JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA

2 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7 Muu laitekanta...8 Ohjelmistot...9 Tietoverkot...9 TUKI JA YLLÄPITO...10 KOULUJEMME ERITYISPIIRTEITÄ...10 UUSI KOULU TUO MUUTOKSIA...10 TAVOITETILA TAITOTASO...12 Henkilökunta...12 Oppilaat...12 LAITTEISTO...13 TUKI JA YLLÄPITO...14 TOIMENPITEET TAITOTASO...15 Henkilökunta...15 Oppilaat...15 LAITTEISTO...15 Tietokonelaitteet...15 Ohjelmistot...16 Tietoverkot...16 TUKI JA YLLÄPITO...16 LIITTEET... 17

3 Taustaa Opetusministeriön laatimassa strategiassa [Opetusministeriö: Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia ] kuvataan suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta seuraavasti: Vuoteen 2004 mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta. Menestys perustuu kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää osaamistaan ja käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjainen opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa on vakiintunut. Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa edellytetään, että kaikki oppilaitokset laativat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian vuoteen 2002 mennessä. Tähän strategiaan on koottu tieto- ja viestintätekniikan nykytilanne Juankosken opetustoimessa. Nykytilanteen pohjalta visioidaan lähitulevaisuutta ja asetetaan strategian mukaiset tavoitteet toiminnalle. Strategian yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Juankosken kaupungin asemaa alueen koulutuspaikkana. Tieto- ja viestintätekniikan strategia 3

4 Lähtötilanne Juankosken kaupungissa on kolme taajamaa, missä kussakin on peruskoulun 1-6 luokkien opetusta (ns. ala-aste). Keskustaajamassa on ala-asteen lisäksi peruskoulun 7-9 luokkien opetusta (yläaste) sekä lukio. Juankosken kansalaisopistossa annetaan opetusta n. 100 tuntia vuodessa. Kansalaisopiston opetus tapahtuu yläasteen tiloissa. Paikkakunnalla on kaksi Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän oppilaitosta (Juankoski, Muuruvesi). Taitotaso Henkilökunta Opettajilta kartoitettiin tietoja ja taitoja nelikenttäanalyysilla (liite 3) sekä osaamiskyselyllä (liite 4). Nelikenttäanalyysin mukaan perustaidot ovat hallussa. Eniten toivottiin tietokoneita luokkiin sekä asiantuntevan tukihenkilön läsnäoloa käytännön tilanteisiin. Koulutusta toivottiin perustaitojen (erityisesti sähköposti) lisäksi mm. digitaalisen oppimateriaalin tuottamisesta sekä pedagogisesta opetuskäytöstä. Ongelmia oli tyypillisesti sähköpostiliitteiden kanssa. Moni opettaja koki, että koulutusta ei ole lainkaan (tässä on tarkoitettu ilmeisesti paikallista koululla järjestettävää koulutusta, koska iltaisin on tarjolla yleistä koulutusta mm. kansalaisopiston kautta). Kaikki koulutus koettiin tarpeelliseksi. Osaamiskyselyn mukaan parhaiten opetushallituksen asettamiin tavoitteisiin verrattuna hallittiin Ope.Fi III -taidot ja eniten koulutusta tarvittaisiin Ope.Fi II - taitoihin. Parhaiten hallittiin Internet-selaimen käyttö ja sähköpostin perusominaisuudet (92% / 100%). Kauimpana tavoitteesta olivat Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tuntemus (62% / 100%), Oppimateriaalin tuottamisen periaatteet (20% / 50%) sekä Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset (20% / 50%). Edellä mainittujen kohtien laajahko ilmaisumuoto on saattanut saada jotkut opettajat vastaamaan varovaisesti, vaikka asiaa vastaavat taidot ehkä jossain määrin osattaisiinkin. Oppilaat Peruskoulun 1-6 luokilla tietotekniikan opetus integroituu muuhun opetukseen. Opetusryhmien välillä on suuria eroja, eivätkä kaikki ryhmät tutustu tietotekniikkaan koulussa juuri lainkaan! Vastakohtaisesti jotkut ryhmät opiskelevat laajojen tavoitteiden mukaan, mistä esimerkki alla. 1-2 luokilla Tutustuminen valmisohjelmiin Tietokoneen ja ohjelman avaaminen ja sulkeminen Tekstin kirjoittamista Paintbrush -piirto-ohjelma 3-4 luokilla Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen Tieto- ja viestintätekniikan strategia 4

5 Tekstinkäsittelyohjelman käyttöä Piirto-ohjelman käyttöä Tiedon tallentaminen Tiedon hakua Internetistä Tulostaminen 5-6 luokilla Oppiaineisiin liittyvien valmisohjelmien käyttöä Videokameran ja digitaalikameran käyttöä Skannerin käyttöä Tekstinkäsittely, kuvien liittäminen Tutustuminen Internet :iin Tiedonhaku hakukoneella Verkkokäyttäytyminen PowerPoint (joissakin ryhmissä) Sähköposti Tietokoneen hyödyntäminen seinätöihin Mahdollisuus välituntikäyttöön Yläasteen aloittavilla oppilailla on hyvin erilaiset lähtötaidot tietokoneen käyttämisessä. Pakollisena oppiaineena tietotekniikkaa on yläasteen aikana ainoastaan seitsemännellä luokalla yhden kurssin eli n. 34 tunnin mittainen perehdyttämisjakso. Tietotekniikka on valinnaisaineena, jota voi valita kaksi vuosiviikkotuntia 8. ja 9. luokille. Aikaisemmin käytännössä kaikki valitsivat tietotekniikan, koulukohtaisen opetussuunnitelmauudistuksen (2001) myötä n. 75 % oppilaista valitsee valinnaisaineekseen tietotekniikan. Yläasteen aikana oppilas hankkii ajokorttitutkinnon mukaiset perustaidot mm. tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa sekä tiedonhaussa ja käsittelyssä (Internet). Opintokokonaisuuksien sisältö on tarkemmin: 8 luokalla: NT 4.0 -käyttöjärjestelmän perusteet Näppäimistöharjoittelu (10 -sormi) Internet -peruskurssi (tietoliikenne osa 1) Tietokonelaitteisto ja tietokoneen hankinta Käyttöjärjestelmät Tietokoneen käyttöönotto, tietokoneen käyttö ja tiedonhallinta Tekstinkäsittely (Word) Bitit ja tavut Kuvankäsittely (Paint Shop Pro) Lopputyö 9. luokalla: Mikä on Tietokoneen ajokortti? Tiedonhaku internetistä (tietoliikenne osa 2) Kotisivun tekeminen HTML -kielellä (tietoliikenne osa 3) Tietoturva Tieto- ja viestintätekniikan strategia 5

6 Taulukkolaskenta (Excel) Esitysgrafiikka (PowerPoint), PowerPoint -työ Tietoliikenneverkot (tietoliikenne osa 4) Verkkoasiointi Lukioon tulevilla on yleensä vähintään kohtuulliset tiedot tietokoneen, yleisimpien työkaluohjelmien ja internetin käytöstä. Kaikki lukiossa opetettavat tietotekniikan kurssit ovat soveltavia. Suurin osa oppilaista valitsee ainakin jonkun tietotekniikan kurssin. Tietotekniikan kurssien sisällöt ovat lyhyesti 1. kurssi: perustyökaluohjelmat ja internet 2. kurssi: HTML-kielen perusteet 3. kurssi: Vuorovaikutteisuuden lisääminen kotisivulle Java- ja JavaScript -kielien avulla Lisäksi oppilas voi suorittaa itsenäisesti kurssin, joka sisältää tietotekniikan perusteoriaa ja harjoitustyön kuvankäsittelyohjelmalla Oppilailla on myös mahdollisuus valita Kuopion yliopiston tietotekniikan peruskursseja suoritettavaksi ns. monimuoto-opiskeluna. Juankosken ammattiopisto tarjoaa myös vuosittain tietotekniikan kursseja, joita oppilaat voivat halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan valita. Muillakin kuin ATK-kursseilla käytetään tietokonetta ja Internetiä mm esitelmien ja tutkielmien tekemiseen. Viestinnän kurssit lukiossa Viestintä on Juankosken lukion erityisalaa. Viestinnän kaksi kurssia antavat perustiedot suomalaiseen viestintä- ja mediamaailmaan niin graafisella kuin sähköiselläkin puolella. Tarkoituksena on tarjota viestinnän perustaitoja, joita jokainen tarvitsee elämässä. Samalla analysoidaan eri julkaisuja ja tiedotusvälineitä sekä kannustetaan suhtautumaan kriittisesti mediaan. Valokuvaukseen tutustutaan kahdella kurssilla, joista ensimmäinen on perusvalokuvausta, johon kuuluu kuvaaminen, filmien kehittäminen, kuvien vedostaminen ja valokuvanäyttely. Toisella kurssilla keskitytään digikuvaukseen ja sommitteluun sekä syvennetään valokuvauksen perustietoja. Lukiossa on viikoittain vaihtuva lukiotoimittaja, joka dokumentoi koulun tapahtumat ja tekee myös juttuja tiedotusvälineisiin. Lukiotoimitus tekee nuortensivut paikallislehteen kolmen viikon välein. Sähköisellä puolella toimii Putkiradio, jossa nuoret toimittavat ohjelmaa koulutusradio Kanttiin ja paikallisradioille. Yrityksille ja yhteisöille tehdään esimerkiksi tiedotteita, esitteitä ja lehtiä sekä huolehditaan markkinoinnista. Viestinnän kursseilla annetaan mahdollisuus kehittyä omilla vahvoilla alueilla. Kursseilla opitaan työskentelemään viestintävälineiden kanssa ja tiedetään miten ne toimivat. Tavoitteena on kasvattaa vastuullisia ja kriittisiä median käyttäjiä. Juankosken lukiolla on yhteistyötä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa ja mahdollisuus opintoviikkojen suorittamiseen: Kirjoitusviestintä (2 ov) Johdatus kulttuurien väliseen viestintään (2 ov) Tieto- ja viestintätekniikan strategia 6

7 Improvisaatio (0,5 ov) Tekstistä ilmaisuun (0,5 ov) Laitteisto Tietokonelaitteet Juantehtaan koululla tietokoneet on hajautettu luokkiin. Muilla kouluilla on yksi tietotekniikkaluokka, mihin oppilaskäyttöön tarkoitetut laitteet on keskitetty. Luokassa olevien laitteiden lisäksi yläasteella ja lukiossa on kummassakin yksi erillinen oppilaiden käytössä oleva tietokone. Nelikenttäanalyysissa hyvin monet opettajat (Juantehtaan koulun opettajia lukuun ottamatta) kaipasivat tietokoneita myös tavallisiin luokkiin. Hankintavuosi kuvastaa hyvin tietokonelaitteiden tasoa. Tällä hetkellä käytössä olevat tietokoneet on hankittu taulukon 1 mukaisesti (vuotta 1995 vanhempia ei ole luetteloitu tähän). Yhteensä luetteloituna on 89 tietokonetta Juankosken lukio Juankosken yläaste Muuruveden koulu Säyneisen koulu Juantehtaan koulu Taulukko 1. Työasemakäytössä olevien tietokoneiden hankintavuodet Henkilökunnan (opettajat, koulusihteerit, oppilaanohjaaja) tietokoneet sisältyvät yllä olevaan taulukkoon. Yläasteella oppilasverkon palvelinkäytössä oleva kone ei sisälly taulukkoon, koska sitä ei käytetä työasemana. Hankinnat on esitetty yhteenvetona kuviossa Kuvio 1. Työasemakäytössä olevat tietokoneet hankintavuosittain Tieto- ja viestintätekniikan strategia 7

8 Opetushallitus on asettanut laitemäärätavoitteeksi peruskoulussa 10 oppilasta konetta kohti ja lukiossa 6 oppilasta konetta kohti. Taulukosta 2 huomataan, että Juankoskella ollaan huomattavasti tavoitteesta jäljessä, esimerkiksi Tampereella ollaan opetushallituksen tavoitteessa [Tampereen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ]. Opettajien käytössä olevat koneet on laskettu tässä hallinnon koneiksi, vaikka niitä käytetäänkin oppimateriaalin valmistamiseen. Ilmaria -kodissa opiskelevat yläasteen oppilaat eivät ole mukana taulukon 2 oppilasmäärässä. Hallinto Opetus Yhteensä Oppilaita Oppilaita / kone Juantehdas ,92 Muuruvesi ,58 Säyneinen ,82 Yläaste ,21 Peruskoulu ,80 Lukio ,24 Yhteensä ,94 Taulukko 2. Opetuksen ja hallinnon käytössä olevat tietokoneet Huomionarvoista on, että Muuruveden ja Säyneisen kouluilla tarvitaan suhteessa muita enemmän tietokoneita, koska esim. Muuruveden 5-6 luokkien opetusryhmä ei mahdu tietotekniikkaluokkaan. Yläasteella on varusteltu vuonna 1997 yksi tietokoneista videoeditointikäyttöön. Laitteiston on ollut erittäin aktiivisessa käytössä Ilmaisutaidon ja Videoeditoinnin kursseilla. Juantehtaan koululla järjestetyn kyselyn mukaan (liite 1) tietokoneita käytettäisiin enemmän, jos sopivia laitteita olisi käytettävissä ja koulutusta olisi tarjolla). Nelikenttäanalyysin mukaan yläasteella ja lukiossa tietotekniikkaluokkiin ei päässyt läheskään aina, kun olisi ollut tarvetta. Juantehtaan koululta puuttuu tietokoneluokka kokonaan. Useat yläasteen opettajat kaipasivat tietokoneita luokkiin, jolloin laitteet olisivat heti käytettävissä. Muu laitekanta Kouluilla on oheislaitteiden suhteen melko yhtenäinen varustelu. Muuruvedellä ei ole digitaalikameraa. Juantehtaan koulu Muuruveden koulu Säyneisen koulu Juankosken yläaste skanneri, digitaalikamera, lasertulostin, mustesuihkutulostin (5 kpl), videokamera, dataprojektori dataprojektori, skanneri, mustesuihkutulostin, lasertulostin (2 kpl), kompaktikamera lasertulostin (2 kpl), mustesuihkutulostin (2 kpl), skanneri (2 kpl), digitaalikamera, videokamera, dataprojektori dataprojektori, videokamerat (3 kpl), digitaalikamera, kompaktikamera, Tieto- ja viestintätekniikan strategia 8

9 Juankosken lukio lasertulostimia (5 kpl), mustesuihkutulostin dataprojektori, digitaalikamera, skannerit (2 kpl), lasertulostimet (5 kpl), mustesuihkutulostin, videoneuvottelulaitteisto Ohjelmistot Laitteiden kapasiteetista johtuen myös ohjelmistohankinnat ovat pääosin ajoittuneet vuosiin Perusohjelmiston kuuluvat lähes poikkeuksetta: Käyttöjärjestelmä Windows NT 4.0 Tekstinkäsittely MS-Word Taulukkolaskenta MS-Excel Esitysgrafiikka MS-Powerpoint Internet Internet Explorer Windows NT ei tue USB -väylää, mitä käyttävät monet uudet oheislaitteet (skannerit, kamerat jne.). Yläasteella ja lukiossa piirto-ohjelmana on Paint Shop Pro, ala-asteen kouluilla käytetään pääasiassa käyttöjärjestelmän mukana tulevia piirto-ohjelmia. Alla on lueteltu eri oppiaineiden käyttöön tarkoitetut opetusohjelmat: Juantehtaan koulu Muuruveden koulu Säyneisen koulu Juankosken yläaste Juankosken lukio englanti, saksa, matematiikka (8 kpl), luonnontieto, äidinkieli (14 kpl), EHA -opetus (21 kpl) matematiikka (4 kpl), äidinkieli (5 kpl), englanti (3 kpl), musiikki, historia (1 kpl), luonnontieto CD-ROM (useita), CD-Facta tietosanakirjoja englanti (2 kpl), matematiikka, lukeminen ja kirjoittaminen (4 kpl), musiikki, luonnontiede (4 kpl), kuvankäsittely, tietotekniikka, multimedianteko-ohjelma näppäimistöharjoittelu, englanti, ruotsi, biologia (3 kpl), kemia, fysiikka, matematiikka (3 kpl), multimedianteko-ohjelma, videoeditointiohjelma sivuntaitto-ohjelma, multimediantekoohjelma, englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja kutakin 2 kpl Tietoverkot Kaikilla kouluilla on opetuskäytössä Ethernet -lähiverkko, joiden nopeudet ovat: Juantehtaan koulu 10 Mbps Muuruveden koulu Säyneisen koulu 10 Mbps 10 Mbps Tieto- ja viestintätekniikan strategia 9

10 Juankosken yläaste Juankosken lukio 100 Mbps 10 Mbps Kaikissa lähiverkoissa johdotukset on mitoitettu 100 Mbps:n mukaan. Ala-asteen kouluilla ja lukiolla lähiverkon nopeutta rajoittaa keskittimen nopeus 10 Mbps. Juankosken koulujen (Juantehdas, yläaste, lukio) ja kirjaston välinen yhteysnopeus nostettiin vuoden 2002 alussa 2,3 Mbps :iin. Juankosken keskustaajaman osalta Internet-yhteys on parantunut huomattavasti kuluneen syksyn aikana. Ulkoinen nopeus nostettiin Koillis-Savon kuntien tietohallintostrategiasopimuksen (liite 2) mukaisesti 256 kbps :sta 2048 kbps :iin. Muuruveden koululle saatiin syksyllä 2002 ISDN-yhteyden tilalle kiinteä yhteys (512 kbps). Säyneisen koulu on eriarvoisessa asemassa Internet -yhteyden suhteen, koska siellä joudutaan käyttämään hidasta ja kallista ISDN -linjaa. Kustannukset määräytyvät ISDN:ssä puhelutaksojen mukaisesti. Tuki ja ylläpito Juankosken kaupunki ostaa mikrotukipalvelut yrittäjältä (asiantuntija). Lisäksi jokaiselta koululta on nimetty yksi henkilö mikrotuesta vastaavaksi henkilöksi. Koulujen mikrotukihenkilöt opastavat henkilökuntaa arkipäivän tilanteissa. Käytännössä tehtäviin on kuulunut usein myös lähiverkon ja työasemien ylläpitoa. Pedagogista tukea ei ole erityisemmin järjestetty. Kouluilla toimiville viidelle henkilölle korvataan yhteensä 3,5 tuntia viikossa: Juantehtaan koulu Muuruveden koulu Säyneisen koulu Juankosken yläaste Juankosken lukio 1 h 0,5 h Taulukossa mukana oleva Muuruveden koululla maksettava korvaus ei ole todellinen, koska siinä on mukana virkaehtosopimuksen mukaiset AV-huollon tehtävät. 0 h 1 h 1 h Koulujemme erityispiirteitä Juankosken lukio on viestintäpainotteinen, mitä tuetaan mm. yläasteella monipuolisella kuvataiteen, musiikin ja ilmaisutaidon opetuksella. Lisäksi yläasteella vuosittain järjestettävät videoeditointi- ja romppukurssit antavat teknisiä valmiuksia viestintään. Uusi koulu tuo muutoksia Juankosken keskustaajamaan rakennetaan uutta koulurakennusta (Patroppi), johon tulee sijoittumaan yläasteen, lukion ja kansalaisopiston toiminta. Nykyinen yläasteen rakennus puretaan, joten myös pienryhmäopetuksen oppilaat sekä neljä Juantehtaan koulun luokkaa joutuvat muuttamaan. Syksyllä luokat sekä pienryhmäopetus muuttavat entiseen lukion rakennukseen. 3-6 luokat sijoittuvat nykyiseen Juantehtaan koulun rakennukseen. Oppilasmäärän laskiessa vapautuu luokkatiloja ja ryhmiä muuttaa lukion rakennuksesta Juantehtaan koululle vapautuviin tiloihin. Muutosjärjestelyt aiheuttavat sen, että ala-asteen rakennuksessa ei ole tilaa tietotekniikkaluokkaa varten pit- Tieto- ja viestintätekniikan strategia 10

11 kään aikaan. Tämän hetkisen arvion mukaan 1-6 luokkien oppilaat mahtuvat alaasteen rakennukseen vuonna Tieto- ja viestintätekniikan strategia 11

12 Tavoitetila Tieto- ja viestintätekniikan strategia on omalta osaltaan vaikuttanut paikkakuntamme koulutustarjonnan vetovoimaisuuteen. Viestintätaitojen opetus on vahvistanut Juankoskella asemaansa niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Viestintätaitojen opiskeluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota jo peruskoulun ensimmäisillä luokilla. Taitotaso Henkilökunta Opetushenkilökunnalla on Ope.Fi -vaatimusten mukaiset taidot. Koko sivistystoimen henkilökunnalla on hyvät peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, sähköposti, Internet) sekä erinomainen oman tehtäväalueensa erityisohjelmien osaaminen (esim. opetusohjelmat, hallinnon ohjelmat, koulukuljetukset, taulukkolaskenta, kirjaston ohjelmistot). Oppilaat Tietoteknisen opetuksen sisältö on kirjattu koulujen opetussuunnitelmiin. Ala-asteen kouluilla opetussuunnitelman toteutuminen ja oppilaiden yhtenevät taitotasot on varmistettu oppilaiden ATK-passilla tms. käytännöllä. Yläasteen aikana oppilas pystyy omaksumaan peruskäyttötaidot jatko-opintoja ja työelämää varten. Lukiossa viestinnän osuus on monipuolistunut ja tietoteknisten taitojen merkitys on lisääntynyt. Alla on luettelo taidoista, jotka oppilaan tulisi hallita peruskoulun (ja lukion) jälkeen. 1-2 luokilla Valokuvauskameran käyttö Tutustuminen tietokonelaitteistoon Tutustuminen johonkin valmisohjelmaan 3-4 luokilla Tietokoneen avaaminen ja sulkeminen Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö Oikea työskentelyasento (ergonomia) Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen Tekstinkäsittelyohjelman käyttöä Piirto-ohjelman käyttöä Tiedon tallentaminen ja tulostaminen 5-6 luokilla Videokameran käyttö Tekstinkäsittelyä Tutustuminen Internet :iin Tieto- ja viestintätekniikan strategia 12

13 Tiedonhaku hakukoneella Verkkokäyttäytyminen Sähköposti (webmail, esim. hotmail) Skannerin käyttö 7 luokalla Aikaisemmin opiskeltujen taitojen varmistaminen Näppäilytaito Tekstinkäsittelyn perusteet Internet opiskeluvälineenä 8 luokalla Tiedonhaku Tietokoneen käyttö ja tiedonhallinta Tietokonelaitteisto ja tietokoneen hankinta Tietokoneen käyttöönotto Käyttöjärjestelmät Bitit ja tavut Tekstinkäsittely Kuvankäsittely Tiedonhakutyöt eri oppiaineisiin integroituna Digitaalikameran käyttö 9 luokalla Tiedonhaku internetistä Ohjelmointi (kotisivun tekeminen HTML -kielellä) Tietoturva Taulukkolaskenta Tietokannat Esitysgrafiikka Tietoliikenneverkot Verkkoasiointi Kriittiset tiedonhakutyöt eri oppiaineisiin integroituna Lukiossa Kaikilla tarvitsevilla peruskoulussa annettujen taitojen varmistaminen ja vahvistaminen Kaikki oppilaat ohjataan valitsemaan tarvitsemiaan kursseja Internet -ohjelmointi sen valinneilla Mahdollisuus ATK -ajokorttitutkinnon suorittamiseen Muillakin kuin tietotekniikan kursseilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Laitteisto Laitekantaa ja ohjelmistoja on uusittu koulutoimen suunnitelmien mukaisesti. Vähimmäistavoitteena on Opetushallituksen minimitavoitteet, joiden mukaan 1/5 koneista uusitaan vuosittain. Tieto- ja viestintätekniikan strategia 13

14 Tietotekniikan luokkaopetus ryhmänä on mahdollista myös Juantehtaan koulun uudessa tietotekniikkaluokassa. Yläasteen ja lukion opetusryhmille on mahdollisuus käyttää Juantehtaan koulun luokkaa. Tietoverkkojen yhteysnopeudet ovat laadukkaat ja vastaavat aikakauden tarpeita. Tietotekniset laitteet ovat osa laadukasta oppimisympäristöä ja ovat siten on omalta osaltaan parantaneet toiminnallisuutta, opetuksen laatua ja mm. lukion vetovoimaisuutta. Tuki ja ylläpito Koko opetustoimen henkilökunta on teknisen tuen piirissä. Jokaisella koululla on mikrotuen yhdyshenkilö. Opettajat voivat saada työpaikallaan tietoteknistä ja pedagogista tukea, laitetuki hankitaan ensisijaisesti koulun ulkopuoliselta taholta. Tieto- ja viestintätekniikan strategia 14

15 Toimenpiteet Taitotaso Henkilökunta Opettajille tehdyistä kyselyistä voidaan yhteenvetona todeta, että koulutustarvetta ja halukkuutta on erityisesti sähköpostin tehokäyttöön (liitetiedostot) sekä oman alan opetusohjelmiin. Omiin ongelmatilanteisiin toivottiin henkilökohtaista opastusta. Koulutusta toivottiin myös teknisiin viestintätaitoihin (kuvankäsittely, oppimateriaalin tuottaminen, videoeditointi) sekä mikrotukitehtäviin. Lisäksi toivottiin opastusta teknisten laitteiden käytössä, mikä parhaiten tapahtunee työn ohessa esim. lähituki- ja AV-vastaavan henkilön opastuksella. Osa koulutuksesta voitaneen tarjota erillisinä kursseina paikkakunnalla tai lähikuntien yhteisenä koulutuksena, mutta opettajien toive lähituen saatavuudesta on otettava huomioon. Oppilaat Ala-asteen kouluilla otetaan käyttöön seurantakortti, johon voidaan merkitä hankitut taidot. Seurantakortilla varmistetaan kokonaisuuden hallinta, vaikka opettaja välillä vaihtuisi. Yläasteella opetetaan Tietokoneen ajokortti -vaatimusten mukaisesti, kurssien sisältöä pidetään ajan tasalla. Seitsemännen luokan perehdyttämisjaksoa laajennetaan opetussuunnitelman mahdollisuuksien puitteissa. Lukiossa oppilaat pyritään ohjaamaan valitsemaan tarvitsemiaan kursseja erityisesti 1. kurssia, jolla varmistetaan usealta paikkakunnalta tulleiden oppilaiden taidot. Lukion viestintäpainotteisuus näkyy tietotekniikan ja viestinnän kurssitarjonnassa. Peruskurssin lisäksi opetetaan Internet -ohjelmointia. Laitteisto Tietokonelaitteet Tulevina vuosina pidetään kiinni opetushallituksen tavoitetasosta, eli 1/5 tietokoneista uusitaan vuosittain. Tämä voidaan toteuttaa Juankosken opetustoimessa neljän vuoden syklillä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 1. Juankosken lukio 2. Juankosken yläaste 3. Juantehtaan koulu 4. Muuruveden koulu ja Säyneisen koulu Toimintakuntoiset vanhat tietokoneet sijoitetaan luokkiin sekä opettajien käyttöön. Juankosken kaupungin investointisuunnitelman mukaan yläasteelle ja lukiolle hankitaan tietokoneet vuonna Uuteen kouluun tulee yksi tietotekniikkaluokka (16 oppilaalle), tiedonhakutila (12 työpistettä) sekä videoeditointikone vahtimestarin tilaan. Tällöin tietokonemäärä olisi yläasteen vanhojen (n. 16 toimintakuntoista oppilaskonetta) ja uusien tietokoneiden (28 kpl) kanssa jo melko lähellä opetushallituksen suositusta. Lukiolla olevat tietokoneet (n. 13 toimintakuntois- Tieto- ja viestintätekniikan strategia 15

16 ta oppilaskonetta) jätetään Juantehtaan koulun käyttöön entiseen "lukion" rakennukseen. Arvioitu tilanne vuonna 2003 on esitetty taulukossa 3. Hallinto Opetus Yhteensä Oppilaita Oppilaita / kone Juantehdas ,95 Muuruvesi ,83 Säyneinen ,18 Yläaste ,16 Peruskoulu ,53 Lukio ,24 Yhteensä ,26 Taulukko 3. Arvio tietokoneiden määrästä vuonna 2003 Yläaste-lukion tietokoneita hankittaessa selvitetään kannettavien soveltuvuus tiedonhakutilaan. Koska kaikkiin yläaste-lukion luokkiin ei todennäköisesti ole mahdollista ostaa tietokoneita, hankitaan edellisen lisäksi luokissa tapahtuvaa opetuskäyttöä varten kannettavia tietokoneita. "Lukion rakennukseen" jäävät vanhat tietokoneet ovat jo huonokuntoisia, ja niiden toiminta on epävarmaa. Koska Juantehtaan koulun rakennuksessa ei ole tilaa varsinaiselle tietotekniikkaluokalle, pyritään käyttö järjestämään langattoman verkon avulla. Tällöin koneet ovat siirrettävissä joustavasti tarpeen mukaan. Langattoman verkon (WLAN) tukiaseman hintaluokka on strategian laatimishetkellä 500. Verkkokortti maksaa / työasema. Langattoman verkon maksiminopeus on tällä hetkellä 11 Mbps. Ohjelmistot Kaikissa ohjelmistohankinnoissa otetaan huomioon lukion viestintäpainotteisuus (musiikki, kuvataide, videoeditointi, romput jne.). Ylläpidettävyyden vuoksi kaikissa hankinnoissa pyritään peruslaitteistojen ja ohjelmistojen yhdenmukaisuuteen. Toimisto-ohjelmistoja hankittaessa selvitetään edullisten OpenOffice -tuotteiden soveltuvuus opetuskäyttöön. Tietoverkot Tietoverkkoja kehitetään yhdessä Koillis-Savon kuntien kanssa. Tietoliikennenopeudet pidetään Juankoskella tasoltaan yhtenevinä naapurikuntien kanssa. Säyneiseen etsitään Internet-yhteystapa, jossa on kiinteät kustannukset. Tuki ja ylläpito Laitetekniset tukipalvelut ja muut peruspalvelut ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta (yrittäjältä). Ainakin yksi henkilö koulutoimessa erikoistuu kouluttamaan ja ohjaamaan opettajia. Jokaiselle koululle koulutetaan / kouluttautuu henkilö, jonka erityistehtävänä on laite- ja ohjelmistotuki ("lähituki"). Mikrotuesta maksetaan korvausta vähintään 1h/koulu muiden erillisten palkkioiden tapaan tai tehtävä korvataan opetuksesta annettavalla huojennuksella. Yksi tukihenkilöistä on koulujen tukihenkilöiden yhdyshenkilönä ja koordinoi esim. yhteisiä hankintoja. Tieto- ja viestintätekniikan strategia 16

17 Liitteet 1. Juantehtaan koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2. Koillis-Savon kuntien yhteinen tietohallintostrategiasopimus 3. Nelikenttäanalyysin yhteenveto 4. Ope.Fi -osaamiskyselyn yhteenveto Tieto- ja viestintätekniikan strategia 17

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 2004-2005 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka -oppiainetta ei alaluokilla ole, vaan tietokoneen käyttötaidot opitaan käyttämällä sitä työvälineenä eri oppiaineiden opiskelussa. Opetuksesta vastaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 1. Johdanto... 1 2. Visio... 1 3. Tavoitteet... 1 3.1. Hallinto... 1 3.2. Opetus... 1 4. Kulttuurimittaus... 2 4.1. Hyödyntämistä tukevat piirteet... 2 4.2. Hyödyntämistä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Sisällysluettelo Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Visio Porin Lyseon lukio hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja hallinnossa luontevasti ja tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietostrategia osana koulun kehittämistä 2. Tietostrategian tavoitteet 3. Informaatioteknologian hyödyntämisen nykytila ja kulttuurit 4. Tavoitteet

Lisätiedot

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Turun VIRTA-hanke V I R T U A A L I S E T A L U E R E S U R S S I T Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina

Lisätiedot

Porin suomalaisen yhteislyseon koulun TVT-strategia

Porin suomalaisen yhteislyseon koulun TVT-strategia Porin suomalaisen yhteislyseon koulun TVT-strategia Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 3 3. TAVOITTEET... 4 3.1. OPETUS... 4 3.2. HALLINTO... 4 4. NYKYTILANNE JA KULTTUURI... 5 4.1. OPETUS...

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot