Ohjeita erikoistyön tekemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita erikoistyön tekemiseen"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Ohjeita erikoistyön tekemiseen Tri Oma Nimi, 12345A Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: DI Ossi Ohjaaja

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Ohjeita työn kirjoittamiseen Työn rakenne Sivunumerointi Työskentely tyyli-työkaluilla Kuvat ja taulukot Kirjallisuusviitteet Kaavat Sekalaista nippelitietoa LaTeX Johtopäätökset Viiteluettelo

3 1 Johdanto Tässä dokumentissa annetaan joitakin ohjeita erikoistyön tekemiseen Mittaustekniikan laboratoriossa (MIKES TKK Mittaustekniikka). Erikoistyön voi sisällyttää perusopintojen kurssiin S Erikoistyö tai jatko-opintojen kurssiin S-108.J Jatkotutkinnon opinnäyte. Erikoistyöllä kurssissa S on kaksi tavoitetta: 1. Antaa opiskelijalle käytännön kokemusta tutkimustyöstä laiterakentelun, kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan muodossa, ja 2. Opettaa opiskelijalle työn julkaisuun liittyviä asioita, joita myöhemmin tarvitaan diplomityön kirjoittamisessa. Töille määrätään ohjaaja, jonka tehtävänä on vastata näiden molempien tavoitteiden saavuttamisesta. 2 Ohjeita työn kirjoittamiseen Tätä työtä voi sellaisenaan käyttää pohjana tutkimusraportin kirjoittamiseen, mikäli raportti tehdään MS Wordillä. Pohjan stilistinen muuntelu on sallittua (esim. kansilehden sommittelu, sivunumeroiden paikka, header ja footer) kunhan asiasisältö säilyy. Työn saa halutessaan tehdä muullakin tekstinkäsittelyohjelmalla, kunhan lopputuloksen saa käännettyä PDF:ksi. Diplomitöiden ja erikoistöiden ohjaamisessa törmää jatkuvasti samoihin aiheisiin, jotka tuottavat ongelmia. Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi näitä seikkoja. 2.1 Työn rakenne Erikoistyön teko ja raportointi ei juurikaan poikkea diplomityön kirjoituksesta. Diplomityön kirjoitukseen on olemassa lukuisia ohjeita, joista S-osasto suosittelee Timo Laakson kirjoittamaa ohjetta [1]. Tutkimusraporteille suositellaan yleensä hyvin samantyylistä rakennetta, jonka tämän kurssin tarpeisiin voi kiteyttää esim. seuraavasti: Nimilehti Esipuhe Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kirjallisuuskatsaus 3. Tutkittava mittausmenetelmä 4. Rakennetun laitteiston suunnittelu ja toteutus 5. Laitteiston mittaustulokset 6. Epävarmuusanalyysi 7. Johtopäätökset 8. Viiteluettelo 3

4 Liitteet Esipuheessa on tapana kertoa, missä työ on tehty, kuka sitä on mahdollisesti rahoittanut ja kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat jollain tavalla hommaa edesauttaneet. Se ei ole pakollinen, mutta kannattaa laittaa, jos hiemankin mietityttää, että pitäisikö se olla. Siinä kannattaa myös mieluummin kiittää liian montaa ihmistä, kuin unohtaa joku, eli tässä kohtaa avokätisyys ei maksa mitään. Johdannossa kerrotaan lyhykäisesti, mihin tutkimusprojekti liittyy, mitä asiasta tiedetään aikaisemmin, ja esitellään mitä tässä raportissa kerrotaan. Johdanto on hyvä lopettaa kappaleeseen, jossa luetellaan, mitä raportin eri luvuissa tapahtuu. Mikäli työn ei ole tarkoitus olla kirjallisuuskatsaus, vaan tarkoituksena on esim. rakentaa joku laite, voidaan kirjallisuuskatsaus usein sisällyttää johdantoon. Raportista tulee helposti kömpelöhkö, mikäli teoreettinen osio ja kokeellinen osio ovat yhtä suuret. Asiasta kannattaa keskustella ohjaajan kanssa, ennen kirjoittamisen aloittamista. Sama koskee jossain määrin tutkittavaa mittausmenetelmää, tai muuta teoreettista taustaa. Tutkimusraportissa olisi hyvä päästä johdannon jälkeen heti suoraan asiaan. Kaikki johdannon ja asian välissä oleva tavara on yleensä turhaa pyörittelyä. Kirjallisuuskatsauksen voi myös laittaa liitteeksi, mikäli se katkaisee ajatuksen. Mikäli työhön kuuluu kirjallisuuskatsaus, tai erikoistyö on kirjallisuuskatsaus, kannattaa lukaista kirjallisuuskatsauksen tekoon liittyvät ohjeet [2]. Rakenneltujen laitteistojen suunnittelu, toteutus, mittaustulokset ym. kuvataan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Kaikkia detaljeja ei kannata sisällyttää raporttiin. Esimerkiksi piirikorttien layoutit, suuret kytkentäkaaviot, ohjelmalistaukset ym. vastaavat kannattaa usein laittaa liitteeksi, mikäli niitä ylipäätään ollenkaan tarvitaan. Kytkentäkaavioista voi kopioida pienempiä paloja kuviksi, joita käydään läpi tekstissä. Teorian, toteutuksen ja mittauksen jakaminen omiin lukuihinsa johtaa lähes aina tyypilliseen rakenteelliseen ongelmaan vähänkään laajemman työn kyseessä ollen. Tarkastellaan seuraavaa rakennetta: 3. Teoriaa 3.1 Vastaanotin 3.2. Lähetin 4. Elektroniikan toteutus 4.1 Vastaanotin 4.2. Lähetin 5. Mittaustulokset 5.1 Vastaanotin 5.2. Lähetin Havaitsemme, että ajatus pomppii edestakaisin vastaanottimen ja lähettimen välillä, mikä tekee tekstistä vaikeasti luettavaa. Raportista tulee huomattavasti luettavampi, kun samaan asiaan liittyvät asiat kerätään yhteen paikkaan. Esitetyssä esimerkissä voidaan tehdä esim. seuraava ratkaisu: 4

5 3. Elektroniikan toteutus ja mittaukset 3.1. Vastaanotin 3.2. Lähetin Teoria kuvataan tarvittavassa laajuudessa johdannossa ja Vastaanotin ja Lähetin -lukujen alussa. Toinen rakenteellinen sudenkuoppa liittyy asioiden esitysjärjestykseen. Työ tehdään yleensä tyvestä puuhun nousten. Ensin tehdään esim. kortti kerrallaan työhön tarvittavat modulit, jotka lopuksi kootaan valmiiksi laitteistoksi. Työtä ei kuitenkaan kannata raportoida tässä järjestyksessä. Raportissa esitetään ensin valmis laite, ja sen jälkeen eri modulien rakenne. Näin toimien tekstistä tulee lyhyempi ja paremmin jäsennelty. 2.2 Sivunumerointi Usein näkee töitä, joissa alkusivut numeroidaan roomalaisilla numeroilla i, ii, iii, iv,..., varsinainen teksti tavallisilla numeroilla, ja liitteet omilla sivunumeroillaan esim. A1, A2, jne. Näin voi toki tehdä, mutta tämä johtaa ongelmiin kun myöhemmin pohdit teoksen sivumäärää, joka tarvitaan esim. D-työn tiivistelmään, CV:hen, tai johonkin dokumenttiin missä viittaat työhösi. Asia ratkeaa helpoiten, kun sivut numeroidaan kannesta lähtien tavallisilla numeroilla niin, että viimeisen liitteen viimeisellä sivulla on viimeinen sivunumero. 2.3 Työskentely tyyli-työkaluilla Teetpä työsi Wordilla tai millä tahansa muulla työkalulla, sinun kannattaa perehtyä tekstin kirjoittamista helpottaviin työkaluihin. Wordin tyylit (style) ovat oikein käytettynä tällaisia. Voit perehtyä tyylien käyttöön silmäilemällä tätä dokumenttia. Normaalit kappaleet kirjoitetaan Normal-tyylillä. Valikosta <Format><Styles and formatting> saat auki ikkunan, johon voit muuttaa tyylin asetuksia. Idea on, että tyyliin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin dokumentin kappaleisiin. Voit laittaa kappaleiden väliin tyhjät rivit ilman rivinsiirtoja ja poistaa ne halutessasi muutaman napin painalluksella. Voit tasata halutessasi oikean reunan ja vaihtaa fonttikokoa tai tyyppiä pienemmäksi tai suuremmaksi muuttamatta otsikoiden asetuksia. Voit myös tehdä ohjaajallesi oikoluettavaksi raportin double-rivivälillä kommentointia varten ja vaihtaa valmiin raportin takaisin single-riviväliseksi. Otsikot tehdään käyttäen Heading 1, Heading 2, jne. -tyylejä. Näihin saa automaattisen otsikkonumeroinnin valikosta <Format><Bullets and numbering><outline numbered>. Numerointi ilmestyy kaikkiin kappaleisiin, jotka on määritelty Headingeiksi. Voit poistaa numeroinnin manuaalisesti esim. Sisällysluettelosta ja esipuheesta. Tyylejä käytetään headingeissä kahdesta syystä: 1. Numerointi pysyy ajan tasalla kun siirtelet lukuja eri paikkaan dokumentissa. 2. Voit tehdä automaattisen sisällysluettelon valikosta <Insert><Reference ><Index and Tables...><Table of Contents>. Tyylejä kannattaa käyttää myös muissa paikoissa. Niitä voi määritellä itse aina tarpeen mukaan. Tässä raportissa on käytössä mm. seuraavat tyylit: 5

6 1. Endnote text (Viiteluettelon tekstit) 2. Endnote reference (Viitteiden numerointi) 3. Caption (Kuvatekstit ja taulukkotekstit) 4. Kuva 5. Equation Opettele tyylien käyttö, se kannattaa. 2.4 Kuvat ja taulukot Kuvista tulee hyviä, kun muistaa muutaman perussäännön. Tarkastellaanpa kuvaa (Kuva 1). Light source reference plane Top of diffuser θ 0 θ d + ds r 0 Kuva 1. Esimerkki kuvasta [3]. Symbolit on kuvattu tekstissä. Kuvassa olevien tekstien ja kuvatekstin kirjasinkoon tulisi olla sama kuin normaalitekstin koko, esim. tässä dokumentissa 12 pt. Mikäli haluat, voit tehdä kuvat siten että teksti on hieman pienempää, esim. 10 pt, mutta pyri siihen, että koko on kaikissa kuvissa sama. Esimerkkikuvassamme on virhe: Kuvan tekstien pitäisi olla samalla kielellä, kuin millä raportti on kirjoitettu. Tässä tapauksessa kuva pitäisi siis kääntää Suomeksi. Mikäli lainaat kuvia, niin kuvatekstissä on oltava viittaus, mistä olet kuvan ottanut. Suuri osa ohjelmista (esim. Designer, Excel) tekee oletusarvoisesti liian ohuita viivoja. Viivat on paksunnettava, jotta viivat eivät häviä työtä mahdollisesti valokopioitaessa. Designer-kuvat on tehtävä hairline-moodissa, jotta etäisyysmittaukset toimivat, mutta valmiiseen kuvaan viivat on paksunnettava. Excel kuviin on paksunnettava asteikkoviivat, piirtoalueen rajaviiva ja dataa esittävät kuvaajat. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki kuvaajasta. Huomaa että myös harmaasävyt kannattaa poistaa, koska ne menevät kopioitaessa nuhruisiksi. Kuvista tulee hyvän näköisiä, kun niissä on väriä. Mieti kuvaajissa kuitenkin sitä, että kuvien pitää olla yksiselitteisiä myös, mikäli raportti valokopioidaan mustavalkoiseksi. Lehtiartikkeleihin ei saa värejä, tai ne ovat kalliita. Kuvateksti tehdään klikkamalla kuva aktiiviksi ja valitsemalla valikoista <Insert><Reference><Caption...>. Näin kuvien numerointi pysyy järjestyksessä vaikka niitä siirrellään tekstissä eri kohtiin. Kuvaan viitataan toiminteella 6

7 <Insert><Reference><Cross reference...>. Näin myös viittaukset pysyvät järjestyksessä. Valitettavasti viittaus ei toimi kunnolla Suomen kielessä, kuten luvun alussa olevasta esimerkistä havaitset Suhteellinen voimakkuus Aallonpituus [nm] Kuva 2. CIE:n määrittelemät värinsovitusfunktiot x ( λ ) [sininen pisteviiva], y ( λ ) [vihreä yhtenäisviiva] ja z ( λ ) [punainen katkoviiva]. Kuvatekstissä on määriteltävä kuvassa käytetyt symbolit. Jos niitä on paljon, voi käyttää kuvan 1 esimerkissä käytettyä kikkaa, eli esitellä suureet tekstissä. Jotkut ohjelmat tekevät automaattisesti kuvan ympärille mustan laatikon. Tämä näyttää pidemmän päälle synkeältä, mistä syystä se kannattaa opetella poistamaan. Kuvaan viitataan ENNEN kuin sitä aletaan selittämään. On tuskastuttavaa lukea kappaleen verran selityksiä, minkä jälkeen kerrotaan että asiasta olisi ollut kuvakin. Taulukot toimivat hyvin samalla tavalla kuin kuvat. Otetaan esimerkiksi Taulukko 1. Taulukko 1. Esimerkki taulukoista. Parametri Konvertteri 1 Konvertteri 2 Konvertteri 3 V in [V] ±5 ±5 0, +12 I in [ma] Asiaan esitetään ratkaisu luvussa

8 P in [W] Huomaa että taulukkoteksti tulee taulukon yläpuolelle, kun taas kuvateksti tulee kuvan alle. Oletusarvoisesti Word tekee taulukkoon mustat viivat joka paikkaan, mikä näyttää raskaalta. Autoformatin tarjoamat vaihtoehdotkin ovat aika nuivia. Kannattaa katsella muutamasta tiedelehdestä vinkkejä, miten taulukot voi formatoida. Yleensä yksinkertainen on kaunista. 2.5 Kirjallisuusviitteet Kirjallisuusviitteiden teko Harwardin järjestelmällä kuvataan liki jokaisessa kirjoitusohjeessa. Valitettavasti elektroniikan ja fysiikan alalla ei juurikaan käytetä Harwardin järjestelmää. Kirjallisuusviitteet tehdään yleensä numeroilla. Viite tehdään valikoista toiminnolla <Insert><Reference><Footnote...>. Endnotet tulevat joko dokumentin loppuun (kuten tässä raportissa), tai käyttämällä Section break:ejä voit laittaa referenssit kunkin luvun perään. Breakit löytyvät valikosta <Insert><Breaks...>. Ne voivat olla hyödyllisiä myös, jos haluat dokumenttiin liitteitä, joiden paikka on viiteluettelon jälkeen. Samalla toiminnolla saat myös automaattisesti numeroituja Footnoteja sivun alalaitaan. Viitteiden numerointikäytäntö vaihtelee. Tässä raportissa oleva hakasulkunotaatio on kopioitu Metrologia lehdestä. Muilla lehdillä on omat käytäntönsä. Tekstin seassa oleva viite on joissain lehdissä hakasuluissa, joissain toisissa taas käytetään yläindeksiä. Viiteluettelossa numero voi olla hakasuluissa, tai sen perässä voi olla piste. Notaation saa omiin dokumentteihin valita vapaasti. Lehtiartikkeleissa käytetään ko. lehden notaatiota. Viitteen sisältö voi myös vaihdella. Itse tykkään viitata lehtiartikkeleihin näin [4]. Tekijoiden lisäksi annetaan siis artikkelin nimi hipsukoissa, lehden nimi italic-fontilla, lehden Voluumi boldilla, alku ja loppusivu, sekä julkaisuvuosi suluissa. Kirjoihin [5] tulee tekijöiden jälkeen kirjan nimi italicilla, mahdollinen painos, sulkuihin (julkaisija, painopaikka/kaupunki, vuosi) ja teoksen sivumäärä. Word tekee ikävästi mustan viivan viitteiden yläpuolelle. Tästä pääsee eroon seuraavasti: 1. Vaihda dokumenttiisi Normal view joko alapalkissa olevista nappuloista, tai valikoista <View><Normal>. 2. Tee dokumenttiin johonkin kohtaan ylimääräinen Footnote tai Endnote. 3. Dokumentin alalaitaan ilmaantuu ikkuna, millä pääset käsiksi erottimiin, joita ovat Endnote separator, Endnote continuation separator, jne. Poista nämä, aseta niiden fontit ja rivivälit mahdollisimman pieniksi, niin viivat katoavat. 4. Palaa takaisin Page layout view:hyn ja poista tekemäsi ylimääräinen endnote. 2.6 Kaavat Kaavat kannattaa tehdä Equation editorilla, MathTypellä tai vastaavalla, jotka ovat yllättävän hyviä työkaluja. Editori muokkaa automaattisesti käyttämäsi muuttujat italic- 8

9 fontille, niinkuin tieteellisessä kirjoituksessa on tapana (V in, R 1, i out,...). Numerot kirjoitetaan suoraan, samoin funktiot. Kaavoissa on muistettava, että Suomen kielen lauseissa on predikaatti. Kaavoja ei saa jättää yksinään riveille, vaan kaavat sidotaan osaksi lauseita tyyliin: Integraalin laskemiseksi tarvitaan lauseketta darctan x 1 2 dx = 1 + x, (1) missä x on haluttu muuttuja. Huomaa pilkun paikka ja numero oikeassa laidassa. Kaavassa käytetty tyyli Equation on tehty siten, että numerot tulevat samaan paikkaan sivun oikeaan laitaan ja vasen laita sisennetään. 2.7 Sekalaista nippelitietoa Tässä raportissa on tekstin oikea reuna tasattu. Mikäli tekstin seassa on pitkä sana (jota Word ei osaa tavuttaa) saattaa tekstiin jäädä ammottavia aukkoja. Wordille voi antaa tavutusvihjeitä näppäilemällä tavuviivan kohdalle <ctrl><->. Word laittaa tavutusvihjeen kohdalle tavuviivan vain tarvittaessa. Valikosta <Insert><Symbol><Special characters> löydät monta muutakin elämää helpottavaa keksintöä, esim katkeamattoman tavuviivan, joka estää Wordiä tavuttamasta tekstissä olevan miinusmerkin kohdalta. Palataan kuviin viittaamiseen liittyvään ongelmaan, jota havainnollisti Kuva 1. Crossreference toiminto luo meille linkin muodossa Kuva 1, jota ei pysty taivuttamaan Suomen kielen mukaisesti. Tähän löytyy oikotie. 1. Tee tekstiin haluamaasi kohtaan cross-reference haluamaasi kuvaan. Tekstiin ilmaantyy esim. teksti Kuva Siirrä hiiren kursori linkin päälle, paina oikeanpuoleista nappia ja valitse <Toggle Field Codes>. Linkki näkyy nyt muodossa {REF _Ref \h}, missä numerosarja on erilainen kullekin linkille. 3. Lisää tekstin väliin teksti \#0 seuraavasti: {REF _Ref \#0 \h}. 4. Maalaa linkki aktiiviseksi ja paina <F9> päivittääksesi kentät. 5. Linkistä jää jäljelle pelkkä numero, joka jälkeen voit kirjoittaa sen eteen kuva kuvan kuvassa tai mitä ikinä haluatkaan. 2.8 LaTeX Edellä kuvattiin raportin tekemistä lähinnä Word-ohjelmalla. Raportin saa kuitenkin halutessaan tehdä muullakin ohjelmalla, kunhan sisällöstä annettuja ohjeita noudatetaan. Erikoistyön raportti voi olla hyvä mahdollisuus opetella LaTeXin käyttö. Vaikka LaTeX saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, se ei kuitenkaan ole sitä. Varsinkin pidemmissä teksteissä, esimerkiksi diplomityössä, viittaukset kuviin ja kaavoihin pysyvät paremmin hallinnassa verrattuna perinteisiin tekstinkäsittelyohjelmiin. Myös muotoilu tulee automaattisesti kuntoon, ja tarvittaessa sitä on helppo muuttaa. Jokainen TKK:n 9

10 opiskelija on törmännyt LaTeXilla tuotettuun tekstiin esimerkiksi matematiikan peruskurssien laskuharjoituspapereissa. Latexissa teksti kirjoitetaan normaalisti millä tahansa tekstieditorillla, mutta esimerkiksi kaavat kirjoitetaan kuvauskielellä, jota voisi verrata vaikkapa html-koodiin. Kun koodi on valmis, se käännetään dvi-muotoon, joka on välivaihe lopputuloksen ollessa.ps- tai.pdftiedosto Esimerkiksi seuraava koodi \begin{equation} \label{eq:photodiode} h\nu=\frac{hc}{\lambda}\ge E_g\,, \end{equation} tuottaa seuraavan näköisen kaavan: Koodissa aluksi siirrytään equation-ympäristöön (\begin{equation}), sitten annetaan kaavalle nimi (label{}), seuraavalla rivillä on itse kaava. h on h, seuraavaksi ν (\nu), sitten yhtäsuuruusmerkki. \frac-komennolla tehdään jakoviiva, tässä {hc} tekee hc:n viivan yläpuolelle ja {\lambda} tulostaa λ:n viivan alapuolelle. LaTeXissa jokaiselle objektille (kaavat, kuvat, taulukot...) annetaan nimi (edellisessä esimerkissä \label{eq:photodiode}), jota käytetään viitattaessa kyseiseen objektiin. Kun LaTeX-koodi käännetään, kääntäjä numeroi objektit automaattisesti ja laittaa oikeat numerot myös tekstiin. Tämä on vain yksi esimerkki Latexin käytöstä. LaTeX-ohjeita löytyy runsaasti verkosta. Hyvä alku on Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε käyttöön [6] (alkuperäisteos englanniksi The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε [7]). Lisäksi CSC-lehdessä on ilmestynyt kokoelma Juha Haatajan kirjoittamia artikkeleita [8], joista on myös varmasti apua. TKK:n ATK-keskuksesta saa Antti-Juhani Kaijanahon kirjoittaman oppaan [9]. Myös Googlesta voi olla apua, sillä todennäköisesti kysymyksesi on jo kysytty ja siihen on myös vastattu. Googlen uutisryhmähaku kannattaa myös pitää mielessä. LaTeX on ilmainen, ja se tulee käytännössä kaikkien Linux-distribuutioiden mukana. Se ei kuitenkaan välttämättä ole mukana oletusasennuksessa. Allekirjoittanut on havainnut Kile-editorin [10] toimivaksi graafiseksi käyttöliittymäksi Linuxiin. Macille LaTeXin voi asentaa i-installer-ohjelmalla [11], ja hyvä editori on TeXShop [12]. Windowsille taas on olemassa MiKTeX [13]. Graafinen käyttöliittymä edelliselle on esimerkiksi TeXnicCenter [14]. HUOM! Tulee muistaa, että varsinainen LaTeX on komentoriviltä toimiva kääntäjä, jolla voidaan kääntää millä tahansa tekstieditorilla kirjoitettu LaTeXdokumentti. Jos haluaa, voi käyttää jotain tähän tarkoitukseen suunniteltua graafista käyttöliittymäohjelmaa, joka sisältää tekstieditorin sekä yleensä erilaisia oikoteitä muotoiluun, kaavojen kirjoittamiseen tai kuvien lisäämiseen. Varsinkin dokumentin kääntäminen ja.ps- tai.pdf-tiedoston tekeminen helpottuu graafisella ohjelmalla huomattavasti. 10

11 3 Johtopäätökset Tutkimusraportin loppuun on tapana kasata johtopäätökset. Tässä voi hieman kerrata avainkohtia, joita tutkimuksessa tuli ilmi, ja vaikkapa arvioida homman onnistumista. Älä kerro kovin paljoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näistä voi saada kuvan ettei homma oikein onnistunutkaan tai tullut valmiiksi. Tieteellisissä artikkeleissa on tapana kertoa onnistumisista ja siitä mihin esitellyt menetelmät pystyvät. Lukijoiden taas on opeteltava lukemaan rivien välistä ne asiat, joihin menetelmä ei pysty. Tulevaisuuden suunnitelmat ja puutteet voi antaa ohjaajalle erillisellä ruutupaperilla. Lyhyehköihin töihin, joihin vielä diplomityökin kuuluu, ei yleensä kannata laittaa yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Toinen on turha, joten yhteenveto kannattaa jättää pois. Mikäli raportti on lyhyt ja suoraviivainen, ei johtopäätöksiäkään välttämättä tarvita. 4 Viiteluettelo [1] Timo Laakso, Näin kirjoitan diplomityön, [2] [3] J. Hovila, M. Mustonen, P. Kärhä ja E. Ikonen, Determination of the diffuser reference plane for accurate illuminance responsivity calibrations, Appl. Opt. (in press). [4] P. Toivanen, F. Manoochehri, P. Kärhä ja E. Ikonen, Method for characterization of filter radiometers, Appl. Opt. 38, (1999). [5] E. Häkkinen, K. Fallström, A. Haapalinna ja P. Kärhä, Häiriökysymykset - Häiriöt mittauksissa, 4. korjattu painos (TKK, Espoo, 1999) 36 s. [6] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, (Suom. Timo Hellgren), Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε:n käyttöön, [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε, [8] Juha Haataja (toim.) Ohjeita LaTeXin käyttöön (Tieteen tietotekniikan keskus CSC, 2002) 33 s. [9] Antti-Juhani Kaijanaho, LaTeX ja AMS-LaTeX: Opus asiatekstin ladonnasta, Toinen korjattu painos (Jyväskylän yliopiston Atk-keskus, 2003) 180 s. [10] [11] [12] [13] 11

12 [14] 12

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Luis R.J. Costa Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Syksy 2015 Sisältö Yleistä Minimaalinen suomenkielinen esimerkki Tärkeimmät yksityiskohdat

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit PIKI-verkkokirjasto Kirjoittamis- ja julkaisuohje vinkkeihin LKK:n ja Nuorten Mitä lainaisin / Lasten Vinkit (johdanto ja vinkit allekkain samaan artikkeliin) PIKI-verkkokirjasto 1 Kuukauden kuusi vinkkiä

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016 Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta Lukuvuosi 2015-2016 Sisällysluettelo Oman oppikirjan tai -materiaalin tuottaminen..................... 3 Artikkelin lisääminen Zine julkaisuun..........................

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 5. Ristiviittauksista, monirivisistä kaavoista ja vähän muustakin Markus Harju. Matemaattiset tieteet

Johdatus L A TEXiin. 5. Ristiviittauksista, monirivisistä kaavoista ja vähän muustakin Markus Harju. Matemaattiset tieteet Johdatus L A TEXiin 5. Ristiviittauksista, monirivisistä kaavoista ja vähän muustakin Markus Harju Matemaattiset tieteet a Ristiviittauksista I Jos johonkin kirjoitelman osioon, yhtälöön tai kaavaan halutaan

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot