7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Mittausraportit 2. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 7.1. Yleistä. 7.1.1. Yleiskatsaus ja kuvaus"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.1. Yleistä Yleiskatsaus ja kuvaus Mittausraportti 2:ta käytetään LIB 500 -sovelluksissa laadittaessa erilaisia aikaperusteisia raportteja, kuten tunti-, vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosiraportteja. Mittausraportti 2:ta käyttämällä syntyvät esimerkiksi: Energiaraportit (pätö- ja loisteho). Virtaraportit (esim lähtötasolla). Jänniteraportit (esim. lähtötasolla). Taajuusraportit. Lämpötilaraportit. Kaukolämpöraportit. 7 Tavallisimmin raportit ovat mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen prosessitietojen aikaperusteista seurantaa. Kaikentyyppisiä tietoja voidaan esittää raportteina. Raportin tiedot kerätään ja lasketaan joko jaksoittain tai tapahtumien perusteella. Yleisin tapa on kerätä prosessitietoja ja sen jälkeen muokata niitä ja tallentaa ne raporttitietokantaan. Raporttitietojen keruu ja laskenta voi käynnistyä seuraavin perustein: Säännöllisin aikavälein. Ennalta määritetystä tapahtumasta. Laskentatuloksesta. Tietystä ehdosta. Käyttäjän antamasta käskystä Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Mittausraportti 2 perustuu jaettuun järjestelmärakenteeseen ja se käsittää raportoinnin tarvitseman käyttöliittymän ja perusohjelmiston sekä raportointityökalun. Nämä komponentit ovat toisistaan riippumattomia ja ne käsittävät joukon toimintoja, joita tarvitaan käyttäjäkohtaisten raporttien asennukseen, konfigurointiin, määrityksiin ja valvontaan. Jaettu rakenne ja riippumattomat komponentit mahdollistavat raporttien dynaamisen ja laaja-alaisen käytön. Mittausraportti 2 tukee seuraavia aikaperusteisia raportteja: Tuntiraportti (aikaresoluutio: 3 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 15 minuuttia). Vuorokausiraportti (aikaresoluutio: 30 minuuttia). Vuorokausiraportti(aikaresoluutio: 60 minuuttia). Viikkoraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Kuukausiraportti (aikaresoluutio: 1 vuorokausi). Vuosiraportti (aikaresoluutio: 1 kuukausi). ABB Automation 137

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Vuorokausipohjainen 4XLFN5HSRUW -pikaraportti (aikaresoluutio: riippuu mittausjaksosta). Kaikki raporttikuvat koostuvat raportin peruskuvatoiminnosta ja sarakkeista. Raportin peruskuvatoiminto sisältää kaikki ne toiminnot, joita yleensä esiintyy raporttikuvissa (esim. raportin otsikon, tyypin ja yksikön). Raportin sarakkeet edustavat erityyppisiä tietoja, kuten esim. kellonaikoja, mittausarvoja, mittarilukemia, käsin syötettyjä tai laskettuja arvoja. Kaikki raportissa olevat arvot voidaan esittää joko taulukon (numeerisessa) muodossa tai graafisessa käyrämuodossa. Raporttikuva voi käsittää, aikasarake mukaanlukien, enintään 11 saraketta yhdellä sivulla. Raportoinnin perusohjelmisto sisältää joukon toimintoja (esim. tietokanta, tiedonkeruu, laskenta ja tallennus), jotka mahdollistavat reaaliaikaisen yhteyden prosessin ja raporttikuvien välillä. Näiden toimintojen avulla kerätään, lasketaan ja tallennetaan prosessista raporttitietokantaan tosiaikaisia tietoja, jotka esitetään sen jälkeen yksiselitteisin keinoin raporttikuvissa. Raportointityökalu sisältää joukon raporttikohtaisia työkaluja, joiden avulla asennetaan ja konfiguroidaan raportoinnin perusohjelmisto (esim. raporttikohteen, laskennan ja tietokannan asetusten määrittäminen) ja raportoinnin käyttöliittymä (raporttikuvan sarakkeiden konfigurointi) laadittaessa käyttäjäkohtaisia raportteja. LIB 510 Mittausraportti 2:n sisältää seuraavat yleispiirteet ja valintamahdollisuudet: Parannettu arkkitehtuuri: Raportoinnin käyttöliittymä, perusohjelmisto ja raportointityökalu. Raporttien esitys taulukon (numeerisessa) muodossa ja graafisessa muodossa. Useita raporttisivuja voidaan esittää samassa raporttikuvassa. Kalenterityökalu tukee poikkeuspäiviä. Esivalittavat raporttikohteet. Raporttikohteiden dynaaminen käsittely. Kaikentyyppisiä prosessikohteita voidaan raportoida. Dynaamiset laskentatoimitukset mahdollisia. Käyttäjäkohtaiset määritykset mahdollisia. Perusjakson pituus määritettävissä: 15, 30 tai 60 minuuttia. Mittausarvojen ja jaksoittaisten arvojen historian pituus määritettävissä. Vuorokausiennusteet mahdollisia. Vuorokauden ja viikon alku määritettävissä. Sovelluskohtaiset määritykset mahdollisia. 138 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7.2. Raporttien yleinen kuvaus Yleiskatsaus ja kuvaus 7.XYD (VLPHUNNLYXRURNDXVLUDSRUWWLNXYDVWD Raportoinnin käyttöliittymä mahdollistaa käyttäjälle helpon tietojen analysoinnin ja esittämisen joko numeerisessa taulukon muodossa tai graafisessa muodossa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mittausarvojen, mittarilukemien, syötettyjen tai laskettujen arvojen valvontaan, historia-arvojen ja ennustearvojen esittämiseen, arvojen syöttöön, korjaamiseen jne Ominaisuudet/valintamahdollisuudet Raportin otsikkokenttä *. Raportin tyyppi *. Raportin yksikkö *. Raportin skaala *. Aikasarake. Raporttitietojen sarakkeet *. ABB Automation 139

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Yhteenvetosarakkeet *. Taulukkoesitysmuoto. Graafinen esitysmuoto. Halutun jakson valinta historia- ja ennustetiedoista (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Historia- ja ennustetietojen selailu eteen- ja taaksepäin (mikäli ennustejakson valinta mahdollinen). Raportointijakson arvojen muokkaaminen *. Käsin syötettyjen arvojen merkintä *. Muokattujen arvojen haku lokitiedostosta *. Arvojen leimausmerkinnät epäluotettava, käsin syötetty tai virheellinen vikatilanteessa. Huomautus-ikkuna. Skaalattava akseli (graafisessa esitysmuodossa). Vieritys X- ja Y-akselin suuntaan (graafisessa esitysmuodossa). Yksittäiset käyrät kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Ruudukko kytkettävissä päälle/pois (graafisessa esitysmuodossa). Kuormitusaikakäyrät (graafisessa esitysmuodossa). Raporttitietojen tallennus tiedostoon (ASCII- ja.csv-muodossa). Tulostusmahdollisuus. Moniraporttisivut *. Raporttikohtainen valikko *. Käyttöoikeustuki *. Ohjetiedostot. Nopea raportointi esivalintojen avulla (vain 4XLFN5HSRUW -pikaraportissa). Tähdellä merkityt kohdat ovat käyttäjän valittavissa olevia raporttikuvan vaihtoehtoja. (Tarkempia tietoja on oppaassa /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV 8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa 3.2) Raportointitoimintojen kuvaus Taulukkoesitysmuoto Yleistä Kaikki raportit voidaan esittää numeerisena taulukkona tai graafisena käyränä. Kumpikin esitysmuoto perustuu saman raporttitietokannan käyttöön eli ne käyttävät samoja raporttitietoja ja samaa esitystapaa, mutta muuten ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Tässä kappaleessa kuvataan taulukkomuotoisen ja graafisen kuvan toimintoja. Kaikki kuvatut toiminnot liittyvät vuorokausiraportteihin, mutta samat toiminnot koskevat muitakin vakioraportteja. Poikkeustapaukset mainitaan erikseen. Taulukkomuotoisessa raporttikuvassa voidaan esittää samanaikaisesti enintään kymmenen mittausarvoa erikseen määritetyissä sarakkeissa. Mittaukset voivat 140 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja perustua prosessimittauksiin (yhden tai useamman datakohteen avulla), mittarilukemiin, käsin syötettyihin tai laskettuihin arvoihin. Taulukkomuotoinen raportti sisältää: Aikasarakkeen. Raporttiarvojen sarakkeet. Yhteenvetosarakkeet. Raporttiarvojen sarakkeissa oletustarkkuus on kaksi desimaalia, mutta se on valittavissa erikseen kullekin sarakkeelle. Yhteenvetotiedot, esim. päiväsähkö, yösähkö, summa ja suurin arvo voidaan esittää jokaiselle sarakkeelle. +XRP Yhteenvetotiedot riippuvat raportin aikaperusteesta). Jos tiedon kirjaus on epävarma tai vanhentunut, vastaavalla rivillä on kysymysmerkki "?". Käsin syötetyt arvot osoitetaan merkillä "m". Virhetila osoitetaan merkinnällä "(UURU". Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, arvoa ei esitetä. Jos raporttikuvassa on mahdollista esittää useita sivuja, nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Työkalut-valikko Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on mahdollista vain vuorokausiraporttiin sisältyvään aikajaksoon. Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatietojen väri on musta, nykyisten ja ennustetietojen väri on valkoinen (mikäli niitä näytetään). Kaikki raportit ovat myös tulostettavissa esim. ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excelyhteensopiva) tai verkon tulostimelle. Taulukkomuotoinen raportti sisältää lisäksi joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Taulukkomuotoinen raporttikuva sisältää työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai komentoina Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja..xyd 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 141

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä... Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Tulostus tiedostoon (ASCII)... Tulostus tiedostoon (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä -ikkunan, jonka avulla voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisessa kuvassa eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 142 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus... Näytä hyppytunti... Ohje... Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VStulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti -ikkunan sinä päivänä, jolloin kesäaika käynnistyy. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa raportissa voidaan kuvata enintään kymmentä mittausarvoa täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisesssa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä voidaan vierittää X- ja Y-akselien suuntaan ja Y-akselin parametreja voidaan muuttaa. Kukin yksittäinen käyrä voidaan piilottaa tilapäisesti näytöllä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. 7 Jos arvon kirjaus on epäkelpo tai virheellinen, käyrä piirtyy magentan värisenä. Jos arvoa ei ole kerätty tai kyseessä on vikatila, käyrän Y-koordinaatti vastaa 0-arvoa. Näin menetellen käyrä piirtyy jatkuvana, vaikka joitakin arvoja ei voitaisi lukea. Käsin syötetyt arvot esitetään syaanin värisinä. Esitettäessä useampia raporttisivuja yhdessä kuvassa nykyinen raporttisivu voidaan valita kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta Graafisen esitysmuodon koordinaatit Työkalut-valikko Graafisessa esityksessä vaakasuora X-akseli edustaa mittausaikaa ja pystysuora Y- akseli edustaa mittausarvoa. X-akseli jakautuu tunnin mittausjaksoihin. Joka kolmas mittausajankohta merkitään X-akselin alapuolelle. Y-akseli jakautuu 20 väliin. Y-akselin arvot merkitään neljänneksittäin Y-akselin vasemmalle puolelle. Huomattakoon, että graafinen muoto ei tunnista yksiköitä tai skaaloja, vaan ainoastaan raporttitietokantaan kirjatut arvot. Sekaannusten välttämiseksi eri yksiköitä käyttäviä trendejä ei tulisi esittää samaan aikaan. Kun trendit muodostetaan graafisiksi käyriksi, akselien parametreilla on seuraavat oletusarvot: X-akselin ajat asetetaan raportin nykyistä päivää vastaaviksi. Y-akselin suurimmaksi arvoksi asetetaan valittujen mittausten suurin kirjattu arvo lisättynä 5 %:lla Y-akselin pituudesta. Y-akselin pienimmäksi arvoksi asetetaan valittujen trendien pienin kirjattu arvo. Graafiseen kuvaan kuuluu joukko työkaluja, jotka voidaan valita joko työkalurivin pikavalintapainikkeilla tai Työkalut-valikosta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti näiden työkalujen toimintoja. ABB Automation 143

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQW\ NDOXULYL.XYD *UDDILVHQYXRURNDXVLUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Komento Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen Verkko on/off Muokkaa y-skaalaa Vieritä alas Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu raportointipäivä. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan graafiseen esitysmuotoon. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Näyttää tai piilottaa ruudukon. Ruudukon ulkopuolelle jäävät käyrän arvot leikataan riippumatta siitä, näkyykö ruudukko vai ei. Avaa ikkunan, jossa voidaan asettaa Y-akselin parametreja. Käyriä voidaan vierittää pystysuoraan nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) alaspäin. 144 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Vieritä ylös Lataa kest./ lataa käyr. Tallenna tiedostoon (ASCII)... Tallenna tiedostoon (.CSV)... Tulostus Näytä hyppytunti... Ohje Käyriä voidaan vierittää pystysuorassa nuolipainikkeiden avulla tai vastaavien Työkalut-valikon komentojen avulla. Tämä komento vierittää käyriä yhden askeleen (jaksovälin) ylöspäin. Vaihtaa mittausarvokäyrien tilalle kuormitusaikakäyrät. Kuormituskäyrät voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella eli sillä vaihdetaan esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän verkon tulostimelle, joka on konfiguroitu MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin käynnistyy kesäaika. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Toimintoihin liittyvät ikkunat ja valinnat Historiatietojen vierittäminen taakse- ja eteenpäin Mittausraportteihin kuuluu toiminnot, joilla niitä voidaan selata ajassa taakse- ja eteenpäin - yksi tunti, vuorokausi, kuukausi tai vuosi kerrallaan. Selausväli riippuu raporttityypin aikaperusteesta. Lisäksi määrätty tunti, päivä, kuukausi tai vuosi voidaan valita suoraan. Vierittäminen ajallisesti taaksepäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan taaksepäin näpäyttämällä työkalurivin Edellinen Päivä-painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Edellinen Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Taaksepäin vieritettävän ajan pituus riippuu historian pituudesta (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta 3.2.3). Kun taaksepäinvieritys ylittää historian pituuden, komento ei ole käytettävissä. Vierittäminen ajallisesti eteenpäin Vuorokausiraporttia vieritetään yhden päivän kerrallaan eteenpäin näpäyttämällä taulukkomuotoisessa vuorokausiraportissa olevan työkalurivin Seuraava Päivä -painiketta. Painike on himmennetty, jos se ei ole käytettävissä. Seuraava Päivä-komento on myös valittavissa Työkalut-valikosta. Eteenpäin vieritettävän ajan pituus riippuu ennusteajanjakson pituudesta. (Katso tarkempia tietoja oppaasta /,%0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohta ja 4.2.2) Kun eteenpäinvieritys ylittää ennusteajanjakson pituuden, komento ei ole käytettävissä. Halutun päivän valitseminen Haluttu päivä valitaan Valitse Päivä -valintaikkunasta näpäyttämällä työkalurivin ABB Automation 145

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Valitse Päivä -pikavalintapainiketta tai Työkalut-valikon Valitse Päiväkomentoa. Kun ikkuna avautuu, oletuksena näytetään nykyinen päivä. Tietyn päivän valitsemiseksi historiasta anna haluamasi päivä kenttään ja paina <Enter>näppäintä. Vahvista valinta näpäyttämällä OK-painiketta. Peruuta -painikkeella valinta palautuu entiseksi. Kun annettu aika on historiajakson ulkopuolella tai kun aika on annettu väärin, virheilmoitusikkuna avautuu ja valinta palautuu entiseksi..xyd 9DOLWVHSlLYlYDOLQWDLNNXQD Huomautus-ikkuna Muistiinpanoja ja huomautuksia voidaan vapaasti lisätä raporttikuviin. Näpäytettässä jotain aikasarakkeessa määritettyä aikajaksoa, avautuuhuomautusikkuna, jossa voidaan antaa kyseistä aikajaksoa koskevia huomautuksia. Huomautus-ikkuna voidaan avata kaikista raporttikuvan jaksoista ja kaikki huomautukset ovat raporttikuvakohtaisia. Huomautus-ikkunan avaaminen edellyttää käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. Huomautuksen tekeminen aloitetaan näpäyttämällä kenttään. Tehdyt muutokset vahvistetaan OK-painikkeella. Peruuta-painikkeella hylätään kaikki muutokset. Valittu huomautusmerkki voidaan poistaa näpäyttämällä Poista Huomautus - painiketta. Jos valitaan toinen aikajakso Huomautus-ikkunan ollessa auki, se toimii kuten Peruuta ja kyseisen aikajakson ikkuna sulkeutuu. Jos johonkin aikajaksoon sisältyy yksi tai useampi huomautus, sen vieressä näkyy keltainen huutomerkki (!). 146 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja.xyd (VLPHUNNL+XRPDXWXVLNNXQDVWD Raportointijakson arvojen muokkaaminen Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata Muuta arvoa - ikkunassa (katso Kuva ), jos korjaus-/muokkaustoiminto on sallittu. Korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan ja muut niistä riippuvat arvot lasketaan uudelleen automaattisesti uuden arvon perusteella. 7 Vuorokausiraportteihin sisältyviä tietoja voidaan korjata tai muokata seuraavasti: Jos haluat muokata yhtä arvoa kerrallaan, valitse kyseinen kohta eli näpäytä sitä raportin sarakkeessa. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvoa -ikkuna avautuu (ellei se ole jo auki). Valitse vieritystoiminto päälle, jos haluat muokata useampia arvoja. Jos haluat muokata useampia arvoja kerralla, valitse muokattava alue. Jos muokkaus on sallittu nykyisessä sarakkeessa, arvojen väri muuttuu ruskeaksi ja Muuta arvo -kenttäavautuu (ellei se ole jo auki). Jos haluat kopioida yhden tai useamman arvon, valitse kopioitava kohta tai alue. Hyväksy kopioitava alue valitsemalla komennot More - Copyvalues Anna uusi arvo näpäyttämällä ensin arvokenttään ja kirjoittamalla sitten uusi arvo näppäimistön avulla. Hyväksy uusi arvo <Enter>-näppäimellä. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta. Jos näpäytät Peruuta painiketta OK-painikkeen sijasta, vanha arvo jää voimaan. Jos käytät Liitä-toimintoa (More - Pastevalues) uuden arvon antamisen sijasta, kopioidut arvot siirtyvät valitulle alueelle. Valitun alueen on oltava yhtä pitkä kuin kopioidun alueen. Lopeta muokkaus näpäyttämällä OK-painiketta, Peruutapainike hylkää kaikki muutokset Kun vieritystoiminto on päällä, seuraava arvo tulee automaattisesti valituksi muokkausta varten. Tätä arvoa voidaan muokata tai muokkaus voidaan lopettaa painamalla ensin <Esc>-näppäintä ja sitten näpäyttämällä Peruutapainiketta. Jakson mittausarvojen muokkaaminen vaatii käyttäjältä vähintään ohjaustason (1) käyttöoikeuksia. ABB Automation 147

12 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 9XRURNDXVLUDSRUWLQPLWWDXVMDNVRQDUYRMHQPXRNNDDPLQHQ Jos muokattujen arvojen seuranta on käytössä valitussa sarakkeessa, kaikki muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon samalla, kun korjatut tai muokatut arvot tallennetaan raporttitietokantaan. Lokitiedostoa voidaan katsoa valitsemalla komennot MoreShow Log File(+XRP Tämä valinta ei ole käytössä X- monitoreilla.) Seuraavat muokkaustiedot kirjoitetaan lokitiedostoon: Päivämäärä ja kellonaika. Raporttikohteen nimi (LN). Raporttikohteen kommentti (CM). Muokattu aikajakso. Vanha arvo ja sen tila. Uusi arvo. Käyttäjän nimi. Lokitiedosto voi sisältää enintään 1000 muokkaustapahtumaa. Kun tämä lukumäärä ylittyy, raportointihälytyskohde aktivoituu, ylittynyt lokitiedosto nimetään 148 ABB Automation

13 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja uudelleen (oletuspolkunimi: /apl/<apl.name>/reports/fmu_edit.old) ja luodaan uusi lokitiedosto..xyd (VLPHUNNLORNLWLHGRVWRVWD Tiedostoon tallentaminen TallennaRaporttisivuTiedostoon -ikkunassa voidaan tallentaa nykyinen raporttisivu ASCII-tiedostoon, jossa sarakkeet on muotoiltu samalla tavalla kuin raporttikuvassa tai voidaan tallentaa.csv-tiedostoon, jossa sarakkeet on erotettu puolipisteellä (;) oletusasetuksena (konfiguroitavissa)..csv-tyyppinen tiedosto voidaan lukea esim. Microsoftin Excel-taulukko-ohjelmaan. Tiedoston oletusformaatti on ASCII (.CSV-formaatti on valittavissa Toolsvalikosta). Olemassa olevat tiedostonimet näytetään listassa ja hakemisto (joka on esivalittavissa) sen alapuolella. Tallennettavan tiedoston nimi on annettava listan yläpuolella olevaan kenttään ennen kuin tiedosto voidaan tallentaa. Nimen maksimipituus on kymmenen (10) merkkiä. Kun jokin nimi valitaan hiirellä, valittu nimi siirtyy kenttään, jolloin sitä voidaan muokata tai kyseisen tiedoston päälle voidaan tallentaa. Hakemistonimien alla on pari valintanappia tallennuksen valintaa varten. Jos Ylinappi on valittuna, nykyinen raporttisivu tallentuu määritettyyn tiedostoon kaikkien siinä olevien tietojen päälle. Jos Liitä-nappi on valittuna, nykyinen raporttisivu liitetään määritettyyn tiedostoon. OK-painike tallentaa raporttisivun tiedostoon, mutta Peruuta-painike vain sulkee ikkunan. 7 ABB Automation 149

14 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DOOHQQD5DSRUWWLVLYX7LHGRVWRRQLNNXQD Kesäaika - normaaliaika Jos kesäaika on otettu käyttöön valitsemalla Daylightsaving -vaihtoehto ApplicationSettings -valikosta, järjestelmän aika vaihtuu automaattisesti normaaliajasta kesäaikaan ja päinvastoin. Siirtymäaika otetaan huomioon LIB mittausraportoinnissa seuraavasti: Syksyllä siirtymätunnin raportointiarvot muutetaan automaattisesti datakohteen korkeampaan indeksiin tai indekseihin (perusjaksosta riippuen). Siirtymäaika otetaan huomioon esim. laskettaessa vuorokauden summaa. Vuorokausiraporteissa huomautus kesäaikaan siirtymisestä näytetään tilailmoitusrivillä sinä päivänä, kun siirtyminen tapahtuu. Siirtymätunnin arvoja voidaan myös katsoa ja korjata kyseisenä päivänä valitsemalla Näytä hyppytunti -komento Työkalut -valikosta. Keväällä siirtymätunnin arvoja ei kerätä Raportointia käytettäessä suositellaan, että siirtymäajankohdaksi määritetään viisi minuuttia tasatunnin jälkeen (eli raportointijakson arvojen suoritusviiveen jälkeen), jotta raportointijaksona laskettujen arvojen päivittäminen on mahdollista ennen aikasiirtymän suorittamista. On myös suositeltavaa, että aikaasettelut tapahtuvat ennen kuin seuraavan raportointijakson toiminnot on suoritettu Graafisen esityksen asettelut Y-akselin parametrien muokkaaminen Muokkaa Y-akselin parametreja -ikkuna avataan näpäyttämällä -pikavalintapainiketta graafisen vuorokausiraportin työkalurivistä. Tässä ikkunassa käyttäjä voi muokata raportin Y-akselin parametreja, joita käytetään raportin graafisessa esityksessä. Näihin parametreihin kuuluu Y-akselin pienin ja suurin arvo. Y-akselin pienin ja suurin arvo voidaan asettaa joko antamalla uudet arvot kenttiin tai asettamalla arvot askeltaen kentän vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Nämä 150 ABB Automation

15 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja painikkeet suurentavat tai pienentävät arvoa 10 %:lla. Jos annettu arvo on epäkelpo, vanha arvo palautuu kenttään. Näpäyttämällä OK-painiketta muutokset otetaan käyttöön graafiseen kuvaan, Peruuta-painike hylkää kaikki muutokset Taustan värit.xyd 0XRNNDD<DNVHOLQSDUDPHWUHMDLNNXQD Graafisen piirtoalueen taustan väri (konfiguroitavissa) valitaan kuvan oikeassa alareunassa olevasta yhdistelmäruudusta. Kun taustan väriksi valitaan musta, akselit ja ruudukko esitetään valkoisina..xyd.ddylrqwdxvwdylulqydolqwd 7.4. Quick Report -pikaraportin toimintojen kuvaus Yleiskatsaus Vakiomuotoisen, aikaperusteisen raportoinnin lisäksi Mittausraportti 2 sisältää vuorokausiarvoihin perustuvan Quick Report -pikaraportin. Pikaraportti on periaatteessa raporttiselain, joka pystyy näyttämään kaikki raportointisovelluksessa määritetyt raporttikohteet samassa raporttikuvassa. Tiettynä aikana esitettävät kohteet voidaan valita raportointikorin avulla tai raporttisivujen listasta (kuvan oikeassa yläreunassa olevasta yhdistelmäruudusta), jossa esitetään kaikki esivalinnat, mikäli sellaisia on tallennettu. Poistuttaessa Quick Report -pikaraportista nykyiset asetukset tallentuvat käyttäjäkohtaisiksi asetuksiksi. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa pikaraportin, viimeiset asetukset näytetään oletusvalintana. Viimeksi käytetyt asetukset merkitään raporttisivujen listaan tähtimerkillä (*). ABB Automation 151

16 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD (VLPHUNNL4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLVWD Tässä luvussa kuvataan Quick Report -pikaraportin toimintoja. Yleensä pikaraporttikuvana käytetään vakiomuotoista vuorokausiraporttia, jolloin se sisältää samat toiminnot ja valinnat, mutta niiden lisäksi pikaraportissa on eräitä lisätoimintoja ja -valintoja. Pikaraporttia voidaan käyttää myös asentamatta ennalta määritettyä kuvatoimintoa Taulukkoesitysmuoto Yleistä Quick Report -pikaraportin taulukkomuotoisessa kuvassa kaikki valitut raporttikohteet esitetään valintajärjestyksessä. Näytöllä voidaan esittää enintään kymmenen kohdetta samanaikaisesti. Jos valittuna on enemmän kuin kymmenen kohdetta, näytöllä esitettävien valintaan voidaan käyttää pystysuoraa vierityspalkkia. Raportin sarakkeiden otsikko on sama kuin raporttikohteen looginen nimi. Näpäytettäessä otsikkokenttää hiirellä avautuu Comment Text-ikkuna, joka esittää raporttikohteeseen liittyvän kommentin sekä tyypin ja yksikön. Raportin 152 ABB Automation

17 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja sarakkeiden oletustarkkuus on kaksi desimaalia. Yhteenvetotiedot (summa, keskiarvo, pienin ja suurin arvo) näytetään erikseen jokaiselle sarakkeelle. Jos tieto on kirjattu epävarmaksi tai vanhentuneeksi, sitä vastaavalla rivillä näkyy "?"-merkki. Käsin syötettyjen arvojen merkkinä on "m". Vikatila osoitetaan "(UURU"-ilmoituksella. Jos arvoa ei ole kerätty tai se on virheellinen, sitä ei näytetä. Arvojen muokkaaminen ja syöttäminen käsin on myös mahdollista seuraavien raporttikohdetyyppien yhteydessä (oletusarvona): Mittauskohteet (MS, MM, MN, MX ja MP) *. Syöttökohteet (EN). Mittarikohteet (GA) *. Muokattujen arvojen seuranta on myös mahdollista tähdellä (*) merkittyjen raporttikohdetyyppien yhteydessä. Raporttikohdetyyppejä kuvataan tarkemmin oppaassa LIB 510 0HDVXUHPHQW5HSRUWV8VHUV*XLGH, 1MRS ESD, kohdassa Arvojen muokkaaminen tai syöttäminen ei muuta niiden kirjausaikaa. Arvon väri riippuu sen aikaleimasta. Historiatiedot esitetään mustalla, nykyiset ja ennustearvot valkoisella (mikäli niitä esitetään). Kaikki raportit voidaan myös tulostaa esimerkiksi ASCII- tai.csv-tiedostoon (Excel-yhteensopivassa muodossa) tai verkon tulostimelle Työkalut-valikko.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 153

18 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM.XYD 7DXOXNNRPXRWRLVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQ7\ NDOXWYDOLNNR Valinta Valitse päivä Edellinen päivä Seuraava päivä Taulukko/Graafinen (ASCII)... (.CSV)... Selitys Avaa Valitse päivä-ikkunan, josta voidaan valita haluttu päivä raportista. Siirtyy raportissa edelliseen päivään. Jos edellinen päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Siirtyy raportissa seuraavaan päivään. Jos seuraava päivä ei kuulu historiajaksoon, tämä komento näkyy himmennettynä. Muuttaa raporttikuvan esitysmuodon graafiseksi. Taulukkomuoto voidaan palauttaa vastaavalla painikkeella graafisesta kuvasta eli tällä komennolla on mahdollista vaihtaa esitysmuodosta toiseen. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon, jossa sarakkeet on esitetty samoin kuin raporttikuvassa. Tällä komennolla tallennetaan nykyinen raportointipäivä ASCIItiedostoon. Tiedoston oletusformaatti on.csv, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tämä tyyppi on luettavissa taulukko-ohjelmilla, kuten esim. Microsoftin Excelillä. 154 ABB Automation

19 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tulostus Raporttikori Esiasettelut Näytä hyppytunti Ohje Tällä työkalulla käyttäjä voi tulostaa nykyisen raportointipäivän sellaiselle verkon tulostimelle, joka on määritetty MicroSCADAn VS-tulostimeksi. Tämä komento näkyy himmennettynä, jos käytetään X-monitoria. Avaa Raporttikori-ikkunan, josta raporttikohteet voidaan valita esitettäviksi Quick Report kuvassa. Avaa Esiasettelut-ikkunan, jonka avulla voidaan tallentaa nykyisen Quick Report pikaraportin asetukset. Avaa Näytä hyppytunti-ikkunan sinä päivänä, jolloin siirrytään kesäaikaan. Tässä ikkunassa näkyy kyseiset tunnit ja niitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Avaa ohjeikkunan Graafinen esitysmuoto Yleistä Graafisessa Quick Report -kuvassa kaikki näytölle valitut raporttikohteet voidaan esittää täysgraafisina käyrinä kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä, joka muodostuu vaakasuorasta aika-akselista (X) ja pystysuorasta arvoakselista (Y). Käyriä ovat vieritettävissä X- ja Y-akselin suuntaan ja Y-akselin parametrit ovat muutettavissa. Kaikki käyrät voidaan tilapäisesti piilottaa näytöltä. Graafinen kuva sisältää joukon työkaluja, joita kuvataan jäljempänä. Muuten toiminnot ja valinnat ovat samat kuin niissä vakioraporteissa, joita kuvattiin kappaleessa Työkalut-valikko.XYD *UDDILVHQ4XLFN5HSRUWSLNDUDSRUWLQW\ NDOXULYL ABB Automation 155

11. Sovelluskohtaiset työkalut

11. Sovelluskohtaiset työkalut 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja Tässä luvussa kuvataan eri sovelluksiin liittyviä työkaluja. Kappaleissa Käyttäjien hallinta ja Sovellusten asetukset kuvatut toiminnot edellyttävät, että käyttäjällä

Lisätiedot

MicroSCADA Kuvankäsittely

MicroSCADA Kuvankäsittely Laadittu: 30.09.98 Ohjelmaversio: 8.4.2 Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

... 4 ! ! # $% % & ' ( %) * % + + #,) % & ) + ( %! $%  % - ( %. % '! ( '! *! '! # ( % % % & ( % % ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" % ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"-

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas. Versio 2.36. Building Technologies. Building Automation. CM110757fi 31.07.2006

DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas. Versio 2.36. Building Technologies. Building Automation. CM110757fi 31.07.2006 s DESIGO PX PX-WEBin käyttö Käyttöopas Versio 2.36 CM110757fi 31.07.2006 Building Technologies Building Automation 2/52 Building Technologies DESIGO PX PX-WEBin käyttö CM110757fi Building Automation 31.7.2006

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 - Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty 6.9.2011 Korjaamon työkalenteri - 1 - JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET...

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3 Toimittajan käsikirja EPiServer CMS 7 Versio A, 2012 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Johdanto 5 Tietoja näistä ohjeista 5 EPiServer-ohjeen käyttäminen 5 EPiServer World -verkkoyhteisö

Lisätiedot

iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja

iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja iloq S10 -lukostopalvelu Käyttäjän käsikirja JOHDANTO Tämä opas on iloq S10 Manager -ohjelman käyttäjän käsikirja. Opas on tarkoitettu lukostopalvelun hoitajalle, joka voi olla esimerkiksi isännöitsijä

Lisätiedot

Navita Budjettijärjestelmä

Navita Budjettijärjestelmä Käyttöopas 03/2013 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman toiminta... 1:2 Ohjelman toimintaperiaate ja yleiskuvaus... 1:2 Ohjelman keskeiset käsitteet... 1:3 Yleiset käsitteet... 1:3 Toimintopuu...

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot