kaavoitushankkeet tuovat taajamaan runsaasti uutta asutusta sekä liikerakentamista. Klaukkalan keskusta-alueen ympäristösuunnitelman laatiminen on myös käynnistynyt. Aivan Klaukkalan keskustassa Viirintorin alueelle on vireillä kaavan tarkistaminen, joka mahdollistaa kaupan suuryksikön rakentamisen. Aluelle on suunnittelilla Citymarket. Tilaa kaupalle on kaavailtu noin k-m2. Autopaikkoja liikekeskuksen ympäristöön aiotaan rakentaa noin 400 kappaletta. Osaa autopaikoista suunnitellaan maan alle. Alueen kaavaluonnos valmistui nähtäville syyskuussa. Myös Klaukkalantien varrella sijaitsevaa S-markettia aiotaan laajentaa. Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Kiinteistö Oy Teho-Market ovat neuvotelleet myymälän laajentamisesta ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksesta. Liikerakentamista on suunniteltu k-m 2. Kaavamuutoksen yhteydessä on huolella tutkittu mm. liikenne- ja paikoitusjärjestelyjä. Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville syyskuussa. Järvihaan yritysalueella Lopentien varrella on aloitettu laajan Rautia-rautakaupan rakentaminen. Se avataan keväällä ensi vuonna. Liike täydentää rakennusalan palvelutarjontaa Nurmijärvellä. Kunnallistekniikka järjestää Klaukkalan keskustan esisuunnitelmien esittelytilaisuuden yleisölle klo alkaen Klaukkalan yläasteen auditoriossa. Paikalle toivotaan runsaasti osanottajia. Tavoitteena tasokas keskusta. Kunnallistekniikka käynnisti kesällä Klaukkalan keskustan ympäristösuunnittelun. Työ perustuu keväällä pidettyyn ympäristösuunnittelukilpailuun. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustassa Klaukkalantien itäpuolisella alueella. Suunnitelma käsittää osan Ylitilantietä, Myllärintien ja siihen liittyvät sivukadut Liikekujan, Tilantien ja Myllärinrinteen, osan Gunnarintietä, osa Viirintietä sekä Myllärinaukion ja siihen liittyvän LP-alueen ja Torikujan. Ympäristösuunnittelun tavoitteena on olemassa olevien katujen ja yleisten alueiden rakentaminen ja perusparantaminen toiminnallisesti viihtyisäksi ja esteettisesti korkeatasoiseksi ympäristöksi. Työn tavoitteena on vilkastuttaa keskustan elämää, edistää toimintamahdollisuuksia ja parantaa ympäristön turvallisuutta. Suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys ja ikäihmisten liikkuminen alueella. Erityisesti tavoitteena on alueen visuaalisen viihtyisyyden lisääminen, kertoo vastaava suunnittelija Kaarina Laine kunnallistekniikan suunnitteluyksiköstä. Ympäristösuunnittelutyö on jaettu kolmeen vaiheeseen, esisuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Esisuunnitteluvaiheessa kunta järjestää aiheesta yleisötilaisuuksia, joissa kerätään kannanottoja jatkokehittelyyn. Kuonomäentielle kevytliikenneväylä. Kuonomäentien liikenneongelmiin haetaan ratkaisuja. Kunta ja Uudenmaan tiepiiri ovat käynnistäneet Kuonomäentien kevytliikenneväylän suunnittelun tänä syksynä. Väylä sijaitsee Klaukkalan taajaman länsipuolella ja sen suunniteltu pituus on noin 2,5 km. Samalla selvitetään Isoseppäläntien, Viljelystien ja Kiilakiventien liittymäjärjestelyt Kuonomäentielle. Kevyen liikenteen väylä sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kulkemaan Kuonomäentien itäpuolella. Väylästä laaditaan ensin tiesuunnitelma, joka myöhemmin täydennetään rakennussuunnitelmaksi. Kuonomäentien kevytväylän rakentamiselle ei toistaiseksi ole aikataulua. Leena Valkonen Asuntorakentaminen vilkasta 4 Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana varsinkin Klaukkalan keskustan tuntumassa lähivuodet. YIT aloitti keväällä Ratsutilan asuinalueen rakennustyöt kerrostalon rakentamisella ja syksyllä on alkanut uusia kohteita. Rakennusoikeutta Ratsutilan tonteilla on yhteensä lähes k-m2. Alueelle tulee noin 250 asuntoa ihmiselle, arvioitu rakentamisaika on 5-6 vuotta. Ratsutilan alue rajautuu Gunnarintien, Palomäentien, Viirintien ja Ratsutilantien sisäpuolelle. Myös omakotirakentajia on odotettavissa lisää. Kunta laittoi tänä syksynä myyntiin yhteensä 27 tonttia omakotitonttia Mäenrinteen, Sammalkujan ja Vanhan Myllyrannan alueilta, tonttien hakuaika päättyi syyskuun lopussa. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi kesän alussa ja tämän vuoden aikana rakennetaan kunnallistekniikka kaduille Vanha Myllytie, Vanhamyllyranta ja Tuutti. Vuoden 2007 investointiohjelmaan on esitetty Myllynkiven rakentaminen sekä Harjulantien ja Apukujan perusparantaminen. Harjulanrannan omakotitonttien myynnin keskeytti viime vuonna paikalta löytyneet liito-oravat. Oravien pesimäalueita on selvitetty ja kaavaa tarkennettu. Harjulanrannan omakotitonttien myynti on tarkoitus käynnistää ensi vuonna. Alueella on omakotitontteja noin sata ja lisäksi yksi rivitalotontti. Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Yksityisillä maanomistajilla on yhteensä noin 20 tonttia. Alueen tulevaksi asukasmääräksi on arvioitu asukasta.

5 Klaukkalan puistoalueille käyttösuunnitelma Klaukkalan taajaman Vaskomäen ja Ali-Klaukantien puistoalueille on valmistunut käyttösuunnitelma. Tavoitteena on rakentaa Vaskomäen alueelle korkeatasoisten oleskelupuistojen sarja, joihin on tulossa oleskelualueita istuinryhmineen sekä mahdollisuus pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen. Puistot soveltuvat mm. vaihtuvien taidenäyttelyjen järjestämisen. Omaleimaista alueelle on Klaukkalan taajaman yläpuolelle kohoava Vaskomäen korkea kallio, jonka rinteet ovat tällä hetkellä hoitamatonta tiheäkasvuista metsää. Puu- ja kasvilajisto on rikas; on katajikkoa, männikköä ja lehtoa. Kallion päältä avautuu laaja näkymä ympäristöön. Vaskomäki on suosittu nuorison vapaa-ajanvietto- ja kokoontumispaikka. Ohjaamattoman käytön vuoksi alue on paikoin roskainen ja epäsiisti. Suunnitelmaa lähdettiin tekemään, koska Klaukkalan keskustassa ei ole oleskelukäyttöön suunnattuja rakennettuja puistoja, sanoo kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen. Klaukkala kasvaa nopeasti ja myös toiminnallisia virkistysalueita kaivataan. Vaskomäki on säilynyt luonnontilaisena ja sen luontoarvot on huomioitu suunnittelussa. Suunnittelun tavoitteena on puistoalueiden rakentaminen toiminnallisesti viihtyisiksi ja esteettisesti korkeatasoisiksi ympäristöiksi. Vaskomäen suunnittelussa lähtökohtana on erilaisten miljöötyyppien korostaminen harventamalla kasvillisuutta ja ottamalla esiin eri paikkojen ominaispiirteitä, mm. katajat ja männyt halutaan paremmin esiin. Harventamisella halutaan korostaa myös Vaskomäen maisemallista merkitystä. Klaukkalantien puoleiset kallioiset rinteet aiotaan valaista kohdevaloin. Puiston länsipuoli pidetään puustoisempana. Vaskomäen ja Klaukkalantien väliin jäävästä puistosta on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Molemmissa alueelle sijoitetaan kesäkioski tai kahvila sekä oleskelualueita. Puisto rajataan pohjois- ja eteläsivuiltaan suojapensasja puuistutuksilla. Vaskomäki liittyy rakennettavien puistokäytävien avulla osaksi taajaman muuta ulkoiluverkostoa. Ali-Klaukantien puisto porttina. Ali- Klaukantien puistoalue on portti niin Vaskomäenpuistoon kuin Klaukkalan liikekeskustaan. Nykyinen puisto kunnostetaan ja sinne lisätään penkkejä ja muuta kalustusta. Puistoon rakennetaan uusi diagonaalinen käytävä, joka johtaa Vaskomäelle. Kasvillisuutta täydennetään istuttamalla puita ja pensaita. Puistoon on mahdollista sijoittaa myös taidetta. Klaukkalan puistosuunnitelmia esiteltiin yleisölle 11. syyskuuta. Suunnitelmiin voi jättää lausuntoja lokakuun loppuun saakka. Yhteenvedon pohjalta käynnistetään puistojen rakennussuunnittelu, jota tehdään talven aikana. Puistoille on varattu rakentamismäärärahaa vuodelle 2009, kertoo kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen. Puistojen yleissuunnitelman ovat laatineet maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n maisema-arkkitehdit Yrjö Ala-Heikkilä ja Niina Alapeteri. Leena Valkonen Vaskomäen puistosta suunnitellaan korkeatasoista ulkoilu- ja virkistysaluetta. 5

6 Palvelustrategia määrittää kunnan palvelujen järjestämistä Kunnan ensimmäinen palvelustrategia on valmistunut luonnosvaiheeseensa. Vuodelle 2016 ulottuvassa strategiassa luodaan linjaa sille, miten kunnan palveluja järjestetään tulevaisuudessa. Syyskuun aikana palvelustrategiasta on koottu lausuntoja ja valtuuston käsittelyyn esitys on tulossa lokakuussa. Palvelustrategiayö käynnistettiin talvella 2006, jolloin hallintokunnat vastasivat osa-alueittain annettuihin tehtäviin. Kysymyksillä kartoitettiin kunnan palvelujen nykyinen tuottamistapa, tarkasteltiin tarpeiden muutosta mm. väestöennusteen avulla, hahmotettiin erilaisia palvelujen tuotantovaihtoehtoja ja esitettiin kunnan resursseihin sopeutettu kehittämis- ja tuotantotaparatkaisu kymmeneksi vuodeksi, kertoo strategian koostamisesta vastannut hallintojohtaja Jukka Anttila. - Luonnos on linjaava ja suuntaa antava sekä kansalaiskeskustelua herättävä, koska kymmeneen vuoteen mahtuu paljon valintoja. Sen pitäisi kertoa eri tahoille näkyvissä olevat muutokset ja painotukset. Mielenkiintoinen on palvelualuekohtainen taulukko siitä, kasvaako tulevaisuudessa kunnan oma tuotanto, ostopalvelut, kuntayhteistyö, järjestöjen osuus vai vapaaehtoistyö. - Palvelustrategian punaisena lankana on kunnan toimintojen hoito niin, että nykyinen palvelutaso pystyttäisiin säilyttämään, hillitään kunnan menojen ja henkilökuntamäärän kasvua. Järjestöjen toiminta, omaishoito ja vapaaehtoistyö ovat Palvelukodin osasto kahden henkilökuntaa. yhä merkittävämpiä, jotta verorasitus ei kohoa liikaa. Strategialuonnoksen mukaan kunta tuottaa edelleen valtaosan palveluista. - Ostopalvelujen käyttöä lisätään vähitellen täydentämään kunnan tuotantoa, mikäli yksityinen tarjonta osoittautuu taloudellisesti perustelluksi. Kunta ja yksityinen toimivat kumppaneina. Henkilökunnan osaamisen monipuolistaminen, esimiesten taito organisoida ja johtaa sekä työnantajan kilpailukyky ovat keskeisiä asioita julkisten palvelujen turvaamisessa väestölle terveen talouden kunnassa, Jukka Anttila summaa. Myös muut Kuuma-kunnat laativat oman palvelustrategiansa ja ne sovitellaan yhteen Kuuman palvelustrategiaksi. Leena Valkonen Nurmijärven palvelutarvemuutokset Palvelustrategialuonnoksessa on selvitetty mm. palvelutarvemuutoksia kunnassa. Suurimmat muutokset kunnan palvelutarpeessa vuoteen 2016 aiheutuvat väestön kasvusta ja ikärakennemuutoksista. Nurmijärvi pääkaupunkiseudun kasvukuntana houkuttelee erityisesti lapsiperheitä asukkaikseen. Tämä näkyy mm. pientalotonttien jatkuvana tarpeena. Vastaavasti monien kuntalaisten siirtyminen eläkeikään tuo muutoksia palvelutarpeisiin. Nurmijärven väestömäärä kasvaa noin 20 % vuoteen Nopeammin kasvavat ikäryhmät ovat yli 75-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Huomionarvoista on, että kaikki ikäryhmät kasvavat vähintään noin 10 % kymmenessä vuodessa. Terveyspalvelualueella palvelutarpeet kasvavat kokonaisvaltaisesti keskimäärin 20 %. Erityisesti vanhustenhuoltoon ja laitoshoitoon tarvitaan panostusta. Sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy päivähoidon lisäksi avopalveluissa ja ennalta ehkäisevässä työssä. Valtakunnallisissakin tilastoissa esiintyvä lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvu näkyy myös Nurmijärvellä. Strategian mukaan panostus ennaltaehkäisyyn on välttämätöntä, kun pyritään ehkäisemään erilaisten laitossijoitusten määrää. Vuoteen 2016 mennessä Nurmijärven oppilasmäärät kasvavat noin 20 %. Tämä merkitsee lisää tilantarvetta, hankintoja ja kunnossapitoa. Liikuntapaikkojen tarpeen on arvioitu kasvavan noin 10 %. Väestönkasvu lisää myös kirjastopalvelujen käyttöä. Kunnan kasvu tuo paineita myös liikenteen organisointiin. Kuntalaisten tyytymättömyys on kasvanut joukkoliikenteen ja autoilijan olojen osalta. Kiitosta saa teiden ja katujen hoito. Kuntalaisten tyytyväisyyttä on mitattu Efeko Oy:ltä tilatussa tutkimuksessa, joka viimeksi toteutettiin v Tutkimusta on käytetty osaltaan pohjana palvelustrategian laadinnassa. Kunnan vahvuuksia. Väestörakenteen muutoksista huolimatta Nurmijärven ikärakenne on terve. Vanhusten suhteellista määrää tasapainottaa myös lasten ja nuorten määrän kasvu. Lisäksi kunnassa pysyy ja kuntaan muuttaa työikäistä väestöä. Nurmijärvi sijaitsee kasvavalla talousalueella Helsingin seudulla ja tarjoaa yrityksille liikenteellisesti hyvän sijaintipaikan. Kunta kiinnostaa yrityksiä ja tulevaisuudessa yritysten määrän odotetaan kasvavan huomattavasti. Nämä tuovat mukanaan työpaikkoja, kunnan työllisyystilanne on hyvä. Palvelutarpeisiin vastaaminen. Palvelustrategialuonnoksessa on hahmotettu myös keinoja, joilla lisätyövoiman tarvetta kunnassa voitaisiin vähentää. Yksi keino on hankkia yksityisiä ostopalveluja korvaamaan ja täydentämään kunnan palvelutuotantoa. Kunnan strategiassa on painotettu kuntalaisten itsepalvelun ja omavastuullisuuden lisäämistä. Sähköinen asiointi, jossa kuntalainen itse hoitaa joitain työvaiheita tietotekniikkaa hyödyntämällä vähentää lisätyövoiman tarvetta. Myös vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen toiminnan tukeminen sekä vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö eri toimijoiden kesken voivat korvata kunnan toimintaa joiltain osin. 6

7 Matka voi olla lunki lukuhetki, täysillä sooloilua, sivistävää selailua tai satunnaista surffailua. Nurmijärvi-lipulla. /nurmijarvi-lippu Viihtyisyys ja turvallisuus nostavat asuinalueen arvoa. Kesäisin Enkun Lampi on suosittu uinti- ja virkistyspaikka. Mäntysalo Seura 35-vuotias Klaukkalassa toimiva Mäntysalo Seura vietti 35-vuotisjuhliaan syyskuussa. Seura on yksi vanhimpia ja aktiivisimpia asukasyhdistyksiä Nurmijärvellä. Mäntysalo Seura on ollut aktiivinen seura, jolla on ollut merkittävä tehtävä vaikuttaa Mäntysalon alueen kehittämiseen entistä viihtyisämmäksi asuinalueeksi. Se, että saa uuden kasvavan asuinalueen asukkaat toimimaan yhdessä omaan elinympäristönsä edistämiseksi on suuri haaste ja kunnioitettava sekä kiitokset ansaitseva asia, totesi kunnanjohtaja Kimmo Behm juhlapuheessaan. Nurmijärven kunta on 35 vuoden aikana kasvanut yli asukkaalla. Klaukkalassa oli 35 vuotta sitten runsaat asukasta, joten väestönkasvu on tänä aikana ollut noin asukasta. Mäntysalon asukasluku oli viime vuoden lopussa melko tarkalleen sama kuin koko Klaukkalan väkiluku 35 vuotta sitten eli 4018 henkeä. Kunnanjohtaja Behm painotti puheessaan, että Mäntysalo Seura on hyvä esimerkki mm. siitä, miten asukasyhdistys on ollut mukana tukemassa kunnan palvelutuotantoa. Seuran toiminta on ollut sitä yhteisöllisyyden turvaverkon rakentamista, jota tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Seuran edustaja on ollut mukana myös koko Klaukkalan alueen kehittämishankkeen ohjausryhmässä vaikuttamassa ja tuomassa näkemyksiä tuleviin kehittämishankkeisiin. Alueen asukkaiden viihtyisyyden kannalta suuria ja tärkeitä tekoja ovat olleet mm. Korppoon kerhotalon hankinta ja kunnostus sekä hallinta. Viime vuosien asuinympäristön siistimistalkoot, joista merkittävin hanke on Enkun lammen kunnostus, on upea ympäristöteko, joka samalla tukee kuntastrategian mukaista toimintaa. Tunnetko kuntastrategian ja vision? Kuntavisio ja strategia ohjaavat kunnan toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Nurmijärvellä on nyt työskennelty vuosi uuden kuntastrategian ja vuodelle 2015 asetetun vision mukaisesti. Strategiatyö on jatkuvaa ja sillä pyritään yhdensuuntaistamaan näkemyksiä kunnan kehittämislinjoista. Vision sanat sisältävät merkittäviä valintoja. Visio: Nurmijärvi vastuullisten ihmisten elinvoimainen kunta pääkaupunkiseudulla - Vastuullisten ihmisten viestii, että palvelujen tuottamisessa korostetaan yksilön omavastuuta ja yhteisöllisyyttä sekä kunnan vastuullisuutta tehokkaasta toiminnasta. - Elinvoimainen viittaa siihen, että Nurmijärven elinkeinoelämä on vireää, kunnan kehittäminen on aktiivista ja tavoitteellista. Elinvoiman nähdään perustuvan yhteisöllisyyteen. - Kunta pääkaupunkiseudulla - kertoo Nurmijärven erinomaisesta sijainnista, innovatiivisesta ja verkostomaisen kasvualustasta, joka kunnalla on tarjota elinkeinoelämälle sekä Nurmijärven roolista aktiivisena yhteistyökumppanina laajenevalla pääkaupunkiseudulla. - viittaa Nurmijärven kykyyn tarjota monipuolisia, viihtyisiä ja turvallisia asumisratkaisuja osana laajenevaa pääkaupunkiseutua. Nurmijärvellä on helppoa elää eriikäisenä henkisesti ja fyysisesti tasapainoista elämää. Nurmijärvi kunnioittaa perinteitään ja maaseutumaisuuttaan. Mäntysalossa yhteisöllistä toimintaa Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen kokoaa ainakin Mäntysalossa alueen asukkaita yhteen. Asukastoiminnan moottorina on toiminut jo 35 vuoden ajan Mäntysalon Seura, joka perustettiin lisäämään asuinalueen ja sen ympäristön asukkaiden viihtyvyyttä. Yhdessä tekemisestä on hyvä esimerkki keskellä kylää sijaitseva vehmas keidas, Enkun Lampi, jota seura hoitaa ja kunnostaa tal-koilla. Seuran alkuperäinen toiminta-ajatus on vain vahvistunut, sillä muutaman talon pienestä yhteisöstä on vuosikymmenien aikana kehittynyt lähes 400 talouden viihtyisä ja kylämäinen asuinalue. Mäntysaloon halutaan asumaan tänne ei jouduta. Valtaosa uusista muuttajista on lapsiperheitä, kertoo seuran puheenjohtaja Rauni Koivukangas. Asukasmäärän kasvu ja sitä kautta Mäntysalon laajentuminen tuovat seuralle uudentyyppisiä haasteita. Näitä ovat muun muassa vaikuttaminen kuntapalvelujen kehittämiseen. Mäntysalon Seura tekikin syyskuussa seuran 35-vuotisjuhlassa kuntalaisaloitteen nuorisotilan saamiseksi Haikalan koulun laajennuksen yhteyteen. Budjettiehdotuksessa Haikalan koulun laajennus on ajoitettu vuosille

8 Kohti uutta koulua Erityisopetus saa käyttöönsä uudet tilat marraskuussa, kun Kivenpuiston koulun uudisrakennus valmistuu. Uusien tilojen myötä uudistetaan myös opetuksen sisältöä, sanoo rehtori Katrina Räisänen-Sondermann. Tavoitteena on, että Kivenpuiston koulu voi toimia erityisopetuksen osaamiskeskuksena paitsi nurmijärveläisille myös alueellisesti lähikunnille. Kivenpuiston koulussa annetaan erityisopetusta kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioon ottaen ja toteutetaan vuosiluokkaperiaatetta mukaillen. Opetuksen järjestämistä koskeva henkilökohtainen suunnitelma (HOJKS) laaditaan yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa huomioiden tarvittavat apuväline- ja avustajapalvelut. Lukuvuonna uutena luokkamuotona aloittanut starttiluokka on suunniteltu oppilaille, jotka tarvitsevat lisäaikaa astuakseen koulumaailmaan. Starttiluokalla valmennetaan tulevaan koulunkäyntiin ja noudatetaan yleisopetussuunnitelmaa. Varsinaisia erityisluokkia koulussa on yhdeksän. Näistä neljä perusopetusryhmää on kooltaan 6-8 oppilasta. Oppilailla on lievä tai keskivaikea kehitysvamma ja heillä kaikilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus. Oppimisvaikeuksisten lasten erityisluokkia on viisi ja näillä luokilla opiskellaan osin yksilöllisen, mutta myös osin yleisen oppimäärän mukaan. Luokkien oppilasmäärä on enintään 10. Kivenpuistossa on myös mahdollisuus olla tuki- tai kokeilujaksolla. Rehtori Katrina Räisänen-Sondermann toivoo, että Kivenpuiston koulun kynnys olisi kaikille erityisopetusta tarvitseville mahdollisimman matalalla. 8 Kivenpuiston koulu TyVa-koulutus AVa-koulutus Ammatilliset erityislinjat, ammattioppilaitosten yleislinjat, joustava haku Toimintakeskukset Paluu tukijaksolta omaan luokkaan a) yleisopetukseen b) muuhun luokkamuotoiseen erityisopetukseen Toiminta-alueisiin 9 8 Luokkamuotoinen perustuva 7 erityisopetus opetus * yksilölliset * yksilölliset oppimäärät oppimäärät Toiminta-alueisiin Luokkamuotoinen perustuva 2 erityisopetus opetus * yksilölliset 1 * yksilölliset / oppimäärät osin yleiset oppimäärät EA2 EA1 Koulun tavoitteena on tukea oppilaan tervettä itsetunnon kasvua sekä auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa. Haluamme ohjata oppilasta suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Koulun tavoitteena on myös tukea oppilasta yksilöllisesti. Opetus Moniammatillinen yhteistyö Tukijakso 6-12 kk a) opiskelu yleisten oppimäärien mukaan b) tukijaksolta mahdollisuus siirtyä myös Kivenpuiston varsinaiseksi oppilaaksi Pidennetyn oppivelvollisuuden lapset Kivenpuistoon Kivenpuistosta resurssikeskus. Rehtori Katrina Räisänen-Sondermann on nurmijärveläisenä uusi, hän aloitti Kivenpuiston koulun rehtorina vuosi sitten elokuussa. Kokemusta erityisopetuksesta hänellä on lähes parinkymmenen vuoden ajalta. Tampereelta Nurmijärvelle muuttanut Räisänen-Sondermann on innostunut hyödyntämään aiempia työkokemuksiaan ja luomaan uutta sisältöä erityisopetukseen. Kaksikielisenä, suomi ja saksa, häntä kiinnostaa mm. vieraan kielen erityisopetus ja sen kehittäminen. Kivenpuiston kouluun on tänä syksynä tullut kansainvälisen Comenius-projektin myötä saksalainen apulaisopettaja Carina Koch, jonka kautta oppilaat saavat tuntumaa kansainvälisyyteen ja vieraan kielen käyttöön. Kohti uutta koulua -ajatus toteutuu aivan konkreettisestikin uusien tilojen myötä, mutta taustalla on laajempi ajatus siitä, että Kivenpuiston koulu voisi toimia erityisopetuksen osaamiskeskuksena, Katrina Räisänen-Sondermann kertoo. Me perustamme kouluumme mm. infopisteen, johon kokoamme erityisopetusta käsittelevää materiaalia ja kirjallisuutta. Henkilökuntamme vastaa mielellään aiheeseen liittyviin kysymyksiin, järjestämme tarvittaessa myös koulutusta ja infotilaisuuksia. Suunnitelmissa on, että tuo resurssikeskus voisi olla täydessä toiminnassa lukuvuodesta lukien. Kivenpuiston uuden koulurakennuksen tiloja viimeistellään parhaillaan. Syksy on ollut rakennusprojektin myötä rehtorille kiireinen. Olemme kyllä aivan innoissamme, sillä uusi koulu on suunniteltu juuri erityisopetuksen tarpeisiin. Rakennukseen tulee 12 perusopetustilaa sekä yhteisiä tiloja. Päiväkoti Aleksille on varattu omat tilat. Meillä on tällä hetkellä 81 oppilasta, uusi koulurakennus on suunniteltu 120 oppilaalle. Erityisopetuksen tarve on kaiken aikaa kasvavaa. Rakennuksessa on tilaa k-m2 ja sen rakentamiskustannukset ovat noin 5,6 miljoonaa euroa. Leena Valkonen Ensin oli unelma lapsesta, joka täyttäisi kaikkien odotukset. Vuodet vierivät, lapsi varttui, unelmakin muuttui. Odotukset siitä, että lapsi saisi kasvaa ammattinsa osaavien, heistä huolta kantavien aikuisten kanssa, vahvistui. On suuri lahja elää ja toimia rehtorina tällaisten unelmien, näiden lasten ja aikuisten keskellä. Mitä jäi alun odotuksista jäljelle? Unelma siitä, että uusi koulu saisi jotakin, jolla tämä kaikki luovuus voitaisiin kutoa kankaaksi, ripustaa esille kaiken maailman katsottavaksi. Sillä eikö jokainen lapsi ole ainakin yhden unelman arvoinen? Katrina Räisänen-Sondermann Kivenpuiston koulun rehtori

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA

KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2005 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA PERHEIDEN ASIOISSA KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA LIIKKEELLE: EKOVIESTI: pääkirjoitus KIMMO BEHM KUNNANJOHTAJA

Lisätiedot

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2 0 1 0 Keskustan ilme muuttuu Kirkonkylällä sivu 3 Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 Aleksis Kivi -viikko sivu 6-7 Pääkirjoitus Heijastimet

Lisätiedot

NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A

NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Noin 500 vauvaa sai asukasluku-t-paidan sivu 8 1 2012 Taaborin kesä yllättää sivut 22 25 Liiku Nurmijärvellä sivut 28 30 sivu 4 Hyvä sijainti

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 0 9 Kaavoituskatsaus 2009 Maaseudun vesihuoltoa kehitetään Uudet kunnan luottamushenkilöt 2009-2012 Tehoa sijaisvälitykseen ja rekrytointiin 9-16

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 1 0 Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6 Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11 Pääkirjoitus Nurmijärvi lukuina

Lisätiedot

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita pääkirjoitus Vauhtia ja vaarallisia tilanteita OOtsikon ensimmäisen osan voi sanoa pitävän paikkansa, kun seuraa tilannetta, mihin hallituksen keväällä käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus lausuntokierroksineen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä. Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista

JÄRVENPÄÄ. Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä. Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2013 Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä s. 3 Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista s. 6 Poimi talteen

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3

Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 0 9 Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3 Kunta suunnittelee uusia palvelulinjoja Sampo-liikenteen

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Julkinen tiedote NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Karvakuonot vapaaehtoistyössä kirjastoissa sivu 9 1 2014 Rakennusvalvonta palvelee sivut 3 4 Roskille ja jätteille kyytiä sivut

Lisätiedot

Nurmijärvi Nurmijärven kunta tiedottaa Numero 1 talvi 2004 Kunnan rakennusinvestoinnit v.2004 s. 3 Esteetön Nurmijärvi kaikille s. 4 Pelastuslaitoksen palvelualue laajeni s. 5 Esittelyvuorossa Nuorisolautakunta

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Pornaisten Sanomat 2012

Pornaisten Sanomat 2012 Pornaisten Sanomat 2012 Pornainen 2013-2016 Pornaisten Demarit Kuntavaalit Vain äänestämällä vaikutat kotikuntasi kehitykseen Vaalipäivä sunnuntai 28.10.12 Ennakkoäänestys 17-23.10.2012 Kotikuntamme Markku

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 3.1.2014 www.lappeenranta.fi In English, p. 16 s. 14 Kaupunki hakee nuoria pr-lähettiläiksi Uimari Vilma Ruotsalainen tähtää Rion olympialaisiin. s. 9 12 Kaavoituskatsaus

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

Kadonneen aarteen metsästystä Lapset rakastavat aarteenetsintää. Monilla synttärikutsuilla

Kadonneen aarteen metsästystä Lapset rakastavat aarteenetsintää. Monilla synttärikutsuilla 2 Pääkirjoitus Kadonneen aarteen metsästystä Lapset rakastavat aarteenetsintää. Monilla synttärikutsuilla se on tehty ja nähty, ja yhä uudelleen se tempaa lapset mukaan seikkailuun. Hankalatkaan tehtävät

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

Nyt mennään! Nurmijärven joukkoliikenneliite sivut 9 12

Nyt mennään! Nurmijärven joukkoliikenneliite sivut 9 12 N U R M I J Ä RV I N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Sivu 3 Aleksia ruokapalvelut suosii kotimaisia ruoka-aineita. Sivut 6 7 Sivut Aleksis Kivi -viikko 9. 16.10. Sivu 17 Sivu HELMI sähköinen

Lisätiedot

Mitä ihanan vihreetä meille?

Mitä ihanan vihreetä meille? E L I N V O I M A I N E N K U LT T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti kevät 2008 Polvipolun kuntosalissa ikäihmisten kunto kohenee ja mieli virkistyy Sivu 5 Mitä ihanan vihreetä meille? Järvenpäässä

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Liikkeelle-lehti 1/2010

Liikkeelle-lehti 1/2010 Liikuntapalvelut Liikkeell 1/2010 TEEMANA TERVEYSLIIKUNTA Liikkeelle-lehti 1/2010 www.nurmijarvi.fi/liikunta Antiliikkujasta terveysliikkujaksi Nurmijärven liikuntalautakunnan jäsen Juha Juuso Kolehmainen

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Kuntalaisten arkiturvallisuus Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot