Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä"

Transkriptio

1 Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä Kokemuksia osatyökyvyttömyyseläkkeiden käytöstä, niiden haasteista ja mahdollisuuksista kunta-alalla Maija Träskelin & Pirjo Saari

2 Osatk-eläkeläisten itse arvioitu fyysinen ja henkinen työkyky ikäluokittain,% Henkinen työkyky Fyysinen työkyky Kaikki ja yli Alle Kaikki ja yli Alle % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin/melko hyvä Kohtalainen Erittäin/melko huono Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 2

3 Varhainen tuki: helpotettiinko työpaikalla työntekoa ennen eläkkeen hakemista. Ikäluokittainen tarkastelu, % Kaikki Alle ja yli % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helpotettiin työntekoa Ei helpotettu työntekoa Eos Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 3

4 Mikä taho koettu tärkeimmäksi osatyökyvyttömyysprosessin eri vaiheissa,% 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Muu(muu; työkaveri, uudelleensijoittaja, tuttava, media, työsuojelu) Kela Henkilöstöhallinto 50 % 40 % Eläkeasiamies Keva 30 % 54 Esimies 20 % 40 2 Muu terveydenhuollon edustaja 10 % 16 Työterveyshuolto 0 % Mikä taho on ollut tärkein ohjauksessa osatk:lle Mikä taho on auttanut eniten hakemiseen liittyvissä asioissa Mikä taho on auttanut eniten käytännön järjestelyissä Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 4

5 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle ohjaava prosessi Työterveyshuollon rooli on merkittävä Hakuprosessit lähteneet liikkeelle työterveyshuollosta Työjärjestelyistä neuvotellaan esimiehen kanssa Työterveyshuollon asiantuntija-apu koetaan tärkeäksi Työterveyslääkäri sitten sanoi, kun se katto ne mun magneettikuvat, että oletko sä ajatellut tämmöstä eläkettä. Mä sitten sanoin, että tietysti se mua kiinnostaa. Mutta ei koko eläkkeelle sanoi lääkäri ja mä sanoin, että no mitä sä sitten tarkoitat. Mä olin pihalla vähän niin kuin lumiukko. Tietysti mua se sitten kiinnosti. Mietin vaan, että mikä siinä sitten on se ansiotaso ja pääsenkö mä yleensä. Siltä mä sitten sain sen B- todistuksen ja laitoin anomuksia vetämään ja perusteluja ja mitkä ne nyt on. (Kalustonkunnostaja) Maija Träskelin: Edelleen työkykyinen. Kokemuksia osatyökyvyttömyyseläkkeiden käytöstä, niiden haasteista ja mahdollisuuksista kunta-alalla. 5

6 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle ohjaava prosessi Tietoa osatyökyvyttömyyseläkkeestä tarvittaisiin lisää Tietoa osatyökyvyttömyyseläkkeestä on vähän sekä työntekijöillä että esimiehillä Osatyökyvyttömyyseläke koetaan monimutkaiseksi asiaksi, joten tukea ja ohjausta tarvittaisiin nykyistä enemmän Eihän tämä nykyinen esimieheni tiedä tänä päivänäkään yhtään mitään näistä osatyökyvyttömyyseläke asioista. Mä hänelle olen näistä kertonut. Hän sanoo, että on ihan pihalla näistä sun jutuista, että sano nyt niille listan tekijöille, että mitä sä meinaat. Meidän ylihoitajan sihteerille mä sitten aina soitan ja kysyn, jos on jotain tunteja tai lomia tai jotain, että miten ne merkataan. (Sairaanhoitaja) Yhdelle esimiehelle näitä tapauksia tulee niin harvoin, joten sitä ei oikein osaa neuvoa työntekijää, kun ei ole tietoa ja välttämättä kokemustakaan. Henkilöstökeskuksesta saa kyllä kysymällä tietoa ja työterveyshuollosta yleensä myös. (Kotihoidon esimies) Maija Träskelin: Edelleen työkykyinen. Kokemuksia osatyökyvyttömyyseläkkeiden käytöstä, niiden haasteista ja mahdollisuuksista kunta-alalla. 6

7 50 % 45 % Osatyökyvyttömyyseläkeläisten työaikamallit % 35 % 30 % Muutama päivä viikossa Lyhennetty työpäivä 25 % Viikko töissä, viikko eläkkeellä 20 % viikkoa töitä, 2 viikkoa eläkkeellä Muu (esim.epäsäännöllinen) 15 % 3 viikkoa töissä, sitten eläkkeellä 10 % % 2 0 % Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 7

8 Osatk-eläkeläisten kokema työn kuormittavuus yleisimpien sairausryhmien mukaan,% Kaikki Tule-sairaus Mielenterveyssairaus Muu sairaus Tule-sairaus ja mielenterveyssairaus % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työ kuormittaa aivan liikaa Työkuormittaa hieman liikaa Työn kuormitus sopiva Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 8

9 Osatyökyvyttömyyseläkkeen haasteet ja mahdollisuudet Työjärjestelyt Osatyökykyisen työllistämisen keskeisin haaste Työtehtäviä suunniteltaessa on huomioitava työntekijän työkyky, ikä, koulutus ja työhistoria Parhaimmillaan työjärjestelyt tukevat työntekijän fyysistä ja psyykkistä työssä jaksamista Kun tämä meidän työkulttuuri on rakennettu niin, että kaikki on niin kuin 100 prosenttia töissä, että se tuo sitä vaikeutta. Se, että jonkun työaika ei riitäkään täyttämään sitä miten ne kaikki työvuorot on rakennettu. Että kyllä se sen oman vaikeutensa tuo, että miten se sitten paikataan se puuttuva työpanos. Ainakin tuolla päivähoidon työssä, jossa se työ tulee sisään kello kuudesta eteenpäin joka päivä sinne kello 18, niin se on haastavaa. (Varhaiskasvatuspäällikkö)

10 Osatyökyvyttömyyseläkkeen haasteet ja mahdollisuudet Työnantajan ja esimiehen tuki Mahdollistaa työntekijän työskentely työyksikössä Rakentaa omalla toiminnallaan myös muun työyhteisön suhtautumista Valtaosa työntekijöistä tyytyväisiä työpaikalta saamaansa tukeen, mutta tukiprosesseja voitaisiin kuitenkin edelleen kehittää Se on hirveen tärkeää, että sä pääset niin kuin esimiehen ja työnantajan kanssa neuvottelemaan sen, että ei ole sellaista, että se joka on jäämässä kokee, että ei saisi jäädä tai, että se vastaanotto ei ehkä ole niin positiivinen. Tai sitten tulee ikävästi niitä työvuoroja, että jos niissä ei päästä keskenään sopimukseen. Tämmöiset asiat, että jos ne lähtee ikäville raiteille siinä alussa niin se ei ole hyvä. (Perushoitaja) Maija Träskelin: Edelleen työkykyinen. Kokemuksia osatyökyvyttömyyseläkkeiden käytöstä, niiden haasteista ja mahdollisuuksista kunta-alalla. 10

11 Osatyökyvyttömyyseläkkeen haasteet ja mahdollisuudet Työyhteisön suhtautuminen Tärkeä työssä jatkamisen tuki Työyhteisö on osaltaan myös mahdollistaja Vastavuoroisuus puolin ja toisin Toisinaan henkilön työkyky vaatii rajoitetumpia työtehtäviä. Tällöin vaaditaan koko tiimin tukea. Toisinaan yhteishenki työtiimissä on niin vahva, että se yhdessä kannattelee myös työrajoitteisia. Työkavereista halutaan pitää huolta. Aina se asia ei kuitenkaan mene näin helposti. (Kotihoidon esimies) Jos on sitten joku, joka tekee lyhyempää ja heillä on sitten kaikkia rajoituksia, että he ei sitten tee kaikkia vuoroja, niin sellaisessa tulee hyvin herkästi sitten työkaverien kesken, koska ainahan ne on sitten jonkun tehtävä iltavuorot ja yövuorot. Että semmonenkin vaikuttaa. Mä olen itse ajatellut, että haluan tehdä kaikkia vuoroja, että täytyy itsekin olla vähän valmis. Eihän kukaan aina halua tehdä iltavuoroja tai olla aina jotakin tiettyjä sunnuntaita töissä tai lauantaiiltoja. Täytyy itsekin olla joustava. (Perushoitaja) Maija Träskelin: Edelleen työkykyinen. Kokemuksia osatyökyvyttömyyseläkkeiden käytöstä, niiden haasteista ja mahdollisuuksista kunta-alalla. 11

12 Tyytyväisyys, hyvinvointi, sairauspoissaolot Tyytyväisyys suurta: 9/10 pitää toimivana ratkaisuna tilanteessaan Tyytymättömimpiä ne, jotka kokevat työkykynsä huonoimmaksi ja taloudellisen tilanteen heikoksi. Sairausryhmittäin ei eroja. Hyvinvointi: 4/5 kokee hyvinvointinsa lisääntyneen Sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi 50%:llä ja jonkin verran 20%:lla Niillä, jotka kokevat työn kuormittavuutta ja fyysisen/henkisentyökyvyn erittäin huonoksi, sairauspoissaolot lisääntyneet. Vastaajat uskovat, että työelämässä jaksetaan pidempään osatk:n ansiosta. Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä

13 Osatk-eläkeläisten työssäkäynti eläkkeen keston mukaan,% 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % alle vuosi 1-2 vuotta 2-3 vuotta yli 3 vuotta Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 13

14 Mihin työssäkäymättömyys liittyy? Ne, jotka eivät käy työssä, kokevat fyysisen ja henkisen työkykynsä selvästi huonommaksi kuin työssä käyvät Iän karttuessa työssäkäynti vähenee asteittain Toimialojen mukaan tarkasteltuna sosiaalialalla selvästi eniten niitä, jotka eivät käy työssä (myös terveys- ja teknisellä alalla) Ei vaikuta: sukupuoli, siviilisääty, koulutus, sairausryhmät Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä

15 Osatk-eläkeläisten halukkuus työskennellä enemmän 13 % ilmoittaa, että olisi halukas työskentelemään enemmän, jos ansaintarajat olisivat korkeammat Työhalukkuuteen ovat yhteydessä selvimmin hyvä fyysinen työkyky ja sopiva työn kuormitus. Iällä ei näyttäisi olevan yhteyttä. Osatk-eläkeläiset eivät ole niinkään halukkaita enempään työskentelyyn, mutta toivovat joustoa ansaintarajoihin (vuorotyö, bonukset, sairaudenkuva) Mahdollisuudesta jättää eläke lepäämään tietää selvästi alle puolet, 42 % vastaajista! Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä

16 Keskeisimmät erot myöntötaustan mukaan tarkasteltuna Suoraan osatk-eläkettä hakeneet Ensisijaisesti täyttä tkeläkettä hakeneet Koulutus perus- tai keskiaste 26 % perus- tai keskiaste 40 % Toimiala sosiaali 21%, terveys 40% sosiaali 29%, terveys 29% Työkykypisteet 5,2 (asteikolla 1-10) 3,5 (asteikolla 1-10) Työssäkäynti 85% 62% Kuormitus aivan liian suuri 13% aivan liian suuri 25% Sairauspoissaolot osatk:n myötä vähentyneet 71% vähentyneet 58% Tyytyväisyys hyvä ratkaisu 90% hyvä ratkaisu 52% Hyvinvointi lisääntynyt 77% lisääntynyt 47% Pirjo Saari Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 16

17 Vahvuudet tyytyväisyys, hyvinvointi lisääntynyt sairauspoissaolot vähentyneet työssäkäyntiaste korkea, jaksaa jatkaa ammatti-identiteetti & yhteys työelämään säilyy jaksaminen, vapaa-aika tietotaito, myönteinen ilmapiiri Heikkoudet/Haasteet monimutkainen, tipahtaminen työkyvyn ja -motivaation ylläpitäminen tietoa heikosti saatavilla esimiesten tieto ansaintarajojen joustamattomuus tieto lepäämään jättämisen mahdollisuudesta varhainen tuki Mahdollisuudet Uhat voisiko ansaintarajatarkkailua vielä kehittää? myös hylkäävän päätöksen saaneille mahdollisuus kun saadaan järjestelyt toimimaan, win-win: työjärjestelyt (kuormitus) osa-aikaeläkkeenä pitäminen jäykkä työkulttuuri tk-prosessi käynnistyy liian aikaisin, täyttä tk-eläkettä hakeneen motivoituminen työssäkäynti pitenee, eläke karttuu, ei varhemaksuja, osatyökykyisten työpanos käyttöön, lisää työvoimareserviä Pirjo Saari ( Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä 17

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Hiv-positiiviset työelämässä

Hiv-positiiviset työelämässä Hiv-positiiviset työelämässä Kyselytutkimus henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja hiv-positiivisille Positiiviset ry HILL & KNOWLTON FINLAND OY Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Hiv-tartunta ja työelämä...

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla

Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Työaika ja työaikajärjestelmät SAK:laisilla työpaikoilla 3 ISBN 978-951-714-279-3 Painokarelia

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot