JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE"

Transkriptio

1 JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI Kansikuva: Nita Laitinen 5A

2 LUKUVUOSI YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, Heinola Kotisivu: Rehtori Jarkko Granqvist Koulusihteeri Eija Rauhala tai (ma, ke ja pe) Opettajien huone Ravitsemustyöntekijä Minna Siivola VÄLITUNNIT KOULUSSA KOULUPÄIVÄT ALKAVAT KLO 8.00, 8.50 ja oppitunnit: välitunnit: ei varsinaista välituntia (5min tauko) liukuva ruokailu klo n TYÖAIKA Syyslukukausi Lauantaityöpäivä Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Vappu (vapaa) Helatorstai (vapaa) Lukuvuoden päätöspäivä

3 LUOKAT JA OPETTAJAT Sähköpostiosoitteet: LK OPETTAJA TYÖPUHELIN 1A Anna-Maija Hahl B Julia Saarni A Anna-Reeta Oksanen B Suvi Mäenpää A Anna-Maija Raitila B Heidi Koistinen A Jouni Reinikka B Jenny Mäenpää A Jarkko Granqvist A Kaisa Blomberg B Joni Puikkonen englanti Riikka Kukila erit.opett. Anni Rimpioja tekstiilityö Susan Nikander (5.-6. luokat) tekninen työ Harri Nordman 4A & 5A Koulunkäyntiavustajat: Ella Pesonen Maija Virtanen Mari Saari KOULUTUSVIRASTO Osoite: Rauhankatu 3, Heinola Sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Taloussihteeri Eija Launia Toimistosihteeri Taina Marttila Henkilöliikennesihteeri Eijaliisa Hakkarainen

4 REKISTEREIDEN YLLÄPITO Heinolan koulutuslautakunta ylläpitää henkilörekisteriä. Star Soft kouluhallinto-ohjelmassa on opettajarekisteri ja opetusvelvollisuusrekisteri. Lisäksi koululla on oppilashuollon rekisteri. 4

5 OPETUS- JA KASVATUSTYÖN TAVOITE Tavoitteenamme on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva lapsi ja yhteisö. Haluamme tarjota oppilaillemme tietenkin myös laadukasta perusopetusta. Päästäksemme tavoitteeseemme korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa sekä kohdennamme huomiota liikunta- ja terveyskasvatukseen. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle. Jyrängön koulun opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan yhteisöllisyys hyvinvointi toiminnallisuus perustaidot turvallisuus TIEDOTTAMINEN Koulussamme on käytössä kodin ja koulun tiedottamisessa Wilma -ohjelma, joka toimii internet - selaimella. Toivomme, että mahdollisimman moni huoltajista käyttäisi sähköistä Wilma järjestelmää kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Wilman avulla voi mm. lukea koulun tiedotteita, lähettää viestejä opettajille ja lukea opettajien lähettämiä viestejä, tarkastella ja selvittää poissaoloja sekä nähdä lukujärjestykset. Niiden huoltajien, jotka eivät ota (joilla ei ole) sähköistä Wilma järjestelmää käyttöönsä, tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle. Jokaisen kuukauden alussa koululla kootaan Wilmaan laitettava kuukausitiedote, josta käy ilmi tulevan kuukauden tapahtumat ja retket. Kuukausitiedotteen lisäksi luokanopettajat tiedottavat luokkakohtaisista asioista. Päivitämme Wilman tiedotteisiin myös tietoa koko koulun ja luokkien erilaisista tapahtumista lukuvuoden aikana. Toivomme, että Wilmaa seurattaisiin säännöllisesti. Wilmaan pystyy asettamaan automaattiset hälytykset, jotka lähettävät viestin sähköpostiin mm. uusista tiedotteista ja saapuneista viesteistä. USKONNOLLISET TILAISUUDET Koulussa voidaan järjestää lukuvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Uskonnollisten tilaisuuksien ajaksi heille järjestetään korvaavaa toimintaa. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltajan tulee ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei. VANHEMPAINRYHMÄ Vanhempainryhmä on yhteistyökanava perheille, koulun edustajille ja koulutuslautakunnallekin lasten koulunkäyntiä koskevissa yhteisissä asioissa. 5

6 Vanhempainryhmään toivotaan edustajia kaikista Jyrängön koulun luokista. Ryhmään kuuluu myös Jyrängön koulun opettajaedustaja. Vanhempainryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Jos perheessänne tulee esille lasten koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita toivoisitte käsiteltävän vanhempainryhmässä, voitte ottaa suoraan yhteyttä oman luokan edustajaan tai muihin ryhmän jäseniin. Vanhempainryhmä ei korvaa suoraa yhteydenpitoa oman lapsen opettajaan, vaan täydentää koulun ja kodin yhteistyötä ja tuo yhteistä näkökulmaa asioihin. Kokoukset ovat avoimia kaikille Jyrängön koulua käyvien lasten vanhemmille. Joten sinne voi tulla myöskin itse esittämään mieltä askarruttavia keskustelunaiheita. Vanhempainryhmä järjestäytyy syksyn ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa. OPPILASKUNTA Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaisen lukuvuoden alussa kaksi edustajaa kultakin luokalta äänestyksen perusteella. Oppilaskuntatoiminnalla pyrimme aktivoimaan oppilaita vastuun ottamiseen ja erilaisista asioista päättämiseen, toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöön sekä mielipiteiden ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen. Oppilaskuntatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana. KERHOTOIMINTA Tulevana lukuvuonna pyrimme tarjoamaan kerhotoimintaa iltapäivisin koulupäivien jatkeeksi sekä koulupäivän keskellä pitkällä välitunnilla klo Monipuolinen kerhotarjonta koulupäivien sisällä tarjoaa entistä useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua kerhotoimintaan matalalla kynnyksellä. Tiedotamme lisää koulumme kerhotoiminnasta aina kuukausitiedotteiden yhteydessä. Lisäksi iltapäiviin on tarjolla kerhotoimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten toimesta niin keskellä koulupäivää ( ) kuin iltapäivisinkin. 1.- ja 2.- luokkalaisten varsinaisesta iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa LaLeLi (Lasten leikki ja liikunta). Kerho toimii koulun tiloissa klo eteenpäin. Lisätietoa: RETKET Leirikoulun ja retkien järjestäminen on vapaaehtoista. Luokan vanhempainillassa päätetään leirikoulun tai retkien toteuttamisesta koulun leirikoulu- ja retkitoimintaperiaatteiden mukaisesti. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkeen. Koulun budjetissa ei ole varattu rahaa leirikoulujen tai retkien rahoittamiseen. Luokan vanhemmilla tulee olla yhteinen päätös keräys- ja muiden rahojen jakamisesta oppilaiden kesken. Retkiltä voi vapaaehtoisesti jäädä myös pois, jolloin oppilaalle järjestetään muuta tekemistä koululla. 6

7 KOULURUOKAILU Jokaisen koululaisen päivä lähtee liikkeelle kotona syödystä ravitsevasta aamupalasta! päivittäinen aamupala auttaa lasta jaksamaan ja keskittymään päivän koulutyön haasteissa. Kouluruokailun tehtävänä on taata lapselle riittävä ja monipuolinen ravinto koulupäivän aikana. Sen tarkoituksena on myös laajentaa lapsen maku- ja ruokailutottumuksia. Siksi koulussamme on periaatteena ruokailla kauniisti harjoitellen hyviä tapoja ja maistella erilaisia makuja ja ruokia. Kasvava lapsi saa tarvitsemansa kalkin mm maidosta. Siksi koulussamme jokainen lapsi ottaa puoli lasillista maitoa tai piimää ellei allergiset tai muut syyt ole esteenä. Maitolasillisen jälkeen lapsi saa juoda haluamansa määrän vettä. Syksystä 2012 alkaen on koulu- ja päivähoitoruokailussa otettu käyttöön uudet ohjeet ja lomakkeet erityisruokavalioiden ilmoittamisesta kansalliseen allergiaohjelmaan pohjautuen. Sen mukaisesti lieviä oireita aiheuttavia ruoka-aineita ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Tarvittaessa lapselle tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Samoin myös uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan huomioon. Tarkempi ohjeistus erityisruokavalioista jaetaan koteihin erillisenä tiedotteena. Lomakkeet erityisruokavalioiden tarpeesta löytyvät Heinolan kaupungin www sivuilta kohdasta ASUKKAILLE: Lomakkeet Erityisruokavaliot Koulujen ruokalistat löytyvät osoitteesta: OHR = OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuoltoryhmä koostuu rehtorista, erityisopettajasta ja terveydenhoitajasta. Oppilaan tai luokan asioita käsiteltäessä mukana on myös luokanopettaja ja yksittäisen oppilaan tapauksissa myös luonnollisesti lapsen huoltaja. Tarvittaessa (huoltajan luvalla) mukaan voidaan kutsua myös koulupsykologi, koulukuraattori tai muita oppilashuoltoverkostoon liittyviä asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on suunnitella keinoja oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi, mikäli siinä ilmenee vaikeuksia (oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, terveydelliset ongelmat, kiusaamistapaukset, turvallisuuskysymykset ym.). Pääpaino pyritään kuitenkin pitämään niin yhteisö- kuin yksilötasollakin ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Oppilashuoltoryhmän kiinteä viikoittainen kokoontumisaika on perjantaisin klo Tarvittaessa ryhmä kokoontuu muulloinkin. KOULUTERVEYDENHOITAJA Terveydenhoitaja Sinikka Natri-Tölö (p , matkapuhelin ) on tavattavissa Jyrängön koululla maanantaisin ja perjantaisin klo Puhelinaika on päivittäin klo Koululääkäri tapaa lukuvuoden aikana 1. ja 5. luokan oppilaat. Vanhemmat ovat tervetulleita oppilaitten terveystapaamisiin koululla yhdessä sovittuna aikana. KOULUPSYKOLOGI, KOULUKURAATTORI JA KOULUOPAS 7

8 Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät Lasten ja perheiden palvelut yksikössä (Torikatu 13 A, entinen neuvola). Koulukuraattorina toimii Miia Salonen, p Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologina alakoululaisten asioista vastaa Carita Ekman, p Koulupsykologi tukee koululaisten oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin. Kouluopas toimii koulun lapsi- ja nuorisotekijänä. Kouluopas pyrkii tukemaan lapsen ja nuoren kasvua sekä sosiaalisia taitoja mm. erilaisten ryhmäyttämistoimintojen kautta. Oppilaat voivat jutella kouluoppaan kanssa mieltään askarruttavista niin kouluun kuin vapaa-aikaankin liittyvistä asioista. Kouluopastoiminta on lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota tehdään tarvittaessa yhdessä kotien kanssa. Alakoululaisten parissa toimii kouluopas Karttunen Saara, p ja koko hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Mirva Porter, p Maahanmuuttajien apuna on koulunkäyntiavustaja Galina Nurminen, p HAMMASHUOLTO Hammashoitolan osoite: Reumantie 2 Hammashoitolan ajanvaraus klo numerosta: Hammashuolto on oppilashuoltoa ja siitä huolehtii terveyskeskuksen hammashuollon henkilöstö. Hammashuolto toteutetaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteiden mukaan. Matkat hammaslääkäriin kuuluvat vanhempien vastuulle. PUHE- JA LUKIOPETUS Puheopetus kattaa äännevirheet, äänihäiriöt, puheen rytmin häiriöt sekä kielellisen ilmaisun vajavuudet. Opetustuokiot ovat oppituntien aikana min. jaksoissa. Puheopetus on korjaavaa, yksilöllistä opetusta. Lukiopetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta. Oppilaat käyvät lukiopetuksessa yleensä äidinkielen tuntien aikana. Lukiopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoituksena on auttaa oppilasta lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa ilmenneissä vaikeuksissa. TUKIOPETUS Tukiopetusta järjestetään opinnoissa tilapäisesti lisäopetusta tarvitseville. Tukiopetusta annetaan koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena ennen tai jälkeen koulutuntia tai koulutuntien aikana. Tukiopetusta voidaan opettajan harkinnan mukaan antaa muinakin kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Tukiopetusta voi oman luokanopettajan sijaan antaa myös joku toinen opettaja. 8

9 Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LIIKUNNANOPETUS Koulussamme painotetaan liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Tämä näkyy monin tavoin koulumme liikuntaan aktivoivassa toimintakulttuurissa, kuten välituntitoiminnassa, koulumme tapahtumissa, liikuntatuntien määrässä eri luokka-asteilla ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävässä kasvatuskulttuurissamme. Toivomme teidän kiinnittävän erityistä huomiota liikuntatuntien pukeutumiseen. Ulkoliikuntavarusteiksi liikuntatunneille sopivat esim. verkkarit tai tuulipuku ja lenkkikengät. Sisäliikuntaa varten oppilailla tulee olla mukana shortsit ja T-paita tai jumppapuku sekä halutessa jumppatossut / sisäpelikengät. Peseytymisvälineet tarvitaan joka tunnille, koska liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Vain koulupäivän viimeisten liikuntatuntien jälkeen oppilas voi jättää peseytymisen kotiin. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksessa noudatamme Heinolan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaa. OPPILASARVIOINTI Heinolan kaupungissa on käytössä yhteiset todistuspohjat oppilasarviointiin. Arviointi suoritetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Oppilas saa välitodistuksen joululomalle lähdettäessä sekä lukuvuositodistuksen ennen kesälaitumille siirtymistä. - Kaikilla luokilla (1.-6.) arviointi pitää sisällään käytöksen ja työskentelyn arvioinnin luokilla äidinkieli ja matematiikka arvioidaan sanallisesti luokilla arviointi suoritetaan numeroin matematiikassa, äidinkielessä, ympäristö- ja luonnontiedossa, uskonnossa ja englannissa. - Kuvaamataito, käsityö, liikunta ja musiikki arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty opetussuunnitelman tavoitteisiin pohjautuen luokilla luokilla kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. Lisäksi kaikista aineista voi opettaja kirjata erityismainintoja harrastuneisuuden ja lahjakkuuden perusteella. Oppilas jää luokalleen, jos opettaja yhdessä erityisopettajan ja rehtorin kanssa vanhempia kuultuaan katsovat sen olevan paras vaihtoehto. Ehdollinen vuosiluokalle jättäminen tapahtuu, jos oppilaalla on yksi hylätty oppiaine. KOULUN KIRJASTO Koulussamme on lainakirjasto kaikille koulun oppilaille. Sen valikoimaa pyritään uudistamaan ja laajentamaan mahdollisuuksien mukaan. Kirjoja voi kirjastosta lainata ilman korttia ns. pulpettikirjaksi. Laina-aika on yleensä noin kuukausi. 9

10 Kirjasto on hyvin ahkerassa käytössä ja olemme siitä ylpeitä. Oppilaamme harrastavat lukemista. Kaupungin kirjastoauto poikkeaa koulun pihalla maanantaisin klo Kirjastoautosta oppilaat ja vanhemmatkin voivat käydä lainaamassa kirjastokortilla kirjoja koteihinsa. KOULUMME VIIHTYVYYS Koulumme on siisti ja viihtyisä. Haluamme, että jokainen lapsi nauttii, mutta myös itse ylläpitää koulumme siisteyttä. Jos lapsella on sisäkengät, se säästää sukkia, eikä levitä hiekkaa kenkätelineiltä. Suosittelemme sisäkenkiä kaikille oppilaille. LÖYTÖTAVARAT Kouluun jää varsin usein lasten vaatteita, joita lapset eivät tunne omikseen. Jos lapseltanne on tavaroita kateissa, voitte käydä tarkistamassa löytötavaravarastostamme. Suosittelemme kaikkien koulussa käytettävien vaatteiden nimikointia. POISSAOLOT Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään kolmantena poissaolopäivänä, mieluummin heti sairastumispäivänä. Poissaolot voidaan ilmoittaa ja kuitata Wilman kautta. HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ SYYSTÄ LOMAN MYÖNTÄMINEN Luokanopettaja voi antaa oppilaalleen hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon koulusta enintään kolmen päivän ajaksi. Kolmea päivää pidempiä ylimääräisiä lomia on huoltajan haettava kirjallisesti rehtorilta. Hakemuskaavakkeita saa koulun toimistosta. Näitä ns. omia lomia pitäisi välttää. Perheiden matkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin ja vain tärkeissä tapauksissa muulloin. Oman loman aikana kertyneistä koulutehtävistä huolehtiminen on huoltajan vastuulla. Kouluajalle osuvien lomamatkojen vuoksi ei lapselle tulisi aiheutua tarvetta tukiopetukselle. LASTEN KOULUMATKA Lasten hyvinvoinnin ja terveyden vaalimiseksi suosittelemme hyötyliikuntaa joko kävellen tai pyörällä koulumatkoille läpi koko lukuvuoden. Koulu ei voi antaa määräyksiä siitä, miten lasten tulisi koulumatkansa kulkea. Kukin huoltaja ratkaiskoon asian lapsensa tuntien. Muistutamme kuitenkin, että etenkin 1.-luokkalaiset vasta harjoittelevat koulumatkaansa. Lisäksi toivomme, että kaikki te huoltajat selvittäisitte yhdessä lastenne kanssa, mitkä ovat koulumatkan vaarallisimmat paikat ja miten niissä pitäisi kulkea. Tärkeää: Pyöräilijä käyttää aina kypärää! Huoltajat huolehtivat lain noudattamisesta. 10

11 Koulumatkat eivät kuulu koulun valvonnan piiriin. VAKUUTUKSET Oppilaat on Heinolan kaupungin toimesta vakuutettu tapaturman varalta kouluaikana koulumatkat mukaan lukien Pohjola Vakuutus oy:ssä. Jokaisesta tapahtuneesta tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, jonka lapsen huoltaja allekirjoittaa. Mikäli vamma aiheuttaa myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Myös hammastapaturmista laaditaan hammashoitolaan tapaturmailmoitus sekä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Tapaturmavakuutus on myös voimassa koulun retkillä ja muissa koulun ulkopuolisissa työsuunnitelmassa mainituissa tapahtumissa. 11

12 JYRÄNGÖN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT I SÄÄNTÖJEN PERUSTA Työskentelyrauha Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen b) velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä. Turvallisuus Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus kokea itsensä turvatuksi: ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa b) velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta. Omaisuuden suoja Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on a) oikeus henkilökohtaiseen omaisuuden koskemattomuuteen b) velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen. II TOIMINTAOHJEET Oppilaan päivittäinen työaika muodostuu päivänavauksesta, oppitunneista ja niihin kotona valmistautumisesta. Ilman pätevää syytä oppitunneilta ei saa olla poissa. Koulumatkalla Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti sekä noudattaa liikennesääntöjä. ei kiusaa toisia oppilaita. saapuu kouluun ajoissa, ei kuitenkaan yli 15 minuuttia aiemmin. käyttää pyöräilykypärää ja säilyttää polkupyörää pyörätelineessä koulupäivän ajan. poistuu koulun alueelta heti koulun päätyttyä. pitää kännykkää mukana vain huoltajan luvalla (suositus). Oppitunneilla Jyrängön koulun oppilas: on paikalla ajoissa tarvittavat välineet mukanaan ja kotitehtävät tehtyinä. odottaa opettajaa omalla paikallaan annettuja tehtäviä suorittaen. seuraa opetusta ja noudattaa opettajan ohjeita. ei häiritse oppitunnin kulkua tai mikäli häiritsee, voidaan hänet poistaa luokasta perusopetuslain 36 :n mukaisesti. huolehtii omista ja yhteisistä koulutarvikkeista. Pitää tavarat niille kuuluvilla paikoilla. siirtyy luokasta toiseen rauhallisesti kävellen ja oikeanpuoleista liikennettä noudattaen. 12

13 Välitunnilla Jyrängön koulun oppilas: Oppitunnin päätyttyä siirtyy viivyttelemättä ulos ulkovaatteet puettuna. Välitunnin alkaessa oppilas voi hakea välituntiliikuntaan tarkoitettuja välineitä liikuntavälinekaapeista tai muusta niille osoitetusta paikasta. Kellon soidessa siirtyy välittömästi sisälle. Puhdistaa lumen ja hiekan vaatteistaan ja kengistään ennen sisälle tuloa. Laittaa ulkovaatteet naulakkoon siististi ja huolehtii että kengät ovat lattialla siististi Hoitaa wc-käyntinsä välituntien aikana. Pesee aina wc:ssä käytyään kätensä. Leikkii koulun piha-alueella tai/ja liikkuu pitkien välituntien aikana pururadalla. Muistaa, etteivät pihan kasvillisuusalueet ole leikkipaikkoja. Tietää ettei kaiteilla ja aidoilla roikuta eikä kiipeillä. Odottaa omaa vuoroaan pihan leikkitelineiden ja välineiden kanssa sekä antaa vuoron myös muille. Huomioi muita oppilaita pihalla sekä ottaa heitä mukaan leikkeihin ja peleihin. Ei heittele esineitä eikä mitään luonnosta löytyvää (käpyjä, risuja, keppejä, lumipalloja, kiviä, jääkokkareita ym.). Huolehtii, ettei aiheuta vaaraa tai pahaa mieltä muille. Tietää, että välituntia voi viettää sisällä vain erityisluvalla, välituntivalvojan ilmoituksesta tai oman luokan liikuntavuoroilla. Kovilla pakkasilla pakkasraja on 20 astetta opettajainhuoneen mittarista luettuna. Ilmoittaa viipymättä välituntivalvojalle mikäli hänelle itselleen tai jollekin toiselle oppilaalle sattuu tapaturma tai ilmenee kiusaamista. Ja ennen kaikkea: Oppilas virkistyy, leikkii ja nauttii välitunnilla! Ruokailussa Jyrängön koulun oppilas: tulee ruokalaan kädet pestyinä siirtyy hiljaisesti kohti ruokalaa ja odottaa vuoroaan rauhallisesti jonossa. saa keskustella pöydässä rauhallisesti oman pöytänsä kanssa vie astiat rauhallisesti keräilyvaunuun ja nostaa tuolinsa telineeseen. kiittää ruuasta kohteliaasti. poistuu ruokalasta opettajan ohjeiden mukaisesti. Yhteisissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja kuljetuksissa Jyrängön koulun oppilas: käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti. odottaa kuljetuksia jonossa. istuu linja-autossa omalla paikallaan. noudattaa koulun henkilökunnan antamia ohjeita. huolehtii liikennesääntöjen noudattamisesta. 13

14 14

15 JYRÄNGÖN KOULU TOIMINTAMALLI OPPILAAN HÄIRITESSÄ OPETUSTA / LUOKKATYÖSKENTELYÄ Jyrängön koululla näemme tärkeäksi ennen kaikkea päivittäisen kasvatustyön sekä häiritsevää käyttäytymistä ennaltaehkäisevän työn. Tämä on toimintamalli siinä tilanteessa, kun asiat eivät suju niin kuin niiden pitäisi sujua. Perusopetuslaki määrittää oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia koulutyössä ja käyttäytymisessä. 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 35 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Koulun järjestyssäännöt tuovat esiin oikeuden häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen 1. HÄIRINNÄN ILMETESSÄ Välitön korjaava palaute opettaja huomauttaa oppilasta ja muistuttaa työrauhasta 2. HÄIRINNÄN JATKUESSA TAI OLLESSA TOISTUVAA Keskustelu opettajan kanssa Viesti oppilaan kotiin (reissuvihko, soitto, tapaaminen) Oppilas poistetaan luokkahuoneesta lopputunnin ajaksi tai siirretään toiseen opetusryhmään Oppilaan osallistumista luokan tai koulun yhteisiin tapahtumiin rajoitetaan. Oppilaaseen kohdistetaan kurinpidollisia toimenpiteitä (harkinnanvarainen) - jälki-istunto 3. EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN JATKUU Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä, vanhemmat kutsutaan mukaan kokoukseen. Tavoitteena on löytää yhdessä sovittavia toimenpiteitä ja toimintatapoja asian ratkaisemiseksi. Oppilaaseen kohdistetaan muita kurinpidollisia toimenpiteitä - kirjallinen varoitus - opetuksen epääminen jäljellä olevan koulupäivän osalta - oppilas sijoitetaan toiseen opetusryhmään opiskelemaan määräajaksi - oppilaan määräaikainen erottaminen ilmoitus sosiaalihuollon viranomaiselle Jos lapsesi kokee, että hänen opiskelunsa tai muu olemisensa koulussa häiriintyy muiden lasten käyttäytymisen vuoksi, ota yhteyttä ensi vaiheessa luokanopettajaan. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa rehtorille. Jos asia tämän jälkeen vaatii jatkokäsittelyä, rehtori kutsuu oppilashuoltoryhmän kokoon. 15

16 HEINOLAN PERUSKOULUJEN JA HEINOLAN LUKION TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LV Elokuu Syyskuu Lokakuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp. 15 työp. 23 työp. 18 Marraskuu Joulukuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp. 16 syyslukukausi työpäiviä 92 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu vk vk vk ma ma ma ti ti ti ke ke ke to to to pe pe pe la la la su su su työp työp. 15 työp. 22 Huhtikuu Toukokuu vk vk ma ma ti ti ke ke to to pe pe la la su su työp. 20 työp kevätlukukausi työpäiviä 98 Syysloma lauantaityöpäiviä , , Joululoma Talviloma

17 17

18 18

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2011 2012 Koulun yhteystiedot: Rehtori: Vararehtori: Jan Mikkonen Anu Kiijärvi 0927192807 0403153889 0403152807 anu.kiijarvi@jarvenpaa.fi jan.mikkonen@jarvenpaa.fi Koulusihteeri:

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE KUHANIEMEN KOULU

LUKUVUOSITIEDOTE KUHANIEMEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017 KUHANIEMEN KOULU Kouluvuoden työajat 2016 2017 : Syyslukukausi 10.8. 21.12.2016 Syysloma viikolla 42 17.10. 23.10.2016 Joululoma 22.12.2016 8.1.2017 Kevätlukukausi 9.1. 3.6.2017

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE Laajakallion koulu Kirkkonummi

LUKUVUOSITIEDOTE Laajakallion koulu Kirkkonummi LUKUVUOSITIEDOTE 2006-2007 Laajakallion koulu Kirkkonummi 14.8.2006 HYVÄT HUOLTAJAT, tähän tiedotteeseen on koottu koko koulua koskevia yhteisiä asioita. Päivitämme tiedotetta lukuvuosittain. Luokkien

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 TIEDOTE OPPILAIDEN VANHEMMILLE LUKUVUODEN 2011-2012 ASIOISTA Eurajoen kunnan koulutoimi Linnamaan koulu Linnamaantie 626 27100 EURAJOKI puh. 02-8682067 keittiö

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Juvolan koulun säännöt:

Juvolan koulun säännöt: Juvolan koulun säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 50

Viikkotiedote viikko 50 Viikkotiedote 16.12.2016 viikko 50 Vuoden viimeisen kouluviikon aikatauluista Keskiviikkona 21.12. koulu loppuu kaikilla oppilailla klo 12. Iltapäiväkerho toimii normaalisti. Illalla joulujuhla. Torstaina

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot