Ohjeita erikoistyön tekemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita erikoistyön tekemiseen"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Ohjeita erikoistyön tekemiseen Tri Oma Nimi, 12345A Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: DI Ossi Ohjaaja

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Ohjeita työn kirjoittamiseen Työn rakenne Sivunumerointi Työskentely tyyli-työkaluilla Kuvat ja taulukot Kirjallisuusviitteet Kaavat Sekalaista nippelitietoa LaTeX Johtopäätökset Viiteluettelo

3 1 Johdanto Tässä dokumentissa annetaan joitakin ohjeita erikoistyön tekemiseen Mittaustekniikan laboratoriossa (MIKES TKK Mittaustekniikka). Erikoistyön voi sisällyttää perusopintojen kurssiin S Erikoistyö tai jatko-opintojen kurssiin S-108.J Jatkotutkinnon opinnäyte. Erikoistyöllä kurssissa S on kaksi tavoitetta: 1. Antaa opiskelijalle käytännön kokemusta tutkimustyöstä laiterakentelun, kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan muodossa, ja 2. Opettaa opiskelijalle työn julkaisuun liittyviä asioita, joita myöhemmin tarvitaan diplomityön kirjoittamisessa. Töille määrätään ohjaaja, jonka tehtävänä on vastata näiden molempien tavoitteiden saavuttamisesta. 2 Ohjeita työn kirjoittamiseen Tätä työtä voi sellaisenaan käyttää pohjana tutkimusraportin kirjoittamiseen, mikäli raportti tehdään MS Wordillä. Pohjan stilistinen muuntelu on sallittua (esim. kansilehden sommittelu, sivunumeroiden paikka, header ja footer) kunhan asiasisältö säilyy. Työn saa halutessaan tehdä muullakin tekstinkäsittelyohjelmalla, kunhan lopputuloksen saa käännettyä PDF:ksi. Diplomitöiden ja erikoistöiden ohjaamisessa törmää jatkuvasti samoihin aiheisiin, jotka tuottavat ongelmia. Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi näitä seikkoja. 2.1 Työn rakenne Erikoistyön teko ja raportointi ei juurikaan poikkea diplomityön kirjoituksesta. Diplomityön kirjoitukseen on olemassa lukuisia ohjeita, joista S-osasto suosittelee Timo Laakson kirjoittamaa ohjetta [1]. Tutkimusraporteille suositellaan yleensä hyvin samantyylistä rakennetta, jonka tämän kurssin tarpeisiin voi kiteyttää esim. seuraavasti: Nimilehti Esipuhe Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kirjallisuuskatsaus 3. Tutkittava mittausmenetelmä 4. Rakennetun laitteiston suunnittelu ja toteutus 5. Laitteiston mittaustulokset 6. Epävarmuusanalyysi 7. Johtopäätökset 8. Viiteluettelo 3

4 Liitteet Esipuheessa on tapana kertoa, missä työ on tehty, kuka sitä on mahdollisesti rahoittanut ja kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat jollain tavalla hommaa edesauttaneet. Se ei ole pakollinen, mutta kannattaa laittaa, jos hiemankin mietityttää, että pitäisikö se olla. Siinä kannattaa myös mieluummin kiittää liian montaa ihmistä, kuin unohtaa joku, eli tässä kohtaa avokätisyys ei maksa mitään. Johdannossa kerrotaan lyhykäisesti, mihin tutkimusprojekti liittyy, mitä asiasta tiedetään aikaisemmin, ja esitellään mitä tässä raportissa kerrotaan. Johdanto on hyvä lopettaa kappaleeseen, jossa luetellaan, mitä raportin eri luvuissa tapahtuu. Mikäli työn ei ole tarkoitus olla kirjallisuuskatsaus, vaan tarkoituksena on esim. rakentaa joku laite, voidaan kirjallisuuskatsaus usein sisällyttää johdantoon. Raportista tulee helposti kömpelöhkö, mikäli teoreettinen osio ja kokeellinen osio ovat yhtä suuret. Asiasta kannattaa keskustella ohjaajan kanssa, ennen kirjoittamisen aloittamista. Sama koskee jossain määrin tutkittavaa mittausmenetelmää, tai muuta teoreettista taustaa. Tutkimusraportissa olisi hyvä päästä johdannon jälkeen heti suoraan asiaan. Kaikki johdannon ja asian välissä oleva tavara on yleensä turhaa pyörittelyä. Kirjallisuuskatsauksen voi myös laittaa liitteeksi, mikäli se katkaisee ajatuksen. Mikäli työhön kuuluu kirjallisuuskatsaus, tai erikoistyö on kirjallisuuskatsaus, kannattaa lukaista kirjallisuuskatsauksen tekoon liittyvät ohjeet [2]. Rakenneltujen laitteistojen suunnittelu, toteutus, mittaustulokset ym. kuvataan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Kaikkia detaljeja ei kannata sisällyttää raporttiin. Esimerkiksi piirikorttien layoutit, suuret kytkentäkaaviot, ohjelmalistaukset ym. vastaavat kannattaa usein laittaa liitteeksi, mikäli niitä ylipäätään ollenkaan tarvitaan. Kytkentäkaavioista voi kopioida pienempiä paloja kuviksi, joita käydään läpi tekstissä. Teorian, toteutuksen ja mittauksen jakaminen omiin lukuihinsa johtaa lähes aina tyypilliseen rakenteelliseen ongelmaan vähänkään laajemman työn kyseessä ollen. Tarkastellaan seuraavaa rakennetta: 3. Teoriaa 3.1 Vastaanotin 3.2. Lähetin 4. Elektroniikan toteutus 4.1 Vastaanotin 4.2. Lähetin 5. Mittaustulokset 5.1 Vastaanotin 5.2. Lähetin Havaitsemme, että ajatus pomppii edestakaisin vastaanottimen ja lähettimen välillä, mikä tekee tekstistä vaikeasti luettavaa. Raportista tulee huomattavasti luettavampi, kun samaan asiaan liittyvät asiat kerätään yhteen paikkaan. Esitetyssä esimerkissä voidaan tehdä esim. seuraava ratkaisu: 4

5 3. Elektroniikan toteutus ja mittaukset 3.1. Vastaanotin 3.2. Lähetin Teoria kuvataan tarvittavassa laajuudessa johdannossa ja Vastaanotin ja Lähetin -lukujen alussa. Toinen rakenteellinen sudenkuoppa liittyy asioiden esitysjärjestykseen. Työ tehdään yleensä tyvestä puuhun nousten. Ensin tehdään esim. kortti kerrallaan työhön tarvittavat modulit, jotka lopuksi kootaan valmiiksi laitteistoksi. Työtä ei kuitenkaan kannata raportoida tässä järjestyksessä. Raportissa esitetään ensin valmis laite, ja sen jälkeen eri modulien rakenne. Näin toimien tekstistä tulee lyhyempi ja paremmin jäsennelty. 2.2 Sivunumerointi Usein näkee töitä, joissa alkusivut numeroidaan roomalaisilla numeroilla i, ii, iii, iv,..., varsinainen teksti tavallisilla numeroilla, ja liitteet omilla sivunumeroillaan esim. A1, A2, jne. Näin voi toki tehdä, mutta tämä johtaa ongelmiin kun myöhemmin pohdit teoksen sivumäärää, joka tarvitaan esim. D-työn tiivistelmään, CV:hen, tai johonkin dokumenttiin missä viittaat työhösi. Asia ratkeaa helpoiten, kun sivut numeroidaan kannesta lähtien tavallisilla numeroilla niin, että viimeisen liitteen viimeisellä sivulla on viimeinen sivunumero. 2.3 Työskentely tyyli-työkaluilla Teetpä työsi Wordilla tai millä tahansa muulla työkalulla, sinun kannattaa perehtyä tekstin kirjoittamista helpottaviin työkaluihin. Wordin tyylit (style) ovat oikein käytettynä tällaisia. Voit perehtyä tyylien käyttöön silmäilemällä tätä dokumenttia. Normaalit kappaleet kirjoitetaan Normal-tyylillä. Valikosta <Format><Styles and formatting> saat auki ikkunan, johon voit muuttaa tyylin asetuksia. Idea on, että tyyliin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin dokumentin kappaleisiin. Voit laittaa kappaleiden väliin tyhjät rivit ilman rivinsiirtoja ja poistaa ne halutessasi muutaman napin painalluksella. Voit tasata halutessasi oikean reunan ja vaihtaa fonttikokoa tai tyyppiä pienemmäksi tai suuremmaksi muuttamatta otsikoiden asetuksia. Voit myös tehdä ohjaajallesi oikoluettavaksi raportin double-rivivälillä kommentointia varten ja vaihtaa valmiin raportin takaisin single-riviväliseksi. Otsikot tehdään käyttäen Heading 1, Heading 2, jne. -tyylejä. Näihin saa automaattisen otsikkonumeroinnin valikosta <Format><Bullets and numbering><outline numbered>. Numerointi ilmestyy kaikkiin kappaleisiin, jotka on määritelty Headingeiksi. Voit poistaa numeroinnin manuaalisesti esim. Sisällysluettelosta ja esipuheesta. Tyylejä käytetään headingeissä kahdesta syystä: 1. Numerointi pysyy ajan tasalla kun siirtelet lukuja eri paikkaan dokumentissa. 2. Voit tehdä automaattisen sisällysluettelon valikosta <Insert><Reference ><Index and Tables...><Table of Contents>. Tyylejä kannattaa käyttää myös muissa paikoissa. Niitä voi määritellä itse aina tarpeen mukaan. Tässä raportissa on käytössä mm. seuraavat tyylit: 5

6 1. Endnote text (Viiteluettelon tekstit) 2. Endnote reference (Viitteiden numerointi) 3. Caption (Kuvatekstit ja taulukkotekstit) 4. Kuva 5. Equation Opettele tyylien käyttö, se kannattaa. 2.4 Kuvat ja taulukot Kuvista tulee hyviä, kun muistaa muutaman perussäännön. Tarkastellaanpa kuvaa (Kuva 1). Light source reference plane Top of diffuser θ 0 θ d + ds r 0 Kuva 1. Esimerkki kuvasta [3]. Symbolit on kuvattu tekstissä. Kuvassa olevien tekstien ja kuvatekstin kirjasinkoon tulisi olla sama kuin normaalitekstin koko, esim. tässä dokumentissa 12 pt. Mikäli haluat, voit tehdä kuvat siten että teksti on hieman pienempää, esim. 10 pt, mutta pyri siihen, että koko on kaikissa kuvissa sama. Esimerkkikuvassamme on virhe: Kuvan tekstien pitäisi olla samalla kielellä, kuin millä raportti on kirjoitettu. Tässä tapauksessa kuva pitäisi siis kääntää Suomeksi. Mikäli lainaat kuvia, niin kuvatekstissä on oltava viittaus, mistä olet kuvan ottanut. Suuri osa ohjelmista (esim. Designer, Excel) tekee oletusarvoisesti liian ohuita viivoja. Viivat on paksunnettava, jotta viivat eivät häviä työtä mahdollisesti valokopioitaessa. Designer-kuvat on tehtävä hairline-moodissa, jotta etäisyysmittaukset toimivat, mutta valmiiseen kuvaan viivat on paksunnettava. Excel kuviin on paksunnettava asteikkoviivat, piirtoalueen rajaviiva ja dataa esittävät kuvaajat. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki kuvaajasta. Huomaa että myös harmaasävyt kannattaa poistaa, koska ne menevät kopioitaessa nuhruisiksi. Kuvista tulee hyvän näköisiä, kun niissä on väriä. Mieti kuvaajissa kuitenkin sitä, että kuvien pitää olla yksiselitteisiä myös, mikäli raportti valokopioidaan mustavalkoiseksi. Lehtiartikkeleihin ei saa värejä, tai ne ovat kalliita. Kuvateksti tehdään klikkamalla kuva aktiiviksi ja valitsemalla valikoista <Insert><Reference><Caption...>. Näin kuvien numerointi pysyy järjestyksessä vaikka niitä siirrellään tekstissä eri kohtiin. Kuvaan viitataan toiminteella 6

7 <Insert><Reference><Cross reference...>. Näin myös viittaukset pysyvät järjestyksessä. Valitettavasti viittaus ei toimi kunnolla Suomen kielessä, kuten luvun alussa olevasta esimerkistä havaitset Suhteellinen voimakkuus Aallonpituus [nm] Kuva 2. CIE:n määrittelemät värinsovitusfunktiot x ( λ ) [sininen pisteviiva], y ( λ ) [vihreä yhtenäisviiva] ja z ( λ ) [punainen katkoviiva]. Kuvatekstissä on määriteltävä kuvassa käytetyt symbolit. Jos niitä on paljon, voi käyttää kuvan 1 esimerkissä käytettyä kikkaa, eli esitellä suureet tekstissä. Jotkut ohjelmat tekevät automaattisesti kuvan ympärille mustan laatikon. Tämä näyttää pidemmän päälle synkeältä, mistä syystä se kannattaa opetella poistamaan. Kuvaan viitataan ENNEN kuin sitä aletaan selittämään. On tuskastuttavaa lukea kappaleen verran selityksiä, minkä jälkeen kerrotaan että asiasta olisi ollut kuvakin. Taulukot toimivat hyvin samalla tavalla kuin kuvat. Otetaan esimerkiksi Taulukko 1. Taulukko 1. Esimerkki taulukoista. Parametri Konvertteri 1 Konvertteri 2 Konvertteri 3 V in [V] ±5 ±5 0, +12 I in [ma] Asiaan esitetään ratkaisu luvussa

8 P in [W] Huomaa että taulukkoteksti tulee taulukon yläpuolelle, kun taas kuvateksti tulee kuvan alle. Oletusarvoisesti Word tekee taulukkoon mustat viivat joka paikkaan, mikä näyttää raskaalta. Autoformatin tarjoamat vaihtoehdotkin ovat aika nuivia. Kannattaa katsella muutamasta tiedelehdestä vinkkejä, miten taulukot voi formatoida. Yleensä yksinkertainen on kaunista. 2.5 Kirjallisuusviitteet Kirjallisuusviitteiden teko Harwardin järjestelmällä kuvataan liki jokaisessa kirjoitusohjeessa. Valitettavasti elektroniikan ja fysiikan alalla ei juurikaan käytetä Harwardin järjestelmää. Kirjallisuusviitteet tehdään yleensä numeroilla. Viite tehdään valikoista toiminnolla <Insert><Reference><Footnote...>. Endnotet tulevat joko dokumentin loppuun (kuten tässä raportissa), tai käyttämällä Section break:ejä voit laittaa referenssit kunkin luvun perään. Breakit löytyvät valikosta <Insert><Breaks...>. Ne voivat olla hyödyllisiä myös, jos haluat dokumenttiin liitteitä, joiden paikka on viiteluettelon jälkeen. Samalla toiminnolla saat myös automaattisesti numeroituja Footnoteja sivun alalaitaan. Viitteiden numerointikäytäntö vaihtelee. Tässä raportissa oleva hakasulkunotaatio on kopioitu Metrologia lehdestä. Muilla lehdillä on omat käytäntönsä. Tekstin seassa oleva viite on joissain lehdissä hakasuluissa, joissain toisissa taas käytetään yläindeksiä. Viiteluettelossa numero voi olla hakasuluissa, tai sen perässä voi olla piste. Notaation saa omiin dokumentteihin valita vapaasti. Lehtiartikkeleissa käytetään ko. lehden notaatiota. Viitteen sisältö voi myös vaihdella. Itse tykkään viitata lehtiartikkeleihin näin [4]. Tekijoiden lisäksi annetaan siis artikkelin nimi hipsukoissa, lehden nimi italic-fontilla, lehden Voluumi boldilla, alku ja loppusivu, sekä julkaisuvuosi suluissa. Kirjoihin [5] tulee tekijöiden jälkeen kirjan nimi italicilla, mahdollinen painos, sulkuihin (julkaisija, painopaikka/kaupunki, vuosi) ja teoksen sivumäärä. Word tekee ikävästi mustan viivan viitteiden yläpuolelle. Tästä pääsee eroon seuraavasti: 1. Vaihda dokumenttiisi Normal view joko alapalkissa olevista nappuloista, tai valikoista <View><Normal>. 2. Tee dokumenttiin johonkin kohtaan ylimääräinen Footnote tai Endnote. 3. Dokumentin alalaitaan ilmaantuu ikkuna, millä pääset käsiksi erottimiin, joita ovat Endnote separator, Endnote continuation separator, jne. Poista nämä, aseta niiden fontit ja rivivälit mahdollisimman pieniksi, niin viivat katoavat. 4. Palaa takaisin Page layout view:hyn ja poista tekemäsi ylimääräinen endnote. 2.6 Kaavat Kaavat kannattaa tehdä Equation editorilla, MathTypellä tai vastaavalla, jotka ovat yllättävän hyviä työkaluja. Editori muokkaa automaattisesti käyttämäsi muuttujat italic- 8

9 fontille, niinkuin tieteellisessä kirjoituksessa on tapana (V in, R 1, i out,...). Numerot kirjoitetaan suoraan, samoin funktiot. Kaavoissa on muistettava, että Suomen kielen lauseissa on predikaatti. Kaavoja ei saa jättää yksinään riveille, vaan kaavat sidotaan osaksi lauseita tyyliin: Integraalin laskemiseksi tarvitaan lauseketta darctan x 1 2 dx = 1 + x, (1) missä x on haluttu muuttuja. Huomaa pilkun paikka ja numero oikeassa laidassa. Kaavassa käytetty tyyli Equation on tehty siten, että numerot tulevat samaan paikkaan sivun oikeaan laitaan ja vasen laita sisennetään. 2.7 Sekalaista nippelitietoa Tässä raportissa on tekstin oikea reuna tasattu. Mikäli tekstin seassa on pitkä sana (jota Word ei osaa tavuttaa) saattaa tekstiin jäädä ammottavia aukkoja. Wordille voi antaa tavutusvihjeitä näppäilemällä tavuviivan kohdalle <ctrl><->. Word laittaa tavutusvihjeen kohdalle tavuviivan vain tarvittaessa. Valikosta <Insert><Symbol><Special characters> löydät monta muutakin elämää helpottavaa keksintöä, esim katkeamattoman tavuviivan, joka estää Wordiä tavuttamasta tekstissä olevan miinusmerkin kohdalta. Palataan kuviin viittaamiseen liittyvään ongelmaan, jota havainnollisti Kuva 1. Crossreference toiminto luo meille linkin muodossa Kuva 1, jota ei pysty taivuttamaan Suomen kielen mukaisesti. Tähän löytyy oikotie. 1. Tee tekstiin haluamaasi kohtaan cross-reference haluamaasi kuvaan. Tekstiin ilmaantyy esim. teksti Kuva Siirrä hiiren kursori linkin päälle, paina oikeanpuoleista nappia ja valitse <Toggle Field Codes>. Linkki näkyy nyt muodossa {REF _Ref \h}, missä numerosarja on erilainen kullekin linkille. 3. Lisää tekstin väliin teksti \#0 seuraavasti: {REF _Ref \#0 \h}. 4. Maalaa linkki aktiiviseksi ja paina <F9> päivittääksesi kentät. 5. Linkistä jää jäljelle pelkkä numero, joka jälkeen voit kirjoittaa sen eteen kuva kuvan kuvassa tai mitä ikinä haluatkaan. 2.8 LaTeX Edellä kuvattiin raportin tekemistä lähinnä Word-ohjelmalla. Raportin saa kuitenkin halutessaan tehdä muullakin ohjelmalla, kunhan sisällöstä annettuja ohjeita noudatetaan. Erikoistyön raportti voi olla hyvä mahdollisuus opetella LaTeXin käyttö. Vaikka LaTeX saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, se ei kuitenkaan ole sitä. Varsinkin pidemmissä teksteissä, esimerkiksi diplomityössä, viittaukset kuviin ja kaavoihin pysyvät paremmin hallinnassa verrattuna perinteisiin tekstinkäsittelyohjelmiin. Myös muotoilu tulee automaattisesti kuntoon, ja tarvittaessa sitä on helppo muuttaa. Jokainen TKK:n 9

10 opiskelija on törmännyt LaTeXilla tuotettuun tekstiin esimerkiksi matematiikan peruskurssien laskuharjoituspapereissa. Latexissa teksti kirjoitetaan normaalisti millä tahansa tekstieditorillla, mutta esimerkiksi kaavat kirjoitetaan kuvauskielellä, jota voisi verrata vaikkapa html-koodiin. Kun koodi on valmis, se käännetään dvi-muotoon, joka on välivaihe lopputuloksen ollessa.ps- tai.pdftiedosto Esimerkiksi seuraava koodi \begin{equation} \label{eq:photodiode} h\nu=\frac{hc}{\lambda}\ge E_g\,, \end{equation} tuottaa seuraavan näköisen kaavan: Koodissa aluksi siirrytään equation-ympäristöön (\begin{equation}), sitten annetaan kaavalle nimi (label{}), seuraavalla rivillä on itse kaava. h on h, seuraavaksi ν (\nu), sitten yhtäsuuruusmerkki. \frac-komennolla tehdään jakoviiva, tässä {hc} tekee hc:n viivan yläpuolelle ja {\lambda} tulostaa λ:n viivan alapuolelle. LaTeXissa jokaiselle objektille (kaavat, kuvat, taulukot...) annetaan nimi (edellisessä esimerkissä \label{eq:photodiode}), jota käytetään viitattaessa kyseiseen objektiin. Kun LaTeX-koodi käännetään, kääntäjä numeroi objektit automaattisesti ja laittaa oikeat numerot myös tekstiin. Tämä on vain yksi esimerkki Latexin käytöstä. LaTeX-ohjeita löytyy runsaasti verkosta. Hyvä alku on Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε käyttöön [6] (alkuperäisteos englanniksi The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε [7]). Lisäksi CSC-lehdessä on ilmestynyt kokoelma Juha Haatajan kirjoittamia artikkeleita [8], joista on myös varmasti apua. TKK:n ATK-keskuksesta saa Antti-Juhani Kaijanahon kirjoittaman oppaan [9]. Myös Googlesta voi olla apua, sillä todennäköisesti kysymyksesi on jo kysytty ja siihen on myös vastattu. Googlen uutisryhmähaku kannattaa myös pitää mielessä. LaTeX on ilmainen, ja se tulee käytännössä kaikkien Linux-distribuutioiden mukana. Se ei kuitenkaan välttämättä ole mukana oletusasennuksessa. Allekirjoittanut on havainnut Kile-editorin [10] toimivaksi graafiseksi käyttöliittymäksi Linuxiin. Macille LaTeXin voi asentaa i-installer-ohjelmalla [11], ja hyvä editori on TeXShop [12]. Windowsille taas on olemassa MiKTeX [13]. Graafinen käyttöliittymä edelliselle on esimerkiksi TeXnicCenter [14]. HUOM! Tulee muistaa, että varsinainen LaTeX on komentoriviltä toimiva kääntäjä, jolla voidaan kääntää millä tahansa tekstieditorilla kirjoitettu LaTeXdokumentti. Jos haluaa, voi käyttää jotain tähän tarkoitukseen suunniteltua graafista käyttöliittymäohjelmaa, joka sisältää tekstieditorin sekä yleensä erilaisia oikoteitä muotoiluun, kaavojen kirjoittamiseen tai kuvien lisäämiseen. Varsinkin dokumentin kääntäminen ja.ps- tai.pdf-tiedoston tekeminen helpottuu graafisella ohjelmalla huomattavasti. 10

11 3 Johtopäätökset Tutkimusraportin loppuun on tapana kasata johtopäätökset. Tässä voi hieman kerrata avainkohtia, joita tutkimuksessa tuli ilmi, ja vaikkapa arvioida homman onnistumista. Älä kerro kovin paljoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näistä voi saada kuvan ettei homma oikein onnistunutkaan tai tullut valmiiksi. Tieteellisissä artikkeleissa on tapana kertoa onnistumisista ja siitä mihin esitellyt menetelmät pystyvät. Lukijoiden taas on opeteltava lukemaan rivien välistä ne asiat, joihin menetelmä ei pysty. Tulevaisuuden suunnitelmat ja puutteet voi antaa ohjaajalle erillisellä ruutupaperilla. Lyhyehköihin töihin, joihin vielä diplomityökin kuuluu, ei yleensä kannata laittaa yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Toinen on turha, joten yhteenveto kannattaa jättää pois. Mikäli raportti on lyhyt ja suoraviivainen, ei johtopäätöksiäkään välttämättä tarvita. 4 Viiteluettelo [1] Timo Laakso, Näin kirjoitan diplomityön, [2] [3] J. Hovila, M. Mustonen, P. Kärhä ja E. Ikonen, Determination of the diffuser reference plane for accurate illuminance responsivity calibrations, Appl. Opt. (in press). [4] P. Toivanen, F. Manoochehri, P. Kärhä ja E. Ikonen, Method for characterization of filter radiometers, Appl. Opt. 38, (1999). [5] E. Häkkinen, K. Fallström, A. Haapalinna ja P. Kärhä, Häiriökysymykset - Häiriöt mittauksissa, 4. korjattu painos (TKK, Espoo, 1999) 36 s. [6] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, (Suom. Timo Hellgren), Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε:n käyttöön, [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε, [8] Juha Haataja (toim.) Ohjeita LaTeXin käyttöön (Tieteen tietotekniikan keskus CSC, 2002) 33 s. [9] Antti-Juhani Kaijanaho, LaTeX ja AMS-LaTeX: Opus asiatekstin ladonnasta, Toinen korjattu painos (Jyväskylän yliopiston Atk-keskus, 2003) 180 s. [10] [11] [12] [13] 11

12 [14] 12

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola 05.03.2010 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen

Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen Esimerkkejä L A TEXin käytöstä laboratoriotyöselostusten kirjoittamiseen Jyväskylä yliopisto Fysiikan laitos Aaro Eloranta 10. toukokuuta 2010 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Esimerkkejä 2 2.1 Motivaatioksi...........................

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Tieteellisen tekstin tuottaminen L A TEXilla

Tieteellisen tekstin tuottaminen L A TEXilla Tieteellisen tekstin tuottaminen L A TEXilla Fysiikan typografiset menetelmät Perttu Luukko JYFL, kesä 2015 Tästä dokumentista Tämä on vuoden 2015 versio Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella noin

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle VIKSUMPI OPAS Vinkkejä tutkielman tekijälle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE 2 2. TUTKIMUKSEN VAIHEET 2 2.1 Tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen 2 2.2 Tutkimuksen suunnittelu 3 2.3 Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Pitkänpuoleinen johdanto

Pitkänpuoleinen johdanto Pitkänpuoleinen johdanto LATEX2e:n käyttöön Eli opi L A TEX2e 87 minuutissa Kirjoittaneet Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl Suomeksi sovittanut Timo Hellgren Versio 3.7fi, Huhtikuu

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

JOOMLAN JA NETELLO SITESYSTEMIN VERTAILU

JOOMLAN JA NETELLO SITESYSTEMIN VERTAILU Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2015 Mika Mörsky JOOMLAN JA NETELLO SITESYSTEMIN VERTAILU OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet Opinnäytetyö Porvoon ammattiopisto Loviisan toimipiste Tietotekniikan asentaja Pasi Vähämartti Ohjaaja: Olavi Aalto Opponentti:

Lisätiedot

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 H. Vanhamäki 31. joulukuuta 2014 Tiivistelmä Ensimmäisellä luennolla esitellään kurssin suuntaviivat ja tutustutaan LATEX-dokumenttien tekemiseen

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Marjo-Riitta Näyhö Kari Laukkanen 7., uudistettu painos, 2005 Oppimateriaalit, D:1 2000 Marjo-Riitta Näyhö, Kari Laukkanen ja Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Tämän ohjeen

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot