Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO"

Transkriptio

1 Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

2 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely 6. Nykyinen loppusijoitusalue 7. Vanha loppusijoitusalue 8. Hyötyjätteiden käsittely 9. Kaatopaikkakaasun pumppausasema Kompostointilaitos 11. Jälkikypsytyskenttä 12. Mullan valmistus ympäristöteknologian koelaitos 14. Erotuskaivolietteiden käsittely 15. Hyötyjätteiden käsittelyterminaali

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 Toimitusjohtajalta 4 Puhtaamman luonnon puolesta jo 11 vuotta! 6 Kohokohtia vuosilta Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin! 11 Duunarista jätealan asiantuntijaksi 12 Tarviiko sinne kahluusaappaita? 14 Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön! 26 Talouden hallinta on osa vastuullista toimintaa VEIKKO TISSARI, TOIMITUSJOHTAJA, Mustankorkealla 12 vuotta.

4 Toimitusjohtajalta 3 NYKYAIKAINEN JÄTTEIDENKÄSITTELY EDELLYTTÄÄ RESURSSEJA JA OSAAMISTA Valtakunnallisesti tavoitteena on vähentää loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä 20 prosenttiin Jätelain tavoitteiden mukaan jätteiden kokonaismäärää pyritään pienentämään vähentämällä ensisijaisesti syntyvää jätettä. Syntyneen jätteen käsittely tulee järjestää siten, että ensin hyödynnetään jätteen sisältämä materiaali ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä hyödyntää yhdyskuntajätteestä materiaalina vähintään 50 % ja energiana 30 % siten, että kaatopaikoille loppusijoitettavaksi jäisi enintään 20 %. Suomessa yhdyskuntajätteestä hyödynnetään tällä hetkellä materiaalina 32 %, energiana 9 % ja loput 59 % menee vielä loppusijoitukseen. Mustankorkealle vuonna 2009 tulleesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin materiaalina 49 % ja energiana 2 %. Rakennus- ja teollisuustuotannon jätteet mukaan lukien kaikista jätteistä hyödynnettiin 67 % materiaalina, 3 % energiana ja 30 % meni loppusijoitukseen. Suomi on ollut jätteenpolton kehitysmaa, mutta toivottavasti ainakin osa vireillä olevista jätteenpolttohankkeista etenisi myönteisesti. Mustankorkea Oy selvittää parhaillaan kokonaisuuden kannalta järkevää vaihtoehtoa jätteen hyödyntämiseksi energiana. Mörkökorvesta uusi loppusijoitusalue Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2008 kesäkuussa 1. vaihemaakuntakaavan, jossa uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi merkittiin Laukaan kunnan Lievestuoreella sijaitseva Mörkökorven alue. Ympäristöministeriö vahvisti joulukuussa 2009 kaavapäätöksen, joka tuli voimaan muutoksen hausta huolimatta. Ympäristölupahakemus on parhaillaan kuulutusvaiheessa. Tarve Mörkökorven alueen rakentamiseen ajoittuu 2020-luvun alkuun. Mustankorkealle tehdyt investoinnit tullaan hyödyntämään täysimääräisinä ja Mörkökorven käyttöönoton jälkeenkin on järkevää pitää tiettyjä toimintoja edelleen Mustankorkealla. Vastuullinen jätteenkäsittely edellyttää resursseja ja kustannuksia Jätelaki velvoittaa jätelaitoksia perimään jätteistä maksun, joka kattaa myös toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet, kuten kaatopaikan sulkemis- ja maisemointityöt ja ympäristövaikutusten tarkkailut. Ennen jätelain voimaan tuloa parikymmentä vuotta sitten Suomessa oli satoja kaatopaikkoja, joiden ylläpidosta ja kustannuksista vastasivat kunnat pääasiassa verovaroin. Ihmiset olivat kautta aikojen tottuneet siihen, että kaatopaikka oli ainoa jätteiden käsittelytapa, ja että se oli ilmaista. Kunnat siirsivät vähitellen jätehuoltoon liittyvät velvoitteensa perustettaville jätehuoltoyhtiöille, samalla kun jätteen käsittelyvaatimukset kiristyivät. Vastuullinen jätteenkäsittely edellyttää ympäristöstä huolehtimista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämistä ja uusien menetelmien kehittämistä. Tämä kaikki tietenkin maksaa, mitä ihmisten näyttää edelleenkin olevan vaikeaa käsittää. Onko 2,80 euroa/kk liikaa? Tarkastelin omia jätemaksujani viime vuodelta. Omakotitaloni 300 litran jäteastia tyhjennetään joka toinen viikko. Tyhjennyksen verollinen hinta oli 6,01 euroa kerta eli noin 12 euroa kuukaudessa. Totesin, että jätelaskut ovat kaikkein pienimpiä, mitä postilaatikkooni tipahtaa. Mustankorkea Oy:n osuus on laskusta noin 2,80 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi askin päivässä polttava tupakoitsija maksaa nautinnostaan noin 140 euroa kuukaudessa. Jätteidenkäsittely edellyttää vankkaa ammattitaitoa Kaikenlainen jätteidenkäsittely, lajittelu ja hyötykäyttö edellyttävät tekijöiltään vankkaa ammattitaitoa. Mustankorkean vaaka-asemalla työskentelevät ohjaavat vuosittain lähes jätteentuojaa purkamaan jätteensä oikeisiin paikkoihin, punnitsevat jätteet ja kirjaavat tiedot ylös. Biojätteen ja puhdistamolietteen laitoskompostointi ja lopputuotteen valmistus eivät todellakaan ole helppoa kuin heinänteko. Ollaan tekemisessä biologisen prosessin kanssa, jonka onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Ongelmajätteiden vastaanotto, lajittelu, pakkaus ja toimittaminen ongelmajätelaitokseen sekä pilaantuneiden maa-ainesten käsittely edellyttävät työntekijöiltä laajaa asiantuntemusta. Lajittelun ansiosta loppusijoitettavan jätteen määrää on pystytty jatkuvasti vähentämään. Jyräyksen ja esipeiton tuloksena saadaan jätepenkka tiiviiksi, estetään haittaeläimien leviämistä ja pidetään jätepenkere liikennöitävässä kunnossa. Yli n asukkaan jätteiden käsittely hoidetaan kourallisella ihmisiä Näitä tehtäviä Mustankorkealla hoitavat henkilöt eivät näy lehtien otsikoissa, vaikka he huolehtivat omalla äänettömällä tavallaan yli asukkaan jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. He ansaitsevat meidän kaikkien kiitoksen. Kädessäsi on nyt luettavana Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen kolmas EMASympäristöselonteko vuosilta ja vuosikertomus Kerromme tässä selonteossa niistä toimista, joita olemme ympäristöasioiden eteen tehneet ja niistä asioista, joissa meillä on vielä parantamista. Lausun lämpimät kiitokset työntekijöidemme lisäksi kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, hallitukselle ja muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä kuluneena toimintavuonna. Veikko Tissari Toimitusjohtaja VUOSIKERTOUMUS 2009

5 4 1. Puhtaamman luonnon puolesta jo 11 vuotta! Mustankorkean tehtävä: Mustankorkea Oy käsittelee jätteitä ja edistää kierrätystä Mustankorkea Oy on alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka hoitaa yhtiön toimintaalueella syntyneiden yhdyskuntajätteiden käsittelyä sekä edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Mustankorkean asiakkaita ovat etupäässä kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt, rakennustyömaat ja -toiminta, teollisuus, elinkeinoelämä ja tuottajayhteisöt. Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus perustettiin vuonna Alue on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1963 Jyväskylän kaupungin yhdyskuntajätteen vastaanottopaikkana. Alueen laajuus on kaikkiaan 55 hehtaaria. Jyväskylän toimipaikan lisäksi perustamisvaiheessa yhtiö otti hoitaakseen myös entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan kaatopaikat. Toiminta niillä on päättynyt ja niille on tehty ympäristönhoidolliset sulkemistyöt, kuten pintasuojarakenteet ja vesien hallintajärjestelmät. Laukaan Mörkökorven vanhalle kaatopaikalle on rakennettu kompostointikenttä, joka toimii kompostointilaitoksen varajärjestelmäpaikkana. Omistuspohja: Mustankorkea toimii osakeyhtiön tavoin Mustankorkean omistajina ovat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame ja Vapo Oy. (Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2009 alusta.) Omistajakuntien lisäksi asiakkaina on 8 keskisuomalaista kuntaa. Yhtiön toimialueella asuu noin asukasta. OMISTUSSUHTEET Vapo Oy % Jyväskylä... 36,6 % Laukaa... 5,8 % Muurame... 2,6 % Mustankorkean rooli: Keskisuomalaisten jätteidenkäsittelijä Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee yhdyskunta-, rakennus- ja tuotantotoiminnan jätteitä. Lisäksi jätteenkäsittelykeskuksessa käsitellään maa- ja kiviainesjätteitä, jotka pitävät sisällään myös pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn. Yhdyskuntajätehuollon lisäksi Mustankorkea palvelee myös elinkeinoelämän jätehuoltoa, kuten kaupan ja teollisuuden toimijoita. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Mustankorkea huolehtii yritysten ja yhteisöjen jätteistä ja tarjoaa monipuolisia kokonaispalveluratkaisuja jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn. Jätehuolto on kansalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa toimivien yhdyskuntien infrastruktuuria. Kuntien tehtävänä on huolehtia yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Mustankorkean osakaskunnat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat siirtäneet yhdyskuntajätteiden käsittelyvelvoitteen Mustankorkealle. Kunnat ja Mustankorkea tekevät velvoitteen täyttämiseksi tiivistä yhteistyötä. Yhteistoiminnan kautta on luotu mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen kehitystyöhön kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Keräys Kuljetus Käsittely Hyödyntäminen Neuvonta Keräys... Kunnat Kuljetus... Kunnat ja yritykset Neuvonta... Kunnat Käsittely... Mustankorkea Oy Hyödyntäminen... Mustankorkea Oy Mustankorkealle tuodaan yhä enemmän uudelleen hyödynnettäviä jätteitä Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotettiin jätteitä vuoden 2009 aikana yhteensä tonnia. Vastaanotetun jätteen määrä laski edellisestä vuodesta 24 prosenttia. Lasku johtui yleisestä talouden taantumasta ja rakentamisen hiipumisesta. Vastaanotetuista jätteistä yhdyskuntajättei- Mustankorkea OY

6 5 VASTAANOTETUT JÄTTEET Tuotantotoiminnan jäte Rakennusjäte Maa- ja kiviainesjäte Yhdyskuntajäte osakas- ja asiakaskunnat Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus Jätemäärä (tonnia) Jyväskylä TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Jämsän vesiliikelaitos Liikevaihto, 1000 EUR Muutos % -5,2 13,5 10,1-8,3 Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR % liikevaihdosta 6,3 4,9 29,1 17,2 Ympäristövelvoitteet, 1000 EUR Henkilöstö keskimäärin Liiketulos, 1000 EUR % liikevaihdosta 21,5 20,3 18,6 18,9 Tilikauden voitto, 1000 EUR Taseen loppusumma, 1000 EUR Liikevaihto, Me 8,1 8,6 7,6 6,9 Investoinnit, Me 0,5 0,4 2,2 1,2 Ympäristövelvoitteet, Me 0,4 0,3 0,6 0,3 tä oli tonnia, maa- ja kiviainesjätteitä noin tonnia, rakennusjätteitä oli tonnia ja tuotantotoiminnan jätteitä tonnia. Merkittävin lasku oli maa- ja kiviainesjätteissä sekä rakennusjätteissä. Tilikauden liikevaihto oli euroa. Tilikauden liiketulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja oli euroa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Miehet Naiset Mustankorkean henkilöstön määrä 2009 Mustankorkealla on 16 vakituista ja 7 kesätyöntekijää. Mustankorkealla on myös harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. Määrä (kpl) VUOSIKERTOUMUS 2009

7 6 2. Kohokohtia vuosilta Vuosi 2007 Vuosi 2008 Mustankorkealle investoitiin uusi 3,3 ha:n EU-normit täyttävä loppusijoitusalue. Hyödynnetty kaatopaikkakaasun määrä vastasi yli 1100 omakotitalonvuotuista lämmöntarvetta. Kaikki Mustankorkealla vakituisesti työskentelevät osallistuivat kukin vähintään yhteen koulutustilaisuuteen. Mustankorkea täytti 10 vuotta, mitä juhlittiin vuonna vuotisjuhlavuoden 2008 aikana pyrittiin lisäämään kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tietoisuutta jätteenkäsittelystä ja sen merkityksestä. Mustankorkean juhlavuosi huipentui 2008 keväällä 10-vuotisjuhlaseminaariin. Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan, jossa Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen uusi sijoituspaikka osoitettiin Laukaan Mörkökorpeen. Mustankorkea näkyi positiivisesti venäläisessä mediassa. Opastusta jätteidenlajitteluun TV Jyväskylän Raksa-ohjelmassa. Liikevaihto oli kaikkien aikojen suurin. Mustankorkea OY

8 7 Timo Nissinen, käyttöpäällikkö, Mustankorkealla 10 vuotta. Vuosi 2009 Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät Jyväskylän kaupunkiin. Mustankorkealla toteutettiin ulkoinen auditointi, jossa ei havaittu yhtään poikkeamaa. Mustankorkealla toteutui kaikkien aikojen ennätys kävijämäärässä yhden päivän aikana. Mustankorkea sai positiivisen lupapäätöksen hakemistaan muutoksista ympäristölupaan. Mustankorkealla toteutettiin kaikkia toimintoja koskeva ympäristökatselmus ja vaaranarvioinnit. Mustankorkealle valmistui mullan valmistuskenttä ja hyötyjäteterminaalin varastokenttä. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijaintipaikasta. Suomessa ollaan melko edistyksellisiä jätteenkäsittelyssä. Meillä hyödynnetään uutta teknologiaa ja ollaan tietoisia lajittelun merkityksestä. Ylikuluttaminen pitäisi kuitenkin saada kuriin: jätämme jälkeemme paljon syömätöntä ruokaa ja käyttämätöntä tavaraa. Kulutustottumusten muuttamisen lisäksi kaiken a ja o on lajittelu ja kierrätys, muuten jätteitä syntyy enemmän kuin pystytään tulevaisuudessa käsittelemään. VUOSIKERTOUMUS 2009

9 8 3. Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin! Toimintavuonna Mustankorkean palveluksessa vakituisessa työsuhteessa oli 16 henkilöä, viisi kuukausipalkkaista ja yksitoista tuntipalkkaista. Jätteen loppusijoitusalueen jyräyksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija. Pilaantuneiden maa-ainesten sekä hyödynnettävien jätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä käytetään myös urakoitsijaa. Täällä saa valita ne koulutukset, mitkä kiinnostaa. Kaikki Mustankorkean vakituisessa palveluksessa olevat henkilöt osallistuivat toimintavuoden aikana johonkin koulutustilaisuuteen. Koulutuspäiviä oli yhteensä 75 ja kustannukset ilman palkka- ja matkakustannuksia euroa. Koulutustilaisuudet käsittivät asiakaspalvelukoulutusta, ongelmajätehuollon koulutusta, työsuojelu- koulutusta, ensiapukoulutusta, jätelaitosten taloushallinnon koulutusta sekä osallistumisia valtakunnallisille jätelaitos- ja jätehuoltopäiville, jätealan seminaareihin ja kenttäväen koulutuspäiville. Täällä saa valita ne koulutukset, mitkä kiinnostavat ja liittyvät omaan työhön ja kehittymiseen. Saamme myös uusinta tietoa alasta, kertoo Mustankorkean ongelmajätevastaava Timo Raitanen. Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin, sanoo toimistosihteeri Eija Antikainen. Mustankorkea on suosittu kesätyöpaikka Kesätyöntekijöitä oli vuonna 2009 kaikkiaan 7 henkilöä ja työsuhteen kesto oli neljästä viikosta puoleen vuoteen. Työmotivaatio ja välineet kunnossa! Mustankorkean henkilöstö osallistui Vapo Oy:n henkilöstötutkimukseen vuonna 2008, jonka tulokset saatiin vuonna Tutkimus koski Vapon kaikkia toimipaikkoja. Mustankorkean henkilöstötutkimus osoitti, että koulutusmahdollisuuksiin oltiin erityisen tyytyväisiä. Mustankorkealla myös työmotivaatio on kunnossa. Eniten kehittämistä henkilöstön mielestä oli mm. sisäisessä tiedonkulussa ja yhteistoiminnassa. Kevään 2009 aikana Mustankorkea osallistui myös jätelaitosten työhyvinvointitutkimukseen. Jätelaitosyhdistys ry:n koordinoiman tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa jätelaitosten yhteinen työhyvinvointitutkimus. Myös tämän tutkimuksen mukaan Mustan- Mustankorkea OY

10 9 Tässä työssä pitää tietää paljon jätteenkäsittelyprosessista. Jarmo Salminen, laitosvastaava, 9 vuotta Mustankorkealla. Mustankorkea on ollut positiivinen yllätys korkean henkilöstön työmotivaatio on suhteellisen korkea ja henkilöstö kokee, että työvälineet ovat kunnossa. Eniten kehitettävää henkilöstön mielestä oli mm. palkitsemisessa ja TYKY-toiminnassa. Tavoitteena turvallinen ja toimiva työympäristö Mustankorkean ensimmäinen päämääränä on turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen. Yhtenä tavoitteena on ollut työskentelyolosuhteiden kehittäminen. Merkittävin toimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli kompostointilaitoksen ilmanvaihdon tehostaminen vuoden 2009 aikana. Vuonna 2010 kompostointilaitoksen sisäilmasta tullaan tekemään työhygieeniset mittaukset. Tutkimuksen jälkeen voidaan arvioida ilmanvaihdon tehostamisen vaikutusta sisäilman laatuun. Juhani Pasanen, 25 v., pääsi tutustumaan Mustankorkean toimintaan neljän (4) kuukauden ajan työharjoittelujaksolla maaliskuun alusta kesäkuun loppuun Juhani opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tradenomiksi markkinointipainotteisella linjalla. Opinnäytetyö asiakaspalveluun liittyen kiinnostaisi Juhania tulevassa. Juhani toimii harjoitteluaikanaan etupäässä Mustankorkean vaaka-asemalla asiakaspalvelutyössä. Kaikki jätteet tuodaan jätteenkäsittelykeskukseen vaakaaseman kautta. Koko Mustankorkea on ollut positiivinen yllätys. Täällä on hyvä ilmapiiri työntekijöiden kesken ja olen päässyt kehittymään työntekijänä, Juhani lisää. Tämä on haastavinta työtä, mitä olen tehnyt tähän mennessä. Tärkein työni on, että neuvon asiakkaat oikeisiin paikkoihin jätekuormansa kanssa, Juhani kertoo. Juhanille oli yllätys, miten vaativaa jätteenkäsittelykeskuksen asiakaspalvelutyö on. Aiemmasta telekommunikaatioalan asiakaspalvelukokemuksesta on ollut hyötyä. Tämä on haastavinta työtä, mitä olen tehnyt tähän mennessä. Stressinsietokyky, oma-aloitteisuus ja sosiaaliset taitoni ovat parantuneet huomattavasti, Juhani sanoo. Jätteiden hinta puhuttaa Juhani kiittelee valveutuneita asiakkaita, jotka tuovat keskukseen lajiteltua jätettä uudelleen hyödynnettäväksi. En ole tiennyt, miten paljon jätteitä voi todellisuudessa hyödyntää uudelleen. Itse pyrin kierrättämään kotona kaiken. Asiakkaat esittävät eniten kysymyksiä jätteiden hinnasta. Asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä, että eivät ne jätteet itsestään katoa tai jalostu hyötykäyttöön. Hinnat ovat loppujen lopuksi melko nimellisiä, Juhani toteaa. VUOSIKERTOUMUS 2009

11 10 Henkilökohtaisesti kierrätän kaiken mahdollisen. jonna SALMINEN, vaaka-aseman hoitaja, Mustankorkealla 5 vuotta. Mustankorkea OY

12 11 4. Duunarista jätealan asiantuntijaksi Nykyaikaiseen jätteenkäsittelyyn tarvitaan asennetta, ympäristötekniikkaa ja osaajia Nykyajan jätteenkäsittely vaatii osaamista, ajan tasalla olemista sekä uusia menetelmiä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Tämä on vähän sellainen Pelle Pelottomien ala, kun yhdessä luodaan ideoita ja jaetaan niitä jätteenkäsittelykeskuksien ja jätealan osaajien kesken, kertoo Mustankorkealla jo sen perustamisajoista ollut toimistosihteeri Eija Antikainen. Yhteistyö jätelaitosten kanssa onkin saumatonta liittyi se sitten tekniikkaan, viestintään tai osaamiseen. Tällä alalla on monipuolisia mahdollisuuksia, sijaa ideoille ja luovuudelle. Tämä ei ole mustasukkainen kenttä. Kaikki ovat sa- malla puolella ja ratkaisuja hyödynnetään avoimesti, kertoo palvelupäällikkö Piia Aho. Työtä ei opi kirjasta Tätä työtä ei kirjasta opi. Ei ole sellaista koulua, joka valmentaisi jätteenkäsittelykeskuksen ammattilaiseksi. Itse on opittava yhdessä alan muiden osaajien kanssa, toteaa Aho. Vaaka-aseman hoitaja Jonna Salminen on samaa mieltä. Hän kokee erityisen haastavaksi jätteiden tunnistamisen ja ratkaisujen tekemisen siitä, mihin mikäkin jätekuorma tulisi vaaka-asemalta ohjata, jotta jätteiden hyötykäyttöaste on korkein mahdollinen. Asiakkaat ovat työn suola Mustankorkealla tarvitaan myös asiakaspalveluosaamista. Kyllä täällä sosiaalisia taitoja tarvitaan, ja huumoria, kertoo Jonna. Vaikka nimelliset jätemaksut puhuttavatkin varsinkin keski-ikäisiä jätetuojia, kokee vaaka-aseman henkilökunta asiakaspalvelutyön mielekkäästi. Asiakkaat ovat työn suola. Joitain asiakkaita oikein odottaa aina talven jälkeen!, Jonna kertoo. Ennen ajattelin, että kaatopaikka on läjä roskia Lukiolaiset Hanna Viik, 15 v., ja Tiia Tissari, 17 v., ovat kesäkuun 2009 ajan kesätyössä Mustankorkealla. Heidän työnsä liittyy etupäässä roskien keräämiseen ympäristöstä. Tämä on Hannalle ensimmäinen kesätyö ja työkokemus. Hanna ei ole myöskään aiemmin käynyt Mustankorkealla. Minulle on ollut yllätys, miten järjestelmällistä ja siistiä kaikki on. Ennen ajattelin, että kaatopaikka on läjä roskia, kertoo Hanna. Tiia on yllättynyt siitä, miten paljon ihmiset heittävät käyttökelpoista tavaraa pois. Tiia on ollut kesätöissä Mustankorkealla jo aiemminkin. Tiia viihtyy Mustankorkealla, koska työporukka on mukavaa ja kesätyöntekijät otetaan hyvin vastaan. Kesätyö opettaa työelämään Niko Suvannolle, 18 v., ja Joonas Huttuselle, 18 v., kesätyö Mustankorkealla toimii erityisesti työelämään tutustumisena. Me pidetään pihaa ja ympäristöä siistinä, kertoo Niko ja Joonas. Kyllä tämä opettaa työelämään, sanoo ammattiopistossa sähkölinjalla opiskeleva Niko. Lukiolainen Joonas nyökyttelee. VUOSIKERTOUMUS 2009

13 12 5. Tarviiko sinne kahluusaappaita? Nykyaikainen jätteenkäsittelylaitos ei ole enää kaatopaikka Joskus jätteenkäsittelystä elää vielä varsin vanhakantaisia käsityksiä. Asiakkaat saattavat soittaa tänne ja kysyä, että millaiset varustukset sinne kannattaa laittaa päälle, kun tulee jätettä tuomaan. Tarvitaanko sinne kahluusaappaita?, kertoo toimistosihteeri Eija Antikainen. Mustankorkealla vastataan toki mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin, mutta tällaiset kysymykset kertovat kuntalaisten päivittymättömästä tiedosta liittyen nykyaikaiseen jätteenkäsittelyyn. 20 vuotta sitten jätteenkäsittely oli ihan erilaista kuin se on nyt tänä päivänä. Jäte on nyt uudelleen hyödynnettävää ja sillä on markkina-arvoa, sanoo ongelmajätevastaava Timo Raitanen. Kuluttajilla on monenlaisia harhaluuloja jätteenkäsittelystä Harhaluuloja saattaa syntyä, kun samaan jätteenkeräilyautoon ("pakkariin") otetaan kiinteistöltä sekä biojätettä että kuivajätettä. Ihmiset luulevat, että jätteet sekoitetaan keskenään. Todellisuudessa kyseessä on ns. kaksikammioauto, jossa biojätteelle on oma säiliönsä. Jätejakeet puretaan Mustankorkealla eri käsittelykohteisiin, kertoo toimitusjohtaja Veikko Tissari. Yksi harhaluulo liittyy myös siihen, että kuvitellaan, että jätteiden tuonti on kallista. Jätemaksut ovat kuitenkin nimellisiä ja niillä katetaan vain toiminnan kustannuksia kuten jäteveroa, henkilökunnan palkkoja ja laitteistoja. Jätteet eivät katoa ilmaiseksi ja itsestään Jätteet eivät häviä itsestään ja jätelaitoksen toimintaa ei tueta verovaroin, kertoo vaakaaseman hoitaja Pekka Janatuinen. Meidän täytyy huolehtia alueen jätteistä esimerkiksi loppusijoitusalueella vielä 30 vuotta tästä eteenkin päin. Nämä ovat pitkäjänteisiä asioita, kertoo palvelupäällikkö Piia Aho. Viitseliäisyydellä pidetään kaikille yhteinen luonto puhtaampana Mustankorkealle saavuttaessa pysähdytään ensin vaaka-asemalla, josta jätekuormat ohjataan eteenpäin oikeaan kohteeseen. Lajittelupiha on kotitalouksien tuomia jätteitä varten. Mustankorkea OY

14 13 Kuluttajilla on monenlaisia harhaluuloja jätteenkäsittelystä. Eija Antikainen, toimistosihteeri, Mustankorkealla 14 vuotta. VINKKEJÄ JÄTTEIDEN TUOJILLE Lajittelupihalla on opasteet kunkin jätteen lajittelusta. Sinne on helppo lajitella niin mm. sähköromu, puutavara, ongelmajäte kuin metallitavara ja pahvi. Monesti lajittelu on vain viitseliäisyydestä kiinni. Jokainen meistä osaa kierrättää, muistuttaa laitosvastaava Jarmo Salminen. Nuoret ovat vastuullisimpia jätteidentuojia Nuoret ihmiset ovat vastuullisia ja myös valmiimpia maksamaan jätteiden tuonnista. He ajattelevat enemmän ympäristöä eivätkä ole valmiita dumppaamaan jätettä metsään muutaman euron tähden, kertoo vaaka-aseman vastaava hoitaja Pekka Janatuinen. Kannattaa kysyä ensin jätemaksuista ennen kuin kärrää pesukoneen metsään. Siellä se taatusti tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi. Mustankorkealla koneesta pääsisi eroon maksutta. - Pekka Janatuinen, vaaka-aseman vastaava hoitaja. Ohjekyltit on hyvä lukea alueella tarkasti. Ne ovat täällä jätteentuojia varten, että jätteet löytäisivät oikeaan osoitteeseen. Joskus ihmiset hieman laiminlyövät ohjeita ja jätteet joutuvat vääriin paikkoihin. - Jonna Salminen, vaaka-aseman hoitaja. VUOSIKERTOUMUS 2009

15 14 6. Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön! REG.NO. FI Yleisiin asenteisiin voisi vaikuttaa vaihtamalla jätesana joksikin toiseksi. Timo Raitanen, ongelmajätevastaava, MUSTANKORKEALLA 4 VUOTTA. Ympäristönäkökohtien merkittävyys 2 = vaikutus kiireellinen tai merkittävä 1 = vaikutus ei-kiireellinen tai vähäinen 0 = ei merkittävä MUSTANKORKEAN MERKITTÄVÄT YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT: jätteiden loppusijoitus > jätteiden hyödyntämiseen materiaalina ja energiana sekä kaatopaikkakaasun keräyksen tehostaminen jätteenkäsittelytoimintojen ympäristövaikutukset > ongelmajätteiden käsittelyn ja kompostoinnin kehittäminen ympäristöriskit > varautuminen riskeihin ja toiminta vahinkotilanteissa henkilöstön ja asiakkaiden tietoisuus jäteasioista > tiedotuksen ja valistuksen kehittäminen Mustankorkea OY

16 15 Mustankorkean toimintapolitiikka perustuu vastuullisuuteen Mustankorkea Oy:n toiminta perustuu hallittujen ja turvallisten jätteenkäsittelypalvelujen tarjoamiseen sekä jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistämiseen. Toiminnan vastuullisuus. Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia, asetamme uusia ympäristönsuojelullisia tavoitteita ja arvioimme niiden toteutumista. Sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen yhtiön toimintojen kaikissa vaiheissa. Huolehdimme, että toimintamme täyttää kaikilta osin ympäristölainsäädännön vaatimukset ja seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Toiminnan kehittäminen. Hankimme tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme soveltuvaa teknologiaa. Osallistumme aktiivisesti toimialan kehittämiseen ja parhaan taloudellisesti saatavilla olevan tietämyksen ja teknologian hyödyntämiseen. Osaava henkilöstö. Henkilöstömme hoitaa tehtäviään vastuullisesti. Henkilökuntamme on motivoitunutta, pätevää ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Huolehdimme, että henkilöstöllä on hyvä tietämys oman työnsä ympäristövaikutuksista ja yhdessä kehitämme jatkuvasti myös työturvallisuuteen liittyviä asioita. Avoimuus ja vuorovaikutus. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Viestimme ympäristöasioistamme totuudenmukaisesti ja avoimesti sekä julkaisemme keskeiset ympäristötiedot ympäristöselonteossamme. Toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy Jyväskylässä 6. maaliskuuta 2007 Johtamisjärjestelmät ovat tarkoin määriteltyjä Mustankorkean tavoitteena on hallita toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutukset sekä huolehtia toiminnan laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkeimpänä työkaluna on yhtiön sertifioitu toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO standardin sekä EMAS-asetuksen vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001-standardin vaatimukset. Toimintajärjestelmässä on vahvasti mukana myös turvallisuusasiat. Toimintajärjestelmä tarkastetaan ulkopuolisen arvioijan toimesta vuosittain. Vuoden 2009 ulkoinen arviointi toteutettiin Arvioinnissa ei todettu yhtään poikkeamaa. Arvioinnin toteutti Inspecta Sertifiointi Oy. Toimintaa seurataan säännöllisesti Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa ympäristö- ja laatutoimintaa. Auditointien avulla pyritään takaamaan työntekijöille ympäristöystävällinen, laadukas ja turvallinen työympäristö. Auditointien tarkoituksena on selvittää, onko katselmuksen kohteena oleva toiminta lainsäädännön, laatu- ja ympäristöperiaatteiden ja toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista. Samalla selvitetään, voidaanko kohteen toimintaa kehittää edelleen ympäristömyönteisemmäksi, laadukkaammaksi ja turvallisemmaksi. Sisäiset auditoinnit toteutetaan vähintään kerran vuodessa yhtiössä hyväksytyn auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinneissa on mukana Mustankorkean koko henkilökunta. Auditoinnin tuloksista laaditaan raportti, johon kirjataan kehityskohteet sekä myönteiset havainnot. Kehityskohteille laaditaan toimenpide-ehdotukset ja aikataulutukset, joiden toteutusta valvoo laatupäällikkö. Ulkopuolinen auditoija tekee katselmuksen kerran vuodessa ja arvioi, onko toiminta standardien mukaista. Lakien ja säännösten mukaisuutta valvovat viranomaiset. Mustankorkeaa tekee jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vaatimusten täyttymistä seurataan mm. vuosittain pidettävien tarkastuskäyntien yhteydessä. yrityksen ympäristöasioiden nykytilaa arvioitiin Vuonna 2009 toteutettiin laaja ympäristöasioiden seurantakatselmus, jossa selvitettiin yrityksen ympäristöasioiden nykytila sekä arvioitiin vuosien ympäristöohjelman toteutuminen. Ympäristökatselmuksessa selvitettiin ympäristönäkökohtia kahdesta näkökulmasta: yrityksen sisäiset toiminnot ja yrityksen ulkopuoliset toiminnot. Sisäisissä toiminnoissa selvitettiin tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia sekä varautumista poikkeustilanteisiin. Ulkopuolisessa toiminnassa tarkastettiin lain asettamat vaatimukset sekä sidosryhmien vaatimukset ympäristönäkökohdille. Samassa yhteydessä toteutettiin työturvallisuusvaarojen arvioinnit. Ympäristökatselmuksen lopputuloksena saatiin selville, mitkä ovat oman toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat eli sellaiset toiminnot, joilla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja joihin yritys itse voi vaikuttaa. Merkittävien ympäristönäkökohtien pohjalta laadittiin uusi ympäristöohjelma vuosille Ympäristöntarkkailu kuuluu Mustankorkean arkeen Toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan monipuolisin ympäristötutkimuksin sekä Mustankorkean oman henkilöstön että asiantuntijoiden toimesta. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöntarkkailu kuuluu osana Mustankorkean henkilökunnan työtehtäviin ja se toteutetaan ympäristöluvan vaatimalla tavalla. Normaalista toiminnasta poikkeavat havainnot kirjataan ja käsitellään sähköisessä poikkeamakannassa. Järjestelmään kirjataan myös sidosryhmiltä tulleet VUOSIKERTOUMUS 2009

17 16 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN VESITASE Sadanta Jätevesi viemäriin yhteydenotot ja havainnot. Poikkeamat käsitellään Mustankorkean johtoryhmässä ja henkilöstöpalavereissa. Ympäristöpoikkeamat ja huolenilmaisut toimitetaan tiedoksi myös Mustankorkean lupaviranomaiselle. Määrä (m 3 ) Veden kierrätys, haihdunta ja maastoon johdettu puhdas vesi Vesijohtoveden kulutus Sadannalla suuri merkitys syntyvien jätevesien määrään Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse pohjaveden muodostumisalueella. Jätteenkäsittelykeskuksen vesienkäsittely on järjestetty siten, että puhtaat pintavedet ja alueen ulkopuoliset vedet pidetään erillään jätteistä ja kaatopaikkavesistä. Ulkoalueilla sijaitseville jätteenkäsittelytoiminnoille on toteutettu asianmukaiset pohjarakenteet ja veden talteenottojärjestelmät. Rakenteilla varmistetaan, etteivät käsittelyä vaativat jätevedet valu pois jätekeskuksen alueelta. Kaikki loppusijoitusalueiden suotovedet, käsittely- ja varastokenttien valumavedet, laitosten prosessivedet ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Jyväskylän kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Mustankorkea OY

18 17 Jätteenkäsittelykeskuksen vesitaseessa voi huomata sadannan vaikutuksen käsittelyyn johdettaviin vesimääriin. Sadannan lasku vuonna 2009 vaikutti merkittävästi myös vesitaseen osioiden viemäröity jätevesi sekä veden kierrätys, haihdunta ja maastoon johdettu puhdas vesi määrään, kun kenttäalueiden sadevesiviemäreistä päätyi huomattavasti vähemmän vesiä käsittelyyn. Ympäristöpaneeli seuraa ja raportoi Lähialueen asukkaista on muodostettu ympäristöpaneeli, joka seuraa ja raportoi jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamia häiritseviä hajuja, melua, pölyä ja roskaantumista sekä muita mahdollisia haittoja. Paneelin tulokset käsittelee ja raportoi ulkopuolinen asiantuntija. Vuoden 2009 huhtikuusta lähtien ympäristöpaneelin toiminnasta on vastannut Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus. Vuoden 2009 syyskuun panelistien lukumäärä nousi 21 panelistiin. Uusia panelisteja haettiin lähialueen asukkaille jaetun tiedotteen avulla elokuussa Asukaspanelistien lukumäärä on vaihdellut 16 ja 31 panelistin välillä vuosina Panelistien määrä oli korkeimmillaan vuonna Hajuhavaintojen tekeminen on osa ympäristöseurantaa Ympäristöpaneelin mukaan vuoden 2009 aikana hajuhavaintopäiviä asuinalueilla oli yhteensä 54 eli 9 päivää enemmän kuin vuonna Useimmin hajuhaittaa koettiin Ylä-Myllyjärvellä. Hajupäiviä Ladun Majan seurantapisteessä oli vuonna 2009 kaikkiaan 49 hajupäivää. Eniten hajuhavaintoja tehtiin maaliskuussa, jolloin myös Ladun Majan käyttö oli aktiivisinta. Vuonna 2008 Ladun Majalla oli 53 hajupäivää. Hajuhavaintojen määrä kuvataan hajuhavaintopäivinä, jolloin yksi tai useampi asukaspaneelin jäsenistä ovat kokeneet jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja. Merkittävimmät mahdollisia hajuhaittoja aiheuttavat toiminnot Mustankorkean jätekeskuksessa ovat jätteen loppusijoitus ja loppusijoitusalueen sulkemistyöt, kompostointi, pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja jätekeskukseen saapuvat jätekuormat. Hajuhavainnot liittyivät edellisten toimintojen lisäksi kompostointilaitoksella toteutettuihin korjausrakentamisiin, jonka aikana kompostoitavat massat jouduttiin ajamaan heti tunnelivaiheen jälkeen ulos. Hajuhavaintopäivien kasvuun saattaa olla osasyynä myös panelistien määrän kasvu. Ympäristöpaneelin lisäksi Mustankorkean jätekeskukseen ilmoitettiin vuoden 2009 aikana 4 hajuhavaintoa. Havainnoista 3 voitiin kohdistaa Mustankorkean toiminnoista aiheutuviksi. Yksi havainnoista tuli Jyväskylän keskustan alueelta ja hajulähteeksi osoittautui Äänekosken paperitehtaat. Hajuhavainnot on kirjattu Mustankorkean sähköiseen poikkeamakantaan. VUOSIKERTOUMUS 2009

19 18 Lukumäärä (kpl) HAJUHAVAINTOPÄIVÄT ASUINALUEILLA Hajuhavaintopäivät Panelistien lukumäärä Tammikuussa ympäristöpaneelissa kirjattiin havaintoja Ylä-Myllyjärvellä Mustankorkealta kantautuvasta melusta. Melu oli junttaus-, isku- tai koputusääniä, ja lisäksi autojen peruutusäänet kuuluivat asuinalueelle. Meluhavaintoja tehtiin myös helmikuussa, jolloin havaittiin kolinaa ja työkoneitten ääniä iltaaikaan. Jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttaman melun (liikenne ja jätteenkäsittelytoiminnot) lisäksi melua lähialueille aiheutuu Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Aluetekniikan (ALTEK) maa- ja kiviaineksen murskausalueelta, joka sijaitsee Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen vieressä Soidenlammella. Alueella louhittiin kalliota vuoden 2009 aikana. Toiminnasta aiheutui melua lähialueille. Myös työkoneiden peruutusmerkkiäänet koetaan ajoittain häiritseviksi. Työturvallisuussyistä ei kyseistä varoitusääntä voida kuitenkaan poistaa. Lintutarkkailua on tehty vuodesta 2004 Hajuhaittojen vähentämiseksi ja minimoimiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Uusimpana kehitysideana on lämmittää kompostointilaitoksen kasteluvettä prosessissa syntyvällä hukkalämmöllä. Lämpimän veden oletetaan nopeuttavan kompostoitumista ja parantavan kompostin laatua varsinkin talviaikoina, jolloin biojätekuormat ovat usein jäisiä. Järjestelmän rakentaminen saadaan käyttöön alkuvuodesta Kehitystyöllä uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia myös hajuihin. Loppusijoitustoiminnan hajuhaittoja ehkäistään mm. peittämällä jätetäyttöä maa-aineksilla. Myös pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä on tehostettu vuoden 2009 aikana. Mustankorkealla toteutettiin vuosien aikana tutkimus, jolla selvitettiin pilaantuneiden maa-ainesten aumakompostoinnin tehostamista. Toimintamallin ja aumarakenteen avulla vähennetään myös käsittelyssä syntyviä hajuja. Sääolosuhteet vaikuttavat hajujen kulkeutumiseen ja inversiolla näyttäisi olevan hajujen kannalta epäedullisia seurauksia. Inversio on ilmakehässä tilanne, jossa lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä. Normaalisti lämpötila laskee ylöspäin mentäessä. Inversio on siis normaaliin verrattuna päinvastainen tilanne. Inversioita syntyy kylmän ilmamassan tunkeutuessa lämpimän alle tai lämpimän vyöryessä kylmän päälle. Maanpinnan lähelle syntyy pintainversio silloin, kun säteilyjäähtyminen jäähdyttää maanpintaa, joka puolestaan jäähdyttää alimpia ilmakerroksia. Näin käy Suomessa kesällä selkeinä öinä ja talvella mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä, jos taivas on selkeä ja tuuli heikkoa. Inversiotilanteissa ilma on stabiilia eivätkä ilmassa leijuvat partikkelit, esimerkiksi hajupartikkelit, sekoitu paksuun ilmakerrokseen vaan jäävät lähelle maanpintaa. Inversiotilanteet voisivat olla selitys sille, miksi Mustankorkean jätekeskuksen normaalit toiminnot aiheuttavat toisinaan hajuhaittoja lähialueelle ja toisinaan taas eivät. Melutaso ei ylitä ohjearvoja Jätteenkäsittelyssä merkittävimpiä melulähteitä ovat kuorma-autoliikenne ja erilaisten työkoneiden aiheuttamat äänet. Kertaluonteisessa meluselvityksessä vuodelta 2007 on todettu, että jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen keskiäänitasot eivät kuitenkaan ylitä päivä- tai yöajan ohjearvoja. Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ry suorittaa vuosittain linnustoseurantaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Tarkkailua on tehty vuodesta 2004 alkaen viisi kertaa vuodessa maastotyönä suoritetuin laskennoin. Seurannassa lasketaan varis- ja lokkilintujen määrät ja tunnistetaan eri lajit. Laskentakertojen edetessä lintumäärissä on havaittu runsastumista. Runsastuminen koskettaa erityisesti lokkilintuja, vaikka lintujen lukumäärissä on yllättävää vaihtelua eri suuntiin eri laskentavuosina. Vaihtelu voi olla vaikutusta useista seurantaan liittyvistä sekä jätteenkäsittelykeskuksen ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Yksi selitys voisi olla varis- ja lokkilintujen yleinen lisääntyminen viime vuosina yhdistettynä loppusijoitusalueen väheneviin ravinnonhakumahdollisuuksiin, toinen laskenta-ajankohdan osuminen huippuesiintymiskohtiin ja -olosuhteisiin eri vuosien muutto- ja pesäpoikasaikoina, jolloin vaihtelua lukumäärissä on eniten, ja kolmas mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus. Haittalintujen torjunnasta on vastannut Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys ry. Kantaa on rajoitettu varisten ja harakoiden osalta. Vuoden 2009 aikana myös harmaalokkien kantaa rajoitettiin. Harmaalokin kannan rajoittamiselle oli poikkeuslupa Keski-Suomen riistanhoitopiiriltä. Haittalintujen torjunta kuuluu osana Mustankorkean ympäristöluvan vaatimuksiin. Mustankorkea OY

20 19 Mustankorkea on varma työnantaja. pekka Janatuinen, vaaka-aseman vastaava hoitaja, mustankorkealla 13 vuotta. VUOSIKERTOUMUS 2009

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Perustettu v. 1998 Omistajat: Jyväskylän kaupunki Laukaan ja Muuramen kunnat Em. Lisäksi 9 asiakaskuntaa N. 200

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle Rakennus- ja 24 08.02.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 72 27.02.2017 72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Turvallisen hoivan ja huolenpidon palvelutalo YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Hopearannan palvelutalo on 55-paikkainen vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä hoiva- ja hoitopalveluja.

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.11.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 Luonnos Hämeen ympäristökeskus, Kaakkois.Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot