7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 7.1. Yleistä. 7.1.1. Yleiskatsaus ja kuvaus"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.1. Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus Mittausraportti 2:ta käytetään LIB 500 -sovelluksissa laadittaessa erilaisia aikaperusteisia raportteja, kuten tunti-, vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosiraportteja. Mittausraportti 2:ta käyttämällä syntyvät esimerkiksi: Energiaraportit (pätö- ja loisteho). Virtaraportit (esim lähtötasolla). Jänniteraportit (esim. lähtötasolla). Taajuusraportit. Lämpötilaraportit. Kaukolämpöraportit. 7 Tavallisimmin raportit ovat mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen prosessitietojen aikaperusteista seurantaa. Kaikentyyppisiä tietoja voidaan esittää raportteina. Raportin tiedot kerätään ja lasketaan joko jaksoittain tai tapahtumien perusteella. Yleisin tapa on kerätä prosessitietoja ja sen jälkeen muokata niitä ja tallentaa ne raporttitietokantaan. Raporttitietojen keruu ja laskenta voi käynnistyä seuraavin perustein: Säännöllisin aikavälein. Ennalta määritetystä tapahtumasta. Laskentatuloksesta. Tietystä ehdosta. Käyttäjän antamasta käskystä Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Mittausraportti 2 perustuu jaettuun järjestelmärakenteeseen ja se käsittää raportoinnin tarvitseman käyttöliittymän ja perusohjelmiston sekä raportointityökalun. Nämä komponentit ovat toisistaan riippumattomia ja ne käsittävät joukon toimintoja, joita tarvitaan käyttäjäkohtaisten raporttien asennukseen, konfigurointiin, määrityksiin ja valvontaan. Jaettu rakenne ja riippumattomat komponentit mahdollistavat raporttien dynaamisen ja laaja-alaisen käytön. Mittausraportti 2 tukee seuraavia aikaperusteisia raportteja: Tuntiraportti (aikaresoluutio: 3 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 15 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 30 minuuttia). Vuorokausiraportti(aikaresoluutio: 60 minuuttia). Viikkoraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Kuukausiraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Vuosiraportti (aikaresoluutio: 1 kuukausi). ABB Automation 137

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Vuorokausipohjainen 4XLFN5HSRUW -pikaraportti (aikaresoluutio: riippuu mittausjaksosta). Kaikki raporttikuvat koostuvat raportin peruskuvatoiminnosta ja sarakkeista. Raportin peruskuvatoiminto sisältää kaikki ne toiminnot, joita yleensä esiintyy raporttikuvissa (esim. raportin otsikon, tyypin ja yksikön). Raportin sarakkeet edustavat erityyppisiä tietoja, kuten esim. kellonaikoja, mittausarvoja, mittarilukemia, käsin syötettyjä tai laskettuja arvoja. Kaikki raportissa olevat arvot voidaan esittää joko taulukon (numeerisessa) muodossa tai graafisessa käyrämuodossa. Raporttikuva voi käsittää, aikasarake mukaanlukien, enintään 11 saraketta yhdellä sivulla. Raportoinnin perusohjelmisto sisältää joukon toimintoja (esim. tietokanta, tiedonkeruu, laskenta ja tallennus), jotka mahdollistavat reaaliaikaisen yhteyden prosessin ja raporttikuvien välillä. Näiden toimintojen avulla kerätään, lasketaan ja tallennetaan prosessista raporttitietokantaan tosiaikaisia tietoja, jotka esitetään sen jälkeen yksiselitteisin keinoin raporttikuvissa. Raportointityökalu sisältää joukon raporttikohtaisia työkaluja, joiden avulla asennetaan ja konfiguroidaan raportoinnin perusohjelmisto (esim. raporttikohteen, laskennan ja tietokannan asetusten määrittäminen) ja raportoinnin käyttöliittymä (raporttikuvan sarakkeiden konfigurointi) laadittaessa käyttäjäkohtaisia raportteja. LIB 510 Mittausraportti 2:n sisältää seuraavat yleispiirteet ja valintamahdollisuudet: Parannettu arkkitehtuuri: Raportoinnin käyttöliittymä, perusohjelmisto ja raportointityökalu. Raporttien esitys taulukon (numeerisessa) muodossa ja graafisessa muodossa. Useita raporttisivuja voidaan esittää samassa raporttikuvassa. Kalenterityökalu tukee poikkeuspäiviä. Esivalittavat raporttikohteet. Raporttikohteiden dynaaminen käsittely. Kaikentyyppisiä prosessikohteita voidaan raportoida. Dynaamiset laskentatoimitukset mahdollisia. Käyttäjäkohtaiset määritykset mahdollisia. Perusjakson pituus määritettävissä: 15, 30 tai 60 minuuttia. Mittausarvojen ja jaksoittaisten arvojen historian pituus määritettävissä. Vuorokausiennusteet mahdollisia. Vuorokauden ja viikon alku määritettävissä. Sovelluskohtaiset määritykset mahdollisia. 138 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.2. Raporttien yleinen kuvaus Yleiskatsaus ja kuvaus 7.XYD (VLPHUNNLYXRURNDXVLUDSRUWWLNXYDVWD Raportoinnin käyttöliittymä mahdollistaa käyttäjälle helpon tietojen analysoinnin ja esittämisen joko numeerisessa taulukon muodossa tai graafisessa muodossa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen arvojen valvontaan, historia-arvojen ja ennustearvojen esittämiseen, arvojen syöttöön, korjaamiseen jne Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Raportin otsikkokenttä *. Raportin tyyppi *. Raportin yksikkö *. Raportin skaala *. Aikasarake. Raporttitietojen sarakkeet *. ABB Automation 139

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Yhteenvetosarakkeet *. Taulukkoesitysmuoto. Graafinen esitysmuoto. Halutun jakson valinta historia- ja ennustetiedoista (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Historia- ja ennustetietojen selailu eteen- ja taaksepäin (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Raportointijakson arvojen muokkaaminen *. Käsin syötettyjen arvojen merkintä *. Muokattujen arvojen haku lokitiedostosta *. Arvojen leimausmerkinnät epäluotettava, käsin syötetty tai virheellinen vikatilanteessa. Huomautus-ikkuna. Skaalattava akseli (graafisessa esitysmuodossa). Vieritys X- ja Y-akselin suuntaan (graafisessa esitysmuodossa). Yksittäiset käyrät kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Ruudukko kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Kuormitusaikakäyrät (graafisessa esitysmuodossa). Raporttitietojen tallennus tiedostoon (ASCII- ja.csv-muodossa). Tulostusmahdollisuus. Moniraporttisivut *. Raporttikohtainen valikko *. Käyttöoikeustuki *. Ohjetiedostot. Nopea raportointi esivalintojen avulla (vain 4XLFN5HSRUW -pikaraportissa). Tähdellä merkityt kohdat ovat käyttäjän valittavissa olevia raporttikuvan vaihtoehtoja. (Tarkempia tietoja on oppaassa /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV 8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa 3.2) Raportointitoimintojen kuvaus Taulukkoesitysmuoto Yleistä Kaikki raportit voidaan esittää numeerisena taulukkona tai graafisena käyränä. Kumpikin esitysmuoto perustuu saman raporttitietokannan käyttöön eli ne käyttävät samoja raporttitietoja ja samaa esitystapaa, mutta muuten ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tässä kappaleessa kuvataan taulukkomuotoisen ja graafisen kuvan toimintoja. Kaikki kuvatut toiminnot liittyvät vuorokausiraportteihin, mutta samat toiminnot koskevat muitakin vakioraportteja. Poikkeustapaukset mainitaan erikseen. Taulukkomuotoisessa raporttikuvassa voidaan esittää samanaikaisesti enintään kymmenen mittausarvoa erikseen määritetyissä sarakkeissa. Mittaukset voivat 140 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja perustua prosessimittauksiin (yhden tai useamman datakohteen avulla), mittarilukemiin, käsin syötettyihin tai laskettuihin arvoihin. Taulukkomuotoinen raportti sisältää: Aikasarakkeen. Raporttiarvojen sarakkeet. Yhteenvetosarakkeet. Raporttiarvojen sarakkeissa oletustarkkuus on kaksi desimaalia, mutta se on valittavissa erikseen kullekin sarakkeelle. Yhteenvetotiedot, esim. päiväsähkö, yösähkö, summa ja suurin arvo voidaan esittää jokaiselle sarakkeelle. +XRP Yhteenvetotiedot riippuvat raportin aikaperusteesta). Jos tiedon kirjaus on epävarma tai vanhentunut, vastaavalla rivillä on kysymysmerkki "?". Käsin syötetyt arvot osoitetaan merkillä "m". Virhetila osoitetaan merkinnällä "(UURU". Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, arvoa ei esitetä. Jos raporttikuvassa on mahdollista esittää useita sivuja, nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Työkalut-valikko Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on mahdollista vain vuorokausiraporttiin sisältyvään aikajaksoon. Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatietojen väri on musta, nykyisten ja ennustetietojen väri on valkoinen (mikäli niitä näytetään). Kaikki raportit ovat myös tulostettavissa esim. ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excelyhteensopiva) tai verkon tulostimelle. Taulukkomuotoinen raportti sisältää lisäksi joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Taulukkomuotoinen raporttikuva sisältää työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai komentoina Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja..xyd 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 141

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä... Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Tulostus tiedostoon (ASCII)... Tulostus tiedostoon (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä -ikkunan, jonka avulla voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisessa kuvassa eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 142 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus... Näytä hyppytunti... Ohje... Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VStulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti -ikkunan sinä päivänä, jolloin kesäaika käynnistyy. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa raportissa voidaan kuvata enintään kymmentä mittausarvoa täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisesssa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä voidaan vierittää X- ja Y-akselien suuntaan ja Y-akselin parametreja voidaan muuttaa. Kukin yksittäinen käyrä voidaan piilottaa tilapäisesti näytöllä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. 7 Jos arvon kirjaus on epäkelpo tai virheellinen, käyrä piirtyy magentan värisenä. Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, käyrän Y-koordinaatti vastaa 0-arvoa. Näin menetellen käyrä piirtyy jatkuvana, vaikka joitakin arvoja ei voitaisi lukea. Käsin syötetyt arvot esitetään syaanin värisinä. Esitettäessä useampia raporttisivuja yhdessä kuvassa nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Graafisen esitysmuodon koordinaatit Työkalut-valikko Graafisessa esityksessä vaakasuora X-akseli edustaa mittausaikaa ja pystysuora Y- akseli edustaa mittausarvoa. X-akseli jakautuu tunnin mittausjaksoihin. Joka kolmas mittausajankohta merkitään X-akselin alapuolelle. Y-akseli jakautuu 20 väliin. Y-akselin arvot merkitään neljänneksittäin Y-akselin vasemmalle puolelle. Huomattakoon, että graafinen muoto ei tunnista yksiköitä tai skaaloja, vaan ainoastaan raporttitietokantaan kirjatut arvot. Sekaannusten välttämiseksi eri yksiköitä käyttäviä trendejä ei tulisi esittää samaan aikaan. Kun trendit muodostetaan graafisiksi käyriksi, akselien parametreilla on seuraavat oletusarvot: X-akselin ajat asetetaan raportin nykyistä päivää vastaaviksi. Y-akselin suurimmaksi arvoksi asetetaan valittujen mittausten suurin kirjattu arvo lisättynä 5 %:lla Y-akselin pituudesta. Y-akselin pienimmäksi arvoksi asetetaan valittujen trendien pienin kirjattu arvo. Graafiseen kuvaan kuuluu joukko työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja. ABB Automation 143

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Verkko on/off Muokkaa y-skaalaa Vieritä alas Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu raportointipäivä. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Näyttää tai piilottaa ruudukon. Ruudukon ulkopuolelle jäävät käyrän arvot leikataan riippumatta siitä, näkyykö ruudukko vai ei. Avaa ikkunan, jossa voidaan asettaa Y-akselin parametreja. Käyriä voidaan vierittää pystysuoraan nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) alaspäin. 144 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Vieritä ylös Lataa kest./ lataa käyr. Tallenna tiedostoon (ASCII)... Tallenna tiedostoon (.CSV)... Tulostus Näytä hyppytunti... Ohje Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) ylöspäin. Vaihtaa mittausarvokäyrien tilalle kuormitusaikakäyrät. Kuormituskäyrät voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella eli sillä vaihdetaan esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on konfiguroitu MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin käynnistyy kesäaika. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Toimintoihin liittyvät ikkunat ja valinnat Historiatietojen vierittäminen taakse- ja eteenpäin Mittausraportteihin kuuluu toiminnot, joilla niitä voidaan selata ajassa taakse- ja eteenpäin - yksi tunti, vuorokausi, kuukausi tai vuosi kerrallaan. Selausväli riippuu raporttityypin aikaperusteesta. Lisäksi määrätty tunti, päivä, kuukausi tai vuosi voidaan valita suoraan. Vierittäminen ajallisesti taaksepäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan taaksepäin näpäyttämällä työkalurivin Edellinen Päivä-painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Edellinen Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Taaksepäin vieritettävän ajan pituus riippuu historian pituudesta (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta 3.2.3). Kun taaksepäinvieritys ylittää historian pituuden, komento ei ole käytettävissä. Vierittäminen ajallisesti eteenpäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan eteenpäin näpäyttämällä taulukkomuotoisessa vuorokausiraportissa olevan työkalurivin Seuraava Päivä -painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Seuraava Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Eteenpäin vieritettävän ajan pituus riippuu ennusteajanjakson pituudesta. (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta ja 4.2.2) Kun eteenpäinvieritys ylittää ennusteajanjakson pituuden, komento ei ole käytettävissä. Halutun päivän valitseminen Haluttu päivä valitaan Valitse Päivä -valintaikkunasta näpäyttämällä työkalurivin ABB Automation 145

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Valitse Päivä -pikavalintapainiketta tai Työkalut-valikon Valitse Päiväkomentoa. Kun ikkuna avautuu, oletuksena näytetään nykyinen päivä. Tietyn päivän valitsemiseksi historiasta anna haluamasi päivä kenttään ja paina <Enter>näppäintä. Vahvista valinta näpäyttämällä OK-painiketta. Peruuta -painikkeella valinta palautuu entiseksi. Kun annettu aika on historiajakson ulkopuolella tai kun aika on annettu väärin, virheilmoitusikkuna avautuu ja valinta palautuu entiseksi..xyd 9DOLWVHSlLYlYDOLQWDLNNXQD Huomautus-ikkuna Muistiinpanoja ja huomautuksia voidaan vapaasti lisätä raporttikuviin. Näpäytettässä jotain aikasarakkeessa määritettyä aikajaksoa, avautuuhuomautusikkuna, jossa voidaan antaa kyseistä aikajaksoa koskevia huomautuksia. Huomautus-ikkuna voidaan avata kaikista raporttikuvan jaksoista ja kaikki huomautukset ovat raporttikuvakohtaisia. Huomautus-ikkunan avaaminen edellyttää käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. Huomautuksen tekeminen aloitetaan näpäyttämällä kenttään. Tehdyt muutokset vahvistetaan OK-painikkeella. Peruuta-painikkeella hylätään kaikki muutokset. Valittu huomautusmerkki voidaan poistaa näpäyttämällä Poista Huomautus - painiketta. Jos valitaan toinen aikajakso Huomautus-ikkunan ollessa auki, se toimii kuten Peruuta ja kyseisen aikajakson ikkuna sulkeutuu. Jos johonkin aikajaksoon sisältyy yksi tai useampi huomautus, sen vieressä näkyy keltainen huutomerkki (!). 146 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd (VLPHUNNL+XRPDXWXVLNNXQDVWD Raportointijakson arvojen muokkaaminen Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata Muuta arvoa - ikkunassa (katso Kuva ), jos korjaus-/muokkaustoiminto on sallittu. Korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan ja muut niistä riippuvat arvot lasketaan uudelleen automaattisesti uuden arvon perusteella. 7 Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata seuraavasti: Jos haluat muokata yhtä arvoa kerrallaan, valitse kyseinen kohta eli näpäytä sitä raportin sarakkeessa. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvoa -ikkuna avautuu (ellei se ole jo auki). Valitse vieritystoiminto päälle, jos haluat muokata useampia arvoja. Jos haluat muokata useampia arvoja kerralla, valitse muokattava alue. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvo -kenttäavautuu (ellei se ole jo auki). Jos haluat kopioida yhden tai useamman arvon, valitse kopioitava kohta tai alue. Hyväksy kopioitava alue valitsemalla komennot More - Copyvalues Anna uusi arvo näpäyttämällä ensin arvokenttään ja kirjoittamalla sitten uusi arvo näppäimistön avulla. Hyväksy uusi arvo <Enter>-näppäimellä. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta. Jos näpäytät Peruuta painiketta OK-painikkeen sijasta, vanha arvo jää voimaan. Jos käytät Liitä-toimintoa (More - Pastevalues) uuden arvon antamisen sijasta, kopioidut arvot siirtyvät valitulle alueelle. Valitun alueen on oltava yhtä pitkä kuin kopioidun alueen. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta, Peruutapainike hylkää kaikki muutokset Kun vieritystoiminto on päällä, seuraava arvo tulee automaattisesti valituksi muokkausta varten. Tätä arvoa voidaan muokata tai muokkaus voidaan lopettaa painamalla ensin <Esc>-näppäintä ja sitten näpäyttämällä Peruutapainiketta. Jakson mittausarvojen muokkaaminen vaatii käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. ABB Automation 147

12 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 9XRURNDXVLUDSRUWLQPLWWDXVMDNVRQDUYRMHQPXRNNDDPLQHQ Jos muokattujen arvojen seuranta on käytössä valitussa sarakkeessa, kaikki muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon samalla, kun korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan. Lokitiedostoa voidaan katsoa valitsemalla komennot MoreShow Log File(+XRP Tämä valinta ei ole käytössä X- monitoreilla.) Seuraavat muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon: Päivämäärä ja kellonaika. Raporttikohteen nimi (LN). Raporttikohteen kommentti (CM). Muokattu aikajakso. Vanha arvo ja sen tila. Uusi arvo. Käyttäjän nimi. Lokitiedosto voi sisältää enintään 1000 muokkaustapahtumaa. Kun tämä lukumäärä ylittyy, raportointihälytyskohde aktivoituu, ylittynyt lokitiedosto nimetään 148 ABB Automation

13 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja uudelleen (oletuspolkunimi: /apl/<apl.name>/reports/fmu_edit.old) ja luodaan uusi lokitiedosto..xyd (VLPHUNNLORNLWLHGRVWRVWD Tiedostoon tallentaminen TallennaRaporttisivuTiedostoon -ikkunassa voidaan tallentaa nykyinen raporttisivu ASCII-tiedostoon, jossa sarakkeet on muotoiltu samalla tavalla kuin raporttikuvassa tai voidaan tallentaa.csv-tiedostoon, jossa sarakkeet on erotettu puolipisteellä (;) oletusasetuksena (konfiguroitavissa)..csv-tyyppinen tiedosto voidaan lukea esim. Microsoftin Excel-taulukko-ohjelmaan. Tiedoston oletusformaatti on ASCII (.CSV-formaatti on valittavissa Toolsvalikosta). Olemassa olevat tiedostonimet näytetään listassa ja hakemisto (joka on esivalittavissa) sen alapuolella. Tallennettavan tiedoston nimi on annettava listan yläpuolella olevaan kenttään ennen kuin tiedosto voidaan tallentaa. Nimen maksimipituus on kymmenen (10) merkkiä. Kun jokin nimi valitaan hiirellä, valittu nimi siirtyy kenttään, jolloin sitä voidaan muokata tai kyseisen tiedoston päälle voidaan tallentaa. Hakemistonimien alla on pari valintanappia tallennuksen valintaa varten. Jos Ylinappi on valittuna, nykyinen raporttisivu tallentuu määritettyyn tiedostoon kaikkien siinä olevien tietojen päälle. Jos Liitä-nappi on valittuna, nykyinen raporttisivu liitetään määritettyyn tiedostoon. OK-painike tallentaa raporttisivun tiedostoon, mutta Peruuta-painike vain sulkee ikkunan. 7 ABB Automation 149

14 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DOOHQQD5DSRUWWLVLYX7LHGRVWRRQLNNXQD Kesäaika - normaaliaika Jos kesäaika on otettu käyttöön valitsemalla Daylightsaving -vaihtoehto ApplicationSettings -valikosta, järjestelmän aika vaihtuu automaattisesti normaaliajasta kesäaikaan ja päinvastoin. Siirtymäaika otetaan huomioon LIB mittausraportoinnissa seuraavasti: Syksyllä siirtymätunnin raportointiarvot muutetaan automaattisesti datakohteen korkeampaan indeksiin tai indekseihin (perusjaksosta riippuen). Siirtymäaika otetaan huomioon esim. laskettaessa vuorokauden summaa. Vuorokausiraporteissa huomautus kesäaikaan siirtymisestä näytetään tilailmoitusrivillä sinä päivänä, kun siirtyminen tapahtuu. Siirtymätunnin arvoja voidaan myös katsoa ja korjata kyseisenä päivänä valitsemalla Näytä hyppytunti -komento Työkalut -valikosta. Keväällä siirtymätunnin arvoja ei kerätä Raportointia käytettäessä suositellaan, että siirtymäajankohdaksi määritetään viisi minuuttia tasatunnin jälkeen (eli raportointijakson arvojen suoritusviiveen jälkeen), jotta raportointijaksona laskettujen arvojen päivittäminen on mahdollista ennen aikasiirtymän suorittamista. On myös suositeltavaa, että aikaasettelut tapahtuvat ennen kuin seuraavan raportointijakson toiminnot on suoritettu Graafisen esityksen asettelut Y-akselin parametrien muokkaaminen Muokkaa Y-akselin parametreja -ikkuna avataan näpäyttämällä -pikavalintapainiketta graafisen vuorokausiraportin työkalurivistä. Tässä ikkunassa käyttäjä voi muokata raportin Y-akselin parametreja, joita käytetään raportin graafisessa esityksessä. Näihin parametreihin kuuluu Y-akselin pienin ja suurin arvo. Y-akselin pienin ja suurin arvo voidaan asettaa joko antamalla uudet arvot kenttiin tai asettamalla arvot askeltaen kentän vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Nämä 150 ABB Automation

15 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja painikkeet suurentavat tai pienentävät arvoa 10 %:lla. Jos annettu arvo on epäkelpo, vanha arvo palautuu kenttään. Näpäyttämällä OK-painiketta muutokset otetaan käyttöön graafiseen kuvaan, Peruuta-painike hylkää kaikki muutokset Taustan värit.xyd 0XRNNDD<DNVHOLQSDUDPHWUHMDLNNXQD Graafisen piirtoalueen taustan väri (konfiguroitavissa) valitaan kuvan oikeassa alareunassa olevasta yhdistelmäruudusta. Kun taustan väriksi valitaan musta, akselit ja ruudukko esitetään valkoisina..xyd.ddylrqwdxvwdylulqydolqwd 7.4. Quick Report -pikaraportin toimintojen kuvaus Yleiskatsaus Vakiomuotoisen, aikaperusteisen raportoinnin lisäksi Mittausraportti 2 sisältää vuorokausiarvoihin perustuvan Quick Report -pikaraportin. Pikaraportti on periaatteessa raporttiselain, joka pystyy näyttämään kaikki raportointisovelluksessa määritetyt raporttikohteet samassa raporttikuvassa. Tiettynä aikana esitettävät kohteet voidaan valita raportointikorin avulla tai raporttisivujen listasta (kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta), jossa esitetään kaikki esivalinnat, mikäli sellaisia on tallennettu. Poistuttaessa Quick Report -pikaraportista nykyiset asetukset tallentuvat käyttäjäkohtaisiksi asetuksiksi. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa pikaraportin, viimeiset asetukset näytetään oletusvalintana. Viimeksi käytetyt asetukset merkitään raporttisivujen listaan tähtimerkillä (*). ABB Automation 151

16 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD (VLPHUNNL4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLVWD Tässä luvussa kuvataan Quick Report -pikaraportin toimintoja. Yleensä pikaraporttikuvana käytetään vakiomuotoista vuorokausiraporttia, jolloin se sisältää samat toiminnot ja valinnat, mutta niiden lisäksi pikaraportissa on eräitä lisätoimintoja ja -valintoja. Pikaraporttia voidaan käyttää myös asentamatta ennalta määritettyä kuvatoimintoa Taulukkoesitysmuoto Yleistä Quick Report -pikaraportin taulukkomuotoisessa kuvassa kaikki valitut raporttikohteet esitetään valintajärjestyksessä. Näytöllä voidaan esittää enintään kymmenen kohdetta samanaikaisesti. Jos valittuna on enemmän kuin kymmenen kohdetta, näytöllä esitettävien valintaan voidaan käyttää pystysuoraa vierityspalkkia. Raportin sarakkeiden otsikko on sama kuin raporttikohteen looginen nimi. Näpäytettäessä otsikkokenttää hiirellä avautuu Comment Text-ikkuna, joka esittää raporttikohteeseen liittyvän kommentin sekä tyypin ja yksikön. Raportin 152 ABB Automation

17 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja sarakkeiden oletustarkkuus on kaksi desimaalia. Yhteenvetotiedot (summa, keskiarvo, pienin ja suurin arvo) näytetään erikseen jokaiselle sarakkeelle. Jos tieto on kirjattu epävarmaksi tai vanhentuneeksi, sitä vastaavalla rivillä näkyy "?"-merkki. Käsin syötettyjen arvojen merkkinä on "m". Vikatila osoitetaan "(UURU"-ilmoituksella. Jos arvoa ei ole kerätty tai se on virheellinen, sitä ei näytetä. Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on myös mahdollista seuraavien raporttikohdetyyppien yhteydessä (oletusarvona): Mittauskohteet (MS, MM, MN, MX ja MP) *. Syöttökohteet (EN). Mittarikohteet (GA) *. Muokattujen arvojen seuranta on myös mahdollista tähdellä (*) merkittyjen raporttikohdetyyppien yhteydessä. Raporttikohdetyyppejä kuvataan tarkemmin oppaassa LIB 510 0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatiedot esitetään mustalla, nykyiset ja ennustearvot valkoisella (mikäli niitä esitetään). Kaikki raportit voidaan myös tulostaa esimerkiksi ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excel-yhteensopivassa muodossa) tai verkon tulostimelle Työkalut-valikko.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 153

18 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Valinta Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen (ASCII)... (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan esitysmuodon graafiseksi. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 154 ABB Automation

19 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus Raporttikori Esiasettelut Näytä hyppytunti Ohje Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän sellaiselle verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Raporttikori-ikkunan, josta raporttikohteet voidaan valita esitettäviksi Quick Report kuvassa. Avaa Esiasettelut-ikkunan, jonka avulla voidaan tallentaa nykyisen Quick Report pikaraportin asetukset. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin siirrytään kesäaikaan. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa Quick Report -kuvassa kaikki näytölle valitut raporttikohteet voidaan esittää täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä ovat vieritettävissä X- ja Y-akselin suuntaan ja Y-akselin parametrit ovat muutettavissa. Kaikki käyrät voidaan tilapäisesti piilottaa näytöltä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Muuten toiminnot ja valinnat ovat samat kuin niissä vakioraporteissa, joita kuvattiin kappaleessa Työkalut-valikko.XYD *UDDILVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 155

20 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD *UDDILVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/ Graafinen Verkko on/off Muokkaa y skaalaa Vieritä alas Vieritä ylös Selitys Avaa Valitse päivä ikkunan, josta voidaan valita haluttu raportointipäivä. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisessa kuvassa eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Näyttää tai piilottaa ruudukon. Ruudukon ulkopuolelle jäävät käyrän arvot leikataan riippumatta siitä, näkyykö ruudukko vai ei. Avaa ikkunan, jossa voidaan asettaa Y-akselin parametreja. Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa suunnassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) alaspäin. Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa suunnassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) ylöspäin. 156 ABB Automation

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri 1 Sisältö Kirjautuminen järjestelmään... 2 Rekisteröityminen... 2 Aloitusnäkymä... 3 Asetukset valikko... 4

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Omapalvelu: Kuntalaisten Omat sivut ohje

Omapalvelu: Kuntalaisten Omat sivut ohje Omapalvelu: Kuntalaisten Omat sivut ohje Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen kautta,

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Tapahtumien ilmoittaminen Jämsän kaupungin tapahtumakalenteriin on tapahtumajärjestäjien vastuulla. Jämsän kaupunki ei syötä tapahtumatietoja yrittäjien ja

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

6. Trendiraportit. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Aloittaminen Trendiraporttien käynnistys

6. Trendiraportit. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Aloittaminen Trendiraporttien käynnistys 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 6.1. Aloittaminen Tämän luvun tarkoituksena on antaa ohjeita trendiraporttien käytön aloittamista varten. Lisäksi annetaan hyödyllisä viittauksia Käyttäjän käsikirjan

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 12.12.2012 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN TILAA TUNNUKSET SEURASI PÄÄKÄYTTÄJÄLTÄ. KIRJAUTUMINEN PALLOVERKKOON POLKU KIRJAUTUMISEEEN PALLOLIITON ETUSIVULTA : SEURAPALVELUT-

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Hiiressäsi on kallistusrulla pysty- ja vaakasuoravieritystä, yhden askeleen zoomausta ja nopeaa Internet-navigointia varten.

Hiiressäsi on kallistusrulla pysty- ja vaakasuoravieritystä, yhden askeleen zoomausta ja nopeaa Internet-navigointia varten. Hiiren käyttö Painikkeet Painikkeet Hiiressäsi on kolme painiketta sekä vieritys- ja kallistusrulla. Hiiren toimintojen painikkeet valikossa voit parantaa tuottavuuttasi osoittamalla hiiren painikkeet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot