Lukuvuosi suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi- 2004-2005 suunnitelma"

Transkriptio

1 Auroran koulun Lukuvuosi suunnitelma Auroran koulu toimii rakennetuissa koulutiloissa. Noudatamme uusinta opetussuunnitelmaa. Korostamme perustaitojen tärkeyttä ja panostamme tukitoimiin. Tuemme monipuolisesti lastentaidetta (mm. teatteri, bändit, kuoro ja kulttuurisiestat) luokilla on taito- ja taideaineiden kursseja. Innovaatioitamme on mm. työpäivää jaksottava 75 minuutin siesta. Teemme kansainvälistä yhteistyötä Tulevaisuuskasvatushankkeessa (www.futures2002.net ) ja Luunjan koululeirillä Virossa. Oppilasmäärä 340, luokat 1-6, starttiluokka, ESY 1, Sinikarhuryhmä ( 5.-6.lk) Opetettavat kielet: A1-kieli: englanti ja A2-kieli: ruotsi Tutustumistilaisuus kouluun hyväksyttyjen koulutulokkaiden vanhemmille Keskiviikko klo 18-21, Auroran koulu Yhteystiedot AURORAN KOULU Käyntiosoite: Lippajärventie 44 a, Espoo Rehtori Martti Hellström, p , , Koulun kanslia/vaihde, 1 p ; Faksi

2 Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuosi on Auroran koulun 48. lukuvuosi. Se on toinen lukuvuosi, jolloin opetus perustuu vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin. Uutta tulevat olemaan kuntakohtaiset todistukset, jotka otetaan käyttään jo jouluna. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tulee olla valmis syksyn aikana. Taloudellisesti lukuvuodesta saattaa tulla aikaisempaa tiukempi erityisesti kevään 2005 osalta. Taloudellisista syistä mm. LEO-projekti on päättynyt. Olemme myös lopettaneet kaksi lukuvuotta kestäneen vakituisen sijaisopettajan tehtävän. Koulun henkilöstö on pääosin tuttua ja kokenutta, mikä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Kokonaan uusi asia on kouluumme sijoitettu ns. ykkös-esy, joka on meille uusi haaste. Startti jatkaa toimintaansa. Lukuvuoden tavoitteita voidaan ryhmitellä. Tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu tehtävistä, jotka on hoidettava lukuvuoden aikana. Näitä ovat: 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Kehittämishankkeet Lukuvuoden tavoitteiden toinen pääryhmä koostuu erityisistä kehittämishankkeista. Niissä pyritään luomaan ja levittämään hyviä käytänteitä. Näitä ovat: 7. Oppilasparlamentti 8. Läksykerho 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusjärjestelmän kehittäminen 12. Tulevaisuuskasvatushanke. 13. Koulun uusi päivänkehä 14. Sinikarhut 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely 2

3 Toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekstiosien tuottaminen 3. Oppilaiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatiminen erot (ns. väriviikkot) ja kunnioittamaan myös koulun perustehtävän mukaista opetusta. Ops-työtä vetää koulussa luokanopettaja Kaija Kuivanen. Hän on aikatauluttanut tehtävät osiot. Rehtori taittaa opsin pagemaker-ohjelmalla. Kun ops on riittävän valmis, pyydetään siitä kommentteja vanhemmilta (opsryhmä) ja oppilailta (oppilasparlamentti). Johtokunta hyväksyy opsin joulukuun tai tammikuun kokouksessa. 2. eopit-järjestelmän käyttöönotto osana TVT-strategiaa Jokainen tiimi koulutetaan eopit-järjestelmään syksyn aikana. Kouluttajana toimii mm. luokanopettaja Juha Hyvärinen. Opettajat toteuttavat kukin oman osuutensa strategiasta lukuvuoden aikana. Tätä toimintaa 3 tukee ns. TVT-kummijärjestelmä. Ops-työhön liittyy useita oppilaiden turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia,jotka on laadittava. Näitä ovat mm. järjestyssäännöt ja kiusaamisen ehkäiseminen. Suunnitelmien teossa päävastuu on rehtorilla. 4. Iltapäiväkerhotoiminnan tukeminen Koulussamme toimii yksi virallinen iltapäiväkerho ( kaksi ryhmää) ja lisäksi Koti & Koulu ry. on järjestämässä iltapäiväkerhoja luokkalaisille. 5. Tapahtumakalenteriin kirjattujen tapahtumien hoitaminen hyvin Tapahtumakalenteiin merkitään työpäivät, joina poiketaan työjärjestyksistä. Kalenterissa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksamisessa olevat 6. Kouluille säädetyn itsearviointitehtävän ( efqm) täyttäminen Tänä lukuvuonna teemme itsearviointiurakasta kolme osiota: - henkilöstö, - kumppanuudet ja resurssit ja - prosessit. Näiden tehtävien tekemiselle on varattu neljä YT-kertaa lukuvuoden aikana. 7. Oppilasparlamentti Oppilasparlamentti jatkuu toista vuotta. Elokuussa valitaan luokissa parlaamentaarikot. Parlamentti kokoontuu kerran kuussa. Parlamenttitoimintaa vetävät rehtori ja luokanopettaja Carita Ehrstedt. 3

4 8. Läksykerho Läksykerhotoiminta käynnistyi keväällä Sen tavoitteena on tukea oppilaiden vastuunottoa koulutyöstä ja estää siten syrjäytymistä. Läksykerhotoiminta jatkuu. Nyt kaikki kerhot ovat siestalla. Kerhoja pitävät koulunkäyntiavustajat. 9. Koulun keittiön oheiskasvattajuuden vahvistaminen Koulun emäntä Irma- Astrid Mesiäinen on saanut apurahan, jonka turvin hän kehittää koulun keittiön oheiskasvattajuutta yhdessä koulun väen kanssa. 10. Työn parempi organisointi ( ja siten työhyvinvoinnin edistäminen) 11. K-puolen työntekijöiden tiedotusj ärjestelmän kehittäminen Apulaisrehtori Ulla Hämäläisella on osana johtamiskoulutustaan tehtävä kehittää koulun muun kuin opetushenkilöstön tiedotusjärjestelmää. 12. Tulevaisuuskasvatushanke Tulevaisuushanke jatkuu. Projektissa on mukana kouluja myös ulkomailta. Tämän lukuvuoden tavoitteena on levittää tulevaisuuskasvatusta osana uuden opsin aihekokonaisuuksia. 13. Koulun uusi päivänkehä opetukseen liittyviä ongelmia. Sinikarhuissa opiskelee äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikka ja englantia kahdeksan luokkalaista 11 tuntia viikossa. Sinikarhuryhmää vetää luokanopettaja Uma Jutila apunaan koulunkäyntiavustaja Pirjo Lilja. 15. Koulun lisärakennus- ja saneeraushankkeen edistäminen Auroran koulun lisärakennushanke on hankesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen edistäminen edellyttää yhteistyötä ja jopa lobbausta. 16. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto 4 Opettajien ns. toisen asteen työtä halutaan rajoittaa ja rationalisoida. Töitä organisoidaan tehokkaalla työnjaolla ja YT-ajan uudenlaisella jakamisella yhteisiin kokouksiin, tiimeille ja omaan aikaan. Oma osa-alueensa on HOJKS-prosessin hionta. Niinikään huomiota kiinnitetään yhteisten käytänteiden selkeyteen. Opettajien aloitteesta johtokunta on muuttanut koulun päivänrytmiä. Ratkaisun tavoitteena on saada aamupäivään neljä tehokasta oppituntia. Ratkaisun toimivuutta seurataan. 14. Sinikarhut Sinikarhut on Auroran innovaatio ratkaista yleisopetukseen integroitujen oppilaitten Opetussuunnitelma on koulun tärkein pedagoginen asiakirja. Sen haltuunottaminen on vaativa, mutta jokaiselle opettajalle kuuluva virkatehtävä. Haltuunoton tukemiseksi rehtori järjestää opintopiirin vapaaehtoisille opettajille.

5 17. ESY-luokan käytänteiden kehittely Koululle on perustettu ESY-luokka, jossa on ekaluokkalaisia. Uudelle toimintamuodolle on luotava käytänteet ja rutiinit. Päävastuu urakassa on luokkaa opettavalla Ulla Hämäläisellä ja hänen avustajillaan. 5 5

6 Selvitys eräistä muista seikoista 6 1. Opetuksen yleinen järjestäminen Selvitys integroitujen oppilaiden lisäresurssin käytöstä Aurorassa on 13 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, jotka on integroitu yleisopetuksen luokkiin. Heidän opetuksensä järjestämiseen saadaan kunnalta 26 vvt luokkalaisten osalta tästä kehyksestä käytetään ns. sinikarhuryhmän toimintaan ( tunti) luokkalaisten opiskelu tapahtuu kokonaan yleisopetuksen ryhmässä HOJKSIN mukaan eriyttäen. Opiskelua tuetaan ns. H-tunneilla ja erityisopetukella. Niihin käytetään 13 tuntia. Käsityön opetus ( vrt. lautakunnan päätös) Käsityön opetuksessa noudatetaan kunnan linjauksia luokilla opetusryhmät ovat sekaryhmiä. Noudatettava opetussuunnitelma Opetus perustuu v Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, Espoon linjauksiin ja Auroran omiin opetussuunnitelmallisiin ratkaisuihin. Koulun opetussuunnitelma valmistuu syksyn 2004 aikana. Starttuokalla annettava esi-erityisopetus perustuu keväällä 2004 laadittuun, kaikille espoolaisille starttiluokille yhteiseen opetussuunnitelmaan Lkv työ- ja loma-ajat Aurorassa Hallintopäällikkö on myöntänyt Auroran koululle Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Auroran koulussa Syyslukukausi (ke) (ti) Syysloma (ke) (pe) Joululoma (ke) (su) Itsenäisyyspäivä osuu maanantaille 6.12, ja se on lomapäivä. Kevätlukukausi (ma) (la) Talviloma: viikko 8 ( ) Lomapäivä: (pe) Pääsiäisloma on Espoossa pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin ( ). Aurorassa myös kiirastorstai (24.3.) on lomaa, koska meillä lauantai on työpäivä (Aurorapäivä) Vappu osuu sunnuntaille. Helatorstai ( 5.5.) on Espoossa lomapäivä. Espoon kaikissa kouluissa myös (pe) on lomapäivä.

7 luvan yhteen ylimääräiseen lauantaityöpäivään ( Aurorapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä pidetään kiirastorstaina ( ks. taulukko viereinen sivu). Lukuvuoden toimintakalenteri on aukeamana ss. 8 ja 9.. Kehyksen käyttö Espoolaiskoulut saavat tänä lukuvuonna kehyksensä uudella matemaattisella kaavalla, jossa korostuu luokan oppilasmäärä.tämä kaava tuo kaikkiaan Auroralle 548,5 tuntia. Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on sen jako perusopetukseen, tukitoimiin (tukiopetus ja erityisopetus), kerhotoimintaan ja muuhun opettajien palkalliseen toimintaan. Tänä vuonna jako noudattaa pääosin aikaisempaa linjausta. Siitäkin huolimatta, että koululla on aloittanut erityisluokka ( sen tunnit on koodattu taulukossa tukitoimiin). Luokkakoot TAULUKKO :Kehyksen käyttö (%) Perusopetus 81 77,8 80,4 72,4 Tukitoimet Kerhot 2 0,9 1,3 1 Muu 2 3,3 2,3 2,6 TAULUKKO : Luokkakoot Auroran koulun luokkien oppilasmäärät vaihtelevat 20 ja 31 välillä. Tällä kertaa suurimma luokat ovat 5a, 5b. 3b ja 3a. Pienimmät luokat ovat 6a, 6b ja 6c. Koulumme ensimmäiset luokat ovat ylisuuria. Niillä kummallakin on 26 oppilasta. Ylipaikoille on otettu oppilaita erittäin painavista oppilashuollollista syistä. A B C Startti 9 1. luokat luokat luokat luokat luokat luokat Luokka-aste Viikkotunteja Jakotunteja Äi + Kirj Matematiikka Englanti Fysiikka/kemia 1 1 Liikunta(pojat) Käsityö Taito-taideaineet 1 1 Luokan yht.t % kaikista Sinikarhut Suomi Katsomusaineet ( UO, UI, ET)

8 Syksyn toiminta 2004 Ma Ti Ke To Pe Lkv. avaus MH Koulurauha MH Uinti JU Uinti Paja 5-6 Uinti Uinti 40 Uinti Koulukuvaus JH Uinti Uinti Kulttuurisiestat MF+ UH Aleksis Kivi 1 + S YK MK 45 Paja 5-6 TH Joulukonsertti UJ+KK Paja 5-6 UL Adventtihartaus LM Itsen. pv Lucia SK+MK Joulukirkko Todist.. jako KK 2 lk Peppi MH Teatterileikit MH

9 Kevään toiminta Ma Ti Ke To Pe 3 Vuodenavaus MH 4 5 Runeberg SW Ystävä T a l v i l o m a Paja 5-6 CE+MF 9 Kalevala 1+5 MF Via LM Dolorosa Pääsiäisloma Aurorapäivä UH Paja 5-6 TH+ UL EPUT 1. opet/05 Karnevaalit JH+ UH Helluntai L u u n j a Kevätjuhlat MH TH Todist.. jako 6.opet9

10 10 Eniten jakotunteja on koulumme oppilasmääriltään suurimmilla viidensillä ja kolmansilla luokilla. Päivänkehä Lukuvuoden alusta on muutettu koulun päivänkehää ( ks. viereinen sivu). Edellinen muutos tehtiin kolme vuotta sitten. Ensimmäinen oppitunti on aiennettu alkamaan klo Ennen lounasta ehditään pitää neljä oppituntia. ESY-ykkösen toiminta Auroran koululle on sijoitettu Espoon ainoa ESY- ykkösluokka. Siellä poiketaan koulun yleisestä päivänrytmistä mm. turvallisuussyistä. Oppitunnit ja tauot ovat seuraavasti: 1. tunti tunti MINI-SIESTA: Ruokailu 30 min. Tauko 15 min. 3. tunti tunti Koulun ulkopuolinen toiminta Opintokäynnit ja retket Luokat tekevät lukuvuoden aikana opintokäyntejä ja retkiä opetuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Opettaja varmistaa käynnin turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Opintokäynnin aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Opintokäynnille lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman käynnin aiheuttamista muutoksista, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille Opintokäynnille lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Opintokäynti voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat opintokäynnit johtokunnalle. Leirikoulut Luokat voivat tehdä retkiä, joissa yövytään Tällaista retkeä kutsutaan leirikouluksi. Leirikoulu voi olla omassa koulussa tai muualla. Opettaja varmistaa leirikoulun turvallisuuden turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja selostaa kirjallisesti varotoimet rehtorille hyvissä ajoin. Leirikoulusuunnitelma tuodaan johtokuntaan hyväksyttäväksi. Leirikoulu voidaan hyväksyä kahdessa osassa: ensin varauksena lukuvuosisuunnitelmassa ja sitten tarkemman toteutussuunnitelman hyväksyttämisenä. Leirikoulun aikana voidaan poiketa päivittäisestä työjärjestyksestä. Leirikouluun lähtemisen edelletyksenä on, että opettaja laatii suunnitelman sen aiheuttamista muutoksista koulutyölle,, esittää sen rehtorille ja tiedottaa opettajille. Leirikouluun lähtöön pyydetään huoltajien lupa. Leirikoulu voidaan toteuttaa vain, jos rehtori antaa siihen luvan. Rehtori raportoi luokkien toteuttamat retket johtokunnalle. Tähän lukuvuosisuunnitelmaan merkitään varaukset kolmelle leirikoululle: 5a, 6c ja Luunjan koululeiri. TET Aurora tarjoaa yläkoulun oppilaille mahdollisuuden suorittaa TETharjoittelu. Auroran omien oppilaiden työharjoittelu tapahtuu pääosin koulussa. Lukuvuoden aikana pyritään käynnistämään eräiden luokkien osalta työharjoittelu vanhempien työpaikoilla.

11 Päivänkehä lukuvuonna Välitunti klo Luokan omia pikkutaukoja Koulu alkaa aikaisintaan klo SIESTA klo Aurora Koulu päättyy aikaisintaan klo Koulu päättyy klo Luokan omia 7. pikkutaukoja Koulu päättyy viimeistään klo Siestalla tapahtuu: ruokailu porrastetusti ulkoilua kerhoja cup-kisoja koko koulun näytelmänharjoitukset 11 kulttuurisiesta leikkejä luokkien sali- ja ATK-vuorot läksyjen tekoa bändit jne. 11

12 12 Jakotunnit Keskeinen ratkaisu kehyksen käytössä on jakotuntien osoittaminen eri luokille ja eri oppiaineille. Tämän lukuvuoden jakotunnit on koottu s. 7 taulukkoon. Yhteistyö yritysten kanssa Auroralla ei ole sponsoreita. Yhteistyö liittyy tavanomaiseen toimintaan. Koululla järjestetään koulukuvaus lokakuussa. 3. Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet Luunja-projekti Aurora on toteuttanut koululeirin Luunjassa keväästä 1995 alkaen. Tänä lukuvuonna projektiin ei ole saatu Opetushallituksen kansainvälisyysmäärärahaa, joka on mm. mahdollistanut vähävaraisten lasten stipendit. Auroralla on varaus Luunjan leirikeskukseen viikoksi 21. Tulevaisuuskasvatusprojekti Tulevaisuuskasvatushankkeen puitteissa on mahdollista osallistua yhdessä kansainvälisen opetussuunnitelmaosion kehittelyyn. Mukana on kouluja Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Opetushallitukselta on anottu projektille erillisavustusta. Yhteistyö emglantilaisrehtorien kanssa Etelä-Suomen lääninhallitus tuo Auroran kouluun tutustumaan kenttiläisrehtoria. On mahdollista, että vierailusta syntyy uusia pysyvyä kontakteja Iso-Britanniaan. 4. Kerho toiminta Auroran kehyksestä on varattu kerhotoimintaan 6 vvt. Kerhot toimivat pääasiassa siestalla. Teatterikerho Teatterikerhoa vetää Martti Hellström. Kerho tuottaa koko koulun näytelmän lukukauden päätösjuhliin. Bändikerho Bändikerhoa vetää Risto Schiray. Kerho toimii bändikämpässä. Tavoitteena on oppia soittamaan ja päästä esiintymään. Kuorokerho Kuotokerhoa vetävät Uma Jutila ja Kaija Kuivanen. Kuoro laulaa yksi- ja kaksiäänisiä lauluja ja esiintyy koulun tapahtumissa ja juhlissa. IT- kerho IT-kerhoa vetää Juha Hyvärinen. Kerho tukee tietokoneiden luokka- ja opetuskäyttöä. Kuvataidekerho Kuvataidekerhoa vetää Mirkka Forsberg. Kerhossa ohjataan näkemään maailmaa ja kuvia visuaalisesti. Kuvia tehdään perinteisin ja uusin keinoin. 5. Oppilashuollon järjestäminen Auroralla on oppilashuoltoryhmä. Koululla on käytettävissä terveydenhoitajan, lääkärin, koulupsykologin ja kuraattorin palveluita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Sen toiminnan pohjana on vuotuinen työkalenteri. 6. Kodin ja koulun yhteistyö Aurorassa koulu tarjoaa vanhemmille monipuolisia yhteistyömuotoja ( ks. kuvio viereiseltä sivulta): Osana opetussuunnitel mtyötä laaditaan kodin ja koulun yhteistyöohjelma ja siihen liittyen koulutyön suunnitelma

13 Johtokuntien välinen yhteistyö Auroraseminaari Vanhempien opsryhmä Kyselyt ja palaute Koko koulun näytelmät Kodin ja koulun toimintapäivät Koulun juhlat Virkamiehiin vaikuttaminen Johtokunta Lapsen kotikunnan taso Vanhemmat vieraina ja erityisosaajina Luokan juhlat Lapsen koulun taso Lapsen luokan taso Opettajan antama ohjaus OHR HOJKS Oman lapsen taso Vanhempain vartit Reissuvihko Yhteydenpito Henk.koht. tapaamiset Luokan omat tiedotteet Luunjankoululeiri Aurora-lehti Kuvio: Kodin ja koulun yhteistyön muotoja Aurorassa Koti & Koulu ry. Luokan leirikoulut Luokkatoimikunta Luokan vanh.illat. Ip-kerhot Luokan retket Koko koulun vanh.illat Vanhempain yhdistysten välinen yhteistyö Aurorapäivä Studia Aurora Poliitikkoihin vaikuttaminen Tämän syksyn osalta tärkeä yhteistyötapahtuma on uuden johtokunnan huoltajajäsenten esittämiskokous, joka pidetään syysloman jälkeen

14 Opetussuunnitelmasta lukuvuosisuunnitelmassa päätettäväksi siirretyt asiat luokkien tuntijako taitoja taideaineidenosalta Auroran koulussa on jätetty kolme vvt taito- ja taideaineiden tuntivälyksestä jakamatta. Ensimmäinen käytetään ns. pajapäiviin, toinen luokkakohtaiseen opetuksen painotukseen ja kolmas lukukauden kestoisiin valinnaiskursseihin. Pajapäivät Pajapäiviä on viisi, ja ne kestävät kukin noin viisi oppituntia. Yhteisenä teemana ovat aihekokonaisuudet. Pajapäivien teemat ovat seuraavat: 20.9 Tulevaisuus ja kierrätys 8.11 Kansainvälisyys: Unkari 8.12 Yrittäjyys Kulttuuri: Karnevaali Turvallisuus ja liikenne Luokkakohtaisen välyksen käyttö Kullakin 5.-6.luokalla on mahdollista suunnata 1 vvt opetusta opettajan vahvuuksien ja luokan tarpeiden mukaisesti. Tänä lukuvuonna taito- ja taideaineiden opetusta painotetaan seuraaavasti: 5a : Kuvataide ja ilmaisu Painotustunneilla pyritään vahvistamaan lasten suhdetta itseensä, toisiinsa ja ympäröivään maailmaan. 5b: Kuvataide ja käden taidot Painotustunneilla käytetään erilaisia materiaaleja ja työtapoja kuvalliseen ilmaisuun. 6a: TN, kuvataide ja liikunta Painotustunneilla annetaan oppilaille elämyksiä, kokemuksia ja mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen ja muotoiluun monipuolisesti. Niinikään tutkitaan ja kokeillaan erilaisten materiaalien käyttöä taiteessa. Oppilaille annetaan mahdollisuus harjaantua liikunnan- ja käytännön taidoissaan.. Tavoitteena on lisäksi oppia suunnittelemaan ja työskentelemään yhteistyössä myös usean oppilaan ryhmässä. 6b: Kuvataide Painotustuntien tavoitteena on laaja-alainen perehtyminen kuvantekemiseen, eri tekniikkoihin ja kuvan tekemisen historiaan. 6c: Kuvataide ja liikunta Luokan painotus käytetään kuvataiteeseen paitsi niiltä osin, kun lähdetään urheilun vuoksi jonnekin kauemmaksi ja tarvitaan siksi lisätunteja. Kuvataiteen tunteja käytetään eheyttävästi tukemaan muiden aineiden opetusta.

15 Valinnaiskurssit Kullakin luokkalaisella on mahdollisuus painottaa omaa opinto-ohjelmaansa 1 vvt:n verran valitsemalla kaksi lukukauden mittaista valinnaiskurssia. Kursseja järjestetään 11 erilaista, ja kukin suorittaa niistä kaksi. Lukuvuoden kursseja ovat: Musiikki Bändikurssi ( 3 kpl) Kitarakurssi Liikunta Palloilukurssi Kuvataide Kuvataidekurssi Videokurssi Teatterimeikkaus Eheytys Ilmaisukurssi TVT 15 15

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Lokakuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Aurora elokuu 2004

Lisätiedot

TER-VE-TU-LOA, E-PUT!

TER-VE-TU-LOA, E-PUT! Koululehti 15. 16.vuosikerta Helmikuu Lokakuu 2003 2004 TER-VE-TU-LOA, E-PUT! aurora helmikuu 2004 sivu 1 Tervetuloa, eput! iistai 3.2. on jännittävä päivä: ensi syksyn ekaluokkalaiset käyvät ilmoittautumassa

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9.

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Koululehti 2/2007 Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Yhteenvedon aika Auroran koulu täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Olemme lähettäneet yläkouluihin joka vuosi puolensataa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KRIS- TILLINEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA 2010 Sisältö 1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot