TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti)"

Transkriptio

1 Liite 4 TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JA ALUSTAVA KUNTOARVIO YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari

2 TERVEYSTALO (Kirkkopuiston päiväkoti) RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JA ALUSTAVA KUNTOARVIO Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikkö 2014 Kansikuva: Terveystalo kuvattuna luoteesta, terveyskeskuksen suunnasta. R. Suikkari

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Nykytilanne Rakennuskohteen yleiskuvaus Suojelutilanne ja kaavoitus 1.2 Rakennuksen käyttö ja rakentamisen vaiheet Kiinteistön muodostuminen Rakennushistoria ja rakentamisen vaiheet Rakennuksen ulkoasu ja alkuperäisyys tänään 2. RAKENNUKSEN ALUSTAVA KUNTOARVIO Yhteenveto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Välittömästi korjausta vaativat toimenpiteet Lisätutkimustarve PTS-suunnitelma 2.2 Kohteen tiedot ja havainnot nykytilasta Kuntoarvion laatijat ja yhteystiedot Perustiedot kartoitettavasta kiinteistöstä Käytettävissä olleet asiakirjat Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Asbesti ja muut haitta-aineet Kulutuslukemat 2.3 Rakennustekniikan kuntoarvio D6 Viherrakenteet D7 Päällysrakenteet D8 Aluevarusteet D9 Ulkopuoliset rakenteet E5 Putkirakenteet ja johdot F1 Perustukset F2 Rakennuksen runko F3 Julkisivut F4 Yläpohjarakenteet F5 Täydentävät sisäosat F6 Sisäpuoliset pintarakenteet 2.4 LVI-järjestelmien kuntoarvio G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G5 Paineilma- ja kaasuverkostot G7 Palontorjuntajärjestelmät 2.5 Sähköteknisten järjestelmien kuntoarvio H1 Aluesähköistys H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset ym. H3 Johtotiet 3

4 H4 Johdot ja niiden varusteet H5 Valaisimet H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H7 Erityisjärjestelmät J1 Puhelinjärjestelmät J2 Antennijärjestelmät J3 Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät J4 Kiinteistön atk-järjestelmät J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät LÄHTEET I PAINAMATTOMAT LÄHTEET II HAASTATTELUT JA KIRJEENVAIHTO III SÄHKÖISET LÄHTEET IV KIRJALLISUUSLÄHTEET V KARTAT VI VALOKUVAT LIITTEET 31 MITTAUSPIIRUSTUS, POHJAPIIRROKSET 1:200, LEIKKAUS 1:100 4

5 JOHDANTO Tämä Kirkkopuiston päiväkodin (entisen terveystalon) rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio liittyy tekeillä olevaan Ylivieskan keskustan kortteleiden 32, 34 ja 41 asemakaavan muutokseen. Asemakaavan muutosalueella Kirkkopuiston eteläreunalla vastapäätä Ylivieskan kirkkoa on harjakattoinen 2-kerroksinen hirsirakennus, jonka kerrotaan olevan jatkosodan jälkeen pystytetty ruotsalaisten lahjatalo. Tästä kertoo myös rakennuksen seinässä oleva messinkikyltti. Tarkempaa julkista tietoa rakennuksen alkuperästä on tarjolla niukalti. Paikallista rakennuskantaa esittelevässä Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska julkaisussa rakennuksesta on lyhyt maininta: Rak.v.;1947. Runko hirsi, ulkoseinä: lautaverhoilu/maalattu. Rakennusala: 338 m², yrityksen käytössä: rakennuksen alakerta ja ½ yläkertaa, ½ yläkertaa vuokrattu ulkopuolisille. Rakennuksen rakentamisen ovat ruotsalaiset rahoittaneet sotien jälkeen juuri lastenneuvola- ja lastentarhatarkoitukseen 1. Lisäksi rakennuksen alkuperästä on lyhyt maininta Ylivieskan kirjassa: Silloin rakennettiin ruotsalaisen kummikunta Malungin avustuksen turvin terveystalo vuonna Kohde on mainittu lyhyesti myös Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 yhteydessä laaditussa selvityksessä Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet keskustan OYK:n alueella vuodelta Muuta tietoa ei rakennuksen perustamishistoriasta ole ollut julkisesti saatavilla. Tämän selvityksen rakennuskohtaisiin tietoihin on sisällytetty seuraavat perustiedot: Rakentumisen ja käytön historia pääpiirteissään, arkkitehtuurin kuvailu (rakennustapa), valokuvadokumentointi digitaalisina kuvina (ulko- ja sisäkuvat), säilyneisyyden kuvaus ja rakennuksen arvotus sekä rakennuksen kunnon kuvaus perustuen silmämääräiseen tarkasteluun. Selvitystyö jakaantui paikan päällä tehtyyn kenttätyöhön, arkistotyöhön, haastatteluihin sekä raportin laatimiseen. Työn suoritti Ylivieskan kaupunginarkkitehti, TkL Risto Suikkari. Ylivieskan kaupungin arkistosihteeri Seija Mäkelä avusti lähdemateriaalin hakemisessa arkistoista. Lähdeluetteloon on merkitty kaikki käytetyt lähteet. Selvitystä varten suoritettiin rakennuksen pääpiirteiden ja pohjapiirrosten ajanmukaisuuden ja päämittojen tarkistus. Pohjapiirrokset ja leikkaus ovat tämän selvityksen liitteenä. Kuva 1. Näkymä kirkolle terveystalon nurkalta. 1 2 IV, Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska , Oy Arkmedia Ab, Vaasa 2001, 914. IV, Ylivieskan kirja, Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oy, Kokkola 1981,

6 1. RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1.1 NYKYTILANNE Rakennuskohteen yleiskuvaus Selvityksen kohteena oleva rakennus sijaitsee Ylivieskan keskustassa tasamaalla puistomaisessa miljöössä vanhan kirkon vieressä kirkkoa ympäröivän kirkkopuiston eteläreunalla. Kiinteistön ja kirkon väliin sijoittuu Ylivieskan sankarihauta. Tilan nimi on Kirkkovainio ja sen omistaa Ylivieskan kaupunki. Kiinteistön rekisteritunnus on Rakennuksen osoite on Kirkkotie 3, Ylivieska. Rakennuksen sijainnin koordinaatit ovat: EUREF-FIN N E KKJ P I Rakennus on suurehko 2-kerroksinen harjakattoinen lautaverhottu hirsirunkoinen jälleenrakennuskauden rakennus, jonka alakerta sekä osa yläkerrasta toimivat päiväkotina. Yläkerrassa sijaitsee lisäksi kaksi asuntoa. Kellarikerroksessa on varastotiloja sekä yläkerran asuntojen käytössä oleva pesutila ja sauna. Maantasokerroksen päiväkotitoimintaa varten on rakennuksen taakse aidattu laajahko piha. Pihalla on vuonna 2001 rakennettu varasto/leikkikatos sekä leikkimökki. Kirkkotien varressa on muutama autopaikka sekä roskakatos. Rakennuksen ulkomitat ovat leveys 9,7 x pituus 20 m. Kerrosala on 388 m². Rakennuksen tilavuus on 1578 m³. Pihavaraston/leikkikatoksen kerrosala on 9 m² ja tilavuus 30 m³. Hirsirunkoisen rakennuksen julkisivut on verhottu sodanjälkeiselle ajalle tyypillisellä vaakalaudoituksella UTK 21 x 150 mm. Julkisivut on maalattu keltaiseksi. Katteena on punainen betonikattotiili. Rakennuksessa on avoin korkeahko ullakkotila, jossa ylimmät hirsikerrat ja katon puurakenteet ovat näkyvissä. Rakennuksessa on osittain maanpäällinen kellarikerros ja betoninen perusmuuri. Alapohjana on betonilaatta. Välipohjat ovat puurakenteiset, paitsi kellarin ja 1. kerroksen välipohja, jossa on betonilaatan päälle tehty koolaus ja lautalattia. Lautalattian päälle on asuinhuoneissa sekä päiväkodin tiloissa asennettu muovimatto. Alkuperäinen lautalattia on näkyvissä molemmissa yläkertaan johtavissa porrashuoneissa sekä yläkerran käytävässä. Rakennuksessa on vesi-, viemäri- ja sähköliittymät sekä TV-antenni. Kellarikerroksessa on pesutila ja sauna. Rakennuksessa on asunnoissa kaksilasiset alkuperäiset sisään ja ulos aukeavat ikkunat ja päiväkodin tiloissa uudemmat kolmilasiset umpioelementillä varustetut sisään aukeavat ikkunat (MSE), joiden puitejako on alkuperäisten mallinen. Rakennuksessa on ikkunalliset ulko-ovet, jotka kaikki ilmeisesti ovat alkuperäisiä. Kohde on mainittu lyhyesti mahdollisena rakennusperintökohteena Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 yhteydessä laaditussa selvityksessä Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet keskustan OYK:n alueella vuodelta

7 Kuva 2. Kirkkopuiston päiväkodin asemapiirros. 1:2000. Rakennus sijaitsee tasaisella paikalla kirkolle johtavan Kirkkotien varressa. Rakennus piha-alueineen on rajattu katkoviivalla Suojelutilanne ja kaavoitus Rakennusta ei ole suojeltu, eikä siitä löydy mainintaa ELY:n tai maakuntaliiton kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten listauksista. Voimassaoleva vuonna 1974 vahvistettu asemakaava ei säilytä rakennusta vahvistetussa asemakaavassa rakennus pihoineen sijoittuu paikoitusalueelle (pysäköimisalue Lp ja autosäilytyspaikkojen korttelialue Aa). 7

8 Aluetta koskeva asemakaavan muutos käynnistyi keväällä 2014 ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä Asemakaavan muutoksen luonnoksessa rakennuksen paikalle esitettiin asuinkerrostalokorttelia (AK) rajaten rakennusalueen siten, että Terveystalon säilyminen olisi ollut mahdollista. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin mielipide, jossa rakennusta esitetään suojeltavaksi. Kirjelmän oli allekirjoittanut 23 henkilöä. Asemakaavamuutoksen ehdotus tulee nähtäville arviolta loppuvuodesta Kuva 3. Asemakaavan muutosprosessi. Vasemmalla ote voimassaolevasta vuoden 1974 asemakaavasta, jota ollaan päivittämässä. Oikealla asemakaavamuutoksen luonnos RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA RAKENTAMISEN VAIHEET Kiinteistön muodostuminen Tila, josta nykyinen Kirkkovainio on lohkottu (7/11, alkujaan 0,4906 ha) on tullut Ylivieskan kirkonkylän omistukseen Tilasta on erotettu Uusi-Sankarihauta (7/55) ja Kirkkovainio (7/56) omiksi tiloikseen vuonna Ylivieskan kauppala laajensi Kirkkovainion tilaa 1968 ostamalla viereisen tilan 7/76. Kirkkovainion tilasta on lisäksi erotettu osia Vieskankatua sekä viereistä Kirkkotietä ja Kirkkopuistoa varten vuosina 1977, 1982 ja Nykyisen Kirkkovainion tilan koko on 4213 m² Rakennushistoria ja rakentamisen vaiheet Rakennus on rakennettu suurilta osin Ylivieskan kummikuntien lahjavaroilla jatkosodan jälkeen vuosina Käyttötarkoitus oli alkujaan terveystalo ja siinä aloitti toimintansa mm. neuvola. Terveystalo -hankkeen taustalla oli Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Ylivieskan osasto, joka 3 I, Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikön arkisto. 4 I, Ylivieskan kaupunki, Maankäyttöyksikön ja Rakennusvalvonnan arkistot. 8

9 oli perustettu jo , mutta viettänyt sitten hiljaiseloa, kunnes toiminta aktivoitui sotaaikana. Ruotsista lähteneen kummikuntaliikkeen alulle saaminen myös Ylivieskassa oli eräs MLL:n tärkeimmistä tehtävistä. Naapurimaan tarkoituksena oli tutustua lähemmin sodasta kärsineen maamme kuntiin ja mahdollisuuksiin auttaa niitä jälleenrakennustyössä. Ylivieskan kummikunniksi saatiin Ruotsin Taalainmaasta Malungin ja Äppelbon maalaiskunnat 5. Seudun suomalaistaustaisilla asukkailla oli luja yhteenkuuluvaisuuden tunne sekä myötätunto heimolaisiinsa Suomessa, mikä korostui sota-aikana. Kummikuntayhteistyö pohjautui tähän taustaan. Innokkaana yhdysmiehenä toimi kansankorkeakoulun rehtori Gunnar Furuland Malungista. 6 Kipinä Terveystalon saamiseksi lienee saanut alkunsa opettaja Elsa Brobergin Malungista vieraillessa Ylivieskassa kesällä Vierailun pohjalta perustettiin rakennustoimikunta ja rakennuspiirustuksia tilattiin. Rakennustoimikuntaan kuului myös MLL:n Ylivieskan osaston puheenjohtaja Kirsti Savonen. Suunnitelmat esiteltiin kunnanvaltuustolle MLL:n johtokunnan kokouksessa Savosella Kuva 4. Malungin kummikunnan lahjoitusvaroilla rakennetun Terveystalon harjannostajaiset. Tarjoilusta huolehti Mannerheim-liiton Ylivieskan osaston johtokunta. Takana vas. rakennuslautak. puh.joht. Juho Vierimaa, Niilo Salmela, Joonas Salmela, Yrjö Salmela, tuntematon, Pentti Salmela, tuntematon, Niilo Kopakkala, Lauri Salmela ja Artturi Salmela. Eturivi: kunnan rak. mest. Eero Seppälä, Mandi Jylhä-Ollila, tuntematon, Anni Koskinen, Hellin Ovaska, Kirsti Savonen, Saima Melantie, Saima Soini, Martta Mattila ja nimismies Lauri Savonen. Kuvalähde ja kuvateksti: Ylivieskan kotiseutuarkisto/matti Melantien kokoelma. Rakentamiseen osallistui iso joukko ylivieskalaisia. Terveystalon harjannostajaisia vietettiin ja avajaiset pidettiin Avajaisiin osallistui vieraita Malungista. Uudessa terveystalossa aloitti toimintansa neuvola ja syksyllä 1949 lastentarha, joka toimi kevääseen 1956 asti. Tuolloin lastentarhatoiminnan tilalle tuli koululaisten hammasklinikka ja ryhtineuvola. Lisäksi Ylivieskan naisvoimistelijoilla oli harjoitustiloja terveystalossa. 8 5 Entiset pienet maalaiskunnat Malung (vuodesta 2007 lähtien Malung-Sälen) ja Äppelbo (vuodesta 1971 lähtien osa Vänsbron kuntaa) sijaitsevat Taalainmaalla Keski-Ruotsissa ns. suomalaisseudulla. Suomalaisia asettui asumaan alueelle 1600-luvun alusta lähtien luvun alussa Malungin ympäristössä oli 67 suomalaistaloa, joissa asui noin 500 suomenkielistä asukasta. Kummikuntayhteistyö on nykyisin hiipunut. Lähde: Vuoden 1968 kummikuntavierailun muistotaulu Ylivieskan kaupungintalolla sekä kuntien internet-sivut. 6 I, Ylivieskan kotiseutuarkisto, Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylivieskan osaston arkisto, 50-vuotisjuhlan historiikki Ibid. 8 Ibid. 9

10 Terveystalon varsinainen toiminta sijoittui maantasokerrokseen. Toisessa kerroksessa oli alkujaan viisi pientä asuntoa: lastentarhan johtajattaren, kotiterveyssisaren, terveyssisaren, kätilön sekä siivoojan asunnot. Vanhassa pohjapiirroksessa on johtajattareksi nimetty Hanna Pellikka ja kotiterveyssisareksi Lahja Saari. 9 Kuva 5. Terveystalon alkuperäinen 1. krs:n pohjapiirros. Piirrokseen on lisätty merkintöjä luvun lopulla rakennukseen sijoittuneista hammaslääkärin vastaanottotiloista rakennukseen asennettiin öljylämmityslaitteet 10. Lastenneuvola toimi terveystalossa 1970luvun lopulle saakka, jolloin neuvola siirtyi terveyskeskuksen tiloihin. Kirkkopuiston päiväkoti, joka toimii edelleen, aloitti toimintansa rakennuksessa Päiväkotitoiminta alkoi aluksi vuokrasopimuksella entisessä äitiysneuvolan osassa (63,2 m²) 12. Tuolloin tehdyt muutokset olivat vähäisiä. Toiminta laajeni ja vuonna 1978 tehtiin 2-kerroksisen terveystalon 1-kerroksen muutos lasten päiväkodiksi (kerrosala 194 m²). Käyttötarkoituksen muutokseen piti hakea poikkeuslupa, koska rakennus sijoittui asemakaavassa Lp-alueelle kerrokseen sijoittui varsinainen päiväkotitoiminta ja 2. kerrokseen sijoitettiin hoitohenkilökunnan sosiaalitiloja. Laajentunutta päiväkotitoimintaa varten rakennuksessa tehtiin peruskorjaus, joka käsitti seuraavat toimenpiteet 14: - seinät ja sisäkatot verhottiin kipsoniittilevyillä ja maalattiin - ikkunat ja ovet maalattiin - eteistilojen lattioihin laitettiin kovalevy ja muovimatto - WC -pytyt vaihdettiin pienemmiksi (lasten malli) - pesualtaisiin vaihdettiin termostaattirajoittimella varustettu sekoittaja - eteistilaan hankittiin vaatteiden kuivauskaappi - osa sähköjohdoista uusittiin pinta-asennuksena 9 I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. Kopio alkuperäisestä pohjapiirroksesta. I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. 11 IV, Kotiseutumme Alavieska-Kalajoki-Ylivieska , I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Ylivieskan lasten päiväkotiyhdistys ry:n vuokrasopimus I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti. Oulun lääninhallituksen päätös I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti. Terveystalon muutos lasten päiväkodiksi, hyväksytty rakennuslupapiirustus 10 10

11 - lapsille tehtiin vaatenaulakot (lokerikot) - hoitohenkilökunnan sosiaalitilaksi otettiin käyttöön 2. kerroksen 1 h + keittiön asunto, joka varustettiin tarvittavin vaatekaapein Päiväkodin piha aidattiin panssariverkkoaidalla ja painekyllästetyillä puupaaluilla syksyllä Vuonna 1981 tehtiin sisätiloihin pieniä parannuksia ja 1988 Ylivieskan kaupungin kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto laati suunnitelmat rakennuksen peruskorjaamiseksi. Tuolloin purettiin osa hormeista rakennuksen keskiosalla, tehtiin pieniä kaluste- ja sisätilamuutoksia sekä uusittiin päiväkodin käytössä olleiden tilojen ikkunat. 15 Vuonna 2001 rakennettiin pihalle varastorakennus ja leikkikatos 16. Samana vuonna uusittiin myös vanha tiilikate samanvärisellä betonikattotiilellä. Pihan panssariverkkoaita uusittiin lauta-aidalla 2008/2009 ja julkisivut maalattiin kesällä Nykyään puolet yläkerrasta on asuinkäytössä (2 asuntoa) ja muu osa rakennuksesta toimii edelleen lasten päiväkotina (ks. Liite, pohjapiirrokset 1:200). Kuva 6. Päiväkodin pihaa. Kuvaussuunta koilliseen Rakennuksen ulkoasu ja alkuperäisyys tänään Rakennuksen alkuperäisistä piirustuksista löytyi Ylivieskan huonolaatuiset kopiot 1. ja 2. kerroksen pohjapiirroksista. 18 kaupungin arkistoista vain Kaksikerroksisen hirsirunkoisen rakennuksen kantavat rakenteet ovat alkuperäiset. Hirsirunkoon on väliseiniin tehty muutosten yhteydessä joitakin uusia oviaukkoja, kun tiloja on yhdistetty. 15 I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. Kirkkopuiston päiväkoti päivättysuunnitelmapiirustus sekä talonrakennusmestari Juhani Tokolan haastattelu I, Ylivieskan kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto. 17 Ylivieskan talonrakennusmestarin Juhani Tokolan haastattelu I, Ylivieskan kaupunki, Terveystalon päiväkoti, Tilapalveluyksikön arkisto. 11

12 Joitakin vanhoja oviaukkoja on tukittu. Julkisivujen aukotus on säilynyt pääpiirteissään ennallaan. Osa ikkunoista on alkuperäisiä (ullakon. kellarin, porrashuoneiden ja asuntojen ikkunat). Osa on uusittu vuonna 1988 (päiväkodin ikkunat). Ulko-ovet ovat sekä lähes kaikki sisäovet ovat alkuperäisiä. Kuvat 7 ja 8. Julkisivu etelään. Ylemmässä kuvassa kirkontornin huippu häämöttää taustalla puiden takaa. 12

13 Julkisivut on verhottu vaakaverhouslaudoilla (UTK 21 x 150), jotka ovat alkuperäiset lukuun ottamatta pientä osaa molempien yläkertaan johtavien porrashuoneiden seinistä, jotka on myöhemmin verhottu vanhan julkisivulaudoituksen päälle pystyverhouslaudalla (UYV 18 x 100). Kuva 9. Julkisivu pohjoiseen kirkolle. Julkisivulaudat on maalattu keltaisella lateksimaalilla. Alkuperäinen maali on ollut vaaleanvihreä. Ikkunapuitteet, karmit, räystäs- ja kulmalaudat ovat valkoiset, jollaiset ne ilmeisesti ovat aina olleet. Rakennuksessa on alkujaan ollut sementtitiilikatto, joka on 2000-luvun alussa uusittu punaisilla läpivärjätyillä s-profiilisilla betonikattotiilillä. Sisäkatot ovat paneelikattoja. enimmäkseen alkuperäisiä pyöreäreunaisella 13 STP -paneelilla verhottuja

14 Kuvat 10 ja 11. Yllä pääty itään ja alla pääty länteen, Kirkkotielle. 14

15 Rakennuksessa on korkeahko ullakko, jossa ulkoseinien ylimmät hirsikerrat sekä katon alkuperäiset puurakenteet ovat näkyvissä. Kuvat 12 ja 13. Näkymät kellarin käytävältä ja ullakolta. Rakennuksessa on osittainen kellarikerros. Osalla 1. kerrosta on rossipohja, jonka tuuletusluukku sijoittuu rakennuksen päätyyn. Perustus ja kellarikerroksen seinät ja katto on tehty betonista. Kellarin sisäseinät on verhottu savitiilillä. Kellarin katon betonilaatan päällä on puurakenteinen lattiarakenne eristeineen. Väli- ja yläpohja ovat puurakenteiset. Yläpohjan lämmöneristystä on lisätty ullakolla asentamalla yläpohjan päälle mineraalivillalevyjä. Kuvat 14 ja 15. Alkuperäisyyttä 2. kerroksen käytävätiloissa sekä ullakon portaassa. 15

16 Kaiken kaikkiaan rakennus on ulkoasultaan lähes alkuperäisessä jälleenrakennuskauden asussaan. Uusitut ikkunat saattavat poiketa alkuperäisestä puitejaosta, mutta ovat tyyliltään 1950 lukuhenkisiä ikkunoita, joissa on samassa karmissa toisessa reunassa pienempi tuuletusikkuna. Sisätiloissa on rakennuksen alkuperäinen huonejako edelleen selkeästi hahmotettavissa. Alkuperäinen lautalattia on näkyvissä molemmissa yläkertaan johtavissa porrashuoneissa, yläkerran käytävässä sekä siivouskomerossa. Alkuperäisiä pyöreäreunaisia kattopaneeleita kaarevine kattolistoineen on edelleen yläkerran asunnoissa, sekä päiväkodin tiloissa. Asunnoissa on myös alkuperäiset sisään/ulos -aukeavat puuikkunat pyöreäreunaisine ikkunalistoineen. Sisäovet ovat alkuperäisiä peiliovia ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä lasiaukollisia puuovia. Kuva 16. Kellariin johtava porras. Mittakaavaltaan rakennus sopii hyvin Ylivieskan vanhan kirkon lähiympäristöön, jossa on muitakin matalahkoja 2-3 -kerroksisia rakennuksia, kuten terveyskeskus. Rakennustyyppinä kaksikerroksinen Terveystalo ei ole ainutlaatuinen, sillä vastaavia rakennuksia pystytettiin sodan jälkeen muihinkin kuntiin, mutta Ylivieskan keskustassa Terveystalo on harvoja säilyneitä jälleenrakennuskauden taloja ja sopii teemallisesti rakennuksen edustalla kirkkopuistossa sijaitsevan sankarihaudan sekä joenrannassa sijaitsevan Veteraanipuiston yhteyteen. Rakennus tuo oman aikakautensa kerroksellisuutta keskustan rakennettuun ympäristöön. 16

17 2. RAKENNUKSEN ALUSTAVA KUNTOARVIO Kiinteistökierroksen yhteydessä tarkastettiin kaikki kiinteistön tilat sekä haastateltiin rakennuksesta vastannutta laitosmiestä. Kuntoarvion havainnot tehtiin aistinvaraisesti. Kunnossapidon toimenpiteet on arvioitu nykytilanteen säilymisen pohjalta. 2.1 YHTEENVETO Rakennustekniikka Rakennus on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hirsirunko, joka on näkyvissä portaikossa ja ullakolla, on näkyviltä osiltaan hyväkuntoinen. Kellarin lattiarakenteissa on halkeamia ja maanpinnan alapuolisissa tiiliverhotuissa seinissä rakenteen läpi puskevan kosteuden aiheuttamia rapautumia. Turvallisuuteen vaikuttavia rakenneteknisiä seikkoja ei havaittu, lukuun ottamatta yläkerran pienten parvekkeiden kaidekorkeutta, joka on liian matala vain 74 cm. Näihin eivät kuitenkaan päiväkotilapset pääse. Rakennus toimii nykykäytössään päiväkotina hyvin. Yläkerran asunnot ovat nykyvaatimustasoon nähden puutteelliset, esim. yksiön käytössä oleva wc sijaitsee käytävällä ja asuntojen peseytymistilat ovat kellarissa. Huoneistojakoa on ajan saatossa muutettu avaamalla väliseiniin uusia ovia ja sulkemalla vanhoja. Yleisvaikutelmana tilat ovat siistit. Yläkerran yksiön seinässä on tapetissa jälkiä vanhasta vesivalumasta. Vesikaton alusrakenteet, jotka ovat näkyvissä ullakolla, ovat kuitenkin kuivat kyseiseltä kohdalta. Ullakolla näkyy aluslaudoituksessa yksi valumajälki aluslaudoituksessa asuntoihin johtavan portaan yläpuolella. Muilta osin ullakolla näkyvissä olevat kattorakenteet vaikuttavat hyväkuntoisilta ja kuivilta. Betonisokkelissa on joitakin halkeamia. Ne eivät kuitenkaan ole hirsirakennukselle kriittisiä vaan lähinnä kosmeettisia. Ikkunoiden sisäpuitteet ovat kunnossa ja lasit ovat ehjät. Vanhoissa asuntojen ikkunoiden ulkopuitteissa on alareunoissa maali halkeillut ja puu jonkin verran rispaantunut. Vanhoissa ikkunoissa on myös alkuperäiset puiset ikkunapellit, jotka ovat halkeilleet. Julkisivulaudoitus ja maalipinta ovat kohtuullisessa kunnossa. Alin vaakalauta on alareunastaan rispaantunut. Päiväkodin sisäänkäynnin katoksen toisessa puurakenteisessa tukipilarissa on juuressa lahovikaa ja portaikon alin betoniaskelma on rapautunut LVI-tekniikka Rakennuksen lämmitys tapahtuu kevyellä polttoöljyllä ja vesikeskuslämmityksellä. Rakennus on pidetty lämpimänä. Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohdot on uusittu kuparijohdoiksi vuoden 1988 peruskorjauksen yhteydessä. Kupariset vesijohdot ovat näkyviltä osiltaan hyvässä kunnossa. Vuoden 1988 peruskorjauksessa on viemäreiden vaakavedot uusittu muoviputkiksi, mutta pystyvedot ovat enimmäkseen vanhoja valurautaputkia. Samassa korjauksessa uusittiin patterit. Rakennuksessa on päiväkodin osalta koneellinen ilmastointi (tehostettu poisto). Asunnoissa on painovoimainen ilmastointi. Ilmastointi toimii nykyisessä käytössä tyydyttävästi. 17

18 2.1.3 Sähkötekniikka Rakennuksen sähkötekniikka on peräisin 1980-luvun peruskorjauksen ajoilta. Sähköasennuksia ja -laitteita on uusittu eriaikoina tehtyjen pienten muutostöiden ohessa. Osa sähköjohdoista ja - rasioista asunnoissa on alkuperäisiä. Samoin käytävien valaisimet ovat vanhoja opaalilasisia pallovalaisimia. Sähkölaitteiden kunto on tyydyttävä Välittömästi korjausta vaativat toimenpiteet - Kosteuden pääseminen kellaritilaan tulisi estää. Kellarin ja alapohjan vesieristykset sekä lattiakaivojen toimiminen tulee tarkistaa ja korjata (esim. patolevyt seinään) Lisätutkimustarve Rakennuksen hirsirungon kunto olisi hyvä selvittää tarkemmin PTS-suunnitelma Rakennukselle ei ole laadittu erityistä kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. 2.2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILASTA Kuntoarvion laatijat ja yhteystiedot Rakennuksen kuntoarvio perustuu silmämääräiseen sisä- ja ulkotilojen tarkasteluun, jonka suoritti kaupunginarkkitehti Risto Suikkari Ylivieskan kaupungilta. Taustatietoja aiemmista remonteista saatiin Ylivieskan kaupungilta rakennuspäällikkö Unto Koskiselta sekä talonrakennusmestari Juhani Tokolalta. Yhteystiedot: Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh , Perustiedot kartoitettavasta kiinteistöstä Kiinteistön nimi: Kirkkovainio, rek.nro Kiinteistön osoite: Kirkkotie 3, Ylivieska Alkuperäinen käyttötarkoitus: Terveystalo, jossa neuvola ja lääkärin asunto Viimeisin pääkäyttötarkoitus: päiväkoti, yläkerrassa kaksi asuntoa Nykyinen käyttö: rakennus toimii edelleen päiväkotina Valmistumisajankohta: , neuvola ja lastentarha Tehdyt muutokset: , sisätiloja muutettu: lastentarhan tilalle koululaisten hammasklinikka ja ryhtineuvola , peruskorjaus päiväkodiksi , pihan aitaaminen teräsverkkoaidalla , pieniä sisätilamuutoksia, päädyn oven poistaminen , peruskorjaus: patterien ja lämpöjohtojen uusiminen koko rakennuksessa. Sähkölaitteiden ja johtojen uusiminen päiväkodin tiloissa, sisätilamuutoksia. Keskiosan hormien purku , erillinen varastorakennus, jossa myös leikkikatos. Piha-aidan uusiminen lankkuaidalla. Tiilikatteen uusiminen S-betonikattotiilillä. 18

19 Kerrosluku: 2 kerrosta Määrätiedot: - kerrosala 388 kem² - kellarin ala 120 m² - bruttoala 508 m² - tilavuus 1578 m³ - ulkomitat: 9,7 x 20 m Sijainti: Ylivieskan keskustassa, tasaisella maalla lähellä vanhaa kirkkoa Käytettävissä olleet asiakirjat Käytössä oli asemapiirustus, sekä Ylivieskan kaupungin tilapalveluyksikön arkistosta löytyneet kopiot alkuperäisistä pohjapiirroksista sekä Ylivieskan kaupungin maankäyttöyksikön arkistosta löytyneet eri aikoina tehdyistä muutoksista laaditut pohjapiirustukset. Rakennuksen historiasta löytyi tietoa Ylivieskan kotiseutuarkiston kautta Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylivieskan osaston arkiston 50-vuotisjuhlan historiikista vuodelta Kohteessa käytiin tarkistuskäynnillä useita kertoja ajalla Tarkastusten yhteydessä pohjapiirustuksia tarkennettiin nykytilanteen mukaiseksi Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi Huoltotoimenpiteet ovat olleet normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa. Rakennus on pidetty lämpimänä ja alakerta on ollut jatkuvassa päiväkotikäytössä. Yläkerran asunnoista toinen on ollut jatkuvassa asuinkäytössä, toisessa on asuttu ajoittain. Rakennuksen hoito sekä sisältä, että ulkoa on rakennuksen toimintaan nähden asianmukaista. Rakennuksen yleisvaikutelma on siisti. 2. kerroksen parvekkeiden puuosat sekä päiväkodin sisääntulokatoksen toisen pilarin juuri kaipaavat kunnostusta. Rakennuksen tekniikka on osin vanhentunutta. Tilat ovat hieman sokkeloiset. Kiinteistö soveltuu kuitenkin hyvin nykyiseen päiväkotikäyttöön ja osittaiseen asuinkäyttöön. Kiinteistö voisi soveltua myös asuinkäyttöön ja/tai yhteisöllisen harrastustoiminnan käyttöön Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot Rakennus on ollut jatkuvassa käytössä ja sitä on pidetty jatkuvasti lämpimänä. Sisätilat ovat siistit Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot 2. kerroksen pienten parvekkeiden kaidekorkeus on vain 74 cm, mikä ei vastaa nykyisiä käyttöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Muita turvallisuuteen liittyviä rakenteellisia tekijöitä ei havaittu Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot Kuntoarvion yhteydessä tehtiin aistinvaraisia kosteusteknisiin seikkoihin liittyviä havaintoja. 2. kerroksen yksiön seinässä on jälki vanhasta vesivalumasta. Ullakkorakenteet kohdan yläpuolella ovat kuitenkin kuivat. 19

20 Ullakolla ovat vesikatteen aluslaudat yhdestä pienestä kohdasta homehtuneet. Kohta sijaitsee päätyräystään ja seinän rajapinnassa asuntoihin johtavan porrashuoneen yläpuolella. Kellaritilassa on ulkoseinien sisäpinnan tiiliverhouksessa maalin hilseilyä ja rapautumia portaikossa ja pannuhuoneessa (kuvat 17 ja 18). Alapohjan betonilaatassa on halkeilua kellarin käytävällä, mutta ei kuitenkaan jälkiä kosteudesta. Kuva 17. Kosteuden vaurioittamaa länsipäädyn seinäpintaa kellarin portaassa. Kuva 18. Pannuhuoneen nurkka kellarissa. 20

21 2.2.8 Asbesti ja muut haitta-aineet Pannuhuoneesta on johdettu varastotilaan noin 1 metrin matkalla vanhat lämpöputket, jotka on poistettu käytöstä. On syytä tarkastaa, sisältääkö niiden kipsipintainen eristysmateriaali asbestia Kulutuslukemat Kulutuslukema-arviot on ilmoitettu kiinteistön vuosittaisena kokonaiskulutuksena. Sähkö (kwh): Lämpö (l/v): Vesi (m³): 2012: : : Kiinteistön huollon ja ylläpidon vuotuiset kokonaiskustannukset ovat olleet noin /vuosi. 2.3 RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO D6 Viherrakenteet Piha on tasainen nurmi- ja sorakenttä. Rakennukselle johtaa Vieskankadulta Kirkkotie, asfalttipintainen ajotie. Katutila laajenee pieneksi sorapintaiseksi paikoituskentäksi rakennuksen edustalla. Sorapinnan ja nurmikon raja on epämääräinen. Tonttia reunustaa pohjoispuolella hyvin hoidettu Kirkkopuisto. Myös tontin etelä- ja itäosa on puistomaisesti hoidettu nurmikko, jossa kasvaa joitakin suuria koivuja. Kirkkotien varressa tontin länsireunalla kasvaa koivurivi. Päiväkodin käytössä olevan pihan teräsverkkoaita on uusittu lautaaidaksi vuonna Aita on pidetty kunnossa ja huoltomaalattu viimeksi kesällä Rakennuksessa on vesikourut ja syöksytorvet kaikissa neljässä nurkassa. Syöksytorvien alapäissä on noin 1 m mittaiset loiskekourut. Maa on rakennuksen seinustalla melko tasaista tai viettää jopa kohti sokkelia. Toimenpide-ehdotuksia: - maanpintaa muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi etenkin pohjoispuolisella kellarin puoleisella seinustalla. - sadevedet tulisi johtaa kauemmas rakennuksen seinustalta loiskekouruilla tai sadevesiviemäröinnillä D7 Päällysrakenteet Rakennuksen edustan pieni paikoituskenttä on sorapintainen. Muu osa pihasta on ruohikkoa. Päiväkodin aidattu piha-alue on hiekkaa ja nurmikkoa. D8 Aluevarusteet Tontilla on viisi pihavalaisinta. Rakennuksen edustalla paikoituskentän reunalla on puurakenteinen jätekatos sekä tamppaus- ja kuivaustelineet. Aidatulla päiväkodin pihalla on lisäksi 2 penkkiryhmää, 3 liukumäkeä, hiekkalaatikko, 2 keinua, 2 leikkimökkiä, karuselli, 2 keinuhevosta ja kiipeilyteline. D9 Ulkopuoliset rakenteet 21

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Riitialan koulu Ikaalinen

Riitialan koulu Ikaalinen RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä 15.1.2013 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie 35 09630 KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: 26.05.2008 Raportin päiväys: 05.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki,

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

EVITSKOGIN KOULU Evitskogintie 825, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS RAPORTTI

EVITSKOGIN KOULU Evitskogintie 825, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS RAPORTTI , 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS Tarkastuspäivä 15.10.2010 2/51 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1. Rakennustekniikka... 7 2.2. Välittömästi korjattavat rakennustekniset

Lisätiedot

Kuntoarvioraportti OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004

Kuntoarvioraportti OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004 Kuntoarvioraportti 6110068 OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004 Opetusvirasto 6.9.2004 2 ( 47 ) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...4 1. YHTEENVETO...6 1.1 YLEISTÄ...6 1.2 RAKENNUSTEKNIIKKA...6 1.3 LVIA- TEKNIIKKA...7

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi NEXON CONSULTING OY Sinikalliontie 3B 02630 ESPOO MALLIRAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS Avoimuus Luotettavuus - Laatu Malliraportti Sivu 2 (47) 1. JOHDANTO...4 2. YHTEENVETO...5 2.1. Rakennustekniikka...5

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot