7/2009. Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7/2009. Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä"

Transkriptio

1 7/2009 Esimies Pasi Parviainen: Päällikön tehtävänä on pitää henkilöstö tyytyväisenä

2 sisältö 14 Työsuojeluvaltuutettu Pasi Jaako tarkistaa ensisammutuskalustoa. 10 Esimiesten on kuunneltava ja alaisten on kerrottava, jotta t yöpaikan solmukohdat voidaan avata. Näin toimitaan Vahasella. Pääkirjoitus... 5 Kunnon työtä jokaiselle Uutisia... 6 Kolumni... 8 Jukka Vuori: Työuran uurtajat kunniaan Puheenjohtajan palsta... 9 Työssä jaksava on luova Edunvalvontaa Teemana hyvä työ Kynnys lähestyä esimiehiä on oltava matala Työsuojeluvaltuutettu huolehtii hyvinvoinnista työpaikalla Työaikapankki syntyi yhteistyöllä Rakennusalan koulutetut tarvitsevat työehtosopimuksen turvaa Valtakunnansovittelija uskoo sovittelujärjestelmään Osaaminen Kunnon työstä keskeinen työnteon muoto Kohti eurooppalaista korkeakoululuokittelua Yhteiskunnasta Näin suitsitaan ilmastonmuutos Insinöörijärjestöillä on oma ilmasto-ohjelma Totta ja tutkittua Työelämän muutos haastaa hyvinvoinnin Big Mac -indeksi kertoo palkansaajien ostovoimasta Maailmalta Dublinin säätiö tarjoaa tietoa ja tilastoja EWC on yrityksensä näköinen Oikeutta Ylitöistä voidaan maksaa erillisellä kiinteällä korvauksella EYT:n ennakkoratkaisu Fujitsu Siemensin jutussa Opiskelijasivut Uutisia Jäsenetuja Mennen tullen Järjestöasiaa Kannen kuva: Tuulikki Holopainen 2

3 numero 7/2009 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet UIL rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Jyväskylän Energiassa on käytössä työaikapankki. Päätoimittaja/Toimituspäällikkö Ilona Mäenpää Toimittaja Kirsi Tamminen Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät ja Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh opiskelijat Painopaikka Acta Print Oy Verkkolehti: 38 Uuden Insinööriliiton jäsentietopalvelun väki auttaa jäseniä monissa pulmissa puhelimitse, sähköpostilla ja internetissä. Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta Ilmoitukset ja tilaukset Kirsi Tamminen ISSN UUSI INSINÖÖRI 3

4 Muista miten muistat......kunhan muistat, että jäsenkortilla saat Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen. ALENNUS 2,2 snt/l Korotettu alennus on voimassa kaikilla yli 300 Teboil-huoltamolla ja automaattiasemalla. Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta. UUTTA! Nyt saat alennuksen myös automaatista maksaessasi maksukortilla, jossa on K-Plussa-ominaisuus. Tällöin ei kerry Plussa-pisteitä.

5 pääkirjoitus Kunnon työtä jokaiselle Lokakuu 2009 Ilona Mäenpää Onko onnellisuus elämän päämäärä? Niin kauan kuin yksilö pyrkii hyvyyteen, hyvät teot seuraavat automaattisesti tästä kamppailusta tehden yksilöstä hyveellisen ja siten onnellisen, fi losofoi Aristoteles jo aikoinaan. Talous on vain väline, jolla hyvää elämää voi toteuttaa. Rahan hankkimisella on rajansa. Yksilön tulee käyttäytyä jatkuvasti hyveellisesti ja kehittää hyveitä, sen sijaan että hän tekisi vain yksittäisiä hyviä tekoja. Myös yli kaksi tuhatta vuotta myöhemmin tehdyt onnellisuustutkimukset kyseenalaistavat väitteen siitä, että taloudellinen kasvu itsearvoisesti lisäisi ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta. Onnellisen elämän tärkeimpinä tekijöinä pidetään perhesuhteita, terveydentilaa, työtä, luottamusta, vapautta ja aatteellisia arvoja. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat keskimäärin onnellisia, mutta harva pitää itseään hyvätuloisena. Palkansaajien keskeisiä huolia ovat lomautukset, irtisanomiset ja työttömyyden kasvu. Moni kokee oikeutetusti voimattomuutta ja turhautuu, kun hyvä työkään ei turvaa työpaikkaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kansallisessa arvo- ja asennetutkimuksessa 2009 laajaa tukea saa näkemys, että työntekijöiden nykyistä laajempi osallistuminen yritysten päätöksentekoon hyödyttäisi yhteiskuntaa. EVAn tekemien vuoteen 2020 yltävien tulevaisuuden skenaarioiden mukaan ihmisten arvot ja asenteet muuttuvat niin, että yksilöiden ja yhteisön hyvinvointi on taloudellista tulosta tärkeämpää. Kestävän kehityksen ja vapaa-ajan arvostus vahvistuvat, yritysten yhteiskuntavastuu korostuu maailmanlaajuisesti ja työmarkkinoista tulee työntekijöiden markkinat. Työnantajat joutuvat houkuttelemaan väkeä ja yritysten arvomaailman merkitys korostuu kilpailtaessa työvoimasta. Kansainvälinen ammattiyhdistysliike nosti Kunnon työ -teemapäivänä lokakuussa esiin todellisen työn merkityksen lisäarvon tuottamisessa. Ihmisten on voitava luottaa työsuhteiden turvallisuuteen ja siihen, että palkalla myös pystyy elämään. Varmuus työstä ei ole neuvottelukysymys. Työ mahdollistaa hyvän elämän, jossa perustarpeet tyydyttyvät. UUSI INSINÖÖRI 5

6 uutisia Laittomia ylitöitä on edelleen paljon Työsuojelupiirit tarkastivat viime vuonna työaikakirjanpidon työpaikalla. Ylitöiden valvonnassa tarvittava työaikakirjanpito puuttui kokonaan viidellä prosentilla tarkastetuista työpaikoista ja oli puutteellinen joka kymmenennellä. Noin puolessa työpaikoista, joiden työaikakirjanpito voitiin tarkastaa, teetettiin ylitöitä. Ylitöissä ei ilmennyt merkittäviä muutoksia edellisvuosiin. Valvonnalla ei ole vielä pystytty kokonaan estämään laittomien ylitöiden teettämistä. Työntekijän kohtuuttomat ylityömäärät aiheuttavat lepoaikojen puuttuessa sekä fyysistä että henkistä kuormittumista. Työaikojen valvonta on jatkossakin työsuojeluvalvonnan painopistealueena. Työaikalaki määrää työnantajan pitämään työaikakirjanpitoa työntekijän tekemistä työtunneista. Laki sallii vuositasolla työntekijälle 250 tuntia ylitöitä. Lisäksi voidaan paikallisesti sopimalla teettää 80 ylityötuntia lisää. Työnantajan on seurattava ylitöiden kertymistä ja puututtava tilanteeseen välittömästi, mikäli lain sallimat raja-arvot ovat ylittymässä. Tietoliikennealalla alkoi sopimukseton tila Tietoalojen työehtosopimusneuvotteluissa osapuolten näkemykset ovat edelleen erittäin kaukana toisistaan niin raha- kuin tekstikysymyksissä. Koska nykyinen työehtosopimus päättyi syyskuun lopussa, alalla alkoi sopimukseton tila. Neuvottelut jatkuvat vasta 21. lokakuuta. Sopimuksettoman tilan aikana noudatetaan päättyneen työehtosopimuksen työehtoja, kunnes uusi tes on hyväksytty. YTN seuraa tarkasti tietoalojen sopimusneuvotteluja ja kehottaa työntekijäosapuolta pysymään tiukkana neuvottelujen edetessä. Alan vastuullinen asiamies Matti Koskinen toteaa, että Tietotekniikan palvelualoilla on muuta teknologiateollisuutta paremmat edellytykset ostovoiman turvaavaan palkkaratkaisuun. YTN on selvästi ilmaissut tahtonsa ja valmiutensa neuvottelupöydän ääreen, mutta ei ole tavoitteelleen vielä vihreää valoa nykyisiltä neuvotteluosapuolilta saanut. Koskinen arvioi molemmilla tahoilla olevan omat ennakkoluulonsa asian suhteen, mutta toivoo osapuolten näkevän YTN:n neuvotteluihin osallistumisen suuren hyödyn hyvinkin pikaisesti. Uusi sopimus huolto- ja kunnossapidon ylemmille toimihenkilöille Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto ovat sopineet uudesta työehtosopimuksesta, joka koskee huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempiä toimihenkilöitä. Sopimus on räätälöity erityisesti teollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta Maintpartneria varten. Yritys irtautui Fortumista itsenäiseksi yhtiöksi marraskuussa Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa. Uusi työehtosopimus koskee noin 50 Suomessa työskentelevää ylempää toimihenkilöä. YTN korostaa, ettei se ole varsinaisesti tavoittelemassa uutta sopimusalaa, vaan pitää uutta työehtosopimusta yrityskohtaisesti räätälöitynä ratkaisuna. Yt-lakien valvonta uudelle yhteistoiminta-asiamiehelle Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen suunnitellaan uutta yhteistoiminta-asiamiehen virkaa. Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Hänen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamiseksi. Asiamiehellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Lakiehdotus on valmisteltu kolmikantaisesti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa. Vacon lomauttaa 160 toimihenkilöä Taajuusmuuttajia valmistava Vacon lomauttaa Suomessa 160 ylempää toimihenkilöä määräajaksi. Vaconin mukaan toimihenkilöiden lomautusaika on tänä vuonna seitsemän päivää ja ensi vuonna enintään 30 työpäivää. Neuvotteluissa sovittiin lisäksi vapaaehtoisista vapaista ja lomarahojen vaihdosta vapaiksi. Kulujen vähennystavoite vastaa 30 henkilötyövuotta tänä ja ensi vuonna. Vacon työllistää Suomessa yhteensä yli 660 henkilöä Vaasassa, Tampereella ja Vantaalla. Metso irtisanoo lähes sata Konepajayhtiö Metso antaa potkut lähes 100 työntekijälle. Irtisanomiset kohdistuvat voimakkaimmin Automaatioliiketoimintayksikköön Helsingin, Tampereen ja Kajaanin toimipisteissä. Lisäksi yhtiö lomauttaa työntekijöitään. Irtisanomisten määrä pieneni alkuperäisestä, sillä Metso arvioi yt-neuvottelujen alkaessa, että supistustarve olisi jopa 160 henkilöä. Syynä irtisanomisiin on Metson mukaan metsäteollisuuden pysyvä rakennemuutos. Yli sai tukea IAET-kassasta elokuussa IAET-kassan uusimpien tilastojen mukaan tuensaajien määrä oli elokuussa Luku oli 49 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Tämän vuoden elokuussa tuensaajista kokonaan työttömänä oli 64 prosenttia, kokonaan lomautettuina oli 27 prosenttia ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki 9 prosenttia. IAET-kassan tiedoista käy ilmi, että elokuussa Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsenistä, jotka ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan, on kokonaan työttömiä noin 54 prosenttia, lomautettuja 38 prosenttia ja lähes 9 prosenttia teki lyhennettyä työaikaa. 6

7 Neuvottelu-uutisia Ismo Kokko, neuvottelujohtaja Suunnittelualan voimainkoitos alkoi ILO juhlii 90 vuottaan Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun ensimmäisen maailmansodan raunioille perustettiin Versaillesin sopimuksella Kansainliitto. Samassa sopimuksessa päätettiin myös Kansainvälisen työjärjestön ILOn perustamisesta. Suomi liittyi järjestöön heti ensimmäisten mukana vuonna ILOn kolmikantaisesti luomista normeista on tullut keskeisiä kulmakiviä monelle työelämän ulottuvuudelle. Järjestö juhlii keskellä maailmantalouden yhtä pahimmista kriiseistä. ILOn julistus globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta vetoaa ILOn jäsenvaltioihin kehottaen niitä sitoutumaan sosiaali- ja talouspolitiikkaan, joka edistää ja toteuttaa ILOn ihmisarvoisen työn määritelmää ja siihen sisältyviä perustavotteita: työllisyyttä, sosiaalista suojelua, sosiaalista vuoropuhelua ja kolmikantaperiaatetta sekä työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioit tamista. Julistus korostaa tavoitteiden keskinäistä yhteyttä: ne ovat erottamattomia ja tukevat toisiaan. Julistuksen täytäntöönpano velvoittaa sekä ILOa että jäsenvaltioita. Julistus vetoaa myös muihin kansainvälisiin ja alueellisiin yhteisöihin ja kehottaa näitä edistämään edellä mainittuja tavoitteita. Julistukseen liittyvä seurantajärjestelmä edellyttää jäsenmaiden raportoivan ILOlle siitä, miten ne edistyvät edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa. Julistuksen vaikutusta seurataan vuosittaisissa työkonferensseissa. Neuvottelut suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta alkoivat syyskuun lopussa odottavissa tunnelmissa. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n alan taustaryhmä on linjannut neuvottelutavoitteet, joita pohjustaa keväällä jäsenille tehty kysely. Siinä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaaminen, yt-neuvotteluihin ja irtisanomistilanteisiin liittyvät asiat sekä lisätyön korvaus nousivat tärkeimmiksi tavoitteiksi. Insinöörikunnan näkökulmasta ala on varsin keskeinen, sillä UIL:n jäsenistä jopa työskentelee suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa. Neuvottelutilanteen varsinkin palkankorotusten suhteen voi hyvällä syyllä sanoa olevan varsin haasteellinen useasta syystä. Ensinnäkin, kansantalouden tilanne on edelleen haastava ja työllisyystilanne heikkenee yleisesti ottaen edelleen. Tosin alan työllisyystilanne on pysynyt varsin hyvänä, eikä vastaavaa henkilöstön vähentämistä ole ollut kuin eri teollisuustoimialoilla. Toisen merkittävän haasteen luo Elinkeinoelämän Keskusliiton luoma palkka-ankkuriajattelu. Ajattelun ytimessä on lasikaton rakentaminen teknologiateollisuuden palkankorotustason 0,5 prosentin kohdalle. Eli tulevissa sopimusratkaisuissa muilla toimialoilla ei työnantajan näkemyksen mukaan voi mennä tämän korotustason yli. Tämä linjaus on sikäli erikoinen, että samaan aikaan painotetaan toimialojen ja yritysten erilaisuutta sekä paikallisuuden merkitystä. Tilanne kuitenkin tekee mahdolliseksi monien hyvien tekstikysymysten viemisen eteenpäin. Uskonkin neuvottelujen keskittyvän pitkäksi aikaa juuri laadullisten kysymysten ympärille. Kun niissä on saavutettu hyväksyttäviä tuloksia, siirrytään taloudellisten kysymysten pariin. Palkankorotuksien osalta keskeiseen rooliin nousee korotustason lisäksi korotusten muoto ja rakenne. Viime sopimusratkaisussa sovittiin useampi paikallisesti neuvoteltava erä. Noususuhdanteessa mekanismi vielä toimi, mutta tämän vuoden keväänä työnantaja osoitti taloudellisessa taantumassa haluttomuutta neuvotella työehtosopimuksen mahdollistavasta erästä ja osoitti näin paikallisuuden riskit todellisiksi. Tämä kävi ilmi keväällä tehdystä luottamusmieskyselystä. Uskon vakaasti, että alan neuvottelijoilla, luottamusmiehillä ja jäsenkunnalla riittää tahtoa ja uskoa tuoda loppuvuodesta kotiin hyvä, uusi työehtosopimus. Tätä tavoitetta varten toivotankin asianosaisille kylmiä hermoja ja kuumaa toimintaa neuvottelujen tueksi. UUSI INSINÖÖRI 7

8 kolumni Jukka Vuori tutkimusprofessori, Työterveyslaitos Työuran uurtajat kunniaan Työelämän kiihtyvä murros ja muutokset työorganisaatioissa tuottavat työntekijöille haastavia tilanteita. Urasiirtymissä täytyy tehdä vaikeita ratkaisuja ja omaksua uusia toimintatapoja. Epävarmuus omasta työsuhteesta ja -urasta voi muodostua uhkaksi työntekijän terveydelle ja motivaatiolle. Kilpailukyvyn lisääntyvä painottaminen sekä epävarmuuden kasvu ovat lisänneet uusien valmiuksien ja tuen tarvetta työelämässä pärjäämiseksi, muutoksiin varautumiseksi ja oman työn hallitsemiseksi. Kokeneiden työntekijöiden täytyy muutosten paineessa päivittää osaamistaan läpi työuran. Työterveyslaitoksessa kehitetty Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa, osaamista, hyvinvointia ja valmistautuneisuutta työelämän muutostilanteisiin sekä työyhteisöjen vuorovaikutteista työotetta. Menetelmän toteutuksessa pyritään yhdistämään työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon tieto työterveyden sekä ammatillisten taitojen ja valmennuksen alueella. Ryhmien aikana osallistujat pohtivat vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan, asettavat erilaisia työelämätavoitteita, omaksuvat uusia vuorovaikutustapoja sekä saavat välineitä henkilökohtaisten uratavoitteiden saavuttamiseksi. Oleellista ryhmätoiminnassa on, että osallistujat toimivat itse aktiivisesti omien tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kohdattavien haasteiden voittamiseksi. Työntekijän työn hallintaa ja terveyttä voidaan lisätä joko työntekijän terveyden voimavaroja ja selviytymistä parantamalla, työympäristöä ja työyhteisöä kehittämällä tai yhtaikaa molemmilla tavoilla. Jos työ on erikoistunutta ja siinä on paljon vaikutusmahdollisuuksia, työntekijään keskittyvät interventiot ovat tehokkaampia kuin organisaatioon kohdistuvat. Työssä, jossa on vähän vaikutusmahdollisuuksia, tarvitaan enemmän työympäristöön liittyviä ja organisaatiotason muutoksia. Voimavarojen hallinnalla on yhä keskeisempi merkitys työssä koetun hyvinvoinnin kannalta. Työpaikkojen mahdollisuuksia terveyden edistämisessä ei tässä suhteessa ole paljoa hyödynnetty. Ryhmäinterventiolla on todettu olevan välittömiä myönteisiä vaikutuksia. Työtavoitteet lisääntyvät; erityisesti lisääntyvät ajanhallintaan ja työtehtävien tai työn vaihtoon sekä yrittäjyyteen liittyvät tavoitteet. Osallistujien myönteistä kokemusta lisää se, että he saavat kerrankin työssään vapaasti pohtia omaa asemaansa työelämässä ja avata omia tavoitteitaan työpaikalla. Työterveyslaitoksella tehty tutkimus tuotti arvokasta tietoa työorganisaatioissa tapahtuvan voimavaroja lisäävän ryhmäintervention vaikutuksista työntekijöiden työssä jaksamiseen ja mielenterveyteen. Myöhemmin tutkitaan vielä työn imun, masennusoireiden ja työeläke päätösten sekä toisaalta työhön sitoutumisen ja työssä jatkamisen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Oleellista ryhmätoiminnassa on, että osallistujat toimivat itse aktiivisesti omien tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kohdattavien haasteiden voittamiseksi. 8

9 puheenjohtajan palsta Työssä jaksava on luova ja antaa parhaan työpanoksen Lokakuu 2009 Pertti Porokari Työhyvinvoinnin ja etenkin henkinen työssäjaksamisen merkitys korostuu nykyisessä hektisessä suoritusyhteiskunnassa. Vain virkeä ja hyvässä työvireessä oleva työntekijä jaksaa olla motivoitunut. Yritysten pitää kiinnittää henkiseen jaksamiseen ja työympäristön kehittämiseen erityistä huomiota. Loppuun uupunut työntekijä ei ole kenenkään etu ja tulee yhteiskunnallekin kalliiksi. Vastaavasti jaksava ja ajantasaiset tiedot omaava osaaja on yrityksen arvokkain voimavara. Henkinen jaksaminen on myös koetuksella lomautetuilla ja työttömillä, eivätkä työterveyshuollon palvelutkaan ole kuin työsuhteisten käytössä. Julkisen terveydenhoitojärjestelmän on kyettävä auttamaan apua tarvitsevien yhä suurenevaa joukkoa. Jatkuvan yt-uhan alla oleminen käy todella voimille. Perheen ja työelämän yhteensovittaminen on erittäin tärkeä asia. Ammattiyhdistysliike on historiansa aikana pystynyt merkittävästi helpottamaan työssäkäyvien perhe-elämää. Yksikään työelämän laki ei tule voimaan ilman, että liitot vaikuttavat sen sisältöön. Vuonna 1965 siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon, vuonna 1971 tuli neliviikkoinen vuosiloma ja vuonna 1977 talviloma. Vuonna 1974 saatiin seitsemän kuukauden äitiysloma. Vuonna 1981 tuli voimaan sairausja äitiyspäivärahauudistus. Vuonna 1996 tuli käyttöön vuorotteluvapaa, joka juuri saavutettiin pysyväksi käytännöksi. Helposti tuntuu, että merkittävät työelämän saavutukset ovat jotain niin kauan sitten tapahtunutta, että ne mielletään itsestään selvyydeksi ja unohdetaan, miten ne on saatu aikaan. Mikään ei ole itsestäänselvyys, vaan kaikista työelämän pelisäännöistä joudutaan jatkuvasti vääntämään. Viimeisimpänä on vielä tuoreessa muistissa eläkeiän yksipuolinen nostoyritys. Jokaisella on oikeus säälliseen työpaikkaan näin kansainvälisen työjärjestö ILO:n 90-vuotisjuhlavuotena. Hyvää loppusyksyä! INSINÖÖRI UUSI 9

10 edunvalvonta Teksti: Kirsi Tamminen Kuvat: Tuulikki Holopainen Kynnys lähestyä esimiehiä ylintä johtoa myöten on oltava matala Hyvässä työpaikassa on hyvä henkilöstö sekä hyvät johtajat ja esimiehet. Hyvällä työpaikalla kaikista asioista voidaan ja uskalletaan puhua: myös niistä vaikeista, jotka eivät ole aina niin mieluisia. Vahanen-konserni on kasvanut koko 2000-luvun. Kun insinööriopiskelija Pasi Parviainen aloitti Vahasella harjoittelijana vuonna 1995, väkeä oli kolmisenkymmentä. Nyt koko konsernissa työskentelee lähes 400 henkilöä neljässä eri maassa ja usealla eri paikkakunnalla Suomessa. Henkilöstöstä kaksi kolmannesta on ylempiä toimihenkilöitä. Olen nähnyt organisaation kasvun läheltä, viimeiset viisi vuotta laboratorioyksikön päällikkönä toiminut Parviainen sanoo. Hyvässä työpaikassa on oltava jämäkät raamit, joiden sisällä henkilöstöllä on vapaus toimia. Hänen mielestään hyvässä työpaikassa on oltava jämäkät raamit, joiden sisällä henkilöstöllä on vapaus toimia. Kaikkea ei tarvitse pureskella valmiiksi, vaan täytyy antaa ihmisten itsekin oivaltaa ja kehittyä. Siitä saa työn mielekkyyttä. Päällikkö painottaa, että tavoitteita pitää kuitenkin olla, jotta jokainen ymmärtää, miksi työpaikalla ollaan. Laboratorioyksikössä työskentelee toistakymmentä asiantuntijaa. Harjoittelijoita lukuun ottamatta kaikki ovat valmistuneita eri koulutusohjelmista joko ammatti- tai tiedekorkeakoulusta. Nuorimmat ovat parikymppisiä, vanhimmat ovat osa-aikaeläkkeellä. Meillä on mestari oppipoika -pari. Yksikkömme kokenein mentoroi opiskelijaa, joka kehittyy asiantuntijaksi. Koetamme luoda työpareja, joissa kokemusta ja tietotaitoa siirretään. Parviaisen mukaan ikäjakauma on esimiehelle haastava, koska työssä tör- Laboratorioyksikön päällikkö Pasi Parviainen (etualalla) tutkii henkilöstönsä kanssa rakennusmateriaalien vaurioitumista ja pitkäaikaiskestävyyttä. Jaakko Säntti (vas.), Jarno Komulainen, Terhi Markkula ja Tuomas Väisänen seuraavat tilannetta. mää myös henkilöstöasioihin, kuten eläköitymiseen tai muuttuviin perhekuvioihin. Näissä minun ei tarvitse olla yksin, sillä hyvä henkilöstöpalveluyksik- 10

11 kö tukee esimiehiä ja antaa tarvittaessa ohjeita. Hyvä esimiestyö edistää jaksamista Vahasella nähdään esimiestyön merkitys hyvinvoivalle työyhteisölle. Jo useamman vuoden talossa on ollut räätälöity esimiesvalmennus, johon osallistuvat kaikki esimiestyötä tekevät aina tiiminvetäjistä ylimpään johtoon. Esimieskoulutus yhdenmukaistaa toimintatapoja, jotta eri yksiköissä ei ole erilaisia tapoja toimia ja jotta kaikilla olisi samat perusteet päätöksentekoon. Asiantuntijaorganisaatioissa esimiehet ovat yleensä itse olleet asiantuntijoita ennen esimieskauttaan, itsekin asiantuntijana kymmenisen vuotta ollut Parviainen kertoo. Sitä kautta ymmärtää asiantuntijoiden ongelmia ja osaa asettua heidän erilaisiin tilanteisiinsa. Vahasella esimiespolulle lähtöä edeltää yhteinen harkinta ja tehtävään valmistautuminen, mihin saa tukea talon henkilöstöpalveluista ja koulutusjärjestelmästä. Vankka asiantuntijuus ei saa olla ykköskriteeri, kun uusia esimiehiä valitaan, sanoo konsernin palvelukeskuksen johtaja Anita Aalto. Esimiehen on oivallettava, että esimiestyöhön on varattava aikaa ja perustehtävä on muiden johtaminen ja esimiestyö. On myös uskallettava luopua > > > UUSI INSINÖÖRI 11

12 edunvalvonta asiantuntijuudesta: ei tarvitse enää olla kaikesta tietävä. Konsernissa kunnioitetaan kannustavia esimies- ja alaistaitoja. Sekä esimiehiltä että alaisilta edellytetään aktiivisuutta, oma-aloitteellisuutta ja palautteenantoa. Alaiset kasvattavat itselleen hyvän esimiehen, yhtiössä sanotaan. Aallon mukaan esimiehiä tuetaan, mutta samalla asiantuntijoille viestitetään, että on oikeus edellyttää itselleen hyvää esimiespalvelua. Hän kertoo, että suunnitelmallisen esimieskoulutuksen aikana keskinäinen sparraaminen ja tukeminen ovat kehittyneet: esimiehet pitävät yhteyttä keskenään. Aimo harppaus ajankäytössä ja palautteenannossa Ajankäytön hallinnan sisäistämisen seurauksena olen enemmän henkilöstön käytettävissä. Nykyään varaan järjestelmällisesti aikaa kanssakäymiseen ja viestintään, Pasi Parviainen kertoo. Pari kertaa vuodessa pidettävien kehityskeskustelujen lisäksi hän varaa kalenterista aikaa odottamattomille asioille, jolloin pyritään ratkaisemaan työn pulmakohtia. Kehityskeskustelut ovat oiva tilaisuus antaa palautetta molemmin puolin. Parviainen pitää saamaansa palautetta hyvänä keinona, jonka avulla voi petrata itseään paremmaksi esimieheksi. Esimiehellä on oltava aito kiinnostus henkilöstön asioihin, Pasi Parviainen (oik.) korostaa. Vasemmalla Jaakko Säntti ja Jarno Komulainen. Ainoastaan palautteen kautta kehityn. Kehityskeskustelu onkin molemminpuolista tarkastelua ja suunnittelua. Päällikkö muistuttaa, että kun asioista puhutaan avoimesti, niille voi tehdä jotain. Vaikeneminen ei muuta epäkohtia. Hän painottaa kehityskeskustelujen Anita Aalto ja Pasi Parviainen tekevät yhteistyötä henkilöstöasioissa. kahdensuuntaisuutta: viesti kulkee kumpaankin suuntaan. Keskustelujen jälkeen kummallakin osapuolella on selvä päämäärä: mihin, miten ja millä väliaskeleilla. Usko omaan osaamiseen jaksamisen kulmakiviä Vahanen-yhtiöt toimii muun muassa rakennesuunnittelun, korjausrakentamisen ja kiinteistöjen teknisen elinkaarenhallinnan alueilla. Rakennus- ja kiinteistöalalla työkalut ja toimintatavat muuttuvat nopeasti. Jotta henkilöstön ei tarvitse olla huolissaan oman osaamisen pysymisestä ajan tasalla, Vahasella on laaja ammatillinen koulutusjärjestelmä. Tavoitteena on muun muassa tukea ammatillista kehitystä ja syventää olemassa olevaa osaamista. Anita Aallon mielestä luottaminen omaan osaamiseen auttaa työssä jaksamisessa. Vielä tärkeämpää on työn mielekkyys. Jaksamisessa auttaa, jos kokee työn kiinnostavana ja antoisana sekä näkee sen osana isompaa kokonaisuutta. 12

13 Kun itse on innostunut työstä ja saa siitä paljon, energiaa riittää jakaa muillekin. Työ on muutakin kuin päivittäistä puurtamista: uuden oppimista, jakamista muiden kanssa ja yhdessä onnistumisen iloa, Aalto korostaa. Myös Parviainen puhuu monipuolisista tehtävistä työn mielekkyyttä lisäävänä tekijänä. Välillä on oltava tehtäviä, joissa joutuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Silloin on laitettava itsensä peliin: kun siitä selviää, saa onnistumisen elämyksiä. Ketään ei pidä kuitenkaan jättää yksin epämukavuusalueelle, vaan tuki on erittäin tärkeä. Välttämättä esimies itse ei anna tukea, mutta hän osoittaa organisaatiossa toisen asiantuntijan sparraamaan. Työ ei saa viedä mukanaan Vahasella pidetään työajasta kiinni. Tilanne on ollut jo useamman vuoden ajan ihanteellinen: ylitöiden määrä on minimaalinen, jolloin jää aikaa muuhunkin kuin työhön. On äärimmäisen tärkeää, että vapaa-aika ja työssäoloaika ovat sopivassa suhteessa. Suhde voi olla henkilökohtainen. Jos työaika on normaali, niin jää aikaa muuhunkin. Esimiesvalmennuksesta Parviainen huomauttaa, että kehittyminen on osa työtä. Sitä tehdään työajalla. Hänen mielestään yhteinen vapaaajan toiminta on hyväksi työyhteisölle, ja yhtiössä onkin erilaista kerhotoimintaa. Yksi esimerkki on Vahasen heviklubi, joka on käytännössä musiikkikerho. Kokoonnumme kerran, pari vuodessa soittamaan eri kokoonpanoilla henkilöstölle. Tilaisuudet kokoavat konsernin eri yksiköiden henkilöstöä samaan paikkaan seurustelemaan vapaamuotoisemmin, heviklubin perustajajäsen kertoo. Aalto puolestaan alleviivaa työyhteisön keskinäisen hyvän hengen tärkeyttä. Työssä pitää olla välillä kivaa: mukava fiilis auttaa jaksamiseen ja keskinäisen luottamuksen rakentumiseen. Hän kuitenkin tähdentää, että jos esimiestyö tai johtaminen eivät toimi, niitä ei voi millään tempuilla korjata. Työ voi olla voimavara ikääntyvälle Työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tekijät vaikuttavat työntekijöiden eläke- ja työssäjatkamisaikeisiin. Jo keski-iästä alkaen työhyvinvointiin liittyvät seikat, kuten työtyytyväisyys ja hyvä työkyky ja toisaalta pahoinvointiin liittyvät seikat, kuten työnvälttäminen, yleinen passiivisuus ja osallistumishaluttomuus, ennustavat ikääntyneen työntekijän eläkeaikeita. Työ voi olla hyvinvoinnin tai stressin ja pahoinvoinnin lähde keski-ikäisten ja iäkkäiden työntekijöiden elämässä, tutkija Monika von Bonsdorff arvioi. Heikoksi koettuun terveyteen liittyvät tekijät ovat voimakkaammin yhteydessä miesten eläkeaikeisiin. Alhaiseen työhyvinvointiin liittyvät seikat, kuten tyytymättömyys työssä, työnvälttäminen, yleinen passiivisuus ja osallistumishaluttomuus, puolestaan ennakoivat naisten eläkeaikeita. Työn ulkopuoliset ja perheeseen liittyvät tekijät toimivat niin eläkkeelle työntävinä tekijöinä kuin työhön vetävinä voimina. Työ voi olla tärkeä osa työntekijöiden, etenkin yksin elävien naisten, hyvinvointia ja jatkuvuuden tunnetta. Von Bonsdorffin mukaan johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työssä jatkamisen kannalta, sillä työhyvinvointia ja työntekijöiden terveyttä voidaan tukea hyvien johtamiskäytäntöjen avulla. Palkitsemiseensa tyytyväiset uskovat jatkavansa pidempään työssään. Työntekijät arvostavat usein myös ei-rahallista palkitsemista, kuten esimiehen tunnustusta, mahdollisuutta kehittää itseään, joustavia työaikoja sekä työn jatkuvuutta. Rahallinen palkitseminen motivoi erityisesti ikääntyviä, von Bonsdorff sanoo. Yhdysvalloissa siltatöitä eläkkeellä Kun Yhdysvalloissa tutkittiin työntekijöiden työssä jatkamisaikeita eläkkeelle jäämisen jälkeen, havaittiin työn sisältöön ja itsensä toteuttamiseen liittyvien tekijöiden olevan tärkeitä. Monika von Bonsdorffin mukaan raha ei ollut keskeinen tekijä niin sanottua siltatyötä harkitseville. Uranvaihtoa eläkkeelle jäämisen jälkeen harkitsivat lähinnä korkeammin koulutetut miehet, jotka halusivat hyödyntää taitojaan laajemmin. Suomessa vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä eläkkeelle jäänyt työntekijä voi joustavammin jatkaa työntekoa siltatyössä. Toisin kuin Yhdysvalloissa, tämä on toistaiseksi varsin harvinaista Suomessa. Monet seikat, kuten työntekijöiden korkea koulutus sekä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten viimeaikaiset toimet puhuvat siltatyön yleistymisen puolesta, tutkija huomauttaa. Monika von Bonsdorff väitteli aiheesta syyskuussa. Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaisten sairaanhoitajien ja kuntatyöntekijöiden kyselytutkimusaineistojen lisäksi yhdysvaltalaista valtion palveluksessa olevia työntekijöitä koskevaa tutkimusaineistoa. UUSI INSINÖÖRI 13

14 edunvalvonta Teksti: Kirsi Tamminen Kuva: Tuulikki Holopainen Jokaisella työpaikalla pitää olla pelastussuunniterlma, sanoo työsuojeluvaltuutettu Pasi Jaako. Työsuojeluvaltuutettu huolehtii hyvinvoinnista työpaikalla Pasi Jaakon ensimmäinen kausi työsuojeluvaltuutettuna on loppusuoralla. Hän työskentelee hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa, mikä asettaa työsuojelulle omat vaatimuksensa. Useat Etteplan Design Centerin henkilöstöstä tekevät työtään asiakasyritysten tiloissa. Hajautettu organisaatio aiheuttaa hankauksia niin työsuojelulle kuin esimiestyölle. Esimiehen on hyvä käydä tarkistamassa asiantuntijan työpiste, joka sijaitsee asiakkaan tiloissa, Pasi Jaako sanoo. Sen tähden hän painottaakin uusien työntekijöiden perusteellista perehdytystä. Uusi työntekijä saattaa aloittaa suoraan asiakasyrityksessä ja jatkaa siellä hamaan tulevaisuuteen. Hän voi jäädä ulkopuoliseksi omassa työyhteisössään. Myös isäntäyrityksen on hyvä perehdyttää uusi ihminen esimerkiksi talon tehtäviin, järjestelmiin ja turvallisuuteen. Vaikka alihankintana työn teettäminen on lisääntynyt jatkuvasti, Jaakon mukaan isäntäyritykset eivät aina ymmärrä kouluttaa alihankkijoitaan työsuojeluasioissa. Toisinaan yhteistyö sujuu mallikkaasti. Tuoreen työsuojeluvaltuutetun mielestä isäntäyrityksen pelastustoimin- 14

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa 7/2011 Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa sisältö 10 14 Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden historian ensimmäinen lakkopäivä piti väen pois lakossa olevilta työpaikoilta

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia 6/2009 Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia sisältö 10 Yrittäjä Juha Niemiahon mielestä muutos palkkatyöstä yrittäjyyteen ei ole enää valtaisa loikka, sillä

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 4/2013 Pian työehtosopimusneuvottelujen vuoro Puolustusvoimissa myllertää Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 10 32 43 13.6. numero 4/2013 Kansi: Kimmo Brandt Luottamus työnantajaan tallella...10

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

3/2010. Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin

3/2010. Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin 3/2010 Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin sisältö 10 26 Insinöörit suhtautuvat realistisesti työurien pidentämiseen. Tärkeintä on, että kaikilla insinööreillä on työtä. Ilman

Lisätiedot

Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä

Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä 4/2012 Projekti-insinööri Riina Heikkilä: Ruuhkavuosina riittää kiireitä sisältö 12 Johtaja Pertti Virtanen kokoustaa henkilöstöassistentti Heidi Hyykosken ja henkilöstöpäällikkö Kristiina Steniuksen kanssa.

Lisätiedot

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin Muuntautumiskyky takaa työnsaannin 42015 Työturvallisuus ydinvoimalassa Inssikerhossa lapsikin oppii Lavan parketilla kesätansseissa 22 10 Sisällys 4/2015 10 Kiinalaisia kaivinkoneita 14 Työturvallisuus

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

11/2008. Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI

11/2008. Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI 11/2008 Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI sisältö 22 Vaasalaisinsinööri Kannen kuva: Ari Nakari 12 ABB:n luottamus miehet ovat hämmentyneitä paikallisen sopimisen

Lisätiedot

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon 5/2010 TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon sisältö 10 IOL:n paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat mainioita paikkoja tutustua muihin insinööriopiskelijoihin. Valtakunnallisesti kokoonnutaan Insinööriopiskelijapäiville,

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI 4/2008 Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI sisältö 13 Jäsenenä 19 Jäsenyyden mukanaan tuoma turva kiinnostaa myös nuoria jäseniä. Luottamusmiehenä Metso Mineralsissa toimiva Janne Seppälä

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI 1/2008 Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Hyvinvoivat tekevät tulosta Uutisia... 6 14 Keravan Wipro korvamerkitsee uudet työntekijänsä jo opiskeluaikana. Kapea-alaisessa

Lisätiedot

Insinööriperhe tasaa vastuun. Projektityö sujumaan. Palopäällystö uhan alla. Nenäpäivä lasten apuna

Insinööriperhe tasaa vastuun. Projektityö sujumaan. Palopäällystö uhan alla. Nenäpäivä lasten apuna Insinööriperhe tasaa vastuun 72014 Palopäällystö uhan alla Projektityö sujumaan Nenäpäivä lasten apuna 16 10 24 Sisällys 7/2014 10 Laatua ja työviihtyvyyttä 14 Kaivosalaa kansainvälisesti 16 Monipuolinen

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot