Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät"

Transkriptio

1 Betonirakennukset Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät SAKRET Rakennuslaitos SAKRET beestelmät 1

2 Kannen kuva: Mainzin liikenneliiton (MVG) parkkitalo Tämä asiakirja on suojattu kaikkien sen osien osalta tekijänoikeuksilla. Kaikki tekijänoikeuksissa mainittujen rajojen ylittävä käyttö sallitaan vain SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co - yhtiön kirjallisella luvalla. Kaikenlainen uudelleentuottaminen on kielletty. Tämä pätee erityisesti asiakirjan kopiointiin, kääntämiseen, mikrofilmaukseen ja sähköiseen taltiointiin. Tässä asiakirjassa esiintyvien tavaranimien ja kauppanimien toiston perusteella ei pidä olettaa, että niitä voidaan vapaasti käyttää tavaramerkkisuojaan liittvän lain nojalla. 0 SAKRET 2

3 Sisällys 5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma 7 Vain tämä tapa on oikea 8 SAKRET korjausjärjestelmä 10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät 12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni 14 SAKRET erikoislaasti 16 SAKRET järjestelmien rakenne 20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet 23 Asuntorakentaminen: julkisivut ja parvekkeet 24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet 25 Infrastruktuurirakentaminen: silta- ja liikennerakenteet 26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt 27 Infrastruktuurirakentaminen: vesirakenteet 28 Infrastruktuurirakentaminen: jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitokset 30 Erikoiskäyttö 33 Siilotekniikka/asennuspinta 34 Betonia koskevat lisätiedot SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 3

4 4 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma. Keskeisenä tavoitteena on kestävyys. Betonia on pidetty itsestäänselvästi vuosikymmenten ajan varsinkin teräsbetonin liittorakenteiden alalla ongelmattomana, uudenaikaisena ja monikäyttöisenä rakennusaineena. Sitä voidaan muotoilla ja mitoittaa miten tahansa, eikä huoltoa yleensä tarvita. Sitä voidaan käyttää lähes mihin tahansa, ja se sopii monenlaisten rakennusten rakentamiseen taloudellisuutensa vuoksi. Tämän yhteydessä lähdetään siitä, että kun rakennus otetaan käyttöön, sen käyttövarasto on 100%. Tätä kuluttavat fysikaaliset ja kemiaaliset tekijät rakennuksen käyttöikään (käyttövarmuuteen) saakka. Säännöllisten korjaustoimenpiteiden ansiosta tämä käyttövarasto voidaan palauttaa tiettyyn rajaan saakka. Näin betonirakennusten kestävyyttä ja taloudellisuutta voidaan parantaa huomattavasti. Viimeinen kohta taloudellisuus on kuitenkin vienyt kehitystä väärään suuntaan. On tehty erilaisia virheitä betonin väärä seossuhde ja tänä päivänä tunnetut suunnittelu- ja toteutusvirheet mukaan lukien (esimerkiksi liian hienojakoinen rakenne tai riittämättömästi tiivistetty tai jälkikäsitelty betoni). Kun otetaan huomioon betonirakentamisen kansantaloudellinen merkitys (noin 50% rakennustöiden kokonaismäärästä), nämä tiedot ovat johtaneet erilaisiin määräyksiin Saksassa ja Euoopassa. Tukevuuden ja tarkoitukseensopivuuden lisäksi nyt myös kestävyys liitetään lakivaatimuksiin. DIN standardin mukaan rakennuksia pidetään kestävinä, kun niiden suunnitellun käyttöiän ja korjaustöiden välillä on sopiva suhde varmistetun toiminnan puitteissa. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 5

6 6 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

7 Vain tämä tapa on oikea. Betoni rakennetun infrastruktuurin tukena. Uudenaikaisen ja hyvän logistiikan omaavan kansantalouden kasvudynamiikka on suoraan riippuvainen liikenne- ja huoltoverkon infrastruktuurista. Tähän kuuluvat laajassa merkityksessä myös kunnalliset rakennukset, kuten koulut, sairaalat, hallintorakennukset ja muut tärkeät julkiset laitokset. Infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, jotka liittyvät liikenteeseen, veden kiertokulkuun ja energiahuoltoon, ovat suurimmassa määrin betonirakennuksia. Näihin kohdistuvat tehtävästään johtuen suuret vaatimukset. Jatkuvasti kasvavat liikenteen ja akselin kuormitukset, suunnittelemattomat käyttömuutokset, ilmaston vaikutukset ja aggressiiviset ympäristötekijät vaikuttavat huomattavasti näiden rakennusten turvallisuuteen, saantiin ja toiminnan parannukseen. Saksan liittovaltion liikenneministeriön vuonna 2005 tekemän tutkimuksen mukaan kaukoliikenteen käyttämän maantieverkon jännebetonisilloista on saneeraustarpeessa. Tämä luku osoittaa, että kestävä rakentaminen (betonin korjaushuolto) tulee määrittämään Saksan rakennusteollisuutta pitkäaikaisesti. Vaurioituneiden rakenteiden korjaustoimenpiteitä ovat osien uusiminen, uudelleen rakentaminen tai yksittäisten rakennusosien korvaaminen, Rakentamiseen osallistuvien henkilöiden ammatti- ja materiaalitietoudelle asetetaan tässä yhteydessä korkeat vaatimukset jo senkin takia, että ko. rakennusten tukevuus on usein rajallinen. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 7

8 SAKRET korjausjärjestelmä Betonin korjaushuollon tavoitteena on aina palauttaa tai pidentää betonista ja teräsbetonista valmistettujen rakennusosien kestävyyttä. Sen tulos riippuu hyvin paljon vaurioiden syiden tarkasta analysoinnista. Näiden syiden perusteella määritetään sopivat korjaustoimenpiteet. Vaurion tason mukaisesti vaurioanalyysi suoritetaan itse rakennuksessa tai rakennusaineeseen liittyvien kokeiden avulla laboratoriossa. Tässä yhteydessä määritetään seuraavat muuttujat: ensimmäiseksi: rasitusluokkiin jaetut ympäristö- tai käyttöolosuhteet (vaikutukset) sekä vastaavat betonitekniset toimenpiteet (vastukset), jotka koskevat betonin maksimaalista vesisementin arvoa, sementtipitoisuuden vähimmäisarvoa ja painelujuuden vähimmäisarvoa toiseksi: rakennuksen ja rakennusosien ominaisuudet, kuten esimerkiksi betoniliitokset, teräsvahvistusta suojaava betonikerros, pintahalkeamat, vedenpoiston tila ja tiivistys kolmanneksi: rakennusaineen ominaisuudet, kuten painelujuus, korroosiotila, kloridi- ja sulfaattikuormitus tai karbonatisoitumissyvyys Vaurioanalyysin suorittamisen jälkeen asiantunteva suunnittelija valitsee korjaussuunnitelman, jotta vaurioiden aiheuttajat voidaan poistaa ja ko. rakennusosat suojata pysyvästi suunnitellun käyttöajan loppuun asti. Suunnittelun yhteydessä on noudatettava teknisiä, oikeudellisia ja sopimusoikeudellisia sääntöjä. Laitoksen suorittamien korjaustoimenpiteiden muuttamiseen ja toteutukseen liittyy käytettävien SAKRETjärjestelmien ehdoton luotettavuus. Näitä järjestelmiä valvovat voimassaolevien normien ja sääntöjen mukaisesti sekä yhtiö itse että ulkopuoliset tahot. Niiden luotettavuus perustuu suureen panostukseen tutkimus- ja kehitystyössä, markkina- ja asiakasläheisyyteen (jotka saavutetaan hajautetun tuote- ja toimitusrakenteen avulla) sekä intensiiivisesti koulutettuun henkilökuntaan (myyntineuvojat ja käyttöteknikot). 8 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

9 Rasitusluokkien järjestelmä Vaikutustapa Vaikutus Luokka Vahvistuksen korroosio Karbonatisoituminen XC kloridi (ei merivedestä) XD kloridi (merivedestä) XS Betonikorroosio kylmyysvaikutus (ilman tiesuolaa) XF kemiallinen vaikutus XA kuluminen (mekaaninen vaikutus) XM Ei vaikutusta - XO Vaurioiden syyt/vaikutukset rakennustyypin mukaan Rakennus/ rakennusosa Karbonatisoituminen Kylmyysvaikutus Tiesuolat Kemialliset tuotteet: esim. hapot ja emäsliuokset Veden vaikutus asuntorakentaminen: julkisivut/parvekkeet muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet Infrastruktuurirakentaminen: silta-/liikennerakenteet Juomavesisäiliöt vesirakenteet jätevesirakenteet voimakas rasitus kohtalainen rasitus vähäinen rasitus Jätevesi, biogeeniset rikkihapot Pinnansuojajärjestelmien (OS) käyttöalueet/tyypit Järjestelmä Lyhyt kuvaus Käyttöalueet OS-A/OS 1 vedenhylkimiskäsittely kosteussuoja pystysuorille pinnoille OS-B/OS 2 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille ehkäisevä säänsuoja OS-C/OS 4 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille (korkea tiheys) kuten edellä, sekä soveltuvuus korroosiosuojaperiaatteisiin W ja C OS-DII/OS 5a; OS-DI/OS päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille säänsuoja, tiesuolan suoja 5b OS 7 päällystys tiivistyskerrosten alle, kulkukelpoiset pinnat pohjustus, ohut päällystys (sillan tiivistys) OS-E/OS 9 päällystys ei-kulkukelp. pinnoille, joissa korkea murtuman sitomisky säänsuoja ja tiesuolan suoja pinnoille, joissa murtumia OS 10 Pinnoite, saumausaine, tasoite kuormitettaville pinnoille. Halkeamat (sillat ja tunnelit) OS-F/OS 11 päällystys kulkukelpoisille pinnoille, joissa murtumat sidotaan sellaisten rakennusosien tiivistys, joissa erotusmurtumia (pysäköintitalo, siltojen suojukset) OS 13 päällystys kulkukelposille pinnoille, joissa voimakas mekaaninen kuormitus suljetut autotallit, pysäköintihallit SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 9

10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät Ensimmäisen eurooppalaisen tehdaskuivalaastin keksijä ja markkinoija SAKRET on markkinoilla tunnettu sementtiin liittyvästä ammattituntemuksestaan myös betonirakentamisen alalla. Tässä kategoriassa betonin suojaus ja sen korjaushuolto kuuluvat haastavimpiin rakennustehtäviin. Varsinkin teräsbetonin kohdalla monet erilaiset betonia vaurioittavat tekijät vaikuttavat SAKRET järjestelmäratkaisujen kirjoon. Nämä ratkaisut ovat todistautuneet luotettaviksi tuotteiksi jo 40 vuoden ajan, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi niitä on helppo työstää, ja ne ovat käytännöllisiä. Jos kaipaat vielä enemmän käyttövarmuutta, SAKRET neuvoo ja tukee sinua paikan päällä järjestelmän valinnassa, työstössä ja rakennuslogistiikassa. Seuraavilla sivuilla on järjestelmäratkaisuja koskeva vertaileva yleiskatsaus. Nämä ratkaisut riippuvat rakennustyypistä, teknisistä ja oikeudellisista säännöistä ja erityisistä toimintaedellytyksistä, joiden yhteydessä kulloistakin työkohdetta käytetään. PCC-/SPCC betoninkorjausjärjestelmät Järjestelmätyyppi Sääntö PCC-korjausjärjestelmä ZTV-Ing. Wt. PCC I/II 1-komponenttinen Rili SIB M2 ZTV-W SA 4 PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitosta varten 1-komponenttinen SPCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen ZTV-Ing. Wt. PCC I ZTV-Ing. Wt. PCC I Rili SIB M3 vedenpäästöluukkua koskeva standardi DIN EN ZTV-Ing. Wt. SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Pintasuojajärjestelmät Järjestelmätyyppi OS-A/OS 1 OS-B/OS 2 Sääntö Rili SIB ZTV-ing. OS-C/OS 4 OS DII/OS 5a 10 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

11 Käyttö Komponentit Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros pysty-/vaakasuorat pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET K&H mineraali. korroosiosuoja ja tartuntasilta 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET BKH 2. PCC-betonin korvike SAKRET BC 4 tai BC mm mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet pysty-/vaakasuorat pinnat jätevesirakenteet: jätevesilaitokset vedenpuhdistuslaitokset kanavat jne pystysuorat, pään yläpuoliset pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet vesirakenteet 1. Korroosiosuoja ja tartuntapinta SAKRET K&H 2. PCC-betonin korvike Yhdistelmä 1: SAKRET PCC, BE 0/4 tai BE 0/ mm mm 3. sekoitusneste Yhdistelmä 2: SAKRET AF 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET HKHS 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC laasti MHS 6-30 mm 6-15 mm 8-20 mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC tasoite SHS 2-5 mm 2-5 mm 1. korroosiosuoja SAKRET MKS 2. SPCC-betonin korvike SAKRET SPCC 3 SAKRET NSPCC mm 8-25 mm 1) käsintyöstö 2) märkälaastimenetelmä 3) kuivalaastimenetelmä Käyttö Komponentit Tuotteet säänkestävät pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH julkisivut/parvekkeet ei mekaanisesti kuormitetut pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH teollisuusrakenteet 2. kalvo/päällystys SAKRET SW silta- / liikennerakenteet 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET SW 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET Elastik SE SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 11

12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni Yleiskatsaus: rasitusluokat SAKRET ruiskulaasti/ruiskubetoni SAKRET -tuote Betoniaineet Rasitusluokat uusi DIN 1045 Korroosionkestävä vahvistus, aiheuttaja vanha DIN 1045 karbonatisoituminen Ruiskulaasti/-betonit: Ruiskulaasti SM 2 P C25/30 B 25 XC1 Ruiskulaasti SM 4 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, kiihdytetyt: Ruiskulaasti SM 4 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit: Silica ruiskulaasti SSM 2 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskulaasti SSM 4 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskubetoni SSB 8 P C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Ruiskulaasti SM 4 P HS C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P HS C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS C35/45 B 45 XC1 kloridi makea vesi Betonikorroosio, aiheuttaja kylmyysvaikutus XF1 XF1 kemiallinen vaikutus XA1 XA1 kloridi merivesi kulumisrasitus XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2) 1) 2), XA3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2, XA3 1) XM1, XM2 12 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

13 Mineraalinen ruiskulaasti/ruiskubetoni Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 2 P 8 20 mm SAKRET ruiskulaasti SM 4 P mm SAKRET ruiskulaasti SB 8 P mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit kiihdytetyt DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskulaasti SB 8 PS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 DVGW 300/347 ZTV-IN Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Soveltuu juomaveteen Soveltuu erityisen hyvin: vesirakenteisiin SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET ruiskulaasti SM 4 P HS SAKRET ruiskulaasti SB 8 P HS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P HS mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P HS mm SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 13

14 SAKRET erikoislaasti Erikoisruiskulaasti/-ruiskubetoni/erikoislaasti Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros Kevytruiskulaasti perustuu DIN standardiin korjaushuolto/ vahvistus: kevytbetoni, kiintotiheys 1,6 Profilointilaasti M 20/998-2 pysty- ja vaakasuorien betonin murtumien uudelleenprofilointi Laasti: muuratut jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksiiia Valu-/ tiivistyslaasti Trassisementtiruiskulaasti Trassikalkkiruiskulaasti M 10/DIN EN NM III/DIN V M 20/DIN EN NM Illa/DIN V DIN perustana DBV-standardi (valulaasti) ja DafStbdirektiivi (valubetoni ja -laasti) uud.rakennus/korjaus: ved.päästöluukut, kanavat, kuilut, kerääjät, kuilun vahvistusrenkaat, kivilaatat, kanavan klinkkeri, kanavanpohjan puolikourut valaminen ja täyttäminen: ankkurit, pultit, kiskot, aukot, liitokset, koneenrungot, tuet, nosturikiskot, betonielementit jne. SAKRET kevyt ruiskulaasti LMS 4 P mm SAKRET profilointilaasti, nopea RP 3 S 9 40 mm SAKRET kuilu- ja ved.päästöluuk.laasti 15 mm 1) SSM SAKRET uud.rakennus- ja korjauslaasti 15 mm 1) Reparaturmortel NRS SAKRET saumauslaasti, ved.päästöluukut enint. 15 mm 1) FUS SAKRET kuilun vahvistusrenkaan pikavalulaasti SVG SAKRET kuilunpään laasti, nopea SKS mm 2) SAKRET ohutpohjalaasti, vedenpäästörak. enint. 20 mm 2) DBS SAKRET saumanleveys, viemärikana 4 20 mm 2) FBS SAKRET valulaasti VG 1 enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG is enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti VG 4s mm SAKRET valulaasti VG 4 f mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU plus mm M 20/DIN EN SAKRET tiivistelaasti US mm EN 998-2, M 10 saumojen korjaushuolto: SAKRET trassisementtiruiskulaasti luonnonkivimuurit/ saumojen SM 2 TZ täyttö SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ EN 998-2, M 5 SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 4 TK 14 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

15 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 15

16 SAKRET järjestelmien rakenne Vahvistuspinnan suojaus, betonipinnan korjaus ja betonipinnan suojaus. Vaikka korjaus- ja suojaustoimenpiteet tiivistyvät näihin kolmeen pääalueeseen, todellisten vaurioiden syiden ja kuvausten suuri määrä vaikuttaa välittömästi SAKRET järjestelmäratkaisujen ja -vaihtoehtojen moninaisuuteen. SAKRET-järjestelmä käsittää asunto- ja liikennerakentamiseen liittyvät korjaus- ja pintasuojausjärjestelmät sekä mineraaliset järjestelmät ja erikoislaastit/-betonit. Näiden painopiste on teollisuusrakentamisessa sekä vesi- ja jätevesirakenteissa. SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, pysty- ja vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I/II Rili SIB M2 ZTV-W 5A4 (hienopohjustetta lukuun ottamatta) Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-I ng., PCC I PCC-betonin korvike Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa 16 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

17 SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I Rili SIB M3 PCC-betonin korvike + sekoitusneste Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa SAKRET PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille 1-osainen, vaaka- ja pystysuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: vedenpäästörakenteita koskeva standardi DIN Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET SPCC-korjausjärjestelmä 1-osainen, pystysuora, pään yläpuoliset pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing. fur SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Betoninen rakennusosa Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 17

18 SAKRET pintasuojausjärjestelmä 0S-A/0S 1 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-B/0S 2 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely Kalvo/päällystys SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-C/0S 4 ja 0S- DII/0S 5a Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Hienopohjuste Kalvo/päällystys 18 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

19 SAKRET mineraaliset järjestelmät ruiskulaasti/ruiskubetoni Säännöt: ks. Yleiskatsaus, sivu 13 Betoninen rakennusosa Ruiskubetoni/ruiskulaasti tai Silica ruiskubetoni/ruiskulaasti SAKRET korjausjärjestelmä muuratuille jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille Seuraavien sääntöjen mukainen: M 20/DIN EN NM IIla/DIN V DIN Muuraus (seinän rakennusosa) Vanha, vahingoittumaton muurauslaasti Saumauslaasti (vanha kanavan klinkkeri) Uud.rakennus-/korjauslaasti (uusi kanavan klinkkeri) SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 19

20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet Tuloksellisen betonin korjaushuollon edellytyksenä on aina vaurioiden syiden huolellinen analysointi. Vasta sen jälkeen voidaan siirtyä korjausvaiheeseen, joka suoritetaan rakennusosan ja vauriotyypin mukaan, taloudellista näkökohtaa unohtamatta. Tässä yhteydessä on määriteltävä huolellisesti (vaurion asteen mukaan) tutkimuksen laajuus paikan päällä ja/tai laboratoriossa, sillä tähän eivät päde sitovat esiohjeet. Tässä asiakirjassa esitetyt työvaiheet vastaavat 1-komponenttista SAKRET PCC-korjausjärjestelmää (säännöt: ZTV-Ing., PCC I/II). Pohjan esikäsittely Teräshiekkapuhalla pintaa SAKRESIV suihkutusaine SV :llä, ja poista näin lika sekä irtoavat, kiinnitystä estävät kerrokset. Pohja on karhennettava riittävästi (näkyvä maksimiraekoko). Vanhan betonin katkaisulujuuden on oltava keskimäärin 1,5 N/mm². Tämä ei päde pintasuojausjärjestelmän käyttöön. Vahvistusteräksen paljastaminen Poista vanha betoni mekaanisesti kiinteään betonisaumaan asti varo vinoja murtumareunoja. Paljasta vahvistus niin, että vaurion ympäriltä paljastuu vähintään kaksinkertainen tila. Vahvistusterästä ei pidä vaurioittaa eikä vahvistuksen ja betonin välistä liitosta löyhätä. Vahvistusteräksen hiekkapuhallus Poista ruoste paljastetun vahvistusteräksen pinnasta hiekkapuhaltamalla SAKRESIV suihkutusaine SV:llä. Pinnan valmistusasteen on oltava Sa 2/St 2 (standardin DIN EN ISO mukaisesti). Korroosiosuojan levitys Levitä pensselillä riittävä kerrospaksuus SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa (esim. K&H, MKS tai HKS), jotta vahvistuksesta tulee kestävä. Vahvistuksen pinta on peitettävä aineilla kokonaan. Kiinnitä erityistä huomiota vahvistuksen ja betonin väliseen siirtymäalueeseen. 20 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

21 Tartuntasillan levitys SAKRET PCC I/II -korjausjärjestelmän yhteydessä SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa K& H käytetään myös tartuntasiltana. Levitä tartuntasiltaa tasaisesti koko pintaan. SAKRET SPCC -järjestelmissä ei ole tartuntasiltaa. Pinnan uudelleen profilointi Levitä SAKRET karkearakeinen sementtilaasti PCC 2 -ainetta betonin korvikkeena tuoreeseen tartuntasiltaan, tiivistä, ja käsittele kohtaa lopuksi tasoituslaudalla. Kuiva- tai märkäruiskumenetelmässä SAKRET SPCC -laastia levitetään vauriokohtiin osittain tai esikäsiteltyihin betonisiin rakennusosiin kokopintaisesti. Hienopohjustus Kostuta hieman alustaa ja levitä SAKRET hienopohjuste PCC 05 -ainetta tasaisesti teräslaudalla. Kun kohta on hieman kuivunut, silota sitä sienellä varustetulla tasoituslaudalla, kunnes alusta on tasainen. Huom: Estä korjattuja pintoja kuivumasta liian nopeasti. Tietynlaisen käytön yhteydessä voidaan lisäsuojana käyttää karbonatisoitumista hidastavaa SAKRET betonin pintasuojausjärjestelmää. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 21

22 22 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

23

24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet SAKRET mineraaliset järjestelmät Kauas jännitetyt tukirakenteet, hyvin lujan betonin avulla luotu ohut rakennusosageometria, runkorakennustapaan liittyvän sarjamaisen esivalmistuksen edut talouden rakentamisen yhteydessä (aika ja kulut on määritetty) sekä joustava rakennuksen käyttö valmisosien liitosten valmistuksen yhteydessä betoni on käytetyin rakennusaine teollisuusrakentamisessa. SAKRET-yhtiölle tämä alue on seuraavien paksukerroksisten korjausjärjestelmien kohde: mineraaliset ruiskubetonit ja ruiskulaasti, jotka valmistetaan kuivaruiskumenetelmällä. Näiden painelujuus koostuu luokista C 25/30, C 30/37 ja C 35/45. Näihin tuotteisiin kuuluu muita betonin/ laastin ominaisuuksia, joita voidaan valita ja yhdistää kohteen mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat kiihdytetty jähmettymiskyky, kutistumisen esto sekä vesitiiviys, ja tuotteet kestävät hyvin CO2-, sulfaatti- ja kloridikuormituksen ja betonin korroosion DIN 1045-standardin mukaisesti. Sakret ruiskulaasti/ruiskubetoni Järjestelmätyyppi Tuotteet Käyttöalueet Ruiskulaasti/ruiskubetoni Ks. sivu 13 betonirunkorakenteet hallien kantavat Ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt rakenteet Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit teollisuusrakenteet säiliöt Ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät jätebunkkerit urheilu-/vapaa-aikapaikat Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät 24 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

25

26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt SAKRET korjauslaasti Juomavesi on elintarvike, jonka valmistusta, varastointia ja kuljetusta valvotaan erittäin tarkasti. Varsinkin juomaveden varastointi asettaa korkeat vaatimukset betonituotteille, betonin kokonaishuokoisuudelle ja rakennuksen tiiviydelle. Raaka betonipinta sisältää onteloita, joihin voi pakkautua hygieenisesti arveluttavia hiukkasia. Juomavesisäiliöiden päällystyksen yhteydessä on siksi käytettävä DVGW 370/347-sääntöjen mukaisesti tarkastettuja materiaaleja, joissa: on vähähuokoinen, tiivis ja vastustuskykyinen laastikerros ei ole aineita, jotka joutuvat juomaveteen, vahingoittavat sitä tai ovat mikro-organismin ravintopohjana. SAKRET korjauslaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa Ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P SAKRET Silica ruiskubetoni SSB 8 P Laasti/ruiskulaasti SAKRET hienolaasti F 04 H SAKRET laasti M 4 H SAKRET märkäruiskulaasti M 2 H Tähän käytettiin aikaisemmin, pitkän ajanjakson aikana, ohutkerroksisia mineraalisia järjestelmiä, joilla on taipumus pehmeämiseen ja hajoamiseen runsaskalkkisen veden yhteydessä. Korkeimman turvallisuusstandardin saavuttamiseksi SAKRET käyttää tähän tarkoitukseen Silica-ruiskubetonia ja Silica-ruiskulaastia. Betonin lisäaine microsilica pienentää huokostilaa huomattavasti, mikä johtaa erittäin paksuun liitosrakenteeseen, jossa veden tunkeutumissyvyys on hyvin vähäinen. Muita positiivisia ominaisuuksia ovat alhainen vesisementin arvo (W/Z = n. 0,40) ja vähäinen kutistusmisvara (n. 0,60 mm/m). Kuivaruiskumenetelmän korkean tiivistysenergian avulla uuden ja vanhan betonin välille syntyy erittäin kestävä tartuntaliitos. 26 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

27

28

29

30 Erikoiskäyttö Monttujen turvaus/tunnelin rakennus Maanpäällisen ja maanalaisen rakentamisen yhteydessä käytettävien maanalaisten työtilojen on oltava turvallisia ihmisille ja laitteille. Ruiskubetoni on ominaisuuksiensa ja työstömenetelmiensä kannalta ihanteellinen monttujen turvaukseen nopeasti kovettuvan betonin avulla. Sitä voidaan käyttää myös eroosiosta tai hiekkahuuhtoutumasta johtuvan töyräiden ja rinteiden sortumisen estämiseen. SAKRET ruiskubetonia voidaan käyttää myös louhinnan turvaukseen tunnelin rakentamisen yhteydessä, tunneliholven purkamiseen tai tunnelirakenteiden turvakuorien korjaukseen. SAKRETilla on kaikkia näitä käyttötarkoituksia varten omat ruiskubetonimääritelmät. Kiihdytetyt ruiskubetonit ovat erityisen nopeasti sitoutuvia. Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET ruiskulaasti SM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET ruiskulaasti SM 4 P SAKRET ruiskubetoni SB 8 P ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskubetoni SB 8 PS 30 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

31

32 Erikoiskäyttö Muurauksen saneeraus kuivaruiskumenetelmällä Jotta pysyvä luonnonkivimuuri olisi tukeva, sitä täytyy tarkastaa ja huoltaa. Vaurioituneet saumat ovat usein muurauksen heikko kohta, sillä yleensä käytettävän laastin säänkestävyys on vähäisempi kuin luonnokivillä. Saumojen kautta muurauksen sisään tunkeutuu vettä, jonka mukana siihen kulkeutuu vieraita aineita. Tämä voi vaurioittaa koko liitosta. Rapaantuneiden saumojen korjaamiseksi ja rakennusaineen suojaamiseksi vaurioituneet alueet tai kaikki saumat poistetaan mekaanisesti ehjään osaan asti. Irtonaiset kivet kiilataan, hiekkapuhalletaan ja asetetaan uudelleen täyteen saumasyvyyteen. SAKRETin kuivaruiskumenetelmässä käytettävät ruiskulaastit sisältävät trassirakennusainetta, joka kuuluu vanhimpiin rakennusaineisiin. Kun se yhdistetään sementtiin ja kalkkiin, syntyy sidosainetta, jonka laastitekniset ominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Nämä ominaisuudet ovat luonnonkivimuuriin sopivat. Nämä ruiskulaastit eivät kutistu, ne estävät kiven värjäytymisen ja takaavat sekä työstöä helpottavan taipuisuuden että hyvän tiiviyden. Kuivaruiskumenetelmän suuren tiivistysenergian yhteydessä saavutetaan rakkulattomat muuraussaumat, joiden vesipitoisuus on vähäinen ja sivujen tartuntakyky on korkea tämä koskee myös paikkoja, joihin on vaikea ulottua. SAKRET erikoisruiskulaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa trassisementtiruiskulaastii SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 2 TZ Ks. sivu 14 SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ Trassikalkkiruiskulaasti SAKRET trassikalkkiruiskulaastism 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 41K 32 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

33 Siilotekniikka/asennuspinta SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 33

34 Betonia koskevat lisätiedot DIN Ruiskubetoni DIN EN Ruiskubetoni ZTV-W LB 219 Vesirakenteita koskevat tekniset lisämääräykset RL SIB Betonisten rakennusosien suojausta ja korjausta koskeva direktiivi, Saksan teräsbetonikomitea (DAfStb) ZTV-ING ZTV-ING insinöörirakenteita koskevat tekniset lisäsopimusehdot ja -direktiivit ATV DIN Ruiskubetonilla työskentely ATV DIN Betonin kunnossapitotyöt DAfStb valubetoni ja valulaasti; valubetonia koskeva direktiivi DAfStb-direktiivi sementillä sidotun valubetonin ja valulaastin valmistus ja käyttö DIN EN 1504 Tuotteet ja järjestelmät betonisten kannatteiden suojausta ja korjausta varten EN 206/DIN 1045 Betoni Internet-osoitteet Saksan vesirakennusinstituutti (Bundesanstalt fiir Wasserbau) Saksan teräsbetonikomitea (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) 34 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät Betonirakennukset Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät SAKRET Rakennuslaitos SAKRET beestelmät 1 Kannen kuva: Mainzin liikenneliiton (MVG) parkkitalo Tämä asiakirja on suojattu kaikkien sen osien osalta

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN PINNOITUSRATKAISU NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN

OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN ASENNUSOHJE OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN PANGE TÄHELE: 1. Tämä ohje ei korvaa käyttö- ja huolto-ohjetta. 2. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden muutoksiin ja lisäyksiin

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Yleinen rakennusvalvonnallinen tarkastustodistus

Yleinen rakennusvalvonnallinen tarkastustodistus Saksankielisestä alkuperäisversiosta tehty käännös, jota Polymer Institut ei ole tarkistanut. Polymer Institut Polymeeristen rakennusaineiden tutkimusinstituutti Dr. R. Steinert GmbH Quellenstraße 3 Puhelin

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavall toiminnalle.

Lisätiedot

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut SiMP Seal 55 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa 1 Tuotekuvaus SiMP Seal 55 on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, kosteuskuivuva SiMP polymeeriteknologiaan

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED

1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1 Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen,

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoCrete TF 204

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoCrete TF 204 1 / 8 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1134 Käyttötarkoitus Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden tunkeutumista vastaan (1.3) Kosteudenhallinta (2.2) lisääntyvä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

Baumit Normaalirappaus

Baumit Normaalirappaus Perinteinen Kolmikerrosrappaus Baumit Normaalirappaus KS-laasteilla Erityisesti mineraalisille julkisivuille Parantaa ääneneritystä Diffusioavoin Perinteinen Baumit Paksurappaus taloudellista, nopeaa ja

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston ) 1/(5) Sitoumuksetta 2.1.2017 alkaen (Korvaa hinnaston 2.1.2015) KOTKA puh. 0207 933 360 rb.kotka@ruskonbetoni.fi Sepänkatu 20 4770 KOTKA KOUVOLA puh. 0207 933 350 rb.kouvola@ruskonbetoni.fi Varastoympyrä

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCrete SM

Tekninen tietolehti StoCrete SM Pikakorjauslaasti, polymeerimodifioitu, sementtisideaineinen, kerrospaksuus 3-40 mm Ominaista Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Tekniset tiedot Alusta Vaatimukset muotoilulaastina

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.

Lisätiedot

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms.

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms. MAXREST Kutistumaton, nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin betonille Tuotekuvaus: Maxrest on yksikomponenttinen korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin, sisältäen erikoissementtejä,

Lisätiedot

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet tri-o-haft tri-o-roll tartuntalaasti telattava tartuntapohja Uusi sideaineyhdistelmä {kestäviin kemiallis-fysikaalisiin kiinnityksiin} Tuttu ongelma

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti. Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1992-2 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/1 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

KBR- PYLVÄSJALUSTAT. Valmistamme tehtaallamme korkealaatuisia liikenneviraston tyyppihyväksymiä pylväsjalustoja

KBR- PYLVÄSJALUSTAT. Valmistamme tehtaallamme korkealaatuisia liikenneviraston tyyppihyväksymiä pylväsjalustoja KBR- PYLVÄSJALUSTAT Valmistamme tehtaallamme korkealaatuisia liikenneviraston tyyppihyväksymiä pylväsjalustoja 63 D2 Juurikumi KBR-PYLVÄSJALUSTAT Säätöruuvikiinnitteinen asennusjalusta ja perustus ulkovalaisinpylväille,

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

HUBER-osaamista ruostumattomasta

HUBER-osaamista ruostumattomasta WASTE WATER Solutions HUBER-osaamista ruostumattomasta teräksestä Kaikki miesluukun ympärillä Varmasti oikea valinta! HUBER-miesluukut ruostumattomasta teräksestä. Paras ratkaisu kaikkiin sovelluksiin.

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Tehokasta tilankäyttöä ja tehokkuutta Renkaiden ja rengassarjojen optimaalinen säilytys

Lisätiedot

PYSTYPINTOJEN LUONNONKIVIVERHOILUT , Juuso Rainio

PYSTYPINTOJEN LUONNONKIVIVERHOILUT , Juuso Rainio PYSTYPINTOJEN LUONNONKIVIVERHOILUT 8.2.2017, Juuso Rainio LUONNONKIVIVERHOILU, mitä missä milloin Luonnonkivi on ainutlaatuinen materiaali. Ø Itse kivimateriaali on jo tuote Ø Jokainen kivilaatta on yksilöllinen

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi Helposti levittyvää designia weber.floor CASA Designlattia www.e-weber.fi WEBER.FLOOR CASA Uusi mineraalipohjainen ja saumaton Suomessa kehitetty ja valmistettu Designlattia HELPOSTI LEVITTYVÄÄ DESIGNIA

Lisätiedot

OHJE KTM, KTM-E(ME)-TYYPPISTEN SULKULAITTEELLA VARUSTETTUJEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN

OHJE KTM, KTM-E(ME)-TYYPPISTEN SULKULAITTEELLA VARUSTETTUJEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN Sp. z o.o. Ciepłownicza 29, 31-587 Krakova puh. 012 680 2080 faksi 012 684 3983 OHJE KTM, KTM-E(ME)-TYYPPISTEN SULKULAITTEELLA VARUSTETTUJEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN HUOM.! Tämä ohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Baumit Eristysrappausjärjestelmät

Baumit Eristysrappausjärjestelmät Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä

Lisätiedot

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla KÖSTER Tuotteet vedeneristykseen laattojen alle Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää.

Lisätiedot

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi TEKNINEN TUOTEKORTTI GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi Vedeneriste teräskansille ja betonipinnoille sillanrakennuksessa Liuotteeton Kovettuu alhaisissa lämpötiloissa aina 5 C saakka Nopea kovettuminen Kuumuuden

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot