PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MAAKUNTAVALTUUSTON SYYSKOKOUS MAAKUNTAVALTUUSTON POLIIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELUUN (VT12) 155 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN VALMENTAJAHIOMO -HANKKEELLE 156 PÄIJÄT-HÄME STRATEGIAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ JA LAUSUNNOLLA 157 PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA LAUSUNTO UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN ALUSTAVASTA LUONNOKSESTA 159 LAUSUNTO HÄME -OHJELMASTA OIKAISU MAKSATUSPÄÄTÖKSEEN PROJEKTILLE A31641 HEINOLAN POHJAVESIALUEIDEN VEDENHANKINTAKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN JA TURVAAMINEN SEKÄ RAJAUKSIEN TARKENTAMINEN JA HULEVESIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA 161 TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen - Vuokko Rolig x Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula x Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Sirpa Tilander x Tuula Kaukonen Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 14. lokakuuta 2013 Allekirjoitukset Tuomo Riihilahti Leena Mantere PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 16. lokakuuta 2013 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 148 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 149 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomo Riihilahden ja Leena Mantereen.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 150 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 136/ /2013 Maakuntahallitus 151 Maakuntahallitus Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Liiton virkamiesjohto yhdessä pelastuslaitoksen edustajien kanssa teki kevään aikana kuntakierroksen jokaiseen jäsenkuntaan. Tavoitteena oli kartoittaa jäsenkuntien näkemyksiä liiton ja pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten Kuntakierroksen palautteen lisäksi vuoden 2014 toiminnan ja talouden näkymät perustuvat maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntasuunnitelmaan ja toimintaja taloussuunnitelmaan Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu maakuntasuunnitelman lähtökohdasta, jonka mukaan Päijät-Häme ja Lahti kehittyvät kohti valtakunnan osakeskusasemaa. Valmistelua on tehty seuraavien tavoitteiden pohjalta: Matalamman energiankulutuksen työ- ja elämäntavat Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahdollisuudet Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen ja vähemmän vajaakäyttöä Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua Tuottava ja innostava toimintaympäristö Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista Tavoitteellinen aluerakenne Vahva suurkaupunkikeskus, hyvän kaupunkitason keskukset, kaupunkikylät, kirkonkylät ja maaseutukylät Virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet Yhteydet ja kehityskäytävät Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuosien taloussuunnitelmassa arvioitiin vuodelle 2014 maksuosuuden kasvuksi 1,5-2,5 %. Talousarvioluonnosta on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa 1,5 % ( ). Vuosien 2015 ja 2016 kasvuksi on arvioitu 1-1,5 %.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Talousarvioluonnokseen sisältyy myös seuraavat erillisrahoitteiset hankkeet: 1. Kuntayhteistyön tuki -hanke euroa Kunnat varautuvat omissa talousarvioissaan rahoitusosuudella 0,6 /as/kunta. 2. Verkkotietokeskuksen kuntarahoitusosuudet euroa. 3. Lahden yliopistokeskukselle maksettava kuntarahoitusosuus euroa. 4. Etelä-Suomen EAKR -ohjelman hallinnointi euroa. Kustannukset katetaan ohjelman teknisestä tuesta. Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Jari Parkkonen, puh ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee asian esittelyn ja siitä käytävän keskustelun tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi. Esityslistan liitteenä lähetetään luonnos vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2014 talousarvioksi. Talousarvio on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa 1,2 % kuluvan vuoden maksuosuuksiin verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on arvioitu 1,0-1,5 prosentiksi, riippuen yleisestä kustannuskehityksestä. Asian ovat valmistelleet Jari Parkkonen, puh ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten lähetettävän luonnoksen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2014 talousarvioksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON SYYSKOKOUS / /2011 Maakuntahallitus 152 Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston syyskokous pidetään tiistaina 3. päivänä joulukuuta Kokouspaikkana on Lahden upseerikerho (Hennalankatu, rak 7, LAHTI). tulokahvit asioiden esittely klo ryhmät lounas klo kokous Kokouksen jälkeen Vellamon Maakuntajuhla klo Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokousajan ja -paikan.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON POLIIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN / /2011 Maakuntahallitus 153 Maakuntavaltuusto on vuosittain muodostanut poliittisen tahdon kulloinkin tärkeästä painopisteestä. Edellisinä vuosina aiheet ovat olleet: - koulutukseen ja tutkimukseen osoitettavien valtakunnan voimavarojen tehokkaampi käyttö - kunta- ja palvelurakennehanke - kannanotto eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen hallitusohjelmaan - aluehallinnon uudistamishanke - ympäristövastuullinen yhdyskunta - välttämättömät toimenpiteet rakennemuutoksen haittojen torjumiseksi - kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteen asettaminen Päijät-Hämeelle - tulevaisuuden maakunnat - kuntalaisten voimaantuminen Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan poliittista tahtoa esitettäväksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus nimesi maakuntahallituksen sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajistot työryhmään. Lisäksi työryhmään nimettiin edustajat ryhmistä jotka eivät kuulu puheenjohtajistoon.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELUUN (VT12) 137/ /2013 Maakuntahallitus 154 Lahden kaupunki on hakenut rahoitusta projektille Lahden eteläisen kehätien suunnittelu (Vt 12). Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin ja Hollolan kuntakeskuksen keskusta-alueiden läpi. Valtatien varressa on runsaasti asutusta ja muuta maankäyttöä, joille tie aiheuttaa melu-, päästö- ja viihtyvyyshaittoja. Valtatieliikenteen kulkeminen kaupunkirakenteessa haittaa tien varren maankäytön kehittämistä erityisesti Lahden keskusta-alueella ja Salpakankaan keskustassa. Nykyinen vt 12 kulkee Salpausselän harjulla, joka on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesi-aluetta. Pohjavesien pilaantumisriskiä lisää nykyisen tien poikkeuksellisen suuri onnettomuusalttius. Suurimmat liikennemäärät ovat Mytäjäisten liittymän länsipuolella n autoa/vrk. Liikenteen lisääntyessä nykyinen valtatie palvelee entistä heikommin valtakunnallista ja seudullista itä-länsisuuntaista liikennettä ja aiheuttaa merkittävän ympäristöriskin. Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien yleissuunnitelma on valmistunut vuonna Yleissuunnitelmassa esitetään, että valtatielle 12 rakennetaan uusi linjaus (Lahden eteläinen kehätie) tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen Soramäen ja Kujalan välille niin sanotun Launeen vaihtoehdon mukaisesti. Uusi kehätie on välttämätön liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Nykyistä valtatietä ei voida kehittää liikenteen kasvun edellyttämällä tavalla päätieverkolle asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. Kehätien linjaus on hyväksytty maakuntakaavassa Launeen linjauksen mukaisesti. Liikennevirasto on tehnyt yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen, jossa on hyväksytty yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyväksymispäätöksestä on tehty hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, jotka on hylätty. Salpausselän luonnonystävät ry on tehnyt KHO:lle valituksen yleissuunnitelman hyväksymispäätöksestä. Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen seuraavat selvitykset: - Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Yleissuunnitelma, Hankearviointi Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Liikennekäytäväselvitys Tämän hankkeen tuloksena valmistuu Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma, joka oikeuttaa tienpitäjän lunastamaan tiealueen rakentamista varten. Arviointiryhmä Arviointiryhmä piti tärkeänä, että suunnittelun aikana arvioidaan rakentamisen ympäristövaikutukset Projektin rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys EAKR-ja valtion rahoitus Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on suosittanut projektin rahoittamista. Projektin osarahoitus on varmistettu. Projektin työllisyysvaikutukset ovat 100 pysyvää työpaikkaa. Uusia yrityksiä ei välittömästi synny.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin rahoitusta seuraavasti: Projekti: Lahden eteläisen kehätien suunnittelu (Vt 12) Toteuttaja: Lahden kaupunki Tarkoitus: Tehdä Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma, joka on ympäristönäkökohdat hyvin huomioiva Tavoitteet: Mahdollistaa Lahden radan varren rakentuminen, Nostavan logistiikkakeskuksen rakentuminen sekä Pipon teollisuusalueen tehokas käyttö Projektin kesto: Päätöksen perustelut:hanke toteuttaa Etelä-Suomen EKAR-toimenpideohjelman toimintalinjan 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen tavoitteita logististen yteyksien parantamisesta sekä ympäristöriskien hallinnasta Hyväksyttävät kokonaiskustannukset euroa Myönnetty avustus 36,1 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Myönnetään rahoitusta enintään Projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot on esitetty EURA2007-järjestelmässä tehdyssä päätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava ja otettava huomioon Päijät-Hämeen arviointiryhmän lausunto. Avustus on haettava maksatukseen 2 kuukauden sisällä projektin päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN VALMENTAJAHIOMO -HANKKEELLE 134/ /2013 Maakuntahallitus 155 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on hakenut rahoitusta projektille Valmentajahiomo. Hakemusta on täydennetty Tämä päätös perustuu jälkimmäiseen täydennettyyn hakemukseen. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on toiminut yhdistyksenä vuodesta 2008 lähtien. Se perustettiin tukemaan opiskelevienurheilijoiden kilpaurheilun ja opiskelun yhdistämistä. Viidessä vuodessa Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on kasvanut pienestä paikallisesta yksiköstä merkittäväksi alueelliseksi huippu-urheilun asiantuntija-, palvelu- ja edunvalvontaorganisaatioksi. Vuonna 2010 Päijät-Hämeen Urheiluakatemialle myönnettiin Suomen Olympiakomitean toimesta valtakunnallinen huippu-urheiluakatemiastatus laadukkaasta työstä urheilun edistämisen saralla. Urheiluakatemioiden keskeisin tulevien vuosien kehittämiskohde on valmennus. Urheiluakatemia toimintaympäristönä tarjoaa valmentajalle monilajisen työskentely-ympäristön. Osaaminen on huippu-urheilun tärkein kilpailutekijä urheilijan ja valmentajan polun käytännön toteutuksessa. Tavoitteena on valmennusprosessien syvempi ymmärrys ja niiden kehittäminen. Urheiluakatemioiden tehtävänä on luoda omaan toimintaympäristöönsä sopivia valmentajien yhteistoiminnan muotoja yli lajirajojen. (Suomen Olympiakomitea, Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013) Valmentajahiomo on Päijät-Häme huippu-urheilun kasvukeskus- projektin synnyttämä pilotti, jonka tavoitteena on Päijät-Hämeen alueen urheiluvalmennuksen kehittyminen monisävyisesti ja valmentajaverkostojen laajeneminen eri lajien väliseksi yhteistyöksi. Päijät-Häme huippu-urheilun kasvukeskus- projektiin kuului työpajoja, jotka kokosivat yhteen urheilijan polun asiantuntijoita yli sektorirajojen. Työpajoissa nousi esiin muutamia selkeitä kehitys- ja ongelmakohtia. Valmentajien yhteisöllisyyden ja arvostuksen puute sekä puutteet valmennusosaamisen jakamisessa nousivat esiin. Tähän tarpeeseen ideoitiin valmentajien yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli valmentajahiomo. Päijät-Hämeen urheiluakatemian katsottiin olevan luonnollinen vastuunottotaho hiomokoordinaatiosta, sillä valmentajuuden edistäminen maakunnassamme on osa Päijät-Hämeen Urheiluakatamien tehtäväkenttää. Hiomotoimintaan ovat sitoutuneet alueen urheiluopistot, puolustusvoimien urheilukoulu, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu sekä monia urheiluseuroja. Hiomotoiminta tukee alueen urheiluseurojen ja valmentajien työtä. Valmentajahiomon tavoitteeksi on asetettu: - Tiiviin, säännöllisesti hiomopäiviin kokoontuvan valmentajaverkoston muotoutuminen - Mahdollisuuden tarjoaminen säännölliselle valmentajamentoroinnille - Toiminnassa mukana olevien valmentajien määrän kasvattaminen Arviointiryhmä: Arviointiryhmällä ei ollut huomautettavaa. Projektin rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys EAKR-ja valtion rahoitus Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on suosittanut projektin rahoittamista. Projektin osarahoitus on varmistettu. Projektilla ei ole välittömiä työllisyysvaikutuksia eikä uusia yrityksiä synny. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus päättää myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin rahoitusta seuraavasti: Projekti: Toteuttaja: Tarkoitus: Tavoitteet: Valmentajahiomo Päijät-Hämeen Urheiluakatemia Neljä laajempaa hiomotapaamista, joissa asiantuntijan johdolla pureudutaan tiettyyn valmennukselliseen teemaan. Lisäksi pari ajatuksia tuulettavaa tilaisuutta valmennuksen ajankohtaisista aiheista Tiiviin, säännöllisesti hiomopäiviin kokoontuvan valmentajaverkoston muodostaminen, mahdollisuuden tarjoaminen säännölliselle valmentajamentoroinnille sekä toiminnassa mukana olevien valmentajien määrän kasvattaminen Projektin kesto: Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjan Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen tavoitteita Hyväksyttävät kokonaiskustannukset Myönnetty avustus 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Myönnetään rahoitusta enintään Projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää 9649 euroa yksityistä rahoitusta. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset euroa Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot on esitetty EURA2007-järjestelmässä tehdyssä päätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava ja otettava huomioon Päijät-Hämeen arviointiryhmän lausunto. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä projektin päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on projektisihteeri Ville Majala.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄME STRATEGIAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ JA LAUSUNNOLLA 87/ /2012 Maakuntahallitus 156 Maakuntavaltuuston poliittiset ryhmät tekivät maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä ehdotuksensa strategisiksi kärjiksi. Valituiksi tulivat: Kehittyvillä markkinoilla osaajana Hyvinvointiliiketoimintaa Sosiaalinen osallisuus Pietarin ja Venäjän potentiaali Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Maakuntahallitus työsti strategisia painopistealueita seminaarissaan Maakunnan yhteistyöryhmä teki kokouksessaan neljä vaihtoehtoista esitystä maakunnan visioksi ja missioksi. Näistä on tehty yhdistelmä ehdotukseen. Päijät-Häme strategiaehdotus on asetettu nähtäville Ehdotus on liiton internet-sivuilla ja facebookissa. Lisäksi ehdotus on lähetetty lausunnoille samalla jakelulla kuin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma kesällä Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään Maakuntahallitus käsittelee saadut mielipiteet ja lausunnot kokouksessaan ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Päijät-Häme strategiaksi. Maakuntavaltuusto hyväksyy strategian lopullisesti Päijät-Häme strategiaehdotus on tausta-aineistona. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Marja Koivula, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Päijät-Häme strategiaehdotuksen nähtävillä ja lausunnolla olon.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA Maakuntahallitus 157 Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpiteet vuosille (liite) on koottu yhteistyössä maakunnan elinkeinoelämän, aluehallinnon, sivistystoimen sekä alueen oppilaitosten kanssa. Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet sekä oppilaitoskohtaiset toimenpiteet perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka. Lisäksi strategiaan on kuvattu tiekartta kuntien toimenpiteitä varten. Strategian laadinta oli lähes vuoden mittainen strategiatyöprosessi ja alku tulevaisuuden pitkäjänteiselle verkostoyhteistyölle yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseksi maakunnassa. Strategiset painopisteet yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä 1. Yrittäjyyskasvatuksen pysyvän kehittämisverkoston synnyttäminen ja johtaminen 2. Jokaisen kunnan jokaisen oppilaitoksen sitouttaminen mukaan 3. Voimaantumisen, innostumisen ja positiivisen yrittäjyysilmapiirin kehittäminen Tavoitteet kuntatason ja oppilaitosten kehittämiseksi 1. Yrittäjyyskasvatuksen johtaminen on tavoitteellista 2. Oppilaitosten johtamisen kehittäminen 3. Oppilaitosten toimintakulttuurin radikaali kehittäminen 4. Opettajien osaamisen kehittäminen Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Päijät-Hämeen liitto kannustaa ja tukee maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön edistämistä ja toimenpideohjelman toteuttamista ja esittää, että kaikki maakunnan kunnat ja koulutusorganisaatiot ottavat strategian osaksi yrittäjyyden ja kasvatuksen tavoitteita ja omalta osaltaan toteuttavat laadittua toimenpideohjelmaa vuosina

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus LAUSUNTO UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN ALUSTAVASTA LUONNOKSESTA 133/ /2012 Maakuntahallitus 158 Nastolan kunta pyytää liiton lausuntoa Uudenkylä osayleiskaavan alustavasta luonnok ses ta mennessä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan ko ti si vuilla: Kaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan sekä Syl vojär ven ja Immilän ranta-alueen ja Immilänkylän kyläalueita Immilän ja Arrajoen kylis sä. Lisäksi mukana on teollisuusalue Nastolan kirkonkylän puolella Rakokiven kun ta kes kuk sen läheisyydessä. Kaava-alue rajautuu etelässä Orimattilaan ja idässä Ii tin kunnan rajaan. Keskeiset merkinnät lainvoimaisessa maakuntakaavassa ovat Rakokiven kes kusta toi min to jen alue C ja sen pohjoispuolella on Turranmetsän virkistysalue V. Kaava-aluet ta halkovat maakuntakaavan merkittävästi parannettava rataosa, uuden moot to ri tien linjaus mo4, seututiet st 28 ja 29 sekä muutamat yhdystiet. Moot to ritien Uudenkylän liittymäalueen ympäristö on maakuntakaavassa palvelujen alu eena P, jolla voi sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa. Uudenkylän alakeskus on merkitty ca-mer kin näl lä. Taajama-alueella on taajamatoimintojen alueen merkitä A, joka jat kuu Uudenkylän alueella kyläalueena AT. Rakokiven keskustan eteläpuolelle, ra dan ja teiden väliin jää teollisuusalue T. Sylvöjärven länsirannalla on kult tuu ri histo rian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue kmv sekä ma. Oikeusvaikutteisena laadittavan osayleiskaava tavoitteena on tarkastella mm. Uuden ky län asemaa osana Nastolan nauhataajama, vahvistaa Rakokiven roolia kunnan kaupallisena keskuksena ja kylämäisen asutuksen osoittaminen sekä Syl vöjär ven ja Immilänjoen rantavyöhykkeen rakentamisen ohjaaminen. Poikkeukselliseksi yleiskaavahankkeen tekee samaan aikaan käynnissä oleva valta tien 12 Lahti - Kouvola yhteysvälin liikennepoliittisen seloteon mukainen uusi tarkas te lu kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi toteuttamiselle. Eri tyises ti välillä Uuskylä - Suvioja on tarkasteltu vaihtoehtoisia linjauksia Uu den maan ELY-kes kuk sen johdolla. Asian ovat valmistelleet aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh , maa kun ta-ark ki teh ti Mirja Karila-Reponen, puh ja projektikoordinaattori Jus si Mäkinen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Nastolan kunnalle seuraavan sisältöisen lau sunnon: "Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Uudenkylän osayleiskaavan alus ta vas ta luonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Uudenkylän osayleiskaavatyössä on paneuduttu haasteelliseen kaavatyöhön huolel li ses ti valmistelemalla kaavalle tavoitteet ja mitoitusperiaatteet, sekä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja ja alustavia luonnosvaihtoehtoja. Väestötavoitteen poh timi nen kuntastrategian pohjalta, eri maankäyttöalueiden tavoitteet ja viranomaisten aset ta mien tavoitteiden kirjaaminen mm. valtatien 12 osalta ovat hyvää pohjaa kaa va työl le. Taajamarakennetta koskevista vaihtoehtotarkasteluissa nro1:ssä, Rakokiven keskus ta laajentamisvaihtoehdoissa, taustalla ovat käytöstä poistuneen soramontun uu si käyttö ja taajamarakenteen keskellä olevan betonitehtaan alueen mahdollinen tu le va käyttö. Keskustatoimintojen alueen laajentaminen ja asuinkerrostaloalue alus ta vas sa luonnoksessa esitetyllä tavalla toteuttavat hyvin lainvoimaista

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus maa kun ta kaa vaa. Kaavan havainnollisuuden kannalta voisi olla paikallaan harkita sekä so ra mon tun että betonitehtaan alueiden osalta "uudet ja olennaisesti muuttuvat alu eet" -merkintää, jossa tuleva maankäyttö osoitettaisiin reunaviivalla ja sisäpuolella nä kyi si nykytilannetta kuvaava pohjakartta. Maankäytön muuttamisesta ai heu tu vis sa vaikutuksissa olisi hyvä tuoda esiin, mitä vaikutuksia kaavaratkaisulla olisi ole mas sa olevalle yritystoiminnalle. Vaihtoehtotarkastelussa nro 3 on luonnosteltu kerrostaloasumista henkilöliikenteen ase man läheisyyteen. Olemassa olevien raideliikenteen asemien läheisyyteen si joitet tu asuminen tukisi hyvin raideliikenteen käyttöä kuten arvioinnissa todetaan. Siitä huolimatta, että melu- ja tärinävaikutukset tulisivat nostamaan ra ken nus kus tannuk sia, tulisi raideliikennettä tukevaan rakentamiseen olla mahdollisuuksia myös pää kau pun ki seu dun ulkopuolella. Vaihtoehtotarkastelun nro 4 osalta olisi hyvä käyttää "uudet ja olennaisesti muut tuvat alueet" -merkintää selkeyttämään kaavaratkaisua. Palveluiden alueen si joit tami nen esitettyyn paikkaa toteuttaa lainvoimaisen maakuntakaavan ajatusta, mutta voi si olla pe rus tel tua harkita vähittäiskaupan suuryksikön tai alueen KM-merkitää nyt, kun tilaa vaa ti van kaupan erityisasema on poistumassa keväällä Alustavassa kaavaluonnoksessa esitetyt perustelut vaihtoehtotarkastelun nro 5 osal ta ovat kannatettavia. Vaihtoehtotarkastelu sijoittuu lainvoimaisen maa kun takaa van taajamatoimintojen alueelle. Teollisuuden siirtyminen asteittain pois poh jave si alu eel ta on tärkeää. Vaikutuksissa olisi hyvä esittää myös, mitä vaikutuksia itse yri tys toi min nal le olisi asumisen ja palveluiden alueeksi osoittamisella. Valtatien 12 linjaus Uudenkylän ja kunnan rajan välillä on esitetty lainvoimaisen maa kun ta kaa van mukaisena. Yleissuunnitelman tarkistaminen on käynnistymässä ja ratkaisua YVA-menettelyn tarpeellisuudesta ei vielä tässä vaiheessa ole. Hankkeen palvelutasolle asetettavien tavoitteiden määrittely on parhaillaan käynnissä, jon ka pohjalta on todettu arvioitavan YVA-menettelyn tarvetta Hämeen ELY-keskuk sen toimesta. Sekä Uudenkylä osa yleis kaa van että käynnissä olevan Päijät-Hä meen maakuntakaavatyön kan nal ta on erityisen tärkeää, että Uudenmaan ELY-kes kus voi edetä yleissuunnitelman tar kis ta mi ses sa viivytyksettä. Vanhan valtatien hyödyntämistä on luonnosteltu vaihtoehtotarkastelussa nro 7. Seu tu tie ta soi nen rinnakkaisväylä on lainvoimaisen maakuntakaavan mukainen ratkai su ja erityisen tarpeellinen Nastolasta Lahteen ja edelleen länteen ja itään suuntau tu van pendelöinnin ja muun asiointi- ja vapaa-ajan liikenteen takia, koska se vähen tää seudullisen liikenteen sekoittumista valtatielle. Vaihtoehtotarkastelussa nro 8 on hahmoteltu taajaman laajentamista itään harvaan asututun alueen tiivistämiseksi. Lainvoimaisen maakuntakaavan varauksena on tällä alueella taajamatoimintojen alue A. Maakuntakaavan tavoitteena on ollut mah dol lis taa Uudenkylän alakeskuksen palveluiden turvaaminen asumista li säämäl lä. Kunnan tavoite asutuksen tiivistämiseksi on joka tapauksessa maa kun takaa van hengen mukaista. Rakennettu ympäristö on kirjoitettu ja kuvattu hyvin kaavaselostuksessa. Kaa va selos tuk sen kerronta palvelee hyvin myös tietolähteenä omasta ympäristöstään kiinnos tu nei ta ihmisiä. Valtakunnallisesti arvokkaita Toivonojan kartanoa ja Immilän myl lyä ei kuitenkaan ole viety kaavakartalle ja status puuttuu sieltä. Val ta kun nal lises ti arvokkaat kohteet tulisi merkitä kaavakartalle. Kulttuuriympäristöjä on kä si tel ty uudella yleispiirteisellä tavalla. Totuttu tapa esittää maa kun nal li ses ti arvokkaat kult tuu ri ym pä ris töt tai maisemat on korvattu yleis piir teisel lä Kyläkuvallisesti ar vo kas alue merkinnällä. Merkintää voisi terävöittää nos tamal la maakunnallinen arvo mer kin tö jen selityksiin mukaan ja viitata liitetietoihin. Uu sien merkintätapojen ke hit te ly on kuitenkin hyvä asia ja onnistuessaan se luo uut ta selkeyttä kaavakartalle.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Maa kun ta kaa van selvityksiin liittyen on tehty Historiallisen ajan muinaisjäännösten in ven toin ti vuonna Suunnittelualueella on 2 vanhaa kylätonttia ja olisi hyvä jos tämä uusi selvitystieto siirtyisi avattuna osayleiskaavatasolle kaa va se los tukseen. Rantarakentamista on suunniteltu perinteisin keinoin määrittelemällä ranta-alue ja ko ros ta mal la omarantaisuutta sekä rannankäyttömahdollisuutta. Uusia ran ta ra kennus paik ko ja on suhteellisen vähän ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat hyvin jo olemas sa oleviin ryhmiin. Kylä- ja haja-asutusrakentaminen on ratkaistu joustavasti ja yh dys kun ta ra ken net ta tii vis tä väs ti. Hyvien, maaseutumaisten kyläalueiden syn tymis tä edistää myös uu det, vuonna 2012 valmistuneet Kärkölän, Lahden ja Nas tolan maaseutualueita kos ke vat Maaseutualueiden rakennustapaohjeet. Osayleiskaavan luontoselvityksessä on ansiokkaasti selvitetty alueen ekologista ver kos toa paikallisella tasolla. Kaavaselostuksessa ekologisten yhteyksien kä sit tele mi nen sopisi kuitenkin paremmin luonnonympäristö teeman alle, eikä kohtaan ra ken net tu ympäristö kuten asia on nyt esitetty. Päijät-Hämeen liitto on teettänyt päi vi tyk sen maakunnallisesta ekologisesta verkos tos ta osana valmisteilla olevan maa kun ta kaa van taustaselvityksiä. Selvitys valmis tuu lokakuun 2013 aikana, mut ta tässä yhteydessä ovat jo käytettävissä sen luon nos ver sion tiedot. Selvityksessä tul laan nostamaan esiin uutena maa kun nal lise na ekologisena yhteytenä Tur ran met säs tä taajaman läpi etelään Orimattilan Lakeasuon alueelle johtava yhteys. Se pal ve lee osittain samaa tarkoitusta kuin yleiskaa van luontoselvityksessä pai kal li ses ti arvokkaaksi osoitettu Sylvöjärven itärantaa ete lään taajaman läpi kulkeva yh teys. Paikallisesti ja etenkin maakunnallisesti tai val ta kun nal li ses ti tärkeät eko lo gi set yhteydet tulisi huomioida yleiskaavassa osoitta mal la ne sellaisin merkinnöin, et tä puustoisten yhteyksien säilyminen tiiviiksi raken tu van taajaman läpi voidaan tur va ta. Uusien teollisuusaluevarausten ja tu le vaisuu den palvelualueiden osoit ta mi nen VT 12 ympärille lisää entisestään tarvetta huo leh tia tärkeiden maakunnallisten eko lo gis ten yhteyksien säilymisestä. Kaavaratkaisun vaihtoehto nro 2, Tammelan metsän, molemmat vaihtoehdot (sekä SL että V) tukevat em. pohjois-etelä suuntaisen ekologisen yhteyden säilymistä. Ky sei nen alue on kuitenkin todettu erityisesti luontoarvojensa puolesta ar vok kaaksi, joten sen merkitseminen SL-varauksella olisi sen puolesta perustellumpaa kuin osoit ta mi nen virkistysalueeksi. Alueen virkistysarvot voidaan turvata myös suo je luvaih to eh dos sa järkevillä rauhoitusmääräyksillä. Alueen pohjoispuolelle sijoittuvan asu mi sen reservialueen toteutuessa tulee huolehtia, että eteläpuolella oleva ar vokas luontoalue ei jää tiiviin taajamarakenteen puristuksiin, vaan ekologiset yhteydet tur va taan esimerkiksi virkistyskäytävällä. Kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Salpausselän harju alue kahtena vierekkäisenä, soranottoalueen katkaisemana alueena. Nämä alueet on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa ge-rajauksella. Näiden koh tei den osalta ei ole tullut tietoon sellaisia seikkoja, että niiden maakunnallinen ar vo olisi romahtanut, joten ne tulisi osoittaa myös yleiskaavassa ge- tai luo-merkin nöin. Päijät-Hämeen uusi kokonaismaakuntakaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen, jos sa mm. kaupan mitoitusta koskevat ratkaisut on tarkoitus tehdä. Päijät-Hämeen kau pan palvelurakenneselvityksesta käy ilmi, että Nastolan koko kunnan os to voimas ta 16 % asioi päivittäistavaraostosten osalta ja 64 % erikoiskaupan osalta muu al la kuin omassa kunnassa. Rakokiven keskusta-alueen ja Uudenkylä kaupallisten palveluiden li sää mis mah dolli suuk sien turvaaminen osayleiskaavan keinoin on linjassa uudelle maa kun ta kaaval le asetettujen kauppaa koskevien tarkempien tavoitteiden kanssa. Uudenkylän osa yleis kaa van alueella tulisi esitettyjen palvelujen alueiden P merkintä harkita niin, että Rakokiven keskustahakuisia kaupan palveluita ei vaaranneta ja kuitenkin mah dol lis te taan tilaa vaativan kaupan suuryksiköiden sijoittuminen niille.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus Asuinalueiden (A- ja AT) merkinnöissä voisi olla paikallaan käyttää laajemminkin kaa van selkeyden kannalta "uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet" -merkintää. Tur ran met sän reservialue määräyksineen on hyvä."

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HÄME -OHJELMASTA 145/ /2013 Maakuntahallitus 159 Hämeen liitto on pyytänyt lausuntoa Häme-ohjelman luonnoksesta mennessä. Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Strategiaosa tavoittelee pitkää horisonttia aina vuoteen Ohjelmaosa kattaa ohjelmakauden Tavoitteena on muodostaa riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maakunnasta, alueiden verkostoista, valtiolta, Euroopan unionista sekä yritysmaailmasta. Häme-ohjelmaa on valmisteltu vuoden alusta lähtien ja taustatöitä on tehty jo edellisenä vuonna. Strateginen perusta ohjelmalle on luotu laajan metropolialueen skenaariotyön ja Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen Siivet ja Juuret tulevaisuustarkastelun työskentelyssä. Hämeen maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä Häme ohjelma kokouksessaan Häme ohjelman luonnos on kokonaisuudessaan luettavissa Hämeen liiton nettisivuilla, os. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Jaana Simola, puh Lausuntonaan Häme-ohjelman luonnoksesta Päijät-Hämeen liitto toteaa seuraavaa: Yhteistoiminta-alueen yhteiset strategiset painopisteet näkyvät Häme-ohjelman luonnoksessa erinomaisesti. Näiden lisäksi Hämeen maakunnan omat erityispiirteet on kyetty nostamaan esille ja näin vahvistamaan maakunnan omia strategisia kärkiä. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tulisi uudella ohjelmakaudella yhdistää entistä enemmän mm. biotalouden, kulttuurin, luonnonvarojen, teollisuuden ja kansainvälistymisen resursseja ja verkostoja. Erityisesti liikkumisen ja pendelöinnin osalta on tärkeää että itä-länsi suuntaisen liikennöinnin sujuvuutta korostetaan sekä Kanta-Hämeen että Päijät-Hämeen maakuntaohjelmissa. Se on erityisen merkityksellistä sekä vähähiilisen yhteiskunnan tukemisen näkökulmasta että alueiden kilpailukyvyn kannalta. Liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen mm. Pietarin suuntaan ja yhteistoiminta-alueen yhteiset markkinointitoimenpiteet näkyvät yhteisissä maakunnallisissa linjauksissa. Maakunnallisen Venäjän markkinoinnin hanke tulisi rakentaa yhdessä yhteistoiminta-alueen toimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset alueellisissa rakenteissa on viisaasti otettu huomioon ohjelman sisältökysymyksissä, eikä mm. taloudellisten epävarmuustekijöiden ole annettu vaikuttaa kehittämispolkujen kuvauksiin. Hankekokonaisuudet kokoavat ohjelman kärjet ryppäiksi, joiden terävöittäminen ja tiivistäminen tulee vielä napakoittamaan ohjelman esitysasua.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 Maakuntahallitus 04.12.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.12.2017 klo 08:00-09:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti, Vellamo-kokoustila KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot