TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi

2 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Toiminta-ajatus Koulutyön yleinen järjestäminen Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Alakoulu Yläkoulu ja lukio Muu henkilökunta Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Yläkoulu Lukio Työaika lukuvuonna Lukion ja yläkoulun jaksot Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Yläkoulu Lukio Päivittäinen työaika Alakoulu Yläkoulu ja lukio Lukio Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Yläkoulu ja lukio Kasvatustyön yleiset periaatteet Kodin ja koulun välinen yhteistyö Alakoulu Yläkoulu Lukio Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Tiedottaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Lukuvuoden tapahtumat Alakoulu Yläkoulu ja lukio

3 2.13. Opintoretket ja leirikoulut Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen järjestämiseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat Suomi toisena kielenä Alakoulu Yläkoulu Lukio Lupamenettelyt Arvioinnin toteuttaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen painotukset Kiinteistön hoito Joustava arki ja koulunkäynnin tuki Oppilas- ja opiskelijahuolto Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Yksilöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Poissaolot Oppilaan- ja opinto-ohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tukiopetus Kouluruokailu Alakoulu Yläkoulu Lukio Terveydenhuolto Koulumatkakuljetukset Perusopetus Lukio Muu koulunkäyntiä tukeva toiminta Esiopetusyhteistyö Oppilaskunta ja opiskelijakunta Tukioppilastoiminta Tutortoiminta Iltapäivätoiminta Kerhotoiminta KiVa Koulu

4 4. Koulun tavoite- ja toimenpideohjelma Kasvatustieteen yksikkö Kasvatustieteen yksikön tavoitteet ja toimenpiteet Normaalikoulu Keskeisiä kehittämisen ja toiminnan alueita lukuvuonna Kehittämishankkeet Valmistelevat työryhmät lukuvuonna Rehtoritiimi Suunnitteluryhmä TVT- ja oppimisympäristöryhmä Kansainvälisyystyöryhmä Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisryhmä Opetussuunnitelmaryhmä Tulevaisuus- ja innovaatioryhmä Työhyvinvointiryhmä Toiminnan laadunvarmistusryhmä Lukion kehittämisryhmä Mobiililaitteiden pedaryhmä Muut ryhmät Opetusharjoittelu Luokanopettajakoulutus Aineenopettajakoulutus Opetusharjoittelun kehittäminen Koulutyön yleinen organisoituminen Normaalikoulun hallinnollinen asema Normaalikoulun organisaatio Varajärjestelyt Yhteissuunnittelu Opettajien poissaolot ja sijaisjärjestelyt Työehtojen mukainen täydennyskoulutus Talous Koulumme toteuttama täydennyskoulutus Liitteet 4

5 Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintasuunnitelma Lukuvuosi Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden yksikköön kuuluva yksikkö, joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukio-opetusta. Opetuksen lisäksi harjoittelukoulujen tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus, opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutus. Tehtävänsä ja toimintansa suhteen harjoittelukoulut poikkeavat merkittävästi yliopiston muista yksiköistä. Normaalikoulun toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva, sivistyvä ja kehittyvä ihminen ja sen keskeisimpänä tavoitteena lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Koulun toiminnalla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Arvomaailman perustana ovat ihmis- ja perusoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen. Opetuksen ja kasvatuksen perustana ovat kieli sekä suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri. Lukio-opetuksen keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Tampereen yliopiston normaalikoulun toiminnan tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Lisäksi se huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta sekä kehittää monipuolista opetusharjoittelua ja opetusteknologian käyttöä. Lukuvuonna perusopetuksessa tulee olemaan 30 ( ) perusopetusryhmää ja noin 653 ( ) oppilasta. Lukiokoulutuksessa ryhmiä on yhteensä 10, joista yhdeksän vuositasoilla 1-3 ja kymmenes vuositasolla 4. Opiskelijoiden määrä on 260. Lukuvuosittain normaalikoulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät harjoittelujaksot noin 300 opetusharjoittelijaa Toiminta-ajatus Tampereen normaalikoulun arvomaailman perustana ovat ihmisoikeuksien ja kansalaisen perusoikeuksien kunnioittaminen, henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaamattomuus, yksityiselämän suoja ja omantunnon vapaus. Opetuksen arvopohjana ovat demokratia, tasa-arvo ja turvallinen kasvuympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Tältä perustalta pyritään luomaan toiminta- ja oppimisympäristö, joka on turvallinen, kehittävä, virikkeinen, haasteellinen ja toiminnallisuuteen ohjaava. Lisäksi ympäristö on oppilasta emotionaalisesti tukeva ja kannustava sekä edistää yhteistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien ja ihmisten välistä ymmärtämystä. Tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Oppimista tuetaan oppilashuoltotyöllä ja erityisopetuksella. Kaikissa toimissa kunnioitamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden ja yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa. 5

6 2. Koulutyön yleinen järjestäminen 2.1. Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Johtava rehtori Vesa Toivonen Alakoulu Apulaisrehtori Tuula Laine Perusopetuksen vuosiluokkien opetus järjestetään Nekalan alakoulussa (15 por) ja Muotialatalossa (2 por). Perusopetuksen vuosiluokkien toimintaa johtaa apulaisrehtori Tuula Laine. Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Opettaja 1.A Sirkka-Liisa Veikkanen 1.B (Muotiala) Heli Rantamäki 2.A Annika Paala 2.B (Muotiala) Johanna Hildén 3.A Anne Jyrkiäinen / Sinianna Sinervo 3.B Marja Tuomi 3.C MU Tiina Pajunoja 4.A Hanna Virhiä-Särkäs 4.B Paavo Jyrkiäinen 4.C MU Outi Erkkilä 5.A Helena Sieppi 5.B Jari Tuomi 5.C MU Pipsa Sassila / Jouni Ovaska 5.D Tuomo Tammi 6.A Mikko Horila 6.B Tapani Kaartinen 6.C MU Sanna Hollström Yhteensä Oppilaat on ilmoitettu tilastointipäivän mukaisesti. Muut opettajat EN EN/SA EN/RA EO EO (alak. ja yläk.) TS TN/LI TN (alak. ja yläk.) IS opettaja Päivi Noterman Kirsi Aaltonen-Kiianmies Pauliina Laiho Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tiina Juutilainen Jaana Inki / Anna Asikainen Tapio Mustonen Hannu Lehti Zahraa Al Take 6

7 Yläkoulu ja lukio Lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen Perusopetuksen rehtori (yläkoulu) Irma Kakko Lukiossa opettava henkilökunta on yhteinen perusasteen (yläkoulu) kanssa. Biologia ja maantiede Hiisivuori Christa, Kuisma Merja, van Nunen Minna, Vartiainen Sami Englanti Hiitti Antti, Lamu Emilia, Sipilä Nina, Tuukkanen Riitta, Tolkki Niina, Östring Heidi, Rahunen Anni Erityisopetus Juutilainen Tiina, Poikajärvi Pekka Historia ja yhteiskuntaoppi Leskinen Marjo, Mäkinen Janne, Leisku-Johansson Aulikki, Piilola Lauri Kotitalous Wiklund Tiina, Virnes Maarit Kuvataide Korte-Suonpää Marja-Leena, Pitkänen Johanna (Johanna N Pitkänen) Käsityö Lehti Hannu, Talviala Paula Liikunta Lehtonen Raija, Iso-Möttönen Martti Matemaattiset aineet Alatalo Tuija, Favorin Jukka, Fihlman Terhi, Korenius-Toikka Iida, Nieminen Kari (Kari A Nieminen), Kylmälä Tuula, Lepola Jere, Luodeslampi Tero, Männistö Jukka, Oksman Tuula, Järvinen Juha Musiikki Kankkunen Olli-Taavetti, Tulikari Aki Opinto-ohjaus Melkas Eevaleena, Vuorinen Jukka Ranska Aarnio Jari, Rahunen Anni Ruotsi Alenius Raija, Alho Pekka, Kallio Marko 7

8 Saksa Sihvo Seija, Östring Heidi, Tuuna-Kyllönen Tanja Terveystieto Liikunnan, biologian ja kotitalouden opettajat Uskonto, psykologia, filosofia Pääkkönen Tuovi, Törrönen Minna, Sorva Mari, Sisso-Hakonen Elina Venäjä Westerholm Maria Äidinkieli ja kirjallisuus Ahonen Kaarina, Eerola Anu, Eriksson Sirpa, Lausti Marjut, Mustonen Harri (Harri V Mustonen) Yläkoulu Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Luokanohjaaja 7 A Maarit Virnes / Tiina Wiklund 7 B Mari Sorva / Juha Järvinen 7 C Anni Rahunen 7 D Nina Sipilä 8 A Iida Korenius-Toikka 8 B Minna van Nunen 8 C Jere Lepola 8 D Marko Kallio 8 E Antti Hiitti 9 A Marjut Lausti 9 B Tuula Kylmälä 9 C Anu Eerola 9 D Heidi Östring 9 E Kari Nieminen Oppilaat on tarkistettava tilastointipäivän mukaisesti. 8

9 Lukio 255 opiskelijaa Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä Ryhmänohjaaja 14A Marjo Leskinen 14B Tuovi Pääkkönen 14C Aulikki Leisku-Johansson 13A Tuula Oksman 13B Jukka Männistö 13C Janne Mäkinen 12 A Sirpa Eriksson Riitta Tuukkanen 12 B Christa Hiisivuori 12 C Aki Tulikari 11 A Jukka Vuorinen 2.2. Muu henkilökunta Avustajat Tehtävä Toimipiste Nina Manninen kouluavustaja Nekala Katja Corell kouluavustaja Muotiala Tiina Heponiemi kouluavustaja Muotiala Nina Lahti kouluavustaja Kuokkamaantie Hinne Koivuluoma kuraattori Kuokkamaantie ja Nekala Elina Sisso-Hakonen psykologi Kuokkamaantie ja Nekala Muu yliopiston henkilökunta Tehtävä Toimipiste Mervi Talla osastosihteeri Nekala Kalervo Kallio vahtimestari Nekala Petri Wilen mikrotukihenkilö Nekala Arja Friman osastosihteeri Kuokkamaantie 9

10 Eeva Putto osastosihteeri Kuokkamaantie Teija Voimio hallintosihteeri Kuokkamaantie Ville Kallio vahtimestari Kuokkamaantie Tomi Malmström mikrotukihenkilö Kuokkamaantie Aki Nousiainen laboratoriomestari Kuokkamaantie Markku Littunen kirjastoamanuenssi Kuokkamaantie 2.3. Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Lukuvuoden tuntikehys on 523 tuntia, joista 21,5 tuntia ulkopuolisella projektirahoituksella. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät opetushenkilöstön opetustunnit sekä perusopetusresurssin käyttö. (Liite 24) Perusasteella sovelletaan voimaan tullutta ns. perusasteresurssia. Koulukohtainen viikkotuntiresurssi määräytyy kertomalla perusasteen oppilaslukumäärä luvulla 0,01. Alakoulu 365 x 0.01 = 3.65 vvh. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 19: Alakoulun tuntikehyksen käyttösuunnitelma Yläkoulu Lukuvuoden tuntikehys on tuntia. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät aineopetustunnit, ryhmäkoot sekä tuntiresurssin käyttö. (Liite 20). Yläkoulun osalta perusasteresurssi määräytyy kertomalla yläkoulun oppilaslukumäärä luvulla 0,01( 288 x 0.01) = 2.87 vvh Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 10

11 Lukio Lukiokoulutuksen tuntiresurssi muodostuu käytettävästä opetuskurssimäärästä ja lukioresurssista. Lukioresurssin määrä on 20+ 0,17x 254 = vvh Lukion kursseihin käytettävä resurssi on vvh LUKIO YHTEENSÄ vvh LIITE 16: Lukioresurssin käyttöperiaatteet LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 2.4. Työaika lukuvuonna Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lauantai on koko koulun yhteinen työpäivä. Koulupäivät ovat työjärjestyksen mukaisia lukuun ottamatta päättäjäispäiviä ja seuraavia erikoispäiviä: Lauantai Nuorisokuoro Oskarin pidennetty harjoitus (klo 12 16) ja konserttipäivä Liikuntapäivä (AK) (YKL) Perusopetuksen osalta vapputapahtuma Luokkaretkipäivä Taksvärkkipäivä Kiirastorstain kirkkopäivä Muista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Penkkaripäivä päättyy ruokailuun. Vanhojen päivä eivät aiheuta muutoksia koulupäivään muuten kuin abigaalan ja vanhojen tanssien osalta. Koulu päättyy normaaliin aikaan. Vapputapahtuma toteutetaan yhteistyössä alakoulun kanssa Yläkoulu päättyy 3. oppitunnin jälkeen. Lukio pitää normaalit oppitunnit klo 13 saakka. 11

12 Lukion ja yläkoulun jaksot Jaksot Jakso (37), lauantaityöpäivä Jakso (38) Jakso (38) Jakso (37) Jakso (38) 2.5. Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Arviointiaikataulu Määräaikoja lukuvuonna AIKA ARVOSTELU WILMASSA SYYSLUKUKAUSI ma klo 12 KEVÄLUKUKAUSI ma klo Yläkoulu Yläkoulun arviointiaikataulu jakso päättyy rästitentti jaksoarviointi päättöarviointi arv. kokous todistus 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 9. lk 5. jakso lk 5.jaks o wilma käytös wilma (käytös 13.5.),

13 Lukio JAKSOT Jakso (+la) = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Määräaikoja lukuvuonna JAK- SO ALKAA LOPPUU ARVOSTELU NÄKYY WILMASSA UK- ILMOITTAU- TUMINEN WILMASSA VIIMEISTÄÄN UUSINTA- KUULUSTELU T SUORITETTA VA VIIM. 1 pe 8.8. su ma su ke ke ma ke ke su ke ke to ti 3.2. ti su 1.3. ke 4.3. ke ke 4.2. to 2.4. to 9.4. su ke ke pe 3.4. la pe su ke 3.6. ke Jaksojen arviointiviikon pituus on 5 arkipäivää. Intensiivipalkkien 1 ja 7 kokeet ovat ennen arviointiviikkoa. Arviointiviikolla palkin opetus on 3. oppitunnilla ja palkin kokeet alkavat 4. oppitunnilla. Arviointiviikon yksityiskohtainen aikataulu ilmoitetaan koulun kotisivuilla ja lukion ilmoitustaululla. ARVIOINTIVIIKOT 1. jakso jakso jakso jakso jakso Kokeiden palautus tapahtuu arvostelun valmistuttua (arvostelu Wilmaan) seuraavan viiden työpäivän ensimmäisellä välitunnilla samassa järjestyksessä palkeittain kuin kokeet on pidetty. Esim. ensimmäisen jakson ensimmäinen koe palautetaan tiistaina klo siinä luokassa, jossa ko. kurssi on opetettu. Abiturienttien koulutyö päättyy torstaina

14 Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa ja ne pidetään alkaen klo auditoriossa, paitsi ke alkaen klo Uusintakuulustelu kestää enintään kolme tuntia, minä aikana voi suorittaa enintään kaksi koetta. TUNTIKAAVIO ma ti ke to pe Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo Aamunavaus pidetään klo Ensimmäinen vuosikurssi ruokailee klo Toinen ja kolmas vuosikurssi ruokailee klo STARTTIPÄIVÄT Starttipäivät toteutetaan kaikilla ensimmäisen vuoden ryhmillä. Tarkemmat tiedot kotisivulla ja Wilman tiedeotteessa. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AJANKOHDAT Syksyn 2014 ylioppilaskirjoitukset Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttu jo kesäkuun alussa. Opinto-ohjaaja ja rehtori opastavat syksyn kirjoittajia pakollisessa abi-infossa. Kokeisiin on saavuttava 30 minuuttia ennen ilmoitettua alkamisaikaa, erityisen tärkeää tämä on kuullunymmärtämisen aamukokeissa, jotka alkavat klo 8:30. Kokelaan tulee varmistaa ennen kirjoitusten alkua, missä tilassa kokeet järjestetään. Ilmoittautuminen päättyi ja erityistodistukset tuli olla lautakunnassa viimeistään

15 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 8.9. ti 9.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8.30 saksa klo ranska klo venäjä klo ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso klo 8.30 ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa klo 8.30 ranska klo englanti klo venäjä klo Kirjalliset kokeet pe ma ke pe ma ke pe ma äidinkieli, tekstitaito uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Syksyllä valmistuvien ylioppilaiden juhla pidetään klo 13:15 koululla. Kevään 2015 ylioppilaskirjoitukset Kevään 2015 ylioppilaskirjoituksia koskeva abi-info pidetään tammikuussa (kaikilla kirjoittajilla osallistumisvelvollisuus) mennessä sitova ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin; syksyllä kirjoituksiin osallistuneet voivat jättää ilmoittautumisensa syksyn kokeiden tulosten selvittyä. Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaito 15

16 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 9.2. ti ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska englanti venäjä Kirjalliset kokeet ma 9.3. ke pe ma ke pe ma äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppi-määrä matematiikka, pitkä ja lyhyt op-pimäärä uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, lyhyt oppimäärä ylioppilasjuhlan harjoitukset klo ylioppilasjuhla klo Tampereen yliopiston juhlasalissa Päivittäinen työaika Alakoulu oppimisjakso välitunti oppimisjakso ja ruokailu (1-2 lk: 10.25, 3-4 lk: 10.55, 5-6 lk: 11.45) välitunti oppimisjakso oppimisjakso Kellot soivat ainoastaan sisään seuraavasti: klo 8.13, 9.03, ja

17 Yläkoulu ja lukio Opiskelujakson pituus 75 min Klo Peruskoulu 7 Peruskoulu 8-9 Lukio Ruokailu Ruokailu Ruokailu LV-tuokiot tiistaisin klo PÄIVÄNAVAUS 5 min 2. oppitunnin alussa Kellot eivät soi koko päivänä Lukio Tuntikaavio ma ti ke to pe Ruokailuajat (kakkoset ja kolmoset) (ykköset) Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo 15. Päivänavaus pidetään klo

18 2.7. Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella pääsääntöisesti omissa luokissa. Seurakunnan järjestämiä yhteisiä päivänavauksia on lukuvuonna syksyllä kaksi ja keväällä kaksi. Järjestelyistä vastaavat seurakuntayhteistyöstä vastaava henkilö ja musiikkiesitysten hoitaja. Päivänavaukset pidetään keskiviikkoaamuisin elämänkatsomus- ja islaminopetuksen aikaan klo 9. Rehtori ja opettajat pitävät yhteisiä päivänavauksia tilanteen mukaan lukuvuoden kasvatustoiminnan painotuksiin liittyen. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ke klo 9.10 Päivänavaus: kouluvuoden aloitus, kerhot yms. tiedotettavaa Ke klo 9.10 Adventtipäivänavaus ke klo Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke klo 9.10 Päivänavaus: lukukauden aloitus Ke klo 9.10 Virsikinkerit 1h, kanttori (alakoulu) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa Yläkoulu ja lukio Päivänavaus pidetään keskusradion kautta keskitetysti kaikille oppilaille ja opiskelijoille Kuokkamaantien kiinteistössä. Päivänavausvuorot jaetaan hallinnon toimesta opettajien, opetusharjoittelijoiden ja seurakunnan kesken. Oppilaan ja opiskelijan tulee olla paikalla päivänavauksen alkaessa. Koulun päivänavaukset ovat seurakunnan vuoroja lukuun ottamatta yleiseettisiä ja siten kaikille opiskelijoille sopivia maailmankatsomuksesta riippumatta. Seurakunnan pitämän päivänavauksen ajaksi järjestetään vaihtoehtoinen ohjelma niille, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi yleiseen päivänavaukseen osallistua. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ti 2.9. klo Rippikouluinfo 8-luokkalaisille auditoriossa lo-tuokiolla Pe klo 9.45 Mikkelinpäivän päivänavaus, keskusradio (YK,L) Pe klo 9.45 Adventtipäivänavaus (YK,L) Ke klo Yläkoulun Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti klo Lukion Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke 4.2. klo 9.45 Yhteisvastuupäivänavaus, keskusradio (YK,L) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa YK Ke klo 9.45 Helluntaipäivänavaus, keskusradio (YK,L) 18

19 2.8. Koulun toimintakulttuuri ja kasvatustyön yleiset periaatteet Koulun toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen. Yhteistyötä tehdään koulun sisällä ja kasvatustieteiden yksikön kanssa sekä kotien ja ulkopuolisten tuki- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia koulun toimintaan ja toimintakulttuurin suunnitteluun pidetään tärkeinä. Tampereen yliopiston normaalikoulussa oppilaalla on mahdollisuus oppia toimimaan ryhmässä ja kasvaa itseohjautuvuuteen sekä vastuullisuuteen. Koulussa harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvää käyttäytymistä. Lisäksi työtavat auttavat oppijoita suuntaamaan ja ohjaamaan omaa oppimistaan. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon sekä suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen ymmärryksen kehittymiselle pyritään luomaan mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Oppimisprosessille pyritään varaamaan riittävästi aikaa, ja sen tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta sekä antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Koulun kasvatustoiminta perustuu opetussuunnitelman taustalla olevaan arvopohjaan, jossa korostuvat myönteinen minäkuva ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, elämän monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä kulttuurikasvatus ja jatkuvan oppimisen ja kehittymisen arvostaminen. Arjen toiminnan tukena ovat opetussuunnitelmaan perustuvat käyttäytymisohjeet ja järjestyssäännöt. Kasvatustoimintaa tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, ja sitä tuetaan KiVa Koulu- ja kummiluokkatoiminnalla Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja molemminpuolinen tiedonkulku on onnistuneen koulunkäynnin ja opiskelun edellytys. Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus saada tietoa lastensa koulumenestyksestä, mutta myös hyvinvointia vaarantavista tekijöistä. Säännöllisellä yhteistyöllä voidaan tukea opiskelua ja estää oppilaiden luvattomat poissaolot, epäsäännöllinen opiskelu ja mahdollinen syrjäytyminen. Yhteistyö kotien kanssa perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempaintapaamisissa ja arviointiperusteiden soveltamista avataan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa pidettävissä yhteiskeskusteluissa. Kodin ja koulun yhteistyössä ovat perustana molempien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Vanhempien vastuu lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijainen. Koulun ensisijainen tehtävä on opetuksen antaminen. Opettajat tuovat yhteistyöhön asiantuntemuksensa opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisina Alakoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa ja lopussa koteihin jaettavilla koulutiedotteilla sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. 19

20 Vanhempainyhdistys Nekova Ry:n tarkoituksena on vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyön edistäminen. Nekova tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Nekovan toiminnan tärkeä osa on kerhojen järjestäminen Nekalan koulutalon alakoulun oppilaille. Kerhotarjonta suunnitellaan yhteistyössä koulun kanssa. Nekova tuo esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Nekova on vanhemmille hyvä yhdysside. Järjestämällä lasten ja vanhempien yhteisiä teatterikäyntejä ja muita tilaisuuksia sekä olemalla mukana koulun järjestämissä tapahtumissa Nekova edistää perheiden tutustumista toisiinsa. Nekova on mukana Tampereen kaupungin alueellisen työryhmän eli Etelä-Alvarin toiminnassa sekä Suomen Vanhempainliitossa ja sitä kautta koululaisten koteihin jaetaan Vanhempain Sanomia ja muita esitteitä. Kerran vuodessa julkaistaan yhteistyössä oppilaiden kanssa tehty julkaisu. Lisätietoja: Alakoulun yhteinen vanhempainilta järjestetään Tampereen päivänä, keskiviikkona Yläkoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa koteihin jaettavalla koulutiedotteella sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempainilloissa. Yhteistyö perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Koulujen vanhempainillat tarjoavat mahdollisuuden myös opettajan ja vanhempien välisille keskusteluille. Oppilaan kehitystä seurataan koulussa paitsi oppimistulosten myös muun kehityksen kannalta. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, joihin osallistuvat oppilas, vanhemmat ja luokanohjaaja, käydään läpi oppilaan oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita. Vanhemmat voivat osallistua koulun arkeen erilaisten teemapäivien ja leirikoulujen muodossa sekä kehittää koulun toimintaa vastaamalla koulun arviointikyselyihin. Koulussa toimii lukion ja yläkoulun yhteinen vanhempainyhdistys Normaalikoulun tuki ry sekä Naistoimikunta, joka kerää varoja mm. kahvittamalla vanhempainiltojen osallistujat. Vanhempain tuki ry muodostuu yläkoulun ja lukion huoltajista. Vanhempainyhdistys edistää koulun ja huoltajien yhteistyötä sekä toimii monin tavoin oppilaiden hyväksi mm. jakaa oppilaille stipendejä vuosittain. Lisäksi vanhempain yhdistys on hankkinut oppilaiden käyttöön säilytyslokeroita ja välitunneille pelivälineitä. Vanhempainyhdistys myös järjestää huoltajille koulutusta ajankohtaisista aiheista ja julkaisee kerran vuodessa oppilaiden kanssa yhteistyössä tehtyä Norssilainen-lehteä. Yläkoulun vanhempainillat to klo luokat to klo luokat ti klo luokat, valinnaisaineinfo to klo luokat, yhteishakuinfo to klo luokat, perusopetusinfo to klo luokat, vanhempainilta 20

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS-2016 YT 26.8.2014 OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri (OPS perusteet 2016, luonnos 15.4.2014) Toimintakulttuuri rakentuu työtä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 5 1.1. Toiminta-ajatus...............................................

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA 16.1.2015 LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Äidinkielen ja kirjallisuuden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2016 2017 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 6 1.1. Toiminta-ajatus.................................................

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13-

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13- HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 16.9.2016) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot