LUKUVUOSITIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015"

Transkriptio

1 Jämsän kaupungin perusopetus KUOREVEDEN ALUE Kuorevesi - Länkipohja LUKUVUOSITIEDOTE kuva Olli Puttonen Kuoreveden koulu Länkipohjan koulu Opinkuja 2 Kalliomäentie Halli Längelmäki

2 ALKUSANAT Hyvät oppilaat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit! Tämä tiedote on ensimmäinen Kuoreveden ja Länkipohjan koulujen yhteinen lukuvuositiedote. Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään sivistystoimen talousarviota vuodelle 2014 päättänyt muodostaa aluerehtorihallinnon siten, että Kuoreveden ja Länkipohjan koulujen hallinnollinen johtaminen on Kuoreveden koulun rehtorilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulun puolesta viralliset ja muutoksenhakuoikeuden sisältävät päätökset tekee Kuoreveden koulun rehtori. Suoraan opetukseen tai luokkatyöskentelyyn aluerehtorius ei tuo muutoksia, koska opettajalla on autonomia oman ryhmänsä opetuksessa. Pidemmällä aikavälillä erilaiset koulujen käytänteet kuitenkin hyvin todennäköisesti sulautuvat samanlaisiksi. Yhtenä esimerkkinä se, että uuden opiskelijahuoltolain mukainen oh-ryhmä on kouluilla yhteinen ja sen tärkein tehtävä on kehittää koulujen toimintakulttuuria kaikille työyhteisön jäsenille turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Erilaisissa käytännön asioissa Länkipohjan koulun yhdysopettajana toimii luokanopettaja Pekka Sammalisto, joka osallistuu erilaisiin Länkipohjan koulua koskevien asioiden valmisteluun yhdessä rehtorin kanssa. Kuluvan lukuvuoden alusta on voimaan astunut myös uusi opiskeluhuoltolaki. Lain tarkoituksena on luoda oppilaalle erilaisia tukimalleja oppilaan kasvua ja kehitystä uhkaavissa tilanteissa. Tuki on jaettu kahteen pääasialliseen luokkaan: oppilaan opiskeluun liittyvät oppimisvaikeudet ja oppilaan muihin elinolosuhteisiin liittyvät ja kasvua ja kehitystä haittaavat tilanteet. Oppimisvaikeuksien tuki ei enää kulje raskaasti oppilashuoltoryhmän kautta, vaan sen voivat oppilaan huoltaja ja oppilasta opettavat opettajat suunnitella yhdessä. Ainoastaan oppilaan opetussuunnitelmaa muuttava HOJKS on alistettava opetusjohtajan päätettäväksi. Muihin elinolosuhteisiin liittyvät vaikeudet eivät nekään mene enää yleiseen ja kiinteään koulukohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään, vaan tapauskohtaisesti kootaan eri opiskeluhuollon ammattilaisista ryhmä, joka lähtee miettimään yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa tarvittavia tukimuotoja. Taloudellisesti elämme edelleen tiukkoja aikoja, eivätkä tulevat vuodet lupaa valtakunnallisesti tai paikallisesti sen parempia aikoja. Rakenteelliset uudistukset jatkunevat kaupunkiorganisaatiossa edelleen kaikilla toimialoilla. Toivotan kuitenkin kaikille oppilaille, huoltajille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille hyvää syksyä ja innokasta opiskelua sekä rakentavaa yhteistyötä koulujemme välille! Tapani Vihro, rehtori P.S. Yhteydenotto rehtoriin mieluiten s-postitse. Rehtorilla ei ole omaa opetusryhmää, joten Wilman käyttö satunnaista. 2

3 KOULUJEN TYÖ-JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI Syyslukukausi to la (93 työpäivää) Syysloma (vko 42) Joululoma su ti Kevätlukukausi ke la (95 työpäivää) Hiihtoloma (vko 9) Pääsiäinen pe ma Vappu pe Helatorstai KOULURUOKALA AROMIPESÄ (ruokalista: Ruoka valmistetaan koulun omassa keittiössä. Ateriat valmistaa Fazer Food Services Blue. Ruokalista on Jämsän koulujen yhteinen. Länkipohjan koululla ruokapalvelua jatkaa Jämsän Ateria. OPPILAIDEN VAKUUTUKSET Koulutapaturmat Koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä, lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Jämsän kaupunki on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman mukaiseen toimintaan esim. leirikoulu ja retket. Jämsän kaupungin vakuutusyhtiönä toimii Pohjola. Tapaturman sattuessa Tapaturmasta on heti ilmoitettava luokanopettajalle/ luokanvalvojalle sekä koulun kansliaan. Oppilas on ohjattava julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin (kouluterveydenhoitajan, terveyskeskuksen, keskussairaalan tai hammashoitolaan puoleen tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen). Myös silloin, jos vanhemmat vievät oppilaan lääkäriin, tulee ensisijaisesti käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. 3

4 Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä ja toimittavat sen viivyttelemättä sivistystoimialan hallintopalveluihin. Tapaturmailmoitus täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa ja on äkillinen, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Jos oppilaan/opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin tällaisissa tapauksissa on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle ja noudatettava yllä olevia ohjeita. Koulutapaturman ollessa kyseessä on terveysviranomaiselle mainittava, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku tullaan osoittamaan huoltajalle. Huoltajalle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Koulutapaturman aiheuttamat välittömät kuljetuskustannukset (kuljetus taksilla ensiapuun) ja myöhemmin tarvittaessa järjestettävät koulukuljetukset kaupunki maksaa suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle. Muut koulutapaturman aiheuttamat kustannukset (mahdollinen ambulanssikuljetus, lääkärissäkäynnit matkakuluineen jne.) tulevat huoltajan ensin maksettavaksi. Tositteet näistä kustannuksista ja mahdolliset matkakorvauslaskut toimitetaan koululle tai sivistystoimialan hallintopalveluihin (Kenraalintie 12, Jämsänkoski). Vakuutusyhtiö korvaa kustannukset suoraan huoltajalle. Lisätietoja koulutapaturma-asioista Hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh Pyydämme teitä huomioimaan, että: jos oppilas koulun päätyttyä menee opetuspaikalta suoraan muualle tai poikkeaa muualle kuin kotiin, oppilas ei ole enää vakuutusten tarkoittamalla koulumatkalla. jos oppilas on luvatta kouluaikana koulualueen ulkopuolella, vakuutus ei ole voimassa. Tapaturman sattuessa on tehtävä ilmoitus mahdollisimman pian koulun kansliassa. KOULUKULJETUS JA LIIKENNETURVALLISUUS Jämsän koulukuljetusopas ( ->asukkaille ->kasvatus ja koulutus - >perusopetus ->koulukuljetus) Opas sisältää periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kaupungin kustantama koulukuljetus. Oppaassa on lisäksi koulukuljetuksiin liittyvää yleistä tietoa ja linjauksia kuljetusoikeuden myöntämisestä ja toiminnasta eri tilanteissa, sekä muistilistan muotoon rakennettu ohjeistus kouluille, oppilaiden kotiin ja kuljettajalle. 4

5 Koulukuljetusten reittisuunnittelu: kuljetussuunnittelija Seppo Koivisto puh Länkipohjan ja Seppolan suunnalta oppilaiden koulukyyti on vakiovuorojen busseissa ja Mäntän suunnasta aamuisin osalle oppilaista tilausajolinja-autolla. Kuljetusoikeutetuilla oppilailla on käytössään bussimatkan näyttökortti. Muut kuljetusoppilaat kulkevat järjestetyissä koulutakseissa, jotka tuovat ja hakevat koulun pihasta. Taksit: Jani Kotiniemi puh , myös KoHu-taksit Raimo Niininen puh Koulumatkakortti Kortit jaetaan oppilaille syksyllä lukuvuoden alussa ja kerätään kevätlukukauden lopuksi pois. Oppilaalle annettava ensimmäinen kortti on maksuton. Korttien hankintakustannusten takia samalle oppilaalle saman lukuvuoden aikana luovutettavien uusien korttien osalta oppilaalta/vanhemmilta peritään korttimaksu, mikäli kortti häviää, tai se muuten rikkoutuu huolimattomuuden tai väärän käytön seurauksesta. Jos kyseessä on kortin tekninen vika, oppilaalle annetaan uusi kortti eikä korttimaksua peritä. Mitä tehdään koulumatkakortin hukkuessa tai rikkoutuessa: Kun kortti hukkuu tai rikkoutuu siitä ilmoitetaan välittömästi koululle. Hukkuneen tai rikkoutuneen tilalle annetaan koululaiselle uusi kortti. Jos kortti on rikkoutunut, niin uudesta oppilaalle luovutettavasta kortista peritään 3,5 korttimaksu (muu kuin tekninen vika) Jos kortti on hukkunut, oppilaalle luovutetaan uusi kortti, mutta kortin hukkuminen ilmoitetaan eteenpäin vasta 2 päivän päästä, mikäli korttia ei ole löytynyt. Jos korttia ei löydy 2 viikon sisällä hukkumisesta oppilaalta peritään 3,5 korttimaksu Jos kortti löytyy kahden viikon sisällä niin kortti palautetaan koululle, jonne se jää koulun varastoon. Koululaisen tehtävät ja vastuut koulumatkakortista: Huolehtia annetusta koulumatkakortista ja pitää sitä mukana aina koulumatkoilla Esitettävä kortti pyydettäessä matkustamisen yhteydessä Ilmoittaa heti kortin hukkumisesta/rikkoutumisesta opettajalle/koulusihteerille Turvavyön käyttöpakko koulukyydeissä Pääsääntönä on, että kuljetettavan (koululaisen) on käytettävä turvavyötä ja auton ajaja (kuljettaja) vastaa, että näin myös toimitaan. Lain mukaan alle 15-vuotiaan turvavyön käytöstä vastaa auton kuljettaja tai holhooja/huoltaja. Jos kuljetettava kieltäytyy käyttämästä turvavyötä kokonaan tai irrottaa turvavyön kuljetuksen aikana, niin vaihtoehtoja on varsin vähän. Kuljettaja vastaa kuljetuksen turvallisuudesta ja voi näin pahimmassa tapauksessa kieltäytyä kuljettamasta ko. 5

6 oppilasta. Taksinkuljettajat eivät voi koko aikaa valvoa turvavöiden käyttöä matkan aikana, mutta jos sellaiseen törmäävät niin asiasta oppilaita huomauttavat. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös koulukuljetuksia, joten autoilija voi halutessaan tiedottaa koululle oppilaan käytösrikkomuksesta kuljetuksessa ja koulu voi ojentaa oppilasta omien valtuuksiensa puitteissa. KOULUSTA POISSAOLOT Sairauden vuoksi Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko puhelimitse ( ) tai sähköpostilla oppilaan opettajalle. Huoltajan tulee kuitata oppilaan sairauspoissaolo joko Wilmaan tai oppilaan poissaolovihkoon. Muusta syystä, jolloin on tehtävä anomus koulusta poissaoloon Muun syyn kuin sairauden vuoksi määräaikaiseen koulusta poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan pyytää huoltaja kirjallisena, joko vapaamuotoisesti tai käyttäen koulun kaavaketta. Luvan poissaoloon antaa luokanopettaja/luokanvalvoja viiteen (5) koulupäivään asti ja sitä pidemmät luvat (enintään vuodeksi) antaa rehtori. KOULUAJAN ASIALLINEN PUKEUTUMINEN Pyydämme huomioimaan oppilaan asiallisen pukeutumisen, sekä säätilan mukaisen sisä- ja ulkovaatetuksen ja liikunnan oppitunneilla liikuntavarusteet. Liikuntaan soveltuvan vaatetuksen puuttuminen liikuntatunnilla tulkitaan samoin kuin muilla tunneilla opiskeluvälineiden puuttuminen. Farkut eivät sovellu sen paremmin sisä- kuin ulkoliikuntaankaan. TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetus on varsinaisten oppituntien ulkopuolella ja niiden lisäksi annettavaa opetusta, siis annetaan joko ennen koulupäivän alkua tai sen päätteeksi. Koulukuljetuksessa olevalle oppilaalle tukiopetusta pyritään järjestämään myös koulupäivän aikana, mikäli se koulumatkan vuoksi ei muutoin järjesty. Tukiopetusta voi pyytää oppilas/huoltaja tai opettaja voi ehdottaa sitä oppilaan tarpeen havaittuaan. Tukiopetusta ei ole tarkoitettu paikkaamaan esimerkiksi oppilaan lomamatkan johdosta tullutta poissaoloa, vaan näissä tapauksissa oppilaan velvollisuus on huolehtia omasta opiskelustaan koululta saamiensa ohjeiden mukaisesti. 6

7 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja jotka tarvitsevat muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisessa. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas on sovituilla tunneilla erityisopettajan luona tai erityisopettaja on luokassa mukana. Koulullamme on oma erityisopettaja. Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma tai opetussuunnitelmaa voidaan yksilöllistää. Erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Erityisopetuksen tarpeen voi ilmaista oppilas, hänen huoltajansa tai opettaja. Erityisopettaja Marjo-Riitta Laaksonen, puh Koulussa toimii myös koulunkäyntiavustaja. kun ilmenee huolia koulunkäyntiin, kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Sosiaaliohjaaja osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. KOULUTERVEYDENHUOLTO ) Kouluterveydenhoitaja Satu Kannisto tekee terveystarkastuksia kaikilla luokilla ja hän ottaa oppilaita vastaan Kuoreveden koululla maanantaisin ja tiistaisin 8-13 ja torstaisin klo Avovastaanotto ma ja ti klo , to klo Länkipohjan koululla parillisen viikon keskiviikko klo klo Muina aikoina terveydenhoitajan tavoittaa puhelimesta Koululääkäri tekee lääkärintarkastuksen 5. ja 9. luokkien oppilaille. Ajanvaraus toimii Satu Kanniston kautta. Kouluterveydenhuoltoa koskevia tarkentavia tiedotteita jaetaan myöhemmin aina tarvittaessa. Koululaisten terveyskeskuskäynnit ovat ilmaisia kaikille alle 18-vuotiaille. Todistukset ja lausunnot kuitenkin ovat maksullisia nuorisotodistusta lukuun ottamatta. Hammashoitola Keskitetty ajanvaraus puh : ma-ke, pe klo 8:00-15:00, to klo 10:30-17:30. Viikonloppuisin ja arkipyhinä särkypäivystys Tampereella Acutassa, Teiskontie 35, neuvonta ja ajanvaraus klo 7-21 puh. (03) (yhteydenotot mielellään klo 8-10) Hammashuollossa hoitopalveluja on kehitetty ja siirrytty yksilöllisiin hoitoväleihin. 7

8 Kutsut lähetetään kotiin. Tarkastuksista huolehtivat yhä useammin suuhygienistit. Hammashoitoloissa on pyritty tehostamaan koululaisten suun itsehoitoa. Esimerkiksi plakkivärjäyksien avulla oppilaat saavat tietoonsa tarkemmin omassa suussa olevat puhdistuksen ongelmakohdat. 15 vuotta täyttäneiltä peruuttamaton poisjäänti maksaa 36,20. KOULUN SOSIAALIOHJAAJA Koulun sosiaaliohjaajan Sanna Kytöojan työpiste on Kankarisveden koululla, Opinpussi 8, Jämsänkoski, puh , sposti: Kuoreveden koululla vastaanoton avotunnit joka toinen (pariton vko) perjantai klo , Länkipohjan koululla ajanvaraus puhelimitse. Sosiaaliohjaaja auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin silloin kun ilmenee huolia koulunkäyntiin, kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja puhelimitse tai sähköpostilla myös vastaanottoaikojen ulkopuolella. Sosiaaliohjaaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmän toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. KOULUPSYKOLOGI 8 Koulupsykologi Virva Jukaraisen toimipaikka sijaitsee Kankarisveden koulussa. Koulupsykologin puhelinaika tiistaisin klo 9-10 puh , muuna aikana jätä soittopyyntö vastaajaan. Yhteyden psykologiin saa myös opettajan tai luokanvalvojan kautta Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen. Työnkuvaan kuuluvat mm. oppilashuoltoryhmissä toimiminen, oppimisvaikeuksien selvittäminen, erityisopetuksen ja tukitoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioiminen ja suunnittelu sekä muu opetuksen suunnitteluun osallistuminen. Työskentely oppilaiden kanssa sisältää yhteistyötä vanhempien, koulun henkilökunnan sekä tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. PERHENEUVOLA Perheneuvola palvelee Jämsän ja Kuhmoisten kuntien alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Lisäksi perheneuvola antaa työnohjausta, konsultaatiota ja koulutusta lasten kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa alueen lastenpsykiatrisesta avohoidosta. Etsimme ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä asiakkaan tai perheen kanssa. Tarvittavista tutkimuksista ja hoidoista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä. Yhteydenpito muihin

9 viranomaisiin tapahtuu vain asiakkaan luvalla. Perheneuvolan henkilökuntaan kuuluu kolme psykologia, sosiaalityöntekijä ja kanslisti. Ota yhteyttä kun haluat keskustella kasvatus- tai perheasioista, olet huolissasi lapsesi kehityksestä tai käyttäytymisestä, lapsellasi ei suju päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa, perheessäsi on jatkuvia ristiriitoja tai olet kohdannut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita. Tavoitat meidät parhaiten keskiviikkoisin klo 9-11 numerosta NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA Sairaalantie 11, Jämsä. Avoinna: ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14, toimisto avoinna ti ja to klo 8-16, puh Ajanvaraukset puhelimitse. Terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähete tarvitaan. Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee vuotiaita ja heidän perheitään kriisitilanteissa sekä erilaisissa psyykkisissä vaikeuksissa, jotka ilmenevät esimerkiksi: koti-, koulu- ja ihmissuhdevaikeuksina, keskittymisvaikeuksina, masentuneisuutena, ahdistuneisuutena, jännittyneisyytenä, pelkoina, syömishäiriöinä, unettomuutena. Poliklinikan toiminta sisältää yksilö- ja perhetutkimuksia, joiden perusteella valitaan sopiva hoitomuoto. Lisäksi annetaan neuvontaa, koulutusta ja konsultaatiota. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Palvelut ovat maksuttomia. OPPILASKUNTA Kuoreveden koulu: Ohjaavana opettajana toimii Pauli Tahkola. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat, mutta vaaleilla valittavaan hallitukseen jäsenet tulevat luokilta. Oppilaskunnan tehtävänä on oppilaiden aseman edistäminen, oppilaiden ohjaaminen keskinäiseen yhteistyöhön, tarvittaessa lausuntojen antaminen mm. järjestyssäännöistä, opetussuunnitelmasta ym. sekä yhteisten tapahtumien suunnittelu yhdessä Tukioppilaiden kanssa. Länkipohjan koulu: Ohjaavana opettajana on Hilkka Karppanen. Tänä lukuvuonna Vihreä Lippu toimikunta ja oppilaskunta yhdistettiin yhdeksi toimikunnaksi. Isommat valitsivat edustajansa äänestämällä ja pienimmistä opettajat nimesivät toimikunnan edustajat, joka sai nimekseen: Vihreä kunta. Oppilaskunnan tehtävänä on erilaisten lausuntojen antaminen, mm järjestyssäännöistä ja opetussuunnitelmasta. Perinteisesti oppilaskunta on järjestänyt koululla tapahtumia ja huolehtinut ohjelman niihin. Myös erilaisista kalustohankinnoista ja pihavälineistön suunnittelusta oppilaskunta on tehnyt kannanottoja. Oppilaskunta osallistuu omalta osaltaan koulun teemapäivien ohjelman suunnitteluun. 9

10 KUMMIOPPILAS- JA TUKIOPPILASTOIMINTA Kummioppilaat: Kuoreveden koulu Koulun 5.lk toimii 1. luokan oppilaiden kummeina. Valinnat tapahtuvat opettajan johdolla neljännellä luokalla, samoin tehtäviin opastus. Kummioppilaat ovat mukana, kun koulutulokkaat tulevat keväällä tutustumaan kouluunsa. Oppilailla on yhteisiä oppitunteja tai tuokioita, jolloin leikitään ja askarrellaan luokanopettajien johdolla. Myös välituntisin puuhataan yhdessä. Nykyisin oppilaat toimivat myös kuudennella luokalla samojen oppilaiden kummeina. Länkipohjan koulu: Viidesluokkalaiset ovat esikoululaisten kummioppilaina ja kuudesluokkalaiset ykkösluokkalaisten kummeina. Kummipesti on kahden vuoden mittainen, eli viidesluokkalaiset jatkavat samojen oppilaiden kummeina myös kuudennellakin. Kummioppilaat järjestävät lähinnä erilaisia satu ja askartelutunteja pienemmille. Myös välitunnilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä retkillä kummit huolehtivat omista kummilapsistaan. Kummit järjestävät myös erilaisia liikuntatapahtumia, jotka toteutetaan liikuntapajoina. Tukioppilaat: Tehtävään halukkaista vapaaehtoisista oppilaista koulutetaan kahdeksannen luokan aikana tukioppilaita. Toimintaan kouluttaa MLL (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Kahdeksasluokkalaiset toimivat yhdessä yhdeksäsluokkalaisten kanssa koulun yleisen ilmapiirin ja viihtyvyyden parantamiseksi ja toimivat yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Tukioppilaat pitävät aamunavauksia, järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, huolehtivat uusista seitsemäsluokkalaisista (erityisesti muista kouluista tulleista), pitävät näille oppitunteja kiusaamisen ehkäisystä ja päihteistä. Tukioppilaat ovat mukana Selvä elämä ohjelmassa. Koulutus valmentaa Tukioppilaita antamaan päihdevalistusta luokkalaisille alueen kouluissa. Lukuvuonna tukioppilaita ohjaa Kirsi Mäkijouppila. Länkipohjan koulu: Tukioppilastoimintaa ei ole Länkipohjan koulussa, koska alueen yläkoululaiset käyvät koulunsa Kuoreveden koululla ja pääsevät siellä osalliseksi tukioppilastoiminnasta niin halutessaan. 10

11 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA NIIDEN NOUDATTAMINEN Järjestyssäännöillä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi niillä annetaan määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella. Järjestyssäännöillä edistetään oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulu- tai oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kuoreveden koulussa emme salli minkäänlaista väkivaltaa, uhkailua, syrjintää tai pakottamista. Järjestyssäännöt päivitetään syksyllä OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN SEURANNASTA: Perusopetuslain mukaan (35 ) Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulun järjestyssäännöillä on osoitettu yhteiset pelisäännöt ja niistä poikkeaminen johtaa tilanteen mukaisiin seuraamuksiin. Järjestyssäännöt tullaan päivittämään tämän syksyn aikana vastaamaan voimaan tullutta peruskoululain 29 :ää. Seuraavissa alla luetelluissa asioissa toimimme opettajakunnan päätöksellä alla mainitulla tavalla isompien oppilaiden osalta. Pienten oppilaiden kohdalla oma opettaja soveltaa sopimuksia oppilaiden ikäkauden huomioivalla tavalla. Kolmesta huomautuksen aiheuttaneesta lievemmästä järjestyssäännön rikkomuksesta (luvaton sisälläolo, tehtävät tekemättä, välineet hukassa, oppitunnilta myöhästyminen jne) seuraa oppilaan ja opettajan/ rehtorin välinen kasvatuskeskustelu. Kotiin myös tiedotetaan tästä keskustelusta joko heti puhelimitse tai saman päivän aikana jollakin muulla tavalla. Mikäli oppilas saa tämänkin jälkeen kolme uutta huomautusta järjestyssääntörikkomuksista, pidetään koulun, oppilaan huoltajan/huoltajien kanssa neuvottelu, jossa tavoitteena ovat yhteiset sopimukset oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi. Muista yksittäisistä ja vakavammista rikkomuksissa pidetään välittömästi kasvatuskeskustelu, jossa keskustellaan myös huoltajan kanssa. Mikäli rike toistuu, määrätään oppilaalle jälki-istuntoa. Oppilas voidaan määrätä ilkivaltatapauksissa myös ohjattuun jälkiensä siivoamiseen tai niiden korvaamiseen rahallisesti. Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään heti koulupäivän päätyttyä koululle (mahdollisuuksien mukaan) tekemään laiminlyödyt kotitehtävänsä. Kuljetusoppilaiden osalta toimitaan soveltaen, esim. antaen kotitehtäväksi tai määrätään tekemään niitä välitunneilla, jos kotikuljetusta ei pysty järjestämään. Asiasta lähetetään tieto kotiin. 11

12 Kotiin lähetettävät ilmoitukset: - oppitunnilta poistaminen oppitunnin häirinnän vuoksi - laiminlyötyjen kotitehtävien tekemään jättäminen - yllä mainitut huomautukset - jälki-istuntomääräys Toiminta tupakoinnin suhteen Koulussamme on voimassa oppilaiden tupakointitapausten hoitamisessa seuraava menettely (sivistyslautakunnan päätös ): Kun oppilas tavataan ensimmäisen kerran tupakoimasta, hänelle annetaan siitä kaksi (2) tuntia jälki-istuntoa ja suullinen varoitus seuraamuksista, jos hänet toistamiseen tavataan tupakoimasta. Tämä varoitus on myös kirjallisena oppilaalle annettavassa jälki-istuntokaavakkeessa, jonka huoltaja saa allekirjoitettavakseen. Varoitus on seuraava: Jos oppilas toistamiseen tavataan tupakoimasta, niin seuraamukset uuden jälki-istunnon lisäksi ovat seuraavat: 15 vuotta täyttäneestä ja sitä vanhemmasta oppilaasta tehdään ilmoitus poliisille mahdollista sakkorangaistusta varten. Lisäksi koulu tekee lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimeen. Alle 15-vuotiaista koulu tekee lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimeen. Jälki-istuntojen suorittaminen Jälki-istuntomääräykseen on merkitty istuntopäivä ja oppilaan tulee istua se sinä päivänä. Mikäli oppilaalla on huoltajan mielestä jokin ylivoimainen este istunnon suorittamiseksi määrättynä päivänä, tulee huoltajan tehdä sen siirtämisestä kirjallinen pyyntö istunnon määränneelle opettajalle, joka harkitsee onko este hyväksyttävä ja määrää uuden ajankohdan. Oppilaan sairaana olo on este, josta ei tarvitse neuvotella, mutta siitäkin on huoltajan soittamalla ilmoitettava koululle. Mikäli mitään koulun ja huoltajan kanssa yhteisesti todettua hyväksyttyä estettä ei oppilaalla ole ollut istunnon suorittamiseen, mutta oppilas ei ole ollut istunnossa läsnä, annetaan seuraamuksena 1 tunti lisää jälki-istuntoa. Oppilaan saama jälki-istuntomääräys on palautettava jälki-istunnon antajalle seuraavana koulupäivänä. Kun palautus tapahtuu heti, lappu ei huku ja huoltaja saa tiedon annetusta istunnosta heti. Istuntoa ei päästetä suorittamaan ennen kuin määräys on palautettu ja siitä löytyy huoltajan allekirjoitus. 12

13 OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaille jaetaan välitodistus jouluna ja lukuvuositodistus keväällä, perusopetuksen päättötodistus jaetaan 9.luokan keväällä. Arviointi on sanallinen luokilla ja numeroin luokilla Todistusnumero koostuu tuntityöskentelystä, kotitehtävien hoidosta, kokeista ja muista kirjallisista näytöistä sekä oppilaan asenteesta ko. oppiaineen opiskeluun. Sanallisessa todistuksessa vuosiluokilla 1-2 oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan osaamista kuvataan arviointilauseilla. Todistuksessa on maininta myös muista oppiaineista, joihin oppilas on osallistunut. Oppilaan käyttäytymistä ja työskentelytaitoja arvioidaan erillisellä liitteellä lukuvuositodistuksen yhteydessä. Vuosiluokalla 3 kuvataan oppilaan osaamista seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto, A1-kieli (englanti) sekä uskonto / elämänkatsomustieto. Käyttäytyminen ja työskentelytaidot arvioidaan erillisellä liitteellä lukuvuositodistuksen yhteydessä. Todistuksessa on maininta myös muista oppiaineista, joihin oppilas on osallistunut. Vuosiluokilla 4-9 oppilaille annetaan oman opinto-ohjelmansa mukainen numeroarviointi. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä arvosanalla. Oppilaan työskentelyn arviointi(ent. huolellisuus) on osa kunkin oppiaineen arviointia. Oppilaan opinto-ohjelmalla tarkoitetaan luetteloa niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita oppilas on opiskellut lukuvuoden aikana. Perusopetuksessa arvioidaan ympäristöja luonnontieto -aineryhmää lukuun ottamatta kaikki oppiaineet erillisellä sanallisella tai numeroarvosanalla niillä luokka-asteilla, joilla oppiaineita opetetaan. Vuosiluokilla 1 4 ympäristö- ja luonnontieto arvioidaan yhdellä arvosanalla; vuosiluokilla 5 6 arvioidaan biologia ja maantieto yhdellä arvosanalla sekä fysiikka ja kemia myös yhdellä arvosanalla. Vuosiluokilla 7 9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erillisellä arvosanalla. Erityisopetuksessa lukuvuositodistus vuosiluokilla 1-9 on samanlainen kuin yleisopetuksen vastaavalla luokkatasolla. Arvioinnin pohjana on HOJKS suunnitelman oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Tiedote 1.-3.luokkien oppilaiden huoltajille, Kuoreveden koululle ei syntynyt iltapäiväkerhoa. Lapsille on kuitenkin tarjolla seurakunnan järjestämä kerho. Kerhopaikkaa voi halutessaan tiedustella lastenohjaaja Raija Pihlakarilta, puh

14 KUOREVEDEN KOULU, Opinkuja 2, Halli Rehtori Tapani Vihro Vararehtori Kristiina Hurtta Kanslia: koulusihteeri Jaana Huovinen (koululla ma ja ke) Opettajainhuone Opinto-ohjaaja Riitta Salonen Koulunkäyntiavustaja Kirsi Salonen Erityisopettaja Marjo-Riitta Laaksonen Kouluterveydenhoitaja Satu Kannisto Keittiö Siivous/ ISS tai Kiinteistönhoitaja Matti Eeli kiinteistönhoidon päivystys työajan ulkopuolella Opettajat Luokanopettajat: 1.lk Kristiina Hurtta, 2.lk Minna Tuusa, 3.lk Kirsi Mäkijouppila, 4.lk Sirpa Pajula 5.lk Eija-Liisa Aholainen, 6.lk Pasi Kaartinen, Luokanvalvojat: 7A Leena Puurunen, 7B Riitta Salonen, 8.lk Teemu Linjama 9.lk Suvi Jänisniemi, EN 3.-5.lk MU 3.lk, 6.lk, 7.lk ja 9.lk LIT 7.-9.lk TS 5.-6.lk ja 7.lk LI 2.lk ja 3.lk, KU 7.lk AI 7.-9.lk KO 7.-9.lk ja OPO FK 5.-9.lk, KE 7.-9.lk ja ATK 7.-9.lk EN ja RU 7.-9.lk Muut aineenopettajat: Kaikkonen Katriina, MA 7.lk, TT, BG ja GEO lk Tahkola Pauli, HI 7.-9.lk, UE 7.-9.lk ja LI 7.-9.lk Rantanen Kalle, MA 6.lk, 8.-9.lk, TN 5.-9.lk, KÄS 3.lk ja 4.lk Sähköposti: Lisää koulun asioita: 14

15 LÄNKIPOHJAN KOULU, Kalliomäentie 9, Längelmäki Rehtori Tapani Vihro (Kuoreveden koulu) Koulusihteeri Jaana Huovinen Kuoreveden koulu ma,ke, Jokivarren koulu ti,to, Kaipolan koulu pe Yhteysopettaja Pekka Sammalisto Esikoulu Opettajanhuone Kouluterveydenhoitaja Satu Kannisto Erityisopettaja Marjo-Riitta Laaksonen Keittiö / siivous Kiinteistöhoitaja Simo Syrjälä Opettajat eskarit Hilkka Karppanen lk Leena Rintelä 3.-4.lk Heli Aaltonen 5.-6.lk Pekka Sammalisto, yhteysopettaja Koulukäyntiavustaja Raili Häkkinen Sähköposti: Lisää koulun asioita: 15

LUKUVUOSITIEDOTE

LUKUVUOSITIEDOTE Jämsän kaupungin perusopetus KUOREVEDEN ALUE Kuorevesi - Länkipohja LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017 Kuoreveden koulu Länkipohjan koulu Opinkuja 2 Kalliomäentie 9 35600 Halli 35400 Längelmäki https://peda.net/jamsa/perusopetus/kuorevesi

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Nopolan koulun koulukuljetusopas

Nopolan koulun koulukuljetusopas Nopolan koulun koulukuljetusopas 2017-2018 Kyyjärvellä lukuvuonna 2017 2018 kuljetusoppilaita esikoulusta peruskoulun päättäviin on yhteensä noin 63. Tämä opas on laadittu sen vuoksi, että jokaisella oppilaalla

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA 2017-2018 Käsittely Koulun työyhteisö Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet ja tavoitteet. Lukuvuoden painopistealueet. Opetuksen jaksottaminen Noudatettavat

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2017 2018 Järjestyssääntöjen tarkoitus on 1) turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti 2) taata kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö 3) opettaa vastuullisuuteen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2017-18 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1260 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut noin

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen SITOUTUMINEN Kirjaaminen opetussuunnitelmaan Onko koulunne opetussuunnitelmassa kuvattu, miten oppilaiden ja huoltajien osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan? Oppilaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

PIRKKIÖN KOULU.

PIRKKIÖN KOULU. PIRKKIÖN KOULU http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm Lukuvuosi 2015-2016 Koulun yhteystiedot Henkilökunta PIRKKIÖN KOULU Aittamäentie 25 95470 TORNIO puh. 050-5971791, 050-5693805 http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Päivitetty 3.10.2016 KOULUN HENKILÖKUNTA 1-2lk:n luokanopettaja, rehtori Johanna Rinteelä 044-4224601 3-4lk:n luokanopettaja Johanna Lassila (31.12.2016 saakka) ja Kati

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Oppilaiden lukumäärä Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulun oppilaat 2015-2016 40 35 30 25 20 15 10 eskari 23 pienryhmä 6 1lk 12 2lk 16 3lk 15 4lk 13 5lk 17 6lk 23 7lk 31 8lk 33 9lk 40 5 0 Luokat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot