KURSSIOPAS LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIOPAS LV. 2015-2016"

Transkriptio

1 1 KURSSIOPAS LV

2 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot) lkm (kurssien nrot) ÄIDINKIELI 6 (1-6) 3 (7-9) KIELET A1-kieli englanti (ENA) B1-kieli ruotsi (RUB) B2/B3-kielet venäjä (VEB) saksa (SAB) ranska (RAB), espanja (ESB) 6 (1-6) 2 (6,7) 5 (1-5) 2 (6,7) 8 (1-8) MATEMATIIKKA pitkä oppimäärä (MAA) 10 (1-10) 3 (11-13) lyhyt oppimäärä (MAB) 6 (1-6) 2 (7,8) REAALIAINEET biologia (BI) 2 (1,2) 3 (3-5) maantiede (GE) 2 (1,2) 2 (3,4) fysiikka (FY) 1 (1) 7 (2-8) kemia (KE) 1 (1) 4 (2-5) uskonto (UE/UO) 3 (1-3) 2 (4,5) tai elämänkatsomustieto (ET) filosofia (FI) 1 (1) 3 (2-4) psykologia (PS) 1 (1) 4 (2-5) historia (HI) 4 (1-4) 2 (5,6) yhteiskuntaoppi (YH) 2 (1,2) 2 (3,4) terveystieto (TE) 1 (1) 2 (2,3) TAITO- JA TAIDEAINEET liikunta (LI) 2 (1,2) 3 (3-5) musiikki (MU) 1-2 (1,2) 3 (2-5) kuvataide (KU) 1-2 (1,2) 3 (2-5) OPINTO-OHJAUS 1 (1) 1 (2) PAKOLLISET SYVENTÄVÄT vähintään 10 + SOVELTAVAT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75

3 3 ÄIDINKIELI Äidinkieli ja kirjallisuus ovat tieto-, taito- ja taideaine. Opiskellessa kehitetään omaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Äidinkieli nähdään tärkeäksi elämänhallinnan välineeksi sekä yksilön että yhteisön kannalta. Tavoitteena olevat monipuoliset viestintätaidot ja -tiedot luovat perustan lukiopohjaiselle jatkoopiskelullekin. Kaikkiin pakollisiin kursseihin sisältyy keskeisenä alueena kirjallisuus. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus /1 ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä /1 ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa /1 ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen /2 ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti /2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti /3 ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen /2-3 Kehitetään puheviestinnän taitoja sekä yksin että ryhmässä. Teorian ja käytännön harjoitusten avulla hankitaan tietoja viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteista. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa puheviestintätaitojen päättökoe. Päättökokeen voi suorittaa, kun on 3. vuosikurssilla ja on suorittanut äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen /3 Vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tekstitaidon taitoja. Opiskelija syventää taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Harjoitellaan tekstianalyysia tarvittavien käsitteiden kautta. Varmennetaan tekstin rakentamista. Kerrataan keskeistä kielenhuoltoa ja hiotaan tekstejä tyylillisesti. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri /3 Vahvistetaan esseekokeeseen tarvittavia taitoja. Käytetään eri taiteen- ja kulttuurinalojen ajankohtaisia kirjoitelmia ja tapahtumia harjoitusten lähtökohtana. Tavoitteena on, että opiskelija pystyisi osoittamaan kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä. ÄI10 Kirjallisuusdiplomi / 1-3 Opiskelija lukee 16 teosta, jotka valitaan listalta. Teostuntemus osoitetaan teoksiin liittyvillä tehtävillä. Sekä kirjalistan että tehtäväkuvaukset saa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta. Kirjallisuusdiplomi suoritetaan itsenäisesti, mutta lukemisen tueksi voidaan järjestää esimerkiksi kirjapiiri, jos kurssin suorittajia on riittävästi. Lukudiplomin tekemiseen sitoudutaan ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella. ÄI12 Kielenhuollon kertauskurssi /3 Kurssilla kerrataan keskeisiä kielenhuollon sääntöjä ja opetellaan korjaamaan virheitä omista teksteistä. Kurssia suositellaan erityisesti oppilaille, joilla on ongelmia kirjoittamisessa ja oikeakielisyydessä. ÄI13 Elokuvakurssi /2-3 Kurssilla tutustutaan elokuvan eri lajeihin katsomalla ja analysoimalla pääasiassa kotimaisia elokuvia. Tehtäviä tehdään sekä suullisesti että kirjallisesti. ÄI14 Luovan kirjoittamisen kurssi /1-2 Luovan kirjoittamisen kurssilla etsitään kirjoittajan omaa ääntä ja persoonallista kirjoittamisen otetta. Huomio on asiakirjoittamisen sijasta fiktiossa. Kirjoitetaan ryhmän kiinnostuksen mukaan esimerkiksi kertomuksia, novelleja, satuja tai näytelmäkohtauksia. ENGLANTI (ENA), A1-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa /1 ENA2 Viestintä ja vapaa-aika /1 ENA3 Opiskelu ja työ /1 ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma /2 ENA5 Kulttuuri /2 ENA6 Tiede, talous ja tekniikka /2

4 4 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys /2-3 Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kertaava kurssi. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. ENA9 Abivalmennus tavoitteellisille /3 Nopeaa tehokertausta hyviin arvosanoihin pyrkiville ENA10 Tukikurssi abeille /3 Rauhallista perusasioiden kertaamista kirjoituksia silmällä pitäen. ENA11 Tukikurssi lukion aloittaville /1 Tukikurssi, jolla vankennetaan englannin kielen perusrakenteiden ja sanaston hallintaa. Kirjallisen ilmaisun harjoittelua. ENA12 Tukikurssi lukion kakkosille /2 RUOTSI (toinen kotimainen kieli) (RUB), B1-kieli RUB1 Koulu ja vapaa-aika /1 RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa /1 RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa /1-2 RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen /2 RUB5 Elinympäristömme /2 RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälisyys /3 Aiheina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen RUB8 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä /2-3 Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä - ja mediaosaaminen" tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Eri Pohjoismaat tulevat tutuiksi. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan Pohjoismaasta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Kerrataan keskeisiä rakenteita yo-koetta silmällä pitäen. RUB9 Ruotsin tukikurssi /1 Tukikurssin tavoitteena on vankentaa peruskoulussa opittua kieliainesta kertaamalla erilaisin rakenneharjoituksin substantiivien, adjektiivien ja verbien taivutusta. Kurssi soveltuu lukion aloittaville oppilaille. RUB10 Abien kertauskurssi /3

5 5 SAKSA (SA2), A2-kieli SA27 Luonto ja kestävä kehitys /2-3 Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. SA28 Puhu ja ymmärrä paremmin /2-3 Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. VENÄJÄ (VEB2), B2-kieli VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset /1 Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun ranskankielen sanaston ja rakenteiden hallintaa. VEB22 Meillä ja muualla /1 Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. VEB23 Ennen ja nyt /1 Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat /2 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. VEB25 Kulttuuri /2 Tutustutaan valikoiden ranskalaiseen taiteeseen, elokuvaan, musiikkiin, kirjallisuuteen ja teatteriin. VEB26 Yhteinen maapallomme /2 Lähtökohtana ovat oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. SAKSA (SAB3), VENÄJÄ (VEB3), RANSKA (RAB3), ESPANJA (EAB3), B3-kieli SAB31/VEB31/RAB31/EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua /1 Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. SAB32/VEB32/RAB32/EAB32 Näin asiat hoituvat /1 Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. SAB33/VEB33/RAB33/EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset /1 Käsitellään nuorten vapaa-ajan viettoa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB34/VEB34/RAB34/EAB34 Meillä ja muualla /2 Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. SAB35/VEB35/RAB35/EAB35 Ennen ja nyt /2 Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. SAB36/VEB36/RAB36/EAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat /2 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SAB37/VEB37/RAB37/EAB37 Kulttuuri /3 Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskankielisen kielialueen kulttuurien kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu.

6 6 SAB38/VEB38/RAB38/EAB38 Yhteinen maapallomme /3 Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. MATEMATIIKKA pitkä (MAA) Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelijat ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne, kehittämään matemaattista ajattelua ja perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin. MAA1 Funktiot ja yhtälöt /1 MAA2 Polynomifunktiot /1 MAA3 Geometria /1 MAA4 Analyyttinen geometria /1 MAA5 Vektorit /2 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot /2 MAA7 Derivaatta /2 MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot /2 MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot /2 MAA10 Integraalilaskenta /3 MAA11 Lukuteoria ja logiikka /2 Kurssilla käsitellään mm. logiikan perusteita, Boolen algebraa sekä lukualueiden algebrallisia struktuureita. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä /2 Kurssilla opitaan mm. ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet, tutkimaan polynomien jaollisuutta ja opitaan algoritmista ajattelua. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi /3 Kurssilla kerrataan ja täydennetään derivointi- ja integrointimenetelmiä, opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä ja tutustutaan kahden muuttujan funktioihin. MAA 14 Lukioon valmentava kurssi /1 Kurssilla opiskelija syventää taitojaan peruslaskutoimituksia kokonais-, rationaali- ja reaaliluvuilla. Opiskelija täydentää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia polynomeilla sekä rationaalilausekkeilla ja vahvistaa prosenttilaskutaitojaan. MAA15 Lukion matematiikan yhteenveto /3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan soveltaa matemaattista tietämystään ongelmien ratkaisussa. Kurssilla pyritään antamaan opiskelijoille yhtenäinen ja jäsennelty kuva lukion pitkän matematiikan oppimäärästä. MAA16 Talousmatematiikka (ks. MAB7) /2-3

7 7 MATEMATIIKKA (lyhyt) Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelijat ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne, kehittämään matemaattista ajattelua ja perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin. MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt /1 MAB2 Geometria /1 MAB3 Matemaattisia malleja I /1 MAB4 Matemaattinen analyysi /2 MAB5 Tilastot ja todennäköisyys /2 MAB6 Matemaattisia malleja II /2-3 MAB7 Talousmatematiikka /2-3 Kaikille matematiikan opiskelijoille soveltuva yleissivistävä kurssi, jossa käsitellään taloudellisia kysymyksiä kuten verotusta, indeksejä, luottoja, rahan sijoittamista ja kannattavuutta. MAB8 Matemaattisia malleja III /3 Kurssilla opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. MAB9 Lukioon valmentava kurssi /1 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia kokonais-, rationaali- ja reaaliluvuilla. Opiskelija täydentää taitojaan suorittaa peruslaskutoimituksia polynomeilla sekä rationaalilausekkeilla ja vahvistaa prosenttilaskutaitojaan. MAB10 Lukion lyhyen matematiikan kertauskurssi /3 Kurssilla opiskelija syventää taitojaan soveltaa matemaattista tietämystään ongelmien ratkaisussa. Kurssilla pyritään antamaan opiskelijoille yhtenäinen kuva lukion lyhyen matematiikan oppimäärästä. BIOLOGIA Biologia on luonnontieteen ala, joka tutkii ja selvittää monipuolisesti luonnon tapahtumia. Opiskelussa tutustutaan elämän perusilmiöihin, soluihin, eliöryhmiin ja luonnon lainalaisuuksiin. Opiskelu vaatii tarkkuutta, biologisten käsitteiden hallintaa sekä luonnon riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Opiskelussa pyritään omakohtaiseen asioiden selvittämiseen havaintojen ja tutkimusten avulla. BI1 Eliömaailma /1 BI2 Solu ja perinnöllisyys /1-2 BI3 Ympäristöekologia /1-3 Kurssilla opiskelija syventyy ekologiaan ympäristönäkökulmasta ja ymmärtää ihmisen vaikutuksen elolliseen luontoon. Opiskelija hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja seurauksia ekosysteemeissä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Kurssilla pohditaan mahdollisuuksia maapallon kestävään tulevaisuuteen kestävän kehityksen keinoin. BI4 Ihmisen biologia /2-3 Kurssilla perehdytään yksityiskohtaisesti ihmiskehon rakentumiseen, elintoimintoihin ja niiden säätelyyn solutasolta elimistöihin. Lisäksi syvennytään ihmisen evoluutioon, aisteihin, lisääntymiseen sekä ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin vaikutuksiin ihmiskehon toiminnassa. BI5 Bioteknologia /2-3 Kurssilla syvennytään geeni- ja biotekniikan perusteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin ja niihin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Kurssllan perehdytään mm. mikrobeihin ja niiden merkitykseen, geenien toimintaan ja muokkaukseen, geenikartoitukseen, siirtogeenisiin eliöihin ja geenimuunneltuun ruokaan.

8 8 BI6 Biologian laborointikurssi /1-3 Kurssilla opiskelija syventää tietojaan soluissa tapahtuvista reaktioista, solujen, kudosten ja elinten rakenteista sekä toiminnoista tutkien niitä itsenäisesti käytännön kokein sekä tehden työselostuksia tutkimuksistaan. BI7 Luonnon monimuotoisuus /1-3 Kurssin tavoitteena on oppia havainnoimaan ja arvostamaan oman kaupungin ja lähiseudun luontoa, sen monimuotoisuutta ja haavoittuvuutta tutustumalla paikan päällä metsiin, vesistöön sekä kaupunkiluontoon. BI8 Biologian kertauskurssi /2-3 Kurssi on tarkoitettu biologian reaalikokeeseen valmistautuville opiskelijoille. BI9 Luonnon havainnointi (eliökokoelman tekeminen) /1-3 Kurssilla tehdään oma eliökokoelma joko keräämällä tai kuvaamalla ja siihen liittyvä keräysraportti. Kasvikokoelmaa tehtäessä kerätään ja prässätään tai kuvataan ja kootaan digitaaliseen kasvioon itsenäisesti 50 kasvilajia. Eläinten kohdalla lajit kuvataan 50 lajin kokoelmaksi. Hyönteisten kohdalla perinteinen kerääminenkin on vaihtoehto. Opettaja antaa tarkemmat ohjeet. Kurssi suoritetaan omalla ajalla kesän ja kouluvuoden aikana. MAANTIEDE Maantiede on sekä luonnontieteellinen että yhteiskunnallinen oppiaine. Maantieteessä perehdytään elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien alueellisten järjestelmien rakenteisiin ja toimintoihin. Opiskelija oppii tekemään kenttätutkimuksia ja hankkimaan tietoja eri tietolähteistä ja tulkitsemaan niitä kriittisesti. GE1 Sininen planeetta /1 GE2 Yhteinen maailma /1-2 GE3 Riskien maailma /2-3 Kurssilla tarkastellaan maailmanlaajuisesti ja alueellisesti ajankohtaisia luonnonuhkia, ympäristöuhkia ja ihmisen aiheuttamia uhkia, niiden taustoja, seurauksia ja varautumiskeinoja. Riskit voivat olla luonnonvoimia, ympäristökatastrofeja tai yhteiskunnallisia ristiriitoja. GE4 Aluetutkimus /2-3 Kurssilla opiskellaan aluetutkimuksen perusteita ja menetelmiä, kartografian perusteita sekä maantieteellisten paikkatietojärjestelmien (GIS) periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhdessä oma aluetutkimus. GE5 Suomen ja Etelä-Karjalan maantiedettä /1-3 Kurssilla perehdytään Suomen ja Etelä-Karjalan maakunnan erityispiirteisiin. Kurssilla syvennytään mm. luonnonoloihin, väestömaantieteeseen, elinkeinoihin, oman maakunnan vahvuuksiin ja ongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Kurssilla on mahdollista tehdä vierailuja paikallisiin kohteisiin. GE6 Maantieteen kertauskurssi /2-3 Kurssi on tarkoitettu maantieteen reaalikokeeseen valmistautuville opiskelijoille. FYSIIKKA Fysiikka on kokeellisuuteen ja havaintoihin perustuva luonnontiede. Fysiikan opiskelu on mielenkiintoista ja älyllisesti haastavaa. Esimerkiksi mittaustekniikasta ja graafisesta esitystavasta on hyötyä myös muiden oppiaineiden opiskeluissa. PAKOLLINEN KURSSI FY1 Fysiikka luonnontieteenä /1

9 9 FY2 Lämpö /1 Kurssilla opiskellaan lämpöön liittyviä ilmiöitä ja tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviä ilmiöitä. FY3 Aallot /1 Opiskelija perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin. FY4 Liikkeen lait /2 Kurssilla opiskellaan liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsitellään niitä selittäviä malleja. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio /2 Tutkitaan etenemis- ja pyörimisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Tutustutaan tasapainoehtoihin. FY6 Sähkö /2 Kurssilla opiskellaan sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustutaan mittaustekniikkaan. FY7 Sähkömagnetismi /3 Opiskelija syventää tietämystään sähkömagneettisiin ilmiöihin. FY8 Aine ja säteily /3 Opiskelija perehtyy atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin. FY9 Kertauskurssi /3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kokonaiskuvaansa fysiikasta ja siitä miten eri kurssit liittyvät toisiinsa. Harjoitellaan reaalikoetta ja korkeakoulujen pääsytutkintoja varten. FY10 Työkurssi /2-3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija parantaa ymmärrystään fysiikasta kokeellisena tieteenä ja tutustuu fysiikan mittauslaitteisiin ja mittausmenetelmiin. KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Yleisenä tavoitteena on auttaa näkemään kemia perusluonnontieteenä sekä ymmärtämään kemiallisen tiedon merkitys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen selittäjänä. PAKOLLINEN KURSSI KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia /1 KE2 Kemian mikromaailma /1-2 Kurssilla perehdytään aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiin yhteyksiin erilaisten mallien ja kokeellisen työskentelyn avulla. KE3 Reaktiot ja energia /1-2 Tutkitaan kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkitystä elinympäristössä. KE4 Metallit ja materiaalit /2-3 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja. KE5 Reaktiot ja tasapaino /2-3 Kurssilla opiskellaan reaktion tasapainotilan muodostuminen ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia.

10 10 KE6 Kertaus- ja laskuharjoituskurssi/3 Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärää ja harjoitellaan reaalikoetta sekä korkeakoulujen pääsykokeita varten. KE7 Työkurssi /2 Kurssilla tutustutaan kemian laborointilaitteisiin ja työmenetelmiin. Opitaan tieteellistä raportointia työselostuksia tekemällä. USKONTO (ev.lut.) Uskonnon opiskelu antaa tietoja uskonnoista ja arvoista sekä virikkeitä oman elämänkatsomuksen rakentamiseksi. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys /1 UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta /1-2 UE3 Ihmisen elämä ja etiikka /2 UE4 Uskontojen maailmat /2-3 Opiskelija tutustuu suurten maailmanuskontojen syntyyn ja kehitykseen. Opiskelija perehtyy niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja merkitykseen tämän päivän maailmassa. UE5 Mihin suomalainen uskoo? /2-3 Tutustutaan suomalaisen kulttuurin juuriin sekä luterilaiseen kirkkoon että muihin uskonnollisiin yhteisöihin, korostaen paikallista näkökulmaa. UE6 Raamattu haltuun! /2-3 Tuliko Jobin postia vai toiko kyyhky oliivipuun oksan nokassaan? Mitä kielletyn hedelmän haukkaaminen sai aikaan? Mistä Jussi, Pekka, Joel, Saara ja Elisa ovat saaneet nimensä? Kuka on Ilmestyskirjan peto? Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden Raamatun sisällön ja synnyn tuntemusta. Erilaisia työskentelymenetelmien avulla selvitetään Raamatun henkilöitä ja tapahtumia sekä tieteellistä tutkimusta. Myös opiskelijoiden toiveet huomioidaan. UE7 Kertauskurssi /3 Kurssilla opiskelija muodostaa itselleen kokonaisnäkemyksen oppiaineen keskeisistä sisällöistä ja vahvistaa taitojaan ainereaalin vastausten kirjoittamisessa. UE8 Uskonnot ja kulttuuri /2-3 Bach, buddhalaiset temppelit, Michelangelo, gospel, Narnian tarinat, moskeijat mistä näissä on kyse? Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri alojen ja uskontojen vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmenemismuotoihin sekä ennen että nykyään. Opiskelija perehtyy syvällisemmin itse valitsemaansa aiheeseen ja laatii siitä kurssin aikana esityksen. Kurssilla voidaan tehdä myös vierailuja. ORTODOKSINEN USKONTO UO1 Ortodoksisen kirkon vaiheet Perehdytään kirkon pyhän tradition kasvuun ja kehittymiseen alkuseurakunnasta tämän päivän maailmaan ja Suomeen. UO2 Uskonoppi ja liturgia Uskonopin ja liturgiikan elävän kokonaisuuden tarkastelun lähtökohtana on ortodoksisen kirkon näkemys kirkon uskon ilmenemisestä sen rukouksessa.

11 11 UO3 Raamattutieto ja etiikka Pyhiä kirjoituksia tutkitaan perehtymällä Raamatun syntyyn ja kehitykseen Vanhan testamentin yhteisössä ja Uuden testamentin kirkossa. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustietoa opiskelevat uskonnosta vapautetut, mutta kursseille voivat osallistua muutkin, esim. pienten uskontojen jäsenet. Elämänkatsomustiedon ihanteena on hyvä ihminen, joka osaa ottaa huomioon toiset, toteuttaa kansalaisena demokratian ja kestävän kehityksen periaatteita ja tuntee katsomuksellisia peruskäsitteitä ja -teorioita. Opiskelijan on osattava vertailla ja arvioida tarjottua tietoa, varsinkin ajankohtaistietoa, jota kursseilla käytetään oppiaineksena. Lukuvuonna kursseista toteutetaan ET1 ja ET2. ET1 Hyvä elämä Opiskelija pohtii, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat. Opiskelija perehtyy siihen, millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. ET2 Maailman kuva Käsitellään tiedon olemusta ja luotettavuutta. Tutkitaan tieteen, katsomusten ja taiteen merkitystä. ET3 Yksilö ja yhteiskunta Tutustutaan erilaisiin valtiokäsityksiin, yhteiskuntiin ja kansalaisten oikeuksiin. Käsitellään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. FILOSOFIA Filosofia on yleistä ajattelun taitoa kehittävä oppiaine, jossa todellisuutta ja ihmisen toimintaa pyritään hahmottamaan kokonaisvaltaisella tavalla ja erilaisten näkökulmien kokeilemisen kautta. Filosofiassa tarkastellaan ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja ja merkityksiä ja tartutaan elämän suuriin kysymyksiin: pohditaan todellisuuden luonnetta, sekä tiedon ja moraalin perusteita. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia järkiperäisesti ja keskustellen. Oppiaine auttaa opiskelijaa muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään, sekä toisaalta ymmärtämään myös toisenlaisia tapoja ajatella. PAKOLLINEN KURSSI FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun /1 FI2 Filosofinen etiikka /2 Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin perustella moraalivalintoja, arvoja ja vakaumuksia, sekä tarkastellaan kysymystä elämän tarkoituksesta filosofisten teorioiden kautta. Oppilas oppii arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista ja perustelemaan arvioitaan etiikan käsittein. FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia /3 Kurssilla opitaan hahmottamaan tiedon perusteita ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä todellisuudesta. Tavoitteena on oppia erittelemään ja arvioimaan tiedollisia uskomuksia niin tieteen, filosofian, kuin arkielämänkin alueella. Kurssilla tutustutaan myös tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja kehitetään argumentaation taitoja. FI4 Yhteiskuntafilosofia /3 Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Oppilas oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja arvioimaan yhteiskunnan rakennetta myös kriittisestä näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, sekä erilaiset ihanneyhteiskunnan mallit.

12 12 PSYKOLOGIA Psykologian teorioiden, tutkimusten ja käsitteistön opiskelulla pyritään kehittämään tieteellistä näkemystä ihmisen psyykkisestä toiminnasta. Psykologian tieteellis-kokeellinen ja toisaalta soveltava luonne antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää myös omaa kriittistä ajatteluaan psykologisista ilmiöistä sekä lisätä itse- ja ihmistuntemustaan. Psykologian opintoja voi hyödyntää nykyisin lähes kaikilla ammattialoilla, etenkin hoito- ja sosiaalialoille pyrittäessä ja muissa ihmiskeskeisissä työtehtävissä. PAKOLLINEN KURSSI PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus /1 PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys /1-2 Kurssilla käsitellään ihmisen kehitystä ja elämänkaarta eri kehitysteorioihin perustuen: lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta ja vanhuutta. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet /2 Kurssin sisältönä on inhimillisen tietoisuuden ja tiedonkäsittelyn tarkastelu ja tutkiminen. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta /2 Kurssin tavoitteena on mm., että opiskelija ymmärtää ihmisen toiminnan perustuvan sekä tietoisiin että tiedostamattomiin tekijöihin, tuntee motivaation ja emootioiden perusteoriat sekä motivaation ja emootioiden merkityksen toiminnan määräytymisessä. Lisäksi opiskelija ymmärtää älykkyyden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys /3 Kurssilla tarkastellaan persoonallisuuden eroja ja niitä selittäviä teorioita, psykologisen tiedon hyödyntämistä mielenterveydessä, mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. PS6 Sosiaalipsykologia /3 Kurssilla opiskelija oppii syventämään itsetuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan. PS7 Psykologian kertauskurssi /3 Kurssilla muodostetaan kokonaiskäsitys oppiaineen keskeisistä sisällöistä. HISTORIA Historia on menneisyyttä ja muutoksia kuvaava ja tutkiva oppiaine. Tuntemalla historiallisia muutoksia opiskelija pystyy ymmärtämään nykyaikaa ja siten muokkaamaan maailmankatsomustaan ja mielipiteitään ihmisestä ja yhteiskunnasta. Historian ja yhteiskuntaopin opiskeluun kuuluu myös tietojen kriittinen arviointi (lähdekritiikki) ja kansalaisvalmiuksien kehittäminen - em. taidot ohjaavat osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri /1 HI2 Eurooppalainen ihminen /1 HI3 Kansainväliset suhteet/1-2 HI4 Suomen historian käännekohtia /2 HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan /1-3 Kurssi käsittelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. HI6 Kulttuurien kohtaaminen /1-3 Kurssilla tarkastellaan mm. Kiinan, Japanin, Intian, Amerikan, Afrikan ja arabialueiden historiaa ja nykypäivää sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

13 13 HI7 Maailma tänään - nykytapahtumien analyysikurssi /2-3 Kurssilla syvennetään kurssien HI3, HI4 ja HI6 tietoainesta tutustumalla tiedotusvälineiden avulla ajankohtaisiin ilmiöihin ja erityisesti niiden taustoihin. HI8 Historian kertauskurssi /3 Kertauskurssi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa tietojaan ja vastaamistaitojaan reaalikoetta varten. HI9 Historian ja yhteiskuntaopin tutkielmakurssi /1-3 Harjoitellaan tutkielman tekoa, mitä taitoa tarvitaan kaikissa jatko-opinnoissa. HI11 Venäjän historia / 1 3 Kurssilla opiskellaan Venäjän nousua suurvallaksi ja muuttumista Neuvostoliitoksi ja paluuta jälleen Venäjäksi. Kurssilla tarkastellaan myös itäisen naapurimaan vaikutusta Suomeen ja erityisesti Etelä- Karjalaan eri aikoina. Kurssin painopiste on 1800-luvulta nykyaikaan, ja kurssilla perehdytään Venäjään myös kulttuurin ja talouden näkökulmasta. HI12 Antiikin historia /1-3 Kurssi syventää kurssien 1 ja 2 antiikin historian tietoja. HI13 Kansanmurhasta Lähi-Idän kriisiin /2-3 Miksi juutalaisia on vainottu eri aikoina? Miksi heitä ja muitakin kansanryhmiä tapettiin miljoonittain natsi- Saksassa toisen maailmansodan aikana? Miksi ja miten rotuoppeja toteutettiin? Mitä muita kansanmurhia on tehty? Kuinka ihmisoikeuksia alettiin vaalia sodan jälkeen ja miksi Israel on ollut keskeinen osapuoli Lähi-idän kriiseissä? Edeltävät opinnot: HI3-kurssi Kansainväliset suhteet. YHTEISKUNTAOPPI YH1 Yhteiskuntatieto /2 YH2 Taloustieto /2 YH3 Kansalaisen lakitieto /2-3 Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni /2-3 Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa. YH5 Yritystieto /1-3 Kurssilla tarkastellaan sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä, yritystoimintaa ja aitoja edellytyksiä yrittämiseen Etelä-Karjalassa, Imatralla ja koko Suomessa. YH6 Valta ja vaikuttaminen /2-3 Tutustutaan vaikuttamisen keinoihin paikallistasolla, Suomessa ja globaalisti. Painopisteitä ovat mm. ihmisoikeudet, demokratia ja media. Kurssiin sisältyy vierailu eduskuntaan. YH7 Yhteiskuntaopin kertauskurssi /3 Valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.

14 14 TERVEYSTIETO Terveystieto antaa tietoja ja taitoja terveydestä ja terveistä elämäntavoista. Se pyrkii erityisesti korostamaan sitä, mikä merkitys omilla henkilökohtaisilla tavoilla ja tottumuksilla on yksilön ja häntä ympäröivän yhteisön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. PAKOLLINEN KURSSI TE1 Terveyden perusteet /1 TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä /2 Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta sekä valmentaudutaan vanhemmuuteen. TE3 Terveys ja tutkimus /2-3 Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä terveyshuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. TE4 Terveystiedon kertauskurssi /2-3 Kurssi valmistaa opiskelijaa terveystiedon ainereaaliin ylioppilaskirjoituksissa. TE5 Stressin hallinta ja henkinen hyvinvointi /3 Kurssilla käsitellään erilaisia henkisen jaksaminen ja hyvinvoinnin sisältöjä. Kurssi sisältää käytännön harjoituksia (liikunta, rentoutus yms.), oppitunteja ja asiantuntijavierailijoiden pitämiä tunteja. LIIKUNTA Lukioliikunta antaa virikkeitä, taitoja ja valmiuksia erilaisten liikuntalajien ja liikuntamuotojen harrastamiseen. Liikunta lisää itsetuntemusta sekä auttaa ymmärtämään elinikäisen liikunnan merkityksen terveyden, hyvinvoinnin, opiskeluvireyden ja työkyvyn keskeisenä tekijänä. LI1 Taitoa ja kuntoa /1 LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen /2 LI3 Virkisty liikunnasta /1-3 Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. LI4 Yhdessä liikkuen /1-3 Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä on opiskelijoiden kanssa yhdessä suunniteltu ja toteutettava liikunta. LI5 Kuntoliikunta /1-3 Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikkumisen tehostaminen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä kurssin oppituntien aikana. LI6 Vanhat tanssit /2 Kurssilla opetellaan vanhoja tansseja, jotka esitetään lukion vanhojen päivänä omassa oppilaitoksessa, mahdollisuuksien mukaan muissa oppilaitoksissa sekä yhteisesityksessä. LI7 Mailapelit /1-3 Eri mailapelien (esim. golf, tennis, pöytätennis, sulkapallo, tamburello, salibandy ym.) harjoittelu ja pelaaminen.

15 15 LI8 Uudet lajit /1-2 Kurssin tavoitteena on uusiin, koulun ulkopuolisiin lajeihin tutustuminen ja liikunnallisten elämysten kokeminen. Kurssin sisältönä itämaiset/klassiset kamppailulajit, ammunta/ampumajuoksu, vesiurheilu, mailapelit, amerikkalainen jalkapallo, golf jne. Myös opiskelijoiden toivomukset otetaan huomioon. LI9 Melonta /2-3 Kurssilla perehdytään retkimelontaan sekä teoriassa että käytännössä. Kurssi sisältää oppitunteja, käytännön opastuksen melontaretkeilyyn sekä melontaretken maastoyöpymisineen. Opiskelija vastaa itse osan kurssista aiheutuvista kuluista. LI10 Retkeily /1-2 Kurssilaiset suunnittelevat ja toteuttavat n. kolmen päivän mittaisen vaellusretken maastoyöpymiseen. LI12 Liikuntadiplomi/ 2-3 Opiskelija suorittaa liikunnan lukiodiplomin valtakunnallisen suoritusohjeiden mukaisesti. MUSIIKKI Lukion musiikin opetus pyrkii vahvistamaan oppilaan taiteellista yleissivistystä ja kasvattamaan musiikkia arvostavia ja musiikilliseen ilmaisuun kykeneviä kansalaisia. Taidekasvatuksen osana se tukee oppilaan esteettistä kasvua ja antaa toisaalta oman kokemisen ja tekemisen kautta aineksia hahmottaa soivaa elinympäristöä. Opetuksessa korostuu oppilaan itsenäisen musiikillisen ajattelun ja luovan ilmaisun kehittyminen siten, että hän voi toimia aktiivisesti musiikin parissa yksilönä ja ryhmän jäsenenä. MU1 Musiikki ja minä /1 MU2 Moniääninen Suomi /1-2 MU3 Ovet auki musiikille /2 Luodaan yleiskatsaus 1900-luvun musiikki-ilmiöihin populaarimusiikista maailmanmusiikkiin ja taidemusiikin uusiin ilmaisumuotoihin. Käytetään monipuolisia työtapoja. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa /2 Tutustutaan näyttämömusiikin lajeihin (esim. musikaali, elokuva- ja mainosmusiikki, ooppera, baletti). Vieraillaan lähialueen teattereissa tutustumassa senhetkiseen musiikkinäytelmä-tarjontaan ja/tai valmisteilla oleviin esityksiin. Lisäksi on mahdollisuus pienen kokonaisuuden (esim. kuunnelma tai pieni musiikillinen näytelmä) valmistamiseen yhdessä äidinkielen kurssilaisten kanssa. MU5 Musiikkiprojekti /2-3 Kurssilla opiskelija syventyy valitsemaansa soitin- tai laulumusiikin lajiin tai tyyliin laatien siitä kurssityön. Kurssityö voi olla kokonaan kirjallinen tai sen voi saada esim. valmistamalla konserttikokonaisuuden (jonka valmistelusta kirjoitetaan myös pieni kirjallinen selvitys). MU6 Esiintymis- ja juhlakurssi I /1-2 MU7 Esiintymis- ja juhlakurssi II /2-3 Kurssilla valmistetaan ohjelmanumeroita koulun juhliin ja tapahtumiin. Kurssilaisista kootaan laulu- ja soitinryhmiä, jotka harjoittelevat sekä itsenäisesti että opettajan johdolla. MU8 Bändikurssi /1-3 Bändikurssilla treenataan kevyen musiikin kappaleita erinäisiä konsertteja varten. Kurssilaiset valitsevat ohjelmiston. Soittotaito olisi hyvä hallita jollain tavoin. MU9 Musiikin teoriaa /1-3 Monia itseoppineita soitinharrastajia tuntuu harmittavan teoriavalmiuksiensa vajaavuus, kuten puutteet rytmin ja melodian merkintätapojen ymmärtämisessä. Tällä kurssilla opiskellaan musiikin teoriaa alkeista lähtien, ryhmän taso ja toiveet huomioiden. Opiskeltavat asiat ja niiden soveltaminen käytäntöön kulkevat kurssilla käsi kädessä.

16 16 MU10 Musiikin lukiodiplomi /3 Kurssi on Opetushallituksen suunnittelema ja suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla 1) Opiskelija kokoaa näytesalkun lukioaikaisista musiikillisista töistään tai 2) opiskelija tekee projektityö/ -töitä, jotka hän kokoaa näytesalkkuun. Lukiodiplomin suorittajalla tulee olla suoritettuna kaksi pakollista ja kaksi valinnaista musiikin kurssia. MU11 Laulupaja /1-3 Kurssilla keskitytään lauluääneen ja sen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ääniharjoituksia ja lauletaan monipuolista ohjelmistoa erilaisia laulutyylejä kokeillen. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoon. Suurimmaksi osaksi opiskelu tapahtuu ryhmässä, mutta kurssin aikana saa myös yksilöohjausta. Yksiäänisen laulun lisäksi pyritään harjoittelemaan myös moniäänistä eli stemmalaulua. MU12 Soittokurssi /1-3 Soittokurssilla perehdytään kitaran, basson, kosketinsoittimien ja rumpujen perustekniikoihin, - tyyleihin ja soittotapoihin. Harjoittelu tapahtuu sekä yksin että ryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soittamaan ainakin kahdella eri soittimella monenlaisia kappaleita niin yksin kuin bändin jäsenenä. KUVATAIDE Kuvataiteen opetus tukee opiskelijan itseilmaisua kuvan keinoin. Tehtävänä on myös herättää opiskelijan kiinnostus ympäristöasioihin, lähinnä rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön. Oppiaine kehittää kykyä saattaa mielikuvansa, tunne-elämyksensä ja havaintonsa konkreettiseen muotoon. Opiskelun aikana opiskelija tekee esteettisiä ja eettisiä arvovalintoja ja kartuttaa yleissivistystään kuvataiteen alueella. Opetuksen tavoitteena on luova, tiedostava ja tasapainoinen ihminen. KU1 Minä, kuva ja kulttuuri /1 KU2 Ympäristö, paikka ja tila /2 KU3 Media ja kuvien viestit /1-3 Kuvaviestinnän perusteet ja kuvan vaikutuskeinot. Digivalokuvausta, elokuvan, videon ja sarjakuvan analysointia ja tekemistä. KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin /2-3 Kuvataiteen historiaan ja tyylisuuntiin tutustumista ja oman kuvailmaisun kehittämistä. KU5 Nykytaiteen työpaja /2-3 Nykytaiteeseen tutustumista ja oman projektin toteuttaminen. KU6 Kolmi-ulotteinen työskentely /2-3 Tutustutaan veistotaiteeseen käyttäen erilaisia materiaaleja. KU7 Sarjakuvapiirustus /2-3 Perehdytään sarjakuvapiirustuksen piirrostekniikkaan, kuvakerrontaan ja hahmojen suunnitteluun sekä sarjakuvan historiaan. KU8 Taide eri maissa /2-3 Tarkastelun kohteena ovat mielenkiintoiset, merkittävät ja erilaiset kulttuurit maailman eri puolilta. KU9 Lukiodiplomi /3 Valtakunnallinen lukiodiplomi on opiskelijan itsenäisesti suorittama taideprojekti. Ennen kurssille osallistumista on suoritettava neljä lukion kuvataiteen kurssia. OPINTO-OHJAUS Lukiossa opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksella pyritään myös tukemaan ja auttamaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

17 17 PAKOLLINEN KURSSI OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta /2-3 Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan myös tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan. OP2-kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: * yksilölliset jatko-opiskelu- ja urasuunnitelmat * itsetuntemuksen lisääminen * työhallinnon palvelut urasuunnitelmien tukena * työelämätietous ja yrittäjyys * tutustumiskäynnit työpaikoilla ja oppilaitoksissa mahdollisuuksien mukaan * sisältöä painotetaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan OP3 Tutor-kurssi /2 Tutorien keskeisin tehtävä on luoda erilaisin keinoin yhteishenkeä sekä viihtyisää ja turvallista kouluilmapiiriä yhteistyössä oppilaskunnan ja koulun aikuisten kanssa. Tutorit osallistuvat myös peruskoulua päättäville oppilaille järjestettäviin esittelytilaisuuksiin. Tutorit valitaan kurssille hakemusten perusteella. OP4 Opiskelutaitojen kurssi /1-2 Haluatko tietää oppimistyylisi? Kiinnostavatko muistitekniikat ja muistin kehittäminen? Opiskelutaitojen kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut parantamaan opiskelutaitojasi ja selviytymään lukio-opinnoistasi mahdollisimman hyvin. Kurssilla perehdytään mm. muistiin ja sen kehittämiseen, lukemisen tehostamiseen ja esseevastauksen kirjoittamiseen. Kurssin aikana tehdään myös mahdollinen tarkempi lukitestaus niille opiskelijoille, joille se on alkukartoituksen perusteella tarpeellista. Työtapoina kurssilla ovat mm. erikseen sovittavat oppitunnit, haastattelut ja oppimispäiväkirjan pito. ILMAISUTAITO Ilmaisutaidon kursseilla pyritään ilmaisun vapauttamiseen ja monipuolistamiseen. Keinoina käytetään muun muassa luovaa toimintaa, draamaa sekä teatteri-ilmaisua. IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi /1 Kurssilla tehdään puhe- ja ilmaisutaidon perusharjoituksia sekä improvisaatioita. IT2 Produktio /1-3 Kurssilla harjoitellaan ja esitetään näytelmä. URHEILUAKATEMIA UA1-UA8 Urheiluakatemia Urheiluakatemiatoiminta tarjoaa tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille kolme aamuharjoitusta viikoittain. Lisäksi opiskelijoille järjestetään tukipalveluja ja koulutustilaisuuksia esimerkiksi valmennuksesta, lihashuollosta sekä vammojen ennaltaehkäisystä. Tärkeänä tavoitteena on myös opiskelijoiden urasuunnittelun kehittäminen niin opiskelussa kuin urheilussa. Etelä-Karjalan urheiluakatemiassa toimimme yhteistyössä Etelä-Karjalan muun lukiokoulutuksen sekä Saimaan ammattiopiston kanssa. 1.vuosikurssi: UA1-UA3, 2.vuosikurssi: UA4-UA6 ja 3.vuosikurssi: UA7-UA8.

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

lukumäärä (kurssinumerot)

lukumäärä (kurssinumerot) KURSSIOPAS LV. 2016-2017 1 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO: 2. ja 3. vuosikurssi:

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2016-2017 Sivu 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. kurssi Karhumäki ym Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tekstit ja vuorovaikutus. Digikirja SanomaPro 2. kurssi Karhumäki ym

Lisätiedot