Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN"

Transkriptio

1 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei LEVIKKI LAAJENEE TALOUTEEN! l Mikko Mäkeläinen &Myrkylyhy Uude Nigh Klubi Deeyle l Trj Lunn & Roo ekä Henkk & Kulkuri l Anneli Mil &V.I.P ekä Väriloie Uude Nigh Clubi bileää L Beb pe Klmydi Nigh Clubi King Ping l Helmenklj ekä Kke Rndelin & Preo l Unelmvävy ekä Mrkku Aro &Dieel, Nigh Clubi Tikikone ke Mi j Teppo &Horizone l Suvi Teränik ekä Tniorkeeri Fenik l Tommi Soidinmäki & Peomn ekä Mrkku Lmnen &Gulliver Trveller l Syke pe L Srd ekä Henkk &Kulkuri l Hnn Tlikinen ekä Mrku Sexe l Trj Lunn & Roo pe Jri Sillnpää & Men in Blck ule uuumn UUTEEN Nigh Clubiin Vhvoj mluki fiilikellä j uneell Kun Knnulinen Te Io-Heiniemi i leikäienä ynymäpäivälhjki öljyväri j olliui Leppäen Jrmon ohjmn len- j nuoren kuvidekerhoon, jäi kipinä ieen ekemieen kyemään, vikk mlminen jäikin uolle uemmki vuodeki. - Pri vuo ien Leppäen Jrmo uli ikkki pruriin j kyeli, vieläkö mln. Sin puukn mlmieen j mlin 60 ulu. ivu 3 Käyeyjä uoj opuii Toholmmil KEVÄTHUUMAA HIEKKASÄRKILLÄ! Kylpylälom khdelle! 98 / vrk Siäläen mjoiuken khden hengen huonee, miien ekä kylpylän lloon vpn käyön ukioloikoin. Trjou voim u-o kk. Pikkoj rjoieui. Vr lomi pin! Kylpylähoelli Snin live-ill Pe 9.4. Pe Pe 7.5. Pe Tnin ik Meriärkällä 70 / hlö / vrk Jni Wikholm Duo Huli Bro Puolikuu Mr Hyde Vp pääy! Terveulo! K-18 Siäläen mjoiuken 2-hengen Sndrd-huonee, miien, kylpylän lloon vpn käyön, pääylipun Viihdekeku Meriärkälle, erveuliijuomn ekä huoneen luovuuken unnuniin klo Kylpylähoelli Sni, Kljoen Hiekkärkä (08) Seppo Svinien Auo- Ää on myyny käyeyjä uoj Toholmmill jo 22 vuo. Pikkupoj i olen ollu kupphenkinen, mopoillkin ein kupp. ivu 6 Yli kuui vuoikymmenä rengln hiori Knnulinen Koivuri Oy on ljenunu vuoikymmenien myöä renkiden vähiäimyyjää myö koko mn kvki renkiden ukkumyyjäki. Pekk Koivuren loie liikeoiminnn 1940-luvull, il oliv kodin yheydeä olev lli, jo hän vlmii ekä uoneä polkupyöränrenki. ivu 9

2 2 PÄÄKIRJOITUS Jn Simunniemi Hiilijlnjäljillä Mpllon kekilämpöil on viimeien dn vuoden ikn kohonnu vjll eell, mikä näillä leveyeill uv ei unnu ollenkn huonol il. Mu illä on muikin vikuuki, kuin lämmin unne iholl. Hiilijlnjälkemme keroo, kuink pljon uomme elinvoillmme j rkiuillmme kvihuonekuj j kuormimme mpllo. Auminen j uoilu jäävä uurimmn on uomlien hiilijlnjäljeä. Pienillä päiviäiillä rkiuill pyymme pienenämään jälkeä. Kävelemällä lyhye mk, mmumll urhn plv vlo j ääämällä lämmiyermoi pienemmälle. Myö keiämällä khvi vin rpeellinen määrä pnnullien ijn, ääää energi. Tiukenuneill rkenmimääräykillä pyriään vikumn lämmiyenergin kuluukeen, ääöön j pienempään hiilijlnjälkeen. Rkennumerilei voi myö huomioid ekologiuuden, kuen lehden juu kerron kierräymerili vlmieu erieeä. Mikäli on epävrm mien pljon kuormi mpllo voilln, voi neiä käydä lkem hivikuuken ilmolle. Olivp elinpmme mikä hn, jäämme in jälkemme olemolomme. Tukimuulo ooi, eä pieni koirmme jäää uuremmn hiilijlnjäljen kuin uomme. Koir en io luopu, mu ioj hiilijlnjälkiä jääviä poj voin yriää muu. Erään perheen poik vlmiui viime keväänä mmiopio. Todiu oli ihn kelvollinen, mu öiä ei löyyny. Kun äännöllien koulunkäynnin illle ei ollu miään järkevää ekemiä, elämä lkoi heiää häränpyllyä: poik vlvoi ieokoneen ääreä yö j nukkui päivä. Viikonlopu äyi juhlin. Suomlinen nuorioyöömyy on nouu hälyävälle olle. Viime keäkuu vuoii yöömiä oli yöminieriön mukn yli Selvä piikki iloihin uli keällä 2009, j ilnne ukin prnee änä vuonn, kun koulujen ove ulkeuuv. Jo pelkkä kouluyö j opikelu on monelle nuorelle rnkk. Selilin omn kolmluokklien yäreni ympäriöiedon oppikirj j olin ylläyny, kuink pljon monimukii ioi jo ivn pienen koululien odoen hllievn. Jo lpi kärii oppimivikeuki, hnkluude lkv odennäköiei jo lluokill. Vimuke kvv, kun kouluivl eenee. Jo koulunkäyni on lu i KOLUMNI ärkynyä unelm yölää, ämä voi ieää joidenkin oppiineiden mukueu uorimi j eriyiopikelijn leim, mikä yö opikelijn ieuno. Aju iiä, eä minä olen huono, en o enkä opi iuu luj, kun e on homi i hlln iueu nuoren mieleen perukoulu. Tämänklii opikelijoi kohn om yöäni uein. Nykyään jop hyvillä ppereill vlmiuneen nuoren voi oll vike d öiä. Vielä hnklmp on niillä, jok ov nee khlu koulun läpi vin vivoin. Opinojen jälkeen nope yöelämään pääeminen on ärkeää kikille, mu eriyien merkiykelliä e olii niille, jok ov yrjäyymiuhn lii. Smn ikn kun Suomi kärii korke nuorioyöömyydeä, meillä hlun no eläkeikää. On oki ilollinen fk, eä uure ikäluok lkv oll eläkeiää. Sili yöelämän kehiymien j elinvoimn knnl on järkevämpää pääää vnhn illle nuori vrinkin ny, kun lm vei menneään uhkvn yövoimpuln. Nuori ihminen on äynnä unelmi. Kun opikelij kirjoiv uleviuuiheii kirjoielmi, m oivee oiuv: perhe, uo, lo j urvu elämä. Jo öiä ei löydy, järkkyvä kikki elämän perupilri. Nuoren yrjäyyminen ekä päihde- j mielenerveyongelm ov idoki yön puueeeen, j ne iheuv kunnille, ii meille kikille, klliin lkun. Nuoril on opinipleell vdiu pljon. Kun ukinoodiu on ku, on kohuuon, jo yheikunnll on rjo ykilölleen vin yöömyyden rk ie knnevki. Ihminen ei ole kone, jonk voi iirää muumki vuodeki ivuun odomn, jo joku ehkä joku rviii. Elii Pihlj-Vihelä Kirjoij on mmiopion äidinkielen j venäjän opej Linujen kevämuuo vuhdi Kevämuuo on pääy kunnoll vuhiin. Viikonlopun lämmin ää joudui linujen kevämuuo. Rnnikoill meno on ollu vilkkmp kuin iäm, miä muujien ykilömäärä ov ollee vielä pieniä. Kiuruj on mmme lounirnnikoll ueiden kymmenien linujen prvin odom pelojen ulmi j öyhöhyyppiäkin on hviu jo pikin lounirnnikko. Lämpimä ää iv myö liikkeelle enimmäie hiirihuk. Uui kevämuuji ov ollee muun mu merihnhi, hpn, riior, lehokurpp, kpurin, iniuohukk, kulor, elkälokki, lpin- j pjuirkku ekä hrvininen virvääräkki. Toiieki kevään hrviniin linu on ollu vnlien kuppkekuken prkkipikll hviu öyhökiuru. Kevään ediymien jko on äyin kiinni äää: lounie ilmviruke uov liää muuolinuj, mu pohjoienpuoleie uule pyäyävä muuon. Tklven yllääeä o muuji voi jop jouu käänämään nokn kiin kohi eelää. Oliiko ienny eä 1100-luvull Epnj j Vähä-Ai viljelly porkkn oliv värilään kirkkn punii, mui i kelii. Porkkn käyeiin rvinokvin, lääkekvin j värjäyineen. Orni porkkn kehieiin Hollnni 1700-luvull. Ornin värin n kroeeni, A- vimiinin eie KYMPPISANOMAT PL 30, Knnu Puh Fx Kymppinom on kki ker kuukude ilmeyvä lehi. Lehi jen ilmieki kikkiin loukiin, Knnu, Toholmpi, Leijärvi, Hpvei, Sievi, Reijärvi, Alviek, Himnk, Ullv, Kälviä, Lohj, Yliviek, Merijärvi j Oulinen. Levikki on kpl JULKAISIJA Kymppinom ISSN PÄÄTOIMITTAJA Jn Simunniemi ILMOITUSMYYNTI Aki SimunniemiPuh Lehi on kokonn luevi myö inerneiä www-kymppinom.fi PAINOPAIKKA Suomlinen Lehipino Oy JAKELU Iell Oyj

3 3 Vhvoj mluki fiilikellä j uneell Kun Knnulinen Te Io-Heiniemi i l-eikäienä ynymäpäivälhjki öljyväri j olliui Leppäen Jrmon ohjmn len- j nuoren kuvidekerhoon, jäi kipinä ieen ekemieen kyemään, vikk mlminen jäikin uolle uemmki vuodeki. - Pri vuo ien Leppäen Jrmo uli ikkki pruriin j kyeli, vieläkö mln. Sin puukn mlmieen j mlin 60 ulu. Alkuvuoden olen levänny mlmien ol j kekiyny ulevn näyelyyn, keroo Te Io-Heiniemi. Pääiäien jälkeen Glleri Juuke vv näyelyä on Te Io- Heiniemen ekemiä öiä eillä huhikuun jn. Pri vuo kmpmoln yriäjänä oiminu Io-Heiniemen öiden värimilm on vhv j kuvu dynmi. Tämä yyliuun uli oi vuo ien. Tulu kuvv en hekiä fiiliä j unne, jok määrää värin j muodon. Eli loppuulo ei vielä iedä loie, vn e rkenuu ulu ehdeä. Pääuuni luonnoelen luki, vlo Te Io- Heiniemi öiden luomivihe. Työil Tell on yävien lo, jo voi kekiyä mlmieen pikäkikin ikn kerrll. Tulu Io-Heiniemi ekee öljyväreillä. - Kokeilin myö veivärejä, uej j kryylivärejä, mu ne eivä ollee mun juuj. Muiikki on ärkeä o mlu. Sen piää oid j kov, nur Io- Heiniemi j jk Aloiminen vii in jonkin ykäyken, jo lähee liikkeelle. Yleenä mln ulu kerrll vlmiiki, vie e ien neljä, khdekn i vikkp kymmenen uni. Työä ei ii voi loiell vikk ennen öihin lähöä, oe Te Io-Heiniemi. Uuen korouken mlukin Te Io- Heiniemi käyää foforimli, jok hoh pimeää j uo liäefekin öihin. Joog hrrv Io-Heiniemi uuui kyeieen ekniikkn lukien Jme Twymnin kirj Ruhn rubduuri. Kirj eieliin mekikolien ieilijn Jcqueline Ripeinin mluki, jok käyää pimeänhoho mlukin. - Ihilen Ripeinin öiä, ne ov ukomomn upei. Vlo j pimeää ulu ulee eri ulouvuuki eille. Enkeli ov voimkki mukn ulun ihei. Foforimli olen uonu Sveiiä yävien luon käydeä, keroo Te Io- Heiniemi. Työään kmpmoyriäjänä j ulujen mlmie Te Io-Heiniemi näkee yhäläiyykiä. Molemm yö ov käillä luomi. Hiuen leikkuu on kuin pn vuolemi, dn muoo eille j koroen väreillä. Näyelyä on mukn myö Ten yären, neljä vuoin Krin ekemiä öiä. Kri on innok mlmn j hlu myö ikuien kmpjki, nur Te Io- Heiniemi. Jn Simunniemi. Te Io-Heininiemellä kädeään yären ekemä ulu Kyllä kommenoi Vuonn 2009 Suomen kehiypu oli 0.54% bruoknnulo eli 923,6 miljoon euro. O uomlii olii vlmi nomn kehiyvun määrää, mu on mieleä kehiypu on rhn heiämiä Knkkuln kivoon. Mikä on hyvinvoiniyheikunnn vuu kehiymi? Kehiyvu kekuele hlun koro kki i. 1. Kukn ei ole köyhyny en ki eä on köyhiä unu. Tämä kokee niin ykilöä, yhdiyä, yheiöä kuin koko knkun. On phunu juuri päinvoin. Aumie on eurnnu iunu. 2. Anneui lupuki äyyy piää kiinni. Tämä kokee eriyiei vlion nmi ioumuki. Näiden oemuen jälkeen oen eä kehiypu ulii no lupmllemme olle j eä on ieään elvä i eä umme köyhiä. Kehiyvun muoo ulee rkell. Tänään iihen liiyy pljon ehoomuu j iihen ulii puuu.. bjrne klli Kyllä kommenoi on pl, jo pyydämme jnkohieen, kn puhuvn in kommeni henkilölä jok unee in LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ Kulie j hopeie RISTIRIIPUKSET hopeie 19 kejull Alk. Enkelikoru Ängelmycke Hyviä rjouki neiämme! Muodikk hopeie PALLOKORVANAPIT eri kokoj Fncy Jewellery for You Hyvä vlikoim kulii KIHLA- j VIHKISORMUKSIA Alk. 390 /pri Hyvä vlikoim KALEVALA koruj Rnku 8, Anil Cener j Ciymrke, KOKKOLA Aemku 3 j Kuppkeku ISO, YLIVIESKA KOTIMAISTA KÄSITYÖTÄ Dimond KISS of Finlnd

4 4 PÄIVÄN PIRISTYKSET Lukijn pl Rengliikkeen loppuunmyyni Myydään renk piovikeukien vuoki Gignin yönekijä Miä lukee Gignin yönekijän plkkkuii? Se ny vn on yhmää mk liik. Blondi i pojn Blondi oli ynnyäny pojn. Npuri uli onnielemn: - Onnieluni pojn ynymän johdo. Mikä hänen nimenä on? - En iedä vielä. Hän puhuu niin epäelväi. Puhlm Poliii uoilijlle: -Puhlk. -Mihin eillä ekee kipeää? Nopeudenrjoiin Huhun, eä Ldn on ulo nopeudenrjoiin. Yli 80 km/h:n nopeude rdio oi kuulemm vin viriä. Aunnon vlinnn vikeu Uuden unnon vlin on eriäin vike. Auno piää oll kyllin uuri, eä vimolle riiää puuh en kunno piämieki, mu riiävän pieni eei noppi mhdu inne yöpymään. Yheikun ei ole vlmi vielä,näkemään ongelmi miään, vikk ihmie eil läneen ikk iään. Siä vihden uno,yöpikk,puolio,m,pikk kun j uo, ämä on iä mnieeelliä pko, vikk e ei u miään. Ongelm on kohdv iellä miä iä on, om ieä ei vn pääe krkuun, on hyvä välillä käydä prkuun. Meillä ihmiillä on myö erilii oirei: on mennu,hdiu,kipu iellä,äällä j pelkoj, joll oll myö helveii velkoj. J jokieen oireeeen on myö hyvä lääke. Lääkäri määrää,e jok il on oev kääre. Oliihn e helppo,jok mu j il o, ryyppy i nppi, eurvll kerrll,olii ilv jo pppi! Jn j Terho Luom,Toholmpi Liikkeen pihn j pikllilehien minoki luki eurv: Ongelmn ydin Tää edulli minoil, vr Konkurin prll olev rengliikkeeä järjeeiin loppuunmyyni. Freelnceoimij Kokkol, plkku opimuken mukn! Myö muil lehden levikkilueil, o rohkei yheyä. ELOKUVIA KINO U L M A N Prine j mmkko Keo 1:39 Lipu 7 eur Leviäjä Wl Diney Sudio Moion Picure AB Pe: L: Su: klo klo klo Ihn Semmn kevä! Li ruokiluryhmä Si. 6 uoli j pöyä Olliu rvonn! Voi jop euroll huonekluj! (1200,-) 599,- Kulmn Kino I Aemku 19 I I Oulinen Kuvn knkll gm ( Ari Heikkilä) 599,- (865,-) ä hyv ännn emälhj Ilhdu yäväi j kuu heidä lukkuiln koiii! Lj mllio upei lukkuj, koruj, lompkoi. Tuoee hei muki, mku käeiellä i pnkkikorill. Miki nopille ei kero viiä? - Kok nuru pidenää ikää! Nien lemmikkieläime Eielyjä myö: Työpikoill Yriykiä Nienilloi Eri phumi Ree-divniohv Alk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin, Divnio vihdevi puolel oielle. Kuvn piene korieyyny myydään erikeen. (865,-) 449,- Reimri 2-i i 3-i levieävä ohvänky Huom! Kki koko! Si. Pjrjn j (750,-) vuodevelikon Eri värejä puurungo j pjrj LAUKKUKUTSUT Nuru pidenää ikää Minkki vekpi, jguri uolli, iikeri mkuuhuonee j i, jok mk kiken ämän. ETSITÄÄN! Kuvn knkll 239,- (310,-) 399,- Bolero-lepouoli ml lk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin (310,-) 199,Kuvn knkll (310,-) 239,- Bolero-lepouoli lk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin (310,-) 199,Liää leuoei myymälää j Hnnele Sukko Akiivirh MerCrd -korill jouvi ooke mukn Semm ilmn käirh j JOPA 10 kk EDULLISTA Leenln Huonekluliike Ky Semm Kokkol Niiyku 1, Kokkol Puh (06) , Päivi Plvelemme m-pe 10-18, l

5 5 Täydennä mmiioi Sykyllä 2010 lkv kouluuke JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Tukinnon voi uori yön ohe. Pääyvimuken oili- j erveyln i kuneudenhoioln ukino i vv iedo j ido ekä kolmen vuoden yökokemu ll. Kurimku 350, iälää näyöukinomkun. Hkuik menneä! Täyä hkemu inerneiä i pyydä hkulomke oimio. Kyy lähihoijkouluuken j kouluuohjelmopinojen vpi opikelupikkoj! Hkulomkkee: emil: Liäieoj: Lur Meovr emil: Soili- j erveyln ykikkö Kunoie 2, Oulinen Kupppäivillä phuu mukn jälleen noin 40 yriyä j yhdiyä. Moni liikkeiä pidenney ukioloj j omi phumi. n i n j r Pe ilmie orill 3 ä i r ö py u k l o p kpl (2 n j 1 ikuie l l u p i! khv len) Olliu kupoi kupppäivärvonn Tphum j ohin ympäri kupunki! j voi á1 kpl j e r o k lhj n yöläie i ä k, en Yhdiy en yheinen j yriy k le! m u nn n k i k y N uemp k n ä h ä v i r o y i r y (en 1 o l k A L 0-20 j pulinn! PE klo 1 Pomp TERVETULOA KANNUKSEN 10. KAUPPAPÄIVILLE!! Kupppäivä järjeää yheiyöä Knnuken Yriäjä ry, Knnuken kupunki j Koek Oy. Mku)

6 6 AUTO- j RENGASTEEMA MEILTÄ uojen huollo j korjuke, nelipyöräuunuke, kuremoni j edullie renk. Myö rkn kluon j mloukoneiden rengyö j renk. SOITA JA KYSY LISÄÄ TAI TULE KÄYMÄÄN Kylvälänie Oulinen puh M. Silokoki Käyeyjä uoj opuii Toholmmil Seppo Svinien Auo-Ää on myyny käyeyjä uoj Toholmmill jo 22 vuo. Pikkupoj i olen ollu kupphenkinen, mopoillkin ein kupp. Veljellä oli uokorjmo, jo olin ikoinn okkn, mu -93 jäin poi niiä hommi. Kupphenkiyy on äilyny hyvänä, illä Svininen myy vuode noin 180 uo, prhimpin vuoin on myyny yli 200 uo. Käyey uo Svininen käy hkem Helingiä uuil j luoevil yheiyökumppneil. Helingiä on pri kolme pikk, jo on käyeyjä Suomi-uoj. Auo ov yleenä muumn vuoden vnhoj. Lm ei ole hiljenäny novi käyeyn uon kupp, vn uo vihv omij kuen ennenkin. Yki lm on ullu jo käyyä läpi. Ihn normlii iä oli j eli niin illoin kuin nykin. Käyeyn uon kuppn eivä louilnee viku niin pljo. Aino miä en huom on e, eä ominen on vikemp. Trjoll on vähemmän käyeyjä uoj j niiden hinn käänyvä nouuun, noo Seppo Svininen. Nei on muunu myö uokupn luonne. Ennen lähdeiin kierämään uoliikkeiä j kmn miä oli rjoll. Ny iun enin nein eeen j vlikoidn opiv vihoehdo Myö Seppo Sviniell on neiivu, jo ku myy uoj. Nei on ämän päivän juu. Sielä ihmie käy- A.uo Fi Adriik 2.3 Jd 571DH / 600, 135 km, eur Bmw 320d Touring, 181 km, eur Mb C 200 T Kompreor STW, km, eur - 98 Mb Ml 320 B Auom.4wd, eur 157 km, Toyo Coroll Vero 2.2 D-4d hv 7p.line Lun, eur 310 km, Nin Primer 2.0i Hb 5ov, km, eur Mzd 6 2.0i Spor Elegnce HB, km, eur puh/fx (08) Pohjolnie 1 Yliviek vä kom enin uoj, ennen kuin lähevä kierämään. Viime viikonloppun myin yhden uon Sodnkylään j oien Epooeen. Vähemmän on enää kierelijää j renkn pokij liikkeellä. Oj ieää eukäeen miä hlu, keroo Svininen j jk dieelkäyöie frku ov helpoimpi myyäviä, inkin ilä näyää. Jn Simunniemi Toyo Hice D4D Bui 8h, km, eur Ciroen Xr 1.6i VTR, 213 km, eur Vw Golf 1.8i 4wd Syncro, 268 km, eur Ford Focu Wgon 1.8 TDdi 90hv Ghi, 400 km, eur Pe-M Reng Jukn Reng Uuieolliuuie Kälviä Välkärinie Knnu

7 LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ 7 Liävruee uoihin Kikki merki Boch huoloo/rvikkee Mobil voieluinee Terveulo! KYSY TARJOUS! Auonpeu, fixuke j vhuke Piene mluke j remoni Rengyö, öljynvihdo ym...kyy liää Hrjuie 1, Toholmpi puh. Tuij j Juh Emil: Vlorud lk. 395,- Ainlud lk. 495,- Ny knn k. 45 O uorn mhnuojl! eurovnne eur Vlku 34, Knnu Puh Kikoie 1, YLIVIESKA Puh Avoinn: Ark Myö mui merkkejä vn! TUIJAN FIX UPESU Boch Cr Service Me Huollmme j korjmme uoi Svn Good Yer j Kelly renki +pääömiu Määräikikuke henkilö- j pkeiuoille ny 45 +pääömiu. Beniinikäyöiille 10 Dieelkäyöiille 15 OBD 7 viholvkuljeuke muuokuljeuke nooyö kivinkoneyö rkoriyö oreiden keä- j lvikunnopio NOSTO JA KULJETUS MIKKO SALMELA Puh Tvelnie 83, Oulinen KESÄRENGAS TARJOUS ASENNETTUNA Mbor by Coninenl Sree-Je2 Noki Hkk i3 195/65R eur NOPEASTI - EDULLISESTI EXEL - AUTOKEIDAS Korjmo, vro j renk KANNUS Puh , (06) Määräikikuke ilmn jnvru. LESTINJOKILAAKSON AUTOKATSASTUS Jokelnie 2, Knnu puh , m-pe 8-16

8 8 Hobby 600 Ford Tdi, uui, 2 km, puoli-inegroiu mkiluuo, vm eur MB E220 Cdi STW u, elegnce, 130 km, Vm eur Vw Je 2.0 Tdi u, me.hope, 150 km, Vm eur Vw Tourn 1.6 Fi comfor, 7hlö.il-uo, 130 km, Vm eur Volvo V70 D5 u, me.ininen, 270 km, Vm eur Nin King Cb 2.5 Tdi, lvke, webo, ilmoini, 120 km, Vm eur MB Vio 109 Cdi, ilmoini, ym vruei, 88 km, Vm -04 i.lv eur Opel Vivro 1.9 Di, ilmoini, 1omij, 170 km, Vm -06 i.lv eur Ciroen Jumpy 2.0 Hdi, Vm -02 i.lv eur Liää uoj ooiee KASITIEN AUTO 0Y Rimminie KOKKOLA Volvo V D omij eur Mzd 626 STW Bic, ilmoiu eur Volkwgen Trnporer -03 pikä 2.5 TDI 75kW ilmoiu, webo Chryler Voyger M5 SE 7h Nin Primer SLX edn, ilmoiu BMV 320i -94 yylikä coube eur Tmi Mrko Kllio Knnu puh Myö rhoiu! Liäieoj uoi neiä Renkn viho edeä Muihn, eä noieuj lvirenki käyää mrrkuun 1. - mlikuun 31. i oi pääiäipäivää eurvn mnnihin. Myöhempi päivä- määrä on määräävä. Noieu lvireng voi käyää myöhemminkin jo ää i keli iä edellyää. Nomien eli kikrenkiden käyölle ei ole rjoiuki. Nopeurjoiuen poiminen lk Tlvi- j pimeän jn lenneuj nopeurjoiuki len poi pääiäien jälkeen porreui eeläieä Suome lken. Muuunee rjoiuke ov voim en jälkeen kun nopeurjoiumerki on vihdeu. Nopeurjoiuke muuen viikoll 14 pääiäien jälkeen 6. huhikuu lken poriin eelää pohjoieen, liikeneen knnl loogiin kokoniin yheyväleinä. Tieoill, joill on muuuv nopeurjoiumerki, keänopeukiin voidn iiryä jo viikoll 13. Nopeuki kuienkin äädeään ääolojen mukn.. Tvoieen on, eä koko m on iirryy lvinopeuki keänopeukiin viimeiään viikon 15 lkupuolell. Jo kuienkin odoevi on huonoj ää- j kelioloj, muuoen käynniämiä voidn myöhenää. Pääieöllä lven jki 80 kilomeriin unni lenneu nopeurjoiuke pluen 100 kilomeriin unni. Mooorieillä nopeurjoiu noen 120 kilomeriin unni lukuun om ieouuki, joill on pyyvä lempi rjoiu. Ajonopeu olouheiden mukn Ajokeli ieöllä v vihdell vielä pljonkin ienkohdiin j vuorokudenjoiin. Vikk lenneu nopeurjoiuke ny poiuvkin, on uoilijoiden yyä rkkill kelejä j ovi jonopeuen muuuvien olouheiden mukiiki. Eimerkiki yöpkke i lumi- j ränäee v heikenää joolouhei huomvikin. Turvllinen jo edellyää huomvikin lemp nopeu. Renkiden kierräy Käyeyjen renkiden kierräy loieiin Suome vuonn Käyey uonrenk voi plu renkiden vnoopieiiin. Vnoopiee ijiev uein rengliikkeiä. Kulujlle renkiden pluminen ei mk miään, illä kierräymku iälyy uuien renkiden hinn. Renki ei viedä kopiklle. Käyeyiä renki vi merilej käyeään mm. rkennulll, mu myö o renki hyödynneään uudelleen pinnoimll ne. Rengjäeen vähenämieen voi viku omll pikäikäiiä renki, i vli pinnoieu renk. Käyeyjä renki voi käyää myö luovi hyödyki eimerkiki leikkikenien keinui j mui leikkivälineiä. SUOMI AUTOT TOHOLAMMIN UKOLTA "SEPPO KALEVILTA" SOPUISASTI Audi A4 1.9 TDi 74kW -03 Powerdieel, edn, eur Ford Mondeo 1.8 i 16V CLX -95 Frmri, eur Peugeo i 16V -03 mirl, eur ToyoAveni 2,4 D4D -01 line err urbodieel frmri, eur Toyo Priu Hybridi uomi, eur Volvo GLT h, eur Volvo S Tdi hv, eur Volvo S D5AWD hv, uomi gerronic eur Volvo V40 1.9Tdi -98 6kw, eur Volvo V70 2.4T hv uomi, eur Volvo V D -08 clic 163hv porwgon gerronic eur Vw P Tdi powerdieel, edn, eur Alv.väh.kelpoinen Alv.väh.kelpoinen Alv.väh.kelpoinen AUTO-ÄSSÄ Puioie 4, TOHOLAMPI (06) Myö il. j viikonloppun

9 9 Yli kuui vuoikymmenä rengln hiori Knnulinen Koivuri Oy on ljenunu vuoikymmenien myöä renkiden vähiäimyyjää myö koko mn kvki renkiden ukkumyyjäki. Pekk Koivuren loie liikeoiminnn 1940-luvull, il oliv kodin yheydeä olev lli, jo hän vlmii ekä uon- eä polkupyöränrenki. Vuonn 1968 yriyken johminen iiryi pojlle, Mi Koivurelle j oiminn uli henkilö- j kuorm-uon renkiden pinnoiu. Vuonn 1993 perueu Eko-Turbo Uuioreng Oy i 1998 INNOSUOMI kunnikirjn eollie uuiorenkiden vlmiuke ekä luomn keräily-j kierräyjärjeelmää vnhojen renkiden mie uuiokäyöön. Smn vuonn yhiön johminen iiryi Mi Koivuren pojlle Juh Koivurelle. Koivuri on in ollu edelläkävijä vähän jok i. Koivuri eimerkiki oi enimmäienä Suome käyöönä ililien RTSpinnoiumeneelmän kuorm-uojen renkille vuonn -76, keroo myynijohj Ve Herneniemi. Tukkukupp yriy on hrjoinu luvul, jolloin Koivuri Oy oli yhenä viideä perum vlkunnlli illoi Ouukun Eureng, jok myöhemmin muuui Rengcener Oy:ki j yhdiyi Dekkprner- kejuun. Kupnkäyni on muuunu lkujoi. Nykyään 80 % liikevihdo ulee ukkukup Teemme ukkukupp Suomeen j Ruoiin. Ruoi meillä on jälleenmyyjiä vj 20 j eemme kiiviei yöä inne, noo Herneniemi. Suome meillä on jälleenmyyjiä Hngo Ujoelle, keroo Herneniemi. Se näkyy myö Herneniemen uon mkmiri, johon vuoden ikn keryy jokilomerejä Tuomme mhn TOYO, Firenz j Mer renki. Uuimpn renkn ällä hekellä myymme YOKO- HAMA- reng, en myynniä on ny oinen vuoi meneillään. Renk ulev Kukoidää, muun mu Jpni. Sien myymme ieyi myö näiä unneumpi merkkejä, kuen Michelin, Goodrich j Nokin reng. Myö vnei eemme ukkukupp, mu niiden ouu myynniä ei ole huomv, liää Herneniemi. Renk rhdn Suomeen merikonei vlmium Ahjlkko näkyy myö meillä. Viime viikoll jäi ulem kuui pikää koni renki. Niiä ny odoelemme ulevki, pri koni on v punu, hrmielee Ve Herneniemi. Keärengeonki ei ole vielä lknu, mu äiden lämmeeä kyelyjä renki on jo ullu, jk Herneniemi. Renki Koivuri Oy myy vuode noin , jo rkn kluon renkiden ouu, kuen rkoreiden j Myynijohj Ve Herneniemi kuorm-uojen, on 18 %. Koko liikeviho on vj 6 miljoon euro. Koivuri Oy on myö Huqvrn- pienkoneiden jälleenmyyjä. Vlikoimiin kuuluu mm. ruohonleikkuri, rimmeri j rivuh, kikke miä puurh yökennelleä rviee. Myö Exide-ku j Crolöljy ekä Heppu-peräkärry löyyvä Koivurel. Jn Simunniemi NYT ON AIKA TARKISTAA KESÄRENKAITTESI KUNTO Meilä löydä ljn vlikoimn renki j vnei OIKEA RENGAS MUUTTAA KAIKEN. GREEN X-merkiy Michelinrenk rjov in korkeluokkien urvlliuuden, pikän käyöiänekä lhien vierinvuken, jok u lenmn poloineen kuluujiäku vähenämään hiilidiokidipääöjä. Lue liää Michelin-uoei ooiee bfgoodrich.fi g-grip Mkimli urvlliuu märällä. Ainului jonuino kuivill eillä. EXIDE AKUT MEILTÄ JOKA MENOPELIIN VARASTOSSAMME POISTOHINNOIN RENKAITA SEKÄ AWS JA ALESSION VANTEITA! TOIMI AJOISSA JA TULE TUTUSTUMAAN VALIKOIMAAMME KOIVUSAARI OY AVOINNA: MA-PE 8-17 Leppäojnie Knnu puh (06)

10 10 Ekologi eriämiä rh äääen Kulunu lvi on ollu poikkeukellinen. Viime vuoin olemme ounee iihen, eä lve ov ollee melkeinpä leuoj j lun on ollu m lyhyemmän ik j vähemmän kuin menneinä ikoin. Tänä lven olemme nee lun odell pljon ekä liäki kireiä pukkupkki. Ylivieklinen Jri Hrjul myy j mrkkinoi Termex-elluvill neeru- j uudirkennukoheiiin, jolle ällä hekellä on pljon rve. Suome on pljon loj, joi on puueellinen eriy rkenei j energi lämmiykeen käyeään uuri määriä. Yläpohjrkenee on merkiävä o lo, jo lämpöä menee hukkn puueellien erieiden vuoki. Vnhojen lojen yläpohjrkeneiden eriäminen on edullinen j ehok p ääää. Termex-elluvill on ehok lämmönerie, mu myö ekologinen. konkreeiin hyöy, jonk ik liäeriämieä, on elvä rhn ääö energikunnuki vuoden ikn. Plue on ollu, eä lämmiyä on nu pienenää 1-2 e, noo Jri Hrjul j jk ääö kului, jok on uei oj euroj vuode, on mknu kunnuke ueimmien 3-4 vuode kiin. J koilouvähennyken voi ieyi käyää verouke hyväki. Koilouvähennykenä u hyöy ekee ie puhlmien vuokrlieill knnmomki. Koilouvähenny on jop 60 % yön ouude. Tukimuuloke ooivkin, eä pelkäään lämpöiln lenminen eell vähenää noin 5 % energikuluj. Termex-elluvill on koiminen uoe, jok vlmien kierräypperi j vlmiuproei on energiloudellinen. Selluvilln kuj läpäievä rkenne j koeu v ominiuu liää umiviihyvyyä. Puurkenei ei normliolouhei koeu iiviy vedeki. Tällöin yöikinen hiilidiokidio ei noue yli lliun rjn. Sen huom iinä, eä on helpompi hengiää. Ilm ei ole kuiv, ilmn lu on premp, keroo Hrjul. Selluvill on myö plourvlli, e pl hii j kyemällä, huomu Jri Hrjul. Termex-elluvilln on vlmiuvihee liäy ploneoine, jok yhdeä ellun omien ominiuukien vuoki hid ehokki ulen eenemiä. Suorimme iluke ilmien yläpohjn eriykroiuken, jo käymme yleiei rkenee läpi j kroimme mhdollie korjurpee eim. piipun juuren ploeriyken, keen Eriykiä käyey Termex-elluvill. kunnon j eemme rvion liäeriyken rpee. Termex-puhlluennuke erieävälle illle ei ole juurikn vimuki, niin kuin levyjä ennee. Puhlluke hienojkoinen kuiu äyää iln kokonn j erie on umon. Jn Simunniemi

11 Lduk umi Knnuken keku 11 Knnuken keku kirkko vpäää ijiev kki kerrolo, Pihljlo, ov m eurkeen kolmnnen lon. Tlo ulee mnlinen kuin iemmin rkenneu. Tlojen uunnielij j rkennuj Eero Pihljniemellä Knnuken OK-Rkennu Oy: oli jo 90- luvull elvä uunnielm lueen rkenmielle. Suunnielin pikään rkenmi j jelin, eä een ellien lon, jok äyää om krieeri, noo Pihljniemi. Iekin kerrolo uneen Eero Pihljniemi ieää, mihin piää kiinniää huomio j mikä ov kerroloumien heikkoj kohi. Kunnollinen äänieriy viku merkieväi umiviihyvyyeen. Minulle on ärkeinä e, miä on pinnn ll. Välipohjn pkuu eikä einän leveyä voi muu rkenmien jälkeen. Tloi mm. välipohj onkin 10 cm pkumpi yli normin ekä einä 4 cm yli normin. Kirkkoku 10: uv pluumuuj Eko j Oili Mäki-Ullkko ov ollee yyyväiiä koiin j ehyihin rkiuihin. Ikkun näkee uon menevän Kjniiellä, mu miään ei kuulu. Myökään rppukäyävää ei kuulu ääniä. Til ov vloi j vr eikä rvie ehdä pihöiä. Auminen on helppo. Voi läheä lpille kylään, eikä rvie pelää mmuuko öljypolin illä välin, noo Eko Mäki-Ullkko. Tmpereell vuonn -75 rkennurkkiehdiki vlmiunu Eero Pihljniemen mukn ääni ulee in unnon heikoimm kohd. Siki myö prvekkeen oviin j ikkunoihin on kiinniey huomio. Pihljniemi nkin unnuu EP ikkunoille, jok on ehy kupunkiolouhei vren j joi deipelirvo ov yli normlin. Tokoinku 4:ä uv Rili Hollni, myö pluumuuj, ui lon rkennuvihee 2001 vielä Ruoi miehenä kn. Olimme uein yheydeä Eeron Pihljniemeen rkennuöiden ikn j oiveimme kuunneliin hyvin. Keiiö on hyvin uunnielu j lieu prveke on mieluinen. Prveke on kuin liähuone, eikä ielä näe muulle. J ove mhuu kulkemn vikk pyöräuolill, jo ulee rve. keroo yyyväinen Rili Hollni. Tlojen ijoielu onille onkin uunnielu rkkn. Tlojen läheiyydeä huolim unnoi i prvekkeil ei ole viereieen uor näköyheyä. Koh 60 vuo yheielo vieänee, Kirkkoku 10:ä uv Annikki j Ahi Vihn, ov yyyväiiä lon ijiniin kekellä kylää, lähellä kikki plveluj. Ihuin hei pohjpiiruukeen, äällä ei ole urh hukkil. Tlo on ruhllinen eikä liikeneen melu hi, ede kirkonkello eivä kuulu, ihmeelee Annikki Vihn. Eko j Oili Mäki Ullkko vloi olohuoneen. Myö lilämmiy on hyvä j inen, jok on ikäihmielle ärkeä. J lieull prvekkeell olemme jo juonee khvi. Hii on myö ehdoon, kun liikkuminen on huono, liää Annikki Vihn. Kiio myö jokie huoneio olev om koneellinen ilmoini, jo on lämmön leenoojärjeelmä. Järjeelmällä dn ääöä myö energikunnuki. Pihljlo ov Knnuke ino kerrolo, joihin poi jen uorn poiluuku unoon. Rkenminen on rkoiu loi ämän vuoden ikn, hei kun vruki unnoi on ehy riiäväi., keroo Eero Pihljniemi. Jn Simunniemi AS Oy Knnuken Kirkkoie 8, Knnu ENNAKKO- MARKKINOINISSA 1 kpl 3h+k+ 77m 3 kpl 3h+k+ 62m kpl 2h+k+ 53m 2 kpl 2h+k+ 45m 2 2 Rkennu j myy: Liäieoj : Knnuken OK Rkennu Oy Eero Pihljniemi puh kpl 1h+k+ 32m Sopii erinomiei ijoiuunnoki hyvän ijinnin j edullien umikunnuen vuoki. 2

12 12 Reepinurkk Läkäfnin lohikieko Noin 30 kpl 1 pk Myllyn Pr Io Lehiikinlevyjä (600 g) i Myllyn Pr Lehiikinlevyjä (500 g) Täye: g lohiuorejuuo 200 g vuloh uiklein 2 puni pprik kuuioin 1 lk pieniä kpriki (noin 100 g) 1 dl uore illiilppu O ikin joi ulmn. Kuli Io Lehiikinlevyä puole leveämmäki noin kokoon 30 x 40 cm. Leviä huoneenlämpöinen uorejuuo ikinlevylle. Ripoele päälle vuloh, pieneki kuuioiu pprik j kprike, mu illiilpull. Kääri levy rulllle piuuuunn (rulluekniikk m kuin kääreorull). Li rull um lpäin jääkppiin jähmeymään, noin puoleki unniki. Leikk rull noin 1 cm:n pkuii viiplei j li ne joko ellienn uunipellille i muffinivuokiin. Pi 225-eien uunin kekioll minuui kuniin väriiki. Reepi: Arj Svel, Myllyn Pr Oy Trjou opikelijkorill Pizz 3-äyeellä + lim TARJOUKSET VOIMASSA HUHTIKUUN AJAN! 6eur Kebb rnklie +lim 6eur LOUNASAIKANA MA-PE KLO KAIKKI KEBABIT JA PIZZAT SIS. JUOMAT/MAITO SALAATTI+KAHVI AVOINNA MA-TO *PE-LA *SU Knnu KEBAB PIZZERIA Vlku 11, Knnu, puh. (06) SOITA JA TILAA!!

13 13 SEURAAVA KYMPPISANOMAT ILMESTYY TIISTAI YRITTÄJÄ VARAA MAINOKSESI AJOISSA! Puh rh j luono äääen Kokelnku 3, Oulinen p.(08) URA-KALUSTEESSA HUHTIHULINAT! PALJON UUSIA SOHVAKALUSTOMALLEJA ESILLÄ, TULE VALITSEMAAN OMASI! Nhkinen LEPOTUOLI 395,- 195,- Uui erä uoiuj VUODESOHVIA 2-ovinen LASIVITRIINI vlolieell HYLLYKOKONAISUUS väri: kirikk 295,- Plvelemme m-o 9-17, pe 9-18, l 9-14 TERVETULOA KAUPANTEKOON! Koiinkuljeu järjeyy! TUTUSTU UUSIIN KOTISIVUIHIMME OSOITTEESSA

14 14 TEKSTAILLEN ILMOITUKSET Myydään uude Volvo V-40 lumiinivnee 15 Rilin Olo mlli hin pyynö 300 Puh nooeho 2000 kg, Alv, Puh Lämpökoni, eho Kw, äyin vlmi C 1,8 ku vmpkei, Kyy rjou, 2002, hyi, vpnoo Puh mo 4,3m, ivuiiro, Alv. Puh Aunouo Fi Duco 2.4 Vm 1991, 5 hlö, iii, kei Trukki Miubihi 1,5 Wc, ilmlämmiy, ähkö vm-1997, mo Hin 6 500, Puh. 2,5 / 4,0, ivuiiro, Alv. Puh Opel Vivro vloru uui hin 440 Puh. Rocl lvniiro vunu Minie vieiä myykö, oko, vihdko, vuokrko vi lhjoiko,uoe, kuvu uoee, hin j puhelinnumero. Yhden viein hin on 12 /160 merkkiä. Pidäämme oikeuden muok, lyhenää i oll julkiem ilmoiui Työkäyöön uunnielu Noki E90 Communicor iälää nope verkkoyheyde ekä ediynee viei- j ähkö poiominiuude. 300 Puh Veikouru ym. rkennupeliyö, kourv uoee enneun. Kyy rjou puh Joel Hllikinen Hpvedelle Lulj Joel Hllikinen eiinyy Hpveden kirko kekiviikkon 14. huhikuu yhdeä erpeui j kirjilij Seppo Jokien kn. Illn eemn on Ykinäiyydeä yheyeen. Lulj Joel Hllikinen j Seppo Jokinen ov kieränee Suome kuui vuo järjeäen ihmielämän kipupieiiin ruvi koneri- j ihmiuhdeiloj. Tiliuude ov ollee eriäin uoiuj, j illoi on vierillu yli ihmiä. Hpvedellä Hllikinen j Jokinen eiinyvä ny enimmäiä ker. Tiliuuden järjeelyiä v Hpveden kupunki j Hpveden eurkunnn perheyöryhmä. Ohjelmn hin on 10 euro. Illn ikn on myynniä myö Joel Hllikien levyjä j Seppo Jokien kirjoj. : v T y l e i E innoin h o Nämä rjouke i o P vin PPO:n ikuien mllien uomijkorill! 90 5 ielä! Auoluri Noki DC-4 TIETOKONE JA Tieokone, näyö NÄYTTÖ j eiennu VOIM 12/2 ASSA 011 PPO :n ik om MAIJ ij A ME kor IKÄLÄ i INEN -TEIK ÄLÄIN EN Tieokone, näyö j eiennu KAIKKI Tieokone HP Tieokone HP CQ5340c CQ5340c++BenQ BenQ G2222HDL G ,5 näyö: näyö: Smung 40 MUSTESUIHKUYHTEISHINTAAN Inel Celeron dul Core LCD-TV E3300 PATRUUNAT JA 2,4 Ghz uoriin norm Gb 500 Gb LASERKASETIT DVD/RW-em YHTEISHINTAAN 599, , % norm. 12,90 5,1-knvinen HDudioääni Window 7 Home Pkein hin norm. 749,- PPO inerne-yheyden ennu, viruorjunnn ennu, käyöjärjeelmän päiviyen hku, pluulevykkeen luoni Pkein hin norm. 749,- 69,- PPO inerne-yheyden ennu, viruorjunnn ennu, käyöjärjeelmän päiviyen hku, pluulevykkeen luoni 239,- 599,norm. 299,- Knnev HP Pvilion dv7-3115: 699, AMD Ahlon II M320 4 Gb 500 Gb 17,3 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DL DVD+/-RW Window 7 Home Premium Knnev HP Pvilion dv7-3115: norm. 699,- AMD Ahlon II M320 4 Gb 500 Gb 17,3 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DL DVD+/-RW Window 7 Home Premium Mhv Knvpkei PPO LjkiTV llen vliemi 13 v-knvn kikki ohjelm uomiei khden viikon jki. LjkiTV:n ku kymmeniä uui v-knvi ekä LumoTV:n runn mkuknvien rjonnn. 599,- 4,90 699,-149,- 699, - 699, eiennuke 499, j käyökuneiennuke BenQ 2420HD Knnev HP Pvilion dv6-2106: norm. 799,24 näyö AMD Ahlon II M320 Miniknnev Au EEE PC 10 LED: Inel Aom N 270 -uoriin 1 Gb 160 Gb 10,1 LED näyö Pino 1,1 kg Window XP Home 4 Gb 320 Gb norm. 199,15,6 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DVD+/-RW Window 7 Home Premium Tieokoneen Aukioloj m-pe 9-17, l PPO5 Plvelu 10/2009 Aemie KANNUS (06) ı PPO Yliviek Rhe Knnu oon lio Tieokone HP CQ5340c + BenQ G2222HDL 21,5 näyö: Inel Celeron dul Core E3300 2,4 Ghz uoriin 4 Gb 500 Gb DVD/RW-em 5,1-knvinen HDudioääni Window 7 Home norm. 799,- norm. 599,- Tuoei j plveluj Pohjnmn koeihin Tieokoneen Hin ilmn näyöä Tieokone HP Compq Prerio CQ5350: Inel penium Dul Core E5300 norm. 699,- KnnevPeruknv HP Pvilion dv6-2106: ANTAA SUOMALAISEN /kk PUHUA AMD Ahlon II M320 Liäki: Kykenämku 10, HDTV:ä ukev 4 Gb LjkiTV-boki 159 (norm. 199 ). 320 Gb Svn vin PPO Ljki-ikkille. 15,6 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DVD+/-RW Window 7 Home Premium 499,- norm. 599,-

15 ALANSA OSAAJAT Vruke älle pllle puh i 15 TERON TALONMIESTYÖT AY Meilä lduk j edulli pu rjen kikkiin ilneiiin. Eim: kupp-i HUOM: Ykiyie j yhdiyke lumen uru käin i koneelliei. Siuu- j pienimuooie rkennuyö. Mui koilouvähenny! Pyydä myö rjou kiineiönhoido. O yheyä rohkei! Tero Luo NOPEASTI -EDULLISESTI EXEL -AUTOKEIDAS Korjmo, vro j renk Puh , (06) POINTEL TALOTEKNIIKAN MONIOSAAJA LVI-j ähköyö ekä rvikemyyni?mrko Jyrki?Jyrki ?Omo Leppäojnie 7, KANNUS Teolliuuie 3, KOKKOLA SEURAAVA KYMPPISANOMAT ILMESTYY TIISTAI YRITTÄJÄ VARAA MAINOKSESI AJOISSA! Puh LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ SUURJAKO 20.4 ILMESTYVÄÄN NUMEROON TULEE KOKO KOKKOLAN LEVIKKI MUKAAN. LEHDEN LEVIKKI KASVAA kpl TAVOITA YHDELLÄ LEHDELLÄ YLI LUKIJAA KESKI-POHJANMAALLA j POHJOIS-POHJANMAALLA HAEMME FREELANCER TOIMITTAJAA KOKKOLASTA, JOS OLET KIINOSTUNNUT OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ. HAEMME ALAN AMMATTILAISTA MYYMÄÄN MAINOKSIA KOKKOLAAN, PALKKAUS SOPIMUKSEN MUKAAN JOS OLET KIINNOSTUNUT OTA YHTEYTTÄ Ajuki Koi Teuvo Krppinen, Gm Särkiojnie 60, Knnu Terveulo ldun rvojien kvvn joukkoon

16 16 Meu Oulii Terveydenhuollon oppiliokell Pe klo 9-19 &L klo Pe Klo 18 Siäänpääy: 5 /henkilö (lippu voim kumpnkin päivänä) Kikki lippujen oj olliuv rvonn! Kunoie 2, Oulinen -ASIAA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ - ONKO SINUN KIINTEISTÖSSÄ KAIKKI KUNNOSSA? Tule j o elvää! L Klo Tin Kinnunen, Oulun yliopio: "NYKYNAISEN RUUMIINKUVA" Miki j mien ninen muokk kehon hnkkikeen onne j meneyä ihmiuhei j yöelämää? Tule meuille j he uui juki kevääeen! TULE MESSUILLE KUULET LISÄÄ! KESÄRENGASPÄIVÄT lk. -merkkien rengrjn ojlle YKSI RENGASHOTELLIKAUSI ILMAISEKSI (Keäkui 2010, llelio Veloien erikeen. Vin ykiyiikkille.) TREND SILVER -vnne TESTIVOITTAJAT! TM 5/ /80 R13 lk.34 Hinn i. kier. mkun Aennuyö vel. erikeen. KYSY HUIPPUEDULLISIA POISTOTARJOUKSIA! HUOLLETTU Member of Nokin Tyre Liäki eemoj mm. Homeongelm rkennuki, erveyplvelu uleviuude-mikä on kehiy? Iehoido j vihoehdo, ieoiku Järjeäjä: enioreille pe Klo Member of Nokin Tyre MUISTA PIKAHUOLTOPALVELUMME! Puh , Ruuihnie 2, Yliviek Lnkpuhelime oiee 0,0821 e/puh. + 0,059 e/min (lv. 22 %). Mkpuhelime oiee 0,0821 e/puh. + 0,169 e/min (lv. 22%). Hoy -lini keää elämää Olliu LongLife kilpiluun myymäläämme! Voi -pelikonoli + Spor Reor-peli.

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 38 Keskiviikko 16.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoitteessa r RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 38 Kekiviikko 16.9.2015 RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ joneuvo KKEITÄ AUTOKUUMEESEEN Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko knnycrvn-kupp kköet! no: 26 Torti 25.6.2015 Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp Koko knn crvn-kupp 26.980,- 46.980,- 74.980,- 39.980,- ADRIA 680 DP FIAT 2,8 JTD -03 Adri Twin SP Fit 2,3 150-12 122tkm,

Lisätiedot

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta.

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta. Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki.

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi.

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. 23.3.2010 Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi LAAJA LEVIKKI, JAETAAN 26 700 TALOUTEEN! www.kymppisanomat.fi Pyörätuolilla

Lisätiedot

249,- 349,- 1299,- 499,-

249,- 349,- 1299,- 499,- 12.3.2010 numero 4/2010 Kannus - Toholampi - Lestijärvi - Sievi - Reisjärvi - Alavieska - Himanka - Ullava - Kälviä - Lohtaja - Ylivieska - Oulainen - Merijärvi - Haapavesi LAAJA LEVIKKI, JAETAAN 26 700

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE Koko knsnycrvn-kupp kköset! no: 28 Keskiviikko 8.7.2015 Koko knsn Crvn Koko kupp knsn crvn-kupp Tervjoell Koko knsn crvn-kupp Koko knsn crvn-kupp 99.900,HYMER B 698 FIAT 3,0 180 Uusi Käyttämätön Premium-luokn

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

99,- Kuluva vuosi ratkaiseva monelle metsäkoneyrittäjälle. sivu 2

99,- Kuluva vuosi ratkaiseva monelle metsäkoneyrittäjälle. sivu 2 1 Numero 1/2010 LAAJA LEVIKKI, JAETAAN 26 700 TALOUTEEN! Kuluva vuosi ratkaiseva monelle metsäkoneyrittäjälle Risto Voho on toiminut metsäkoneyrittäjänä 15 vuotta, ja työ on muuttunut koko ajan haasteellisemmaksi.

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

HUIPPUTARJOUKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ: 60 55 Keskiviikko 24.6.2015 3. vuosikerta n:o 24 Jakelu 46 540 kpl ENÄÄ 3 PÄIVÄÄ. liike suljetaan la 27.6.

HUIPPUTARJOUKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ: 60 55 Keskiviikko 24.6.2015 3. vuosikerta n:o 24 Jakelu 46 540 kpl ENÄÄ 3 PÄIVÄÄ. liike suljetaan la 27.6. ÖLJYNVIHO + UODIN VIN (sis. 4l 5W40 öljyä, ylimenevät 6,50 /l) 75 HUIPPURJOUKE HUOLLON YHEYDEÄ: KU ILMOINIHUOLO 60 55 (norm. 69 ) Keskiviikko 24.6.2015 3. vuosikerta n:o 24 Jakelu 46 540 kpl News-lehdet

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

99,- Laajakaista- TV-boksi. Numero 1/2009. HD-valmis LCD-TV HDMI-liitännällä Antenni- ja kaapeliverkkoon

99,- Laajakaista- TV-boksi. Numero 1/2009. HD-valmis LCD-TV HDMI-liitännällä Antenni- ja kaapeliverkkoon 1 Numero 1/2009 HD-valmis LCD-TV HDMI-liitännällä Antenni- ja kaapeliverkkoon 99,- (norm. 199 ) Laajakaista- TV-boksi Tilaa PPO Laajakaista-TV PPO:n asiakaspalvelusta tai myymälöistä. 2 PÄÄKIRJOITUS Kymppisanomat

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Maino 26.4.2014 vko 17 ilmoituliite Heikki Kelloalo Pyydä tarjou! Rakennupeltityöt Veikourut Alatulot Tikkaat Lumieteet Piipunpellityket aennettuna 0500-557 178 Teerikuja 1, Kannu Metalliromun oto Kaapeli-

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

www.lestihunter.fi 044-595 5282 Valmistuu sovittuna päivänä sovittuun hintaan. 4Tilaa talokirja osoitteesta www.sievitalo.fi 35,90 44,90 56,90 67,90

www.lestihunter.fi 044-595 5282 Valmistuu sovittuna päivänä sovittuun hintaan. 4Tilaa talokirja osoitteesta www.sievitalo.fi 35,90 44,90 56,90 67,90 www.pihla.fi Ikkunat ja ovet asennettuina, Pihla-rahoituksella Jani Harja P. 040 903 0757 Hoidamme kaiken. Pyydä ilmainen esittely. Myynti 0400 387 188 Ruutihaantie 13, YLIVIESKA www.omegakeittiot.fi Nro

Lisätiedot

Hyvinvointia sydämellä! INTIALAINEN PÄÄHIERONTA -20% HUOMIO! Rakentajat ja remontoijat. TERVETULOA! Pointel Oy Kannus / Kokkola

Hyvinvointia sydämellä! INTIALAINEN PÄÄHIERONTA -20% HUOMIO! Rakentajat ja remontoijat. TERVETULOA! Pointel Oy Kannus / Kokkola www.pihla.fi Ikkunat ja ovet asennettuina, Pihla-rahoituksella! Jani Harja P. 040 903 0757 Hoidamme kaiken. Pyydä ilmainen esittely. Myynti 0400 387 188 Ruutihaantie 13, YLIVIESKA www.omegakeittiot.fi

Lisätiedot