KAAVOITUSKATSAUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS 2013"

Transkriptio

1 KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin maankäyttöpalvelut on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia. Lisäksi on laadittu MRL 63 mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmat lähiaikoina vireille tulevista kaavoista. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös niiden kaavojen vireille tulosta ( MRL 63 2 mom.), joille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä ma-pe ja , Uudenkaupungin virastotalolla maankäyttöpalveluissa, III krs, osoite Välskärintie 2C, Uusikaupunki sekä Yhteispalvelupiste Passarissa, osoite Rauhankatu 4, Uusikaupunki. Mielipiteitä voi jättää maankäyttöpalveluihin. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus Uudenkaupungin Sanomat Vakka-Suomen Sanomat Ilmoitustaulu Maankäyttöpalvelut Yhteispalvelupiste Arkisto UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT Täydennetty

2 Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut KAAVOITUSKATSAUS 2013 / KAAVOITUSOHJELMA Osasto julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kootusti vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoista ja kaavoituksen kohteista. Vuoden 2013 kaavoituskatsauksen tiedot vastaavat marraskuun 2012 tilannetta. Uusien kaavahankkeiden käynnistämisestä tiedotetaan yleensä vielä erikseen kaavoituksen alkaessa. Tässä yhteydessä kerrotaan myöskin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituksen alkaessa laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavoituksen kohde. Siinä kerrotaan, miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja mihin kaavoitus vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo myös, miten kaavan valmistelua voi seurata ja osallistua sen valmisteluun, mitä tilaisuuksia järjestetään ja miten niistä tiedotetaan. Siinä kerrotaan myös miten mielipiteen voi esittää suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on aina nähtävissä maankäyttöpalveluissa. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat. Osallisia ovat kaikki muutkin, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaikilla heillä on oikeus saada tietoa ja osallistua kaavan valmisteluun. Ennen hyväksymispäätöksen tekoa kaavat asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä niillä tavoilla, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tiedotettu. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää kaavasta kirjallinen muistutus, johon voi pyytää myöskin perusteltua kirjallista vastausta. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla. Pyydettäessä kaupunki lähettää osallisille tiedon päätöksestä. Tuotamme kuntalaisille elinkeinoelämälle sekä hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Maankäyttöpalvelujen henkilöstö Osaston esimies Leena Arvela-Hellén kaupunginarkkitehti Mika Sahlström kaavoitusarkkitehti Leena Vilen suunnitteluavustaja Helena Lindström suunnitteluinsinööri Kirsi Konttinen suunnitteluavustaja Johan Mikola vs.kiinteistöinsinööri Ari Holvitie maanmittausteknikko Sari Kälkäinen kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Isoheiko paikkatietoavustaja Sari Rosendal paikkatietoavustaja Jaana Helin paikkatietoavustaja Anita Vornanen palvelusihteeri Saila Wilenius palvelusihteeri Kirsi Lehto karttakuvaaja Petri Nurmi kartoittaja Tapani Heikkilä mittaustyönjohtaja Kunnan jäsen voi hakea kaavan hyväksymispäätökseen muutosta, jos kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai menettelytapa on ollut virheellinen. Valitus tehdään Turun hallintooikeuteen (THO) ja mahdollinen jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.(kho) (kts. sivu asemakaavan kulku) Kaupunkilaisten osallistuminen ja tiedon saanti ei ole sidoksissa pelkästään vireillä oleviin kaavahankkeisiin vaan kaikista Uudenkaupungin kaupungin kaavoista ja kaava-asioista saa lisätietoja maankäyttöpalveluista, Välskärintie 2 C, kaupungintalon III kerros, puhelin vaihde Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. 3 4

3 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee maakuntakaavaa -kaavaehdotus ollut nähtävillä kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana Tuulivoimavaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan tuulivoima-alueet osoittavan vaihemaakuntakaavatyön aloittamisesta. -ehdotus nähtävillä kts. lisää Yleiskaava. Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava luonnosvaihe nähtävillä ehdotusvaihe tulossa nähtäville v Tuulivoimayleiskaava luonnosvaihe 2013 Asemakaavat... Salmi / Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Siirtolapuutarha Alsila / Betoni 1:25 Asemakaavan muutokset Nordströminkatu Alinenkatu ja 9 Suukarintie 2 (veneveistämö) 7 1 5,6,19 Kainpirtti satama-telakka Vakka-Suomenkatu 18 (ST-1) Välskärintie 2 (Lauste) Sorvakko, 10. puisto- ja katualue Sairaalakatu Männäinen, (Harikkala, 407-Luottola II-1:157) ja lähivirkistysalue Pankkitie 3, Kalanti Harikkala, 407- Harikkala I - 1:232 Hallitie (V-S Lämpö Oy) Kalanti Männäinen, 434 Lehto 5:29 Lehtolankuja, Kalanti Lokalahden koko as.kaava-alue Keskusta, Lokalahti Ranta-asemakaavat ja - muutokset / kunta ja yksityinen. Kaavoittajana kunta - Huuaskari RN: 2:41 - Vohdensaari, 472- Karhuluoto tilat 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 - Rairanta (SF-Caravan alue) - Iso- ja Vähä-Vilissalo Kaavoittajana yksityinen Pyhämaan yht.alueet ym. - Pyhämaan kylän yht.alueet, Pitkäluoto, 487-2:42, Pyhämaa, :1-876:3 Lintuluoto - Iso-Kaskinen - Vahterus, 466. Kinko,423, Hakoinen, 405 ja Putsaari, 445 Lintuluoto Kulju - Kuivirauma, 482 kylän tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 Kari - Eteläranta - Pyhämaa, 487 kylän tilat 1:66 ja 1:11 Kaavoittajana yksityinen Iso-Pirkholma 3 - Iso Pirkholma 414, Isopirkholma 2:5 ja Vähä Pirkholma 473, Säpeikkö 1:56, Arvola 2:3, Kuliluoto - Hakula 496, Lokalahti Kuliluodon saari Savikkaa 3 - Leppäinen, 431 Paatrant 3:132 ja Suvikallio 4:125, Pohjanpää 3:18 Kankronperä - Pyhämaa, 482 Kainonranta 3:39, Esimo 3:30, Seljänrant 3:18, Myrskniemi 3:29 Leppäkari - Kammela, 480 Vainila 6:9, Koivuniemi 3:53, Majamaa 3:52 Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 - Varanpää, 533 Vasikkamaan saari Merensyrjä - Pyhämaa, 487 Merensyrjä 6:107, Lahdensyrjä 6:109, Saarensyrjä 6:110 Meri-Saarnisto - Saarnistoholma, 488 Saarnila 1:1, Vassinniemi 1:3, Kuuskallio 1:6, Lahdenmäki 1:7, Vaahteristo 1:8, Saarnisto 1:9 Kuusisto 2 - Salmi, 453 Vääräkari 1:25, Veitkari 1:35, Tuominiemi 1:194, Männistö 1:198, Vesiniemi 1:213, Kuusisto 1:214, Hermanni 1:218, Päevrant 1:219 Tammio Kaira 2 - Leppäinen 472, Salmenkaista 4:48, Salmenranta 5:155, Kairanniemi 5:152, Honka 5:153 Sundholma-Varesmaa 2 ja Matala - Sundholma Varesmaa, kaavamuutos 2, Vanhakartano, 467 Matala 1:626 Pamprinniemi - Pyhämaa, 482 Eerola 5:0 Petsamo - Kukkainen, 483 Petsamo 1:31 Loukeenluoto - Kuivirauma, 482 Tortti 4:60, Rauhanranta 4:59 5 6

4 Kittamaa 2 - Vanhakartano, 467 Kittamaan itä- ja länsipuoli Ylötynkari Pjuutinmaa (muutos) - Ylötynkari 474, Satamakallio 1:68, Lyökinkari 1:65, Lyökki 1:66, Mäntykallio 1:55 Vanttuunlahti - Siuttila, 458 Myllyniemi 1:28, Tynki, 463 tilat Pirttiniemi 1:4, Pirttiniemi 2:4, Länsranta 7:0 Hakaranta 8:0 Kaavoittajana yksityinen Huuvari - Varanpää, 533 Heilala 1:89, Huuvari II 1:124, Huuvari II 1:125, Mummila 1:152, Takametsä 1:153, Etumetsä 1:154, Huuvari 1:155 (Huuvari) Kaavoittajana yksityinen Koivuniemi (muutos) - Sauko Mustakarta Koivuniemi Kaavoittajana yksityinen Tammio Kaira (muutos) - Vohdensaari, 472 Koivuranta 7:3, Suvikumpu 7:4, Tähdenranta 7:5, Kairanranta 5:156, Laurinranta osa 5:157 Saarela - Vartsaari, 534 Porohaka 1:93, Petäjä 1:96, Leppäranta 1:97 VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU MITÄ KAUPUNKI TEKEE MITÄ OSALLINEN VOI TEHDÄ KAAVAN VIREILLE TULO Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä Vireille tulosta tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, aloitteen tai anomuksen kaupunginhallitukselle. kuulutuksella tai kirjeitse. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttöpalvelut voi tehdä ehdotuksen Suunnitelmasta tiedotetaan vireille tulosta ilmoittamisen OAS:n kehittämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja yhteydessä kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kir- ympäristökeskukselle voi tehdä esityksen neuvotjeitse. OAS on nähtävillä Maankäyttöpalveluissa telun järjestämisestä OAS:n riittävyydestä. ja yhteispalvelupiste Passarissa. Luonnosvaiheen osallistuminen ja vuorovaiku- KAAVALUONNOS tus toteutetaan kussakin osallistumis- ja arviointi- Vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja mielipiteiden keruu suunnitelmassa kuvaillulla tavalla (asukas- tai pyritään painottamaan luonnoksen valmisteluvaiheeseen. esittelytilaisuudet, kyselyt, nähtävänä olevaan Luonnosvaiheessa tutkitaan kaavallisia perusajatuksia ja aineistoon tutustuminen, keskustelut kaavan eri vaihtoehtoja luonnosmaisella tavalla. valmistelijan kanssa tms.) Mielipiteitä voi jättää kirjallisesti tai suullisesti. Teknisen lautakunnan luonnoskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. 7 8

5 KAAVAEHDOTUS Maankäyttöpalvelut tarkentaa saadun palautteen perusteella kaavan yksityiskohtaiseksi kaavaehdotukseksi, josta pyydetään tarvittaessa viranomaislausunnot. Osasto arvioi lausuntojen sisällön ja tekee kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset. Teknisen lautakunnan / kaupunginhallituksen ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. Kaupunginvaltuuston ehdotuskäsittely Kunnallisvalituksen tehnyt voi Turun hallintooikeudelta kielteisen päätöksen saatuaan tehdä jatkovalituksen 30 vrk:n kuluessa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE Kaavaehdotuksesta voi jättää kaupunginhalli- Kaavaehdotukset asetetaan nähtäville vuoro- tukselle osoitetun muistutuksen. Samalla voi kauden ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kaupunkia pyytää ilmoittamaan perusteltu kankuuluttamalla tai kirjeitse tai suoraan niille osallisille, nanotto esitettyyn mielipiteeseen sekä tieto jotka sitä ovat kirjallisesti pyytäneet. Kaavaehdotus on tulevasta valtuuston kaavan hyväksymispäätöknähtävillä maankäyttöpalveluissa ja yhteispalvelupiste sestä. Passarissa sekä kaupungin nettisivuilla. KAAVAN VOIMAANTULO Kaavoituskäsitteitä: Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja julkaistavalla kuulutuksella tai kirjeitse lain ja tilanteen edellyttämällä tavalla. Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee lainvoimaiseksi, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee lainvoimaiseksi oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella. MUISTUTUSTEN KÄSITTELY Maankäyttöpalvelut arvioi muistutusten sisällön ja tekee kaavaan mahdolliset muutokset. Mikäli muutokset ovat oleellisia palautuu kaavaehdotus uudelleen lautakunnan/ kaupunginhallituksen ehdotuskäsittelyvaiheeseen. Kaupunginhallituksen ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa valituksen Turun hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan vaikuttaminen (OAS) Osalliset (kts. kaavoituskäsitteitä) voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka joko kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62, MRA 30 ). Heillä on myös mahdollisuus esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittämättömyydestä. Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana voivat osalliset esittää laadittavana olevasta kaavasta joko suullisen tai kirjallisen mielipiteen. (MRL 62, MRA 39 ) Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja Kehittämiskeskus / Kirjaamo PL UUSIKAUPUNKI fax: (02) sähköposti: 9 10

6 Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti suoraan kaavan valmistelijalle. Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi kaavan valmisteluasiakirjoja. Julkinen nähtävilläolo (kaavaehdotus) Osallinen voi tehdä kaavasta kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen muistutuksen (MRL 65, MRA 27 ). Kirjalliset muistutukset toimitetaan samaan osoitteeseen kuin kirjalliset mielipiteet (kts. kohta kirjalliset mielipiteet) Yhteystiedot Käyntiosoite: Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 3. kerros Maakuntakaava ohjaa kunnallista yleiskaavoitusta valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet huomioon ottaen. Vakka-Suomen maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Kaava mennyt ympäristöministeriöön vahvistettavaksi vuoden 2011 alkupuolella. Päätöstä odotetaan joulukuussa Seuraavaksi on tulossa kierrokseen maakuntakaavan tarkistus taajamien, maankäytön, palveluiden ja liikenteen osalta. Tuulivoimavaihekaavan valmistelee Varsinais- Suomen liitto. Ehdotus nähtävillä Välskärintie 2 C UUSIKAUPUNKI Varsinais-Suomen maakuntakaava Postiosoite: PL UUSIKAUPUNKI Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström mp mp Yleiskaava ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, joilla ohjataan kunnallista asemakaavoitusta. Suunnitteluavustaja Leena Vilen mp Uudenkaupungin yleiskaava Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueiden käytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaava ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisen olosuhteiden, kaupunkija maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavan laati ja hyväksyy kunta

7 Ranta-asemakaava on maakunta- tai yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia. Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan (MRL 74 ). Myös kunta voi laatia ranta-asemakaavan. Jos kaavaa ei ole, voidaan rakennuslupa asunnon rakentamiseen rannalle yleensä hakea vasta sitten, kun rakentamiseen on saatu myönteinen poikkeamispäätös kunnalta. Merkkien selitykset: OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmis ja nähtävänä kaupungin virastotalolla maankäyttöpalveluissa, os. Välskärintie 2 C Uusikaupunki UAK Uusi asemakaava AKM Asemakaavamuutos RAK Ranta-asemakaava RAKM Ranta-asemakaavamuutos MAAKUNTAKAAVA Varsinais-Suomen Liitto on valmistellut kaavan. Maakuntakaava on vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Ranta-asemakaava YLEISKAAVA ENT. KALANNIN KUNNAN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA OAS Maankäyttösopimus voidaan tehdä kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä (MRL 11 ja 12a luku, alkaen). Sopimuksen keskeisenä sisältönä on kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista sopiminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kunkin kaavoitushankkeen sekä myös katu-, liikenneja maisemasuunnitelman alkuvaiheessa. OAS:ssa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan/suunnitelman eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Samalla määritellään myös osalliset. Yleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä. Yleiskaavan luonnosvaihe on ollut nähtävillä Outi Talvia ja Leena Lehtomaa ovat tehneet luontokohteiden inventoinnin. Maisema- ja rakennuskannaninventoinnit on tehty yhdessä Turun maakuntamuseon kanssa. (H. Kuitunen, E. Hagelberg, K. Lehtonen) Muinaismuistot tiedostoksi on koonnut Turun maakuntamuseosta H. Brusila. Ehdotusvaihe on tulossa nähtäville v liite 1 TUULIVOIMAYLEISKAAVA Osalliset on Maankäyttö- ja rakennuslaissa oleva käsite, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan, ja joihin kaavoittajan on oltava vuorovaikutuksessa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaavoittajan tulee varmistaa, että osallisten piiri on kaavan vaikutuksiin nähden kattava. Useita tuulivoimahankkeita on vireillä. Laaditaan yhdessä Varsinais- Suomen liiton kanssa yleispiirteinen yleiskaava koko kunnan alueelle tuulivoiman sijoittumisesta. ASEMAKAAVAT Osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat, ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa mainittavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja on ilmoitus asemakaavan tai asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Kaavoituskatsaukseen kootaan Uudessakaupungissa lisäksi tietoa myös jo vireillä olevista merkittävistä kaavoista. (yleis-, osayleis- ja ranta-asemakaavat) Kaavoituskatsausta voidaan täydentää tarpeen tullen nähtävilläoloaikana. Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen erillisiä vireilletulokuulutuksia. Kaavoituskatsauksia on saatavissa kaupungin palvelupiste Passarista os. Rauhankatu 4, taikka kaupungin virastotalon III kerroksesta / Maankäyttöpalvelut os. Välskärintie 2 C, aina seuraavan katsauksen julkaisemiseen asti. Kaavoituskatsaus löytyy Internetistä kaupungin sivuilta. 13 SALMI, 453 OSAA TILOISTA PATTERINPELTO 1:179 JA OSAA SALMI 1:163, SIIRTOLAPUUTARHA OAS UAK Siirtolapuutarhan kaavoitus syntyi valtuustoaloitteen pohjalta. Alue on tällä hetkellä kaavoittamatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on varattu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Kaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa ja se sijoittuu hyvin suurten asuinalueiden Salmen ja Hakametsän läheisyyteen. Lisäksi lähellä on Käätyjärvi ja sen ympäristö. Käätyjärven ympäristöön on kaavailtu perhepuiston rakentamista. Toiminta tukisi myös siirtolapuutarha ajatusta. Lisäksi alueelta on yhteydet Lasamäkeen ja Kasarminlahdelle, tosin rautatien ylitys haittaa yhteyttä. Alueen läheisyydessä kulkee myös golf-kentälle vedetty raakavesilinja, jota voidaan hyödyntää puutarhojen kastelussa. Tarkoituk- liite 2 kohde 1 sena on kaavoittaa alue siten, että se mahdollistaa 14

8 n. 20 m - 40 m 2 rakennuksen tai rakennuksien rakentumisen rakennuspaikoille. Lisäksi rakennuspaikoilla olisi pienet puutarhapalstat. Alueesta tulee siirtolapuutarhayhdistyksen sääntöjen mukainen. Uuteenkaupunkiin on perustettu siirtolapuutarhayhdistys, joka valvoo rakentamista ja organisoi sitä. Rakennukset tulisi suunnitella yhdenmukaisina. ALSILA, 401 TILA BETONI 1:25 OAS UAK Calortec Oy on pyytänyt omistamalleen kiinteistölle asemakaavan laadintaa. Kiinteistö sijaitsee Betorantienvarrella. Kaavassa mahdollistetaan kiinteistön jakaminen kuuteen (6) yritystonttiin. V 2 7 JA 9 VENEVEISTÄMÖ OAS AKM Kaavamuutos lähti liikkeelle alueen uudelleen suunnittelutarpeesta, koska katsottiin, että varsinkin mereltä käsin tultaessa alue on sisääntuloporttina kaupunkiin ja se ei ole sovelias paikka teollisuusrakentamiselle. Kaavamuutoksen tarkoituksena on suunnitella alue siten, että se mahdollistaa puolet julkista rakentamista ja puolet asuinrakentamista. liite 2 kohde liite 2 kohde 5 ASEMAKAAVAMUUTOKSET III 2 3 NORDSTRÖMINKATU 4 OAS AKM Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty kerrostalorakennusten korttelialueeksi (Ak), jolloin Alisenkadun varteen voidaan rakentaa kolmikerroksinen kerrostalo ja Nordströminkadun suuntaiselle rakennusalalle on merkitty autokatos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL), ja samalla kulttuurihistorialliset rakennukset merkitään sr-merkinnällä. Museovirasto oli jo vuonna 1985, jolloin muutettiin liikekeskustan asemakaava, sitä mieltä että rakennukset tulisi merkitä sr-merkinnällä. liite 2 kohde 2 VII 1 5,6 JA 9 KAINPIRTTI / SATAMA / TELAKKA AKM Kaavoitus koskee satama-aluetta itä-länsisuunnassa Satamantie Hepokari, ja pohjois-etelä suunnassa Kainpirtti Suukari. Alue tarkistetaan ja laaditaan uusi asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan uutta rakennusoikeutta tai kohdennetaan olemassa oleva rakennusoikeus uudelleen. Alueella uusitaan myös liikennejärjestelyjä. liite 2 kohde 6 liite 2 kohde 3 III 5 7 ALINENKATU 13 OAS AKM VIII 32 3 Vakka-Suomenkatu 18 AKM Nykyisessä asemakaavassa tontti III-5-7 on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennukset on merkitty nykyisessä kaavassa sk-merkinnällä joka tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltu rakennus. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tonttien järjestely huoltoaseman ST-1 sekä Rautia-rautakaupan välillä. Rakennukset puretaan huoltoaseman tontilta, sekä kulkuyhteys Rautian tontille sallitaan huoltoaseman tontin länsireunaa pitkin. liite 2 kohde 4 liite 2 kohde

9 IX 1 6 Välskärintie 2 (Lauste) AKM Kaavamuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen muiden rakennusten yhteyteen. Kaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että rakentamisalueesta muodostetaan yksi tontti. Tonttitehokkuutta lasketaan e=0.5:stä e=0.2. Ympärillä olevaa ma kaavoitetaan puisto- ja lähivirkistysalueeksi. HARIKKALA, 407 HARIKKALA I 1:232 osa Kalanti kortteli 166 tontti 5 osa AKM Hallitie 10 (VS Lämpö Oy) VS Lämpö Oy pyytää alueen kaavamuutosta siten, että alue muutettaisiin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ent.t). Alueelle tulisi saada rakentaa lämpökeskus jossa voisi käsitellä ja varastoida kiinteitä polttoaineita ja raskasta polttoöljyä. liite 2 kohde 8 liite 4 SORVAKKO, 10. Puistoalue AKM Sairaalakadun ja urheilukentän välinen alue Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rakentaa 3-4 senioriasuintaloja. Kerrostalot ovat noin 4-kerroksisia rakennuksia. Rakennukset eivät vaikuta urheilukentän toimintaan. MÄNNÄINEN, 434 LEHTO - 5:29 Männäinen, 201. kortteli 192 tontti 3 Vahterus Oy anoo alueelle kaavamuutosta yrityksen pysäköimisalueen laajentamiselle. Voimassa olevassa kaavassa alue on merkitty asuinkerros- ja -rivitalojenkorttelialueeksi (AKR). Alueelle kaavaa tullaan muuttamaan siten, että osa korttelista on pysäköimisaluetta ja osa puistoaluetta. liite 4 liite 2 kohde 9 LOKALAHDEN KESKUSTAN ALUE OAS AKM MÄNNÄINEN, , AKM Harikkala, PANKKITIE 3 Lounaisrannikon Osuuspankin omistama tontti, jolle on tarkoitus kaavoittaa neljäkerroksinen asuinrakennus. Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen asemakaavojen ja ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi sekä uusien rakennettujen liikenneyhteyksien huomioiminen kaavassa. liite 4 liite

10 RANTA-ASEMAKAAVAT JA -MUUTOKSET LEPPÄINEN HUUVASKARI 2:41 OAS RAK Tilalle tullaan kaavoittamaan 1 lomaasuntokortteli(ra) ja muu tilasta jää maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle tehdään luontoselvitys, jossa katsotaan alueen luontotyyppejä. liite 5 kohde 1 ISO- JA VÄHÄ-VILISSALO RAK Yhteensä 27 kaupungin vuokratonttia, joista 23 sopimusta päättyy Alueesta tehty turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten ja sen mukaan alue voidaan kaavoittaa lomaasutuskäyttöön, jonka jälkeen tontit myydään tai vuokrataan ensisijaisesti nykyisille vuokraajille. liite 5 kohde 4 VOHDENSAARI KARHULUOTO 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 RAK Kaupungin sekä yksityisen omistama alue, jossa sijaitsee kaupungin uima-ranta-alue. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, jota kaavan yhteydessä tarkistetaan. RAIRANTA RAK Kaupungin omistama alue, joka on vuokrattu matkailuvaunualueeksi. Alueelle laaditaan kaava, jossa huomioidaan olemassa oleva tilanne ja suojaetäisyydet naapurikiinteistöihin. liite 5 kohde 2 liite 5 kohde 3 Lisäksi kaupungissa on vireillä tai tulee käsittelyyn seuraavat ranta-asemakaavat ja muutokset, jotka ovat yksityisten maanomistajien laatimia. Näistä lisätietoja saa kaupungin virastotalolta, maankäyttöpalvelut, III krs, Välskärintie 2 C Uusikaupunki tai kts kohta YHTEYSTIEDOT Liite 5 kohteet Pyhämaan kylän yhteiset alueet, Pitkäluoto,487-2:42, Pyhämaa, :1-876:3 6 Lintuluoto- Iso-Kaskinen 7 Lintuluoto - Kulju 8 Iso-Pirkholma 3 9 Kuliluoto 10 Savikkaa 3 11 Kankronperä 12 Leppäkari 13 Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 14 Merensyrjä 15 Meri-Saarnisto 16 Kuusisto 2 17 Tammio-Kaira 2 18 Sundholma-Varesmaa Matala 19 Pamprinniemi 20 Petsamo 21 Loukkeenluoto 22 Kittamaa 2 23 Ylötynkari Pjuutinmaa 24 Huuvari 25 Koivuniemi 26 Tammio Kaira 27 Saarela 28 Kari - Eteläranta 29 Vanttuunlahti 19 20

11 TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset tullaan julkaisemaan Uudenkaupungin Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Välskärintie 2, sekä yhteispalvelupiste Passarin ilmoitustaululla osoitteessa Rauhankatu 2 (ent.posti). Mahdollisista kuulemistilaisuuksista tullaan myös ilmoittamaan kyseisillä tavoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus sekä kaavaehdotus ovat nähtävissä maankäyttöpalveluissa, yhteispalvelupiste Passarissa sekä kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Palautetta suunnitelmasta voi antaa maankäyttöpalvelulle (virastotalo III krs.) joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostilla. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavoituksen valmistelu Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimisesta tai kaavamuutoksesta. Kaavan valmisteluvaiheessa osallisilla on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti arvioida kaavan vaikutuksia sekä esittää mielipiteensä siitä. Osalliset voivat ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa esittää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua siitä, onko tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma riittävä. Jos keskus pitää suunnitelmaa puutteellisena, on sen järjestettävä asiasta neuvottelu kunnan kanssa. Kaavaehdotuksen valmistelu Kunnan kaavoitustoimi valmistelee kaavaehdotuksen, joka on julkisesti nähtävillä 30 vrk:tta tai 14 vrk:tta Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen. Kunnan jäsenet tai osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavapäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen (THO) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) voi tehdä kunnan kaavapäätöksestä oikaisukehotuksen tai valittaa THO:een ja KHO:een. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaava tulee voimaan, kun kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti ilmoitettu. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUSTANNUSTEN PERIMINEN MRL:n 59 :n mukaan, jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset määritellään teknisen lautakunnan päättämän taksan mukaan. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Välskärintie 2 c, Uusikaupunki mp: fax sähköposti: Kaavoitusarkkitehti Suunnitteluavustaja Mika Sahlström Leena Vilen Välskärintie 2 c, Uusikaupunki Välskärintie 2 c, Uusikaupunki mp: mp: sähköposti: sähköposti: 21 22

12 23 24

13 25 26

14 27

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017

ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSOHJELMA 2013 2017 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISTÄ 3 3 KUNTALAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 4 4 KAAVAJÄRJESTELMÄ 5 5 RAKENNUSJÄRJESTYS

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013. Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014

JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013. Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014 JALASJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsaus 2013 on hyväksytty Jalasjärven kunnanhallituksessa 12.5.2014 Tämän kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot