7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 7.1. Yleistä. 7.1.1. Yleiskatsaus ja kuvaus"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.1. Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus Mittausraportti 2:ta käytetään LIB 500 -sovelluksissa laadittaessa erilaisia aikaperusteisia raportteja, kuten tunti-, vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosiraportteja. Mittausraportti 2:ta käyttämällä syntyvät esimerkiksi: Energiaraportit (pätö- ja loisteho). Virtaraportit (esim lähtötasolla). Jänniteraportit (esim. lähtötasolla). Taajuusraportit. Lämpötilaraportit. Kaukolämpöraportit. 7 Tavallisimmin raportit ovat mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen prosessitietojen aikaperusteista seurantaa. Kaikentyyppisiä tietoja voidaan esittää raportteina. Raportin tiedot kerätään ja lasketaan joko jaksoittain tai tapahtumien perusteella. Yleisin tapa on kerätä prosessitietoja ja sen jälkeen muokata niitä ja tallentaa ne raporttitietokantaan. Raporttitietojen keruu ja laskenta voi käynnistyä seuraavin perustein: Säännöllisin aikavälein. Ennalta määritetystä tapahtumasta. Laskentatuloksesta. Tietystä ehdosta. Käyttäjän antamasta käskystä Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Mittausraportti 2 perustuu jaettuun järjestelmärakenteeseen ja se käsittää raportoinnin tarvitseman käyttöliittymän ja perusohjelmiston sekä raportointityökalun. Nämä komponentit ovat toisistaan riippumattomia ja ne käsittävät joukon toimintoja, joita tarvitaan käyttäjäkohtaisten raporttien asennukseen, konfigurointiin, määrityksiin ja valvontaan. Jaettu rakenne ja riippumattomat komponentit mahdollistavat raporttien dynaamisen ja laaja-alaisen käytön. Mittausraportti 2 tukee seuraavia aikaperusteisia raportteja: Tuntiraportti (aikaresoluutio: 3 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 15 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 30 minuuttia). Vuorokausiraportti(aikaresoluutio: 60 minuuttia). Viikkoraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Kuukausiraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Vuosiraportti (aikaresoluutio: 1 kuukausi). ABB Automation 137

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Vuorokausipohjainen 4XLFN5HSRUW -pikaraportti (aikaresoluutio: riippuu mittausjaksosta). Kaikki raporttikuvat koostuvat raportin peruskuvatoiminnosta ja sarakkeista. Raportin peruskuvatoiminto sisältää kaikki ne toiminnot, joita yleensä esiintyy raporttikuvissa (esim. raportin otsikon, tyypin ja yksikön). Raportin sarakkeet edustavat erityyppisiä tietoja, kuten esim. kellonaikoja, mittausarvoja, mittarilukemia, käsin syötettyjä tai laskettuja arvoja. Kaikki raportissa olevat arvot voidaan esittää joko taulukon (numeerisessa) muodossa tai graafisessa käyrämuodossa. Raporttikuva voi käsittää, aikasarake mukaanlukien, enintään 11 saraketta yhdellä sivulla. Raportoinnin perusohjelmisto sisältää joukon toimintoja (esim. tietokanta, tiedonkeruu, laskenta ja tallennus), jotka mahdollistavat reaaliaikaisen yhteyden prosessin ja raporttikuvien välillä. Näiden toimintojen avulla kerätään, lasketaan ja tallennetaan prosessista raporttitietokantaan tosiaikaisia tietoja, jotka esitetään sen jälkeen yksiselitteisin keinoin raporttikuvissa. Raportointityökalu sisältää joukon raporttikohtaisia työkaluja, joiden avulla asennetaan ja konfiguroidaan raportoinnin perusohjelmisto (esim. raporttikohteen, laskennan ja tietokannan asetusten määrittäminen) ja raportoinnin käyttöliittymä (raporttikuvan sarakkeiden konfigurointi) laadittaessa käyttäjäkohtaisia raportteja. LIB 510 Mittausraportti 2:n sisältää seuraavat yleispiirteet ja valintamahdollisuudet: Parannettu arkkitehtuuri: Raportoinnin käyttöliittymä, perusohjelmisto ja raportointityökalu. Raporttien esitys taulukon (numeerisessa) muodossa ja graafisessa muodossa. Useita raporttisivuja voidaan esittää samassa raporttikuvassa. Kalenterityökalu tukee poikkeuspäiviä. Esivalittavat raporttikohteet. Raporttikohteiden dynaaminen käsittely. Kaikentyyppisiä prosessikohteita voidaan raportoida. Dynaamiset laskentatoimitukset mahdollisia. Käyttäjäkohtaiset määritykset mahdollisia. Perusjakson pituus määritettävissä: 15, 30 tai 60 minuuttia. Mittausarvojen ja jaksoittaisten arvojen historian pituus määritettävissä. Vuorokausiennusteet mahdollisia. Vuorokauden ja viikon alku määritettävissä. Sovelluskohtaiset määritykset mahdollisia. 138 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.2. Raporttien yleinen kuvaus Yleiskatsaus ja kuvaus 7.XYD (VLPHUNNLYXRURNDXVLUDSRUWWLNXYDVWD Raportoinnin käyttöliittymä mahdollistaa käyttäjälle helpon tietojen analysoinnin ja esittämisen joko numeerisessa taulukon muodossa tai graafisessa muodossa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen arvojen valvontaan, historia-arvojen ja ennustearvojen esittämiseen, arvojen syöttöön, korjaamiseen jne Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Raportin otsikkokenttä *. Raportin tyyppi *. Raportin yksikkö *. Raportin skaala *. Aikasarake. Raporttitietojen sarakkeet *. ABB Automation 139

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Yhteenvetosarakkeet *. Taulukkoesitysmuoto. Graafinen esitysmuoto. Halutun jakson valinta historia- ja ennustetiedoista (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Historia- ja ennustetietojen selailu eteen- ja taaksepäin (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Raportointijakson arvojen muokkaaminen *. Käsin syötettyjen arvojen merkintä *. Muokattujen arvojen haku lokitiedostosta *. Arvojen leimausmerkinnät epäluotettava, käsin syötetty tai virheellinen vikatilanteessa. Huomautus-ikkuna. Skaalattava akseli (graafisessa esitysmuodossa). Vieritys X- ja Y-akselin suuntaan (graafisessa esitysmuodossa). Yksittäiset käyrät kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Ruudukko kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Kuormitusaikakäyrät (graafisessa esitysmuodossa). Raporttitietojen tallennus tiedostoon (ASCII- ja.csv-muodossa). Tulostusmahdollisuus. Moniraporttisivut *. Raporttikohtainen valikko *. Käyttöoikeustuki *. Ohjetiedostot. Nopea raportointi esivalintojen avulla (vain 4XLFN5HSRUW -pikaraportissa). Tähdellä merkityt kohdat ovat käyttäjän valittavissa olevia raporttikuvan vaihtoehtoja. (Tarkempia tietoja on oppaassa /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV 8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa 3.2) Raportointitoimintojen kuvaus Taulukkoesitysmuoto Yleistä Kaikki raportit voidaan esittää numeerisena taulukkona tai graafisena käyränä. Kumpikin esitysmuoto perustuu saman raporttitietokannan käyttöön eli ne käyttävät samoja raporttitietoja ja samaa esitystapaa, mutta muuten ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tässä kappaleessa kuvataan taulukkomuotoisen ja graafisen kuvan toimintoja. Kaikki kuvatut toiminnot liittyvät vuorokausiraportteihin, mutta samat toiminnot koskevat muitakin vakioraportteja. Poikkeustapaukset mainitaan erikseen. Taulukkomuotoisessa raporttikuvassa voidaan esittää samanaikaisesti enintään kymmenen mittausarvoa erikseen määritetyissä sarakkeissa. Mittaukset voivat 140 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja perustua prosessimittauksiin (yhden tai useamman datakohteen avulla), mittarilukemiin, käsin syötettyihin tai laskettuihin arvoihin. Taulukkomuotoinen raportti sisältää: Aikasarakkeen. Raporttiarvojen sarakkeet. Yhteenvetosarakkeet. Raporttiarvojen sarakkeissa oletustarkkuus on kaksi desimaalia, mutta se on valittavissa erikseen kullekin sarakkeelle. Yhteenvetotiedot, esim. päiväsähkö, yösähkö, summa ja suurin arvo voidaan esittää jokaiselle sarakkeelle. +XRP Yhteenvetotiedot riippuvat raportin aikaperusteesta). Jos tiedon kirjaus on epävarma tai vanhentunut, vastaavalla rivillä on kysymysmerkki "?". Käsin syötetyt arvot osoitetaan merkillä "m". Virhetila osoitetaan merkinnällä "(UURU". Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, arvoa ei esitetä. Jos raporttikuvassa on mahdollista esittää useita sivuja, nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Työkalut-valikko Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on mahdollista vain vuorokausiraporttiin sisältyvään aikajaksoon. Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatietojen väri on musta, nykyisten ja ennustetietojen väri on valkoinen (mikäli niitä näytetään). Kaikki raportit ovat myös tulostettavissa esim. ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excelyhteensopiva) tai verkon tulostimelle. Taulukkomuotoinen raportti sisältää lisäksi joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Taulukkomuotoinen raporttikuva sisältää työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai komentoina Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja..xyd 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 141

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä... Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Tulostus tiedostoon (ASCII)... Tulostus tiedostoon (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä -ikkunan, jonka avulla voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisessa kuvassa eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 142 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus... Näytä hyppytunti... Ohje... Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VStulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti -ikkunan sinä päivänä, jolloin kesäaika käynnistyy. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa raportissa voidaan kuvata enintään kymmentä mittausarvoa täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisesssa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä voidaan vierittää X- ja Y-akselien suuntaan ja Y-akselin parametreja voidaan muuttaa. Kukin yksittäinen käyrä voidaan piilottaa tilapäisesti näytöllä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. 7 Jos arvon kirjaus on epäkelpo tai virheellinen, käyrä piirtyy magentan värisenä. Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, käyrän Y-koordinaatti vastaa 0-arvoa. Näin menetellen käyrä piirtyy jatkuvana, vaikka joitakin arvoja ei voitaisi lukea. Käsin syötetyt arvot esitetään syaanin värisinä. Esitettäessä useampia raporttisivuja yhdessä kuvassa nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Graafisen esitysmuodon koordinaatit Työkalut-valikko Graafisessa esityksessä vaakasuora X-akseli edustaa mittausaikaa ja pystysuora Y- akseli edustaa mittausarvoa. X-akseli jakautuu tunnin mittausjaksoihin. Joka kolmas mittausajankohta merkitään X-akselin alapuolelle. Y-akseli jakautuu 20 väliin. Y-akselin arvot merkitään neljänneksittäin Y-akselin vasemmalle puolelle. Huomattakoon, että graafinen muoto ei tunnista yksiköitä tai skaaloja, vaan ainoastaan raporttitietokantaan kirjatut arvot. Sekaannusten välttämiseksi eri yksiköitä käyttäviä trendejä ei tulisi esittää samaan aikaan. Kun trendit muodostetaan graafisiksi käyriksi, akselien parametreilla on seuraavat oletusarvot: X-akselin ajat asetetaan raportin nykyistä päivää vastaaviksi. Y-akselin suurimmaksi arvoksi asetetaan valittujen mittausten suurin kirjattu arvo lisättynä 5 %:lla Y-akselin pituudesta. Y-akselin pienimmäksi arvoksi asetetaan valittujen trendien pienin kirjattu arvo. Graafiseen kuvaan kuuluu joukko työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja. ABB Automation 143

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Verkko on/off Muokkaa y-skaalaa Vieritä alas Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu raportointipäivä. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Näyttää tai piilottaa ruudukon. Ruudukon ulkopuolelle jäävät käyrän arvot leikataan riippumatta siitä, näkyykö ruudukko vai ei. Avaa ikkunan, jossa voidaan asettaa Y-akselin parametreja. Käyriä voidaan vierittää pystysuoraan nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) alaspäin. 144 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Vieritä ylös Lataa kest./ lataa käyr. Tallenna tiedostoon (ASCII)... Tallenna tiedostoon (.CSV)... Tulostus Näytä hyppytunti... Ohje Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) ylöspäin. Vaihtaa mittausarvokäyrien tilalle kuormitusaikakäyrät. Kuormituskäyrät voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella eli sillä vaihdetaan esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on konfiguroitu MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin käynnistyy kesäaika. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Toimintoihin liittyvät ikkunat ja valinnat Historiatietojen vierittäminen taakse- ja eteenpäin Mittausraportteihin kuuluu toiminnot, joilla niitä voidaan selata ajassa taakse- ja eteenpäin - yksi tunti, vuorokausi, kuukausi tai vuosi kerrallaan. Selausväli riippuu raporttityypin aikaperusteesta. Lisäksi määrätty tunti, päivä, kuukausi tai vuosi voidaan valita suoraan. Vierittäminen ajallisesti taaksepäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan taaksepäin näpäyttämällä työkalurivin Edellinen Päivä-painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Edellinen Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Taaksepäin vieritettävän ajan pituus riippuu historian pituudesta (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta 3.2.3). Kun taaksepäinvieritys ylittää historian pituuden, komento ei ole käytettävissä. Vierittäminen ajallisesti eteenpäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan eteenpäin näpäyttämällä taulukkomuotoisessa vuorokausiraportissa olevan työkalurivin Seuraava Päivä -painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Seuraava Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Eteenpäin vieritettävän ajan pituus riippuu ennusteajanjakson pituudesta. (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta ja 4.2.2) Kun eteenpäinvieritys ylittää ennusteajanjakson pituuden, komento ei ole käytettävissä. Halutun päivän valitseminen Haluttu päivä valitaan Valitse Päivä -valintaikkunasta näpäyttämällä työkalurivin ABB Automation 145

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Valitse Päivä -pikavalintapainiketta tai Työkalut-valikon Valitse Päiväkomentoa. Kun ikkuna avautuu, oletuksena näytetään nykyinen päivä. Tietyn päivän valitsemiseksi historiasta anna haluamasi päivä kenttään ja paina <Enter>näppäintä. Vahvista valinta näpäyttämällä OK-painiketta. Peruuta -painikkeella valinta palautuu entiseksi. Kun annettu aika on historiajakson ulkopuolella tai kun aika on annettu väärin, virheilmoitusikkuna avautuu ja valinta palautuu entiseksi..xyd 9DOLWVHSlLYlYDOLQWDLNNXQD Huomautus-ikkuna Muistiinpanoja ja huomautuksia voidaan vapaasti lisätä raporttikuviin. Näpäytettässä jotain aikasarakkeessa määritettyä aikajaksoa, avautuuhuomautusikkuna, jossa voidaan antaa kyseistä aikajaksoa koskevia huomautuksia. Huomautus-ikkuna voidaan avata kaikista raporttikuvan jaksoista ja kaikki huomautukset ovat raporttikuvakohtaisia. Huomautus-ikkunan avaaminen edellyttää käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. Huomautuksen tekeminen aloitetaan näpäyttämällä kenttään. Tehdyt muutokset vahvistetaan OK-painikkeella. Peruuta-painikkeella hylätään kaikki muutokset. Valittu huomautusmerkki voidaan poistaa näpäyttämällä Poista Huomautus - painiketta. Jos valitaan toinen aikajakso Huomautus-ikkunan ollessa auki, se toimii kuten Peruuta ja kyseisen aikajakson ikkuna sulkeutuu. Jos johonkin aikajaksoon sisältyy yksi tai useampi huomautus, sen vieressä näkyy keltainen huutomerkki (!). 146 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd (VLPHUNNL+XRPDXWXVLNNXQDVWD Raportointijakson arvojen muokkaaminen Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata Muuta arvoa - ikkunassa (katso Kuva ), jos korjaus-/muokkaustoiminto on sallittu. Korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan ja muut niistä riippuvat arvot lasketaan uudelleen automaattisesti uuden arvon perusteella. 7 Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata seuraavasti: Jos haluat muokata yhtä arvoa kerrallaan, valitse kyseinen kohta eli näpäytä sitä raportin sarakkeessa. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvoa -ikkuna avautuu (ellei se ole jo auki). Valitse vieritystoiminto päälle, jos haluat muokata useampia arvoja. Jos haluat muokata useampia arvoja kerralla, valitse muokattava alue. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvo -kenttäavautuu (ellei se ole jo auki). Jos haluat kopioida yhden tai useamman arvon, valitse kopioitava kohta tai alue. Hyväksy kopioitava alue valitsemalla komennot More - Copyvalues Anna uusi arvo näpäyttämällä ensin arvokenttään ja kirjoittamalla sitten uusi arvo näppäimistön avulla. Hyväksy uusi arvo <Enter>-näppäimellä. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta. Jos näpäytät Peruuta painiketta OK-painikkeen sijasta, vanha arvo jää voimaan. Jos käytät Liitä-toimintoa (More - Pastevalues) uuden arvon antamisen sijasta, kopioidut arvot siirtyvät valitulle alueelle. Valitun alueen on oltava yhtä pitkä kuin kopioidun alueen. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta, Peruutapainike hylkää kaikki muutokset Kun vieritystoiminto on päällä, seuraava arvo tulee automaattisesti valituksi muokkausta varten. Tätä arvoa voidaan muokata tai muokkaus voidaan lopettaa painamalla ensin <Esc>-näppäintä ja sitten näpäyttämällä Peruutapainiketta. Jakson mittausarvojen muokkaaminen vaatii käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. ABB Automation 147

12 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 9XRURNDXVLUDSRUWLQPLWWDXVMDNVRQDUYRMHQPXRNNDDPLQHQ Jos muokattujen arvojen seuranta on käytössä valitussa sarakkeessa, kaikki muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon samalla, kun korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan. Lokitiedostoa voidaan katsoa valitsemalla komennot MoreShow Log File(+XRP Tämä valinta ei ole käytössä X- monitoreilla.) Seuraavat muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon: Päivämäärä ja kellonaika. Raporttikohteen nimi (LN). Raporttikohteen kommentti (CM). Muokattu aikajakso. Vanha arvo ja sen tila. Uusi arvo. Käyttäjän nimi. Lokitiedosto voi sisältää enintään 1000 muokkaustapahtumaa. Kun tämä lukumäärä ylittyy, raportointihälytyskohde aktivoituu, ylittynyt lokitiedosto nimetään 148 ABB Automation

13 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja uudelleen (oletuspolkunimi: /apl/<apl.name>/reports/fmu_edit.old) ja luodaan uusi lokitiedosto..xyd (VLPHUNNLORNLWLHGRVWRVWD Tiedostoon tallentaminen TallennaRaporttisivuTiedostoon -ikkunassa voidaan tallentaa nykyinen raporttisivu ASCII-tiedostoon, jossa sarakkeet on muotoiltu samalla tavalla kuin raporttikuvassa tai voidaan tallentaa.csv-tiedostoon, jossa sarakkeet on erotettu puolipisteellä (;) oletusasetuksena (konfiguroitavissa)..csv-tyyppinen tiedosto voidaan lukea esim. Microsoftin Excel-taulukko-ohjelmaan. Tiedoston oletusformaatti on ASCII (.CSV-formaatti on valittavissa Toolsvalikosta). Olemassa olevat tiedostonimet näytetään listassa ja hakemisto (joka on esivalittavissa) sen alapuolella. Tallennettavan tiedoston nimi on annettava listan yläpuolella olevaan kenttään ennen kuin tiedosto voidaan tallentaa. Nimen maksimipituus on kymmenen (10) merkkiä. Kun jokin nimi valitaan hiirellä, valittu nimi siirtyy kenttään, jolloin sitä voidaan muokata tai kyseisen tiedoston päälle voidaan tallentaa. Hakemistonimien alla on pari valintanappia tallennuksen valintaa varten. Jos Ylinappi on valittuna, nykyinen raporttisivu tallentuu määritettyyn tiedostoon kaikkien siinä olevien tietojen päälle. Jos Liitä-nappi on valittuna, nykyinen raporttisivu liitetään määritettyyn tiedostoon. OK-painike tallentaa raporttisivun tiedostoon, mutta Peruuta-painike vain sulkee ikkunan. 7 ABB Automation 149

14 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DOOHQQD5DSRUWWLVLYX7LHGRVWRRQLNNXQD Kesäaika - normaaliaika Jos kesäaika on otettu käyttöön valitsemalla Daylightsaving -vaihtoehto ApplicationSettings -valikosta, järjestelmän aika vaihtuu automaattisesti normaaliajasta kesäaikaan ja päinvastoin. Siirtymäaika otetaan huomioon LIB mittausraportoinnissa seuraavasti: Syksyllä siirtymätunnin raportointiarvot muutetaan automaattisesti datakohteen korkeampaan indeksiin tai indekseihin (perusjaksosta riippuen). Siirtymäaika otetaan huomioon esim. laskettaessa vuorokauden summaa. Vuorokausiraporteissa huomautus kesäaikaan siirtymisestä näytetään tilailmoitusrivillä sinä päivänä, kun siirtyminen tapahtuu. Siirtymätunnin arvoja voidaan myös katsoa ja korjata kyseisenä päivänä valitsemalla Näytä hyppytunti -komento Työkalut -valikosta. Keväällä siirtymätunnin arvoja ei kerätä Raportointia käytettäessä suositellaan, että siirtymäajankohdaksi määritetään viisi minuuttia tasatunnin jälkeen (eli raportointijakson arvojen suoritusviiveen jälkeen), jotta raportointijaksona laskettujen arvojen päivittäminen on mahdollista ennen aikasiirtymän suorittamista. On myös suositeltavaa, että aikaasettelut tapahtuvat ennen kuin seuraavan raportointijakson toiminnot on suoritettu Graafisen esityksen asettelut Y-akselin parametrien muokkaaminen Muokkaa Y-akselin parametreja -ikkuna avataan näpäyttämällä -pikavalintapainiketta graafisen vuorokausiraportin työkalurivistä. Tässä ikkunassa käyttäjä voi muokata raportin Y-akselin parametreja, joita käytetään raportin graafisessa esityksessä. Näihin parametreihin kuuluu Y-akselin pienin ja suurin arvo. Y-akselin pienin ja suurin arvo voidaan asettaa joko antamalla uudet arvot kenttiin tai asettamalla arvot askeltaen kentän vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Nämä 150 ABB Automation

15 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja painikkeet suurentavat tai pienentävät arvoa 10 %:lla. Jos annettu arvo on epäkelpo, vanha arvo palautuu kenttään. Näpäyttämällä OK-painiketta muutokset otetaan käyttöön graafiseen kuvaan, Peruuta-painike hylkää kaikki muutokset Taustan värit.xyd 0XRNNDD<DNVHOLQSDUDPHWUHMDLNNXQD Graafisen piirtoalueen taustan väri (konfiguroitavissa) valitaan kuvan oikeassa alareunassa olevasta yhdistelmäruudusta. Kun taustan väriksi valitaan musta, akselit ja ruudukko esitetään valkoisina..xyd.ddylrqwdxvwdylulqydolqwd 7.4. Quick Report -pikaraportin toimintojen kuvaus Yleiskatsaus Vakiomuotoisen, aikaperusteisen raportoinnin lisäksi Mittausraportti 2 sisältää vuorokausiarvoihin perustuvan Quick Report -pikaraportin. Pikaraportti on periaatteessa raporttiselain, joka pystyy näyttämään kaikki raportointisovelluksessa määritetyt raporttikohteet samassa raporttikuvassa. Tiettynä aikana esitettävät kohteet voidaan valita raportointikorin avulla tai raporttisivujen listasta (kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta), jossa esitetään kaikki esivalinnat, mikäli sellaisia on tallennettu. Poistuttaessa Quick Report -pikaraportista nykyiset asetukset tallentuvat käyttäjäkohtaisiksi asetuksiksi. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa pikaraportin, viimeiset asetukset näytetään oletusvalintana. Viimeksi käytetyt asetukset merkitään raporttisivujen listaan tähtimerkillä (*). ABB Automation 151

16 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD (VLPHUNNL4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLVWD Tässä luvussa kuvataan Quick Report -pikaraportin toimintoja. Yleensä pikaraporttikuvana käytetään vakiomuotoista vuorokausiraporttia, jolloin se sisältää samat toiminnot ja valinnat, mutta niiden lisäksi pikaraportissa on eräitä lisätoimintoja ja -valintoja. Pikaraporttia voidaan käyttää myös asentamatta ennalta määritettyä kuvatoimintoa Taulukkoesitysmuoto Yleistä Quick Report -pikaraportin taulukkomuotoisessa kuvassa kaikki valitut raporttikohteet esitetään valintajärjestyksessä. Näytöllä voidaan esittää enintään kymmenen kohdetta samanaikaisesti. Jos valittuna on enemmän kuin kymmenen kohdetta, näytöllä esitettävien valintaan voidaan käyttää pystysuoraa vierityspalkkia. Raportin sarakkeiden otsikko on sama kuin raporttikohteen looginen nimi. Näpäytettäessä otsikkokenttää hiirellä avautuu Comment Text-ikkuna, joka esittää raporttikohteeseen liittyvän kommentin sekä tyypin ja yksikön. Raportin 152 ABB Automation

17 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja sarakkeiden oletustarkkuus on kaksi desimaalia. Yhteenvetotiedot (summa, keskiarvo, pienin ja suurin arvo) näytetään erikseen jokaiselle sarakkeelle. Jos tieto on kirjattu epävarmaksi tai vanhentuneeksi, sitä vastaavalla rivillä näkyy "?"-merkki. Käsin syötettyjen arvojen merkkinä on "m". Vikatila osoitetaan "(UURU"-ilmoituksella. Jos arvoa ei ole kerätty tai se on virheellinen, sitä ei näytetä. Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on myös mahdollista seuraavien raporttikohdetyyppien yhteydessä (oletusarvona): Mittauskohteet (MS, MM, MN, MX ja MP) *. Syöttökohteet (EN). Mittarikohteet (GA) *. Muokattujen arvojen seuranta on myös mahdollista tähdellä (*) merkittyjen raporttikohdetyyppien yhteydessä. Raporttikohdetyyppejä kuvataan tarkemmin oppaassa LIB 510 0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatiedot esitetään mustalla, nykyiset ja ennustearvot valkoisella (mikäli niitä esitetään). Kaikki raportit voidaan myös tulostaa esimerkiksi ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excel-yhteensopivassa muodossa) tai verkon tulostimelle Työkalut-valikko.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 153

18 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Valinta Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen (ASCII)... (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan esitysmuodon graafiseksi. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 154 ABB Automation

19 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus Raporttikori Esiasettelut Näytä hyppytunti Ohje Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän sellaiselle verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Raporttikori-ikkunan, josta raporttikohteet voidaan valita esitettäviksi Quick Report kuvassa. Avaa Esiasettelut-ikkunan, jonka avulla voidaan tallentaa nykyisen Quick Report pikaraportin asetukset. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin siirrytään kesäaikaan. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa Quick Report -kuvassa kaikki näytölle valitut raporttikohteet voidaan esittää täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä ovat vieritettävissä X- ja Y-akselin suuntaan ja Y-akselin parametrit ovat muutettavissa. Kaikki käyrät voidaan tilapäisesti piilottaa näytöltä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Muuten toiminnot ja valinnat ovat samat kuin niissä vakioraporteissa, joita kuvattiin kappaleessa Työkalut-valikko.XYD *UDDILVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 155

20 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD *UDDILVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/ Graafinen Verkko on/off Muokkaa y skaalaa Vieritä alas Vieritä ylös Selitys Avaa Valitse päivä ikkunan, josta voidaan valita haluttu raportointipäivä. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisessa kuvassa eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Näyttää tai piilottaa ruudukon. Ruudukon ulkopuolelle jäävät käyrän arvot leikataan riippumatta siitä, näkyykö ruudukko vai ei. Avaa ikkunan, jossa voidaan asettaa Y-akselin parametreja. Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa suunnassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) alaspäin. Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa suunnassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) ylöspäin. 156 ABB Automation

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2.

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2. 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5HOHW\ NDOXQV\PEROL Tiedoston nimi: Tiedoston hakemisto asennuspaketissa: SPA_TOOL/INST 9.1. Kuvaus SPA-reletyökalua käytetään releyksiköiden yhteydessä ohjelmoitaessa:

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

11. Sovelluskohtaiset työkalut

11. Sovelluskohtaiset työkalut 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja Tässä luvussa kuvataan eri sovelluksiin liittyviä työkaluja. Kappaleissa Käyttäjien hallinta ja Sovellusten asetukset kuvatut toiminnot edellyttävät, että käyttäjällä

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi Omapalvelun käyttöohje 1 Sisällys Johdanto... 2 Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen...

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

6. Trendiraportit. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Aloittaminen Trendiraporttien käynnistys

6. Trendiraportit. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Aloittaminen Trendiraporttien käynnistys 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 6.1. Aloittaminen Tämän luvun tarkoituksena on antaa ohjeita trendiraporttien käytön aloittamista varten. Lisäksi annetaan hyödyllisä viittauksia Käyttäjän käsikirjan

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sisällysluettelo Yleistä... 3 VIP Raportointi -palvelun käyttöönotto... 3 Aloitussivu... 3 Sisäänrakennettu ohjeistus... 4 Luo raportti Perusraportoinnin

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN

Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN Kirjautuminen sisään TALLENNUSPALVELUUN Kirjaudu sisään saamillasi tunnuksilla Yläpalkin painikkeet Ääni: Tallennuksen alkamisesta voidaan ilmoittaa äänimerkillä Pop-up: Jos tämä on aktivoituna, tallennuksen

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on toimenpidealoite; keskustelualoitteen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 1.1 Kirjautuminen...2 1.2 Selaimet ja evästeet...2 1.3 Tehtävien suorittaminen...3 1.4 Tehtäviin vastaaminen...4 1.5 Tehtävien

Lisätiedot

SiteAdmin. www.visualweb.fi

SiteAdmin. www.visualweb.fi 1. Sisäänkirjautuminen...3 2. Käyttöliittymä...3 2.1 Valikot...3 2.1.1 Tiedosto-valikko...3 2.1.2 Muokkaa-valikko...3 2.1.3 Lisää-valikko...3 2.2 Työkalupalkki...3 2.2.1 Lukutila...3 2.2.1.1 Sivun muokkaus...3

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä)

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Sihti Oy aloitti siirtymisen sähköisen tuntikirjauksen käyttöön syksyllä 2013. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada halutessaan

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on kirjallinen kysymys; välikysymyksen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot