Ohjeita erikoistyön tekemiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita erikoistyön tekemiseen"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Ohjeita erikoistyön tekemiseen Tri Oma Nimi, 12345A Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: DI Ossi Ohjaaja

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Ohjeita työn kirjoittamiseen Työn rakenne Sivunumerointi Työskentely tyyli-työkaluilla Kuvat ja taulukot Kirjallisuusviitteet Kaavat Sekalaista nippelitietoa LaTeX Johtopäätökset Viiteluettelo

3 1 Johdanto Tässä dokumentissa annetaan joitakin ohjeita erikoistyön tekemiseen Mittaustekniikan laboratoriossa (MIKES TKK Mittaustekniikka). Erikoistyön voi sisällyttää perusopintojen kurssiin S Erikoistyö tai jatko-opintojen kurssiin S-108.J Jatkotutkinnon opinnäyte. Erikoistyöllä kurssissa S on kaksi tavoitetta: 1. Antaa opiskelijalle käytännön kokemusta tutkimustyöstä laiterakentelun, kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan muodossa, ja 2. Opettaa opiskelijalle työn julkaisuun liittyviä asioita, joita myöhemmin tarvitaan diplomityön kirjoittamisessa. Töille määrätään ohjaaja, jonka tehtävänä on vastata näiden molempien tavoitteiden saavuttamisesta. 2 Ohjeita työn kirjoittamiseen Tätä työtä voi sellaisenaan käyttää pohjana tutkimusraportin kirjoittamiseen, mikäli raportti tehdään MS Wordillä. Pohjan stilistinen muuntelu on sallittua (esim. kansilehden sommittelu, sivunumeroiden paikka, header ja footer) kunhan asiasisältö säilyy. Työn saa halutessaan tehdä muullakin tekstinkäsittelyohjelmalla, kunhan lopputuloksen saa käännettyä PDF:ksi. Diplomitöiden ja erikoistöiden ohjaamisessa törmää jatkuvasti samoihin aiheisiin, jotka tuottavat ongelmia. Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi näitä seikkoja. 2.1 Työn rakenne Erikoistyön teko ja raportointi ei juurikaan poikkea diplomityön kirjoituksesta. Diplomityön kirjoitukseen on olemassa lukuisia ohjeita, joista S-osasto suosittelee Timo Laakson kirjoittamaa ohjetta [1]. Tutkimusraporteille suositellaan yleensä hyvin samantyylistä rakennetta, jonka tämän kurssin tarpeisiin voi kiteyttää esim. seuraavasti: Nimilehti Esipuhe Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kirjallisuuskatsaus 3. Tutkittava mittausmenetelmä 4. Rakennetun laitteiston suunnittelu ja toteutus 5. Laitteiston mittaustulokset 6. Epävarmuusanalyysi 7. Johtopäätökset 8. Viiteluettelo 3

4 Liitteet Esipuheessa on tapana kertoa, missä työ on tehty, kuka sitä on mahdollisesti rahoittanut ja kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat jollain tavalla hommaa edesauttaneet. Se ei ole pakollinen, mutta kannattaa laittaa, jos hiemankin mietityttää, että pitäisikö se olla. Siinä kannattaa myös mieluummin kiittää liian montaa ihmistä, kuin unohtaa joku, eli tässä kohtaa avokätisyys ei maksa mitään. Johdannossa kerrotaan lyhykäisesti, mihin tutkimusprojekti liittyy, mitä asiasta tiedetään aikaisemmin, ja esitellään mitä tässä raportissa kerrotaan. Johdanto on hyvä lopettaa kappaleeseen, jossa luetellaan, mitä raportin eri luvuissa tapahtuu. Mikäli työn ei ole tarkoitus olla kirjallisuuskatsaus, vaan tarkoituksena on esim. rakentaa joku laite, voidaan kirjallisuuskatsaus usein sisällyttää johdantoon. Raportista tulee helposti kömpelöhkö, mikäli teoreettinen osio ja kokeellinen osio ovat yhtä suuret. Asiasta kannattaa keskustella ohjaajan kanssa, ennen kirjoittamisen aloittamista. Sama koskee jossain määrin tutkittavaa mittausmenetelmää, tai muuta teoreettista taustaa. Tutkimusraportissa olisi hyvä päästä johdannon jälkeen heti suoraan asiaan. Kaikki johdannon ja asian välissä oleva tavara on yleensä turhaa pyörittelyä. Kirjallisuuskatsauksen voi myös laittaa liitteeksi, mikäli se katkaisee ajatuksen. Mikäli työhön kuuluu kirjallisuuskatsaus, tai erikoistyö on kirjallisuuskatsaus, kannattaa lukaista kirjallisuuskatsauksen tekoon liittyvät ohjeet [2]. Rakenneltujen laitteistojen suunnittelu, toteutus, mittaustulokset ym. kuvataan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Kaikkia detaljeja ei kannata sisällyttää raporttiin. Esimerkiksi piirikorttien layoutit, suuret kytkentäkaaviot, ohjelmalistaukset ym. vastaavat kannattaa usein laittaa liitteeksi, mikäli niitä ylipäätään ollenkaan tarvitaan. Kytkentäkaavioista voi kopioida pienempiä paloja kuviksi, joita käydään läpi tekstissä. Teorian, toteutuksen ja mittauksen jakaminen omiin lukuihinsa johtaa lähes aina tyypilliseen rakenteelliseen ongelmaan vähänkään laajemman työn kyseessä ollen. Tarkastellaan seuraavaa rakennetta: 3. Teoriaa 3.1 Vastaanotin 3.2. Lähetin 4. Elektroniikan toteutus 4.1 Vastaanotin 4.2. Lähetin 5. Mittaustulokset 5.1 Vastaanotin 5.2. Lähetin Havaitsemme, että ajatus pomppii edestakaisin vastaanottimen ja lähettimen välillä, mikä tekee tekstistä vaikeasti luettavaa. Raportista tulee huomattavasti luettavampi, kun samaan asiaan liittyvät asiat kerätään yhteen paikkaan. Esitetyssä esimerkissä voidaan tehdä esim. seuraava ratkaisu: 4

5 3. Elektroniikan toteutus ja mittaukset 3.1. Vastaanotin 3.2. Lähetin Teoria kuvataan tarvittavassa laajuudessa johdannossa ja Vastaanotin ja Lähetin -lukujen alussa. Toinen rakenteellinen sudenkuoppa liittyy asioiden esitysjärjestykseen. Työ tehdään yleensä tyvestä puuhun nousten. Ensin tehdään esim. kortti kerrallaan työhön tarvittavat modulit, jotka lopuksi kootaan valmiiksi laitteistoksi. Työtä ei kuitenkaan kannata raportoida tässä järjestyksessä. Raportissa esitetään ensin valmis laite, ja sen jälkeen eri modulien rakenne. Näin toimien tekstistä tulee lyhyempi ja paremmin jäsennelty. 2.2 Sivunumerointi Usein näkee töitä, joissa alkusivut numeroidaan roomalaisilla numeroilla i, ii, iii, iv,..., varsinainen teksti tavallisilla numeroilla, ja liitteet omilla sivunumeroillaan esim. A1, A2, jne. Näin voi toki tehdä, mutta tämä johtaa ongelmiin kun myöhemmin pohdit teoksen sivumäärää, joka tarvitaan esim. D-työn tiivistelmään, CV:hen, tai johonkin dokumenttiin missä viittaat työhösi. Asia ratkeaa helpoiten, kun sivut numeroidaan kannesta lähtien tavallisilla numeroilla niin, että viimeisen liitteen viimeisellä sivulla on viimeinen sivunumero. 2.3 Työskentely tyyli-työkaluilla Teetpä työsi Wordilla tai millä tahansa muulla työkalulla, sinun kannattaa perehtyä tekstin kirjoittamista helpottaviin työkaluihin. Wordin tyylit (style) ovat oikein käytettynä tällaisia. Voit perehtyä tyylien käyttöön silmäilemällä tätä dokumenttia. Normaalit kappaleet kirjoitetaan Normal-tyylillä. Valikosta <Format><Styles and formatting> saat auki ikkunan, johon voit muuttaa tyylin asetuksia. Idea on, että tyyliin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin dokumentin kappaleisiin. Voit laittaa kappaleiden väliin tyhjät rivit ilman rivinsiirtoja ja poistaa ne halutessasi muutaman napin painalluksella. Voit tasata halutessasi oikean reunan ja vaihtaa fonttikokoa tai tyyppiä pienemmäksi tai suuremmaksi muuttamatta otsikoiden asetuksia. Voit myös tehdä ohjaajallesi oikoluettavaksi raportin double-rivivälillä kommentointia varten ja vaihtaa valmiin raportin takaisin single-riviväliseksi. Otsikot tehdään käyttäen Heading 1, Heading 2, jne. -tyylejä. Näihin saa automaattisen otsikkonumeroinnin valikosta <Format><Bullets and numbering><outline numbered>. Numerointi ilmestyy kaikkiin kappaleisiin, jotka on määritelty Headingeiksi. Voit poistaa numeroinnin manuaalisesti esim. Sisällysluettelosta ja esipuheesta. Tyylejä käytetään headingeissä kahdesta syystä: 1. Numerointi pysyy ajan tasalla kun siirtelet lukuja eri paikkaan dokumentissa. 2. Voit tehdä automaattisen sisällysluettelon valikosta <Insert><Reference ><Index and Tables...><Table of Contents>. Tyylejä kannattaa käyttää myös muissa paikoissa. Niitä voi määritellä itse aina tarpeen mukaan. Tässä raportissa on käytössä mm. seuraavat tyylit: 5

6 1. Endnote text (Viiteluettelon tekstit) 2. Endnote reference (Viitteiden numerointi) 3. Caption (Kuvatekstit ja taulukkotekstit) 4. Kuva 5. Equation Opettele tyylien käyttö, se kannattaa. 2.4 Kuvat ja taulukot Kuvista tulee hyviä, kun muistaa muutaman perussäännön. Tarkastellaanpa kuvaa (Kuva 1). Light source reference plane Top of diffuser θ 0 θ d + ds r 0 Kuva 1. Esimerkki kuvasta [3]. Symbolit on kuvattu tekstissä. Kuvassa olevien tekstien ja kuvatekstin kirjasinkoon tulisi olla sama kuin normaalitekstin koko, esim. tässä dokumentissa 12 pt. Mikäli haluat, voit tehdä kuvat siten että teksti on hieman pienempää, esim. 10 pt, mutta pyri siihen, että koko on kaikissa kuvissa sama. Esimerkkikuvassamme on virhe: Kuvan tekstien pitäisi olla samalla kielellä, kuin millä raportti on kirjoitettu. Tässä tapauksessa kuva pitäisi siis kääntää Suomeksi. Mikäli lainaat kuvia, niin kuvatekstissä on oltava viittaus, mistä olet kuvan ottanut. Suuri osa ohjelmista (esim. Designer, Excel) tekee oletusarvoisesti liian ohuita viivoja. Viivat on paksunnettava, jotta viivat eivät häviä työtä mahdollisesti valokopioitaessa. Designer-kuvat on tehtävä hairline-moodissa, jotta etäisyysmittaukset toimivat, mutta valmiiseen kuvaan viivat on paksunnettava. Excel kuviin on paksunnettava asteikkoviivat, piirtoalueen rajaviiva ja dataa esittävät kuvaajat. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki kuvaajasta. Huomaa että myös harmaasävyt kannattaa poistaa, koska ne menevät kopioitaessa nuhruisiksi. Kuvista tulee hyvän näköisiä, kun niissä on väriä. Mieti kuvaajissa kuitenkin sitä, että kuvien pitää olla yksiselitteisiä myös, mikäli raportti valokopioidaan mustavalkoiseksi. Lehtiartikkeleihin ei saa värejä, tai ne ovat kalliita. Kuvateksti tehdään klikkamalla kuva aktiiviksi ja valitsemalla valikoista <Insert><Reference><Caption...>. Näin kuvien numerointi pysyy järjestyksessä vaikka niitä siirrellään tekstissä eri kohtiin. Kuvaan viitataan toiminteella 6

7 <Insert><Reference><Cross reference...>. Näin myös viittaukset pysyvät järjestyksessä. Valitettavasti viittaus ei toimi kunnolla Suomen kielessä, kuten luvun alussa olevasta esimerkistä havaitset Suhteellinen voimakkuus Aallonpituus [nm] Kuva 2. CIE:n määrittelemät värinsovitusfunktiot x ( λ ) [sininen pisteviiva], y ( λ ) [vihreä yhtenäisviiva] ja z ( λ ) [punainen katkoviiva]. Kuvatekstissä on määriteltävä kuvassa käytetyt symbolit. Jos niitä on paljon, voi käyttää kuvan 1 esimerkissä käytettyä kikkaa, eli esitellä suureet tekstissä. Jotkut ohjelmat tekevät automaattisesti kuvan ympärille mustan laatikon. Tämä näyttää pidemmän päälle synkeältä, mistä syystä se kannattaa opetella poistamaan. Kuvaan viitataan ENNEN kuin sitä aletaan selittämään. On tuskastuttavaa lukea kappaleen verran selityksiä, minkä jälkeen kerrotaan että asiasta olisi ollut kuvakin. Taulukot toimivat hyvin samalla tavalla kuin kuvat. Otetaan esimerkiksi Taulukko 1. Taulukko 1. Esimerkki taulukoista. Parametri Konvertteri 1 Konvertteri 2 Konvertteri 3 V in [V] ±5 ±5 0, +12 I in [ma] Asiaan esitetään ratkaisu luvussa

8 P in [W] Huomaa että taulukkoteksti tulee taulukon yläpuolelle, kun taas kuvateksti tulee kuvan alle. Oletusarvoisesti Word tekee taulukkoon mustat viivat joka paikkaan, mikä näyttää raskaalta. Autoformatin tarjoamat vaihtoehdotkin ovat aika nuivia. Kannattaa katsella muutamasta tiedelehdestä vinkkejä, miten taulukot voi formatoida. Yleensä yksinkertainen on kaunista. 2.5 Kirjallisuusviitteet Kirjallisuusviitteiden teko Harwardin järjestelmällä kuvataan liki jokaisessa kirjoitusohjeessa. Valitettavasti elektroniikan ja fysiikan alalla ei juurikaan käytetä Harwardin järjestelmää. Kirjallisuusviitteet tehdään yleensä numeroilla. Viite tehdään valikoista toiminnolla <Insert><Reference><Footnote...>. Endnotet tulevat joko dokumentin loppuun (kuten tässä raportissa), tai käyttämällä Section break:ejä voit laittaa referenssit kunkin luvun perään. Breakit löytyvät valikosta <Insert><Breaks...>. Ne voivat olla hyödyllisiä myös, jos haluat dokumenttiin liitteitä, joiden paikka on viiteluettelon jälkeen. Samalla toiminnolla saat myös automaattisesti numeroituja Footnoteja sivun alalaitaan. Viitteiden numerointikäytäntö vaihtelee. Tässä raportissa oleva hakasulkunotaatio on kopioitu Metrologia lehdestä. Muilla lehdillä on omat käytäntönsä. Tekstin seassa oleva viite on joissain lehdissä hakasuluissa, joissain toisissa taas käytetään yläindeksiä. Viiteluettelossa numero voi olla hakasuluissa, tai sen perässä voi olla piste. Notaation saa omiin dokumentteihin valita vapaasti. Lehtiartikkeleissa käytetään ko. lehden notaatiota. Viitteen sisältö voi myös vaihdella. Itse tykkään viitata lehtiartikkeleihin näin [4]. Tekijoiden lisäksi annetaan siis artikkelin nimi hipsukoissa, lehden nimi italic-fontilla, lehden Voluumi boldilla, alku ja loppusivu, sekä julkaisuvuosi suluissa. Kirjoihin [5] tulee tekijöiden jälkeen kirjan nimi italicilla, mahdollinen painos, sulkuihin (julkaisija, painopaikka/kaupunki, vuosi) ja teoksen sivumäärä. Word tekee ikävästi mustan viivan viitteiden yläpuolelle. Tästä pääsee eroon seuraavasti: 1. Vaihda dokumenttiisi Normal view joko alapalkissa olevista nappuloista, tai valikoista <View><Normal>. 2. Tee dokumenttiin johonkin kohtaan ylimääräinen Footnote tai Endnote. 3. Dokumentin alalaitaan ilmaantuu ikkuna, millä pääset käsiksi erottimiin, joita ovat Endnote separator, Endnote continuation separator, jne. Poista nämä, aseta niiden fontit ja rivivälit mahdollisimman pieniksi, niin viivat katoavat. 4. Palaa takaisin Page layout view:hyn ja poista tekemäsi ylimääräinen endnote. 2.6 Kaavat Kaavat kannattaa tehdä Equation editorilla, MathTypellä tai vastaavalla, jotka ovat yllättävän hyviä työkaluja. Editori muokkaa automaattisesti käyttämäsi muuttujat italic- 8

9 fontille, niinkuin tieteellisessä kirjoituksessa on tapana (V in, R 1, i out,...). Numerot kirjoitetaan suoraan, samoin funktiot. Kaavoissa on muistettava, että Suomen kielen lauseissa on predikaatti. Kaavoja ei saa jättää yksinään riveille, vaan kaavat sidotaan osaksi lauseita tyyliin: Integraalin laskemiseksi tarvitaan lauseketta darctan x 1 2 dx = 1 + x, (1) missä x on haluttu muuttuja. Huomaa pilkun paikka ja numero oikeassa laidassa. Kaavassa käytetty tyyli Equation on tehty siten, että numerot tulevat samaan paikkaan sivun oikeaan laitaan ja vasen laita sisennetään. 2.7 Sekalaista nippelitietoa Tässä raportissa on tekstin oikea reuna tasattu. Mikäli tekstin seassa on pitkä sana (jota Word ei osaa tavuttaa) saattaa tekstiin jäädä ammottavia aukkoja. Wordille voi antaa tavutusvihjeitä näppäilemällä tavuviivan kohdalle <ctrl><->. Word laittaa tavutusvihjeen kohdalle tavuviivan vain tarvittaessa. Valikosta <Insert><Symbol><Special characters> löydät monta muutakin elämää helpottavaa keksintöä, esim katkeamattoman tavuviivan, joka estää Wordiä tavuttamasta tekstissä olevan miinusmerkin kohdalta. Palataan kuviin viittaamiseen liittyvään ongelmaan, jota havainnollisti Kuva 1. Crossreference toiminto luo meille linkin muodossa Kuva 1, jota ei pysty taivuttamaan Suomen kielen mukaisesti. Tähän löytyy oikotie. 1. Tee tekstiin haluamaasi kohtaan cross-reference haluamaasi kuvaan. Tekstiin ilmaantyy esim. teksti Kuva Siirrä hiiren kursori linkin päälle, paina oikeanpuoleista nappia ja valitse <Toggle Field Codes>. Linkki näkyy nyt muodossa {REF _Ref \h}, missä numerosarja on erilainen kullekin linkille. 3. Lisää tekstin väliin teksti \#0 seuraavasti: {REF _Ref \#0 \h}. 4. Maalaa linkki aktiiviseksi ja paina <F9> päivittääksesi kentät. 5. Linkistä jää jäljelle pelkkä numero, joka jälkeen voit kirjoittaa sen eteen kuva kuvan kuvassa tai mitä ikinä haluatkaan. 2.8 LaTeX Edellä kuvattiin raportin tekemistä lähinnä Word-ohjelmalla. Raportin saa kuitenkin halutessaan tehdä muullakin ohjelmalla, kunhan sisällöstä annettuja ohjeita noudatetaan. Erikoistyön raportti voi olla hyvä mahdollisuus opetella LaTeXin käyttö. Vaikka LaTeX saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, se ei kuitenkaan ole sitä. Varsinkin pidemmissä teksteissä, esimerkiksi diplomityössä, viittaukset kuviin ja kaavoihin pysyvät paremmin hallinnassa verrattuna perinteisiin tekstinkäsittelyohjelmiin. Myös muotoilu tulee automaattisesti kuntoon, ja tarvittaessa sitä on helppo muuttaa. Jokainen TKK:n 9

10 opiskelija on törmännyt LaTeXilla tuotettuun tekstiin esimerkiksi matematiikan peruskurssien laskuharjoituspapereissa. Latexissa teksti kirjoitetaan normaalisti millä tahansa tekstieditorillla, mutta esimerkiksi kaavat kirjoitetaan kuvauskielellä, jota voisi verrata vaikkapa html-koodiin. Kun koodi on valmis, se käännetään dvi-muotoon, joka on välivaihe lopputuloksen ollessa.ps- tai.pdftiedosto Esimerkiksi seuraava koodi \begin{equation} \label{eq:photodiode} h\nu=\frac{hc}{\lambda}\ge E_g\,, \end{equation} tuottaa seuraavan näköisen kaavan: Koodissa aluksi siirrytään equation-ympäristöön (\begin{equation}), sitten annetaan kaavalle nimi (label{}), seuraavalla rivillä on itse kaava. h on h, seuraavaksi ν (\nu), sitten yhtäsuuruusmerkki. \frac-komennolla tehdään jakoviiva, tässä {hc} tekee hc:n viivan yläpuolelle ja {\lambda} tulostaa λ:n viivan alapuolelle. LaTeXissa jokaiselle objektille (kaavat, kuvat, taulukot...) annetaan nimi (edellisessä esimerkissä \label{eq:photodiode}), jota käytetään viitattaessa kyseiseen objektiin. Kun LaTeX-koodi käännetään, kääntäjä numeroi objektit automaattisesti ja laittaa oikeat numerot myös tekstiin. Tämä on vain yksi esimerkki Latexin käytöstä. LaTeX-ohjeita löytyy runsaasti verkosta. Hyvä alku on Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε käyttöön [6] (alkuperäisteos englanniksi The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε [7]). Lisäksi CSC-lehdessä on ilmestynyt kokoelma Juha Haatajan kirjoittamia artikkeleita [8], joista on myös varmasti apua. TKK:n ATK-keskuksesta saa Antti-Juhani Kaijanahon kirjoittaman oppaan [9]. Myös Googlesta voi olla apua, sillä todennäköisesti kysymyksesi on jo kysytty ja siihen on myös vastattu. Googlen uutisryhmähaku kannattaa myös pitää mielessä. LaTeX on ilmainen, ja se tulee käytännössä kaikkien Linux-distribuutioiden mukana. Se ei kuitenkaan välttämättä ole mukana oletusasennuksessa. Allekirjoittanut on havainnut Kile-editorin [10] toimivaksi graafiseksi käyttöliittymäksi Linuxiin. Macille LaTeXin voi asentaa i-installer-ohjelmalla [11], ja hyvä editori on TeXShop [12]. Windowsille taas on olemassa MiKTeX [13]. Graafinen käyttöliittymä edelliselle on esimerkiksi TeXnicCenter [14]. HUOM! Tulee muistaa, että varsinainen LaTeX on komentoriviltä toimiva kääntäjä, jolla voidaan kääntää millä tahansa tekstieditorilla kirjoitettu LaTeXdokumentti. Jos haluaa, voi käyttää jotain tähän tarkoitukseen suunniteltua graafista käyttöliittymäohjelmaa, joka sisältää tekstieditorin sekä yleensä erilaisia oikoteitä muotoiluun, kaavojen kirjoittamiseen tai kuvien lisäämiseen. Varsinkin dokumentin kääntäminen ja.ps- tai.pdf-tiedoston tekeminen helpottuu graafisella ohjelmalla huomattavasti. 10

11 3 Johtopäätökset Tutkimusraportin loppuun on tapana kasata johtopäätökset. Tässä voi hieman kerrata avainkohtia, joita tutkimuksessa tuli ilmi, ja vaikkapa arvioida homman onnistumista. Älä kerro kovin paljoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näistä voi saada kuvan ettei homma oikein onnistunutkaan tai tullut valmiiksi. Tieteellisissä artikkeleissa on tapana kertoa onnistumisista ja siitä mihin esitellyt menetelmät pystyvät. Lukijoiden taas on opeteltava lukemaan rivien välistä ne asiat, joihin menetelmä ei pysty. Tulevaisuuden suunnitelmat ja puutteet voi antaa ohjaajalle erillisellä ruutupaperilla. Lyhyehköihin töihin, joihin vielä diplomityökin kuuluu, ei yleensä kannata laittaa yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Toinen on turha, joten yhteenveto kannattaa jättää pois. Mikäli raportti on lyhyt ja suoraviivainen, ei johtopäätöksiäkään välttämättä tarvita. 4 Viiteluettelo [1] Timo Laakso, Näin kirjoitan diplomityön, [2] [3] J. Hovila, M. Mustonen, P. Kärhä ja E. Ikonen, Determination of the diffuser reference plane for accurate illuminance responsivity calibrations, Appl. Opt. (in press). [4] P. Toivanen, F. Manoochehri, P. Kärhä ja E. Ikonen, Method for characterization of filter radiometers, Appl. Opt. 38, (1999). [5] E. Häkkinen, K. Fallström, A. Haapalinna ja P. Kärhä, Häiriökysymykset - Häiriöt mittauksissa, 4. korjattu painos (TKK, Espoo, 1999) 36 s. [6] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, (Suom. Timo Hellgren), Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε:n käyttöön, [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl, The Not so Short Introduction to LaTeX 2ε, [8] Juha Haataja (toim.) Ohjeita LaTeXin käyttöön (Tieteen tietotekniikan keskus CSC, 2002) 33 s. [9] Antti-Juhani Kaijanaho, LaTeX ja AMS-LaTeX: Opus asiatekstin ladonnasta, Toinen korjattu painos (Jyväskylän yliopiston Atk-keskus, 2003) 180 s. [10] [11] [12] [13] 11

12 [14] 12

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti.

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti. Sisällys 1 Tyylit (tärkeä):... 2 2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot... 4 3 Viivaimen käyttäminen (jokseenkin tärkeä):... 6 4 Sisennys/marginaali:... 6 5 Erikoismerkkien näyttäminen:... 7 6 Rivivaihto

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyharjoitus

Tekstinkäsittelyharjoitus Tekstinkäsittelyharjoitus Mikko Rahikka 42ACDC ATK1 Opettaja: Mikko Rahikka päiväys 16.7.2011 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 PERUSOHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN... 2 COPY- PASTE... 2 RIVI/KAPPALE... 2 TYYLISEIKKOJA...

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Luis R.J. Costa Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Syksy 2015 Sisältö Yleistä Minimaalinen suomenkielinen esimerkki Tärkeimmät yksityiskohdat

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT KEVÄT 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 24.10.2017 LUENTO 7 24.10.2017 Tällä luennolla 1. Teema 4 Taulukkolaskenta Miksi? Harjoitukset 2. Taustaa yksilöharjoitukseen

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Sivueditorin käyttöohje

Sivueditorin käyttöohje Sivueditorin käyttöohje Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ja ylläpitää sivuja silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Aloittaaksesi tarvitset

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä /+^2 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen / +^2 Kopioi molemmat matematiikka-alueet ja liiku alueen sisällä

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta.

TEEMA 2 Aineistot. Kirjautuminen Moodleen. Sisältö. Kirjaudut Moodleen sivulta http://moodle.pkamk.fi/. Voit vaihtaa kielen valikosta. TEEMA2 Aineistot Sisältö Moodleen kirjautuminen...1 Aineistot (Lisää aineisto ) - Web-sivu...2 - Linkit ulkoisille sivuille...4 - Valmiit tiedostot...5 Etusivun näkymän jäsennys otsikoilla...7 Tiedostojen

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. Dept. of Mathematical Sciences. Tunti 1: Alkeet. Markus Harju, markus.harju at oulu.fi, M207

Johdatus L A TEXiin. Dept. of Mathematical Sciences. Tunti 1: Alkeet. Markus Harju, markus.harju at oulu.fi, M207 Johdatus L A TEXiin Tunti 1: Alkeet Markus Harju, markus.harju at oulu.fi, M207 Dept. of Mathematical Sciences Kurssista Tarkoitus: johdattaa opiskelija L A TEX-ladontaohjelman käyttöön, jotta hän kykenee

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Demon tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan rakenteen luomiseen ja esittämiseen. Harjoitus on tehty

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus, osa 2

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus, osa 2 Sangen lyhyt L A T E X-johdatus, osa 2 Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit PIKI-verkkokirjasto Kirjoittamis- ja julkaisuohje vinkkeihin LKK:n ja Nuorten Mitä lainaisin / Lasten Vinkit (johdanto ja vinkit allekkain samaan artikkeliin) PIKI-verkkokirjasto 1 Kuukauden kuusi vinkkiä

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen, Eetu Ahonen ja Timo Voipio 11. maaliskuuta 2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot