TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi

2 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Toiminta-ajatus Koulutyön yleinen järjestäminen Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Alakoulu Yläkoulu ja lukio Muu henkilökunta Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Yläkoulu Lukio Työaika lukuvuonna Lukion ja yläkoulun jaksot Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Yläkoulu Lukio Päivittäinen työaika Alakoulu Yläkoulu ja lukio Lukio Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Yläkoulu ja lukio Kasvatustyön yleiset periaatteet Kodin ja koulun välinen yhteistyö Alakoulu Yläkoulu Lukio Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Tiedottaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Lukuvuoden tapahtumat Alakoulu Yläkoulu ja lukio

3 2.13. Opintoretket ja leirikoulut Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen järjestämiseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat Suomi toisena kielenä Alakoulu Yläkoulu Lukio Lupamenettelyt Arvioinnin toteuttaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen painotukset Kiinteistön hoito Joustava arki ja koulunkäynnin tuki Oppilas- ja opiskelijahuolto Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Yksilöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Poissaolot Oppilaan- ja opinto-ohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tukiopetus Kouluruokailu Alakoulu Yläkoulu Lukio Terveydenhuolto Koulumatkakuljetukset Perusopetus Lukio Muu koulunkäyntiä tukeva toiminta Esiopetusyhteistyö Oppilaskunta ja opiskelijakunta Tukioppilastoiminta Tutortoiminta Iltapäivätoiminta Kerhotoiminta KiVa Koulu

4 4. Koulun tavoite- ja toimenpideohjelma Kasvatustieteen yksikkö Kasvatustieteen yksikön tavoitteet ja toimenpiteet Normaalikoulu Keskeisiä kehittämisen ja toiminnan alueita lukuvuonna Kehittämishankkeet Valmistelevat työryhmät lukuvuonna Rehtoritiimi Suunnitteluryhmä TVT- ja oppimisympäristöryhmä Kansainvälisyystyöryhmä Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisryhmä Opetussuunnitelmaryhmä Tulevaisuus- ja innovaatioryhmä Työhyvinvointiryhmä Toiminnan laadunvarmistusryhmä Lukion kehittämisryhmä Mobiililaitteiden pedaryhmä Muut ryhmät Opetusharjoittelu Luokanopettajakoulutus Aineenopettajakoulutus Opetusharjoittelun kehittäminen Koulutyön yleinen organisoituminen Normaalikoulun hallinnollinen asema Normaalikoulun organisaatio Varajärjestelyt Yhteissuunnittelu Opettajien poissaolot ja sijaisjärjestelyt Työehtojen mukainen täydennyskoulutus Talous Koulumme toteuttama täydennyskoulutus Liitteet 4

5 Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintasuunnitelma Lukuvuosi Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden yksikköön kuuluva yksikkö, joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukio-opetusta. Opetuksen lisäksi harjoittelukoulujen tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus, opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutus. Tehtävänsä ja toimintansa suhteen harjoittelukoulut poikkeavat merkittävästi yliopiston muista yksiköistä. Normaalikoulun toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva, sivistyvä ja kehittyvä ihminen ja sen keskeisimpänä tavoitteena lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Koulun toiminnalla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Arvomaailman perustana ovat ihmis- ja perusoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen. Opetuksen ja kasvatuksen perustana ovat kieli sekä suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri. Lukio-opetuksen keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Tampereen yliopiston normaalikoulun toiminnan tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Lisäksi se huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta sekä kehittää monipuolista opetusharjoittelua ja opetusteknologian käyttöä. Lukuvuonna perusopetuksessa tulee olemaan 30 ( ) perusopetusryhmää ja noin 653 ( ) oppilasta. Lukiokoulutuksessa ryhmiä on yhteensä 10, joista yhdeksän vuositasoilla 1-3 ja kymmenes vuositasolla 4. Opiskelijoiden määrä on 260. Lukuvuosittain normaalikoulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät harjoittelujaksot noin 300 opetusharjoittelijaa Toiminta-ajatus Tampereen normaalikoulun arvomaailman perustana ovat ihmisoikeuksien ja kansalaisen perusoikeuksien kunnioittaminen, henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaamattomuus, yksityiselämän suoja ja omantunnon vapaus. Opetuksen arvopohjana ovat demokratia, tasa-arvo ja turvallinen kasvuympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Tältä perustalta pyritään luomaan toiminta- ja oppimisympäristö, joka on turvallinen, kehittävä, virikkeinen, haasteellinen ja toiminnallisuuteen ohjaava. Lisäksi ympäristö on oppilasta emotionaalisesti tukeva ja kannustava sekä edistää yhteistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien ja ihmisten välistä ymmärtämystä. Tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Oppimista tuetaan oppilashuoltotyöllä ja erityisopetuksella. Kaikissa toimissa kunnioitamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden ja yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa. 5

6 2. Koulutyön yleinen järjestäminen 2.1. Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Johtava rehtori Vesa Toivonen Alakoulu Apulaisrehtori Tuula Laine Perusopetuksen vuosiluokkien opetus järjestetään Nekalan alakoulussa (15 por) ja Muotialatalossa (2 por). Perusopetuksen vuosiluokkien toimintaa johtaa apulaisrehtori Tuula Laine. Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Opettaja 1.A Sirkka-Liisa Veikkanen 1.B (Muotiala) Heli Rantamäki 2.A Annika Paala 2.B (Muotiala) Johanna Hildén 3.A Anne Jyrkiäinen / Sinianna Sinervo 3.B Marja Tuomi 3.C MU Tiina Pajunoja 4.A Hanna Virhiä-Särkäs 4.B Paavo Jyrkiäinen 4.C MU Outi Erkkilä 5.A Helena Sieppi 5.B Jari Tuomi 5.C MU Pipsa Sassila / Jouni Ovaska 5.D Tuomo Tammi 6.A Mikko Horila 6.B Tapani Kaartinen 6.C MU Sanna Hollström Yhteensä Oppilaat on ilmoitettu tilastointipäivän mukaisesti. Muut opettajat EN EN/SA EN/RA EO EO (alak. ja yläk.) TS TN/LI TN (alak. ja yläk.) IS opettaja Päivi Noterman Kirsi Aaltonen-Kiianmies Pauliina Laiho Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tiina Juutilainen Jaana Inki / Anna Asikainen Tapio Mustonen Hannu Lehti Zahraa Al Take 6

7 Yläkoulu ja lukio Lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen Perusopetuksen rehtori (yläkoulu) Irma Kakko Lukiossa opettava henkilökunta on yhteinen perusasteen (yläkoulu) kanssa. Biologia ja maantiede Hiisivuori Christa, Kuisma Merja, van Nunen Minna, Vartiainen Sami Englanti Hiitti Antti, Lamu Emilia, Sipilä Nina, Tuukkanen Riitta, Tolkki Niina, Östring Heidi, Rahunen Anni Erityisopetus Juutilainen Tiina, Poikajärvi Pekka Historia ja yhteiskuntaoppi Leskinen Marjo, Mäkinen Janne, Leisku-Johansson Aulikki, Piilola Lauri Kotitalous Wiklund Tiina, Virnes Maarit Kuvataide Korte-Suonpää Marja-Leena, Pitkänen Johanna (Johanna N Pitkänen) Käsityö Lehti Hannu, Talviala Paula Liikunta Lehtonen Raija, Iso-Möttönen Martti Matemaattiset aineet Alatalo Tuija, Favorin Jukka, Fihlman Terhi, Korenius-Toikka Iida, Nieminen Kari (Kari A Nieminen), Kylmälä Tuula, Lepola Jere, Luodeslampi Tero, Männistö Jukka, Oksman Tuula, Järvinen Juha Musiikki Kankkunen Olli-Taavetti, Tulikari Aki Opinto-ohjaus Melkas Eevaleena, Vuorinen Jukka Ranska Aarnio Jari, Rahunen Anni Ruotsi Alenius Raija, Alho Pekka, Kallio Marko 7

8 Saksa Sihvo Seija, Östring Heidi, Tuuna-Kyllönen Tanja Terveystieto Liikunnan, biologian ja kotitalouden opettajat Uskonto, psykologia, filosofia Pääkkönen Tuovi, Törrönen Minna, Sorva Mari, Sisso-Hakonen Elina Venäjä Westerholm Maria Äidinkieli ja kirjallisuus Ahonen Kaarina, Eerola Anu, Eriksson Sirpa, Lausti Marjut, Mustonen Harri (Harri V Mustonen) Yläkoulu Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Luokanohjaaja 7 A Maarit Virnes / Tiina Wiklund 7 B Mari Sorva / Juha Järvinen 7 C Anni Rahunen 7 D Nina Sipilä 8 A Iida Korenius-Toikka 8 B Minna van Nunen 8 C Jere Lepola 8 D Marko Kallio 8 E Antti Hiitti 9 A Marjut Lausti 9 B Tuula Kylmälä 9 C Anu Eerola 9 D Heidi Östring 9 E Kari Nieminen Oppilaat on tarkistettava tilastointipäivän mukaisesti. 8

9 Lukio 255 opiskelijaa Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä Ryhmänohjaaja 14A Marjo Leskinen 14B Tuovi Pääkkönen 14C Aulikki Leisku-Johansson 13A Tuula Oksman 13B Jukka Männistö 13C Janne Mäkinen 12 A Sirpa Eriksson Riitta Tuukkanen 12 B Christa Hiisivuori 12 C Aki Tulikari 11 A Jukka Vuorinen 2.2. Muu henkilökunta Avustajat Tehtävä Toimipiste Nina Manninen kouluavustaja Nekala Katja Corell kouluavustaja Muotiala Tiina Heponiemi kouluavustaja Muotiala Nina Lahti kouluavustaja Kuokkamaantie Hinne Koivuluoma kuraattori Kuokkamaantie ja Nekala Elina Sisso-Hakonen psykologi Kuokkamaantie ja Nekala Muu yliopiston henkilökunta Tehtävä Toimipiste Mervi Talla osastosihteeri Nekala Kalervo Kallio vahtimestari Nekala Petri Wilen mikrotukihenkilö Nekala Arja Friman osastosihteeri Kuokkamaantie 9

10 Eeva Putto osastosihteeri Kuokkamaantie Teija Voimio hallintosihteeri Kuokkamaantie Ville Kallio vahtimestari Kuokkamaantie Tomi Malmström mikrotukihenkilö Kuokkamaantie Aki Nousiainen laboratoriomestari Kuokkamaantie Markku Littunen kirjastoamanuenssi Kuokkamaantie 2.3. Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Lukuvuoden tuntikehys on 523 tuntia, joista 21,5 tuntia ulkopuolisella projektirahoituksella. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät opetushenkilöstön opetustunnit sekä perusopetusresurssin käyttö. (Liite 24) Perusasteella sovelletaan voimaan tullutta ns. perusasteresurssia. Koulukohtainen viikkotuntiresurssi määräytyy kertomalla perusasteen oppilaslukumäärä luvulla 0,01. Alakoulu 365 x 0.01 = 3.65 vvh. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 19: Alakoulun tuntikehyksen käyttösuunnitelma Yläkoulu Lukuvuoden tuntikehys on tuntia. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät aineopetustunnit, ryhmäkoot sekä tuntiresurssin käyttö. (Liite 20). Yläkoulun osalta perusasteresurssi määräytyy kertomalla yläkoulun oppilaslukumäärä luvulla 0,01( 288 x 0.01) = 2.87 vvh Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 10

11 Lukio Lukiokoulutuksen tuntiresurssi muodostuu käytettävästä opetuskurssimäärästä ja lukioresurssista. Lukioresurssin määrä on 20+ 0,17x 254 = vvh Lukion kursseihin käytettävä resurssi on vvh LUKIO YHTEENSÄ vvh LIITE 16: Lukioresurssin käyttöperiaatteet LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 2.4. Työaika lukuvuonna Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lauantai on koko koulun yhteinen työpäivä. Koulupäivät ovat työjärjestyksen mukaisia lukuun ottamatta päättäjäispäiviä ja seuraavia erikoispäiviä: Lauantai Nuorisokuoro Oskarin pidennetty harjoitus (klo 12 16) ja konserttipäivä Liikuntapäivä (AK) (YKL) Perusopetuksen osalta vapputapahtuma Luokkaretkipäivä Taksvärkkipäivä Kiirastorstain kirkkopäivä Muista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Penkkaripäivä päättyy ruokailuun. Vanhojen päivä eivät aiheuta muutoksia koulupäivään muuten kuin abigaalan ja vanhojen tanssien osalta. Koulu päättyy normaaliin aikaan. Vapputapahtuma toteutetaan yhteistyössä alakoulun kanssa Yläkoulu päättyy 3. oppitunnin jälkeen. Lukio pitää normaalit oppitunnit klo 13 saakka. 11

12 Lukion ja yläkoulun jaksot Jaksot Jakso (37), lauantaityöpäivä Jakso (38) Jakso (38) Jakso (37) Jakso (38) 2.5. Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Arviointiaikataulu Määräaikoja lukuvuonna AIKA ARVOSTELU WILMASSA SYYSLUKUKAUSI ma klo 12 KEVÄLUKUKAUSI ma klo Yläkoulu Yläkoulun arviointiaikataulu jakso päättyy rästitentti jaksoarviointi päättöarviointi arv. kokous todistus 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 9. lk 5. jakso lk 5.jaks o wilma käytös wilma (käytös 13.5.),

13 Lukio JAKSOT Jakso (+la) = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Määräaikoja lukuvuonna JAK- SO ALKAA LOPPUU ARVOSTELU NÄKYY WILMASSA UK- ILMOITTAU- TUMINEN WILMASSA VIIMEISTÄÄN UUSINTA- KUULUSTELU T SUORITETTA VA VIIM. 1 pe 8.8. su ma su ke ke ma ke ke su ke ke to ti 3.2. ti su 1.3. ke 4.3. ke ke 4.2. to 2.4. to 9.4. su ke ke pe 3.4. la pe su ke 3.6. ke Jaksojen arviointiviikon pituus on 5 arkipäivää. Intensiivipalkkien 1 ja 7 kokeet ovat ennen arviointiviikkoa. Arviointiviikolla palkin opetus on 3. oppitunnilla ja palkin kokeet alkavat 4. oppitunnilla. Arviointiviikon yksityiskohtainen aikataulu ilmoitetaan koulun kotisivuilla ja lukion ilmoitustaululla. ARVIOINTIVIIKOT 1. jakso jakso jakso jakso jakso Kokeiden palautus tapahtuu arvostelun valmistuttua (arvostelu Wilmaan) seuraavan viiden työpäivän ensimmäisellä välitunnilla samassa järjestyksessä palkeittain kuin kokeet on pidetty. Esim. ensimmäisen jakson ensimmäinen koe palautetaan tiistaina klo siinä luokassa, jossa ko. kurssi on opetettu. Abiturienttien koulutyö päättyy torstaina

14 Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa ja ne pidetään alkaen klo auditoriossa, paitsi ke alkaen klo Uusintakuulustelu kestää enintään kolme tuntia, minä aikana voi suorittaa enintään kaksi koetta. TUNTIKAAVIO ma ti ke to pe Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo Aamunavaus pidetään klo Ensimmäinen vuosikurssi ruokailee klo Toinen ja kolmas vuosikurssi ruokailee klo STARTTIPÄIVÄT Starttipäivät toteutetaan kaikilla ensimmäisen vuoden ryhmillä. Tarkemmat tiedot kotisivulla ja Wilman tiedeotteessa. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AJANKOHDAT Syksyn 2014 ylioppilaskirjoitukset Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttu jo kesäkuun alussa. Opinto-ohjaaja ja rehtori opastavat syksyn kirjoittajia pakollisessa abi-infossa. Kokeisiin on saavuttava 30 minuuttia ennen ilmoitettua alkamisaikaa, erityisen tärkeää tämä on kuullunymmärtämisen aamukokeissa, jotka alkavat klo 8:30. Kokelaan tulee varmistaa ennen kirjoitusten alkua, missä tilassa kokeet järjestetään. Ilmoittautuminen päättyi ja erityistodistukset tuli olla lautakunnassa viimeistään

15 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 8.9. ti 9.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8.30 saksa klo ranska klo venäjä klo ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso klo 8.30 ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa klo 8.30 ranska klo englanti klo venäjä klo Kirjalliset kokeet pe ma ke pe ma ke pe ma äidinkieli, tekstitaito uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Syksyllä valmistuvien ylioppilaiden juhla pidetään klo 13:15 koululla. Kevään 2015 ylioppilaskirjoitukset Kevään 2015 ylioppilaskirjoituksia koskeva abi-info pidetään tammikuussa (kaikilla kirjoittajilla osallistumisvelvollisuus) mennessä sitova ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin; syksyllä kirjoituksiin osallistuneet voivat jättää ilmoittautumisensa syksyn kokeiden tulosten selvittyä. Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaito 15

16 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 9.2. ti ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska englanti venäjä Kirjalliset kokeet ma 9.3. ke pe ma ke pe ma äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppi-määrä matematiikka, pitkä ja lyhyt op-pimäärä uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, lyhyt oppimäärä ylioppilasjuhlan harjoitukset klo ylioppilasjuhla klo Tampereen yliopiston juhlasalissa Päivittäinen työaika Alakoulu oppimisjakso välitunti oppimisjakso ja ruokailu (1-2 lk: 10.25, 3-4 lk: 10.55, 5-6 lk: 11.45) välitunti oppimisjakso oppimisjakso Kellot soivat ainoastaan sisään seuraavasti: klo 8.13, 9.03, ja

17 Yläkoulu ja lukio Opiskelujakson pituus 75 min Klo Peruskoulu 7 Peruskoulu 8-9 Lukio Ruokailu Ruokailu Ruokailu LV-tuokiot tiistaisin klo PÄIVÄNAVAUS 5 min 2. oppitunnin alussa Kellot eivät soi koko päivänä Lukio Tuntikaavio ma ti ke to pe Ruokailuajat (kakkoset ja kolmoset) (ykköset) Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo 15. Päivänavaus pidetään klo

18 2.7. Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella pääsääntöisesti omissa luokissa. Seurakunnan järjestämiä yhteisiä päivänavauksia on lukuvuonna syksyllä kaksi ja keväällä kaksi. Järjestelyistä vastaavat seurakuntayhteistyöstä vastaava henkilö ja musiikkiesitysten hoitaja. Päivänavaukset pidetään keskiviikkoaamuisin elämänkatsomus- ja islaminopetuksen aikaan klo 9. Rehtori ja opettajat pitävät yhteisiä päivänavauksia tilanteen mukaan lukuvuoden kasvatustoiminnan painotuksiin liittyen. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ke klo 9.10 Päivänavaus: kouluvuoden aloitus, kerhot yms. tiedotettavaa Ke klo 9.10 Adventtipäivänavaus ke klo Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke klo 9.10 Päivänavaus: lukukauden aloitus Ke klo 9.10 Virsikinkerit 1h, kanttori (alakoulu) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa Yläkoulu ja lukio Päivänavaus pidetään keskusradion kautta keskitetysti kaikille oppilaille ja opiskelijoille Kuokkamaantien kiinteistössä. Päivänavausvuorot jaetaan hallinnon toimesta opettajien, opetusharjoittelijoiden ja seurakunnan kesken. Oppilaan ja opiskelijan tulee olla paikalla päivänavauksen alkaessa. Koulun päivänavaukset ovat seurakunnan vuoroja lukuun ottamatta yleiseettisiä ja siten kaikille opiskelijoille sopivia maailmankatsomuksesta riippumatta. Seurakunnan pitämän päivänavauksen ajaksi järjestetään vaihtoehtoinen ohjelma niille, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi yleiseen päivänavaukseen osallistua. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ti 2.9. klo Rippikouluinfo 8-luokkalaisille auditoriossa lo-tuokiolla Pe klo 9.45 Mikkelinpäivän päivänavaus, keskusradio (YK,L) Pe klo 9.45 Adventtipäivänavaus (YK,L) Ke klo Yläkoulun Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti klo Lukion Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke 4.2. klo 9.45 Yhteisvastuupäivänavaus, keskusradio (YK,L) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa YK Ke klo 9.45 Helluntaipäivänavaus, keskusradio (YK,L) 18

19 2.8. Koulun toimintakulttuuri ja kasvatustyön yleiset periaatteet Koulun toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen. Yhteistyötä tehdään koulun sisällä ja kasvatustieteiden yksikön kanssa sekä kotien ja ulkopuolisten tuki- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia koulun toimintaan ja toimintakulttuurin suunnitteluun pidetään tärkeinä. Tampereen yliopiston normaalikoulussa oppilaalla on mahdollisuus oppia toimimaan ryhmässä ja kasvaa itseohjautuvuuteen sekä vastuullisuuteen. Koulussa harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvää käyttäytymistä. Lisäksi työtavat auttavat oppijoita suuntaamaan ja ohjaamaan omaa oppimistaan. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon sekä suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen ymmärryksen kehittymiselle pyritään luomaan mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Oppimisprosessille pyritään varaamaan riittävästi aikaa, ja sen tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta sekä antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Koulun kasvatustoiminta perustuu opetussuunnitelman taustalla olevaan arvopohjaan, jossa korostuvat myönteinen minäkuva ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, elämän monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä kulttuurikasvatus ja jatkuvan oppimisen ja kehittymisen arvostaminen. Arjen toiminnan tukena ovat opetussuunnitelmaan perustuvat käyttäytymisohjeet ja järjestyssäännöt. Kasvatustoimintaa tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, ja sitä tuetaan KiVa Koulu- ja kummiluokkatoiminnalla Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja molemminpuolinen tiedonkulku on onnistuneen koulunkäynnin ja opiskelun edellytys. Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus saada tietoa lastensa koulumenestyksestä, mutta myös hyvinvointia vaarantavista tekijöistä. Säännöllisellä yhteistyöllä voidaan tukea opiskelua ja estää oppilaiden luvattomat poissaolot, epäsäännöllinen opiskelu ja mahdollinen syrjäytyminen. Yhteistyö kotien kanssa perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempaintapaamisissa ja arviointiperusteiden soveltamista avataan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa pidettävissä yhteiskeskusteluissa. Kodin ja koulun yhteistyössä ovat perustana molempien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Vanhempien vastuu lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijainen. Koulun ensisijainen tehtävä on opetuksen antaminen. Opettajat tuovat yhteistyöhön asiantuntemuksensa opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisina Alakoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa ja lopussa koteihin jaettavilla koulutiedotteilla sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. 19

20 Vanhempainyhdistys Nekova Ry:n tarkoituksena on vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyön edistäminen. Nekova tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Nekovan toiminnan tärkeä osa on kerhojen järjestäminen Nekalan koulutalon alakoulun oppilaille. Kerhotarjonta suunnitellaan yhteistyössä koulun kanssa. Nekova tuo esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Nekova on vanhemmille hyvä yhdysside. Järjestämällä lasten ja vanhempien yhteisiä teatterikäyntejä ja muita tilaisuuksia sekä olemalla mukana koulun järjestämissä tapahtumissa Nekova edistää perheiden tutustumista toisiinsa. Nekova on mukana Tampereen kaupungin alueellisen työryhmän eli Etelä-Alvarin toiminnassa sekä Suomen Vanhempainliitossa ja sitä kautta koululaisten koteihin jaetaan Vanhempain Sanomia ja muita esitteitä. Kerran vuodessa julkaistaan yhteistyössä oppilaiden kanssa tehty julkaisu. Lisätietoja: Alakoulun yhteinen vanhempainilta järjestetään Tampereen päivänä, keskiviikkona Yläkoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa koteihin jaettavalla koulutiedotteella sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempainilloissa. Yhteistyö perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Koulujen vanhempainillat tarjoavat mahdollisuuden myös opettajan ja vanhempien välisille keskusteluille. Oppilaan kehitystä seurataan koulussa paitsi oppimistulosten myös muun kehityksen kannalta. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, joihin osallistuvat oppilas, vanhemmat ja luokanohjaaja, käydään läpi oppilaan oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita. Vanhemmat voivat osallistua koulun arkeen erilaisten teemapäivien ja leirikoulujen muodossa sekä kehittää koulun toimintaa vastaamalla koulun arviointikyselyihin. Koulussa toimii lukion ja yläkoulun yhteinen vanhempainyhdistys Normaalikoulun tuki ry sekä Naistoimikunta, joka kerää varoja mm. kahvittamalla vanhempainiltojen osallistujat. Vanhempain tuki ry muodostuu yläkoulun ja lukion huoltajista. Vanhempainyhdistys edistää koulun ja huoltajien yhteistyötä sekä toimii monin tavoin oppilaiden hyväksi mm. jakaa oppilaille stipendejä vuosittain. Lisäksi vanhempain yhdistys on hankkinut oppilaiden käyttöön säilytyslokeroita ja välitunneille pelivälineitä. Vanhempainyhdistys myös järjestää huoltajille koulutusta ajankohtaisista aiheista ja julkaisee kerran vuodessa oppilaiden kanssa yhteistyössä tehtyä Norssilainen-lehteä. Yläkoulun vanhempainillat to klo luokat to klo luokat ti klo luokat, valinnaisaineinfo to klo luokat, yhteishakuinfo to klo luokat, perusopetusinfo to klo luokat, vanhempainilta 20

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 5 1.1. Toiminta-ajatus...............................................

Lisätiedot

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS-2016 YT 26.8.2014 OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri (OPS perusteet 2016, luonnos 15.4.2014) Toimintakulttuuri rakentuu työtä

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA 16.1.2015 LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Äidinkielen ja kirjallisuuden

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Kuvataiteen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

ABI-INFO. ke , klo

ABI-INFO. ke , klo ABI-INFO ke 26.10.2017, klo 9.00-9.30 Kevään 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ke 22.11.2017 mennessä Mikäli tulokset eivät ole tulleet tähän mennessä, on kokelaalla oikeus ilmoittautua tulosten saapumisen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE

HATANPÄÄN LUKIO LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty ) JAKSO 1: KE PE HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 4.4.2017) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio 1. jakso Uusintakokeet 28.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Uusinta 28.8. Kalenteri versio 4.7.2017 10.8. - 29.09.2017 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko 21.9.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2016 2017 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 6 1.1. Toiminta-ajatus.................................................

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot