Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO"

Transkriptio

1 Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

2 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely 6. Nykyinen loppusijoitusalue 7. Vanha loppusijoitusalue 8. Hyötyjätteiden käsittely 9. Kaatopaikkakaasun pumppausasema Kompostointilaitos 11. Jälkikypsytyskenttä 12. Mullan valmistus ympäristöteknologian koelaitos 14. Erotuskaivolietteiden käsittely 15. Hyötyjätteiden käsittelyterminaali

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 Toimitusjohtajalta 4 Puhtaamman luonnon puolesta jo 11 vuotta! 6 Kohokohtia vuosilta Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin! 11 Duunarista jätealan asiantuntijaksi 12 Tarviiko sinne kahluusaappaita? 14 Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön! 26 Talouden hallinta on osa vastuullista toimintaa VEIKKO TISSARI, TOIMITUSJOHTAJA, Mustankorkealla 12 vuotta.

4 Toimitusjohtajalta 3 NYKYAIKAINEN JÄTTEIDENKÄSITTELY EDELLYTTÄÄ RESURSSEJA JA OSAAMISTA Valtakunnallisesti tavoitteena on vähentää loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä 20 prosenttiin Jätelain tavoitteiden mukaan jätteiden kokonaismäärää pyritään pienentämään vähentämällä ensisijaisesti syntyvää jätettä. Syntyneen jätteen käsittely tulee järjestää siten, että ensin hyödynnetään jätteen sisältämä materiaali ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä hyödyntää yhdyskuntajätteestä materiaalina vähintään 50 % ja energiana 30 % siten, että kaatopaikoille loppusijoitettavaksi jäisi enintään 20 %. Suomessa yhdyskuntajätteestä hyödynnetään tällä hetkellä materiaalina 32 %, energiana 9 % ja loput 59 % menee vielä loppusijoitukseen. Mustankorkealle vuonna 2009 tulleesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin materiaalina 49 % ja energiana 2 %. Rakennus- ja teollisuustuotannon jätteet mukaan lukien kaikista jätteistä hyödynnettiin 67 % materiaalina, 3 % energiana ja 30 % meni loppusijoitukseen. Suomi on ollut jätteenpolton kehitysmaa, mutta toivottavasti ainakin osa vireillä olevista jätteenpolttohankkeista etenisi myönteisesti. Mustankorkea Oy selvittää parhaillaan kokonaisuuden kannalta järkevää vaihtoehtoa jätteen hyödyntämiseksi energiana. Mörkökorvesta uusi loppusijoitusalue Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2008 kesäkuussa 1. vaihemaakuntakaavan, jossa uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi merkittiin Laukaan kunnan Lievestuoreella sijaitseva Mörkökorven alue. Ympäristöministeriö vahvisti joulukuussa 2009 kaavapäätöksen, joka tuli voimaan muutoksen hausta huolimatta. Ympäristölupahakemus on parhaillaan kuulutusvaiheessa. Tarve Mörkökorven alueen rakentamiseen ajoittuu 2020-luvun alkuun. Mustankorkealle tehdyt investoinnit tullaan hyödyntämään täysimääräisinä ja Mörkökorven käyttöönoton jälkeenkin on järkevää pitää tiettyjä toimintoja edelleen Mustankorkealla. Vastuullinen jätteenkäsittely edellyttää resursseja ja kustannuksia Jätelaki velvoittaa jätelaitoksia perimään jätteistä maksun, joka kattaa myös toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet, kuten kaatopaikan sulkemis- ja maisemointityöt ja ympäristövaikutusten tarkkailut. Ennen jätelain voimaan tuloa parikymmentä vuotta sitten Suomessa oli satoja kaatopaikkoja, joiden ylläpidosta ja kustannuksista vastasivat kunnat pääasiassa verovaroin. Ihmiset olivat kautta aikojen tottuneet siihen, että kaatopaikka oli ainoa jätteiden käsittelytapa, ja että se oli ilmaista. Kunnat siirsivät vähitellen jätehuoltoon liittyvät velvoitteensa perustettaville jätehuoltoyhtiöille, samalla kun jätteen käsittelyvaatimukset kiristyivät. Vastuullinen jätteenkäsittely edellyttää ympäristöstä huolehtimista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämistä ja uusien menetelmien kehittämistä. Tämä kaikki tietenkin maksaa, mitä ihmisten näyttää edelleenkin olevan vaikeaa käsittää. Onko 2,80 euroa/kk liikaa? Tarkastelin omia jätemaksujani viime vuodelta. Omakotitaloni 300 litran jäteastia tyhjennetään joka toinen viikko. Tyhjennyksen verollinen hinta oli 6,01 euroa kerta eli noin 12 euroa kuukaudessa. Totesin, että jätelaskut ovat kaikkein pienimpiä, mitä postilaatikkooni tipahtaa. Mustankorkea Oy:n osuus on laskusta noin 2,80 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi askin päivässä polttava tupakoitsija maksaa nautinnostaan noin 140 euroa kuukaudessa. Jätteidenkäsittely edellyttää vankkaa ammattitaitoa Kaikenlainen jätteidenkäsittely, lajittelu ja hyötykäyttö edellyttävät tekijöiltään vankkaa ammattitaitoa. Mustankorkean vaaka-asemalla työskentelevät ohjaavat vuosittain lähes jätteentuojaa purkamaan jätteensä oikeisiin paikkoihin, punnitsevat jätteet ja kirjaavat tiedot ylös. Biojätteen ja puhdistamolietteen laitoskompostointi ja lopputuotteen valmistus eivät todellakaan ole helppoa kuin heinänteko. Ollaan tekemisessä biologisen prosessin kanssa, jonka onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Ongelmajätteiden vastaanotto, lajittelu, pakkaus ja toimittaminen ongelmajätelaitokseen sekä pilaantuneiden maa-ainesten käsittely edellyttävät työntekijöiltä laajaa asiantuntemusta. Lajittelun ansiosta loppusijoitettavan jätteen määrää on pystytty jatkuvasti vähentämään. Jyräyksen ja esipeiton tuloksena saadaan jätepenkka tiiviiksi, estetään haittaeläimien leviämistä ja pidetään jätepenkere liikennöitävässä kunnossa. Yli n asukkaan jätteiden käsittely hoidetaan kourallisella ihmisiä Näitä tehtäviä Mustankorkealla hoitavat henkilöt eivät näy lehtien otsikoissa, vaikka he huolehtivat omalla äänettömällä tavallaan yli asukkaan jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. He ansaitsevat meidän kaikkien kiitoksen. Kädessäsi on nyt luettavana Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen kolmas EMASympäristöselonteko vuosilta ja vuosikertomus Kerromme tässä selonteossa niistä toimista, joita olemme ympäristöasioiden eteen tehneet ja niistä asioista, joissa meillä on vielä parantamista. Lausun lämpimät kiitokset työntekijöidemme lisäksi kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, hallitukselle ja muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä kuluneena toimintavuonna. Veikko Tissari Toimitusjohtaja VUOSIKERTOUMUS 2009

5 4 1. Puhtaamman luonnon puolesta jo 11 vuotta! Mustankorkean tehtävä: Mustankorkea Oy käsittelee jätteitä ja edistää kierrätystä Mustankorkea Oy on alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka hoitaa yhtiön toimintaalueella syntyneiden yhdyskuntajätteiden käsittelyä sekä edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Mustankorkean asiakkaita ovat etupäässä kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt, rakennustyömaat ja -toiminta, teollisuus, elinkeinoelämä ja tuottajayhteisöt. Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus perustettiin vuonna Alue on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1963 Jyväskylän kaupungin yhdyskuntajätteen vastaanottopaikkana. Alueen laajuus on kaikkiaan 55 hehtaaria. Jyväskylän toimipaikan lisäksi perustamisvaiheessa yhtiö otti hoitaakseen myös entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan kaatopaikat. Toiminta niillä on päättynyt ja niille on tehty ympäristönhoidolliset sulkemistyöt, kuten pintasuojarakenteet ja vesien hallintajärjestelmät. Laukaan Mörkökorven vanhalle kaatopaikalle on rakennettu kompostointikenttä, joka toimii kompostointilaitoksen varajärjestelmäpaikkana. Omistuspohja: Mustankorkea toimii osakeyhtiön tavoin Mustankorkean omistajina ovat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame ja Vapo Oy. (Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2009 alusta.) Omistajakuntien lisäksi asiakkaina on 8 keskisuomalaista kuntaa. Yhtiön toimialueella asuu noin asukasta. OMISTUSSUHTEET Vapo Oy % Jyväskylä... 36,6 % Laukaa... 5,8 % Muurame... 2,6 % Mustankorkean rooli: Keskisuomalaisten jätteidenkäsittelijä Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee yhdyskunta-, rakennus- ja tuotantotoiminnan jätteitä. Lisäksi jätteenkäsittelykeskuksessa käsitellään maa- ja kiviainesjätteitä, jotka pitävät sisällään myös pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn. Yhdyskuntajätehuollon lisäksi Mustankorkea palvelee myös elinkeinoelämän jätehuoltoa, kuten kaupan ja teollisuuden toimijoita. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Mustankorkea huolehtii yritysten ja yhteisöjen jätteistä ja tarjoaa monipuolisia kokonaispalveluratkaisuja jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn. Jätehuolto on kansalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa toimivien yhdyskuntien infrastruktuuria. Kuntien tehtävänä on huolehtia yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Mustankorkean osakaskunnat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat siirtäneet yhdyskuntajätteiden käsittelyvelvoitteen Mustankorkealle. Kunnat ja Mustankorkea tekevät velvoitteen täyttämiseksi tiivistä yhteistyötä. Yhteistoiminnan kautta on luotu mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen kehitystyöhön kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Keräys Kuljetus Käsittely Hyödyntäminen Neuvonta Keräys... Kunnat Kuljetus... Kunnat ja yritykset Neuvonta... Kunnat Käsittely... Mustankorkea Oy Hyödyntäminen... Mustankorkea Oy Mustankorkealle tuodaan yhä enemmän uudelleen hyödynnettäviä jätteitä Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotettiin jätteitä vuoden 2009 aikana yhteensä tonnia. Vastaanotetun jätteen määrä laski edellisestä vuodesta 24 prosenttia. Lasku johtui yleisestä talouden taantumasta ja rakentamisen hiipumisesta. Vastaanotetuista jätteistä yhdyskuntajättei- Mustankorkea OY

6 5 VASTAANOTETUT JÄTTEET Tuotantotoiminnan jäte Rakennusjäte Maa- ja kiviainesjäte Yhdyskuntajäte osakas- ja asiakaskunnat Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus Jätemäärä (tonnia) Jyväskylä TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Jämsän vesiliikelaitos Liikevaihto, 1000 EUR Muutos % -5,2 13,5 10,1-8,3 Bruttoinvestoinnit, 1000 EUR % liikevaihdosta 6,3 4,9 29,1 17,2 Ympäristövelvoitteet, 1000 EUR Henkilöstö keskimäärin Liiketulos, 1000 EUR % liikevaihdosta 21,5 20,3 18,6 18,9 Tilikauden voitto, 1000 EUR Taseen loppusumma, 1000 EUR Liikevaihto, Me 8,1 8,6 7,6 6,9 Investoinnit, Me 0,5 0,4 2,2 1,2 Ympäristövelvoitteet, Me 0,4 0,3 0,6 0,3 tä oli tonnia, maa- ja kiviainesjätteitä noin tonnia, rakennusjätteitä oli tonnia ja tuotantotoiminnan jätteitä tonnia. Merkittävin lasku oli maa- ja kiviainesjätteissä sekä rakennusjätteissä. Tilikauden liikevaihto oli euroa. Tilikauden liiketulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja oli euroa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Miehet Naiset Mustankorkean henkilöstön määrä 2009 Mustankorkealla on 16 vakituista ja 7 kesätyöntekijää. Mustankorkealla on myös harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. Määrä (kpl) VUOSIKERTOUMUS 2009

7 6 2. Kohokohtia vuosilta Vuosi 2007 Vuosi 2008 Mustankorkealle investoitiin uusi 3,3 ha:n EU-normit täyttävä loppusijoitusalue. Hyödynnetty kaatopaikkakaasun määrä vastasi yli 1100 omakotitalonvuotuista lämmöntarvetta. Kaikki Mustankorkealla vakituisesti työskentelevät osallistuivat kukin vähintään yhteen koulutustilaisuuteen. Mustankorkea täytti 10 vuotta, mitä juhlittiin vuonna vuotisjuhlavuoden 2008 aikana pyrittiin lisäämään kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tietoisuutta jätteenkäsittelystä ja sen merkityksestä. Mustankorkean juhlavuosi huipentui 2008 keväällä 10-vuotisjuhlaseminaariin. Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan, jossa Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen uusi sijoituspaikka osoitettiin Laukaan Mörkökorpeen. Mustankorkea näkyi positiivisesti venäläisessä mediassa. Opastusta jätteidenlajitteluun TV Jyväskylän Raksa-ohjelmassa. Liikevaihto oli kaikkien aikojen suurin. Mustankorkea OY

8 7 Timo Nissinen, käyttöpäällikkö, Mustankorkealla 10 vuotta. Vuosi 2009 Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät Jyväskylän kaupunkiin. Mustankorkealla toteutettiin ulkoinen auditointi, jossa ei havaittu yhtään poikkeamaa. Mustankorkealla toteutui kaikkien aikojen ennätys kävijämäärässä yhden päivän aikana. Mustankorkea sai positiivisen lupapäätöksen hakemistaan muutoksista ympäristölupaan. Mustankorkealla toteutettiin kaikkia toimintoja koskeva ympäristökatselmus ja vaaranarvioinnit. Mustankorkealle valmistui mullan valmistuskenttä ja hyötyjäteterminaalin varastokenttä. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijaintipaikasta. Suomessa ollaan melko edistyksellisiä jätteenkäsittelyssä. Meillä hyödynnetään uutta teknologiaa ja ollaan tietoisia lajittelun merkityksestä. Ylikuluttaminen pitäisi kuitenkin saada kuriin: jätämme jälkeemme paljon syömätöntä ruokaa ja käyttämätöntä tavaraa. Kulutustottumusten muuttamisen lisäksi kaiken a ja o on lajittelu ja kierrätys, muuten jätteitä syntyy enemmän kuin pystytään tulevaisuudessa käsittelemään. VUOSIKERTOUMUS 2009

9 8 3. Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin! Toimintavuonna Mustankorkean palveluksessa vakituisessa työsuhteessa oli 16 henkilöä, viisi kuukausipalkkaista ja yksitoista tuntipalkkaista. Jätteen loppusijoitusalueen jyräyksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija. Pilaantuneiden maa-ainesten sekä hyödynnettävien jätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä käytetään myös urakoitsijaa. Täällä saa valita ne koulutukset, mitkä kiinnostaa. Kaikki Mustankorkean vakituisessa palveluksessa olevat henkilöt osallistuivat toimintavuoden aikana johonkin koulutustilaisuuteen. Koulutuspäiviä oli yhteensä 75 ja kustannukset ilman palkka- ja matkakustannuksia euroa. Koulutustilaisuudet käsittivät asiakaspalvelukoulutusta, ongelmajätehuollon koulutusta, työsuojelu- koulutusta, ensiapukoulutusta, jätelaitosten taloushallinnon koulutusta sekä osallistumisia valtakunnallisille jätelaitos- ja jätehuoltopäiville, jätealan seminaareihin ja kenttäväen koulutuspäiville. Täällä saa valita ne koulutukset, mitkä kiinnostavat ja liittyvät omaan työhön ja kehittymiseen. Saamme myös uusinta tietoa alasta, kertoo Mustankorkean ongelmajätevastaava Timo Raitanen. Ikinä ei ole tympinyt tulla aamulla töihin, sanoo toimistosihteeri Eija Antikainen. Mustankorkea on suosittu kesätyöpaikka Kesätyöntekijöitä oli vuonna 2009 kaikkiaan 7 henkilöä ja työsuhteen kesto oli neljästä viikosta puoleen vuoteen. Työmotivaatio ja välineet kunnossa! Mustankorkean henkilöstö osallistui Vapo Oy:n henkilöstötutkimukseen vuonna 2008, jonka tulokset saatiin vuonna Tutkimus koski Vapon kaikkia toimipaikkoja. Mustankorkean henkilöstötutkimus osoitti, että koulutusmahdollisuuksiin oltiin erityisen tyytyväisiä. Mustankorkealla myös työmotivaatio on kunnossa. Eniten kehittämistä henkilöstön mielestä oli mm. sisäisessä tiedonkulussa ja yhteistoiminnassa. Kevään 2009 aikana Mustankorkea osallistui myös jätelaitosten työhyvinvointitutkimukseen. Jätelaitosyhdistys ry:n koordinoiman tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa jätelaitosten yhteinen työhyvinvointitutkimus. Myös tämän tutkimuksen mukaan Mustan- Mustankorkea OY

10 9 Tässä työssä pitää tietää paljon jätteenkäsittelyprosessista. Jarmo Salminen, laitosvastaava, 9 vuotta Mustankorkealla. Mustankorkea on ollut positiivinen yllätys korkean henkilöstön työmotivaatio on suhteellisen korkea ja henkilöstö kokee, että työvälineet ovat kunnossa. Eniten kehitettävää henkilöstön mielestä oli mm. palkitsemisessa ja TYKY-toiminnassa. Tavoitteena turvallinen ja toimiva työympäristö Mustankorkean ensimmäinen päämääränä on turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen. Yhtenä tavoitteena on ollut työskentelyolosuhteiden kehittäminen. Merkittävin toimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli kompostointilaitoksen ilmanvaihdon tehostaminen vuoden 2009 aikana. Vuonna 2010 kompostointilaitoksen sisäilmasta tullaan tekemään työhygieeniset mittaukset. Tutkimuksen jälkeen voidaan arvioida ilmanvaihdon tehostamisen vaikutusta sisäilman laatuun. Juhani Pasanen, 25 v., pääsi tutustumaan Mustankorkean toimintaan neljän (4) kuukauden ajan työharjoittelujaksolla maaliskuun alusta kesäkuun loppuun Juhani opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tradenomiksi markkinointipainotteisella linjalla. Opinnäytetyö asiakaspalveluun liittyen kiinnostaisi Juhania tulevassa. Juhani toimii harjoitteluaikanaan etupäässä Mustankorkean vaaka-asemalla asiakaspalvelutyössä. Kaikki jätteet tuodaan jätteenkäsittelykeskukseen vaakaaseman kautta. Koko Mustankorkea on ollut positiivinen yllätys. Täällä on hyvä ilmapiiri työntekijöiden kesken ja olen päässyt kehittymään työntekijänä, Juhani lisää. Tämä on haastavinta työtä, mitä olen tehnyt tähän mennessä. Tärkein työni on, että neuvon asiakkaat oikeisiin paikkoihin jätekuormansa kanssa, Juhani kertoo. Juhanille oli yllätys, miten vaativaa jätteenkäsittelykeskuksen asiakaspalvelutyö on. Aiemmasta telekommunikaatioalan asiakaspalvelukokemuksesta on ollut hyötyä. Tämä on haastavinta työtä, mitä olen tehnyt tähän mennessä. Stressinsietokyky, oma-aloitteisuus ja sosiaaliset taitoni ovat parantuneet huomattavasti, Juhani sanoo. Jätteiden hinta puhuttaa Juhani kiittelee valveutuneita asiakkaita, jotka tuovat keskukseen lajiteltua jätettä uudelleen hyödynnettäväksi. En ole tiennyt, miten paljon jätteitä voi todellisuudessa hyödyntää uudelleen. Itse pyrin kierrättämään kotona kaiken. Asiakkaat esittävät eniten kysymyksiä jätteiden hinnasta. Asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä, että eivät ne jätteet itsestään katoa tai jalostu hyötykäyttöön. Hinnat ovat loppujen lopuksi melko nimellisiä, Juhani toteaa. VUOSIKERTOUMUS 2009

11 10 Henkilökohtaisesti kierrätän kaiken mahdollisen. jonna SALMINEN, vaaka-aseman hoitaja, Mustankorkealla 5 vuotta. Mustankorkea OY

12 11 4. Duunarista jätealan asiantuntijaksi Nykyaikaiseen jätteenkäsittelyyn tarvitaan asennetta, ympäristötekniikkaa ja osaajia Nykyajan jätteenkäsittely vaatii osaamista, ajan tasalla olemista sekä uusia menetelmiä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Tämä on vähän sellainen Pelle Pelottomien ala, kun yhdessä luodaan ideoita ja jaetaan niitä jätteenkäsittelykeskuksien ja jätealan osaajien kesken, kertoo Mustankorkealla jo sen perustamisajoista ollut toimistosihteeri Eija Antikainen. Yhteistyö jätelaitosten kanssa onkin saumatonta liittyi se sitten tekniikkaan, viestintään tai osaamiseen. Tällä alalla on monipuolisia mahdollisuuksia, sijaa ideoille ja luovuudelle. Tämä ei ole mustasukkainen kenttä. Kaikki ovat sa- malla puolella ja ratkaisuja hyödynnetään avoimesti, kertoo palvelupäällikkö Piia Aho. Työtä ei opi kirjasta Tätä työtä ei kirjasta opi. Ei ole sellaista koulua, joka valmentaisi jätteenkäsittelykeskuksen ammattilaiseksi. Itse on opittava yhdessä alan muiden osaajien kanssa, toteaa Aho. Vaaka-aseman hoitaja Jonna Salminen on samaa mieltä. Hän kokee erityisen haastavaksi jätteiden tunnistamisen ja ratkaisujen tekemisen siitä, mihin mikäkin jätekuorma tulisi vaaka-asemalta ohjata, jotta jätteiden hyötykäyttöaste on korkein mahdollinen. Asiakkaat ovat työn suola Mustankorkealla tarvitaan myös asiakaspalveluosaamista. Kyllä täällä sosiaalisia taitoja tarvitaan, ja huumoria, kertoo Jonna. Vaikka nimelliset jätemaksut puhuttavatkin varsinkin keski-ikäisiä jätetuojia, kokee vaaka-aseman henkilökunta asiakaspalvelutyön mielekkäästi. Asiakkaat ovat työn suola. Joitain asiakkaita oikein odottaa aina talven jälkeen!, Jonna kertoo. Ennen ajattelin, että kaatopaikka on läjä roskia Lukiolaiset Hanna Viik, 15 v., ja Tiia Tissari, 17 v., ovat kesäkuun 2009 ajan kesätyössä Mustankorkealla. Heidän työnsä liittyy etupäässä roskien keräämiseen ympäristöstä. Tämä on Hannalle ensimmäinen kesätyö ja työkokemus. Hanna ei ole myöskään aiemmin käynyt Mustankorkealla. Minulle on ollut yllätys, miten järjestelmällistä ja siistiä kaikki on. Ennen ajattelin, että kaatopaikka on läjä roskia, kertoo Hanna. Tiia on yllättynyt siitä, miten paljon ihmiset heittävät käyttökelpoista tavaraa pois. Tiia on ollut kesätöissä Mustankorkealla jo aiemminkin. Tiia viihtyy Mustankorkealla, koska työporukka on mukavaa ja kesätyöntekijät otetaan hyvin vastaan. Kesätyö opettaa työelämään Niko Suvannolle, 18 v., ja Joonas Huttuselle, 18 v., kesätyö Mustankorkealla toimii erityisesti työelämään tutustumisena. Me pidetään pihaa ja ympäristöä siistinä, kertoo Niko ja Joonas. Kyllä tämä opettaa työelämään, sanoo ammattiopistossa sähkölinjalla opiskeleva Niko. Lukiolainen Joonas nyökyttelee. VUOSIKERTOUMUS 2009

13 12 5. Tarviiko sinne kahluusaappaita? Nykyaikainen jätteenkäsittelylaitos ei ole enää kaatopaikka Joskus jätteenkäsittelystä elää vielä varsin vanhakantaisia käsityksiä. Asiakkaat saattavat soittaa tänne ja kysyä, että millaiset varustukset sinne kannattaa laittaa päälle, kun tulee jätettä tuomaan. Tarvitaanko sinne kahluusaappaita?, kertoo toimistosihteeri Eija Antikainen. Mustankorkealla vastataan toki mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin, mutta tällaiset kysymykset kertovat kuntalaisten päivittymättömästä tiedosta liittyen nykyaikaiseen jätteenkäsittelyyn. 20 vuotta sitten jätteenkäsittely oli ihan erilaista kuin se on nyt tänä päivänä. Jäte on nyt uudelleen hyödynnettävää ja sillä on markkina-arvoa, sanoo ongelmajätevastaava Timo Raitanen. Kuluttajilla on monenlaisia harhaluuloja jätteenkäsittelystä Harhaluuloja saattaa syntyä, kun samaan jätteenkeräilyautoon ("pakkariin") otetaan kiinteistöltä sekä biojätettä että kuivajätettä. Ihmiset luulevat, että jätteet sekoitetaan keskenään. Todellisuudessa kyseessä on ns. kaksikammioauto, jossa biojätteelle on oma säiliönsä. Jätejakeet puretaan Mustankorkealla eri käsittelykohteisiin, kertoo toimitusjohtaja Veikko Tissari. Yksi harhaluulo liittyy myös siihen, että kuvitellaan, että jätteiden tuonti on kallista. Jätemaksut ovat kuitenkin nimellisiä ja niillä katetaan vain toiminnan kustannuksia kuten jäteveroa, henkilökunnan palkkoja ja laitteistoja. Jätteet eivät katoa ilmaiseksi ja itsestään Jätteet eivät häviä itsestään ja jätelaitoksen toimintaa ei tueta verovaroin, kertoo vaakaaseman hoitaja Pekka Janatuinen. Meidän täytyy huolehtia alueen jätteistä esimerkiksi loppusijoitusalueella vielä 30 vuotta tästä eteenkin päin. Nämä ovat pitkäjänteisiä asioita, kertoo palvelupäällikkö Piia Aho. Viitseliäisyydellä pidetään kaikille yhteinen luonto puhtaampana Mustankorkealle saavuttaessa pysähdytään ensin vaaka-asemalla, josta jätekuormat ohjataan eteenpäin oikeaan kohteeseen. Lajittelupiha on kotitalouksien tuomia jätteitä varten. Mustankorkea OY

14 13 Kuluttajilla on monenlaisia harhaluuloja jätteenkäsittelystä. Eija Antikainen, toimistosihteeri, Mustankorkealla 14 vuotta. VINKKEJÄ JÄTTEIDEN TUOJILLE Lajittelupihalla on opasteet kunkin jätteen lajittelusta. Sinne on helppo lajitella niin mm. sähköromu, puutavara, ongelmajäte kuin metallitavara ja pahvi. Monesti lajittelu on vain viitseliäisyydestä kiinni. Jokainen meistä osaa kierrättää, muistuttaa laitosvastaava Jarmo Salminen. Nuoret ovat vastuullisimpia jätteidentuojia Nuoret ihmiset ovat vastuullisia ja myös valmiimpia maksamaan jätteiden tuonnista. He ajattelevat enemmän ympäristöä eivätkä ole valmiita dumppaamaan jätettä metsään muutaman euron tähden, kertoo vaaka-aseman vastaava hoitaja Pekka Janatuinen. Kannattaa kysyä ensin jätemaksuista ennen kuin kärrää pesukoneen metsään. Siellä se taatusti tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi. Mustankorkealla koneesta pääsisi eroon maksutta. - Pekka Janatuinen, vaaka-aseman vastaava hoitaja. Ohjekyltit on hyvä lukea alueella tarkasti. Ne ovat täällä jätteentuojia varten, että jätteet löytäisivät oikeaan osoitteeseen. Joskus ihmiset hieman laiminlyövät ohjeita ja jätteet joutuvat vääriin paikkoihin. - Jonna Salminen, vaaka-aseman hoitaja. VUOSIKERTOUMUS 2009

15 14 6. Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön! REG.NO. FI Yleisiin asenteisiin voisi vaikuttaa vaihtamalla jätesana joksikin toiseksi. Timo Raitanen, ongelmajätevastaava, MUSTANKORKEALLA 4 VUOTTA. Ympäristönäkökohtien merkittävyys 2 = vaikutus kiireellinen tai merkittävä 1 = vaikutus ei-kiireellinen tai vähäinen 0 = ei merkittävä MUSTANKORKEAN MERKITTÄVÄT YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT: jätteiden loppusijoitus > jätteiden hyödyntämiseen materiaalina ja energiana sekä kaatopaikkakaasun keräyksen tehostaminen jätteenkäsittelytoimintojen ympäristövaikutukset > ongelmajätteiden käsittelyn ja kompostoinnin kehittäminen ympäristöriskit > varautuminen riskeihin ja toiminta vahinkotilanteissa henkilöstön ja asiakkaiden tietoisuus jäteasioista > tiedotuksen ja valistuksen kehittäminen Mustankorkea OY

16 15 Mustankorkean toimintapolitiikka perustuu vastuullisuuteen Mustankorkea Oy:n toiminta perustuu hallittujen ja turvallisten jätteenkäsittelypalvelujen tarjoamiseen sekä jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistämiseen. Toiminnan vastuullisuus. Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia, asetamme uusia ympäristönsuojelullisia tavoitteita ja arvioimme niiden toteutumista. Sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen yhtiön toimintojen kaikissa vaiheissa. Huolehdimme, että toimintamme täyttää kaikilta osin ympäristölainsäädännön vaatimukset ja seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Toiminnan kehittäminen. Hankimme tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme soveltuvaa teknologiaa. Osallistumme aktiivisesti toimialan kehittämiseen ja parhaan taloudellisesti saatavilla olevan tietämyksen ja teknologian hyödyntämiseen. Osaava henkilöstö. Henkilöstömme hoitaa tehtäviään vastuullisesti. Henkilökuntamme on motivoitunutta, pätevää ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Huolehdimme, että henkilöstöllä on hyvä tietämys oman työnsä ympäristövaikutuksista ja yhdessä kehitämme jatkuvasti myös työturvallisuuteen liittyviä asioita. Avoimuus ja vuorovaikutus. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Viestimme ympäristöasioistamme totuudenmukaisesti ja avoimesti sekä julkaisemme keskeiset ympäristötiedot ympäristöselonteossamme. Toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy Jyväskylässä 6. maaliskuuta 2007 Johtamisjärjestelmät ovat tarkoin määriteltyjä Mustankorkean tavoitteena on hallita toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutukset sekä huolehtia toiminnan laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkeimpänä työkaluna on yhtiön sertifioitu toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO standardin sekä EMAS-asetuksen vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001-standardin vaatimukset. Toimintajärjestelmässä on vahvasti mukana myös turvallisuusasiat. Toimintajärjestelmä tarkastetaan ulkopuolisen arvioijan toimesta vuosittain. Vuoden 2009 ulkoinen arviointi toteutettiin Arvioinnissa ei todettu yhtään poikkeamaa. Arvioinnin toteutti Inspecta Sertifiointi Oy. Toimintaa seurataan säännöllisesti Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa ympäristö- ja laatutoimintaa. Auditointien avulla pyritään takaamaan työntekijöille ympäristöystävällinen, laadukas ja turvallinen työympäristö. Auditointien tarkoituksena on selvittää, onko katselmuksen kohteena oleva toiminta lainsäädännön, laatu- ja ympäristöperiaatteiden ja toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista. Samalla selvitetään, voidaanko kohteen toimintaa kehittää edelleen ympäristömyönteisemmäksi, laadukkaammaksi ja turvallisemmaksi. Sisäiset auditoinnit toteutetaan vähintään kerran vuodessa yhtiössä hyväksytyn auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinneissa on mukana Mustankorkean koko henkilökunta. Auditoinnin tuloksista laaditaan raportti, johon kirjataan kehityskohteet sekä myönteiset havainnot. Kehityskohteille laaditaan toimenpide-ehdotukset ja aikataulutukset, joiden toteutusta valvoo laatupäällikkö. Ulkopuolinen auditoija tekee katselmuksen kerran vuodessa ja arvioi, onko toiminta standardien mukaista. Lakien ja säännösten mukaisuutta valvovat viranomaiset. Mustankorkeaa tekee jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vaatimusten täyttymistä seurataan mm. vuosittain pidettävien tarkastuskäyntien yhteydessä. yrityksen ympäristöasioiden nykytilaa arvioitiin Vuonna 2009 toteutettiin laaja ympäristöasioiden seurantakatselmus, jossa selvitettiin yrityksen ympäristöasioiden nykytila sekä arvioitiin vuosien ympäristöohjelman toteutuminen. Ympäristökatselmuksessa selvitettiin ympäristönäkökohtia kahdesta näkökulmasta: yrityksen sisäiset toiminnot ja yrityksen ulkopuoliset toiminnot. Sisäisissä toiminnoissa selvitettiin tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia sekä varautumista poikkeustilanteisiin. Ulkopuolisessa toiminnassa tarkastettiin lain asettamat vaatimukset sekä sidosryhmien vaatimukset ympäristönäkökohdille. Samassa yhteydessä toteutettiin työturvallisuusvaarojen arvioinnit. Ympäristökatselmuksen lopputuloksena saatiin selville, mitkä ovat oman toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat eli sellaiset toiminnot, joilla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja joihin yritys itse voi vaikuttaa. Merkittävien ympäristönäkökohtien pohjalta laadittiin uusi ympäristöohjelma vuosille Ympäristöntarkkailu kuuluu Mustankorkean arkeen Toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan monipuolisin ympäristötutkimuksin sekä Mustankorkean oman henkilöstön että asiantuntijoiden toimesta. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöntarkkailu kuuluu osana Mustankorkean henkilökunnan työtehtäviin ja se toteutetaan ympäristöluvan vaatimalla tavalla. Normaalista toiminnasta poikkeavat havainnot kirjataan ja käsitellään sähköisessä poikkeamakannassa. Järjestelmään kirjataan myös sidosryhmiltä tulleet VUOSIKERTOUMUS 2009

17 16 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN VESITASE Sadanta Jätevesi viemäriin yhteydenotot ja havainnot. Poikkeamat käsitellään Mustankorkean johtoryhmässä ja henkilöstöpalavereissa. Ympäristöpoikkeamat ja huolenilmaisut toimitetaan tiedoksi myös Mustankorkean lupaviranomaiselle. Määrä (m 3 ) Veden kierrätys, haihdunta ja maastoon johdettu puhdas vesi Vesijohtoveden kulutus Sadannalla suuri merkitys syntyvien jätevesien määrään Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse pohjaveden muodostumisalueella. Jätteenkäsittelykeskuksen vesienkäsittely on järjestetty siten, että puhtaat pintavedet ja alueen ulkopuoliset vedet pidetään erillään jätteistä ja kaatopaikkavesistä. Ulkoalueilla sijaitseville jätteenkäsittelytoiminnoille on toteutettu asianmukaiset pohjarakenteet ja veden talteenottojärjestelmät. Rakenteilla varmistetaan, etteivät käsittelyä vaativat jätevedet valu pois jätekeskuksen alueelta. Kaikki loppusijoitusalueiden suotovedet, käsittely- ja varastokenttien valumavedet, laitosten prosessivedet ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Jyväskylän kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Mustankorkea OY

18 17 Jätteenkäsittelykeskuksen vesitaseessa voi huomata sadannan vaikutuksen käsittelyyn johdettaviin vesimääriin. Sadannan lasku vuonna 2009 vaikutti merkittävästi myös vesitaseen osioiden viemäröity jätevesi sekä veden kierrätys, haihdunta ja maastoon johdettu puhdas vesi määrään, kun kenttäalueiden sadevesiviemäreistä päätyi huomattavasti vähemmän vesiä käsittelyyn. Ympäristöpaneeli seuraa ja raportoi Lähialueen asukkaista on muodostettu ympäristöpaneeli, joka seuraa ja raportoi jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamia häiritseviä hajuja, melua, pölyä ja roskaantumista sekä muita mahdollisia haittoja. Paneelin tulokset käsittelee ja raportoi ulkopuolinen asiantuntija. Vuoden 2009 huhtikuusta lähtien ympäristöpaneelin toiminnasta on vastannut Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus. Vuoden 2009 syyskuun panelistien lukumäärä nousi 21 panelistiin. Uusia panelisteja haettiin lähialueen asukkaille jaetun tiedotteen avulla elokuussa Asukaspanelistien lukumäärä on vaihdellut 16 ja 31 panelistin välillä vuosina Panelistien määrä oli korkeimmillaan vuonna Hajuhavaintojen tekeminen on osa ympäristöseurantaa Ympäristöpaneelin mukaan vuoden 2009 aikana hajuhavaintopäiviä asuinalueilla oli yhteensä 54 eli 9 päivää enemmän kuin vuonna Useimmin hajuhaittaa koettiin Ylä-Myllyjärvellä. Hajupäiviä Ladun Majan seurantapisteessä oli vuonna 2009 kaikkiaan 49 hajupäivää. Eniten hajuhavaintoja tehtiin maaliskuussa, jolloin myös Ladun Majan käyttö oli aktiivisinta. Vuonna 2008 Ladun Majalla oli 53 hajupäivää. Hajuhavaintojen määrä kuvataan hajuhavaintopäivinä, jolloin yksi tai useampi asukaspaneelin jäsenistä ovat kokeneet jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja. Merkittävimmät mahdollisia hajuhaittoja aiheuttavat toiminnot Mustankorkean jätekeskuksessa ovat jätteen loppusijoitus ja loppusijoitusalueen sulkemistyöt, kompostointi, pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja jätekeskukseen saapuvat jätekuormat. Hajuhavainnot liittyivät edellisten toimintojen lisäksi kompostointilaitoksella toteutettuihin korjausrakentamisiin, jonka aikana kompostoitavat massat jouduttiin ajamaan heti tunnelivaiheen jälkeen ulos. Hajuhavaintopäivien kasvuun saattaa olla osasyynä myös panelistien määrän kasvu. Ympäristöpaneelin lisäksi Mustankorkean jätekeskukseen ilmoitettiin vuoden 2009 aikana 4 hajuhavaintoa. Havainnoista 3 voitiin kohdistaa Mustankorkean toiminnoista aiheutuviksi. Yksi havainnoista tuli Jyväskylän keskustan alueelta ja hajulähteeksi osoittautui Äänekosken paperitehtaat. Hajuhavainnot on kirjattu Mustankorkean sähköiseen poikkeamakantaan. VUOSIKERTOUMUS 2009

19 18 Lukumäärä (kpl) HAJUHAVAINTOPÄIVÄT ASUINALUEILLA Hajuhavaintopäivät Panelistien lukumäärä Tammikuussa ympäristöpaneelissa kirjattiin havaintoja Ylä-Myllyjärvellä Mustankorkealta kantautuvasta melusta. Melu oli junttaus-, isku- tai koputusääniä, ja lisäksi autojen peruutusäänet kuuluivat asuinalueelle. Meluhavaintoja tehtiin myös helmikuussa, jolloin havaittiin kolinaa ja työkoneitten ääniä iltaaikaan. Jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttaman melun (liikenne ja jätteenkäsittelytoiminnot) lisäksi melua lähialueille aiheutuu Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen Aluetekniikan (ALTEK) maa- ja kiviaineksen murskausalueelta, joka sijaitsee Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen vieressä Soidenlammella. Alueella louhittiin kalliota vuoden 2009 aikana. Toiminnasta aiheutui melua lähialueille. Myös työkoneiden peruutusmerkkiäänet koetaan ajoittain häiritseviksi. Työturvallisuussyistä ei kyseistä varoitusääntä voida kuitenkaan poistaa. Lintutarkkailua on tehty vuodesta 2004 Hajuhaittojen vähentämiseksi ja minimoimiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Uusimpana kehitysideana on lämmittää kompostointilaitoksen kasteluvettä prosessissa syntyvällä hukkalämmöllä. Lämpimän veden oletetaan nopeuttavan kompostoitumista ja parantavan kompostin laatua varsinkin talviaikoina, jolloin biojätekuormat ovat usein jäisiä. Järjestelmän rakentaminen saadaan käyttöön alkuvuodesta Kehitystyöllä uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia myös hajuihin. Loppusijoitustoiminnan hajuhaittoja ehkäistään mm. peittämällä jätetäyttöä maa-aineksilla. Myös pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä on tehostettu vuoden 2009 aikana. Mustankorkealla toteutettiin vuosien aikana tutkimus, jolla selvitettiin pilaantuneiden maa-ainesten aumakompostoinnin tehostamista. Toimintamallin ja aumarakenteen avulla vähennetään myös käsittelyssä syntyviä hajuja. Sääolosuhteet vaikuttavat hajujen kulkeutumiseen ja inversiolla näyttäisi olevan hajujen kannalta epäedullisia seurauksia. Inversio on ilmakehässä tilanne, jossa lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä. Normaalisti lämpötila laskee ylöspäin mentäessä. Inversio on siis normaaliin verrattuna päinvastainen tilanne. Inversioita syntyy kylmän ilmamassan tunkeutuessa lämpimän alle tai lämpimän vyöryessä kylmän päälle. Maanpinnan lähelle syntyy pintainversio silloin, kun säteilyjäähtyminen jäähdyttää maanpintaa, joka puolestaan jäähdyttää alimpia ilmakerroksia. Näin käy Suomessa kesällä selkeinä öinä ja talvella mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä, jos taivas on selkeä ja tuuli heikkoa. Inversiotilanteissa ilma on stabiilia eivätkä ilmassa leijuvat partikkelit, esimerkiksi hajupartikkelit, sekoitu paksuun ilmakerrokseen vaan jäävät lähelle maanpintaa. Inversiotilanteet voisivat olla selitys sille, miksi Mustankorkean jätekeskuksen normaalit toiminnot aiheuttavat toisinaan hajuhaittoja lähialueelle ja toisinaan taas eivät. Melutaso ei ylitä ohjearvoja Jätteenkäsittelyssä merkittävimpiä melulähteitä ovat kuorma-autoliikenne ja erilaisten työkoneiden aiheuttamat äänet. Kertaluonteisessa meluselvityksessä vuodelta 2007 on todettu, että jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen keskiäänitasot eivät kuitenkaan ylitä päivä- tai yöajan ohjearvoja. Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ry suorittaa vuosittain linnustoseurantaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Tarkkailua on tehty vuodesta 2004 alkaen viisi kertaa vuodessa maastotyönä suoritetuin laskennoin. Seurannassa lasketaan varis- ja lokkilintujen määrät ja tunnistetaan eri lajit. Laskentakertojen edetessä lintumäärissä on havaittu runsastumista. Runsastuminen koskettaa erityisesti lokkilintuja, vaikka lintujen lukumäärissä on yllättävää vaihtelua eri suuntiin eri laskentavuosina. Vaihtelu voi olla vaikutusta useista seurantaan liittyvistä sekä jätteenkäsittelykeskuksen ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Yksi selitys voisi olla varis- ja lokkilintujen yleinen lisääntyminen viime vuosina yhdistettynä loppusijoitusalueen väheneviin ravinnonhakumahdollisuuksiin, toinen laskenta-ajankohdan osuminen huippuesiintymiskohtiin ja -olosuhteisiin eri vuosien muutto- ja pesäpoikasaikoina, jolloin vaihtelua lukumäärissä on eniten, ja kolmas mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus. Haittalintujen torjunnasta on vastannut Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys ry. Kantaa on rajoitettu varisten ja harakoiden osalta. Vuoden 2009 aikana myös harmaalokkien kantaa rajoitettiin. Harmaalokin kannan rajoittamiselle oli poikkeuslupa Keski-Suomen riistanhoitopiiriltä. Haittalintujen torjunta kuuluu osana Mustankorkean ympäristöluvan vaatimuksiin. Mustankorkea OY

20 19 Mustankorkea on varma työnantaja. pekka Janatuinen, vaaka-aseman vastaava hoitaja, mustankorkealla 13 vuotta. VUOSIKERTOUMUS 2009

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

EMAS. - Ympäristövuosiyhteenveto

EMAS. - Ympäristövuosiyhteenveto EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 10 vuotta 10 vuotta Kymmenen vuotta puhtaamman tulevaisuuden asialla Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä

Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja lähialueen asukkaita hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena. Kiitän myös hallitusta ja siitä

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin jätteenkäsittelykeskuksen ensimmäinen ympäristöselonteko. Tässä vuosiyhteenvedossa on kerrottu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 14.10.2015/JKos MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET Sisällys 1. Tausta... 2 2. Maakuntakaavan tarkistuksen yleisiä perusteita... 2 3. Keski-Suomen kuntien jätehuollon

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA

Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA Sisältö Mustankorkea Oy lyhyesti 3 1. Toimitusjohtajalta 4 2. Ajankohtaista 5 3. Mustankorkea on keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä 6-8 4. Toimintaa ohjaa

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN YMPÄRISTÖPANEELI TAMMI-MAALISKUU 2011

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN YMPÄRISTÖPANEELI TAMMI-MAALISKUU 2011 Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.5.2011 Viite 82133537 ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN YMPÄRISTÖPANEELI ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY YMPÄRISTÖPANEELI

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas Emas-raportti 27 Nokian-tehdas DNV Certification Oy Ab, FI-V-2, on akkreditoituna tarkastajana todentanut 7.5.28, että Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteon päivitystiedot 27 täyttävät

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde johtaja Markku Illikainen Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere Lyhyesti Oulun Jätehuollosta kunnallinen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Kokoeko-seminaari Hyvät rakennuskäytännöt jätteet ja hyötykäyttö Kuopiossa 11.2.2010 Taustaa, ELY-keskus, valtakunnalliset tavoitteet Nykytilanteesta

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Akonniemen ympäristöpaneeli

Akonniemen ympäristöpaneeli Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Vapo Oy Varkauden kaupunki Akonniemen ympäristöpaneeli Tammikuu 2008 82118373 20.3.2008 Vapo Oy Varkauden kaupunki Akonniemen ympäristöpaneeli Tammikuu

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT 2010 500 000 t maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille 2012 180 000 t 2013 10 000 t 2014 0 t (hyötykäyttöön

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot