KURSSIOPAS LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIOPAS LV. 2015-2016"

Transkriptio

1 1 KURSSIOPAS LV

2 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot) lkm (kurssien nrot) ÄIDINKIELI 6 (1-6) 3 (7-9) KIELET A1-kieli englanti (ENA) B1-kieli ruotsi (RUB) B2/B3-kielet venäjä (VEB) saksa (SAB) ranska (RAB), espanja (ESB) 6 (1-6) 2 (6,7) 5 (1-5) 2 (6,7) 8 (1-8) MATEMATIIKKA pitkä oppimäärä (MAA) 10 (1-10) 3 (11-13) lyhyt oppimäärä (MAB) 6 (1-6) 2 (7,8) REAALIAINEET biologia (BI) 2 (1,2) 3 (3-5) maantiede (GE) 2 (1,2) 2 (3,4) fysiikka (FY) 1 (1) 7 (2-8) kemia (KE) 1 (1) 4 (2-5) uskonto (UE/UO) 3 (1-3) 2 (4,5) tai elämänkatsomustieto (ET) filosofia (FI) 1 (1) 3 (2-4) psykologia (PS) 1 (1) 4 (2-5) historia (HI) 4 (1-4) 2 (5,6) yhteiskuntaoppi (YH) 2 (1,2) 2 (3,4) terveystieto (TE) 1 (1) 2 (2,3) TAITO- JA TAIDEAINEET liikunta (LI) 2 (1,2) 3 (3-5) musiikki (MU) 1-2 (1,2) 3 (2-5) kuvataide (KU) 1-2 (1,2) 3 (2-5) OPINTO-OHJAUS 1 (1) 1 (2) PAKOLLISET SYVENTÄVÄT vähintään 10 + SOVELTAVAT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75

3 3 ÄIDINKIELI Äidinkieli ja kirjallisuus ovat tieto-, taito- ja taideaine. Opiskellessa kehitetään omaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Äidinkieli nähdään tärkeäksi elämänhallinnan välineeksi sekä yksilön että yhteisön kannalta. Tavoitteena olevat monipuoliset viestintätaidot ja -tiedot luovat perustan lukiopohjaiselle jatkoopiskelullekin. Kaikkiin pakollisiin kursseihin sisältyy keskeisenä alueena kirjallisuus. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus /1 ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä /1 ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa /1 ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen /2 ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti /2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti /3 ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen /2-3 Kehitetään puheviestinnän taitoja sekä yksin että ryhmässä. Teorian ja käytännön harjoitusten avulla hankitaan tietoja viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteista. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa puheviestintätaitojen päättökoe. Päättökokeen voi suorittaa, kun on 3. vuosikurssilla ja on suorittanut äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen /3 Vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tekstitaidon taitoja. Opiskelija syventää taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Harjoitellaan tekstianalyysia tarvittavien käsitteiden kautta. Varmennetaan tekstin rakentamista. Kerrataan keskeistä kielenhuoltoa ja hiotaan tekstejä tyylillisesti. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri /3 Vahvistetaan esseekokeeseen tarvittavia taitoja. Käytetään eri taiteen- ja kulttuurinalojen ajankohtaisia kirjoitelmia ja tapahtumia harjoitusten lähtökohtana. Tavoitteena on, että opiskelija pystyisi osoittamaan kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä. ÄI10 Kirjallisuusdiplomi / 1-3 Opiskelija lukee 16 teosta, jotka valitaan listalta. Teostuntemus osoitetaan teoksiin liittyvillä tehtävillä. Sekä kirjalistan että tehtäväkuvaukset saa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta. Kirjallisuusdiplomi suoritetaan itsenäisesti, mutta lukemisen tueksi voidaan järjestää esimerkiksi kirjapiiri, jos kurssin suorittajia on riittävästi. Lukudiplomin tekemiseen sitoudutaan ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella. ÄI12 Kielenhuollon kertauskurssi /3 Kurssilla kerrataan keskeisiä kielenhuollon sääntöjä ja opetellaan korjaamaan virheitä omista teksteistä. Kurssia suositellaan erityisesti oppilaille, joilla on ongelmia kirjoittamisessa ja oikeakielisyydessä. ÄI13 Elokuvakurssi /2-3 Kurssilla tutustutaan elokuvan eri lajeihin katsomalla ja analysoimalla pääasiassa kotimaisia elokuvia. Tehtäviä tehdään sekä suullisesti että kirjallisesti. ÄI14 Luovan kirjoittamisen kurssi /1-2 Luovan kirjoittamisen kurssilla etsitään kirjoittajan omaa ääntä ja persoonallista kirjoittamisen otetta. Huomio on asiakirjoittamisen sijasta fiktiossa. Kirjoitetaan ryhmän kiinnostuksen mukaan esimerkiksi kertomuksia, novelleja, satuja tai näytelmäkohtauksia. ENGLANTI (ENA), A1-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa /1 ENA2 Viestintä ja vapaa-aika /1 ENA3 Opiskelu ja työ /1 ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma /2 ENA5 Kulttuuri /2 ENA6 Tiede, talous ja tekniikka /2

4 4 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys /2-3 Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kertaava kurssi. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. ENA9 Abivalmennus tavoitteellisille /3 Nopeaa tehokertausta hyviin arvosanoihin pyrkiville ENA10 Tukikurssi abeille /3 Rauhallista perusasioiden kertaamista kirjoituksia silmällä pitäen. ENA11 Tukikurssi lukion aloittaville /1 Tukikurssi, jolla vankennetaan englannin kielen perusrakenteiden ja sanaston hallintaa. Kirjallisen ilmaisun harjoittelua. ENA12 Tukikurssi lukion kakkosille /2 RUOTSI (toinen kotimainen kieli) (RUB), B1-kieli RUB1 Koulu ja vapaa-aika /1 RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa /1 RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa /1-2 RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen /2 RUB5 Elinympäristömme /2 RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälisyys /3 Aiheina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen RUB8 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä /2-3 Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä - ja mediaosaaminen" tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Eri Pohjoismaat tulevat tutuiksi. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan Pohjoismaasta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Kerrataan keskeisiä rakenteita yo-koetta silmällä pitäen. RUB9 Ruotsin tukikurssi /1 Tukikurssin tavoitteena on vankentaa peruskoulussa opittua kieliainesta kertaamalla erilaisin rakenneharjoituksin substantiivien, adjektiivien ja verbien taivutusta. Kurssi soveltuu lukion aloittaville oppilaille. RUB10 Abien kertauskurssi /3

5 5 SAKSA (SA2), A2-kieli SA27 Luonto ja kestävä kehitys /2-3 Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. SA28 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. VENÄJÄ (VEB2), B2-kieli VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset /1 Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun ranskankielen sanaston ja rakenteiden hallintaa. VEB22 Meillä ja muualla /1 Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. VEB23 Ennen ja nyt /1 Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat /2 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. VEB25 Kulttuuri /2 Tutustutaan valikoiden ranskalaiseen taiteeseen, elokuvaan, musiikkiin, kirjallisuuteen ja teatteriin. VEB26 Yhteinen maapallomme /2 Lähtökohtana ovat oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. SAKSA (SAB3), VENÄJÄ (VEB3), RANSKA (RAB3), ESPANJA (EAB3), B3-kieli SAB31/VEB31/RAB31/EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua /1 Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. SAB32/VEB32/RAB32/EAB32 Näin asiat hoituvat /1 Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. SAB33/VEB33/RAB33/EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset /1 Käsitellään nuorten vapaa-ajan viettoa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB34/VEB34/RAB34/EAB34 Meillä ja muualla /2 Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. SAB35/VEB35/RAB35/EAB35 Ennen ja nyt /2 Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. SAB36/VEB36/RAB36/EAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat /2 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SAB37/VEB37/RAB37/EAB37 Kulttuuri /3 Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskankielisen kielialueen kulttuurien kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu.

6 6 SAB38/VEB38/RAB38/EAB38 Yhteinen maapallomme /3 Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. MATEMATIIKKA pitkä (MAA) Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelijat ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne, kehittämään matemaattista ajattelua ja perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin. MAA1 Funktiot ja yhtälöt /1 MAA2 Polynomifunktiot /1 MAA3 Geometria /1 MAA4 Analyyttinen geometria /1 MAA5 Vektorit /2 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot /2 MAA7 Derivaatta /2 MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot /2 MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot /2 MAA10 Integraalilaskenta /3 MAA11 Lukuteoria ja logiikka /2 Kurssilla käsitellään mm. logiikan perusteita, Boolen algebraa sekä lukualueiden algebrallisia struktuureita. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä /2 Kurssilla opitaan mm. ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet, tutkimaan polynomien jaollisuutta ja opitaan algoritmista ajattelua. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi /3 Kurssilla kerrataan ja täydennetään derivointi- ja integrointimenetelmiä, opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä ja tutustutaan kahden muuttujan funktioihin. MAA 14 Lukioon valmentava kurssi /1 Kurssilla opiskelija syventää taitojaan peruslaskutoimituksia kokonais-, rationaali- ja reaaliluvuilla. Opiskelija täydentää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia polynomeilla sekä rationaalilausekkeilla ja vahvistaa prosenttilaskutaitojaan. MAA15 Lukion matematiikan yhteenveto /3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan soveltaa matemaattista tietämystään ongelmien ratkaisussa. Kurssilla pyritään antamaan opiskelijoille yhtenäinen ja jäsennelty kuva lukion pitkän matematiikan oppimäärästä. MAA16 Talousmatematiikka (ks. MAB7) /2-3

7 7 MATEMATIIKKA (lyhyt) Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelijat ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne, kehittämään matemaattista ajattelua ja perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin. MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt /1 MAB2 Geometria /1 MAB3 Matemaattisia malleja I /1 MAB4 Matemaattinen analyysi /2 MAB5 Tilastot ja todennäköisyys /2 MAB6 Matemaattisia malleja II /2-3 MAB7 Talousmatematiikka /2-3 Kaikille matematiikan opiskelijoille soveltuva yleissivistävä kurssi, jossa käsitellään taloudellisia kysymyksiä kuten verotusta, indeksejä, luottoja, rahan sijoittamista ja kannattavuutta. MAB8 Matemaattisia malleja III /3 Kurssilla opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. MAB9 Lukioon valmentava kurssi /1 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia kokonais-, rationaali- ja reaaliluvuilla. Opiskelija täydentää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia polynomeilla sekä rationaalilausekkeilla ja vahvistaa prosenttilaskutaitojaan. MAB10 Lukion lyhyen matematiikan kertauskurssi /3 Kurssilla opiskelija syventää taitojaan soveltaa matemaattista tietämystään ongelmien ratkaisussa. Kurssilla pyritään antamaan opiskelijoille yhtenäinen kuva lukion lyhyen matematiikan oppimäärästä. BIOLOGIA Biologia on luonnontieteen ala, joka tutkii ja selvittää monipuolisesti luonnon tapahtumia. Opiskelussa tutustutaan elämän perusilmiöihin, soluihin, eliöryhmiin ja luonnon lainalaisuuksiin. Opiskelu vaatii tarkkuutta, biologisten käsitteiden hallintaa sekä luonnon riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Opiskelussa pyritään omakohtaiseen asioiden selvittämiseen havaintojen ja tutkimusten avulla. BI1 Eliömaailma /1 BI2 Solu ja perinnöllisyys /1-2 BI3 Ympäristöekologia /1-3 Kurssilla opiskelija syventyy ekologiaan ympäristönäkökulmasta ja ymmärtää ihmisen vaikutuksen elolliseen luontoon. Opiskelija hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja seurauksia ekosysteemeissä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Kurssilla pohditaan mahdollisuuksia maapallon kestävään tulevaisuuteen kestävän kehityksen keinoin. BI4 Ihmisen biologia /2-3 Kurssilla perehdytään yksityiskohtaisesti ihmiskehon rakentumiseen, elintoimintoihin ja niiden säätelyyn solutasolta elimistöihin. Lisäksi syvennytään ihmisen evoluutioon, aisteihin, lisääntymiseen sekä ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin vaikutuksiin ihmiskehon toiminnassa. BI5 Bioteknologia /2-3 Kurssilla syvennytään geeni- ja biotekniikan perusteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin ja niihin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Kurssllan perehdytään mm. mikrobeihin ja niiden merkitykseen, geenien toimintaan ja muokkaukseen, geenikartoitukseen, siirtogeenisiin eliöihin ja geenimuunneltuun ruokaan.

8 8 BI6 Biologian laborointikurssi /1-3 Kurssilla opiskelija syventää tietojaan soluissa tapahtuvista reaktioista, solujen, kudosten ja elinten rakenteista sekä toiminnoista tutkien niitä itsenäisesti käytännön kokein sekä tehden työselostuksia tutkimuksistaan. BI7 Luonnon monimuotoisuus /1-3 Kurssin tavoitteena on oppia havainnoimaan ja arvostamaan oman kaupungin ja lähiseudun luontoa, sen monimuotoisuutta ja haavoittuvuutta tutustumalla paikan päällä metsiin, vesistöön sekä kaupunkiluontoon. BI8 Biologian kertauskurssi /2-3 Kurssi on tarkoitettu biologian reaalikokeeseen valmistautuville opiskelijoille. BI9 Luonnon havainnointi (eliökokoelman tekeminen) /1-3 Kurssilla tehdään oma eliökokoelma joko keräämällä tai kuvaamalla ja siihen liittyvä keräysraportti. Kasvikokoelmaa tehtäessä kerätään ja prässätään tai kuvataan ja kootaan digitaaliseen kasvioon itsenäisesti 50 kasvilajia. Eläinten kohdalla lajit kuvataan 50 lajin kokoelmaksi. Hyönteisten kohdalla perinteinen kerääminenkin on vaihtoehto. Opettaja antaa tarkemmat ohjeet. Kurssi suoritetaan omalla ajalla kesän ja kouluvuoden aikana. MAANTIEDE Maantiede on sekä luonnontieteellinen että yhteiskunnallinen oppiaine. Maantieteessä perehdytään elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien alueellisten järjestelmien rakenteisiin ja toimintoihin. Opiskelija oppii tekemään kenttätutkimuksia ja hankkimaan tietoja eri tietolähteistä ja tulkitsemaan niitä kriittisesti. GE1 Sininen planeetta /1 GE2 Yhteinen maailma /1-2 GE3 Riskien maailma /2-3 Kurssilla tarkastellaan maailmanlaajuisesti ja alueellisesti ajankohtaisia luonnonuhkia, ympäristöuhkia ja ihmisen aiheuttamia uhkia, niiden taustoja, seurauksia ja varautumiskeinoja. Riskit voivat olla luonnonvoimia, ympäristökatastrofeja tai yhteiskunnallisia ristiriitoja. GE4 Aluetutkimus /2-3 Kurssilla opiskellaan aluetutkimuksen perusteita ja menetelmiä, kartografian perusteita sekä maantieteellisten paikkatietojärjestelmien (GIS) periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhdessä oma aluetutkimus. GE5 Suomen ja Etelä-Karjalan maantiedettä /1-3 Kurssilla perehdytään Suomen ja Etelä-Karjalan maakunnan erityispiirteisiin. Kurssilla syvennytään mm. luonnonoloihin, väestömaantieteeseen, elinkeinoihin, oman maakunnan vahvuuksiin ja ongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Kurssilla on mahdollista tehdä vierailuja paikallisiin kohteisiin. GE6 Maantieteen kertauskurssi /2-3 Kurssi on tarkoitettu maantieteen reaalikokeeseen valmistautuville opiskelijoille. FYSIIKKA Fysiikka on kokeellisuuteen ja havaintoihin perustuva luonnontiede. Fysiikan opiskelu on mielenkiintoista ja älyllisesti haastavaa. Esimerkiksi mittaustekniikasta ja graafisesta esitystavasta on hyötyä myös muiden oppiaineiden opiskeluissa. PAKOLLINEN KURSSI FY1 Fysiikka luonnontieteenä /1

9 9 FY2 Lämpö /1 Kurssilla opiskellaan lämpöön liittyviä ilmiöitä ja tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviä ilmiöitä. FY3 Aallot /1 Opiskelija perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin. FY4 Liikkeen lait /2 Kurssilla opiskellaan liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsitellään niitä selittäviä malleja. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio /2 Tutkitaan etenemis- ja pyörimisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Tutustutaan tasapainoehtoihin. FY6 Sähkö /2 Kurssilla opiskellaan sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustutaan mittaustekniikkaan. FY7 Sähkömagnetismi /3 Opiskelija syventää tietämystään sähkömagneettisiin ilmiöihin. FY8 Aine ja säteily /3 Opiskelija perehtyy atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin. FY9 Kertauskurssi /3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kokonaiskuvaansa fysiikasta ja siitä miten eri kurssit liittyvät toisiinsa. Harjoitellaan reaalikoetta ja korkeakoulujen pääsytutkintoja varten. FY10 Työkurssi /2-3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija parantaa ymmärrystään fysiikasta kokeellisena tieteenä ja tutustuu fysiikan mittauslaitteisiin ja mittausmenetelmiin. KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Yleisenä tavoitteena on auttaa näkemään kemia perusluonnontieteenä sekä ymmärtämään kemiallisen tiedon merkitys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen selittäjänä. PAKOLLINEN KURSSI KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia /1 KE2 Kemian mikromaailma /1-2 Kurssilla perehdytään aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiin yhteyksiin erilaisten mallien ja kokeellisen työskentelyn avulla. KE3 Reaktiot ja energia /1-2 Tutkitaan kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkitystä elinympäristössä. KE4 Metallit ja materiaalit /2-3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja. KE5 Reaktiot ja tasapaino /2-3 Kurssilla opiskellaan reaktion tasapainotilan muodostuminen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia.

10 10 KE6 Kertaus- ja laskuharjoituskurssi/3 Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärää ja harjoitellaan reaalikoetta sekä korkeakoulujen pääsykokeita varten. KE7 Työkurssi /2 Kurssilla tutustutaan kemian laborointilaitteisiin ja työmenetelmiin. Opitaan tieteellistä raportointia työselostuksia tekemällä. USKONTO (ev.lut.) Uskonnon opiskelu antaa tietoja uskonnoista ja arvoista sekä virikkeitä oman elämänkatsomuksen rakentamiseksi. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys /1 UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta /1-2 UE3 Ihmisen elämä ja etiikka /2 UE4 Uskontojen maailmat /2-3 Opiskelija tutustuu suurten maailmanuskontojen syntyyn ja kehitykseen. Opiskelija perehtyy niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja merkitykseen tämän päivän maailmassa. UE5 Mihin suomalainen uskoo? /2-3 Tutustutaan suomalaisen kulttuurin juuriin sekä luterilaiseen kirkkoon että muihin uskonnollisiin yhteisöihin, korostaen paikallista näkökulmaa. UE6 Raamattu haltuun! /2-3 Tuliko Jobin postia vai toiko kyyhky oliivipuun oksan nokassaan? Mitä kielletyn hedelmän haukkaaminen sai aikaan? Mistä Jussi, Pekka, Joel, Saara ja Elisa ovat saaneet nimensä? Kuka on Ilmestyskirjan peto? Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden Raamatun sisällön ja synnyn tuntemusta. Erilaisia työskentelymenetelmien avulla selvitetään Raamatun henkilöitä ja tapahtumia sekä tieteellistä tutkimusta. Myös opiskelijoiden toiveet huomioidaan. UE7 Kertauskurssi /3 Kurssilla opiskelija muodostaa itselleen kokonaisnäkemyksen oppiaineen keskeisistä sisällöistä ja vahvistaa taitojaan ainereaalin vastausten kirjoittamisessa. UE8 Uskonnot ja kulttuuri /2-3 Bach, buddhalaiset temppelit, Michelangelo, gospel, Narnian tarinat, moskeijat mistä näissä on kyse? Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri alojen ja uskontojen vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmenemismuotoihin sekä ennen että nykyään. Opiskelija perehtyy syvällisemmin itse valitsemaansa aiheeseen ja laatii siitä kurssin aikana esityksen. Kurssilla voidaan tehdä myös vierailuja. ORTODOKSINEN USKONTO UO1 Ortodoksisen kirkon vaiheet Perehdytään kirkon pyhän tradition kasvuun ja kehittymiseen alkuseurakunnasta tämän päivän maailmaan ja Suomeen. UO2 Uskonoppi ja liturgia Uskonopin ja liturgiikan elävän kokonaisuuden tarkastelun lähtökohtana on ortodoksisen kirkon näkemys kirkon uskon ilmenemisestä sen rukouksessa.

11 11 UO3 Raamattutieto ja etiikka Pyhiä kirjoituksia tutkitaan perehtymällä Raamatun syntyyn ja kehitykseen Vanhan testamentin yhteisössä ja Uuden testamentin kirkossa. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustietoa opiskelevat uskonnosta vapautetut, mutta kursseille voivat osallistua muutkin, esim. pienten uskontojen jäsenet. Elämänkatsomustiedon ihanteena on hyvä ihminen, joka osaa ottaa huomioon toiset, toteuttaa kansalaisena demokratian ja kestävän kehityksen periaatteita ja tuntee katsomuksellisia peruskäsitteitä ja -teorioita. Opiskelijan on osattava vertailla ja arvioida tarjottua tietoa, varsinkin ajankohtaistietoa, jota kursseilla käytetään oppiaineksena. Lukuvuonna kursseista toteutetaan ET1 ja ET2. ET1 Hyvä elämä Opiskelija pohtii, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat. Opiskelija perehtyy siihen, millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. ET2 Maailman kuva Käsitellään tiedon olemusta ja luotettavuutta. Tutkitaan tieteen, katsomusten ja taiteen merkitystä. ET3 Yksilö ja yhteiskunta Tutustutaan erilaisiin valtiokäsityksiin, yhteiskuntiin ja kansalaisten oikeuksiin. Käsitellään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. FILOSOFIA Filosofia on yleistä ajattelun taitoa kehittävä oppiaine, jossa todellisuutta ja ihmisen toimintaa pyritään hahmottamaan kokonaisvaltaisella tavalla ja erilaisten näkökulmien kokeilemisen kautta. Filosofiassa tarkastellaan ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja ja merkityksiä ja tartutaan elämän suuriin kysymyksiin: pohditaan todellisuuden luonnetta, sekä tiedon ja moraalin perusteita. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia järkiperäisesti ja keskustellen. Oppiaine auttaa opiskelijaa muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään, sekä toisaalta ymmärtämään myös toisenlaisia tapoja ajatella. PAKOLLINEN KURSSI FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun /1 FI2 Filosofinen etiikka /2 Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin perustella moraalivalintoja, arvoja ja vakaumuksia, sekä tarkastellaan kysymystä elämän tarkoituksesta filosofisten teorioiden kautta. Oppilas oppii arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista ja perustelemaan arvioitaan etiikan käsittein. FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia /3 Kurssilla opitaan hahmottamaan tiedon perusteita ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä todellisuudesta. Tavoitteena on oppia erittelemään ja arvioimaan tiedollisia uskomuksia niin tieteen, filosofian, kuin arkielämänkin alueella. Kurssilla tutustutaan myös tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja kehitetään argumentaation taitoja. FI4 Yhteiskuntafilosofia /3 Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Oppilas oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja arvioimaan yhteiskunnan rakennetta myös kriittisestä näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, sekä erilaiset ihanneyhteiskunnan mallit.

12 12 PSYKOLOGIA Psykologian teorioiden, tutkimusten ja käsitteistön opiskelulla pyritään kehittämään tieteellistä näkemystä ihmisen psyykkisestä toiminnasta. Psykologian tieteellis-kokeellinen ja toisaalta soveltava luonne antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää myös omaa kriittistä ajatteluaan psykologisista ilmiöistä sekä lisätä itse- ja ihmistuntemustaan. Psykologian opintoja voi hyödyntää nykyisin lähes kaikilla ammattialoilla, etenkin hoito- ja sosiaalialoille pyrittäessä ja muissa ihmiskeskeisissä työtehtävissä. PAKOLLINEN KURSSI PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus /1 PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys /1-2 Kurssilla käsitellään ihmisen kehitystä ja elämänkaarta eri kehitysteorioihin perustuen: lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta ja vanhuutta. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet /2 Kurssin sisältönä on inhimillisen tietoisuuden ja tiedonkäsittelyn tarkastelu ja tutkiminen. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta /2 Kurssin tavoitteena on mm., että opiskelija ymmärtää ihmisen toiminnan perustuvan sekä tietoisiin että tiedostamattomiin tekijöihin, tuntee motivaation ja emootioiden perusteoriat sekä motivaation ja emootioiden merkityksen toiminnan määräytymisessä. Lisäksi opiskelija ymmärtää älykkyyden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys /3 Kurssilla tarkastellaan persoonallisuuden eroja ja niitä selittäviä teorioita, psykologisen tiedon hyödyntämistä mielenterveydessä, mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. PS6 Sosiaalipsykologia /3 Kurssilla opiskelija oppii syventämään itsetuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan. PS7 Psykologian kertauskurssi /3 Kurssilla muodostetaan kokonaiskäsitys oppiaineen keskeisistä sisällöistä. HISTORIA Historia on menneisyyttä ja muutoksia kuvaava ja tutkiva oppiaine. Tuntemalla historiallisia muutoksia opiskelija pystyy ymmärtämään nykyaikaa ja siten muokkaamaan maailmankatsomustaan ja mielipiteitään ihmisestä ja yhteiskunnasta. Historian ja yhteiskuntaopin opiskeluun kuuluu myös tietojen kriittinen arviointi (lähdekritiikki) ja kansalaisvalmiuksien kehittäminen - em. taidot ohjaavat osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri /1 HI2 Eurooppalainen ihminen /1 HI3 Kansainväliset suhteet/1-2 HI4 Suomen historian käännekohtia /2 HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan /1-3 Kurssi käsittelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. HI6 Kulttuurien kohtaaminen /1-3 Kurssilla tarkastellaan mm. Kiinan, Japanin, Intian, Amerikan, Afrikan ja arabialueiden historiaa ja nykypäivää sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

13 13 HI7 Maailma tänään - nykytapahtumien analyysikurssi /2-3 Kurssilla syvennetään kurssien HI3, HI4 ja HI6 tietoainesta tutustumalla tiedotusvälineiden avulla ajankohtaisiin ilmiöihin ja erityisesti niiden taustoihin. HI8 Historian kertauskurssi /3 Kertauskurssi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa tietojaan ja vastaamistaitojaan reaalikoetta varten. HI9 Historian ja yhteiskuntaopin tutkielmakurssi /1-3 Harjoitellaan tutkielman tekoa, mitä taitoa tarvitaan kaikissa jatko-opinnoissa. HI11 Venäjän historia / 1 3 Kurssilla opiskellaan Venäjän nousua suurvallaksi ja muuttumista Neuvostoliitoksi ja paluuta jälleen Venäjäksi. Kurssilla tarkastellaan myös itäisen naapurimaan vaikutusta Suomeen ja erityisesti Etelä- Karjalaan eri aikoina. Kurssin painopiste on 1800-luvulta nykyaikaan, ja kurssilla perehdytään Venäjään myös kulttuurin ja talouden näkökulmasta. HI12 Antiikin historia /1-3 Kurssi syventää kurssien 1 ja 2 antiikin historian tietoja. HI13 Kansanmurhasta Lähi-Idän kriisiin /2-3 Miksi juutalaisia on vainottu eri aikoina? Miksi heitä ja muitakin kansanryhmiä tapettiin miljoonittain natsi- Saksassa toisen maailmansodan aikana? Miksi ja miten rotuoppeja toteutettiin? Mitä muita kansanmurhia on tehty? Kuinka ihmisoikeuksia alettiin vaalia sodan jälkeen ja miksi Israel on ollut keskeinen osapuoli Lähi-idän kriiseissä? Edeltävät opinnot: HI3-kurssi Kansainväliset suhteet. YHTEISKUNTAOPPI YH1 Yhteiskuntatieto /2 YH2 Taloustieto /2 YH3 Kansalaisen lakitieto /2-3 Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni /2-3 Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa. YH5 Yritystieto /1-3 Kurssilla tarkastellaan sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä, yritystoimintaa ja aitoja edellytyksiä yrittämiseen Etelä-Karjalassa, Imatralla ja koko Suomessa. YH6 Valta ja vaikuttaminen /2-3 Tutustutaan vaikuttamisen keinoihin paikallistasolla, Suomessa ja globaalisti. Painopisteitä ovat mm. ihmisoikeudet, demokratia ja media. Kurssiin sisältyy vierailu eduskuntaan. YH7 Yhteiskuntaopin kertauskurssi /3 Valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.

14 14 TERVEYSTIETO Terveystieto antaa tietoja ja taitoja terveydestä ja terveistä elämäntavoista. Se pyrkii erityisesti korostamaan sitä, mikä merkitys omilla henkilökohtaisilla tavoilla ja tottumuksilla on yksilön ja häntä ympäröivän yhteisön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. PAKOLLINEN KURSSI TE1 Terveyden perusteet /1 TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä /2 Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta sekä valmentaudutaan vanhemmuuteen. TE3 Terveys ja tutkimus /2-3 Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä terveyshuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. TE4 Terveystiedon kertauskurssi /2-3 Kurssi valmistaa opiskelijaa terveystiedon ainereaaliin ylioppilaskirjoituksissa. TE5 Stressin hallinta ja henkinen hyvinvointi /3 Kurssilla käsitellään erilaisia henkisen jaksaminen ja hyvinvoinnin sisältöjä. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia (liikunta, rentoutus yms.), oppitunteja ja asiantuntijavierailijoiden pitämiä tunteja. LIIKUNTA Lukioliikunta antaa virikkeitä, taitoja ja valmiuksia erilaisten liikuntalajien ja liikuntamuotojen harrastamiseen. Liikunta lisää itsetuntemusta sekä auttaa ymmärtämään elinikäisen liikunnan merkityksen terveyden, hyvinvoinnin, opiskeluvireyden ja työkyvyn keskeisenä tekijänä. LI1 Taitoa ja kuntoa /1 LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen /2 LI3 Virkisty liikunnasta /1-3 Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. LI4 Yhdessä liikkuen /1-3 Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä on opiskelijoiden kanssa yhdessä suunniteltu ja toteutettava liikunta. LI5 Kuntoliikunta /1-3 Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikkumisen tehostaminen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä kurssin oppituntien aikana. LI6 Vanhat tanssit /2 Kurssilla opetellaan vanhoja tansseja, jotka esitetään lukion vanhojen päivänä omassa oppilaitoksessa, mahdollisuuksien mukaan muissa oppilaitoksissa sekä yhteisesityksessä. LI7 Mailapelit /1-3 Eri mailapelien (esim. golf, tennis, pöytätennis, sulkapallo, tamburello, salibandy ym.) harjoittelu ja pelaaminen.

15 15 LI8 Uudet lajit /1-2 Kurssin tavoitteena on uusiin, koulun ulkopuolisiin lajeihin tutustuminen ja liikunnallisten elämysten kokeminen. Kurssin sisältönä itämaiset/klassiset kamppailulajit, ammunta/ampumajuoksu, vesiurheilu, mailapelit, amerikkalainen jalkapallo, golf jne. Myös opiskelijoiden toivomukset otetaan huomioon. LI9 Melonta /2-3 Kurssilla perehdytään retkimelontaan sekä teoriassa että käytännössä. Kurssi sisältää oppitunteja, käytännön opastuksen melontaretkeilyyn sekä melontaretken maastoyöpymisineen. Opiskelija vastaa itse osan kurssista aiheutuvista kuluista. LI10 Retkeily /1-2 Kurssilaiset suunnittelevat ja toteuttavat n. kolmen päivän mittaisen vaellusretken maastoyöpymiseen. LI12 Liikuntadiplomi/ 2-3 Opiskelija suorittaa liikunnan lukiodiplomin valtakunnallisen suoritusohjeiden mukaisesti. MUSIIKKI Lukion musiikin opetus pyrkii vahvistamaan oppilaan taiteellista yleissivistystä ja kasvattamaan musiikkia arvostavia ja musiikilliseen ilmaisuun kykeneviä kansalaisia. Taidekasvatuksen osana se tukee oppilaan esteettistä kasvua ja antaa toisaalta oman kokemisen ja tekemisen kautta aineksia hahmottaa soivaa elinympäristöä. Opetuksessa korostuu oppilaan itsenäisen musiikillisen ajattelun ja luovan ilmaisun kehittyminen siten, että hän voi toimia aktiivisesti musiikin parissa yksilönä ja ryhmän jäsenenä. MU1 Musiikki ja minä /1 MU2 Moniääninen Suomi /1-2 MU3 Ovet auki musiikille /2 Luodaan yleiskatsaus 1900-luvun musiikki-ilmiöihin populaarimusiikista maailmanmusiikkiin ja taidemusiikin uusiin ilmaisumuotoihin. Käytetään monipuolisia työtapoja. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa /2 Tutustutaan näyttämömusiikin lajeihin (esim. musikaali, elokuva- ja mainosmusiikki, ooppera, baletti). Vieraillaan lähialueen teattereissa tutustumassa senhetkiseen musiikkinäytelmä-tarjontaan ja/tai valmisteilla oleviin esityksiin. Lisäksi on mahdollisuus pienen kokonaisuuden (esim. kuunnelma tai pieni musiikillinen näytelmä) valmistamiseen yhdessä äidinkielen kurssilaisten kanssa. MU5 Musiikkiprojekti /2-3 Kurssilla opiskelija syventyy valitsemaansa soitin- tai laulumusiikin lajiin tai tyyliin laatien siitä kurssityön. Kurssityö voi olla kokonaan kirjallinen tai sen voi saada esim. valmistamalla konserttikokonaisuuden (jonka valmistelusta kirjoitetaan myös pieni kirjallinen selvitys). MU6 Esiintymis- ja juhlakurssi I /1-2 MU7 Esiintymis- ja juhlakurssi II /2-3 Kurssilla valmistetaan ohjelmanumeroita koulun juhliin ja tapahtumiin. Kurssilaisista kootaan laulu- ja soitinryhmiä, jotka harjoittelevat sekä itsenäisesti että opettajan johdolla. MU8 Bändikurssi /1-3 Bändikurssilla treenataan kevyen musiikin kappaleita erinäisiä konsertteja varten. Kurssilaiset valitsevat ohjelmiston. Soittotaito olisi hyvä hallita jollain tavoin. MU9 Musiikin teoriaa /1-3 Monia itseoppineita soitinharrastajia tuntuu harmittavan teoriavalmiuksiensa vajaavuus, kuten puutteet rytmin ja melodian merkintätapojen ymmärtämisessä. Tällä kurssilla opiskellaan musiikin teoriaa alkeista lähtien, ryhmän taso ja toiveet huomioiden. Opiskeltavat asiat ja niiden soveltaminen käytäntöön kulkevat kurssilla käsi kädessä.

16 16 MU10 Musiikin lukiodiplomi /3 Kurssi on Opetushallituksen suunnittelema ja suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla 1) Opiskelija kokoaa näytesalkun lukioaikaisista musiikillisista töistään tai 2) opiskelija tekee projektityö/ -töitä, jotka hän kokoaa näytesalkkuun. Lukiodiplomin suorittajalla tulee olla suoritettuna kaksi pakollista ja kaksi valinnaista musiikin kurssia. MU11 Laulupaja /1-3 Kurssilla keskitytään lauluääneen ja sen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ääniharjoituksia ja lauletaan monipuolista ohjelmistoa erilaisia laulutyylejä kokeillen. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoon. Suurimmaksi osaksi opiskelu tapahtuu ryhmässä, mutta kurssin aikana saa myös yksilöohjausta. Yksiäänisen laulun lisäksi pyritään harjoittelemaan myös moniäänistä eli stemmalaulua. MU12 Soittokurssi /1-3 Soittokurssilla perehdytään kitaran, basson, kosketinsoittimien ja rumpujen perustekniikoihin, - tyyleihin ja soittotapoihin. Harjoittelu tapahtuu sekä yksin että ryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soittamaan ainakin kahdella eri soittimella monenlaisia kappaleita niin yksin kuin bändin jäsenenä. KUVATAIDE Kuvataiteen opetus tukee opiskelijan itseilmaisua kuvan keinoin. Tehtävänä on myös herättää opiskelijan kiinnostus ympäristöasioihin, lähinnä rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön. Oppiaine kehittää kykyä saattaa mielikuvansa, tunne-elämyksensä ja havaintonsa konkreettiseen muotoon. Opiskelun aikana opiskelija tekee esteettisiä ja eettisiä arvovalintoja ja kartuttaa yleissivistystään kuvataiteen alueella. Opetuksen tavoitteena on luova, tiedostava ja tasapainoinen ihminen. KU1 Minä, kuva ja kulttuuri /1 KU2 Ympäristö, paikka ja tila /2 KU3 Media ja kuvien viestit /1-3 Kuvaviestinnän perusteet ja kuvan vaikutuskeinot. Digivalokuvausta, elokuvan, videon ja sarjakuvan analysointia ja tekemistä. KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin /2-3 Kuvataiteen historiaan ja tyylisuuntiin tutustumista ja oman kuvailmaisun kehittämistä. KU5 Nykytaiteen työpaja /2-3 Nykytaiteeseen tutustumista ja oman projektin toteuttaminen. KU6 Kolmi-ulotteinen työskentely /2-3 Tutustutaan veistotaiteeseen käyttäen erilaisia materiaaleja. KU7 Sarjakuvapiirustus /2-3 Perehdytään sarjakuvapiirustuksen piirrostekniikkaan, kuvakerrontaan ja hahmojen suunnitteluun sekä sarjakuvan historiaan. KU8 Taide eri maissa /2-3 Tarkastelun kohteena ovat mielenkiintoiset, merkittävät ja erilaiset kulttuurit maailman eri puolilta. KU9 Lukiodiplomi /3 Valtakunnallinen lukiodiplomi on opiskelijan itsenäisesti suorittama taideprojekti. Ennen kurssille osallistumista on suoritettava neljä lukion kuvataiteen kurssia. OPINTO-OHJAUS Lukiossa opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksella pyritään myös tukemaan ja auttamaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

17 17 PAKOLLINEN KURSSI OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta /2-3 Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan myös tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan. OP2-kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: * yksilölliset jatko-opiskelu- ja urasuunnitelmat * itsetuntemuksen lisääminen * työhallinnon palvelut urasuunnitelmien tukena * työelämätietous ja yrittäjyys * tutustumiskäynnit työpaikoilla ja oppilaitoksissa mahdollisuuksien mukaan * sisältöä painotetaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan OP3 Tutor-kurssi /2 Tutorien keskeisin tehtävä on luoda erilaisin keinoin yhteishenkeä sekä viihtyisää ja turvallista kouluilmapiiriä yhteistyössä oppilaskunnan ja koulun aikuisten kanssa. Tutorit osallistuvat myös peruskoulua päättäville oppilaille järjestettäviin esittelytilaisuuksiin. Tutorit valitaan kurssille hakemusten perusteella. OP4 Opiskelutaitojen kurssi /1-2 Haluatko tietää oppimistyylisi? Kiinnostavatko muistitekniikat ja muistin kehittäminen? Opiskelutaitojen kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut parantamaan opiskelutaitojasi ja selviytymään lukio-opinnoistasi mahdollisimman hyvin. Kurssilla perehdytään mm. muistiin ja sen kehittämiseen, lukemisen tehostamiseen ja esseevastauksen kirjoittamiseen. Kurssin aikana tehdään myös mahdollinen tarkempi lukitestaus niille opiskelijoille, joille se on alkukartoituksen perusteella tarpeellista. Työtapoina kurssilla ovat mm. erikseen sovittavat oppitunnit, haastattelut ja oppimispäiväkirjan pito. ILMAISUTAITO Ilmaisutaidon kursseilla pyritään ilmaisun vapauttamiseen ja monipuolistamiseen. Keinoina käytetään muun muassa luovaa toimintaa, draamaa sekä teatteri-ilmaisua. IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi /1 Kurssilla tehdään puhe- ja ilmaisutaidon perusharjoituksia sekä improvisaatioita. IT2 Produktio /1-3 Kurssilla harjoitellaan ja esitetään näytelmä. URHEILUAKATEMIA UA1-UA8 Urheiluakatemia Urheiluakatemiatoiminta tarjoaa tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille kolme aamuharjoitusta viikoittain. Lisäksi opiskelijoille järjestetään tukipalveluja ja koulutustilaisuuksia esimerkiksi valmennuksesta, lihashuollosta sekä vammojen ennaltaehkäisystä. Tärkeänä tavoitteena on myös opiskelijoiden urasuunnittelun kehittäminen niin opiskelussa kuin urheilussa. Etelä-Karjalan urheiluakatemiassa toimimme yhteistyössä Etelä-Karjalan muun lukiokoulutuksen sekä Saimaan ammattiopiston kanssa. 1.vuosikurssi: UA1-UA3, 2.vuosikurssi: UA4-UA6 ja 3.vuosikurssi: UA7-UA8.

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot