Lukuvuosi suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi- 2004-2005 suunnitelma"

Transkriptio

1 Auroran koulun Lukuvuosi suunnitelma Auroran koulu toimii rakennetuissa koulutiloissa. Noudatamme uusinta opetussuunnitelmaa. Korostamme perustaitojen tärkeyttä ja panostamme tukitoimiin. Tuemme monipuolisesti lastentaidetta (mm. teatteri, bändit, kuoro ja kulttuurisiestat) luokilla on taito- ja taideaineiden kursseja. Innovaatioitamme on mm. työpäivää jaksottava 75 minuutin siesta. Teemme kansainvälistä yhteistyötä Tulevaisuuskasvatushankkeessa (www.futures2002.net ) ja Luunjan koululeirillä Virossa. Oppilasmäärä 340, luokat 1-6, starttiluokka, ESY 1, Sinikarhuryhmä ( 5.-6.lk) Opetettavat kielet: A1-kieli: englanti ja A2-kieli: ruotsi Tutustumistilaisuus kouluun hyväksyttyjen koulutulokkaiden vanhemmille Keskiviikko klo 18-21, Auroran koulu Yhteystiedot AURORAN KOULU Käyntiosoite: Lippajärventie 44 a, Espoo Rehtori Martti Hellström, p , , Koulun kanslia/vaihde, 1 p ; Faksi

2 Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuosi on Auroran koulun 48. lukuvuosi. Se on toinen lukuvuosi, jolloin opetus perustuu vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin. Uutta tulevat olemaan kuntakohtaiset todistukset, jotka otetaan käyttään jo jouluna. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tulee olla valmis syksyn aikana. Taloudellisesti lukuvuodesta saattaa tulla aikaisempaa tiukempi erityisesti kevään 2005 osalta. Taloudellisista syistä mm. LEO-projekti on päättynyt. Olemme myös lopettaneet kaksi lukuvuotta kestäneen vakituisen sijaisopettajan tehtävän. Koulun henkilöstö on pääosin tuttua ja kokenutta, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Kokonaan uusi asia on kouluumme sijoitettu ns. ykkös-esy, joka on meille uusi haaste. Startti jatkaa toimintaansa. Lukuvuoden tavoitteita voidaan ryhmitellä. Tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu tehtävistä, jotka on hoidettava lukuvuoden aikana. Näitä ovat: 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Kehittämishankkeet Lukuvuoden tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu erityisistä kehittämishankkeista. Niissä pyritään luomaan ja levittämään hyviä käytänteitä. Näitä ovat: 7. Oppilasparlamentti 8. Läksykerho 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusjärjestelmän kehittäminen 12. Tulevaisuuskasvatushanke. 13. Koulun uusi päivänkehä 14. Sinikarhut 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely 2

3 Toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen erot (ns. väriviikkot) ja kunnioittamaan myös koulun perustehtävän mukaista opetusta. Ops-työtä vetää koulussa luokanopettaja Kaija Kuivanen. Hän on aikatauluttanut tehtävät osiot. Rehtori taittaa opsin pagemaker-ohjelmalla. Kun ops on riittävän valmis, pyydetään siitä kommentteja vanhemmilta (opsryhmä) ja oppilailta (oppilasparlamentti). Johtokunta hyväksyy opsin joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa Jokainen tiimi koulutetaan eopit-järjestelmään syksyn aikana. Kouluttajana toimii mm. luokanopettaja Juha Hyvärinen. Opettajat toteuttavat kukin oman osuutensa strategiasta lukuvuoden aikana. Tätä toimintaa 3 tukee ns. TVT-kummijärjestelmä. Ops-työhön liittyy useita oppilaiden turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia,jotka on laadittava. Näitä ovat mm. järjestyssäännöt ja kiusaamisen ehkäiseminen. Suunnitelmien teossa päävastuu on rehtorilla. 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen Koulussamme toimii yksi virallinen iltapäiväkerho ( kaksi ryhmää) ja lisäksi Koti & Koulu ry. on järjestämässä iltapäiväkerhoja luokkalaisille. 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin Tapahtumakalenteiin merkitään työpäivät, joina poiketaan työjärjestyksistä. Kalenterissa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksamisessa olevat 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Tänä lukuvuonna teemme itsearviointiurakasta kolme osiota: - henkilöstö, - kumppanuudet ja resurssit ja - prosessit. Näiden tehtävien tekemiselle on varattu neljä YT-kertaa lukuvuoden aikana. 7. Oppilasparlamentti Oppilasparlamentti jatkuu toista vuotta. Elokuussa valitaan luokissa parlaamentaarikot. Parlamentti kokoontuu kerran kuussa. Parlamenttitoimintaa vetävät rehtori ja luokanopettaja Carita Ehrstedt. 3

4 8. Läksykerho Läksykerhotoiminta käynnistyi keväällä Sen tavoitteena on tukea oppilaiden vastuunottoa koulutyöstä ja estää siten syrjäytymistä. Läksykerhotoiminta jatkuu. Nyt kaikki kerhot ovat siestalla. Kerhoja pitävät koulunkäyntiavustajat. 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen Koulun emäntä Irma- Astrid Mesiäinen on saanut apurahan, jonka turvin hän kehittää koulun keittiön oheiskasvattajuutta yhdessä koulun väen kanssa. 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusj ärjestelmän kehittäminen Apulaisrehtori Ulla Hämäläisella on osana johtamiskoulutustaan tehtävä kehittää koulun muun kuin opetushenkilöstön tiedotusjärjestelmää. 12. Tulevaisuuskasvatushanke Tulevaisuushanke jatkuu. Projektissa on mukana kouluja myös ulkomailta. Tämän lukuvuoden tavoitteena on levittää tulevaisuuskasvatusta osana uuden opsin aihekokonaisuuksia. 13. Koulun uusi päivänkehä opetukseen liittyviä ongelmia. Sinikarhuissa opiskelee äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikka ja englantia kahdeksan luokkalaista 11 tuntia viikossa. Sinikarhuryhmää vetää luokanopettaja Uma Jutila apunaan koulunkäyntiavustaja Pirjo Lilja. 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen Auroran koulun lisärakennushanke on hankesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja jopa lobbausta. 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 4 Opettajien ns. toisen asteen työtä halutaan rajoittaa ja rationalisoida. Töitä organisoidaan tehokkaalla työnjaolla ja YT-ajan uudenlaisella jakamisella yhteisiin kokouksiin, tiimeille ja omaan aikaan. Oma osa-alueensa on HOJKS-prosessin hionta. Niinikään huomiota kiinnitetään yhteisten käytänteiden selkeyteen. Opettajien aloitteesta johtokunta on muuttanut koulun päivänrytmiä. Ratkaisun tavoitteena on saada aamupäivään neljä tehokasta oppituntia. Ratkaisun toimivuutta seurataan. 14. Sinikarhut Sinikarhut on Auroran innovaatio ratkaista yleisopetukseen integroitujen oppilaitten Opetussuunnitelma on koulun tärkein pedagoginen asiakirja. Sen haltuunottaminen on vaativa, mutta jokaiselle opettajalle kuuluva virkatehtävä. Haltuunoton tukemiseksi rehtori järjestää opintopiirin vapaaehtoisille opettajille.

5 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely Koululle on perustettu ESY-luokka, jossa on ekaluokkalaisia. Uudelle toimintamuodolle on luotava käytänteet ja rutiinit. Päävastuu urakassa on luokkaa opettavalla Ulla Hämäläisellä ja hänen avustajillaan. 5 5

6 Selvitys eräistä muista seikoista 6 1. Opetuksen yleinen järjestäminen Selvitys integroitujen oppilaiden lisäresurssin käytöstä Aurorassa on 13 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, jotka on integroitu yleisopetuksen luokkiin. Heidän opetuksensä järjestämiseen saadaan kunnalta 26 vvt luokkalaisten osalta tästä kehyksestä käytetään ns. sinikarhuryhmän toimintaan ( tunti) luokkalaisten opiskelu tapahtuu kokonaan yleisopetuksen ryhmässä HOJKSIN mukaan eriyttäen. Opiskelua tuetaan ns. H-tunneilla ja erityisopetukella. Niihin käytetään 13 tuntia. Käsityön opetus ( vrt. lautakunnan päätös) Käsityön opetuksessa noudatetaan kunnan linjauksia luokilla opetusryhmät ovat sekaryhmiä. Noudatettava opetussuunnitelma Opetus perustuu v Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, Espoon linjauksiin ja Auroran omiin opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin. Koulun opetussuunnitelma valmistuu syksyn 2004 aikana. Starttuokalla annettava esi-erityisopetus perustuu keväällä 2004 laadittuun, kaikille espoolaisille starttiluokille yhteiseen opetussuunnitelmaan Lkv työ- ja loma-ajat Aurorassa Hallintopäällikkö on myöntänyt Auroran koululle Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Auroran koulussa Syyslukukausi (ke) (ti) Syysloma (ke) (pe) Joululoma (ke) (su) Itsenäisyyspäivä osuu maanantaille 6.12, ja se on lomapäivä. Kevätlukukausi (ma) (la) Talviloma: viikko 8 ( ) Lomapäivä: (pe) Pääsiäisloma on Espoossa pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin ( ). Aurorassa myös kiirastorstai (24.3.) on lomaa, koska meillä lauantai on työpäivä (Aurorapäivä) Vappu osuu sunnuntaille. Helatorstai ( 5.5.) on Espoossa lomapäivä. Espoon kaikissa kouluissa myös (pe) on lomapäivä.

7 luvan yhteen ylimääräiseen lauantaityöpäivään ( Aurorapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä pidetään kiirastorstaina ( ks. taulukko viereinen sivu). Lukuvuoden toimintakalenteri on aukeamana ss. 8 ja 9.. Kehyksen käyttö Espoolaiskoulut saavat tänä lukuvuonna kehyksensä uudella matemaattisella kaavalla, jossa korostuu luokan oppilasmäärä.tämä kaava tuo kaikkiaan Auroralle 548,5 tuntia. Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on sen jako perusopetukseen, tukitoimiin (tukiopetus ja erityisopetus), kerhotoimintaan ja muuhun opettajien palkalliseen toimintaan. Tänä vuonna jako noudattaa pääosin aikaisempaa linjausta. Siitäkin huolimatta, että koululla on aloittanut erityisluokka ( sen tunnit on koodattu taulukossa tukitoimiin). Luokkakoot TAULUKKO :Kehyksen käyttö (%) Perusopetus 81 77,8 80,4 72,4 Tukitoimet Kerhot 2 0,9 1,3 1 Muu 2 3,3 2,3 2,6 TAULUKKO : Luokkakoot Auroran koulun luokkien oppilasmäärät vaihtelevat 20 ja 31 välillä. Tällä kertaa suurimma luokat ovat 5a, 5b. 3b ja 3a. Pienimmät luokat ovat 6a, 6b ja 6c. Koulumme ensimmäiset luokat ovat ylisuuria. Niillä kummallakin on 26 oppilasta. Ylipaikoille on otettu oppilaita erittäin painavista oppilashuollollista syistä. A B C Startti 9 1. luokat luokat luokat luokat luokat luokat Luokka-aste Viikkotunteja Jakotunteja Äi + Kirj Matematiikka Englanti Fysiikka/kemia 1 1 Liikunta(pojat) Käsityö Taito-taideaineet 1 1 Luokan yht.t % kaikista Sinikarhut Suomi Katsomusaineet ( UO, UI, ET)

8 Syksyn toiminta 2004 Ma Ti Ke To Pe Lkv. avaus MH Koulurauha MH Uinti JU Uinti Paja 5-6 Uinti Uinti 40 Uinti Koulukuvaus JH Uinti Uinti Kulttuurisiestat MF+ UH Aleksis Kivi 1 + S YK MK 45 Paja 5-6 TH Joulukonsertti UJ+KK Paja 5-6 UL Adventtihartaus LM Itsen. pv Lucia SK+MK Joulukirkko Todist.. jako KK 2 lk Peppi MH Teatterileikit MH

9 Kevään toiminta Ma Ti Ke To Pe 3 Vuodenavaus MH 4 5 Runeberg SW Ystävä T a l v i l o m a Paja 5-6 CE+MF 9 Kalevala 1+5 MF Via LM Dolorosa Pääsiäisloma Aurorapäivä UH Paja 5-6 TH+ UL EPUT 1. opet/05 Karnevaalit JH+ UH Helluntai L u u n j a Kevätjuhlat MH TH Todist.. jako 6.opet9

10 10 Eniten jakotunteja on koulumme oppilasmääriltään suurimmilla viidensillä ja kolmansilla luokilla. Päivänkehä Lukuvuoden alusta on muutettu koulun päivänkehää ( ks. viereinen sivu). Edellinen muutos tehtiin kolme vuotta sitten. Ensimmäinen oppitunti on aiennettu alkamaan klo Ennen lounasta ehditään pitää neljä oppituntia. ESY-ykkösen toiminta Auroran koululle on sijoitettu Espoon ainoa ESY- ykkösluokka. Siellä poiketaan koulun yleisestä päivänrytmistä mm. turvallisuussyistä. Oppitunnit ja tauot ovat seuraavasti: 1. tunti tunti MINI-SIESTA: Ruokailu 30 min. Tauko 15 min. 3. tunti tunti Koulun ulkopuolinen toiminta Opintokäynnit ja retket Luokat tekevät lukuvuoden aikana opintokäyntejä ja retkiä opetuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Opettaja varmistaa käynnin turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Opintokäynnin aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Opintokäynnille lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman käynnin aiheuttamista muutoksista, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille Opintokäynnille lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Opintokäynti voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat opintokäynnit johtokunnalle. Leirikoulut Luokat voivat tehdä retkiä, joissa yövytään Tällaista retkeä kutsutaan leirikouluksi. Leirikoulu voi olla omassa koulussa tai muualla. Opettaja varmistaa leirikoulun turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa kirjallisesti varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Leirikoulusuunnitelma tuodaan johtokuntaan hyväksyttäväksi. Leirikoulu voidaan hyväksyä kahdessa osassa: ensin varauksena lukuvuosisuunnitelmassa ja sitten tarkemman toteutussuunnitelman hyväksyttämisenä. Leirikoulun aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Leirikouluun lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman sen aiheuttamista muutoksista koulutyölle,, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille. Leirikouluun lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Leirikoulu voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat retket johtokunnalle. Tähän lukuvuosisuunnitelmaan merkitään varaukset kolmelle leirikoululle: 5a, 6c ja Luunjan koululeiri. TET Aurora tarjoaa yläkoulun oppilaille mahdollisuuden suorittaa TETharjoittelu. Auroran omien oppilaiden työharjoittelu tapahtuu pääosin koulussa. Lukuvuoden aikana pyritään käynnistämään eräiden luokkien osalta työharjoittelu vanhempien työpaikoilla.

11 Päivänkehä lukuvuonna Välitunti klo Luokan omia pikkutaukoja Koulu alkaa aikaisintaan klo SIESTA klo Aurora Koulu päättyy aikaisintaan klo Koulu päättyy klo Luokan omia 7. pikkutaukoja Koulu päättyy viimeistään klo Siestalla tapahtuu: ruokailu porrastetusti ulkoilua kerhoja cup-kisoja koko koulun näytelmänharjoitukset 11 kulttuurisiesta leikkejä luokkien sali- ja ATK-vuorot läksyjen tekoa bändit jne. 11

12 12 Jakotunnit Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on jakotuntien osoittaminen eri luokille ja eri oppiaineille. Tämän lukuvuoden jakotunnit on koottu s. 7 taulukkoon. Yhteistyö yritysten kanssa Auroralla ei ole sponsoreita. Yhteistyö liittyy tavanomaiseen toimintaan. Koululla järjestetään koulukuvaus lokakuussa. 3. Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet Luunja-projekti Aurora on toteuttanut koululeirin Luunjassa keväästä 1995 alkaen. Tänä lukuvuonna projektiin ei ole saatu Opetushallituksen kansainvälisyysmäärärahaa, joka on mm. mahdollistanut vähävaraisten lasten stipendit. Auroralla on varaus Luunjan leirikeskukseen viikoksi 21. Tulevaisuuskasvatusprojekti Tulevaisuuskasvatushankkeen puitteissa on mahdollista osallistua yhdessä kansainvälisen opetussuunnitelmaosion kehittelyyn. Mukana on kouluja Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Opetushallitukselta on anottu projektille erillisavustusta. Yhteistyö emglantilaisrehtorien kanssa Etelä-Suomen lääninhallitus tuo Auroran kouluun tutustumaan kenttiläisrehtoria. On mahdollista, että vierailusta syntyy uusia pysyvyä kontakteja Iso-Britanniaan. 4. Kerho toiminta Auroran kehyksestä on varattu kerhotoimintaan 6 vvt. Kerhot toimivat pääasiassa siestalla. Teatterikerho Teatterikerhoa vetää Martti Hellström. Kerho tuottaa koko koulun näytelmän lukukauden päätösjuhliin. Bändikerho Bändikerhoa vetää Risto Schiray. Kerho toimii bändikämpässä. Tavoitteena on oppia soittamaan ja päästä esiintymään. Kuorokerho Kuotokerhoa vetävät Uma Jutila ja Kaija Kuivanen. Kuoro laulaa yksi- ja kaksiäänisiä lauluja ja esiintyy koulun tapahtumissa ja juhlissa. IT- kerho IT-kerhoa vetää Juha Hyvärinen. Kerho tukee tietokoneiden luokka- ja opetuskäyttöä. Kuvataidekerho Kuvataidekerhoa vetää Mirkka Forsberg. Kerhossa ohjataan näkemään maailmaa ja kuvia visuaalisesti. Kuvia tehdään perinteisin ja uusin keinoin. 5. Oppilashuollon järjestäminen Auroralla on oppilashuoltoryhmä. Koululla on käytettävissä terveydenhoitajan, lääkärin, koulupsykologin ja kuraattorin palveluita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Sen toiminnan pohjana on vuotuinen työkalenteri. 6. Kodin ja koulun yhteistyö Aurorassa koulu tarjoaa vanhemmille monipuolisia yhteistyömuotoja ( ks. kuvio viereiseltä sivulta): Osana opetussuunnitel mtyötä laaditaan kodin ja koulun yhteistyöohjelma ja siihen liittyen koulutyön suunnitelma

13 Johtokuntien välinen yhteistyö Auroraseminaari Vanhempien opsryhmä Kyselyt ja palaute Koko koulun näytelmät Kodin ja koulun toimintapäivät Koulun juhlat Virkamiehiin vaikuttaminen Johtokunta Lapsen kotikunnan taso Vanhemmat vieraina ja erityisosaajina Luokan juhlat Lapsen koulun taso Lapsen luokan taso Opettajan antama ohjaus OHR HOJKS Oman lapsen taso Vanhempain vartit Reissuvihko Yhteydenpito Henk.koht. tapaamiset Luokan omat tiedotteet Luunjankoululeiri Aurora-lehti Kuvio: Kodin ja koulun yhteistyön muotoja Aurorassa Koti & Koulu ry. Luokan leirikoulut Luokkatoimikunta Luokan vanh.illat. Ip-kerhot Luokan retket Koko koulun vanh.illat Vanhempain yhdistysten välinen yhteistyö Aurorapäivä Studia Aurora Poliitikkoihin vaikuttaminen Tämän syksyn osalta tärkeä yhteistyötapahtuma on uuden johtokunnan huoltajajäsenten esittämiskokous, joka pidetään syysloman jälkeen

14 Opetussuunnitelmasta lukuvuosisuunnitelmassa päätettäväksi siirretyt asiat luokkien tuntijako taitoja taideaineidenosalta Auroran koulussa on jätetty kolme vvt taito- ja taideaineiden tuntivälyksestä jakamatta. Ensimmäinen käytetään ns. pajapäiviin, toinen luokkakohtaiseen opetuksen painotukseen ja kolmas lukukauden kestoisiin valinnaiskursseihin. Pajapäivät Pajapäiviä on viisi, ja ne kestävät kukin noin viisi oppituntia. Yhteisenä teemana ovat aihekokonaisuudet. Pajapäivien teemat ovat seuraavat: 20.9 Tulevaisuus ja kierrätys 8.11 Kansainvälisyys: Unkari 8.12 Yrittäjyys Kulttuuri: Karnevaali Turvallisuus ja liikenne Luokkakohtaisen välyksen käyttö Kullakin 5.-6.luokalla on mahdollista suunnata 1 vvt opetusta opettajan vahvuuksien ja luokan tarpeiden mukaisesti. Tänä lukuvuonna taito- ja taideaineiden opetusta painotetaan seuraaavasti: 5a : Kuvataide ja ilmaisu Painotustunneilla pyritään vahvistamaan lasten suhdetta itseensä, toisiinsa ja ympäröivään maailmaan. 5b: Kuvataide ja käden taidot Painotustunneilla käytetään erilaisia materiaaleja ja työtapoja kuvalliseen ilmaisuun. 6a: TN, kuvataide ja liikunta Painotustunneilla annetaan oppilaille elämyksiä, kokemuksia ja mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen ja muotoiluun monipuolisesti. Niinikään tutkitaan ja kokeillaan erilaisten materiaalien käyttöä taiteessa. Oppilaille annetaan mahdollisuus harjaantua liikunnan- ja käytännön taidoissaan.. Tavoitteena on lisäksi oppia suunnittelemaan ja työskentelemään yhteistyössä myös usean oppilaan ryhmässä. 6b: Kuvataide Painotustuntien tavoitteena on laaja-alainen perehtyminen kuvantekemiseen, eri tekniikkoihin ja kuvan tekemisen historiaan. 6c: Kuvataide ja liikunta Luokan painotus käytetään kuvataiteeseen paitsi niiltä osin, kun lähdetään urheilun vuoksi jonnekin kauemmaksi ja tarvitaan siksi lisätunteja. Kuvataiteen tunteja käytetään eheyttävästi tukemaan muiden aineiden opetusta.

15 Valinnaiskurssit Kullakin luokkalaisella on mahdollisuus painottaa omaa opinto-ohjelmaansa 1 vvt:n verran valitsemalla kaksi lukukauden mittaista valinnaiskurssia. Kursseja järjestetään 11 erilaista, ja kukin suorittaa niistä kaksi. Lukuvuoden kursseja ovat: Musiikki Bändikurssi ( 3 kpl) Kitarakurssi Liikunta Palloilukurssi Kuvataide Kuvataidekurssi Videokurssi Teatterimeikkaus Eheytys Ilmaisukurssi TVT 15 15

Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004

Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004 Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004 aurora huhtikuu 2004 sivu 1 4 ja 1/2 viikkoa! Koulua on vielä hieman yli neljä viikkoa. Vapunalusviikolla ensivuoden eput tutustuivat koulumme. Eppuja

Lisätiedot

Koululehti 4/2006. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9

Koululehti 4/2006. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9 Koululehti 4/2006 Kesäisiä riemuja. KUVA: Juha Hyvärinen Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9 Juhlapuheen aika Suomessa koululaisilla on pitkä kesäloma. Onneksi. Kesä on suomalaisille tärkeä

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström

Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Juliste Mirkka Forsberg Aurora Joulu 2004 1 Hyvää Joulukuuta! Koulutyö on tätä luettaessa syyslukukauden loppusuoralla.

Lisätiedot

koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin

koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin Hyvää joulukuuta! Syyslukukausi 2005 on pian takana.monessa on jo onnistuttu.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

TER-VE-TU-LOA, E-PUT!

TER-VE-TU-LOA, E-PUT! Koululehti 15. 16.vuosikerta Helmikuu Lokakuu 2003 2004 TER-VE-TU-LOA, E-PUT! aurora helmikuu 2004 sivu 1 Tervetuloa, eput! iistai 3.2. on jännittävä päivä: ensi syksyn ekaluokkalaiset käyvät ilmoittautumassa

Lisätiedot

Koululehti 1/2008. Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9.

Koululehti 1/2008. Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9. Koululehti 1/2008 Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9. Jo joutui armas aika Auroran koulu täytti tänä lukuvuonna 50 vuotta. Juhlavuosi

Lisätiedot

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9.

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Koululehti 2/2007 Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Yhteenvedon aika Auroran koulu täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Olemme lähettäneet yläkouluihin joka vuosi puolensataa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Auroran opsstrategia

Auroran opsstrategia Auroran opsstrategia Auroran opsstrategian on laatinut ops-tiimi, ja siinä on otettu huomioon koulun miljoonat työtehtävät ja opettajien antamat kommentit. kiire kiire kiire Opstyön päämäärät Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh.

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 24 19.09.2017 24 Perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A Lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Oppilasmäärät: Seuraavissa kouluissa on:

Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A Lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Oppilasmäärät: Seuraavissa kouluissa on: Sipoon kunnan suomenkieliset peruskoulut Lukuvuosisuunnitelma Osa A 2017-2018 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Työ- ja loma-ajat 2017 Syyslukukausi alkaa 15.8.2017 Syyslukukausi päättyy 22.12.2017 Syysloma

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Kevään näytelmänä Grimmin veljesten

Kevään näytelmänä Grimmin veljesten Koululehti 17.vuosikerta 15. Toukokuu Lokakuu 2003 2005 Kevään näytelmänä Grimmin veljesten PUNAHILKKA TO 2.6. 2005 kl0 18-20 Kevätjuhla lähimetsässä. Neljä viikkoa koulua Koulua on jäljellä neljä viikkoa.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Lokakuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Aurora elokuu 2004

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 11.4.2017 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja opetussuunnitelmasta 1.luokalla Aamu- ja iltapäivätoiminta, hakuaika alkanut

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta 115 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2013 klo 18-18.39 Kokouspaikka Koskisali, Hämeentie 12, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio 1. jakso Uusintakokeet 28.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Uusinta 28.8. Kalenteri versio 4.7.2017 10.8. - 29.09.2017 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko 21.9.

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke Lappeenranta Taustatietoja Vieraskieliset oppilaat 30..2008 kieliryhmittäin: Albnia Amhara Arabia Azeri Bosnia Englanti Espanja Gorania Ingusi Kiina Kurdi Mandi

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle Tapahtumakalenteri lukuvuodelle 2017 2018 J 1 10.8.2017 28.9.2017 ti 8.8. ja veso (1/1): suunnittelupäivät ke 9.8. esteellisyys yovalvonnoissa tiedoksi rehrille 10.8. syyslukukausi alkaa pe 11.8. ma 14.8.

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Outi Rinne 16.3.2016 Perusopetuksen ohjausjärjestelmä (1.1) Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 4.4.2017) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Röykän koulun johtokunta 23.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2015-2016 HYVÄKSYMINEN 9 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/ 3A

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot