TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006"

Transkriptio

1 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0096/ /0040(COD)) (Istunto avattiin klo 9.00.) Istunnon avaaminen Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja EU Venäjä-huippukokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2006)0230 C6 0095/ /0037B(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0236/ /0038(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 C6-0237/ /0039(CNS)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0124/ /0046(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0125/ /0047(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0238/ /0048(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0126/ /0045(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005)0124 C6-0241/ /0034(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005) C6-0242/ /0035(CNS)) Jean-Marie Cavada (ALDE), kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jo esitellyt täysistunnolle Kudryckan, Segelströmin ja La Russan mietinnöt lainsäädäntöehdotuksista, joiden kiireellistä käsittelyä komissio pyytää. Muiden toimielinten kanssa saavuttamamme kompromissi on mielestämme poliittisesti hyväksyttävissä, joten kannatamme sitä, että

2 6 12/12/2006 parlamentti hyväksyy kyseiset mietinnöt täysistunnossaan tällä istuntojaksolla Ewa Klamt, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan todeta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, että olemme asiasta täysin samaa mieltä, ja muihin ryhmiin kuuluvat parlamentin jäsenet ovat käsittääkseni myös valmiit suostumaan tähän (Parlamentti hyväksyi pyynnön käsitellä asia kiireellisenä.) Kehitysyhteistyön rahoitusväline Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu - Mitchellin laatimasta kehitysyhteistyövaliokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn (A6-0448/2006) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11944/2/2006 C6 0357/ /0220(COD)) ja - Martinin laatimasta kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnöstä (A6-0430/2006) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11877/2006 C6-0265/ /0807(CNS)) Gay Mitchell (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, tämä asetus on ollut valmisteilla jo lähes kahden vuoden ajan. Euroopan parlamenttia painostettiin välillä erittäin ankarasti antamaan periksi, olemaan keskuudessaan erimielinen ja luopumaan lainsäätäjän tehtävästään. Olen tyrmistynyt siitä, että kollegani täällä parlamentissa ovat ajoittain olleet halukkaita antamaan muille toimielimille vapaat kädet kyseisellä merkittävällä alalla, kunhan he eivät vain menetä etujensa tai vaikutusvaltansa viimeisiä rippeitä. Haluan kuitenkin osoittaa kiitokseni kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiville kollegoilleni, eri ryhmiä edustaville parlamentin jäsenille, jotka eivät antaneet painostuksen hajottaa rintamaamme ja veivät viimein voiton. Kiitän myös kehitysyhteistyövaliokunnan sihteeristöä sekä kanssamme näissä neuvotteluissa rakentavasti toimineiden ryhmien sihteeristöjä. Uhkasimme ensin hylätä alkuperäisen rahoitusvälineen, jota kutsuttiin kehitysyhteistyön ja taloudellisen 1 Tarkempia tietoja varten: ks. pöytäkirja. yhteistyön rahoitusvälineeksi (DCECI), sillä meiltä pyrittiin sen avulla viemään valta osallistua yhteispäätösmenettelyyn vaihtamalla oikeusperusta 179 artiklasta 181 a artiklaan. Lisäksi kehitysyhteistyövälineeseen yritettiin sisällyttää myös kehittyneitä maita ja kehitysyhteistyöasioihin kuulumattomia menoja. Olemme kuitenkin saaneet neuvoteltua neuvoston ja komission kanssa välineen, jonka mahdollisuuteen vain harva uskoi vuosi sitten. Sillä saadaan rationalisoitua kehitysmaihin kohdistuvat EU:n toimet siten, että vastuullisuus ja avoimuus otetaan edelleen huomioon. Haluan kiittää erityisesti kanssani toiminutta neuvotteluryhmää, unionin eri puheenjohtajavaltioita niiden panostuksesta sekä komissiota myönteisestä lopputuloksesta. Voltaire on tainnut sanoa: "En kenties ole samaa mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaani asti teidän oikeuttanne sanoa mielipiteenne." Koska pyrin koko neuvotteluiden ajan toimimaan mukautuvaisesti, olin erittäin pettynyt siihen, että eräässä kysymyksessä mielipiteitäni ei otettu huomioon. Kyse ei ole puutteellisissa oloissa elävien naisten terveyspalvelujen heikentämisestä. Jos esittämäni vaatimattomat tarkistukset olisi hyväksytty, silloin olisi itse asiassa noudatettu Kairon konferenssin päätöksiä ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Laatiessani kompromissia ja etsiessäni ja kannattaessani ratkaisuja olin yllättynyt siitä, ettei vaatimattomia ehdotuksiani harkittu asianmukaisesti. Se lienee johtunut osittain eräästä paikalla jaetusta kirjallisesta ohjeesta, joka esti ehdotusteni käsittelyn, sillä siinä väitettiin, että PPEryhmän kannasta oli jo päätetty. Kuten voimme tänään nähdä tarkistusten vakuutena olevista allekirjoituksista, kyseinen väite ei pidä paikkaansa eikä niin olisi pitänyt väittää, varsinkaan kun käsillä oli kovin arkaluonteinen ajankohta neuvottelujen päätösvaiheessa. Voin yleisesti tukea yhteisen kannan sisältöä tuolla ainoalla varauksella. Mielestäni lopputulos on kannaltamme varsin hyvä: Euroopan parlamentti on onnistunut säilyttämään tekstissä 179 artiklan mukaisen yhteispäätösmenettelyn, mikä on meille erittäin tärkeä periaate. Kyse on voimassaoloajaltaan rajoitetusta lainsäädännöstä. Tämä väline on nimenomaan kehitysyhteistyöpolitiikan väline, eikä sillä ole muuta sisältöä. Tarkoituksena on laatia yksityiskohtaisempia rahoitussäännöksiä, ja tämän ehdotuksen rahoitussäännökset aiheuttivatkin valiokunnalle suurta päänvaivaa, sillä ne olivat erittäin yleisiä, eivätkä niissä esitetyt tiedot olleet läheskään niin yksityiskohtaisia kuin mihin parlamentti toisena budjettivallan käyttäjänä oli tottunut. Tilanne on nyt korjautunut, sillä yhteisessä kannassa esitetään eritellysti kunkin ohjelman rahoitus ja joissakin tapauksissa myös ohjelman sisäinen rahoitus. Olemme perustaneet uraauurtavan rahoitusvälineen. Uudessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä vahvistetaan ensimmäisen kerran säädöstekstissä OECD:n kehitysapukomitean laatima kansainvälisesti tunnustetun kehitysyhteistyöpolitiikan määritelmä. Uuteen DCI:hin liitetty komission julistus sisältää

3 12/12/ ensimmäistä kertaa myös rajan, jota kehitysyhteistyövaliokunta on käyttänyt vuodesta 2003 lähtien kiinnittääkseen enemmän huomiota peruskoulutukseen ja perusterveydenhuoltoon, jotka ovat vuosituhannen kehitystavoitteiden keskeisiä aloja. Komissio ei ole koskaan aikaisemmin hyväksynyt sitä, että valiokunta on osoittanut 20 prosenttia talousarviosta kyseisiä aloja varten, mutta tällä kertaa se hyväksyttiin. Demokraattisen valvonnan suhteen on tapahtunut edistystä myös strategia-asiakirjaluonnoksia koskevassa parlamentin ja komission vuoropuhelussa, joten parlamentti voi valvoa tehokkaasti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen täytäntöönpanoa. Haluankin kiittää komission jäseniä Ferrero-Waldneria ja Micheliä heidän minulle ja valiokunnan puheenjohtajalle osoittamastaan kirjeestä, jossa asia vahvistetaan. Parlamentti ei halua eikä sen ole mitään syytä osallistua mikrotason hallinnointiin, mutta meille tarjoutuu näin mahdollisuus olla jo varhaisessa vaiheessa mukana itse valitsemiemme järjestelyiden avulla, joten parlamentin asema avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden alalla on nyt kaikkiaan paljon selkeämpi. Mainitsemaani poikkeusta lukuun ottamatta katson, että neuvoston esittämä yhteinen kanta on Euroopan parlamentille erittäin hyvä lopputulos. Kuten alussa jo totesin, uumoilen, ettei kukaan olisi vuosi sitten uskonut, että saisimme tämän aikaiseksi. Tämä osoittaa, että kun parlamentti vetää yhtä köyttä eivätkä ryhmät salli keskuudessaan hajaannusta, vaan kieltäytyvät päättäväisesti luovuttamasta parlamentin valtaoikeuksia, voimme yhdessä muiden toimielinten kanssa saada aikaiseksi erittäin onnistuneen rahoitusvälineen, jossa lisäksi taataan parlamentin valtaoikeuksien suoja David Martin (PSE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin ryhdyn käsittelemään omaa mietintöäni, haluan kiittää jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Kuten tiedätte, nämä kaksi välinettä olivat aluksi yksi väline, ja kehitysyhteistyövaliokunta vaatikin aiheellisesti, että ne on eriytettävä, sillä niissä menivät puurot ja vellit sekaisin. Kehitysyhteistyövälineen keskeisenä tavoitteena on ajaa kehitysmaiden etuja. Taloudellisessa välineessä, josta itse vastaan, on kyse lähinnä Euroopan unionin etujen edistämisestä. Siksi olisikin ollut virheellistä sisällyttää nämä kaksi tavoitetta yhteen ainoaan välineeseen. Kehitysyhteistyövaliokunta oli oikeassa vaatiessaan erillistä välinettä ja myös siinä, että sen pitäisi ajaa asiaansa voimakkaasti, jotta Euroopan parlamentin osallistuminen olisi ainakin samantasoista kuin valtaisassa määrässä jo olemassa olevia välineitä. Kiitänkin jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Seuraavaksi käsittelen omaa mietintöäni. Vaikka sen merkitys on vähäinen muiden ulkoisten välineiden rinnalla, se on kuitenkin Euroopan unionin kannalta merkittävä väline. Se on aiempia ohjelmia laajempi ensinnäkin maantieteellisesti: kun nykyiset ohjelmat käsittävät vain kuusi maata, uuteen välineeseen kuuluu kaikkiaan 17 maata. Koska sekä tavoitteita että maantieteellistä aluetta on laajennettu, on toivottavaa, että määrärahojakin lisätään. Vaikka tämä siis onkin ulkoisen toiminnan välineistä pienin, se on silti merkittävä. Välineen tarkoituksena on ajaa Euroopan unionin etuja teollistuneissa maissa, ja se perustuu japanilaisille ja korealaisille suunnattuun, erittäin hyvin onnistuneeseen johtamiskoulutusohjelmaan sekä Gateway to Japan -ohjelmaan. Molemmista ohjelmista laaditun komission rahoittaman selvityksen mukaan ne ovat edistäneet eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyä sekä Japanissa että Koreassa ja lisänneet kyseisissä maissa tietoutta Euroopan yhteisöstä, joten ne ovat jo sinänsä hyödyllisiä. Uudella ohjelmalla on viisi päätavoitetta: julkiseen diplomatiaan ja tiedostamiseen panostaminen, talous- ja liikekumppanuuksien edistäminen, henkilöiden välisten yhteyksien luominen erityisesti koulutuksen kautta, vuoropuheluiden kannustaminen sekä pienten yhteistyöhankkeiden arviointi, jotta voitaisiin edistää pkyritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille. Nämä kaikki ovat erittäin kannatettavia tavoitteita. Kansainvälisen kaupan valiokunnan näkemysten mukaisesti olemme keskittyneet kolmeen asiaan. Koska ohjelmien soveltamisalaa on laajennettu kuudesta maasta 17 maahan, olemme ensinnäkin vaatineet, että ohjelmassa on sallittava eriyttäminen, sillä "yhden koon" periaate ei kerta kaikkiaan toimisi tällaisessa ohjelmassa. Voin tyytyväisenä todeta, että komissio suostui siihen ajatukseen, että ohjelman on oltava maakohtainen eikä kaikki 17 maata käsittävä yleisohjelma. Olemme myös esittäneet tarkistuksia, jotta tämä ohjelma täydentäisi muita välineitä, joita aiomme hyväksyä joko tänään tai myöhemmin. Koska ohjelman soveltamisalaa on laajennettu, olemme vaatineet, että kyseisten välineiden olisi sisällettävä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia lausekkeita. Neuvosto ja komissio ovat jälleen ilmoittaneet olevansa valmiita hyväksymään kyseiset tarkistukset. Olen tyytyväinen voidessani lisäksi todeta, että vaikka kyse onkin kuulemis- eikä yhteispäätösmenettelystä toisin kuin Mitchellin mietinnön kohdalla neuvosto on suostunut liittämään tähän välineeseen talousarvion kurinalaisuutta ja demokraattista valvontaa koskevat toimielinten väliset sopimukset. Neuvosto on myös suostunut siihen, että parlamentti osallistuu ohjelmaan alkuperäisiä suunnitelmia tiiviimmin ja että sitä kuullaan täysimääräisesti, jos ohjelman maantieteellistä soveltamisalaa tai tavoitteita muutetaan. Komissio on myös luvannut käynnistää parlamentin kuulemista koskevan monivuotisen suunnittelun. Parlamentin osallistumisastetta on siis lisätty merkittävästi. Haluan lopuksi todeta, että jos hyväksymme tänään kaikki tarkistukset, neuvosto saattaa hyväksyä tämän välineen täsmälleen siinä muodossa, jossa se lähtee

4 8 12/12/2006 parlamentista. Tämä on melkoinen saavutus, kun kyse on ollut vain parlamentin kuulemisesta. Haluan kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä ja erityisesti puheenjohtajavaltio Suomea, joka on muihin välineisiin verrattuna näinkin vähäpätöisen välineen yhteydessä osallistunut kokonaisvaltaisesti parlamentin työskentelyyn, pitänyt meidät täysin ajan tasalla kannastaan ja tehnyt kompromisseja. Olemme tehneet kompromisseja puheenjohtajavaltion kanssa. Olemme mielestäni saaneet lopulta aikaan erittäin toimivan välineen, ja kiitänkin kaikkia toimielimiä yhteistyöstä Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tämä joulukuun istuntojakso on merkittävä virstanpylväs tehokkaiden ja rationaalisten lainsäädännöllisten puitteiden luomisessa yhteisön ulkoisia menoja varten. Minulle on todellakin suuri kunnia edustaa komissiota tällä istuntojaksolla, kun olemme nyt saattamassa päätökseen neuvottelut neljästä vielä jäljellä olevasta välineestä, jotka koskevat ulkoisten menojen vahvistamista tulevaksi kaudeksi Olemme edenneet hyvin pitkälle kahden vuoden takaisesta tilanteesta, jossa komissio esitti nämä kaksi ehdotusta. Uusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys rationalisoida kaikkia ulkoisten menojen välineitä. Sitä pidettiin komission ensisijaisena tavoitteena, jotta voisimme lisätä omien toimiemme sekä koko ulkoisen toimintamme tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Vaikka parlamentti ja neuvosto suhtautuivat myönteisesti yksinkertaistamiseen, ehdotuksista sukeutui varsin merkityksellinen keskustelu. Tärkeitä kysymyksiä tuotiin esiin heti parlamentin aloitettua työskentelynsä. Arvostan suuresti parlamentin ja neuvoston eri puheenjohtajavaltioiden toimia rakentavien ratkaisujen löytämiseksi näiden innovatiivisten ehdotusten tuomiin haasteisiin. Toiminta huipentui onnistuneeseen kolmikantaneuvotteluun kesäkuussa 2006, jolloin ulkoisten rahoitusvälineiden rakenteesta päästiin kokonaissopimukseen. Koska piditte tärkeänä, että tässä kehitysyhteistyövälineessä painottuu voimakkaasti nimenomaan kehitystavoite, sovimme erillisestä välineestä teollistuneiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Samalla laadittiin erillinen väline myös ihmisoikeuksia varten. Muiden tärkeinä pitämienne kysymysten osalta sovittiin, että välineet hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä aina, kun se on mahdollista perustamissopimuksen nojalla. Lisäksi luotiin erillinen väline ydinturvallisuusyhteistyötä varten, jotta vakautusväline voitaisiin siirtää neuvottelumenettelystä yhteispäätösmenettelyyn. Kaikkiaan neljään yhteensä seitsemästä välineestä sovelletaan nyt yhteispäätösmenettelyä. Näin parlamentti saa legitiimin ja aiempaa suuremman lainsäädäntövallan ulkoisissa menoissa. Kyseinen kehitysyhteistyöväline on uuden rakenteen peruskivi, ja arvostan aivan erityisesti parlamentin kanssa etenkin viiden viime kuukauden aikana tehtyä tuloksekasta yhteistyötä. Kiitän esittelijä Mitchelliä hänen keskeisestä osuudestaan neuvotteluiden saattamisessa myönteiseen lopputulokseen aikataulun mukaisesti. Haluan kiittää myös kehitysyhteistyövaliokunnan neuvotteluryhmää. Neuvotellun neuvoston yhteisen kannan mukainen kompromissi on huolellisesti punnittu ratkaisu. Arvostan myös sitä, että kehitysyhteistyövaliokunta hyväksyi tämän kompromissin ja suositti neuvotellun yhteisen kannan hyväksymistä toisessa käsittelyssä. Parlamentin kehotuksen mukaisesti kehitysyhteistyöväline sisältää nyt määrärahojen ohjeellisen jakautumisen, väliarvioinnin ja päättymisajankohdan. Yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen uusien välineiden osalta olemme myös sopineet, että ennen arvioinnin aloittamista parlamentti tarkastelee välineiden toimintaa selvittääkseen, onko se mahdollisesti ollut joissakin tilanteissa puutteellista. Komissio puolestaan ottaa parlamentin selvityksen huomioon arvioidessaan kyseisten välineiden toimivuutta vuonna Vastauksena kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajan Morgantinin kirjeeseen minulla on ilo vahvistaa, että sama määräaika koskee myös kehitysyhteistyövälineen uudelleentarkastelua. Kehitysyhteistyövälineeseen verrattuna ja jos budjettivaltaa pidetään tärkeänä teollistuneiden maiden kanssa laadittava yhteistyöväline ei ole merkittävin ulkoisen toiminnan välineistä. Emme saa kuitenkaan aliarvioida sen hyödyllisyyttä ja merkitystä pyrittäessä kohentamaan Euroopan unionin asemaa maailmanlaajuisesti. Tämä väline voi suoraan edistää Euroopan unionin tavoitetta kehittyä yhä näkyvämmäksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi. EU voi saavuttaa tämän tavoitteen luomalla puitteet, joissa voimme konkreettisten aloitteiden avulla vahvistaa suhteitamme tärkeimpien kehittyneiden kumppaneiden kanssa, ajaa yhteisön etuja ja lisätä EU-tietoutta muualla. Mietinnön esittelijä, puheenjohtajavaltio Suomi ja komissio ovat viime kesäkuusta lähtien työskennelleet tiiviisti yhdessä, jotta tämä väline saataisiin hyväksyttyä ajoissa, ja pyrkineet myös ottamaan huomioon kunkin toimielimen näkemykset. Haluankin kiittää esittelijä David Martinia sekä kaikkia kansainvälisen kaupan valiokunnan jäseniä ahkerasta työskentelystä ja siitä yhteistyöhengestä, jota he osoittivat käsitellessään asiakirjoja joutuisasti. Jatkuvan vuoropuhelun ansiosta parlamentin näkemykset on voitu ottaa huomioon valmistelukokouksissa, joita neuvostossa on pidetty parlamentaarisen työskentelyn ohella. Tämän vuoksi samoin kuin mainitun yhteistyöhalun ansiosta on voitu edetä komission omaa kantaa pidemmälle loukkaamatta kuitenkaan neuvoston valtaoikeuksia.

5 12/12/ Suhtaudun melko luottavaisesti siihen, että lopulliseen tekstiin sisällytetään keskeiset tarkistukset, joissa viitataan erityisesti yhteisön perusarvoihin. Niitä ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien noudattaminen, yhteisön etujen suojaaminen, säännökset tehokkaammasta arvioinnista ja raportoinnista viitteellisten rahoituskehysten määrittelemistä varten kaudeksi sekä tarkistuslauseke. Lisäksi tekstiin tehtävien kielellisten muutosten myötä lopullinen teksti vastaa paremmin parlamentin ehdottamia sanamuotoja ja muissa ulkoisen toiminnan välineissä jo käytettyjä ilmaisuja, joten siitä tulee täysin yhdenmukainen niiden kanssa. Odotan, että tänään kehitysyhteistyövälineestä toimitettavien äänestysten lopputulos on myönteinen. Silloin komissio voisi aloittaa työnsä jo 1. tammikuuta, ja ulkoinen apu voitaisiin saada perille ilman lisäviivytyksiä, mikä olisi kovin tärkeätä. Kun vielä jäljellä olevista lainsäädäntöehdotuksista on sovittu, Euroopan unionin ulkoisten menojen tehokkuus ja erityisesti sen kansainvälinen näkyvyys lisääntyvät huomattavasti, jolloin se voi täyttää tehtävänsä merkittävänä kehitysavun antajana. Olen tyytyväinen myös tänään parlamentin käsiteltävänä olevassa mietinnössä esitettyyn myönteiseen kantaan. Vakuutan teille, että lopullisessa tekstissä, joka neuvoston on määrä hyväksyä hyvin pian, otetaan merkittävässä määrin huomioon myös parlamentin päätöslauselman keskeinen sisältö. Se kertoo halustamme käsitellä näitä asiakirjoja parlamentin kanssa rakentavasti, ja haluamme tulevaisuudessa toimia näin yhteistyötoimien täytäntöönpanossa myös teollistuneiden maiden kanssa Syed Kamall, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä sekä esittelijää hänen panoksestaan ja yhteistyökyvystään tämän mietinnön käsittelyssä. Esittelijällä ja minulla on tapana vitsailla keskenämme, että meillä on hyvin vähän aihetta erimielisyyteen kansainvälistä kauppaa koskevissa kysymyksissä. Toimiessani tämän mietinnön varjoesittelijänä emme taaskaan juuri löytäneet erimielisyyden aihetta, mikä johtuu osittain siitä, että esittelijä tuntee aiheen niin läpikotaisin käsiteltyään sitä useissa muissa mietinnöissä. Haluan vain tuoda esiin, kuinka toimivaa yhteistyömme oli, ja olen itse asiassa oppinut häneltä varsin paljon tämän käsittelyn kuluessa. Jonain päivänä olen varmaankin hänen kanssaan eri mieltä jostain asiasta, mutta tarkastelkaamme nyt esillä olevia kysymyksiä. Olemme kaikki sitä mieltä, että ehdotusta on tiivistettävä ja selkeytettävä. Meidän on erittäin tärkeätä määritellä Euroopan unionin strateginen etu, ja valiokunnassa hyväksytyt tarkistukset ovat mielestäni hyviä. Rahoitusvälineiden on myös oltava keskenään yhdenmukaisia. Keskustelin esittelijän kanssa näistä asioista useasti, ja olen erittäin tyytyväinen, että tarkistukset hyväksyttiin. Toinen tärkeä kysymys koskee tarkistuslauseketta. On erittäin tärkeätä päättää, onko tätä välinettä tarkasteltava uudelleen vielä nykyisen parlamentin vaalikaudella vai vasta vuonna 2009 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, jolloin uudet jäsenet aloittavat työskentelynsä. Koska heillä ei ole tässä asiassa meidän asiantuntemustamme, mielestäni tarkistaminen olisi ollut hyvä mahduttaa nykyisen parlamentin vaalikauteen. Totean lopuksi, että mietinnössä on otettu ihmisoikeudet ja demokratia asianmukaisesti huomioon, varsinkin, kun kyse on yhteistyöstä kehittyneiden maiden kanssa. Toivottavasti voimme kauppasopimusten puitteissa edelleen pyrkiä näihin tavoitteisiin ja jatkaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa Margrietus van den Burg, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämän uuden kehitysyhteistyövälineen ansiosta meillä on viimeinkin kehitysyhteistyöalan säädös, jossa vuosituhattavoitteet on asetettu keskeiselle sijalle. Ne edustavat miljoonille afrikkalaislapsille antamaamme sitoumusta, joka koskee koulutusta ja terveydenhuoltoa. Ikävä kyllä on katkerasti todettava, että vuosituhattavoitteet ovat käytännössä viime vuosina ikään kuin etääntyneet näköpiiristämme sen sijaan, että ne olisivat tulleet lähemmäksi. Juuri sen vuoksi olimme niin peräänantamattomia kyseistä rahoitusvälinettä koskevassa keskustelussa. Keskustelimme tästä säädöksestä intensiivisesti puolentoista vuoden ajan. Se ei ollut vähäinen ponnistus, eikä työskentelymme ollutkaan turhaa. Saamme nyt seitsemän vuoden ajaksi käyttöömme yhden selkeän eurooppalaisen kehitysyhteistyösäädöksen, joka viitoittaa toimintaamme selkeän aihekohtaisen ohjelman ja maantieteellisen ohjelman avulla, joiden määrärahat ovat yhteensä lähes 70 miljardia. Näin saadaan kumottua yhteensä 16 erillistä asetusta, joiden täytäntöönpano ja valvonta on ollut hankalaa. Uudella säädöksellä on kaksi selkeätä painopistettä: vuosituhattavoitteet sekä niiden puitteissa koulutus ja perusterveydenhuolto, jotka todellakin ovat erittäin keskeisiä aloja. Tämän asian aktiivinen tavoittelu ei ole ollut turhaa. Olemme ajaneet asiaa opettajien ammattiliittojen ja monien muiden koulutusalan järjestöjen, kuten Education Internationalin, keskuudessa nostaaksemme koulutuksen keskeisemmälle sijalle Euroopan unionin kehitysyhteistyöohjelmissa. Kohdistimme samanlaisia kampanjoita terveydenhuoltoalan työntekijöihin, jotta saisimme kaksinkertaistettua perusterveydenhuoltoon käytetyt varat. Komissio on nyt viimein virallisesti luvannut vuoteen 2008 mennessä vähintään kaksinkertaistaa myöntämänsä varat, ja ainakin 20 prosenttia maantieteelliseen osioon tarkoitetuista määrärahoista käytetään koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon. Tämän säädöksen

6 10 12/12/2006 aihekohtainen osio huomioon ottaen kyse on yli 2,5 miljardista eurosta. Euroopan unioni jäsenvaltioineen voi tämän uuden rahoitusvälineen avulla saada muutoksen aikaan Afrikassa. Yli 45 miljoonalla lapsella ei edelleenkään ole mahdollisuutta käydä koulua, ja miljoonilta potilailta, varsinkin tytöiltä, puuttuu perusterveydenhuolto. Vuonna 2015 heillä on mahdollisuus saada koulutusta ja terveydenhuoltoa, joihin heillä on oikeus. Tähän päättyy taistelu, jota olen ryhmäni kanssa käynyt siitä hetkestä, jona otin vastaan paikkani Euroopan parlamentin jäsenenä vuonna Kiitän kaikkia Euroopan unionin kansalaisia ja eurooppalaisia järjestöjä, kuten STOP AIDS Alliancea ja Bonoa, jotka ovat auttaneet minua tässä hankkeessa. Uusi vaihe käynnistyy 1. tammikuuta 2007, kun tätä säädöstä aletaan panna täytäntöön periaatteineen ja lupauksineen. Kehitysyhteistyövaliokunta omistaa sille huomattavan osan työskentelyajastaan sekä kansallisten toimintaohjelmien suunnittelussa että niiden täytäntöönpanon valvonnassa. Emme salli vastuutonta asennetta, vaan osapuolten on sitouduttava asiaan täysimääräisesti. Siksi emme hyväksy sitä, että vuoteen 2008 ulottuvan kauden suunnitteluvaihe on jo päättynyt. Sikäläisten kansalaisjärjestöjen ja parlamenttien sekä täkäläisten valtiosta riippumattomien järjestöjen ja Euroopan parlamentin välisiä neuvotteluita on käytävä uusien sopimusten mukaisesti. Komissio on siihen lain nojalla velvollinen 1. tammikuuta alkaen. Oletan, että komission jäsen on asiasta kanssani samaa mieltä ja myös valmis vahvistamaan tämän varauksettomasti. Kymmenen päivää sitten kysymys maailmanlaajuisen rahaston rahoituksesta oli jälleen vaarantaa vuoden 2007 säädöksen aihekohtaista osiota koskevat sovitut järjestelyt. Onneksi komissio ilmoitti 8. joulukuuta päivätyssä kirjeessään olevansa valmis noudattamaan vuoden 2007 aihekohtaista suunnittelua koskevaa järjestelyä. Olisi hyvä, jos komission jäsen voisi vahvistaa tämän ja saada siten rauhoitettua ne 23 valtiosta riippumatonta järjestöä, jotka aikovat esittää puheenjohtaja Barrosolle asiasta kiireellisen lausuman tänä viikonloppuna. Toivotan puheenjohtajalle, jäsen Mitchellille, neuvostolle ja komissiolle menestystä tässä asiassa. Olen myös erittäin kiitollinen heille perusteellisesta yhteistyöstä, ja toivon parlamentin hylkäävän peruuttamista koskevan tarkistuksen, sillä olemme luullakseni tehneet selväksi, ettemme enää hyväksy tarkistuksia. Nyt kun meillä on tämä säädös, saavuttakaamme sillä tuloksia Danutė Budreikaitė, ALDE-ryhmän puolesta. (LT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ehdotus kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälinettä koskevaksi asetukseksi, jonka komissio esitti parlamentille kaksi vuotta sitten, ei ollut parlamentin mieleen. Asetuksella pyrittiin kaventamaan parlamentin yleisiä päätöksentekovaltuuksia, eikä siinä noudatettu kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteita, kun taloudellinen yhteistyö kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden kanssa yhdistettiin toisiinsa. Tänään keskustelemme toisessa käsittelyssä erinimisestä asiakirjasta, jossa on kyse kehitystä tukevan yhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asetuksesta. Kehitysyhteistyövaliokunnalle oli erityisen tärkeätä saada aikaan kehitysyhteistyön rahoitusväline, joka on tarkoitettu ainoastaan kehitysmaille. Toiseen käsittelyyn laadittu asiakirja on oikeastaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kompromissiasiakirja, jonka ne ovat laatineet kolmikantaneuvotteluissaan. Tekstissä tulevat jälleen esiin konsensusperiaate, talousarvion avoimuus ja demokraattinen vastuu. Säädökseen on otettu takaisin aiempia budjettikohtia sekä yksityiskohtaisia rahoitusohjeita ja erityisiä kehitysyhteistyösäännöksiä. On syytä korostaa, että sovimme oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 179 artiklan, sillä konsensus takaa kehitysyhteistyön väljän määritelmän sekä runsaasti toimintavaihtoehtoja maantieteellisten ja aihekohtaisten ohjelmien mukaisesti. Maantieteelliset ohjelmat käsittävät Latinalaisen Amerikan, Keski-Aasian, Lähi-idän sekä Etelä-Afrikan. Aihekohtaisten ohjelmien aiheina ovat investointi ihmisiin, ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan lukien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä, elintarviketurva sekä maahanmuutto ja turvapaikka. On ilahduttavaa, että peruskoulutuksen ja terveydenhuollon rahoituksesta päästiin sopimukseen ja että yli 20 prosenttia kehitysyhteistyöhön myönnetyistä varoista osoitetaan tähän tarkoitukseen, joka on yksi parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan painopistealueista. Komissio on sitoutunut valvomaan täytäntöönpanoa entistä enemmän ja tarkemmin. Talousarvion toteuttamista arvioitaessa tuntuikin siltä, että tässä oli säännöllisesti esiintynyt puutteita. Kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskeva asetus korvaa 16 voimassa ollutta säädöstä, mikä on tuntuva askel eteenpäin Euroopan unionin lainsäädännön kehittämisessä ja yksinkertaistamisessa. Suositan asetuksen hyväksymistä lisäyksittä tai tarkistuksitta Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä Mitchell, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat kiistelleet pitkään uudesta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja päätyneet varsin kannatettavissa olevaan kompromissiin. Tämän uuden välineen avulla

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko-

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot