Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta Kunnan edustajan valitseminen ympäristöterveyslautakuntaan Olli Metson avustusanomus arkkitehtiopintojen diplomityötä varten Perushoitajan viran lakkauttaminen Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Poikkeamishakemus Riikka ja Marko Saarikko Poikkeamishakemus Kimmo Kuusisalo Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 / rakennus- ja tekninen lautakunta Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman käsittely Tilintarkastajan toimikausi Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen Poikkeamishakemus Eero Kanniainen Poikkeamishakemus kiinteistöyhtymä Olavi ja Pirjo Lehtinen, Jorma ja Leila Knihti sekä Kari ja Merja Koski Poikkeamishakemus Pasi Kolehmainen / Mekol-Rakennus Oy

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 18/2012 sivu 404 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Karvonen Tuovi Martin Heidi Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Niemelä Hannu Pulska Päivi Savukoski Esko Jäsen, vpj Jäsen Jäsen Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, saapui klo Varajäsen (Niemelä Hannu), saapui klo Jäsen Jäsen Jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Kilpelä Reijo Halonen Jouni Särkelä Heikki Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Haapakoski ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Hannu Posti Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Raimo Haapakoski Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Pöydälle oli jaettu lisäasioina :t Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, käsitelläänkö ylimääräiset pykälät kokouksessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisäasiat käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kokouksen alussa Pelkosenniemen kunnan sosiaalisihteeri Nina Peronius selvitti sähköisen hyvinvointikertomuksen laatimista ja hanketyöntekijä Seija Ollila Niliaitta Mettälapissa hanketta KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 216 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Kemijärven kaupunginvaltuuston ote koskien ympäristöterveydenhuollon järjestämistä alkaen 2. Itä-Lapin ky:n tarkastuslautakunnan pöytäkirja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja , tarkastuslautakunnan pöytäkirja sekä ote pöytäkirjasta koskien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimeenpanoa 4. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kuntatyönantajat: 7. Yk 12/2012: OVTES:n palkantarkastukset ja sopimusmääräysmuutokset lukien 8. Yk 13/2012: KVTES:n paikallinen järjestelyerä Lapin ELY-keskus: 9. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Metsähallitus 10. Kemijoen pääuoman vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuosille Ohjeet laadittavaa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksia sekä v valtionapuhakemuksia varten Opetus- ja kulttuuriministeriö: 12. Päätös yksikköhinnoista vuonna 2013 Lapin maistraatti: 13. Kotikuntalain soveltaminen Lapin liitto: 14. Maksatuspäätös Sokli- ja Savukoski hankkeesta./..

4 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 216./.. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: 15. Päätös apteekin palvelupisteluvasta Sodankylän ja Savukosken kunnan alueella liikennöivässä Sompion pääkirjaston kirjastoautossa Rovaniemen hallinto-oikeus: 16. Päätös Kemin-Sompion paliskunnan valituksesta koskien Soklin osayleiskaavan nähtäville asettamista Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja selosti Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen (kohta 16) sisältöä. Hallinto-oikeus oli kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti jättänyt tutkittavaksi ottamatta Kemin-Sompion paliskunnan valituksen kunnanhallituksen päätöksestä asettaa nähtäville Soklin osayleiskaava, koska Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Saman lainkohdan perusteella hallinto-oikeus on kumonnut ja poistanut kunnanhallituksen päätöksen myös siltä osin kuin kunnanhallitus oli todennut, ettei nähtäville asettamispäätös ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä täytäntöönpanon kieltovaatimusta ollut hyväksytty. Kunnanhallituksen olisi pitänyt jättää tältäkin osin asia tutkimatta ja siten kunnanhallituksen päätös on myös tältä osin kumottava ja poistettava. Merkittiin tiedoksi SELONTEKO NILIAITTA METTÄLAPISSA HANKKEESTA Khall 217 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan kautta hoidetuista projekteista annetaan selonteko kunnanhallitukselle. Seija Ollila esittelee käynnissä olevaa Niliaitta Mettälapissa hanketta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kuulee hanketyöntekijä Seija Ollilan selvityksen hankkeesta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

5 TALOUSARVION 2012 TARKISTAMINEN TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN OSALTA Khall 218 Taloussihteeri Kunnan tämän vuoden talousarviossa on varauduttu terveydenhuollon menoihin yhteensä eurolla. Perus- ja ympäristöterveydenhuoltoon on varattu euroa ja erikoissairaanhoitoon 1,4 milj. euroa. Kunnan terveydenhuollon kustannukset olivat vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 3,3 milj. euroa. Terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat suurestikin väestön sairastavuudesta johtuen, joten niiden arvioiminen pienessä kunnassa on haastavaa. Yleinen kehitys kunnissa kuitenkin on, että terveydenhuollon kustannukset nousevat muita kustannuksia nopeammin. Perus- ja ympäristöterveydenhuollosta vastaava Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on esittänyt Savukosken kunnalle hyväksyttäväksi euron kustannukset, mutta kunnanvaltuusto on varannut omaan talousarvioonsa euroa ja pyytänyt kuntayhtymää toiminnassaan huomioimaan tämän. Kuntayhtymän perimät maksuosuusennakot ovat tänä vuonna yhteensä euroa. Lopulliset perus- ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset saadaan tietoon vasta ensi vuoden puolella, kun kuntayhtymä tekee laskelmat palvelujen käytöstä ja kustannusten jakautumisesta jäsenkuntien kesken. Tänä vuonna kuntalaisten vuodeosaston käyttö on kuitenkin kasvanut. Kuntayhtymästä saadun tiedon mukaan syyskuun toteumatilanteen perusteella kuntayhtymän toteuma noudattelee vuosibudjettia. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan Savukosken kunnan maksuosuudet kuntayhtymälle olivat yhteensä euroa. Kustannuskehitys ja palvelujen käyttö huomioiden lopulliset maksuosuudet kuntayhtymälle ylittänevät 1,8 milj. euron rajan. Lisämäärärahan tarve talousarvioon on siten euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on varattu euroa ja eläkemenoperusteista kuel-maksua varten euroa. Erikoissairaanhoidossa Lapin keskussairaalan maksuosuudet ovat tähän mennessä 24,3 % eli euroa viimevuotista suuremmat, Muurolan sairaalan maksuosuudet liki kaksinkertaiset, mutta Sairaala Lapponian maksuosuudet ovat yli puolet pienemmät kuin viime vuonna. Viime vuoden lopulliset erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1,57 milj. euroa. Menokehitys huomioiden tämän vuoden arvioidut kustannukset nousevat 1,7-1,8 milj. euroon, joten lisämäärärahan tarve erikoissairaanhoitoon on noin euroa. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvioon perusterveydenhuollon määrärahaan lisäyksen ja ylitysoikeuden euroa ja erikoissairaanhoitoon euroa../..

6 TALOUSARVION 2012 TARKISTAMINEN TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN OSALTA Khall 218 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN Khall 219 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Tässä käsittelyssä jätettiin kuitenkin vielä nimeämättä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan kunnan edustajaksi varsinainen jäsen ja varajäsen. Lautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Lautakunnassa on osajäsenyyssopimuksen mukaan viisi jäsentä, yksi jokaisesta kunnasta. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden välein vuorotellen jokaisesta kunnasta. Ympäristöterveyslautakunnan pitää olla toiminnassa Tasaarvolain mukaan lautakuntaan on valittava miehiä ja naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joten lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi molempien sukupuolten edustajaa. Tämä koskee myös varajäseniä. Pelkosenniemi on jo valinnut miehen varsinaiseksi ja naisen varaedustajaksi. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se nimeää ympäristöterveyslautakuntaan Savukosken kunnasta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuusto ottaa valinnassa huomioon em. tasa-arvolain säännöksen yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

7 OLLI METSON AVUSTUSANOMUS ARKKITEHTIOPINTOJEN DIPLOMITYÖTÄ VARTEN Khall 220 Liite Savukoskelta lähtöisin oleva arkkitehtiylioppilas Olli Metso tekee diplomityötä Oulun yliopistoon. Työssään hän tutkii Savukosken kunnan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia painopisteen ollessa kunnan asutuskeskusten ja matkailupalvelualueiden maankäytön suunnittelussa. Tarkastelu kohdistuu Yara Suomi Oy:n fosfaattikaivoksen kunnalle tuomin haasteisiin ja siihen, miten kunnan muut elinkeinot matkailu ja luontaiselinkeinot voidaan kestävällä tavalla yhdistää mahdolliseen kaivostoimintaan. Työ käsittää myös skenaarion siitä, mikä olisi Savukosken kehitysmalli siinä tapauksessa, että Soklin kaivoshanke ei toteudu. Liitteenä työn yksityiskohtaisempi kuvaus. Olli Metson näkemyksen mukaan hänen diplomityönsä täydentää kunnan konsulttityönä laadittavaa maankäytön kehittämissuunnitelmaa. Molemminpuolisella tietojenvaihdolla voidaan myös välttää päällekkäisyyksiä. Olli Metson diplomityö antaisi vaihtoehtoisia näkemyksiä kunnan kehittämistyöhön. Olli Metso anoo kunnalta avustusta 750 euroa. Kustannusten koostuminen ilmenee liitteestä. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 750 euron avustuksen Olli Metsolle Savukosken maankäytön visiot 2032 diplomityön tekemiseen. Perusteluna avustamiselle on se, että kunta saa työstä vision tulevaisuuden suunnitteluun ja myös se, että työ täydentää tekeillä olevaa Savukosken maankäytön kehittämissuunnitelmaa. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

8 PERUSHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Khall 221 Sosiaalilautakunta Saukodilla vapautuu irtisanoutumisen johdosta yksi vakituinen perushoitajan kokoaikainen virka alkaen. Viimeisten vuosien aikana uusia hoitajia Saukodille hankittaessa on päädytty perushoitajan sijasta lähihoitajan nimikkeeseen ja virkasuhteen sijasta työsopimukseen perustuvaan palvelussuhteeseen. Lähihoitajan työn ei katsota edellyttävän virkasuhteessa oloa. Hallintosäännön 11 :n mukaan valtuusto päättää viran lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vapautuva perushoitajan virka lakkautetaan ja muutetaan lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Khall 221 Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vapautuvan perushoitajan viran lakkauttamista ja muuttamista lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

9 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Khall 222 Sosiaalilautakunta Saukodilla vapautuu irtisanoutumisen johdosta yksi vakituinen perushoitajan kokoaikainen virka alkaen. Virka esitetään muutettavaksi lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät vakinaisten alaistensa toimenhaltijoiden valinnasta. Koeajan määräämisestä ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Vakituisten työntekijöiden palkkausta koskevat asiat valmistelee ao. toimiston päällikkö yhdessä palkka-asiamiehen kanssa sekä vahvistaa ao. lautakunta. Työsopimussuhteisen tehtävän julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita työntekijä avoinna olevaan tehtävään. Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vakinaisten työsuhteiden uudelleen täyttö edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen lupaa. Vaadittavasta kelpoisuudesta päättää tehtävän täyttämisestä päättävä toimielin haettavaksi julistamispäätöksen yhteydessä. STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoito-työntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Tavallisen palveluasumisen (palvelutalo) hoitohenkilöstömitoitussuositus on 0,3-0,4 henkilöä/asukas. Aluehallintoviraston tarkastuslausunnon mukaan Saukodin hoitohenkilöstön vähimmäismäärän tulisi em. laatusuosituksen mukaan olla vähintään 15,5 hoitajaa. Irtisanoutumisen johdosta välittömään hoitotyöhön osallistuvien kokoaikaisten vakituisten hoitajien määrä olisi 12,5. Tästä syystä tarvitaan lupaa ilmoittaa tehtävä haettavaksi. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa ilmoittaa lähihoitajan kokoaikainen tehtävä haettavaksi. Kelpoisuusehdoksi esitetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272) 8 :n tarkoittama tehtävään soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan vanhustyöhön, sairaanhoitoon ja huolenpitoon tai vammaistyöhön suuntautuneet opinnot. Toimen täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vakituista vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Palkkaus määritellään KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 04SOS06A:n mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla. Hakemuksiin pyydetään liittämään ansioluettelo.

10 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Sos.ltk 46./.. Khall 222 Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy lähihoitajan kokoaikaisen tehtävän haettavaksi julistamisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Tuovi Karvonen esitti Heidi Martinin kannattamana hakuilmoitukseen lisättävästä maininnasta, että lähihoitajan toimen alkusijoitustoimipaikka on Saukoti. Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski pyydettiin kokoukseen selvittämään asiaa. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä

11 POIKKEAMISHAKEMUS RIIKKA JA MARKO SAARIKKO Khall 223 Rakennusmestari Riikka ja Marko Saarikko hakevat poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa loma-asunnon, saunan ja varaston omistamalleen määräalalle Korpela RN:o 55:0 Tanhuan kylään Hietajärven rannalle. Määräalan pinta-ala on 2,53 hehtaaria ja rantaviivan pituus Hietajärveen on noin 130 metriä. Määräalan leveys on noin 100 metriä. Määräala sijaitsee Hietajärven etelärannalla Tanhuan kylästä noin 8 km kaakkoon. Loma-asunto sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 25 metrin etäisyydelle Hietajärven rannasta. Loma-asunnon kerrosala on 80 m 2. Saunan kerrosala on 30 m 2 ja sen etäisyys rannasta on 20 metriä. Varasto/liiterin kerrosala on 42 m 2. Rajanaapuria on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Hänellä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurin kuuleminen toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Riikka ja Marko Saarikon poikkeamishakemusta saada rakentaa lomaasunto, sauna ja varasto Korpela-tilan määräalalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

12 POIKKEAMISHAKEMUS KIMMO KUUSISALO Khall 224 Rakennusmestari Kimmo Kuusisalo hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa kodan ja saunan omistamalleen tilalle Kieppilä Rnro 1:41 Tanhuan kylään Etseojan rannalle. Tilan pinta-ala on 1,37 hehtaaria ja rantaviivan pituus Etseojaan on 375 metriä. Määräala sijaitsee Etseojan länsirannalla Tanhuan kylästä noin 5 km kaakkoon. Kota ja sauna sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 25 metrin etäisyydelle Etseojan rannasta. Kodan kerrosala on 10 m 2. Saunan kerrosala on 8 m 2 ja sen etäisyys rannasta on 25 metriä. Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurien kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Kimmo Kuusisalon poikkeamishakemusta saada rakentaa kota ja sauna Kieppilä-tilalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MARRASKUU 2012 / RAKENNUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA Khall 225 Rakennus- ja tekninen lautakunta Liite Vuoden 2012 tammi-marraskuun toimintamenot koko rakennus- ja teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 80,7 % ja toimintatulot 77,0 %. Toimintakate on toteutunut 85,3 %. Lautakunnan netto toimintakate ei ole ylittymässä. Rakennuslupia on myönnetty jo 80 kpl ja lupatuloja on euroa enemmän kuin oli arvioitu. Teknisen toimen suunnittelussa on Metsähallitus maksanut sopimuksen mukaan puolet Pykäläinen- Kuttusoja rantaosayleiskaavan laatimisen kustannuksista. Toinen puoli kustannuksista euroa jää kunnan maksettavaksi eikä siihen ole varattu määrärahaa. Soklin osayleiskaavan laatimisen loppuerän lasku euroa puuttuu vielä menoista, mutta niistä Yara Suomi Oy maksaa 2/3 osuuden eli euroa. Vesihuoltolaitoksen verkoston tarkekuvien viimeistely siirtyi vuoden 2012 puolelle ja samoin hankkeen loppulasku Teknisen toimen hallinnon toimintamenot ovat ylittymässä näistä syistä noin euroa. Talonmiestiimin kiinteistönhoidon laskutus tehdään vuoden vaiheessa eikä siinä vielä näy noin euron tulo. Hallintorakennuksissa kunnanvirastolla on räystäiden maalaustyön ja muiden kunnostusten vuoksi hieman ylitystä. Vuokra-asunnoissa menot ovat toteutuneet 80,3 % ja tulot 90,7 %. Konekalustossa traktorin korjaaminen on ylittänyt määrärahan. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapito ylittynee noin eurolla. Kuoskun Eteläpuolen yksityistielle myönnettyä euron peruskorjausavustusta ei ole vielä kirjattu menoksi. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten nyt niistä näkyy noin puolet tuloista. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella tammikuussa. Verkoston vuodon korjaamisen ja sulkuventtiilien asennustyön kustannukset olivat noin euroa. Vesihuoltolaitoksen menot ovat toteutuneet 95,8 % ja tulot 53,9 %. Toimintakate saavutettaneen melko tarkkaan. Lämpölaitoksen menot ovat toteutuneet 91,6 % ja tulot 77,0 %. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten nyt tuloista puuttuu marras-joulukuun energian osuus. Energian myyntituloja on arvioitu saatavan euroa, mutta ne alittuvat euroa../..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MARRASKUU 2012 / RAKENNUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA Rak. ja tekn.ltk 35./.. Laaja vuosihuolto maksoi euroa enemmän sekä hakkeen hankinta menee noin euroa yli. Toimintakate on alittumassa noin euroa. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennus- ja teknisen lautakunnan vuoden 2012 määrärahoja muutetaan lisäämällä kohtiin 7000 Teknisen toimen hallinto euroa 7600 Liikenneväylät euroa 7900 Lämpölaitos euroa. Määrärahat siirretään muista lautakunnan säästyneistä tulosalueista. Khall 225 Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi rakennus- ja teknisen lautakunnan esittämät määrärahojen lisäysesitykset. Lisäykset katetaan muista lautakunnalta säästyneistä tulosalueista. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

15 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226 Kunnanhallitus Liite Talousarvion ja suunnitelman laadinta on erityisen vaikeaa, koska kunnan taloudellinen tila on kunnasta riippumattomien eri yhteensattumien takia ajautunut nopeasti isoihin ongelmiin. Tämänhetkinen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2013 osoittaa vajaa 1,2 milj. euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 1,43 milj. euroa. Suunnitelmavuosina tilikauden alijäämää kertyisi lisää vuositasolla yli 1,1 milj. euroa. Tilanteen aiheuttaa verotulokertymän pieneneminen, valtionosuuksien pysyminen lähes aiemmalla tasolla sekä kustannustason nousu. Mm. terveydenhuollon menot ovat lisääntyneet ja lisääntyvät rajusti eikä kunta voi niihin suoraan vaikuttaa. Kunnan käyttömenot nousevat vuoden 2012 arviosta 7,3 % ja toimintakate 9,0 %. Verotuloarvio pienenee 7,0 % tämänvuotisesta ja valtionosuudet noussevat 4,8 %. Henkilöstömenot pienenevät arviossa 1,1 % tämänvuotisesta, vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna ne nousevat 8,4 %. Henkilöstömenojen lisäyksen aiheuttaa palvelukodin käyttöönotto ja siellä henkilöstön lisäys. Sosiaalitoimen henkilöstömenojen lisäys on tämänvuotisesta 5,9 % ja viime vuoden tilinpäätöksestä 22,6 %. Asiakaspalvelujen ostot nousevat tilinpäätöksestä 14,8 % ja muiden palvelujen ostot 6,8 %. Muut menot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä vuokramenot pienenevät tai pysyvät tämän vuoden arvioidulla tasolla. Verotuloissa on huomioitu kunnan veroprosentin korotus 20,75 %:iin, mutta kunnan tuloverokertymän nousu on arvioitu vain 1,9 %. Yhteisöveron tuotto on merkitty Kuntaliiton arvion mukaan euroksi ja arvio on liki 40 % vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton tämänhetkisten laskelmien mukaisina. Investoinnit on esitetty erillisen investointisuunnitelman mukaisina. Yhteensä ensi vuodelle investointeja on esitetty eurolla. Suurimpana eränä on Sau-Sarvi III:n peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi on Tanhuan jäteveden imeytyskentän uusiminen ja jäteveden puhdistamon korjaaminen, lämpölaitoksen varavoiman liittymän rakentaminen ja Kauppakujan tien ja piha-alueen päällystäminen. Alustavaan talousarvioesitykseen on lainanotoksi merkitty 1 milj. euroa. Lautakuntien käsittelemien talousarvioesitysten pohjalta lainanoton tarve ensi vuoden investointien ja toiminnan rahoittamiseen olisi noin 1,8 milj. euroa. Talousarvion lainasumma tarkistetaan sitten, kun lopullinen talousarvioesitys tehdään. Lainamäärä vuoden 2012 lopussa tullee olemaan 2,8 milj. euroa eli vajaa euroa/asukas../..

16 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 211./.. Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan on taloussuunnitelman oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnalla ei ole vielä alijäämää taseessa, mutta seuraava tilinpäätös (2012) on jo alijäämäinen. Lain mukaan talous olisi saatava tasapainoon siten viimeistään vuonna Ongelmat voivat kuitenkin muodostua ylivoimaisen suuriksi ennen tätä, ellei lisäapua saada mistään. Talousarviossa on esitetty taloussuunnitelma vuoteen 2015 saakka. Suunnitelmavuosille 2014 ja 2015 on ennakoitu nostettavaksi veroprosenttia 0,25 %:lla molempina vuosina. Siitä huolimatta tilikaudet osoittavat alijäämää tulevan lisää noin miljoona euroa/vuosi. Näin ei kunnan talous tietenkään voi jatkua, vaan jostakin on saatava tuloja lisää, sillä säästöillä ei pelkästään vajetta kateta. Uuden valtionosuusjärjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Toivottavasti viimeistään siinä huomioidaan Savukosken kaltaisten harvaan asuttujen syrjäisen maaseudun kuntien erilaisuus ja kyky turvata kuntalaisilleen peruspalvelut. Savukosken talouteen vaikuttaa lisäksi paljon kokonaistaloudellinen kehitys maassa, koska kunta on erittäin riippuvainen yhteisöverotuloista. Nyt yhteisöverotulot ovat laskeneet vuoden 2011 tasosta noin 40 % ja tämän ennakoidaan olevan lähivuosina samanlainen. Kunnan talous kohenisi olennaisesti, jos yhteisöverokertymä palaisi aikaisempaan tasoon. Lisäksi kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti työpaikkojen kehittyminen. Soklin kaivoshankkeen toteutumien olisi tässä mielessä taloutta vahvasti tukeva. Ensi vuosi on kaivosasiassa jo ratkaiseva. Talousarvion ja myös taloussuunnitelman tasapainottaminen on näillä tuloilla ylivoimaista. Kuitenkin on välttämätöntä hakea säästöjä ennen kaikkea velkaantumisen hillitsemiseksi. Järkeviä säästökohteita on haettava intensiivisesti kohta kohdalta kaikista menokohteista. Samoin on selvitettävä kaikki tulojen realistiset korotusmahdollisuudet. Valtuustostrategian mukaan kunta halutaan säilyttää itsenäisenä ja sen talous tulee saada siten tasapainoon. Liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma, valtuustotason käyttötalouden talousarvio, työllisyysmäärärahojen siirron vaikutus hallintokunnille, investointisuunnitelma sekä hallintokuntien perusteluyhteenvedot../..

17 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 211./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kaikille hallintokunnille tehtäväksi saada lautakuntien käsittelyssä olleista talousarvioesityksistä nettomenoina säästöjä ainakin euroa. Hallintokuntien nettomäärärahaesityksiä tulee siten pienentää vähintään seuraavasti: Kunnanhallitus Maaseututoimi (pl. terveystoimi) Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Säästöjen haussa tulee huomata, että kunta on yksi kokonaisuus, jolloin näistä rajoista voidaan poiketa. Tämä on siten ohjeellinen tavoite, ja kunnanhallitus tarkastelee vielä talousarviokokouksessaan tarvittavia toimenpiteitä taloustilanteen osalta. Khall 226 Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin Lautakunnat ovat käyneet uudestaan läpi talousarvioehdotuksensa ja hakeneet niihin säästöjä. Samoin kunnanhallituksen alustavaan käyttösuunnitelmassa on haettu säästömahdollisuuksia. Edellisessä kokouksessa sovittuun euron säästöihin ei kuitenkaan ole päästy. Säästöjä/tulojen lisäystä eli nettomenosäästöjä on saatu seuraavasti: Kunnanhallituksen talousarviosta on leikattu euroa, mutta Lapin pelastuslaitoksen ilmoituksesta johtuen pelastustoimeen on jouduttu lisäämään euroa, joten kunnanhallituksen nettosäästö on euroa. Maaseutulautakunnan säästö on euroa. Sosiaalitoimeen on lisätty Lapin aluehallintoviraston kehotuksen perusteella kaksi lähihoitajan tointa vuoden alusta alkaen. Sosiaalilautakunta on vähentänyt ensimmäisestä käyttötalouden määrärahaesityksestään yhteensä euroa, mutta pakottavan tarpeen johdosta myös lisännyt sosiaalipalveluihin euroa../..

18 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226./.. Menojen vähennyksestä johtuen myös tulojen arvioidaan pienentyvän yhteensä 500 eurolla. Nettomenojen muutos on näin ollen euroa lisäystä. Sivistyslautakunta on päättänyt olla täyttämättä nuoriso-liikuntasihteerin sijaisuutta tammi-toukokuulle 2013, joten säästöä tästä syntyy yhteensä euroa. Sivistystoimessa on lisätty kulttuuritoimen tuloja 800 eurolla. Suunnitelmavuosille sivistystoimen säästöesitys tarkoittaa etenkin kunnan kulttuuritoimessa merkittävää heikennystä vuodesta 2014 alkaen, jolloin lautakunta esittää luovuttavaksi kulttuurisihteerin osa-aikaisesta 50 %:n virasta. Lautakunta ilmoittaa selvittävänsä vuoden 2013 aikana kulttuuritoimen uudelleen järjestelyn. Samoin nuoriso-liikuntatoimessa lautakunta esittää siirryttäväksi liikuntasihteerin osalta 25 % virkaan vuodesta 2014 alkaen. Nuorisosihteerin virkaosuus on 50 %. Tekninen toimi esittää talousarvioon yhteensä euron nettosäästöä, menojen leikkausta euroa ja tulojen lisäystä euroa. Samalla lautakunta esittää kuitenkin euron määrärahan lisäystä Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon altaiden huoltoon sekä Saurannan salaojien ja sadevesiviemäröinnin tekemiseen. Tunturialueiden jätehuolto on siirretty tekniselle toimelle maaseutulautakunnan alaisuudesta. Tunturialueiden jätehuollon nettomenona on ainoastaan työllisyysmääräraha. Lautakunta käsittelee talousarviosäästöt kokouksessaan Työllisyysmäärärahavaraukset on siirretty hallintokunnille kunnanhallituksen päätöksen mukaan seuraavasti: sosiaalitoimi nettona euroa, sivistystoimi euroa sekä tekninen toimi euroa. Kunnanhallituksen määrärahoissa työllisyysmäärärahavaraus on yhteensä euroa. Lisäksi tuloslaskelman valtionosuuskohtaa on nostettu yhteensä eurolla. Peruspalvelujen valtionosuutta on tarkistettu eurolla sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksuosuutta on pienennetty eurolla lukion yksikköhintaan saatavan 75 %:n korotuksen perusteella. Tuloslaskelma vuodelle 2013 osoittaa euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,2 milj. euroa. Kunnan toimintamenot nousevat vuoden 2012 arviosta 6,7 % ja toimintakate 8,3 %. Verotuloarvio pienenee tämänvuotisesta talousarviosta 7 %, mutta tämänvuotiseen toteuma-arvioon nähden niiden arvioidaan kasvavan yli 5 %. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan tämänvuotisesta arviosta n. 9 %../..

19 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226./.. Lainanotoksi talousarvioon on merkitty 1,5 milj. euroa. Mikäli koko lainamäärä tulee nostettavaksi, tulisi lainamäärä vuoden 2013 lopussa olemaan n. 4 milj. euroa eli yli euroa/asukas. Tämän vuoden lopussa lainamääräksi on arvioitu vajaa euroa/asukas. Säästökohdat ja tämänhetkinen talousarvioesitys ilmenevät tarkemmin talousarvion LTK 2 sarakkeen kohdalta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Kuultiin kunnanjohtajan yleisesittely talousarviosta ja tehdyistä säästöistä. Taloussihteeri Iines Röninki selvitti yksityiskohtia talousarvion sisällöstä. Käytiin keskustelua Syke- hankkeen päätyttyä aloitettavan työtoiminnan ohjaajan palkkauksen tarpeesta. Kunnanhallitus päätti varata määrärahat työtoiminnan järjestämiseen sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti, mutta toiminnan järjestämisen sisältö tulee tarkemmin päätettäväksi kevään 2013 aikana. Vastaavat tekstimuutokset tehtiin sosiaalilautakunnan talousarvioperusteluihin. Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä sivulle 10 maininta, että Saukodissa luovutaan väliaikaisista hoitajamäärän paikkaamiseen tarkoitetuista työntekijöistä kahden uuden vakituisen lähihoitajan palkkaamisen jälkeen. Pidettiin tauko klo Puheenjohtajan esityksestä talousarvio käsiteltiin tulosalueittain. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle edellä tehdyin tekstimuutoksin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

20 TILINTARKASTAJAN TOIMIKAUSI Khall 227 Taloussihteeri Tilintarkastus on lakisääteistä ja riippumatonta toimintaa, jossa selvitetään tilikauden hallinnon ja taloudenhoidon lain- ja päätöstenmukaisuutta. Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kesällä 2012 Kuntalakiin tuli muutos, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Tilintarkastajien valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Kunnanvaltuuston hyväksymän ja muuttaman kunnan tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan/JHTT-yhteisön. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan tulevan valtuustokauden tilintarkastuksen järjestämistä ja kilpailuttamista. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tarkastussäännössä tilintarkastajan tarkastuskausi muutetaan kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi tarkastussäännön tilintarkastajan toimikauden osalta niin, että se on alkaen kuusi tilikautta eli kuusi vuotta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 15.00-15.39 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 120 121 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot