TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006"

Transkriptio

1 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0096/ /0040(COD)) (Istunto avattiin klo 9.00.) Istunnon avaaminen Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja EU Venäjä-huippukokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2006)0230 C6 0095/ /0037B(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0236/ /0038(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 C6-0237/ /0039(CNS)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0124/ /0046(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0125/ /0047(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0238/ /0048(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0126/ /0045(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005)0124 C6-0241/ /0034(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005) C6-0242/ /0035(CNS)) Jean-Marie Cavada (ALDE), kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jo esitellyt täysistunnolle Kudryckan, Segelströmin ja La Russan mietinnöt lainsäädäntöehdotuksista, joiden kiireellistä käsittelyä komissio pyytää. Muiden toimielinten kanssa saavuttamamme kompromissi on mielestämme poliittisesti hyväksyttävissä, joten kannatamme sitä, että

2 6 12/12/2006 parlamentti hyväksyy kyseiset mietinnöt täysistunnossaan tällä istuntojaksolla Ewa Klamt, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan todeta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, että olemme asiasta täysin samaa mieltä, ja muihin ryhmiin kuuluvat parlamentin jäsenet ovat käsittääkseni myös valmiit suostumaan tähän (Parlamentti hyväksyi pyynnön käsitellä asia kiireellisenä.) Kehitysyhteistyön rahoitusväline Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu - Mitchellin laatimasta kehitysyhteistyövaliokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn (A6-0448/2006) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11944/2/2006 C6 0357/ /0220(COD)) ja - Martinin laatimasta kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnöstä (A6-0430/2006) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11877/2006 C6-0265/ /0807(CNS)) Gay Mitchell (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, tämä asetus on ollut valmisteilla jo lähes kahden vuoden ajan. Euroopan parlamenttia painostettiin välillä erittäin ankarasti antamaan periksi, olemaan keskuudessaan erimielinen ja luopumaan lainsäätäjän tehtävästään. Olen tyrmistynyt siitä, että kollegani täällä parlamentissa ovat ajoittain olleet halukkaita antamaan muille toimielimille vapaat kädet kyseisellä merkittävällä alalla, kunhan he eivät vain menetä etujensa tai vaikutusvaltansa viimeisiä rippeitä. Haluan kuitenkin osoittaa kiitokseni kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiville kollegoilleni, eri ryhmiä edustaville parlamentin jäsenille, jotka eivät antaneet painostuksen hajottaa rintamaamme ja veivät viimein voiton. Kiitän myös kehitysyhteistyövaliokunnan sihteeristöä sekä kanssamme näissä neuvotteluissa rakentavasti toimineiden ryhmien sihteeristöjä. Uhkasimme ensin hylätä alkuperäisen rahoitusvälineen, jota kutsuttiin kehitysyhteistyön ja taloudellisen 1 Tarkempia tietoja varten: ks. pöytäkirja. yhteistyön rahoitusvälineeksi (DCECI), sillä meiltä pyrittiin sen avulla viemään valta osallistua yhteispäätösmenettelyyn vaihtamalla oikeusperusta 179 artiklasta 181 a artiklaan. Lisäksi kehitysyhteistyövälineeseen yritettiin sisällyttää myös kehittyneitä maita ja kehitysyhteistyöasioihin kuulumattomia menoja. Olemme kuitenkin saaneet neuvoteltua neuvoston ja komission kanssa välineen, jonka mahdollisuuteen vain harva uskoi vuosi sitten. Sillä saadaan rationalisoitua kehitysmaihin kohdistuvat EU:n toimet siten, että vastuullisuus ja avoimuus otetaan edelleen huomioon. Haluan kiittää erityisesti kanssani toiminutta neuvotteluryhmää, unionin eri puheenjohtajavaltioita niiden panostuksesta sekä komissiota myönteisestä lopputuloksesta. Voltaire on tainnut sanoa: "En kenties ole samaa mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaani asti teidän oikeuttanne sanoa mielipiteenne." Koska pyrin koko neuvotteluiden ajan toimimaan mukautuvaisesti, olin erittäin pettynyt siihen, että eräässä kysymyksessä mielipiteitäni ei otettu huomioon. Kyse ei ole puutteellisissa oloissa elävien naisten terveyspalvelujen heikentämisestä. Jos esittämäni vaatimattomat tarkistukset olisi hyväksytty, silloin olisi itse asiassa noudatettu Kairon konferenssin päätöksiä ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Laatiessani kompromissia ja etsiessäni ja kannattaessani ratkaisuja olin yllättynyt siitä, ettei vaatimattomia ehdotuksiani harkittu asianmukaisesti. Se lienee johtunut osittain eräästä paikalla jaetusta kirjallisesta ohjeesta, joka esti ehdotusteni käsittelyn, sillä siinä väitettiin, että PPEryhmän kannasta oli jo päätetty. Kuten voimme tänään nähdä tarkistusten vakuutena olevista allekirjoituksista, kyseinen väite ei pidä paikkaansa eikä niin olisi pitänyt väittää, varsinkaan kun käsillä oli kovin arkaluonteinen ajankohta neuvottelujen päätösvaiheessa. Voin yleisesti tukea yhteisen kannan sisältöä tuolla ainoalla varauksella. Mielestäni lopputulos on kannaltamme varsin hyvä: Euroopan parlamentti on onnistunut säilyttämään tekstissä 179 artiklan mukaisen yhteispäätösmenettelyn, mikä on meille erittäin tärkeä periaate. Kyse on voimassaoloajaltaan rajoitetusta lainsäädännöstä. Tämä väline on nimenomaan kehitysyhteistyöpolitiikan väline, eikä sillä ole muuta sisältöä. Tarkoituksena on laatia yksityiskohtaisempia rahoitussäännöksiä, ja tämän ehdotuksen rahoitussäännökset aiheuttivatkin valiokunnalle suurta päänvaivaa, sillä ne olivat erittäin yleisiä, eivätkä niissä esitetyt tiedot olleet läheskään niin yksityiskohtaisia kuin mihin parlamentti toisena budjettivallan käyttäjänä oli tottunut. Tilanne on nyt korjautunut, sillä yhteisessä kannassa esitetään eritellysti kunkin ohjelman rahoitus ja joissakin tapauksissa myös ohjelman sisäinen rahoitus. Olemme perustaneet uraauurtavan rahoitusvälineen. Uudessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä vahvistetaan ensimmäisen kerran säädöstekstissä OECD:n kehitysapukomitean laatima kansainvälisesti tunnustetun kehitysyhteistyöpolitiikan määritelmä. Uuteen DCI:hin liitetty komission julistus sisältää

3 12/12/ ensimmäistä kertaa myös rajan, jota kehitysyhteistyövaliokunta on käyttänyt vuodesta 2003 lähtien kiinnittääkseen enemmän huomiota peruskoulutukseen ja perusterveydenhuoltoon, jotka ovat vuosituhannen kehitystavoitteiden keskeisiä aloja. Komissio ei ole koskaan aikaisemmin hyväksynyt sitä, että valiokunta on osoittanut 20 prosenttia talousarviosta kyseisiä aloja varten, mutta tällä kertaa se hyväksyttiin. Demokraattisen valvonnan suhteen on tapahtunut edistystä myös strategia-asiakirjaluonnoksia koskevassa parlamentin ja komission vuoropuhelussa, joten parlamentti voi valvoa tehokkaasti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen täytäntöönpanoa. Haluankin kiittää komission jäseniä Ferrero-Waldneria ja Micheliä heidän minulle ja valiokunnan puheenjohtajalle osoittamastaan kirjeestä, jossa asia vahvistetaan. Parlamentti ei halua eikä sen ole mitään syytä osallistua mikrotason hallinnointiin, mutta meille tarjoutuu näin mahdollisuus olla jo varhaisessa vaiheessa mukana itse valitsemiemme järjestelyiden avulla, joten parlamentin asema avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden alalla on nyt kaikkiaan paljon selkeämpi. Mainitsemaani poikkeusta lukuun ottamatta katson, että neuvoston esittämä yhteinen kanta on Euroopan parlamentille erittäin hyvä lopputulos. Kuten alussa jo totesin, uumoilen, ettei kukaan olisi vuosi sitten uskonut, että saisimme tämän aikaiseksi. Tämä osoittaa, että kun parlamentti vetää yhtä köyttä eivätkä ryhmät salli keskuudessaan hajaannusta, vaan kieltäytyvät päättäväisesti luovuttamasta parlamentin valtaoikeuksia, voimme yhdessä muiden toimielinten kanssa saada aikaiseksi erittäin onnistuneen rahoitusvälineen, jossa lisäksi taataan parlamentin valtaoikeuksien suoja David Martin (PSE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin ryhdyn käsittelemään omaa mietintöäni, haluan kiittää jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Kuten tiedätte, nämä kaksi välinettä olivat aluksi yksi väline, ja kehitysyhteistyövaliokunta vaatikin aiheellisesti, että ne on eriytettävä, sillä niissä menivät puurot ja vellit sekaisin. Kehitysyhteistyövälineen keskeisenä tavoitteena on ajaa kehitysmaiden etuja. Taloudellisessa välineessä, josta itse vastaan, on kyse lähinnä Euroopan unionin etujen edistämisestä. Siksi olisikin ollut virheellistä sisällyttää nämä kaksi tavoitetta yhteen ainoaan välineeseen. Kehitysyhteistyövaliokunta oli oikeassa vaatiessaan erillistä välinettä ja myös siinä, että sen pitäisi ajaa asiaansa voimakkaasti, jotta Euroopan parlamentin osallistuminen olisi ainakin samantasoista kuin valtaisassa määrässä jo olemassa olevia välineitä. Kiitänkin jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Seuraavaksi käsittelen omaa mietintöäni. Vaikka sen merkitys on vähäinen muiden ulkoisten välineiden rinnalla, se on kuitenkin Euroopan unionin kannalta merkittävä väline. Se on aiempia ohjelmia laajempi ensinnäkin maantieteellisesti: kun nykyiset ohjelmat käsittävät vain kuusi maata, uuteen välineeseen kuuluu kaikkiaan 17 maata. Koska sekä tavoitteita että maantieteellistä aluetta on laajennettu, on toivottavaa, että määrärahojakin lisätään. Vaikka tämä siis onkin ulkoisen toiminnan välineistä pienin, se on silti merkittävä. Välineen tarkoituksena on ajaa Euroopan unionin etuja teollistuneissa maissa, ja se perustuu japanilaisille ja korealaisille suunnattuun, erittäin hyvin onnistuneeseen johtamiskoulutusohjelmaan sekä Gateway to Japan -ohjelmaan. Molemmista ohjelmista laaditun komission rahoittaman selvityksen mukaan ne ovat edistäneet eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyä sekä Japanissa että Koreassa ja lisänneet kyseisissä maissa tietoutta Euroopan yhteisöstä, joten ne ovat jo sinänsä hyödyllisiä. Uudella ohjelmalla on viisi päätavoitetta: julkiseen diplomatiaan ja tiedostamiseen panostaminen, talous- ja liikekumppanuuksien edistäminen, henkilöiden välisten yhteyksien luominen erityisesti koulutuksen kautta, vuoropuheluiden kannustaminen sekä pienten yhteistyöhankkeiden arviointi, jotta voitaisiin edistää pkyritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille. Nämä kaikki ovat erittäin kannatettavia tavoitteita. Kansainvälisen kaupan valiokunnan näkemysten mukaisesti olemme keskittyneet kolmeen asiaan. Koska ohjelmien soveltamisalaa on laajennettu kuudesta maasta 17 maahan, olemme ensinnäkin vaatineet, että ohjelmassa on sallittava eriyttäminen, sillä "yhden koon" periaate ei kerta kaikkiaan toimisi tällaisessa ohjelmassa. Voin tyytyväisenä todeta, että komissio suostui siihen ajatukseen, että ohjelman on oltava maakohtainen eikä kaikki 17 maata käsittävä yleisohjelma. Olemme myös esittäneet tarkistuksia, jotta tämä ohjelma täydentäisi muita välineitä, joita aiomme hyväksyä joko tänään tai myöhemmin. Koska ohjelman soveltamisalaa on laajennettu, olemme vaatineet, että kyseisten välineiden olisi sisällettävä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia lausekkeita. Neuvosto ja komissio ovat jälleen ilmoittaneet olevansa valmiita hyväksymään kyseiset tarkistukset. Olen tyytyväinen voidessani lisäksi todeta, että vaikka kyse onkin kuulemis- eikä yhteispäätösmenettelystä toisin kuin Mitchellin mietinnön kohdalla neuvosto on suostunut liittämään tähän välineeseen talousarvion kurinalaisuutta ja demokraattista valvontaa koskevat toimielinten väliset sopimukset. Neuvosto on myös suostunut siihen, että parlamentti osallistuu ohjelmaan alkuperäisiä suunnitelmia tiiviimmin ja että sitä kuullaan täysimääräisesti, jos ohjelman maantieteellistä soveltamisalaa tai tavoitteita muutetaan. Komissio on myös luvannut käynnistää parlamentin kuulemista koskevan monivuotisen suunnittelun. Parlamentin osallistumisastetta on siis lisätty merkittävästi. Haluan lopuksi todeta, että jos hyväksymme tänään kaikki tarkistukset, neuvosto saattaa hyväksyä tämän välineen täsmälleen siinä muodossa, jossa se lähtee

4 8 12/12/2006 parlamentista. Tämä on melkoinen saavutus, kun kyse on ollut vain parlamentin kuulemisesta. Haluan kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä ja erityisesti puheenjohtajavaltio Suomea, joka on muihin välineisiin verrattuna näinkin vähäpätöisen välineen yhteydessä osallistunut kokonaisvaltaisesti parlamentin työskentelyyn, pitänyt meidät täysin ajan tasalla kannastaan ja tehnyt kompromisseja. Olemme tehneet kompromisseja puheenjohtajavaltion kanssa. Olemme mielestäni saaneet lopulta aikaan erittäin toimivan välineen, ja kiitänkin kaikkia toimielimiä yhteistyöstä Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tämä joulukuun istuntojakso on merkittävä virstanpylväs tehokkaiden ja rationaalisten lainsäädännöllisten puitteiden luomisessa yhteisön ulkoisia menoja varten. Minulle on todellakin suuri kunnia edustaa komissiota tällä istuntojaksolla, kun olemme nyt saattamassa päätökseen neuvottelut neljästä vielä jäljellä olevasta välineestä, jotka koskevat ulkoisten menojen vahvistamista tulevaksi kaudeksi Olemme edenneet hyvin pitkälle kahden vuoden takaisesta tilanteesta, jossa komissio esitti nämä kaksi ehdotusta. Uusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys rationalisoida kaikkia ulkoisten menojen välineitä. Sitä pidettiin komission ensisijaisena tavoitteena, jotta voisimme lisätä omien toimiemme sekä koko ulkoisen toimintamme tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Vaikka parlamentti ja neuvosto suhtautuivat myönteisesti yksinkertaistamiseen, ehdotuksista sukeutui varsin merkityksellinen keskustelu. Tärkeitä kysymyksiä tuotiin esiin heti parlamentin aloitettua työskentelynsä. Arvostan suuresti parlamentin ja neuvoston eri puheenjohtajavaltioiden toimia rakentavien ratkaisujen löytämiseksi näiden innovatiivisten ehdotusten tuomiin haasteisiin. Toiminta huipentui onnistuneeseen kolmikantaneuvotteluun kesäkuussa 2006, jolloin ulkoisten rahoitusvälineiden rakenteesta päästiin kokonaissopimukseen. Koska piditte tärkeänä, että tässä kehitysyhteistyövälineessä painottuu voimakkaasti nimenomaan kehitystavoite, sovimme erillisestä välineestä teollistuneiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Samalla laadittiin erillinen väline myös ihmisoikeuksia varten. Muiden tärkeinä pitämienne kysymysten osalta sovittiin, että välineet hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä aina, kun se on mahdollista perustamissopimuksen nojalla. Lisäksi luotiin erillinen väline ydinturvallisuusyhteistyötä varten, jotta vakautusväline voitaisiin siirtää neuvottelumenettelystä yhteispäätösmenettelyyn. Kaikkiaan neljään yhteensä seitsemästä välineestä sovelletaan nyt yhteispäätösmenettelyä. Näin parlamentti saa legitiimin ja aiempaa suuremman lainsäädäntövallan ulkoisissa menoissa. Kyseinen kehitysyhteistyöväline on uuden rakenteen peruskivi, ja arvostan aivan erityisesti parlamentin kanssa etenkin viiden viime kuukauden aikana tehtyä tuloksekasta yhteistyötä. Kiitän esittelijä Mitchelliä hänen keskeisestä osuudestaan neuvotteluiden saattamisessa myönteiseen lopputulokseen aikataulun mukaisesti. Haluan kiittää myös kehitysyhteistyövaliokunnan neuvotteluryhmää. Neuvotellun neuvoston yhteisen kannan mukainen kompromissi on huolellisesti punnittu ratkaisu. Arvostan myös sitä, että kehitysyhteistyövaliokunta hyväksyi tämän kompromissin ja suositti neuvotellun yhteisen kannan hyväksymistä toisessa käsittelyssä. Parlamentin kehotuksen mukaisesti kehitysyhteistyöväline sisältää nyt määrärahojen ohjeellisen jakautumisen, väliarvioinnin ja päättymisajankohdan. Yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen uusien välineiden osalta olemme myös sopineet, että ennen arvioinnin aloittamista parlamentti tarkastelee välineiden toimintaa selvittääkseen, onko se mahdollisesti ollut joissakin tilanteissa puutteellista. Komissio puolestaan ottaa parlamentin selvityksen huomioon arvioidessaan kyseisten välineiden toimivuutta vuonna Vastauksena kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajan Morgantinin kirjeeseen minulla on ilo vahvistaa, että sama määräaika koskee myös kehitysyhteistyövälineen uudelleentarkastelua. Kehitysyhteistyövälineeseen verrattuna ja jos budjettivaltaa pidetään tärkeänä teollistuneiden maiden kanssa laadittava yhteistyöväline ei ole merkittävin ulkoisen toiminnan välineistä. Emme saa kuitenkaan aliarvioida sen hyödyllisyyttä ja merkitystä pyrittäessä kohentamaan Euroopan unionin asemaa maailmanlaajuisesti. Tämä väline voi suoraan edistää Euroopan unionin tavoitetta kehittyä yhä näkyvämmäksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi. EU voi saavuttaa tämän tavoitteen luomalla puitteet, joissa voimme konkreettisten aloitteiden avulla vahvistaa suhteitamme tärkeimpien kehittyneiden kumppaneiden kanssa, ajaa yhteisön etuja ja lisätä EU-tietoutta muualla. Mietinnön esittelijä, puheenjohtajavaltio Suomi ja komissio ovat viime kesäkuusta lähtien työskennelleet tiiviisti yhdessä, jotta tämä väline saataisiin hyväksyttyä ajoissa, ja pyrkineet myös ottamaan huomioon kunkin toimielimen näkemykset. Haluankin kiittää esittelijä David Martinia sekä kaikkia kansainvälisen kaupan valiokunnan jäseniä ahkerasta työskentelystä ja siitä yhteistyöhengestä, jota he osoittivat käsitellessään asiakirjoja joutuisasti. Jatkuvan vuoropuhelun ansiosta parlamentin näkemykset on voitu ottaa huomioon valmistelukokouksissa, joita neuvostossa on pidetty parlamentaarisen työskentelyn ohella. Tämän vuoksi samoin kuin mainitun yhteistyöhalun ansiosta on voitu edetä komission omaa kantaa pidemmälle loukkaamatta kuitenkaan neuvoston valtaoikeuksia.

5 12/12/ Suhtaudun melko luottavaisesti siihen, että lopulliseen tekstiin sisällytetään keskeiset tarkistukset, joissa viitataan erityisesti yhteisön perusarvoihin. Niitä ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien noudattaminen, yhteisön etujen suojaaminen, säännökset tehokkaammasta arvioinnista ja raportoinnista viitteellisten rahoituskehysten määrittelemistä varten kaudeksi sekä tarkistuslauseke. Lisäksi tekstiin tehtävien kielellisten muutosten myötä lopullinen teksti vastaa paremmin parlamentin ehdottamia sanamuotoja ja muissa ulkoisen toiminnan välineissä jo käytettyjä ilmaisuja, joten siitä tulee täysin yhdenmukainen niiden kanssa. Odotan, että tänään kehitysyhteistyövälineestä toimitettavien äänestysten lopputulos on myönteinen. Silloin komissio voisi aloittaa työnsä jo 1. tammikuuta, ja ulkoinen apu voitaisiin saada perille ilman lisäviivytyksiä, mikä olisi kovin tärkeätä. Kun vielä jäljellä olevista lainsäädäntöehdotuksista on sovittu, Euroopan unionin ulkoisten menojen tehokkuus ja erityisesti sen kansainvälinen näkyvyys lisääntyvät huomattavasti, jolloin se voi täyttää tehtävänsä merkittävänä kehitysavun antajana. Olen tyytyväinen myös tänään parlamentin käsiteltävänä olevassa mietinnössä esitettyyn myönteiseen kantaan. Vakuutan teille, että lopullisessa tekstissä, joka neuvoston on määrä hyväksyä hyvin pian, otetaan merkittävässä määrin huomioon myös parlamentin päätöslauselman keskeinen sisältö. Se kertoo halustamme käsitellä näitä asiakirjoja parlamentin kanssa rakentavasti, ja haluamme tulevaisuudessa toimia näin yhteistyötoimien täytäntöönpanossa myös teollistuneiden maiden kanssa Syed Kamall, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä sekä esittelijää hänen panoksestaan ja yhteistyökyvystään tämän mietinnön käsittelyssä. Esittelijällä ja minulla on tapana vitsailla keskenämme, että meillä on hyvin vähän aihetta erimielisyyteen kansainvälistä kauppaa koskevissa kysymyksissä. Toimiessani tämän mietinnön varjoesittelijänä emme taaskaan juuri löytäneet erimielisyyden aihetta, mikä johtuu osittain siitä, että esittelijä tuntee aiheen niin läpikotaisin käsiteltyään sitä useissa muissa mietinnöissä. Haluan vain tuoda esiin, kuinka toimivaa yhteistyömme oli, ja olen itse asiassa oppinut häneltä varsin paljon tämän käsittelyn kuluessa. Jonain päivänä olen varmaankin hänen kanssaan eri mieltä jostain asiasta, mutta tarkastelkaamme nyt esillä olevia kysymyksiä. Olemme kaikki sitä mieltä, että ehdotusta on tiivistettävä ja selkeytettävä. Meidän on erittäin tärkeätä määritellä Euroopan unionin strateginen etu, ja valiokunnassa hyväksytyt tarkistukset ovat mielestäni hyviä. Rahoitusvälineiden on myös oltava keskenään yhdenmukaisia. Keskustelin esittelijän kanssa näistä asioista useasti, ja olen erittäin tyytyväinen, että tarkistukset hyväksyttiin. Toinen tärkeä kysymys koskee tarkistuslauseketta. On erittäin tärkeätä päättää, onko tätä välinettä tarkasteltava uudelleen vielä nykyisen parlamentin vaalikaudella vai vasta vuonna 2009 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, jolloin uudet jäsenet aloittavat työskentelynsä. Koska heillä ei ole tässä asiassa meidän asiantuntemustamme, mielestäni tarkistaminen olisi ollut hyvä mahduttaa nykyisen parlamentin vaalikauteen. Totean lopuksi, että mietinnössä on otettu ihmisoikeudet ja demokratia asianmukaisesti huomioon, varsinkin, kun kyse on yhteistyöstä kehittyneiden maiden kanssa. Toivottavasti voimme kauppasopimusten puitteissa edelleen pyrkiä näihin tavoitteisiin ja jatkaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa Margrietus van den Burg, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämän uuden kehitysyhteistyövälineen ansiosta meillä on viimeinkin kehitysyhteistyöalan säädös, jossa vuosituhattavoitteet on asetettu keskeiselle sijalle. Ne edustavat miljoonille afrikkalaislapsille antamaamme sitoumusta, joka koskee koulutusta ja terveydenhuoltoa. Ikävä kyllä on katkerasti todettava, että vuosituhattavoitteet ovat käytännössä viime vuosina ikään kuin etääntyneet näköpiiristämme sen sijaan, että ne olisivat tulleet lähemmäksi. Juuri sen vuoksi olimme niin peräänantamattomia kyseistä rahoitusvälinettä koskevassa keskustelussa. Keskustelimme tästä säädöksestä intensiivisesti puolentoista vuoden ajan. Se ei ollut vähäinen ponnistus, eikä työskentelymme ollutkaan turhaa. Saamme nyt seitsemän vuoden ajaksi käyttöömme yhden selkeän eurooppalaisen kehitysyhteistyösäädöksen, joka viitoittaa toimintaamme selkeän aihekohtaisen ohjelman ja maantieteellisen ohjelman avulla, joiden määrärahat ovat yhteensä lähes 70 miljardia. Näin saadaan kumottua yhteensä 16 erillistä asetusta, joiden täytäntöönpano ja valvonta on ollut hankalaa. Uudella säädöksellä on kaksi selkeätä painopistettä: vuosituhattavoitteet sekä niiden puitteissa koulutus ja perusterveydenhuolto, jotka todellakin ovat erittäin keskeisiä aloja. Tämän asian aktiivinen tavoittelu ei ole ollut turhaa. Olemme ajaneet asiaa opettajien ammattiliittojen ja monien muiden koulutusalan järjestöjen, kuten Education Internationalin, keskuudessa nostaaksemme koulutuksen keskeisemmälle sijalle Euroopan unionin kehitysyhteistyöohjelmissa. Kohdistimme samanlaisia kampanjoita terveydenhuoltoalan työntekijöihin, jotta saisimme kaksinkertaistettua perusterveydenhuoltoon käytetyt varat. Komissio on nyt viimein virallisesti luvannut vuoteen 2008 mennessä vähintään kaksinkertaistaa myöntämänsä varat, ja ainakin 20 prosenttia maantieteelliseen osioon tarkoitetuista määrärahoista käytetään koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon. Tämän säädöksen

6 10 12/12/2006 aihekohtainen osio huomioon ottaen kyse on yli 2,5 miljardista eurosta. Euroopan unioni jäsenvaltioineen voi tämän uuden rahoitusvälineen avulla saada muutoksen aikaan Afrikassa. Yli 45 miljoonalla lapsella ei edelleenkään ole mahdollisuutta käydä koulua, ja miljoonilta potilailta, varsinkin tytöiltä, puuttuu perusterveydenhuolto. Vuonna 2015 heillä on mahdollisuus saada koulutusta ja terveydenhuoltoa, joihin heillä on oikeus. Tähän päättyy taistelu, jota olen ryhmäni kanssa käynyt siitä hetkestä, jona otin vastaan paikkani Euroopan parlamentin jäsenenä vuonna Kiitän kaikkia Euroopan unionin kansalaisia ja eurooppalaisia järjestöjä, kuten STOP AIDS Alliancea ja Bonoa, jotka ovat auttaneet minua tässä hankkeessa. Uusi vaihe käynnistyy 1. tammikuuta 2007, kun tätä säädöstä aletaan panna täytäntöön periaatteineen ja lupauksineen. Kehitysyhteistyövaliokunta omistaa sille huomattavan osan työskentelyajastaan sekä kansallisten toimintaohjelmien suunnittelussa että niiden täytäntöönpanon valvonnassa. Emme salli vastuutonta asennetta, vaan osapuolten on sitouduttava asiaan täysimääräisesti. Siksi emme hyväksy sitä, että vuoteen 2008 ulottuvan kauden suunnitteluvaihe on jo päättynyt. Sikäläisten kansalaisjärjestöjen ja parlamenttien sekä täkäläisten valtiosta riippumattomien järjestöjen ja Euroopan parlamentin välisiä neuvotteluita on käytävä uusien sopimusten mukaisesti. Komissio on siihen lain nojalla velvollinen 1. tammikuuta alkaen. Oletan, että komission jäsen on asiasta kanssani samaa mieltä ja myös valmis vahvistamaan tämän varauksettomasti. Kymmenen päivää sitten kysymys maailmanlaajuisen rahaston rahoituksesta oli jälleen vaarantaa vuoden 2007 säädöksen aihekohtaista osiota koskevat sovitut järjestelyt. Onneksi komissio ilmoitti 8. joulukuuta päivätyssä kirjeessään olevansa valmis noudattamaan vuoden 2007 aihekohtaista suunnittelua koskevaa järjestelyä. Olisi hyvä, jos komission jäsen voisi vahvistaa tämän ja saada siten rauhoitettua ne 23 valtiosta riippumatonta järjestöä, jotka aikovat esittää puheenjohtaja Barrosolle asiasta kiireellisen lausuman tänä viikonloppuna. Toivotan puheenjohtajalle, jäsen Mitchellille, neuvostolle ja komissiolle menestystä tässä asiassa. Olen myös erittäin kiitollinen heille perusteellisesta yhteistyöstä, ja toivon parlamentin hylkäävän peruuttamista koskevan tarkistuksen, sillä olemme luullakseni tehneet selväksi, ettemme enää hyväksy tarkistuksia. Nyt kun meillä on tämä säädös, saavuttakaamme sillä tuloksia Danutė Budreikaitė, ALDE-ryhmän puolesta. (LT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ehdotus kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälinettä koskevaksi asetukseksi, jonka komissio esitti parlamentille kaksi vuotta sitten, ei ollut parlamentin mieleen. Asetuksella pyrittiin kaventamaan parlamentin yleisiä päätöksentekovaltuuksia, eikä siinä noudatettu kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteita, kun taloudellinen yhteistyö kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden kanssa yhdistettiin toisiinsa. Tänään keskustelemme toisessa käsittelyssä erinimisestä asiakirjasta, jossa on kyse kehitystä tukevan yhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asetuksesta. Kehitysyhteistyövaliokunnalle oli erityisen tärkeätä saada aikaan kehitysyhteistyön rahoitusväline, joka on tarkoitettu ainoastaan kehitysmaille. Toiseen käsittelyyn laadittu asiakirja on oikeastaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kompromissiasiakirja, jonka ne ovat laatineet kolmikantaneuvotteluissaan. Tekstissä tulevat jälleen esiin konsensusperiaate, talousarvion avoimuus ja demokraattinen vastuu. Säädökseen on otettu takaisin aiempia budjettikohtia sekä yksityiskohtaisia rahoitusohjeita ja erityisiä kehitysyhteistyösäännöksiä. On syytä korostaa, että sovimme oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 179 artiklan, sillä konsensus takaa kehitysyhteistyön väljän määritelmän sekä runsaasti toimintavaihtoehtoja maantieteellisten ja aihekohtaisten ohjelmien mukaisesti. Maantieteelliset ohjelmat käsittävät Latinalaisen Amerikan, Keski-Aasian, Lähi-idän sekä Etelä-Afrikan. Aihekohtaisten ohjelmien aiheina ovat investointi ihmisiin, ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan lukien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä, elintarviketurva sekä maahanmuutto ja turvapaikka. On ilahduttavaa, että peruskoulutuksen ja terveydenhuollon rahoituksesta päästiin sopimukseen ja että yli 20 prosenttia kehitysyhteistyöhön myönnetyistä varoista osoitetaan tähän tarkoitukseen, joka on yksi parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan painopistealueista. Komissio on sitoutunut valvomaan täytäntöönpanoa entistä enemmän ja tarkemmin. Talousarvion toteuttamista arvioitaessa tuntuikin siltä, että tässä oli säännöllisesti esiintynyt puutteita. Kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskeva asetus korvaa 16 voimassa ollutta säädöstä, mikä on tuntuva askel eteenpäin Euroopan unionin lainsäädännön kehittämisessä ja yksinkertaistamisessa. Suositan asetuksen hyväksymistä lisäyksittä tai tarkistuksitta Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä Mitchell, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat kiistelleet pitkään uudesta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja päätyneet varsin kannatettavissa olevaan kompromissiin. Tämän uuden välineen avulla

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE(2012)0423_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 23. huhtikuuta 2012 klo 15.00 18.30 Tiistai 24. huhtikuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 7. marraskuuta 2003 PE 326.771/3-21 TARKISTUKSET 3-21 Mietintöluonnos (PE 326.771) Jürgen Zimmerling Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA Ulkoasioiden pääosasto EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA NT\788971.doc PE 427.496v01-00 Yleinen esittely

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0059(COD) 7.1.2015. kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0059(COD) 7.1.2015. kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2014/0059(COD) 7.1.2015 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Tärkeimmät tapahtumat Vuosi 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Julkaisun takakannessa oleva CD ROM sisältää vuosikertomuksen

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375. HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375. HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2007-00375 HALY Jussi Aaltonen 26.09.2007 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaliokunta

Kehitysyhteistyövaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 2010/0816(NLE) 1.7.2010 LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot