TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006"

Transkriptio

1 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0096/ /0040(COD)) (Istunto avattiin klo 9.00.) Istunnon avaaminen Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja EU Venäjä-huippukokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2006)0230 C6 0095/ /0037B(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005) C6-0236/ /0038(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 C6-0237/ /0039(CNS)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0124/ /0046(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0125/ /0047(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0238/ /0048(COD)) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 C6-0126/ /0045(COD)) Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005)0124 C6-0241/ /0034(CNS)) Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005) C6-0242/ /0035(CNS)) Jean-Marie Cavada (ALDE), kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jo esitellyt täysistunnolle Kudryckan, Segelströmin ja La Russan mietinnöt lainsäädäntöehdotuksista, joiden kiireellistä käsittelyä komissio pyytää. Muiden toimielinten kanssa saavuttamamme kompromissi on mielestämme poliittisesti hyväksyttävissä, joten kannatamme sitä, että

2 6 12/12/2006 parlamentti hyväksyy kyseiset mietinnöt täysistunnossaan tällä istuntojaksolla Ewa Klamt, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan todeta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, että olemme asiasta täysin samaa mieltä, ja muihin ryhmiin kuuluvat parlamentin jäsenet ovat käsittääkseni myös valmiit suostumaan tähän (Parlamentti hyväksyi pyynnön käsitellä asia kiireellisenä.) Kehitysyhteistyön rahoitusväline Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu - Mitchellin laatimasta kehitysyhteistyövaliokunnan suosituksesta toiseen käsittelyyn (A6-0448/2006) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11944/2/2006 C6 0357/ /0220(COD)) ja - Martinin laatimasta kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnöstä (A6-0430/2006) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11877/2006 C6-0265/ /0807(CNS)) Gay Mitchell (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, tämä asetus on ollut valmisteilla jo lähes kahden vuoden ajan. Euroopan parlamenttia painostettiin välillä erittäin ankarasti antamaan periksi, olemaan keskuudessaan erimielinen ja luopumaan lainsäätäjän tehtävästään. Olen tyrmistynyt siitä, että kollegani täällä parlamentissa ovat ajoittain olleet halukkaita antamaan muille toimielimille vapaat kädet kyseisellä merkittävällä alalla, kunhan he eivät vain menetä etujensa tai vaikutusvaltansa viimeisiä rippeitä. Haluan kuitenkin osoittaa kiitokseni kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiville kollegoilleni, eri ryhmiä edustaville parlamentin jäsenille, jotka eivät antaneet painostuksen hajottaa rintamaamme ja veivät viimein voiton. Kiitän myös kehitysyhteistyövaliokunnan sihteeristöä sekä kanssamme näissä neuvotteluissa rakentavasti toimineiden ryhmien sihteeristöjä. Uhkasimme ensin hylätä alkuperäisen rahoitusvälineen, jota kutsuttiin kehitysyhteistyön ja taloudellisen 1 Tarkempia tietoja varten: ks. pöytäkirja. yhteistyön rahoitusvälineeksi (DCECI), sillä meiltä pyrittiin sen avulla viemään valta osallistua yhteispäätösmenettelyyn vaihtamalla oikeusperusta 179 artiklasta 181 a artiklaan. Lisäksi kehitysyhteistyövälineeseen yritettiin sisällyttää myös kehittyneitä maita ja kehitysyhteistyöasioihin kuulumattomia menoja. Olemme kuitenkin saaneet neuvoteltua neuvoston ja komission kanssa välineen, jonka mahdollisuuteen vain harva uskoi vuosi sitten. Sillä saadaan rationalisoitua kehitysmaihin kohdistuvat EU:n toimet siten, että vastuullisuus ja avoimuus otetaan edelleen huomioon. Haluan kiittää erityisesti kanssani toiminutta neuvotteluryhmää, unionin eri puheenjohtajavaltioita niiden panostuksesta sekä komissiota myönteisestä lopputuloksesta. Voltaire on tainnut sanoa: "En kenties ole samaa mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaani asti teidän oikeuttanne sanoa mielipiteenne." Koska pyrin koko neuvotteluiden ajan toimimaan mukautuvaisesti, olin erittäin pettynyt siihen, että eräässä kysymyksessä mielipiteitäni ei otettu huomioon. Kyse ei ole puutteellisissa oloissa elävien naisten terveyspalvelujen heikentämisestä. Jos esittämäni vaatimattomat tarkistukset olisi hyväksytty, silloin olisi itse asiassa noudatettu Kairon konferenssin päätöksiä ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Laatiessani kompromissia ja etsiessäni ja kannattaessani ratkaisuja olin yllättynyt siitä, ettei vaatimattomia ehdotuksiani harkittu asianmukaisesti. Se lienee johtunut osittain eräästä paikalla jaetusta kirjallisesta ohjeesta, joka esti ehdotusteni käsittelyn, sillä siinä väitettiin, että PPEryhmän kannasta oli jo päätetty. Kuten voimme tänään nähdä tarkistusten vakuutena olevista allekirjoituksista, kyseinen väite ei pidä paikkaansa eikä niin olisi pitänyt väittää, varsinkaan kun käsillä oli kovin arkaluonteinen ajankohta neuvottelujen päätösvaiheessa. Voin yleisesti tukea yhteisen kannan sisältöä tuolla ainoalla varauksella. Mielestäni lopputulos on kannaltamme varsin hyvä: Euroopan parlamentti on onnistunut säilyttämään tekstissä 179 artiklan mukaisen yhteispäätösmenettelyn, mikä on meille erittäin tärkeä periaate. Kyse on voimassaoloajaltaan rajoitetusta lainsäädännöstä. Tämä väline on nimenomaan kehitysyhteistyöpolitiikan väline, eikä sillä ole muuta sisältöä. Tarkoituksena on laatia yksityiskohtaisempia rahoitussäännöksiä, ja tämän ehdotuksen rahoitussäännökset aiheuttivatkin valiokunnalle suurta päänvaivaa, sillä ne olivat erittäin yleisiä, eivätkä niissä esitetyt tiedot olleet läheskään niin yksityiskohtaisia kuin mihin parlamentti toisena budjettivallan käyttäjänä oli tottunut. Tilanne on nyt korjautunut, sillä yhteisessä kannassa esitetään eritellysti kunkin ohjelman rahoitus ja joissakin tapauksissa myös ohjelman sisäinen rahoitus. Olemme perustaneet uraauurtavan rahoitusvälineen. Uudessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä vahvistetaan ensimmäisen kerran säädöstekstissä OECD:n kehitysapukomitean laatima kansainvälisesti tunnustetun kehitysyhteistyöpolitiikan määritelmä. Uuteen DCI:hin liitetty komission julistus sisältää

3 12/12/ ensimmäistä kertaa myös rajan, jota kehitysyhteistyövaliokunta on käyttänyt vuodesta 2003 lähtien kiinnittääkseen enemmän huomiota peruskoulutukseen ja perusterveydenhuoltoon, jotka ovat vuosituhannen kehitystavoitteiden keskeisiä aloja. Komissio ei ole koskaan aikaisemmin hyväksynyt sitä, että valiokunta on osoittanut 20 prosenttia talousarviosta kyseisiä aloja varten, mutta tällä kertaa se hyväksyttiin. Demokraattisen valvonnan suhteen on tapahtunut edistystä myös strategia-asiakirjaluonnoksia koskevassa parlamentin ja komission vuoropuhelussa, joten parlamentti voi valvoa tehokkaasti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen täytäntöönpanoa. Haluankin kiittää komission jäseniä Ferrero-Waldneria ja Micheliä heidän minulle ja valiokunnan puheenjohtajalle osoittamastaan kirjeestä, jossa asia vahvistetaan. Parlamentti ei halua eikä sen ole mitään syytä osallistua mikrotason hallinnointiin, mutta meille tarjoutuu näin mahdollisuus olla jo varhaisessa vaiheessa mukana itse valitsemiemme järjestelyiden avulla, joten parlamentin asema avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden alalla on nyt kaikkiaan paljon selkeämpi. Mainitsemaani poikkeusta lukuun ottamatta katson, että neuvoston esittämä yhteinen kanta on Euroopan parlamentille erittäin hyvä lopputulos. Kuten alussa jo totesin, uumoilen, ettei kukaan olisi vuosi sitten uskonut, että saisimme tämän aikaiseksi. Tämä osoittaa, että kun parlamentti vetää yhtä köyttä eivätkä ryhmät salli keskuudessaan hajaannusta, vaan kieltäytyvät päättäväisesti luovuttamasta parlamentin valtaoikeuksia, voimme yhdessä muiden toimielinten kanssa saada aikaiseksi erittäin onnistuneen rahoitusvälineen, jossa lisäksi taataan parlamentin valtaoikeuksien suoja David Martin (PSE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin ryhdyn käsittelemään omaa mietintöäni, haluan kiittää jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Kuten tiedätte, nämä kaksi välinettä olivat aluksi yksi väline, ja kehitysyhteistyövaliokunta vaatikin aiheellisesti, että ne on eriytettävä, sillä niissä menivät puurot ja vellit sekaisin. Kehitysyhteistyövälineen keskeisenä tavoitteena on ajaa kehitysmaiden etuja. Taloudellisessa välineessä, josta itse vastaan, on kyse lähinnä Euroopan unionin etujen edistämisestä. Siksi olisikin ollut virheellistä sisällyttää nämä kaksi tavoitetta yhteen ainoaan välineeseen. Kehitysyhteistyövaliokunta oli oikeassa vaatiessaan erillistä välinettä ja myös siinä, että sen pitäisi ajaa asiaansa voimakkaasti, jotta Euroopan parlamentin osallistuminen olisi ainakin samantasoista kuin valtaisassa määrässä jo olemassa olevia välineitä. Kiitänkin jäsen Mitchelliä hänen mietinnöstään. Seuraavaksi käsittelen omaa mietintöäni. Vaikka sen merkitys on vähäinen muiden ulkoisten välineiden rinnalla, se on kuitenkin Euroopan unionin kannalta merkittävä väline. Se on aiempia ohjelmia laajempi ensinnäkin maantieteellisesti: kun nykyiset ohjelmat käsittävät vain kuusi maata, uuteen välineeseen kuuluu kaikkiaan 17 maata. Koska sekä tavoitteita että maantieteellistä aluetta on laajennettu, on toivottavaa, että määrärahojakin lisätään. Vaikka tämä siis onkin ulkoisen toiminnan välineistä pienin, se on silti merkittävä. Välineen tarkoituksena on ajaa Euroopan unionin etuja teollistuneissa maissa, ja se perustuu japanilaisille ja korealaisille suunnattuun, erittäin hyvin onnistuneeseen johtamiskoulutusohjelmaan sekä Gateway to Japan -ohjelmaan. Molemmista ohjelmista laaditun komission rahoittaman selvityksen mukaan ne ovat edistäneet eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyä sekä Japanissa että Koreassa ja lisänneet kyseisissä maissa tietoutta Euroopan yhteisöstä, joten ne ovat jo sinänsä hyödyllisiä. Uudella ohjelmalla on viisi päätavoitetta: julkiseen diplomatiaan ja tiedostamiseen panostaminen, talous- ja liikekumppanuuksien edistäminen, henkilöiden välisten yhteyksien luominen erityisesti koulutuksen kautta, vuoropuheluiden kannustaminen sekä pienten yhteistyöhankkeiden arviointi, jotta voitaisiin edistää pkyritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille. Nämä kaikki ovat erittäin kannatettavia tavoitteita. Kansainvälisen kaupan valiokunnan näkemysten mukaisesti olemme keskittyneet kolmeen asiaan. Koska ohjelmien soveltamisalaa on laajennettu kuudesta maasta 17 maahan, olemme ensinnäkin vaatineet, että ohjelmassa on sallittava eriyttäminen, sillä "yhden koon" periaate ei kerta kaikkiaan toimisi tällaisessa ohjelmassa. Voin tyytyväisenä todeta, että komissio suostui siihen ajatukseen, että ohjelman on oltava maakohtainen eikä kaikki 17 maata käsittävä yleisohjelma. Olemme myös esittäneet tarkistuksia, jotta tämä ohjelma täydentäisi muita välineitä, joita aiomme hyväksyä joko tänään tai myöhemmin. Koska ohjelman soveltamisalaa on laajennettu, olemme vaatineet, että kyseisten välineiden olisi sisällettävä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia lausekkeita. Neuvosto ja komissio ovat jälleen ilmoittaneet olevansa valmiita hyväksymään kyseiset tarkistukset. Olen tyytyväinen voidessani lisäksi todeta, että vaikka kyse onkin kuulemis- eikä yhteispäätösmenettelystä toisin kuin Mitchellin mietinnön kohdalla neuvosto on suostunut liittämään tähän välineeseen talousarvion kurinalaisuutta ja demokraattista valvontaa koskevat toimielinten väliset sopimukset. Neuvosto on myös suostunut siihen, että parlamentti osallistuu ohjelmaan alkuperäisiä suunnitelmia tiiviimmin ja että sitä kuullaan täysimääräisesti, jos ohjelman maantieteellistä soveltamisalaa tai tavoitteita muutetaan. Komissio on myös luvannut käynnistää parlamentin kuulemista koskevan monivuotisen suunnittelun. Parlamentin osallistumisastetta on siis lisätty merkittävästi. Haluan lopuksi todeta, että jos hyväksymme tänään kaikki tarkistukset, neuvosto saattaa hyväksyä tämän välineen täsmälleen siinä muodossa, jossa se lähtee

4 8 12/12/2006 parlamentista. Tämä on melkoinen saavutus, kun kyse on ollut vain parlamentin kuulemisesta. Haluan kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä ja erityisesti puheenjohtajavaltio Suomea, joka on muihin välineisiin verrattuna näinkin vähäpätöisen välineen yhteydessä osallistunut kokonaisvaltaisesti parlamentin työskentelyyn, pitänyt meidät täysin ajan tasalla kannastaan ja tehnyt kompromisseja. Olemme tehneet kompromisseja puheenjohtajavaltion kanssa. Olemme mielestäni saaneet lopulta aikaan erittäin toimivan välineen, ja kiitänkin kaikkia toimielimiä yhteistyöstä Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tämä joulukuun istuntojakso on merkittävä virstanpylväs tehokkaiden ja rationaalisten lainsäädännöllisten puitteiden luomisessa yhteisön ulkoisia menoja varten. Minulle on todellakin suuri kunnia edustaa komissiota tällä istuntojaksolla, kun olemme nyt saattamassa päätökseen neuvottelut neljästä vielä jäljellä olevasta välineestä, jotka koskevat ulkoisten menojen vahvistamista tulevaksi kaudeksi Olemme edenneet hyvin pitkälle kahden vuoden takaisesta tilanteesta, jossa komissio esitti nämä kaksi ehdotusta. Uusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys rationalisoida kaikkia ulkoisten menojen välineitä. Sitä pidettiin komission ensisijaisena tavoitteena, jotta voisimme lisätä omien toimiemme sekä koko ulkoisen toimintamme tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Vaikka parlamentti ja neuvosto suhtautuivat myönteisesti yksinkertaistamiseen, ehdotuksista sukeutui varsin merkityksellinen keskustelu. Tärkeitä kysymyksiä tuotiin esiin heti parlamentin aloitettua työskentelynsä. Arvostan suuresti parlamentin ja neuvoston eri puheenjohtajavaltioiden toimia rakentavien ratkaisujen löytämiseksi näiden innovatiivisten ehdotusten tuomiin haasteisiin. Toiminta huipentui onnistuneeseen kolmikantaneuvotteluun kesäkuussa 2006, jolloin ulkoisten rahoitusvälineiden rakenteesta päästiin kokonaissopimukseen. Koska piditte tärkeänä, että tässä kehitysyhteistyövälineessä painottuu voimakkaasti nimenomaan kehitystavoite, sovimme erillisestä välineestä teollistuneiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Samalla laadittiin erillinen väline myös ihmisoikeuksia varten. Muiden tärkeinä pitämienne kysymysten osalta sovittiin, että välineet hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä aina, kun se on mahdollista perustamissopimuksen nojalla. Lisäksi luotiin erillinen väline ydinturvallisuusyhteistyötä varten, jotta vakautusväline voitaisiin siirtää neuvottelumenettelystä yhteispäätösmenettelyyn. Kaikkiaan neljään yhteensä seitsemästä välineestä sovelletaan nyt yhteispäätösmenettelyä. Näin parlamentti saa legitiimin ja aiempaa suuremman lainsäädäntövallan ulkoisissa menoissa. Kyseinen kehitysyhteistyöväline on uuden rakenteen peruskivi, ja arvostan aivan erityisesti parlamentin kanssa etenkin viiden viime kuukauden aikana tehtyä tuloksekasta yhteistyötä. Kiitän esittelijä Mitchelliä hänen keskeisestä osuudestaan neuvotteluiden saattamisessa myönteiseen lopputulokseen aikataulun mukaisesti. Haluan kiittää myös kehitysyhteistyövaliokunnan neuvotteluryhmää. Neuvotellun neuvoston yhteisen kannan mukainen kompromissi on huolellisesti punnittu ratkaisu. Arvostan myös sitä, että kehitysyhteistyövaliokunta hyväksyi tämän kompromissin ja suositti neuvotellun yhteisen kannan hyväksymistä toisessa käsittelyssä. Parlamentin kehotuksen mukaisesti kehitysyhteistyöväline sisältää nyt määrärahojen ohjeellisen jakautumisen, väliarvioinnin ja päättymisajankohdan. Yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen uusien välineiden osalta olemme myös sopineet, että ennen arvioinnin aloittamista parlamentti tarkastelee välineiden toimintaa selvittääkseen, onko se mahdollisesti ollut joissakin tilanteissa puutteellista. Komissio puolestaan ottaa parlamentin selvityksen huomioon arvioidessaan kyseisten välineiden toimivuutta vuonna Vastauksena kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajan Morgantinin kirjeeseen minulla on ilo vahvistaa, että sama määräaika koskee myös kehitysyhteistyövälineen uudelleentarkastelua. Kehitysyhteistyövälineeseen verrattuna ja jos budjettivaltaa pidetään tärkeänä teollistuneiden maiden kanssa laadittava yhteistyöväline ei ole merkittävin ulkoisen toiminnan välineistä. Emme saa kuitenkaan aliarvioida sen hyödyllisyyttä ja merkitystä pyrittäessä kohentamaan Euroopan unionin asemaa maailmanlaajuisesti. Tämä väline voi suoraan edistää Euroopan unionin tavoitetta kehittyä yhä näkyvämmäksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi. EU voi saavuttaa tämän tavoitteen luomalla puitteet, joissa voimme konkreettisten aloitteiden avulla vahvistaa suhteitamme tärkeimpien kehittyneiden kumppaneiden kanssa, ajaa yhteisön etuja ja lisätä EU-tietoutta muualla. Mietinnön esittelijä, puheenjohtajavaltio Suomi ja komissio ovat viime kesäkuusta lähtien työskennelleet tiiviisti yhdessä, jotta tämä väline saataisiin hyväksyttyä ajoissa, ja pyrkineet myös ottamaan huomioon kunkin toimielimen näkemykset. Haluankin kiittää esittelijä David Martinia sekä kaikkia kansainvälisen kaupan valiokunnan jäseniä ahkerasta työskentelystä ja siitä yhteistyöhengestä, jota he osoittivat käsitellessään asiakirjoja joutuisasti. Jatkuvan vuoropuhelun ansiosta parlamentin näkemykset on voitu ottaa huomioon valmistelukokouksissa, joita neuvostossa on pidetty parlamentaarisen työskentelyn ohella. Tämän vuoksi samoin kuin mainitun yhteistyöhalun ansiosta on voitu edetä komission omaa kantaa pidemmälle loukkaamatta kuitenkaan neuvoston valtaoikeuksia.

5 12/12/ Suhtaudun melko luottavaisesti siihen, että lopulliseen tekstiin sisällytetään keskeiset tarkistukset, joissa viitataan erityisesti yhteisön perusarvoihin. Niitä ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien noudattaminen, yhteisön etujen suojaaminen, säännökset tehokkaammasta arvioinnista ja raportoinnista viitteellisten rahoituskehysten määrittelemistä varten kaudeksi sekä tarkistuslauseke. Lisäksi tekstiin tehtävien kielellisten muutosten myötä lopullinen teksti vastaa paremmin parlamentin ehdottamia sanamuotoja ja muissa ulkoisen toiminnan välineissä jo käytettyjä ilmaisuja, joten siitä tulee täysin yhdenmukainen niiden kanssa. Odotan, että tänään kehitysyhteistyövälineestä toimitettavien äänestysten lopputulos on myönteinen. Silloin komissio voisi aloittaa työnsä jo 1. tammikuuta, ja ulkoinen apu voitaisiin saada perille ilman lisäviivytyksiä, mikä olisi kovin tärkeätä. Kun vielä jäljellä olevista lainsäädäntöehdotuksista on sovittu, Euroopan unionin ulkoisten menojen tehokkuus ja erityisesti sen kansainvälinen näkyvyys lisääntyvät huomattavasti, jolloin se voi täyttää tehtävänsä merkittävänä kehitysavun antajana. Olen tyytyväinen myös tänään parlamentin käsiteltävänä olevassa mietinnössä esitettyyn myönteiseen kantaan. Vakuutan teille, että lopullisessa tekstissä, joka neuvoston on määrä hyväksyä hyvin pian, otetaan merkittävässä määrin huomioon myös parlamentin päätöslauselman keskeinen sisältö. Se kertoo halustamme käsitellä näitä asiakirjoja parlamentin kanssa rakentavasti, ja haluamme tulevaisuudessa toimia näin yhteistyötoimien täytäntöönpanossa myös teollistuneiden maiden kanssa Syed Kamall, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä sekä esittelijää hänen panoksestaan ja yhteistyökyvystään tämän mietinnön käsittelyssä. Esittelijällä ja minulla on tapana vitsailla keskenämme, että meillä on hyvin vähän aihetta erimielisyyteen kansainvälistä kauppaa koskevissa kysymyksissä. Toimiessani tämän mietinnön varjoesittelijänä emme taaskaan juuri löytäneet erimielisyyden aihetta, mikä johtuu osittain siitä, että esittelijä tuntee aiheen niin läpikotaisin käsiteltyään sitä useissa muissa mietinnöissä. Haluan vain tuoda esiin, kuinka toimivaa yhteistyömme oli, ja olen itse asiassa oppinut häneltä varsin paljon tämän käsittelyn kuluessa. Jonain päivänä olen varmaankin hänen kanssaan eri mieltä jostain asiasta, mutta tarkastelkaamme nyt esillä olevia kysymyksiä. Olemme kaikki sitä mieltä, että ehdotusta on tiivistettävä ja selkeytettävä. Meidän on erittäin tärkeätä määritellä Euroopan unionin strateginen etu, ja valiokunnassa hyväksytyt tarkistukset ovat mielestäni hyviä. Rahoitusvälineiden on myös oltava keskenään yhdenmukaisia. Keskustelin esittelijän kanssa näistä asioista useasti, ja olen erittäin tyytyväinen, että tarkistukset hyväksyttiin. Toinen tärkeä kysymys koskee tarkistuslauseketta. On erittäin tärkeätä päättää, onko tätä välinettä tarkasteltava uudelleen vielä nykyisen parlamentin vaalikaudella vai vasta vuonna 2009 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, jolloin uudet jäsenet aloittavat työskentelynsä. Koska heillä ei ole tässä asiassa meidän asiantuntemustamme, mielestäni tarkistaminen olisi ollut hyvä mahduttaa nykyisen parlamentin vaalikauteen. Totean lopuksi, että mietinnössä on otettu ihmisoikeudet ja demokratia asianmukaisesti huomioon, varsinkin, kun kyse on yhteistyöstä kehittyneiden maiden kanssa. Toivottavasti voimme kauppasopimusten puitteissa edelleen pyrkiä näihin tavoitteisiin ja jatkaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa Margrietus van den Burg, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämän uuden kehitysyhteistyövälineen ansiosta meillä on viimeinkin kehitysyhteistyöalan säädös, jossa vuosituhattavoitteet on asetettu keskeiselle sijalle. Ne edustavat miljoonille afrikkalaislapsille antamaamme sitoumusta, joka koskee koulutusta ja terveydenhuoltoa. Ikävä kyllä on katkerasti todettava, että vuosituhattavoitteet ovat käytännössä viime vuosina ikään kuin etääntyneet näköpiiristämme sen sijaan, että ne olisivat tulleet lähemmäksi. Juuri sen vuoksi olimme niin peräänantamattomia kyseistä rahoitusvälinettä koskevassa keskustelussa. Keskustelimme tästä säädöksestä intensiivisesti puolentoista vuoden ajan. Se ei ollut vähäinen ponnistus, eikä työskentelymme ollutkaan turhaa. Saamme nyt seitsemän vuoden ajaksi käyttöömme yhden selkeän eurooppalaisen kehitysyhteistyösäädöksen, joka viitoittaa toimintaamme selkeän aihekohtaisen ohjelman ja maantieteellisen ohjelman avulla, joiden määrärahat ovat yhteensä lähes 70 miljardia. Näin saadaan kumottua yhteensä 16 erillistä asetusta, joiden täytäntöönpano ja valvonta on ollut hankalaa. Uudella säädöksellä on kaksi selkeätä painopistettä: vuosituhattavoitteet sekä niiden puitteissa koulutus ja perusterveydenhuolto, jotka todellakin ovat erittäin keskeisiä aloja. Tämän asian aktiivinen tavoittelu ei ole ollut turhaa. Olemme ajaneet asiaa opettajien ammattiliittojen ja monien muiden koulutusalan järjestöjen, kuten Education Internationalin, keskuudessa nostaaksemme koulutuksen keskeisemmälle sijalle Euroopan unionin kehitysyhteistyöohjelmissa. Kohdistimme samanlaisia kampanjoita terveydenhuoltoalan työntekijöihin, jotta saisimme kaksinkertaistettua perusterveydenhuoltoon käytetyt varat. Komissio on nyt viimein virallisesti luvannut vuoteen 2008 mennessä vähintään kaksinkertaistaa myöntämänsä varat, ja ainakin 20 prosenttia maantieteelliseen osioon tarkoitetuista määrärahoista käytetään koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon. Tämän säädöksen

6 10 12/12/2006 aihekohtainen osio huomioon ottaen kyse on yli 2,5 miljardista eurosta. Euroopan unioni jäsenvaltioineen voi tämän uuden rahoitusvälineen avulla saada muutoksen aikaan Afrikassa. Yli 45 miljoonalla lapsella ei edelleenkään ole mahdollisuutta käydä koulua, ja miljoonilta potilailta, varsinkin tytöiltä, puuttuu perusterveydenhuolto. Vuonna 2015 heillä on mahdollisuus saada koulutusta ja terveydenhuoltoa, joihin heillä on oikeus. Tähän päättyy taistelu, jota olen ryhmäni kanssa käynyt siitä hetkestä, jona otin vastaan paikkani Euroopan parlamentin jäsenenä vuonna Kiitän kaikkia Euroopan unionin kansalaisia ja eurooppalaisia järjestöjä, kuten STOP AIDS Alliancea ja Bonoa, jotka ovat auttaneet minua tässä hankkeessa. Uusi vaihe käynnistyy 1. tammikuuta 2007, kun tätä säädöstä aletaan panna täytäntöön periaatteineen ja lupauksineen. Kehitysyhteistyövaliokunta omistaa sille huomattavan osan työskentelyajastaan sekä kansallisten toimintaohjelmien suunnittelussa että niiden täytäntöönpanon valvonnassa. Emme salli vastuutonta asennetta, vaan osapuolten on sitouduttava asiaan täysimääräisesti. Siksi emme hyväksy sitä, että vuoteen 2008 ulottuvan kauden suunnitteluvaihe on jo päättynyt. Sikäläisten kansalaisjärjestöjen ja parlamenttien sekä täkäläisten valtiosta riippumattomien järjestöjen ja Euroopan parlamentin välisiä neuvotteluita on käytävä uusien sopimusten mukaisesti. Komissio on siihen lain nojalla velvollinen 1. tammikuuta alkaen. Oletan, että komission jäsen on asiasta kanssani samaa mieltä ja myös valmis vahvistamaan tämän varauksettomasti. Kymmenen päivää sitten kysymys maailmanlaajuisen rahaston rahoituksesta oli jälleen vaarantaa vuoden 2007 säädöksen aihekohtaista osiota koskevat sovitut järjestelyt. Onneksi komissio ilmoitti 8. joulukuuta päivätyssä kirjeessään olevansa valmis noudattamaan vuoden 2007 aihekohtaista suunnittelua koskevaa järjestelyä. Olisi hyvä, jos komission jäsen voisi vahvistaa tämän ja saada siten rauhoitettua ne 23 valtiosta riippumatonta järjestöä, jotka aikovat esittää puheenjohtaja Barrosolle asiasta kiireellisen lausuman tänä viikonloppuna. Toivotan puheenjohtajalle, jäsen Mitchellille, neuvostolle ja komissiolle menestystä tässä asiassa. Olen myös erittäin kiitollinen heille perusteellisesta yhteistyöstä, ja toivon parlamentin hylkäävän peruuttamista koskevan tarkistuksen, sillä olemme luullakseni tehneet selväksi, ettemme enää hyväksy tarkistuksia. Nyt kun meillä on tämä säädös, saavuttakaamme sillä tuloksia Danutė Budreikaitė, ALDE-ryhmän puolesta. (LT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ehdotus kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälinettä koskevaksi asetukseksi, jonka komissio esitti parlamentille kaksi vuotta sitten, ei ollut parlamentin mieleen. Asetuksella pyrittiin kaventamaan parlamentin yleisiä päätöksentekovaltuuksia, eikä siinä noudatettu kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteita, kun taloudellinen yhteistyö kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden kanssa yhdistettiin toisiinsa. Tänään keskustelemme toisessa käsittelyssä erinimisestä asiakirjasta, jossa on kyse kehitystä tukevan yhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asetuksesta. Kehitysyhteistyövaliokunnalle oli erityisen tärkeätä saada aikaan kehitysyhteistyön rahoitusväline, joka on tarkoitettu ainoastaan kehitysmaille. Toiseen käsittelyyn laadittu asiakirja on oikeastaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kompromissiasiakirja, jonka ne ovat laatineet kolmikantaneuvotteluissaan. Tekstissä tulevat jälleen esiin konsensusperiaate, talousarvion avoimuus ja demokraattinen vastuu. Säädökseen on otettu takaisin aiempia budjettikohtia sekä yksityiskohtaisia rahoitusohjeita ja erityisiä kehitysyhteistyösäännöksiä. On syytä korostaa, että sovimme oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 179 artiklan, sillä konsensus takaa kehitysyhteistyön väljän määritelmän sekä runsaasti toimintavaihtoehtoja maantieteellisten ja aihekohtaisten ohjelmien mukaisesti. Maantieteelliset ohjelmat käsittävät Latinalaisen Amerikan, Keski-Aasian, Lähi-idän sekä Etelä-Afrikan. Aihekohtaisten ohjelmien aiheina ovat investointi ihmisiin, ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan lukien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä, elintarviketurva sekä maahanmuutto ja turvapaikka. On ilahduttavaa, että peruskoulutuksen ja terveydenhuollon rahoituksesta päästiin sopimukseen ja että yli 20 prosenttia kehitysyhteistyöhön myönnetyistä varoista osoitetaan tähän tarkoitukseen, joka on yksi parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan painopistealueista. Komissio on sitoutunut valvomaan täytäntöönpanoa entistä enemmän ja tarkemmin. Talousarvion toteuttamista arvioitaessa tuntuikin siltä, että tässä oli säännöllisesti esiintynyt puutteita. Kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskeva asetus korvaa 16 voimassa ollutta säädöstä, mikä on tuntuva askel eteenpäin Euroopan unionin lainsäädännön kehittämisessä ja yksinkertaistamisessa. Suositan asetuksen hyväksymistä lisäyksittä tai tarkistuksitta Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä Mitchell, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat kiistelleet pitkään uudesta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja päätyneet varsin kannatettavissa olevaan kompromissiin. Tämän uuden välineen avulla

7 12/12/ meidän on tarkoitus saavuttaa vuosituhattavoitteet ja siten edistää erittäin tärkeätä päämäärää, jota valiokuntamme ja koko parlamentti ovat toistuvasti kannattaneet. Kun ajatellaan YK:n hiljattain julkaisemaa arviota kyseisten tavoitteiden tähänastisesta tuloksellisuudesta varsinkin köyhyyden torjumisessa, EU lähettää nähdäkseni tässä asiassa muille erittäin tärkeän sanoman. Näyttää siltä, että esittelijä Mitchellin ja koko valiokunnan ponnistelut käsiteltäväksemme annetun asetuksen muuttamiseksi ovat saaneet palkkansa. Kompromissiin pääsemiseksi kaikki ryhmät ovat pidättäytyneet esittämästä tarkistuksia, toisin kuin esittelijä itse. Minun onkin valitettavasti todettava, että arvostelen häntä voimakkaasti, sillä hän ei toiminut kuten oli luvannut ja tukenut pyrkimyksiä kompromissisopimuksen tekstin muotoilemiseksi, vaan esitti itse tarkistuksia. Ne ovat mielestäni monelta kohdin erittäin ongelmallisia ja häpeällisiä, sillä niissä ei vaadita mitään sen vähäisempää kuin että naisten lisääntymisterveys poistetaan kehitysyhteistyön tavoitteiden joukosta. Hänen esittämillään tarkistuksilla pyritään poistamaan johdanto-osan 18 kappale ja osia 5 ja 12 artiklasta, mutta toisin kuin hän väitti, niillä ei poistettaisi vain hänen vieroksumiaan sanamuotoja vaan myös muita päämääriä, joita ovat oikeus riskittömään äitiyteen sekä kattavien, turvallisten ja luotettavien lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä koskevien hoitopalveluiden yleinen saatavuus, lapsikuolleisuuden vähentäminen ja köyhyyteen liittyvien sairauksien, erityisesti hi-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuminen. Toimiessaan niin hän jättää jo aikaan saadun kompromissin lisäksi huomiotta myös koko maailman mielipiteen, joka on tuotu julki YK:n väestö- ja kehityskonferenssissa Kairossa ja naisten asemaa käsitelleessä konferenssissa Beijingissä, ja siten myös Maailman kauppajärjestön määritelmän kehityksestä. Pidän tätä skandaalina, ja mielestäni on erittäin noloa, jos parlamentti hyväksyy tarkistukset huomenna. Ryhmäni aikoo äänestää tarkistusten hyväksymistä vastaan täysin vakuuttuneena asiastaan. Nähdäkseni on erittäin hyödyllistä yhdistää samaan välineeseen EU:n eri tukimuodot, jotka ovat tähän asti olleet varsin sekavat. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että tärkeitä asioita vain pudotetaan pois. Koska esittelijä itse asettaa kompromissin kyseenalaiseksi, voin jo kertoa hänelle, että ryhmäni aikoo jatkossa esittää kriittisiä kysymyksiä eräästä uuteen rahoitusvälineeseen liittyvästä asiasta, nimittäin kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä laittoman maahanmuuton vastaiseen toimintaan ja rajavalvonnan tehostamiseen. Asetuksen 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa kompromissiin sisällytetään jotain, mikä kääntää päälaelleen sen positiivisen näkemyksen, joka maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta on esitetty muualla 16 artiklassa. Toimiessaan näin ryhmäni aikoo todellakin hyödyntää erästä uuden välineen erityisen myönteistä ominaisuutta: parlamentin lisääntyneitä vaikutusmahdollisuuksia neuvostoon ja komissioon nähden. Niiden vaatimuksesta kaupankäynti sisällytetään vastaisuudessa kehitysyhteistyön rahoitukseen. Vaikka uuden välineen johdannossa korostetaankin kehitysmaiden kaupankäyntivalmiuksia, meidän on varottava antamasta uudelle vuosikymmenelle ulkoisen kaupan peitellyn edistämisen leimaa. Jos tarkoituksenanne on ainoastaan auttaa eteläisiä maita myymään Euroopan unionille sen tarvitsemia raaka-aineita esteittä, aiomme suhtautua siihen kriittisesti, sillä eteläisten yhteiskuntien on mahdollista päästä köyhyydestään käymällä reilua kauppaa valmiilla tuotteilla eikä myymällä kaikkia raaka-aineitaan. Euroopan investointipankin pääjohtaja Philippe Maystadt varoitti kaksi viikkoa sitten Financial Timesissa, että Euroopan unioni on asettamassa rahoitukselleen liian tiukkoja poliittisia ehtoja kyetäkseen kilpailemaan kiinalaisten tai venäläisten yritysten kanssa afrikkalaisista raaka-aineista. Mitä tästä väitteestä seuraa? Emmekö olekin jälleen sallimassa orjatyön, jottemme jäisi alakynteen kilpailussa raakaaineista? Mielestäni on varsin huomionarvoista ja ilahduttavaa, että tarkasteltavanamme olevassa rahoitusvälineessä ja kompromississamme todetaan, että arviointiperusteisiin kuuluu ihmisarvoinen työ, josta parlamentti pian ilmaisee käsityksensä mietinnössä. Mielestäni tämä erittäin tärkeä viesti vastaa esitettyihin vaatimuksiin siitä, että Euroopan unionin ei vastaisuudessa pidä asettaa niin tiukkoja poliittisia vaatimuksia, kun tarkoituksena on köyhyyden poistaminen ja kehityksen edistäminen, sillä se olisi mielestäni väärä tie. Hyödyntäkäämme sen sijaan uutta välinettä tietoisina johdonmukaisuuden merkityksestä politiikassa ja tarjotkaamme aiempaa parempia vaihtoehtoja: bauksiitista on valmistettava alumiinia louhintamaassa ympäristöä säästävin menetelmin siten, että työntekijöille taataan ihmisarvoiset työolot ja asianmukaiset ansiot. Uudella rahoitusvälineellä on saavutettu jotain, jos saadaan luotua sellaiset koulutus- ja terveysolot, joita ilman paikallisväestön hyödyksi koituva tuottava taloudellinen toiminta ei enää ole mahdollista Konrad Szymański, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, meidän etuoikeutetulla ja hyvinvoivalla maailmanosallamme on erittäin suuri vastuu niistä, jotka näkevät nälkää ja joilla ei ole mahdollisuutta nauttia kehityksestä. Heille antamallamme avulla ei tietenkään voida ratkaista kaikkia heidän ongelmiaan, sillä jotkin niistä johtuvat syvällisemmistä poliittisista asioista. Apu voi kuitenkin edistää kriisien ratkaisemista. Käsittääkseni olemme yksimielisiä humanitaarisista velvoitteistamme, ja se antaa meille voimaa. Juuri siksi vastustankin niin sanottuihin lisääntymis- ja seksuaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön laatimista, mikä merkitsisi poliittista ja taloudellista tukeamme aborteille. Kyseinen ehdotus ei sisältynyt Euroopan komission alkuperäiseen esitykseen vaan lisättiin tekstiin vasta parlamentissa.

8 12 12/12/2006 Tämä on erittäin kielteinen viesti niille eurooppalaisille, jotka vastustavat aborttia moraalisista syistä eivätkä halua maksaa toimista, jotka kätkeytyvät tekniseltä kuulostavan "lisääntymisoikeudet"-termin taakse. Se on loppujen lopuksi keino heikentää köyhyyden vastaista yhteistä rintamaa ja Euroopan yhdentymistä. Sitäkö me todella haluamme? Voimmeko olla välittämättä monien kristittyjen omastatunnosta vain siksi, että he ovat nykyään vähemmistönä? Annamme heidän tänään selvästi ymmärtää, että Euroopan unionista on tullut hanke, jossa heillä ei enää ole osaa eikä arpaa. Kehotan teitä tämän vuoksi kannattamaan tarkistuksia 1, 2 ja 3. Ilman niiden hyväksymistä en voi äänestää tämän mietinnön puolesta Hélène Goudin, IND/DEM-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, täällä parlamentissa ollaan näköjään hyvin innokkaita ilmaisemaan mielipiteitä kaikesta maan ja taivaan välillä. Esiin tuodaan kaikenlaista niin kemikaalilainsäädännön kaltaisista äärimmäisen tärkeistä asioista kuin aivan pikkuseikoistakin, esimerkiksi tuulilasinpyyhkimien standardoinnista. Keskustelemme parhaillaan EU:n kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä. Olen vakuuttunut siitä, että kehitysyhteistyövaliokunnassa toimivat kollegani toivovat köyhyyden vähenevän maailmassa, jotta haavoittuvat ihmiset eri puolilla maailmaa voisivat elää siedettävää elämää. Uskon useimpien kollegojeni toivovan samaa. Siksi kehotankin heitä pysähtymään hetkeksi miettimään. Tekeekö EU todellakin kaiken voitavansa vähentääkseen köyhyyttä maailmanlaajuisesti? Minun on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka ihmiset voivat yhtenä päivänä suosittaa EU:n myöntämää kehitysapua ja seuraavana päivänä kannattaa EU:n maatalouden tukemista tai kalastussopimusta köyhän afrikkalaisvaltion kanssa, jossa korruptio on merkittävä ongelma. Jos todella haluamme auttaa maailman köyhiä ja haavoittuvaisia ihmisiä, meidän olisi totisesti lähestyttävä asioita toisesta näkökulmasta. Lakkauttakaamme EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja protektionistinen kauppapolitiikka ja lopettakaamme kilpailukyvyttömän eurooppalaisen tuotannon tukeminen. Ehdotukseni eivät tietenkään ratkaise kaikkia maailman ongelmia, mutta ne olisivat mielestäni hyvä alku Irena Belohorská (NI). (SK) Ensinnäkin totean, että sekä taloudellinen yhteistyö että kehitysyhteistyö on mielestäni sisällytettävä yhteen ja samaan rahoitusvälineeseen, jolla on kaksi oikeusperustaa: 179 ja 181 a artikla. Kunnioitan kuitenkin kolmikantaneuvotteluiden lopputulosta, jonka perusteella alkuperäinen rahoitusväline jaettiin kahdeksi erilliseksi välineeksi: taloudellisen yhteistyön välineeksi ja kehitysyhteistyön välineeksi. Väline, jota käytetään teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoittamisessa, on rahoituksen kannalta joustava, ja sen maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen on nykytilanteen mukainen. Siinä otetaan myös huomioon maat, jotka ovat edelleen OECD:n kehitysapukomitean DAC:n kehitysmaaluettelossa, vaikka ne eivät enää pitkään aikaan olekaan olleet kehitysmaita. Tällaisia maita ovat Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi-Arabia, Bahrain ja Qatar. Koska ne ovat Euroopan unionin tärkeitä kauppakumppaneita, Japanin, Etelä-Afrikan ja Australian kaltaisten maiden kanssa nykyisin tehtävä yhteistyö on ulotettava myös edellä mainitsemiini uusiin valtioihin. Koska tämän rahoitusvälineen piiriin kuuluvat maat muodostavat varsin sekalaisen joukon, on ehdottoman tärkeätä, että kaikki sopimukset sisältävät lausekkeita ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden noudattamisesta. Mietintöön esittämissäni tarkistuksissa olen korostanut sitä, että Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettava. Kannatan sitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy teollistuneiden maiden luetteloon tehtävät muutokset ja että komissiota kehotetaan arvioimaan säännöllisesti alkuperäisten tavoitteiden noudattamista ja kustannuksia. Lopuksi haluan kiittää komission jäsentä hänen hienosta työskentelystään Maria Martens (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, kehitysyhteistyö on alusta alkaen ollut merkittävä toiminta-alue eurooppalaisessa yhteistyössä, koska kehitysyhteistyötä varten on olemassa oma komission jäsen, oma talousarvio ja oma parlamentin valiokunta ja koska parlamentti osallistuu näissä asioissa yhteispäätösmenettelyyn. Euroopan unionilla on syytä tuntea olevansa velvollinen edistämään rauhaa ja hyvinvointia unioniin kuulumattomissa maissa. On myönteistä, että komissio on pyrkinyt korjaamaan tilannetta. Vaikka panostammekin tähän melkoisesti, tuloksissa on joskus paljonkin toivomisen varaa. Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä. Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on vielä tehtävä paljon. Komission alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli korjata tilannetta, mutta se tuottikin itse asiassa suuren pettymyksen eikä oikein herättänyt luottamusta. Se oli vähällä vaikuttaa haitallisesti sekä kehitysyhteistyöbudjettiin että parlamentin osallistumiseen. Neuvottelut eivät siksi olleet helpot. Esittelijä Mitchell ansaitsee kaikki kiitokset hienosti tekemästään työstä. Loppujen lopuksi jäljelle jää erillinen kehitysyhteistyöväline, johon sovelletaan yhteispäätösmenettelyä ja jonka ainoana oikeusperustana on 179 artikla. Vuosituhannen kehitystavoitteiden painopistealueista on päästy sopimukseen, ja ensisijaisina tavoitteina ovat koulutus ja perusterveydenhuolto. Tähän yhteyteen kuuluu myös lisääntymisterveys, ja haluankin lisäksi todeta ja samalla vastata jäsen Zimmerille, että asian merkityksen korostamiseksi on esitetty tarkistuksia. On virheellistä väittää, että esittelijä Mitchellin esittämät tarkistukset olisivat

9 12/12/ lisääntymisterveyden vastaisia. Hän toteaa tarkistustensa perusteluissa, että tämä on niin tärkeä asia, ettei sitä voida käsitellä tyhjentävästi parissa virkkeessä, mikä tarkoittaa jotain aivan muuta. Kehitysyhteistyön uuden rahoitusvälineen on tarkoitus muuttaa parlamentin työskentelytapaa: meidän on keskityttävä tarkemmin ohjelmien valvontaan ja toteutukseen. Toivon voivamme luottaa komission tässä asiassa lupaamaan yhteistyöhön ja avoimuuteen Miguel Angel Martínez Martínez (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä keskustelu, sillä olemme hyväksymässä välinettä, joka toimii oikeusperustana niiden varojen käytölle, joita Euroopan unioni myöntää kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen toimintaan. Vuosien rahoitusnäkymissä pienennetään unionin toimintavalmiuksia lähes kaikilla aloilla, mutta varoja, joilla voimme osoittaa yhteisvastuullisuutemme kehitysmaita kohtaan, ei ristiriitaista kyllä ole supistettu, vaan suorastaan hiukan lisätty. Tämä keskustelu on tyydyttävä päätös säädöksen poikkeuksellisen pitkään jatkuneelle käsittelylle, jossa on ollut selvitettävänä huomattavia ongelmia. Hyväksyttävänämme oleva väline on kuitenkin nyt parlamentin tarkasteltavana, koska pääsimme komission ja neuvoston kanssa asiasta yksimielisyyteen. Asian käsittely pitkittyi juuri konsensuksen tavoittelun vuoksi. Tehtävä oli haasteellinen, sillä tarkoituksena oli koota yhteen ainoaan välineeseen ne yli 15 aiemmin voimassa ollutta välinettä, joihin kehitysyhteistyötoimemme perustat oli hajautettu. Kyse oli tämän tehtävän järkeistämisestä, mistä parlamentti oli samaa mieltä. Sen oli kuitenkin hylättävä komission alkuperäiset ehdotukset, sillä niissä olisi muka tehokkuuden lisäämisen vuoksi supistettu parlamentin osallistumista ja siis rajoitettu demokratiaa. Sellaista parlamentti ei voinut hyväksyä, ja kehitysyhteistyövaliokuntamme toimikin niin vastuullisesti, että meidän on syytä olla siitä ylpeitä. Toisin kuin jotkut väittivät, kyse ei ollut valiokuntamme aseman tekemisestä näkyvämmäksi. Kyse oli parlamentin aseman ja siis sen demokraattisen vastuun säilyttämisestä ja vahvistamisesta alalla, joka on tärkeä poliittisesti ja talousarvion kannalta. Monet meistä ovat joutuneet kohtaamaan totalitaarisia tahoja, jotka ovat perustelleet autoritaarisuuttaan väittämällä, että demokratia hankaloittaa toimintaa ja tekee hallinnoinnin tehottomaksi. Me kaikki tiedämme, että tämä on harhakäsitys ja että tehokkuus edellyttää demokratian pelisääntöjä sekä toimista päätettäessä että toimeenpanovallan käyttäjiä valvottaessa. Onnistuimme pyrkimyksissämme, koska tuimme päättäväisesti esittelijä Mitchellin työskentelyä ja koska kaikki ryhmät antoivat tukensa. Haluamme kiittää puheenjohtajavaltiona toimineita Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Itävaltaa ja Suomea ymmärtäväisestä suhtautumisesta näkemyksiimme sekä komissiota, joka on pyrkinyt ottamaan huomioon parlamentin esittämät pyynnöt. Rahoitusvälineen tekstissä noudatetaan kehitysasioissa saavutettua eurooppalaista konsensusta ja useita hyväksymiämme strategioita, varsinkin Euroopan strategiaa Afrikan kehittämiseksi. Se on sopusoinnussa myös EU:n perustuslain kanssa, jossa yhteisvastuullisuus eteläisiä maita kohtaan vahvistetaan Euroopan unionin perustuslailliseksi painopisteeksi. Kun parlamentin toimivaltaa on nyt vahvistettu, olen huolissani siitä, ettemme pysty hoitamaan rahoitusvälineessä meille määrättyjä tehtäviä, jotka vaativat paljon työtä koko parlamentilta, sen kehitysyhteistyövaliokunnalta ja henkilöstöltä, jonka määrää on ehdottomasti lisättävä, jotta voimme selviytyä tästä tehtävästä. Panostusta edellytetään ennen muuta parlamentin ryhmiltä, joiden velvollisuudet lisääntyvät, sillä niiden on oltava mukana laatimassa strategiaasiakirjoja jokaisesta Euroopan unionin kehitysyhteistyön kohdemaasta ja valvomassa hyväksyttyjä ohjelmia. Emme saa saattaa itseämme niin noloon asemaan, ettemme pysty täyttämään velvollisuuksiamme, joihin saimme yhteisön muut toimielimet kovalla vaivalla suostumaan Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Arvoisa puhemies, on aina miellyttävää kiitellä konsensusta ja hyvää lopputulosta, ja yhdynkin tässä kollegoihini. Tasapaino on viimeinkin saavutettu. Meillä on nyt yleisluonteinen säädös, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2013 ja josta tehdään väliarvio. Viimeinkin on siis saatu aikaiseksi asianmukainen säädös. Olemme onnistuneet välttämään erilaisten asioiden sekoittamisen toisiinsa, sillä asetuksessa ei mainita teollistuneita maita tai ihmisoikeuksia, vaan ainoastaan kehitys. Pystymme nyt asettamaan selkeitä tavoitteita ja nimeämään poliittiset prioriteettimme. Meillä on viimeinkin väline, jonka oikeusperustana kuten kollegani ovatkin korostaneet on 179 artikla, jolla saatetaan jälleen voimaan yhteispäätösmenettely. Se vielä puuttuisi, ettei Euroopan parlamentti voisi osallistua yhteispäätösmenettelyyn, kun kyse on kehitysyhteistyöasioista! Olemme viimein onnistuneet sopimaan siitä, että määrärahat kohdennetaan ohjelmittain, jotta voimme tehostaa valvontaa. Haluaisinkin kiittää esittelijä Mitchellin työtä sekä komission ja neuvoston tähän asiaan kiinnittämää huomiota. Arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, olemme panneet tarkoin merkille komission sitoumukset, jotka koskevat asemaamme rahoitusvälineen väliarvioinnin aikana, kun kyse on asiaankuuluvasta rahoituksen

10 14 12/12/2006 hienosäädöstä, strategia-asiakirjoja koskevasta vuoropuhelusta ja haluan korostaa tätä painopistealueistamme eli terveydestä ja koulutuksesta. Lopuksi totean, ettei tämän mietinnön hyväksyminen tarkistuksitta tuota uskoakseni vaikeuksia Euroopan parlamentille. En halua viedä aikaanne puuttumalla kyseisiin tarkistuksiin, jotka aivan selvästi ovat tuulesta temmattuja, aikansa eläneitä ja joka suhteessa järjenvastaisia Witold Tomczak (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, ajatus siitä, että Euroopan unioni antaa tukea sitä tarvitseville kansoille ja maille, ansaitsee kannatuksemme. On kuitenkin epäilyjä siitä, pitäisikö kehitysyhteistyöhön sisällyttää poliittisia näkökohtia ehtona tuen antamiselle. Ymmärrän sen periaatteen, ettei tukea myönnetä maille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia ja syyllistyvät rikoksiin. Jos yhteistyöpolitiikalla kuitenkin painostetaan hätää kärsiviä maita hyväksymään Euroopan unionissa omaksuttuja ratkaisuja, jotka on asetettu tuen saamisen ehdoksi, tämä on näiden maiden laitonta painostusta ja vastoin yhteisvastuullisuuden periaatetta. Voimme edistää demokratisoitumista tehokkaammin, jos osoitamme lähiympäristössämme, että osaamme suojella kansalaisoikeuksia ja vapauksia sekä huolehtia eurooppalaiseen identiteettiin aina kuuluneiden arvojen kunnioittamisesta ja edistämisestä. Esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikan muuntaminen aseeksi taistelunhaluiselle naisasialiikkeelle, joka itsessään aiheuttaa Euroopassa paljon kiistoja, heikentää asemaamme ja valmiuksiamme toimia muualla maailmassa Andreas Mölzer (NI). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, itsellemme asettamamme tavoite virallisen kehitysavun lisäämisestä ja maailman köyhyyden vähentämisestä puoleen vuoteen 2015 mennessä on kunnianhimoinen. Olemme kuitenkin vielä kaukana sen saavuttamisesta. Mielestäni kehitysavun on jäätävä lyhytaikaiseksi toimenpiteeksi, ja sitä on myönnettävä tilanteissa, joissa ihmisillä ei ole mitään, kuten pakolaisalueille tai kriisitilanteessa oleville maille. Pitkällä aikavälillä se ei kuitenkaan voi olla asianmukaisesti toimivien järjestelmien korvikkeena. Olisikin tärkeätä tukea avunsaajien itsemääräämisoikeutta ja edellyttää tilivelvollisuutta korruption ja muun sellaisen kitkemiseksi. Afrikka on esimerkki siitä, että kehitysyhteistyö ei aina toimi kuten pitäisi, mikä ei olekaan hämmästyttävää. Kehitysyhteistyöllä on nimittäin usein pyritty edistämään avunantajamaiden vientiä, tukemaan diktatuureja tai tekemään valtiot riippuvaisiksi velkaantumisen kautta. Ei olekaan hyväksyttävissä, että esimerkiksi Kiina houkuttelee vasta veloistaan vapautuneita maita uudenlaiseen riippuvuussuhteeseen vain voidakseen varmistaa itselleen raaka-aineiden saannin. Ei myöskään voida hyväksyä sitä, että maat ovat kovin innokkaita ottamaan vastaan kehitysvaroja mutta samalla haluttomia ottamaan takaisin omia kansalaisiaan, jotka ovat joukoittain lähteneet pakolaisiksi muihin maihin Nirj Deva (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää useita kollegojani, jotka ovat kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä, ja erityisesti esittelijä Mitchelliä sekä koordinaattorikollegaani Martensia samoin kuin kaikkia poliittisten ryhmien koordinaattoreita, jotka ovat hoitaneet tätä asiaa yli kahden vuoden ajan tähän lopputulokseen pääsemiseksi. Tekisi mieli kysyä, miksi tarvittiin kaksi vuotta, kun olisimme voineet päästä tähän tulokseen kolmessa kuukaudessa. Siihen meni näin kauan, koska erään komission jäsenen vai pitäisikö sanoa "komissaarin" asenne oli erittäin itsepintainen, ja hän oli johtavassa asemassa ulkosuhteiden pääosastossa. Tämä on vain sen ansiota, että komission jäsenet ja neuvosto tunnustavat Euroopan parlamentin johtavaksi demokraattiseksi toimielimeksi, jolla on oltava edellytykset kritisoida lainsäädäntöä ja vaatia tilivelvollisuutta. Kun Euroopan parlamentin ja EU:n toimielinten nähdään nyt olevan etäällä kansalaisista, silloiselta komissiolta oli törkeä veto laatia asiakirja, jolla kehitysyhteistyövaliokunnalta ja Euroopan parlamentilta vietiin valta päättää kehityspolitiikasta. Onnistuimme saamaan aikaan tämän tekstin vain siksi, että parlamentti pysyi yhtenäisenä, vaikka eräät tahot yrittivät kylvää eripuraa parlamentin jäsenten keskuuteen ja saada meidät käymään toistemme kimppuun. Haluan tämän kirjattavaksi pöytäkirjaan, sillä kehitysyhteistyövaliokunnan koordinaattorina voin vakuuttaa, että meillä oli todella rankkaa yrittäessämme saada aikaan sellaisen säädöksen, jossa pidettäisiin tärkeänä parlamentaarista tarkastelua, poliittista kontrollia, strategia-asiakirjojen parlamentaarista valvontaa, lainsäädännön vanhentumisen parlamentaarista valvontaa sekä kehityspolitiikan välineiden parlamentaarista valvontaa. Meidän on pysyttävä kosketuksissa kansalaisiimme, vaalipiireihimme ja äänestäjiimme. Oli järjetöntä antaa komission tulla väliin, ikään kuin se olisi saapunut Moskovasta menneinä neuvostoaikoina. Kiitän kovasti komission jäseniä, erityisesti Ferrero-Waldneria ja Micheliä, jotka ovat ymmärtäneet, että meillä on tehtävämme demokratian valvonnassa Marie-Arlette Carlotti (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, yhteinen julistus kehityksestä, Afrikkastrategia ja kehitysavun määrää koskevat sitoumukset kaikki osoittavat, että EU on viime vuosina todellakin asettanut itselleen yhä vaativampia haasteita kehitysyhteistyössä, ja tämä uusi rahoitusväline on haasteidemme mukainen. Seitsenvuotinen rahoitusohjelma, joka on täysin omistettu kansainväliselle yhteisvastuullisuudelle, on todella suuri voitto eteläisille kumppaneillemme. Se on suuri voitto myös meille parlamentin jäsenille, sillä neuvoston ja

11 12/12/ komission kanssa kahden vuoden ajan käydyn kädenväännön jälkeen keskeisiin vaatimuksiimme on nyt myönnytty. Kyse on voitosta, sillä ainakin 20 prosenttia määrärahoista on sitouduttu osoittamaan koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon, jotta vuosisadan kehitystavoitteiden saavuttamista voitaisiin nopeuttaa. Voitosta voidaan puhua myös siksi, että nyt on saatu aikaan erillinen väline, jolla voidaan rahoittaa ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä eteläisissä maissa. Lisäksi uuden välineen soveltamisala on rajattu yksinomaan eteläisiin maihin, jotta kehitysyhteistyön määrärahoja ei voitaisi jyvittää muiden politiikkojen rahoittamiseen. Koska tähän tärkeään välineeseen sisältyy tarkistuslauseke, meillä on jo pian mahdollisuus muokata sitä ja tehdä tarvittavia parannuksia. Tässä yhteydessä meillä on oiva tilaisuus saattaa tekstin tarkastelu päätökseen kaikessa rauhassa. Nämä voitot synnyttävät uusia voittoja, joita ovat esimerkiksi käynnissä olevat neuvottelut Euroopan kehitysrahaston (EKR) ohjelmasuunnittelusta, ja itse pyrin esittelijänä tekemään parhaani, jotta sille saataisiin määriteltyä samat painopistealueet. Kaikista pyrkimyksistämme huolimatta emme onnistuneet ottamaan EKR:ää talousarvioon emmekä puuttumaan virallisesti komiteamenettelyyn, jotta kehitysyhteistyöpolitiikan toimeenpanoa voitaisiin pitää tarkemmin silmällä. Meidän on silti oltava iloisia monista saavutuksistamme, joista tärkein on avokätisen kuvan antaminen kehitysyhteistyöpolitiikastamme. Vahvistaessaan tämän kehitysyhteistyövälineen Euroopan unioni on aiempaa selvemmin johtavassa asemassa tällä alalla. Se oli tällä alalla jo entuudestaan ehdottomasti maailman suurin avunantaja, joka teki enemmän kansainvälisen yhteisvastuullisuuden hyväksi kuin koko muu maailma yhteensä. Tästä lähtien se toimii vieläkin tehokkaammin! Mielestäni Euroopan unioni voi nykyään olla ylpeä siitä, että se on pysynyt uskollisena avokätisyyden ja yhteisvastuullisuuden arvoilleen. Myös minä haluan yhtyä siihen, mitä on sanottu, ja kiittää esittelijä Mitchelliä, samoin kuin kaikkia niitä, jotka ovat edistäneet tätä lopputulosta, varsinkin jäsen van den Bergiä, sekä kaikkia, jotka ovat kantaneet oman merkittävän kortensa kekoon. Toivon, että mietintö hyväksytään tarkistuksitta Toomas Savi (ALDE). (ET) Kehitysyhteistyön rahoitusväline edustaa erittäin haurasta kompromissia komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Meidän on myös todettava, että valtaosa parlamentin näkemyksistä on otettu huomioon yhteispäätösmenettelyssä. Mahdolliset ehdotukset vielä uusiksi välineiksi merkitsisivät sitä, ettei tätä asetusta voida panna täytäntöön ensi vuoden alusta alkaen ja että avun tarpeessa olevat eivät edes saisi apua. Tämän välineen soveltamisalaan kuuluu suuri määrä kehitysmaita kaikkein vähiten kehittyneistä aina korkean tulotason maihin. Se käsittää myös laajan kirjon eri aiheita ja toimia, jotka aiemmin rahoitettiin ympäristöbudjetista. Olen tyytyväinen asioiden etenemiseen. Euroopan kansanpuolue on saanut peruutettua tarkistukset, jotka sisälsivät maininnan poliittisista instituutioista, ja haluaisinkin esittää päätelmäni lyhyesti. Korostan jälleen kerran, että kehitysyhteistyön rahoitusväline on toimielinten välinen kompromissi, ja sen käsittelyn pitkittyminen merkitsisi tuen viivästymistä ja keskeytymistä, mikä ei varmastikaan ole välineen tarkoituksen mukaista, kun päämääränä on demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen. Kannatan siksi mietinnön hyväksymistä tarkistuksitta Georgios Papastamkos (PPE-DE). (EL) Arvoisa puhemies, puheenvuoroni koskee Martinin mietintöä, ja haluan onnitella häntä hänen luovasta panoksestaan. Martinin mietintö koskee teollistuneiden maiden ja alueiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä. Keskustelu kyseisen rahoitusvälineen perustamisesta on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee pääasiassa Euroopan unionin toimien yhdenmukaistamista in foro interno, in foro externo -periaatteen mukaisesti ja toissijaisesti Euroopan unionin koko ulkoisen toiminnan, niin poliittisen, taloudellisen kuin kaupallisenkin toiminnan, yhtenäisyyttä. On erityisesti huomattava, että ehdotettuun asetukseen kuuluu epäyhtenäinen ryhmä maita sekä runsaasti erilaisia toimia esimerkiksi talouden, kaupan, tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön aloilla. Kun varoja jaetaan toisaalta toiminta-aloittain ja toisaalta maittain tai maaryhmittäin, on otettava huomioon Euroopan unionin strategiset, poliittiset, taloudelliset ja kaupalliset tavoitteet. Hyvät kuulijat, Euroopan unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden osalta haluan viitata kansainvälisistä kauppasuhteista vastaavan komission jäsenen julkistamaan uuteen kaupankäynnin strategiaan. Koska strategia koskee tulevia toimiamme Euroopan unionin tärkeiden kauppakumppanien kanssa, onko tuotu esiin sen yhteensopivuus Euroopan unionin poliittisten prioriteettien kanssa? Yhdistyvätkö nyt ehdotettuun rahoitusvälineeseen kuuluvat monenlaiset asiat Euroopan unionin sisäisiin poliittisiin valintoihin? Eikö sen pitäisi myös edistää vieläkin enemmän Euroopan parlamentin aktiivista osallistumista painopistealueiden määrittelyyn ja ohjelman tehokkuuden arviointiin? Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies KAUFMANN Erika Mann (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, on myönteistä, että käymme tätä yhteistä keskustelua, sillä meillä on jatkossa kaksi erillistä oikeusperustaa, joiden perusteella kehittyneitä maita ja rikkaampia teollistuneita maita

12 16 12/12/2006 tarkastellaan erikseen, joten on hyvä, että keskustelemme asiasta tänään. Esittelijä Martin oli oikeassa huomauttaessaan, että meidän on tavoiteltava loogisempaa ja systemaattisempaa lähestymistapaa, kun on kyse Euroopan unionin etujen ajamisesta tehdessämme yhteistyötä muiden kanssa. Olenkin iloinen, että komissio suhtautui vakavasti hänen esitykseensä siitä, että eriyttämistä on jatkettava, että yksittäisten maiden edut on otettava huomioon ja että lisäksi tarvitaan enemmän arviointeja sekä varhaisessa vaiheessa tapahtuva uudelleentarkastelu. Otan esiin pari muutakin seikkaa, joihin jäsen Papastamkos jo viittasi. Väliarviota tehtäessä eriyttämisen on näyttävä entistä johdonmukaisemmin ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan alojen toimissamme. Tarkoitan, että meillä on nykyään muutamien maiden kanssa varsin kiinteät suhteet, jotka käsittävät kauppa- ja kumppanuussopimuksia, mutta rahoitusvälineiden käyttöön perustuvan yhteistyömme taustalla oleva ajattelumme ei aina noudata poliittista logiikkaamme. Meidän olisikin pyrittävä parempaan strategiseen suunnitteluun myös talousyhteistyössä, sillä ei ole järkevää, että meillä on vapaakauppasopimuksia esimerkiksi Meksikon tai Chilen kanssa ja aiomme jatkossa tehdä vielä muitakin vapaakauppasopimuksia, jos yhteistyössä ei noudateta minkäänlaista logiikkaa. On aivan yhtä epäjohdonmukaista evätä vähiten kehittyneiltä mailta tuki, joka olisi laajempaa kuin se, jota saavat jo nousussa olevat nopean talouskasvun maat. Meidän on tulevaisuudessa oltava tarkempia juuri tässä mielessä. Tähän liittyy myös se, että parlamenttia ei pidä kuulla rahoitusvälineistä vasta yhteispäätösmenettelyssä, vaan jo siinä vaiheessa, kun vuoropuhelu kahdenvälisten sopimusten tekemiseksi käynnistyy, ja että parlamentin suostumuksen saaminen on välttämätöntä. Muutoin parlamentin osallistuminen johtaa viime kädessä siihen, että komission ja jäsenvaltioiden välille syntyy kitkaa, jolloin olisi erittäin vaikeata saada täysimääräistä demokraattista tukea. Pyydän komission jäsentä viipymättä painottamaan komission ja jäsenvaltioiden välisissä keskusteluissa, kuinka tärkeätä on, että parlamentin hyväksyntä saadaan kaikilla aloilla, jotta emme vetoaisi arvojärjestelmäämme josta puhumme herkeämättä ainoastaan tarkoittaessamme muita maita, vaan vaalisimme sitä myös silloin, kun teemme itse poliittisia päätöksiä Jana Hybášková (PPE-DE). (CS) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan kiittää esittelijä Mitchelliä ja koordinaattoreita siitä, että he onnistuivat yhteisten eettisten arvojen perusteella puolustamaan suorilla vaaleilla valitun parlamentin tahtoa, minkä mahdollisti myös meiltä saatu tuki. Kehitysyhteistyön on johdettava kehitykseen eikä pysähtyneisyyteen. Sen on johdettava oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, vapaan talouden kehittymiseen samoin kuin päätöksenteon moniarvoisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Monien maailman maiden kohdalla voidaan todeta, että talouskehitys ei sinänsä ole riittävä. Talouden avoimuuden ja nopean talouskasvun tavoittelu ei riitä, jos oikeusvaltioperiaatteen laiminlyönnin vuoksi esiintyy poliittista pysähtyneisyyttä, suljettuja yhteiskuntia, korruptiota ja vallankaappauksia. Tällainen talouskehitys johtaa vakaviin poliittisiin epäonnistumisiin ja turvallisuusongelmiin sekä viime kädessä terrorismiin. Meillä on parlamentissa käytettävissämme väline, jonka avulla voimme asettaa kehitysavulle ehtoja sekä ohjailla ja kohdentaa sitä siten, että kriteerimme täyttyvät asianmukaisesti ja tuloksena on aito kehitys. Kyseisessä välineessä asetetaan tuelle täsmälliset ehdot ja säädetään kehitysohjelmien tarkoin valvotusta rahoituksesta, kun niiden kohteena ovat myös muut kuin valtiolliset tuensaajat ja paikallisviranomaiset. Kun kaikkien tilanne kohenee, parlamentilla on mahdollisuus vaikuttaa kansallisten strategia-asiakirjojen lopulliseen muotoon ja arvioida niiden täytäntöönpanoa. World Movement for Democracy -liikkeen johtoryhmän jäsenenä suhtaudun myönteisesti siihen, että demokraattisesti valitun parlamenttimme välityksellä voidaan edistää todellista demokratiaa. Lupaan, että pyrin muiden parlamentin jäsenten tavoin kaikin keinoin varmistamaan, että työskentelemme tehokkaasti yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa, jotta kehitystä saataisiin aikaan kaikkialla maailmassa Proinsias De Rossa (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Mitchelliä ja jäsen van den Bergiä heidän hienosta panoksestaan kehitysyhteistyövälineen käsittelyssä. Minun on kuitenkin todettava, että vastustan voimakkaasti tarkistuksia, joita esittelijä Mitchell esitti johdanto-osan 18 kappaleeseen sekä 5 ja 12 artiklaan. Muutaman päivän kuluttua meillä ei ole erillistä budjettikohtaa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien rahoitustukea varten, ja mielestäni varsinkin äitiyden yhteydessä hyvin vakaville sairauksille alttiiden naisten kannalta olisi ollut erittäin epäoikeudenmukaista poistaa tekstistä kyseiset viittaukset. Olemme sitoutuneet tässä kehitysyhteistyövälineessä jo käytettyihin sanamuotoihin monissa sopimuksissa, joita Euroopan parlamentti on tehnyt komission ja neuvoston kanssa, sekä kansainvälisissä sopimuksissa, eikä esittelijä Mitchell ole mielestäni vilpitön yrittäessään perustella tarkistuksia sillä, ettei näitä asioita olisi mahdollista käsitellä parilla rivillä. Näistä asioista on keskusteltu tympääntymiseen asti Euroopan parlamentissa ja useimmissa kansallisissa parlamenteissa, ja Euroopan parlamentissa lopputulos on aina ollut sama. Parlamentti tukee ihmisten oikeutta tehdä vapaasti päätöksiä, jotka koskevat heidän seksuaalista aktiviteettiaan ja seksuaalisia taipumuksiaan sekä heidän oikeuttaan saada asianmukaisia

13 12/12/ terveyspalveluita, jotta voitaisiin estää se, että niin tyrmistyttävä määrä kuin naista kuolee vuosittain laittomiin abortteihin. Tämä on saatava loppumaan, ja mielestäni mietintö on hyväksyttävä sellaisenaan Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Tänään kiitämme aivan erityisesti esittelijä Mitchelliä, joka on saanut aikaan hyvän kompromissin, kun neuvoston kanssa on käyty neuvotteluja tästä tärkeästä asiasta kahden vuoden ajan. Ensimmäistä kertaa kehitysyhteistyöpolitiikka on määritelty siten, että kehitysyhteistyön voimavaroja voidaan suunnata vain niihin maihin, jotka ovat eniten niiden tarpeessa. Viidennes varoista ohjataan terveydenhuoltoon ja koulutukseen, mikä merkitsee sosiaalisesti oikeudenmukaista tukea maille, jotka yrittävät vapautua köyhyyden, sairauksien ja riittämättömän koulutuksen kuristusotteesta. On erittäin tärkeätä, että parlamentilla on edellytykset harjoittaa jatkuvaa valvontaa ja vaikuttaa varojen myöntämiseen. Aikaansaatu kompromissi osoittaa, että tämä on ehdottoman tärkeätä. Kehitysmaat varmasti kiittelevät tätä Euroopan parlamentin ja komission rakentavaa toimenpidettä, jonka ansiosta meillä on toivoa siitä, että 17 miljardin euron rahoitus jaetaan suunnitellusti siten, että suurimmissa vaikeuksissa olevat ihmiset hyötyisivät siitä mahdollisimman paljon. On tärkeätä levittää tätä uutista myös Euroopan unionin maissa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa Eoin Ryan (UEN). (EN) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää esittelijä Mitchelliä ja jäsen van den Bergiä tästä onnistuneesta mietinnöstä, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n kehitysmaille antamaa apua. Minun on todettava, etten valitettavasti voi tukea Mitchellin esittämiä tarkistuksia samoista syistä kuin jäsen De Rossa. Kuten hän totesi, tämä asia on käyty läpi useaan kertaan niin parlamentissa kuin kansainvälisestikin. Mielestäni on noudatettava Kairon konferenssista lähtien voimassa olleita sopimuksia. "Yhdysvallat taistelee, YK ruokkii ja EU rahoittaa", totesi eräs ranskalainen kansainvälisen politiikan opiskelija. Vaikka toteamus kuulostaakin epäreilulta, se kuitenkin antaa kuvan EU:n merkityksestä kehitysmaiden kannalta. Viime vuosina maailmassa on tapahtunut traagisia katastrofeja, joista voidaan mainita esimerkkinä tsunamit, Pakistanin maanjäristykset ja Bangladeshin äskettäiset tulvat. YK:n keskitetty hätäapurahasto CERF perustettiin, jotta äkillisiin maailmanlaajuisiin hätätiloihin voitaisiin reagoida nopeasti ja tarjota useiden kansainvälisten avunantajien jo järjestämää hätärahoitusta. Kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana CERF on myöntänyt 200 miljoonaa euroa yli 320 hankkeeseen 26 maassa. Komission humanitaarisen avun pääosasto ECHO on tähän asti kieltäytynyt osoittamasta varoja CERFille väittäen, että sillä on oma järjestelynsä nopean ja tasapuolisen rahoituksen antamiseksi hätätilanteissa. Ihmettelenkin, mitä järkeä on pitää yllä kahta rahastoa, joiden toiminnalla on oletettavasti samat päämäärät. Eikö olisi parempi, jos tällaisia hätätilanteita hoitaisi yksi keskusrahasto? Kehotan humanitaarisesta avusta vastaavaa komission jäsentä Micheliä käynnistämään keskustelut YK:n kanssa, jotta maailmanlaajuista toimintaa voitaisiin rationalisoida kansainvälisissä hätätilanteissa. Byrokratia ei saa olla esteenä ihmishenkien pelastamisessa, sillä juuri siitä on nyt kyse. Älkäämme kiistelkö kahdesta eri rahoitustahosta, kun tavoitteena on toimittaa katastrofien kohteiksi joutuneille ruokaa ja rahoitusta mahdollisimman nopeasti Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan vielä kerran kiittää teitä tämän keskustelun saattamisesta päätökseen. Kävimme pitkiä neuvotteluja, jotka eivät aina olleet helppoja, sekä monia muodollisia ja epämuodollisia kolmikantakeskusteluja. On tavallista, että osapuolten on saatava ilmaista käsityksensä selkeästi, mikä joskus vie aikaa. Tärkeintä kuitenkin on, että olemme päätyneet hyvään lopputulokseen. Olen kuunnellut teitä kaikkia hyvin tarkkaan, ja uskoakseni voimme kaikki olla tyytyväisiä tähän lopputulokseen ja suunnata katseemme tulevaan. Nyt on olemassa uusi sarja rahoitusvälineitä, joiden avulla voimme tehostaa unionin ulkoista toimintaa ja näkyvyyttä kehityksen, vakauden ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Haluaisin nyt todeta jotain muutamista keskustelussa mainituista seikoista. Tiedän, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat olleet aina erityisen arkaluonteinen aihe tullessaan esiin eri yhteyksissä. Siitä tulee vieläkin monitahoisempi kysymys unionissa, jonka 25 jäsenvaltiolla on kaikilla on erilaiset perinteet. Asiaa koskevat kehitysyhteistyön rahoitusvälineen säännökset ovatkin tarkoin punnitun kompromissin tulosta, johon olikin todella vaikeata päästä, joten sitä ei pidä enää purkaa. Kyseiset säännökset on pääosin otettu vanhasta asetuksesta, joka käsittelee tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämistoimille kehitysmaissa. Nykyiset säännökset siis kertovat jo tietynasteisesta konsensuksesta, sillä parlamentti hyväksyi vanhan asetuksen yhteispäätösmenettelyssä. Aiheen siirtäminen kehitysyhteistyövälineestä erilliseen asetukseen ei helpottaisi ongelmaa vaan pikemminkin pitkittäisi keskusteluja tästä erityisen arasta aiheesta. Sellainen ratkaisu olisi myös vastoin yksinkertaistamistavoitetta, joka oli ulkoisen toiminnan välineiden uudistamisen johtavana periaatteena. Uuden kehitysyhteistyövälineen vastaavat säännökset kertovat tarkoin punnitusta kompromissista, jota ei mitä todennäköisimmin saataisi parannettua säätämällä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä erillisessä asetuksessa. Haluaisin myös puhua lyhyesti kaikkein keskeisimmästä kysymyksestä. Komissio vahvistaa, että köyhyyden poistaminen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttaminen ovat sen kehitysavun ensisijaisen tavoitteen keskeisiä seikkoja. Osallistuessaan

14 18 12/12/2006 maakohtaisten ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon komissio sitoutuu priorisoimaan perusterveydenhuoltoa, koulutusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kokonaisuudessaan. Komissio pyrkii myös siihen, että 20 prosenttia tuesta, jota se myöntää kehitysyhteistyövälineeseen kuuluvien maakohtaisten ohjelmien mukaisesti, kohdistetaan väliarviovuoteen 2009 mennessä perus- ja keskiasteen koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon. Minun on myös todettava, että tähän välineeseen sisältyy lisäksi muuttoliikettä ja turvapaikkaa koskeva aihekohtainen ohjelma, joka seuraa vanhaa Aeneasohjelmaa. Kyseisen aihekohtaisen ohjelman sisältö kertoo jälleen tarkoin punnitusta kompromissista varsinkin neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa. Kun ajatellaan Euroopan unionin tämänhetkisiä haasteita muuttoliikealalla, aihekohtaiset ohjelmat vastaavat alan tarpeita. Muuttoliikkeen perussyihin päästään pureutumaan parhaiten maantieteellisen yhteistyön avulla, josta olenkin juuri puhunut. Ihmiset, joilla on mahdollisuuksia, eivät lähde siirtolaisiksi, mutta heidän lisäkseen on myös monia muita. On tärkeätä toisaalta torjua laitonta maahanmuuttoa ja toisaalta edistää laillista maahanmuuttoa. Meidän ei pidä ummistaa silmiämme siltä seikalta, että maahanmuutto ja varsinkin laiton maahanmuutto ovat yksi aikamme suurista haasteista, joka meidän on kohdattava. Odotan, että pääsemme panemaan kyseiset välineet täytäntöön yhdessä teidän kanssanne. Meidän on suunnattava katseemme tulevaan. Koko ajan neuvotellessamme näistä yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttävistä välineistä yksi haastavimmista kysymyksistä oli parlamentin asema strategiaasiakirjojen mukaisessa strategisessa suunnittelussa. Demokraattiseen valvontaan liittyvän vuoropuhelun menettelyjä on uusia rahoitusnäkymiä koskevan toimielinten välisen sopimuksen liitteenä olevien julistusten perusteella täydennetty toimivaltaisten valiokuntien kanssa käytävällä kirjeenvaihdolla. Ensimmäinen kokeiluluonteinen maakohtainen strategiaasiakirja saapuu piakkoin parlamentin käsiteltäväksi. Odotamme nyt tuon vuoropuhelun toteutumista. Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön välineen ICI:n suhteen haluaisin sanoa esittelijä Martinille ja jäsen Mannille, että oikeusperustana olevassa EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklassa määrätään, että parlamenttia on kuultava lainsäädäntömenettelyssä. Komissio on tietenkin milloin hyvänsä valmis keskustelemaan parlamentin kanssa myös teollistuneiden maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvistä asioista. Aiomme todellakin ottaa tarkoin huomioon päätöslauselmat, jotka parlamentti mahdollisesti antaa tästä asiasta. Jos emme ole aina voineet todeta, että kehitysmaissa on saavutettu toivomiamme tuloksia, tilanne johtuu osaltaan siitä, että hyvää hallintotapaa ei ole joissain tapauksissa vielä saatu vakiinnutettua. Tämä on myös tärkeä tekijä, jota haluan korostaa, sillä annamme paljon rahoitusta ja yritämme tehdä parhaamme. On kuitenkin valitettavaa, että hyvää hallintotapaa ei aina noudateta. Lopuksi voin todeta, että neuvottelut ovat aina mutkikkaita, mutta tavoitteenamme oli lainsäädännön yksinkertaistaminen. Se on erittäin tärkeätä näkyvyyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Yli 40 lainsäädäntövälineen vähentäminen seitsemään toimintakeskeiseen välineeseen on ollut vaikeata, mutta nähdäkseni se on viime kädessä ollut palkitseva haaste. Kolme uutta välinettä on jo tullut voimaan, ja ne koskevat liittymisen valmistelua, naapuruuspolitiikkaa ja vakautta. Lähiaikoina hyväksytään vielä neljä välinettä, joiden aiheena on kehitysyhteistyö (DCI), teollistuneiden maiden kanssa tehtävä yhteistyö (ICI), ydinturvallisuus sekä ihmisoikeudet ja demokratia. Tämän ovat voineet todeta ne, jotka ovat tänään puhuneet DCI:tä ja ICI:tä koskevien neuvotteluidemme myönteisistä tuloksista. Asian käsittely on osoittanut, että jos kyseiset kolme toimielintä komissio, neuvosto ja parlamentti työskentelevät yhdessä rakentavasti, saamme aikaan laadukkaita tuloksia. Suhtaudunkin myönteisesti yhteistyöhön kanssanne, jotta täytäntöönpanosta tulisi todella hyvä, tehokas ja näkyvä Puhemies. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Klaßin laatima Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan mietintö (A6-0446/2006) pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (PE-CONS 03658/2006 C60382/ /0210 (COD)) Christa Klaß (PPE-DE), esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat komission jäsenet, hyvät kollegat, ympäristö on laaja ala. Kaikki maanosamme inhimillinen elämä on riippuvainen ilmasta ja vedestä, ja käytössämme olevista luonnonvaroista pohjavesi on erityisen tärkeä ja haavoittuva. Menetetyt määrät palautuvat hyvin hitaasti, ja pilaantumisen jälkeen veden tila palautuu ennalleen hyvin hitaasti. Pilaantunut pohjavesi voidaan puhdistaa ainoastaan jos ollenkaan hyvin suurin kustannuksin ja turvautumalla mittaviin teknisiin resursseihin. Viimeaikaiset kokemuksemme ilmasta ovat osoittaneet, että viime vuosikymmenen kuluessa toteuttamamme toimenpiteet eivät riittäneet ehkäisemään ilmastonmuutosta ja kaikkia sen vahingollisia sivuvaikutuksia. Eurooppa voi saada aikaan vain suhteellisen vähän ilman alalla, jolleivät muut teollisuusvaltiot eri puolilla maailmaa tule meitä vastaan. Euroopan pohjaveden osalta ainoastaan meillä on valta

15 12/12/ turvata tämä arvokas vara tuleville sukupolville, ja siinä yhteydessä on erittäin tärkeää, että toteutamme varotoimia ja suojelemme pohjavesiekosysteemiä. Tämä on ollut päähuolenaiheeni, asia, jonka puolesta olen esittelijänä toiminut määrätietoisesti. Olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat tukeneet minua tässä asiassa, ensisijaisesti teille parlamentin jäsenille. Ilman vakuuttavia ääniänne ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä emme olisi voineet päästä siihen tulokseen, jonka saavutimme sovitteluneuvotteluissa neuvoston kanssa, vaikka meillä olisi ollut komission tuki. Kiitän neuvostoa ja komission edustajia heidän rakentavasta yhteistyöstään ja heidän tuestaan kompromissien löytämiseksi. Entä mitä me olemme saavuttaneet? Pohjavesiekosysteemin suojeleminen ja ennaltaehkäisyn periaate on nimenomaisesti sisällytetty toimintaperiaatteisiin. Pohjavedestä puhuttaessa viimeksi mainitulla periaatteella tarkoitetaan, että vesi, joka on vielä puhdasta, on pidettävä hyvässä tai erittäin hyvässä tilassa. Se tarkoittaa sitä, ettei toimia toteuteta vasta sitten, kun raja-arvoissa huonoiksi määritellyt olosuhteet ovat jo toteutuneet. Muutossuuntien kääntämistä ja huononemista säännellään ottamalla huomioon sekä hyvien olosuhteiden heikkeneminen että kategorian arvojen jatkuva nousu ja toteuttamalla näiden havaintojen edellyttämät toimet. Määritettäessä rajaarvoja liitteessä 2 olevassa B osassa kuvatuille aineille jäsenvaltioiden edellytetään ottavan huomioon tiedot, jotka koskevat myrkyllisyyttä ihmisille ja ympäristölle, sekä hydrologiset olosuhteet, toisin sanoen tausta-arvot, Euroopassa alueittain vaihtelevien olosuhteiden ottamiseksi huomioon paremmin. Näiden toimenpiteiden tehokkuuden tarkastelemiseksi tarkistuslausekkeen käyttöönotto oli erittäin tärkeää. Liitteessä 1 oleva nitraattidirektiiviä koskeva huomautus poistettiin, ja liitteessä 4 olevaa viittausta siihen on laajennettu. Nitraattidirektiivissä ja vesipuitedirektiivissä sekä tässä niiden pohjalta laaditussa pohjavesidirektiivissä esitetyt suojelua ja korjaamista koskevat tavoitteet ovat melko tiukat, ja uusi 11 artikla on tärkeä niitä koskevan arvioinnin kannalta. Pohjavettä koskevissa komission selonteoissa on esitettävä tämän direktiivin arviointi suhteessa muuhun asiaa koskevaan ympäristölainsäädäntöön esimerkiksi nitraattidirektiiviin ja se, kuinka hyvin direktiivi on sopusoinnussa kyseisen lainsäädännön kanssa. Direktiivin sanamuotoa on nyt selkiytetty ja täsmennetty muun muassa määrittelemällä käsitteet "taustapitoisuus", "muutossuunnan kääntökohta" ja "merkityksellinen nouseva muutossuunta". Lisäksi epäselvät ja tulkinnanvaraiset vaatimukset on poistettu. Direktiivin täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioille annetaan aikaisempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella omia ratkaisujaan muun muassa tekemällä sopimuksia esimerkiksi maanviljelijöiden, vedenkäsittelijöiden ja paikallisviranomaisten kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuudet paranevat, kun direktiiviä mukautetaan tulevaisuudessa, koska parlamentti voi uuden komiteamenettelyn ansiosta esittää vastalauseita, kun pilaavien aineiden, indikaattorien ja raja-arvojen luetteloita muutetaan. Tiettyjen aineiden poistaminen luettelosta edellyttää lisäksi parlamentin hyväksyntää. Pohjaveden suojelemiseksi asetettujen pakotteiden vuoksi tapahtuvasta maa-alueiden hoidosta koituvien kustannusten aiheuttamia tulonmenetyksiä voidaan korvata maanviljelijöille maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen nojalla. Etsimme kompromisseja, ja meidän on onnistunut löytää niitä. Olen lujasti vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu ylläpitää ja puolustaa tätä kaikkea. Eri kieliversioihin on jäänyt joitakin epäjohdonmukaisuuksia, ja pyydän kielipalvelua yhdenmukaistamaan ne. Uusi pohjavesidirektiivi on tehokas keino suojella pohjavesiämme, minkä vuoksi pyydän teitä kaikkia äänestämään sovittelukomitean työn tuloksen puolesta Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, onnittelen ja kiitän parlamentin valtuuskuntaa, joka osallistui sovittelukomitean työhön 17. lokakuuta. Kiitän erityisesti parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajaa Roth-Behrendtiä ja esittelijä Klaßia heidän merkittävästä työstään ja heidän saavuttamastaan tuloksesta. Sovittelukomitean keskustelut olivat rakentavia. Kuten esittelijä Klaß totesi aikaisemmin, parlamentti saavutti myönteisiä tuloksia tietyissä tärkeissä kysymyksissä, erityisesti pohjaveden huononemisen ennaltaehkäisyä ja pohjaveden laatustandardien määrittämistä koskevissa hyvin tärkeissä kysymyksissä. Olen varma, että parlamentti hyväksyy valtuuskuntansa saavuttamat myönteiset tulokset. Euroopan komissio tukee sovittelukomitean hyväksymää tekstiä Péter Olajos, PPE-DE-ryhmän puolesta. (HU) Myönnän, että tullessani Euroopan parlamenttiin kaksi ja puoli vuotta sitten pelkäsin, että minä ja kollegani joutuisimme baabelimaisen sekasorron keskelle ja ettemme voisi saada paljoakaan aikaan yrittäessämme tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat puoleen miljardiin kansalaiseen Euroopassa. Nyt seison kuitenkin tässä, ja voin todeta, että olimme eilen saattamassa maailmaan uutta kemikaalilakia. Lisäksi voin osallistua tänään aktiivisesti toisen paljon toivoa antavan pohjavesien suojelua koskevan lain voimaansaattamiseen. Olen puhunut paljon esittelijä Klaßin kanssa siitä, kuinka tärkeä ja merkittävä tämä laki on. Kiitän häntä tässä yhteydessä hänen epäitsekkäistä ponnisteluistaan. Olemme puhuneet siitä, kuinka tärkeää on estää juomavetemme pilaantuminen, sillä ilman sitä elämä maapallolla ei voi jatkua. En tarkoita, että kukaan olisi vastustanut sen periaatteita. Siirryttäessä tarkastelemaan perusasioita, jotka koskevat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, nitraattien raja-arvoja

16 20 12/12/2006 ja suojavyöhykkeitä, jotkin maat alkoivat kuitenkin asettaa omat etunsa yhteisön etujen edelle. Lopulta talonpoikaisjärki pääsi kuitenkin voitolle, ja pääsimme sopimukseen. Riippumatta siitä, kuuluvatko heidän maansa samaan pohjavesialueeseen jonkin muun maan kanssa, kaikki Euroopan kansalaiset ovat nyt menestyksekkäiden kolmikantakokousten johdosta samassa asemassa ja voivat nauttia aikaisempaa huomattavasti korkeampilaatuisesta ja turvallisemmasta vedestä. Jäsenvaltiot joutuvat nyt päättämään, kuinka ne panevat tämän lain täytäntöön, kuinka ne sisällyttävät pohjaveden suojelun maaseudun kehittämistä koskevaan politiikkaansa ja kuinka ne kannustavat viljelykäytäntöjen mukauttamista tähän uuteen direktiiviin. Onnittelen esittelijä Klaßia, komissiota ja neuvostoa tämän Euroopalle hyvin tärkeän vedensuojelulain johdosta María Sornosa Martínez, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, onnittelen ensiksi esittelijä Klaßia ja muita jäseniä sen työn johdosta, jonka he ovat tehneet tämän mietinnön laatimiseksi. Katson saavuttamamme myönteisen tuloksen olevan parlamentin työn ja sen tekemien merkittävien parannusten, komissiolta saamamme avun ja neuvoston sovittelukomiteassa osoittaman ymmärryksen ansiota. Noin 65 prosenttia kaikesta Euroopan juomavedestä on peräisin pohjavedestä. On erittäin myönteistä, että olemme saaneet määriteltyä huononemisen ja että varovaisuus ja ennaltaehkäisy on otettu toimintaperiaatteiksi. Voidaksemme suojella ympäristöä kokonaisuudessaan ja erityisesti ihmisten terveyttä, meidän on ennaltaehkäistävä ja vähennettävä haitallisten pilaavien aineiden vaarallista pitoisuutta pohjavedessä. Mielestäni tämä direktiivi on askel aivan oikeaan suuntaan. Korkeat nitraattipitoisuudet, torjunta-aineet, raskasmetallit, hiilivedyt ja hyvin monet pilaavat aineet uhkaavat veden laatua ja siten ihmisten terveyttä. Olen tämän vuoksi erittäin iloinen yhteisymmärryksestä, jonka saavutimme neuvoston kanssa. Sen ansiosta voimme panna täytäntöön monia sääntöjä pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pohjaveden suojelemiseksi. Näillä säännöillä jäsenvaltiot velvoitetaan estämään tai rajoittamaan vaarallisten aineiden pääsyä pohjaveteen. Tällä alalla on myös erittäin tärkeää, että voimme ottaa huomioon Euroopan eri alueiden erilaiset hydrogeologiset olosuhteet. Maa, johon tulee jatkuvasti vettä, on erilaista kuin kuiva maaperä, jonka yhteydessä esiintyy muunlaisia ongelmia. Lisäksi korostan jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa niin suuria suojavyöhykkeitä kuin vesiviranomainen tai muu toimivaltainen kansallinen viranomainen katsoo tarpeelliseksi juomavesivarastojen suojelemiseksi. Pidän tätä yhtenä tärkeimmistä käyttöön otetuista toimenpiteistä. Lopuksi kehotan jäseniä äänestämään tämän mietinnön puolesta, ja toivon, että jäsenvaltiot toteuttavat nämä toimenpiteet mahdollisimman pian ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi, jotta pääsemme lähemmäksi sen kestävän Euroopan tavoitetta, jonka me kaikki haluamme nähdä Marios Matsakis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, onnittelen esittelijä Klaßia, Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtajaa Roth- Behrendtiä, komission jäsentä Dimasia, neuvostoa ja kaikkia niitä, joiden ansiosta tämä direktiivi hyväksyttiin sovittelumenettelyn tuloksena. Monet ovat varmasti sitä mieltä, että tämä direktiivi olisi pitänyt hyväksyä jo kauan sitten, ja he ovat varmasti oikeassa. Kuten brittikollegani viisaasti toteavat, parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Monet sanovat varmaan myös, ettei tällä direktiivillä taata tarpeeksi hyvin mahdollisimman tehokasta pohjaveden suojelua, ja myös he ovat luultavasti oikeassa. Koska tarkasteltava aihe on hyvin monisäikeinen ja koska siinä yhteen kietoutuvat edut ja sidosryhmät, joita asia koskee, ovat hyvin monilukuisia ja merkittäviä, yhdessä hyväksytyn kompromissin saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kompromisseja jouduttiin todellakin tekemään, muun muassa nitraateista ja tarkistuslausekkeen osalta sovittavasta ajanjaksosta, mutta ne olivat osa kokonaisuudessaan tasapainoista ja oikeudenmukaista sopimusta. Toisaalta direktiivissä korostettiin jälleen perustellusti sitä, että kansanterveyden suojelemisen kaltaiset kysymykset ovat riittävä peruste sille, että torjuntaaineiden kaltaisten pilaavien aineiden raja-arvoja tiukennetaan. Lisäksi on hyvin merkittävää, että viittaus vesipuitedirektiiviin sisällytettiin perustellusti erääseen johdanto-osan kappaleeseen. Ehkä kaikkein merkittävintä on kuitenkin se, että Euroopan parlamentin valtuuskunta varmisti, että parlamentin asema tulevassa päätöksenteossa paranee ja että sillä on rooli moitteettoman ja asianmukaisen täytäntöönpanon yleisessä seurannassa. Täytäntöönpano on todellakin ala, jolla puutteita saattaa ilmetä, eikä voida korostaa liian voimakkaasti sitä, että tarkkaavaisuus ja sääntöjen ja määräysten tiukka noudattaminen ovat edellytyksiä sille, että voimme taata arvokkaiden pohjavesivarantojemme korkean laadun itsellemme ja tuleville sukupolville Euroopassa. Lopuksi totean, että nyt tarkasteltavana oleva mietintö on tasapainoinen ja hyvin tyydyttävä kompromissi, joka ansaitsee täyden ja jakamattoman tukemme Hiltrud Breyer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvä esittelijä Klaß, arvoisa komission jäsen, se, ettei pohjavesidirektiiviä ole vesitetty, on osoitus loistavasta menestyksestä. Nyt

17 12/12/ esitetyt ehdotukset ovat todellinen askel oikeaan suuntaan, vaikka olisimme tietenkin odottaneet vieläkin enemmän. Kuten tiedämme, 80 prosenttia kaikesta juomavedestä on peräisin pohjavedestä, mutta 40 prosenttia Euroopan pohjavedestä on jo pilaantunut. Saksassa Nordrhein- Westfalenin ja Baijerin jokien pilaantuminen fluorattujen tensidien vaikutuksesta on tehnyt täysin selväksi, millaisessa vaarassa tärkein ravintoaineemme on. Voimme pitää saavutuksena sitä, että pohjavesidirektiivissä on nyt oikeudellisesti sitova kielto päästää pohjaveteen pilaavia aineita, ja on toivottava, että tämä johtaa kestävän vesiensuojelun takaaviin tiukkoihin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin. Olkaamme tyytyväisiä, että parlamentti on repinyt toisesta käsittelystä peräisin olevan tehtäviä poikkeuksia koskevan toivelistan. Onneksi myös maatalouden eturyhmien huonot tekosyyt korkeammiksi nitraattirajoiksi on torjuttu; jopa maanviljelijöiden on noudatettava 50 mikrogramman/litra poikkeamarajaa, mikä ei ole itse asiassa kovin paljon vaadittu heiltä. Nitraatti yhdistetään syöpään, ja sallittujen pitoisuuksien on todettu ylittyvän Saksassa jopa seitsenkertaisesti, mikä on selkeä osoitus tilanteen huolestuttavuudesta. Suojellaksemme tätä arvokasta luonnonvaraamme tehokkaasti voisimme itse asiassa tyytyä alle 25 mikrogramman/litra raja-arvoon. Nitraattien aiheuttama pilaantuminen on edelleen Euroopan pohjavesien suojelun suurin ja kallein ongelma, minkä vuoksi pidän vakavana laiminlyöntinä sitä, etteivät parlamentti ja neuvosto ajaneet läpi kunnianhimoisempia tavoitteita nitraateilta suojautumiseksi. Sen, että pohjavesiä sinänsä on suojeltava, vahvistaminen ja esittäminen on kuitenkin merkittävä voitto. Tiedämme edelleen liian vähän ekosysteemimme ominaisuuksista, sillä ennalta ehkäisevä pohjaveden suojelu on kymmenen kertaa hyödyllisempää kuin toimenpiteet jo syntyneiden vahinkojen korjaamiseksi, mikä on monissa tapauksissa mahdotonta. Meidän on hyväksyttävä pohjavesidirektiivi, käännettävä muutossuunta heti ja alettava toteuttaa ympäristön suojelemisen edellyttämiä lisätoimenpiteitä. Laadittaessa tulevaa torjunta-ainelainsäädäntöä aion ympäristövaliokunnan esittelijänä kiinnittää erityistä huomiota pohjavedessä esiintyvien torjunta-aineiden enimmäismääriin, sillä on tärkeää käsitellä aihetta pohjaveden suojelemisen parantamiseksi Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, pohjaveden suojelua pilaantumiselta ja huononemiselta koskeva direktiivi on tarpeellinen asiakirja. Se vaikuttaa myönteisesti juomaveden saatavuuteen ja maataloudessa ja teollisuudessa käytettävään veteen, josta on pulaa monilla alueilla Euroopan unionissa. Vesi on näillä alueilla taloudellinen ja humanitaarinen kysymys. Vedenpuutteen ja käytettävissä olevan veden huonon laadun vuoksi vettä on usein toimitettava tiloille, joilla ihmiset työskentelevät ja asuvat, muutaman tai jopa yli 12 kilometrin päästä. Direktiivillä ei rajoiteta sellaisen kansallisen politiikan täytäntöönpanoa, jossa otetaan huomioon yksittäisten maiden erityisolosuhteet. Siinä esitetään kompromissi toiveidemme ja todellisuuden välillä. Hyväksytyssä muodossaan se on asiakirja, joka kannattaa antaa. Kiitän esittelijä Klaβia hänen työstään. UEN-ryhmä tukee yhdessä hyväksyttyä direktiivitekstiä Johannes Blokland, IND/DEM-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, minäkin onnittelen lämpimästi esittelijä Klaβia saavutetun tuloksen johdosta. Vaikka pohjavesitilanteet voivat olla hyvin erilaiset ja vaikka vaikutukset eivät aina ulotu rajan yli, on hyödyllistä pyrkiä asianmukaiseen pohjavesidirektiiviin. Olemme onnistuneet saamaan läpi jopa kunnianhimoisen vaatimuksen, ettei pohjaveden laatu saa heiketä. Emme siis ole täällä mittelemässä voimiamme, vaan todella ehkäisemässä pilaantumista. Olen iloinen siitä, että direktiivissä otetaan huomioon joissakin jäsenvaltioissa jo käytössä olevat erityiset suojelutoimenpiteet. Tässä yhteydessä viittaan erityisesti Tanskaan, joka soveltaa torjunta-aineisiin tiukkoja vaatimuksia ottamalla huomioon, että pohjavettä käytetään suoraan juomavetenä. Vaikka perustamissopimuksessa määrätään jo asiasta, on hyvä, että direktiivissä nimenomaisesti vahvistetaan jäsenvaltioiden oikeus toteuttaa lisätoimia. Lopuksi totean, että mahdollisuutta kumota nykyinen nitraattidirektiivi olisi harkittava vakavasti. Tavoite raja-arvo nitraateille on jo asetettu. Myös mittausmenetelmää koskeva tehokas sääntely on otettu käyttöön. Nitraattidirektiivi on tällä hetkellä ainoastaan keino saavuttaa tämä päämäärä. Mielestäni keinojen olisi oltava toisarvoisia päämäärään nähden. Äiti voi nyt heittää kylpyveden pois turvallisin mielin, koska vauva on jo pesty. Äidillä tarkoitan tietysti vesipuitedirektiiviä, kylpyvedellä nitraattidirektiiviä ja lapsella pohjavesidirektiiviä James Hugh Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, sekä komissio, neuvosto että parlamentti ovat puhuneet paljon paremmasta sääntelystä ja päällekkäisyyden poistamisesta. Siitä huolimatta esillä on nyt uusi pohjavesidirektiivi, joka ei lujita tai korvaa, vaan täydentää voimassa olevia direktiivejä: vesipuitedirektiiviä ja nitraattidirektiiviä. Ylisääntelyn kohteeksi joutuneen maanviljelijän on, sen sijaan että hänellä olisi yksi selkeä direktiivi noudatettavanaan, pyrittävä tältä osin ottamaan huomioon neljään eri direktiiviin sisältyvät näkökohdat. Sen sijaan, että lainsäädäntöä olisi lupausten mukaisesti järkiperäistetty, vaikuttaa siltä, että lait lisääntyvät edelleen. Vakuutteluista, joiden mukaan maanviljelijöille viljelykäytäntöjen rajoittamisesta aiheutuvat

18 22 12/12/2006 tulonmenetykset voidaan korvata maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen mukaisesti, ei ole juurikaan lohtua Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisessa maassa. Siellä huomattava osa maaseudun kehittämiseen myönnettävästä rahoituksesta on peräisin maanviljelijöiltä itseltään, koska jäsenvaltio voi kohdentaa osan viljelijöille myönnettävistä tilatuista uudelleen soveltamalla niin sanottua väärin nimettyä vapaaehtoista mukauttamista Richard Seeber (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, minäkin kiitän esittelijä Klaßia hänen tekemästään merkittävästä työstä. Heti alkuun herää kysymys, kuka voi vastustaa pohjaveden suojelua. Olisi tietenkin vastattava heti, että ei kukaan, mutta kuten näemme, joukossamme on jäseniä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jotka ovat edelleen sitä mieltä, ettemme tarvitse näitä sääntöjä ja määräyksiä. Lienee kuitenkin selvää kaikille, että meidän on suojeltava elintärkeää luonnonvaraamme, joka on olemassaolomme edellytys enemmän kuin mikään muu. Ehkäpä myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on jo kulkeutunut se uutinen, ettei pohjavesi pysähdy kansallisille rajoille, minkä vuoksi tehtävämme on antaa määräyksiä, joita sovelletaan kaikkialla Euroopassa. Nyt ollaan ottamassa ensiaskelta, ja siinä jäsen Breyer on joka tapauksessa oikeassa. Meidän on jatkettava työtämme asian parissa, mutta muistakaamme, että olemme säätäneet raja-arvot torjunta-aineille ja nitraateille, ja jäsenvaltioilla on oikeus määrittää omien kansallisten olosuhteidensa perusteella raja-arvot kymmenelle muulle pilaavalle aineelle. Tiukkojen neuvottelujen tuloksena meidän onnistui ottaa käyttöön huononemista koskeva kielto. Kaikki nämä asiat ovat virstanpylväitä kulkiessamme oikeaan suuntaan, ja olisi todella väärin väittää, ettei Eurooppa tee mitään tällä alalla. Huomauttaisin, että EU:n varoja voidaan tässä yhteydessä käyttää niiden tulonmenetysten korvaamiseen, joista jotkut jäsenet ovat puhuneet. Saattamalla tarvittavat varat käyttöön Euroopan unioni toisin sanoen auttaa maanviljelijöitä, joista jotkut varmasti pitävät näiden asioiden toteuttamista hankalana. Lisäksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön vertailukelpoiset säännöt standardoitujen mittaus- ja testausmenetelmien avulla. Olemme mielestäni ottaneet merkittävän askeleen oikeaan suuntaan, mutta se on vain ensiaskel, ja meillä on vielä tehtävää. Mielestäni vaatimus "vähemmän Eurooppaa" ei sovi lainkaan tälle alalle Karin Scheele (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, minäkin onnittelen esittelijä Klaßia, sillä tämän sovittelukomitean kompromissin hyväksyminen saattaa päätökseen prosessin, jonka päämääränä on säätää tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Pohjavesi on haavoittuvin Euroopan unionin makeavesivaroista, ja se kuuluu julkisen vesihuollon tärkeimpiin lähteisiin sekä kotimaassani että monilla muilla Euroopan alueilla. Tärkeimpiin pilaaviin aineisiin kaikkialla Euroopassa sovellettavat yhdenmukaiset vaatimukset ovat keskeisen tärkeitä pohjaveden suojelemiseksi, sillä ainoastaan niiden avulla voidaan estää kilpailunvääristymät ja ympäristöperusteinen polkumyynti. Direktiivissä esitetään raja-arvot nitraateille ja torjunta-aineille kaikkialla Euroopassa, mutta jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi määrittää omat raja-arvonsa muille pilaaville aineille, esimerkiksi arsenikille, elohopealle, lyijylle ja kloorille. Nitraattia varten asetettu raja-arvo on 50 mg. Onneksi yhteisessä kannassa esitetyt maataloustoimia koskevat poikkeukset voitiin poistaa parlamentin vaatimusten ja sen kohdistaman painostuksen johdosta, sillä maatalous on edelleen ensisijainen pohjaveden pilaaja monilla Euroopan alueilla. Pohjaveden suojelun parantaminen edellyttää maa- ja metsätalouden harjoittajien käytäntöjen muuttamista monissa osissa Eurooppaa. Pohjaveden suojelua koskeva direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla estetään vaarallisten aineiden joutuminen pohjaveteen. Se, että ne ovat tulevaisuudessa velvoitettuja todella toteuttamaan nämä toimet sen sijaan, että ne vain pyrkivät siihen, on sovittelumenettelyn toinen merkittävä voitto. Vaikka jäsenvaltioiden oikeus toteuttaa tiukempia toimenpiteitä täsmennetään jo perustamissopimuksissa, olen iloinen siitä, että tämä periaate on jälleen nimenomaisesti kirjattu pohjavesidirektiiviin Anne Laperrouze (ALDE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, vesi lukeutuu planeettamme runsaimmin esiintyviin luonnonvaroihin: meret ja valtameret peittävät 70 prosenttia maan pinnasta ja tuottavat kolme neljännestä hengittämästämme hapesta. Ihminen voi käyttää kuitenkin ainoastaan yhtä prosenttia näistä vesivaroista, ja monista ihmisten toimista aiheutuu voimakas paine tähän luonnonvaraan. Pilaantumisen lähteestä riippumatta pilaantunut vesi palaa tavalla tai toisella luontoon ja on siten omiaan vahingoittamaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tämä direktiiviehdotus on edistysaskel pohjaveden suojelemiseksi ja sen pilaantumisen estämiseksi, sillä siinä, erityisesti sen 6 artiklassa, säädetään ennaltaehkäisyn periaatteen noudattamisesta. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet vaarallisten aineiden päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi määrittelemällä vyöhykkeet, joilla kyseisiä vesimuodostumia suojellaan. Maanviljelijät voivat saada korvauksia suojavyöhykkeisiin, erityisesti juomavedenottoalueisiin, sovellettavista velvoitteista johtuvien tulonmenetysten kattamiseksi. Parlamentti osallistuu myös laajemmin tuleviin päätöksiin, koska se voi vastustaa epäpuhtauksia koskevien luettelojen muuttamista. Onnittelen esittelijä Klaßia, jäsen Florenzia ja puheenjohtaja Roth-Behrendtiä heidän neuvoston ja

19 12/12/ komission kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä osoittamastaan määrätietoisuudesta. Euroopan parlamentin valtuuskunta on siten onnistunut tavoitteessaan tiukentaa jäsenvaltioihin pohjavesien suojelun yhteydessä kohdistettavia velvoitteita. Tätä taustaa vasten suosittelen, että yhteinen luonnos hyväksytään kolmannessa käsittelyssä Carl Schlyter (Verts/ALE). (SV) Arvoisa puhemies, olemme päässeet sopimukseen, ja nyt on tärkeää panna nämä asiat asianmukaisesti täytäntöön. Olisin tietenkin halunnut, että jäsenvaltiot olisi velvoitettu toteuttamaan toimenpiteitä aina kun on havaittavissa suuntaus, jossa raja-arvot ylittyvät, eikä vasta kun olemme jo vahingoittaneet pohjavettä korjaamattomasti. Tähän kompromissiin liittyy kaikesta huolimatta etuja. Olen erittäin iloinen maille siinä annetusta tilaisuudesta suojella juomavettään kieltämällä vaaralliset kemikaalit kaikkialla alueellaan. Mielestäni tämä on hyvä lisäys. Muistakaamme, että tulevaisuudessa ilmastonmuutos saattaa olla entistä vakavammin otettava pohjavettä tuhoava tekijä. On tärkeää, että toteutamme toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, koska esimerkiksi tehtaiden myrkkyvarastoihin ulottuvien tulvavesien mukana vesiväylillemme mahdollisesti kulkeutuvat ja sieltä pohjaveteen valuvat myrkyt muodostavat uuden ongelman. Tarvitsemme tuolloin pohjavesidirektiiviä, mutta meidän on ratkaistava ilmasto-ongelmat voidaksemme suojella pohjavettä tulevaisuudessa Kathy Sinnott (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, minäkin kiitän esittelijä Klaßia ja parlamentin jäseniä. Asian käsittelyn yhteydessä on jo sanottu niin paljon, että palautan mieleen joitakin pohjaveteen liittyviä perusasioita. On tärkeää muistaa, että pohjavesi poikkeaa merkittävästi pintavedestä, joka liikkuu ja uusiutuu jatkuvasti virratessaan, haihtuessaan, pudotessaan alas sateina ja virratessaan jälleen. Ainoastaan osa pohjavedestä on uusiutuvaa, ja saattaa kestää hyvin kauan, ennen kuin hetkessä tyhjäksi ammentamamme maanalainen lähde täyttyy uudelleen, sillä veden suodattuminen maankuoren kerrosten läpi on hidasta. Kaikki pohjavesilähteet eivät ole uusiutuvia. Poraamme kaivoja, jotka kuivuvat ammennettuamme ne tyhjiin. Pilaantumista tapahtuu kahdella tavalla. Kaikki pohjavesi ei ole turvallista käytettäväksi. YK:n kansainvälisellä vesivuosikymmenellä eli 1980-luvulla porattiin syviä porakaivoja osaan vedenpuutteesta kärsivää Intiaa. Vuosikymmenen loppuun mennessä ihmisillä alkoi ilmetä luurangan skleroosia. Tällä hetkellä kuusi miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta luustoskleroosista ja 66 miljoonaa vähäisemmässä määrin luonnollisesti pilaantuneesta vedestä. Etsiessämme uusia vesilähteitä on tärkeää, että pohjavesiä suojellaan pilaantumiselta, mutta on tärkeää muistaa myös, että pilaantumiselta on suojeltava kahdella eri tavalla Proinsias De Rossa (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Klaßia ja sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtajaa Roth-Behrendtiä tästä erinomaisesta mietinnöstä ja neuvoston kanssa saavutetusta yksimielisyydestä. Puhdas vesi on tietenkin elintärkeä asia, ja me eurooppalaiset olemme onnekkaita, koska meillä on ainakin suhteellisen riittävät vesivarat. Meidän on ylläpidettävä ja parannettava vesien laatua korjaamalla jo aiheutuneet vahingot. Mielestäni erityisesti Irlannissa on aiheutunut huomattavaa vahinkoa laittomien kaatopaikkojen sekä sen vuoksi, että maanviljelijät levittävät maahan suuret määrät sikaloiden lietettä. Neuvostolle tehdyistä myönnytyksistä huolimatta olen edelleen sitä mieltä, että puolustamme tässä voimakkaasti ympäristöä ja vesivaroja. Tärkeimpiin kohtiin lukeutuvat vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioilta edellytetään "suojelua huononemiselta", vaatimus, jonka mukaan nitraatteja koskevien laatunormien on oltava vesipuitedirektiivin mukaisia, sekä kuuden vuoden välein suoritettavaa uudelleentarkastelua koskeva vaatimus. Lopuksi mainittakoon, että parlamentin rooli uudessa komiteamenettelyssä on vahvistunut Puhemies. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo (Istunto keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin klo ) Puhetta ryhtyi johtamaan puhemies BORRELL FONTELLES Tervetulotoivotukset Puhemies. Toivotan Afganistanin parlamentista saapuvan valtuuskunnan, jota johtaa Afganistanin kansalliskokouksen puheenjohtaja Mohammad Yonus Qanoni, tervetulleeksi viralliselle lehterille. (Voimakkaita suosionosoituksia) Puheenjohtaja Mohammad Yonus Qanonin seurana on neljä muuta Afganistanin parlamentin jäsentä. Minulla on ilo tavata tämä valtuuskunta huomenna henkilökohtaisesti. Se on jo keskustellut eri näkemyksistä ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi ja pyydämme teitä jäämään lehterille siksi aikaa, kun Saharov-palkinto ojennetaan Milinkevitšille, ja sitä seuraavan Euroopan unionin vuosittaista ihmisoikeusraporttia koskevan tärkeän keskustelun ajaksi.

20 24 12/12/ Äänestykset Komission bulgarialaisen jäsenen nimittäminen (äänestys) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana äänestykset. (Äänestysten tulokset ja kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja) Aloitamme ehdotuksilla päätöksiksi Bulgarian ja Romanian nimeämien komission uusien jäsenten nimittämisten hyväksymisestä. Komission puolesta puhuu puheenjohtaja Barroso José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, teiltä pyydetään nyt lausuntoa Bulgarian ja Romanian nimeämien kahden komission jäsenen, Meglena Kunevan ja Leonard Orbanin, nimittämisestä. Liittymissopimuksessa määrätään nyt ensimmäistä kertaa nimenomaisesti, että Euroopan parlamenttia on kuultava nimitettäessä komission jäseniä uusista jäsenvaltioista. Olen erittäin tyytyväinen tähän parlamentille annettuun tärkeään tehtävään, sillä näin lisätään sekä parlamentin demokraattisia oikeuksia että komission vastuullisuutta. Seison tänään täällä edessänne ja pyydän teitä hyväksymään kahden uuden kollegamme nimityksen. Teen näin, koska he molemmat täyttävät mielestäni korkeimmatkin vaatimukset. Euroopan parlamentin hyväksyttyä kahden uuden komission jäsenen nimityksen neuvosto voi nimittää heidät virallisesti. Näin Kunevasta ja Orbanista tulee komission täysivaltaisia jäseniä 1. tammikuuta Komission puheenjohtajana olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, että Kuneva ja Orban ansioituneita henkilöitä molemmat liittyvät ryhmääni. Molemmat ovat tehneet uskomattoman lujasti töitä auttaakseen maitaan onnistumaan viimeisissä liittymisvalmisteluissa. Kokemuksensa ja EU-myönteisen vakaumuksensa ansiosta molempien panos komission jäsenten kollegion yhteisessä työssä on erittäin arvokas, jotta Euroopan unionia saadaan kehitettyä ja tarvittavat institutionaaliset ratkaisut tehtyä, niin että EU:sta tulee demokraattisempi, avoimempi ja tehokkaampi. Viime viikkojen aikana monilla teistä on ollut tilaisuus tutustua näihin kahteen nimettyyn komission jäseneen joko kahden kesken tai kuulemistilaisuuksissa. Kuneva ja Orban läpäisivät asiasta vastaavien valiokuntien kuulemiset. Olen vakaasti sitä mieltä, että molemmat ehdokkaat osoittivat kuulemisten aikana olevansa itsenäisiä ja riippumattomia, yleisesti päteviä, erittäin kokeneita ja todella perin pohjin sitoutuneita Euroopan unionin kehittämiseen. Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen Euroopan unionissa liittyy eurooppalaisten arvojemme ja identiteettimme perimmäiseen sisältöön ja on ennakkoedellytys Eurooppa-asioista tiedottamiselle ja monikulttuuriselle vuoropuhelulle. Orban on varmasti oikea henkilö hoitamaan tätä tehtävää. Kuluttajien oikeuksien suojelu on keskeistä jok'ikisen kansalaisen kannalta. Olen varma, että Kuneva on paras henkilö tekemään tämän. Tammikuun 1. päivä 2007 on todella historiallinen hetki. Euroopan unionin viides laajentuminen päättyy Bulgarian ja Romanian liittymiseen. Laajentuminen on lisännyt rauhaa, vaurautta ja vakautta kaikkialla Euroopassa, ja lisäksi se on rikastuttanut meitä kaikkia niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Bulgarian ja Romanian liittyessä Euroopan unioniin täyttyvät niiden lukuisten ihmisten tavoitteet ja toiveet, jotka ovat taistelleet Euroopassa niin kauan vapauden puolesta. Uudet jäsenvaltiot kiinnittyvät nyt lujasti yhteisöön ja sen eurooppalaisiin arvoihin, joihin Euroopan unionin julkinen tehtäväkin perustuu. Niiden oikea paikka on yhteisössä, ja ne saavat siitä lisää luottamusta ja uutta pontta toimiinsa, mistä hyötyy taatusti koko Euroopan unioni. (Suosionosoituksia) Hans-Gert Poettering, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, rehellisesti sanottuna yllätyin, kun minua kehotettiin käyttämään nyt puheenvuoro. Ei se mitään, elämä on täynnä yllätyksiä. Olin iloinen kuullessani, mitä sanottavaa komission puheenjohtajalla oli: kuulemiset on pidetty, ja niiden tuloksena sekä Kuneva että Orban ovat saaneet hyväksynnät asiasta vastaavilta valiokunnilta. Minulla on ilo ja kunnia vahvistaa näiden kahden komission jäsenen nimitys: Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä pyrkii tekemään hyvää yhteistyötä molempien kanssa. Tahdomme tehdä niin, ja hyväksymme heidän molempien nimittämisen. (Suosionosoituksia) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsenten kuuleminen on parlamentille tärkeä erioikeus. Olemme suhtautuneet tehtävään vakavasti, ja niin näyttää tekevän komissiokin. Tästä syystä Romanian ensimmäinen ehdokas Vosgenian ei päässyt edes kuulemisiin, joita hän ei olisi läpäissyt. Arvoisa komission puheenjohtaja, teitte oikein ottaessanne opiksi ja ryhtyessänne toimeen niin, että ehdokas saatiin vaihdettua. Euroopan unionin demokraattiset rakenteet siis toimivat, kun toimielimet vain ottavat tehtävänsä tosissaan. Kuulemiset eivät ole tosiaankaan mitään muodollisuuksia vaan todellinen testi. Parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän mielestä molemmat ehdokkaat, Kuneva ja Orban, selviytyivät niistä hyvin ja

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Εhdotus: Bryssel 21.4.2009 KOM(2009) 195 lopullinen 2009/0058 (COD) C7-0042/09 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY)

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0059(CNS) kehitysyhteistyövaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0059(CNS) kehitysyhteistyövaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 2009/0059(CNS) 4.3.2010 LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi teollistuneiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 8.10.2012 24. TÄYSISTUNTO 27. 29. marraskuuta 2012 PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS ja TYÖOHJELMA AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot