KATSAUS MATKAILUTOIMIALAAN ETELÄ-SAVOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS MATKAILUTOIMIALAAN ETELÄ-SAVOSSA"

Transkriptio

1

2 Virpi Leskinen Nina Rinkinen KATSAUS MATKAILUTOIMIALAAN ETELÄ-SAVOSSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 42 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2008

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin Tekijät ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ISBN (pdf) ISSN Ulkoasu: Mainostoimisto ILME Ky

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 42 Tekijät Virpi Leskinen, Nina Rinkinen Nimeke Katsaus matkailutoimialaan Etelä-Savossa Tiivistelmä Tämä katsaus on yhteenveto Etelä-Savon matkailutoimialan toimijoista, kehityksestä ja rakenteista olemassa olevien tilastojen ja tietojen pohjalta. Yhteenveto antaa tiivistetyn kuvan toimialan nykytilasta maakunnassa. Katsaus on syntynyt osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa MATTA - Matkailutalouden tutkimushanketta. Hankkeen tavoitteena oli mm. vahvistaa Savonlinnan matkailualan osaamiskeskittymän tutkimus- ja kehitystoimintaa vuorovaikutusta alueen matkailuelinkeinon kanssa. Hanke toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoituksella. Katsaus on laadittu työvälineeksi kaikille matkailun parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Matkailu on ilmiönä monitahoinen, ja siihen sisältyy monen toimialan palveluja. Kokonaiskuvan muodostaminen jonkin alueen matkailusta on sen vuoksi vaikeaa ja tietojen keräys työlästä. Etelä- Savon matkailutoimialaa koskeva tietokin on ollut hajallaan ja osin vaikeasti löydettävissä ja vertailtavissa. Tarve koota tietoa matkailun viimeaikaisesta kehityksestä ja nykytilasta sekä alueellisesta vaikuttavuudesta yksien kansien väliin on siis ollut ilmeinen. Avainsanat (asiasanat) matkailuala, matkailu, toimiala, talous, alueelliset vaikutukset Sivumäärä Kieli 28 s. Suomi Muita tietoja MATTA Matkailutalouden tutkimushanke ISBN (pdf) ISSN Luokitukset YKL 40.7; 69.1 UDK ; 334.7

5 ALKUSANAT Matkailu on ilmiönä monitahoinen, ja siihen sisältyy monen toimialan palveluja. Kokonaiskuvan muodostaminen jonkin alueen matkailusta on sen vuoksi vaikeaa ja tietojen keräys työlästä. Etelä-Savon matkailutoimialaa koskeva tietokin on ollut hajallaan ja osin vaikeasti löydettävissä ja vertailtavissa. Tarve koota tietoa matkailun viimeaikaisesta kehityksestä ja nykytilasta sekä alueellisesta vaikuttavuudesta yksien kansien väliin on siis ollut ilmeinen. Katsaus on syntynyt osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa MATTA, Matkailutalouden tutkimushanketta. Hankkeen tavoitteena oli mm. vahvistaa Savonlinnan matkailualan osaamiskeskittymän tutkimus- ja kehitystoimintaa vuorovaikutusta alueen matkailuelinkeinon kanssa. Hanke toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoituksella. Katsauksen ovat laatineet hankkeessa projektipäällikkönä työskennellyt MMM Virpi Leskinen ja matkailun kehittäjänä työskennellyt KTM Nina Rinkinen. Työvälineenä se toimii kuitenkin vain hetken aikaa, ennen kuin muuttuu historiaksi. Matkailutoimialan arvioinnin ja päätöksenteon pohjaksi tarvitaan ajantasaista, kattavaa ja luotettavaa tietoa, jota saadaan vain tutkimuksen keinoin. Savonlinnassa 12. joulukuuta 2008 Eeva Koivula Koulutusjohtaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

6 SISÄLTÖ 1 Johdanto Matkailun nykyrakenne ja toimijat Matkailuyritysten määrä Matkailuneuvonta, markkinointi ja myynti Koulutus ja tutkimus Muut keskeiset matkailutoimijat Yöpymisvuorokausien kehitys ja markkinaosuudet Matkailusesongit Majoituskapasiteetti ja sen käyttö Kävijämäärät ja vapaa-ajanasutus Matkailukohteet Risteilyliikenne Vapaa-ajan asutus Kokonaismatkailijamäärä Saavutettavuus Lentoliikenne Raideliikenne Maantieliikenne Matkailun aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa Matkailijoiden kulutus Matkailutoimialojen työvoima Matkailuarvonlisäys Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Yhteenveto...27

7 1 1 JOHDANTO Tämä katsaus on yhteenveto Etelä-Savon matkailutoimialan toimijoista, kehityksestä ja rakenteista olemassa olevien tilastojen ja tietojen pohjalta. Yhteenveto antaa tiivistetyn kuvan toimialan nykytilasta maakunnassa. Katsauksen ovat tehneet Nina Rinkinen ja Virpi Leskinen Mikkelin Ammattikorkeakoulun Matta, Matkailutalouden tutkimushankkeessa. 2 MATKAILUN NYKYRAKENNE JA TOIMIJAT 2.1 Matkailuyritysten määrä Matkailuyritysten määrän tai tunnuslukujenkaan tarkka laskeminen ei ole yksiselitteistä, koska matkailutoimialaa palvelevat yritykset sijoittuvat virallisessa toimialaluokituksessa hyvin monien luokkien alle tai luokan muu taakse. Lisäksi virallisen tilastoinnin ulkopuolelle jäävät suurimmaksi osaksi ns. sivutoimiset matkailua harjoittavat yritykset, jotka kuitenkin muodostavat yhteenlaskettuna merkittävän osan matkailutarjontaa ja taloudellista vaikuttavuutta. Tästä johtuen määrien kohdalla on esitetty sekä toimialaluokituksen että kunkin alueen matkailuneuvonnan antama yritysmäärä, joka kuvaa paremmin tarjonnan laajuutta. Savonlinnan seudun kuntayhtymän ylläpitämässä toimialaluokituksen mukaisessa yritysrekisterissä, kuntayhtymän toimialueella matkailuyrityksiä on 181 kappaletta. Lisäksi Rantasalmella on 32 matkailuyritystä 1. Seudun matkailuportaalin (www.savonlinna.travel) mukaan vastaavalla alueella toimii 334 matkailuyritystä. Mikkelin seudulla elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toimialueella (pl. Puumala) matkailuyrityksiä on toimialaluokituksen mukaan 197 kappaletta. Lisäksi Puuma- 1 Lähde: Rantasalmen Matkailu ry, Tarja Koskimaa

8 2 lassa on 35 matkailuyritystä 2 ja Juvalla 70 kappaletta 3. Mikkelin seudun matkailuportaalin (www.travel.mikkeli.fi) mukaan vastaavalla alueella toimii 372 matkailuyritystä. Heinävedellä matkailuyrityksiä on toimialaluokituksen mukaisesti 54 kappaletta. 4 Pieksämäen seudulla toimialaluokituksen mukaisesti matkailuyrityksiä on 89 kappaletta, mutta matkailuneuvonnan tietojen perusteella matkailuyritysten kokonaismäärä Pieksämäen seudulla voidaan arvioida olevan n. 125 yritystä. 5 Toimialaluokituksen mukaan Etelä-Savossa on siis 658 matkailuyritystä ja matkailuneuvontaan pohjautuvan tiedon mukaan yrityksiä on n. 885 kappaletta. 2.2 Matkailuneuvonta, markkinointi ja myynti Savonlinnan seudulla kuntien matkailuneuvonta on organisoitu Savonlinnan seudun kuntayhtymän toimesta kuntakohtaisin ostopalvelusopimuksin (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Savonlinna ja Sulkava); tästä muodostuu seudullinen matkailuneuvontaverkosto. Verkoston koordinoijana toimii Savonlinnan Matkailu Oy, joka alueorganisaationa myös myy, välittää ja markkinoi toimialueensa matkailupalveluja. Yhtiöllä on myös omaa tuotantoa, ja se vastaa laajempien matkakokonaisuuksien tuottamisesta (dmctoiminta, kokous- ja kongressitoiminta). Vuoden 2008 alusta yhtiölle tulee myös lisää matkailun kehittämisvastuuta. Savonlinnan Matkailu Oy:n omistaa yhdeksän kuntaa (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Savonlinna, Sulkava, Kesälahti, Rantasalmi ja Parikkala) ja 43 yritystä. Yhtiön rahoitus muodostuu kaupungin matkailutoimen ostopalvelusopimuksen lisäksi jä- 2 Lähde: Puumalan matkailuneuvonta, Tuula Kokki 3 Lähde: Rantasalmen Matkailu ry, Tarja Koskimaa 4 Lähde: Heinäveden kunta, Leena Vlasoff 5 Lähde: Pieksämäen Yrityspalvelut, Ritva Tissari-Ylönen

9 3 senmaksuista ja myyntituloista. Kehittämistoimintaa tullaan rahoittamaan lisäksi hankerahoituksella. Rantasalmella toimii Rantasalmen Matkailu ry, joka vastaa Rantasalmen ja Juvan kuntien matkailutoimen hoidosta sekä markkinointitoimenpiteistä palvelusopimuksella. Yhdistyksessä on 32 jäsenyritystä. Yhdistyksen toiminnan rahoitus muodostuu ostopalvelusopimusten ohella jäsenmaksuista ja välitystoiminnan tuotoista. Mikkelin seudulla matkailuneuvonnoista vastaavat kunnat itse, Mikkelin Matkatoimisto hoitaa kaupungin matkailuneuvonnan palvelusopimuksella. Mikkelin seudun Matkailupalvelu ry, jonka jäseninä on seitsemän kuntaa (Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala ja Ristiina) sekä n. 80 yritystä, koordinoi matkailuvastaavien toimintaa ja vastaa alueen markkinointitoimenpiteistä. Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuloilla. Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy vastaa matkailun kehittämisestä Mikkelin seudulla ja toimintaa rahoitetaan pääasiassa hankerahoituksella. Heinävedellä matkailuneuvonnasta ja markkinointitoimenpiteistä vastaa kunnan ylläpitämä matkailutoimisto. Pieksämäellä matkailuneuvonta on järjestetty ostopalvelusopimuksella paikallisen yrityksen kanssa ja muita matkailuasioita hoitaa kaupungin yrityspalvelut. 2.3 Koulutus ja tutkimus Savonlinnassa sijaitseva Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) on Joensuun yliopiston erillislaitos, joka on kansallinen ja kansainvälinen matkailualan opetuksen ja tutkimuksen sekä tietopalvelujen yliopistoyksikkö. Laitos koordinoi ja toteuttaa 17 yliopiston yhteistä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) toimintaa. Opiskelijat valmistuvat matkailuun suuntautuneiksi maistereiksi tai tutkijoiksi. Laitoksella on kaksi Suomen Akatemian tutkimushanketta sekä lukuisia muita alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kansallinen Matkailualan tietokeskus on Matkailualan verkostoyliopiston tieteellinen kokoelma ja laitoskirjasto sekä

10 4 Maailman matkailuorganisaation tallekirjasto Suomessa. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos sijaitsee Savonlinnan matkailun osaamiskeskittymässä. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampukselta Savonlinnasta valmistuu matkailualan AMK-tutkinnon suorittaneita restonomeja. Lisäksi ammattikorkeakoulu tarjoaa matkailualan koulutusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja täydennyskoulutuksena. Opintojen pääsisältö on matkailun liiketoiminta ja yritystoiminta. Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta on soveltavaa tutkimusta. Matkailuala on osa ammattikorkeakoulun Elämystuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Matkailualan tutkimus- ja kehittämistoiminta on sijoittunut pääasiassa Savonlinnan matkailun osaamiskeskittymään. Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Ruralia-instituutti tarjoaa opintoja ja tutkimusta osaamisalueilta, jotka ovat luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet, maaseutu ja yhteiskunta sekä yrittäjyys ja osuustoiminta. Ammatillista matkailualan koulutusta tarjoavat Pieksämäen ammattiopisto, Mikkelin ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Suomen Nuoriso-opisto. Lisäksi lukuisat muut maakunnan oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot tarjoavat matkailualaa palvelevaa täydennyskoulutusta eri osaamisalueilta. Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Savonlinnaan on sijoittunut Matkailun osaamiskeskus, jonka toteuttajana toimii Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy. Osaamiskeskuksen palveluita ovat osaamisklusterin yhteisesti tuottamat innovaatiopalvelut, toimitilat yrityksille, kehittämis- ja koulutusorganisaatioille sekä toimintaympäristössä yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetut muut kehittämispalvelut. Haaga-Perho on valtakunnallinen tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatio, jolla on tutkimus- ja kehittämisyksikkö Savonlinnan matkailun osaa-

11 5 miskeskittymässä. Haaga-Perho on erikoistunut matkailu-, majoitus- ja ravitsemisyritysten sekä matkailuorganisaatioiden palvelujen ja henkilöstön tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen. 2.4 Muut keskeiset matkailutoimijat Etelä-Savossa oli vuonna 2007 kolme kaupunkia ja viisitoista muuta kuntaa. Ne ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Juva, Joroinen, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta ja Sulkava. Asukkaita kunnissa oli vuonna 2006 yhteensä Väkiluku on maakunnassa vähentynyt 2000-luvulla noin 4 prosenttia. Kuntien merkitys matkailulle on suurin kaavoituksessa, infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä imagomarkkinoinnissa ja elinkeinojen kehittämistoiminnassa, joita puolestaan toteutetaan maakunnassa osittain erilaisilla seudullisilla yhteistyömuodoilla. KUVA 1. Etelä-Savo (www.esavo.fi)

12 6 Seudullisia matkailuun liittyviä toimijoita maakunnassa ovat jo aiemmin esille tulleet Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Seudulliset toimijat osallistuvat matkailun kehittämistoimintaan osana elinkeinotoiminnan kehittämistä. Matkailun kehittämisen kannalta merkittävimmät julkiset rahoittajat ovat Itä- Suomen lääninhallitus, Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus, Etelä-Savon Ympäristökeskus, Finnvera, Leadertoimintaryhmät (RaJuPuSu, Veej jakaja, Piällysmies) ja Etelä-Savon Maakuntaliitto, joka vastaa myös maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta. Nämä rahoittajat tekevät yhteistyötä ns. matkailun teemaryhmänä. Tavoite 1 -ohjelmakaudella Etelä- Savossa rahoittajat myönsivät EU-rahaa matkailu- ja kulttuuriklustereiden kehittämiseen yhteensä 11,7 miljoonaa euroa 122 kehittämishankkeeseen 6. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja toisaalta julkisiin hallintotehtäviin. Metsähallituksen matkailuun liittyviä julkisia hallintotehtäviä ovat muun muassa luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden hoito, eräasiat sekä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön edistäminen valtion mailla ja vesillä. 7 Metsähallitus tekee laaja-alaisia luonnonvarasuunnitelmia ja niihin liittyvää kehittämistoimintaa, jotka puolestaan pohjautuvat mittavaan tutkimustoimintaan ja ohjaavat osaltaan kestävän luontomatkailun toteuttamista maakunnassa. Keskeisimpiä Metsähallituksen matkailullisia alueita ovat Etelä-Savossa Koloveden kansallispuisto, Linnansaaren kansallispuisto, Repoveden kansallispuisto, Pihlajaveden luonnonsuojelualue ja Punkaharjun luonnonsuojelualue. Saimaan Matkailu ry vastaa suuraluetason ylläpitämisestä, Pidä Saaristo siistinä ry puolestaan on valtakunnallinen vesilläliikkujien ympäristöjärjestö, joka Saimaalla vastaa luonnon- tai retkisatamien huoltotöistä (mm. jätteiden keräys) sekä opastaa 6 Heli Gynther, Etelä-Savon Maakuntaliitto, Etelä-Savon Matkailumarkkinat

13 7 osaltaan vesillä liikkuvia matkailijoita. 3 YÖPYMISVUOROKAUSIEN KEHITYS JA MARKKINAOSUUDET Yöpymisvuorokausien kehitys Etelä-Savossa Yhteensä Suomi Ulkomaiset KUVIO 1. Yöpymisvuorokausien kehitys Etelä-Savossa Maakunnan rekisteröityjen yöpymisvuorokausien 8 määrän kehitys on pysynyt vuosina lähes muuttumattomana, hieman taantuen. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistutettava, että valtakunnallisen tilastoinnin ulkopuolelle on jäänyt n. 40 prosenttia majoitusliikkeistä (mm. kapasiteetiltaan alle 10 huonetta/mökkiä käsittävät majoitusliikkeet, yksityismajoitus, veneilysatamat), joiden osuus kokonaiskapasiteetista on alle 10 prosenttia, mutta alueellisesti voidaan olettaa merkityksen olevan Etelä-Savossa suurempi. Toistaiseksi kattavampaa valtakunnallista tilastointia ei ole näköpiirissä, vaikka asia on toimialan kehityksen seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta merkityksellistä 9. Sekä Maaseutumatkailun teemaryhmä että mökkien välittäjäorganisaatiot ovat eri vuosina ylläpitäneet erilaisia alueellisia tilastoja. Mat- 8 Tilastokeskus, Matkailutilastot Tilastokeskus, Ritva Marin,

14 8 kailukeskusten (hiihtokeskukset) osalta tilanne on korjaantunut jo vuoden 2007 aikana, kun Tilastokeskus on alkanut kerätä yöpymisvuorokausia keskusvaraamoilta ja mökkivälittäjiltä todellisten yöpymisten kirjaamiseksi. Lähitulevaisuudessa tietojen keräämistä ja ylläpitoa saatetaan lähteä ratkaisemaan muilta osin alueellisilla malleilla. Yöpymisten määrä on vähentynyt 5 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Kotimaisten yöpymisten määrä on vähentynyt 5 prosenttia ja ulkomaisten yöpymisten määrä 4 prosenttia vuodesta Yöpymisvuorokausien kehitys Savonlinnan seudulla Yhteensä Suomi Ulkomaiset KUVIO 2. Yöpymisvuorokausien kehitys Savonlinnan seudulla Matkailukeskittymien osalta yöpymisten määrä Savonlinnan seudulla on vähentynyt 9 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Kotimaisten yöpymisten määrä on vähentynyt 9 prosenttia ja ulkomaisten yöpymisten määrä on vähentynyt 8 prosenttia.

15 9 Yöpymisvuorokausien kehitys Mikkelin seudulla Yhteensä Suomi Ulkomaiset KUVIO 3. Yöpymisvuorokausien kehitys Mikkelin seudulla Mikkelin seudulla yöpymisvuorokausien määrän kehitys on ollut maakunnan yleisestä suunnasta poiketen positiivista. Yöpymisten määrä on kasvanut 12 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut 13 prosenttia ja ulkomaisten yöpymisten määrä 3 prosenttia vuodesta Etelä-Savon rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista 87 prosenttia oli kotimaisia ja 13 prosenttia ulkomaisia vuonna Prosentuaalisissa osuuksissa ei ole merkittävää vaihtelua vuodesta Savonlinnan seudulla kotimaisten yöpymisten osuus oli 85 prosenttia ja ulkomaisten 15 prosenttia kokonaismäärästä vuonna Vastaavasti Mikkelin seudulla kotimaisten yöpymisten osuus oli 91 prosenttia ja ulkomaisten 9 prosenttia.

16 10 Ulkomaiset yöpymiset Etelä-Savossa 2006 markkina-alueittain 3 % 2 % 6 % Ruotsi 32 % Saksankielinen Eurooppa 36 % Etelä-Eurooppa Alankomaat Britannia Venäjä Viro USA 4 % 5 % 12 % KUVIO 4. Ulkomaiset yöpymiset Etelä-Savossa 2006 markkinaalueittain Maakohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2006 venäläisten matkailijoiden osuus ulkomaisista yöpymisistä oli suurin (32 %) ja toisena saksalaisten yöpymiset (28 %). Seuraavina tulevat hyvin tasaisesti 5-6 prosentin osuuksilla Ruotsi, Alankomaat, Sveitsi ja Italia. Kun ulkomaisia yöpymisiä tarkastellaan laajemmin ns. markkina-alueittain, suurimpana on saksankielinen Eurooppa (Saksa, Sveitsi, Itävalta), josta tulee 36 prosenttia ulkomaisista yöpymisistä ja vain hieman pienemmällä osuudella Venäjä, josta tulee 32 prosenttia ulkomaisista yöpymisistä Etelä-Savossa. Kolmanneksi päämarkkina-alueeksi muodostuu yöpymisten osalta Etelä-Eurooppa (Espanja, Italia ja Ranska), josta tulee 12 prosenttia ulkomaisista yöpymisistä.

17 11 Ulkomaisten yöpymisten kehitys Etelä-Savossa vuosina Ruotsi Saksa Itävalta Sveitsi Alankomaat Britannia Ranska Italia Espanja Viro Venäjä Yhdysvallat, USA Japani KUVIO 5. Ulkomaisten yöpymisten kehitys Etelä-Savossa vuosina Ulkomaiset yöpymiset ovat lisääntyneet Etelä-Savossa määrällisesti eniten Venäjältä (27 %), mutta suhteellisesti eniten on kasvanut virolaisten (117 %), espanjalaisten (56 %) ja italialaisten (38 %) matkailijoiden määrä vuodesta Negatiivisinta kehitys on ollut saksalaisten (-21 %), ruotsalaisten (-28 %), itävaltalaisten (-33 %), sveitsiläisten (-19 %) ja alankomaalaisten (-24 %) matkailijoiden osalta. Jos lukuja verrataan valtakunnalliseen kehitykseen samana aikana, prosentuaalinen kasvu Venäjältä noudattaa maan keskiarvoa ja suhteellinen kasvu Virosta, Espanjasta ja Italiasta ylittää valtakunnallisen kasvutrendin. Valtakunnallisesti saksalaisten matkailijoiden yöpymiset ovat kasvaneet 9 prosenttia vuodesta 2001, mutta kehitystrendi on kuitenkin ollut vuosittain laskeva vuodesta 2003 lähtien. Keskeisimpiä syitä kunkin markkina-alueen kehitykselle ovat varmasti Suomen yleinen kilpailukyky kullakin markkina-alueella, saavutettavuus sekä kunkin markkina-alueen kansantalouden kehitys ja vaikutus kulutustottumuksiin. Yhtenä selittävänä tekijänä Etelä-Savossa voitaisiin käyttää myös vuonna 2004 Matkailun edistämiskeskuksen käynnistämää kolmevuotista kesämarkkinointikampanjaa, jossa Savonlinnan ja Mikkelin seudut olivat omalla

18 12 panoksellaan mukana. Kyseisellä kampanjalla lienee ollut vaikutusta lisääntyneen matkustuksen ja parantuneiden lentoyhteyksien ohella matkailijamäärien kasvuun Etelä-Euroopasta. Markkinointikampanjalla, joka kohdistui myös saksankieliseen Eurooppaan, ei onnistuttu vaikuttamaan saksalaisiin matkailijoihin toivotulla tavalla. Lisääntyneeseen venäläisten matkailuun lienee keskeisimmin vaikuttanut vakaa rupla, edelleen heikentynyt dollari ja keskiluokan vaurastuminen, jotka ovat avanneet mahdollisuuden tehdä entisen yhden vuosittaisen ulkomaanmatkan sijaan useampia 10. Etelä-Savon saavutettavuus on hyvä, ja viisumien saanti Suomeen on edelleen suhteellisen vaivatonta ja nopeata. Lisäksi tuotteet (mm. mökit) ovat mitä ilmeisimmin vastanneet markkinoiden kysyntää ja maakunnan matkailutoimijat ovat lisänneet myynti- ja markkinointiponnistuksiaan Venäjälle. 4 MATKAILUSESONGIT Yöpymisvuorokausien valossa Etelä-Savon pääsesonki ajoittuu kesälomakaudelle kesä-syyskuulle. Vuosina kesän yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä on tasaisesti prosenttia. Kesän yöpymisten kehitys Etelä-Savossa kesä heinä elo syys KUVIO 6. Kesän yöpymisten kehitys Etelä-Savossa Maakatsaukset

19 13 Kesäkuukausien kehitys ja painoarvo sesongin sisällä on pysynyt maakunnassa varsin muuttumattomana vuodesta 2001 vuoteen Seutukunnittain tai matkailukeskittymittäin kuukausittaisessa kehityksessä ei ole havaittavissa merkittävää eroa. Ns. ykkössesongin jälkeen seuraavaksi eniten yöpymisiä on em. aikajaksolla ollut tasaisesti touko-, loka- ja maaliskuussa. Maaliskuun ja lokakuun yöpymiset selittyvät pääosin kotimaisilla lomakausilla, ja toukokuun yöpymismäärää kasvattanee selkeimpänä tekijänä koululaisten leirikoulu- ja luokkaretkiyöpymiset sekä muu ryhmämatkustus (yhdistykset yms.). 5 MAJOITUSKAPASITEETTI JA SEN KÄYTTÖ Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Savossa oli vuonna 2006 majoitusliikkeitä 35 kappaletta, joiden yhteenlaskettu huonemäärä oli ja vuoteiden lukumäärä Mikkelissä huoneita oli 504 ja vuoteita 996. Savonlinnassa huoneita oli 388 ja vuoteita 793. Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet (motellit, matkustajakodit yms.), lomakylät ja leirintäalueet, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. 11 Majoitusliikkeiden määrä ja niiden kapasiteetti on pysynyt liki samana vuodesta 2003 vuoteen Tilastokeskus, Matkailutilasto, 2006

20 14 Hotellihuoneiden käyttöaste Koko maa E-Savo Mikkeli Savonlinna Koko maa 47,6 48,9 51,4 E-Savo 40,4 38,8 39,4 Mikkeli 41,5 44,8 44,8 Savonlinna 52,4 46,7 46,3 KUVIO 7. Hotellihuoneiden käyttöaste Yllä olevasta kaaviosta on nähtävissä, että huoneiden käyttöaste Etelä-Savossa jäänyt alle koko maan keskiarvon samoin kuin käyttöasteet maakunnan matkailukaupungeissa Mikkelissä ja Savonlinnassakin lukuun ottamatta vuotta 2004, jolloin käyttöaste Savonlinnassa on ylittänyt maan keskiarvon. Kyseisellä aikajaksolla Etelä-Savon käyttöasteet jäävät alle muun Itä-Suomen ja Lapin keskiarvojen.

21 15 Huoneiden keskihinta Savonlinna Mikkeli E-Savo Koko maa Savonlinna 76,31 78,09 79,41 Mikkeli 68,15 68,94 72,03 E-Savo 64,64 67,22 69,12 Koko maa 77,38 79,51 81,77 KUVIO 8. Huoneiden keskihinta Huoneiden keskihinta Etelä-Savossa on jäänyt alle koko maan keskiarvon vuosina Maakunnan yleisestä linjasta poiketen keskihinta Savonlinnassa on hyvin lähellä valtakunnallista keskihintaa ja korkeampi kuin keskihinta muualla Itä-Suomessa ja Lapissa.

22 16 6 KÄVIJÄMÄÄRÄT JA VAPAA-AJANASUTUS Rekisteröityjen yöpymisten ohella tietoa matkailijamääristä antavat matkailukohteiden (käyntikohteet ja tapahtumat) ja risteilyliikenteen kävijämäärät sekä vapaa-ajanasutus maakunnassa. 6.1 Matkailukohteet Etelä-Savon Matkailukohteiden kävijämäärät Valamon luostari Kenkävero Olavinlinna Savonlinnan Oopperajuhlat Dinosauria seikkailupuisto/visulahti Moottoripuisto, Mikkeli Ollinmäen viinitila Kylpylähotelli Casino Vahakabinetti/Visulahti Museoautonäyttely, Mikkeli Lusto Suomen Metsämuseo Linnansaaren kansallispuisto Taidekeskus Salmela Punkaharjun Kesämaa Lintulan ortodoksinen luostari Savonlinnan Maakuntamuseo Rapion Mylly St Michel Ravit TAULUKKO 1. Etelä-Savon matkailukohteiden kävijämäärät Yllä olevaan taulukkoon on poimittu ne matkailukohteet Etelä-Savosta, joiden vuotuinen kävijämäärä on vuonna 2006 ollut suurempi kuin Alla 12 Matkailunedistämiskeskus/Tuomas Santasalo Ky, Matkailukohteiden kävijämäärät 2004, MEK E: Matkailukohteiden kävijämäärät 2006, MEK E: ja Tilas-

23 olevassa kaaviossa on puolestaan nähtävissä kehitystrendiä tilastoitujen käyntikohteiden osalta viisivuotisjaksolla. 17 Matkailukohteiden kävijämäärien kehitys Etelä-Savossa Valamon luostari Kenkävero Olavinlinna Savonlinnan Oopperajuhlat Dinosauria seikkailupuisto/visulahti Moottoripuisto, Mikkeli Ollinmäen viinitila Kylpylähotelli Casino Vahakabinetti/Visulahti Museoautonäyttely, Mikkeli Lusto Suomen Metsämuseo Linnansaaren kansallispuisto Taidekeskus Salmela Punkaharjun Kesämaa Lintulan ortodoksinen luostari Savonlinnan Maakuntamuseo Rapion Mylly St Michel Ravit Oskari -Linnansaaren luontokeskus, Rantasalmi Päämajamuseo, Mikkeli Mikkelin taidemuseo Sulkavan suursoudut Koloveden kansallispuisto Nestori - Saimaan Luontotalo, Savonlinna Viestikeskus Lokki, Mikkeli Mikkelin musiikkijuhlat Joroisten musiikkipäivät Kangasniemen musiikkiviikot Suur-Savon museo, Mikkeli KUVIO 9. Matkailukohteiden kävijämäärien kehitys Etelä- Savossa Kokonaiskävijämäärä tilastoiduissa maakunnan käyntikohteissa on vähentynyt vuodesta 2002 vuoteen 2006 noin 2 prosenttia. Kokonaisuudessaan kävijämäärien kehitys on siis hyvin samankaltainen kuin yöpymisvuorokausien kehitys. Kävijämääriään ovat kasvattaneet samalla aikajaksolla tilastoiduista kohteista Kenkävero (+36 %), Savonlinnan Oopperajuhlat (+2 %), Taidekeskus Salmela (+11 %), Ollinmäen viinitila (+25 %), Mikkelin taidemuseo (+10 %), Joroisten musiikkipäivät (+4 %), Linnasaaren kansallispuisto (+5 %), Lintulan luostari (+4 %), Mikkelin taidemuseo (+31 %), Koloveden kansallispuisto (+40 %), Joroisten Musiikkipäivät (+4 %) )ja Suur-Savon museo (+10 %). Suhteellisesti eniten kasvua on tapahtunut Rapion Myllyn kävijämäärässä (+108 %) tot, Käyntikohteissa ja tapahtumissa vierailut (pdf).

24 Risteilyliikenne Tapahtumien ja käyntikohteiden ohella yksi merkittävä matkailijamääriä ilmentävä asia on risteilyliikenne. Koska risteilyliikenne painottuu voimakkaasti paikalliseen reittiliikenteeseen, tilausliikenteeseen ja lyhyisiin maisemaristeilyihin, sitä on rinnastettu enemmän matkailukohteisiin kuin alueen saavutettavuuteen liittyvänä toimintana. Alla olevassa kaaviossa on nähtävissä risteilyliikenteen matkustajamäärien kehitys Savonlinnan satamassa vuodesta 2002 vuoteen Määrässä on huomioitu sekä tilaus- että reittiliikenteen matkustajamäärät. Muista Etelä-Savon satamista vastaavia tietoja ei ollut saatavissa tähän koosteeseen. Risteilyliikenteen matkustajamäärä Savonlinnan satamassa KUVIO 10. Risteilyliikenteen matkustajamäärät Savonlinnan satamassa Matkustajamäärä on ollut tasaisessa kasvussa vuodesta 2002 vuoteen 2006, ja kasvua on tapahtunut aikajaksolla 60 prosenttia. Alusten määrä on aikajaksolla pysynyt lähes muuttumattomana, eikä reittiliikenteessä ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Risteilyalusten matkustajakapasiteetti on kuitenkin kasvanut jonkin verran. Merkittävintä kasvu on ollut tilausliikenteen matkustajamäärien osalta Savonlinnan kaupunki, Satamalaitos, Maankäyttö- ja satamamestari Jukka Vaahtoluoto

25 Vapaa-ajan asutus KUVIO 11. Kesämökit seutukunnittain Etelä-Savossa Vuonna 2006 Etelä-Savossa oli yhteensä kesämökkiä 14 ja määrä on lisääntynyt yllä olevan kaavion mukaisesti n. 700 mökin vuosivauhdilla vuodesta 1990 vuoteen Seuraavien 4 vuoden aikana kasvua on tapahtunut n. 500 mökin vuosivauhdilla, mutta vuonna 2005 mökkien määrän lisäys on ollut liki kolminkertainen. Viimeisenä tarkasteluvuonna 2006 kehityksen suunta on kääntynyt, ja mökkien määrä vähentynyt edellisvuoteen verraten n. 30. Tutkimusten mukaan mökinomistajataloudet viettävät kesämökillään keskimäärin n vuorokautta vuodessa ja Etelä-Savon kesämökeistä noin puolet on pääkaupunkiseudulla asuvien omistuksessa 15. Näiden tunnuslukujen valossa kesämökeillään matkailevien merkitys Etelä-Savolle on suuri ja kehitys on ollut erittäin myönteistä. Maakunnassa on laadittu Suomen ensimmäinen maakunnallinen kehittämisstrategia: Vapaa-ajan asumisen strategiset linja- 14 Tilastot, Kesämökit seutukunnittain 1970, -80, -90, 2000, -06 (pdf) 15 Kati Pitkänen & Ruut Kokki, Mennäänkö mökille? Näkökulmia pääkaupunkiseutulaisten vapaa-ajan asumiseen Järvi-Suomessa, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja n:o 11, 2005

ETELÄ-SAVON MATKAILUN

ETELÄ-SAVON MATKAILUN ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 8 4 : 2 0 0 7 ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 3.12.2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Helsinki 2008 Matkailun kehitys pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä Eija Kylmäniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Innovaatio-osasto VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA 24.3.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Matkailupoliittisen periaatepäätöksen tavoitteet 3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Jaana Nevalainen. Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym. ykset Kaakk. Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 12/2007

Jaana Nevalainen. Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym. ykset Kaakk. Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 12/2007 Jaana Nevalainen Matkailun ja tienpidon yhteiset kysym ysymykset ykset Kaakk aakkois-suomen tiepiirissä Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 12/2007 Jaana Nevalainen Matkailun ja tienpidon yhteiset kysymykset

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ... 4 3. LAPIN MATKAILUN NYKYTILA... 7 3.1. Matkailun kehitys globaalisti, Suomessa ja Lapissa... 7 3.2 Matkailun merkitys

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Annika Tiainen SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.2.2009 Tekijä(t) Annika Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys 1.9.2003. 1. Johdanto... 3

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys 1.9.2003. 1. Johdanto... 3 Sivu 1(36) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohta... 6 2.1. Tiivistelmä Lapin matkailustrategiasta 2003-2006...6 2.2. Pyhä-Luosto matkailukapasiteetit 2002...8 2.3. Rekisteröidyt yöpymiset ja matkailijamäärät...9

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot