Mikä opetustyössä kuormittaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä opetustyössä kuormittaa?"

Transkriptio

1 Mikä opetustyössä kuormittaa? Yhteistoiminnan neuvottelupäivät Kajaanissa Kaisa Ottavainen-Nurkkala

2 Luennon sisältö Yleisesti opettajien kuormittumisesta Case Voimaa vertaistuesta Kainuulaisten opettajien käsityksiä opetustyön ja opettajuuden haasteista sekä tuen tarpeista Simulaatio: OpettajaTV

3 ? prosentin vähennys toisi 300 miljoonan euron säästöt! KAUPPALEHTI : Työpahoinvoinnin kustannukset ovat nousseet Suomessa megamittoihin: - Työpahoinvoinnin hintalappu on huimaavasti miljardia euroa vuodessa, TTL:n professori Guy Ahonen laskee.

4 Otteita 20 vuoden takaa Opetustyö koetaan ennen kaikkea henkisesti raskaana. Laajassa tutkimuksessa (n=1 012) 75 % opettajista kokee työnsä henkisesti vähintään melko raskaaksi (Kinnunen ja Parkatti 1993). Yhteiskunta ja perheet vetäytyvät kasvatusvastuusta (Esteve 1989). Enemmistö peruskoulun opettajista arvioi jaksavansa nykyisessä työssään eläkeikään, mutta varmoja jaksamisestaan on vain kolmannes (Salo & Kinnunen 1993).

5 Otteita 15 vuoden takaa Opettajan ammatissa stressi ja burnout ovat yleistyneet (Härkönen 1997). kolmasosa vuotiaista luokanopettajista kokee stressiä (Räisänen 1996). Selvistä uupumisoireista kärsii jopa neljännes suomalaisista opettajista (Jokila & Laakso 1997, Viinamäki 1997). Opettajalta vaaditaan yhä enemmän aktiivista toimimista, uudistumista ja muutoskykyisyyttä (Syrjälä 1998). noin kolmannes opettajista haluaisi vaihtaa työnsä muuhun työhön ja vain neljännes valitsisi nykyisen ammattinsa ehdottomasti uudelleen (Viinamäki 1997).

6 Otteita 2000-luvun alusta Opettajien työssä jaksaminen on keskeisiä tämän ajan ongelmia (Kallio 2000). tutkijat ja kentällä toimivat opettajat ovat yksimielisiä siitä, että opettajan ammatti on muuttumassa entistä vaativammaksi ja haasteellisemmaksi (Willman 2000). Uudet laajentuneet tehtäväalueet aiheuttavat riittämättömyyden ja kiireen tuntua. (OAJ.) Opetus- ja kasvatustyö on vaikeutunut ja varsinaisen opetustyön ulkopuoliset tehtävät ovat lisääntyneet (OAJ). koululaitoksen kehittäminen näyttäytyy opettajien arjessa konkreettisesti työmäärän lisääntymisenä. Paperityöt, palaverit, työryhmät ja arvioinnit jatkuvat loputtomana virtana. (Syrjäläinen 2002.)

7 Otteita viime vuosilta Opettajien työ on yksi stressaavimmista ammateista. Opettajien työuupumuksesta on tullut suoranainen kansantauti. (Koli 2005.) Kiire ja työn ruuhkautuminen kuormittavia opettajia. Opettajat kokevat työstressiä keskiväestöä enemmän (17% /10 %) (Pahkin ym ) Suuret maailmanlaajuiset muutokset tuovat haasteita opettajan työhön (Luukkainen 2004): teknologinen kehitys, globalisaatio ja kansainvälinen yhteistyö, kestävä kehitys, väestön ikääntyminen, yksilöllisyyden korostuminen suhteessa yhteisvastuuseen, syrjäytyminen sekä julkisen talouden kireys.

8 Otteita viime vuosilta jopa 40 prosenttia suomalaisista opettajista kokee työnsä psyykkisesti rasittavaksi (Estola ym. 2005). ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä lisää työn emotionaalista ja sosiaalista kuormitusta. (OAJ.) Yli viidennes opettajista oli havainnut koulussaan jonkun henkilöstöstä joutuneen henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi viimeisen puolen vuoden aikana (Pahkin ym. 2007). Väsymisen seurauksena monet opettajat hakeutuvat varhaiseläkkeelle. Huolestuttavaa on, että myös nuoret opettajat väsyvät usein ja harkitsevat siirtymistä toisiin tehtäviin. (Estola ym. 2005)

9 Aho, I. 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän? väitöskirjatyö ( ) Professionaalisten opettajien edellytetään laajentavan rooliaan ammatillisesti ja ammattilaisina. Heidän edellytetään ottavan vastuuta ohi oman opetuksensa, luokkahuonetyön. He työstävät, johtavat, opastavat ja ovat yhteistyökykyisiä. Opettajalla on ylipaisuneen kasvatusvastuun ohella kymmeniä muita velvoitteita, joihin hän ei koskaan voi vastata. Odotukset musertavat opettajat. Ei edes yli-ihminen kykene täyttämään niitä odotuksia, joita opettajiin kohdistetaan.

10 Kaikesta huolimatta herää kysymys, meneekö suomalaisella opettajalla sittenkään näin huonosti? Kokeilemme yhdessä: Näet kohta kuvia. Kerro vieressä olevalle opettajakollegallesi kuvasta mieleen tulevia iloisia, hauskoja, voimaannuttavia tai muuten myönteisiä asioita työssäsi!

11 Onneksi siis myöskin näin: Suurin osa opettajista EI ole ahdistuneita, stressaantuneita, työuupuneita tai motivaationsa kadottaneita, vaan päinvastoin tyytyväisiä, innostuneita työnsä palkitsevaksi kokevia opettajia. Lisäksi opettajien työuupumuksen päälähde, oppilaat, ovat myös samalla tärkein syy ammatin nautittavuuteen ja palkitsevuuteen sekä siihen sitoutumiseen. Hakanen 2004

12 Opettajien voimavaratekijöitä työssä myönteinen ja avoin ilmapiiri selkeät vastuut ja odotukset työltä vahva sosiaalinen tuki työtovereilta tasa-arvoisuus työyhteisössä esimiehet kuuntelevat työhön liittyviä ongelmia ja ovat oikeudenmukaisia korkea työtyytyväisyys, motivaatio ja hyvä työn hallinta hyvä työkyky TTL, Pahkin 2008

13 Selviytyminen opetustyössä Itsensä kehittäminen Työyhteisön yhteisöllisyys Persoonallisuus Holistinen elämänkatsomus Ulkopuolinen tuki Koulutus Reflektointi ja itsetutkiskelu Itsetuntemus Ammatillinen kehittyminen Aho I., 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän?

14 Selviytyminen opetustyössä Itsensä kehittäminen Työyhteisön yhteisöllisyys Persoonallisuus Holistinen elämänkatsomus Ulkopuolinen tuki Kollegat Rehtori Muu henkilökunta Toiminta- ja keskustelukulttuuri Arvostus, rooli työyhteisössä Uusi opettaja työyhteisöön Aho I., 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän?

15 Selviytyminen opetustyössä Itsensä kehittäminen Työyhteisön yhteisöllisyys Persoonallisuus Holistinen elämänkatsomus Ulkopuolinen tuki Sosiaalisuus, vuorovaikutustaidot, myönteisyys, huumorintaju Ammatti-identiteetti (käsitys opettajuudesta, oman työn arvostus ja työnäky) Innostuneisuus, määrätietoisuus, luovuus, itseluottamus ja -tunto Muutoshalu ja -kyky Auktoriteetti Aho I., 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän?

16 Selviytyminen opetustyössä Itsensä kehittäminen Työyhteisön yhteisöllisyys Persoonallisuus Holistinen elämänkatsomus Ulkopuolinen tuki Kokonaisvaltainen opetus (oppilaskeskeisyys, kasvatuksen hyväksyminen) Työn ja vapaan rajaus Laajempi elämä Asioiden lokeroiminen Aho I., 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän?

17 Selviytyminen opetustyössä Itsensä kehittäminen Työyhteisön yhteisöllisyys Persoonallisuus Holistinen elämänkatsomus Ulkopuolinen tuki Perhe, ystävät Ammattiin liittyvä ulkopuolinen tuki työnohjaus moniammatillisuus oman työyhteisön ulkopuolinen opettajayhteisö työterveyshuolto, kuntoutus ja psykologi Lomat Harrastukset Aho I., 2011: Mikä tekee opettajasta selviytyjän?

18 Hyvä käytäntö: Voimaa vertaistuesta -projekti Kainuun Osaajat hanke 1. Laatuverstas 2. Vaisuus vai tulevaisuus? 3. Voimaa vertaistuesta Voimaantumisverstaat Parityöskentely työnohjaus

19 Simulaatio: OpettajaTV:n keskusteluohjelma Jakaudutaan 5-6 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmä saa oman roolin, jonka näkökulmasta ryhmässä pohditaan opettajien työhyvinvointiin liittyviä asioita. Jokaisesta ryhmästä lähetetään yksi edustaja OpettajaTV:n keskusteluohjelman kuvauksiin. Aikaa ryhmässä toimimiseen ennen kuvauksiin osallistumista on noin 15 min. Saatte nimilapun. Kirjoittakaa siihen osallistujan nimi ja titteli.

20 1. Opettajat/rehtorit 2. Kunnan päättäjät/kirstunvartijat (Millaisia kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja mielipiteitä teillä on opettajien hyvinvoinnista?) 3. Huoltajat/vanhemmat (Miten opettajien jaksaminen näyttäytyy kotiin?) 4. Homekoulujen korjaajat/vaurioiden tutkijat/tarkastajat (Hyvä hetki tulla kertomaan näkemistään tapauksista ja ehkä vähän markkinoimaankin ) 5. Kansanedustajaehdokkaat (Vaalien alla on erinomainen aika olla esillä myös opettajien työssä jaksamiseen liittyen.) 6. Sijaisopettajat (Kiertävät useissa kouluissa: Millaisia kokemuksia teillä on opettajien hyvin- ja pahoinvoinnista?) 7. Opettajaksi opiskelevat (Miltä opettajan työ näyttää opiskeluvaiheessa?) 8. Oppilaat (Kuinka oppilas kokee opettajien jaksamisen?) 9. Kaduntallaajat (Millaisia kommentteja tulisi torikyselyssä?)

21 Työn ilo ja voimat jaksamiseen ennen uupumusta! Esimerkiksi Voimaa vertaistuesta -projektin kulut 0, % valtion kustannuksista työpahoinvointiin liittyvistä ongelmista

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Pro gradu tutkielma Siiri Savolainen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa Pro gradu -tutkielma Jenni Moilanen Henna Mäki Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto syksy 2014 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä

Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä Virpi-Liisa Kykyri Johtava psykologi, PsT SUHOn talvipäivät, Kokkola 6-7.2.2009 Positiivinen psykologia Vastaliike ongelmien ja häiriöiden valtavirralle

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Pitkät lomat ja lyhyet työpäivät - LUOKANOPETTAJAN AMMATIN PARHAAT PUOLET?

Pitkät lomat ja lyhyet työpäivät - LUOKANOPETTAJAN AMMATIN PARHAAT PUOLET? Pitkät lomat ja lyhyet työpäivät - LUOKANOPETTAJAN AMMATIN PARHAAT PUOLET? Onnistuminen ja epäonnistuminen opettajan työssä Kahila Tuomas Ojanen Mikko Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syksy 2003 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Voisiko koulu antaa enemmän eväitä lapsille ja nuorille? Jooseppi empatiseeraa lisää. Rehtori, todellinen moniammattilainen

Voisiko koulu antaa enemmän eväitä lapsille ja nuorille? Jooseppi empatiseeraa lisää. Rehtori, todellinen moniammattilainen rihveli 3 2013 Voisiko koulu antaa enemmän eväitä lapsille ja nuorille? Jooseppi empatiseeraa lisää Rehtori, todellinen moniammattilainen Apulaisrehtori, ollako vai eikö olla? Monikulttuurinen koulu Keep

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot