Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 108 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 66 * 109 Parkkojan koulun lämmitys 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma 68 * 116 Pornaisten ympäristöohjelma 69 * 118 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa 70 * 119 Valtuustoaloite koskien kunnan energiasäästöä Kotojärven kartanon loma-alueen maankäyttösopimus Kotojärven kartano, asemakaavan muutos, kortteli 204 * 73 * 125 Talousarvion toteutuminen ajalla Maaoikeuden päätös koskien Olli Lahden muutoksenhakua 75 * 128 Tuominen Harry, poikkeamishakemusta koskeva lausunto Kunnan edustajan nimeäminen Helsingin kauppakamarin sääntömääräiseen kevätkokoukseen Testamentin vastaanottaminen Kunnan osallistuminen iltavuoron Pornainen-Nikkilä-Helsinki-Pornainen kustannuksiin Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU/4239A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4238A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4236A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä Lausunnon antaminen liikenneluvan LNU4237A/ Oy Pohjolan Liikenne Ab muutosesityksestä

2 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Anneli Päivärinteen kirje koskien asunto-osakkeen vaihtoa Ilmoitusasiat Kunnan edustajan nimeäminen Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n kevätkokoukseen Kunnan edustajan nimeäminen Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kunnan edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Hanke Oy:n yhtiökokoukseen Metsäkylän Kauppakiinteistön myyntiasia Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 puheenjohtaja Sivu 108 Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Liljan-Kukka Runolinna. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

4 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN LÄMMITYS Tekla 9 Koulun ensimmäinen vaihe on rakennettu 1927 ja keittolarakennus 1950, laajennuksia on tehty vuosina 1995 ja 2003, joiden jälkeen lämmitettävä tilavuus kokonaisuudessaan on m3. Tarvittava lämpöteho on noin 300 kw. Vuoden 1995 laajennuksen yhteydessä siirryttiin sähkölämmityksestä hakelämmitykseen. Vuoden 2003 laajennuksen yhteydessä lisälämmönlähteeksi valittiin öljy hakelämmityksen rinnalle. Hakelämmityksen on hoitanut tämän noin 15 vuoden jakson lähialueen maatalousyrittäjistä koostunut ns. lämpöyrittäjät. Hakkeeseen siirtyminen v on ollut perusteltu ratkaisu, mutta viimeaikoina on lämmöntuottajilla ollut vaikeuksia tuottaa tarvittavaa lämpömäärää. Vaikeudet ovat lähinnä johtuneet siitä, että vuosittainen hakemäärän tarve ylittää yrittäjien omasta metsästä saatavan raaka-aineen määrän ja toimijoiden määräkin on pienentynyt. Nykykäytännössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että on aiheellista miettiä ja kehittää koulun lämmitystä edelleen. Öljylämmitys on toimiva ja riittävä, mutta sen hintakehitys ja päästöt puoltavat muunlaisen/vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttöä. Maalämpöpumppujen ensimmäinen buumi oli toisen öljykriisin jälkeen, mutta innostus kuihtui kehittymättömiin teknisiin ratkaisuihin ja käytössä nopeasti kuluviin laitteisiin. Maalämpöjärjestelmiä onkin kehitetty viime vuosina niin, että hallitsevaksi lämmön lähteeksi suurissa kiinteistöissä ovat tulleet syvät porakaivot, joista saadaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Eräänä rajoituksena maalämmön käytölle on lämpöpumpusta saatava korkein lämpötila, joka lienee noin +50 C C. Parkkojan koulussa patteriverkon menoveden lämpötilan on oltava +80 C, kun ulkona on -25 C. Lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava + 58 C terveyssyistä. Nämä lukemat merkitsevät sitä, että lämpötilaa on nostettava oikeaksi. Suurehkoissa pientaloissa se tapahtuu sähköllä, mutta esim. Parkkojan koululla öljyllä tai hakkeella (varauksin). Sähkö on teknisesti paras vaihtoehto, mutta myös kallein. Optimaalisin lämmönjakojärjestelmä maalämmitettyihin rakennuksiin on lattialämmitys. Parkkojan koululle voidaan ajatella kahta lämmityksen päävaihtoehtoa tutkittavaksi, joko maalämpöpumppulämmitystä tai pellettilämmitystä../..

5 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 9./.. Molemmat em. vaihtoehdot voidaan ulkoistaa, eli hankkia siten, että kunta ostaa koululle lämpöenergiaa, mutta ei käytä itse järjestelmää. Maalämpöpumpun tekniikka on kuitenkin vielä nuorta ja niin monipuolista, ettei kunnan voisi helposti ajatella ottavan koko laitteistoa hoitaakseen. Pellettilämmitys on jalostuneempi muoto hakelämmityksestä, ja sen voisi kuntakin hoitaa. Markkinoilla on myös pellettilämpöä myyviä energian toimittajia, jotka investoivat, rakentavat ja myyvät lämpöenergiaa asiakkaalleen lämpökeskuksen seinälinjalla. Sopimuskauden ei kuitenkaan tulisi olla pitempi kuin 10 vuotta. Eri vaihtoehtojen teknis-taloudellisten seikkojen selvittämiseksi tulisi pyytää seuraavat tarjoukset: Maalämpöpumppulämmitys, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, ulkopuolisen toimijan investoinnit, rakentaminen, energian tuotanto ja toimitus Pellettilämpökeskus, kunnan investoinnit, rakentaminen, kunnan hoitama energian tuotanto ja toimitus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että käynnistetään hankintamenettely Parkkojan koulun lämmitysvaihtoehtojen ratkaisemiseksi em. vaihtoehtojen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Tekla 22 Lämmön hankintavaihtoehdoista laadittiin kokouskutsun mukana oleva budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus aikatauluineen../..

6 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 22./.. Parkkojan koulun lämmityksen saneerauksesta lähetettiin sähköpostitse 29 kpl kyselyitä, joista 10 meni lämpöpumppujen valmistajille / edustajille ja 19 pellettilämpökeskuksen valmistajille / edustajille. Lämpöpumppuvaihtoehtoon saatiin 5 vastausta ja pellettivaihtoehtoon 7 vastausta. Lämpöpumppuvaihtoehdossa lämpöenergiaa halusi myydä kaksi yritystä ja kolme laitteita asennuksineen. Yksi vastaaja halusi kunnan investoivan laitteet, mutta tarjoutui käyttämään laitteita / myymään lämpöä. Pellettivaihtoehdosssa ainoastaan kaksi halusi myydä lämpöä ja viisi laitteita asennuksineen. Kaikissa vaihtoehdoissa oli avaimet-käteen periaate laitteiden osalta, mutta osa rakennusteknisistä töistä jätettiin tilaajan vastuulle. Koska kyse oli budjettikyselystä, ei toimituksien sisältöä esitetty täysin tarkasti, mutta kuitenkin riittävästi jatkotoimenpiteitä ajatellen. Kaikki saadut budjettiehdotukset eivät kuitenkaan olleet lopullisia / kattavia, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voisi sulkea pois varsinaisesta tarjouskyselystä. Taloudelliset luvut ovat suuntaa antavia ja koskevat tässä vaiheessa asian valmistelua, eivätkä ole julkisia. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää lämpöpumppu- ja pellettivaihtoehdoista yksilöidyt tarjoukset. Lautakunta esittää asian menettelytavan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja mikäli hankinnassa päädytään pelkästään energian ostoon ilman kunnan investointia, niin hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta ja muussa tapauksessa kunnanhallitus. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 66 Budjettihintakyselyä varten laadittu hankekuvaus lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa../..

7 Kunnanhallitus Khall 66./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten.

8 Kunnanhallitus KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Khall 67 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma määrittelee Kuumakuntien tavoitteet ja keinot alueen kasvi-huonekaasupäästöjen vähentämiselle vuoteen 2020 asti sekä sopeutumiselle ilmastonmuutokseen. Ehdotus ilmasto-ohjelmaksi on valmisteltu Kuuma-kuntien ympäristöviranhaltijoista koostuvan ilmastoryhmän toimesta vuosina yhteistyössä kuntien kaavoittajien, teknisen toimialan, liikennesuunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja hankintatoimen kanssa. Merkittäviä yhteistyötahoja ovat olleet myös useat isot yritykset, Vihreän Lipun koulut ja päiväkodit, Uudenmaan liitto, YTV, Motiva Oy, Helsingin seudun keskuskauppakamari sekä ilmastonsuojelukonsulttiyritys CO 2.fi Oy ja ympäristöalan osuuskunta ECO-ONE. Ilmasto-ohjelman valmistelun yhteydessä on kuntalaisille, kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yrityksille järjestetty neljä eri aihealuetta käsittelevää energiatehokkuusseminaaria. Ilmasto-ohjelmaa on tämän lisäksi valmisteltu viidessä kuntien viranhaltijoiden yhteisessä työpajassa, ja ilmasto-ohjelman luonnoksesta on pidetty kuntalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus. Ilmasto-ohjelman luonnos on myös ollut nähtävillä Kuuma-seudun Internet-sivuilla. Ilmasto-ohjelman valmistelussa on soveltavin osin otettu huomioon SOVA-lain (Laki viranomaisten suunnitelmien- ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005) 3 :n mukainen yleinen velvollisuus ympäristövaikutusten arvioinnista. Ehdotus Keski-Uudenmaan strategiseksi ilmasto-ohjelmaksi Ilmasto-ohjelmassa esitetään Keski-Uudenmaan kuntien yhteiseksi tavoitteeksi alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä keskimäärin neljänneksellä asukasta kohti vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjen vähentämistä 16 %:lla vastaavalla aikavälillä. Tavoite vastaa kansallisessa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa päästökaupan ulkopuoliselle sektorille esitettyä tavoitetta. Visioksi esitetään hiilineutraalia Keski-Uuttamaata, jonka kokonaispäästöt pienevät yli 80 % vuoteen 2050 mennessä. Asetettujen tavoitteiden lähtökohtana on, että kuntien käytössä olevat keinot on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön ennen vuotta /..

9 Kunnanhallitus Khall 67./.. Ensimmäisenä askeleena keskitytään taloudellisesti kannattaviin toimenpiteisiin, joista tärkein on energiatehokkuuden parantaminen. Alkuvaiheessa on aiheellista keskittyä myös sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on joka tapauksessa syytä tehdä niiden muiden yhteiskunnallisten hyötyjen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä kevyen ja joukkoliikenteen edistäminen. Pitkällä aikavälillä alueen haasteellisimmat tehtävät ovatkin juuri yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikennepäästöjen vähentäminen. Ensimmäisen vaiheen tärkeimmät toimenpiteet ovat: 1. energiatehokkuussopimusten solmiminen TEM:n kanssa tai vastaavien toimenpiteiden tekeminen 2. selvitys uusiutuvan energian ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäämisen sekä kaukolämmön laajentamisen mahdollisuuksista energialaitosten toiminnassa 3. kaukolämpöverkoston laajentaminen: asemakaavoihin määräys liittymisestä kaukolämpöverkkoon tai muun energiatehokkaan lämmitysmuodon käytöstä 4. kunnan suunnitteluohjeisiin tavoitteeksi matalaenergiarakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen kiinteistöjen tukienergiana 5. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen: Kuuma-kehityskuvan tarkistaminen maakuntakaavan valmistuttua 6. ekorakentamisen hyvien esimerkkien suunnittelu uusilla asuinalueilla, esim. puurakentaminen, hulevesien käsittely, uusiutuvan energian hajautettu tuotanto ja kiinteistökohtaiset energiatehokkuustoimenpiteet 7. joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja vähäpäästöisen liikenteen edistäminen: Keski-Uudenmaan ilmastopoliittisten tavoitteiden sisällyttäminen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja joukkoliikennettä suosivien (hinta)mekanismien käyttöönotto 8. energiantehokkuutta palkitsevan hintamekanismin käyttöönotto, esim. kiinteistövuokrissa, tontinvuokrissa ja rakennusoikeuksissa sekä tontinluovutusehdoissa 9. ympäristönäkökohdat hankintojen laatukriteerinä: kunnan kestäviä hankintoja koskevan periaatepäätöksen tekeminen ja hankintaohjeen laatiminen kuntien hankintayksiköille 10. kuluttajien energianeuvonnan järjestäminen energiayhtiöiden, ympäristötoimen, rakennusvalvonnan ja yritysten yhteistyönä./..

10 Kunnanhallitus Khall 67./ yritysyhteistyön kehittäminen: kootaan energiatehokkuutta ja paikallista osaamista edistävä yhteistyöverkosto, joka etsii, seuloo ja vie eteenpäin energiatehokkuuteen liittyviä innovaatioita sekä kokoaa alueen osaamista 12. toimenpiteiden hankkeistaminen ja rahoituksen hakeminen 13. pitkänaikavälin kustannuslaskennan ja elinkaaritarkastelun kehittäminen Taloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteenvetona voidaan todeta, että ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset pääsääntöisesti kuolettuvat pitkällä aikavälillä niistä koituvilla säästöillä Jotta strateginen ilmasto-ohjelma voidaan jalkauttaa kuntiin, on erittäin tarpeellista huolehtia eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Tarkoitusta varten perustetaan kuntia ja niiden keskeisiä hallinto-kuntia edustava ilmasto-ohjelman seurantaryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on koordinoida ja seurata ilmasto-ohjelman toteumista kunnissa ja toimia eri sektoreiden yhteistyöelimenä. Kuuma-hallitus käsitteli ilmasto-ohjelmaa kokouksessaan ja päätti esittää sen kuntien hyväksyttäväksi. Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimintaa kaikilla kunnan sektoreilla. Ilmastokysymys ei ole oma ongelmansa, vaan pikemminkin näkökulma lukuisiin eri asioihin. Kunnanhallitus katsoo, ettei strateginen ilmasto-ohjelma ole ristiriidassa Pornaisten kunnan ympäristöohjelman kanssa, vaan ne tukevat toisiaan. Samalla kunnanhallitus esittää Keski-Uudenmaan strategisen ilmastoohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. puh

11 Kunnanhallitus PORNAISTEN YMPÄRISTÖOHJELMA Khall 68 Pornaisten kuntaan laadittiin vuosien välisenä aikana kestävän kehityksen paikallisagenda, joka sai nimekseen Kestävän kehityksen porraspuut Pornaisissa. Työ tehtiin yhteistyössä Askolan ja Pukkilan kuntien kanssa. Kaj Mattila ja kaksi muuta valtuutettua jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät hyvän, mutta eräiltä osin jo vanhentuneen ohjelman päivittämistä. Samalla aloitteen tekijät toivovat päivitetyn ohjelman yhteyteen mainintaa aikavälistä, jolla sitä ohjelmaa tarkistetaan. Paikallisagenda on päivitetty Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä Pornaisten ympäristöohjelmaksi. Ohjelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä Pornaisten kunnan eri hallintokuntien kanssa Pornaisten ympäristöohjelmassa on luonnosteltu tulevaisuuden kuntaa, jonka elinympäristö on viihtyisä ja terveellinen. Toinen keskeinen tavoite on kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen. Pornaisten ympäristöohjelma on konkreettinen ja käytännönläheinen toteuttamisohjelma, jonka tarkastelunäkökulmina ovat kestävän kehityksen eri osatekijät: sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Ympäristöohjelmaan on koottu ympäristöä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka muuten olisivat hajallaan eri toimialoilla. Osa toimenpiteistä koskee vain yhtä hallintokuntaa tai sen toimintaa, mutta osa toimista on tarkoitus tehdä yhteistyössä eri tahojen kanssa tai toteuttajana tulee olemaan joku muu kuin kyseinen sektori. Riippumatta mahdollisesta toimenpiteen toteuttajasta kaikki ko. hallintokunnasta tulleet ehdotukset on kirjattu ehdotuksen tehneen hallintokunnan alle. Tavoitteiden lisäksi ohjelmassa kuvataan nykyistä tilannetta ja keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Ympäristöohjelman sisältö: paikallisagendan toimenpiteiden toteutuminen (mitä on toteutettu, mikä on vanhentunut, mihin kannattaa edelleen panostaa) muutokset kunnan toimintaympäristössä uudet toimenpiteet ja niiden toteutus seuranta ja ajan tasalla pitäminen Pornaisten kunnan ympäristöohjelma on suunniteltu tarkistettavaksi valtuustokausittain, neljän vuoden välein../..

12 Kunnanhallitus Khall 68./.. Ympäristöohjelma ei pyri olemaan luonteeltaan kaiken kattava ja sitova, vaan ohjelmasta on tarkoitus muodostua ohjenuora ja muistilista siihen, että Pornaisten kunta noudattaa mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja energiataloudellisia ratkaisuja kaikissa päätöksissään ja toimenpiteissään. Ympäristöohjelma lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Pornaisten ympäristöohjelman valtuuston hyväksyttäväksi ja hallintokuntien ohjeellisena noudatettavaksi. Samalla valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh Kunnanhallitus päätti pyytää ympäristöohjelmasta lautakuntien lausunnot ennen asian jatkokäsittelyä.

13 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOA Khall 69 Kaj Mattila, Juha Pajunen ja yhdeksän muuta valtuutettua jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa parannettavaksi. Aloite on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnan kiinteistöjen osalta on aloitettu yhdenmukaisen kiinteistöjen huoltokirjan laadinta, joka otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Huoltokirjaan kuuluvat kiinteistön perustiedot, hoidon ja huollon tarkastustaulukot ja laatutasot, kulutustaulukot, materiaalit ja käsittelyt, laite- ja konekortit, käyttö- ja toimintaohjeet. Huoltokirjaan kirjattujen laitehuoltojen ja muiden kunnossapitotöiden seurannalla voidaan paremmin laatia ennakoivan huollon ja korjausten ohjelmat. Edellä esitetty menettely on kirjattu myös Pornaisten kunnan ympäristöohjelmaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan kiinteistöjen kunnossapidon parantamiseksi käynnistyneet toimenpiteet ja esittää ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh

14 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ENERGIANSÄÄSTÖÄ Khall 70 Keskustan valtuustoryhmä jätti päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät parannettavaksi kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja energiatehokkuutta. Aloite on esityslistan mukana ilman liitenumeroa. Kunnan kiinteistöjen osalta on aloitettu yhdenmukaisen kiinteistöjen huoltokirjan laadinta, joka otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Huoltokirjaan kuuluvat kiinteistön perustiedot, hoidon ja huollon tarkastustaulukot ja laatutasot, kulutustaulukot, materiaalit ja käsittelyt, laite- ja konekortit, käyttö- ja toimintaohjeet. Huoltokirjaan kirjattujen laitehuoltojen ja muiden kunnossapitotöiden seurannalla voidaan paremmin laatia ennakoivan huollon ja korjausten ohjelmat. Tähän huoltokirjamalliin liittyy olennaisena osana kiinteistöjen energian seuranta. Edellä esitetty menettely on kirjattu myös Pornaisten kunnan ympäristöohjelmaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan kiinteistöjen kunnossapidon ja energiantehokkuuden parantamiseksi käynnistyneet toimenpiteet ja esittää ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto toteaa aloitteen käsitellyksi. puh

15 Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN KARTANON LOMA-ALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUS Khall 71, (liite 12) Kotojärven kartanon asemakaava-alueella on vireillä kaavamuutos, jonka käynnistämisestä kunnanhallitus on päättänyt Samalla kunnanhallitus on hyväksynyt käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista laaditun sopimuksen. Asian valmistelun yhteydessä on myös todettu, että kunta ja maanomistajat neuvottelevat tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen asemakaavan toteuttamisesta. Maankäyttösopimuksella on tarpeen sopia, ettei asemakaavan muutoksen hyväksyminen aiheuta muutoksia aikaisempaan allekirjoitettuun sopimukseen, jolla on sovittu Kotojärven Kartanoalueen asemakaavan toteuttamis- ja ylläpitovelvollisuuksista. Lisäksi on tarpeen sopia siitä, että asemakaavan muutoksen mukaiset katualueet siirtyvät kunnan omistukseen vastikkeetta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen kunta saa ilman sopimusta katualueet hallintaansa vain alueen ensimmäiseen asemakaavaan perustuen. Maankäyttösopimusehdotus (liite 12) allekirjoitetaan ennen kunnanhallituksen käsittelyä ja jaetaan kokouksessa. Sopimusasia käsitellään ennen Kotojärven Kartanon loma-alueen asemakaavan hyväksymistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kiinteistö Oy Kotojärven Hongan, Kiinteistö Oy Kotojärven Kartanon ja Pornaisten kunnan välinen maankäyttösopimusehdotus hyväksytään. puh

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN KARTANO, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 204 Khall 103 Konsultti on valmistellut Björn Fredrikssonin toimeksiannosta esityksen Kotojärven Kartanon asemakaavan muuttamisesta. Muutosesitys koskee rakentamatonta loma-asuntokorttelia 204 (RA-1) sekä sen lähialuetta. Korttelialueen sisäinen tiestö sekä sähköistys ja vesihuolto on toteutettu voimassa olevan kaavan pohjalta. Maanomistaja on valmis vastaamaan kaavan muuttamiskustannuksista. Muutoksen tavoitteet ja keskeiset periaatteet ovat seuraavat: - Kotojärvenmäki nimisen kadun sijainti korjataan toteutuneen tilanteen mukaiseksi; muutos tehtiin kadun rakentamisvaiheessa ja sillä vältettiin maaston tarpeeton pengertäminen - voimassa olevan asemakaavan mukainen tarpeeton virkistysalue (VL-1) poistetaan golfkentän ja loma-asuntokorttelin välistä sekä liitetään viereiseen golf-alueeseen (VU-1) olemassa olevan tilanteen mukaisesti - loma-asuntokorttelia laajennetaan viihtyisyyden ja ympäristösovituksen parantamiseksi; korttelin nykyinen pinta-ala on 7600 m 2 ja esitys muutokseksi on m 2 sekä - korttelin rakentamistehokkuutta pienennetään siten, että rakennusoikeus säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena (1140 k-m 2 ). Kaavaratkaisu nojautuu olemassa olevan kunnallistekniikan hyväksikäyttöön. Rakentamistapaa koskevat kaavamääräykset on tarkoitus säilyttää voimassa olevan kaavan mukaisina. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio alustavasta luonnoksesta sekä ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - laittaa kaavan laatimisen vireille maanomistajan vastatessa kaavan laatimiskustannuksista ja maanmittauksen kustannuksista - hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen - edellyttää asemakaavoituksen käynnistävän sopimuksen laatimista maanomistajan kanssa Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai /..

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 103./.. Khall 160, liite 16 Konsultti on valmistellut kaavaluonnoksen kaavan vireille tulon yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteenä 16. Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat tiedoksi ilman liitenumeroa. puh. (019) tai Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun asemakaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten - asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 :n mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten ja pyytää viranomaisilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Khall 260, liite 32 Kotojärven kartanon asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi mielipide, joka oli viiden eri kiinteistöosakeyhtiön yhteinen. Lausuntojen ja mielipiteen johdosta ei kaavakarttaan ole tehty muutoksia../..

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 260./.. Tiedoksi ilman liitenumeroa ovat lausuntojen ja mielipiteen lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet. Liitteenä nro 32 on asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteeseen laaditut vastineet - asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti muistutusten esittämistä varten - todeta, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan MRL 59 :n ja asemakaavan käynnistämisestä koskevan sopimuksen mukaisesti puh. (019) tai Khall 72, liite 13 Kotojärven kartanon asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi, alueen kiinteistöosakeyhtiöiden edustajien muistutus. Muistutuksen johdosta ei kaavakarttaan ole tehty muutoksia. Tiedoksi ilman liitenumeroa on lyhennelmä muistutuksesta sekä siihen laadittu vastine. Liitteenä 13 on asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus../..

19 Kunnanhallitus Khall 72 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä muistutukseen laaditun vastineen - esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kotojärven kartanon asemakaavan muutoksen - todeta, että asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan MRL 59 :n ja kunnanhallituksen hyväksymän asemakaavan käynnistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti. puh

20 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Khall 73 Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit käyttötaloussuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumisvertailu ajalta jaetaan kokouksessa. Kokouksessa esitellään myös yhteenveto suunnitelmallisten palkallisten vapaiden käytöstä ja kunnallisen palkkaratkaisun vaikutuksista arvioituihin henkilöstökuluihin. Asiakirjoissa on tiedoksi ilman liitenumeroa Mustijoen perusturvan vastine kunnanhallituksen kirjeeseen, joka koski Mäntsälän lomautusten vaikutuksia Pornaisten kunnan palvelutasoon. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen tiedoksi myös valtuutetuille. Samalla kunnanhallitus päättää, että kunnan työntekijöiden mahdollisuus ilmoittaa suunnitelmallisten palkattomien vapaiden käyttämisestä jatkuu saakka kunnanhallituksen hyväksymin ehdoin, hallintokuntien kanssa käynnistetään neuvottelut rakenteellisten säästöjen aikaansaamisesta palvelujen järjestämisessä, edellisten toimenpiteiden tulokset otetaan omalta osaltaan huomioon, kun tarkastellaan lukien kaikilla sopimusaloilla käytössä olevan 0,7 %:n suuruisen paikallisen erän jakoperusteita. Erän tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua ja että valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä edellyttämää henkilöstömenojen säästötarvetta arvioidaan syksyllä osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää Mäntsälän kunnanhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei Aurinkomäen vanhainkodissa toteutettavaksi suunniteltu lomautus suinkaan tuo säästöjä, vaan päinvastoin lisää kuluja. Tällaista menettelyä ei voida pitää perusteltuna../..

21 Kunnanhallitus Khall 73./.. puh

22 Kunnanhallitus MAAOIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN OLLI LAHDEN MUUTOKSENHAKUA Khall 74 Maaoikeus on (DNro M09/9999) käsitellyt asiaa koskien korvausten määräämistä Pornainen-Kerava siirtovesijohdon ja laitteiden sijoittamisesta aiheutuneista haitoista ja vahingoista Pornaisten kunnassa Laukkosken kylässä tilan Jussila 24:183 alueella; muutoksenhakijana on ollut maanomistaja Olli Lahti. Lahden vaatimukset maaoikeudessa olivat seuraavat: kohteenkorvaus euroa, haitan- ja vahingonkorvaukset euroa sekä edunvalvontakulut 1 450,80 euroa. Haitankorvauksen vaatiminen perustui ensisijaisesti tilan käyvän arvon alentumiseen. Vahingonkorvauksen vaatiminen puolestaan perustui siihen, että merkittäviä maisemallisia arvoja ei voida samalla lailla hyödyntää tulevassa lomarakennuksessa, koska rakentamisen sijainti muuttuu rasitteen seurauksena (näkemähaitta). Toissijaisesti oli vaadittu, että rasitealue sijoitetaan tilan alueella toiseen paikkaan. Lisäksi Lahti oli istunnossa esittänyt, että toimitus olisi kokonaisuudessaan kumottava, koska se hänen mukaansa on perustunut väärän lain soveltamiseen. Maaoikeus on hylännyt valituksen muilta kuin haitan- ja vahingonkorvauksen osalta. Maaoikeus katsoo, että tilan arvo alenee putkiston rakentamisesta johtuen maaoikeuden harkitseman euron verran. Maaoikeuden tuomio on, että Pornaisten kunta velvoitetaan suorittamaan Jussilan tilan 24:183 omistajalle Olli Lahdelle haitan- ja vahingonkorvauksena euroa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - Pornaisten kunta tyytyy edellä esiteltyyn maaoikeuden ratkaisuun. puh _

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot