Lukuvuosi suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi- 2004-2005 suunnitelma"

Transkriptio

1 Auroran koulun Lukuvuosi suunnitelma Auroran koulu toimii rakennetuissa koulutiloissa. Noudatamme uusinta opetussuunnitelmaa. Korostamme perustaitojen tärkeyttä ja panostamme tukitoimiin. Tuemme monipuolisesti lastentaidetta (mm. teatteri, bändit, kuoro ja kulttuurisiestat) luokilla on taito- ja taideaineiden kursseja. Innovaatioitamme on mm. työpäivää jaksottava 75 minuutin siesta. Teemme kansainvälistä yhteistyötä Tulevaisuuskasvatushankkeessa (www.futures2002.net ) ja Luunjan koululeirillä Virossa. Oppilasmäärä 340, luokat 1-6, starttiluokka, ESY 1, Sinikarhuryhmä ( 5.-6.lk) Opetettavat kielet: A1-kieli: englanti ja A2-kieli: ruotsi Tutustumistilaisuus kouluun hyväksyttyjen koulutulokkaiden vanhemmille Keskiviikko klo 18-21, Auroran koulu Yhteystiedot AURORAN KOULU Käyntiosoite: Lippajärventie 44 a, Espoo Rehtori Martti Hellström, p , , Koulun kanslia/vaihde, 1 p ; Faksi

2 Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuosi on Auroran koulun 48. lukuvuosi. Se on toinen lukuvuosi, jolloin opetus perustuu vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin. Uutta tulevat olemaan kuntakohtaiset todistukset, jotka otetaan käyttään jo jouluna. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tulee olla valmis syksyn aikana. Taloudellisesti lukuvuodesta saattaa tulla aikaisempaa tiukempi erityisesti kevään 2005 osalta. Taloudellisista syistä mm. LEO-projekti on päättynyt. Olemme myös lopettaneet kaksi lukuvuotta kestäneen vakituisen sijaisopettajan tehtävän. Koulun henkilöstö on pääosin tuttua ja kokenutta, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Kokonaan uusi asia on kouluumme sijoitettu ns. ykkös-esy, joka on meille uusi haaste. Startti jatkaa toimintaansa. Lukuvuoden tavoitteita voidaan ryhmitellä. Tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu tehtävistä, jotka on hoidettava lukuvuoden aikana. Näitä ovat: 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Kehittämishankkeet Lukuvuoden tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu erityisistä kehittämishankkeista. Niissä pyritään luomaan ja levittämään hyviä käytänteitä. Näitä ovat: 7. Oppilasparlamentti 8. Läksykerho 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusjärjestelmän kehittäminen 12. Tulevaisuuskasvatushanke. 13. Koulun uusi päivänkehä 14. Sinikarhut 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely 2

3 Toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen erot (ns. väriviikkot) ja kunnioittamaan myös koulun perustehtävän mukaista opetusta. Ops-työtä vetää koulussa luokanopettaja Kaija Kuivanen. Hän on aikatauluttanut tehtävät osiot. Rehtori taittaa opsin pagemaker-ohjelmalla. Kun ops on riittävän valmis, pyydetään siitä kommentteja vanhemmilta (opsryhmä) ja oppilailta (oppilasparlamentti). Johtokunta hyväksyy opsin joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa Jokainen tiimi koulutetaan eopit-järjestelmään syksyn aikana. Kouluttajana toimii mm. luokanopettaja Juha Hyvärinen. Opettajat toteuttavat kukin oman osuutensa strategiasta lukuvuoden aikana. Tätä toimintaa 3 tukee ns. TVT-kummijärjestelmä. Ops-työhön liittyy useita oppilaiden turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia,jotka on laadittava. Näitä ovat mm. järjestyssäännöt ja kiusaamisen ehkäiseminen. Suunnitelmien teossa päävastuu on rehtorilla. 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen Koulussamme toimii yksi virallinen iltapäiväkerho ( kaksi ryhmää) ja lisäksi Koti & Koulu ry. on järjestämässä iltapäiväkerhoja luokkalaisille. 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin Tapahtumakalenteiin merkitään työpäivät, joina poiketaan työjärjestyksistä. Kalenterissa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksamisessa olevat 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Tänä lukuvuonna teemme itsearviointiurakasta kolme osiota: - henkilöstö, - kumppanuudet ja resurssit ja - prosessit. Näiden tehtävien tekemiselle on varattu neljä YT-kertaa lukuvuoden aikana. 7. Oppilasparlamentti Oppilasparlamentti jatkuu toista vuotta. Elokuussa valitaan luokissa parlaamentaarikot. Parlamentti kokoontuu kerran kuussa. Parlamenttitoimintaa vetävät rehtori ja luokanopettaja Carita Ehrstedt. 3

4 8. Läksykerho Läksykerhotoiminta käynnistyi keväällä Sen tavoitteena on tukea oppilaiden vastuunottoa koulutyöstä ja estää siten syrjäytymistä. Läksykerhotoiminta jatkuu. Nyt kaikki kerhot ovat siestalla. Kerhoja pitävät koulunkäyntiavustajat. 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen Koulun emäntä Irma- Astrid Mesiäinen on saanut apurahan, jonka turvin hän kehittää koulun keittiön oheiskasvattajuutta yhdessä koulun väen kanssa. 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusj ärjestelmän kehittäminen Apulaisrehtori Ulla Hämäläisella on osana johtamiskoulutustaan tehtävä kehittää koulun muun kuin opetushenkilöstön tiedotusjärjestelmää. 12. Tulevaisuuskasvatushanke Tulevaisuushanke jatkuu. Projektissa on mukana kouluja myös ulkomailta. Tämän lukuvuoden tavoitteena on levittää tulevaisuuskasvatusta osana uuden opsin aihekokonaisuuksia. 13. Koulun uusi päivänkehä opetukseen liittyviä ongelmia. Sinikarhuissa opiskelee äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikka ja englantia kahdeksan luokkalaista 11 tuntia viikossa. Sinikarhuryhmää vetää luokanopettaja Uma Jutila apunaan koulunkäyntiavustaja Pirjo Lilja. 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen Auroran koulun lisärakennushanke on hankesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja jopa lobbausta. 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 4 Opettajien ns. toisen asteen työtä halutaan rajoittaa ja rationalisoida. Töitä organisoidaan tehokkaalla työnjaolla ja YT-ajan uudenlaisella jakamisella yhteisiin kokouksiin, tiimeille ja omaan aikaan. Oma osa-alueensa on HOJKS-prosessin hionta. Niinikään huomiota kiinnitetään yhteisten käytänteiden selkeyteen. Opettajien aloitteesta johtokunta on muuttanut koulun päivänrytmiä. Ratkaisun tavoitteena on saada aamupäivään neljä tehokasta oppituntia. Ratkaisun toimivuutta seurataan. 14. Sinikarhut Sinikarhut on Auroran innovaatio ratkaista yleisopetukseen integroitujen oppilaitten Opetussuunnitelma on koulun tärkein pedagoginen asiakirja. Sen haltuunottaminen on vaativa, mutta jokaiselle opettajalle kuuluva virkatehtävä. Haltuunoton tukemiseksi rehtori järjestää opintopiirin vapaaehtoisille opettajille.

5 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely Koululle on perustettu ESY-luokka, jossa on ekaluokkalaisia. Uudelle toimintamuodolle on luotava käytänteet ja rutiinit. Päävastuu urakassa on luokkaa opettavalla Ulla Hämäläisellä ja hänen avustajillaan. 5 5

6 Selvitys eräistä muista seikoista 6 1. Opetuksen yleinen järjestäminen Selvitys integroitujen oppilaiden lisäresurssin käytöstä Aurorassa on 13 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, jotka on integroitu yleisopetuksen luokkiin. Heidän opetuksensä järjestämiseen saadaan kunnalta 26 vvt luokkalaisten osalta tästä kehyksestä käytetään ns. sinikarhuryhmän toimintaan ( tunti) luokkalaisten opiskelu tapahtuu kokonaan yleisopetuksen ryhmässä HOJKSIN mukaan eriyttäen. Opiskelua tuetaan ns. H-tunneilla ja erityisopetukella. Niihin käytetään 13 tuntia. Käsityön opetus ( vrt. lautakunnan päätös) Käsityön opetuksessa noudatetaan kunnan linjauksia luokilla opetusryhmät ovat sekaryhmiä. Noudatettava opetussuunnitelma Opetus perustuu v Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, Espoon linjauksiin ja Auroran omiin opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin. Koulun opetussuunnitelma valmistuu syksyn 2004 aikana. Starttuokalla annettava esi-erityisopetus perustuu keväällä 2004 laadittuun, kaikille espoolaisille starttiluokille yhteiseen opetussuunnitelmaan Lkv työ- ja loma-ajat Aurorassa Hallintopäällikkö on myöntänyt Auroran koululle Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Auroran koulussa Syyslukukausi (ke) (ti) Syysloma (ke) (pe) Joululoma (ke) (su) Itsenäisyyspäivä osuu maanantaille 6.12, ja se on lomapäivä. Kevätlukukausi (ma) (la) Talviloma: viikko 8 ( ) Lomapäivä: (pe) Pääsiäisloma on Espoossa pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin ( ). Aurorassa myös kiirastorstai (24.3.) on lomaa, koska meillä lauantai on työpäivä (Aurorapäivä) Vappu osuu sunnuntaille. Helatorstai ( 5.5.) on Espoossa lomapäivä. Espoon kaikissa kouluissa myös (pe) on lomapäivä.

7 luvan yhteen ylimääräiseen lauantaityöpäivään ( Aurorapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä pidetään kiirastorstaina ( ks. taulukko viereinen sivu). Lukuvuoden toimintakalenteri on aukeamana ss. 8 ja 9.. Kehyksen käyttö Espoolaiskoulut saavat tänä lukuvuonna kehyksensä uudella matemaattisella kaavalla, jossa korostuu luokan oppilasmäärä.tämä kaava tuo kaikkiaan Auroralle 548,5 tuntia. Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on sen jako perusopetukseen, tukitoimiin (tukiopetus ja erityisopetus), kerhotoimintaan ja muuhun opettajien palkalliseen toimintaan. Tänä vuonna jako noudattaa pääosin aikaisempaa linjausta. Siitäkin huolimatta, että koululla on aloittanut erityisluokka ( sen tunnit on koodattu taulukossa tukitoimiin). Luokkakoot TAULUKKO :Kehyksen käyttö (%) Perusopetus 81 77,8 80,4 72,4 Tukitoimet Kerhot 2 0,9 1,3 1 Muu 2 3,3 2,3 2,6 TAULUKKO : Luokkakoot Auroran koulun luokkien oppilasmäärät vaihtelevat 20 ja 31 välillä. Tällä kertaa suurimma luokat ovat 5a, 5b. 3b ja 3a. Pienimmät luokat ovat 6a, 6b ja 6c. Koulumme ensimmäiset luokat ovat ylisuuria. Niillä kummallakin on 26 oppilasta. Ylipaikoille on otettu oppilaita erittäin painavista oppilashuollollista syistä. A B C Startti 9 1. luokat luokat luokat luokat luokat luokat Luokka-aste Viikkotunteja Jakotunteja Äi + Kirj Matematiikka Englanti Fysiikka/kemia 1 1 Liikunta(pojat) Käsityö Taito-taideaineet 1 1 Luokan yht.t % kaikista Sinikarhut Suomi Katsomusaineet ( UO, UI, ET)

8 Syksyn toiminta 2004 Ma Ti Ke To Pe Lkv. avaus MH Koulurauha MH Uinti JU Uinti Paja 5-6 Uinti Uinti 40 Uinti Koulukuvaus JH Uinti Uinti Kulttuurisiestat MF+ UH Aleksis Kivi 1 + S YK MK 45 Paja 5-6 TH Joulukonsertti UJ+KK Paja 5-6 UL Adventtihartaus LM Itsen. pv Lucia SK+MK Joulukirkko Todist.. jako KK 2 lk Peppi MH Teatterileikit MH

9 Kevään toiminta Ma Ti Ke To Pe 3 Vuodenavaus MH 4 5 Runeberg SW Ystävä T a l v i l o m a Paja 5-6 CE+MF 9 Kalevala 1+5 MF Via LM Dolorosa Pääsiäisloma Aurorapäivä UH Paja 5-6 TH+ UL EPUT 1. opet/05 Karnevaalit JH+ UH Helluntai L u u n j a Kevätjuhlat MH TH Todist.. jako 6.opet9

10 10 Eniten jakotunteja on koulumme oppilasmääriltään suurimmilla viidensillä ja kolmansilla luokilla. Päivänkehä Lukuvuoden alusta on muutettu koulun päivänkehää ( ks. viereinen sivu). Edellinen muutos tehtiin kolme vuotta sitten. Ensimmäinen oppitunti on aiennettu alkamaan klo Ennen lounasta ehditään pitää neljä oppituntia. ESY-ykkösen toiminta Auroran koululle on sijoitettu Espoon ainoa ESY- ykkösluokka. Siellä poiketaan koulun yleisestä päivänrytmistä mm. turvallisuussyistä. Oppitunnit ja tauot ovat seuraavasti: 1. tunti tunti MINI-SIESTA: Ruokailu 30 min. Tauko 15 min. 3. tunti tunti Koulun ulkopuolinen toiminta Opintokäynnit ja retket Luokat tekevät lukuvuoden aikana opintokäyntejä ja retkiä opetuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Opettaja varmistaa käynnin turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Opintokäynnin aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Opintokäynnille lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman käynnin aiheuttamista muutoksista, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille Opintokäynnille lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Opintokäynti voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat opintokäynnit johtokunnalle. Leirikoulut Luokat voivat tehdä retkiä, joissa yövytään Tällaista retkeä kutsutaan leirikouluksi. Leirikoulu voi olla omassa koulussa tai muualla. Opettaja varmistaa leirikoulun turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa kirjallisesti varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Leirikoulusuunnitelma tuodaan johtokuntaan hyväksyttäväksi. Leirikoulu voidaan hyväksyä kahdessa osassa: ensin varauksena lukuvuosisuunnitelmassa ja sitten tarkemman toteutussuunnitelman hyväksyttämisenä. Leirikoulun aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Leirikouluun lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman sen aiheuttamista muutoksista koulutyölle,, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille. Leirikouluun lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Leirikoulu voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat retket johtokunnalle. Tähän lukuvuosisuunnitelmaan merkitään varaukset kolmelle leirikoululle: 5a, 6c ja Luunjan koululeiri. TET Aurora tarjoaa yläkoulun oppilaille mahdollisuuden suorittaa TETharjoittelu. Auroran omien oppilaiden työharjoittelu tapahtuu pääosin koulussa. Lukuvuoden aikana pyritään käynnistämään eräiden luokkien osalta työharjoittelu vanhempien työpaikoilla.

11 Päivänkehä lukuvuonna Välitunti klo Luokan omia pikkutaukoja Koulu alkaa aikaisintaan klo SIESTA klo Aurora Koulu päättyy aikaisintaan klo Koulu päättyy klo Luokan omia 7. pikkutaukoja Koulu päättyy viimeistään klo Siestalla tapahtuu: ruokailu porrastetusti ulkoilua kerhoja cup-kisoja koko koulun näytelmänharjoitukset 11 kulttuurisiesta leikkejä luokkien sali- ja ATK-vuorot läksyjen tekoa bändit jne. 11

12 12 Jakotunnit Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on jakotuntien osoittaminen eri luokille ja eri oppiaineille. Tämän lukuvuoden jakotunnit on koottu s. 7 taulukkoon. Yhteistyö yritysten kanssa Auroralla ei ole sponsoreita. Yhteistyö liittyy tavanomaiseen toimintaan. Koululla järjestetään koulukuvaus lokakuussa. 3. Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet Luunja-projekti Aurora on toteuttanut koululeirin Luunjassa keväästä 1995 alkaen. Tänä lukuvuonna projektiin ei ole saatu Opetushallituksen kansainvälisyysmäärärahaa, joka on mm. mahdollistanut vähävaraisten lasten stipendit. Auroralla on varaus Luunjan leirikeskukseen viikoksi 21. Tulevaisuuskasvatusprojekti Tulevaisuuskasvatushankkeen puitteissa on mahdollista osallistua yhdessä kansainvälisen opetussuunnitelmaosion kehittelyyn. Mukana on kouluja Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Opetushallitukselta on anottu projektille erillisavustusta. Yhteistyö emglantilaisrehtorien kanssa Etelä-Suomen lääninhallitus tuo Auroran kouluun tutustumaan kenttiläisrehtoria. On mahdollista, että vierailusta syntyy uusia pysyvyä kontakteja Iso-Britanniaan. 4. Kerho toiminta Auroran kehyksestä on varattu kerhotoimintaan 6 vvt. Kerhot toimivat pääasiassa siestalla. Teatterikerho Teatterikerhoa vetää Martti Hellström. Kerho tuottaa koko koulun näytelmän lukukauden päätösjuhliin. Bändikerho Bändikerhoa vetää Risto Schiray. Kerho toimii bändikämpässä. Tavoitteena on oppia soittamaan ja päästä esiintymään. Kuorokerho Kuotokerhoa vetävät Uma Jutila ja Kaija Kuivanen. Kuoro laulaa yksi- ja kaksiäänisiä lauluja ja esiintyy koulun tapahtumissa ja juhlissa. IT- kerho IT-kerhoa vetää Juha Hyvärinen. Kerho tukee tietokoneiden luokka- ja opetuskäyttöä. Kuvataidekerho Kuvataidekerhoa vetää Mirkka Forsberg. Kerhossa ohjataan näkemään maailmaa ja kuvia visuaalisesti. Kuvia tehdään perinteisin ja uusin keinoin. 5. Oppilashuollon järjestäminen Auroralla on oppilashuoltoryhmä. Koululla on käytettävissä terveydenhoitajan, lääkärin, koulupsykologin ja kuraattorin palveluita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Sen toiminnan pohjana on vuotuinen työkalenteri. 6. Kodin ja koulun yhteistyö Aurorassa koulu tarjoaa vanhemmille monipuolisia yhteistyömuotoja ( ks. kuvio viereiseltä sivulta): Osana opetussuunnitel mtyötä laaditaan kodin ja koulun yhteistyöohjelma ja siihen liittyen koulutyön suunnitelma

13 Johtokuntien välinen yhteistyö Auroraseminaari Vanhempien opsryhmä Kyselyt ja palaute Koko koulun näytelmät Kodin ja koulun toimintapäivät Koulun juhlat Virkamiehiin vaikuttaminen Johtokunta Lapsen kotikunnan taso Vanhemmat vieraina ja erityisosaajina Luokan juhlat Lapsen koulun taso Lapsen luokan taso Opettajan antama ohjaus OHR HOJKS Oman lapsen taso Vanhempain vartit Reissuvihko Yhteydenpito Henk.koht. tapaamiset Luokan omat tiedotteet Luunjankoululeiri Aurora-lehti Kuvio: Kodin ja koulun yhteistyön muotoja Aurorassa Koti & Koulu ry. Luokan leirikoulut Luokkatoimikunta Luokan vanh.illat. Ip-kerhot Luokan retket Koko koulun vanh.illat Vanhempain yhdistysten välinen yhteistyö Aurorapäivä Studia Aurora Poliitikkoihin vaikuttaminen Tämän syksyn osalta tärkeä yhteistyötapahtuma on uuden johtokunnan huoltajajäsenten esittämiskokous, joka pidetään syysloman jälkeen

14 Opetussuunnitelmasta lukuvuosisuunnitelmassa päätettäväksi siirretyt asiat luokkien tuntijako taitoja taideaineidenosalta Auroran koulussa on jätetty kolme vvt taito- ja taideaineiden tuntivälyksestä jakamatta. Ensimmäinen käytetään ns. pajapäiviin, toinen luokkakohtaiseen opetuksen painotukseen ja kolmas lukukauden kestoisiin valinnaiskursseihin. Pajapäivät Pajapäiviä on viisi, ja ne kestävät kukin noin viisi oppituntia. Yhteisenä teemana ovat aihekokonaisuudet. Pajapäivien teemat ovat seuraavat: 20.9 Tulevaisuus ja kierrätys 8.11 Kansainvälisyys: Unkari 8.12 Yrittäjyys Kulttuuri: Karnevaali Turvallisuus ja liikenne Luokkakohtaisen välyksen käyttö Kullakin 5.-6.luokalla on mahdollista suunnata 1 vvt opetusta opettajan vahvuuksien ja luokan tarpeiden mukaisesti. Tänä lukuvuonna taito- ja taideaineiden opetusta painotetaan seuraaavasti: 5a : Kuvataide ja ilmaisu Painotustunneilla pyritään vahvistamaan lasten suhdetta itseensä, toisiinsa ja ympäröivään maailmaan. 5b: Kuvataide ja käden taidot Painotustunneilla käytetään erilaisia materiaaleja ja työtapoja kuvalliseen ilmaisuun. 6a: TN, kuvataide ja liikunta Painotustunneilla annetaan oppilaille elämyksiä, kokemuksia ja mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen ja muotoiluun monipuolisesti. Niinikään tutkitaan ja kokeillaan erilaisten materiaalien käyttöä taiteessa. Oppilaille annetaan mahdollisuus harjaantua liikunnan- ja käytännön taidoissaan.. Tavoitteena on lisäksi oppia suunnittelemaan ja työskentelemään yhteistyössä myös usean oppilaan ryhmässä. 6b: Kuvataide Painotustuntien tavoitteena on laaja-alainen perehtyminen kuvantekemiseen, eri tekniikkoihin ja kuvan tekemisen historiaan. 6c: Kuvataide ja liikunta Luokan painotus käytetään kuvataiteeseen paitsi niiltä osin, kun lähdetään urheilun vuoksi jonnekin kauemmaksi ja tarvitaan siksi lisätunteja. Kuvataiteen tunteja käytetään eheyttävästi tukemaan muiden aineiden opetusta.

15 Valinnaiskurssit Kullakin luokkalaisella on mahdollisuus painottaa omaa opinto-ohjelmaansa 1 vvt:n verran valitsemalla kaksi lukukauden mittaista valinnaiskurssia. Kursseja järjestetään 11 erilaista, ja kukin suorittaa niistä kaksi. Lukuvuoden kursseja ovat: Musiikki Bändikurssi ( 3 kpl) Kitarakurssi Liikunta Palloilukurssi Kuvataide Kuvataidekurssi Videokurssi Teatterimeikkaus Eheytys Ilmaisukurssi TVT 15 15

Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004

Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004 Koululehti 15. 16.vuosikerta Huhtikuu Lokakuu 2003 2004 aurora huhtikuu 2004 sivu 1 4 ja 1/2 viikkoa! Koulua on vielä hieman yli neljä viikkoa. Vapunalusviikolla ensivuoden eput tutustuivat koulumme. Eppuja

Lisätiedot

Koululehti 4/2006. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9

Koululehti 4/2006. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9 Koululehti 4/2006 Kesäisiä riemuja. KUVA: Juha Hyvärinen Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas 15.8. klo 9 Juhlapuheen aika Suomessa koululaisilla on pitkä kesäloma. Onneksi. Kesä on suomalaisille tärkeä

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström

Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Joulukuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Juliste Mirkka Forsberg Aurora Joulu 2004 1 Hyvää Joulukuuta! Koulutyö on tätä luettaessa syyslukukauden loppusuoralla.

Lisätiedot

koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin

koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin koululehti 17.vuosikerta joulukuu 2005 Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuositiedote 2005-2006 Joulun ajan ohjelma Kutsu Lumikin esityksiin Hyvää joulukuuta! Syyslukukausi 2005 on pian takana.monessa on jo onnistuttu.

Lisätiedot

TER-VE-TU-LOA, E-PUT!

TER-VE-TU-LOA, E-PUT! Koululehti 15. 16.vuosikerta Helmikuu Lokakuu 2003 2004 TER-VE-TU-LOA, E-PUT! aurora helmikuu 2004 sivu 1 Tervetuloa, eput! iistai 3.2. on jännittävä päivä: ensi syksyn ekaluokkalaiset käyvät ilmoittautumassa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Koululehti 1/2008. Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9.

Koululehti 1/2008. Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9. Koululehti 1/2008 Hölmöläiset 2008. Kuva Juha Hyvärinen Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 12.8.2008 klo 9. Jo joutui armas aika Auroran koulu täytti tänä lukuvuonna 50 vuotta. Juhlavuosi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9.

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Koululehti 2/2007 Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Yhteenvedon aika Auroran koulu täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Olemme lähettäneet yläkouluihin joka vuosi puolensataa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Auroran opsstrategia

Auroran opsstrategia Auroran opsstrategia Auroran opsstrategian on laatinut ops-tiimi, ja siinä on otettu huomioon koulun miljoonat työtehtävät ja opettajien antamat kommentit. kiire kiire kiire Opstyön päämäärät Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Kevään näytelmänä Grimmin veljesten

Kevään näytelmänä Grimmin veljesten Koululehti 17.vuosikerta 15. Toukokuu Lokakuu 2003 2005 Kevään näytelmänä Grimmin veljesten PUNAHILKKA TO 2.6. 2005 kl0 18-20 Kevätjuhla lähimetsässä. Neljä viikkoa koulua Koulua on jäljellä neljä viikkoa.

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Lokakuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Aurora elokuu 2004

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2015 Päivitetty 21.8.2015

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2015 Päivitetty 21.8.2015 TAPAHTMAALENTERI SYSY 201 Päivitetty 21.8.201 Pvm PPILAILLE PETTAJILLE LATAS JHTAMINEN HALLINT ALAL E L ma 10.8. ti 11.8. ke 12.8. to 1.8. pe 1.8. la 1.8. su 16.8. ma 17.8. oulu alkaa 7. luokat klo 8.00

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke Lappeenranta Taustatietoja Vieraskieliset oppilaat 30..2008 kieliryhmittäin: Albnia Amhara Arabia Azeri Bosnia Englanti Espanja Gorania Ingusi Kiina Kurdi Mandi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Röykän koulun johtokunta 23.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2015-2016 HYVÄKSYMINEN 9 RÖYKÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/ 3A

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö!

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Uusi lukuvuosi on jälleen kerran alkanut. Vanttilan koulussa se on seitsemäs lukuvuosi. Satojen lasten ja nuorten ääni kuuluu taas pihalla ja käytävillä.

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014

Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014 Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014 Sisällys 1. Lukuvuoden keskeiset tavoitteet ja painopistealueet 1.1 Kasvatus ja opetus 3 1.2 Kasvatuskumppanuus 3 1.3 Kouluyhteisön hyvinvointi 3 1.4 Kestävä

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016

POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016 POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016 SYYSLUKUKAUSI Elokuu pe 7.8. ma 10.8 klo 9.00 ke 12.8. to 13.8. Opettajien suunnittelupäivä Koulu alkaa Luokanvalvojantunnit, toimintaa luokittain Lv-palaverit,

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. tentteihin ilmoittautuminen 20.8.-24.8. TI 20.08. itsenäisten

Lisätiedot