Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus. KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus. KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia"

Transkriptio

1 Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Tutkimuksen tavoitteet Arvioida vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien opintojen vaikuttavuutta ja hyötyjä Mitä omaehtoisessa aikuisopiskelussa opitaan? Minkälaisia vaikutuksia opiskelulla on? Mitä laajempaa hyötyä opinnoista ja oppimisesta on? Vaikutukset ja hyödyt (1) yksilönä, (2) kansalaisena ja (3) työelämän näkökulmasta Laadullisesti syvällinen, mutta samalla määrällisesti vakuuttava tutkimus

3 Aineistot Teemahaastattelut (n = 19 opiskelijaa) Ryhmähaastattelut (12 ryhmää, 77 opiskelijaa) Verkkokysely (n = 1773) Avoimet kysymykset Mitä hyötyä näiden asioiden oppimisesta on ollut? Valmiit vastausvaihtoehdot Arvioi, onko vapaan sivistystyön puitteissa tapahtunut opiskelu edistänyt seuraavia asioita sinun kohdallasi: Henkinen hyvinvointi ei lainkaan edistänyt jonkin verran edistänyt melko paljon edistänyt paljon

4 Ryhmähaastattelut Kansanopisto: kasvatustieteen perusteet (6) Opintokeskus: ammattiosastojen kehittämiskoulutus (4) Opintokeskus: keskustelukerho (yhteiskunnalliset asiat) (8) Opintokeskus: keskusteluklubi (yhteiskunnalliset asiat) (4) Opintokeskus: kutomakerho (4) Opintokeskus: lakikurssi: kansainvälinen ja kansallinen laki (englanniksi) (9) Opintokeskus: maahanmuuttajien yhteiskuntakoulutusta (perustietoja suomalaisesta yhteiskunnasta, atk, kielikoulutusta) (4) Opintokeskus: muistikerho (4) Opintokeskus: raamattupiiri (englanniksi) (7) Opintokeskus: sukututkimuskurssi (4) Opintokeskus: unkarin keskusteluryhmä (3) Työväenopisto: seniorikirjoittajien kurssi (14)

5 Esimerkki haastatteluista: Espanjaa opiskellut 32 v. nainen Työelämään liittyen? Työhön ammattiin liittyvät vaikutukset ja Yksilönä? Ihmisenä ja yksilönä kasvaminen ja kehittyminen Kansalaisena? Yhteisöön ja yhteiskuntaan osallistumisen erilaisiin rooleihin liittyvä vaikutukset Mitä hyötyä siitä on ollut? Mitä laajempia vaikutuksia opiskelulla on ollut? Ei suoraan, mutta espanja on ainoa romaaninen kieli, jota olen opiskellut. Nyt pystyy ymmärtämään jotain ranskasta ja italiasta. Joskus tulee vastaan dokumentteja, jolloin kielitaidosta on ollut välillistä hyötyä työhön. (nainen 32 v.) On ollut hyötyä, osaa keskustella espanjaksi. Olen käynyt Espanjassa ja Venezuelassa, kielitaidosta oli hyötyä. Kielitaidon kehittäminen on tarkeää ja mukavaa (nainen 32 v.) Olin aikaisemmin työssä kansalaisjärjestössä, niin siellä kielitaito oli enemmän työhön liittyvää, aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvää. Nyt ei ole ihan suoraan käyttöä espanjalle aktiivisena kansalaisena. (nainen 32 v.) Laajempi vaikutus on se, että on tietoa romaanisesta kielestä. Edellisessä työpaikassa tuli vastaan papereita ranskaa tms, joita pystyin osittain ymmärtämään. (nainen 32 v.) Laajempi vaikutus on se, että on tietoa romaanisesta kielestä, se on hyödyllistä. Ymmärtää paremmin espanjan ja vaikka portugalin tekstejä. Kun nyt oli muutaman vuoden tauko opiskelussa, niin on hyvä huomata, että kykenee vielä opiskelemaan kieliä. Ja tietynlainen tuntu siitä, että kehittää itseään tuollakin alalla. (nainen 32 v.) ei (nainen 32 v.)

6 Verkkokyselyn vaikuttavuuskysymykset ja esimerkkivastaus Mitä olet oppinut viimeisen vuoden aikana vapaan sivistystyön opinnoissa? ompelua saumurilla, ruoanlaittoa ja leivontaa Mitä hyötyä näiden asioiden oppimisesta on ollut? uskallan kokeilla jotain uusia juttuja kotona Mitä laajempia vaikutuksia opiskelulla ja oppimisella on ollut? lapset saavat monipuolisempaa ruokaa, osaan ommella saumurilla jolloin voin korjata kotona vaatteita Mitä muita vaikutuksia vapaan sivistystyön opinnoilla on ollut elämässäsi? sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus

7 Opiskelupaikka? Kyselyyn vastanneet Tilastoitu osallistuminen 2005 n % n % Kansalaisopisto , Kansanopisto 138 7, Opintokeskus , Kesäyliopisto , Liikunnan oppilaitos 1 0, yhteensä ,

8 Oppilaitosmuotojen tilastoidut osallistujamäärät ja kyselyyn vastanneet Tilastot Aineisto Kansalaisopisto Kansanopisto Opintokeskus Kesäyliopisto Liikunnan oppilaitos 10 0

9 Perustietoja verkkokyselyyn vastanneista Vastaajia 1744, joista naisia 75,7% Peruskoulutus Kansakoulu 16,6% Oppikoulu 13,7% Peruskoulu 15,7% Lukio 54,0% Tilanne? Työssä 50,5% Työtön 6,1% Opiskelija 10,7% Kotona 3,1% Eläkkeellä 28,8% Ikäjakauma alle 29-vuotiaat 12,1% vuotiaat 13,3% vuotiaat 19,7% vuotiaat 36,6% yli 64-vuotiaat 18,3%

10 500 Sukupuoli nainen mies Count alle 29 vuotiaat vuotiaat vuotiaat ikäryhmä vuotiaat yli 64 vuotiaat

11 Liikunnan oppilaitos Kansanopisto Kansalaisopisto Kesäyliopisto Opintokeskus Opiskelupaikka? Sukupuoli nainen mies Count

12 Liikunnan oppilaitos Kesäyliopisto Kansanopisto Opintokeskus Opiskelupaikka? Kansalaisopisto ikäryhmä alle 29 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 64 vuotiaat Count

13 60,0% Sukupuoli nainen mies 50,0% 40,0% Percent 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% työssä työtön opiskelija kotona eläkkeellä muu Tämänhetkinen tilanteesi?

14 Osallistumissyiden painottuminen kiinnostava aihe vaihtelua arkeen sosiaalinen vuorovaikutus ammatillinen hyöty hyötyä jatkaessa opintoja muualla todistus tai diplomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ei lainkaan jonkin verran melko paljon paljon

15 HOULE/ TYPOLOGIA AIKUISTEN OSALLISTUMISSYISTÄ 1) Päämääräsuuntautuneet (goal-oriented) opiskelevat saavuttaakseen tietyn päämäärän tai tavoitteen; appro, sisäänpääsy, palkka 2) Toimintasuuntautuneet (activity-oriented) osallistumisen tavoitteena on itse toiminta, ei niinkään tavoitteen saavuttaminen. Koulutukseen osallistutaan, koska halutaan tavata muita ihmisiä, viettää vapaa-aikaa tai vaihtelun vuoksi. 3) Oppimissuuntautuneet (learning oriented) opitaan oppimisen vuoksi. Näillä osallistujilla on halu tietää ja kasvaa oppimisen avulla. Asia kiinnostaa.

16 Vaikuttavuus verkkokyselyaineiston valossa

17 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ei lainkaan jonkin verran melko paljon paljon Innostus jatkaa opiskelua Taidot Tiedot Yleissivistys Jaksaminen Luovuus Itsetunto Sosiaaliset taidot Kriittinen ajattelu Vastuuntunto Itseluottamus Sosiaaliset verkostot Fyysinen terveydentila Henkinen hyvinvointi Yhteiskunnallinen osallistuminen Urallaetenemismahdollisuudet Toimeentulomahdollisuudet

18 Kansalaisopistoissa opiskelun vaikutukset vaihtelua arkeen Henkinen hyvinvointi Innostus jatkaa opiskelua Taidot Tiedot Itsetunto Jaksaminen Luovuus Itseluottamus Yleissivistys Sosiaaliset verkostot Fyysinen terveydentila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ei lainkaan jonkin verran melko paljon paljon

19 Vaikuttavuusfaktorit Aktiivinen kansalaisuus Vastuuntunto Yhteiskunnallinen osallistuminen Sosiaaliset taidot Sosiaaliset verkostot Kriittinen ajattelu Itseluottamus Hyvinvointi Jaksaminen Fyysinen terveydentila Henkinen hyvinvointi Luovuus Itsetunto Osaaminen Tiedot Taidot Yleissivistys Työ ja toimeentulo Toimeentulomahdollisuudet Urallaetenemismahdollisuudet Innostus jatkaa opintoja

20 Opiskelun vaikutukset vaikuttavuusfaktoreiden tasolla Osaaminen Hyvinvointi Aktiivinen kansalaisuus Työ ja toimeentulo 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ei lainkaan jonkin verran melko paljon paljon

21 Avointen vastausten laadullinen analyysi

22 Esimerkki avointen vastausten teemoittelusta Vastaus Lausumat Pääteemat Kaikki on ollut Kaikki on ollut Yleissivistys sivistävää, hauskaa, virittävää ja sivistävää, hauskaa Oppimisen ilo innostavaa. Kieliopinnoista on, virittävää ja innostavaa. Uusia virikkeitä hyötyä myös Kieliopinnoista on matkustellessa, on hyötyä myös mukava kommunikoida matkustellessa, on alkuasukkaiden mukava kommunikoida Kvkulttuuriosaami kanssa alkuasukkaiden kanssa nen

23 Esimerkki tulostaulukosta % vastaajista (N=1000) % lausumista 33,7 25,7 337 n Pääteemat (Mitä hyötyä näiden asioiden oppimisesta on ollut?) Tekeminen ja osaaminen (kädentaidot, laulu, musiikki, akateemiset valmiudet, teoriatieto jne.) Esimerkkilausuma Tyytyväisyys, että oppii uusia asioita ja hallitsee ne kun harjoittelee. Saan kotiin kunnostettuja huonekaluja, persoonallisen kodin. Kv-kulttuuriosaaminen Englannin kielen taidon ylläpito on tärkeää (kielitaito ja siihen usein liittyvä nykyään työelämässä. Pyrin kehittämään ja kulttuurien tuntemus, matkailu 19,2 14,7 192 ylläpitämään kielitaitoani. ja vuorovaikutus) 14,2 10,8 142 Atk-osaaminen Pysyä mukana tietokone/ internet asioissa 8,8 6,7 88 Fyysinen terveys Liikuntaopetuksesta taas saa voimaa arjen jaksamiseen ja kunto kohoaa.

24 Tulosten tiivistäminen Mitähyötyänäiden asioiden oppimisesta on ollut? Mitä laajempia vaikutuksia opiskelulla ja oppimisella on ollut? Mitä muita vaikutuksia vapaan sivistystyön opinnoilla on ollut elämässäsi? Vastausten teemoittelu teemojen teemoittelu

25 Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen OPISKELUPROSESSIIN LIITTYVÄT HYÖDYT OPPIMINEN JA OSAAMINEN VÄLITTÖMÄT HYÖDYT SIVUVAIKUTUKSET SEURANNAISVAIKUTUKSET

26 Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen OPISKELUPROSESSIIN LIITTYVÄT HYÖDYT Yhteisöön kuuluminen, Sosiaalinen vuorovaikutus, Itsensä toteuttaminen ja tekemisen ilo VÄLITTÖMÄT HYÖDYT Käytännön hyöty Oppimisen ilo Matkailu ja vieraat kulttuurit Jatko-opinnot Ajan tasalla pysyminen Välineellinen hyöty Uusia virikkeitä Ajattelutapa & asennemuutos Uudet verkostot Tukea työnhakuun OPPIMINEN JA OSAAMINEN Tekeminen ja osaaminen Kv-kulttuuriosaaminen Atk-osaaminen Näkemysten laajentuminen Yleissivistys Itseilmaisutaidot ja luovuus Tiedonhakutaidot SIVUVAIKUTUKSET Itsevarmuus, itsetunto, itseluottamus Elämänpiirin laajentuminen Ystävä- ja tuttavapiiri Opiskeluhalukkuus Luottamus omaan osaamiseen Mielihyvä Oppimiskyvyn paraneminen Osaamisen jakaminen Muiden innostaminen opiskeluun SEURANNAISVAIKUTUKSET Henkinen hyvinvointi, Fyysinen hyvinvointi, Elämänsisältö ja laatu, Työssä jaksaminen, Arjessa jaksaminen, Yhteiskunnallinen osallistuminen

27 Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen OPISKELUPROSESSIIN LIITTYVÄT HYÖDYT Yhteisöön kuuluminen, Sosiaalinen vuorovaikutus, Itsensä toteuttaminen ja tekemisen ilo VÄLITTÖMÄT HYÖDYT Käytännön hyöty Oppimisen ilo Matkailu ja vieraat kulttuurit Jatko-opinnot Ajan tasalla pysyminen Välineellinen hyöty Uusia virikkeitä Ajattelutapa & asennemuutos Uudet verkostot Tukea työnhakuun OPPIMINEN JA OSAAMINEN Tekeminen ja osaaminen Kv-kulttuuriosaaminen Atk-osaaminen Näkemysten laajentuminen Yleissivistys Itseilmaisutaidot ja luovuus Tiedonhakutaidot SIVUVAIKUTUKSET Itsevarmuus, itsetunto, itseluottamus Elämänpiirin laajentuminen Ystävä- ja tuttavapiiri Opiskeluhalukkuus Luottamus omaan osaamiseen Mielihyvä Oppimiskyvyn paraneminen Osaamisen jakaminen Muiden innostaminen opiskeluun SEURANNAISVAIKUTUKSET Henkinen hyvinvointi, Fyysinen hyvinvointi, Elämänsisältö ja laatu, Työssä jaksaminen, Arjessa jaksaminen, Yhteiskunnallinen osallistuminen

28 Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen OPISKELUPROSESSIIN LIITTYVÄT HYÖDYT Yhteisöön kuuluminen, Sosiaalinen vuorovaikutus, Itsensä toteuttaminen ja tekemisen ilo VÄLITTÖMÄT HYÖDYT Käytännön hyöty Oppimisen ilo Matkailu ja vieraat kulttuurit Jatko-opinnot Ajan tasalla pysyminen Välineellinen hyöty Uusia virikkeitä Ajattelutapa & asennemuutos Uudet verkostot Tukea työnhakuun OPPIMINEN JA OSAAMINEN Tekeminen ja osaaminen Kv-kulttuuriosaaminen Atk-osaaminen Näkemysten laajentuminen Yleissivistys Itseilmaisutaidot ja luovuus Tiedonhakutaidot SIVUVAIKUTUKSET Itsevarmuus, itsetunto, itseluottamus Elämänpiirin laajentuminen Ystävä- ja tuttavapiiri Opiskeluhalukkuus Luottamus omaan osaamiseen Mielihyvä Oppimiskyvyn paraneminen Osaamisen jakaminen Muiden innostaminen opiskeluun SEURANNAISVAIKUTUKSET Henkinen hyvinvointi, Fyysinen hyvinvointi, Elämänsisältö ja laatu, Työssä jaksaminen, Arjessa jaksaminen, Yhteiskunnallinen osallistuminen

29 Kysymyksiä, kommentteja?

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä Jyri Manninen Saara Luukannel Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna

Lisätiedot

Mielelläänkö opiskelija osallistuu?

Mielelläänkö opiskelija osallistuu? Mielelläänkö opiskelija osallistuu? KT, dos. Jyri Manninen Kuinka opiskelua ja oppimista koskevat mielikuvat vaikuttavat osallistumiseen Avoin yliopisto mielikuvissa? Mielikuvamarkkinointi? jyri.manninen@helsinki.fi,

Lisätiedot

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Kaupan strateginen johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Nina Borger 2013

Lisätiedot

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin?

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Osallistujia kannustettiin ideoimaan omin sanoin, millaisia tietoja ja taitoja he tarvitsevat toisaalta nyt, toisaalta kymmenen vuoden kuluttua. Analyysivaiheessa

Lisätiedot

VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15

VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15 1 VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15 Tarkista, että sinulla on monistenippu, jossa on yhteensä kaksikymmentäneljä (24) numeroitua sivua sekä erillinen vastauslomake. Lisäksi käytössäsi

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko OPS-kysely huoltajille te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Liikunta Kielet Matematiikka Vieraatkielet

Lisätiedot

Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan

Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan Tammikuu 2012 Kepa ry Johanna Harjunpää Sisällysluettelo 1.Tiivistelmä...3 2.Johdanto...4

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

Tunnusta ja tunnista opittu!

Tunnusta ja tunnista opittu! Tunnusta ja tunnista opittu! Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaalissa oppilaitoksissa Selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. Jukka Määttä 30.9.2003 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 3/2007

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 3/2007 TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 3/2007 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 5. vuosikerta. Työelämän tutkimus Arbetslivsforskning -lehden päämääränä on edistää työelämään

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot