JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE"

Transkriptio

1 JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI Kansikuva: Nita Laitinen 5A

2 LUKUVUOSI YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, Heinola Kotisivu: Rehtori Jarkko Granqvist Koulusihteeri Eija Rauhala tai (ma, ke ja pe) Opettajien huone Ravitsemustyöntekijä Minna Siivola VÄLITUNNIT KOULUSSA KOULUPÄIVÄT ALKAVAT KLO 8.00, 8.50 ja oppitunnit: välitunnit: ei varsinaista välituntia (5min tauko) liukuva ruokailu klo n TYÖAIKA Syyslukukausi Lauantaityöpäivä Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Vappu (vapaa) Helatorstai (vapaa) Lukuvuoden päätöspäivä

3 LUOKAT JA OPETTAJAT Sähköpostiosoitteet: LK OPETTAJA TYÖPUHELIN 1A Anna-Maija Hahl B Julia Saarni A Anna-Reeta Oksanen B Suvi Mäenpää A Anna-Maija Raitila B Heidi Koistinen A Jouni Reinikka B Jenny Mäenpää A Jarkko Granqvist A Kaisa Blomberg B Joni Puikkonen englanti Riikka Kukila erit.opett. Anni Rimpioja tekstiilityö Susan Nikander (5.-6. luokat) tekninen työ Harri Nordman 4A & 5A Koulunkäyntiavustajat: Ella Pesonen Maija Virtanen Mari Saari KOULUTUSVIRASTO Osoite: Rauhankatu 3, Heinola Sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Taloussihteeri Eija Launia Toimistosihteeri Taina Marttila Henkilöliikennesihteeri Eijaliisa Hakkarainen

4 REKISTEREIDEN YLLÄPITO Heinolan koulutuslautakunta ylläpitää henkilörekisteriä. Star Soft kouluhallinto-ohjelmassa on opettajarekisteri ja opetusvelvollisuusrekisteri. Lisäksi koululla on oppilashuollon rekisteri. 4

5 OPETUS- JA KASVATUSTYÖN TAVOITE Tavoitteenamme on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva lapsi ja yhteisö. Haluamme tarjota oppilaillemme tietenkin myös laadukasta perusopetusta. Päästäksemme tavoitteeseemme korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa sekä kohdennamme huomiota liikunta- ja terveyskasvatukseen. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle. Jyrängön koulun opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan yhteisöllisyys hyvinvointi toiminnallisuus perustaidot turvallisuus TIEDOTTAMINEN Koulussamme on käytössä kodin ja koulun tiedottamisessa Wilma -ohjelma, joka toimii internet - selaimella. Toivomme, että mahdollisimman moni huoltajista käyttäisi sähköistä Wilma järjestelmää kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Wilman avulla voi mm. lukea koulun tiedotteita, lähettää viestejä opettajille ja lukea opettajien lähettämiä viestejä, tarkastella ja selvittää poissaoloja sekä nähdä lukujärjestykset. Niiden huoltajien, jotka eivät ota (joilla ei ole) sähköistä Wilma järjestelmää käyttöönsä, tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle. Jokaisen kuukauden alussa koululla kootaan Wilmaan laitettava kuukausitiedote, josta käy ilmi tulevan kuukauden tapahtumat ja retket. Kuukausitiedotteen lisäksi luokanopettajat tiedottavat luokkakohtaisista asioista. Päivitämme Wilman tiedotteisiin myös tietoa koko koulun ja luokkien erilaisista tapahtumista lukuvuoden aikana. Toivomme, että Wilmaa seurattaisiin säännöllisesti. Wilmaan pystyy asettamaan automaattiset hälytykset, jotka lähettävät viestin sähköpostiin mm. uusista tiedotteista ja saapuneista viesteistä. USKONNOLLISET TILAISUUDET Koulussa voidaan järjestää lukuvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi heille järjestetään korvaavaa toimintaa. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltajan tulee ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei. VANHEMPAINRYHMÄ Vanhempainryhmä on yhteistyökanava perheille, koulun edustajille ja koulutuslautakunnallekin lasten koulunkäyntiä koskevissa yhteisissä asioissa. 5

6 Vanhempainryhmään toivotaan edustajia kaikista Jyrängön koulun luokista. Ryhmään kuuluu myös Jyrängön koulun opettajaedustaja. Vanhempainryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Jos perheessänne tulee esille lasten koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita toivoisitte käsiteltävän vanhempainryhmässä, voitte ottaa suoraan yhteyttä oman luokan edustajaan tai muihin ryhmän jäseniin. Vanhempainryhmä ei korvaa suoraa yhteydenpitoa oman lapsen opettajaan, vaan täydentää koulun ja kodin yhteistyötä ja tuo yhteistä näkökulmaa asioihin. Kokoukset ovat avoimia kaikille Jyrängön koulua käyvien lasten vanhemmille. Joten sinne voi tulla myöskin itse esittämään mieltä askarruttavia keskustelunaiheita. Vanhempainryhmä järjestäytyy syksyn ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa. OPPILASKUNTA Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaisen lukuvuoden alussa kaksi edustajaa kultakin luokalta äänestyksen perusteella. Oppilaskuntatoiminnalla pyrimme aktivoimaan oppilaita vastuun ottamiseen ja erilaisista asioista päättämiseen, toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöön sekä mielipiteiden ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen. Oppilaskuntatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana. KERHOTOIMINTA Tulevana lukuvuonna pyrimme tarjoamaan kerhotoimintaa iltapäivisin koulupäivien jatkeeksi sekä koulupäivän keskellä pitkällä välitunnilla klo Monipuolinen kerhotarjonta koulupäivien sisällä tarjoaa entistä useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua kerhotoimintaan matalalla kynnyksellä. Tiedotamme lisää koulumme kerhotoiminnasta aina kuukausitiedotteiden yhteydessä. Lisäksi iltapäiviin on tarjolla kerhotoimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten toimesta niin keskellä koulupäivää ( ) kuin iltapäivisinkin. 1.- ja 2.- luokkalaisten varsinaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa LaLeLi (Lasten leikki ja liikunta). Kerho toimii koulun tiloissa klo eteenpäin. Lisätietoa: RETKET Leirikoulun ja retkien järjestäminen on vapaaehtoista. Luokan vanhempainillassa päätetään leirikoulun tai retkien toteuttamisesta koulun leirikoulu- ja retkitoimintaperiaatteiden mukaisesti. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkeen. Koulun budjetissa ei ole varattu rahaa leirikoulujen tai retkien rahoittamiseen. Luokan vanhemmilla tulee olla yhteinen päätös keräys- ja muiden rahojen jakamisesta oppilaiden kesken. Retkiltä voi vapaaehtoisesti jäädä myös pois, jolloin oppilaalle järjestetään muuta tekemistä koululla. 6

7 KOULURUOKAILU Jokaisen koululaisen päivä lähtee liikkeelle kotona syödystä ravitsevasta aamupalasta! päivittäinen aamupala auttaa lasta jaksamaan ja keskittymään päivän koulutyön haasteissa. Kouluruokailun tehtävänä on taata lapselle riittävä ja monipuolinen ravinto koulupäivän aikana. Sen tarkoituksena on myös laajentaa lapsen maku- ja ruokailutottumuksia. Siksi koulussamme on periaatteena ruokailla kauniisti harjoitellen hyviä tapoja ja maistella erilaisia makuja ja ruokia. Kasvava lapsi saa tarvitsemansa kalkin mm maidosta. Siksi koulussamme jokainen lapsi ottaa puoli lasillista maitoa tai piimää ellei allergiset tai muut syyt ole esteenä. Maitolasillisen jälkeen lapsi saa juoda haluamansa määrän vettä. Syksystä 2012 alkaen on koulu- ja päivähoitoruokailussa otettu käyttöön uudet ohjeet ja lomakkeet erityisruokavalioiden ilmoittamisesta kansalliseen allergiaohjelmaan pohjautuen. Sen mukaisesti lieviä oireita aiheuttavia ruoka-aineita ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Tarvittaessa lapselle tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Samoin myös uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan huomioon. Tarkempi ohjeistus erityisruokavalioista jaetaan koteihin erillisenä tiedotteena. Lomakkeet erityisruokavalioiden tarpeesta löytyvät Heinolan kaupungin www sivuilta kohdasta ASUKKAILLE: Lomakkeet Erityisruokavaliot Koulujen ruokalistat löytyvät osoitteesta: OHR = OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuoltoryhmä koostuu rehtorista, erityisopettajasta ja terveydenhoitajasta. Oppilaan tai luokan asioita käsiteltäessä mukana on myös luokanopettaja ja yksittäisen oppilaan tapauksissa myös luonnollisesti lapsen huoltaja. Tarvittaessa (huoltajan luvalla) mukaan voidaan kutsua myös koulupsykologi, koulukuraattori tai muita oppilashuoltoverkostoon liittyviä asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on suunnitella keinoja oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi, mikäli siinä ilmenee vaikeuksia (oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, terveydelliset ongelmat, kiusaamistapaukset, turvallisuuskysymykset ym.). Pääpaino pyritään kuitenkin pitämään niin yhteisö- kuin yksilötasollakin ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Oppilashuoltoryhmän kiinteä viikoittainen kokoontumisaika on perjantaisin klo Tarvittaessa ryhmä kokoontuu muulloinkin. KOULUTERVEYDENHOITAJA Terveydenhoitaja Sinikka Natri-Tölö (p , matkapuhelin ) on tavattavissa Jyrängön koululla maanantaisin ja perjantaisin klo Puhelinaika on päivittäin klo Koululääkäri tapaa lukuvuoden aikana 1. ja 5. luokan oppilaat. Vanhemmat ovat tervetulleita oppilaitten terveystapaamisiin koululla yhdessä sovittuna aikana. KOULUPSYKOLOGI, KOULUKURAATTORI JA KOULUOPAS 7

8 Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät Lasten ja perheiden palvelut yksikössä (Torikatu 13 A, entinen neuvola). Koulukuraattorina toimii Miia Salonen, p Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologina alakoululaisten asioista vastaa Carita Ekman, p Koulupsykologi tukee koululaisten oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin. Kouluopas toimii koulun lapsi- ja nuorisotekijänä. Kouluopas pyrkii tukemaan lapsen ja nuoren kasvua sekä sosiaalisia taitoja mm. erilaisten ryhmäyttämistoimintojen kautta. Oppilaat voivat jutella kouluoppaan kanssa mieltään askarruttavista niin kouluun kuin vapaa-aikaankin liittyvistä asioista. Kouluopastoiminta on lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota tehdään tarvittaessa yhdessä kotien kanssa. Alakoululaisten parissa toimii kouluopas Karttunen Saara, p ja koko hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Mirva Porter, p Maahanmuuttajien apuna on koulunkäyntiavustaja Galina Nurminen, p HAMMASHUOLTO Hammashoitolan osoite: Reumantie 2 Hammashoitolan ajanvaraus klo numerosta: Hammashuolto on oppilashuoltoa ja siitä huolehtii terveyskeskuksen hammashuollon henkilöstö. Hammashuolto toteutetaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteiden mukaan. Matkat hammaslääkäriin kuuluvat vanhempien vastuulle. PUHE- JA LUKIOPETUS Puheopetus kattaa äännevirheet, äänihäiriöt, puheen rytmin häiriöt sekä kielellisen ilmaisun vajavuudet. Opetustuokiot ovat oppituntien aikana min. jaksoissa. Puheopetus on korjaavaa, yksilöllistä opetusta. Lukiopetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta. Oppilaat käyvät lukiopetuksessa yleensä äidinkielen tuntien aikana. Lukiopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoituksena on auttaa oppilasta lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa ilmenneissä vaikeuksissa. TUKIOPETUS Tukiopetusta järjestetään opinnoissa tilapäisesti lisäopetusta tarvitseville. Tukiopetusta annetaan koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen tai jälkeen koulutuntia tai koulutuntien aikana. Tukiopetusta voidaan opettajan harkinnan mukaan antaa muinakin kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Tukiopetusta voi oman luokanopettajan sijaan antaa myös joku toinen opettaja. 8

9 Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LIIKUNNANOPETUS Koulussamme painotetaan liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Tämä näkyy monin tavoin koulumme liikuntaan aktivoivassa toimintakulttuurissa, kuten välituntitoiminnassa, koulumme tapahtumissa, liikuntatuntien määrässä eri luokka-asteilla ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävässä kasvatuskulttuurissamme. Toivomme teidän kiinnittävän erityistä huomiota liikuntatuntien pukeutumiseen. Ulkoliikuntavarusteiksi liikuntatunneille sopivat esim. verkkarit tai tuulipuku ja lenkkikengät. Sisäliikuntaa varten oppilailla tulee olla mukana shortsit ja T-paita tai jumppapuku sekä halutessa jumppatossut / sisäpelikengät. Peseytymisvälineet tarvitaan joka tunnille, koska liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Vain koulupäivän viimeisten liikuntatuntien jälkeen oppilas voi jättää peseytymisen kotiin. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksessa noudatamme Heinolan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaa. OPPILASARVIOINTI Heinolan kaupungissa on käytössä yhteiset todistuspohjat oppilasarviointiin. Arviointi suoritetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Oppilas saa välitodistuksen joululomalle lähdettäessä sekä lukuvuositodistuksen ennen kesälaitumille siirtymistä. - Kaikilla luokilla (1.-6.) arviointi pitää sisällään käytöksen ja työskentelyn arvioinnin luokilla äidinkieli ja matematiikka arvioidaan sanallisesti luokilla arviointi suoritetaan numeroin matematiikassa, äidinkielessä, ympäristö- ja luonnontiedossa, uskonnossa ja englannissa. - Kuvaamataito, käsityö, liikunta ja musiikki arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty opetussuunnitelman tavoitteisiin pohjautuen luokilla luokilla kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. Lisäksi kaikista aineista voi opettaja kirjata erityismainintoja harrastuneisuuden ja lahjakkuuden perusteella. Oppilas jää luokalleen, jos opettaja yhdessä erityisopettajan ja rehtorin kanssa vanhempia kuultuaan katsovat sen olevan paras vaihtoehto. Ehdollinen vuosiluokalle jättäminen tapahtuu, jos oppilaalla on yksi hylätty oppiaine. KOULUN KIRJASTO Koulussamme on lainakirjasto kaikille koulun oppilaille. Sen valikoimaa pyritään uudistamaan ja laajentamaan mahdollisuuksien mukaan. Kirjoja voi kirjastosta lainata ilman korttia ns. pulpettikirjaksi. Laina-aika on yleensä noin kuukausi. 9

10 Kirjasto on hyvin ahkerassa käytössä ja olemme siitä ylpeitä. Oppilaamme harrastavat lukemista. Kaupungin kirjastoauto poikkeaa koulun pihalla maanantaisin klo Kirjastoautosta oppilaat ja vanhemmatkin voivat käydä lainaamassa kirjastokortilla kirjoja koteihinsa. KOULUMME VIIHTYVYYS Koulumme on siisti ja viihtyisä. Haluamme, että jokainen lapsi nauttii, mutta myös itse ylläpitää koulumme siisteyttä. Jos lapsella on sisäkengät, se säästää sukkia, eikä levitä hiekkaa kenkätelineiltä. Suosittelemme sisäkenkiä kaikille oppilaille. LÖYTÖTAVARAT Kouluun jää varsin usein lasten vaatteita, joita lapset eivät tunne omikseen. Jos lapseltanne on tavaroita kateissa, voitte käydä tarkistamassa löytötavaravarastostamme. Suosittelemme kaikkien koulussa käytettävien vaatteiden nimikointia. POISSAOLOT Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään kolmantena poissaolopäivänä, mieluummin heti sairastumispäivänä. Poissaolot voidaan ilmoittaa ja kuitata Wilman kautta. HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ SYYSTÄ LOMAN MYÖNTÄMINEN Luokanopettaja voi antaa oppilaalleen hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon koulusta enintään kolmen päivän ajaksi. Kolmea päivää pidempiä ylimääräisiä lomia on huoltajan haettava kirjallisesti rehtorilta. Hakemuskaavakkeita saa koulun toimistosta. Näitä ns. omia lomia pitäisi välttää. Perheiden matkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin ja vain tärkeissä tapauksissa muulloin. Oman loman aikana kertyneistä koulutehtävistä huolehtiminen on huoltajan vastuulla. Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LASTEN KOULUMATKA Lasten hyvinvoinnin ja terveyden vaalimiseksi suosittelemme hyötyliikuntaa joko kävellen tai pyörällä koulumatkoille läpi koko lukuvuoden. Koulu ei voi antaa määräyksiä siitä, miten lasten tulisi koulumatkansa kulkea. Kukin huoltaja ratkaiskoon asian lapsensa tuntien. Muistutamme kuitenkin, että etenkin 1.-luokkalaiset vasta harjoittelevat koulumatkaansa. Lisäksi toivomme, että kaikki te huoltajat selvittäisitte yhdessä lastenne kanssa, mitkä ovat koulumatkan vaarallisimmat paikat ja miten niissä pitäisi kulkea. Tärkeää: Pyöräilijä käyttää aina kypärää! Huoltajat huolehtivat lain noudattamisesta. 10

11 Koulumatkat eivät kuulu koulun valvonnan piiriin. VAKUUTUKSET Oppilaat on Heinolan kaupungin toimesta vakuutettu tapaturman varalta kouluaikana koulumatkat mukaan lukien Pohjola Vakuutus oy:ssä. Jokaisesta tapahtuneesta tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, jonka lapsen huoltaja allekirjoittaa. Mikäli vamma aiheuttaa myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Myös hammastapaturmista laaditaan hammashoitolaan tapaturmailmoitus sekä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Tapaturmavakuutus on myös voimassa koulun retkillä ja muissa koulun ulkopuolisissa työsuunnitelmassa mainituissa tapahtumissa. 11

12 JYRÄNGÖN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT I SÄÄNTÖJEN PERUSTA Työskentelyrauha Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen b) velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä. Turvallisuus Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus kokea itsensä turvatuksi: ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa b) velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta. Omaisuuden suoja Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus henkilökohtaiseen omaisuuden koskemattomuuteen b) velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen. II TOIMINTAOHJEET Oppilaan päivittäinen työaika muodostuu päivänavauksesta, oppitunneista ja niihin kotona valmistautumisesta. Ilman pätevää syytä oppitunneilta ei saa olla poissa. Koulumatkalla Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti sekä noudattaa liikennesääntöjä. ei kiusaa toisia oppilaita. saapuu kouluun ajoissa, ei kuitenkaan yli 15 minuuttia aiemmin. käyttää pyöräilykypärää ja säilyttää polkupyörää pyörätelineessä koulupäivän ajan. poistuu koulun alueelta heti koulun päätyttyä. pitää kännykkää mukana vain huoltajan luvalla (suositus). Oppitunneilla Jyrängön koulun oppilas: on paikalla ajoissa tarvittavat välineet mukanaan ja kotitehtävät tehtyinä. odottaa opettajaa omalla paikallaan annettuja tehtäviä suorittaen. seuraa opetusta ja noudattaa opettajan ohjeita. ei häiritse oppitunnin kulkua tai mikäli häiritsee, voidaan hänet poistaa luokasta perusopetuslain 36 :n mukaisesti. huolehtii omista ja yhteisistä koulutarvikkeista. Pitää tavarat niille kuuluvilla paikoilla. siirtyy luokasta toiseen rauhallisesti kävellen ja oikeanpuoleista liikennettä noudattaen. 12

13 Välitunnilla Jyrängön koulun oppilas: Oppitunnin päätyttyä siirtyy viivyttelemättä ulos ulkovaatteet puettuna. Välitunnin alkaessa oppilas voi hakea välituntiliikuntaan tarkoitettuja välineitä liikuntavälinekaapeista tai muusta niille osoitetusta paikasta. Kellon soidessa siirtyy välittömästi sisälle. Puhdistaa lumen ja hiekan vaatteistaan ja kengistään ennen sisälle tuloa. Laittaa ulkovaatteet naulakkoon siististi ja huolehtii että kengät ovat lattialla siististi Hoitaa wc-käyntinsä välituntien aikana. Pesee aina wc:ssä käytyään kätensä. Leikkii koulun piha-alueella tai/ja liikkuu pitkien välituntien aikana pururadalla. Muistaa, etteivät pihan kasvillisuusalueet ole leikkipaikkoja. Tietää ettei kaiteilla ja aidoilla roikuta eikä kiipeillä. Odottaa omaa vuoroaan pihan leikkitelineiden ja välineiden kanssa sekä antaa vuoron myös muille. Huomioi muita oppilaita pihalla sekä ottaa heitä mukaan leikkeihin ja peleihin. Ei heittele esineitä eikä mitään luonnosta löytyvää (käpyjä, risuja, keppejä, lumipalloja, kiviä, jääkokkareita ym.). Huolehtii, ettei aiheuta vaaraa tai pahaa mieltä muille. Tietää, että välituntia voi viettää sisällä vain erityisluvalla, välituntivalvojan ilmoituksesta tai oman luokan liikuntavuoroilla. Kovilla pakkasilla pakkasraja on 20 astetta opettajainhuoneen mittarista luettuna. Ilmoittaa viipymättä välituntivalvojalle mikäli hänelle itselleen tai jollekin toiselle oppilaalle sattuu tapaturma tai ilmenee kiusaamista. Ja ennen kaikkea: Oppilas virkistyy, leikkii ja nauttii välitunnilla! Ruokailussa Jyrängön koulun oppilas: tulee ruokalaan kädet pestyinä siirtyy hiljaisesti kohti ruokalaa ja odottaa vuoroaan rauhallisesti jonossa. saa keskustella pöydässä rauhallisesti oman pöytänsä kanssa vie astiat rauhallisesti keräilyvaunuun ja nostaa tuolinsa telineeseen. kiittää ruuasta kohteliaasti. poistuu ruokalasta opettajan ohjeiden mukaisesti. Yhteisissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja kuljetuksissa Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti. odottaa kuljetuksia jonossa. istuu linja-autossa omalla paikallaan. noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita. huolehtii liikennesääntöjen noudattamisesta. 13

14 14

15 JYRÄNGÖN KOULU TOIMINTAMALLI OPPILAAN HÄIRITESSÄ OPETUSTA / LUOKKATYÖSKENTELYÄ Jyrängön koululla näemme tärkeäksi ennen kaikkea päivittäisen kasvatustyön sekä häiritsevää käyttäytymistä ennaltaehkäisevän työn. Tämä on toimintamalli siinä tilanteessa, kun asiat eivät suju niin kuin niiden pitäisi sujua. Perusopetuslaki määrittää oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia koulutyössä ja käyttäytymisessä. 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 35 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulun järjestyssäännöt tuovat esiin oikeuden häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen 1. HÄIRINNÄN ILMETESSÄ Välitön korjaava palaute opettaja huomauttaa oppilasta ja muistuttaa työrauhasta 2. HÄIRINNÄN JATKUESSA TAI OLLESSA TOISTUVAA Keskustelu opettajan kanssa Viesti oppilaan kotiin (reissuvihko, soitto, tapaaminen) Oppilas poistetaan luokkahuoneesta lopputunnin ajaksi tai siirretään toiseen opetusryhmään Oppilaan osallistumista luokan tai koulun yhteisiin tapahtumiin rajoitetaan. Oppilaaseen kohdistetaan kurinpidollisia toimenpiteitä (harkinnanvarainen) - jälki-istunto 3. EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN JATKUU Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä, vanhemmat kutsutaan mukaan kokoukseen. Tavoitteena on löytää yhdessä sovittavia toimenpiteitä ja toimintatapoja asian ratkaisemiseksi. Oppilaaseen kohdistetaan muita kurinpidollisia toimenpiteitä - kirjallinen varoitus - opetuksen epääminen jäljellä olevan koulupäivän osalta - oppilas sijoitetaan toiseen opetusryhmään opiskelemaan määräajaksi - oppilaan määräaikainen erottaminen ilmoitus sosiaalihuollon viranomaiselle Jos lapsesi kokee, että hänen opiskelunsa tai muu olemisensa koulussa häiriintyy muiden lasten käyttäytymisen vuoksi, ota yhteyttä ensi vaiheessa luokanopettajaan. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa rehtorille. Jos asia tämän jälkeen vaatii jatkokäsittelyä, rehtori kutsuu oppilashuoltoryhmän kokoon. 15

16 HEINOLAN PERUSKOULUJEN JA HEINOLAN LUKION TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LV Elokuu Syyskuu Lokakuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp. 15 työp. 23 työp. 18 Marraskuu Joulukuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp. 16 syyslukukausi työpäiviä 92 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp työp. 15 työp. 22 Huhtikuu Toukokuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp kevätlukukausi työpäiviä 98 Syysloma lauantaityöpäiviä , , Joululoma Talviloma

17 17

18 18

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot