JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE"

Transkriptio

1 JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI Kansikuva: Nita Laitinen 5A

2 LUKUVUOSI YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, Heinola Kotisivu: Rehtori Jarkko Granqvist Koulusihteeri Eija Rauhala tai (ma, ke ja pe) Opettajien huone Ravitsemustyöntekijä Minna Siivola VÄLITUNNIT KOULUSSA KOULUPÄIVÄT ALKAVAT KLO 8.00, 8.50 ja oppitunnit: välitunnit: ei varsinaista välituntia (5min tauko) liukuva ruokailu klo n TYÖAIKA Syyslukukausi Lauantaityöpäivä Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Vappu (vapaa) Helatorstai (vapaa) Lukuvuoden päätöspäivä

3 LUOKAT JA OPETTAJAT Sähköpostiosoitteet: LK OPETTAJA TYÖPUHELIN 1A Anna-Maija Hahl B Julia Saarni A Anna-Reeta Oksanen B Suvi Mäenpää A Anna-Maija Raitila B Heidi Koistinen A Jouni Reinikka B Jenny Mäenpää A Jarkko Granqvist A Kaisa Blomberg B Joni Puikkonen englanti Riikka Kukila erit.opett. Anni Rimpioja tekstiilityö Susan Nikander (5.-6. luokat) tekninen työ Harri Nordman 4A & 5A Koulunkäyntiavustajat: Ella Pesonen Maija Virtanen Mari Saari KOULUTUSVIRASTO Osoite: Rauhankatu 3, Heinola Sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Taloussihteeri Eija Launia Toimistosihteeri Taina Marttila Henkilöliikennesihteeri Eijaliisa Hakkarainen

4 REKISTEREIDEN YLLÄPITO Heinolan koulutuslautakunta ylläpitää henkilörekisteriä. Star Soft kouluhallinto-ohjelmassa on opettajarekisteri ja opetusvelvollisuusrekisteri. Lisäksi koululla on oppilashuollon rekisteri. 4

5 OPETUS- JA KASVATUSTYÖN TAVOITE Tavoitteenamme on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva lapsi ja yhteisö. Haluamme tarjota oppilaillemme tietenkin myös laadukasta perusopetusta. Päästäksemme tavoitteeseemme korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa sekä kohdennamme huomiota liikunta- ja terveyskasvatukseen. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle. Jyrängön koulun opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan yhteisöllisyys hyvinvointi toiminnallisuus perustaidot turvallisuus TIEDOTTAMINEN Koulussamme on käytössä kodin ja koulun tiedottamisessa Wilma -ohjelma, joka toimii internet - selaimella. Toivomme, että mahdollisimman moni huoltajista käyttäisi sähköistä Wilma järjestelmää kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Wilman avulla voi mm. lukea koulun tiedotteita, lähettää viestejä opettajille ja lukea opettajien lähettämiä viestejä, tarkastella ja selvittää poissaoloja sekä nähdä lukujärjestykset. Niiden huoltajien, jotka eivät ota (joilla ei ole) sähköistä Wilma järjestelmää käyttöönsä, tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle. Jokaisen kuukauden alussa koululla kootaan Wilmaan laitettava kuukausitiedote, josta käy ilmi tulevan kuukauden tapahtumat ja retket. Kuukausitiedotteen lisäksi luokanopettajat tiedottavat luokkakohtaisista asioista. Päivitämme Wilman tiedotteisiin myös tietoa koko koulun ja luokkien erilaisista tapahtumista lukuvuoden aikana. Toivomme, että Wilmaa seurattaisiin säännöllisesti. Wilmaan pystyy asettamaan automaattiset hälytykset, jotka lähettävät viestin sähköpostiin mm. uusista tiedotteista ja saapuneista viesteistä. USKONNOLLISET TILAISUUDET Koulussa voidaan järjestää lukuvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi heille järjestetään korvaavaa toimintaa. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltajan tulee ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei. VANHEMPAINRYHMÄ Vanhempainryhmä on yhteistyökanava perheille, koulun edustajille ja koulutuslautakunnallekin lasten koulunkäyntiä koskevissa yhteisissä asioissa. 5

6 Vanhempainryhmään toivotaan edustajia kaikista Jyrängön koulun luokista. Ryhmään kuuluu myös Jyrängön koulun opettajaedustaja. Vanhempainryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Jos perheessänne tulee esille lasten koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita toivoisitte käsiteltävän vanhempainryhmässä, voitte ottaa suoraan yhteyttä oman luokan edustajaan tai muihin ryhmän jäseniin. Vanhempainryhmä ei korvaa suoraa yhteydenpitoa oman lapsen opettajaan, vaan täydentää koulun ja kodin yhteistyötä ja tuo yhteistä näkökulmaa asioihin. Kokoukset ovat avoimia kaikille Jyrängön koulua käyvien lasten vanhemmille. Joten sinne voi tulla myöskin itse esittämään mieltä askarruttavia keskustelunaiheita. Vanhempainryhmä järjestäytyy syksyn ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa. OPPILASKUNTA Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaisen lukuvuoden alussa kaksi edustajaa kultakin luokalta äänestyksen perusteella. Oppilaskuntatoiminnalla pyrimme aktivoimaan oppilaita vastuun ottamiseen ja erilaisista asioista päättämiseen, toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöön sekä mielipiteiden ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen. Oppilaskuntatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana. KERHOTOIMINTA Tulevana lukuvuonna pyrimme tarjoamaan kerhotoimintaa iltapäivisin koulupäivien jatkeeksi sekä koulupäivän keskellä pitkällä välitunnilla klo Monipuolinen kerhotarjonta koulupäivien sisällä tarjoaa entistä useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua kerhotoimintaan matalalla kynnyksellä. Tiedotamme lisää koulumme kerhotoiminnasta aina kuukausitiedotteiden yhteydessä. Lisäksi iltapäiviin on tarjolla kerhotoimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten toimesta niin keskellä koulupäivää ( ) kuin iltapäivisinkin. 1.- ja 2.- luokkalaisten varsinaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa LaLeLi (Lasten leikki ja liikunta). Kerho toimii koulun tiloissa klo eteenpäin. Lisätietoa: RETKET Leirikoulun ja retkien järjestäminen on vapaaehtoista. Luokan vanhempainillassa päätetään leirikoulun tai retkien toteuttamisesta koulun leirikoulu- ja retkitoimintaperiaatteiden mukaisesti. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkeen. Koulun budjetissa ei ole varattu rahaa leirikoulujen tai retkien rahoittamiseen. Luokan vanhemmilla tulee olla yhteinen päätös keräys- ja muiden rahojen jakamisesta oppilaiden kesken. Retkiltä voi vapaaehtoisesti jäädä myös pois, jolloin oppilaalle järjestetään muuta tekemistä koululla. 6

7 KOULURUOKAILU Jokaisen koululaisen päivä lähtee liikkeelle kotona syödystä ravitsevasta aamupalasta! päivittäinen aamupala auttaa lasta jaksamaan ja keskittymään päivän koulutyön haasteissa. Kouluruokailun tehtävänä on taata lapselle riittävä ja monipuolinen ravinto koulupäivän aikana. Sen tarkoituksena on myös laajentaa lapsen maku- ja ruokailutottumuksia. Siksi koulussamme on periaatteena ruokailla kauniisti harjoitellen hyviä tapoja ja maistella erilaisia makuja ja ruokia. Kasvava lapsi saa tarvitsemansa kalkin mm maidosta. Siksi koulussamme jokainen lapsi ottaa puoli lasillista maitoa tai piimää ellei allergiset tai muut syyt ole esteenä. Maitolasillisen jälkeen lapsi saa juoda haluamansa määrän vettä. Syksystä 2012 alkaen on koulu- ja päivähoitoruokailussa otettu käyttöön uudet ohjeet ja lomakkeet erityisruokavalioiden ilmoittamisesta kansalliseen allergiaohjelmaan pohjautuen. Sen mukaisesti lieviä oireita aiheuttavia ruoka-aineita ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Tarvittaessa lapselle tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Samoin myös uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan huomioon. Tarkempi ohjeistus erityisruokavalioista jaetaan koteihin erillisenä tiedotteena. Lomakkeet erityisruokavalioiden tarpeesta löytyvät Heinolan kaupungin www sivuilta kohdasta ASUKKAILLE: Lomakkeet Erityisruokavaliot Koulujen ruokalistat löytyvät osoitteesta: OHR = OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuoltoryhmä koostuu rehtorista, erityisopettajasta ja terveydenhoitajasta. Oppilaan tai luokan asioita käsiteltäessä mukana on myös luokanopettaja ja yksittäisen oppilaan tapauksissa myös luonnollisesti lapsen huoltaja. Tarvittaessa (huoltajan luvalla) mukaan voidaan kutsua myös koulupsykologi, koulukuraattori tai muita oppilashuoltoverkostoon liittyviä asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on suunnitella keinoja oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi, mikäli siinä ilmenee vaikeuksia (oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, terveydelliset ongelmat, kiusaamistapaukset, turvallisuuskysymykset ym.). Pääpaino pyritään kuitenkin pitämään niin yhteisö- kuin yksilötasollakin ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Oppilashuoltoryhmän kiinteä viikoittainen kokoontumisaika on perjantaisin klo Tarvittaessa ryhmä kokoontuu muulloinkin. KOULUTERVEYDENHOITAJA Terveydenhoitaja Sinikka Natri-Tölö (p , matkapuhelin ) on tavattavissa Jyrängön koululla maanantaisin ja perjantaisin klo Puhelinaika on päivittäin klo Koululääkäri tapaa lukuvuoden aikana 1. ja 5. luokan oppilaat. Vanhemmat ovat tervetulleita oppilaitten terveystapaamisiin koululla yhdessä sovittuna aikana. KOULUPSYKOLOGI, KOULUKURAATTORI JA KOULUOPAS 7

8 Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät Lasten ja perheiden palvelut yksikössä (Torikatu 13 A, entinen neuvola). Koulukuraattorina toimii Miia Salonen, p Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologina alakoululaisten asioista vastaa Carita Ekman, p Koulupsykologi tukee koululaisten oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin. Kouluopas toimii koulun lapsi- ja nuorisotekijänä. Kouluopas pyrkii tukemaan lapsen ja nuoren kasvua sekä sosiaalisia taitoja mm. erilaisten ryhmäyttämistoimintojen kautta. Oppilaat voivat jutella kouluoppaan kanssa mieltään askarruttavista niin kouluun kuin vapaa-aikaankin liittyvistä asioista. Kouluopastoiminta on lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota tehdään tarvittaessa yhdessä kotien kanssa. Alakoululaisten parissa toimii kouluopas Karttunen Saara, p ja koko hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Mirva Porter, p Maahanmuuttajien apuna on koulunkäyntiavustaja Galina Nurminen, p HAMMASHUOLTO Hammashoitolan osoite: Reumantie 2 Hammashoitolan ajanvaraus klo numerosta: Hammashuolto on oppilashuoltoa ja siitä huolehtii terveyskeskuksen hammashuollon henkilöstö. Hammashuolto toteutetaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteiden mukaan. Matkat hammaslääkäriin kuuluvat vanhempien vastuulle. PUHE- JA LUKIOPETUS Puheopetus kattaa äännevirheet, äänihäiriöt, puheen rytmin häiriöt sekä kielellisen ilmaisun vajavuudet. Opetustuokiot ovat oppituntien aikana min. jaksoissa. Puheopetus on korjaavaa, yksilöllistä opetusta. Lukiopetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta. Oppilaat käyvät lukiopetuksessa yleensä äidinkielen tuntien aikana. Lukiopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoituksena on auttaa oppilasta lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa ilmenneissä vaikeuksissa. TUKIOPETUS Tukiopetusta järjestetään opinnoissa tilapäisesti lisäopetusta tarvitseville. Tukiopetusta annetaan koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen tai jälkeen koulutuntia tai koulutuntien aikana. Tukiopetusta voidaan opettajan harkinnan mukaan antaa muinakin kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Tukiopetusta voi oman luokanopettajan sijaan antaa myös joku toinen opettaja. 8

9 Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LIIKUNNANOPETUS Koulussamme painotetaan liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Tämä näkyy monin tavoin koulumme liikuntaan aktivoivassa toimintakulttuurissa, kuten välituntitoiminnassa, koulumme tapahtumissa, liikuntatuntien määrässä eri luokka-asteilla ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävässä kasvatuskulttuurissamme. Toivomme teidän kiinnittävän erityistä huomiota liikuntatuntien pukeutumiseen. Ulkoliikuntavarusteiksi liikuntatunneille sopivat esim. verkkarit tai tuulipuku ja lenkkikengät. Sisäliikuntaa varten oppilailla tulee olla mukana shortsit ja T-paita tai jumppapuku sekä halutessa jumppatossut / sisäpelikengät. Peseytymisvälineet tarvitaan joka tunnille, koska liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Vain koulupäivän viimeisten liikuntatuntien jälkeen oppilas voi jättää peseytymisen kotiin. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksessa noudatamme Heinolan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaa. OPPILASARVIOINTI Heinolan kaupungissa on käytössä yhteiset todistuspohjat oppilasarviointiin. Arviointi suoritetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Oppilas saa välitodistuksen joululomalle lähdettäessä sekä lukuvuositodistuksen ennen kesälaitumille siirtymistä. - Kaikilla luokilla (1.-6.) arviointi pitää sisällään käytöksen ja työskentelyn arvioinnin luokilla äidinkieli ja matematiikka arvioidaan sanallisesti luokilla arviointi suoritetaan numeroin matematiikassa, äidinkielessä, ympäristö- ja luonnontiedossa, uskonnossa ja englannissa. - Kuvaamataito, käsityö, liikunta ja musiikki arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty opetussuunnitelman tavoitteisiin pohjautuen luokilla luokilla kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. Lisäksi kaikista aineista voi opettaja kirjata erityismainintoja harrastuneisuuden ja lahjakkuuden perusteella. Oppilas jää luokalleen, jos opettaja yhdessä erityisopettajan ja rehtorin kanssa vanhempia kuultuaan katsovat sen olevan paras vaihtoehto. Ehdollinen vuosiluokalle jättäminen tapahtuu, jos oppilaalla on yksi hylätty oppiaine. KOULUN KIRJASTO Koulussamme on lainakirjasto kaikille koulun oppilaille. Sen valikoimaa pyritään uudistamaan ja laajentamaan mahdollisuuksien mukaan. Kirjoja voi kirjastosta lainata ilman korttia ns. pulpettikirjaksi. Laina-aika on yleensä noin kuukausi. 9

10 Kirjasto on hyvin ahkerassa käytössä ja olemme siitä ylpeitä. Oppilaamme harrastavat lukemista. Kaupungin kirjastoauto poikkeaa koulun pihalla maanantaisin klo Kirjastoautosta oppilaat ja vanhemmatkin voivat käydä lainaamassa kirjastokortilla kirjoja koteihinsa. KOULUMME VIIHTYVYYS Koulumme on siisti ja viihtyisä. Haluamme, että jokainen lapsi nauttii, mutta myös itse ylläpitää koulumme siisteyttä. Jos lapsella on sisäkengät, se säästää sukkia, eikä levitä hiekkaa kenkätelineiltä. Suosittelemme sisäkenkiä kaikille oppilaille. LÖYTÖTAVARAT Kouluun jää varsin usein lasten vaatteita, joita lapset eivät tunne omikseen. Jos lapseltanne on tavaroita kateissa, voitte käydä tarkistamassa löytötavaravarastostamme. Suosittelemme kaikkien koulussa käytettävien vaatteiden nimikointia. POISSAOLOT Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään kolmantena poissaolopäivänä, mieluummin heti sairastumispäivänä. Poissaolot voidaan ilmoittaa ja kuitata Wilman kautta. HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ SYYSTÄ LOMAN MYÖNTÄMINEN Luokanopettaja voi antaa oppilaalleen hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon koulusta enintään kolmen päivän ajaksi. Kolmea päivää pidempiä ylimääräisiä lomia on huoltajan haettava kirjallisesti rehtorilta. Hakemuskaavakkeita saa koulun toimistosta. Näitä ns. omia lomia pitäisi välttää. Perheiden matkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin ja vain tärkeissä tapauksissa muulloin. Oman loman aikana kertyneistä koulutehtävistä huolehtiminen on huoltajan vastuulla. Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LASTEN KOULUMATKA Lasten hyvinvoinnin ja terveyden vaalimiseksi suosittelemme hyötyliikuntaa joko kävellen tai pyörällä koulumatkoille läpi koko lukuvuoden. Koulu ei voi antaa määräyksiä siitä, miten lasten tulisi koulumatkansa kulkea. Kukin huoltaja ratkaiskoon asian lapsensa tuntien. Muistutamme kuitenkin, että etenkin 1.-luokkalaiset vasta harjoittelevat koulumatkaansa. Lisäksi toivomme, että kaikki te huoltajat selvittäisitte yhdessä lastenne kanssa, mitkä ovat koulumatkan vaarallisimmat paikat ja miten niissä pitäisi kulkea. Tärkeää: Pyöräilijä käyttää aina kypärää! Huoltajat huolehtivat lain noudattamisesta. 10

11 Koulumatkat eivät kuulu koulun valvonnan piiriin. VAKUUTUKSET Oppilaat on Heinolan kaupungin toimesta vakuutettu tapaturman varalta kouluaikana koulumatkat mukaan lukien Pohjola Vakuutus oy:ssä. Jokaisesta tapahtuneesta tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, jonka lapsen huoltaja allekirjoittaa. Mikäli vamma aiheuttaa myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Myös hammastapaturmista laaditaan hammashoitolaan tapaturmailmoitus sekä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Tapaturmavakuutus on myös voimassa koulun retkillä ja muissa koulun ulkopuolisissa työsuunnitelmassa mainituissa tapahtumissa. 11

12 JYRÄNGÖN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT I SÄÄNTÖJEN PERUSTA Työskentelyrauha Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen b) velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä. Turvallisuus Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus kokea itsensä turvatuksi: ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa b) velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta. Omaisuuden suoja Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus henkilökohtaiseen omaisuuden koskemattomuuteen b) velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen. II TOIMINTAOHJEET Oppilaan päivittäinen työaika muodostuu päivänavauksesta, oppitunneista ja niihin kotona valmistautumisesta. Ilman pätevää syytä oppitunneilta ei saa olla poissa. Koulumatkalla Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti sekä noudattaa liikennesääntöjä. ei kiusaa toisia oppilaita. saapuu kouluun ajoissa, ei kuitenkaan yli 15 minuuttia aiemmin. käyttää pyöräilykypärää ja säilyttää polkupyörää pyörätelineessä koulupäivän ajan. poistuu koulun alueelta heti koulun päätyttyä. pitää kännykkää mukana vain huoltajan luvalla (suositus). Oppitunneilla Jyrängön koulun oppilas: on paikalla ajoissa tarvittavat välineet mukanaan ja kotitehtävät tehtyinä. odottaa opettajaa omalla paikallaan annettuja tehtäviä suorittaen. seuraa opetusta ja noudattaa opettajan ohjeita. ei häiritse oppitunnin kulkua tai mikäli häiritsee, voidaan hänet poistaa luokasta perusopetuslain 36 :n mukaisesti. huolehtii omista ja yhteisistä koulutarvikkeista. Pitää tavarat niille kuuluvilla paikoilla. siirtyy luokasta toiseen rauhallisesti kävellen ja oikeanpuoleista liikennettä noudattaen. 12

13 Välitunnilla Jyrängön koulun oppilas: Oppitunnin päätyttyä siirtyy viivyttelemättä ulos ulkovaatteet puettuna. Välitunnin alkaessa oppilas voi hakea välituntiliikuntaan tarkoitettuja välineitä liikuntavälinekaapeista tai muusta niille osoitetusta paikasta. Kellon soidessa siirtyy välittömästi sisälle. Puhdistaa lumen ja hiekan vaatteistaan ja kengistään ennen sisälle tuloa. Laittaa ulkovaatteet naulakkoon siististi ja huolehtii että kengät ovat lattialla siististi Hoitaa wc-käyntinsä välituntien aikana. Pesee aina wc:ssä käytyään kätensä. Leikkii koulun piha-alueella tai/ja liikkuu pitkien välituntien aikana pururadalla. Muistaa, etteivät pihan kasvillisuusalueet ole leikkipaikkoja. Tietää ettei kaiteilla ja aidoilla roikuta eikä kiipeillä. Odottaa omaa vuoroaan pihan leikkitelineiden ja välineiden kanssa sekä antaa vuoron myös muille. Huomioi muita oppilaita pihalla sekä ottaa heitä mukaan leikkeihin ja peleihin. Ei heittele esineitä eikä mitään luonnosta löytyvää (käpyjä, risuja, keppejä, lumipalloja, kiviä, jääkokkareita ym.). Huolehtii, ettei aiheuta vaaraa tai pahaa mieltä muille. Tietää, että välituntia voi viettää sisällä vain erityisluvalla, välituntivalvojan ilmoituksesta tai oman luokan liikuntavuoroilla. Kovilla pakkasilla pakkasraja on 20 astetta opettajainhuoneen mittarista luettuna. Ilmoittaa viipymättä välituntivalvojalle mikäli hänelle itselleen tai jollekin toiselle oppilaalle sattuu tapaturma tai ilmenee kiusaamista. Ja ennen kaikkea: Oppilas virkistyy, leikkii ja nauttii välitunnilla! Ruokailussa Jyrängön koulun oppilas: tulee ruokalaan kädet pestyinä siirtyy hiljaisesti kohti ruokalaa ja odottaa vuoroaan rauhallisesti jonossa. saa keskustella pöydässä rauhallisesti oman pöytänsä kanssa vie astiat rauhallisesti keräilyvaunuun ja nostaa tuolinsa telineeseen. kiittää ruuasta kohteliaasti. poistuu ruokalasta opettajan ohjeiden mukaisesti. Yhteisissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja kuljetuksissa Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti. odottaa kuljetuksia jonossa. istuu linja-autossa omalla paikallaan. noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita. huolehtii liikennesääntöjen noudattamisesta. 13

14 14

15 JYRÄNGÖN KOULU TOIMINTAMALLI OPPILAAN HÄIRITESSÄ OPETUSTA / LUOKKATYÖSKENTELYÄ Jyrängön koululla näemme tärkeäksi ennen kaikkea päivittäisen kasvatustyön sekä häiritsevää käyttäytymistä ennaltaehkäisevän työn. Tämä on toimintamalli siinä tilanteessa, kun asiat eivät suju niin kuin niiden pitäisi sujua. Perusopetuslaki määrittää oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia koulutyössä ja käyttäytymisessä. 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 35 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulun järjestyssäännöt tuovat esiin oikeuden häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen 1. HÄIRINNÄN ILMETESSÄ Välitön korjaava palaute opettaja huomauttaa oppilasta ja muistuttaa työrauhasta 2. HÄIRINNÄN JATKUESSA TAI OLLESSA TOISTUVAA Keskustelu opettajan kanssa Viesti oppilaan kotiin (reissuvihko, soitto, tapaaminen) Oppilas poistetaan luokkahuoneesta lopputunnin ajaksi tai siirretään toiseen opetusryhmään Oppilaan osallistumista luokan tai koulun yhteisiin tapahtumiin rajoitetaan. Oppilaaseen kohdistetaan kurinpidollisia toimenpiteitä (harkinnanvarainen) - jälki-istunto 3. EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN JATKUU Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä, vanhemmat kutsutaan mukaan kokoukseen. Tavoitteena on löytää yhdessä sovittavia toimenpiteitä ja toimintatapoja asian ratkaisemiseksi. Oppilaaseen kohdistetaan muita kurinpidollisia toimenpiteitä - kirjallinen varoitus - opetuksen epääminen jäljellä olevan koulupäivän osalta - oppilas sijoitetaan toiseen opetusryhmään opiskelemaan määräajaksi - oppilaan määräaikainen erottaminen ilmoitus sosiaalihuollon viranomaiselle Jos lapsesi kokee, että hänen opiskelunsa tai muu olemisensa koulussa häiriintyy muiden lasten käyttäytymisen vuoksi, ota yhteyttä ensi vaiheessa luokanopettajaan. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa rehtorille. Jos asia tämän jälkeen vaatii jatkokäsittelyä, rehtori kutsuu oppilashuoltoryhmän kokoon. 15

16 HEINOLAN PERUSKOULUJEN JA HEINOLAN LUKION TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LV Elokuu Syyskuu Lokakuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp. 15 työp. 23 työp. 18 Marraskuu Joulukuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp. 16 syyslukukausi työpäiviä 92 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp työp. 15 työp. 22 Huhtikuu Toukokuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp kevätlukukausi työpäiviä 98 Syysloma lauantaityöpäiviä , , Joululoma Talviloma

17 17

18 18

Lukuvuositiedote KOULUSTA ON MONEKSI

Lukuvuositiedote KOULUSTA ON MONEKSI 1 of 16 29.8.2010 22:52 Sijaintisi: Palvelut : Koulutus : Koulut Lukuvuositiedote KOULUSTA ON MONEKSI Vieraillessani noin 10 vuotta sitten eräässä Keski Ruotsissa sijaitsevassa koulussa, piirtyi mieleeni

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI HOVIRINNAN KOULUN SYYSTIEDOTE KOTEIHIN 2015

KAARINAN KAUPUNKI HOVIRINNAN KOULUN SYYSTIEDOTE KOTEIHIN 2015 KAARINAN KAUPUNKI HOVIRINNAN KOULUN SYYSTIEDOTE KOTEIHIN 2015 Tervetuloa kouluun! Tähän tiedotteeseen on koottu kouluun liittyviä asioita, jotka sekä vanhempien että oppilaitten on hyvä tietää. Valmiina

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulutyön alkaessa Lähdemme uuteen lukuvuoteen poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta, sillä kaikki viime lukuvuoden opettajat jatkavat työskentelyään Ojakkalassa.

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi: 11.8.2009-19.12.2009 (90 tp) syysloma 12.10. - 16.10.2009 (vko 42) joululoma 21.12.2009-6.1.2010 Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1 Inkiläntie 1 58830 Parkumäki parkumaenkoulu@rantasalmi.fi puh. (015) 443 090 ja 0505753159 SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1. Koulutyön järjestäminen 2. Tukiopetus 3. Erityisopetus 4. Uskonnolliset

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012 Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: 040 317 4661, työhuone 040 317 2863 Koulun osoite: Kehätie 37, 05200 Rajamäki Rehtorin s-posti: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi Koulun

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Koulun opettajat ja luokat sekä muu henkilökunta: Esikoulu ja aamutoiminta, Anna-Maija Jokela vuorotteluvp -31.1.2016 saakka, Marja-Leena Rantanen,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 TIEDOTE OPPILAIDEN VANHEMMILLE LUKUVUODEN 2011-2012 ASIOISTA Eurajoen kunnan koulutoimi Linnamaan koulu Linnamaantie 626 27100 EURAJOKI puh. 02-8682067 keittiö

Lisätiedot

REKOLAN KOULU. 100 vuotta

REKOLAN KOULU. 100 vuotta REKOLAN KOULU 100 vuotta KOULUVIESTI 2012 KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 8.15-9.00 1.oppitunti 9.00-9.45 2.oppitunti 9.45-10.15 välitunti 10.15-12.00 3.-4.oppitunti 12.00-12.30 välitunti 12.30-13.15 5.oppitunti

Lisätiedot

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma Tominta-ajatus ja tavoitteet Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa vanhempien

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Tapaturman sattuessa opiskelijalle

Tapaturman sattuessa opiskelijalle Tapaturman sattuessa opiskelijalle Ammatillisen koulutuksen tulosalue 6.11.2014 Toiminnanohjausryhmä Marjo Oksanen Ohje TAIn henkilökunnalle tapaturman sattuessa opiskelijalle. TYÖSALI, TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA:

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin

Lukuvuositiedote koteihin Lukuvuositiedote koteihin 2016-2017 Pitkäjärven koulu Sisällys: Opettajat:... - 2 - Koulunkäynninohjaaja:... - 2 - Keittäjä-siistijät:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT... - 3 - KOULUN OPPILASMÄÄRÄ 2016-2017...

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot