Lukuvuosi suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi- 2004-2005 suunnitelma"

Transkriptio

1 Auroran koulun Lukuvuosi suunnitelma Auroran koulu toimii rakennetuissa koulutiloissa. Noudatamme uusinta opetussuunnitelmaa. Korostamme perustaitojen tärkeyttä ja panostamme tukitoimiin. Tuemme monipuolisesti lastentaidetta (mm. teatteri, bändit, kuoro ja kulttuurisiestat) luokilla on taito- ja taideaineiden kursseja. Innovaatioitamme on mm. työpäivää jaksottava 75 minuutin siesta. Teemme kansainvälistä yhteistyötä Tulevaisuuskasvatushankkeessa (www.futures2002.net ) ja Luunjan koululeirillä Virossa. Oppilasmäärä 340, luokat 1-6, starttiluokka, ESY 1, Sinikarhuryhmä ( 5.-6.lk) Opetettavat kielet: A1-kieli: englanti ja A2-kieli: ruotsi Tutustumistilaisuus kouluun hyväksyttyjen koulutulokkaiden vanhemmille Keskiviikko klo 18-21, Auroran koulu Yhteystiedot AURORAN KOULU Käyntiosoite: Lippajärventie 44 a, Espoo Rehtori Martti Hellström, p , , Koulun kanslia/vaihde, 1 p ; Faksi

2 Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuosi on Auroran koulun 48. lukuvuosi. Se on toinen lukuvuosi, jolloin opetus perustuu vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin. Uutta tulevat olemaan kuntakohtaiset todistukset, jotka otetaan käyttään jo jouluna. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tulee olla valmis syksyn aikana. Taloudellisesti lukuvuodesta saattaa tulla aikaisempaa tiukempi erityisesti kevään 2005 osalta. Taloudellisista syistä mm. LEO-projekti on päättynyt. Olemme myös lopettaneet kaksi lukuvuotta kestäneen vakituisen sijaisopettajan tehtävän. Koulun henkilöstö on pääosin tuttua ja kokenutta, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Kokonaan uusi asia on kouluumme sijoitettu ns. ykkös-esy, joka on meille uusi haaste. Startti jatkaa toimintaansa. Lukuvuoden tavoitteita voidaan ryhmitellä. Tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu tehtävistä, jotka on hoidettava lukuvuoden aikana. Näitä ovat: 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Kehittämishankkeet Lukuvuoden tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu erityisistä kehittämishankkeista. Niissä pyritään luomaan ja levittämään hyviä käytänteitä. Näitä ovat: 7. Oppilasparlamentti 8. Läksykerho 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusjärjestelmän kehittäminen 12. Tulevaisuuskasvatushanke. 13. Koulun uusi päivänkehä 14. Sinikarhut 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely 2

3 Toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen erot (ns. väriviikkot) ja kunnioittamaan myös koulun perustehtävän mukaista opetusta. Ops-työtä vetää koulussa luokanopettaja Kaija Kuivanen. Hän on aikatauluttanut tehtävät osiot. Rehtori taittaa opsin pagemaker-ohjelmalla. Kun ops on riittävän valmis, pyydetään siitä kommentteja vanhemmilta (opsryhmä) ja oppilailta (oppilasparlamentti). Johtokunta hyväksyy opsin joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa Jokainen tiimi koulutetaan eopit-järjestelmään syksyn aikana. Kouluttajana toimii mm. luokanopettaja Juha Hyvärinen. Opettajat toteuttavat kukin oman osuutensa strategiasta lukuvuoden aikana. Tätä toimintaa 3 tukee ns. TVT-kummijärjestelmä. Ops-työhön liittyy useita oppilaiden turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia,jotka on laadittava. Näitä ovat mm. järjestyssäännöt ja kiusaamisen ehkäiseminen. Suunnitelmien teossa päävastuu on rehtorilla. 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen Koulussamme toimii yksi virallinen iltapäiväkerho ( kaksi ryhmää) ja lisäksi Koti & Koulu ry. on järjestämässä iltapäiväkerhoja luokkalaisille. 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin Tapahtumakalenteiin merkitään työpäivät, joina poiketaan työjärjestyksistä. Kalenterissa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksamisessa olevat 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Tänä lukuvuonna teemme itsearviointiurakasta kolme osiota: - henkilöstö, - kumppanuudet ja resurssit ja - prosessit. Näiden tehtävien tekemiselle on varattu neljä YT-kertaa lukuvuoden aikana. 7. Oppilasparlamentti Oppilasparlamentti jatkuu toista vuotta. Elokuussa valitaan luokissa parlaamentaarikot. Parlamentti kokoontuu kerran kuussa. Parlamenttitoimintaa vetävät rehtori ja luokanopettaja Carita Ehrstedt. 3

4 8. Läksykerho Läksykerhotoiminta käynnistyi keväällä Sen tavoitteena on tukea oppilaiden vastuunottoa koulutyöstä ja estää siten syrjäytymistä. Läksykerhotoiminta jatkuu. Nyt kaikki kerhot ovat siestalla. Kerhoja pitävät koulunkäyntiavustajat. 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen Koulun emäntä Irma- Astrid Mesiäinen on saanut apurahan, jonka turvin hän kehittää koulun keittiön oheiskasvattajuutta yhdessä koulun väen kanssa. 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusj ärjestelmän kehittäminen Apulaisrehtori Ulla Hämäläisella on osana johtamiskoulutustaan tehtävä kehittää koulun muun kuin opetushenkilöstön tiedotusjärjestelmää. 12. Tulevaisuuskasvatushanke Tulevaisuushanke jatkuu. Projektissa on mukana kouluja myös ulkomailta. Tämän lukuvuoden tavoitteena on levittää tulevaisuuskasvatusta osana uuden opsin aihekokonaisuuksia. 13. Koulun uusi päivänkehä opetukseen liittyviä ongelmia. Sinikarhuissa opiskelee äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikka ja englantia kahdeksan luokkalaista 11 tuntia viikossa. Sinikarhuryhmää vetää luokanopettaja Uma Jutila apunaan koulunkäyntiavustaja Pirjo Lilja. 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen Auroran koulun lisärakennushanke on hankesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja jopa lobbausta. 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 4 Opettajien ns. toisen asteen työtä halutaan rajoittaa ja rationalisoida. Töitä organisoidaan tehokkaalla työnjaolla ja YT-ajan uudenlaisella jakamisella yhteisiin kokouksiin, tiimeille ja omaan aikaan. Oma osa-alueensa on HOJKS-prosessin hionta. Niinikään huomiota kiinnitetään yhteisten käytänteiden selkeyteen. Opettajien aloitteesta johtokunta on muuttanut koulun päivänrytmiä. Ratkaisun tavoitteena on saada aamupäivään neljä tehokasta oppituntia. Ratkaisun toimivuutta seurataan. 14. Sinikarhut Sinikarhut on Auroran innovaatio ratkaista yleisopetukseen integroitujen oppilaitten Opetussuunnitelma on koulun tärkein pedagoginen asiakirja. Sen haltuunottaminen on vaativa, mutta jokaiselle opettajalle kuuluva virkatehtävä. Haltuunoton tukemiseksi rehtori järjestää opintopiirin vapaaehtoisille opettajille.

5 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely Koululle on perustettu ESY-luokka, jossa on ekaluokkalaisia. Uudelle toimintamuodolle on luotava käytänteet ja rutiinit. Päävastuu urakassa on luokkaa opettavalla Ulla Hämäläisellä ja hänen avustajillaan. 5 5

6 Selvitys eräistä muista seikoista 6 1. Opetuksen yleinen järjestäminen Selvitys integroitujen oppilaiden lisäresurssin käytöstä Aurorassa on 13 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, jotka on integroitu yleisopetuksen luokkiin. Heidän opetuksensä järjestämiseen saadaan kunnalta 26 vvt luokkalaisten osalta tästä kehyksestä käytetään ns. sinikarhuryhmän toimintaan ( tunti) luokkalaisten opiskelu tapahtuu kokonaan yleisopetuksen ryhmässä HOJKSIN mukaan eriyttäen. Opiskelua tuetaan ns. H-tunneilla ja erityisopetukella. Niihin käytetään 13 tuntia. Käsityön opetus ( vrt. lautakunnan päätös) Käsityön opetuksessa noudatetaan kunnan linjauksia luokilla opetusryhmät ovat sekaryhmiä. Noudatettava opetussuunnitelma Opetus perustuu v Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, Espoon linjauksiin ja Auroran omiin opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin. Koulun opetussuunnitelma valmistuu syksyn 2004 aikana. Starttuokalla annettava esi-erityisopetus perustuu keväällä 2004 laadittuun, kaikille espoolaisille starttiluokille yhteiseen opetussuunnitelmaan Lkv työ- ja loma-ajat Aurorassa Hallintopäällikkö on myöntänyt Auroran koululle Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Auroran koulussa Syyslukukausi (ke) (ti) Syysloma (ke) (pe) Joululoma (ke) (su) Itsenäisyyspäivä osuu maanantaille 6.12, ja se on lomapäivä. Kevätlukukausi (ma) (la) Talviloma: viikko 8 ( ) Lomapäivä: (pe) Pääsiäisloma on Espoossa pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin ( ). Aurorassa myös kiirastorstai (24.3.) on lomaa, koska meillä lauantai on työpäivä (Aurorapäivä) Vappu osuu sunnuntaille. Helatorstai ( 5.5.) on Espoossa lomapäivä. Espoon kaikissa kouluissa myös (pe) on lomapäivä.

7 luvan yhteen ylimääräiseen lauantaityöpäivään ( Aurorapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä pidetään kiirastorstaina ( ks. taulukko viereinen sivu). Lukuvuoden toimintakalenteri on aukeamana ss. 8 ja 9.. Kehyksen käyttö Espoolaiskoulut saavat tänä lukuvuonna kehyksensä uudella matemaattisella kaavalla, jossa korostuu luokan oppilasmäärä.tämä kaava tuo kaikkiaan Auroralle 548,5 tuntia. Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on sen jako perusopetukseen, tukitoimiin (tukiopetus ja erityisopetus), kerhotoimintaan ja muuhun opettajien palkalliseen toimintaan. Tänä vuonna jako noudattaa pääosin aikaisempaa linjausta. Siitäkin huolimatta, että koululla on aloittanut erityisluokka ( sen tunnit on koodattu taulukossa tukitoimiin). Luokkakoot TAULUKKO :Kehyksen käyttö (%) Perusopetus 81 77,8 80,4 72,4 Tukitoimet Kerhot 2 0,9 1,3 1 Muu 2 3,3 2,3 2,6 TAULUKKO : Luokkakoot Auroran koulun luokkien oppilasmäärät vaihtelevat 20 ja 31 välillä. Tällä kertaa suurimma luokat ovat 5a, 5b. 3b ja 3a. Pienimmät luokat ovat 6a, 6b ja 6c. Koulumme ensimmäiset luokat ovat ylisuuria. Niillä kummallakin on 26 oppilasta. Ylipaikoille on otettu oppilaita erittäin painavista oppilashuollollista syistä. A B C Startti 9 1. luokat luokat luokat luokat luokat luokat Luokka-aste Viikkotunteja Jakotunteja Äi + Kirj Matematiikka Englanti Fysiikka/kemia 1 1 Liikunta(pojat) Käsityö Taito-taideaineet 1 1 Luokan yht.t % kaikista Sinikarhut Suomi Katsomusaineet ( UO, UI, ET)

8 Syksyn toiminta 2004 Ma Ti Ke To Pe Lkv. avaus MH Koulurauha MH Uinti JU Uinti Paja 5-6 Uinti Uinti 40 Uinti Koulukuvaus JH Uinti Uinti Kulttuurisiestat MF+ UH Aleksis Kivi 1 + S YK MK 45 Paja 5-6 TH Joulukonsertti UJ+KK Paja 5-6 UL Adventtihartaus LM Itsen. pv Lucia SK+MK Joulukirkko Todist.. jako KK 2 lk Peppi MH Teatterileikit MH

9 Kevään toiminta Ma Ti Ke To Pe 3 Vuodenavaus MH 4 5 Runeberg SW Ystävä T a l v i l o m a Paja 5-6 CE+MF 9 Kalevala 1+5 MF Via LM Dolorosa Pääsiäisloma Aurorapäivä UH Paja 5-6 TH+ UL EPUT 1. opet/05 Karnevaalit JH+ UH Helluntai L u u n j a Kevätjuhlat MH TH Todist.. jako 6.opet9

10 10 Eniten jakotunteja on koulumme oppilasmääriltään suurimmilla viidensillä ja kolmansilla luokilla. Päivänkehä Lukuvuoden alusta on muutettu koulun päivänkehää ( ks. viereinen sivu). Edellinen muutos tehtiin kolme vuotta sitten. Ensimmäinen oppitunti on aiennettu alkamaan klo Ennen lounasta ehditään pitää neljä oppituntia. ESY-ykkösen toiminta Auroran koululle on sijoitettu Espoon ainoa ESY- ykkösluokka. Siellä poiketaan koulun yleisestä päivänrytmistä mm. turvallisuussyistä. Oppitunnit ja tauot ovat seuraavasti: 1. tunti tunti MINI-SIESTA: Ruokailu 30 min. Tauko 15 min. 3. tunti tunti Koulun ulkopuolinen toiminta Opintokäynnit ja retket Luokat tekevät lukuvuoden aikana opintokäyntejä ja retkiä opetuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Opettaja varmistaa käynnin turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Opintokäynnin aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Opintokäynnille lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman käynnin aiheuttamista muutoksista, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille Opintokäynnille lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Opintokäynti voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat opintokäynnit johtokunnalle. Leirikoulut Luokat voivat tehdä retkiä, joissa yövytään Tällaista retkeä kutsutaan leirikouluksi. Leirikoulu voi olla omassa koulussa tai muualla. Opettaja varmistaa leirikoulun turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa kirjallisesti varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Leirikoulusuunnitelma tuodaan johtokuntaan hyväksyttäväksi. Leirikoulu voidaan hyväksyä kahdessa osassa: ensin varauksena lukuvuosisuunnitelmassa ja sitten tarkemman toteutussuunnitelman hyväksyttämisenä. Leirikoulun aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Leirikouluun lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman sen aiheuttamista muutoksista koulutyölle,, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille. Leirikouluun lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Leirikoulu voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat retket johtokunnalle. Tähän lukuvuosisuunnitelmaan merkitään varaukset kolmelle leirikoululle: 5a, 6c ja Luunjan koululeiri. TET Aurora tarjoaa yläkoulun oppilaille mahdollisuuden suorittaa TETharjoittelu. Auroran omien oppilaiden työharjoittelu tapahtuu pääosin koulussa. Lukuvuoden aikana pyritään käynnistämään eräiden luokkien osalta työharjoittelu vanhempien työpaikoilla.

11 Päivänkehä lukuvuonna Välitunti klo Luokan omia pikkutaukoja Koulu alkaa aikaisintaan klo SIESTA klo Aurora Koulu päättyy aikaisintaan klo Koulu päättyy klo Luokan omia 7. pikkutaukoja Koulu päättyy viimeistään klo Siestalla tapahtuu: ruokailu porrastetusti ulkoilua kerhoja cup-kisoja koko koulun näytelmänharjoitukset 11 kulttuurisiesta leikkejä luokkien sali- ja ATK-vuorot läksyjen tekoa bändit jne. 11

12 12 Jakotunnit Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on jakotuntien osoittaminen eri luokille ja eri oppiaineille. Tämän lukuvuoden jakotunnit on koottu s. 7 taulukkoon. Yhteistyö yritysten kanssa Auroralla ei ole sponsoreita. Yhteistyö liittyy tavanomaiseen toimintaan. Koululla järjestetään koulukuvaus lokakuussa. 3. Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet Luunja-projekti Aurora on toteuttanut koululeirin Luunjassa keväästä 1995 alkaen. Tänä lukuvuonna projektiin ei ole saatu Opetushallituksen kansainvälisyysmäärärahaa, joka on mm. mahdollistanut vähävaraisten lasten stipendit. Auroralla on varaus Luunjan leirikeskukseen viikoksi 21. Tulevaisuuskasvatusprojekti Tulevaisuuskasvatushankkeen puitteissa on mahdollista osallistua yhdessä kansainvälisen opetussuunnitelmaosion kehittelyyn. Mukana on kouluja Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Opetushallitukselta on anottu projektille erillisavustusta. Yhteistyö emglantilaisrehtorien kanssa Etelä-Suomen lääninhallitus tuo Auroran kouluun tutustumaan kenttiläisrehtoria. On mahdollista, että vierailusta syntyy uusia pysyvyä kontakteja Iso-Britanniaan. 4. Kerho toiminta Auroran kehyksestä on varattu kerhotoimintaan 6 vvt. Kerhot toimivat pääasiassa siestalla. Teatterikerho Teatterikerhoa vetää Martti Hellström. Kerho tuottaa koko koulun näytelmän lukukauden päätösjuhliin. Bändikerho Bändikerhoa vetää Risto Schiray. Kerho toimii bändikämpässä. Tavoitteena on oppia soittamaan ja päästä esiintymään. Kuorokerho Kuotokerhoa vetävät Uma Jutila ja Kaija Kuivanen. Kuoro laulaa yksi- ja kaksiäänisiä lauluja ja esiintyy koulun tapahtumissa ja juhlissa. IT- kerho IT-kerhoa vetää Juha Hyvärinen. Kerho tukee tietokoneiden luokka- ja opetuskäyttöä. Kuvataidekerho Kuvataidekerhoa vetää Mirkka Forsberg. Kerhossa ohjataan näkemään maailmaa ja kuvia visuaalisesti. Kuvia tehdään perinteisin ja uusin keinoin. 5. Oppilashuollon järjestäminen Auroralla on oppilashuoltoryhmä. Koululla on käytettävissä terveydenhoitajan, lääkärin, koulupsykologin ja kuraattorin palveluita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Sen toiminnan pohjana on vuotuinen työkalenteri. 6. Kodin ja koulun yhteistyö Aurorassa koulu tarjoaa vanhemmille monipuolisia yhteistyömuotoja ( ks. kuvio viereiseltä sivulta): Osana opetussuunnitel mtyötä laaditaan kodin ja koulun yhteistyöohjelma ja siihen liittyen koulutyön suunnitelma

13 Johtokuntien välinen yhteistyö Auroraseminaari Vanhempien opsryhmä Kyselyt ja palaute Koko koulun näytelmät Kodin ja koulun toimintapäivät Koulun juhlat Virkamiehiin vaikuttaminen Johtokunta Lapsen kotikunnan taso Vanhemmat vieraina ja erityisosaajina Luokan juhlat Lapsen koulun taso Lapsen luokan taso Opettajan antama ohjaus OHR HOJKS Oman lapsen taso Vanhempain vartit Reissuvihko Yhteydenpito Henk.koht. tapaamiset Luokan omat tiedotteet Luunjankoululeiri Aurora-lehti Kuvio: Kodin ja koulun yhteistyön muotoja Aurorassa Koti & Koulu ry. Luokan leirikoulut Luokkatoimikunta Luokan vanh.illat. Ip-kerhot Luokan retket Koko koulun vanh.illat Vanhempain yhdistysten välinen yhteistyö Aurorapäivä Studia Aurora Poliitikkoihin vaikuttaminen Tämän syksyn osalta tärkeä yhteistyötapahtuma on uuden johtokunnan huoltajajäsenten esittämiskokous, joka pidetään syysloman jälkeen

14 Opetussuunnitelmasta lukuvuosisuunnitelmassa päätettäväksi siirretyt asiat luokkien tuntijako taitoja taideaineidenosalta Auroran koulussa on jätetty kolme vvt taito- ja taideaineiden tuntivälyksestä jakamatta. Ensimmäinen käytetään ns. pajapäiviin, toinen luokkakohtaiseen opetuksen painotukseen ja kolmas lukukauden kestoisiin valinnaiskursseihin. Pajapäivät Pajapäiviä on viisi, ja ne kestävät kukin noin viisi oppituntia. Yhteisenä teemana ovat aihekokonaisuudet. Pajapäivien teemat ovat seuraavat: 20.9 Tulevaisuus ja kierrätys 8.11 Kansainvälisyys: Unkari 8.12 Yrittäjyys Kulttuuri: Karnevaali Turvallisuus ja liikenne Luokkakohtaisen välyksen käyttö Kullakin 5.-6.luokalla on mahdollista suunnata 1 vvt opetusta opettajan vahvuuksien ja luokan tarpeiden mukaisesti. Tänä lukuvuonna taito- ja taideaineiden opetusta painotetaan seuraaavasti: 5a : Kuvataide ja ilmaisu Painotustunneilla pyritään vahvistamaan lasten suhdetta itseensä, toisiinsa ja ympäröivään maailmaan. 5b: Kuvataide ja käden taidot Painotustunneilla käytetään erilaisia materiaaleja ja työtapoja kuvalliseen ilmaisuun. 6a: TN, kuvataide ja liikunta Painotustunneilla annetaan oppilaille elämyksiä, kokemuksia ja mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen ja muotoiluun monipuolisesti. Niinikään tutkitaan ja kokeillaan erilaisten materiaalien käyttöä taiteessa. Oppilaille annetaan mahdollisuus harjaantua liikunnan- ja käytännön taidoissaan.. Tavoitteena on lisäksi oppia suunnittelemaan ja työskentelemään yhteistyössä myös usean oppilaan ryhmässä. 6b: Kuvataide Painotustuntien tavoitteena on laaja-alainen perehtyminen kuvantekemiseen, eri tekniikkoihin ja kuvan tekemisen historiaan. 6c: Kuvataide ja liikunta Luokan painotus käytetään kuvataiteeseen paitsi niiltä osin, kun lähdetään urheilun vuoksi jonnekin kauemmaksi ja tarvitaan siksi lisätunteja. Kuvataiteen tunteja käytetään eheyttävästi tukemaan muiden aineiden opetusta.

15 Valinnaiskurssit Kullakin luokkalaisella on mahdollisuus painottaa omaa opinto-ohjelmaansa 1 vvt:n verran valitsemalla kaksi lukukauden mittaista valinnaiskurssia. Kursseja järjestetään 11 erilaista, ja kukin suorittaa niistä kaksi. Lukuvuoden kursseja ovat: Musiikki Bändikurssi ( 3 kpl) Kitarakurssi Liikunta Palloilukurssi Kuvataide Kuvataidekurssi Videokurssi Teatterimeikkaus Eheytys Ilmaisukurssi TVT 15 15

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintuvaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa. 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle. 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi

2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa. 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle. 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi SISÄLLYS: 1. Perusta TOSUKE:lle 2. TOSUKE-määritykset multiprimuksessa 3. Suunnitelmapohjan tekemisen ohjeet pääkäyttäjälle 4. Pikaohje rehtorille suunnitelman tekemiseksi 5. Pikaohje rehtorille kertomuksen

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot