Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Uusitalo Tapio pj. (kesk) Karila Juhani (kesk) toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu vpj (vas) Oikarinen Antti (vas) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino (sit) Pöntiö Jouni (kesk) Perttunen Jimmy (vas) Romo Päivi (kok) saapui Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Pesonen Eila (sit) Hietala Eija (sit) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka, saapui kvalt:n pj. (sit) OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo hallintosihteeri Kankaanranta Markku pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapio Uusitalo Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Eila Pesonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 233, 234, 235 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 233 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 234 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oikarisen ja Eila Pesosen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hallintosihteeri muutti päätösehdotusta siten, että pöytäkirjantarkastajina ovat Eila Pesonen ja Pirkko Hyötylä. Päivi Romo saapui tämän pykälän aikana kello ASIALISTA JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 235 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 235 Hallintosihteeri esitti, että pykälä 249 käsitellään tämän pykälän jälkeen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 VÄHÄLIIKENTEISTEN RATOJEN TULEVAISUUSSELVITYS Khall 236 Ratahallintokeskus esittää kirjeellään seuraavaa: Ratahallintokeskus (RHK) pyytää lausuntoanne Vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksestä. Toivomme Teidän ottavan kantaa ainakin seuraaviin asioihin: 1. Miten arvioitte selvityksen työskentelytavan onnistumista? Onko se ollut oikeaa käsiteltävän asian mittavuuteen nähden? 2. Ovatko edustamanne tahon näkökulmat tulleet riittävän hyvin kuvatuiksi raportissa? 3. Miten arvioitte päätösesityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta alueenne kuljetusketjuihin ja ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen? 4. Miten tehokkaasti arvioitte yhteiskunnan varojen käyttöä, jos niitä kohdennetaan esitetyllä tavalla ratojen korvausinvestointeihin? Ovatko yhdysratojen säilyttämisestä saatavat hyödyt niin suuret, että investointi on perusteltu? Liitteenä olevan pääraportin lisäksi työhön liittyvät vuoropuhelun ai- kana laaditut muistiot sisältävä tekninen raportti ja Tampereen yli- opiston tutkimus, jotka löytyvät osoitteesta Myös päära- portti löytyy samasta paikasta. Tulevaisuussuunnitelma liitteenä nro 1. Liitteenä nro 2 muistio pidetystä kokouksesta. Selvityksen mukaan Isokylä-Kelloselkä-rataosuus esitetään suljettavaksi liikenteeltä. Virastossa on yhteistyössä Lapin liiton kanssa valmisteltu luonnos kunnan lausunnoksi. Lausunto luonnos liitteenä nro 3. Asia on ollut esillä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Päätöksen mukaan rataosuuden sulkemista vastuste- taan ja kehittämispäällikkö valmistelee tätä tarkoittavan kannanoton perusteluineen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausuntoluonnoksen toimi- vakavaa huomiota Itä-Lapin logistiikan kehitykseen osana koko seu- tettavaksi Ratahallintokeskukselle. Samalla kunnanhallitus kiinnittää tukunnan kehitystä, jolloin logistiikkaan suun-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 nattujen toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa Itä-Lapin muiden kehittämistoimenpiteiden kanssa. Lausuntopyynnön kohtiin 1-4 kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1. Kuulemiset on hoidettu riittävässä määrin. 2. Itä-Lapin kuntien edustajien ja Itä-Lapin kuntayhtymän perustel- lut kannanotot puuttuvat kokonaan selvityksestä, samoin Salla- Kantalahti radan rakentamisen kannattavuusselvityksen tulokset. 3. Päätösesitys on vakavassa ristiriidassa seudun muiden kehittä- mistoimen kanssa. 4. Ratayhteyden peruskorjauksen ja liikenteen jatkuvuuden tur- vaaminen ovat ehdottomasti perusteltuja koko yhteiskunnan kannalta lähitulevaisuudessa.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 LAPIN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 237 Lapin liiton hallitus on kokouksessaan valtuuttanut liiton viraston valmistelemaan perussopimuksen muutosesityksen liiton hallitukselle. Liiton hallitus on käsitellyt valmistellun perussopimuksen muutosluonnoksen. Perussopimuksen muutostarve johtuu Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisestä sekä Aluepelastuslai- Lisäksi sa- toksen maksuosuuksien perusteiden muutostarpeesta. malla tehdään muita pienempiä teknisluonteisia korjauksia. Rovaniemien kuntaliitokseen liittyy ns. kuntaleikkurin aktivoitumi- edusnen. Nykyisen perussopimuksen määrittämä enimmäismäärä tajia/valtuutettuja kunnista on ollut "...viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä". Tämä esitetään muutettavaksi muo- toon "...neljännes rajoittamattomasta...". Nykyisen sopimuksen mukaan uusi Rovaniemen kaupunki menettäisi 5 edusta- jaa/valtuutettua. Erillisinä kuntina kaupungilla on 11 ja maalaiskun- käy- nalla 7 paikkaa eli yhteensä 18 paikkaa. Esitetyn muutoksen mukaan menetys on 2 edustajaa/valtuutettua eli lopullinen edustaja/valtuutettumäärä tulisi olemaan 16. Kuntajohtajien kanssa dyissä neuvotteluissa ( ) valmistelussa päädyttiin esittämään muutosta tältä pohjalta, koska leikkurista ei kokonaan haluttu luopua. Aluepelastuslaitoksen osalta valmistelua on tehty viraston toimesta ja lisäksi asiaa on käsitellyt aluepelastuslautakunta (11.5. ja 17.6) sekä kunnanjohtajat kokouksessaan Valmistelussa päädyttiin siihen, että perussopimuksen muutos esitetään lähteväksi sii- tä, että kuntien maksuosuus määräytyy seuraavasti: 2/3 toteutu- neiden pelastustoimen nettokustannusten ja 1/3 asukasluvun perusteella. Lisäksi kaluston investointeja varten kerätään 2 euroa/ asukas. Kaluston siirtymisen osalta esitys muutokseksi on siirtymäsäännöksissä 38: Kalusto luovutetaan Lapin liiton / pe- lastuslaitoksen omistukseen vasta sen jälkeen kun se on poisto-ohjelmien mukaisesti poistettu jäsenkuntien kirjanpidosta. Maksuosuuksia koskeva perussopimuksen muutos on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2006 ajan. Samalla käynnistetään maksuosuuksien määräytymistä koskeva perussopimuksen muutosval- mistelu vuoden 2006 jälkeiselle ajalle.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 237 Muut muutosesitykset ilmenevät sopimusluonnoksesta ja sen perusteluista. Perussopimuksen muutos tulee käyttää kaikkien jäsenkuntien val- vaan 2/3 jäsenkuntien lukumäärästä, jotka samalla edustavat yli tuustossa. Muutokseen ei vaadita kuntien yksimielisiä päätöksiä, 50% maakunnan asukasluvusta, voivat määräenemmistöllä hyväk- syä muutoksen kaikkia sitovaksi. Uusi perussopimus kuntaliitoksen osalta tulee saada voimaan alkaen, koska Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maa- laiskunta lakkaavat olemasta ja uusi Rovaniemen kau- muutokset ajoittuvat samaan ajankohtaan, koska pelastuslaitoksen budjettivuosi on punki aloittaa toimintansa Myös pelastuslaitosta koskevat kalenterivuosi. Liitteenä nro 4 Lapin liiton kirje ja uusi perussopimusesitys , muistio kunnanjohtajien kokouksesta sekä Rovaniemen järjestelytoimikunnan pöytäkirjakopio. Liitteenä nro 5 muistio neuvottelusta koskien pe- russopimusten muuttamista. Rovaniemen järjestelytoimikunta kokoontuu käsittele- olevan tiedon mukaan järjestelytoimikunta tekee kokouksessa eh- mään mm. Lapin liiton perussopimuksen muutosta. Käytettävissä dotuksen Lapin liiton perussopimuksen muuttamisesta ja pyytää kuntien lausunnon ehdotuksestaan. Esitys ja lausuntopyyntö esitel- lään kokouksessa. Lapin liitto esittää kunnan/kaupunginvaltuustoille liitteenä olevan petoimittaa Lapin russopimusluonnoksen hyväksymistä Lapin liiton perussopimukseksi lukien. Valtuustojen päätökseksi tulisi liittoon mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Lapin liiton uuden perussopimuksen.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 LAPIN MAAKUNTAOHJELMA JA MAAKUNTA-OHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Khall 238 Lapin liitto esittää kirjeellään seuraavaa: Kuluva vuosi on Lapissa kehittämisohjelmien tekemisen aikaa. Toukokuussa Lapin liiton valtuusto hyväksyi pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman ELÄKÖÖN LAPPI Nyt ovat vuorossa Maakuntaohjelma ja Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Näitä ohjelmia varten Lapin liitto pyytää tietä vastaamaan oheisiin kysymyksiin. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Lapissa lähivuosina toteutettavat ja tarvittavat kehittämis-, tutkimus-, koulutus- ja in- vestointihankkeet ja niiden rahoitustarpeet. Ohjelmilla pyritään vai- kuttamaan valtion tulo- ja menoarvion määrärahoihin ja niiden alueelliseen jakoon. Samalla niillä ohjataan maakunnallisten kehittämisvarojen käyttöä. Kysely on saatavissa sähköisenä myös Lapin liiton kotisivulta Vastaukset pyydetään toimittamaan Lapin liittoon mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Lapin liitto tulee lokakuun 05 aikana käymään kanssanne keskus- esittämienne vastausten telun pohjalta. Liitteenä nro 6 kyselyasiakirjat. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja laatinut yhteistyössä kuntien eri viranomaisten kanssa maakuntaohjelmaan otettavan hanke- ja toimenpideasiakirjan. Hanke- ja toimenpideasiakirja liitteenä nro 7. Itä-Lappia koskeva aluetilaisuus maakunta-ohjelmasta järjestetään Savukoskella. Kunnanhallitus 1. hyväksyy liitteenä olevan hanke- ja toimenpideasiakirjan siten muutettuna, että siihen lisätään Pyhätunturin monitoimikeskuksen rakentaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 238 Monitoimikeskukseen on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi tilat ala-asteen koululle, sisäliikuntatilat sekä tilat tapahtumien järjestämiseen sekä tilat suurille kansallisille ja kansainvälisille kokouksille. 2. päättää, että toteuttamissuunnitelmaan otetaan ainakin seuraa- vat hankkeet Pelkosenniemeltä: - bioenergian käyttöönotto korvaamaan nykyisiä lämmitysjärjestelmiä -Pyhätunturin ns. uuden nousutien rakentaminen Hotelli Pyhätunturille -ensilumenladun rakentaminen -freestylehyppyrin rakentaminen kesäaikaista harjoittelua ja ohja rinteiden sekä lumetusjärjestelmien rakenta- jelmapalvelutarkoitukseen -uusien hissien minen (Pyhätunturi Oy) Elinkeinojohtaja ja rakennustarkastaja laativat kohdan 2. hank- keista Lapin liiton edellyttämät (kysely) selvitykset ja kustannus- laskelmat mennessä.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 239 VESIVOIMAKUNTIEN VEROTUKSELLISEN ASEMAN KORJAAMINEN Khall 239 Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaa vesivoimalaitosten verotusta ollaan korjaamassa. Hallituksen budjettiriihessä on sovittu yleisesti korotuksesta, mutta korotuksen tasosta ei lienen vielä päätetty. Virastossa on yhteistyössä Itä-Lapin kuntayhtymän, Rovaniemen kaupungin ja Lapin liiton kanssa valmisteltu Valtiovarainministeriölle osoitettu kirje ja taustamuistio voimalaitosten verotuksen korjaamisesta. Kirje ja taustamuistio liitteenä nro 8. Taustamuistio on kuvaus vesivoimalaitosten verotuksen kehittymisestä ja kirjeeseen sisältyy ehdotus nykytilanteen korjaamisesta ja erityisesti ydinvoimalan ja vesivoimalan verotuksen eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisesta. Lisäksi kirjeessä esitetään, että vesivoimalaitoksen kiinteistövero poistetaan kokonaan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä. Näin tehtiin aikaisemmin ja vasta 1990-luvulla vesivoimalaitoksen kiinteistövero siirrettiin tasauksen laskentatekijöihin sillä seurauksella, että esim. Pelkosenniemen kunta maksoi verotulojen tasausta vuonna 1999 lähes eli noin 4 tuloveroprosentin suuruisen summan muille kunnille ja valtiolle. Liitteenä olevat asiakirjat luovutetaan valtionvarainministeriölle ja jakelussa mainituille Lapin ns. vesivoimakuntien toimesta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat asiakirjat ja asiassa suoritetut toimenpiteet. Kunnanhallituksen kannanotto toimitetaan Valtiovarainministeriölle, kirjelmän allekirjoittaneille kunnilla ja kirjelmän jakelussa mainituille tahoille. Tauko

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-LAPIN, POHJOIS-LAPIN JA TUNTURI-LAPIN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTÄMISESTÄ Khall 240 Kirjeellään Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskus esittää mm. seuraavaa: Laki Kansaneläkelaitoksesta 10 :n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen palkallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pohjois-Suomen vakuutusalueella, mikä käsittää Oulun ja Lapin läänit, on 11 vakuutuspiiriä, joihin kuuluu 43 toimistoa. Koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella asuu noin vakuutettua. Itä-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Kemijärven, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat, Pohjois-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat ja Tunturi-Lapin vakuutuspiiriin Kittilä, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat. Kelassa ja myös Pohjois-Suomen alueella ollaan siirrytty asiakkaiden hakemusten osalta ns. sähköiseen asiakirjahallintaan. Tämä mahdollistaa entistä paremmin toimihenkilöiden erityisosaamisen hyödyntämisen ja erikoistumisen maantieteellisistä välimatkoista riippumatta sekä yhtenäisten ratkaisulinjojen varmistamisen etuusratkaisuissa. Erikoistumalla voimme palvella asiakkaitamme nykyistä laadukkaammin ja tasapuolisemmin koko maassa. Työn siirtämiseen mm. Etelä-Suomen ruuhkakeskuksista Pohjois-Suomeen on uutta tekniikkaa hyödyntäen jo ryhdyttävä. Työn siirtämisellä varmistetaan mm. Kelan palveluverkon säilyvyys harvaan asutuilla alueilla sekä toimihenkilöiden työkuorman nykyistä tasaisempi jakautuminen. Aikaisempaa suurempien vakuutuspiirien muodostamisesta on saatu käytännössä lähes pelkästään positiivisia kokemuksia mm. vakuutuspiirien toimintavarmuuden parantumisena. Kelan palveluverkon kehittämistyöryhmä esitti muistiossaan mm., että vakuutuspiirejä tulisi yhdistää siten, että pienimpien vakuutuspiirien asukasmäärä olisi asukasta. Vakuutusalueiden osalta on laadittu palveluverkkosuunnitelma, jonka mukaan nykyisiä vakuutuspiirejä yhdistettäisiin ja näin saataisiin aikaiseksi suurempia ja erikoistumisen mahdollistavia, paremmin toimivia yksiköitä.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 240 Mikäli vakuutuspiirit yhdistetään, on se hallinnollinen toimenpide, millä ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteiden määrään. Joissakin tapauksissa pienten toimistojen henkilömäärä on mahdollista jopa lisätä. Pohjois-Suomen aluekeskus pyytää lausuntoanne Itä-Lapin, Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin vakuutuspiirien yhdistämisestä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään mennessä osoitteella Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, Oulu. Kirje kokonaisuudessa liitteenä nro 9. Mikäli esittelyssä ja liitteenä olevassa kirjeessä esitetyt palvelujen tason ja saatavuuden tavoitteet toteutuvat, kunnanhallituksella ei ole huomauttamista vakuutuspiirien yhdistämisestä. Kaikissa olosuhteissa on kuitenkin huolehdittava KELA:n palvelujen saatavuus myös harvaan asutulla alueella.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 241 LAINAN OTTAMINEN VUODEN 2005 INVESTOINTEIHIN JA KÄYTTÖTALOUTEEN Khall 241 Vuoden 2005 talousarvioon varattiin lainanottoon yhteensä Tämä laina on nostettu kunnanhallituksen päätöksen nojalla. Terveydenhoidon kustannukset ylittävän talousarvioon vuodelle 2005 varatun määrärahan, suurin budjetin ylitys tapahtuu erikoissai- raanhoidonossa ja näiden kustannusten kattamiseen tarvitaan lisä- rahoitusta. Talousarvion toteutuminen 06/2005 esitellään koko investointien uksessa. Lisäksi lainarahoitusta tultaneen tarvitsemaan vuoden toteuttamiseen. Rahoitustarpeeksi on arvioitu euroa. Tarvittavan lainarahoi- tuksen lopulliseen tarpeeseen vaikuttaa mahdollisesti saatavan val- tion harkinnanvaraisen avustuksen määrä sekä vuoden 2005 investointien toteutuma. 1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että myöntää euron lainaottovaltuudet vuoden 2005 käyttötalouteen ja investointei- hin. 2. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintosihteerin ja kunnanjohtajan nostamaan suuruisen lainan. Hallintosihteeri huolehtii käytännön toimenpiteistä. Muilta osin lainannostosta päättää kunnanhallitus. Hallintosihteeri muutti päätösesitystä kohtaan 2 siten, että kunnahallitus oikeuttaa hallintosihteerin nostamaan :n lainan.

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 242 ASUNTO OY MESSUPYHÄN ENERGIANSÄÄSTÖHANKE Tekn.ltk 76 Liite 5. Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite ja referenssit Liite 6. Projektiehdotus ja puitesopimusmalli Liite 7. Kiinteistörajakartta alueesta Asunto Oy Messupyhä lämmitysjärjestelmänä on sähkökäyttöinen vesikeskuslämmitys. Energiankulutus vuonna 2004 oli 385 MWh, ja kustannukset vuositasolla noin (noin 60 % kiinteistön hoi- tokuluista). Sähköenergian hinnan jatkuvan nousun vuoksi on syytä etsiä hal- vempia lämmitysratkaisuja. Energiasäästöpalvelut Enespa Oy on todennut annettujen tunnus- kannattavaksi ja esittää kunnalle liitteessä 6 esitettyä yhteistyötä. lukujen perusteella maalämpöön perustuvan lämpöinvestoinnin Rahoitusyhtiö rahoittaisi ja toteuttaisi investoinnit, jotka maksetaan takaisin korkoineen syntyneistä säästöistä. Eli rahoitusyhtiö kantaa investointiin liittyvän riskin. Enespa Oy edellyttää, että sopimus tehdään taloyhtiön omistajan kanssa. Investoinnin toteuttaminen edellyttää, että kunta antaa taloyhtiölle rasitteen maalämpöputkiston ( noin 4 km) sijoittamiseen omistamal- leen Hiltupellon Rno 6:56 tilalle ( 1,2 ha). Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta pitää liitteessä 6 esitettyä projektiehdotusta hyvänä ja esittää kunnanhallitukselle, että kunta tekee puitesopimuksen Enespa Oy:n kanssa. Lisäksi kunta myöntää oikeuden maalämpöputkiston sijoittamiseen liitteessä 7 esitettyyn Hiltupellon Rno 6:56 tilaan. Tekn.ltk: * * * Khall 242 Liitteenä nro 10 Energiansäästöpalvelu Enespa Oy:n esite, referenssi, projektiehdotus ja puitesopimusmalli ja kiinteistöra- jakartta alueesta. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä. Sopimusneuvottelut kunnan puolelta käy Markku Kankaanranta ja sopimuksen allekir- joittavat Markku Kankaanranta ja Kari Harju.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 242 Hallintosihteeri muutti päätösesitystä siten, että valtuustolle ei esitetä lisämäärärahaa. Unto Kiemunki poistui klo Kokous keskeytettiin Pekka Nyman saapui kokoukseen klo

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 243 NIMIVAKUUDEN ANTAMINEN LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PELKOSENNIEMEN KAATOPAIKAN LOPPUTÖIDEN VARMISTAMISEKSI Tekn.ltk 83 Lapin ympäristökeskuksen myöntämässä Pelkosen- koh- niemen kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten dassa 34. edellytetään, että toiminnanharjoittajan tulee asettaa euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely asianmukai- sen jätehuollon, käytöstä poistamisen ja jälkitöiden varmistamiseksi. Muuna vastaavana järjestelynä voidaan pitää esimerkiksi kuntata mennessä. Vakuuden määrä voidaan tarkistaa kaato- kausta. Vakuus tulee asettaa Lapin ympäristökeskukselle paikan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä luvan hakija vastaa edelleen, vä- 30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka-alue aiheuta vaaraa tai hintään haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökeskuksen kanssa on asiasta keskusteltu ja vakuus kun- puolesta voidaan antaa ns. nimivakuutena. Ympäristökeskus nan hyväksyy vakuuspäätöksen tekemisen asetetun aikarajan jälkeen- kin, kun asia valmistellaan seuraavaan valtuuston kokoukseen. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk.: Khall 243 Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Lapin ympäristökeskukselle nimivakuuden ympäristö-lupapäätöksen kohdan 34. vakuudeksi. * * * Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaa nimivakuuden ympäristölupapäätöksen kohdan 34 vakuudeksi.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 PERACTION / PERTTI HUSSIN RAKENNUSPAIKAN VARAUSANOMUS Khall 244 Pertti Hussi on kirjeellään esittänyt, että valmisteilla ole- van kaavamuutosalueen korttelin 396 rakennuspaikan 5 varaamista Peraction ja Lapland Memories Oy:lle yrityksien toimiti- lojen ja työntekijöiden asumista varten. Kirje ja kartta liitteenä nro 11. Kartalle on vinoviivoituksella merkitty varattavaksi esitetty määala. Alueella on asemakaavanmuutos valmisteilla ja valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot ovat parhaillaan julkisesti nähtävillä. Esitetty aluevaraus on kunnan omistuksessa ja tällä alueella ei ole vahvistetussa asemakaavassa rakennusoikeutta. Ennen asemakaavan vahvistumista myynti tai vuokraus ei ole suo- siteltavaa koska rakennuspaikan sijoittaminen juuri esitetylle paikal- le voisi aiheuttaa reunaehtoja vielä valmisteilla olevalle asemakaa- valle. Kuitenkin yritykset haluavat periaatepäätöksen tontinvarauksesta, jotta voisivat viedä eteenpäin omia rakennussuunnitelmiaan. Keskusteluissa varaajan kanssa on sovittu, ettei varaus ole esteenä kaavan laatimisessa, ja rakennuspaikkaa voidaan siirtää, mikäli se on kaavoituksen kannalta järkevää. Kunnanhallitus päättää 1. varata Peractionille karttaliitteessä olevan määräalan 2. että varaus on voimassa siihen asti kun asemakaava alueella saa lainvoiman kuitenkin korkeintaan vuoden 2006 loppuun 3. että rakennuspaikan vuokraamisesta tai myymisestä pääte- tään myöhemmin 4. että varaus ei saa olla esteenä kaavoitukselle, ja tontin varaa- ja suostuu tarvittaessa siirtämään varausaluetta, jos se kaavoituksen kannalta on järkevää.

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 TALOUSARVIOVERTAILU Tekn.ltk 81 Liite 14. Talousarviovertailu Liite 15. Investoinnit Puolen vuoden toteuma menoissa 45 % ja tuloissa oli 46 %. Sisäi- siä eriä ei vertailuun kokonaisuudessaan ole laskettu. Lämpöhuolto tilinpäätösvuoteen 27 %:a suurempi (huomioitu talousarviossa). Talonmiespalvelujen kustannusnousu aiempaan vuoteen 7,5 % korkeampi. Investointien toteuma ,5 % ( netto 43 %) Seuraavat investoinnit eivät talousarviovuonna toteudu: Kaukolämpölaitoksen liittymät ja lämmönjakajat: Kemijärven kaukolämpö ei toteuta hankkeita talousarviovuonna. Kultakeron tie: Suunnittelumääräraha myönnetty Lapin liitosta, toteutus siirtyy seu- raavalle vuodelle. Ensilumen latu Valtionapuhakemukset hylätty Free Style hyppyri Ei myönnetä valtionapuja Rak.tarkastaja: Lautakunta hyväksyy toimenpiteet ja merkitsee talousarviovertailun tiedokseen. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustol- le, että investoinneista muutetaan talousarviovuodelta seuraavat in- vestoinnit ( uusi esitys tummennettuna) Kaukolämpölaitos Menot Muutetaan Menot Kultakeron tie (Serpentiinitie) Menot Tulot Netto

19 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 245 Muutetaan seuraavasti: Menot Tulot Netto Ensi lumen latu Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Free-style hyppyri ja palvelurakenteet Menot Tulot Netto Poistetaan investoinneista. Yhteensä investointien netto-osuutta poistetaan Tekn.ltk: Khall 245 Khall : Hyväksyttiin yksimielisesti * * * Liitteenä nro 12 teknisen lautakunnan käyttötalouden ja inves- tointien talousarviovertailut. Kunnanhallitus merkitsee talousarviovertailun tiedokseen ja esittää valtuustolle esittelytekstissä mainittujen investointien muuttamisen ja poistamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 246 MATKUSTUSAVUSTUS ITÄ-LAPIN SEUTUKUNNASSA JA SODANKYLÄN KUNNASSA TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA OPISKELEVILLE PELKOSENNIEMELÄISILLE OPISKELIJOILLE Sivistysltk 54 Pelkosenniemen kunnanhallitus on lukiokoulutusta koskevan pää- töksen ohessa (khall ) velvoittanut sivistyslauta- matkustusavustusta, tai muita järjestelyjä, joilla helpotetaan kotoa, Pelkosenniemen kunnan alueelta tapahtuvaa kunnan valmistelemaan naapurikunnissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville pelkosenniemeläisille opiskelijoille maksettavaa opiskelua. Matkustusavustuksella tulisi kyetä osittain korvaamaan todellisia aiheutuneita kuluja opiskelusta toisella paikkakunnalla. Korvauksen perusteena voitaisiin silloin pitää kilometrikorvausta matkasta kotoa oppilaitokseen. Korvausperusteena voisi olla kulloinkin voimassa olevan kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus ( alkaen 0,40 euroa/kilometri). Käytännön kannalta tuki olisi helpointa maksaa jälkikäteen lukukausittain. Näin vältyttäisiin tukien mahdollisilta takaisinperinnöiltä esim. oppilaitok- sen vaihto tai opintojen keskeytystapauksissa. Koska matkustusavustuksen käyttöön otto liittyy siihen päätökseen (Kvalt ), että Pelkosenniemen lukioon ei otettu uu- sia oppilaita tänä syksynä tulee matkustusavustuksen lukuvuonna kohdistua keväällä 2005 peruskoulun päättäneisiin oppi- aina laisiin. Jatkossa avustus luonnollisesti laajenee koskemaan kulloisenakin vuonna peruskoulunsa päättäneitä pelkosenniemeläi- siä opiskelijoita. Lisäksi pyritään edistämään pelkosenniemeläisen opiskelijoiden osittaista kotoa käsin tapahtuvaa opiskelua tukemalla itsenäis- opiskelijoiden käyttöön (mm. etäopetuslaitteet), mikäli se ei hanka- tä/etäopiskelua antamalla Pelkosenniemen koulun välineitä ja tiloja loita koulun normaalia opetustoimintaa. Pelkosenniemen koulun etäopetusvalmiuksia ja opetustarjontaa pyritään edelleen kehittämään yhä paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että toisen asteen oppilaitoksissa Itäkosenniemeläisille ensimmäistä peruskoulun jälkeistä tutkintoaan lapin seutukunnassa ja Sodankylän kunnassa opiskeleville pel- suorittaville opiskelijoille maksetaan matkustusavustusta seuraa- tammikuus- vasti: 1. avustus maksetaan lukukausittain jälkikäteen sa ja kesäkuussa vapaamuotoisi lla hakemuksilla, joista

21 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta 54 Kunnanhallitus ilmenee matka kotoa oppilaitokseen. Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus. 2. avustuksena maksetaan kaksi yhdensuuntaista matkaa viikossa kunnallisen virkaehtosopimuksen matkakustan- ko. oppilaitoksessa järjestetään. 3. lukuvuonna tuen piiriin kuuluvat keväällä 2005 peruskoulunsa päättäneet opiskelijat. Jatkossa tuen piiriin nusten korvauksen mukaan, niinä viikkoina joina opetusta tulee aina seuraava perusopetuksen oppimäärän suorittanut ikäluokka. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että Pelkosenniemen koulun tiloja ja välineitä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien pelkosenniemeläisten käyttöön etäopintojen suorittamiseksi. Sivistysltk: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Matkakorvaukseksi hyväksyttiin 0,20 euroa/kilometri, joka on myös KELAN käyttämä oman auton käytön kustannuskorvaus kilometriltä. Tämä pykälä päätettiin antaa kunnanhallitukselle tiedoksi. Khall 246 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello * * * Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 247 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 247 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa ja kehittämisehdotuksia toimintaja taloussuunnitelmaan Lausunto tulee toimittaa yhty- mähallitukselle mennessä. Liitteenä nro 13 toimintatiedot 1-6/2005 sekä talousarviovertai- lu 1-7/2005. Pelkosenniemen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota pal- velutasoon. Palvelua on pyrittävä järjestämään tarpeellisessa mää- rin, kuitenkin samalla muistaen peruskuntien taloudellisen tilanteen. Investoinneista tulee mahdollisuuksien mukaan pidättäytyä ja osto- ostopalveluihin on puututtava. Eritystä huomiota tulee kiinnittää eri- palveluiden käyttöä ja tasoa on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tyssairaanhoidon ostopalvelujen käyttöön ja seurantaan. Talouden hoidossa tulee harkita tarkoin ne tavat ja kohteet, joilla pitkällä aikajaksolla tarjotaan kuntalaisille hyvää laatutasoa olevia terveydenhuollon palveluita tukipalveluineen. Toimintatapoja tarkas- teltaessa tulee myös selvittää mahdollisuudet seutuyhteistyöhön. Palveluiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huomioida taloudellisuus, tehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 11.01.2008 kello 13.38-16.22 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2004 KOKOUSAIKA Torstaina 12.02.2004 kello 16.00-17.55 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 39 No 3/2007 KOKOUSAIKA Torstaina 26.04.2007 kello 15.00-15.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.08.2006 kello 15.00-17.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 92, 93, 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 92 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 27.10.2011 28 ASIALISTA KOKOUSAIKA Torstaina 27.10.2011 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 25 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.02.2012 klo 18.30 21.09 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 11 24 12 24 13

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.02.2013 klo 17.00 18.38 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 1 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30. Kh:n pj. Kuusinen Katja Kh:n edustaja Suokivi Raija

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30. Kh:n pj. Kuusinen Katja Kh:n edustaja Suokivi Raija KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2012 Sivu 53 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantaina 3.12.2012 klo 16.30 Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 17.3.2016 kello 13.10-13.25 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Säärelä 211

Arvola Anneli (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Karila Juhani (kesk) Unto Kiemunki Markku Kankaanranta, Marjo Säärelä 211 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 336 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.11.2006 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.10.2007 kello 16.00-16.53 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 13.11.2011 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 65 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot