Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 108 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 66 * 109 Parkkojan koulun lämmitys 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma 68 * 116 Pornaisten ympäristöohjelma 69 * 118 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa 70 * 119 Valtuustoaloite koskien kunnan energiasäästöä Kotojärven kartanon loma-alueen maankäyttösopimus Kotojärven kartano, asemakaavan muutos, kortteli 204 * 73 * 125 Talousarvion toteutuminen ajalla Maaoikeuden päätös koskien Olli Lahden muutoksenhakua 75 * 128 Tuominen Harry, poikkeamishakemusta koskeva lausunto Kunnan edustajan nimeäminen Helsingin kauppakamarin sääntömääräiseen kevätkokoukseen Testamentin vastaanottaminen Kunnan osallistuminen iltavuoron Pornainen-Nikkilä-Helsinki-Pornainen kustannuksiin Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU/4239A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4238A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4236A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4237A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä

2 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Anneli Päivärinteen kirje koskien asunto-osakkeen vaihtoa Ilmoitusasiat Kunnan edustajan nimeäminen Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n kevätkokoukseen Kunnan edustajan nimeäminen Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kunnan edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Hanke Oy:n yhtiökokoukseen Metsäkylän Kauppakiinteistön myyntiasia Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 puheenjohtaja Sivu 108 Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Liljan-Kukka Runolinna. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

4 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN LÄMMITYS Tekla 9 Koulun ensimmäinen vaihe on rakennettu 1927 ja keittolarakennus 1950, laajennuksia on tehty vuosina 1995 ja 2003, joiden jälkeen lämmitettävä tilavuus kokonaisuudessaan on m3. Tarvittava lämpöteho on noin 300 kw. Vuoden 1995 laajennuksen yhteydessä siirryttiin sähkölämmityksestä hakelämmitykseen. Vuoden 2003 laajennuksen yhteydessä lisälämmönlähteeksi valittiin öljy hakelämmityksen rinnalle. Hakelämmityksen on hoitanut tämän noin 15 vuoden jakson lähialueen maatalousyrittäjistä koostunut ns. lämpöyrittäjät. Hakkeeseen siirtyminen v on ollut perusteltu ratkaisu, mutta viimeaikoina on lämmöntuottajilla ollut vaikeuksia tuottaa tarvittavaa lämpömäärää. Vaikeudet ovat lähinnä johtuneet siitä, että vuosittainen hakemäärän tarve ylittää yrittäjien omasta metsästä saatavan raaka-aineen määrän ja toimijoiden määräkin on pienentynyt. Nykykäytännössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että on aiheellista miettiä ja kehittää koulun lämmitystä edelleen. Öljylämmitys on toimiva ja riittävä, mutta sen hintakehitys ja päästöt puoltavat muunlaisen/vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttöä. Maalämpöpumppujen ensimmäinen buumi oli toisen öljykriisin jälkeen, mutta innostus kuihtui kehittymättömiin teknisiin ratkaisuihin ja käytössä nopeasti kuluviin laitteisiin. Maalämpöjärjestelmiä onkin kehitetty viime vuosina niin, että hallitsevaksi lämmön lähteeksi suurissa kiinteistöissä ovat tulleet syvät porakaivot, joista saadaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Eräänä rajoituksena maalämmön käytölle on lämpöpumpusta saatava korkein lämpötila, joka lienee noin +50 C C. Parkkojan koulussa patteriverkon menoveden lämpötilan on oltava +80 C, kun ulkona on -25 C. Lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava + 58 C terveyssyistä. Nämä lukemat merkitsevät sitä, että lämpötilaa on nostettava oikeaksi. Suurehkoissa pientaloissa se tapahtuu sähköllä, mutta esim. Parkkojan koululla öljyllä tai hakkeella (varauksin). Sähkö on teknisesti paras vaihtoehto, mutta myös kallein. Optimaalisin lämmönjakojärjestelmä maalämmitettyihin rakennuksiin on lattialämmitys. Parkkojan koululle voidaan ajatella kahta lämmityksen päävaihtoehtoa tutkittavaksi, joko maalämpöpumppulämmitystä tai pellettilämmitystä../..

5 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 9./.. Molemmat em. vaihtoehdot voidaan ulkoistaa, eli hankkia siten, että kunta ostaa koululle lämpöenergiaa, mutta ei käytä itse järjestelmää. Maalämpöpumpun tekniikka on kuitenkin vielä nuorta ja niin monipuolista, ettei kunnan voisi helposti ajatella ottavan koko laitteistoa hoitaakseen. Pellettilämmitys on jalostuneempi muoto hakelämmityksestä, ja sen voisi kuntakin hoitaa. Markkinoilla on myös pellettilämpöä myyviä energian toimittajia, jotka investoivat, rakentavat ja myyvät lämpöenergiaa asiakkaalleen lämpökeskuksen seinälinjalla. Sopimuskauden ei kuitenkaan tulisi olla pitempi kuin 10 vuotta. Eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulisi pyytää seuraavat tarjoukset: Maalämpöpumppulämmitys, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, kunnan investoinnit, rakentaminen, kunnan hoitama energian tuotanto ja toimitus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että käynnistetään hankintamenettely Parkkojan koulun lämmitysvaihtoehtojen ratkaisemiseksi em. vaihtoehtojen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Tekla 22 Lämmön hankintavaihtoehdoista laadittiin kokouskutsun mukana oleva budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus aikatauluineen../..

6 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 22./.. Parkkojan koulun lämmityksen saneerauksesta lähetettiin sähköpostitse 29 kpl kyselyitä, joista 10 meni lämpöpumppujen valmistajille / edustajille ja 19 pellettilämpökeskuksen valmistajille / edustajille. Lämpöpumppuvaihtoehtoon saatiin 5 vastausta ja pellettivaihtoehtoon 7 vastausta. Lämpöpumppuvaihtoehdossa lämpöenergiaa halusi myydä kaksi yritystä ja kolme laitteita asennuksineen. Yksi vastaaja halusi kunnan investoivan laitteet, mutta tarjoutui käyttämään laitteita / myymään lämpöä. Pellettivaihtoehdosssa ainoastaan kaksi halusi myydä lämpöä ja viisi laitteita asennuksineen. Kaikissa vaihtoehdoissa oli avaimet-käteen periaate laitteiden osalta, mutta osa rakennusteknisistä töistä jätettiin tilaajan vastuulle. Koska kyse oli budjettikyselystä, ei toimituksien sisältöä esitetty täysin tarkasti, mutta kuitenkin riittävästi jatkotoimenpiteitä ajatellen. Kaikki saadut budjettiehdotukset eivät kuitenkaan olleet lopullisia / kattavia, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voisi sulkea pois varsinaisesta tarjouskyselystä. Taloudelliset luvut ovat suuntaa antavia ja koskevat tässä vaiheessa asian valmistelua, eivätkä ole julkisia. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää lämpöpumppu- ja pellettivaihtoehdoista yksilöidyt tarjoukset. Lautakunta esittää asian menettelytavan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja mikäli hankinnassa päädytään pelkästään energian ostoon ilman kunnan investointia, niin hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta ja muussa tapauksessa kunnanhallitus. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 66 Budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa../..

7 Kunnanhallitus Khall 66./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten.

8 Kunnanhallitus KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Khall 67 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma määrittelee Kuumakuntien tavoitteet ja keinot alueen kasvi-huonekaasupäästöjen vähentämiselle vuoteen 2020 asti sekä sopeutumiselle ilmastonmuutokseen. Ehdotus ilmasto-ohjelmaksi on valmisteltu Kuuma-kuntien ympäristöviranhaltijoista koostuvan ilmastoryhmän toimesta vuosina yhteistyössä kuntien kaavoittajien, teknisen toimialan, liikennesuunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja hankintatoimen kanssa. Merkittäviä yhteistyötahoja ovat olleet myös useat isot yritykset, Vihreän Lipun koulut ja päiväkodit, Uudenmaan liitto, YTV, Motiva Oy, Helsingin seudun keskuskauppakamari sekä ilmastonsuojelukonsulttiyritys CO 2.fi Oy ja ympäristöalan osuuskunta ECO-ONE. Ilmasto-ohjelman valmistelun yhteydessä on kuntalaisille, kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yrityksille järjestetty neljä eri aihealuetta käsittelevää energiatehokkuusseminaaria. Ilmasto-ohjelmaa on tämän lisäksi valmisteltu viidessä kuntien viranhaltijoiden yhteisessä työpajassa, ja ilmasto-ohjelman luonnoksesta on pidetty kuntalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus. Ilmasto-ohjelman luonnos on myös ollut nähtävillä Kuuma-seudun Internet-sivuilla. Ilmasto-ohjelman valmistelussa on soveltavin osin otettu huomioon SOVA-lain (Laki viranomaisten suunnitelmien- ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005) 3 :n mukainen yleinen velvollisuus ympäristövaikutusten arvioinnista. Ehdotus Keski-Uudenmaan strategiseksi ilmasto-ohjelmaksi Ilmasto-ohjelmassa esitetään Keski-Uudenmaan kuntien yhteiseksi tavoitteeksi alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä keskimäärin neljänneksellä asukasta kohti vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjen vähentämistä 16 %:lla vastaavalla aikavälillä. Tavoite vastaa kansallisessa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa päästökaupan ulkopuoliselle sektorille esitettyä tavoitetta. Visioksi esitetään hiilineutraalia Keski-Uuttamaata, jonka kokonaispäästöt pienevät yli 80 % vuoteen 2050 mennessä. Asetettujen tavoitteiden lähtökohtana on, että kuntien käytössä olevat keinot on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön ennen vuotta /..

9 Kunnanhallitus Khall 67./.. Ensimmäisenä askeleena keskitytään taloudellisesti kannattaviin toimenpiteisiin, joista tärkein on energiatehokkuuden parantaminen. Alkuvaiheessa on aiheellista keskittyä myös sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on joka tapauksessa syytä tehdä niiden muiden yhteiskunnallisten hyötyjen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä kevyen ja joukkoliikenteen edistäminen. Pitkällä aikavälillä alueen haasteellisimmat tehtävät ovatkin juuri yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikennepäästöjen vähentäminen. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät toimenpiteet ovat: 1. energiatehokkuussopimusten solmiminen TEM:n kanssa tai vastaavien toimenpiteiden tekeminen 2. selvitys uusiutuvan energian ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäämisen sekä kaukolämmön laajentamisen mahdollisuuksista energialaitosten toiminnassa 3. kaukolämpöverkoston laajentaminen: asemakaavoihin määräys liittymisestä kaukolämpöverkkoon tai muun energiatehokkaan lämmitysmuodon käytöstä 4. kunnan suunnitteluohjeisiin tavoitteeksi matalaenergiarakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen kiinteistöjen tukienergiana 5. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen: Kuuma-kehityskuvan tarkistaminen maakuntakaavan valmistuttua 6. ekorakentamisen hyvien esimerkkien suunnittelu uusilla asuinalueilla, esim. puurakentaminen, hulevesien käsittely, uusiutuvan energian hajautettu tuotanto ja kiinteistökohtaiset energiatehokkuustoimenpiteet 7. joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja vähäpäästöisen liikenteen edistäminen: Keski-Uudenmaan ilmastopoliittisten tavoitteiden sisällyttäminen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja joukkoliikennettä suosivien (hinta)mekanismien käyttöönotto 8. energiantehokkuutta palkitsevan hintamekanismin käyttöönotto, esim. kiinteistövuokrissa, tontinvuokrissa ja rakennusoikeuksissa sekä tontinluovutusehdoissa 9. ympäristönäkökohdat hankintojen laatukriteerinä: kunnan kestäviä hankintoja koskevan periaatepäätöksen tekeminen ja hankintaohjeen laatiminen kuntien hankintayksiköille 10. kuluttajien energianeuvonnan järjestäminen energiayhtiöiden, ympäristötoimen, rakennusvalvonnan ja yritysten yhteistyönä./..

10 Kunnanhallitus Khall 67./ yritysyhteistyön kehittäminen: kootaan energiatehokkuutta ja paikallista osaamista edistävä yhteistyöverkosto, joka etsii, seuloo ja vie eteenpäin energiatehokkuuteen liittyviä innovaatioita sekä kokoaa alueen osaamista 12. toimenpiteiden hankkeistaminen ja rahoituksen hakeminen 13. pitkänaikavälin kustannuslaskennan ja elinkaaritarkastelun kehittäminen Taloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteenvetona voidaan todeta, että ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset pääsääntöisesti kuolettuvat pitkällä aikavälillä niistä koituvilla säästöillä Jotta strateginen ilmasto-ohjelma voidaan jalkauttaa kuntiin, on erittäin tarpeellista huolehtia eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Tarkoitusta varten perustetaan kuntia ja niiden keskeisiä hallinto-kuntia edustava ilmasto-ohjelman seurantaryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on koordinoida ja seurata ilmasto-ohjelman toteumista kunnissa ja toimia eri sektoreiden yhteistyöelimenä. Kuuma-hallitus käsitteli ilmasto-ohjelmaa kokouksessaan ja päätti esittää sen kuntien hyväksyttäväksi. Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimintaa kaikilla kunnan sektoreilla. Ilmastokysymys ei ole oma ongelmansa, vaan pikemminkin näkökulma lukuisiin eri asioihin. Kunnanhallitus katsoo, ettei strateginen ilmasto-ohjelma ole ristiriidassa Pornaisten kunnan ympäristöohjelman kanssa, vaan ne tukevat toisiaan. Samalla kunnanhallitus esittää Keski-Uudenmaan strategisen ilmastoohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. puh

11 Kunnanhallitus PORNAISTEN YMPÄRISTÖOHJELMA Khall 68 Pornaisten kuntaan laadittiin vuosien välisenä aikana kestävän kehityksen paikallisagenda, joka sai nimekseen Kestävän kehityksen porraspuut Pornaisissa. Työ tehtiin yhteistyössä Askolan ja Pukkilan kuntien kanssa. Kaj Mattila ja kaksi muuta valtuutettua jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät hyvän, mutta eräiltä osin jo vanhentuneen ohjelman päivittämistä. Samalla aloitteen tekijät toivovat päivitetyn ohjelman yhteyteen mainintaa aikavälistä, jolla sitä ohjelmaa tarkistetaan. Paikallisagenda on päivitetty Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä Pornaisten ympäristöohjelmaksi. Ohjelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä Pornaisten kunnan eri hallintokuntien kanssa Pornaisten ympäristöohjelmassa on luonnosteltu tulevaisuuden kuntaa, jonka elinympäristö on viihtyisä ja terveellinen. Toinen keskeinen tavoite on kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen. Pornaisten ympäristöohjelma on konkreettinen ja käytännönläheinen toteuttamisohjelma, jonka tarkastelunäkökulmina ovat kestävän kehityksen eri osatekijät: sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Ympäristöohjelmaan on koottu ympäristöä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka muuten olisivat hajallaan eri toimialoilla. Osa toimenpiteistä koskee vain yhtä hallintokuntaa tai sen toimintaa, mutta osa toimista on tarkoitus tehdä yhteistyössä eri tahojen kanssa tai toteuttajana tulee olemaan joku muu kuin kyseinen sektori. Riippumatta mahdollisesta toimenpiteen toteuttajasta kaikki ko. hallintokunnasta tulleet ehdotukset on kirjattu ehdotuksen tehneen hallintokunnan alle. Tavoitteiden lisäksi ohjelmassa kuvataan nykyistä tilannetta ja keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Ympäristöohjelman sisältö: paikallisagendan toimenpiteiden toteutuminen (mitä on toteutettu, mikä on vanhentunut, mihin kannattaa edelleen panostaa) muutokset kunnan toimintaympäristössä uudet toimenpiteet ja niiden toteutus seuranta ja ajan tasalla pitäminen Pornaisten kunnan ympäristöohjelma on suunniteltu tarkistettavaksi valtuustokausittain, neljän vuoden välein../..

12 Kunnanhallitus Khall 68./.. Ympäristöohjelma ei pyri olemaan luonteeltaan kaiken kattava ja sitova, vaan ohjelmasta on tarkoitus muodostua ohjenuora ja muistilista siihen, että Pornaisten kunta noudattaa mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja energiataloudellisia ratkaisuja kaikissa päätöksissään ja toimenpiteissään. Ympäristöohjelma lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Pornaisten ympäristöohjelman valtuuston hyväksyttäväksi ja hallintokuntien ohjeellisena noudatettavaksi. Samalla valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh Kunnanhallitus päätti pyytää ympäristöohjelmasta lautakuntien lausunnot ennen asian jatkokäsittelyä.

13 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOA Khall 69 Kaj Mattila, Juha Pajunen ja yhdeksän muuta valtuutettua jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa parannettavaksi. Aloite on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnan kiinteistöjen osalta on aloitettu yhdenmukaisen kiinteistöjen huoltokirjan laadinta, joka otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Huoltokirjaan kuuluvat kiinteistön perustiedot, hoidon ja huollon tarkastustaulukot ja laatutasot, kulutustaulukot, materiaalit ja käsittelyt, laite- ja konekortit, käyttö- ja toimintaohjeet. Huoltokirjaan kirjattujen laitehuoltojen ja muiden kunnossapitotöiden seurannalla voidaan paremmin laatia ennakoivan huollon ja korjausten ohjelmat. Edellä esitetty menettely on kirjattu myös Pornaisten kunnan ympäristöohjelmaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan kiinteistöjen kunnossapidon parantamiseksi käynnistyneet toimenpiteet ja esittää ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh

14 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ENERGIANSÄÄSTÖÄ Khall 70 Keskustan valtuustoryhmä jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät parannettavaksi kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja energiatehokkuutta. Aloite on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnan kiinteistöjen osalta on aloitettu yhdenmukaisen kiinteistöjen huoltokirjan laadinta, joka otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Huoltokirjaan kuuluvat kiinteistön perustiedot, hoidon ja huollon tarkastustaulukot ja laatutasot, kulutustaulukot, materiaalit ja käsittelyt, laite- ja konekortit, käyttö- ja toimintaohjeet. Huoltokirjaan kirjattujen laitehuoltojen ja muiden kunnossapitotöiden seurannalla voidaan paremmin laatia ennakoivan huollon ja korjausten ohjelmat. Tähän huoltokirjamalliin liittyy olennaisena osana kiinteistöjen energian seuranta. Edellä esitetty menettely on kirjattu myös Pornaisten kunnan ympäristöohjelmaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan kiinteistöjen kunnossapidon ja energiantehokkuuden parantamiseksi käynnistyneet toimenpiteet ja esittää ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh

15 Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN KARTANON LOMA-ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUS Khall 71, (liite 12) Kotojärven kartanon asemakaava-alueella on vireillä kaavamuutos, jonka käynnistämisestä kunnanhallitus on päättänyt Samalla kunnanhallitus on hyväksynyt käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista laaditun sopimuksen. Asian valmistelun yhteydessä on myös todettu, että kunta ja maanomistajat neuvottelevat tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen asemakaavan toteuttamisesta. Maankäyttösopimuksella on tarpeen sopia, ettei asemakaavan muutoksen hyväksyminen aiheuta muutoksia aikaisempaan allekirjoitettuun sopimukseen, jolla on sovittu Kotojärven Kartanoalueen asemakaavan toteuttamis- ja ylläpitovelvollisuuksista. Lisäksi on tarpeen sopia siitä, että asemakaavan muutoksen mukaiset katualueet siirtyvät kunnan omistukseen vastikkeetta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen kunta saa ilman sopimusta katualueet hallintaansa vain alueen ensimmäiseen asemakaavaan perustuen. Maankäyttösopimusehdotus (liite 12) allekirjoitetaan ennen kunnanhallituksen käsittelyä ja jaetaan kokouksessa. Sopimusasia käsitellään ennen Kotojärven Kartanon loma-alueen asemakaavan hyväksymistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kiinteistö Oy Kotojärven Hongan, Kiinteistö Oy Kotojärven Kartanon ja Pornaisten kunnan välinen maankäyttösopimusehdotus hyväksytään. puh

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN KARTANO, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 204 Khall 103 Konsultti on valmistellut Björn Fredrikssonin toimeksiannosta esityksen Kotojärven Kartanon asemakaavan muuttamisesta. Muutosesitys koskee rakentamatonta loma-asuntokorttelia 204 (RA-1) sekä sen lähialuetta. Korttelialueen sisäinen tiestö sekä sähköistys ja vesihuolto on toteutettu voimassa olevan kaavan pohjalta. Maanomistaja on valmis vastaamaan kaavan muuttamiskustannuksista. Muutoksen tavoitteet ja keskeiset periaatteet ovat seuraavat: - Kotojärvenmäki nimisen kadun sijainti korjataan toteutuneen tilanteen mukaiseksi; muutos tehtiin kadun rakentamisvaiheessa ja sillä vältettiin maaston tarpeeton pengertäminen - voimassa olevan asemakaavan mukainen tarpeeton virkistysalue (VL-1) poistetaan golfkentän ja loma-asuntokorttelin välistä sekä liitetään viereiseen golf-alueeseen (VU-1) olemassa olevan tilanteen mukaisesti - loma-asuntokorttelia laajennetaan viihtyisyyden ja ympäristösovituksen parantamiseksi; korttelin nykyinen pinta-ala on 7600 m 2 ja esitys muutokseksi on m 2 sekä - korttelin rakentamistehokkuutta pienennetään siten, että rakennusoikeus säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena (1140 k-m 2 ). Kaavaratkaisu nojautuu olemassa olevan kunnallistekniikan hyväksikäyttöön. Rakentamistapaa koskevat kaavamääräykset on tarkoitus säilyttää voimassa olevan kaavan mukaisina. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio alustavasta luonnoksesta sekä ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - laittaa kaavan laatimisen vireille maanomistajan vastatessa kaavan laatimiskustannuksista ja maanmittauksen kustannuksista - hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen - edellyttää asemakaavoituksen käynnistävän sopimuksen laatimista maanomistajan kanssa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai /..

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 103./.. Khall 160, liite 16 Konsultti on valmistellut kaavaluonnoksen kaavan vireille tulon yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteenä 16. Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat tiedoksi ilman liitenumeroa. puh. (019) tai Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun asemakaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten - asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 :n mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten ja pyytää viranomaisilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Khall 260, liite 32 Kotojärven kartanon asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi mielipide, joka oli viiden eri kiinteistöosakeyhtiön yhteinen. Lausuntojen ja mielipiteen johdosta ei kaavakarttaan ole tehty muutoksia../..

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 260./.. Tiedoksi ilman liitenumeroa ovat lausuntojen ja mielipiteen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Liitteenä nro 32 on asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteeseen laaditut vastineet - asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti muistutusten esittämistä varten - todeta, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan MRL 59 :n ja asemakaavan käynnistämisestä koskevan sopimuksen mukaisesti puh. (019) tai Khall 72, liite 13 Kotojärven kartanon asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi, alueen kiinteistöosakeyhtiöiden edustajien muistutus. Muistutuksen johdosta ei kaavakarttaan ole tehty muutoksia. Tiedoksi ilman liitenumeroa on lyhennelmä muistutuksesta sekä siihen laadittu vastine. Liitteenä 13 on asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus../..

19 Kunnanhallitus Khall 72 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä muistutukseen laaditun vastineen - esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kotojärven kartanon asemakaavan muutoksen - todeta, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan MRL 59 :n ja kunnanhallituksen hyväksymän asemakaavan käynnistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti. puh

20 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Khall 73 Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit käyttötaloussuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumisvertailu ajalta jaetaan kokouksessa. Kokouksessa esitellään myös yhteenveto suunnitelmallisten palkallisten vapaiden käytöstä ja kunnallisen palkkaratkaisun vaikutuksista arvioituihin henkilöstökuluihin. Asiakirjoissa on tiedoksi ilman liitenumeroa Mustijoen perusturvan vastine kunnanhallituksen kirjeeseen, joka koski Mäntsälän lomautusten vaikutuksia Pornaisten kunnan palvelutasoon. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen tiedoksi myös valtuutetuille. Samalla kunnanhallitus päättää, että kunnan työntekijöiden mahdollisuus ilmoittaa suunnitelmallisten palkattomien vapaiden käyttämisestä jatkuu saakka kunnanhallituksen hyväksymin ehdoin, hallintokuntien kanssa käynnistetään neuvottelut rakenteellisten säästöjen aikaansaamisesta palvelujen järjestämisessä, edellisten toimenpiteiden tulokset otetaan omalta osaltaan huomioon, kun tarkastellaan lukien kaikilla sopimusaloilla käytössä olevan 0,7 %:n suuruisen paikallisen erän jakoperusteita. Erän tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua ja että valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä edellyttämää henkilöstömenojen säästötarvetta arvioidaan syksyllä osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää Mäntsälän kunnanhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei Aurinkomäen vanhainkodissa toteutettavaksi suunniteltu lomautus suinkaan tuo säästöjä, vaan päinvastoin lisää kuluja. Tällaista menettelyä ei voida pitää perusteltuna../..

21 Kunnanhallitus Khall 73./.. puh

22 Kunnanhallitus MAAOIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN OLLI LAHDEN MUUTOKSENHAKUA Khall 74 Maaoikeus on (DNro M09/9999) käsitellyt asiaa koskien korvausten määräämistä Pornainen-Kerava siirtovesijohdon ja laitteiden sijoittamisesta aiheutuneista haitoista ja vahingoista Pornaisten kunnassa Laukkosken kylässä tilan Jussila 24:183 alueella; muutoksenhakijana on ollut maanomistaja Olli Lahti. Lahden vaatimukset maaoikeudessa olivat seuraavat: kohteenkorvaus euroa, haitan- ja vahingonkorvaukset euroa sekä edunvalvontakulut 1 450,80 euroa. Haitankorvauksen vaatiminen perustui ensisijaisesti tilan käyvän arvon alentumiseen. Vahingonkorvauksen vaatiminen puolestaan perustui siihen, että merkittäviä maisemallisia arvoja ei voida samalla lailla hyödyntää tulevassa lomarakennuksessa, koska rakentamisen sijainti muuttuu rasitteen seurauksena (näkemähaitta). Toissijaisesti oli vaadittu, että rasitealue sijoitetaan tilan alueella toiseen paikkaan. Lisäksi Lahti oli istunnossa esittänyt, että toimitus olisi kokonaisuudessaan kumottava, koska se hänen mukaansa on perustunut väärän lain soveltamiseen. Maaoikeus on hylännyt valituksen muilta kuin haitan- ja vahingonkorvauksen osalta. Maaoikeus katsoo, että tilan arvo alenee putkiston rakentamisesta johtuen maaoikeuden harkitseman euron verran. Maaoikeuden tuomio on, että Pornaisten kunta velvoitetaan suorittamaan Jussilan tilan 24:183 omistajalle Olli Lahdelle haitan- ja vahingonkorvauksena euroa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Pornaisten kunta tyytyy edellä esiteltyyn maaoikeuden ratkaisuun. puh _

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 16.4.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 116

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 2.9.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 7.10.2008 klo 18.00 21,30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 144 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.10.2012. 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 3.10.2012. 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.12.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 108 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot