NUORET PERHEET TÄNÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORET PERHEET TÄNÄÄN"

Transkriptio

1 JULKAISUJA 6/2000 NUORET PERHEET TÄNÄÄN Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - yhdessä Marttaliiton ja Finlands Svenska Marthaförbundetin kanssa järjesti keskustelutilaisuuden "Nuoret perheet tänään". Tilaisuudessa alustajina toimivat ministeri Maija Perho sosiaali- ja terveysministeriöstä, professori Riitta Jallinoja Helsingin yliopistosta, dosentti Irmeli Järventie Oulun yliopistosta sekä professori Anja Riitta Lahikainen Tampereen yliopistosta. Kommenttipuheenvuorot pitivät kansanedustajat Marjatta Vehkaoja, sdp, Leena Harkimo, kokoomus, sekä Anne Huotari, vasemmistoliitto. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyvät kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset.

3 SISÄLLYS Nuoret perheet - yhteiskunnan voimavara 1 Ministeri Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriö Perhe ja perhearvot 4 Professori Riitta Jallinoja, Helsingin yliopisto, sosiologia Lasten henkinen tila 8 Dosentti Irmeli Järventie, Oulun yliopisto, sosiaalipsykologia Lapsiperheiden hyvinvointitekijöistä 15 Professori Anja Riitta Lahikainen, Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologia Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Marjatta Vehkaoja 20 Kansanedustaja Leena Harkimo 22 Kansanedustaja Anne Huotari 24

4 1 Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho NUORET PERHEET - YHTEISKUNNAN VOIMAVARA Arvoisat seminaarin osanottajat, Seminaarin teema on tärkeä: suomalaisen perheen ja lapsen hyvinvointi, perhearvot ja lasten henkinen tila. Se mitä perheen sisällä tapahtuu on voimakkaassa suhteessa perheen ulkoiseen tilanteeseen. Perheen ulkoiset tekijät ja perheen jäsenten päivittäiset toimintaympäristöt eivät voi olla vaikuttamatta perheen jäsenten keskinäisiin suhteisiin tai perheen fyysisen elinympäristön rakentumiseen. Siten yhteiskunnassa vallitseva näkemys perheestä ohjaa jossain määrin jokaisen perheen arkipäivää. Ehkä aluksi on syytä kuitenkin tarkastella perheitä ja perheissä viime aikoina tapahtuneita muutoksia muutaman tunnusluvun avulla. Lapsiperheitähän on Suomessa noin ja niissä lapsia noin 1,15 miljoonaa. Valtaosa lapsista asuu edelleen avioperheissä, vaikka niiden osuus kaikista perheistä on viime vuosina ollut jatkuvasti supistumassa. Vuonna 1998 avioperheissä asui seitsemän kymmenestä lapsesta. Avioperheiden tilalle ovat enenevässä määrin tulleet avoperheet. Niissä asuvien lasten määrän suhteellinen osuus on yli kaksinkertaistunut vuosien välisenä aikana (5 prosentista 13 prosenttiin). Samoin yksinhuoltajaperheissä asuvien lasten suhteellinen määrä on edelleen kasvussa. Heidän osuutensa kasvoi yli puolitoistakertaiseksi vastaavana aikana (10 prosentista 16 prosenttiin). Nuorista lapsiperheistä puhuttaessa syntyy helposti mielikuva parikymppisistä vanhemmista ja heidän aloittamastaan perhe-elämästä. Tosiasiassa nuoret perheet eivät tuossa mielessä ole "nuoria". Perheen perustaminen näyttää siirtyvän yhä myöhempään vaiheeseen. Ensimmäisen lapsen synnytysikä lähenee uhkaavaa vauhtia kolmeakymmentä ikävuotta. Jo nyt Suomessa syntyvän lapsen äidin keskimääräinen ikä on 30 vuotta. Isillä tuo keski-ikä on 32 vuotta. Samoin yllättävää saattaa olla tieto, jonka mukaan perheiden lapsimäärät ovat olleet viime vuodet hienoisessa nousussa. Kun ensimmäinen lapsi syntyy perheeseen, on todennäköistä, että hän tulee saamaan myöhemmin kaksikin sisarta. Vain noin joka kymmenes lapsi elää koko lapsuutensa perheensä ainoana lapsena. Syntyvien lasten kokonaismäärä on kuitenkin edelleen pienenemässä. Syntyvät ikäluokat ovat tällä hetkellä hieman alle lapsen luokkaa. Ennusteiden mukaan seuraavan kolmen vuosikymmenen kuluessa sukelletaan jo alle eli suomalaisten syntyvyys puolittuu alle sadassa vuodessa. Suuret ikäluokathan olivat 1940-luvulla kooltaan parhaimmillaan selvästi yli sadantuhannen lapsen.

5 Joskus tuntuu siltä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa lapset ja syntyvät ikäluokat ovat kovin välineellinen asia. Tällöin niitä peilataan pelkästään taloudelliseen kasvuhakuisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen. Ikäluokat ovat joko liian suuria, kuten ns. suurten ikäluokkien eläköitymiskeskustelussa, tai liian pieniä, kuten keskustelussa tulevaisuuden työvoimapulasta ja vinoutuvasta huoltosuhteesta. On itsestään selvää, että lapset ja lapsiperheet ovat yhteiskunnallinen voimavara. Ilman tämän päivän lapsia ei ole huomisen aikuisia. Jos yhteiskunta haluaa huolehtia huomisen tulevaisuudesta, sen tulee huolehtia tämän päivän lapsista. Mutta sen lisäksi, että lapset - ja sekä nuorissa että vanhoissa lapsiperheissä - ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteiskunnan tulevaisuuden suhteen, heidän tulee olla ensiarvoisia tässä ja tänään. He ovat "itsearvoisia" elämän ylläpitäjiä, joiden hyvinvoinnista meillä jokaisella on vastuumme ilman heille sälytettyä tulevaisuuden "velanmaksajan" roolia. Perheen perustamisvaiheessa ja lasten ollessa pieniä perheiden elämään sijoittuu usein melko suuria ja mullistavia asioita. Vanhemmat opettelevat lapsen syntyessä uutta roolia ja erilaista kumppanuutta. Perheen toimeentulossa, tulorakenteessa ja kulutuksessa tapahtuu ainakin hetkellisiä ja usein melko pysyviäkin muutoksia. Asumiseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset muuttuvat. Vanhempien tai ainakin toisen vanhemman asema työmarkkinoilla muuttuu oleellisesti. Kaikki tilanteita, joissa useimmat uudet perheet kaipaavat tavalla tai toisella erilaista apua ja tukea myös perheen ulkopuolelta, niin lähiyhteisöstä kuin yhteiskunnaltakin. Asuminen ja taloudellinen toimeentulo ovat keskeiset perustekijät perheen hyvinvoinnille. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että erityisesti pienten lasten perheet joutuvat tinkimään muita useammin näistä molemmista. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan useampi kuin joka toinen alle 3-vuotias lapsi asuu perheineen ahtaasti. Perheet vaihtavat asuntoa lasten määrän ja iän kasvaessa. Saman selvityksen mukaan keskivertolapsi joutuu vaihtamaan asuntoa kahdesti ennen täysi-ikäisyyttään. Tulonjakovertailussa on havaittu, että pienet lapset asuvat muita lapsia useammin pienituloisissa perheissä. Näyttäisi siltä, että perheiden tulot lisääntyvät lasten kasvaessa. Vielä lasten ollessa murrosiän tienoilla perheillä on suuria asuntovelkoja. Vanhemmuus merkitsee muutosta työmarkkinoilla. Naiselle muutos on ehdoton lapsen synnytyksen johdosta, miehelle valinnainen perheen valitsemien arvojen ja usein perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Nykyiset hoitovapaajärjestelmät mahdollistavat vanhempien työstä poissaolon lapsen hoidon vuoksi joissakin tilanteissa melko pitkältäkin ajalta, loppuuhan oikeus pienen lapsen hoitovapaaseen vasta täyttäessä kolme vuotta. Sisarusperheissä hoitovapaajaksot voivat muodostua joissain tapauksissa todella pitkiksi, useita vuosia kestäviksi ajanjaksoiksi. Hoitovapaiden käyttö on kuitenkin jäänyt pitkälti naisten oikeudeksi. Miesten motivoituminen tai mahdollisuudet vapaiden käyttämiseen ovat edelleen jääneet marginaalisiksi. Isät käyttävät vielä kiitettävässä määrin edes jonkin aikaa heille kohdennettua isyyslomaa, mutta vanhempien keskenään jaettava vanhempainvapaa on jo lähes kokonaisuudessaan "äitien omaisuutta". Puhumattakaan tilanteista, joissa isät käyttäisivät oikeuttaan pienten lasten hoitovapaaseen. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuntuu edelleen olevan perheille melko vaikea yhtälö. Ei ole täysin selvää, mitkä ovat suurimmat esteet perhekeskeisemmälle elämäntavalle, edes pienten lasten perheissä. Erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä juuri pienten lasten 2

6 vanhemmat korostavat arvotasolla ajankäyttöä perheen hyväksi. Mutta käytännössä samat selvitykset osoittavat, että eniten ylitöitä tekevät pienten lasten isät. Erilaisten työelämän joustojen ja perheiden valintojen lisääminen nousi mm. Väestöliiton Perhebarometrissa nuorten perheiden esittämiksi keinoiksi perhe- ja työelämän yhteensovittamiselle. Kysymys on siten keskeisesti työmarkkinakysymys ja sen ratkaisuja tuleekin etsiä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Pohdittavaksi tulee ottaa mm. nykyisen järjestelmän joustavoittaminen ja taloudellisen tuen kehittäminen esimerkiksi lyhyempää työpäivää tekevien vanhempien kohdalla, isien aktivoiminen osallistumaan oman lapsensa kasvuun sekä työelämän ilmapiirin muuttaminen hyväksymään pienten lasten vanhempien erityistarpeet erilaisissa työaikajoustoissa. Ehkä vielä saamme työpaikkoja, jotka osaavat käyttää markkina-arvona työntekijöiden vanhemmuuden tukemiseksi rakennettuja erityisjärjestelyjä. Mainoslause esimerkiksi perheystävällisessä leipomoyrityksessä voisi olla: "Meidän leipää leipoo isä, jolla on myös aikaa syödä sitä lapsensa kanssa". Nuoret perheet, kuten muutkin lapsiperheet, ovat yhteiskunnan voimavara. Yhteiskunnan on eri tavoin huolehdittava tuon voimavaran säilymisestä sekä muuttumisesta yhteiskunnan rakentajaksi ja ylläpitäjäksi. Se vaatii perheiden ja lasten hyvinvointia takaavien tukimuotojen sekä palvelujärjestelmien kunnossapitämistä ja kehittämistä yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten mukaisesti. On sanottu, ettei lapsi voi odottaa huomista. Sama pitää paikkansa myös lapsiperheiden kohdalla. Se tarpeellinen tuki, joka tänään jossain lapsiperheessä jää saamatta, on jo huomenna kasvanut moninkertaiseksi erityistarpeeksi. Ja siihen ei meidän yhteiskunnallamme pitäisi olla varaa. 3

7 4 Professori Riitta Jallinoja Helsingin yliopisto, sosiologian laitos PERHE JA PERHEARVOT Olen valinnut esitykselleni hiukan provokatiivisen otsikon ja olen tehnyt sen tarkoituksella. Olen nimittäin pohtinut viime kuukausien aikana kysymystä, onko meillä käymässä perhearvojen kanssa samoin kuin Yhdysvalloissa. Kysymyksen teki ajankohtaiseksi viime vuoden puolella alkanut ja sittemmin kovasti vilkastunut keskustelu perheestä. Yhdysvalloissa perhekeskustelu alkoi jo 1970-luvun puolivälissä, jolloin se synnytti heti kohta kaksi leiriä. Toisaalla kiivailivat perheen puolustajat, ja nimenomaan he alkoivat puhua perhearvoista. He omivat termin itselleen ja kuin osoittaakseen voimantuntonsa ja asiansa tärkeyden he järjestyivät pro family -liikkeeksi. Toinen leiri asettui vastarannalle, mutta se ei järjestäytynyt. Sen edustajat näkivät perhearvot vapaamielisyyden ja moniarvoisuuden uhkana. Heidän mielestään jokaisella on oikeus rakentaa perheensä omien mieltymystensä mukaisesti ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai olla rakentamatta perhettä lainkaan. Perhe oli heidän mukaansa yksinkertaisesti ihmisten yksityisasia, johon muilla ei saisi olla mitään sanottavaa. Vastakkainasettelussa ei ollut kysymys siitä, että vain toinen leiri olisi pitänyt perhettä arvossa toisen leirin vastustaessa perhettä. Suomessa 80 prosenttia pitää perhettä erittäin tärkeänä itselleen, ja Yhdysvalloissa osuus on vielä suurempi. Perheen puolustajien vastustuksessa oli kysymys siitä, että alettiin pelätä, että perheen puolustuspuheessa rakennetaan pikku hiljaa vahvasti yhdenlaista perheihannetta, joka samalla normittaa perhe-elämää kiusallisella tavalla. Samalla pelättiin syyllistämistä, jota modernien ihmisten on aika vaikea sietää. Kiista oli siten alun alkaen voimakkaan emotionaalisesti latautunut, mikä yleensä vain vahvistaa kahden vastakkaisen leirin asetelmaa. Toinen toisensa leimaamisessa ihmiset kiteytyvät yhtä elämäntapaa johdonmukaisesti noudattaviksi karikatyyreiksi, ts. he ovat joko läpeensä konservatiiveja tai läpeensä radikaaleja tai liberalisteja. Amerikkalaisen pro family -liikkeen ankaruus on selitettävissä. Koska 1960-luvun liberalistinen liike oli yltiöpäinen, myös sen vastarannasta tuli yltiöpäinen. Suomessa heiluriliikkeet ovat olleet paljon maltillisempia, sen osoitti aikoinaan myös feministinen liike. Sen vuoksi en sittenkään usko, että perheen puolustuspuhe synnyttää täällä samanlaista kiihkomielisyyttä kuin Yhdysvalloissa. Leimaamiset jäänevät satunnaisiksi mielenilmaisuiksi, tai niin ainakin toivon. Muutama vuosi sitten tehdyn mielipidekyselyn mukaan 90 prosenttia suomalaisista toivoi, että perhe otettaisiin nykyistä enemmän huomioon päätöksenteossa. Suurin osa kansanedustajista on varmaan sitä mieltä, että he ovat jo tehneet paljon perheen hyväksi. Lapsiperheitä on muistettu sekä rahallisesti että tarjoamalla palveluja, eikä enempään tunnu olevan varaa. Voiko perhepolitiikka ylipäätään olla muuta kuin rahan ja palvelujen jakamista, kuten olemme tähän asti tottuneet ajattelemaan? Mitä ilmeisimmin pitäisi olla muutakin, sillä perheen kukoistus ei

8 ole vahvistunut sitä mukaa, kun tulonsiirrot ja palvelut lapsiperheille ovat lisääntynet. Jo tämä panee väittämään, että perheen merkitykseen vaikuttavat toisenlaiset voimat. Historioitsija Gillis on esittänyt, että meillä jokaisella on kaksi perhettä. Toinen on se, jota elämme konkreettisesti, toinen se, jonka kuvittelemme. Mielestäni tämä on valtavan hieno oivallus. Kuvittelu tapahtuu monella tavalla. Esimerkiksi me rakennamme kuvaa ihanneperheestä, joka ei kuitenkaan enää toimi normatiivisena ohjeena. Nuoret soveltavat ihanneperheen ideaa perustamalla oman perheen vasta sitten, kun heistä tuntuu siltä, että heidän olosuhteensa alkavat olla suotuisat ihanneperheen rakentamiselle. Nykyään kovin monen asian odotetaan olevan "kunnossa", ennen kuin perhe perustetaan. Toisaalta kuva perheestä rakentuu katastrofien välityksellä. Nuoret tietävät, että perheen rakentaminen epäonnistuu nykyään kovin usein. Avioliitto on riski ja myös lapsen saamiseen ja kasvattamiseen liittyy monia riskejä. Voimistunut riskitietoisuus saa nuoret ryhtymään varotoimiin, jotta he välttäisivät perhettä uhkaavat riskit. Tämän myöhentää perheen perustamista. Tästä huolimatta nuoret eivät voi enää olla varmoja onnistumisesta, niin monen kohdalla hyvätkin yritykset ovat johtaneet katastrofeihin. Tämän nuoret tietävät lukuisista tosielämän tarinoista, joita media välittää heidän luettavakseen, ja tutkimustuloksista, joita niitäkin media välittää suuren yleisön tietoon. Kolmanneksi, kuvitellessaan perhettä nuoret vertaavat sitä kuviin, joita heillä on muista elämänalueista. Koska perheellä ei ole enää puolellaan sen olemassaoloa tukevia perinteitä eikä normeja, jotka ennen vanhaan tekivät perheestä itsestäänselvyyden, perheen olemassaolo tulee riippuvaiseksi siitä, miten se selviää kilpailussa muiden tärkeiden elämänalueiden kanssa. Tässä suhteessa keskeisimpiä kilpakumppaneita ovat parisuhde ja työ, mutta merkitystä on myös ystävillä ja harrastuksilla. Se, kuinka houkuttelevina kuvina nämä piirtyvät nuorten ja meidän muidenkin tietoisuuteen, vaikuttaa perheen houkuttelevuuteen. Minkälaisena kuvana perhe sitten hahmottuu nuorten mielissä? Vaikka suurin osa ajattelee perustavansa perheen ja vaikka suurin osa pitää perhettä itselleen tärkeänä, merkittävää heidän katsantokannassaan on se, että he aikovat perustaa perheen "sitten joskus hamassa tulevaisuudessa", kuten moni asian ilmaisee. Useimmille se merkitsee perheen perustamista "joskus kolmekymppisenä". Näin nykyään enimmäkseen tapahtuukin: ensimmäinen lapsi syntyy, kun äiti on keskimäärin noin 28-vuotias ja isä keskimäärin kolmekymppinen. Perheen perustaminen on myöhentynyt viisi-kuusi vuotta siitä, mitä se oli 1960-luvun lopussa. Kun katsoo tarkemmin, miten nuoret puhuvat tulevaisuuden suunnitelmistaan, kuva perheestä valottuu paljastavalla tavalla. Nuoret eivät halua "vielä" perustaa perhettä, koska elämä ilman perhettä on niin kiinnostavaa. Heillä on mielikuva, että niin monenlaiseen kiinnostavaan ei ole mahdollisuuksia silloin, kun heidän vastuullaan on perhe, joka heidän mielestään vaatii niin paljon. Nuorilla on mielikuva, että perhe yksinkertaisesti sitoo liiaksi. Nuoret haluavat elää vapaina pitkään. Uratietoiset panostavat uran rakentamiseen tai muuten kiinnostavaan työhön. He haluavat tavata ystäviään minkään estämättä ja harrastaa niin ikään minkään estämättä. Työ, ystävät ja harrastukset mielletään vapauden valtakuntaan kuuluviksi, ja koska niiden painoarvo on suuri, perhettä aletaan tutkailla tästä näkökulmasta. Se saa perheen vaikuttamaan sellaiselta, jota kannattaa siirtää yhä tuonnemmaksi, kuten on myös tehty. 5

9 Koska nuoruuden moratorium on pidentynyt entisestään, nuoret sisäistävät nuoruusvuosiensa elämäntyylin osaksi persoonallisuuttaan tai identiteettiään, minkä vuoksi heidän on entistä vaikeampi sietää perhesidosta. Kun he siihen kaikesta huolimatta joskus suostuvat, he tekevät niin yleensä silloin, kun ns. vauvakuume iskee. He tarvitsevat siten mahdollisimman voimakkaan yllykkeen, joka ikään kuin "luonnon äänenä" ratkaisee heidän puolestaan perheen perustamisen hankalan ajoituksen. Jos ratkaisu jäisi kokonaan heidän harkintansa varaan, monet heistä eivät kenties ratkaisua tekisi. Tällaisessa tilanteessa voimakasta sitoutumista vapauteen seuraa herkästi voimakas sitoutuminen äitiyteen. Isilläkin voi nykyään olla samantyyppisiä kokemuksia. Voimakas sitoutuminen äitiyteen voi ilmetä äidin ja lapsen romanssina, johon ei juuri muuta mahdu. Tällainen totaalisatsaus päättyy helposti tunteeseen, että äiti on kahlittu lapseen, joka ei salli hänelle lainkaan vapautta. Tässä vaiheessa äiti muistaa kaiken sen kiinnostavan, johon hän saattoi esteettä paneutua silloin, kun hänellä ei ollut perhettä. Näin hän realisoi pelkonsa, joka hänellä oli silloin, kun hän pohti perheen perustamista. Hän oli siis oikeassa: lapsi kahlitsee käsittämättömän paljon, ja tämän hän kertoo ystävilleen. Viimeistään tässä vaiheessa nuori äiti huomaa, että hänen miehensä on vapaa. Hän käy työssä ja onpa ylitöissäkin. Hän tapaa joskus kavereitaan ja harrastaakin. Niin alkaa nuoren äidin paluu työhön, ystävien luo ja harrastuksiin, ja hän katsoo, että hänellä on oikeus niihin samalla tavalla kuin hänen miehellään. Eri elämänalueiden keskinäisessä kilpailussa syntyvä ristiriita on kuitenkin monissa tapauksissa hellittämätön tai ainakin kovin vaikeasti ratkaistavissa. Ilmeisesti juuri sen vuoksi vastikään perheen perustaneiden avioerot ovat yleistyneet. Näin siis tapahtuu siitä huolimatta, että nuoret ovat voineet panostaa oman elämänsä mielenmukaiseen rakentamiseen kymmenen vuoden ajan. Sekään ei näin ollen riitä. Monien puheenvuoroista saa jopa käsityksen, että nykyihmiset ovat toden teolla valmiit perustamaan perheen vasta viisikymppisinä. Kyse on tietysti miehistä, sillä naiset eivät voi odottaa niin kauan, vaikka haluaisivat. Vaikka edellä kuvaamani puhe välittyy tutkijalle ja muillekin tarkkailijoille subjektiivisina ratkaisuina ja näkökantoina, niiden yhdenmukaisuus viittaa vahvasti siihen, että puheen taustalla vaikuttavat yksilöitä yleisemmät voimat. Jokin saa nuoret ajattelemaan ja toimimaan sillä tavalla, kuin olen edellä kuvannut. Tuon tässä esiin vain muutaman seikan. Vaikka olen maininnut tämän jo lukemattomia kertoja, en voi olla toistamatta sitä, niin merkittävä se on. Kyse on työstä. Eivät kaikki ihmiset rakasta työtään, mutta ne, jotka voivat rakastaa sitä, ovat saaneet äänensä kuuluville. Työlleen sitoutuneen ihmisen puhe on kiteyttänyt tälle ajalle ominaisen työorientaation ja tehnyt siitä ihmisen menestyksen pettämättömän mittarin tai suorastaan ihmisarvon mittarin. Kun kerran näin on, työhön kannattaa panostaa ainakin niillä aloilla, joilla on mahdollisuus menestyä. Kun tähän työeetokseen sovitetaan perhettä, se tahtoo jäädä toiseksi. Kyse ei ole tällöin pelkästään ajan käytöstä, vaan tämä työeetos osoittaa kuin varkain, mikä elämässä on merkityksellistä. Toinen tällainen voima ovat ystävät ja kaverit. Näiden merkitystä nykynuorille kuvaa hyvin tutkimustulos, jonka mukaan vuotiaista 88 prosenttia piti erittäin tärkeänä sitä, että heillä on 35-vuotiaana luotettavia ystäviä. Vain - tässä tapauksessa niin kai voi sanoa - 52 prosenttia piti erittäin tärkeänä sitä, että heillä on 35-vuotiaana perhe ja omia lapsia. Ystävät ja kaverit ovat suorastaan korvaamattoman tärkeitä silloin, kun nuoret elävät nuoruuden moratoriumiaan. Nimenomaan heidän kanssaan tehdään kaikkea sitä kiinnostavaa, josta edellä puhuin. Merkittävää on kuitenkin se, että ystävien ja kaverien verkosto on korvaamattoman tärkeä 6

10 myös nuorille perheellisille. Nämä verkostot ovat melkeinpä korvaamassa sukua, sillä ne luovat samankaltaista "klaanitunnetta", johon suvulla oli aikoinaan lähes yksinoikeus. Sitten perheen asemaan vaikuttaa vielä parisuhde. Se on työn ohella saanut tavattomasti huomiota osakseen, ja noissa huomionosoituksissa on syntynyt mielikuva, että parisuhde on toisaalta melkeinpä maailman tärkein asia ja toisaalta tavattoman vaikeasti hoidettava ihmissuhde. On mahdollista, että kuvittelu vaikuttaa parisuhteeseen enemmän kuin kuvittelu siihen, miten muut elämänalueet muotoutuvat eletyiksi käytännöiksi. Viime aikojen keskustelu perhearvoista on tuonut oman lisänsä perhekuvaan, mikä on saanut jotkut myös uumoilemaan käännekohtaa perheen historiassa. Perhekuvien kavalkadia on täydennetty kuvilla, jotka viestivät vahvasta sitoutumisesta perheeseen. Tähän emme ole tottuneet, sillä sitoutumisen sanaa on viime aikoihin saakka käytetty vain puhuttaessa työstä. Nyt tuo puhe on valunut lähes sellaisenaan perhepuheeseen: kyse on totaalisesta sitoutumisesta, joka merkitsee "kaikkensa antamista" ja "itsensä likoon panemista", kuten sanonnat ovat kuuluneet. Sen käytännön todisteena on ollut työstä luopuminen ja kotiin vetäytyminen. Nämä tarinat ovat päässeet esille, koska ne vastaavat ajallemme ominaista kuvaa, jonka mukaan ihminen on "jotain" vain, jos hän antaa kaikkensa tai panee itsensä likoon. Vähempi ei riitä merkityksellistämään ihmistä. Tällaisten kuvien edessä nuorten mielessä saattaa syntyä vaikutelma, että perhe kannattaa perustaa vasta sitten, kun voi omistautua totaalisesti perheelle. Monen mielessä herää jo viimeistään tässä vaiheessa kysymys, eikö kohtuullisuus olisi vastaus siihen yltiöpäisyyteen, johon nykyihmiset ovat ajautuneet eri elämänalueiden kilpailuhenkisessä kuvituksessa. Ainakin toistaiseksi se näyttää kelpaavan huonosti, koska kulttuuriimme vaikuttaa vahvana mielikuva, että kohtuullisuus on jotenkin keskinkertaista. Muutosta tuossa suhteessa odoteltaessa emme voi muuta, kuin toimia niillä eväillä, joita meillä nyt on. Perheen tulee ensinnäkin näkyä kodin seinien ulkopuolella, jotta se ylipäätään olisi mahdollista tuntea tärkeäksi. Mediajulkisuudessa perhe on ollut aivan viime vuoteen saakka aika heikosti esillä. Paljon enemmän ovat olleet esillä parisuhde ja työ, joiden tapahtumista ja saavutuksista on kerrottu suurelle yleisölle vaikka kuinka paljon. Tämä luo vaikutelman - yleensä alitajuisesti - että parisuhde ja ansiotyö ovat jotenkin merkityksellisempiä kuin perhe. Kuvat ja niiden ympärille rakennetut tarinat merkityksellistävät sitä, mitä ne esittävät. Sen vuoksi tilastollisesti harvinaisetkin ilmiöt ja asiat, joista ei ole kuvia eikä tarinoita, jäävät merkityksellistymättä. Myös kuvallistamisen tapa on tärkeä. Jos perhe välittyy julkisuuteen pääsääntöisesti kriisi- ja pahoinvointitarinoiden saattelemana, toivo perheen menestyksestä hiipuu. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että kriisitarinoiden kertojilla on hyvä tarkoitus. Tarinoihin sisältyvä elämänpoliittinen ehdotus on tarkoitettu viitoittamaan aikalaisten elämänratkaisuja oikeaan suuntaan. Silti tarvitaan myös sellaista perheen kuvallistamista, joka pystyy yksiselitteisesti vakuuttamaan, että perhe on "kaikkein tärkein". Mutta riittääkö perheen vakuuttava kuvallistaminen? Eikö siinä ole kysymys perheen julkisesta tuotteistamisesta, joka lopultakin johtaa vain manipulointiin? Eikö kuvien takaa tulisi myös löytyä todellisuutta, joka vastaa tuota kuvaa? Kyllä vain, mutta kuvat ovat tavattoman tärkeitä, koska ne vaikuttavat yllättävän paljon siihen, miten perhettä käytännössä eletään. Ennen perinteillä ja suorapuheisilla normeilla oli suurempi vaikutus. Nyt joudumme välittämään hyvää 7

11 ja oikeaa välillisesti kuvien avulla. Toivon, että nuo kuvat eivät muodostuisi vastakkaisiksi, kuten Yhdysvalloissa pitkälti tapahtui, vaan että kykenisimme kuvittelemaan perhettä niin, ettei sitä olisi niin vaikea tavoittaa. 8

12 9 Dosentti Irmeli Järventie Oulun yliopisto, sosiaalipsykologian laitos LASTEN HENKINEN TILA Runsaan vuoden ajan julkisessa keskustelussa on ollut esillä lastemme huolestuttava tilanne: he näyttävät voivan huonosti. Useat tutkimukset viittaavat lasten hyvinvoinnin alhaiseen tasoon. Lapsityön ammattilaisten puheenvuorot ovat olleet samansuuntaisia. Haasteellisesti on puhuttu myös siitä, mikä ja missä on syy tähän asiaan ja kenen on vastuu: esimerkiksi onko vastuu vanhempien vai esimerkiksi opettajien. Julkisen puheen sisältö on vaikuttanut tämän esitelmäni laatimiseen siinä suunnassa, etten yksinomaan raportoi teille tutkimustuloksia. Mielestäni nyt tärkeää on jäsentää olemassa olevaa tietoa niin, että tutkimustiedosta olisi mahdollisimman paljon käytännön hyötyä lapsipoliittisten toimenpiteiden suunnittelussa ja tämän monimutkaiselta vaikuttavan asian ymmärtämisessä. Esittelen ensin idean tai mallin, jonka avulla mielestäni on mahdollista jäsentää paitsi tutkimustuloksia myös lapsipoliittista keskustelua. Toiseksi tähän malliin nojautuen esittelen yhteiskuntateoreetikkojen visioita tietoyhteiskunnasta siinä suunnassa, mitä tämä ns. uusi yhteiskunta merkitsee perheiden ja ihmisten elämässä. Ts. millaisessa maailmassa lapset kasvavat ja aikuistuvat, voivat hyvin tai huonosti. Kolmanneksi kerron empiirisestä tutkimuksestani, joka koskee suomalaisten lasten syrjäytymisriskiä. Se on osa johtamaani ja Suomen Akatemian ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa tutkimushanketta. "Sosiaalinen syrjäytyminen ja integraatio lapsuudessa", jonka rahoitus päättyy tämän vuoden lopussa. Idea tutkimisen ja keskustelun jäsentämiseksi Voisimme kirjoittaa listan lasten henkistä tilaa tai syrjäytymistä koskevien tutkimusten ongelmista, mutta nähdäkseni kaiken kritiikin ydin lopultakin on eräänlainen ajattelukonfuusio, joka heijastuu empiirisissä tutkimuksissa ja niiden tulosten tulkinnassa ja selittämisessä. Vika ei ole teorioissa eikä empiirisissä menetelmissä vaan ajattelutavassa, metodologiassa. Mielestäni näyttää siltä, että sekä tutkimuksia että julkista puhetta luonnehtii pyrkimys löytää yksi teoria, yksi empiirinen menettely ja yksi kaiken kattava selitys, jolla kysymys lasten henkisestä tilasta voitaisiin selvittää ja selittää todenmukaisesti. Näkemykseni on, että tällaista yhtä totuutta ei ole löydettävissä. Päinvastoin, samasta aiheesta kuten lasten henkinen tila on olemassa useita selityksiä, tulkintoja ja ymmärryksiä, jotka kaikki ovat tieteellisesti perusteltavissa ja empiirisesti vahvistettavissa. Tosiasiahan on, että psykologit puhuvat yhtä, sosiologit ja sosiaalipoliitikot toista, taloustieteilijät omaa totuuttansa. Nämä näkemykset voivat olla aivan ristiriitaisia keskenään ilman, että mikään niistä on väärä. Kysymys on ensi sijassa siitä, miten nämä eri näkemykset voidaan suhteuttaa toisiinsa eikä

13 siitä, mikä niistä on oikea, tosi tai humpuukia. Suureen osaan esitettyjä kysymyksiä kuten opettajallako on vastuu, vastaus ei ole kyllä tai ei vaan se onkin kyllä ja ei. Ajatukseni on yksinkertainen. Yhteiskuntatieteiden yleinen tehtävä on jäsentää ja määritellä eli käsitteellistää tätä maailmaa, missä me elämme. Samalla tällainen jäsennys voi määritellä erilaiset näkökulmat yhteen ja samaan asiaan kuten lasten henkinen tila. Sovellan sosiologien N. Mouzelisin ja G. Ritzerin ajatusta, jonka mukaan yhteiskunta on hierarkkinen systeemi, jossa voidaan erottaa yhteiskunnan systeemitaso (kuten valtio, markkinat, työmarkkinat, instituutiot, kulttuuri), toiseksi ihmisten konkreettisen elämänpiirin yhteisötaso (kuten perhe, päiväkoti, suku, ystävät, työpaikka) ja kolmanneksi yksilötaso (ihmiset persoonallisuutena). (Kuvio 1) Kuvio 1. Lasten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen riskitekijät eri tarkastelutasolla 10 Systeemitaso Elämänpiiritaso Yksilötaso Näkökulma Lapset yhteiskun- <-> Lapset kasvuyhtei- <-> Lapset kansalaislapsiin nan rakenteissa ja <-> söissä, perhe, koulu <-> tuvina persoonina kulttuurissa KansalaisuusfokusYhteiskunnalliset <-> Sosiaaliset ryhmät ja <-> Identiteetti ja persoojaot ja paikat lapsi- <-> elinpiirit lasten kansa- <-> nallisuus kansalaisuuväestön kansalais- <-> laistumisympäristöinä <-> den kvaliteettina tumisen resurssina Syrjäytymisen Sosiaalisesti <-> Puutteelliset huolen- <-> Vaurioitunut psykoriskitekijät eriarvoistavat <-> pito-, kansalaistumis- <-> fyysinen kansalairakenteet <-> resurssit ja kasvatus- <-> suuden perusrakenne kompetenssit Tarkastelukehys Yhteiskuntateoria <-> Sosiaalisen toiminnan <-> Persoonallisuus- <-> teoria <-> teoria Sosiaalisen eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja henkisen tilan ymmärrykseni on tässä: 1. Lapset elävät kasvuympäristöissään kuin sosiaalisessa kohdussa kooten ympäristöstään ravinnetta persoonallisuutensa rakenteiksi. Sosiaalinen vuorovaikutus on kuin napanuora, jonka kautta lapsi sisäistää hänen kanssaan tekemisissä olevien aikuisten ominaisuuksia persoonallisuuteensa. Lapsi voi käyttää tässä kehitystehtävässään periaatteessa kaikkia aikuisia minuutensa peileinä halusivatpa nämä tai eivät. Siksi kaikilla aikuisilla on tärkeä vuorovaikutusvastuu lapsen kehityksessä. 2. Sosiaaliset ympäristöt tarjoavat niin hyvässä kuin pahassa kehityksellisesti erilaisia kasvuresursseja lapsen persoonallisuuden kehityksessä. Hyvin tärkeää on kannatteleva huolenpito lapsen tarpeiden suunnassa (ei siis aikuisen). Jotkut lapset joutuvat kehitystasoonsa nähden liian vaativien tehtävien kuormitukseen, esim. toimimaan kuin aikuinen. 3. Yhteiskunnalliset eriarvoistavat ja samanarvoistavat rakenteet ja prosessit ovat yhteydessä näihin kasvuresursseihin. Jotkut vanhemmat joutuvat ylivoimaisten

14 rasitteiden kuormittamiksi eivätkä siksi jaksa kannatella lasta tämän kehityksen edellyttämällä tavalla. Näitä tilanteita luovat erityisesti työelämä ja taloudelliset paineet. Esitettyä yhteiskunnan rakenteen jakoa eri tasoihin voidaan nyt käyttää lasten henkistä tilaa tai syrjäytymisriskiä koskevassa tutkimuksessa ja sen tuottamien tulosten selittämisessä. Voimme tutkia yhtä ja samaa asiaa kolmesta eri näkökulmasta. Keskustelun edistämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi on tärkeää, että ensin täsmennetään, mikä tarkastelutaso valitaan. Riippuu tarkastelutasosta, mihin kiinnitetään huomiota, millaista tietoa tutkimukseen kootaan, millaisia tuloksia saadaan. Tarkastelutaso määrittää kielen, jolla asioista puhutaan. Tutkimuksessa teoria edustaa tätä kieltä. Lasten henkisestä tilasta puhutaan systeemitasolla yhteiskuntateorian, elämänpiirin tasolla sosiaalisen toiminnan ja yksilötasolla persoonallisuusteorian kielellä. Kullakin näistä tasoista on lisäksi olemassa useita toisistaan enemmän tai vähemmän eroavia teorioita. Vaikka siis puhumme samasta asiasta samalla äidinkielellä emme välttämättä saavuta yhteisymmärrystä, jos puhumme eri tarkastelutasojen määrittämillä erilaisilla spesifeillä kielillä ottamatta tätä kielten eroa huomioon. Toisaalta spesifi kieli palvelee eri instituutioissa työskenteleviä ihmisiä sikäli, että se tuo toimintaa järjestystä spesifin kielen sanavaraston ja käsitteiden rajoittuessa sille yhteiskunnan tasolle, mikä kulloinkin on kyseessä. Jos spesifejä kieliä ei olisi, syntyisi melkoinen sekamelska asioiden hoidossa. Poliitikot puhuvat oman alansa kieltä systeemitasolla miettiessään sosiaaliturvan ja julkistalouden kysymyksiä lapsipoliittisten kysymysten yhteydessä; päiväkotien hoitajat puhuvat lasten arkielämän piiriä koskevaa kieltä kertoessaan lapsista; psykiatri puhuu psyykkisten häiriöiden diagnostiikan ja etiologian kieltä; lastensuojelun sosiaalityöntekijä puhuu lasten ongelmista omalla tavallaan jne. Mitä sosiologit puhuvat tietoyhteiskunnasta Esittelen mahdollisimman lyhyesti eräiden ajankohtaisten sosiologien näkemyksiä ja visioita tietoyhteiskunnasta. Intressini on heidät valitessani ollut se, että heidän näkemyksiinsä sisältyy silta systeemitason ja ihmisten elinpiirin sekä yksilöiden tasoille. Systeemitaso onkin tärkeä pohdittaessa lasten henkistä tilaa, koska se asettaa yleiset kansalaiseksi kasvamisen rajat ja resurssit lasten kehitykselle ja heidän kasvuympäristölleen. Manuel Castellsin mukaan tietoyhteiskunta on lisääntyvästi rakentunut globaalien verkostojen varaan ja sitä luonnehtii yhteiskunnan ja ihmisten Minä (Self) vastakkain joutuminen. Toisin sanoen ihmisten tarpeet ja olemassaolon laatu inhimillisinä olentoina joutuu yhä enemmän konfliktiin sen kaiken kanssa, mitä yhteiskunta ihmisiltä odottaa. Me ihmisethän elämme elämäämme tietyssä paikassa, kun taas yhteiskunta on ikään kuin kadonnut jonnekin, koska verkostot ovat kaikkialla mutteivät havaittavissa missään paikassa. Silti yhteiskunnan vaikutus ihmisten elämään on varsin voimakas ja painostava, vaativainen. Sosiaalinen valta vaikuttaa meihin, mutta se on kadonnut verkostoihin, mistä seuraa vastuunkannon, moraalin ja traditioiden eroosio. Ulrich Beck on korostanut sitä, että sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset elämänriskit lisääntyvät, koska traditionaalinen kontrolli ja turvainstituutiot eivät enää kontrolloi niitä. Kukaan ei ole vastuussa. Beck ja Zygmunt Bauman ovat kirjoittaneet siitä, miten sosiaalinen vuorovaikutus muuttuu epäsuoraksi ja teknologisesti välittyneeksi. Elämänkumppanit löydetään netissä. Ihmisten luovuus on tuottanut virtuaalitodellisuuden, jossa subjektiivisesti elämän koetaan olevan eimissään, koska se on kaikkialla. Ei ole olemassa ajan ja paikan jatkuvuutta. Tämä aiheuttaa 11

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Rummukainen Kevät 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteen

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen

Työ ja ihminen. 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen ERRATUM Työ ja ihminen 1 / 2005 19. vuosikerta Työ, perhe ja elämän moninaisuus I Toimittanut Kaisa Kauppinen Pääkirjoitus Perhemyönteinen työkulttuuri luo hyvinvointia... 3 Kaisa Kauppinen Artikkelit

Lisätiedot

NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI. Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia

NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI. Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia Mari Takala Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2008 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ nuorten aikuisten selityksiä ja sisäisiä tarinoita internet-ryhmissä Kaisa Helena Tuuteri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologian laitos

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA Olisin ilman sitä varmaan jossain lastenkodissa tällä hetkellä. NUORTEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA Sanna Rantanen Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta NORMIA LEENA Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA Lapsi- ja perhepoliittinen toimikunta Vaasa 2001 TOIVEVANHEMPIEN - TOIVEKASVATTAJIEN MUOTOKUVA että niillä olisi aikaa lapsille eivät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot