NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT"

Transkriptio

1 NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT

2 NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSLINJAUS 2014

3 NUPS STRATEGIA Aktiivinen ja laadukas liikuttaja Kasvava, monipuolisesti menestyvä ja kehittyvä seura Harrastajamäärän kasvattaminen Joukkueiden kilpailullinen menestys Yksilöiden kehittäminen Valmennuksen kehittäminen Päiväkoti- ja koulufutis Päiväkodit Iltapäiväkerhot Peruskoulut 2.asteen koulutus Kaikkipelissä turnaus Jalkapallokoulu Jalkapalloa kaikille Erityisryhmät ( Brazil) Vesselifutis Harrasteryhmät KKI-Futis Naiset Nousu 3. divisioona Miehet Nousu 2.divisioona Juniorit Vähintään 2 joukkuetta liiton sarjoissa joka vuosi Valmennuslinjaus Yhtenäinen pelaajapolku Taitomerkkisuoritukset Määrän lisääminen vuosittain kaikissa ikäluokissa Alueellinen yhteistyö Yhteistyön kasvattaminen lähiseurojen kanssa Kykykoulun järjestäminen Yhteistyöseurojen etsintä Valmennuslinjaus Yhtenäinen valmennuslinja Sisäisen koulutuksen perusta Eri ikäluokkien vaatimat koulutustasot

4 Nummelan Palloseura Valmennuslinjaus Johdanto 4 2. Valmennuksen periaatteita Nummelan Palloseurassa 5 3. Henkilökohtaisen taidon kehittäminen 6 4. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen 7 5. Taktisten ominaisuuksien kehittäminen 8 6. Henkisten ominaisuuksien kehittäminen 9 7. Testaaminen Harjoittelun suunnittelu 11

5 1. Johdanto Nummelan Palloseuralle on tehty valmennuslinjaus v. 2007, jota tämä linjaus päivittää. Linjaus toimii pelaajakehityksen perustana ja valmennuskoulutuksen kivijalkana Nummelan Palloseurassa. Päivitys on tehty valmentajien kanssa yhteistyössä niin, että valmennusvastaavien ryhmä on valmistellut linjauksen. Valmentajat ovat kommentoineet linjausta omissa pienryhmäpalavereissaan. Lisäksi valmentajat ovat osallistuneet työryhmätyöskentelyyn, joiden avulla on luotu eri ikäluokkien valmennusoppaat. Linjauksen teossa on noudatettu palloliiton linjauksia sekä käytetty pohjana seuran voimassa olevaa strategiaa. Linjauksen teko on ollut mielenkiintoinen ja erittäin opettavainen projekti. Suuret kiitokset linjauksen valmistumisesta edellisen linjauksen työryhmälle Jukka Kemppaisen johdolla. Tämän linjauksen tekoon ovat aktiivisesti osallistuneet työryhmä Ville Kiuru, Jan-Henrik Nyberg ja Erkki Pääkkönen. Isot kiitokset kuuluvat myös fysiikkavalmentaja Keijo Petäkoskelle, henkiselle valmentajalle Petteri Sveinsillle sekä kaikille valmentajille ja muille nupsilaisille, jotka ovat korvaamattoman panoksensa tähän työhön antaneet. Työryhmän puolesta, Urheilutoimenjohtaja Timo Tuomi

6 2. Valmennuksen periaatteita Nummelan Palloseurassa Nummelan Palloseuran valmennuslinjaus pohjautuu Suomen Palloliiton linjauksiin. Seura pyrkii tarjoamaan elämyksiä kaikille pelaajille, mutta myös samalla tarjoamaan laadukasta valmennusta huipulle pyrkiville pelaajille. Nummelan Palloseuran jokaisessa joukkueessa noudatetaan seuran strategiassa esiintyviä arvoja. Jalkapallon harrastaminen pitää olla ensisijaisesti iloista toimintaa, josta kaikki toiminnassa olevat voivat nauttia. Joukkueena toimimisen peruspilareita ovat yhteisöllisyyden ja avoimuuden vaaliminen, jolloin kaikki joukkueen jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa ja joukkuehenki korostuu. Nämä arvot ovat merkittäviä myös seuran toiminnassa kun yhteistä suuntaa luodaan ja joukkueiden välistä yhteistyötä kehitetään kohti yhtä suurta vihtiläistä jalkapalloperhettä. Yhteistyön tekeminen kaikilla tasoilla on ehdoton edellytys edellä mainittujen arvojen toteutumiseen. Nummelan Palloseura haluaa olla omalla osaltaan kasvattamassa vihtiläisiä lapsia ja nuoria liikunnallisiin ja terveisiin elämäntapoihin, sosiaalisesti osaaviksi ja henkisesti hyvän itsetunnon omaaviksi positiivisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. Nummelan Palloseurassa keskitytään vahvasti yhteisöllisyyden lisäksi yksilökeskeiseen pelaajan kehittämiseen Yhteistyö eri joukkueiden välillä tulee olla saumatonta, jotta pelaajien kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuu. Jokainen pelaaja on seuran pelaaja ja jokainen valmentaja seuran valmentaja. Tällä taataan pelaajien yhtenäinen pelaajapolku Nummelan Palloseurassa. Valmentajien tehtävänä on kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti ja luoda heille paras mahdollinen ympäristö kehittymiseen vahvan valmentajien välisen yhteistyön avulla. Jatkuvaan valmennuskoulutukseen panostetaan, jotta pystymme tarjoamaan pelaajille parhaat mahdolliset kehittymisolosuhteet. Myös muiden taustahenkilöiden tärkeys ja heidän osaamisen tarpeet tiedostetaan joukkueiden toimivuuden varmistamiseksi. Nummelan Palloseurassa pelaajat jaetaan neljään pääryhmään iän mukaan. Vesselifutis (alle 6v), lapset (6-11v), nuoret (12-17v) ja aikuiset(a-jun ja edustus). Keskitymme linjauksessa lapsiin ja nuoriin, joiden ikäluokat on jaettu edelleen kahden ikäluokan alaryhmiin. Näille alaryhmille esitämme jatkossa harjoittelun pääpainoalueet. Käsittelemme jatkossa pelaajien kehittämistä neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat taito, fysiikka, henkinen ja taktinen. Alla olevasta kuvasta ilmenee palaajan kehittämisen eri muotoja sekä ikäluokkien jako ettäjoukkuetoimintaa tukevat seuran ja piirin toiminnot. Myös seuran tavoittelemat palloliiton valmennustasot näkyvät kuvassa. Kuvasta puuttuvat seuramme edustusjoukkueet naisissa ja miehissä, reservijoukkue miehissä, kunnossa kaiken ikää (KKI) joukkueet miehille ja naisille sekä erityisryhmäjoukkue Brazil. Tenavafutis Lapsifutis Nuorisofutis Aikuisfutis Päivähoito Eskari 1. LK 2. LK 3. LK 4. LK 5. LK 6.LK 7.LK 8.LK 9.LK I LK II LK III LK IV LK - 5 vuotiaat 6 G 7 G 8 F 9 F 10 E 11 E Leikki Harrastus Kehitys Menestys PK-futis 12 D 13 D 14 C 15 C Koulukerhot, liikuntatunnit, valinnaisainekurssit jne. P taitok T taitok Talentti 1 Talentti 2 Poikien P kykyk P piirijoukkue Aluejoukkue, maajoukkue T kykyk T piirijoukkue 1 Aluejoukkue, maajoukkue 16 B 17 B 18 A 19 A

7 3. Henkilökohtaisen taidon kehittäminen Taidon kehittäminen on tärkein linjauksen painopistealue. Alla on esitetty pääpainopisteet taidon kehittämiselle eri ikäluokissa. Seuraavissa taulukoissa on esitetty ikäryhmän jälkeen osattava taito siirryttäessä seuraavaan ikäryhmään. Lisäksi jokaisessa ikäryhmässä syvennetään aina edellisessä ikäryhmässä opittuja taitoja. Taidon kehittymistä seurataan mm. taitokilpailujen avulla joukkueissa, seurassa ja piirissä. Lapsifutis G6 G7 F8 F9 E10 E11 Kuljettaminen Juokseminen pallon kanssa, kosketusten lisääminen Sisäsyrjä, ulkosyrjä, jalkapohjakuljettaminen + käännökset pallon kanssa Erilaiset harhautukset Syöttö Maata pitkin syöttö paikallaan olevaan palloon Maata pitkin sisäsyrjäsyöttö sekä paikallaan olevaan että liikkuvaan palloon Ulkosyrjäsyöttö paikallaan että liikkuvaan palloon 1. Kosketus Pallon pysäyttäminen Ensimmäisen kosketuksen suuntaaminen maassa tulevaan palloon Peliasento, suuntaaminen pelin mukaan Laukaus Oikea potkutekniikka paikallaan olevaan palloon Laukaukset liikkuvaan palloon maasta Laukaukset liikkuvaan palloon ilmasta Pääpeli Totuttelu pääpeliin Pääpeli peruspuskut Nuorisofutis D12 D13 C14 C15 B16 B17 Kuljettaminen Tempokuljettaminen, käännöksien harhautuksien parantaminen Tempokuljettamisesta nopeat suunnanmuutokset Tempokuljettamisesta nopeat suunnanmuutokset Syöttö Syöttö aina liikkeestä liikkeeseen, pidemmät syötöt maassa Pitkät syötöt ilmassa Ristipallot, keskitykset ja erikoistilanteet 1. Kosketus Pallon liikkeen jatkuminen pelin suuntaisesti, menosuuntaan Ilmasta tulevan pallon suuntaaminen Pelinopeus, tempo suuntamisella Laukaus Laukaukset liikkuvaan palloon jalan eri osilla Laukaukset erilaisilla kierteillä Maalinteko viimeistely, erikoistilanteet Pääpeli Pääpeli puskujen suuntaaminen Pelipaikkakohtainen pääpeli Pelipaikkakohtainen pääpeli

8 4. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen Jalkapallo on hyvää fyysistä osaamista vaativaa laji. Pelaajien fysiikan tulee olla sillä tasolla että se mahdollistaa muiden osa-alueiden kehittymisen. Fyysisessä valmennuksessa on huomioitava että kaikki lapset ja nuoret ovat yksilöitä. Fyysisen valmennuksen on oltava nousujohteista ja sen on huomioitava lajin vaatimat erityistarpeet. Pelaajien liikkuvuuteen on kiinnitettävä huomiota kaikissa ikäluokissa. Fyysiseen harjoitteluun liittyy oleellisesti lepo ja ravinto, joita tarvitaan, jotta elimistön ylikorjautuminen harjoituksen palautumisvaiheessa (superkompensaatio) voi toteutua ja fyysinen kehittyminen mahdollistuu. Testaaminen on tärkeä osa harjoittelun painopisteitä suunniteltaessa. Eri ikäisten testaukset on esitetty kohdassa testaus. Alla olevissa taulukoissa on esitetty eri ikäluokkien fyysisen kehittymisen pääpainokohteet. Kestävyys Lapsifutis G6 G7 F8 F9 E10 E11 Voima Juokseminen, hyppääminen Hyppelyharjoitteet Lihaskunto Nopeus Reaktionopeus, askeltiheys, rytmikyky Reaktionopeus, askeltiheys, rytmikyky Reaktionopeus, askeltiheys, rytmikyky Kehonhalinta Tasapaino, koordinaatio. ketteryys Tasapaino, koordinaatio. ketteryys Tasapaino, koordinaatio. ketteryys Nuorisofutis D12 D13 C14 C15 B16 B17 Kestävyys Aerobinen kestävyys, anaerobinen kestävyys Aerobinen kestävyys, anaerobinen kestävyys Aerobinen kestävyys, anaerobinen kestävyys Voima Lihaskestävyys, pikavoima hyppelyharjoitteet, keppijumppa Lihas- voimakestävyys, pikavoima, hyppelyharjoitteet Voimakestävyys, perusvoima pikavoima, hyppelyharjoitteet Nopeus Liikenopeus, räjähtävä nopeus, reaktionopeus Liikenopeus, räjähtävä nopeus, reaktionopeus Liikenopeus, räjähtävä nopeus, reaktionopeus Kehonhalinta Tasapaino, koordinaatio ketteryys Tasapaino, koordinaatio ketteryys Tasapaino, koordinaatio ketteryys

9 5. Taktisten ominaisuuksien kehittäminen Nummelan Palloseuran haluaa pelata lyhytsyöttöpelin pohjalle rakentuvaa pallollista peliä. Peliä avataan lyhyellä avauksella leveyttä hyväksi käyttäen. Pelin rakentelu tapahtuu keskikentän kautta Puolustuspelaaminen alkaa heti pallon menettämisen jälkeen ja prässääminen tapahtuu ylhäältä. Mikäli korkea prässi ohitetaan, puolustamisen tavoitteena on ohjata vastustajan peliä laitoihin. Kaiken puolustuspelin pohjana on tiiviinä joukkueena liikkuminen, jolloin pelaajien etäisyydet säilyvät kentän joka alueella. Tällä pyritään syöttösuuntien peittämiseen sekä toisaalta hyvään prässipeliin. Pallon riistoa seuraa pyrkimys nopeaan vastahyökkäyksen kentän joka alueilla käyttäen nopeita eteenpäin suuntautuvia syöttöjä Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaiset pelijärjestelmät sekä yksittäisen pelaajan näkökulmasta puolustus- ja hyökkäyspelaamisen oppimisen tavoitetasot. Pelijärjestelmien yhtenäisyys helpottaa yhtenäisen pelaajapolun rakentamista Nummelan Palloseurassa. Pelijärjestelmissä pyritään kehittämään laitapelaamista, kolmioiden muodostuminen kentän eri osa-alueille sekä keskustan vahvaa puolustamista. 5 v 5 7 v 7 9 v 9 11 v 11 Pelijärjestelmät Puolustuspeli Yhden pelaajan prässi Kahden pelaajan prässi ja tuki Prässi ja tuki, pelipaikkakohtaiset perusteet, aluepuolustamiset, alkeet 1-3 pelaajaa Osajoukkuepuolustaminen, aluepuolustaminen puolustuslinjalle Hyökkäyspeli Yhden pelaajan ratkaisut, 1v1 1v1, 2v1 hyökkääminen, pelin avaaminen Pelipaikkakohtaiset perusteet, rakentelu Murtautuminen, pelipaikkakohtaiset ratkaisut

10 6. Henkisten ominaisuuksien kehittäminen Nummelan Palloseurassa henkisellä valmentautumisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista valmennusotetta, jossa pyritään huomioimaan ihmisenä olemisen kaikkia puolia. Henkisellä valmentautumisella pyritään auttamaan urheilija tasapainoiseen elämään, liittämällä urheilu muuhun elämän kokonaisuuteen sekä kehittymään ihmisenä. Menestyksekäs henkinen valmentautuminen edellyttää urheilijalle vahvaa taustatukea; sosiaalisen verkoston, perheen ja seuran toimihenkilöiden tuki on tärkeää. Henkiseen valmentautumiseen Nummelan Palloseurassa kuuluvat vuorovaikutustaidot, tavoitteiden asettaminen, peleihin valmistautuminen, ryhmädynamiikka ja urheilijan sisäisten tekijöiden tunteminen ja kehittäminen itselle sopiviksi. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää tiedottamiseen, koulutusosioihin ja henkilökohtaisiin keskusteluihin. Lapsifutis G6 G7 F8 F9 E10 E11 Psyykkinen osa-alue Myönteinen tunneilmasto, hyvän olon, viihtyvyyden ja hauskuuden kokeminen Itseluottamuksen lisääntyminen, myönteisen minäkuvan syntyminen, erilaisuuden hyväksyminen Moraali, arvot ja asenteet Kognitiivinen osa-alue Uteliaisuuden ja kiinnostuksen herätäminen Tiedon lisääminen, omien havaintojen ja johtopäätösten tekeminen sekä loogisen ajattelun kehittäminen Opitaan valitsemaan eri vaihtoehdoista toimivimmat, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen Sosiaalinen osa-alue Yksilöllisten erojen hyväksyminen Positiivisten kokemusten saaminen yhdessäolosta ja yhteistoiminnasta Opitaan noudattamaan yhteisiä sääntöjä, kokemus, että kuuluu ryhmään Nuorisofutis D12 D13 C14 C15 B16 B17 Psyykkinen osa-alue Oma identiteetti ja rajat, sopimukset, neuvottelutaidot, valinnat ja harkintakyvyn kehittäminen Pitkäjänteisyys, vastuullisuus, periksi antamattomuus, stressin ja pettymysten sietokyky Luovuus, rentoutumis- ja rauhoittumiskyky, rohkeus, keskittymiskyky, kyky ylittää itsensä painetilanteessa Kognitiivinen osa-alue Tiedon lisääminen liittyen motivaatioon, tarpeet, tavat, toiveet Henkilökohtaiset keskustelut, tavoitteiden asettaminen ja peleihin valmistautuminen, koulutus psyykkisistä lainalaisuuksista Henkilökohtaiset keskustelut, tiedon lisääminen, rentoutuminen, keskittyminen, ahdistuksen sietokyky Sosiaalinen osa-alue Yhdessä tekeminen, onnistutaan yhdessä, jaetaan epäonnistumiset yhdessä Vertaisryhmän tuki, hyvän suhteen luominen muihin toimijoihin Eri toimijoiden, tukiryhmien tavoitteellinen, luottamuksellinen yhteistoiminta

11 7. Testaaminen Taito Jokainen Nummelan Palloseuran joukkue järjestää joukkueen sisäisiä taitokilpailuja 3-5 kertaa kaudessa. Joukkueiden kisoihin osallistuvat kaikki pelaajat. Seura järjestää 1-2 kertaa vuodessa seuran taitokisat. Seuran kisoihin osallistuu kaikki joukkueet ja kaikki pelaajat aina D13 ikäluokkaan asti. Tätä vanhemmissa joukkueissa osallistuminen seuran kisoihin on vapaaehtoista. Näistä kisoista taitomerkkisuorituksen tehneet pääsevät edelleen piirin vastaaviin kilpailuihin. Taitokilpailut tuloksia seurataan seuran tasolla pitkäjänteisesti ja tätä tietoa käytetään myös harjoittelun suunnitteluun. Taitokilpailujen tulokset ovat hyvä väline motivoida pelaajia omatoimiseen harjoitteluun. Pelaajakohtaisesti tavoitteena on parantaa omia tuloksia joka kerta. Joukkueena tavoitteena on parantaa joka kerralla joukkueen keskiarvoja. Seurakohtaisesti tavoitteena on lisätä merkkisuoritusten määrää joka vuosi. Taitosuoritukset tallennetaan seuran yhteiseen tietokantaan. Fysiikka Lapsifutis- ikäluokissa G6 E11 testataan ketteryys sekä liiketaidon testaukset 1-2 kertaa vuodessa. Testien perusteella voidaan laatia henkilökohtaisia harjoitusohjelmia. Testien tuloksia seurataan pitkäjänteisesti. Henkilökohtaisen tavoitteena on kehittää tuloksia joka kerralla ja joukkuekohtaisen tavoitteena on kehittää joukkueen keskiarvoja joka testissä. Ikäluokissa D12 ja D13 testataan edellä mainittujen ketteryyden ja liiketaidon lisäksi SHA-akatemian mukaiset nopeus ja kimmoisuus. Ikäluokissa C14 testataan nopeus, kimmoisuus, ketteryys, kestävyys sekä voimaominaisuudet kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä. Testien tuloksena saadaan henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, joita kannustetaan tekemään lähinnä pelaajien omalla ajalla. Pelaajan henkilökohtaisena tavoitteena on kehittää testien tuloksia joka kerralla. Joukkueen tavoitteena on parantaa joukkueen keskiarvoja joka testissä. Fyysiset testitulokset tallennetaan seuran yhteiseen tietokantaan. Taktiikka Pelaajan taktinen osaaminen on sidoksissa aina koko joukkueen taktiseen osaamiseen. Joukkueiden taktisen osaamisen mittarina voidaan pitää etenkin vanhemmissa ikäluokissa peleissä menestymistä. Joukkueen ja yksittäisten pelaajien toimiminen otteluissa voidaan analysoida videoinnin avulla. Videointi on hyvä työkalu taktisen osaamisen testaukseen ja kehittämiseen. Videoiden tallentaminen on yksi mahdollisuus seurata joukkueen ja yksilön kehittymistä pidemmällä aikajänteellä.

12 8. Harjoittelun suunnittelu Suunnitelmallisuus kaikessa toiminnassa on erityisen tärkeää. Suunnittelun tarkoituksena on selkeyttää ja raamittaa tulevaa toimintaa. Se vaatii aikaa ja vaivaa, mutta kun isot tavoitteet ovat selvänä, ne on helppo pilkkoa pienempiin. Harjoittelun suunnittelussa se tarkoittaa kausisuunnitelman, jaksosuunnitelman, viikkosuunnitelman, yksittäisen harjoitussuunnitelman ja yksittäisen harjoitteen. Nämä ovat vastuuvalmentajan tehtäviä. Tämän linjauksen liitteenä on seuran kausisuunnitelmapohja sekä mallipohjia muihin suunnitelmiin. Suunnittelu aloitetaan kausisuunnitelmasta, jossa käytetään seuran yhteistä suunnittelupohjaa. Kausisuunnitelmassa käydään läpi mm. kauden tavoitteet, ottelut, leirit, turnaukset, lomat ja karkea teemojen rytmitys. Kausisuunnitelma pilkotaan jaksosuunnitelman avulla pienempiin ja tarkempiin osiin. Jaksosuunnitelman pituus voi vaihdella 4-8 viikon välillä. Viikkosuunnitelmassa suunnitellaan mm. tulevan viikon harjoituksien teemat, rytmitys ja harjoitteiden karkea runko. Jokaisessa harjoituksessa tulee olla selkeä teema, jota yksittäiset harjoitteet tukevat. Kenttävuorot voivat olla joskus liian lyhyitä. Tällöin on hyvä sisällyttää harjoitussuunnitelmaan myös oheisharjoitteita, joita voidaan tehdä ennen tai jälkeen varsinaisen kenttävuoron. Alla olevissa taulukoissa on esitetty harjoittelun pääperiaatteita eri ikäryhmissä Harjoituksen rakenne Lapsifutis G6 G7 F8 F9 E10 E11 Lämmittely, lajitaito, teemapeli, peli loppuverryttely, kotitehtävät Sisäsyrjä, ulkosyrjä, jalkapohjakuljettaminen + käännökset pallon kanssa Lämmittely, lajitaito, teemapeli, lajitaito, teemapeli loppuverryttely, kotitehtävät Joukkueharjoitus/vko Oma liikunta h/vko Kokonaisliikunta h/vko Pelien määrä /v Harjoittelun painotukset Pienpelit 50% Yleistaitavuus 25% Lajitaito 25% Pienpelit 50% Yleistaitavuus 25% Lajitaito 25% Pienpelit 50% Yleistaitavuus 20% Lajitaito 30% Harjoitusten organisointi 1 valmentaja / 6 pelaajaa 1 valmentaja / 6 pelaajaa 1 valmentaja / 10 pelaajaa Valmentajien koulutus D-lisenssi D-C-lisenssi C-lisenssi Harjoituksen rakenne Nuorisofutis D12 D13 C14 C15 B16 B17 Lämmittely, lajitaito, teemapeli, lajitaito, teemapeli loppuverryttely, kotitehtävät Lämmittely, lajitaito, teemapeli, lajitaito, teemapeli loppuverryttely, kotitehtävät Lämmittely, lajitaito, teemapeli, lajitaito, teemapeli loppuverryttely, kotitehtävät Joukkueharjoitus/vko Oma liikunta h/vko Kokonaisliikunta h/vko Pelien määrä /v Harjoittelun painotukset Pelit 50% Oheisharjoittelu 20% Lajitaito 30% Pelit 40% Taktiikka 20% Lajitaito 20% Oheisharjoittelu 20% Pelit 40% Taktiikka 20% Lajitaito 20% Oheisharjoittelu 20% Harjoitusten organisointi 1 valmentaja / 10 pelaajaa 1 valmentaja / 10 pelaajaa 1 valmentaja / 10 pelaajaa Valmentajien koulutus C-UEFA B UEFA B NuVk-UEFA A

13 NUMMELAN PALLOSEURA

14 6-7 VUOTIAIDEN Valmennusopas

15 1. Yleistä Tässä vaiheessa hermosto kehittyy erittäin voimakkaasti ja vastaavasti liikunta- ja tukielimet sekä sukuelimet eivät kehity keskimääräisesti kovinkaan paljon. Kuvasta 2 näemme miten liikunnalliset yleistaidot ja jalkapallon lajitaidot kehittyvät toisiinsa nähden. Yleistaitojen eli liikunnallisten perustaitojen oppimiskyky alkaa laskemaan tässä ikäluokassa. Kuitenkin se on lähes korkeimmalla tasolla, joten liikunnallisten perustaitojen kehittyminen on hedelmällisintä näissä ikäluokissa. Lajitaitojen oppimiskyky kasvaa puolestaan vielä n. 14 ikävuoteen asti. Kuva 1. Kehon kehittyminen ja murrosikä Kuva 2. Liikunnallisten yleistaitojen ja lajitaitojen kehittyminen

16 1.1 Urheilevan lapsen ja nuoren peruspilareita ovat harjoittelu, ravinto ja lepo. Ruokavaliolla on merkitystä mm. terveenä pysymiseen, harjoituksissa jaksamiseen, kehittymiseen, kilpailuissa menestymiseen ja jopa koulumenestykseen. Tärkeimpiä asioita ruokavalion koostamisessa ovat ruuan laatu ja sen monipuolisuus, (hiilihydraatit n %, rasvaa 25-35%, proteiineja 15-20%) kohtuus, riittävyys, ruokailujen säännöllisyys (aamiainen, lounas, välipalat, illallinen, iltapala), syömisen on oltava hauskaa sekä että kokonaisuus ratkaisee, ei yksittäiset asiat. Aterian pitäisi aina sisältää jotain värikästä (kasviset, marjat, hedelmät), proteiineja (liha, kala, kananmuna, maitovalmiste, soijavalmiste), hiilihydraatteja (täysjyväviljaa, hedelmää, juureksia, palkokasviksia) ja vettä. Lautasmalli on hyvä muistaa pääaterioilla. Lautasmalli sisältää n. puolet kasviksia, neljäsosa pastaa/riisiä/ perunaa ja neljäsosa lihaa tai kalaa. mahdollisimman nopeasti pelin jälkeen. Varsinainen monipuolinen ateria nautitaan muutaman tunnin sisällä pelin päättymisestä. Nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää olon ja vireystilan kohentamiseksi sekä yleisen jaksamisen ja suorituskyvyn parantamiseksi. Nestettä olisi nautittava jo ennen kuin janon tunne yllättää. Lapsille ja nuorille paras janojuoma on vesi. Lapset ja nuoret tarvitsevat säännöllisesti unta n. 10h joka yö. Unirytmi olisi hyvä säilyttää samana myös viikonloppuisin. Uni on merkittävässä osassa mm. lapsen ja nuoren oppimisessa, fyysisessä kehittymisessä, palautumisessa, mielialassa sekä painonhallinnassa. Peliä edeltävän päivän ruokailuihin ja nestetankkaukseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota, jotta energiavarastot saadaan täyteen peliä varten. Pelipäivän ruokailujen ajoitukset ja sisällöt on suunniteltava huolellisesti pelien ajankohtien mukaan. Nestettä tulee nauttia tasaisesti päivän mittaan. Palautumisen kannalta on tärkeää täyttää energiavarastot sekä palauttaa nestetasapaino

17 2. Harjoittelun käytännön toteutus Harjoituksen rakenne Joukkueharjoitus /vko Oma liikunta /vko Kokonaisliikunta /vko Pelien määrä /vuosi Harjoittelun painotukset Organisointi Valmentajien koulutus lämmittely, lajitaito teemapeli, peli loppuverryttely kotitehtävät Pienpelit 50%, oheisharjoittelu 25%, lajitaito 25% 1 valmentaja / 10 pelaajaa D-lisenssi 2.1 Harjoituksen rakenne Harjoitusten perusrakenne on ohjeellinen ja sitä tulee soveltaa. Esitetyt teemat on kuitenkin löydyttävä harjoitusrakenteesta. Niiden järjestykset ja määrät voivat vaihdella. Kotitehtävät tässä ikäluokassa voivat olla luonteeltaan myös omatoimiseen harjoitteluun kannustamista. Alkulämmittely ja loppuverryttely voidaan suorittaa myös varsinaisen kenttävuoron ulkopuolella. 2.2 Tapahtumien määrät Joukkueharjoitusten lisäksi pelaajien tulisi liikkua omatoimisesti vähintään 12 tuntia viikossa. Tällaista liikuntaa voisi olla esimerkiksi koululiikunta, koulumatkat, muut harrastukset, jalkapallon oheisharjoitukset, pihapelit jne. Omatoimisen liikunnan tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa, jotta fyysiset ominaisuudet kehittyvät kokonaisvaltaisesti. Lisäksi henkinen jaksaminen säilyy monipuolisen omatoimisen liikunnan avulla. Pelien määrään lasketaan harjoituskauden ja pelikauden ottelut ja turnaukset. Tavoitemäärä tarkoittaa yksittäisen pelaajan pelimäärää. 2.3 Harjoittelun painotukset Painotukset on esitetty koko kauden keskimääräisinä osuuksina. Oheisharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti omatoimisena harjoitteluna joukkueharjoitusten ulkopuolella. Pelaamisen osuus tulee olla noin puolet joukkueharjoitteluun käytettävästä ajasta. Pelit tarkoittavat tässä ikäluokassa pääsääntöisesti erilaisia pienja teemapelejä.

18 3. Taito-ominaisuuksien kehittäminen Kuljettaminen Syöttö 1. kosketus Laukaus Pääpeli Juokseminen pallon kanssa, kosketusten lisääminen Maata pitkin syöttö paikallaan olevasta pallosta Pallon pysäyttäminen Oikea potkutekniikka paikallaan olevaan palloon Kuljettaminen Tässä ikäluokassa opetellaan juoksemaan pallon kanssa. Kosketuksia lisätään taidon karttuessa. Harjoittelun perusteena on pelaaja ja pallo. Erilaiset viestit ja leikit ovat hyvä tapa harjoittaa pallon kanssa juoksemista. Molempijalkaisuutta tulee korostaa. 3.2 Syöttö Tavoitteena on opetella aluksi syöttämään paikallaan olevaa palloa. Kun taidot karttuvat, siirrytään liikkeessä olevan pallon syöttämiseen. Erilaiset syöttöharjoitteet 2-4 pelaajan ryhmissä on hyvä tapa opetella syöttämisen perusteita. Molempijalkaisuutta tulee korostaa 3.4 Laukaus Tavoitteena on opetella aluksi oikea potkutekniikka paikallaan olevaa palloa. Kun taidot karttuvat, siirrytään liikkeessä olevan pallon potkaisemiseen. Rintapotkun harjoittelu on hyvä aloittaa miinan päältä, jolloin jalan asento tulee oikeaksi. Molempijalkaisuutta tulee korostaa 3.5 Pääpeli Tässä ikäluokassa ei harjoitella varsinaista pääpeliä. 3.3 Ensimmäinen kosketus Tavoitteena on oppia pysäyttämään pallo jalkapohjalla tai sisäsyrjällä. Erilaiset syöttöharjoitteet 2-4 pelaajan ryhmissä on hyvä tapa opetella haltuunoton perusteita. Molempijalkaisuutta tulee korostaa

19 4. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen Oheisesta kuvasta 3 näemme, milloin erilaisten fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet ovat. Herkkyyskausi on se ikä kun kyseistä ominaisuutta on hedelmällisintä harjoittaa. Kuten kuvasta näemme motorisia perustaitoja olisi paras harjoittaa n vuoden iässä. Nopeusominaisuuksien herkkyyskausi taas on hieman myöhemmin eli n vuoden iässä. Aerobisen peruskestävyyden harjoittelussa herkkyyskautta on lähes koko lapsuus ja nuoruus, kuitenkin niin, että 10-vuotiaasta lähtien elimistö on siihen valmis. Voiman ja nopeuskestävyyden osalta herkkyyskaudet ovat suotuisimmillaan vasta n.18 vuoden iässä. Kuitenkin ennen 18 vuoden ikää tätä ominaisuutta voidaan harjoittaa tasaisesti nousevalla teholla. Liikkuvuutta on paras harjoittaa n vuoden iässä. Kuva 3. Herkkyyskaudet

20 Alla olevassa taulukossa esitetään tämän ikäluokan fyysisten ominaisuuksien kehittämisen osa-alueet. Kestävyys Voima Nopeus Kehonhallinta - Juokseminen, hyppääminen Reaktionopeus, askeltiheys, rytmikyky Tasapaino, koordinaatio, ketteryys 4.1 Kestävyyden kehittäminen Tässä ikäluokassa ohjattua kestävyysharjoittelua ei suoriteta. Valmentajan tehtävä on motivoida pelaajia liikunnalliseen elämäntapaan peruskestävyyden kehittämiseksi. 4.2 Voiman kehittäminen Tässä ikäluokassa monipuoliset leikit ja pelit varmistavat pelaajien motoristen perustaitojen kehittämisen. 4.3 Nopeuden kehittäminen Tässä ikäluokassa monipuoliset leikit ja pelit varmistavat pelaajien motoristen perustaitojen kehittämisen 4.4 Kehonhallinnan kehittäminen Kehonhallinta on edellytys monipuoliselle kehittymiselle. Tämä ominaisuus kehittyy parhaiten 7-15 vuoden iässä. Murrosiässä suhteellinen lihasvoima ja koordinaatio-ominaisuudet heikkenevät, jolloin on erityisen tärkeää harjoittaa kehonhallintaa monipuolisesti. Perusharjoitteita ovat erilaiset askellus- ja ketteryysradat sekä liiketaitoharjoittelu.

21 5. Henkisten ominaisuuksien kehittäminen Psyykkinen osa-alue Kognitiivinen osa-alue Sosiaalinen osa-alue Myönteinen tunneilmasto, hyvän olon, viihtyvyyden ja hauskuuden kokeminen Uteliaisuuden ja kiinnostuksen herättäminen Yksilöllisten erojen hyväksyminen 5.1 Psyykkinen osa-alue Tärkeää on luoda koko ryhmään myönteinen ilmapiiri, jossa kaikki pelaajat kokevat olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi. Hauskuus on oltava toiminnan yksi johtavista periaatteista. Leikinomaisuuden avulla päästään parhaiten myönteiseen ilmapiiriin. 5.3 Sosiaalinen osa-alue Lapsia opetetaan hyväksymään yksilöllisiä eroja eikä syrjimistä tule hyväksyä. Kaikki ovat tasa-arvoisia ryhmässä. Valmentajan tulee omalla esimerkillään opettaa pelaajat huomioimaan toisensa. 5.2 Kognitiivinen osa-alue Yksi valmentajan tehtävistä on saada harjoitustapahtumat lasten mielenkiintoa, uteliaisuutta ja oppimishalua herättäviksi. Tällainen tapahtuma saadaan aikaan mm. erilaisilla virikkeillä ja monipuolisilla harjoitteilla. Lasten tulisi saada kokonaiskuva jalkapallosta harrastuksena, jotta kiinnostus jalkapalloa kohtaan lisääntyisi. Monipuoliseen jalkapallon ja muun urheilun seuraamiseen kannustetaan.

22 6. Taktisten ominaisuuksien kehittäminen 5 v 5 Yhden pelaajan prässi Yhden pelaajan ratkaisut, 1v1 6.1 Puolustuspelaaminen 5v5 - Tavoitteena opettaa pelaajille lähimmän pelaajan prässäämistä. - Toisena tavoitteena on opettaa pelaajia ymmärtämään erilaiset puolustustehtävät ja tavat, joita ovat mm. hidastaminen, ohjaaminen, peittäminen, prässääminen, tukeminen, riistäminen ja varmistaminen. - Tässä pelijärjestelmässä käytetään yhtä keskuspuolustajaa, laitapelaajia ja hyökkääjää. Tämä ryhmitys tukee seuraavaan pelijärjestelmään siirtymistä. Opetetaan joukkueen yhtenäisen liikkumisen alkeita. - Esimerkkiharjoitteina toimivat erilaiset 1v1 harjoitteet. 6.2 Hyökkäyspelaaminen 5v5 - Tavoitteena on opettaa pelaajia syöttämään toisilleen pelin aikana mahdollisuuksien mukaan aina liikkeeseen. Myös peliasentoja ja pallottoman pelaajan liikettä tulee harjoitella. Opetellaan myös eri pelipaikkojen hyökkäystehtäviä. - Maalivahti opetetaan aluksi avaamaan laitapelaajalle. Pyritään säilyttämään omat pelipaikat timantissa koko hyökkäyspelin ajan. - Peliharjoitteet tai sitä edeltävät pelinavaamista tukevat syöttöharjoitteet ovat hyviä tapoja opettaa pelin avaamista ja hyökkäyspelaamista.

23 NUMMELAN PALLOSEURA Toiminnassani noudatan seuraavia NuPS:n arvoja ilo - avoimuus - yhteisöllisyys - yhteistyökyky - kasvatuksellisuus NuPS:n valmentajana olen aina innostunut - positiivinen - tasapuolinen - vaativa helposti lähestyttävä - kuunteleva henkilökohtaiseen ohjaukseen pystyvä ajatuksia herättävä - järkeviä tavoitteita luova itseluottamusta vahvistava - lajiosaava

24 8-9 VUOTIAIDEN Valmennusopas

25 1. Yleistä Tässä vaiheessa hermosto kehittyy edelleen voimakkaasti ja vastaavasti liikunta- ja tukielimet sekä sukuelimet eivät kehity keskimääräisesti kovinkaan paljon. Kuvasta 2 näemme miten liikunnalliset yleistaidot ja jalkapallon lajitaidot kehittyvät toisiinsa nähden. Yleistaitojen eli liikunnallisten perustaitojen oppimiskyky alkaa laskemaan tässä ikäluokassa. Kuitenkin se on lähes korkeimmalla tasolla, joten liikunnallisten perustaitojen kehittyminen on hedelmällisintä näissä ikäluokissa. Lajitaitojen oppimiskyky kasvaa puolestaan vielä n. 14 ikävuoteen asti. Kuva 1. Kehon kehittyminen ja murrosikä Kuva 2. Liikunnallisten yleistaitojen ja lajitaitojen kehittyminen

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSLINJAUS 2014 NUPS STRATEGIA 2014-2016 Aktiivinen ja laadukas liikuttaja Kasvava, monipuolisesti menestyvä ja kehittyvä seura Harrastajamäärän

Lisätiedot

SPL Kaakkois-Suomen piiri ry, Kimpisenkatu 17 B 29, 53100 Lappeenranta puh: 05-411 8481, fax: 05-411 8464, Internet: www.kaakkois-suomi.palloliitto.

SPL Kaakkois-Suomen piiri ry, Kimpisenkatu 17 B 29, 53100 Lappeenranta puh: 05-411 8481, fax: 05-411 8464, Internet: www.kaakkois-suomi.palloliitto. D12 Ikäluokan haavit D12 Haavin tarkoitus Antaa lahjakkaille ja motivoituneille pelaajille mahdollisuuden päästä vertailemaan omia taitojaan muiden saman ikäisten ja tasoisten pelaajien kanssa Saada muutama

Lisätiedot

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 8-9

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 8-9 FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 8-9 Liikunnan terveysvaikutus on suuri Monipuolinen liikunta on pohjana myös huippu-urheilulle. Liikunnan määrän on oltava suuri! Viikon yhteismäärä 11 v asti noin 14 tuntia

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 10-11

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 10-11 FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 U 10-11 Liikunnan terveysvaikutus on suuri Monipuolinen liikunta on pohjana myös huippu-urheilulle. Liikunnan määrän on oltava suuri! Viikon yhteismäärä 11 v asti noin 14 tuntia

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT

NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT NUORTEN VALMENTAJAPÄIVÄT 13.3.093 VIERUMÄKI Markku Kanerva Pelaajan kehittämismalli Tekninen Taktinen Fyysinen Psyykkinen 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oppimisympäristö Elämäntapa Opettaminen Käytäntöön

Lisätiedot

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL

Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL Mitä peli kertoo? Marko Viitanen, SPL - Henkinen ja sosiaalinen Miten lapsi? heittäytyy peliin, säilyttää keskittymisensä ymmärtää jo rooliaan kokonaisuudessa / pelipaikalla reagoi esim. tappioasemaan

Lisätiedot

11.11.2013. Jarmo Keränen

11.11.2013. Jarmo Keränen Jarmo Keränen Jarmo Keränen, LitM Vaimo, 4 lasta Seuratoiminnassa pelaajana, valmentajana ja aktiivina n 20 vuotta Urheilukoordinaattori Virpiniemen liikuntaopisto & junioripäällikkö Haukiputaan pallo

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1 K1 ryhmässä luistelevat ovat iältään vähintään 10 vuotiaita Valmenus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta,

Lisätiedot

Peli-idea puolustuspeli. Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto)

Peli-idea puolustuspeli. Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto) Peli-idea puolustuspeli Hyökkäysalueella puolustaminen (muoto). - Jätä hieman vapaaksi vastustajan puolustuslinjan pelaajia, houkuttele syöttämään, prässää nopeasti ja samanaikaisesti! Peli-idea puolustuspeli.

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 www.salibandy.net Valmentajakoulutus / tasot I-III Perusteet / tavoitteet TIETÄÄ YMMÄRTÄÄ Sähköinen oppimisympäristö

Lisätiedot

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 TALVI 2013-2014 2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIVUOROT Harjoitus- ja peliohjelma pojat E10 Päivämäärä Aika Paikka Toiminta ke 6.11. klo 17.00-18.00 Pullerin Säästöpankki

Lisätiedot

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013

KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 FCFJ T03-05 KAUSISUUNNITELMA 2012-2013 Yleiset Vastuuvalmentaja: Kriba Karlsson Joukkuejohtaja: Tiina Rahkonen Valmentajia: Tom Nyman Krisse Tanila-Pellikka (Janne, Petteri, Jouko, Pale) Rahastonhoitaja:

Lisätiedot

Kysymys ka. 1 2 3 4 5

Kysymys ka. 1 2 3 4 5 Kausikyselyn tarkoituksena oli selvittää pelaajien kehitystarpeita ja tavoitteita. Lisäksi kysyttiin osallistumisinnkuutta turnauksiin ja Eerikkilän leirille. Vastausten pohjalta kehitetään joukkueen toimintaa

Lisätiedot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Taito Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Yleistaidot ovat perusta lajitaitojen oppimiselle. Yleistaitojen monipuolinen harjoittelu takaa lajitaitojen nopeamman ja paremman oppimisen. Ensin pitää opettaa

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat Kaarinan Kiekko-Pojat on Kaarinalainen jääkiekon kasvattajaseura, joka tarjoaa alueen lapsille

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä Järjestelmän tavoitteena on varmistaa valmennuksen taso selkeiden koulutusohjelmien ja valmentajatutkintojen muodossa aiempien yksittäisten koulutustilaisuuksien

Lisätiedot

Nousujohteisuus. Laji(t) Muu. Määrä

Nousujohteisuus. Laji(t) Muu. Määrä Olympiakomitea, Nuori Suomi ja Suomen Valmentajat ovat tehneet laajan selvityksen 8 18- vuotiaiden urheilevien nuorten liikuntamääristä ja harjoittelun karkeasta laadusta. Hyvä harjoittelu -selvitystyön

Lisätiedot

2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA

2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA HJS E10 Tytöt TALVI 2013-2014 2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA Päivämäärä Aika Paikka Toiminta ke 6.11. klo 17.00-18.00 Pullerin Säästöpankki Areena Harjoitus 1 su 10.11. klo 11.00-12.00 Pullerin Säästöpankki

Lisätiedot

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta HARJOITELU ERI IKÄKAUSINA 7-9 VUOTIAAT (H ja G nuoret) Harjoitteiden tulee sisältää vaihtelevia leikkejä ja pelejä. Avoin innostava ilmapiiri Hauskaa, iloista ja monipuolista Paljon kosketuksia ja toistoja,

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko

E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko E-valmentajakoulutus Tuomas Mokko 28.11. Riihimäki E-valmentajakoulutus Pelaaja ja peli keskiössä Miten pelaaja ja peli ovat keskiössä? Yksilökeskeinen valmentaminen Pelin kautta oppiminen Peli-ilon ilmapiiri

Lisätiedot

SAPA ry Pelaajakoulutuslinja osa 4. Pelin teoria

SAPA ry Pelaajakoulutuslinja osa 4. Pelin teoria SAPA ry Pelaajakoulutuslinja osa 4 Pelin teoria Sisällys 1. Käytettävät ryhmitykset 2. Pelin jatkuvan kierron malli 3. Hyökkäyspelaaminen Pelin avaaminen Rakentelu Murtautuminen Viimeistely Positiivinen

Lisätiedot

F.C. KASIYSI. valmennustoiminnan linjaus. harjoittelun ja pelaamisen periaatteet PELAAVA

F.C. KASIYSI. valmennustoiminnan linjaus. harjoittelun ja pelaamisen periaatteet PELAAVA F.C. KASIYSI valmennustoiminnan linjaus PELAAVA harjoittelun ja pelaamisen periaatteet VALMENNUSTOIMINNAN LINJAUKSET SISÄLTÖ Yleistä Palloliiton nuorisotoimintalinja Pelaajan tie F.C. Kasiysi Espoossa

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU D1 - C2

PELAAJAPOLKU D1 - C2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU D1 - C2 D1 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN C2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 3 4 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

JALKAPALLON VALMENNUSSUUNNITELMA

JALKAPALLON VALMENNUSSUUNNITELMA JALKAPALLON VALMENNUSSUUNNITELMA 2 1. VALMENNUSSUUNNITELMAN PERIAATE Valmennussuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuran nuorten joukkueiden valmentajille. Suunnitelma kertoo, kuinka NoPS:ssa nuorten valmennusta

Lisätiedot

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi KARHU-KISSAT Pojasta Pelimieheksi Ikä: 4-6 vuotta Koulu: päiväkoti Herkkyyskausi: tasapaino, taito/tekniikka, notkeus, ketteryys Toimintaa ohjaa: leikit luistimilla, haasteelliset tehtävät Henkiset ja

Lisätiedot

IF Sibbo-Vargarna r.f.

IF Sibbo-Vargarna r.f. IF Sibbo-Vargarna r.f. Valmennuksen tavoitteet eri ikäluokissa IKÄ TAVOITE SISÄLTÖ ± 7 4 v 4 5 v 5 PALLON HALLITSEMINEN: minä ja pallo pallokosketus pallon hallinta potkut PIENPELIT, TAITOPELIT: suunta

Lisätiedot

IF Sibbo-Vargarna r.f.

IF Sibbo-Vargarna r.f. IF Sibbo-Vargarna r.f. Valmennuksen tavoitteet eri ikäluokissa IKÄ TAVOITE SISÄLTÖ ± 6 7 4 v 4 5 v 5 PALLON HALLITSEMINEN: minä ja pallo pallokosketus pallon hallinta potkut PIENPELIT, TAITOPELIT: suunta

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1

SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI. 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 SUOMALAINEN MAALIVAHTIPELI 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Hannu Nykvist 1 MISSÄ NYT MENNÄÄN KOTIMAASSA / ULKOMAILLA MAAJOUKKUEISSA 16.10.2012 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 2 MISSÄ NYT

Lisätiedot

Suomalaisen. Henri Lehto, LitM Projektitutkija. Kehitysprojektien raportointiseminaari 11.4.2012 www.kihu.fi

Suomalaisen. Henri Lehto, LitM Projektitutkija. Kehitysprojektien raportointiseminaari 11.4.2012 www.kihu.fi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Suomalaisen jalkapallon ll teknistaktinen lajianalyysi Henri Lehto, LitM Projektitutkija Kehitysprojektien raportointiseminaari 11.4.2012 www.kihu.fi

Lisätiedot

Harjoittelun painopistealueet

Harjoittelun painopistealueet Harjoittelun painopistealueet Perustaito/pallonhallinta Perustaitoharjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällöt tulee liittää aina kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin

Lisätiedot

7 VS 7 PELIKIRJA. OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi

7 VS 7 PELIKIRJA. OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi 7 VS 7 PELIKIRJA OTE HJS PELIKIRJASTA ( Word dokumentti ) Kai Savonniemi 7 VS 7 PELIRYHMITYS PELIN AVAUS TILA ALHAALLA Maalivahti pelaa pallon topparille niin, että topparin pelisuunta on eteenpäin PELIN

Lisätiedot

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi.

Muista että ketään ei ole kielletty toteuttamasta itseään joukkueen hyväksi. 14 Tärkeitä on joka alueella: Aluepeli Näkökenttäpeli Kakkospallot Äänenkäyttö Liikkuminen ilman palloa Periksiantamattomuus Pallo liikkeelle yhdellä ja kahdella kosketuksella. Kavereiden auttaminen Taktiikan

Lisätiedot

GBK VALMENNUSLINJA D JUNIORIT. Pääperiaatteet

GBK VALMENNUSLINJA D JUNIORIT. Pääperiaatteet D12-13 -JUNIORIT Pääperiaatteet juniorit yhä motivoituneita taitojen harjoitteluun. siirrytään pelinomaiseen taitojen harjoitteluun. tulossa muutos pieneltä kentältä isolle tähän on valmistauduttava niin

Lisätiedot

SPL Taitavuus / Leikkimaailma

SPL Taitavuus / Leikkimaailma Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu NOPEA, TAITAVA, KETTERÄ SPL Taitavuus / Leikkimaailma SPL/ Aika ja paikka Fyysinen Taitava, ketterä, nopea Jalkapallo on monipuolinen laji, jolla voidaan kehittää

Lisätiedot

Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu

Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu Urapolku-työkalu kilpailu-uran suunnittelu 22.11.2014 Ikäryhmäkohtainen tavoitetaso - kilpailutoiminta 18 vuotta Junioreiden Euroopan Mestaruuskilpailut (140 cm +, Vaativa B +, CIC 1*) vs Aloitusikä n

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Herkkyyskausi, eli ajanjakso jolloin tietyn ominaisuuden kehittyminen tapahtuu osittain luonnollisen kasvun kautta ja jolloin

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen 1 TÄRKEÄÄ 1. Yksilön luonne ja kunnianhimo - kasvatetaan aktiivisia ja oma-aloitteisia toimijoita 2. Lajitaidot - opetellaan huolellisesti lajin perustaidot (kiinniottaminen, heittäminen, syöttäminen,

Lisätiedot

F8-F9 5 v 5 ANNA PELAAJAN RATKAISTA! Harjoittele pelaamalla, vältät jonoja. Innosta pihapeleihin ja omatoimiseen harjoitteluun.

F8-F9 5 v 5 ANNA PELAAJAN RATKAISTA! Harjoittele pelaamalla, vältät jonoja. Innosta pihapeleihin ja omatoimiseen harjoitteluun. GBK 6-11 v lasten valmennuslinja perustuu SPL:n valmennuslinjaan, seuran valmentajien näkemyksiin ja kokemuksiin sekä käytettävissä oleviin olosuhteisiin ja resursseihin. SPL VALMENNUSLINJA Toiminnan painopisteet

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas

Toni Korkeakunnas. Gnistan, FC Hämeenlinna, Gnistan, FC Viikingit, Suomi U19, MYPA ja FC Lahti. copyright Toni Korkeakunnas Toni Korkeakunnas Yo-merkonomi, kasvatustieteen maisteri ja UEFA pro - valmentaja Luokanopettaja 1996-2002 SPL Uusimaan Valmennuspäällikkö 2004-2010 Valmentajana (14.v.) 1999-2004 ja 2007- Gnistan, FC

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014

Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014 Valmennuksen käsikirja 2014 SBC Levi ry 31.08.2014 SBC Levin pelaajapolku Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä lajivalmennuksen lisäksi on toimia omalla esimerkillään roolimallina lajin harrastajille.

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ. 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto 1 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON MAALIVAHTIVALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ TOIMINTATAVOITE 19.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto

Lisätiedot

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä.

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä. Title: Viikko 21/2015 Date: 11/05/2015 Venue: Matinkylän UP Duration: 1,5h No of Players: 20-40 Ability / Level: Equipment: Purpose: Yksilötaito: Pelitaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen -

Lisätiedot

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

E2-D2. 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 E2-D2 7.2.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 MIKÄ E2-D2 OHJELMAN TARKOITUS? Valtakunnallisten painopisteiden vientiä arkeen. Mitä E-D vaiheessa tulisi tehdä, jotta haasteet kansainvälisissä

Lisätiedot

JÄÄPALLOILUN LAJIANALYYSI. Pekka Liikanen 8.4.2005

JÄÄPALLOILUN LAJIANALYYSI. Pekka Liikanen 8.4.2005 JÄÄPALLOILUN LAJIANALYYSI Pekka Liikanen 8.4.2005 Jääpalloilu on peli, joka koostuu rajattomasta määrästä jatkuvasti vaihtuvia tilanteita. Pelitilanteet vaihtuvat joukkueen pelaajien, vastustajien ja pallon

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Sami Hyypiä Akatemia

Sami Hyypiä Akatemia Sami Hyypiä Akatemia Kenelle Toiminta koskee yhteistyöjakson ensimmäisenä vuonna lapsiurheiluvaiheessa 2005, 2004, 2003 ja 2002- syntyneitä poikia ja tyttöjä. Yhteistyöjakson toisena vuonna toimintaan

Lisätiedot

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko

Alppikoulujen terveiset. Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Alppikoulujen terveiset Mitä Alppikouluun pyrkivän tulisi hallita. Ruka ja Tahko Rukan Alppikoulu lyhyesti Toiminta aloitettu 1995 Tavoite on kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen Joka vuosi noin 20-25

Lisätiedot

EPTK Valmennuslinjaus EPTK. Etelä-Pirkanmaan seurayhteistyö 17.3.2015

EPTK Valmennuslinjaus EPTK. Etelä-Pirkanmaan seurayhteistyö 17.3.2015 2015 EPTK Valmennuslinjaus EPTK Etelä-Pirkanmaan seurayhteistyö 17.3.2015 Valmennuslinjaus Tämän linjauksen tarkoituksena on luoda seurayhteisölle yhteinen linja jalkapallon leikkimaailma sekä kaverimaailma

Lisätiedot

2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA

2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA HJS F9 SININEN TALVI 2013-2014 2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIOHJELMA Päivämäärä Aika Paikka Toiminta ke 6.11. klo 18.00-19.00 Pullerin Säästöpankki Areena Harjoitus 1 su 10.11. klo 12.00-13.00 Pullerin Säästöpankki

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET URHEILULLISUUS YHTEISTYÖ TAVOITTEELLISUUS OLOSUHTEET HYVÄ JATKUMO VALMENNUS HALLINTO,kiekkoilun tuki / kaupunki PELAAJAMASSAT Blues seura Aaro Kivilinna

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA)

OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) OHJEITA VALMENTAJILLE/ JOUKKUEENJOHTAJILLE TEHTÄVÄT ENNEN FBA TAPAHTUMAA - PELAAJIEN LISÄYS - JOUKKUETAPAHTUMIEN LISÄYS (VALMENTAJA) MYEERIKKILÄ FBA TOIMINNASSA MyEerikkilä on Eerikkilän Urheiluopiston

Lisätiedot

URHEILU- TOIMINNAN LINJAUS

URHEILU- TOIMINNAN LINJAUS URHEILU- TOIMINNAN LINJAUS GRIFK JÄÄKIEKKO on Kauniaisissa toimiva amatöörikiekkoseura, joka tarjoaa kaupungin vaikutusalueen pelaajille mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa. Pelitai harjoittelupaikka tarjotaan

Lisätiedot

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Ikä Lajiharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteen kehittyminen 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-> Laji% 10 10 20 30 40 50 60 70 Fysiikka%

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS TAVOITE Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 KOHTUULLISTA LIIKUNTAA REIPPAASTI LIIKKUVAT OPPILAAT RUUTUAIKAA? URHEILEVIEN NUORTEN RUUTUAIKA SUOMESSA

Lisätiedot

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 19.2.2015

FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 19.2.2015 FC WILD VALMENNUSLINJA 2015 19.2.2015 Sisältö 1. Liikunta 2. Valmennusfilosofia 3. Valmennusorganisaatio 4. Yksilökeskeisyys 5. Tasoryhmät 6. Pelaajamäärät 7. FC WILD pelaaja 8. Harjoittelu 9. Pelitapa

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012

GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012 GrIFK valmentaja-info Syksy 2012 Torstaina 25.10.2012 GrIFK Valmentaja-ilta Torstaina 25.10.2012 klo 18.00 keskuskenttä 1.Vuoden 2013 kausisuunnitelmat GrIFK valmennuslinjan mukaan: - missä sarjoissa pelataan

Lisätiedot

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015

Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 Kisakoutsaus Liittoryhmien pitkäleiri 2015 24.7.2015 Luennon sisältö Esittäytyminen Vuorovaikutus Harjoitus 1. Kenttävalmennus Harjoitus 2. Taktiikan nyrkkisäännöt Mitä puhutaan kotimatkalla? Vuorovaikutus

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Fyysisen harjoittelun opas

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Fyysisen harjoittelun opas Espoon Urheilijat ry Judojaos Fyysisen harjoittelun opas 1 Sisällysluettelo 1 KUNNON HARJOITTAMINEN... 3 2 KESTÄVYYSHARJOITTELU... 4 2.1 PERUSKESTÄVYYS... 4 2.2 VAUHTIKESTÄVYYS... 4 2.3 MAKSIMIKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot

Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi

Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi Kiekko järjestelmä luo mahdollisuuden Suomi Kiekko - pelaajien

Lisätiedot

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat ValmennuksenLinjaus Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat Hauska tapa tutustua luisteluun/lajiin kevät-syyskaudella. Erillaisten ratojen, leikkien, pelien muodossa. Mahdollisuus siirtyä jo olemassa olevaan

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry

Hockey Club Nokia ry Hockey Club Nokia 2015-2016 Hockey Club Nokia ry Pelaajan tie HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja Luistelukoulu/Jääkiekkokoulu Henkiset ja sosiaaliset ominaisuudet: 3-6 vuotta Päiväkoti tasapaino, taito/tekniikka,

Lisätiedot

Oulunsalon Pallo Valmennuslinjaukset

Oulunsalon Pallo Valmennuslinjaukset Oulunsalon Pallo Valmennuslinjaukset 1 1 Tavoitteet 2 Kaikki pelaa omalla tasollaan 2.1 OsPalainen pelaajakehityspolku 2.2 Harrasteryhmät 2.3 Haastajaryhmät 2.4 Kilparyhmät 2.5 Lisäharjoitusryhmät 2.6

Lisätiedot

Hyvä harjoittelu seminaarit 2009

Hyvä harjoittelu seminaarit 2009 Hyvä harjoittelu seminaarit 2009 Harri Hakkarainen Suomen Urheiluopisto Lääkäriaseman johtaja Asetelmaa Liikkuuko suomalainen lapsi riittävästi ja riittävän monipuolisesti? Ymmärretäänkö monipuolisuus

Lisätiedot

LAJITAI- DOT. Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku. Kaarreluistelu. Pysähtyminen

LAJITAI- DOT. Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku. Kaarreluistelu. Pysähtyminen F/G Ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen Toisten kunnioittaminen Osaa toimia ryhmässä Leikinomaisuus Pelit Temppuradat Yleisurheilu - Monipuolisesti Lihashuollon alkeet Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Taitovalmennus Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Pohjaa näkemyksille Taitovalmentaja (Lapin urheiluopisto) - Taitokonseptin kehitys - Urheiluakatemia (kaikki lajiryhmät) - Junnuakatemia (eri lajiryhmiä) -

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Alkuverryttelyt, leikit ja pelit. 1.Kiinan keisari. 2.Käpyjahti

Alkuverryttelyt, leikit ja pelit. 1.Kiinan keisari. 2.Käpyjahti Harjoituksia 2009-2010 Alkuverryttelyt, leikit ja pelit 1.Kiinan keisari Haetaan neliöstä palloja (jalalla) ja kartioita (kädellä) jaetaan pelaajat 3-4 hengen joukkueisiin valitaan 2 pelaajaa lohikäärmeiksi

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot

URHEILUTOIMINNAN LINJAUS

URHEILUTOIMINNAN LINJAUS URHEILUTOIMINNAN LINJAUS ifk grankulla hockey URHEILUTOIMINNAN LINJAUS GRIFK JÄÄKIEKKO GrIFK on Kauniaisissa toimiva kiekkoseura, joka tarjoaa kaupungin vaikutusalueen pelaajille mahdollisuuden harrastaa

Lisätiedot

SUOMI KIEKON PAINOPISTEET 2014-2015

SUOMI KIEKON PAINOPISTEET 2014-2015 SUOMI KIEKON PAINOPISTEET 2014-2015 Lahjakkuudesta Huipuksi Parempia Pelaajia! Parempaa Peliä 30.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Polkua pitkin huipulle Kolmen osa-alueen tiivis yhteistyö Pelaajapolku!

Lisätiedot

LeKi- futis Lempäälän Palloseura ry:n valmennuslinjaus

LeKi- futis Lempäälän Palloseura ry:n valmennuslinjaus LeKi- futis Lempäälän Palloseura ry:n valmennuslinjaus LeKi- futis Lempäälän Palloseura ry:n tavoitteena on tarjota tyttö- ja poikajunioreille hauska ja hyvä harrastus sekä kilpa- että harrastejalkapallon

Lisätiedot

Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu

Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu Nuoren moukarinheittäjän harjoittelu Liikuntaa vai harjoittelua Riittävä määrä liikuntaa Vähintään 20 tuntia liikuntaa viikossa Nouseva määrä harjoittelua Perusliikunta on hyvä asia urheilemisen kannalta,

Lisätiedot

PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET

PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET PELINOMAISET MAALINTEKOHARJOITTEET 1. Maalinteko 1v1 vastakkaisiin maaleihin Tilanne käynnistyy valmentajan merkistä molemmilta maaleilta yhtäaikaa. Puolustava pelaaja syöttää lyhyen kuljetuksen jälkeen

Lisätiedot

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN. 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 LEIJONATIE, YKSILÖN KEHITTÄMINEN 22.1.2010 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 NUORTEN HARRASTAMISEN KULMAKIVET! Harrastamisen on oltava HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Hauskuuden ja haasteisiin tarttumisen

Lisätiedot

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö 1. Kirjautuminen Seuran valmennuspäällikkö, joukkueen valmentaja tai joukkueenjohtaja luo pelaajalle tunnukset EeNettiin noin 1kk ennen ensimmäistä

Lisätiedot