Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät"

Transkriptio

1 Betonirakennukset Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät SAKRET Rakennuslaitos SAKRET beestelmät 1

2 Kannen kuva: Mainzin liikenneliiton (MVG) parkkitalo Tämä asiakirja on suojattu kaikkien sen osien osalta tekijänoikeuksilla. Kaikki tekijänoikeuksissa mainittujen rajojen ylittävä käyttö sallitaan vain SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co - yhtiön kirjallisella luvalla. Kaikenlainen uudelleentuottaminen on kielletty. Tämä pätee erityisesti asiakirjan kopiointiin, kääntämiseen, mikrofilmaukseen ja sähköiseen taltiointiin. Tässä asiakirjassa esiintyvien tavaranimien ja kauppanimien toiston perusteella ei pidä olettaa, että niitä voidaan vapaasti käyttää tavaramerkkisuojaan liittvän lain nojalla. 0 SAKRET 2

3 Sisällys 5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma 7 Vain tämä tapa on oikea 8 SAKRET korjausjärjestelmä 10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät 12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni 14 SAKRET erikoislaasti 16 SAKRET järjestelmien rakenne 20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet 23 Asuntorakentaminen: julkisivut ja parvekkeet 24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet 25 Infrastruktuurirakentaminen: silta- ja liikennerakenteet 26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt 27 Infrastruktuurirakentaminen: vesirakenteet 28 Infrastruktuurirakentaminen: jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitokset 30 Erikoiskäyttö 33 Siilotekniikka/asennuspinta 34 Betonia koskevat lisätiedot SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 3

4 4 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma. Keskeisenä tavoitteena on kestävyys. Betonia on pidetty itsestäänselvästi vuosikymmenten ajan varsinkin teräsbetonin liittorakenteiden alalla ongelmattomana, uudenaikaisena ja monikäyttöisenä rakennusaineena. Sitä voidaan muotoilla ja mitoittaa miten tahansa, eikä huoltoa yleensä tarvita. Sitä voidaan käyttää lähes mihin tahansa, ja se sopii monenlaisten rakennusten rakentamiseen taloudellisuutensa vuoksi. Tämän yhteydessä lähdetään siitä, että kun rakennus otetaan käyttöön, sen käyttövarasto on 100%. Tätä kuluttavat fysikaaliset ja kemiaaliset tekijät rakennuksen käyttöikään (käyttövarmuuteen) saakka. Säännöllisten korjaustoimenpiteiden ansiosta tämä käyttövarasto voidaan palauttaa tiettyyn rajaan saakka. Näin betonirakennusten kestävyyttä ja taloudellisuutta voidaan parantaa huomattavasti. Viimeinen kohta taloudellisuus on kuitenkin vienyt kehitystä väärään suuntaan. On tehty erilaisia virheitä betonin väärä seossuhde ja tänä päivänä tunnetut suunnittelu- ja toteutusvirheet mukaan lukien (esimerkiksi liian hienojakoinen rakenne tai riittämättömästi tiivistetty tai jälkikäsitelty betoni). Kun otetaan huomioon betonirakentamisen kansantaloudellinen merkitys (noin 50% rakennustöiden kokonaismäärästä), nämä tiedot ovat johtaneet erilaisiin määräyksiin Saksassa ja Euoopassa. Tukevuuden ja tarkoitukseensopivuuden lisäksi nyt myös kestävyys liitetään lakivaatimuksiin. DIN standardin mukaan rakennuksia pidetään kestävinä, kun niiden suunnitellun käyttöiän ja korjaustöiden välillä on sopiva suhde varmistetun toiminnan puitteissa. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 5

6 6 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

7 Vain tämä tapa on oikea. Betoni rakennetun infrastruktuurin tukena. Uudenaikaisen ja hyvän logistiikan omaavan kansantalouden kasvudynamiikka on suoraan riippuvainen liikenne- ja huoltoverkon infrastruktuurista. Tähän kuuluvat laajassa merkityksessä myös kunnalliset rakennukset, kuten koulut, sairaalat, hallintorakennukset ja muut tärkeät julkiset laitokset. Infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, jotka liittyvät liikenteeseen, veden kiertokulkuun ja energiahuoltoon, ovat suurimmassa määrin betonirakennuksia. Näihin kohdistuvat tehtävästään johtuen suuret vaatimukset. Jatkuvasti kasvavat liikenteen ja akselin kuormitukset, suunnittelemattomat käyttömuutokset, ilmaston vaikutukset ja aggressiiviset ympäristötekijät vaikuttavat huomattavasti näiden rakennusten turvallisuuteen, saantiin ja toiminnan parannukseen. Saksan liittovaltion liikenneministeriön vuonna 2005 tekemän tutkimuksen mukaan kaukoliikenteen käyttämän maantieverkon jännebetonisilloista on saneeraustarpeessa. Tämä luku osoittaa, että kestävä rakentaminen (betonin korjaushuolto) tulee määrittämään Saksan rakennusteollisuutta pitkäaikaisesti. Vaurioituneiden rakenteiden korjaustoimenpiteitä ovat osien uusiminen, uudelleen rakentaminen tai yksittäisten rakennusosien korvaaminen, Rakentamiseen osallistuvien henkilöiden ammatti- ja materiaalitietoudelle asetetaan tässä yhteydessä korkeat vaatimukset jo senkin takia, että ko. rakennusten tukevuus on usein rajallinen. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 7

8 SAKRET korjausjärjestelmä Betonin korjaushuollon tavoitteena on aina palauttaa tai pidentää betonista ja teräsbetonista valmistettujen rakennusosien kestävyyttä. Sen tulos riippuu hyvin paljon vaurioiden syiden tarkasta analysoinnista. Näiden syiden perusteella määritetään sopivat korjaustoimenpiteet. Vaurion tason mukaisesti vaurioanalyysi suoritetaan itse rakennuksessa tai rakennusaineeseen liittyvien kokeiden avulla laboratoriossa. Tässä yhteydessä määritetään seuraavat muuttujat: ensimmäiseksi: rasitusluokkiin jaetut ympäristö- tai käyttöolosuhteet (vaikutukset) sekä vastaavat betonitekniset toimenpiteet (vastukset), jotka koskevat betonin maksimaalista vesisementin arvoa, sementtipitoisuuden vähimmäisarvoa ja painelujuuden vähimmäisarvoa toiseksi: rakennuksen ja rakennusosien ominaisuudet, kuten esimerkiksi betoniliitokset, teräsvahvistusta suojaava betonikerros, pintahalkeamat, vedenpoiston tila ja tiivistys kolmanneksi: rakennusaineen ominaisuudet, kuten painelujuus, korroosiotila, kloridi- ja sulfaattikuormitus tai karbonatisoitumissyvyys Vaurioanalyysin suorittamisen jälkeen asiantunteva suunnittelija valitsee korjaussuunnitelman, jotta vaurioiden aiheuttajat voidaan poistaa ja ko. rakennusosat suojata pysyvästi suunnitellun käyttöajan loppuun asti. Suunnittelun yhteydessä on noudatettava teknisiä, oikeudellisia ja sopimusoikeudellisia sääntöjä. Laitoksen suorittamien korjaustoimenpiteiden muuttamiseen ja toteutukseen liittyy käytettävien SAKRETjärjestelmien ehdoton luotettavuus. Näitä järjestelmiä valvovat voimassaolevien normien ja sääntöjen mukaisesti sekä yhtiö itse että ulkopuoliset tahot. Niiden luotettavuus perustuu suureen panostukseen tutkimus- ja kehitystyössä, markkina- ja asiakasläheisyyteen (jotka saavutetaan hajautetun tuote- ja toimitusrakenteen avulla) sekä intensiiivisesti koulutettuun henkilökuntaan (myyntineuvojat ja käyttöteknikot). 8 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

9 Rasitusluokkien järjestelmä Vaikutustapa Vaikutus Luokka Vahvistuksen korroosio Karbonatisoituminen XC kloridi (ei merivedestä) XD kloridi (merivedestä) XS Betonikorroosio kylmyysvaikutus (ilman tiesuolaa) XF kemiallinen vaikutus XA kuluminen (mekaaninen vaikutus) XM Ei vaikutusta - XO Vaurioiden syyt/vaikutukset rakennustyypin mukaan Rakennus/ rakennusosa Karbonatisoituminen Kylmyysvaikutus Tiesuolat Kemialliset tuotteet: esim. hapot ja emäsliuokset Veden vaikutus asuntorakentaminen: julkisivut/parvekkeet muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet Infrastruktuurirakentaminen: silta-/liikennerakenteet Juomavesisäiliöt vesirakenteet jätevesirakenteet voimakas rasitus kohtalainen rasitus vähäinen rasitus Jätevesi, biogeeniset rikkihapot Pinnansuojajärjestelmien (OS) käyttöalueet/tyypit Järjestelmä Lyhyt kuvaus Käyttöalueet OS-A/OS 1 vedenhylkimiskäsittely kosteussuoja pystysuorille pinnoille OS-B/OS 2 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille ehkäisevä säänsuoja OS-C/OS 4 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille (korkea tiheys) kuten edellä, sekä soveltuvuus korroosiosuojaperiaatteisiin W ja C OS-DII/OS 5a; OS-DI/OS päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille säänsuoja, tiesuolan suoja 5b OS 7 päällystys tiivistyskerrosten alle, kulkukelpoiset pinnat pohjustus, ohut päällystys (sillan tiivistys) OS-E/OS 9 päällystys ei-kulkukelp. pinnoille, joissa korkea murtuman sitomisky säänsuoja ja tiesuolan suoja pinnoille, joissa murtumia OS 10 Pinnoite, saumausaine, tasoite kuormitettaville pinnoille. Halkeamat (sillat ja tunnelit) OS-F/OS 11 päällystys kulkukelpoisille pinnoille, joissa murtumat sidotaan sellaisten rakennusosien tiivistys, joissa erotusmurtumia (pysäköintitalo, siltojen suojukset) OS 13 päällystys kulkukelposille pinnoille, joissa voimakas mekaaninen kuormitus suljetut autotallit, pysäköintihallit SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 9

10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät Ensimmäisen eurooppalaisen tehdaskuivalaastin keksijä ja markkinoija SAKRET on markkinoilla tunnettu sementtiin liittyvästä ammattituntemuksestaan myös betonirakentamisen alalla. Tässä kategoriassa betonin suojaus ja sen korjaushuolto kuuluvat haastavimpiin rakennustehtäviin. Varsinkin teräsbetonin kohdalla monet erilaiset betonia vaurioittavat tekijät vaikuttavat SAKRET järjestelmäratkaisujen kirjoon. Nämä ratkaisut ovat todistautuneet luotettaviksi tuotteiksi jo 40 vuoden ajan, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi niitä on helppo työstää, ja ne ovat käytännöllisiä. Jos kaipaat vielä enemmän käyttövarmuutta, SAKRET neuvoo ja tukee sinua paikan päällä järjestelmän valinnassa, työstössä ja rakennuslogistiikassa. Seuraavilla sivuilla on järjestelmäratkaisuja koskeva vertaileva yleiskatsaus. Nämä ratkaisut riippuvat rakennustyypistä, teknisistä ja oikeudellisista säännöistä ja erityisistä toimintaedellytyksistä, joiden yhteydessä kulloistakin työkohdetta käytetään. PCC-/SPCC betoninkorjausjärjestelmät Järjestelmätyyppi Sääntö PCC-korjausjärjestelmä ZTV-Ing. Wt. PCC I/II 1-komponenttinen Rili SIB M2 ZTV-W SA 4 PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitosta varten 1-komponenttinen SPCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen ZTV-Ing. Wt. PCC I ZTV-Ing. Wt. PCC I Rili SIB M3 vedenpäästöluukkua koskeva standardi DIN EN ZTV-Ing. Wt. SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Pintasuojajärjestelmät Järjestelmätyyppi OS-A/OS 1 OS-B/OS 2 Sääntö Rili SIB ZTV-ing. OS-C/OS 4 OS DII/OS 5a 10 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

11 Käyttö Komponentit Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros pysty-/vaakasuorat pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET K&H mineraali. korroosiosuoja ja tartuntasilta 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET BKH 2. PCC-betonin korvike SAKRET BC 4 tai BC mm mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet pysty-/vaakasuorat pinnat jätevesirakenteet: jätevesilaitokset vedenpuhdistuslaitokset kanavat jne pystysuorat, pään yläpuoliset pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet vesirakenteet 1. Korroosiosuoja ja tartuntapinta SAKRET K&H 2. PCC-betonin korvike Yhdistelmä 1: SAKRET PCC, BE 0/4 tai BE 0/ mm mm 3. sekoitusneste Yhdistelmä 2: SAKRET AF 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET HKHS 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC laasti MHS 6-30 mm 6-15 mm 8-20 mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC tasoite SHS 2-5 mm 2-5 mm 1. korroosiosuoja SAKRET MKS 2. SPCC-betonin korvike SAKRET SPCC 3 SAKRET NSPCC mm 8-25 mm 1) käsintyöstö 2) märkälaastimenetelmä 3) kuivalaastimenetelmä Käyttö Komponentit Tuotteet säänkestävät pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH julkisivut/parvekkeet ei mekaanisesti kuormitetut pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH teollisuusrakenteet 2. kalvo/päällystys SAKRET SW silta- / liikennerakenteet 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET SW 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET Elastik SE SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 11

12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni Yleiskatsaus: rasitusluokat SAKRET ruiskulaasti/ruiskubetoni SAKRET -tuote Betoniaineet Rasitusluokat uusi DIN 1045 Korroosionkestävä vahvistus, aiheuttaja vanha DIN 1045 karbonatisoituminen Ruiskulaasti/-betonit: Ruiskulaasti SM 2 P C25/30 B 25 XC1 Ruiskulaasti SM 4 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, kiihdytetyt: Ruiskulaasti SM 4 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit: Silica ruiskulaasti SSM 2 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskulaasti SSM 4 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskubetoni SSB 8 P C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Ruiskulaasti SM 4 P HS C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P HS C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS C35/45 B 45 XC1 kloridi makea vesi Betonikorroosio, aiheuttaja kylmyysvaikutus XF1 XF1 kemiallinen vaikutus XA1 XA1 kloridi merivesi kulumisrasitus XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2) 1) 2), XA3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2, XA3 1) XM1, XM2 12 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

13 Mineraalinen ruiskulaasti/ruiskubetoni Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 2 P 8 20 mm SAKRET ruiskulaasti SM 4 P mm SAKRET ruiskulaasti SB 8 P mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit kiihdytetyt DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskulaasti SB 8 PS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 DVGW 300/347 ZTV-IN Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Soveltuu juomaveteen Soveltuu erityisen hyvin: vesirakenteisiin SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET ruiskulaasti SM 4 P HS SAKRET ruiskulaasti SB 8 P HS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P HS mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P HS mm SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 13

14 SAKRET erikoislaasti Erikoisruiskulaasti/-ruiskubetoni/erikoislaasti Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros Kevytruiskulaasti perustuu DIN standardiin korjaushuolto/ vahvistus: kevytbetoni, kiintotiheys 1,6 Profilointilaasti M 20/998-2 pysty- ja vaakasuorien betonin murtumien uudelleenprofilointi Laasti: muuratut jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksiiia Valu-/ tiivistyslaasti Trassisementtiruiskulaasti Trassikalkkiruiskulaasti M 10/DIN EN NM III/DIN V M 20/DIN EN NM Illa/DIN V DIN perustana DBV-standardi (valulaasti) ja DafStbdirektiivi (valubetoni ja -laasti) uud.rakennus/korjaus: ved.päästöluukut, kanavat, kuilut, kerääjät, kuilun vahvistusrenkaat, kivilaatat, kanavan klinkkeri, kanavanpohjan puolikourut valaminen ja täyttäminen: ankkurit, pultit, kiskot, aukot, liitokset, koneenrungot, tuet, nosturikiskot, betonielementit jne. SAKRET kevyt ruiskulaasti LMS 4 P mm SAKRET profilointilaasti, nopea RP 3 S 9 40 mm SAKRET kuilu- ja ved.päästöluuk.laasti 15 mm 1) SSM SAKRET uud.rakennus- ja korjauslaasti 15 mm 1) Reparaturmortel NRS SAKRET saumauslaasti, ved.päästöluukut enint. 15 mm 1) FUS SAKRET kuilun vahvistusrenkaan pikavalulaasti SVG SAKRET kuilunpään laasti, nopea SKS mm 2) SAKRET ohutpohjalaasti, vedenpäästörak. enint. 20 mm 2) DBS SAKRET saumanleveys, viemärikana 4 20 mm 2) FBS SAKRET valulaasti VG 1 enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG is enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti VG 4s mm SAKRET valulaasti VG 4 f mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU plus mm M 20/DIN EN SAKRET tiivistelaasti US mm EN 998-2, M 10 saumojen korjaushuolto: SAKRET trassisementtiruiskulaasti luonnonkivimuurit/ saumojen SM 2 TZ täyttö SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ EN 998-2, M 5 SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 4 TK 14 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

15 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 15

16 SAKRET järjestelmien rakenne Vahvistuspinnan suojaus, betonipinnan korjaus ja betonipinnan suojaus. Vaikka korjaus- ja suojaustoimenpiteet tiivistyvät näihin kolmeen pääalueeseen, todellisten vaurioiden syiden ja kuvausten suuri määrä vaikuttaa välittömästi SAKRET järjestelmäratkaisujen ja -vaihtoehtojen moninaisuuteen. SAKRET-järjestelmä käsittää asunto- ja liikennerakentamiseen liittyvät korjaus- ja pintasuojausjärjestelmät sekä mineraaliset järjestelmät ja erikoislaastit/-betonit. Näiden painopiste on teollisuusrakentamisessa sekä vesi- ja jätevesirakenteissa. SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, pysty- ja vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I/II Rili SIB M2 ZTV-W 5A4 (hienopohjustetta lukuun ottamatta) Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-I ng., PCC I PCC-betonin korvike Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa 16 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

17 SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I Rili SIB M3 PCC-betonin korvike + sekoitusneste Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa SAKRET PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille 1-osainen, vaaka- ja pystysuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: vedenpäästörakenteita koskeva standardi DIN Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET SPCC-korjausjärjestelmä 1-osainen, pystysuora, pään yläpuoliset pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing. fur SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Betoninen rakennusosa Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 17

18 SAKRET pintasuojausjärjestelmä 0S-A/0S 1 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-B/0S 2 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely Kalvo/päällystys SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-C/0S 4 ja 0S- DII/0S 5a Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Hienopohjuste Kalvo/päällystys 18 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

19 SAKRET mineraaliset järjestelmät ruiskulaasti/ruiskubetoni Säännöt: ks. Yleiskatsaus, sivu 13 Betoninen rakennusosa Ruiskubetoni/ruiskulaasti tai Silica ruiskubetoni/ruiskulaasti SAKRET korjausjärjestelmä muuratuille jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille Seuraavien sääntöjen mukainen: M 20/DIN EN NM IIla/DIN V DIN Muuraus (seinän rakennusosa) Vanha, vahingoittumaton muurauslaasti Saumauslaasti (vanha kanavan klinkkeri) Uud.rakennus-/korjauslaasti (uusi kanavan klinkkeri) SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 19

20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet Tuloksellisen betonin korjaushuollon edellytyksenä on aina vaurioiden syiden huolellinen analysointi. Vasta sen jälkeen voidaan siirtyä korjausvaiheeseen, joka suoritetaan rakennusosan ja vauriotyypin mukaan, taloudellista näkökohtaa unohtamatta. Tässä yhteydessä on määriteltävä huolellisesti (vaurion asteen mukaan) tutkimuksen laajuus paikan päällä ja/tai laboratoriossa, sillä tähän eivät päde sitovat esiohjeet. Tässä asiakirjassa esitetyt työvaiheet vastaavat 1-komponenttista SAKRET PCC-korjausjärjestelmää (säännöt: ZTV-Ing., PCC I/II). Pohjan esikäsittely Teräshiekkapuhalla pintaa SAKRESIV suihkutusaine SV :llä, ja poista näin lika sekä irtoavat, kiinnitystä estävät kerrokset. Pohja on karhennettava riittävästi (näkyvä maksimiraekoko). Vanhan betonin katkaisulujuuden on oltava keskimäärin 1,5 N/mm². Tämä ei päde pintasuojausjärjestelmän käyttöön. Vahvistusteräksen paljastaminen Poista vanha betoni mekaanisesti kiinteään betonisaumaan asti varo vinoja murtumareunoja. Paljasta vahvistus niin, että vaurion ympäriltä paljastuu vähintään kaksinkertainen tila. Vahvistusterästä ei pidä vaurioittaa eikä vahvistuksen ja betonin välistä liitosta löyhätä. Vahvistusteräksen hiekkapuhallus Poista ruoste paljastetun vahvistusteräksen pinnasta hiekkapuhaltamalla SAKRESIV suihkutusaine SV:llä. Pinnan valmistusasteen on oltava Sa 2/St 2 (standardin DIN EN ISO mukaisesti). Korroosiosuojan levitys Levitä pensselillä riittävä kerrospaksuus SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa (esim. K&H, MKS tai HKS), jotta vahvistuksesta tulee kestävä. Vahvistuksen pinta on peitettävä aineilla kokonaan. Kiinnitä erityistä huomiota vahvistuksen ja betonin väliseen siirtymäalueeseen. 20 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

21 Tartuntasillan levitys SAKRET PCC I/II -korjausjärjestelmän yhteydessä SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa K& H käytetään myös tartuntasiltana. Levitä tartuntasiltaa tasaisesti koko pintaan. SAKRET SPCC -järjestelmissä ei ole tartuntasiltaa. Pinnan uudelleen profilointi Levitä SAKRET karkearakeinen sementtilaasti PCC 2 -ainetta betonin korvikkeena tuoreeseen tartuntasiltaan, tiivistä, ja käsittele kohtaa lopuksi tasoituslaudalla. Kuiva- tai märkäruiskumenetelmässä SAKRET SPCC -laastia levitetään vauriokohtiin osittain tai esikäsiteltyihin betonisiin rakennusosiin kokopintaisesti. Hienopohjustus Kostuta hieman alustaa ja levitä SAKRET hienopohjuste PCC 05 -ainetta tasaisesti teräslaudalla. Kun kohta on hieman kuivunut, silota sitä sienellä varustetulla tasoituslaudalla, kunnes alusta on tasainen. Huom: Estä korjattuja pintoja kuivumasta liian nopeasti. Tietynlaisen käytön yhteydessä voidaan lisäsuojana käyttää karbonatisoitumista hidastavaa SAKRET betonin pintasuojausjärjestelmää. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 21

22 22 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

23

24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet SAKRET mineraaliset järjestelmät Kauas jännitetyt tukirakenteet, hyvin lujan betonin avulla luotu ohut rakennusosageometria, runkorakennustapaan liittyvän sarjamaisen esivalmistuksen edut talouden rakentamisen yhteydessä (aika ja kulut on määritetty) sekä joustava rakennuksen käyttö valmisosien liitosten valmistuksen yhteydessä betoni on käytetyin rakennusaine teollisuusrakentamisessa. SAKRET-yhtiölle tämä alue on seuraavien paksukerroksisten korjausjärjestelmien kohde: mineraaliset ruiskubetonit ja ruiskulaasti, jotka valmistetaan kuivaruiskumenetelmällä. Näiden painelujuus koostuu luokista C 25/30, C 30/37 ja C 35/45. Näihin tuotteisiin kuuluu muita betonin/ laastin ominaisuuksia, joita voidaan valita ja yhdistää kohteen mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat kiihdytetty jähmettymiskyky, kutistumisen esto sekä vesitiiviys, ja tuotteet kestävät hyvin CO2-, sulfaatti- ja kloridikuormituksen ja betonin korroosion DIN 1045-standardin mukaisesti. Sakret ruiskulaasti/ruiskubetoni Järjestelmätyyppi Tuotteet Käyttöalueet Ruiskulaasti/ruiskubetoni Ks. sivu 13 betonirunkorakenteet hallien kantavat Ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt rakenteet Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit teollisuusrakenteet säiliöt Ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät jätebunkkerit urheilu-/vapaa-aikapaikat Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät 24 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

25

26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt SAKRET korjauslaasti Juomavesi on elintarvike, jonka valmistusta, varastointia ja kuljetusta valvotaan erittäin tarkasti. Varsinkin juomaveden varastointi asettaa korkeat vaatimukset betonituotteille, betonin kokonaishuokoisuudelle ja rakennuksen tiiviydelle. Raaka betonipinta sisältää onteloita, joihin voi pakkautua hygieenisesti arveluttavia hiukkasia. Juomavesisäiliöiden päällystyksen yhteydessä on siksi käytettävä DVGW 370/347-sääntöjen mukaisesti tarkastettuja materiaaleja, joissa: on vähähuokoinen, tiivis ja vastustuskykyinen laastikerros ei ole aineita, jotka joutuvat juomaveteen, vahingoittavat sitä tai ovat mikro-organismin ravintopohjana. SAKRET korjauslaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa Ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P SAKRET Silica ruiskubetoni SSB 8 P Laasti/ruiskulaasti SAKRET hienolaasti F 04 H SAKRET laasti M 4 H SAKRET märkäruiskulaasti M 2 H Tähän käytettiin aikaisemmin, pitkän ajanjakson aikana, ohutkerroksisia mineraalisia järjestelmiä, joilla on taipumus pehmeämiseen ja hajoamiseen runsaskalkkisen veden yhteydessä. Korkeimman turvallisuusstandardin saavuttamiseksi SAKRET käyttää tähän tarkoitukseen Silica-ruiskubetonia ja Silica-ruiskulaastia. Betonin lisäaine microsilica pienentää huokostilaa huomattavasti, mikä johtaa erittäin paksuun liitosrakenteeseen, jossa veden tunkeutumissyvyys on hyvin vähäinen. Muita positiivisia ominaisuuksia ovat alhainen vesisementin arvo (W/Z = n. 0,40) ja vähäinen kutistusmisvara (n. 0,60 mm/m). Kuivaruiskumenetelmän korkean tiivistysenergian avulla uuden ja vanhan betonin välille syntyy erittäin kestävä tartuntaliitos. 26 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

27

28

29

30 Erikoiskäyttö Monttujen turvaus/tunnelin rakennus Maanpäällisen ja maanalaisen rakentamisen yhteydessä käytettävien maanalaisten työtilojen on oltava turvallisia ihmisille ja laitteille. Ruiskubetoni on ominaisuuksiensa ja työstömenetelmiensä kannalta ihanteellinen monttujen turvaukseen nopeasti kovettuvan betonin avulla. Sitä voidaan käyttää myös eroosiosta tai hiekkahuuhtoutumasta johtuvan töyräiden ja rinteiden sortumisen estämiseen. SAKRET ruiskubetonia voidaan käyttää myös louhinnan turvaukseen tunnelin rakentamisen yhteydessä, tunneliholven purkamiseen tai tunnelirakenteiden turvakuorien korjaukseen. SAKRETilla on kaikkia näitä käyttötarkoituksia varten omat ruiskubetonimääritelmät. Kiihdytetyt ruiskubetonit ovat erityisen nopeasti sitoutuvia. Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET ruiskulaasti SM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET ruiskulaasti SM 4 P SAKRET ruiskubetoni SB 8 P ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskubetoni SB 8 PS 30 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

31

32 Erikoiskäyttö Muurauksen saneeraus kuivaruiskumenetelmällä Jotta pysyvä luonnonkivimuuri olisi tukeva, sitä täytyy tarkastaa ja huoltaa. Vaurioituneet saumat ovat usein muurauksen heikko kohta, sillä yleensä käytettävän laastin säänkestävyys on vähäisempi kuin luonnokivillä. Saumojen kautta muurauksen sisään tunkeutuu vettä, jonka mukana siihen kulkeutuu vieraita aineita. Tämä voi vaurioittaa koko liitosta. Rapaantuneiden saumojen korjaamiseksi ja rakennusaineen suojaamiseksi vaurioituneet alueet tai kaikki saumat poistetaan mekaanisesti ehjään osaan asti. Irtonaiset kivet kiilataan, hiekkapuhalletaan ja asetetaan uudelleen täyteen saumasyvyyteen. SAKRETin kuivaruiskumenetelmässä käytettävät ruiskulaastit sisältävät trassirakennusainetta, joka kuuluu vanhimpiin rakennusaineisiin. Kun se yhdistetään sementtiin ja kalkkiin, syntyy sidosainetta, jonka laastitekniset ominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Nämä ominaisuudet ovat luonnonkivimuuriin sopivat. Nämä ruiskulaastit eivät kutistu, ne estävät kiven värjäytymisen ja takaavat sekä työstöä helpottavan taipuisuuden että hyvän tiiviyden. Kuivaruiskumenetelmän suuren tiivistysenergian yhteydessä saavutetaan rakkulattomat muuraussaumat, joiden vesipitoisuus on vähäinen ja sivujen tartuntakyky on korkea tämä koskee myös paikkoja, joihin on vaikea ulottua. SAKRET erikoisruiskulaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa trassisementtiruiskulaastii SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 2 TZ Ks. sivu 14 SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ Trassikalkkiruiskulaasti SAKRET trassikalkkiruiskulaastism 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 41K 32 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

33 Siilotekniikka/asennuspinta SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 33

34 Betonia koskevat lisätiedot DIN Ruiskubetoni DIN EN Ruiskubetoni ZTV-W LB 219 Vesirakenteita koskevat tekniset lisämääräykset RL SIB Betonisten rakennusosien suojausta ja korjausta koskeva direktiivi, Saksan teräsbetonikomitea (DAfStb) ZTV-ING ZTV-ING insinöörirakenteita koskevat tekniset lisäsopimusehdot ja -direktiivit ATV DIN Ruiskubetonilla työskentely ATV DIN Betonin kunnossapitotyöt DAfStb valubetoni ja valulaasti; valubetonia koskeva direktiivi DAfStb-direktiivi sementillä sidotun valubetonin ja valulaastin valmistus ja käyttö DIN EN 1504 Tuotteet ja järjestelmät betonisten kannatteiden suojausta ja korjausta varten EN 206/DIN 1045 Betoni Internet-osoitteet Saksan vesirakennusinstituutti (Bundesanstalt fiir Wasserbau) Saksan teräsbetonikomitea (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) 34 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 LUOTU RAKENTAMISEEN Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2 Sisällysluettelo Uudistusten

Lisätiedot

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Apuväline arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille SAKRET 2011 / 1 PARAS VALINTA Luettelo on

Lisätiedot

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen FIN Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella...koska laatu kannattaa! Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen

Lisätiedot

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen 1 1 Sisältö Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen Sisältö 2 Ulkoinen kellarin vedeneristäminen 3 Mitä on positiivisen puolen

Lisätiedot

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Knauf laastit Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Kipsi on ihanteellinen, helppokäyttöinen sisärappauslaasti, joka soveltuu miltei kaikille alustoille. Se on osoittautunut erinomaiseksi materiaaliksi

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys 8.9.2010 PROOFEX veden- ja kaasuneristys SISÄLLYSLUETTELO PROOFEX ENGAGE POLYETEENIKERMI... 1 PROOFEX LM... 4 PROOFEX WG... 7 SUPERCAST PVC TYÖSAUMANAUHAT... 10 PROOFEX 3000 KERMI VEDENERISTYKSEEN... 15

Lisätiedot

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa 2 3 1 4 7 8 5+6 Rakennussarja, julkaisu 5 Euro Inox Toimitus Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista

Lisätiedot

Koko tuotevalikoima RAKENNUSKEMIKAALIEN VIHREÄT SIVUT. Vedeneristysjärjestelmät

Koko tuotevalikoima RAKENNUSKEMIKAALIEN VIHREÄT SIVUT. Vedeneristysjärjestelmät Vedeneristysjärjestelmät RAKENNUSKEMIKAALIEN VIHREÄT SIVUT Koko tuotevalikoima Painos 1 PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus Teillä on edessänne tuoteluettelomme, joka on suunniteltu työkaluksi Teidän jokapäiväiseen

Lisätiedot

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA TUOTEKUVASTO KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy kimmo.sandberg@tikkurila.fi 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen

ISOVER 5.1. 1.10.2010. ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen ISOVER 5.1. 1.10.2010 ISOVER-järjestelmä ilmatiiviiseen ja kosteusturvalliseen rakentamiseen Johdanto Tänä päivänä asunnoilta odotetaan paljon muutakin kuin suojaa luonnonvoimia vastaan. Talojen tulee

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE TUOTELUETTELO 2012/1 TUTUSTU JÄRJESTELMÄESITTEESEEN SIVULLA 11 2 ARDEX-TEKNINEN NEUVONTA Tulosta työselosteet www.ardex.fi suunnittelijasivuilta 3

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot