TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti)"

Transkriptio

1 Liite 4 TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JA ALUSTAVA KUNTOARVIO YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari

2 TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JA ALUSTAVA KUNTOARVIO Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikkö 2014 Kansikuva: Terveystalo kuvattuna luoteesta, terveyskeskuksen suunnasta. R. Suikkari

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Nykytilanne Rakennuskohteen yleiskuvaus Suojelutilanne ja kaavoitus 1.2 Rakennuksen käyttö ja rakentamisen vaiheet Kiinteistön muodostuminen Rakennushistoria ja rakentamisen vaiheet Rakennuksen ulkoasu ja alkuperäisyys tänään 2. RAKENNUKSEN ALUSTAVA KUNTOARVIO Yhteenveto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Välittömästi korjausta vaativat toimenpiteet Lisätutkimustarve PTS-suunnitelma 2.2 Kohteen tiedot ja havainnot nykytilasta Kuntoarvion laatijat ja yhteystiedot Perustiedot kartoitettavasta kiinteistöstä Käytettävissä olleet asiakirjat Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Asbesti ja muut haitta-aineet Kulutuslukemat 2.3 Rakennustekniikan kuntoarvio D6 Viherrakenteet D7 Päällysrakenteet D8 Aluevarusteet D9 Ulkopuoliset rakenteet E5 Putkirakenteet ja johdot F1 Perustukset F2 Rakennuksen runko F3 Julkisivut F4 Yläpohjarakenteet F5 Täydentävät sisäosat F6 Sisäpuoliset pintarakenteet 2.4 LVI-järjestelmien kuntoarvio G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G5 Paineilma- ja kaasuverkostot G7 Palontorjuntajärjestelmät 2.5 Sähköteknisten järjestelmien kuntoarvio H1 Aluesähköistys H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset ym. H3 Johtotiet 3

4 H4 Johdot ja niiden varusteet H5 Valaisimet H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H7 Erityisjärjestelmät J1 Puhelinjärjestelmät J2 Antennijärjestelmät J3 Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät J4 Kiinteistön atk-järjestelmät J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät LÄHTEET I PAINAMATTOMAT LÄHTEET II HAASTATTELUT JA KIRJEENVAIHTO III SÄHKÖISET LÄHTEET IV KIRJALLISUUSLÄHTEET V KARTAT VI VALOKUVAT LIITTEET 31 MITTAUSPIIRUSTUS, POHJAPIIRROKSET 1:200, LEIKKAUS 1:100 4

5 JOHDANTO Tämä Kirkkopuiston päiväkodin (entisen terveystalon) rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio liittyy tekeillä olevaan Ylivieskan keskustan kortteleiden 32, 34 ja 41 asemakaavan muutokseen. Asemakaavan muutosalueella Kirkkopuiston eteläreunalla vastapäätä Ylivieskan kirkkoa on harjakattoinen 2-kerroksinen hirsirakennus, jonka kerrotaan olevan jatkosodan jälkeen pystytetty ruotsalaisten lahjatalo. Tästä kertoo myös rakennuksen seinässä oleva messinkikyltti. Tarkempaa julkista tietoa rakennuksen alkuperästä on tarjolla niukalti. Paikallista rakennuskantaa esittelevässä Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska julkaisussa rakennuksesta on lyhyt maininta: Rak.v.;1947. Runko hirsi, ulkoseinä: lautaverhoilu/maalattu. Rakennusala: 338 m², yrityksen käytössä: rakennuksen alakerta ja ½ yläkertaa, ½ yläkertaa vuokrattu ulkopuolisille. Rakennuksen rakentamisen ovat ruotsalaiset rahoittaneet sotien jälkeen juuri lastenneuvola- ja lastentarhatarkoitukseen 1. Lisäksi rakennuksen alkuperästä on lyhyt maininta Ylivieskan kirjassa: Silloin rakennettiin ruotsalaisen kummikunta Malungin avustuksen turvin terveystalo vuonna Kohde on mainittu lyhyesti myös Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 yhteydessä laaditussa selvityksessä Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet keskustan OYK:n alueella vuodelta Muuta tietoa ei rakennuksen perustamishistoriasta ole ollut julkisesti saatavilla. Tämän selvityksen rakennuskohtaisiin tietoihin on sisällytetty seuraavat perustiedot: Rakentumisen ja käytön historia pääpiirteissään, arkkitehtuurin kuvailu (rakennustapa), valokuvadokumentointi digitaalisina kuvina (ulko- ja sisäkuvat), säilyneisyyden kuvaus ja rakennuksen arvotus sekä rakennuksen kunnon kuvaus perustuen silmämääräiseen tarkasteluun. Selvitystyö jakaantui paikan päällä tehtyyn kenttätyöhön, arkistotyöhön, haastatteluihin sekä raportin laatimiseen. Työn suoritti Ylivieskan kaupunginarkkitehti, TkL Risto Suikkari. Ylivieskan kaupungin arkistosihteeri Seija Mäkelä avusti lähdemateriaalin hakemisessa arkistoista. Lähdeluetteloon on merkitty kaikki käytetyt lähteet. Selvitystä varten suoritettiin rakennuksen pääpiirteiden ja pohjapiirrosten ajanmukaisuuden ja päämittojen tarkistus. Pohjapiirrokset ja leikkaus ovat tämän selvityksen liitteenä. Kuva 1. Näkymä kirkolle terveystalon nurkalta. 1 2 IV, Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska , Oy Arkmedia Ab, Vaasa 2001, 914. IV, Ylivieskan kirja, Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oy, Kokkola 1981,

6 1. RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1.1 NYKYTILANNE Rakennuskohteen yleiskuvaus Selvityksen kohteena oleva rakennus sijaitsee Ylivieskan keskustassa tasamaalla puistomaisessa miljöössä vanhan kirkon vieressä kirkkoa ympäröivän kirkkopuiston eteläreunalla. Kiinteistön ja kirkon väliin sijoittuu Ylivieskan sankarihauta. Tilan nimi on Kirkkovainio ja sen omistaa Ylivieskan kaupunki. Kiinteistön rekisteritunnus on Rakennuksen osoite on Kirkkotie 3, Ylivieska. Rakennuksen sijainnin koordinaatit ovat: EUREF-FIN N E KKJ P I Rakennus on suurehko 2-kerroksinen harjakattoinen lautaverhottu hirsirunkoinen jälleenrakennuskauden rakennus, jonka alakerta sekä osa yläkerrasta toimivat päiväkotina. Yläkerrassa sijaitsee lisäksi kaksi asuntoa. Kellarikerroksessa on varastotiloja sekä yläkerran asuntojen käytössä oleva pesutila ja sauna. Maantasokerroksen päiväkotitoimintaa varten on rakennuksen taakse aidattu laajahko piha. Pihalla on vuonna 2001 rakennettu varasto/leikkikatos sekä leikkimökki. Kirkkotien varressa on muutama autopaikka sekä roskakatos. Rakennuksen ulkomitat ovat leveys 9,7 x pituus 20 m. Kerrosala on 388 m². Rakennuksen tilavuus on 1578 m³. Pihavaraston/leikkikatoksen kerrosala on 9 m² ja tilavuus 30 m³. Hirsirunkoisen rakennuksen julkisivut on verhottu sodanjälkeiselle ajalle tyypillisellä vaakalaudoituksella UTK 21 x 150 mm. Julkisivut on maalattu keltaiseksi. Katteena on punainen betonikattotiili. Rakennuksessa on avoin korkeahko ullakkotila, jossa ylimmät hirsikerrat ja katon puurakenteet ovat näkyvissä. Rakennuksessa on osittain maanpäällinen kellarikerros ja betoninen perusmuuri. Alapohjana on betonilaatta. Välipohjat ovat puurakenteiset, paitsi kellarin ja 1. kerroksen välipohja, jossa on betonilaatan päälle tehty koolaus ja lautalattia. Lautalattian päälle on asuinhuoneissa sekä päiväkodin tiloissa asennettu muovimatto. Alkuperäinen lautalattia on näkyvissä molemmissa yläkertaan johtavissa porrashuoneissa sekä yläkerran käytävässä. Rakennuksessa on vesi-, viemäri- ja sähköliittymät sekä TV-antenni. Kellarikerroksessa on pesutila ja sauna. Rakennuksessa on asunnoissa kaksilasiset alkuperäiset sisään ja ulos aukeavat ikkunat ja päiväkodin tiloissa uudemmat kolmilasiset umpioelementillä varustetut sisään aukeavat ikkunat (MSE), joiden puitejako on alkuperäisten mallinen. Rakennuksessa on ikkunalliset ulko-ovet, jotka kaikki ilmeisesti ovat alkuperäisiä. Kohde on mainittu lyhyesti mahdollisena rakennusperintökohteena Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 yhteydessä laaditussa selvityksessä Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet keskustan OYK:n alueella vuodelta

7 Kuva 2. Kirkkopuiston päiväkodin asemapiirros. 1:2000. Rakennus sijaitsee tasaisella paikalla kirkolle johtavan Kirkkotien varressa. Rakennus piha-alueineen on rajattu katkoviivalla Suojelutilanne ja kaavoitus Rakennusta ei ole suojeltu, eikä siitä löydy mainintaa ELY:n tai maakuntaliiton kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten listauksista. Voimassaoleva vuonna 1974 vahvistettu asemakaava ei säilytä rakennusta vahvistetussa asemakaavassa rakennus pihoineen sijoittuu paikoitusalueelle (pysäköimisalue Lp ja autosäilytyspaikkojen korttelialue Aa). 7

8 Aluetta koskeva asemakaavan muutos käynnistyi keväällä 2014 ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä Asemakaavan muutoksen luonnoksessa rakennuksen paikalle esitettiin asuinkerrostalokorttelia (AK) rajaten rakennusalueen siten, että Terveystalon säilyminen olisi ollut mahdollista. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin mielipide, jossa rakennusta esitetään suojeltavaksi. Kirjelmän oli allekirjoittanut 23 henkilöä. Asemakaavamuutoksen ehdotus tulee nähtäville arviolta loppuvuodesta Kuva 3. Asemakaavan muutosprosessi. Vasemmalla ote voimassaolevasta vuoden 1974 asemakaavasta, jota ollaan päivittämässä. Oikealla asemakaavamuutoksen luonnos RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA RAKENTAMISEN VAIHEET Kiinteistön muodostuminen Tila, josta nykyinen Kirkkovainio on lohkottu (7/11, alkujaan 0,4906 ha) on tullut Ylivieskan kirkonkylän omistukseen Tilasta on erotettu Uusi-Sankarihauta (7/55) ja Kirkkovainio (7/56) omiksi tiloikseen vuonna Ylivieskan kauppala laajensi Kirkkovainion tilaa 1968 ostamalla viereisen tilan 7/76. Kirkkovainion tilasta on lisäksi erotettu osia Vieskankatua sekä viereistä Kirkkotietä ja Kirkkopuistoa varten vuosina 1977, 1982 ja Nykyisen Kirkkovainion tilan koko on 4213 m² Rakennushistoria ja rakentamisen vaiheet Rakennus on rakennettu suurilta osin Ylivieskan kummikuntien lahjavaroilla jatkosodan jälkeen vuosina Käyttötarkoitus oli alkujaan terveystalo ja siinä aloitti toimintansa mm. neuvola. Terveystalo -hankkeen taustalla oli Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Ylivieskan osasto, joka 3 I, Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikön arkisto. 4 I, Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikön ja Rakennusvalvonnan arkistot. 8

9 oli perustettu jo , mutta viettänyt sitten hiljaiseloa, kunnes toiminta aktivoitui sotaaikana. Ruotsista lähteneen kummikuntaliikkeen alulle saaminen myös Ylivieskassa oli eräs MLL:n tärkeimmistä tehtävistä. Naapurimaan tarkoituksena oli tutustua lähemmin sodasta kärsineen maamme kuntiin ja mahdollisuuksiin auttaa niitä jälleenrakennustyössä. Ylivieskan kummikunniksi saatiin Ruotsin Taalainmaasta Malungin ja Äppelbon maalaiskunnat 5. Seudun suomalaistaustaisilla asukkailla oli luja yhteenkuuluvaisuuden tunne sekä myötätunto heimolaisiinsa Suomessa, mikä korostui sota-aikana. Kummikuntayhteistyö pohjautui tähän taustaan. Innokkaana yhdysmiehenä toimi kansankorkeakoulun rehtori Gunnar Furuland Malungista. 6 Kipinä Terveystalon saamiseksi lienee saanut alkunsa opettaja Elsa Brobergin Malungista vieraillessa Ylivieskassa kesällä Vierailun pohjalta perustettiin rakennustoimikunta ja rakennuspiirustuksia tilattiin. Rakennustoimikuntaan kuului myös MLL:n Ylivieskan osaston puheenjohtaja Kirsti Savonen. Suunnitelmat esiteltiin kunnanvaltuustolle MLL:n johtokunnan kokouksessa Savosella Kuva 4. Malungin kummikunnan lahjoitusvaroilla rakennetun Terveystalon harjannostajaiset. Tarjoilusta huolehti Mannerheim-liiton Ylivieskan osaston johtokunta. Takana vas. rakennuslautak. puh.joht. Juho Vierimaa, Niilo Salmela, Joonas Salmela, Yrjö Salmela, tuntematon, Pentti Salmela, tuntematon, Niilo Kopakkala, Lauri Salmela ja Artturi Salmela. Eturivi: kunnan rak. mest. Eero Seppälä, Mandi Jylhä-Ollila, tuntematon, Anni Koskinen, Hellin Ovaska, Kirsti Savonen, Saima Melantie, Saima Soini, Martta Mattila ja nimismies Lauri Savonen. Kuvalähde ja kuvateksti: Ylivieskan kotiseutuarkisto/matti Melantien kokoelma. Rakentamiseen osallistui iso joukko ylivieskalaisia. Terveystalon harjannostajaisia vietettiin ja avajaiset pidettiin Avajaisiin osallistui vieraita Malungista. Uudessa terveystalossa aloitti toimintansa neuvola ja syksyllä 1949 lastentarha, joka toimi kevääseen 1956 asti. Tuolloin lastentarhatoiminnan tilalle tuli koululaisten hammasklinikka ja ryhtineuvola. Lisäksi Ylivieskan naisvoimistelijoilla oli harjoitustiloja terveystalossa. 8 5 Entiset pienet maalaiskunnat Malung (vuodesta 2007 lähtien Malung-Sälen) ja Äppelbo (vuodesta 1971 lähtien osa Vänsbron kuntaa) sijaitsevat Taalainmaalla Keski-Ruotsissa ns. suomalaisseudulla. Suomalaisia asettui asumaan alueelle 1600-luvun alusta lähtien luvun alussa Malungin ympäristössä oli 67 suomalaistaloa, joissa asui noin 500 suomenkielistä asukasta. Kummikuntayhteistyö on nykyisin hiipunut. Lähde: Vuoden 1968 kummikuntavierailun muistotaulu Ylivieskan kaupungintalolla sekä kuntien internet-sivut. 6 I, Ylivieskan kotiseutuarkisto, Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylivieskan osaston arkisto, 50-vuotisjuhlan historiikki Ibid. 8 Ibid. 9

10 Terveystalon varsinainen toiminta sijoittui maantasokerrokseen. Toisessa kerroksessa oli alkujaan viisi pientä asuntoa: lastentarhan johtajattaren, kotiterveyssisaren, terveyssisaren, kätilön sekä siivoojan asunnot. Vanhassa pohjapiirroksessa on johtajattareksi nimetty Hanna Pellikka ja kotiterveyssisareksi Lahja Saari. 9 Kuva 5. Terveystalon alkuperäinen 1. krs:n pohjapiirros. Piirrokseen on lisätty merkintöjä luvun lopulla rakennukseen sijoittuneista hammaslääkärin vastaanottotiloista rakennukseen asennettiin öljylämmityslaitteet 10. Lastenneuvola toimi terveystalossa 1970luvun lopulle saakka, jolloin neuvola siirtyi terveyskeskuksen tiloihin. Kirkkopuiston päiväkoti, joka toimii edelleen, aloitti toimintansa rakennuksessa Päiväkotitoiminta alkoi aluksi vuokrasopimuksella entisessä äitiysneuvolan osassa (63,2 m²) 12. Tuolloin tehdyt muutokset olivat vähäisiä. Toiminta laajeni ja vuonna 1978 tehtiin 2-kerroksisen terveystalon 1-kerroksen muutos lasten päiväkodiksi (kerrosala 194 m²). Käyttötarkoituksen muutokseen piti hakea poikkeuslupa, koska rakennus sijoittui asemakaavassa Lp-alueelle kerrokseen sijoittui varsinainen päiväkotitoiminta ja 2. kerrokseen sijoitettiin hoitohenkilökunnan sosiaalitiloja. Laajentunutta päiväkotitoimintaa varten rakennuksessa tehtiin peruskorjaus, joka käsitti seuraavat toimenpiteet 14: - seinät ja sisäkatot verhottiin kipsoniittilevyillä ja maalattiin - ikkunat ja ovet maalattiin - eteistilojen lattioihin laitettiin kovalevy ja muovimatto - WC -pytyt vaihdettiin pienemmiksi (lasten malli) - pesualtaisiin vaihdettiin termostaattirajoittimella varustettu sekoittaja - eteistilaan hankittiin vaatteiden kuivauskaappi - osa sähköjohdoista uusittiin pinta-asennuksena 9 I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. Kopio alkuperäisestä pohjapiirroksesta. I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. 11 IV, Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska , I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Ylivieskan lasten päiväkotiyhdistys ry:n vuokrasopimus I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti. Oulun lääninhallituksen päätös I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti. Terveystalon muutos lasten päiväkodiksi, hyväksytty rakennuslupapiirustus 10 10

11 - lapsille tehtiin vaatenaulakot (lokerikot) - hoitohenkilökunnan sosiaalitilaksi otettiin käyttöön 2. kerroksen 1 h + keittiön asunto, joka varustettiin tarvittavin vaatekaapein Päiväkodin piha aidattiin panssariverkkoaidalla ja painekyllästetyillä puupaaluilla syksyllä Vuonna 1981 tehtiin sisätiloihin pieniä parannuksia ja 1988 Ylivieskan kaupungin kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto laati suunnitelmat rakennuksen peruskorjaamiseksi. Tuolloin purettiin osa hormeista rakennuksen keskiosalla, tehtiin pieniä kaluste- ja sisätilamuutoksia sekä uusittiin päiväkodin käytössä olleiden tilojen ikkunat. 15 Vuonna 2001 rakennettiin pihalle varastorakennus ja leikkikatos 16. Samana vuonna uusittiin myös vanha tiilikate samanvärisellä betonikattotiilellä. Pihan panssariverkkoaita uusittiin lauta-aidalla 2008/2009 ja julkisivut maalattiin kesällä Nykyään puolet yläkerrasta on asuinkäytössä (2 asuntoa) ja muu osa rakennuksesta toimii edelleen lasten päiväkotina (ks. Liite, pohjapiirrokset 1:200). Kuva 6. Päiväkodin pihaa. Kuvaussuunta koilliseen Rakennuksen ulkoasu ja alkuperäisyys tänään Rakennuksen alkuperäisistä piirustuksista löytyi Ylivieskan huonolaatuiset kopiot 1. ja 2. kerroksen pohjapiirroksista. 18 kaupungin arkistoista vain Kaksikerroksisen hirsirunkoisen rakennuksen kantavat rakenteet ovat alkuperäiset. Hirsirunkoon on väliseiniin tehty muutosten yhteydessä joitakin uusia oviaukkoja, kun tiloja on yhdistetty. 15 I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti päivättysuunnitelmapiirustus sekä talonrakennusmestari Juhani Tokolan haastattelu I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. 17 Ylivieskan talonrakennusmestarin Juhani Tokolan haastattelu I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. 11

12 Joitakin vanhoja oviaukkoja on tukittu. Julkisivujen aukotus on säilynyt pääpiirteissään ennallaan. Osa ikkunoista on alkuperäisiä (ullakon. kellarin, porrashuoneiden ja asuntojen ikkunat). Osa on uusittu vuonna 1988 (päiväkodin ikkunat). Ulko-ovet ovat sekä lähes kaikki sisäovet ovat alkuperäisiä. Kuvat 7 ja 8. Julkisivu etelään. Ylemmässä kuvassa kirkontornin huippu häämöttää taustalla puiden takaa. 12

13 Julkisivut on verhottu vaakaverhouslaudoilla (UTK 21 x 150), jotka ovat alkuperäiset lukuun ottamatta pientä osaa molempien yläkertaan johtavien porrashuoneiden seinistä, jotka on myöhemmin verhottu vanhan julkisivulaudoituksen päälle pystyverhouslaudalla (UYV 18 x 100). Kuva 9. Julkisivu pohjoiseen kirkolle. Julkisivulaudat on maalattu keltaisella lateksimaalilla. Alkuperäinen maali on ollut vaaleanvihreä. Ikkunapuitteet, karmit, räystäs- ja kulmalaudat ovat valkoiset, jollaiset ne ilmeisesti ovat aina olleet. Rakennuksessa on alkujaan ollut sementtitiilikatto, joka on 2000-luvun alussa uusittu punaisilla läpivärjätyillä s-profiilisilla betonikattotiilillä. Sisäkatot ovat paneelikattoja. enimmäkseen alkuperäisiä pyöreäreunaisella 13 STP -paneelilla verhottuja

14 Kuvat 10 ja 11. Yllä pääty itään ja alla pääty länteen, Kirkkotielle. 14

15 Rakennuksessa on korkeahko ullakko, jossa ulkoseinien ylimmät hirsikerrat sekä katon alkuperäiset puurakenteet ovat näkyvissä. Kuvat 12 ja 13. Näkymät kellarin käytävältä ja ullakolta. Rakennuksessa on osittainen kellarikerros. Osalla 1. kerrosta on rossipohja, jonka tuuletusluukku sijoittuu rakennuksen päätyyn. Perustus ja kellarikerroksen seinät ja katto on tehty betonista. Kellarin sisäseinät on verhottu savitiilillä. Kellarin katon betonilaatan päällä on puurakenteinen lattiarakenne eristeineen. Väli- ja yläpohja ovat puurakenteiset. Yläpohjan lämmöneristystä on lisätty ullakolla asentamalla yläpohjan päälle mineraalivillalevyjä. Kuvat 14 ja 15. Alkuperäisyyttä 2. kerroksen käytävätiloissa sekä ullakon portaassa. 15

16 Kaiken kaikkiaan rakennus on ulkoasultaan lähes alkuperäisessä jälleenrakennuskauden asussaan. Uusitut ikkunat saattavat poiketa alkuperäisestä puitejaosta, mutta ovat tyyliltään 1950 lukuhenkisiä ikkunoita, joissa on samassa karmissa toisessa reunassa pienempi tuuletusikkuna. Sisätiloissa on rakennuksen alkuperäinen huonejako edelleen selkeästi hahmotettavissa. Alkuperäinen lautalattia on näkyvissä molemmissa yläkertaan johtavissa porrashuoneissa, yläkerran käytävässä sekä siivouskomerossa. Alkuperäisiä pyöreäreunaisia kattopaneeleita kaarevine kattolistoineen on edelleen yläkerran asunnoissa, sekä päiväkodin tiloissa. Asunnoissa on myös alkuperäiset sisään/ulos -aukeavat puuikkunat pyöreäreunaisine ikkunalistoineen. Sisäovet ovat alkuperäisiä peiliovia ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä lasiaukollisia puuovia. Kuva 16. Kellariin johtava porras. Mittakaavaltaan rakennus sopii hyvin Ylivieskan vanhan kirkon lähiympäristöön, jossa on muitakin matalahkoja 2-3 -kerroksisia rakennuksia, kuten terveyskeskus. Rakennustyyppinä kaksikerroksinen Terveystalo ei ole ainutlaatuinen, sillä vastaavia rakennuksia pystytettiin sodan jälkeen muihinkin kuntiin, mutta Ylivieskan keskustassa Terveystalo on harvoja säilyneitä jälleenrakennuskauden taloja ja sopii teemallisesti rakennuksen edustalla kirkkopuistossa sijaitsevan sankarihaudan sekä joenrannassa sijaitsevan Veteraanipuiston yhteyteen. Rakennus tuo oman aikakautensa kerroksellisuutta keskustan rakennettuun ympäristöön. 16

17 2. RAKENNUKSEN ALUSTAVA KUNTOARVIO Kiinteistökierroksen yhteydessä tarkastettiin kaikki kiinteistön tilat sekä haastateltiin rakennuksesta vastannutta laitosmiestä. Kuntoarvion havainnot tehtiin aistinvaraisesti. Kunnossapidon toimenpiteet on arvioitu nykytilanteen säilymisen pohjalta. 2.1 YHTEENVETO Rakennustekniikka Rakennus on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hirsirunko, joka on näkyvissä portaikossa ja ullakolla, on näkyviltä osiltaan hyväkuntoinen. Kellarin lattiarakenteissa on halkeamia ja maanpinnan alapuolisissa tiiliverhotuissa seinissä rakenteen läpi puskevan kosteuden aiheuttamia rapautumia. Turvallisuuteen vaikuttavia rakenneteknisiä seikkoja ei havaittu, lukuun ottamatta yläkerran pienten parvekkeiden kaidekorkeutta, joka on liian matala vain 74 cm. Näihin eivät kuitenkaan päiväkotilapset pääse. Rakennus toimii nykykäytössään päiväkotina hyvin. Yläkerran asunnot ovat nykyvaatimustasoon nähden puutteelliset, esim. yksiön käytössä oleva wc sijaitsee käytävällä ja asuntojen peseytymistilat ovat kellarissa. Huoneistojakoa on ajan saatossa muutettu avaamalla väliseiniin uusia ovia ja sulkemalla vanhoja. Yleisvaikutelmana tilat ovat siistit. Yläkerran yksiön seinässä on tapetissa jälkiä vanhasta vesivalumasta. Vesikaton alusrakenteet, jotka ovat näkyvissä ullakolla, ovat kuitenkin kuivat kyseiseltä kohdalta. Ullakolla näkyy aluslaudoituksessa yksi valumajälki aluslaudoituksessa asuntoihin johtavan portaan yläpuolella. Muilta osin ullakolla näkyvissä olevat kattorakenteet vaikuttavat hyväkuntoisilta ja kuivilta. Betonisokkelissa on joitakin halkeamia. Ne eivät kuitenkaan ole hirsirakennukselle kriittisiä vaan lähinnä kosmeettisia. Ikkunoiden sisäpuitteet ovat kunnossa ja lasit ovat ehjät. Vanhoissa asuntojen ikkunoiden ulkopuitteissa on alareunoissa maali halkeillut ja puu jonkin verran rispaantunut. Vanhoissa ikkunoissa on myös alkuperäiset puiset ikkunapellit, jotka ovat halkeilleet. Julkisivulaudoitus ja maalipinta ovat kohtuullisessa kunnossa. Alin vaakalauta on alareunastaan rispaantunut. Päiväkodin sisäänkäynnin katoksen toisessa puurakenteisessa tukipilarissa on juuressa lahovikaa ja portaikon alin betoniaskelma on rapautunut LVI-tekniikka Rakennuksen lämmitys tapahtuu kevyellä polttoöljyllä ja vesikeskuslämmityksellä. Rakennus on pidetty lämpimänä. Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohdot on uusittu kuparijohdoiksi vuoden 1988 peruskorjauksen yhteydessä. Kupariset vesijohdot ovat näkyviltä osiltaan hyvässä kunnossa. Vuoden 1988 peruskorjauksessa on viemäreiden vaakavedot uusittu muoviputkiksi, mutta pystyvedot ovat enimmäkseen vanhoja valurautaputkia. Samassa korjauksessa uusittiin patterit. Rakennuksessa on päiväkodin osalta koneellinen ilmastointi (tehostettu poisto). Asunnoissa on painovoimainen ilmastointi. Ilmastointi toimii nykyisessä käytössä tyydyttävästi. 17

18 2.1.3 Sähkötekniikka Rakennuksen sähkötekniikka on peräisin 1980-luvun peruskorjauksen ajoilta. Sähköasennuksia ja -laitteita on uusittu eriaikoina tehtyjen pienten muutostöiden ohessa. Osa sähköjohdoista ja - rasioista asunnoissa on alkuperäisiä. Samoin käytävien valaisimet ovat vanhoja opaalilasisia pallovalaisimia. Sähkölaitteiden kunto on tyydyttävä Välittömästi korjausta vaativat toimenpiteet - Kosteuden pääseminen kellaritilaan tulisi estää. Kellarin ja alapohjan vesieristykset sekä lattiakaivojen toimiminen tulee tarkistaa ja korjata (esim. patolevyt seinään) Lisätutkimustarve Rakennuksen hirsirungon kunto olisi hyvä selvittää tarkemmin PTS-suunnitelma Rakennukselle ei ole laadittu erityistä kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. 2.2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILASTA Kuntoarvion laatijat ja yhteystiedot Rakennuksen kuntoarvio perustuu silmämääräiseen sisä- ja ulkotilojen tarkasteluun, jonka suoritti kaupunginarkkitehti Risto Suikkari Ylivieskan kaupungilta. Taustatietoja aiemmista remonteista saatiin Ylivieskan kaupungilta rakennuspäällikkö Unto Koskiselta sekä talonrakennusmestari Juhani Tokolalta. Yhteystiedot: Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh , Perustiedot kartoitettavasta kiinteistöstä Kiinteistön nimi: Kirkkovainio, rek.nro Kiinteistön osoite: Kirkkotie 3, Ylivieska Alkuperäinen käyttötarkoitus: Terveystalo, jossa neuvola ja lääkärin asunto Viimeisin pääkäyttötarkoitus: päiväkoti, yläkerrassa kaksi asuntoa Nykyinen käyttö: rakennus toimii edelleen päiväkotina Valmistumisajankohta: , neuvola ja lastentarha Tehdyt muutokset: , sisätiloja muutettu: lastentarhan tilalle koululaisten hammasklinikka ja ryhtineuvola , peruskorjaus päiväkodiksi , pihan aitaaminen teräsverkkoaidalla , pieniä sisätilamuutoksia, päädyn oven poistaminen , peruskorjaus: patterien ja lämpöjohtojen uusiminen koko rakennuksessa. Sähkölaitteiden ja johtojen uusiminen päiväkodin tiloissa, sisätilamuutoksia. Keskiosan hormien purku , erillinen varastorakennus, jossa myös leikkikatos. Piha-aidan uusiminen lankkuaidalla. Tiilikatteen uusiminen S-betonikattotiilillä. 18

19 Kerrosluku: 2 kerrosta Määrätiedot: - kerrosala 388 kem² - kellarin ala 120 m² - bruttoala 508 m² - tilavuus 1578 m³ - ulkomitat: 9,7 x 20 m Sijainti: Ylivieskan keskustassa, tasaisella maalla lähellä vanhaa kirkkoa Käytettävissä olleet asiakirjat Käytössä oli asemapiirustus, sekä Ylivieskan kaupungin tilapalveluyksikön arkistosta löytyneet kopiot alkuperäisistä pohjapiirroksista sekä Ylivieskan kaupungin maankäyttöyksikön arkistosta löytyneet eri aikoina tehdyistä muutoksista laaditut pohjapiirustukset. Rakennuksen historiasta löytyi tietoa Ylivieskan kotiseutuarkiston kautta Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylivieskan osaston arkiston 50-vuotisjuhlan historiikista vuodelta Kohteessa käytiin tarkistuskäynnillä useita kertoja ajalla Tarkastusten yhteydessä pohjapiirustuksia tarkennettiin nykytilanteen mukaiseksi Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Huoltotoimenpiteet ovat olleet normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa. Rakennus on pidetty lämpimänä ja alakerta on ollut jatkuvassa päiväkotikäytössä. Yläkerran asunnoista toinen on ollut jatkuvassa asuinkäytössä, toisessa on asuttu ajoittain. Rakennuksen hoito sekä sisältä, että ulkoa on rakennuksen toimintaan nähden asianmukaista. Rakennuksen yleisvaikutelma on siisti. 2. kerroksen parvekkeiden puuosat sekä päiväkodin sisääntulokatoksen toisen pilarin juuri kaipaavat kunnostusta. Rakennuksen tekniikka on osin vanhentunutta. Tilat ovat hieman sokkeloiset. Kiinteistö soveltuu kuitenkin hyvin nykyiseen päiväkotikäyttöön ja osittaiseen asuinkäyttöön. Kiinteistö voisi soveltua myös asuinkäyttöön ja/tai yhteisöllisen harrastustoiminnan käyttöön Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Rakennus on ollut jatkuvassa käytössä ja sitä on pidetty jatkuvasti lämpimänä. Sisätilat ovat siistit Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot 2. kerroksen pienten parvekkeiden kaidekorkeus on vain 74 cm, mikä ei vastaa nykyisiä käyttöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Muita turvallisuuteen liittyviä rakenteellisia tekijöitä ei havaittu Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Kuntoarvion yhteydessä tehtiin aistinvaraisia kosteusteknisiin seikkoihin liittyviä havaintoja. 2. kerroksen yksiön seinässä on jälki vanhasta vesivalumasta. Ullakkorakenteet kohdan yläpuolella ovat kuitenkin kuivat. 19

20 Ullakolla ovat vesikatteen aluslaudat yhdestä pienestä kohdasta homehtuneet. Kohta sijaitsee päätyräystään ja seinän rajapinnassa asuntoihin johtavan porrashuoneen yläpuolella. Kellaritilassa on ulkoseinien sisäpinnan tiiliverhouksessa maalin hilseilyä ja rapautumia portaikossa ja pannuhuoneessa (kuvat 17 ja 18). Alapohjan betonilaatassa on halkeilua kellarin käytävällä, mutta ei kuitenkaan jälkiä kosteudesta. Kuva 17. Kosteuden vaurioittamaa länsipäädyn seinäpintaa kellarin portaassa. Kuva 18. Pannuhuoneen nurkka kellarissa. 20

21 2.2.8 Asbesti ja muut haitta-aineet Pannuhuoneesta on johdettu varastotilaan noin 1 metrin matkalla vanhat lämpöputket, jotka on poistettu käytöstä. On syytä tarkastaa, sisältääkö niiden kipsipintainen eristysmateriaali asbestia Kulutuslukemat Kulutuslukema-arviot on ilmoitettu kiinteistön vuosittaisena kokonaiskulutuksena. Sähkö (kwh): Lämpö (l/v): Vesi (m³): 2012: : : Kiinteistön huollon ja ylläpidon vuotuiset kokonaiskustannukset ovat olleet noin /vuosi. 2.3 RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO D6 Viherrakenteet Piha on tasainen nurmi- ja sorakenttä. Rakennukselle johtaa Vieskankadulta Kirkkotie, asfalttipintainen ajotie. Katutila laajenee pieneksi sorapintaiseksi paikoituskentäksi rakennuksen edustalla. Sorapinnan ja nurmikon raja on epämääräinen. Tonttia reunustaa pohjoispuolella hyvin hoidettu Kirkkopuisto. Myös tontin etelä- ja itäosa on puistomaisesti hoidettu nurmikko, jossa kasvaa joitakin suuria koivuja. Kirkkotien varressa tontin länsireunalla kasvaa koivurivi. Päiväkodin käytössä olevan pihan teräsverkkoaita on uusittu lautaaidaksi vuonna Aita on pidetty kunnossa ja huoltomaalattu viimeksi kesällä Rakennuksessa on vesikourut ja syöksytorvet kaikissa neljässä nurkassa. Syöksytorvien alapäissä on noin 1 m mittaiset loiskekourut. Maa on rakennuksen seinustalla melko tasaista tai viettää jopa kohti sokkelia. Toimenpide-ehdotuksia: - maanpintaa muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi etenkin pohjoispuolisella kellarin puoleisella seinustalla. - sadevedet tulisi johtaa kauemmas rakennuksen seinustalta loiskekouruilla tai sadevesiviemäröinnillä D7 Päällysrakenteet Rakennuksen edustan pieni paikoituskenttä on sorapintainen. Muu osa pihasta on ruohikkoa. Päiväkodin aidattu piha-alue on hiekkaa ja nurmikkoa. D8 Aluevarusteet Tontilla on viisi pihavalaisinta. Rakennuksen edustalla paikoituskentän reunalla on puurakenteinen jätekatos sekä tamppaus- ja kuivaustelineet. Aidatulla päiväkodin pihalla on lisäksi 2 penkkiryhmää, 3 liukumäkeä, hiekkalaatikko, 2 keinua, 2 leikkimökkiä, karuselli, 2 keinuhevosta ja kiipeilyteline. D9 Ulkopuoliset rakenteet 21

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYTÄVÄ KOHDE Myynnin kohteena on Kannuksessa sijaitseva määräala noin 3,4 ha kiinteistöstä 217-404-7-29 rakennuksineen. Kohteen osoite on Silmäjärventie

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot