Nettimaunulan yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nettimaunulan yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia"

Transkriptio

1 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 1 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia Kysely oli liitetty n yhteisöverkkoon niin, että ensimmäistä kertaa kirjautuessaan käyttäjä sai automaattisesti eteensä kyselylomakkeen täytettyään Omat tiedot sivun henkilötiedot. Kyselylomake säilyi linkkinä Omat tiedot sivulla niin kauan kunnes siihen vastattiin. Lomake oli mahdollista sivuuttaa vastaamatta klikkaamalla asiasta ilmoittavaa linkkiä. Onneksi varsin monet kuitenkin lomakkeen täyttivät joskaan kaikki eivät kovin huolellisesti ja "oikein". Tästä kertoi mm. vuonna 1900 syntyneiden suuri määrä (10 %!). Ns. oletusarvot saattoivat jäädä vastauksiksi, jos vastaaja halusi vain päästä lomakkeesta eroon. Vastauksia kertyi tammikuussa 2003 listattuun otokseen kaiken kaikkiaan 610 kpl. Kyselylomake perustui Sitran muilla OSKU alueilla käyttämään käyttäjäkyselylomakkeeseen, mutta siihen tehtiin joitakin muutoksia, jotta se soveltuisi paremmin an. Mm. internetyhteyksiä ja netin käyttöä yleensä kyseltiin tarkemmin. Varsinaisesti kyselyssä ei kysytty itse yhteisöverkon käyttöön yms. liittyviä asioita, sillä tästä aiheesta oli tarkoitus tehdä myöhemmin oma kyselynsä. Sitä ei projektiaikana ehditty tehdä, mutta toisaalta Sitra teetätti nettikyselyn kansalaisverkkojen sisällöistä, käytettävyydestä ja toiminnallisuudesta keväällä 2002 kaikissa OSKU alueiden kansalaisverkoissa, myös Maunulassa. Näitä tuloksia vielä odottelemme tätä kirjoittaessa. Huom. Lomake tehtiin aikamoisessa kiireessä, ja pian huomattiin, että erityisesti useiden vaihtoehtojen merkitseminen kysymyksissä, joissa tämä sallittiin, oli liian vaikeaa. Tällöin piti painaa ctrlpainiketta yhtäaikaa hiiren klikkauksen kanssa. Aluksi monivalintavastausten kohdalla ei ollut edes ohjetta ko. asiasta, vaan lomakkeen tehnyt koodari piti asiaa tyypillisesti itsestään selvänä, "kaikkihan tietävät että ctrl + klikkaus mahdollistaa monivalinnan...!!" Pikaisesti lisäsimme ohjeen jokaisen tällaisen kysymyksen kohdalle, mutta ilmiselvästi varsinkin loppupään kysymyksistä kävi ilmi, että ihmiset eivät osanneet valita useita vaihtoehtoja vaan tiedostoon tallentui usein vain yksi vastaus per vastaaja. Seuraavia asioita kysyttiin (* = Sitran lomakkeesta poikkeavat vastausvaihtoehdot ja kysymykset): Kysymykset Sukupuoli Syntymävuosi Äidinkieli Kotikunta Kansalaisuus, jos ei suomi Syntymävuosi Koulutus Valmiit vaihtoehdot tai vastauslaatikko Nainen Mies Suomi Svenska English, mikä? En vielä koulussa Käyn peruskoulua Käyn lukiota Peruskoulu/Kansakoulu Ammattikoulu/Kurssi Ylioppilas/lukio Opisto/koulutason tutkinto Ammattikorkeakoulu/Alempikorkeakoulututkinto Korkeakoulu(Yliopisto

2 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 2 Ammattiasema tällä hetkellä Nykyinen työnantaja Siviilisääty Nykyinen asumismuoto Kuinka monta henkeä asuu taloudessasi Alle kouluikäinen koululainen tai opiskelija Yrittäjä Työntekijä Toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Työtön/lomautettu Maatalousyrittäjä Kotiäiti/isä Eläkelainen oma tai perheen yritys yritys kunta/kuntayhtymä valtio/ muu julkinen Kunnan yhtiö/ liikelaitos Järjestö/yhdistys tms. Ei työelämässä naimatoan avoliitossa avioliitossa eronnut leski omistusasunto vuokraasuntoa työsuhdeasunto muu asumismuoto Mistä kuulit ensimmäisen kerran n yhteisöverkosta?* luin paikallislehdestä sain asiasta tiedottavan kirjeen* ystäväni kertoi Maunulan kotisivuilta* naapuri/ystävä kertoi* työtoverilta opettajalta yhdistyksen/ järjestön kokouksessa tiedotustilaisuudessa* Mediapajassa henkilökunnalta* muualta Missä kirjaudut verkkoon useimmiten? * Kotona työpaikalla Mediapajalla* Saunabaarissa* Kirjastossa* Koulussa alla

3 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 3 Miksi rekisteröidyit verkkoon? (useita vaihtoehtoja)* Uteliaisuuttani Selainpohjaisen sähköpostiliittymän takia Keskustelujen takia Pysyäkseni perillä paikallisista asioista Käyttääkseni hyväksi järjestelmän intranetominaisuuksia ta? Onko kotonasi tietokone? Onko kotonasi internetyhteys/millainen* On Ei Ei ole internetyhteyttä On, ilmainen internetyhteys (MTV3, suomi24 jne.) On, maksullinen yhteys ja modeemi On, maksullinen yhteys ja ISDN On, oma kiinteä ADSLyhteys On, taloyhtiön hankkima ADSLyhteys On, jokin muu yhteystyyppi Aiotko hankkia lähimmän vuoden aikana itsellesi kiinteän internetyhteyden?* Aion En aio Ehkä, riippuu hinnasta Kuinka usein käytät tietokonetta (niin työssä, koulussa kuin kotona)? En ole käyttänyt aikaisemmin Olen joskus kokeillut Käytän satunnaisesti tai harvoin Käytän päivittäin/lähes päivittäin Käytän päivittäin useita tunteja* Osaan käyttää (useita vaihtoehtoja): Kun käytän internettiä (useita vaihtoehtoja):* tekstinkäsittelyohjelmaa internetselainta* sähköpostia jotain kuvankäsittelyohjelmaa taulukkolaskentaa htmleditoria (nettisivujen tekoohjelmaa)* muuta surffailen huvikseni haen työhön/ opiskeluun liittyvää tietoa haen harrastuksiin liittyviä tietoja haen omaan asuinalueeseen liittyvää tietoa katselen videotiedostoja (trailereita ym.) osallistun keskustelupalstoille chattailen seuraan ajankohtaisia uutispalstoja ja verkkolehtiä käytän sähköpostia toimitan omia/yritykseni/ yhteisöni nettisivuja haen netistä ystäviä ja samanhenkisiä

4 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 4 1. Tietoa käyttäjistä Vastaajista naisia oli 4 ja miehiä 55%. Ikäjakaumasta tuli varsin poikkeava muihin OSKU alueisiin nähden, sillä lapsia ja nuoria verkossa oli erityisen vähän. ssa ei suoritettu mitään erityistä invaasiota kouluihin. Oheisesta ikäjakaumataulukosta on jätetty pois kaikki vuodelle 1900 merkityt syntymävuodet, jotta tulos ei olisi vääristynyt (1900 oli lomakkeen oletusarvo, ja jos sitä ei muuttanut, syntymävuodeksi tallentui Näitä vastauksia oli peräti 10 % kaikista % 2000 Ikäjakauma % % % % Naimattomia oli 4, avioliitossa 36 %, avoliitossa 13 %, eronneita 8 %, leskiä. Äidinkieli muu kuin suomi Albania Englanti Heprea Ranska Saame Saksa Sanskriitti Ruotsi Urdu Viro Äidinkieleltään melkein kaikki olivat suomenkielisiä. Kotikunnaksi 83 % oli merkinnyt Helsingin, 13 muun ja 1 ei vastannut.

5 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 5 Asuinmuoto asumismuoto, 4 % Vuokraasunto 36 % Omistusasunto 58 % Ammattikorkeakoulu/ Alempi korkeakoulututkinto 8 % Ammattikoulu/ Kurssi 10 % Työsuhdeasunto Monet jättivät vastaamatta ammattia ja koulutustasoa koskeviin kysymyksiin, mutta joitain suuntaviivoja saatiin. Karkeasti ottaen näyttäisi siltä, että vastanneet olivat hieman paremmin koulutettuja ja asuivat useammin omistusasunnoissa kuin mitä tilanne todellisuudessa Maunulassa on. Mainittakoon, että vaihtoehto "En vielä koulussa" on yliedustettu todennäköisesti siksi, että se oli vaihtoehdoista ensimmäinen ja valmiiksi näkyvissä. Ylioppilas/ lukio 8 % Peruskoulu/ kansakoulu 8 % Koulutus Opisto/ koulutason tutkinto 17 % En vielä koulussa 10 % Käyn peruskoulua Käyn lukiota 3 % Korkeakoulu (Yliopisto) 26 % Vertailun vuoksi mainittakoon, että Helsingin aluetilastojen mukaan vuonna 1999 korkeakoulututkinnon suorittaneita oli Maunulan alueella 14,4 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 9,6 %, keskiasteen tutkinnon suorittaneita 27,9 % ja peruskoulun tai kansakoulun suorittaneita 48,2, %. Vuokraasunnoissa maunulalaisista asui vuonna ,7 %.

6 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 6 Ohessa taulukot vastanneiden ammattiasemasta ja työnantajasta. Työtön/ lomautettu Työntekijä 19 % Ammattiasema Yrittäjä Eläkeläinen 7 % Johtavassa asemassa 9 % Kotiäiti/isä Koululainen tai opiskelija 14 % Toimihenkilö 33 % 6 % Yritys 3 Työnantaja Ei työelämässä 2 Järjestö/ yhdistys 3 % Kunnan yhtiö/ liikelaitos Valtio/ muu julkinen 1 Oma tai perheen yritys 2 Kunta/ kuntayhtymä 9 % 2. Käyttäjät ja Lomakkeessa kysyttiin, kuinka ja mistä vastaaja oli kuullut ensimmäisen kerran n yhteisöverkosta. Vastauksia tutkittiin myös ikäluokittain. Paikallislehden eli Maunulan Sanomien merkitys tiedon leviämisessä alueella on selkeästi merkittävin erityisesti kesikikäisen ja vanhemman väen keskuudessa. Nuorempi polvi sen sijaan sai tiedon ensimmäistä kerta kirjeessä, joka lähetettiin kaikkiin koteihin. Kaiken kaikkiaan vastaajista noin kolmannelle asia tuli ikään kuin "yllätyksenä" eli kirjeenä kotiin. t olivat jo kuulleet asiasta aiemmin.

7 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 7 Työtoverilta Tiedotustilaisuudessa Miten kuuli sta Yhdistyksen/ järjestön Ystäväni kertoi kokouksessa 3 % Luin paikallislehdestä 44 % Sain asiasta tiedottavan kirjeen 34 % Naapuri/ ystävä kertoi alta 6 % Mediapajassa henkilökunnalta Maunulan kotisivuilta 6 % Ylläoleva jakauma ikäluokittain alta Ystäväni Yhdistyksen/ järjestön kokouksessa Työtoverilta Tiedotustilaisuudessa Sain asiasta tiedottavan kirjeen Naapuri/ ystävä kertoi Mediapajassa henkilökunnalta Maunulan kotisivuilta Luin paikallislehdestä Vaihtoehtoa Naapuri/ystävä kertoi ei käytännössä valittu lähes laisinkaan. Vaihtoehto Mediapajan henkilökunta sen sijaan esiintyy jonkin verran, erityisesti ikäluokassa 50luvulla syntyneet. Sellainen tunne onkin, että vanhempi väki tuli mielellään paikan päälle eli Mediapajalle kyselemään projektia koskevia asioita henkilökunnalta.

8 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 8 Kysyttiin myös, missä vastaaja useimmiten kirjautuu an? Kyseessä ovat kaikki vastaajat. Suuri määrä kotona kirjautumisten määrästä selittyy tiedolla, jonka mukaan vastaajista 80 %:lla oli kotonaan tietokone. Mediapaja on suosittu, mutta siellä käytetään nettiä kautta linjan, ei pelkästään yhteisöverkkoon kirjautumiseen. Tästä alhainen käyttöprosentti. Työpaikalla 2 Missä kirjautuu useimmin alla Kirjastossa Saunabaarissa Mediapajalla 6 % Koulussa Kotona 68 % Kysyttiin erikseen, miksi vastaaja päätti kirjautua a. Vaihtoehtoja sai valita useita, mutta selkeimmäksi syiksi vahvistui puhdas uteliaisuus. Useimmat valitsivat vain yhden vaihtoehdon, ehkä johtuen alussa mainitusta monivalintaongelmasta. Miksi kirjautui Käyttääkseni hyväksi järjestelmän Intranetominaisuuksia 16 % Selainpohjaisen sähköpostiliittymän takia 13 % Ei ilmoitettu 1 Keskustelujen takia Pysyäkseni perillä paikallisista asioista 14 % Uteliaisuuttani 40 % Vastauksia tutkittiin myös ikäryhmittäin. Keskiikäiset ja vanhemmat vastaajat (ennen vuotta 1960 syntyneet) kirjasivat tärkeimmäksi syyksi kirjautua an vaihtoehdon "Pysyäkseni perillä paikallisista asioista". Uteliaisuus olikin kaikkien nuorempien yleisin syy. Ohessa esimerkkinä 40luvulla syntyneiden vastaukset. Tässä koosteessa on myös otettu huomioon ko. vastaajien koulutustaso.

9 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia Ei ilmoitettu Keskustelujen takia Uteliaisuuttani Ylioppilas/lukio Peruskoulu/kansakoulu Opisto/koulutason tutkinto Käyn peruskoulua Käyn lukiota Korkeakoulu (Yliopisto) En vielä koulussa Ammattikoulu/Kurssi Ammattikorkeakoulu /Alempi korkeakoulututkinto Kysyttiin, onko vastaajalla kotonaan tietokone. Vastaajista 80 %:lla oli, 13:lla %:lla ei, 7 % jätti vastaamatta. Kysyttiin myös vastaajien kotiinternetyhteyksien määrästä. Kyselyajankohtana Maunulassa oli jo toteutettu useita kiinteitä taloyhtiöverkkoja, se näkyy myös vastauksissa taloyhtiön hankkimana ADSL yhteytenä. Lisäksi kysyttiin, aikooko vastaaja, jolla ei ole nettiyhteyttä, hankkia sellaisen. 47 % vastasi hankkivansa varmasti, 26 % ei, ja loput 27 % hankkii jos hinta on sopiva. Halukkuutta siis löytyy. Internetyhteys On, oma kiinteä ADSLyhteys 16 % On, taloyhtiön hankkima ADSLyhteys 4 % Ei 30 % On, maksullinen yhteys ja modemi 23 % On, maksullinen yhteys ja ISDN 9 % On, jokin muu yhteystyyppi On, ilmainen Internetyhteys (MTV3, suomi24 jne.) 13 % Kysyttiin, kuinka usein vastaajat käyttävät nettiä. Yllättävän suuri osa ilmoitti käyttävänsä nettiä jopa useita tunteja päivässä. Oletettavasti mukaan oli laskettu myös työ tai opiskelupaikalla tapahtuva netin käyttö. Toisaalta vaihtoehto "En ole käyttänyt aiemmin" ei varmaankaan pidä paikkaansa eikä siitä voi vetää pitkälle

10 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 10 vieviä johtopäätöksiä. Maunulassahan käyttäjät eivät pääsääntöisesti kirjautuneet ohjatuissa koulutustilaisuuksissa kuten muilla OSKU alueilla, jolloin vastaajat saattoivat todellakin olla ensimmäistä kertaa tekemisissä internetin kanssa kyselyyn vastatessaan. Osa vastaajista on varmastikin ollut Mediapajalla koulutettuja senioreita, jotka on opetettu kirjautumaan myös an, mutta heitä on vain joitakin kymmeniä tässä otoksessa. Käytän päivittäin useita tunteja 4 Kuinka usein käytän nettiä En ole käyttänyt aikaisemmin 1 Olen joskus kokeillut Käytän satunnaisesti ta harvoin 8 % Käytän päivittäin/ lähes päivittäin 34 % Kysyttiin vastaajan tietoteknisiä taitoja. Huomioon on otettu kaikki 610 vastausta, myös tyhjäksi jätetyt. Sähköpostia ja nettiä osattiin käyttää, mikä ei ollut yllätys. Samoin tekstinkäsittelyohjelma on monille tuttu. Yllättävän moni ilmoitti osaavansa käyttää jotain html editoria. Juuri tämän osaamisen vähyys on ollut ongelmana koko sen ajan, kun esim. Maunulan kotisivuille on etsitty päivittäjiä. Osaa käyttää ohjelmia Ei mainintaa 15,2 Tekstinkäsittelyohjelmaa 73,0 Taulukkolaskentaa 53,3 Kuvankäsittelyohjelmaa 48,5 % Sähköpostia 77,9 HTMLeditoria (nettisivujen tekoohjelmaa) 25,1 Internetselainta 75,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

11 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 11 Miten käytän nettiä ei mainintaa haen netistä ystäviä ja samanhenkisiä toimitan omia/yritykseni/ yhteisöni nettisivuja käytän sähköpostia seuraan ajankohtaisia uutispalstoja ja verkkolehtiä chattailen osallistun keskustelupalstoille katselen videotiedostoja (trailereita ym.) haen omaan asuinalueeseen liittyvää tietoa haen harrastuksiin liittyviä tietoja haen työhön/ opiskeluun liittyvää tietoa surffailen huvikseni 11,0 6,4 11,0 11,8 16,2 12,2 37,7 34,3 55,7 52,5 60,3 70, % Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, mitä palveluja vastaaja käyttää internetissä. Vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja. Ei ollut mitenkään yllättävää, että sähköposti oli suosituin palvelumuoto. Työhön, opiskeluun ja harrastuksiin liittyvän tiedon hakeminen kuulunee jo internetin "peruskäyttöön". Yli puolet tunnustaa reilusti myös surffailevansa huvikseen. Oman asuinalueen asioista oltiin myös kiinnostuneita. Voidaan vetää johtopäätös, että hieman vajaa 3 vastaajista vierailee Maunulan kotisivuilla ainakin silloin tällöin, sillä esim. Helsingin kaupungin omilta sivuilta kaupunginosakohtaisia tietoja ei helposti löydy (eikä sitä usein ole olemassakaan). Netin käyttö mielletään edelleenkin aika yksisuuntaiseksi mediaksi, kaikki eivät selvästi haluakaan toimia "sisällöntuottajina" eli osallistua aktiivisesti keskusteluihin tai luoda sisältöjä. Ystävien haku netistä ja chattailu lienee enemmän nuorison suosimaa toimintaa netissä, ja näiden vastausten vähyys kertoo myös n käyttäjien ikäjakaumasta. n seniorikouluttaja kertoikin, että vanhempi väki arasteli ja kursaili kovasti keskustelupalstoille kirjoittamista vaikka se olisi sitten ollut se oma muutaman hengen suljettu harjoittelupalsta. "Kun ei minulla ole mitään hienoa ja tärkeää asiaa kerrottavana". Toimintakulttuuri tässä suhteessa on nuorilla ja vanhemmalla väellä vielä kovin erityyppinen. HR/

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Yhteenveto Laajakaistapilottikyselystä: ensimmäisen kuukauden kokemukset

Yhteenveto Laajakaistapilottikyselystä: ensimmäisen kuukauden kokemukset Espoo 5.6.00/ Heli Rantanen Yhteenveto Laajakaistapilottikyselystä: ensimmäisen kuukauden kokemukset Kysely jaettiin As.oy Säästölaidan niihin talouksiin, jotka ovat mukana Nettimaunulan laajakaistapilotissa.

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Lasten media baro metri 2013

Lasten media baro metri 2013 Lasten media baro metri 2013 0 8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 Annikka Suoninen Lasten mediabarometri 2013 0 8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 Annikka Suoninen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy Korjattu... Korjaukset on merkitty punaisella. Internet on yhä useammalle

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

Markkinointitutkimus VALO-CD

Markkinointitutkimus VALO-CD Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, 194081 Heikki Kauppinen, 195030 Sisällysluettelo Johdanto...3 1.Tutkimuksen aloitus...4

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot