Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta Kunnan edustajan valitseminen ympäristöterveyslautakuntaan Olli Metson avustusanomus arkkitehtiopintojen diplomityötä varten Perushoitajan viran lakkauttaminen Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Poikkeamishakemus Riikka ja Marko Saarikko Poikkeamishakemus Kimmo Kuusisalo Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 / rakennus- ja tekninen lautakunta Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman käsittely Tilintarkastajan toimikausi Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen Poikkeamishakemus Eero Kanniainen Poikkeamishakemus kiinteistöyhtymä Olavi ja Pirjo Lehtinen, Jorma ja Leila Knihti sekä Kari ja Merja Koski Poikkeamishakemus Pasi Kolehmainen / Mekol-Rakennus Oy

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 18/2012 sivu 404 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Karvonen Tuovi Martin Heidi Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Niemelä Hannu Pulska Päivi Savukoski Esko Jäsen, vpj Jäsen Jäsen Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, saapui klo Varajäsen (Niemelä Hannu), saapui klo Jäsen Jäsen Jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Kilpelä Reijo Halonen Jouni Särkelä Heikki Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Haapakoski ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Hannu Posti Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Raimo Haapakoski Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Pöydälle oli jaettu lisäasioina :t Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, käsitelläänkö ylimääräiset pykälät kokouksessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisäasiat käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kokouksen alussa Pelkosenniemen kunnan sosiaalisihteeri Nina Peronius selvitti sähköisen hyvinvointikertomuksen laatimista ja hanketyöntekijä Seija Ollila Niliaitta Mettälapissa hanketta KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 216 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Kemijärven kaupunginvaltuuston ote koskien ympäristöterveydenhuollon järjestämistä alkaen 2. Itä-Lapin ky:n tarkastuslautakunnan pöytäkirja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja , tarkastuslautakunnan pöytäkirja sekä ote pöytäkirjasta koskien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimeenpanoa 4. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kuntatyönantajat: 7. Yk 12/2012: OVTES:n palkantarkastukset ja sopimusmääräysmuutokset lukien 8. Yk 13/2012: KVTES:n paikallinen järjestelyerä Lapin ELY-keskus: 9. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Metsähallitus 10. Kemijoen pääuoman vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuosille Ohjeet laadittavaa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksia sekä v valtionapuhakemuksia varten Opetus- ja kulttuuriministeriö: 12. Päätös yksikköhinnoista vuonna 2013 Lapin maistraatti: 13. Kotikuntalain soveltaminen Lapin liitto: 14. Maksatuspäätös Sokli- ja Savukoski hankkeesta./..

4 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 216./.. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: 15. Päätös apteekin palvelupisteluvasta Sodankylän ja Savukosken kunnan alueella liikennöivässä Sompion pääkirjaston kirjastoautossa Rovaniemen hallinto-oikeus: 16. Päätös Kemin-Sompion paliskunnan valituksesta koskien Soklin osayleiskaavan nähtäville asettamista Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja selosti Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen (kohta 16) sisältöä. Hallinto-oikeus oli kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti jättänyt tutkittavaksi ottamatta Kemin-Sompion paliskunnan valituksen kunnanhallituksen päätöksestä asettaa nähtäville Soklin osayleiskaava, koska Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Saman lainkohdan perusteella hallinto-oikeus on kumonnut ja poistanut kunnanhallituksen päätöksen myös siltä osin kuin kunnanhallitus oli todennut, ettei nähtäville asettamispäätös ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä täytäntöönpanon kieltovaatimusta ollut hyväksytty. Kunnanhallituksen olisi pitänyt jättää tältäkin osin asia tutkimatta ja siten kunnanhallituksen päätös on myös tältä osin kumottava ja poistettava. Merkittiin tiedoksi SELONTEKO NILIAITTA METTÄLAPISSA HANKKEESTA Khall 217 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan kautta hoidetuista projekteista annetaan selonteko kunnanhallitukselle. Seija Ollila esittelee käynnissä olevaa Niliaitta Mettälapissa hanketta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kuulee hanketyöntekijä Seija Ollilan selvityksen hankkeesta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

5 TALOUSARVION 2012 TARKISTAMINEN TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN OSALTA Khall 218 Taloussihteeri Kunnan tämän vuoden talousarviossa on varauduttu terveydenhuollon menoihin yhteensä eurolla. Perus- ja ympäristöterveydenhuoltoon on varattu euroa ja erikoissairaanhoitoon 1,4 milj. euroa. Kunnan terveydenhuollon kustannukset olivat vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 3,3 milj. euroa. Terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat suurestikin väestön sairastavuudesta johtuen, joten niiden arvioiminen pienessä kunnassa on haastavaa. Yleinen kehitys kunnissa kuitenkin on, että terveydenhuollon kustannukset nousevat muita kustannuksia nopeammin. Perus- ja ympäristöterveydenhuollosta vastaava Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on esittänyt Savukosken kunnalle hyväksyttäväksi euron kustannukset, mutta kunnanvaltuusto on varannut omaan talousarvioonsa euroa ja pyytänyt kuntayhtymää toiminnassaan huomioimaan tämän. Kuntayhtymän perimät maksuosuusennakot ovat tänä vuonna yhteensä euroa. Lopulliset perus- ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset saadaan tietoon vasta ensi vuoden puolella, kun kuntayhtymä tekee laskelmat palvelujen käytöstä ja kustannusten jakautumisesta jäsenkuntien kesken. Tänä vuonna kuntalaisten vuodeosaston käyttö on kuitenkin kasvanut. Kuntayhtymästä saadun tiedon mukaan syyskuun toteumatilanteen perusteella kuntayhtymän toteuma noudattelee vuosibudjettia. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan Savukosken kunnan maksuosuudet kuntayhtymälle olivat yhteensä euroa. Kustannuskehitys ja palvelujen käyttö huomioiden lopulliset maksuosuudet kuntayhtymälle ylittänevät 1,8 milj. euron rajan. Lisämäärärahan tarve talousarvioon on siten euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on varattu euroa ja eläkemenoperusteista kuel-maksua varten euroa. Erikoissairaanhoidossa Lapin keskussairaalan maksuosuudet ovat tähän mennessä 24,3 % eli euroa viimevuotista suuremmat, Muurolan sairaalan maksuosuudet liki kaksinkertaiset, mutta Sairaala Lapponian maksuosuudet ovat yli puolet pienemmät kuin viime vuonna. Viime vuoden lopulliset erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1,57 milj. euroa. Menokehitys huomioiden tämän vuoden arvioidut kustannukset nousevat 1,7-1,8 milj. euroon, joten lisämäärärahan tarve erikoissairaanhoitoon on noin euroa. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvioon perusterveydenhuollon määrärahaan lisäyksen ja ylitysoikeuden euroa ja erikoissairaanhoitoon euroa../..

6 TALOUSARVION 2012 TARKISTAMINEN TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN OSALTA Khall 218 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN Khall 219 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Tässä käsittelyssä jätettiin kuitenkin vielä nimeämättä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan kunnan edustajaksi varsinainen jäsen ja varajäsen. Lautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Lautakunnassa on osajäsenyyssopimuksen mukaan viisi jäsentä, yksi jokaisesta kunnasta. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden välein vuorotellen jokaisesta kunnasta. Ympäristöterveyslautakunnan pitää olla toiminnassa Tasaarvolain mukaan lautakuntaan on valittava miehiä ja naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joten lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi molempien sukupuolten edustajaa. Tämä koskee myös varajäseniä. Pelkosenniemi on jo valinnut miehen varsinaiseksi ja naisen varaedustajaksi. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se nimeää ympäristöterveyslautakuntaan Savukosken kunnasta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuusto ottaa valinnassa huomioon em. tasa-arvolain säännöksen yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

7 OLLI METSON AVUSTUSANOMUS ARKKITEHTIOPINTOJEN DIPLOMITYÖTÄ VARTEN Khall 220 Liite Savukoskelta lähtöisin oleva arkkitehtiylioppilas Olli Metso tekee diplomityötä Oulun yliopistoon. Työssään hän tutkii Savukosken kunnan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia painopisteen ollessa kunnan asutuskeskusten ja matkailupalvelualueiden maankäytön suunnittelussa. Tarkastelu kohdistuu Yara Suomi Oy:n fosfaattikaivoksen kunnalle tuomin haasteisiin ja siihen, miten kunnan muut elinkeinot matkailu ja luontaiselinkeinot voidaan kestävällä tavalla yhdistää mahdolliseen kaivostoimintaan. Työ käsittää myös skenaarion siitä, mikä olisi Savukosken kehitysmalli siinä tapauksessa, että Soklin kaivoshanke ei toteudu. Liitteenä työn yksityiskohtaisempi kuvaus. Olli Metson näkemyksen mukaan hänen diplomityönsä täydentää kunnan konsulttityönä laadittavaa maankäytön kehittämissuunnitelmaa. Molemminpuolisella tietojenvaihdolla voidaan myös välttää päällekkäisyyksiä. Olli Metson diplomityö antaisi vaihtoehtoisia näkemyksiä kunnan kehittämistyöhön. Olli Metso anoo kunnalta avustusta 750 euroa. Kustannusten koostuminen ilmenee liitteestä. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 750 euron avustuksen Olli Metsolle Savukosken maankäytön visiot 2032 diplomityön tekemiseen. Perusteluna avustamiselle on se, että kunta saa työstä vision tulevaisuuden suunnitteluun ja myös se, että työ täydentää tekeillä olevaa Savukosken maankäytön kehittämissuunnitelmaa. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

8 PERUSHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Khall 221 Sosiaalilautakunta Saukodilla vapautuu irtisanoutumisen johdosta yksi vakituinen perushoitajan kokoaikainen virka alkaen. Viimeisten vuosien aikana uusia hoitajia Saukodille hankittaessa on päädytty perushoitajan sijasta lähihoitajan nimikkeeseen ja virkasuhteen sijasta työsopimukseen perustuvaan palvelussuhteeseen. Lähihoitajan työn ei katsota edellyttävän virkasuhteessa oloa. Hallintosäännön 11 :n mukaan valtuusto päättää viran lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vapautuva perushoitajan virka lakkautetaan ja muutetaan lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Khall 221 Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vapautuvan perushoitajan viran lakkauttamista ja muuttamista lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

9 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Khall 222 Sosiaalilautakunta Saukodilla vapautuu irtisanoutumisen johdosta yksi vakituinen perushoitajan kokoaikainen virka alkaen. Virka esitetään muutettavaksi lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät vakinaisten alaistensa toimenhaltijoiden valinnasta. Koeajan määräämisestä ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Vakituisten työntekijöiden palkkausta koskevat asiat valmistelee ao. toimiston päällikkö yhdessä palkka-asiamiehen kanssa sekä vahvistaa ao. lautakunta. Työsopimussuhteisen tehtävän julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita työntekijä avoinna olevaan tehtävään. Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vakinaisten työsuhteiden uudelleen täyttö edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen lupaa. Vaadittavasta kelpoisuudesta päättää tehtävän täyttämisestä päättävä toimielin haettavaksi julistamispäätöksen yhteydessä. STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoito-työntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Tavallisen palveluasumisen (palvelutalo) hoitohenkilöstömitoitussuositus on 0,3-0,4 henkilöä/asukas. Aluehallintoviraston tarkastuslausunnon mukaan Saukodin hoitohenkilöstön vähimmäismäärän tulisi em. laatusuosituksen mukaan olla vähintään 15,5 hoitajaa. Irtisanoutumisen johdosta välittömään hoitotyöhön osallistuvien kokoaikaisten vakituisten hoitajien määrä olisi 12,5. Tästä syystä tarvitaan lupaa ilmoittaa tehtävä haettavaksi. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa ilmoittaa lähihoitajan kokoaikainen tehtävä haettavaksi. Kelpoisuusehdoksi esitetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272) 8 :n tarkoittama tehtävään soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan vanhustyöhön, sairaanhoitoon ja huolenpitoon tai vammaistyöhön suuntautuneet opinnot. Toimen täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vakituista vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Palkkaus määritellään KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 04SOS06A:n mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan sekä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla. Hakemuksiin pyydetään liittämään ansioluettelo.

10 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Sos.ltk 46./.. Khall 222 Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy lähihoitajan kokoaikaisen tehtävän haettavaksi julistamisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Tuovi Karvonen esitti Heidi Martinin kannattamana hakuilmoitukseen lisättävästä maininnasta, että lähihoitajan toimen alkusijoitustoimipaikka on Saukoti. Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski pyydettiin kokoukseen selvittämään asiaa. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä

11 POIKKEAMISHAKEMUS RIIKKA JA MARKO SAARIKKO Khall 223 Rakennusmestari Riikka ja Marko Saarikko hakevat poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa loma-asunnon, saunan ja varaston omistamalleen määräalalle Korpela RN:o 55:0 Tanhuan kylään Hietajärven rannalle. Määräalan pinta-ala on 2,53 hehtaaria ja rantaviivan pituus Hietajärveen on noin 130 metriä. Määräalan leveys on noin 100 metriä. Määräala sijaitsee Hietajärven etelärannalla Tanhuan kylästä noin 8 km kaakkoon. Loma-asunto sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 25 metrin etäisyydelle Hietajärven rannasta. Loma-asunnon kerrosala on 80 m 2. Saunan kerrosala on 30 m 2 ja sen etäisyys rannasta on 20 metriä. Varasto/liiterin kerrosala on 42 m 2. Rajanaapuria on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Hänellä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurin kuuleminen toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Riikka ja Marko Saarikon poikkeamishakemusta saada rakentaa lomaasunto, sauna ja varasto Korpela-tilan määräalalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin

12 POIKKEAMISHAKEMUS KIMMO KUUSISALO Khall 224 Rakennusmestari Kimmo Kuusisalo hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa kodan ja saunan omistamalleen tilalle Kieppilä Rnro 1:41 Tanhuan kylään Etseojan rannalle. Tilan pinta-ala on 1,37 hehtaaria ja rantaviivan pituus Etseojaan on 375 metriä. Määräala sijaitsee Etseojan länsirannalla Tanhuan kylästä noin 5 km kaakkoon. Kota ja sauna sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 25 metrin etäisyydelle Etseojan rannasta. Kodan kerrosala on 10 m 2. Saunan kerrosala on 8 m 2 ja sen etäisyys rannasta on 25 metriä. Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurien kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Kimmo Kuusisalon poikkeamishakemusta saada rakentaa kota ja sauna Kieppilä-tilalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MARRASKUU 2012 / RAKENNUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA Khall 225 Rakennus- ja tekninen lautakunta Liite Vuoden 2012 tammi-marraskuun toimintamenot koko rakennus- ja teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 80,7 % ja toimintatulot 77,0 %. Toimintakate on toteutunut 85,3 %. Lautakunnan netto toimintakate ei ole ylittymässä. Rakennuslupia on myönnetty jo 80 kpl ja lupatuloja on euroa enemmän kuin oli arvioitu. Teknisen toimen suunnittelussa on Metsähallitus maksanut sopimuksen mukaan puolet Pykäläinen- Kuttusoja rantaosayleiskaavan laatimisen kustannuksista. Toinen puoli kustannuksista euroa jää kunnan maksettavaksi eikä siihen ole varattu määrärahaa. Soklin osayleiskaavan laatimisen loppuerän lasku euroa puuttuu vielä menoista, mutta niistä Yara Suomi Oy maksaa 2/3 osuuden eli euroa. Vesihuoltolaitoksen verkoston tarkekuvien viimeistely siirtyi vuoden 2012 puolelle ja samoin hankkeen loppulasku Teknisen toimen hallinnon toimintamenot ovat ylittymässä näistä syistä noin euroa. Talonmiestiimin kiinteistönhoidon laskutus tehdään vuoden vaiheessa eikä siinä vielä näy noin euron tulo. Hallintorakennuksissa kunnanvirastolla on räystäiden maalaustyön ja muiden kunnostusten vuoksi hieman ylitystä. Vuokra-asunnoissa menot ovat toteutuneet 80,3 % ja tulot 90,7 %. Konekalustossa traktorin korjaaminen on ylittänyt määrärahan. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapito ylittynee noin eurolla. Kuoskun Eteläpuolen yksityistielle myönnettyä euron peruskorjausavustusta ei ole vielä kirjattu menoksi. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten nyt niistä näkyy noin puolet tuloista. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella tammikuussa. Verkoston vuodon korjaamisen ja sulkuventtiilien asennustyön kustannukset olivat noin euroa. Vesihuoltolaitoksen menot ovat toteutuneet 95,8 % ja tulot 53,9 %. Toimintakate saavutettaneen melko tarkkaan. Lämpölaitoksen menot ovat toteutuneet 91,6 % ja tulot 77,0 %. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten nyt tuloista puuttuu marras-joulukuun energian osuus. Energian myyntituloja on arvioitu saatavan euroa, mutta ne alittuvat euroa../..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MARRASKUU 2012 / RAKENNUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA Rak. ja tekn.ltk 35./.. Laaja vuosihuolto maksoi euroa enemmän sekä hakkeen hankinta menee noin euroa yli. Toimintakate on alittumassa noin euroa. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennus- ja teknisen lautakunnan vuoden 2012 määrärahoja muutetaan lisäämällä kohtiin 7000 Teknisen toimen hallinto euroa 7600 Liikenneväylät euroa 7900 Lämpölaitos euroa. Määrärahat siirretään muista lautakunnan säästyneistä tulosalueista. Khall 225 Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi rakennus- ja teknisen lautakunnan esittämät määrärahojen lisäysesitykset. Lisäykset katetaan muista lautakunnalta säästyneistä tulosalueista. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

15 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226 Kunnanhallitus Liite Talousarvion ja suunnitelman laadinta on erityisen vaikeaa, koska kunnan taloudellinen tila on kunnasta riippumattomien eri yhteensattumien takia ajautunut nopeasti isoihin ongelmiin. Tämänhetkinen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2013 osoittaa vajaa 1,2 milj. euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 1,43 milj. euroa. Suunnitelmavuosina tilikauden alijäämää kertyisi lisää vuositasolla yli 1,1 milj. euroa. Tilanteen aiheuttaa verotulokertymän pieneneminen, valtionosuuksien pysyminen lähes aiemmalla tasolla sekä kustannustason nousu. Mm. terveydenhuollon menot ovat lisääntyneet ja lisääntyvät rajusti eikä kunta voi niihin suoraan vaikuttaa. Kunnan käyttömenot nousevat vuoden 2012 arviosta 7,3 % ja toimintakate 9,0 %. Verotuloarvio pienenee 7,0 % tämänvuotisesta ja valtionosuudet noussevat 4,8 %. Henkilöstömenot pienenevät arviossa 1,1 % tämänvuotisesta, vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna ne nousevat 8,4 %. Henkilöstömenojen lisäyksen aiheuttaa palvelukodin käyttöönotto ja siellä henkilöstön lisäys. Sosiaalitoimen henkilöstömenojen lisäys on tämänvuotisesta 5,9 % ja viime vuoden tilinpäätöksestä 22,6 %. Asiakaspalvelujen ostot nousevat tilinpäätöksestä 14,8 % ja muiden palvelujen ostot 6,8 %. Muut menot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä vuokramenot pienenevät tai pysyvät tämän vuoden arvioidulla tasolla. Verotuloissa on huomioitu kunnan veroprosentin korotus 20,75 %:iin, mutta kunnan tuloverokertymän nousu on arvioitu vain 1,9 %. Yhteisöveron tuotto on merkitty Kuntaliiton arvion mukaan euroksi ja arvio on liki 40 % vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton tämänhetkisten laskelmien mukaisina. Investoinnit on esitetty erillisen investointisuunnitelman mukaisina. Yhteensä ensi vuodelle investointeja on esitetty eurolla. Suurimpana eränä on Sau-Sarvi III:n peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi on Tanhuan jäteveden imeytyskentän uusiminen ja jäteveden puhdistamon korjaaminen, lämpölaitoksen varavoiman liittymän rakentaminen ja Kauppakujan tien ja piha-alueen päällystäminen. Alustavaan talousarvioesitykseen on lainanotoksi merkitty 1 milj. euroa. Lautakuntien käsittelemien talousarvioesitysten pohjalta lainanoton tarve ensi vuoden investointien ja toiminnan rahoittamiseen olisi noin 1,8 milj. euroa. Talousarvion lainasumma tarkistetaan sitten, kun lopullinen talousarvioesitys tehdään. Lainamäärä vuoden 2012 lopussa tullee olemaan 2,8 milj. euroa eli vajaa euroa/asukas../..

16 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 211./.. Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan on taloussuunnitelman oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnalla ei ole vielä alijäämää taseessa, mutta seuraava tilinpäätös (2012) on jo alijäämäinen. Lain mukaan talous olisi saatava tasapainoon siten viimeistään vuonna Ongelmat voivat kuitenkin muodostua ylivoimaisen suuriksi ennen tätä, ellei lisäapua saada mistään. Talousarviossa on esitetty taloussuunnitelma vuoteen 2015 saakka. Suunnitelmavuosille 2014 ja 2015 on ennakoitu nostettavaksi veroprosenttia 0,25 %:lla molempina vuosina. Siitä huolimatta tilikaudet osoittavat alijäämää tulevan lisää noin miljoona euroa/vuosi. Näin ei kunnan talous tietenkään voi jatkua, vaan jostakin on saatava tuloja lisää, sillä säästöillä ei pelkästään vajetta kateta. Uuden valtionosuusjärjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Toivottavasti viimeistään siinä huomioidaan Savukosken kaltaisten harvaan asuttujen syrjäisen maaseudun kuntien erilaisuus ja kyky turvata kuntalaisilleen peruspalvelut. Savukosken talouteen vaikuttaa lisäksi paljon kokonaistaloudellinen kehitys maassa, koska kunta on erittäin riippuvainen yhteisöverotuloista. Nyt yhteisöverotulot ovat laskeneet vuoden 2011 tasosta noin 40 % ja tämän ennakoidaan olevan lähivuosina samanlainen. Kunnan talous kohenisi olennaisesti, jos yhteisöverokertymä palaisi aikaisempaan tasoon. Lisäksi kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti työpaikkojen kehittyminen. Soklin kaivoshankkeen toteutumien olisi tässä mielessä taloutta vahvasti tukeva. Ensi vuosi on kaivosasiassa jo ratkaiseva. Talousarvion ja myös taloussuunnitelman tasapainottaminen on näillä tuloilla ylivoimaista. Kuitenkin on välttämätöntä hakea säästöjä ennen kaikkea velkaantumisen hillitsemiseksi. Järkeviä säästökohteita on haettava intensiivisesti kohta kohdalta kaikista menokohteista. Samoin on selvitettävä kaikki tulojen realistiset korotusmahdollisuudet. Valtuustostrategian mukaan kunta halutaan säilyttää itsenäisenä ja sen talous tulee saada siten tasapainoon. Liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma, valtuustotason käyttötalouden talousarvio, työllisyysmäärärahojen siirron vaikutus hallintokunnille, investointisuunnitelma sekä hallintokuntien perusteluyhteenvedot../..

17 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 211./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kaikille hallintokunnille tehtäväksi saada lautakuntien käsittelyssä olleista talousarvioesityksistä nettomenoina säästöjä ainakin euroa. Hallintokuntien nettomäärärahaesityksiä tulee siten pienentää vähintään seuraavasti: Kunnanhallitus Maaseututoimi (pl. terveystoimi) Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Säästöjen haussa tulee huomata, että kunta on yksi kokonaisuus, jolloin näistä rajoista voidaan poiketa. Tämä on siten ohjeellinen tavoite, ja kunnanhallitus tarkastelee vielä talousarviokokouksessaan tarvittavia toimenpiteitä taloustilanteen osalta. Khall 226 Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin Lautakunnat ovat käyneet uudestaan läpi talousarvioehdotuksensa ja hakeneet niihin säästöjä. Samoin kunnanhallituksen alustavaan käyttösuunnitelmassa on haettu säästömahdollisuuksia. Edellisessä kokouksessa sovittuun euron säästöihin ei kuitenkaan ole päästy. Säästöjä/tulojen lisäystä eli nettomenosäästöjä on saatu seuraavasti: Kunnanhallituksen talousarviosta on leikattu euroa, mutta Lapin pelastuslaitoksen ilmoituksesta johtuen pelastustoimeen on jouduttu lisäämään euroa, joten kunnanhallituksen nettosäästö on euroa. Maaseutulautakunnan säästö on euroa. Sosiaalitoimeen on lisätty Lapin aluehallintoviraston kehotuksen perusteella kaksi lähihoitajan tointa vuoden alusta alkaen. Sosiaalilautakunta on vähentänyt ensimmäisestä käyttötalouden määrärahaesityksestään yhteensä euroa, mutta pakottavan tarpeen johdosta myös lisännyt sosiaalipalveluihin euroa../..

18 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226./.. Menojen vähennyksestä johtuen myös tulojen arvioidaan pienentyvän yhteensä 500 eurolla. Nettomenojen muutos on näin ollen euroa lisäystä. Sivistyslautakunta on päättänyt olla täyttämättä nuoriso-liikuntasihteerin sijaisuutta tammi-toukokuulle 2013, joten säästöä tästä syntyy yhteensä euroa. Sivistystoimessa on lisätty kulttuuritoimen tuloja 800 eurolla. Suunnitelmavuosille sivistystoimen säästöesitys tarkoittaa etenkin kunnan kulttuuritoimessa merkittävää heikennystä vuodesta 2014 alkaen, jolloin lautakunta esittää luovuttavaksi kulttuurisihteerin osa-aikaisesta 50 %:n virasta. Lautakunta ilmoittaa selvittävänsä vuoden 2013 aikana kulttuuritoimen uudelleen järjestelyn. Samoin nuoriso-liikuntatoimessa lautakunta esittää siirryttäväksi liikuntasihteerin osalta 25 % virkaan vuodesta 2014 alkaen. Nuorisosihteerin virkaosuus on 50 %. Tekninen toimi esittää talousarvioon yhteensä euron nettosäästöä, menojen leikkausta euroa ja tulojen lisäystä euroa. Samalla lautakunta esittää kuitenkin euron määrärahan lisäystä Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon altaiden huoltoon sekä Saurannan salaojien ja sadevesiviemäröinnin tekemiseen. Tunturialueiden jätehuolto on siirretty tekniselle toimelle maaseutulautakunnan alaisuudesta. Tunturialueiden jätehuollon nettomenona on ainoastaan työllisyysmääräraha. Lautakunta käsittelee talousarviosäästöt kokouksessaan Työllisyysmäärärahavaraukset on siirretty hallintokunnille kunnanhallituksen päätöksen mukaan seuraavasti: sosiaalitoimi nettona euroa, sivistystoimi euroa sekä tekninen toimi euroa. Kunnanhallituksen määrärahoissa työllisyysmäärärahavaraus on yhteensä euroa. Lisäksi tuloslaskelman valtionosuuskohtaa on nostettu yhteensä eurolla. Peruspalvelujen valtionosuutta on tarkistettu eurolla sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksuosuutta on pienennetty eurolla lukion yksikköhintaan saatavan 75 %:n korotuksen perusteella. Tuloslaskelma vuodelle 2013 osoittaa euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,2 milj. euroa. Kunnan toimintamenot nousevat vuoden 2012 arviosta 6,7 % ja toimintakate 8,3 %. Verotuloarvio pienenee tämänvuotisesta talousarviosta 7 %, mutta tämänvuotiseen toteuma-arvioon nähden niiden arvioidaan kasvavan yli 5 %. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan tämänvuotisesta arviosta n. 9 %../..

19 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY Khall 226./.. Lainanotoksi talousarvioon on merkitty 1,5 milj. euroa. Mikäli koko lainamäärä tulee nostettavaksi, tulisi lainamäärä vuoden 2013 lopussa olemaan n. 4 milj. euroa eli yli euroa/asukas. Tämän vuoden lopussa lainamääräksi on arvioitu vajaa euroa/asukas. Säästökohdat ja tämänhetkinen talousarvioesitys ilmenevät tarkemmin talousarvion LTK 2 sarakkeen kohdalta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Kuultiin kunnanjohtajan yleisesittely talousarviosta ja tehdyistä säästöistä. Taloussihteeri Iines Röninki selvitti yksityiskohtia talousarvion sisällöstä. Käytiin keskustelua Syke- hankkeen päätyttyä aloitettavan työtoiminnan ohjaajan palkkauksen tarpeesta. Kunnanhallitus päätti varata määrärahat työtoiminnan järjestämiseen sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti, mutta toiminnan järjestämisen sisältö tulee tarkemmin päätettäväksi kevään 2013 aikana. Vastaavat tekstimuutokset tehtiin sosiaalilautakunnan talousarvioperusteluihin. Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä sivulle 10 maininta, että Saukodissa luovutaan väliaikaisista hoitajamäärän paikkaamiseen tarkoitetuista työntekijöistä kahden uuden vakituisen lähihoitajan palkkaamisen jälkeen. Pidettiin tauko klo Puheenjohtajan esityksestä talousarvio käsiteltiin tulosalueittain. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle edellä tehdyin tekstimuutoksin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

20 TILINTARKASTAJAN TOIMIKAUSI Khall 227 Taloussihteeri Tilintarkastus on lakisääteistä ja riippumatonta toimintaa, jossa selvitetään tilikauden hallinnon ja taloudenhoidon lain- ja päätöstenmukaisuutta. Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kesällä 2012 Kuntalakiin tuli muutos, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Tilintarkastajien valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Kunnanvaltuuston hyväksymän ja muuttaman kunnan tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTTvaratilintarkastajan/JHTT-yhteisön. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan tulevan valtuustokauden tilintarkastuksen järjestämistä ja kilpailuttamista. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tarkastussäännössä tilintarkastajan tarkastuskausi muutetaan kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi tarkastussäännön tilintarkastajan toimikauden osalta niin, että se on alkaen kuusi tilikautta eli kuusi vuotta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto KOKOUSAIKA Tiistai 13.11.2012 klo 16.00 16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Stenberg Pertti, puheenjohtaja Aaltonen

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 12 Palvelussuhteen päättäminen. 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 12 Palvelussuhteen päättäminen. 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 12 Palvelussuhteen päättäminen 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 14 Sisäisen valvonnan raportti 15 Ei julkinen asia 16 Muut asiat 1

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 34 35 36 37 38 Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Todettiin. Työjärjestykseksi asiat 19. Tuovi Karvonen ja Irja Harju.

Savukosken kunnanvirasto. Todettiin. Työjärjestykseksi asiat 19. Tuovi Karvonen ja Irja Harju. KOKOUSAIKA Keskiviikko 02.07.2014 klo 17.35 18:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 18.42 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 11 Sisäisten tarkastajien lausunto. 12 Palvelussuhteen päättäminen

ASIALISTA. Asiat. 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 11 Sisäisten tarkastajien lausunto. 12 Palvelussuhteen päättäminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 11 Sisäisten tarkastajien lausunto 12 Palvelussuhteen päättäminen 13 Laitoshuoltajan tehtävien hoito 14 Muut mahdolliset asiat 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Maanantai 23.09.2013 klo 17.10 20.13 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.04.2013 klo 17.45 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 15.00-15.39 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 120 121 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2012-2015 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 26 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 27 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 28 Palvelussuhteen päättäminen 29 Työtoiminnan ohjaus 30 Muut mahdolliset asiat 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.12.2014 klo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.09.2015 klo 18.00 19.30. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.09.2015 klo 18.00 19.30. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.09.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 14 15 16 17 18 19 20 Tiedoksi lautakunnalle Kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 15 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 16 Lähihoitajan valinta. 17 Laitoshuoltajan tehtävien hoito

ASIALISTA. Asiat. 15 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 16 Lähihoitajan valinta. 17 Laitoshuoltajan tehtävien hoito 0 ASIALISTA Asiat 15 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 16 Lähihoitajan valinta 17 Laitoshuoltajan tehtävien hoito 18 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015-2016 19 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.05.2015 klo 18.00 19.55 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 10 11 12 13 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2015 klo 18.00 19.20. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2015 klo 18.00 19.20. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2015 klo 18.00 19.20 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 21 22 23 24 25 26 Tiedoksi lautakunnalle Kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Perjantai 31.10.2014 klo 15.00-16.39 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 29 Järjestäytymisasiat 2 30 1 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30 Savukosken kunnanvirasto 1 34 Järjestäytymisasiat 2 35 Kunnanvaltuuston II

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot