Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät"

Transkriptio

1 Betonirakennukset Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät SAKRET Rakennuslaitos SAKRET beestelmät 1

2 Kannen kuva: Mainzin liikenneliiton (MVG) parkkitalo Tämä asiakirja on suojattu kaikkien sen osien osalta tekijänoikeuksilla. Kaikki tekijänoikeuksissa mainittujen rajojen ylittävä käyttö sallitaan vain SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co - yhtiön kirjallisella luvalla. Kaikenlainen uudelleentuottaminen on kielletty. Tämä pätee erityisesti asiakirjan kopiointiin, kääntämiseen, mikrofilmaukseen ja sähköiseen taltiointiin. Tässä asiakirjassa esiintyvien tavaranimien ja kauppanimien toiston perusteella ei pidä olettaa, että niitä voidaan vapaasti käyttää tavaramerkkisuojaan liittvän lain nojalla. 0 SAKRET 2

3 Sisällys 5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma 7 Vain tämä tapa on oikea 8 SAKRET korjausjärjestelmä 10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät 12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni 14 SAKRET erikoislaasti 16 SAKRET järjestelmien rakenne 20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet 23 Asuntorakentaminen: julkisivut ja parvekkeet 24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet 25 Infrastruktuurirakentaminen: silta- ja liikennerakenteet 26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt 27 Infrastruktuurirakentaminen: vesirakenteet 28 Infrastruktuurirakentaminen: jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitokset 30 Erikoiskäyttö 33 Siilotekniikka/asennuspinta 34 Betonia koskevat lisätiedot SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 3

4 4 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

5 Betonirakentamiseen liittyvä uusi näkökulma. Keskeisenä tavoitteena on kestävyys. Betonia on pidetty itsestäänselvästi vuosikymmenten ajan varsinkin teräsbetonin liittorakenteiden alalla ongelmattomana, uudenaikaisena ja monikäyttöisenä rakennusaineena. Sitä voidaan muotoilla ja mitoittaa miten tahansa, eikä huoltoa yleensä tarvita. Sitä voidaan käyttää lähes mihin tahansa, ja se sopii monenlaisten rakennusten rakentamiseen taloudellisuutensa vuoksi. Tämän yhteydessä lähdetään siitä, että kun rakennus otetaan käyttöön, sen käyttövarasto on 100%. Tätä kuluttavat fysikaaliset ja kemiaaliset tekijät rakennuksen käyttöikään (käyttövarmuuteen) saakka. Säännöllisten korjaustoimenpiteiden ansiosta tämä käyttövarasto voidaan palauttaa tiettyyn rajaan saakka. Näin betonirakennusten kestävyyttä ja taloudellisuutta voidaan parantaa huomattavasti. Viimeinen kohta taloudellisuus on kuitenkin vienyt kehitystä väärään suuntaan. On tehty erilaisia virheitä betonin väärä seossuhde ja tänä päivänä tunnetut suunnittelu- ja toteutusvirheet mukaan lukien (esimerkiksi liian hienojakoinen rakenne tai riittämättömästi tiivistetty tai jälkikäsitelty betoni). Kun otetaan huomioon betonirakentamisen kansantaloudellinen merkitys (noin 50% rakennustöiden kokonaismäärästä), nämä tiedot ovat johtaneet erilaisiin määräyksiin Saksassa ja Euoopassa. Tukevuuden ja tarkoitukseensopivuuden lisäksi nyt myös kestävyys liitetään lakivaatimuksiin. DIN standardin mukaan rakennuksia pidetään kestävinä, kun niiden suunnitellun käyttöiän ja korjaustöiden välillä on sopiva suhde varmistetun toiminnan puitteissa. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 5

6 6 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

7 Vain tämä tapa on oikea. Betoni rakennetun infrastruktuurin tukena. Uudenaikaisen ja hyvän logistiikan omaavan kansantalouden kasvudynamiikka on suoraan riippuvainen liikenne- ja huoltoverkon infrastruktuurista. Tähän kuuluvat laajassa merkityksessä myös kunnalliset rakennukset, kuten koulut, sairaalat, hallintorakennukset ja muut tärkeät julkiset laitokset. Infrastruktuuriin kuuluvat rakennukset, jotka liittyvät liikenteeseen, veden kiertokulkuun ja energiahuoltoon, ovat suurimmassa määrin betonirakennuksia. Näihin kohdistuvat tehtävästään johtuen suuret vaatimukset. Jatkuvasti kasvavat liikenteen ja akselin kuormitukset, suunnittelemattomat käyttömuutokset, ilmaston vaikutukset ja aggressiiviset ympäristötekijät vaikuttavat huomattavasti näiden rakennusten turvallisuuteen, saantiin ja toiminnan parannukseen. Saksan liittovaltion liikenneministeriön vuonna 2005 tekemän tutkimuksen mukaan kaukoliikenteen käyttämän maantieverkon jännebetonisilloista on saneeraustarpeessa. Tämä luku osoittaa, että kestävä rakentaminen (betonin korjaushuolto) tulee määrittämään Saksan rakennusteollisuutta pitkäaikaisesti. Vaurioituneiden rakenteiden korjaustoimenpiteitä ovat osien uusiminen, uudelleen rakentaminen tai yksittäisten rakennusosien korvaaminen, Rakentamiseen osallistuvien henkilöiden ammatti- ja materiaalitietoudelle asetetaan tässä yhteydessä korkeat vaatimukset jo senkin takia, että ko. rakennusten tukevuus on usein rajallinen. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 7

8 SAKRET korjausjärjestelmä Betonin korjaushuollon tavoitteena on aina palauttaa tai pidentää betonista ja teräsbetonista valmistettujen rakennusosien kestävyyttä. Sen tulos riippuu hyvin paljon vaurioiden syiden tarkasta analysoinnista. Näiden syiden perusteella määritetään sopivat korjaustoimenpiteet. Vaurion tason mukaisesti vaurioanalyysi suoritetaan itse rakennuksessa tai rakennusaineeseen liittyvien kokeiden avulla laboratoriossa. Tässä yhteydessä määritetään seuraavat muuttujat: ensimmäiseksi: rasitusluokkiin jaetut ympäristö- tai käyttöolosuhteet (vaikutukset) sekä vastaavat betonitekniset toimenpiteet (vastukset), jotka koskevat betonin maksimaalista vesisementin arvoa, sementtipitoisuuden vähimmäisarvoa ja painelujuuden vähimmäisarvoa toiseksi: rakennuksen ja rakennusosien ominaisuudet, kuten esimerkiksi betoniliitokset, teräsvahvistusta suojaava betonikerros, pintahalkeamat, vedenpoiston tila ja tiivistys kolmanneksi: rakennusaineen ominaisuudet, kuten painelujuus, korroosiotila, kloridi- ja sulfaattikuormitus tai karbonatisoitumissyvyys Vaurioanalyysin suorittamisen jälkeen asiantunteva suunnittelija valitsee korjaussuunnitelman, jotta vaurioiden aiheuttajat voidaan poistaa ja ko. rakennusosat suojata pysyvästi suunnitellun käyttöajan loppuun asti. Suunnittelun yhteydessä on noudatettava teknisiä, oikeudellisia ja sopimusoikeudellisia sääntöjä. Laitoksen suorittamien korjaustoimenpiteiden muuttamiseen ja toteutukseen liittyy käytettävien SAKRETjärjestelmien ehdoton luotettavuus. Näitä järjestelmiä valvovat voimassaolevien normien ja sääntöjen mukaisesti sekä yhtiö itse että ulkopuoliset tahot. Niiden luotettavuus perustuu suureen panostukseen tutkimus- ja kehitystyössä, markkina- ja asiakasläheisyyteen (jotka saavutetaan hajautetun tuote- ja toimitusrakenteen avulla) sekä intensiiivisesti koulutettuun henkilökuntaan (myyntineuvojat ja käyttöteknikot). 8 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

9 Rasitusluokkien järjestelmä Vaikutustapa Vaikutus Luokka Vahvistuksen korroosio Karbonatisoituminen XC kloridi (ei merivedestä) XD kloridi (merivedestä) XS Betonikorroosio kylmyysvaikutus (ilman tiesuolaa) XF kemiallinen vaikutus XA kuluminen (mekaaninen vaikutus) XM Ei vaikutusta - XO Vaurioiden syyt/vaikutukset rakennustyypin mukaan Rakennus/ rakennusosa Karbonatisoituminen Kylmyysvaikutus Tiesuolat Kemialliset tuotteet: esim. hapot ja emäsliuokset Veden vaikutus asuntorakentaminen: julkisivut/parvekkeet muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet Infrastruktuurirakentaminen: silta-/liikennerakenteet Juomavesisäiliöt vesirakenteet jätevesirakenteet voimakas rasitus kohtalainen rasitus vähäinen rasitus Jätevesi, biogeeniset rikkihapot Pinnansuojajärjestelmien (OS) käyttöalueet/tyypit Järjestelmä Lyhyt kuvaus Käyttöalueet OS-A/OS 1 vedenhylkimiskäsittely kosteussuoja pystysuorille pinnoille OS-B/OS 2 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille ehkäisevä säänsuoja OS-C/OS 4 päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille (korkea tiheys) kuten edellä, sekä soveltuvuus korroosiosuojaperiaatteisiin W ja C OS-DII/OS 5a; OS-DI/OS päällystys ei-kulkukelpoisille pinnoille säänsuoja, tiesuolan suoja 5b OS 7 päällystys tiivistyskerrosten alle, kulkukelpoiset pinnat pohjustus, ohut päällystys (sillan tiivistys) OS-E/OS 9 päällystys ei-kulkukelp. pinnoille, joissa korkea murtuman sitomisky säänsuoja ja tiesuolan suoja pinnoille, joissa murtumia OS 10 Pinnoite, saumausaine, tasoite kuormitettaville pinnoille. Halkeamat (sillat ja tunnelit) OS-F/OS 11 päällystys kulkukelpoisille pinnoille, joissa murtumat sidotaan sellaisten rakennusosien tiivistys, joissa erotusmurtumia (pysäköintitalo, siltojen suojukset) OS 13 päällystys kulkukelposille pinnoille, joissa voimakas mekaaninen kuormitus suljetut autotallit, pysäköintihallit SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 9

10 SAKRET korjaus- ja pintajärjestelmät Ensimmäisen eurooppalaisen tehdaskuivalaastin keksijä ja markkinoija SAKRET on markkinoilla tunnettu sementtiin liittyvästä ammattituntemuksestaan myös betonirakentamisen alalla. Tässä kategoriassa betonin suojaus ja sen korjaushuolto kuuluvat haastavimpiin rakennustehtäviin. Varsinkin teräsbetonin kohdalla monet erilaiset betonia vaurioittavat tekijät vaikuttavat SAKRET järjestelmäratkaisujen kirjoon. Nämä ratkaisut ovat todistautuneet luotettaviksi tuotteiksi jo 40 vuoden ajan, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi niitä on helppo työstää, ja ne ovat käytännöllisiä. Jos kaipaat vielä enemmän käyttövarmuutta, SAKRET neuvoo ja tukee sinua paikan päällä järjestelmän valinnassa, työstössä ja rakennuslogistiikassa. Seuraavilla sivuilla on järjestelmäratkaisuja koskeva vertaileva yleiskatsaus. Nämä ratkaisut riippuvat rakennustyypistä, teknisistä ja oikeudellisista säännöistä ja erityisistä toimintaedellytyksistä, joiden yhteydessä kulloistakin työkohdetta käytetään. PCC-/SPCC betoninkorjausjärjestelmät Järjestelmätyyppi Sääntö PCC-korjausjärjestelmä ZTV-Ing. Wt. PCC I/II 1-komponenttinen Rili SIB M2 ZTV-W SA 4 PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitosta varten 1-komponenttinen SPCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen ZTV-Ing. Wt. PCC I ZTV-Ing. Wt. PCC I Rili SIB M3 vedenpäästöluukkua koskeva standardi DIN EN ZTV-Ing. Wt. SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Pintasuojajärjestelmät Järjestelmätyyppi OS-A/OS 1 OS-B/OS 2 Sääntö Rili SIB ZTV-ing. OS-C/OS 4 OS DII/OS 5a 10 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

11 Käyttö Komponentit Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros pysty-/vaakasuorat pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET K&H mineraali. korroosiosuoja ja tartuntasilta 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET BKH 2. PCC-betonin korvike SAKRET BC 4 tai BC mm mm vaakasuorat pinnat: parvekkeet teollisuuslattiat silta-/liikennerakenteet pysty-/vaakasuorat pinnat jätevesirakenteet: jätevesilaitokset vedenpuhdistuslaitokset kanavat jne pystysuorat, pään yläpuoliset pinnat: julkisivut/parvekkeet teollisuusrakenteet silta-/liikennerakenteet vesirakenteet 1. Korroosiosuoja ja tartuntapinta SAKRET K&H 2. PCC-betonin korvike Yhdistelmä 1: SAKRET PCC, BE 0/4 tai BE 0/ mm mm 3. sekoitusneste Yhdistelmä 2: SAKRET AF 1. korroosiosuoja ja tartuntasilta SAKRET HKHS 2. PCC-betonin korvike SAKRET PCC laasti MHS 6-30 mm 6-15 mm 8-20 mm 3. PCC-hienopohjuste SAKRET PCC tasoite SHS 2-5 mm 2-5 mm 1. korroosiosuoja SAKRET MKS 2. SPCC-betonin korvike SAKRET SPCC 3 SAKRET NSPCC mm 8-25 mm 1) käsintyöstö 2) märkälaastimenetelmä 3) kuivalaastimenetelmä Käyttö Komponentit Tuotteet säänkestävät pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH julkisivut/parvekkeet ei mekaanisesti kuormitetut pinnat: 1. vedenhylkimiskäsittely SAKRET SH teollisuusrakenteet 2. kalvo/päällystys SAKRET SW silta- / liikennerakenteet 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET SW 1.hienopohjuste SAKRET PCC kalvo/päällystys SAKRET Elastik SE SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 11

12 SAKRET mineraaliset järjestelmät: ruiskulaasti/ruiskubetoni Yleiskatsaus: rasitusluokat SAKRET ruiskulaasti/ruiskubetoni SAKRET -tuote Betoniaineet Rasitusluokat uusi DIN 1045 Korroosionkestävä vahvistus, aiheuttaja vanha DIN 1045 karbonatisoituminen Ruiskulaasti/-betonit: Ruiskulaasti SM 2 P C25/30 B 25 XC1 Ruiskulaasti SM 4 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, kiihdytetyt: Ruiskulaasti SM 4 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 PS C25/30 B 25 XC1 C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit: Silica ruiskulaasti SSM 2 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskulaasti SSM 4 P C35/45 B 45 XC1 Silica ruiskubetoni SSB 8 P C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 4 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACM 4 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Aquacret ACB 8 S A 3 C35/45 B 45 XC1 Ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Ruiskulaasti SM 4 P HS C30/37 B 35 XC1 Ruiskubetoni SB 8 P HS C30/37 B 35 XC1 Silica ruiskulaasti/-betonit, sulfaatinkestävät: Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS C35/45 B 45 XC1 kloridi makea vesi Betonikorroosio, aiheuttaja kylmyysvaikutus XF1 XF1 kemiallinen vaikutus XA1 XA1 kloridi merivesi kulumisrasitus XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1, XM2 3) XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XF1 XA1 XD1 XS1 XF1 XA1 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2) 1) 2), XA3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2 2), XA3 1) 2) XM1, XM2 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XS1 XS3 XF1 XF4 XA1, XA2, XA3 1) XM1 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XS1 XF1 XF2 XA1 XM1, XM2 XD1 XD3 XS1 XS3 XF1 XF3 XA1, XA2, XA3 1) XM1, XM2 12 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

13 Mineraalinen ruiskulaasti/ruiskubetoni Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 2 P 8 20 mm SAKRET ruiskulaasti SM 4 P mm SAKRET ruiskulaasti SB 8 P mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit kiihdytetyt DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Varmistus: koukut/tunnelit kaivokset/montut SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskulaasti SB 8 PS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit DIN DIN 1045 DVGW 300/347 ZTV-IN Betonin korjaushuolto Vahvistus: betoni/teräsbetoni Soveltuu juomaveteen Soveltuu erityisen hyvin: vesirakenteisiin SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm SAKRET Aquacret ACM 4 S-A mm SAKRET Aquacret ACB 8 S-A mm ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET ruiskulaasti SM 4 P HS SAKRET ruiskulaasti SB 8 P HS mm mm Silica ruiskulaasti/ ruiskubetonit sulfaatinkestävät DIN DIN 1045 Betonin korjaushuolto: jätevesirakenteet Vahvistus: betoni/teräsbetoni SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P HS 8 20 mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P HS mm SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 8 P HS mm SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 13

14 SAKRET erikoislaasti Erikoisruiskulaasti/-ruiskubetoni/erikoislaasti Tuotetyyppi Sääntö Käyttö Tuotteet Kerrospaksuus 1-kerros Kevytruiskulaasti perustuu DIN standardiin korjaushuolto/ vahvistus: kevytbetoni, kiintotiheys 1,6 Profilointilaasti M 20/998-2 pysty- ja vaakasuorien betonin murtumien uudelleenprofilointi Laasti: muuratut jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksiiia Valu-/ tiivistyslaasti Trassisementtiruiskulaasti Trassikalkkiruiskulaasti M 10/DIN EN NM III/DIN V M 20/DIN EN NM Illa/DIN V DIN perustana DBV-standardi (valulaasti) ja DafStbdirektiivi (valubetoni ja -laasti) uud.rakennus/korjaus: ved.päästöluukut, kanavat, kuilut, kerääjät, kuilun vahvistusrenkaat, kivilaatat, kanavan klinkkeri, kanavanpohjan puolikourut valaminen ja täyttäminen: ankkurit, pultit, kiskot, aukot, liitokset, koneenrungot, tuet, nosturikiskot, betonielementit jne. SAKRET kevyt ruiskulaasti LMS 4 P mm SAKRET profilointilaasti, nopea RP 3 S 9 40 mm SAKRET kuilu- ja ved.päästöluuk.laasti 15 mm 1) SSM SAKRET uud.rakennus- ja korjauslaasti 15 mm 1) Reparaturmortel NRS SAKRET saumauslaasti, ved.päästöluukut enint. 15 mm 1) FUS SAKRET kuilun vahvistusrenkaan pikavalulaasti SVG SAKRET kuilunpään laasti, nopea SKS mm 2) SAKRET ohutpohjalaasti, vedenpäästörak. enint. 20 mm 2) DBS SAKRET saumanleveys, viemärikana 4 20 mm 2) FBS SAKRET valulaasti VG 1 enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG is enint. 25 mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti VG 4s mm SAKRET valulaasti VG 4 f mm SAKRET valulaasti VG mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU mm SAKRET valulaasti, yleiskäytt. VGU plus mm M 20/DIN EN SAKRET tiivistelaasti US mm EN 998-2, M 10 saumojen korjaushuolto: SAKRET trassisementtiruiskulaasti luonnonkivimuurit/ saumojen SM 2 TZ täyttö SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ EN 998-2, M 5 SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 4 TK 14 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

15 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 15

16 SAKRET järjestelmien rakenne Vahvistuspinnan suojaus, betonipinnan korjaus ja betonipinnan suojaus. Vaikka korjaus- ja suojaustoimenpiteet tiivistyvät näihin kolmeen pääalueeseen, todellisten vaurioiden syiden ja kuvausten suuri määrä vaikuttaa välittömästi SAKRET järjestelmäratkaisujen ja -vaihtoehtojen moninaisuuteen. SAKRET-järjestelmä käsittää asunto- ja liikennerakentamiseen liittyvät korjaus- ja pintasuojausjärjestelmät sekä mineraaliset järjestelmät ja erikoislaastit/-betonit. Näiden painopiste on teollisuusrakentamisessa sekä vesi- ja jätevesirakenteissa. SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, pysty- ja vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I/II Rili SIB M2 ZTV-W 5A4 (hienopohjustetta lukuun ottamatta) Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 1-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-I ng., PCC I PCC-betonin korvike Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa 16 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

17 SAKRET PCC-korjausjärjestelmä 2-komponenttinen, vaakasuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing., PCC I Rili SIB M3 PCC-betonin korvike + sekoitusneste Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) Betonin rakennusosa SAKRET PCC-korjausjärjestelmä jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille 1-osainen, vaaka- ja pystysuorat pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: vedenpäästörakenteita koskeva standardi DIN Betoninen rakennusosa Tartuntasilta Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike PCC-hienopohjuste SAKRET SPCC-korjausjärjestelmä 1-osainen, pystysuora, pään yläpuoliset pinnat Seuraavien sääntöjen mukainen: ZTV-Ing. fur SPCC Rili SIB M3 ZTV-W SA 4 Betoninen rakennusosa Korroosiosuoja (vahvistusteräs) PCC-betonin korvike SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 17

18 SAKRET pintasuojausjärjestelmä 0S-A/0S 1 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-B/0S 2 Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Vedenhylkimiskäsittely Kalvo/päällystys SAKRET pintasuojausjärjestelmä OS-C/0S 4 ja 0S- DII/0S 5a Seuraavien sääntöjen mukainen: Rili SIB ZTV-Ing. Betoninen rakennusosa Hienopohjuste Kalvo/päällystys 18 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

19 SAKRET mineraaliset järjestelmät ruiskulaasti/ruiskubetoni Säännöt: ks. Yleiskatsaus, sivu 13 Betoninen rakennusosa Ruiskubetoni/ruiskulaasti tai Silica ruiskubetoni/ruiskulaasti SAKRET korjausjärjestelmä muuratuille jätevesi- ja vedenpuhdistuslaitoksille Seuraavien sääntöjen mukainen: M 20/DIN EN NM IIla/DIN V DIN Muuraus (seinän rakennusosa) Vanha, vahingoittumaton muurauslaasti Saumauslaasti (vanha kanavan klinkkeri) Uud.rakennus-/korjauslaasti (uusi kanavan klinkkeri) SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 19

20 SAKRET betonin korjaushuolto: työvaiheet Tuloksellisen betonin korjaushuollon edellytyksenä on aina vaurioiden syiden huolellinen analysointi. Vasta sen jälkeen voidaan siirtyä korjausvaiheeseen, joka suoritetaan rakennusosan ja vauriotyypin mukaan, taloudellista näkökohtaa unohtamatta. Tässä yhteydessä on määriteltävä huolellisesti (vaurion asteen mukaan) tutkimuksen laajuus paikan päällä ja/tai laboratoriossa, sillä tähän eivät päde sitovat esiohjeet. Tässä asiakirjassa esitetyt työvaiheet vastaavat 1-komponenttista SAKRET PCC-korjausjärjestelmää (säännöt: ZTV-Ing., PCC I/II). Pohjan esikäsittely Teräshiekkapuhalla pintaa SAKRESIV suihkutusaine SV :llä, ja poista näin lika sekä irtoavat, kiinnitystä estävät kerrokset. Pohja on karhennettava riittävästi (näkyvä maksimiraekoko). Vanhan betonin katkaisulujuuden on oltava keskimäärin 1,5 N/mm². Tämä ei päde pintasuojausjärjestelmän käyttöön. Vahvistusteräksen paljastaminen Poista vanha betoni mekaanisesti kiinteään betonisaumaan asti varo vinoja murtumareunoja. Paljasta vahvistus niin, että vaurion ympäriltä paljastuu vähintään kaksinkertainen tila. Vahvistusterästä ei pidä vaurioittaa eikä vahvistuksen ja betonin välistä liitosta löyhätä. Vahvistusteräksen hiekkapuhallus Poista ruoste paljastetun vahvistusteräksen pinnasta hiekkapuhaltamalla SAKRESIV suihkutusaine SV:llä. Pinnan valmistusasteen on oltava Sa 2/St 2 (standardin DIN EN ISO mukaisesti). Korroosiosuojan levitys Levitä pensselillä riittävä kerrospaksuus SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa (esim. K&H, MKS tai HKS), jotta vahvistuksesta tulee kestävä. Vahvistuksen pinta on peitettävä aineilla kokonaan. Kiinnitä erityistä huomiota vahvistuksen ja betonin väliseen siirtymäalueeseen. 20 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

21 Tartuntasillan levitys SAKRET PCC I/II -korjausjärjestelmän yhteydessä SAKRET mineraalista korroosiosuojaa ja tartuntasiltaa K& H käytetään myös tartuntasiltana. Levitä tartuntasiltaa tasaisesti koko pintaan. SAKRET SPCC -järjestelmissä ei ole tartuntasiltaa. Pinnan uudelleen profilointi Levitä SAKRET karkearakeinen sementtilaasti PCC 2 -ainetta betonin korvikkeena tuoreeseen tartuntasiltaan, tiivistä, ja käsittele kohtaa lopuksi tasoituslaudalla. Kuiva- tai märkäruiskumenetelmässä SAKRET SPCC -laastia levitetään vauriokohtiin osittain tai esikäsiteltyihin betonisiin rakennusosiin kokopintaisesti. Hienopohjustus Kostuta hieman alustaa ja levitä SAKRET hienopohjuste PCC 05 -ainetta tasaisesti teräslaudalla. Kun kohta on hieman kuivunut, silota sitä sienellä varustetulla tasoituslaudalla, kunnes alusta on tasainen. Huom: Estä korjattuja pintoja kuivumasta liian nopeasti. Tietynlaisen käytön yhteydessä voidaan lisäsuojana käyttää karbonatisoitumista hidastavaa SAKRET betonin pintasuojausjärjestelmää. SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 21

22 22 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

23

24 Muu kuin asuntorakentaminen: teollisuusrakenteet SAKRET mineraaliset järjestelmät Kauas jännitetyt tukirakenteet, hyvin lujan betonin avulla luotu ohut rakennusosageometria, runkorakennustapaan liittyvän sarjamaisen esivalmistuksen edut talouden rakentamisen yhteydessä (aika ja kulut on määritetty) sekä joustava rakennuksen käyttö valmisosien liitosten valmistuksen yhteydessä betoni on käytetyin rakennusaine teollisuusrakentamisessa. SAKRET-yhtiölle tämä alue on seuraavien paksukerroksisten korjausjärjestelmien kohde: mineraaliset ruiskubetonit ja ruiskulaasti, jotka valmistetaan kuivaruiskumenetelmällä. Näiden painelujuus koostuu luokista C 25/30, C 30/37 ja C 35/45. Näihin tuotteisiin kuuluu muita betonin/ laastin ominaisuuksia, joita voidaan valita ja yhdistää kohteen mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat kiihdytetty jähmettymiskyky, kutistumisen esto sekä vesitiiviys, ja tuotteet kestävät hyvin CO2-, sulfaatti- ja kloridikuormituksen ja betonin korroosion DIN 1045-standardin mukaisesti. Sakret ruiskulaasti/ruiskubetoni Järjestelmätyyppi Tuotteet Käyttöalueet Ruiskulaasti/ruiskubetoni Ks. sivu 13 betonirunkorakenteet hallien kantavat Ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt rakenteet Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit teollisuusrakenteet säiliöt Ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät jätebunkkerit urheilu-/vapaa-aikapaikat Silica ruiskulaasti/ruiskubetonit, sulfaatinkestävät 24 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

25

26 Infrastruktuurirakentaminen: juomavesisäiliöt SAKRET korjauslaasti Juomavesi on elintarvike, jonka valmistusta, varastointia ja kuljetusta valvotaan erittäin tarkasti. Varsinkin juomaveden varastointi asettaa korkeat vaatimukset betonituotteille, betonin kokonaishuokoisuudelle ja rakennuksen tiiviydelle. Raaka betonipinta sisältää onteloita, joihin voi pakkautua hygieenisesti arveluttavia hiukkasia. Juomavesisäiliöiden päällystyksen yhteydessä on siksi käytettävä DVGW 370/347-sääntöjen mukaisesti tarkastettuja materiaaleja, joissa: on vähähuokoinen, tiivis ja vastustuskykyinen laastikerros ei ole aineita, jotka joutuvat juomaveteen, vahingoittavat sitä tai ovat mikro-organismin ravintopohjana. SAKRET korjauslaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa Ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET Silica ruiskulaasti SSM 4 P SAKRET Silica ruiskubetoni SSB 8 P Laasti/ruiskulaasti SAKRET hienolaasti F 04 H SAKRET laasti M 4 H SAKRET märkäruiskulaasti M 2 H Tähän käytettiin aikaisemmin, pitkän ajanjakson aikana, ohutkerroksisia mineraalisia järjestelmiä, joilla on taipumus pehmeämiseen ja hajoamiseen runsaskalkkisen veden yhteydessä. Korkeimman turvallisuusstandardin saavuttamiseksi SAKRET käyttää tähän tarkoitukseen Silica-ruiskubetonia ja Silica-ruiskulaastia. Betonin lisäaine microsilica pienentää huokostilaa huomattavasti, mikä johtaa erittäin paksuun liitosrakenteeseen, jossa veden tunkeutumissyvyys on hyvin vähäinen. Muita positiivisia ominaisuuksia ovat alhainen vesisementin arvo (W/Z = n. 0,40) ja vähäinen kutistusmisvara (n. 0,60 mm/m). Kuivaruiskumenetelmän korkean tiivistysenergian avulla uuden ja vanhan betonin välille syntyy erittäin kestävä tartuntaliitos. 26 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

27

28

29

30 Erikoiskäyttö Monttujen turvaus/tunnelin rakennus Maanpäällisen ja maanalaisen rakentamisen yhteydessä käytettävien maanalaisten työtilojen on oltava turvallisia ihmisille ja laitteille. Ruiskubetoni on ominaisuuksiensa ja työstömenetelmiensä kannalta ihanteellinen monttujen turvaukseen nopeasti kovettuvan betonin avulla. Sitä voidaan käyttää myös eroosiosta tai hiekkahuuhtoutumasta johtuvan töyräiden ja rinteiden sortumisen estämiseen. SAKRET ruiskubetonia voidaan käyttää myös louhinnan turvaukseen tunnelin rakentamisen yhteydessä, tunneliholven purkamiseen tai tunnelirakenteiden turvakuorien korjaukseen. SAKRETilla on kaikkia näitä käyttötarkoituksia varten omat ruiskubetonimääritelmät. Kiihdytetyt ruiskubetonit ovat erityisen nopeasti sitoutuvia. Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa ruiskulaasti/ruiskubetonit SAKRET ruiskulaasti SM 2 P Ks. sivu 13 SAKRET ruiskulaasti SM 4 P SAKRET ruiskubetoni SB 8 P ruiskulaasti/ruiskubetonit, kiihdytetyt SAKRET ruiskulaasti SM 4 PS SAKRET ruiskubetoni SB 8 PS 30 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

31

32 Erikoiskäyttö Muurauksen saneeraus kuivaruiskumenetelmällä Jotta pysyvä luonnonkivimuuri olisi tukeva, sitä täytyy tarkastaa ja huoltaa. Vaurioituneet saumat ovat usein muurauksen heikko kohta, sillä yleensä käytettävän laastin säänkestävyys on vähäisempi kuin luonnokivillä. Saumojen kautta muurauksen sisään tunkeutuu vettä, jonka mukana siihen kulkeutuu vieraita aineita. Tämä voi vaurioittaa koko liitosta. Rapaantuneiden saumojen korjaamiseksi ja rakennusaineen suojaamiseksi vaurioituneet alueet tai kaikki saumat poistetaan mekaanisesti ehjään osaan asti. Irtonaiset kivet kiilataan, hiekkapuhalletaan ja asetetaan uudelleen täyteen saumasyvyyteen. SAKRETin kuivaruiskumenetelmässä käytettävät ruiskulaastit sisältävät trassirakennusainetta, joka kuuluu vanhimpiin rakennusaineisiin. Kun se yhdistetään sementtiin ja kalkkiin, syntyy sidosainetta, jonka laastitekniset ominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Nämä ominaisuudet ovat luonnonkivimuuriin sopivat. Nämä ruiskulaastit eivät kutistu, ne estävät kiven värjäytymisen ja takaavat sekä työstöä helpottavan taipuisuuden että hyvän tiiviyden. Kuivaruiskumenetelmän suuren tiivistysenergian yhteydessä saavutetaan rakkulattomat muuraussaumat, joiden vesipitoisuus on vähäinen ja sivujen tartuntakyky on korkea tämä koskee myös paikkoja, joihin on vaikea ulottua. SAKRET erikoisruiskulaasti Järjestelmätyyppi Tuotteet Lisätietoa trassisementtiruiskulaastii SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 2 TZ Ks. sivu 14 SAKRET trassisementtiruiskulaasti SM 4 TZ Trassikalkkiruiskulaasti SAKRET trassikalkkiruiskulaastism 2 TK SAKRET trassikalkkiruiskulaasti SM 41K 32 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

33 Siilotekniikka/asennuspinta SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät 33

34 Betonia koskevat lisätiedot DIN Ruiskubetoni DIN EN Ruiskubetoni ZTV-W LB 219 Vesirakenteita koskevat tekniset lisämääräykset RL SIB Betonisten rakennusosien suojausta ja korjausta koskeva direktiivi, Saksan teräsbetonikomitea (DAfStb) ZTV-ING ZTV-ING insinöörirakenteita koskevat tekniset lisäsopimusehdot ja -direktiivit ATV DIN Ruiskubetonilla työskentely ATV DIN Betonin kunnossapitotyöt DAfStb valubetoni ja valulaasti; valubetonia koskeva direktiivi DAfStb-direktiivi sementillä sidotun valubetonin ja valulaastin valmistus ja käyttö DIN EN 1504 Tuotteet ja järjestelmät betonisten kannatteiden suojausta ja korjausta varten EN 206/DIN 1045 Betoni Internet-osoitteet Saksan vesirakennusinstituutti (Bundesanstalt fiir Wasserbau) Saksan teräsbetonikomitea (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) 34 SAKRET betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät

Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät Betonirakennukset Betonin suojaus- ja korjausjärjestelmät SAKRET Rakennuslaitos SAKRET beestelmät 1 Kannen kuva: Mainzin liikenneliiton (MVG) parkkitalo Tämä asiakirja on suojattu kaikkien sen osien osalta

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi TEKNINEN TUOTEKORTTI GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi Vedeneriste teräskansille ja betonipinnoille sillanrakennuksessa Liuotteeton Kovettuu alhaisissa lämpötiloissa aina 5 C saakka Nopea kovettuminen Kuumuuden

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Suojaverkko AES

Tekninen tietolehti Sto Suojaverkko AES Sähkömagneettiselta säteilyltä suojaava lujiteverkko Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet ulko- ja sisätiloissa suoja- ja lujiteverkkona yleiskäyttöön verkko suojaa yli 99 % korkeataajuuksiselta sähkömagneettiselta

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *211928_1014* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Luonnollinen kehitys HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Laastipioneerien tehokas suoja Ongelma: 1) vesi tunkeutuu seinään 2) vaakaesto puuttuu tai on vahingoittunut 3) vesi ja suola pääsevät

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin. Luetteloesite

Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin. Luetteloesite Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin Luetteloesite 2 Sylinteritarvikkeet Männänvarsikiinnitykset, sarja CM2 Joustava kytkin Tasauskytkentä, jossa on levy, Sarja PM7 3

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT KUVAUS MasterSeal 560 on kaksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen ja joustava kevyt kalvo. MasterSeal 560 mahdollistaa betonirakenteiden nopean palauttamisen käyttöön. Ne voidaan upottaa veteen

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

OHJE KTS-O-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN

OHJE KTS-O-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN Sp. z o.o. Ciepłownicza 29, 31-587 Krakova puh. 012 680 2080 faksi 012 684 3983 OHJE KTS-O-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN RAKENNUSELEMENTTIIN (versio 3.0) HUOM.! Tämä ohje ei korvaa teknistä

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Talhu Uniround QSR järjestelmäteline kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Yleistä Rakennustelineen on tutkinut SP Ruotsalainen kokeilu ja tutkimus instituutti kuormitusluokille 2-6 perustuen ASF

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Liittimet Ruuviliitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat. Luetteloesite

Liittimet Ruuviliitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat. Luetteloesite Liittimet liitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat Luetteloesite 2 Liittimet liitosten lisävarusteet Sulkuruuvit ja tulpat Adapteri Ulkokierre M5 - G 3/8 Sisäkierre G 1/8 - G 1/2 FPT-S-REN 4 Sulkuruuvi

Lisätiedot

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste

HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste sivu 1/6 HARKKOELEMENTTI Tuoteseloste Urakkarajat, laatuvaatimukset ja asennusohjeet Kivirakenteinen harkkoseinäelementti Valmistaja: Kukonkankaantie 8 (PL 102) 15871 HOLLOLA Y-0146190-9 Hollola www.rakennusbetoni.fi

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti.

Puhdasta ympäristön ehdoilla. Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Puhdasta ympäristön ehdoilla Soledo Green -erikoispuhdistusaineet ratkaisevat rakennusjäämien puhdistushaasteet ympäristöystävällisesti. Betonijäämistä eroon ilman happoja Me Soledolla valmistamme, kehitämme

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop Tuotetyypin tunniste PROD0189 StoPox TEP MultiTop Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C Tekniset tuotetiedot Sisällysluettelo Ominaisuudet 2 FAG-urakuulalaakerin (Generation C) edut 2 Tiivistys ja voitelu 2 Käyttölämpötila 3 Pitimet 3 Jälkimerkinnät

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot