TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi

2 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Toiminta-ajatus Koulutyön yleinen järjestäminen Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Alakoulu Yläkoulu ja lukio Muu henkilökunta Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Yläkoulu Lukio Työaika lukuvuonna Lukion ja yläkoulun jaksot Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Yläkoulu Lukio Päivittäinen työaika Alakoulu Yläkoulu ja lukio Lukio Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Yläkoulu ja lukio Kasvatustyön yleiset periaatteet Kodin ja koulun välinen yhteistyö Alakoulu Yläkoulu Lukio Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Tiedottaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Lukuvuoden tapahtumat Alakoulu Yläkoulu ja lukio

3 2.13. Opintoretket ja leirikoulut Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen järjestämiseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat Suomi toisena kielenä Alakoulu Yläkoulu Lukio Lupamenettelyt Arvioinnin toteuttaminen Alakoulu Yläkoulu Lukio Opetuksen painotukset Kiinteistön hoito Joustava arki ja koulunkäynnin tuki Oppilas- ja opiskelijahuolto Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Yksilöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto Poissaolot Oppilaan- ja opinto-ohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tukiopetus Kouluruokailu Alakoulu Yläkoulu Lukio Terveydenhuolto Koulumatkakuljetukset Perusopetus Lukio Muu koulunkäyntiä tukeva toiminta Esiopetusyhteistyö Oppilaskunta ja opiskelijakunta Tukioppilastoiminta Tutortoiminta Iltapäivätoiminta Kerhotoiminta KiVa Koulu

4 4. Koulun tavoite- ja toimenpideohjelma Kasvatustieteen yksikkö Kasvatustieteen yksikön tavoitteet ja toimenpiteet Normaalikoulu Keskeisiä kehittämisen ja toiminnan alueita lukuvuonna Kehittämishankkeet Valmistelevat työryhmät lukuvuonna Rehtoritiimi Suunnitteluryhmä TVT- ja oppimisympäristöryhmä Kansainvälisyystyöryhmä Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisryhmä Opetussuunnitelmaryhmä Tulevaisuus- ja innovaatioryhmä Työhyvinvointiryhmä Toiminnan laadunvarmistusryhmä Lukion kehittämisryhmä Mobiililaitteiden pedaryhmä Muut ryhmät Opetusharjoittelu Luokanopettajakoulutus Aineenopettajakoulutus Opetusharjoittelun kehittäminen Koulutyön yleinen organisoituminen Normaalikoulun hallinnollinen asema Normaalikoulun organisaatio Varajärjestelyt Yhteissuunnittelu Opettajien poissaolot ja sijaisjärjestelyt Työehtojen mukainen täydennyskoulutus Talous Koulumme toteuttama täydennyskoulutus Liitteet 4

5 Tampereen yliopiston normaalikoulun toimintasuunnitelma Lukuvuosi Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden yksikköön kuuluva yksikkö, joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukio-opetusta. Opetuksen lisäksi harjoittelukoulujen tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus, opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutus. Tehtävänsä ja toimintansa suhteen harjoittelukoulut poikkeavat merkittävästi yliopiston muista yksiköistä. Normaalikoulun toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva, sivistyvä ja kehittyvä ihminen ja sen keskeisimpänä tavoitteena lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Koulun toiminnalla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Arvomaailman perustana ovat ihmis- ja perusoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen. Opetuksen ja kasvatuksen perustana ovat kieli sekä suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri. Lukio-opetuksen keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Tampereen yliopiston normaalikoulun toiminnan tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Lisäksi se huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta sekä kehittää monipuolista opetusharjoittelua ja opetusteknologian käyttöä. Lukuvuonna perusopetuksessa tulee olemaan 30 ( ) perusopetusryhmää ja noin 653 ( ) oppilasta. Lukiokoulutuksessa ryhmiä on yhteensä 10, joista yhdeksän vuositasoilla 1-3 ja kymmenes vuositasolla 4. Opiskelijoiden määrä on 260. Lukuvuosittain normaalikoulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät harjoittelujaksot noin 300 opetusharjoittelijaa Toiminta-ajatus Tampereen normaalikoulun arvomaailman perustana ovat ihmisoikeuksien ja kansalaisen perusoikeuksien kunnioittaminen, henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaamattomuus, yksityiselämän suoja ja omantunnon vapaus. Opetuksen arvopohjana ovat demokratia, tasa-arvo ja turvallinen kasvuympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Tältä perustalta pyritään luomaan toiminta- ja oppimisympäristö, joka on turvallinen, kehittävä, virikkeinen, haasteellinen ja toiminnallisuuteen ohjaava. Lisäksi ympäristö on oppilasta emotionaalisesti tukeva ja kannustava sekä edistää yhteistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien ja ihmisten välistä ymmärtämystä. Tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Oppimista tuetaan oppilashuoltotyöllä ja erityisopetuksella. Kaikissa toimissa kunnioitamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden ja yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa. 5

6 2. Koulutyön yleinen järjestäminen 2.1. Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta Johtava rehtori Vesa Toivonen Alakoulu Apulaisrehtori Tuula Laine Perusopetuksen vuosiluokkien opetus järjestetään Nekalan alakoulussa (15 por) ja Muotialatalossa (2 por). Perusopetuksen vuosiluokkien toimintaa johtaa apulaisrehtori Tuula Laine. Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Opettaja 1.A Sirkka-Liisa Veikkanen 1.B (Muotiala) Heli Rantamäki 2.A Annika Paala 2.B (Muotiala) Johanna Hildén 3.A Anne Jyrkiäinen / Sinianna Sinervo 3.B Marja Tuomi 3.C MU Tiina Pajunoja 4.A Hanna Virhiä-Särkäs 4.B Paavo Jyrkiäinen 4.C MU Outi Erkkilä 5.A Helena Sieppi 5.B Jari Tuomi 5.C MU Pipsa Sassila / Jouni Ovaska 5.D Tuomo Tammi 6.A Mikko Horila 6.B Tapani Kaartinen 6.C MU Sanna Hollström Yhteensä Oppilaat on ilmoitettu tilastointipäivän mukaisesti. Muut opettajat EN EN/SA EN/RA EO EO (alak. ja yläk.) TS TN/LI TN (alak. ja yläk.) IS opettaja Päivi Noterman Kirsi Aaltonen-Kiianmies Pauliina Laiho Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tiina Juutilainen Jaana Inki / Anna Asikainen Tapio Mustonen Hannu Lehti Zahraa Al Take 6

7 Yläkoulu ja lukio Lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen Perusopetuksen rehtori (yläkoulu) Irma Kakko Lukiossa opettava henkilökunta on yhteinen perusasteen (yläkoulu) kanssa. Biologia ja maantiede Hiisivuori Christa, Kuisma Merja, van Nunen Minna, Vartiainen Sami Englanti Hiitti Antti, Lamu Emilia, Sipilä Nina, Tuukkanen Riitta, Tolkki Niina, Östring Heidi, Rahunen Anni Erityisopetus Juutilainen Tiina, Poikajärvi Pekka Historia ja yhteiskuntaoppi Leskinen Marjo, Mäkinen Janne, Leisku-Johansson Aulikki, Piilola Lauri Kotitalous Wiklund Tiina, Virnes Maarit Kuvataide Korte-Suonpää Marja-Leena, Pitkänen Johanna (Johanna N Pitkänen) Käsityö Lehti Hannu, Talviala Paula Liikunta Lehtonen Raija, Iso-Möttönen Martti Matemaattiset aineet Alatalo Tuija, Favorin Jukka, Fihlman Terhi, Korenius-Toikka Iida, Nieminen Kari (Kari A Nieminen), Kylmälä Tuula, Lepola Jere, Luodeslampi Tero, Männistö Jukka, Oksman Tuula, Järvinen Juha Musiikki Kankkunen Olli-Taavetti, Tulikari Aki Opinto-ohjaus Melkas Eevaleena, Vuorinen Jukka Ranska Aarnio Jari, Rahunen Anni Ruotsi Alenius Raija, Alho Pekka, Kallio Marko 7

8 Saksa Sihvo Seija, Östring Heidi, Tuuna-Kyllönen Tanja Terveystieto Liikunnan, biologian ja kotitalouden opettajat Uskonto, psykologia, filosofia Pääkkönen Tuovi, Törrönen Minna, Sorva Mari, Sisso-Hakonen Elina Venäjä Westerholm Maria Äidinkieli ja kirjallisuus Ahonen Kaarina, Eerola Anu, Eriksson Sirpa, Lausti Marjut, Mustonen Harri (Harri V Mustonen) Yläkoulu Luokka Tyttöjä Poikia Yhteensä Luokanohjaaja 7 A Maarit Virnes / Tiina Wiklund 7 B Mari Sorva / Juha Järvinen 7 C Anni Rahunen 7 D Nina Sipilä 8 A Iida Korenius-Toikka 8 B Minna van Nunen 8 C Jere Lepola 8 D Marko Kallio 8 E Antti Hiitti 9 A Marjut Lausti 9 B Tuula Kylmälä 9 C Anu Eerola 9 D Heidi Östring 9 E Kari Nieminen Oppilaat on tarkistettava tilastointipäivän mukaisesti. 8

9 Lukio 255 opiskelijaa Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä Ryhmänohjaaja 14A Marjo Leskinen 14B Tuovi Pääkkönen 14C Aulikki Leisku-Johansson 13A Tuula Oksman 13B Jukka Männistö 13C Janne Mäkinen 12 A Sirpa Eriksson Riitta Tuukkanen 12 B Christa Hiisivuori 12 C Aki Tulikari 11 A Jukka Vuorinen 2.2. Muu henkilökunta Avustajat Tehtävä Toimipiste Nina Manninen kouluavustaja Nekala Katja Corell kouluavustaja Muotiala Tiina Heponiemi kouluavustaja Muotiala Nina Lahti kouluavustaja Kuokkamaantie Hinne Koivuluoma kuraattori Kuokkamaantie ja Nekala Elina Sisso-Hakonen psykologi Kuokkamaantie ja Nekala Muu yliopiston henkilökunta Tehtävä Toimipiste Mervi Talla osastosihteeri Nekala Kalervo Kallio vahtimestari Nekala Petri Wilen mikrotukihenkilö Nekala Arja Friman osastosihteeri Kuokkamaantie 9

10 Eeva Putto osastosihteeri Kuokkamaantie Teija Voimio hallintosihteeri Kuokkamaantie Ville Kallio vahtimestari Kuokkamaantie Tomi Malmström mikrotukihenkilö Kuokkamaantie Aki Nousiainen laboratoriomestari Kuokkamaantie Markku Littunen kirjastoamanuenssi Kuokkamaantie 2.3. Tuntikehyksen käyttösuunnitelma Alakoulu Lukuvuoden tuntikehys on 523 tuntia, joista 21,5 tuntia ulkopuolisella projektirahoituksella. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät opetushenkilöstön opetustunnit sekä perusopetusresurssin käyttö. (Liite 24) Perusasteella sovelletaan voimaan tullutta ns. perusasteresurssia. Koulukohtainen viikkotuntiresurssi määräytyy kertomalla perusasteen oppilaslukumäärä luvulla 0,01. Alakoulu 365 x 0.01 = 3.65 vvh. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 19: Alakoulun tuntikehyksen käyttösuunnitelma Yläkoulu Lukuvuoden tuntikehys on tuntia. Tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta ilmenevät aineopetustunnit, ryhmäkoot sekä tuntiresurssin käyttö. (Liite 20). Yläkoulun osalta perusasteresurssi määräytyy kertomalla yläkoulun oppilaslukumäärä luvulla 0,01( 288 x 0.01) = 2.87 vvh Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon opettajan osallistuminen hänelle määrättäviin erityistehtäviin tai työhön liittyvä erityisluonne. LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 10

11 Lukio Lukiokoulutuksen tuntiresurssi muodostuu käytettävästä opetuskurssimäärästä ja lukioresurssista. Lukioresurssin määrä on 20+ 0,17x 254 = vvh Lukion kursseihin käytettävä resurssi on vvh LUKIO YHTEENSÄ vvh LIITE 16: Lukioresurssin käyttöperiaatteet LIITE 20: Yläkoulun ja lukion tuntikehyksen käyttösuunnitelma 2.4. Työaika lukuvuonna Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lauantai on koko koulun yhteinen työpäivä. Koulupäivät ovat työjärjestyksen mukaisia lukuun ottamatta päättäjäispäiviä ja seuraavia erikoispäiviä: Lauantai Nuorisokuoro Oskarin pidennetty harjoitus (klo 12 16) ja konserttipäivä Liikuntapäivä (AK) (YKL) Perusopetuksen osalta vapputapahtuma Luokkaretkipäivä Taksvärkkipäivä Kiirastorstain kirkkopäivä Muista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Penkkaripäivä päättyy ruokailuun. Vanhojen päivä eivät aiheuta muutoksia koulupäivään muuten kuin abigaalan ja vanhojen tanssien osalta. Koulu päättyy normaaliin aikaan. Vapputapahtuma toteutetaan yhteistyössä alakoulun kanssa Yläkoulu päättyy 3. oppitunnin jälkeen. Lukio pitää normaalit oppitunnit klo 13 saakka. 11

12 Lukion ja yläkoulun jaksot Jaksot Jakso (37), lauantaityöpäivä Jakso (38) Jakso (38) Jakso (37) Jakso (38) 2.5. Arviointiaikataulut ja määräajat Alakoulu Arviointiaikataulu Määräaikoja lukuvuonna AIKA ARVOSTELU WILMASSA SYYSLUKUKAUSI ma klo 12 KEVÄLUKUKAUSI ma klo Yläkoulu Yläkoulun arviointiaikataulu jakso päättyy rästitentti jaksoarviointi päättöarviointi arv. kokous todistus 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 9. lk 5. jakso lk 5.jaks o wilma käytös wilma (käytös 13.5.),

13 Lukio JAKSOT Jakso (+la) = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Jakso = 37 työpäivää Jakso = 38 työpäivää Määräaikoja lukuvuonna JAK- SO ALKAA LOPPUU ARVOSTELU NÄKYY WILMASSA UK- ILMOITTAU- TUMINEN WILMASSA VIIMEISTÄÄN UUSINTA- KUULUSTELU T SUORITETTA VA VIIM. 1 pe 8.8. su ma su ke ke ma ke ke su ke ke to ti 3.2. ti su 1.3. ke 4.3. ke ke 4.2. to 2.4. to 9.4. su ke ke pe 3.4. la pe su ke 3.6. ke Jaksojen arviointiviikon pituus on 5 arkipäivää. Intensiivipalkkien 1 ja 7 kokeet ovat ennen arviointiviikkoa. Arviointiviikolla palkin opetus on 3. oppitunnilla ja palkin kokeet alkavat 4. oppitunnilla. Arviointiviikon yksityiskohtainen aikataulu ilmoitetaan koulun kotisivuilla ja lukion ilmoitustaululla. ARVIOINTIVIIKOT 1. jakso jakso jakso jakso jakso Kokeiden palautus tapahtuu arvostelun valmistuttua (arvostelu Wilmaan) seuraavan viiden työpäivän ensimmäisellä välitunnilla samassa järjestyksessä palkeittain kuin kokeet on pidetty. Esim. ensimmäisen jakson ensimmäinen koe palautetaan tiistaina klo siinä luokassa, jossa ko. kurssi on opetettu. Abiturienttien koulutyö päättyy torstaina

14 Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa ja ne pidetään alkaen klo auditoriossa, paitsi ke alkaen klo Uusintakuulustelu kestää enintään kolme tuntia, minä aikana voi suorittaa enintään kaksi koetta. TUNTIKAAVIO ma ti ke to pe Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo Aamunavaus pidetään klo Ensimmäinen vuosikurssi ruokailee klo Toinen ja kolmas vuosikurssi ruokailee klo STARTTIPÄIVÄT Starttipäivät toteutetaan kaikilla ensimmäisen vuoden ryhmillä. Tarkemmat tiedot kotisivulla ja Wilman tiedeotteessa. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AJANKOHDAT Syksyn 2014 ylioppilaskirjoitukset Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttu jo kesäkuun alussa. Opinto-ohjaaja ja rehtori opastavat syksyn kirjoittajia pakollisessa abi-infossa. Kokeisiin on saavuttava 30 minuuttia ennen ilmoitettua alkamisaikaa, erityisen tärkeää tämä on kuullunymmärtämisen aamukokeissa, jotka alkavat klo 8:30. Kokelaan tulee varmistaa ennen kirjoitusten alkua, missä tilassa kokeet järjestetään. Ilmoittautuminen päättyi ja erityistodistukset tuli olla lautakunnassa viimeistään

15 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 8.9. ti 9.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8.30 saksa klo ranska klo venäjä klo ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso klo 8.30 ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa klo 8.30 ranska klo englanti klo venäjä klo Kirjalliset kokeet pe ma ke pe ma ke pe ma äidinkieli, tekstitaito uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Syksyllä valmistuvien ylioppilaiden juhla pidetään klo 13:15 koululla. Kevään 2015 ylioppilaskirjoitukset Kevään 2015 ylioppilaskirjoituksia koskeva abi-info pidetään tammikuussa (kaikilla kirjoittajilla osallistumisvelvollisuus) mennessä sitova ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin; syksyllä kirjoituksiin osallistuneet voivat jättää ilmoittautumisensa syksyn kokeiden tulosten selvittyä. Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaito 15

16 Kuullun ymmärtämiskokeet ma 9.2. ti ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A ja B-taso vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska englanti venäjä Kirjalliset kokeet ma 9.3. ke pe ma ke pe ma äidinkieli, esseekoe suomi toisena kielenä -koe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppi-määrä matematiikka, pitkä ja lyhyt op-pimäärä uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, lyhyt oppimäärä ylioppilasjuhlan harjoitukset klo ylioppilasjuhla klo Tampereen yliopiston juhlasalissa Päivittäinen työaika Alakoulu oppimisjakso välitunti oppimisjakso ja ruokailu (1-2 lk: 10.25, 3-4 lk: 10.55, 5-6 lk: 11.45) välitunti oppimisjakso oppimisjakso Kellot soivat ainoastaan sisään seuraavasti: klo 8.13, 9.03, ja

17 Yläkoulu ja lukio Opiskelujakson pituus 75 min Klo Peruskoulu 7 Peruskoulu 8-9 Lukio Ruokailu Ruokailu Ruokailu LV-tuokiot tiistaisin klo PÄIVÄNAVAUS 5 min 2. oppitunnin alussa Kellot eivät soi koko päivänä Lukio Tuntikaavio ma ti ke to pe Ruokailuajat (kakkoset ja kolmoset) (ykköset) Tiistaisin ryhmänohjaajan tuokio on klo ja seuraava oppitunti alkaa klo ja päättyy klo 15. Päivänavaus pidetään klo

18 2.7. Yhteiset päivänavaukset Alakoulu Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella pääsääntöisesti omissa luokissa. Seurakunnan järjestämiä yhteisiä päivänavauksia on lukuvuonna syksyllä kaksi ja keväällä kaksi. Järjestelyistä vastaavat seurakuntayhteistyöstä vastaava henkilö ja musiikkiesitysten hoitaja. Päivänavaukset pidetään keskiviikkoaamuisin elämänkatsomus- ja islaminopetuksen aikaan klo 9. Rehtori ja opettajat pitävät yhteisiä päivänavauksia tilanteen mukaan lukuvuoden kasvatustoiminnan painotuksiin liittyen. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ke klo 9.10 Päivänavaus: kouluvuoden aloitus, kerhot yms. tiedotettavaa Ke klo 9.10 Adventtipäivänavaus ke klo Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke klo 9.10 Päivänavaus: lukukauden aloitus Ke klo 9.10 Virsikinkerit 1h, kanttori (alakoulu) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa Yläkoulu ja lukio Päivänavaus pidetään keskusradion kautta keskitetysti kaikille oppilaille ja opiskelijoille Kuokkamaantien kiinteistössä. Päivänavausvuorot jaetaan hallinnon toimesta opettajien, opetusharjoittelijoiden ja seurakunnan kesken. Oppilaan ja opiskelijan tulee olla paikalla päivänavauksen alkaessa. Koulun päivänavaukset ovat seurakunnan vuoroja lukuun ottamatta yleiseettisiä ja siten kaikille opiskelijoille sopivia maailmankatsomuksesta riippumatta. Seurakunnan pitämän päivänavauksen ajaksi järjestetään vaihtoehtoinen ohjelma niille, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi yleiseen päivänavaukseen osallistua. Seurakunnan järjestämät tapahtumat lv Ti 2.9. klo Rippikouluinfo 8-luokkalaisille auditoriossa lo-tuokiolla Pe klo 9.45 Mikkelinpäivän päivänavaus, keskusradio (YK,L) Pe klo 9.45 Adventtipäivänavaus (YK,L) Ke klo Yläkoulun Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti klo Lukion Nuorisokuoro Oskarin joulukonsertti Viinikan kirkossa Ke 4.2. klo 9.45 Yhteisvastuupäivänavaus, keskusradio (YK,L) To 2.4. klo Kiirastorstain kirkko Viinikan kirkossa YK Ke klo 9.45 Helluntaipäivänavaus, keskusradio (YK,L) 18

19 2.8. Koulun toimintakulttuuri ja kasvatustyön yleiset periaatteet Koulun toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen. Yhteistyötä tehdään koulun sisällä ja kasvatustieteiden yksikön kanssa sekä kotien ja ulkopuolisten tuki- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia koulun toimintaan ja toimintakulttuurin suunnitteluun pidetään tärkeinä. Tampereen yliopiston normaalikoulussa oppilaalla on mahdollisuus oppia toimimaan ryhmässä ja kasvaa itseohjautuvuuteen sekä vastuullisuuteen. Koulussa harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvää käyttäytymistä. Lisäksi työtavat auttavat oppijoita suuntaamaan ja ohjaamaan omaa oppimistaan. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon sekä suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen ymmärryksen kehittymiselle pyritään luomaan mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Oppimisprosessille pyritään varaamaan riittävästi aikaa, ja sen tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta sekä antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. Koulun kasvatustoiminta perustuu opetussuunnitelman taustalla olevaan arvopohjaan, jossa korostuvat myönteinen minäkuva ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, elämän monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä kulttuurikasvatus ja jatkuvan oppimisen ja kehittymisen arvostaminen. Arjen toiminnan tukena ovat opetussuunnitelmaan perustuvat käyttäytymisohjeet ja järjestyssäännöt. Kasvatustoimintaa tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, ja sitä tuetaan KiVa Koulu- ja kummiluokkatoiminnalla Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja molemminpuolinen tiedonkulku on onnistuneen koulunkäynnin ja opiskelun edellytys. Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus saada tietoa lastensa koulumenestyksestä, mutta myös hyvinvointia vaarantavista tekijöistä. Säännöllisellä yhteistyöllä voidaan tukea opiskelua ja estää oppilaiden luvattomat poissaolot, epäsäännöllinen opiskelu ja mahdollinen syrjäytyminen. Yhteistyö kotien kanssa perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempaintapaamisissa ja arviointiperusteiden soveltamista avataan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa pidettävissä yhteiskeskusteluissa. Kodin ja koulun yhteistyössä ovat perustana molempien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Vanhempien vastuu lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijainen. Koulun ensisijainen tehtävä on opetuksen antaminen. Opettajat tuovat yhteistyöhön asiantuntemuksensa opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisina Alakoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa ja lopussa koteihin jaettavilla koulutiedotteilla sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. 19

20 Vanhempainyhdistys Nekova Ry:n tarkoituksena on vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyön edistäminen. Nekova tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Nekovan toiminnan tärkeä osa on kerhojen järjestäminen Nekalan koulutalon alakoulun oppilaille. Kerhotarjonta suunnitellaan yhteistyössä koulun kanssa. Nekova tuo esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Nekova on vanhemmille hyvä yhdysside. Järjestämällä lasten ja vanhempien yhteisiä teatterikäyntejä ja muita tilaisuuksia sekä olemalla mukana koulun järjestämissä tapahtumissa Nekova edistää perheiden tutustumista toisiinsa. Nekova on mukana Tampereen kaupungin alueellisen työryhmän eli Etelä-Alvarin toiminnassa sekä Suomen Vanhempainliitossa ja sitä kautta koululaisten koteihin jaetaan Vanhempain Sanomia ja muita esitteitä. Kerran vuodessa julkaistaan yhteistyössä oppilaiden kanssa tehty julkaisu. Lisätietoja: Alakoulun yhteinen vanhempainilta järjestetään Tampereen päivänä, keskiviikkona Yläkoulu Koulu tiedottaa toiminnastaan lukuvuoden alussa koteihin jaettavalla koulutiedotteella sekä nettisivuillaan. Luokissa ja yksittäisen oppilaan kohdalla kodin ja koulun tiedonkulkuun käytetään Wilma-ohjelmistoa. Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja lukuvuoden alussa pidettävissä vanhempainilloissa. Yhteistyö perustuu ensisijaisesti opettajan ja huoltajien suoriin kontakteihin, jotka mahdollistuvat luokka- ja luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa sekä vanhempaintapaamisissa. Koulujen vanhempainillat tarjoavat mahdollisuuden myös opettajan ja vanhempien välisille keskusteluille. Oppilaan kehitystä seurataan koulussa paitsi oppimistulosten myös muun kehityksen kannalta. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, joihin osallistuvat oppilas, vanhemmat ja luokanohjaaja, käydään läpi oppilaan oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita. Vanhemmat voivat osallistua koulun arkeen erilaisten teemapäivien ja leirikoulujen muodossa sekä kehittää koulun toimintaa vastaamalla koulun arviointikyselyihin. Koulussa toimii lukion ja yläkoulun yhteinen vanhempainyhdistys Normaalikoulun tuki ry sekä Naistoimikunta, joka kerää varoja mm. kahvittamalla vanhempainiltojen osallistujat. Vanhempain tuki ry muodostuu yläkoulun ja lukion huoltajista. Vanhempainyhdistys edistää koulun ja huoltajien yhteistyötä sekä toimii monin tavoin oppilaiden hyväksi mm. jakaa oppilaille stipendejä vuosittain. Lisäksi vanhempain yhdistys on hankkinut oppilaiden käyttöön säilytyslokeroita ja välitunneille pelivälineitä. Vanhempainyhdistys myös järjestää huoltajille koulutusta ajankohtaisista aiheista ja julkaisee kerran vuodessa oppilaiden kanssa yhteistyössä tehtyä Norssilainen-lehteä. Yläkoulun vanhempainillat to klo luokat to klo luokat ti klo luokat, valinnaisaineinfo to klo luokat, yhteishakuinfo to klo luokat, perusopetusinfo to klo luokat, vanhempainilta 20

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas opinto-opas n lukion 2015-2016 MIKA ANDERSSON CAVE PAINTING Kuvataiteen lukiodiplomi Tehtävä 6. Maailmankaikkeus Kannen kuva: Arja Holma Taitto: Rauni Eskelinen/Jaana Björklund H1 Next Print Oy Sisältö

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 2016

VALINTAOPAS 2015 2016 VALINTAOPAS 2015 2016 Opiskelijat kemian tunnilla Ikaalisten yhteiskoulun lukio Tutorit 2014 Oppilaskunnan hallitus 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Perustamisesta nykypäivään 4 Yhteystiedot 5 Opettajat ja oppiaineet

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA Opintosuunnitelma Hahmottele suunnitelmasi koko lukioajalle. Voit muuttaa sitä opintojen edetessä. Seuraa opintojesi edistymistä ja muuta suunnitelmaasi tarvittaessa. Neuvottele

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2 LUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, Anne Porrassalmi anne.porrassalmi@suomalainenkoulu.net Rehtori

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus Riihimäen lukio Koulukatu 5 11130 Riihimäki www.riihimaki.fi/lukio lukio@riihimaki.fi Rehtori Kari Jukarainen 040 330 4605 kari.jukarainen@riihimaki.fi Apulaisrehtori Ulla Korpinen 019 758 4606, 040 330

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 (otettu käyttöön 1.8.2005, päivitetty 1.8.2009 ja 17.2.2010) SISÄLTÖ 1. Johdanto opetussuunnitelmaan 2. Lukion tehtävä, arvoperusta ja toiminta-ajatus 2.1. Lukion

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot