Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN"

Transkriptio

1 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei LEVIKKI LAAJENEE TALOUTEEN! l Mikko Mäkeläinen &Myrkylyhy Uude Nigh Klubi Deeyle l Trj Lunn & Roo ekä Henkk & Kulkuri l Anneli Mil &V.I.P ekä Väriloie Uude Nigh Clubi bileää L Beb pe Klmydi Nigh Clubi King Ping l Helmenklj ekä Kke Rndelin & Preo l Unelmvävy ekä Mrkku Aro &Dieel, Nigh Clubi Tikikone ke Mi j Teppo &Horizone l Suvi Teränik ekä Tniorkeeri Fenik l Tommi Soidinmäki & Peomn ekä Mrkku Lmnen &Gulliver Trveller l Syke pe L Srd ekä Henkk &Kulkuri l Hnn Tlikinen ekä Mrku Sexe l Trj Lunn & Roo pe Jri Sillnpää & Men in Blck ule uuumn UUTEEN Nigh Clubiin Vhvoj mluki fiilikellä j uneell Kun Knnulinen Te Io-Heiniemi i leikäienä ynymäpäivälhjki öljyväri j olliui Leppäen Jrmon ohjmn len- j nuoren kuvidekerhoon, jäi kipinä ieen ekemieen kyemään, vikk mlminen jäikin uolle uemmki vuodeki. - Pri vuo ien Leppäen Jrmo uli ikkki pruriin j kyeli, vieläkö mln. Sin puukn mlmieen j mlin 60 ulu. ivu 3 Käyeyjä uoj opuii Toholmmil KEVÄTHUUMAA HIEKKASÄRKILLÄ! Kylpylälom khdelle! 98 / vrk Siäläen mjoiuken khden hengen huonee, miien ekä kylpylän lloon vpn käyön ukioloikoin. Trjou voim u-o kk. Pikkoj rjoieui. Vr lomi pin! Kylpylähoelli Snin live-ill Pe 9.4. Pe Pe 7.5. Pe Tnin ik Meriärkällä 70 / hlö / vrk Jni Wikholm Duo Huli Bro Puolikuu Mr Hyde Vp pääy! Terveulo! K-18 Siäläen mjoiuken 2-hengen Sndrd-huonee, miien, kylpylän lloon vpn käyön, pääylipun Viihdekeku Meriärkälle, erveuliijuomn ekä huoneen luovuuken unnuniin klo Kylpylähoelli Sni, Kljoen Hiekkärkä (08) Seppo Svinien Auo- Ää on myyny käyeyjä uoj Toholmmill jo 22 vuo. Pikkupoj i olen ollu kupphenkinen, mopoillkin ein kupp. ivu 6 Yli kuui vuoikymmenä rengln hiori Knnulinen Koivuri Oy on ljenunu vuoikymmenien myöä renkiden vähiäimyyjää myö koko mn kvki renkiden ukkumyyjäki. Pekk Koivuren loie liikeoiminnn 1940-luvull, il oliv kodin yheydeä olev lli, jo hän vlmii ekä uoneä polkupyöränrenki. ivu 9

2 2 PÄÄKIRJOITUS Jn Simunniemi Hiilijlnjäljillä Mpllon kekilämpöil on viimeien dn vuoden ikn kohonnu vjll eell, mikä näillä leveyeill uv ei unnu ollenkn huonol il. Mu illä on muikin vikuuki, kuin lämmin unne iholl. Hiilijlnjälkemme keroo, kuink pljon uomme elinvoillmme j rkiuillmme kvihuonekuj j kuormimme mpllo. Auminen j uoilu jäävä uurimmn on uomlien hiilijlnjäljeä. Pienillä päiviäiillä rkiuill pyymme pienenämään jälkeä. Kävelemällä lyhye mk, mmumll urhn plv vlo j ääämällä lämmiyermoi pienemmälle. Myö keiämällä khvi vin rpeellinen määrä pnnullien ijn, ääää energi. Tiukenuneill rkenmimääräykillä pyriään vikumn lämmiyenergin kuluukeen, ääöön j pienempään hiilijlnjälkeen. Rkennumerilei voi myö huomioid ekologiuuden, kuen lehden juu kerron kierräymerili vlmieu erieeä. Mikäli on epävrm mien pljon kuormi mpllo voilln, voi neiä käydä lkem hivikuuken ilmolle. Olivp elinpmme mikä hn, jäämme in jälkemme olemolomme. Tukimuulo ooi, eä pieni koirmme jäää uuremmn hiilijlnjäljen kuin uomme. Koir en io luopu, mu ioj hiilijlnjälkiä jääviä poj voin yriää muu. Erään perheen poik vlmiui viime keväänä mmiopio. Todiu oli ihn kelvollinen, mu öiä ei löyyny. Kun äännöllien koulunkäynnin illle ei ollu miään järkevää ekemiä, elämä lkoi heiää häränpyllyä: poik vlvoi ieokoneen ääreä yö j nukkui päivä. Viikonlopu äyi juhlin. Suomlinen nuorioyöömyy on nouu hälyävälle olle. Viime keäkuu vuoii yöömiä oli yöminieriön mukn yli Selvä piikki iloihin uli keällä 2009, j ilnne ukin prnee änä vuonn, kun koulujen ove ulkeuuv. Jo pelkkä kouluyö j opikelu on monelle nuorelle rnkk. Selilin omn kolmluokklien yäreni ympäriöiedon oppikirj j olin ylläyny, kuink pljon monimukii ioi jo ivn pienen koululien odoen hllievn. Jo lpi kärii oppimivikeuki, hnkluude lkv odennäköiei jo lluokill. Vimuke kvv, kun kouluivl eenee. Jo koulunkäyni on lu i KOLUMNI ärkynyä unelm yölää, ämä voi ieää joidenkin oppiineiden mukueu uorimi j eriyiopikelijn leim, mikä yö opikelijn ieuno. Aju iiä, eä minä olen huono, en o enkä opi iuu luj, kun e on homi i hlln iueu nuoren mieleen perukoulu. Tämänklii opikelijoi kohn om yöäni uein. Nykyään jop hyvillä ppereill vlmiuneen nuoren voi oll vike d öiä. Vielä hnklmp on niillä, jok ov nee khlu koulun läpi vin vivoin. Opinojen jälkeen nope yöelämään pääeminen on ärkeää kikille, mu eriyien merkiykelliä e olii niille, jok ov yrjäyymiuhn lii. Smn ikn kun Suomi kärii korke nuorioyöömyydeä, meillä hlun no eläkeikää. On oki ilollinen fk, eä uure ikäluok lkv oll eläkeiää. Sili yöelämän kehiymien j elinvoimn knnl on järkevämpää pääää vnhn illle nuori vrinkin ny, kun lm vei menneään uhkvn yövoimpuln. Nuori ihminen on äynnä unelmi. Kun opikelij kirjoiv uleviuuiheii kirjoielmi, m oivee oiuv: perhe, uo, lo j urvu elämä. Jo öiä ei löydy, järkkyvä kikki elämän perupilri. Nuoren yrjäyyminen ekä päihde- j mielenerveyongelm ov idoki yön puueeeen, j ne iheuv kunnille, ii meille kikille, klliin lkun. Nuoril on opinipleell vdiu pljon. Kun ukinoodiu on ku, on kohuuon, jo yheikunnll on rjo ykilölleen vin yöömyyden rk ie knnevki. Ihminen ei ole kone, jonk voi iirää muumki vuodeki ivuun odomn, jo joku ehkä joku rviii. Elii Pihlj-Vihelä Kirjoij on mmiopion äidinkielen j venäjän opej Linujen kevämuuo vuhdi Kevämuuo on pääy kunnoll vuhiin. Viikonlopun lämmin ää joudui linujen kevämuuo. Rnnikoill meno on ollu vilkkmp kuin iäm, miä muujien ykilömäärä ov ollee vielä pieniä. Kiuruj on mmme lounirnnikoll ueiden kymmenien linujen prvin odom pelojen ulmi j öyhöhyyppiäkin on hviu jo pikin lounirnnikko. Lämpimä ää iv myö liikkeelle enimmäie hiirihuk. Uui kevämuuji ov ollee muun mu merihnhi, hpn, riior, lehokurpp, kpurin, iniuohukk, kulor, elkälokki, lpin- j pjuirkku ekä hrvininen virvääräkki. Toiieki kevään hrviniin linu on ollu vnlien kuppkekuken prkkipikll hviu öyhökiuru. Kevään ediymien jko on äyin kiinni äää: lounie ilmviruke uov liää muuolinuj, mu pohjoienpuoleie uule pyäyävä muuon. Tklven yllääeä o muuji voi jop jouu käänämään nokn kiin kohi eelää. Oliiko ienny eä 1100-luvull Epnj j Vähä-Ai viljelly porkkn oliv värilään kirkkn punii, mui i kelii. Porkkn käyeiin rvinokvin, lääkekvin j värjäyineen. Orni porkkn kehieiin Hollnni 1700-luvull. Ornin värin n kroeeni, A- vimiinin eie KYMPPISANOMAT PL 30, Knnu Puh Fx Kymppinom on kki ker kuukude ilmeyvä lehi. Lehi jen ilmieki kikkiin loukiin, Knnu, Toholmpi, Leijärvi, Hpvei, Sievi, Reijärvi, Alviek, Himnk, Ullv, Kälviä, Lohj, Yliviek, Merijärvi j Oulinen. Levikki on kpl JULKAISIJA Kymppinom ISSN PÄÄTOIMITTAJA Jn Simunniemi ILMOITUSMYYNTI Aki SimunniemiPuh Lehi on kokonn luevi myö inerneiä www-kymppinom.fi PAINOPAIKKA Suomlinen Lehipino Oy JAKELU Iell Oyj

3 3 Vhvoj mluki fiilikellä j uneell Kun Knnulinen Te Io-Heiniemi i l-eikäienä ynymäpäivälhjki öljyväri j olliui Leppäen Jrmon ohjmn len- j nuoren kuvidekerhoon, jäi kipinä ieen ekemieen kyemään, vikk mlminen jäikin uolle uemmki vuodeki. - Pri vuo ien Leppäen Jrmo uli ikkki pruriin j kyeli, vieläkö mln. Sin puukn mlmieen j mlin 60 ulu. Alkuvuoden olen levänny mlmien ol j kekiyny ulevn näyelyyn, keroo Te Io-Heiniemi. Pääiäien jälkeen Glleri Juuke vv näyelyä on Te Io- Heiniemen ekemiä öiä eillä huhikuun jn. Pri vuo kmpmoln yriäjänä oiminu Io-Heiniemen öiden värimilm on vhv j kuvu dynmi. Tämä yyliuun uli oi vuo ien. Tulu kuvv en hekiä fiiliä j unne, jok määrää värin j muodon. Eli loppuulo ei vielä iedä loie, vn e rkenuu ulu ehdeä. Pääuuni luonnoelen luki, vlo Te Io- Heiniemi öiden luomivihe. Työil Tell on yävien lo, jo voi kekiyä mlmieen pikäkikin ikn kerrll. Tulu Io-Heiniemi ekee öljyväreillä. - Kokeilin myö veivärejä, uej j kryylivärejä, mu ne eivä ollee mun juuj. Muiikki on ärkeä o mlu. Sen piää oid j kov, nur Io- Heiniemi j jk Aloiminen vii in jonkin ykäyken, jo lähee liikkeelle. Yleenä mln ulu kerrll vlmiiki, vie e ien neljä, khdekn i vikkp kymmenen uni. Työä ei ii voi loiell vikk ennen öihin lähöä, oe Te Io-Heiniemi. Uuen korouken mlukin Te Io- Heiniemi käyää foforimli, jok hoh pimeää j uo liäefekin öihin. Joog hrrv Io-Heiniemi uuui kyeieen ekniikkn lukien Jme Twymnin kirj Ruhn rubduuri. Kirj eieliin mekikolien ieilijn Jcqueline Ripeinin mluki, jok käyää pimeänhoho mlukin. - Ihilen Ripeinin öiä, ne ov ukomomn upei. Vlo j pimeää ulu ulee eri ulouvuuki eille. Enkeli ov voimkki mukn ulun ihei. Foforimli olen uonu Sveiiä yävien luon käydeä, keroo Te Io- Heiniemi. Työään kmpmoyriäjänä j ulujen mlmie Te Io-Heiniemi näkee yhäläiyykiä. Molemm yö ov käillä luomi. Hiuen leikkuu on kuin pn vuolemi, dn muoo eille j koroen väreillä. Näyelyä on mukn myö Ten yären, neljä vuoin Krin ekemiä öiä. Kri on innok mlmn j hlu myö ikuien kmpjki, nur Te Io- Heiniemi. Jn Simunniemi. Te Io-Heininiemellä kädeään yären ekemä ulu Kyllä kommenoi Vuonn 2009 Suomen kehiypu oli 0.54% bruoknnulo eli 923,6 miljoon euro. O uomlii olii vlmi nomn kehiyvun määrää, mu on mieleä kehiypu on rhn heiämiä Knkkuln kivoon. Mikä on hyvinvoiniyheikunnn vuu kehiymi? Kehiyvu kekuele hlun koro kki i. 1. Kukn ei ole köyhyny en ki eä on köyhiä unu. Tämä kokee niin ykilöä, yhdiyä, yheiöä kuin koko knkun. On phunu juuri päinvoin. Aumie on eurnnu iunu. 2. Anneui lupuki äyyy piää kiinni. Tämä kokee eriyiei vlion nmi ioumuki. Näiden oemuen jälkeen oen eä kehiypu ulii no lupmllemme olle j eä on ieään elvä i eä umme köyhiä. Kehiyvun muoo ulee rkell. Tänään iihen liiyy pljon ehoomuu j iihen ulii puuu.. bjrne klli Kyllä kommenoi on pl, jo pyydämme jnkohieen, kn puhuvn in kommeni henkilölä jok unee in LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ Kulie j hopeie RISTIRIIPUKSET hopeie 19 kejull Alk. Enkelikoru Ängelmycke Hyviä rjouki neiämme! Muodikk hopeie PALLOKORVANAPIT eri kokoj Fncy Jewellery for You Hyvä vlikoim kulii KIHLA- j VIHKISORMUKSIA Alk. 390 /pri Hyvä vlikoim KALEVALA koruj Rnku 8, Anil Cener j Ciymrke, KOKKOLA Aemku 3 j Kuppkeku ISO, YLIVIESKA KOTIMAISTA KÄSITYÖTÄ Dimond KISS of Finlnd

4 4 PÄIVÄN PIRISTYKSET Lukijn pl Rengliikkeen loppuunmyyni Myydään renk piovikeukien vuoki Gignin yönekijä Miä lukee Gignin yönekijän plkkkuii? Se ny vn on yhmää mk liik. Blondi i pojn Blondi oli ynnyäny pojn. Npuri uli onnielemn: - Onnieluni pojn ynymän johdo. Mikä hänen nimenä on? - En iedä vielä. Hän puhuu niin epäelväi. Puhlm Poliii uoilijlle: -Puhlk. -Mihin eillä ekee kipeää? Nopeudenrjoiin Huhun, eä Ldn on ulo nopeudenrjoiin. Yli 80 km/h:n nopeude rdio oi kuulemm vin viriä. Aunnon vlinnn vikeu Uuden unnon vlin on eriäin vike. Auno piää oll kyllin uuri, eä vimolle riiää puuh en kunno piämieki, mu riiävän pieni eei noppi mhdu inne yöpymään. Yheikun ei ole vlmi vielä,näkemään ongelmi miään, vikk ihmie eil läneen ikk iään. Siä vihden uno,yöpikk,puolio,m,pikk kun j uo, ämä on iä mnieeelliä pko, vikk e ei u miään. Ongelm on kohdv iellä miä iä on, om ieä ei vn pääe krkuun, on hyvä välillä käydä prkuun. Meillä ihmiillä on myö erilii oirei: on mennu,hdiu,kipu iellä,äällä j pelkoj, joll oll myö helveii velkoj. J jokieen oireeeen on myö hyvä lääke. Lääkäri määrää,e jok il on oev kääre. Oliihn e helppo,jok mu j il o, ryyppy i nppi, eurvll kerrll,olii ilv jo pppi! Jn j Terho Luom,Toholmpi Liikkeen pihn j pikllilehien minoki luki eurv: Ongelmn ydin Tää edulli minoil, vr Konkurin prll olev rengliikkeeä järjeeiin loppuunmyyni. Freelnceoimij Kokkol, plkku opimuken mukn! Myö muil lehden levikkilueil, o rohkei yheyä. ELOKUVIA KINO U L M A N Prine j mmkko Keo 1:39 Lipu 7 eur Leviäjä Wl Diney Sudio Moion Picure AB Pe: L: Su: klo klo klo Ihn Semmn kevä! Li ruokiluryhmä Si. 6 uoli j pöyä Olliu rvonn! Voi jop euroll huonekluj! (1200,-) 599,- Kulmn Kino I Aemku 19 I I Oulinen Kuvn knkll gm ( Ari Heikkilä) 599,- (865,-) ä hyv ännn emälhj Ilhdu yäväi j kuu heidä lukkuiln koiii! Lj mllio upei lukkuj, koruj, lompkoi. Tuoee hei muki, mku käeiellä i pnkkikorill. Miki nopille ei kero viiä? - Kok nuru pidenää ikää! Nien lemmikkieläime Eielyjä myö: Työpikoill Yriykiä Nienilloi Eri phumi Ree-divniohv Alk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin, Divnio vihdevi puolel oielle. Kuvn piene korieyyny myydään erikeen. (865,-) 449,- Reimri 2-i i 3-i levieävä ohvänky Huom! Kki koko! Si. Pjrjn j (750,-) vuodevelikon Eri värejä puurungo j pjrj LAUKKUKUTSUT Nuru pidenää ikää Minkki vekpi, jguri uolli, iikeri mkuuhuonee j i, jok mk kiken ämän. ETSITÄÄN! Kuvn knkll 239,- (310,-) 399,- Bolero-lepouoli ml lk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin (310,-) 199,Kuvn knkll (310,-) 239,- Bolero-lepouoli lk. erä knkill, kngvlikoim vihelee myymälöiäin (310,-) 199,Liää leuoei myymälää j Hnnele Sukko Akiivirh MerCrd -korill jouvi ooke mukn Semm ilmn käirh j JOPA 10 kk EDULLISTA Leenln Huonekluliike Ky Semm Kokkol Niiyku 1, Kokkol Puh (06) , Päivi Plvelemme m-pe 10-18, l

5 5 Täydennä mmiioi Sykyllä 2010 lkv kouluuke JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Tukinnon voi uori yön ohe. Pääyvimuken oili- j erveyln i kuneudenhoioln ukino i vv iedo j ido ekä kolmen vuoden yökokemu ll. Kurimku 350, iälää näyöukinomkun. Hkuik menneä! Täyä hkemu inerneiä i pyydä hkulomke oimio. Kyy lähihoijkouluuken j kouluuohjelmopinojen vpi opikelupikkoj! Hkulomkkee: emil: Liäieoj: Lur Meovr emil: Soili- j erveyln ykikkö Kunoie 2, Oulinen Kupppäivillä phuu mukn jälleen noin 40 yriyä j yhdiyä. Moni liikkeiä pidenney ukioloj j omi phumi. n i n j r Pe ilmie orill 3 ä i r ö py u k l o p kpl (2 n j 1 ikuie l l u p i! khv len) Olliu kupoi kupppäivärvonn Tphum j ohin ympäri kupunki! j voi á1 kpl j e r o k lhj n yöläie i ä k, en Yhdiy en yheinen j yriy k le! m u nn n k i k y N uemp k n ä h ä v i r o y i r y (en 1 o l k A L 0-20 j pulinn! PE klo 1 Pomp TERVETULOA KANNUKSEN 10. KAUPPAPÄIVILLE!! Kupppäivä järjeää yheiyöä Knnuken Yriäjä ry, Knnuken kupunki j Koek Oy. Mku)

6 6 AUTO- j RENGASTEEMA MEILTÄ uojen huollo j korjuke, nelipyöräuunuke, kuremoni j edullie renk. Myö rkn kluon j mloukoneiden rengyö j renk. SOITA JA KYSY LISÄÄ TAI TULE KÄYMÄÄN Kylvälänie Oulinen puh M. Silokoki Käyeyjä uoj opuii Toholmmil Seppo Svinien Auo-Ää on myyny käyeyjä uoj Toholmmill jo 22 vuo. Pikkupoj i olen ollu kupphenkinen, mopoillkin ein kupp. Veljellä oli uokorjmo, jo olin ikoinn okkn, mu -93 jäin poi niiä hommi. Kupphenkiyy on äilyny hyvänä, illä Svininen myy vuode noin 180 uo, prhimpin vuoin on myyny yli 200 uo. Käyey uo Svininen käy hkem Helingiä uuil j luoevil yheiyökumppneil. Helingiä on pri kolme pikk, jo on käyeyjä Suomi-uoj. Auo ov yleenä muumn vuoden vnhoj. Lm ei ole hiljenäny novi käyeyn uon kupp, vn uo vihv omij kuen ennenkin. Yki lm on ullu jo käyyä läpi. Ihn normlii iä oli j eli niin illoin kuin nykin. Käyeyn uon kuppn eivä louilnee viku niin pljo. Aino miä en huom on e, eä ominen on vikemp. Trjoll on vähemmän käyeyjä uoj j niiden hinn käänyvä nouuun, noo Seppo Svininen. Nei on muunu myö uokupn luonne. Ennen lähdeiin kierämään uoliikkeiä j kmn miä oli rjoll. Ny iun enin nein eeen j vlikoidn opiv vihoehdo Myö Seppo Sviniell on neiivu, jo ku myy uoj. Nei on ämän päivän juu. Sielä ihmie käy- A.uo Fi Adriik 2.3 Jd 571DH / 600, 135 km, eur Bmw 320d Touring, 181 km, eur Mb C 200 T Kompreor STW, km, eur - 98 Mb Ml 320 B Auom.4wd, eur 157 km, Toyo Coroll Vero 2.2 D-4d hv 7p.line Lun, eur 310 km, Nin Primer 2.0i Hb 5ov, km, eur Mzd 6 2.0i Spor Elegnce HB, km, eur puh/fx (08) Pohjolnie 1 Yliviek vä kom enin uoj, ennen kuin lähevä kierämään. Viime viikonloppun myin yhden uon Sodnkylään j oien Epooeen. Vähemmän on enää kierelijää j renkn pokij liikkeellä. Oj ieää eukäeen miä hlu, keroo Svininen j jk dieelkäyöie frku ov helpoimpi myyäviä, inkin ilä näyää. Jn Simunniemi Toyo Hice D4D Bui 8h, km, eur Ciroen Xr 1.6i VTR, 213 km, eur Vw Golf 1.8i 4wd Syncro, 268 km, eur Ford Focu Wgon 1.8 TDdi 90hv Ghi, 400 km, eur Pe-M Reng Jukn Reng Uuieolliuuie Kälviä Välkärinie Knnu

7 LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ 7 Liävruee uoihin Kikki merki Boch huoloo/rvikkee Mobil voieluinee Terveulo! KYSY TARJOUS! Auonpeu, fixuke j vhuke Piene mluke j remoni Rengyö, öljynvihdo ym...kyy liää Hrjuie 1, Toholmpi puh. Tuij j Juh Emil: Vlorud lk. 395,- Ainlud lk. 495,- Ny knn k. 45 O uorn mhnuojl! eurovnne eur Vlku 34, Knnu Puh Kikoie 1, YLIVIESKA Puh Avoinn: Ark Myö mui merkkejä vn! TUIJAN FIX UPESU Boch Cr Service Me Huollmme j korjmme uoi Svn Good Yer j Kelly renki +pääömiu Määräikikuke henkilö- j pkeiuoille ny 45 +pääömiu. Beniinikäyöiille 10 Dieelkäyöiille 15 OBD 7 viholvkuljeuke muuokuljeuke nooyö kivinkoneyö rkoriyö oreiden keä- j lvikunnopio NOSTO JA KULJETUS MIKKO SALMELA Puh Tvelnie 83, Oulinen KESÄRENGAS TARJOUS ASENNETTUNA Mbor by Coninenl Sree-Je2 Noki Hkk i3 195/65R eur NOPEASTI - EDULLISESTI EXEL - AUTOKEIDAS Korjmo, vro j renk KANNUS Puh , (06) Määräikikuke ilmn jnvru. LESTINJOKILAAKSON AUTOKATSASTUS Jokelnie 2, Knnu puh , m-pe 8-16

8 8 Hobby 600 Ford Tdi, uui, 2 km, puoli-inegroiu mkiluuo, vm eur MB E220 Cdi STW u, elegnce, 130 km, Vm eur Vw Je 2.0 Tdi u, me.hope, 150 km, Vm eur Vw Tourn 1.6 Fi comfor, 7hlö.il-uo, 130 km, Vm eur Volvo V70 D5 u, me.ininen, 270 km, Vm eur Nin King Cb 2.5 Tdi, lvke, webo, ilmoini, 120 km, Vm eur MB Vio 109 Cdi, ilmoini, ym vruei, 88 km, Vm -04 i.lv eur Opel Vivro 1.9 Di, ilmoini, 1omij, 170 km, Vm -06 i.lv eur Ciroen Jumpy 2.0 Hdi, Vm -02 i.lv eur Liää uoj ooiee KASITIEN AUTO 0Y Rimminie KOKKOLA Volvo V D omij eur Mzd 626 STW Bic, ilmoiu eur Volkwgen Trnporer -03 pikä 2.5 TDI 75kW ilmoiu, webo Chryler Voyger M5 SE 7h Nin Primer SLX edn, ilmoiu BMV 320i -94 yylikä coube eur Tmi Mrko Kllio Knnu puh Myö rhoiu! Liäieoj uoi neiä Renkn viho edeä Muihn, eä noieuj lvirenki käyää mrrkuun 1. - mlikuun 31. i oi pääiäipäivää eurvn mnnihin. Myöhempi päivä- määrä on määräävä. Noieu lvireng voi käyää myöhemminkin jo ää i keli iä edellyää. Nomien eli kikrenkiden käyölle ei ole rjoiuki. Nopeurjoiuen poiminen lk Tlvi- j pimeän jn lenneuj nopeurjoiuki len poi pääiäien jälkeen porreui eeläieä Suome lken. Muuunee rjoiuke ov voim en jälkeen kun nopeurjoiumerki on vihdeu. Nopeurjoiuke muuen viikoll 14 pääiäien jälkeen 6. huhikuu lken poriin eelää pohjoieen, liikeneen knnl loogiin kokoniin yheyväleinä. Tieoill, joill on muuuv nopeurjoiumerki, keänopeukiin voidn iiryä jo viikoll 13. Nopeuki kuienkin äädeään ääolojen mukn.. Tvoieen on, eä koko m on iirryy lvinopeuki keänopeukiin viimeiään viikon 15 lkupuolell. Jo kuienkin odoevi on huonoj ää- j kelioloj, muuoen käynniämiä voidn myöhenää. Pääieöllä lven jki 80 kilomeriin unni lenneu nopeurjoiuke pluen 100 kilomeriin unni. Mooorieillä nopeurjoiu noen 120 kilomeriin unni lukuun om ieouuki, joill on pyyvä lempi rjoiu. Ajonopeu olouheiden mukn Ajokeli ieöllä v vihdell vielä pljonkin ienkohdiin j vuorokudenjoiin. Vikk lenneu nopeurjoiuke ny poiuvkin, on uoilijoiden yyä rkkill kelejä j ovi jonopeuen muuuvien olouheiden mukiiki. Eimerkiki yöpkke i lumi- j ränäee v heikenää joolouhei huomvikin. Turvllinen jo edellyää huomvikin lemp nopeu. Renkiden kierräy Käyeyjen renkiden kierräy loieiin Suome vuonn Käyey uonrenk voi plu renkiden vnoopieiiin. Vnoopiee ijiev uein rengliikkeiä. Kulujlle renkiden pluminen ei mk miään, illä kierräymku iälyy uuien renkiden hinn. Renki ei viedä kopiklle. Käyeyiä renki vi merilej käyeään mm. rkennulll, mu myö o renki hyödynneään uudelleen pinnoimll ne. Rengjäeen vähenämieen voi viku omll pikäikäiiä renki, i vli pinnoieu renk. Käyeyjä renki voi käyää myö luovi hyödyki eimerkiki leikkikenien keinui j mui leikkivälineiä. SUOMI AUTOT TOHOLAMMIN UKOLTA "SEPPO KALEVILTA" SOPUISASTI Audi A4 1.9 TDi 74kW -03 Powerdieel, edn, eur Ford Mondeo 1.8 i 16V CLX -95 Frmri, eur Peugeo i 16V -03 mirl, eur ToyoAveni 2,4 D4D -01 line err urbodieel frmri, eur Toyo Priu Hybridi uomi, eur Volvo GLT h, eur Volvo S Tdi hv, eur Volvo S D5AWD hv, uomi gerronic eur Volvo V40 1.9Tdi -98 6kw, eur Volvo V70 2.4T hv uomi, eur Volvo V D -08 clic 163hv porwgon gerronic eur Vw P Tdi powerdieel, edn, eur Alv.väh.kelpoinen Alv.väh.kelpoinen Alv.väh.kelpoinen AUTO-ÄSSÄ Puioie 4, TOHOLAMPI (06) Myö il. j viikonloppun

9 9 Yli kuui vuoikymmenä rengln hiori Knnulinen Koivuri Oy on ljenunu vuoikymmenien myöä renkiden vähiäimyyjää myö koko mn kvki renkiden ukkumyyjäki. Pekk Koivuren loie liikeoiminnn 1940-luvull, il oliv kodin yheydeä olev lli, jo hän vlmii ekä uon- eä polkupyöränrenki. Vuonn 1968 yriyken johminen iiryi pojlle, Mi Koivurelle j oiminn uli henkilö- j kuorm-uon renkiden pinnoiu. Vuonn 1993 perueu Eko-Turbo Uuioreng Oy i 1998 INNOSUOMI kunnikirjn eollie uuiorenkiden vlmiuke ekä luomn keräily-j kierräyjärjeelmää vnhojen renkiden mie uuiokäyöön. Smn vuonn yhiön johminen iiryi Mi Koivuren pojlle Juh Koivurelle. Koivuri on in ollu edelläkävijä vähän jok i. Koivuri eimerkiki oi enimmäienä Suome käyöönä ililien RTSpinnoiumeneelmän kuorm-uojen renkille vuonn -76, keroo myynijohj Ve Herneniemi. Tukkukupp yriy on hrjoinu luvul, jolloin Koivuri Oy oli yhenä viideä perum vlkunnlli illoi Ouukun Eureng, jok myöhemmin muuui Rengcener Oy:ki j yhdiyi Dekkprner- kejuun. Kupnkäyni on muuunu lkujoi. Nykyään 80 % liikevihdo ulee ukkukup Teemme ukkukupp Suomeen j Ruoiin. Ruoi meillä on jälleenmyyjiä vj 20 j eemme kiiviei yöä inne, noo Herneniemi. Suome meillä on jälleenmyyjiä Hngo Ujoelle, keroo Herneniemi. Se näkyy myö Herneniemen uon mkmiri, johon vuoden ikn keryy jokilomerejä Tuomme mhn TOYO, Firenz j Mer renki. Uuimpn renkn ällä hekellä myymme YOKO- HAMA- reng, en myynniä on ny oinen vuoi meneillään. Renk ulev Kukoidää, muun mu Jpni. Sien myymme ieyi myö näiä unneumpi merkkejä, kuen Michelin, Goodrich j Nokin reng. Myö vnei eemme ukkukupp, mu niiden ouu myynniä ei ole huomv, liää Herneniemi. Renk rhdn Suomeen merikonei vlmium Ahjlkko näkyy myö meillä. Viime viikoll jäi ulem kuui pikää koni renki. Niiä ny odoelemme ulevki, pri koni on v punu, hrmielee Ve Herneniemi. Keärengeonki ei ole vielä lknu, mu äiden lämmeeä kyelyjä renki on jo ullu, jk Herneniemi. Renki Koivuri Oy myy vuode noin , jo rkn kluon renkiden ouu, kuen rkoreiden j Myynijohj Ve Herneniemi kuorm-uojen, on 18 %. Koko liikeviho on vj 6 miljoon euro. Koivuri Oy on myö Huqvrn- pienkoneiden jälleenmyyjä. Vlikoimiin kuuluu mm. ruohonleikkuri, rimmeri j rivuh, kikke miä puurh yökennelleä rviee. Myö Exide-ku j Crolöljy ekä Heppu-peräkärry löyyvä Koivurel. Jn Simunniemi NYT ON AIKA TARKISTAA KESÄRENKAITTESI KUNTO Meilä löydä ljn vlikoimn renki j vnei OIKEA RENGAS MUUTTAA KAIKEN. GREEN X-merkiy Michelinrenk rjov in korkeluokkien urvlliuuden, pikän käyöiänekä lhien vierinvuken, jok u lenmn poloineen kuluujiäku vähenämään hiilidiokidipääöjä. Lue liää Michelin-uoei ooiee bfgoodrich.fi g-grip Mkimli urvlliuu märällä. Ainului jonuino kuivill eillä. EXIDE AKUT MEILTÄ JOKA MENOPELIIN VARASTOSSAMME POISTOHINNOIN RENKAITA SEKÄ AWS JA ALESSION VANTEITA! TOIMI AJOISSA JA TULE TUTUSTUMAAN VALIKOIMAAMME KOIVUSAARI OY AVOINNA: MA-PE 8-17 Leppäojnie Knnu puh (06)

10 10 Ekologi eriämiä rh äääen Kulunu lvi on ollu poikkeukellinen. Viime vuoin olemme ounee iihen, eä lve ov ollee melkeinpä leuoj j lun on ollu m lyhyemmän ik j vähemmän kuin menneinä ikoin. Tänä lven olemme nee lun odell pljon ekä liäki kireiä pukkupkki. Ylivieklinen Jri Hrjul myy j mrkkinoi Termex-elluvill neeru- j uudirkennukoheiiin, jolle ällä hekellä on pljon rve. Suome on pljon loj, joi on puueellinen eriy rkenei j energi lämmiykeen käyeään uuri määriä. Yläpohjrkenee on merkiävä o lo, jo lämpöä menee hukkn puueellien erieiden vuoki. Vnhojen lojen yläpohjrkeneiden eriäminen on edullinen j ehok p ääää. Termex-elluvill on ehok lämmönerie, mu myö ekologinen. konkreeiin hyöy, jonk ik liäeriämieä, on elvä rhn ääö energikunnuki vuoden ikn. Plue on ollu, eä lämmiyä on nu pienenää 1-2 e, noo Jri Hrjul j jk ääö kului, jok on uei oj euroj vuode, on mknu kunnuke ueimmien 3-4 vuode kiin. J koilouvähennyken voi ieyi käyää verouke hyväki. Koilouvähennykenä u hyöy ekee ie puhlmien vuokrlieill knnmomki. Koilouvähenny on jop 60 % yön ouude. Tukimuuloke ooivkin, eä pelkäään lämpöiln lenminen eell vähenää noin 5 % energikuluj. Termex-elluvill on koiminen uoe, jok vlmien kierräypperi j vlmiuproei on energiloudellinen. Selluvilln kuj läpäievä rkenne j koeu v ominiuu liää umiviihyvyyä. Puurkenei ei normliolouhei koeu iiviy vedeki. Tällöin yöikinen hiilidiokidio ei noue yli lliun rjn. Sen huom iinä, eä on helpompi hengiää. Ilm ei ole kuiv, ilmn lu on premp, keroo Hrjul. Selluvill on myö plourvlli, e pl hii j kyemällä, huomu Jri Hrjul. Termex-elluvilln on vlmiuvihee liäy ploneoine, jok yhdeä ellun omien ominiuukien vuoki hid ehokki ulen eenemiä. Suorimme iluke ilmien yläpohjn eriykroiuken, jo käymme yleiei rkenee läpi j kroimme mhdollie korjurpee eim. piipun juuren ploeriyken, keen Eriykiä käyey Termex-elluvill. kunnon j eemme rvion liäeriyken rpee. Termex-puhlluennuke erieävälle illle ei ole juurikn vimuki, niin kuin levyjä ennee. Puhlluke hienojkoinen kuiu äyää iln kokonn j erie on umon. Jn Simunniemi

11 Lduk umi Knnuken keku 11 Knnuken keku kirkko vpäää ijiev kki kerrolo, Pihljlo, ov m eurkeen kolmnnen lon. Tlo ulee mnlinen kuin iemmin rkenneu. Tlojen uunnielij j rkennuj Eero Pihljniemellä Knnuken OK-Rkennu Oy: oli jo 90- luvull elvä uunnielm lueen rkenmielle. Suunnielin pikään rkenmi j jelin, eä een ellien lon, jok äyää om krieeri, noo Pihljniemi. Iekin kerrolo uneen Eero Pihljniemi ieää, mihin piää kiinniää huomio j mikä ov kerroloumien heikkoj kohi. Kunnollinen äänieriy viku merkieväi umiviihyvyyeen. Minulle on ärkeinä e, miä on pinnn ll. Välipohjn pkuu eikä einän leveyä voi muu rkenmien jälkeen. Tloi mm. välipohj onkin 10 cm pkumpi yli normin ekä einä 4 cm yli normin. Kirkkoku 10: uv pluumuuj Eko j Oili Mäki-Ullkko ov ollee yyyväiiä koiin j ehyihin rkiuihin. Ikkun näkee uon menevän Kjniiellä, mu miään ei kuulu. Myökään rppukäyävää ei kuulu ääniä. Til ov vloi j vr eikä rvie ehdä pihöiä. Auminen on helppo. Voi läheä lpille kylään, eikä rvie pelää mmuuko öljypolin illä välin, noo Eko Mäki-Ullkko. Tmpereell vuonn -75 rkennurkkiehdiki vlmiunu Eero Pihljniemen mukn ääni ulee in unnon heikoimm kohd. Siki myö prvekkeen oviin j ikkunoihin on kiinniey huomio. Pihljniemi nkin unnuu EP ikkunoille, jok on ehy kupunkiolouhei vren j joi deipelirvo ov yli normlin. Tokoinku 4:ä uv Rili Hollni, myö pluumuuj, ui lon rkennuvihee 2001 vielä Ruoi miehenä kn. Olimme uein yheydeä Eeron Pihljniemeen rkennuöiden ikn j oiveimme kuunneliin hyvin. Keiiö on hyvin uunnielu j lieu prveke on mieluinen. Prveke on kuin liähuone, eikä ielä näe muulle. J ove mhuu kulkemn vikk pyöräuolill, jo ulee rve. keroo yyyväinen Rili Hollni. Tlojen ijoielu onille onkin uunnielu rkkn. Tlojen läheiyydeä huolim unnoi i prvekkeil ei ole viereieen uor näköyheyä. Koh 60 vuo yheielo vieänee, Kirkkoku 10:ä uv Annikki j Ahi Vihn, ov yyyväiiä lon ijiniin kekellä kylää, lähellä kikki plveluj. Ihuin hei pohjpiiruukeen, äällä ei ole urh hukkil. Tlo on ruhllinen eikä liikeneen melu hi, ede kirkonkello eivä kuulu, ihmeelee Annikki Vihn. Eko j Oili Mäki Ullkko vloi olohuoneen. Myö lilämmiy on hyvä j inen, jok on ikäihmielle ärkeä. J lieull prvekkeell olemme jo juonee khvi. Hii on myö ehdoon, kun liikkuminen on huono, liää Annikki Vihn. Kiio myö jokie huoneio olev om koneellinen ilmoini, jo on lämmön leenoojärjeelmä. Järjeelmällä dn ääöä myö energikunnuki. Pihljlo ov Knnuke ino kerrolo, joihin poi jen uorn poiluuku unoon. Rkenminen on rkoiu loi ämän vuoden ikn, hei kun vruki unnoi on ehy riiäväi., keroo Eero Pihljniemi. Jn Simunniemi AS Oy Knnuken Kirkkoie 8, Knnu ENNAKKO- MARKKINOINISSA 1 kpl 3h+k+ 77m 3 kpl 3h+k+ 62m kpl 2h+k+ 53m 2 kpl 2h+k+ 45m 2 2 Rkennu j myy: Liäieoj : Knnuken OK Rkennu Oy Eero Pihljniemi puh kpl 1h+k+ 32m Sopii erinomiei ijoiuunnoki hyvän ijinnin j edullien umikunnuen vuoki. 2

12 12 Reepinurkk Läkäfnin lohikieko Noin 30 kpl 1 pk Myllyn Pr Io Lehiikinlevyjä (600 g) i Myllyn Pr Lehiikinlevyjä (500 g) Täye: g lohiuorejuuo 200 g vuloh uiklein 2 puni pprik kuuioin 1 lk pieniä kpriki (noin 100 g) 1 dl uore illiilppu O ikin joi ulmn. Kuli Io Lehiikinlevyä puole leveämmäki noin kokoon 30 x 40 cm. Leviä huoneenlämpöinen uorejuuo ikinlevylle. Ripoele päälle vuloh, pieneki kuuioiu pprik j kprike, mu illiilpull. Kääri levy rulllle piuuuunn (rulluekniikk m kuin kääreorull). Li rull um lpäin jääkppiin jähmeymään, noin puoleki unniki. Leikk rull noin 1 cm:n pkuii viiplei j li ne joko ellienn uunipellille i muffinivuokiin. Pi 225-eien uunin kekioll minuui kuniin väriiki. Reepi: Arj Svel, Myllyn Pr Oy Trjou opikelijkorill Pizz 3-äyeellä + lim TARJOUKSET VOIMASSA HUHTIKUUN AJAN! 6eur Kebb rnklie +lim 6eur LOUNASAIKANA MA-PE KLO KAIKKI KEBABIT JA PIZZAT SIS. JUOMAT/MAITO SALAATTI+KAHVI AVOINNA MA-TO *PE-LA *SU Knnu KEBAB PIZZERIA Vlku 11, Knnu, puh. (06) SOITA JA TILAA!!

13 13 SEURAAVA KYMPPISANOMAT ILMESTYY TIISTAI YRITTÄJÄ VARAA MAINOKSESI AJOISSA! Puh rh j luono äääen Kokelnku 3, Oulinen p.(08) URA-KALUSTEESSA HUHTIHULINAT! PALJON UUSIA SOHVAKALUSTOMALLEJA ESILLÄ, TULE VALITSEMAAN OMASI! Nhkinen LEPOTUOLI 395,- 195,- Uui erä uoiuj VUODESOHVIA 2-ovinen LASIVITRIINI vlolieell HYLLYKOKONAISUUS väri: kirikk 295,- Plvelemme m-o 9-17, pe 9-18, l 9-14 TERVETULOA KAUPANTEKOON! Koiinkuljeu järjeyy! TUTUSTU UUSIIN KOTISIVUIHIMME OSOITTEESSA

14 14 TEKSTAILLEN ILMOITUKSET Myydään uude Volvo V-40 lumiinivnee 15 Rilin Olo mlli hin pyynö 300 Puh nooeho 2000 kg, Alv, Puh Lämpökoni, eho Kw, äyin vlmi C 1,8 ku vmpkei, Kyy rjou, 2002, hyi, vpnoo Puh mo 4,3m, ivuiiro, Alv. Puh Aunouo Fi Duco 2.4 Vm 1991, 5 hlö, iii, kei Trukki Miubihi 1,5 Wc, ilmlämmiy, ähkö vm-1997, mo Hin 6 500, Puh. 2,5 / 4,0, ivuiiro, Alv. Puh Opel Vivro vloru uui hin 440 Puh. Rocl lvniiro vunu Minie vieiä myykö, oko, vihdko, vuokrko vi lhjoiko,uoe, kuvu uoee, hin j puhelinnumero. Yhden viein hin on 12 /160 merkkiä. Pidäämme oikeuden muok, lyhenää i oll julkiem ilmoiui Työkäyöön uunnielu Noki E90 Communicor iälää nope verkkoyheyde ekä ediynee viei- j ähkö poiominiuude. 300 Puh Veikouru ym. rkennupeliyö, kourv uoee enneun. Kyy rjou puh Joel Hllikinen Hpvedelle Lulj Joel Hllikinen eiinyy Hpveden kirko kekiviikkon 14. huhikuu yhdeä erpeui j kirjilij Seppo Jokien kn. Illn eemn on Ykinäiyydeä yheyeen. Lulj Joel Hllikinen j Seppo Jokinen ov kieränee Suome kuui vuo järjeäen ihmielämän kipupieiiin ruvi koneri- j ihmiuhdeiloj. Tiliuude ov ollee eriäin uoiuj, j illoi on vierillu yli ihmiä. Hpvedellä Hllikinen j Jokinen eiinyvä ny enimmäiä ker. Tiliuuden järjeelyiä v Hpveden kupunki j Hpveden eurkunnn perheyöryhmä. Ohjelmn hin on 10 euro. Illn ikn on myynniä myö Joel Hllikien levyjä j Seppo Jokien kirjoj. : v T y l e i E innoin h o Nämä rjouke i o P vin PPO:n ikuien mllien uomijkorill! 90 5 ielä! Auoluri Noki DC-4 TIETOKONE JA Tieokone, näyö NÄYTTÖ j eiennu VOIM 12/2 ASSA 011 PPO :n ik om MAIJ ij A ME kor IKÄLÄ i INEN -TEIK ÄLÄIN EN Tieokone, näyö j eiennu KAIKKI Tieokone HP Tieokone HP CQ5340c CQ5340c++BenQ BenQ G2222HDL G ,5 näyö: näyö: Smung 40 MUSTESUIHKUYHTEISHINTAAN Inel Celeron dul Core LCD-TV E3300 PATRUUNAT JA 2,4 Ghz uoriin norm Gb 500 Gb LASERKASETIT DVD/RW-em YHTEISHINTAAN 599, , % norm. 12,90 5,1-knvinen HDudioääni Window 7 Home Pkein hin norm. 749,- PPO inerne-yheyden ennu, viruorjunnn ennu, käyöjärjeelmän päiviyen hku, pluulevykkeen luoni Pkein hin norm. 749,- 69,- PPO inerne-yheyden ennu, viruorjunnn ennu, käyöjärjeelmän päiviyen hku, pluulevykkeen luoni 239,- 599,norm. 299,- Knnev HP Pvilion dv7-3115: 699, AMD Ahlon II M320 4 Gb 500 Gb 17,3 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DL DVD+/-RW Window 7 Home Premium Knnev HP Pvilion dv7-3115: norm. 699,- AMD Ahlon II M320 4 Gb 500 Gb 17,3 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DL DVD+/-RW Window 7 Home Premium Mhv Knvpkei PPO LjkiTV llen vliemi 13 v-knvn kikki ohjelm uomiei khden viikon jki. LjkiTV:n ku kymmeniä uui v-knvi ekä LumoTV:n runn mkuknvien rjonnn. 599,- 4,90 699,-149,- 699, - 699, eiennuke 499, j käyökuneiennuke BenQ 2420HD Knnev HP Pvilion dv6-2106: norm. 799,24 näyö AMD Ahlon II M320 Miniknnev Au EEE PC 10 LED: Inel Aom N 270 -uoriin 1 Gb 160 Gb 10,1 LED näyö Pino 1,1 kg Window XP Home 4 Gb 320 Gb norm. 199,15,6 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DVD+/-RW Window 7 Home Premium Tieokoneen Aukioloj m-pe 9-17, l PPO5 Plvelu 10/2009 Aemie KANNUS (06) ı PPO Yliviek Rhe Knnu oon lio Tieokone HP CQ5340c + BenQ G2222HDL 21,5 näyö: Inel Celeron dul Core E3300 2,4 Ghz uoriin 4 Gb 500 Gb DVD/RW-em 5,1-knvinen HDudioääni Window 7 Home norm. 799,- norm. 599,- Tuoei j plveluj Pohjnmn koeihin Tieokoneen Hin ilmn näyöä Tieokone HP Compq Prerio CQ5350: Inel penium Dul Core E5300 norm. 699,- KnnevPeruknv HP Pvilion dv6-2106: ANTAA SUOMALAISEN /kk PUHUA AMD Ahlon II M320 Liäki: Kykenämku 10, HDTV:ä ukev 4 Gb LjkiTV-boki 159 (norm. 199 ). 320 Gb Svn vin PPO Ljki-ikkille. 15,6 LED HP Brigh View -näyö ATI Rdeon HD 4530 DVD+/-RW Window 7 Home Premium 499,- norm. 599,-

15 ALANSA OSAAJAT Vruke älle pllle puh i 15 TERON TALONMIESTYÖT AY Meilä lduk j edulli pu rjen kikkiin ilneiiin. Eim: kupp-i HUOM: Ykiyie j yhdiyke lumen uru käin i koneelliei. Siuu- j pienimuooie rkennuyö. Mui koilouvähenny! Pyydä myö rjou kiineiönhoido. O yheyä rohkei! Tero Luo NOPEASTI -EDULLISESTI EXEL -AUTOKEIDAS Korjmo, vro j renk Puh , (06) POINTEL TALOTEKNIIKAN MONIOSAAJA LVI-j ähköyö ekä rvikemyyni?mrko Jyrki?Jyrki ?Omo Leppäojnie 7, KANNUS Teolliuuie 3, KOKKOLA SEURAAVA KYMPPISANOMAT ILMESTYY TIISTAI YRITTÄJÄ VARAA MAINOKSESI AJOISSA! Puh LEHTI ON KOKONAAN LUETTAVISSA MYÖS INTERNETISSÄ SUURJAKO 20.4 ILMESTYVÄÄN NUMEROON TULEE KOKO KOKKOLAN LEVIKKI MUKAAN. LEHDEN LEVIKKI KASVAA kpl TAVOITA YHDELLÄ LEHDELLÄ YLI LUKIJAA KESKI-POHJANMAALLA j POHJOIS-POHJANMAALLA HAEMME FREELANCER TOIMITTAJAA KOKKOLASTA, JOS OLET KIINOSTUNNUT OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ. HAEMME ALAN AMMATTILAISTA MYYMÄÄN MAINOKSIA KOKKOLAAN, PALKKAUS SOPIMUKSEN MUKAAN JOS OLET KIINNOSTUNUT OTA YHTEYTTÄ Ajuki Koi Teuvo Krppinen, Gm Särkiojnie 60, Knnu Terveulo ldun rvojien kvvn joukkoon

16 16 Meu Oulii Terveydenhuollon oppiliokell Pe klo 9-19 &L klo Pe Klo 18 Siäänpääy: 5 /henkilö (lippu voim kumpnkin päivänä) Kikki lippujen oj olliuv rvonn! Kunoie 2, Oulinen -ASIAA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ - ONKO SINUN KIINTEISTÖSSÄ KAIKKI KUNNOSSA? Tule j o elvää! L Klo Tin Kinnunen, Oulun yliopio: "NYKYNAISEN RUUMIINKUVA" Miki j mien ninen muokk kehon hnkkikeen onne j meneyä ihmiuhei j yöelämää? Tule meuille j he uui juki kevääeen! TULE MESSUILLE KUULET LISÄÄ! KESÄRENGASPÄIVÄT lk. -merkkien rengrjn ojlle YKSI RENGASHOTELLIKAUSI ILMAISEKSI (Keäkui 2010, llelio Veloien erikeen. Vin ykiyiikkille.) TREND SILVER -vnne TESTIVOITTAJAT! TM 5/ /80 R13 lk.34 Hinn i. kier. mkun Aennuyö vel. erikeen. KYSY HUIPPUEDULLISIA POISTOTARJOUKSIA! HUOLLETTU Member of Nokin Tyre Liäki eemoj mm. Homeongelm rkennuki, erveyplvelu uleviuude-mikä on kehiy? Iehoido j vihoehdo, ieoiku Järjeäjä: enioreille pe Klo Member of Nokin Tyre MUISTA PIKAHUOLTOPALVELUMME! Puh , Ruuihnie 2, Yliviek Lnkpuhelime oiee 0,0821 e/puh. + 0,059 e/min (lv. 22 %). Mkpuhelime oiee 0,0821 e/puh. + 0,169 e/min (lv. 22%). Hoy -lini keää elämää Olliu LongLife kilpiluun myymäläämme! Voi -pelikonoli + Spor Reor-peli.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä

Yhdessä enemmän toisistamme välittäen Päivitystyöryhmä 29.4.214 VUOSIRAPORTTI 214 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 212-216 Yhdeä enemmän oiimme väliäen Päiviyyöryhmä 1 Siälö JOHDANTO... 3 AVAUSSANAT - STRATEGIATYÖ

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE NEW CAST IRON FACE MILLING CUTTERS FI-00 AHX0W AHX l Uui tehok -ärmäinen kääntöterä. AHX0W [UUSIA RATKAISUJA [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] JYRSINTÄÄN VALURAUTOJEN

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi Trjoiukuppi Frosy 150 m Tuoenumero: T100251 Muovi, vkoinen Ø 90 mm, korkeus 45 mm Myynierä 10x100 kp/k Trjoiukuppi Frosy 90 m Tuoenumero: T100250 Muovi, vkoinen Ø 76 mm, korkeus 40 mm Myynierä 10x100 kp/k

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike

RATKAISUT: 6. Pyörimisliike ja ympyräliike Phyic 9 pio () 6 Pyöiiliike j ypyäliike : 6 Pyöiiliike j ypyäliike 6 ) Pyöiiliikkeeä kpple pyöii joki keli ypäi Kpplee eto uuttuu b) Ypyäliikkeeä kpple liikkuu pitki ypyät dϕ c) Hetkellie kulopeu ω o kietokul

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT

HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT HINNASTO 1.6.2015 TALV IRENKAAT 2 Nokian Renkaat Talvirenkaat, hinnasto 1.6.2015 HAKKAPELIITTA 8 Ennenkokematonta pitoa Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma, luotettava talvipito Ympäristöystävällinen: pienempi

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008 uunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAIE TYÖTTÖMYYVAKUUTURAHATO MAKU VUODELTA Yleitä TyEL 8 :n mukn Työttömyykuuturhton on uoritett Eläketurkekukelle mku jok hitetn oili- j tereyminiteriön

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pyykkärin Asiakaslehti

Pyykkärin Asiakaslehti Pyykkärin Asiakaslehti Ykkösasia, Lokakuu 2016 Lehden toimittaja: Pesupalvelu P.O. Ikonen. Osoite: Helsingintie 1 A 5, 49460 Hamina. Yrittäjä Pertti Ikonen: puh.0400-714439 Internetsivut: www.pesupalvelu.fi,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

Ford Merkkihuollosta näkyvyyttä syksyyn MOTORCRAFT LASINPESUNESTE. Laadukasta ja käyttövalmista lasinpesunestettä. Pakkaskestävyys -20 astetta.

Ford Merkkihuollosta näkyvyyttä syksyyn MOTORCRAFT LASINPESUNESTE. Laadukasta ja käyttövalmista lasinpesunestettä. Pakkaskestävyys -20 astetta. Ford Merkkihuollosta näkyvyyttä syksyyn MOTORCRAFT LASINPESUNESTE Laadukasta ja käyttövalmista lasinpesunestettä. Pakkaskestävyys -20 astetta. 5 litran kannu tarjoushintaan: 4,90 2 Kelit Varmista muuttuvat

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom Slalom CUP 2010 Sija Nimi Auto Lk Seura Ensin on luokka pisteet, sitten yleiskilpailun. 2. 3. 23.5.2010 30.5.2010 22.8.2010 19.9.2010 L Y Yht L Y Yht L Y Yht L Y Yht 1 Kalevi Pippuri Ford Fiesta 1.6 1

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2005) Mazda 3 1,3 48 Volkswagen Golf 1,9 59 OBD renkaat Toyota Yaris 2,1 41 Volvo V50 2,1 68 OBD Toyota Corolla Verso 2,3 73 renkaat Audi A4 2,4 71

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA r Spor Luury Allsr Sens Tekn Acen Sens Luury käyninopeusmiri öljynpinemiri öljynlämpömiri öljymäärän miri ulkolämpömiri sisälämpömiri kksoisrippimiri loudellisuusmiri

Lisätiedot

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998)

AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot Esimerkkitentti (vuodelta 1998) S-7 Sääöniin mmi pnvo Eimrini vodl 998 niä oll mn irj Virnn Sääöniin mmii mriiin vioi drminni äänimriii Millä vioidn j rvoill äänimriii on olm? Millä prmrin rlirvoill mriii on inglrinn äänimriii i ol n

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pyydä tarjous haluamistasi määristä toimitettuna perille.

Pyydä tarjous haluamistasi määristä toimitettuna perille. Pakkaustarvikkeet hinnasto 2015 Tilaukset: Pyydä tarjous haluamistasi määristä toimitettuna perille. asiakaspalvelu@huippustore.fi TILAAJAN YHTEYSTIEDOT: Yrityksen nimi: Osoite: Email: Puh + tilaaja: www.huippustore.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot