KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT"

Transkriptio

1 KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 1. ENGLANNIN KIELI ENA1o9 ENGLANNIN ABIKURSSI (½ Kurssi on tarkoitettu vain 3. vuoden opiskelijoille. Tavoitteet: Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Harjoitellaan luetun ymmärtämistä ja monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, rakennetehtäviä ja kuullunymmärtämistä. Kieliopin kertausta ja kirjoitelman laatimista tarpeen mukaan. 2. RUOTSIN KIELI RUBo8 RUOTSIN ABIKURSSI (1/2 Kurssi on tarkoitettu vain kolmannen luokan opiskelijoille. Tavoitteet: Ruotsin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Harjoitellaan luetun ymmärtämistä ja monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, rakennetehtäviä ja kuullunymmärtämistehtäviä. Kieliopin kertausta sekä kirjoitustehtävien/kirjoitelmien laatimista tarpeen mukaan. 3. PITKÄ MATEMATIIKKA MAAo15 KOMPLEKSILUVUISTA (½ Kurssin opiskelu sopii 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Tavoitteet: Antaa perustiedot kompleksilukujen ominaisuuksista, kompleksitasosta ja polynomiyhtälöiden ratkaisujen lukumäärästä. Oppisisällöt: 1) reaalialueen laajentaminen kompleksialueeksi 2) liittoluku, itseisarvo ja osamäärä 3) kompleksitaso 4) yhtälön kompleksiset ratkaisut. 4. LYHYT MATEMATIIKKA MABo10 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOLLINEN PÄÄTTELY (½ Kurssilla käsitellään todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä sekä jakaumia ja tilastollista päätöksentekoa. 5. HISTORIA HIo7 PAIKALLISHISTORIA Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja arvostamaan kotiseudun historiaa ja perinnettä esihistoriasta nykypäivään osana suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria. Keskeisenä opetusmuotona ovat opintoretket ja asiantuntijavierailut (Nurmes-seura, Suojärven pitäjäseura, museo jne.). Mahdollisuuksien mukaan tehdään opastetut retket mm. Kötsin ja Ikolan museoihin, hautausmaille sekä muistomerkeille. Ne kaikki muodostavat oppimismiljöönä poikkeavan ympäristön oman paikkakunnan menneisyyden tarkasteluun. 6. HISTORIA HIo8 PROJEKTIKURSSI Kurssi kytkeytyy yhteiskuntaopin yrittäjyyskurssiin (YHo6), jonka avulla rahoitetaan yhdessä valittu leirikoulumatka. Kohteena on yleensä ollut jokin Välimeren alueen valtio. Lisäksi osallistujat tekevät kyseiseen maahan liittyvän esitelmän. 7. HISTORIAN KERTAUSKURSSI (½ HIo10 Kurssilla harjoitellaan vastaamaan erityyppisiin historian kysymyksiin. Opinnoissa paneudutaan tekstien ja kuvien kriittiseen analysoimiseen ja tietojen asianmukaiseen

2 esittämiseen. Samalla kerrataan keskeisiä aihealueita ja teemoja, jotka ovat jääneet kursseilla vähälle huomiolle. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka kirjoittavat historiaa yokirjoituksissa. Siitä on hyötyä myös äidinkielen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa. 8. YHTEISKUNTAOPPI YHo6 YRITTÄJYYSKURSSI Kurssi kytkeytyy historian projektikurssiin (HIo8), joka on yleensä ulkomaille suuntautuva leirikoulu. Teoriaosuuden lisäksi sisältönä on omatoiminen varojen keräys leirikoulun toteuttamiseksi erilaisten töiden ja tempausten avulla. 9. YHTEISKUNTAOPPI YHo7 KERTAUSKURSSI (½ Kurssilla harjoitellaan vastaamaan erityyppisiin yhteiskuntaopin kysymyksiin. Opinnoissa paneudutaan tekstien ja kuvien kriittiseen analysoimiseen ja tietojen asianmukaiseen esittämiseen. Samalla kerrataan keskeisiä aihealueita ja teemoja, jotka ovat jääneet kursseilla vähälle huomiolle. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka kirjoittavat yhteiskuntaoppia yo-kirjoituksissa. Siitä on hyötyä myös äidinkielen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa. 10. BIOLOGIA BIo6 YMPÄRISTÖKURSSI 1 (½ Kurssilla tutustutaan Hiidenportin kasvi- ja eläinlajistoon. Lisäksi syyslintulaskenta ym. lajintuntemusta. Kurssi toteutetaan syksyllä. 11. BIOLOGIA BIo7 YMPÄRISTÖKURSSI 2 (½ Kurssilla tehdään kahden päivän retki Patvinsuon kansallispuistoon. Yövytään teltoissa. Erityisaiheena muuttolinnut. Kurssi toteutetaan keväällä. 14. BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LAPIN KENTTÄKURSSI BIo8 Kurssilla perehdytään Lapin kasvi- ja eläinlajien tunnistamiseen ja niiden ekologiaan. Maantieteessä tarkastellaan Lapin pinnanmuotojen syntyä ja kivilajeja. Tärkeitä ovat tunturimaastossa liikkumisen, majoittumisen ja luonnon havainnoimisen taidot. Kurssi toteutetaan kesäloman viimeisellä viikolla noin viiden vuorokauden rinkkavaelluksena Lapin tunturialueeelle 12. BIOLOGIAN, MAANTIETEEN JA LIIKUNNAN RUOTSIN/NORJAN LAPIN KENTTÄKURSSI BIo9 Kurssilla tutustutaan Skandien vuoriston kasvillisuuteen,eläimistöön ja maantieteeseen. Tärkeitä ovat tunturimaastossa liikkumisen, majoittumisen ja luonnon havainnoimisen taidot. Kurssi toteutetaan kesäloman alussa tai lopussa noin viiden vuorokauden vaelluksena Skandeille. 15. BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI (1/2 BIo10 Kurssilla käydään läpi biologian vaikeita alueita esim perinnöllisyystieteen laskut, proteiinisynteesi, soluhengitys. Lisäksi perehdytään niihin aiheisiin, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle aikaisemmilla kursseilla. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat kirjoittamassa biologiaa yo-kokeessa. Kurssilla käytetään biologian kertauskirjaa. 16. USKONTO UEo6

3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI Kurssilla tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä toteutetaan käytännössä erilaisia vapaaehtoistoiminnan projekteja. 17. PSYKOLOGIA PSo6 SOSIAALIPSYKOLOGIA Kurssilla perehdytään yksilön toimintaan yhteisön jäsenenä: ryhmiin, asenteisiin, sosiaaliseen havaitsemiseen ym. 18. MUSIIKKI MUo6 BÄNDISOITTO JA LAULU Voidaan toteuttaa myös klo 16 jälkeen. 19. OPINTO-OHJAUS OPo3 TUTOR- TOIMINTA Tutorit ovat koulun oppilaita, jotka kurssitetaan opastamaan ja ohjaamaan uusia oppilaita ja vierailijoita mm. syksyllä koulun alkaessa, ystävyyskouluvierailun aikana ja avoimien ovien päivänä. Koulutus järjestetään yhdessä ammattiopiston kanssa. Aktiivinen osallistuminen koulutukseen ja tutor-toimintaan koko koulun ajan = yksi kurssi; koulutus ja vähäisempi osallistuminen toimintaan = ½ kurssi. 20. KUVATAIDE KUo8 KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI Kuvataiteen lukiodiplomi on näyttö, joka koostuu teoksesta ja portfoliosta ja kirjallisesta osuudesta, jossa osoitetaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta. Tehtävät löytyvät EDU.fi sivuilta keväisin ja niihin tutustutaan aihealueeseen huolellisesti perehtyen. Portfolio sisältää prosessin kuvausta ja arviointia. Työskentely tapahtuu itsenäisesti opettajan valvonnassa. Kurssin voi valita suoritettuaan vähintään 4 kuvataiteen kurssia. Lukiodiplomista saa myös erillisen todistuksen. 21. ATK-PERUSKURSSI ATo1 Harjoitellaan toimistosovellusten järkevää ja tehokasta käyttöä. Esim. Luodaan tekstinkäsittely- tai esitysohjelmalla projektityö, johon tuodaan materiaalia muista toimistosovelluksista kuten kaavioita tai taulukoita taulukkolaskentaohjelmasta, liitetään linkkejä itse tehtyihin dokumentteihin jne. Tekstinkäsittelyssä keskitytään ohjelman käyttöön ja tehokäyttöön (esitelmä, lopputyö, gradu, ) Tutustutaan MS Officen ja OpenOfficen kaavaeditoreihin. Taulukkolaskennassa opetellaan ensisijaisesti erilaisten kaavioiden luominen projektitöitä/esityksiä varten. Käytettävät ohjelmat: MS Office Word tai ilmainen Open Office Writer 22. ATK- VEKTORIGRAFIIKKA ja VEKTORIMATEMATIIKKAOHJELMOINTI ATo2 Opetellaan vektorigrafiikkaohjelman käytön perusteet ja ero rasterigrafiikkaohjelmiin (paint). (2h) Tutustutaan vektorigrafiikan ja perspektiivipiirtämisen takana olevaan matematiikkaan (kierto tasossa ja avaruudessa, projektio, sin, cos, tan ja matriisilaskenta). (6h)

4 Tehdään oma java-ohjelma tai appletti, joka pyörittää haluttua 3D kuviota (esim. kuutio tai jokin kahden muuttujan funktio) ja skaalaa sitä perspektiivissä. Java-ohjelmasta annetaan valmis runko, jota laajennetaan joka tunti. (8h) Käytettävät ohjelmat: Corel Draw tai ilmainen Open Office Draw, Paint ja Java + tekstiedtori. 23. ATK OHJELMOINTI I ATo3 Harjoitellaan ohjelmointia JAVA-ohjelmointikielen avulla. Tehdään yksinkertaisia toimivia java-ohjelmia (appletteja). Käytettävät ohjelmat: Ilmainen JAVA-kehitysympäristö, mikä tahansa tekstinkäsittelyohjelma ja internetselain. 24. ATK OHJELMOINTI II ATo4 Käydään läpi ohjelmointi I:stä mahdollisesti kesken jääneet asiat ja tarvittavia uusia asioita, jonka jälkeen oppilaat luovat taitotasosta riippuen vapaavalintaisen interaktiivisen appletin esim. fraktaalinpiirtoapletti, kyselyn, pikkupelin jne. Käytettävät ohjelmat: Ilmainen JAVA-kehitysympäristö, mikä tahansa tekstinkäsittelyohjelma ja internetselain 25. FYSIIKKA FYo10 FYSIIKAN TYÖKURSSI Kurssilla käydään läpi fysiikan töiden työselostuksen laatimista, aikaisemmilta kursseilta poisjääneitä oppilastöitä sekä muita töitä, joita normaalien kurssien puitteissa ei ole voitu suorittaa. Lisäksi kurssilla opiskelija suorittaa vähintään yhden työn mittaukset ja tekee sen pohjalta työselostuksen. Kurssi järjestettäneen yhtä aikaa kemian työkurssin aikana samassa tilassa. 26. KEMIA KEo6 KEMIAN TYÖKURSSI Kurssilla käydään läpi kemian töiden työselostuksen laatimista, aikaisemmilta kursseilta poisjääneitä oppilastöitä sekä muita töitä, joita normaalien kurssien puitteissa ei ole voitu suorittaa. Lisäksi kurssilla opiskelija suorittaa vähintään yhden työn mittaukset ja tekee sen pohjalta työselostuksen. Kurssi järjestettäneen yhtä aikaa fysiikan työkurssin aikana samassa tilassa. 27. TERVEYSTIETO TEo4 KERTAUS/PREPPAUSKURSSI (½ Kurssilla kerrataan TE1, TE2 ja TE3 kurssien sisältöä tiivistetysti. Terveystiedon kysymyksiin vastaaminen edellyttää terveyteen ja sairauteen liittyvien tietojen lisäksi ymmärrystä niihin vaikuttavista tekijöistä ja vaikutusmekanismeista. Kurssilla pyritään syventämään edellisten kurssien aikana opittuja ajatusmalleja. Kurssilla opetellaan tekemään käsitekarttoja kurssiin sisältyy myös täydentävää tietoa ympäristöterveydestä. Kurssin aikana seurataan päivä- ja aikakauslehtiuutisointia terveys-asioista. 28. WANHAT TANSSIT (LI 6)

5 Tavoitteena on kehittää tanssi- ja esiintymistaitoja harjoittelemalla vanhoja tansseja. Harjoitellaan Vanhojen päivänä esitettävä tanssiohjelma. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Jos oppilas haluaa kurssista numeroarvioinnin esim. tehtyään kovasti työtä kurssin eteen, se on toki mahdollista. 29. ERÄVAELLUSKURSSI (Li 7) Kurssilla teemme oppilaiden toiveita kuunnellen erimittaisia (päivä, 1-2 yötä) melonta- ja/tai patikkavaelluksia. Vaellukset voivat olla yhdistelmiä niin että sekä patikoidaan että melotaan. Ja kurssille varataan vuosittain määräraha kanoottien/kajakkien vuokraan ja kuljetuskustannuksiin (joitakin satasia). Oppilaat maksavat itse omavastuuna esim. 10e kuljetuksista ja kalustosta. 30. SALIBANDYAKATEMIA (Li 8) Harjoitellaan ja pelataan salibandyä 2 tuntia viikossa koko vuoden ajan yhdessä ammattikoulun ja yläkoulun salibandyakatemiaryhmien kanssa. Salibandyakatemiakurssin voi valita joka vuosi uudelleen. Tavoitteena on antaa mahdollisuus salibandyn pelaamiseen ja siinä kehittymiseen koko kouluajan. Ryhmät harjoittelevat Pielisareenassa. Salibandyakatemiakurssi arvioidaan lukiossa numerolla. OPETUSSUUNNITELMASSA OLEVIEN SOVELTAVIEN KURSSIEN VALINTA Soveltavien kurssien valinta suoritetaan pääsääntöisesti lukuvuoden alkaessa (ennakkovalinta edellisen lukuvuoden lopulla). Uudet opiskelijat kuitenkin tekevät alustavan suunnitelman soveltavista kursseistaan samalla kertaa muiden lukiovalintojensa kanssa. Kurssit merkitään valintakortin alareunan. Kurssit vaihtelevat vuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Oman koulun soveltavien kurssien lisäksi Nurmeksen lukiossa on mahdollisuus opiskella myös Nurmeksen ammattiopiston kanssa yhteistyössä toteutettuja kursseja (mm. kotitalous, tyylikurssi ja multimediakurssi).

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015 osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit 1 Tuntijako (VN asetus 955/2002) Pakolliset Valtakunn. Koulukohtaiset syventävät

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2.

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2. RAJAMÄEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2010 2011 1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2. TIETOTAVOITTEET

Lisätiedot

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18. www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.30 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3 Tervetuloa!

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Lyska-vihko. Sisällys

Lyska-vihko. Sisällys 1 Lyska-vihko Sisällys Tervetuloa Kotkan lyseon lukioon! 2 Yhteystietoja 2 Opettajat 3 Toimipisteet ja käyntiosoitteet 3 Lukuvuoden aikataulut 4 Järjestyssäännöt 6 Opiskeluohjeita 8 Erityisjärjestelyjä

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Mäntsälän lukio monien mahdollisuuksien lukio 3 Ilmaisua ja viestintää 5 Vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemusta 5 Matemaattis-luonnontieteellistä osaamista 6 Yleissivistystä humanististen

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot