221 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "221 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 221 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 222 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 223 Lausunto Työvalmennussäätiö Avituksen vuoden 2013 talousarvioehdotuksesta ja vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta 224 Lausunto maaseututoimen hallinnon talousarviosta vuodelle Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 226 Lausunto Keski-Suomen käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä 227 Kuhmoisten kunnan Pihlajalahden kylässä olevien Pihlajasaarten rakennusoikeus ja sen korvaaminen 228 2, 3 Poikkeamispäätös / Riitta Merivirta PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 221 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen alussa kehittämisasiamies Arto Kummala saapui kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 222 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Salmen ja Ossi Simolan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus LAUSUNTO TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ AVITUKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIO- EHDOTUKSESTA JA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMASTA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 223 Työvalmennussäätiö Avitus on lähettänyt säätiön perustajakunnille otsikossa mainitut asiakirjat ja varannut perustajakunnille mahdollisuuden lausunnon antamiseen viimeistään mennessä. Kuhmoisten kunta on ollut vuonna 2012 mukana yhdessä Jämsän kaupungin kanssa Työvalmennussäätiö Avituksen hallinnoimassa TyöUra II -hankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Jämsän työvoimatoimiston alueen pitkäaikaistyöttömät, joiden palaaminen työelämään on todettu olevan korjaavilla ja kuntouttavilla toimenpiteillä mahdollista. Vuonna 2013 säätiöllä on opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toimiva Etsivä nuorisotyöhanke. Etsivä nuorisotyöhanke toimii Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa vuotias tuen tarpeessa oleva nuori ja saattaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, jolla edistetään nuoren arjen hallintaa, kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Yhteenlaskettu budjetti on euroa ja kuntien maksuosuudet jakautuvat siten, että Kuhmoisten maksuosuus vuonna 2013 on euroa. Työvalmennussäätiö Avituksen vuoden 2012 talousarvioehdotus ja vuoden 2012 toimintasuunnitelma ovat nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa sekä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Työvalmennussäätiö Avitukselle, että kunnalla ei ole huomautettavaa vuoden 2013 talousarviosta ja vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote: Työvalmennussäätiö Avitus

4 Kunnanhallitus LAUSUNTO MAASEUTUTOIMEN HALLINNON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2013 (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 224 Keuruun kaupunki / maaseutuasiamies Eero Laskujärvi on kirjeellään pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa: Keuruun kaupunki pyytää maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa vuoden 2013 talousarvioehdotuksesta mennessä. Talousarvion menot ovat yhteensä euroa ja tulot euroa. Kuntien maksuosuudet Keuruun kaupungille on arvioitu olevan euroa. Yhteistoiminta-alueen kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset siirtyvät Keuruun kaupungin palvelukseen alkaen. Henkilötyövuosia heistä kertyy 7,83 htv. Siirtyvien henkilöiden palkkamenot näkyvät henkilöstökuluina, jossa on huomioitu vuoden 203 aikana tulevat palkankorotukset ja palkkojen harmonisointitarve. Kuhmoisten maaseutusihteeri jää Kuhmoisten kunnan palvelukseen. Keuruun kaupunki ostaa Kuhmoisten kunnalta maaseutusihteerin työpanosta 60 % eli 0,6 htv yhteistoiminta-alueen käyttöön. Tästä aiheutuvat menot sisältyvät kohtaan muiden palvelujen ostot. Tuloja on laskettu saatavan kun Virtain kaupunki ostaa maaseutusihteerin työpanosta 25 % eli 0,25 htv Virtain kaupungin käyttöön. Kuntien maksuosuuksien jakoperusteet on sovittu yhteistoimintasopimuksessa siten, että kustannuksista 40 prosenttia jaetaan toimintavuotta edeltävän vuoden kuntien aktiivitilojen määrän perusteella 40 prosenttia toimintavuotta edeltävän vuoden tukipäätösten määrien perusteella ja 20 prosenttia tasan kuntien kesken. Arvio kuntien maksuosuuksista vuodelle 2013: Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kuhmoisten kunta Multian kunta Mänttä-Vilppulan kunta

5 Kunnanhallitus Petäjäveden kunta Ruoveden kunta Virtain kaupunki Erillisenä liitteenä on maaseutuhallinnon talousarvio ja suunnitelma vuodelle 2013, maaseutuhallinnon tekstiosa, kustannusten jakoperusteet ja kustannusten jako erillisessä taulukossa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että Kuhmoisten kunnalla ei ole huomautettavaa Keuruun kaupungin laatimaan maaseutuhallinnon talousarvioesitykseen vuodelle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Keuruun kaupunki / maaseutuasiamies Eero Laskujärvi

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA (Valmistelija ja lisätiedot: aluearkkitehti, ) Khall 225 Keski-Suomen liitto toteaa kirjeessään seuraavaa: Keski-Suomen liitossa valmisteilla oleva 4. vaihemaakuntakaava (4. VMK) on edennyt luonnosvaiheeseen. 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää Keski-Suomen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja tarvittavilta osin siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne, osoittaa puolustusvoimien alueiden melu- ja suoja-alueita. Kaavalla päivitetään myös virkistystoiminnot. Myös Pirkanmaan 1. maakuntakaava Längelmäen osalta muutetaan 4. vaihemaakuntakaavan teemojen osalta vastaamaan Keski-Suomen maakuntakaavaa. Lisäksi kumotaan lainvoimaisen maakuntakaavan vastaavia merkintöjä. Keski-Suomen liitto pyytää mahdollista lausuntoanne 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Kaavan keskeinen taustamateriaali on osoitteessa Lausunto pyydetään lähettämään kirjallisena mennessä. Kuhmoisten kunta on ilmoittanut Keski-Suomen liitolle, että se antaa lausuntonsa mennessä. 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä aineisto on ollut nähtävillä Aluearkkitehti Marja Kuisman laatima lausunto on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus täydensi lausuntoa seuraavasti: Kuhmoisten kunta suhtautuu positiivisesti Päijänteen kehittämisaluemerkintään. Biosfäärialueen perustaminen tulee käsitellä erillään vaihemaakuntakaavasta. Täytäntöönpano Ote: Keski-Suomen liitto

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 226 Keski-Suomen käräjäoikeus / laamanni Tapani Koppinen on esittänyt seuraavaa: Lautamiesjärjestelmää muutettiin edellisten kunnallisvaalien jälkeen voimaan tulleella lainsäädännöllä siten, että lautamiesten osallistumista käräjäoikeuksien päätöksentekoon vähennettiin. Lautamieskokoonpano on viimeisen valtuustokauden ollut käytössä enää laissa luetelluissa merkityksellisimmissä ja julkista mielenkiintoa eniten herättävissä juttutyypeissä. Käräjäoikeuksissa vuoden 2009 alusta tarvittavan lautamiesmäärän arvioiminen olisi siksi hankalaa, kun kokemusta uudesta laista ei ollut. Nyt suoritetun seurannan perusteella on käynyt ilmi, että lautamiesten määrä on ollut liian suuri, kun otetaan huomioon käräjäoikeusasetuksen 15 :n säännös, jonka mukaan lautamiehen tulisi olla istunnossa pääsäännön mukaan 12 päivänä kalenterivuodessa. Käsittääkseni tilanne on ollut hyvin samansuuntainen muissakin käräjäoikeuksissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa on ollut kuluneella valtuustokaudella yhteensä 109 lautamiestä. Kun otan huomioon - edellä mainitun lautamiestarpeen alenemisen ja - sen, että oikeusministeriön kirjeessä viitatuita syistä jatkossa riittää, että kustakin kunnasta valitaan käräjäoikeuslain 15 :n mukaisesti vähintään yksi lautamies, päädyn harkintani perusteella nyt esittämään lautamiesten kokonaismääräksi 82 ja että se jakautuisi kunnittain väestötilaston perusteella seuraavasti: Kuhmoinen (väestön kokonaismäärästä hlöä / 0,914 %) - valittavia lautamiehiä yksi (1). Kuulen kuntia esityksestäni. Pyydän, että kunnat toimittavat mahdolliset lausuntonsa käräjäoikeuteen viimeistään Aiemmin Kuhmoisista on valittu kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä.

8 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että Kuhmoisten kunnalla ei ole huomautettavaa Keski-Suomen käräjäoikeuden esitykseen lautamiesten lukumäärästä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Keski-Suomen käräjäoikeus / laamanni Tapani Koppinen

9 Kunnanhallitus KUHMOISTEN KUNNAN PIHLAJALAHDEN KYLÄSSÄ OLEVIEN PIHLAJASAARTEN RAKENNUSOIKEUS JA SEN KORVAAMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: kehittämisasiamies, ) Khall 227 Seppo Peltola ja Timo Seppälä on lähestynyt Kuhmoisten kunnanhallitusta kirjeellä : Asia: Kuhmoisten kunnan Pihlajalahden kylässä olevien Pihlajasaarten omistus (pinta-ala yht ha). Pihlajasaarten rakennusoikeus ja sen menetys Päijänteen rantayleiskaavoituksessa ja Natura-alueita muodostettaessa. Rakennusoikeuden menetyksen korvaaminen. 1. Maanmittauslaitos selvitti Pihlajasaarten omistusoikeudet päättyneessä maanmittaustoimituksessa. Osuudet Pihlajasaarista on 83:lla Pihlajalahden kylän tilalla. Henkilöomistajia on yli sata. 2. Päijänteen rantayleiskaavassa ei ole osoitettu Pihlajasaariin rakennusoikeutta. Vaikka saarten omistus oli epäselvä, Pihlajasaaret otettiin virheellisesti mukaan Natura-alueeksi. Menetetty rakennusoikeus on maanomistajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi korvattava. Keski-Suomen ELY-keskuksen kaavoitusasiantuntijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa heidän arvionsa menetetyistä rakennusoikeuksista on 3-4 rakennuspaikkaa. Ottaen huomioon kaavoituksen ja Kuhmoisten kunnan käytännön vastaavista saarten rakennusoikeuksien myöntämisistä (vertaa Pihlajasaarten lähellä oleva Haukkasaari Haukkasalon eteläpuolella, katso liitekartta) on perusteltua, että Pihlajasaarten menetetty rakennusoikeus on neljä rakennuspaikkaa. Pihlajasaarten tulevaisuus: Kaikkien osapuolten kannalta hyvä ratkaisu olisi päästä Pihlajasaarista kauppaan Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen kanssa. Yhdistys on ollut asiassa aloitteellinen. Koska yhdistyksen varat ovat vähissä ja valtio ja kunnat eivät enää tue sitä aluehankinnoissa kuten ennen, yhdistys pystyy maksamaan vain murto-osan käyvästä hinnasta. Täysi korvaus menetetystä rakennusoikeuksista tukisi ratkaisuun pääsemistä.

10 Kunnanhallitus Pyydämme Kuhmoisten kuntaa selvittämään em. korvauksiin kuuluvat toimenpiteet mahdollisimman nopealla aikataululla. Keski-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään vahvistanut Päijänteen rantayleiskaavan. Rantayleiskaava sisältää Haukkasalo - Pihlajakosken osayleiskaavan. Pihlajasaaret on merkitty ulkoilu- ja retkeilyalueeksi. Keski-Suomen ympäristökeskuksen yleiskaavan vahvistamispäätöksessä on rantayleiskaavan mitoitusperusteista lausuttu seuraavaa: Päijänteen rantayleiskaavan kaikilla neljällä Kuhmoisten kunnan osa-alueella on käytetty samoja mitoitusperiaatteita. Alueen rannat on jaettu rakentamiskelpoisuudeltaan neljään luokkaan, joista jokaiselle on annettu omat mitoituslukunsa. Alle 0,5:n hehtaarin kokoisilla saarilla ei ole ollenkaan rakennusoikeutta. 0,5-2 ha kokoisille saarille saa rakentaa yhden lomaasunnon, mikäli luonnonolosuhteet sen sallivat. Saaret, joiden koko on 2-20 ha, on mitoitettu niin, että rakennusoikeus on yksi lomaasuntoyksikkö alkavaa kolmea hehtaaria kohti. Tätä suurempien saarien rantarakennusoikeus on määritetty kuten mantereella. Mitoitusperiaatteiden soveltamiseksi on alueelle muodostettu kolmenlaisia vyöhykkeitä: järviluontovyöhykkeitä, normaaleja rakentamisalueita ja loma-asuntovyöhykkeitä. Normaalilla rakentamisalueella keskimääräinen rakentamistehokkuus on ollut noin 4-5 lomaasuntoyksikköä rantaviivakilometriä kohti. Valtioneuvosto teki päätöksen Euroopan yhteisön Natura verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä. Natura verkosto on Euroopan yhteisön kattava ekologinen verkosto, joka koostuu jäsenvaltioiden siihen ilmoittamista luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin (79/409/ETY, jäljempänä lintudirektiivi) mukaisista erityissuojelualueista (SPA) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasvillisuuden suojelusta annetun neuvoston direktiivin (92/43/ETY, jäljempänä luontodirektiivi) tarkoittamista erityisten suojelutoimien alueista (SAC). Jäsenvaltiot muodostavat SAC -alueet alueista, jotka Euroopan yhteisön komissio on hyväksynyt yhteisön tärkeinä pitämistä alueiksi (SCI) jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta.

11 Kunnanhallitus Ensisijaisesti asiassa tulisi selvittää, olisiko alueelle mahdollisuus osoittaa rakennusoikeutta. Mikäli tämä ei ole mahdollista luonnonsuojelullisista tai muista syistä, tulisi seuraavaksi arvioida rakennusoikeuden menetyksestä mahdollisesti aiheutuvia edunmenetyksiä ja niiden korvattavuutta kaavoitusta ja luonnonsuojelua koskevan lainsäädännön pohjalta. Alueen kaava on lainvoimainen ja lähtökohtana on, että rakentamisen mahdollisuus ranta-alueilla arvioidaan kaavoitusmenettelyssä. Koska kaavoitusmenettelyssä ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka vuoksi kunnan tulisi muuttaa yleiskaavaa, tulee asia selvittää maanomistaja-aloitteisesti ranta-asemakaavoituksen yhteydessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus päättää, että Kuhmoisten kunta ei ryhdy toimenpiteisiin, joilla selvitettäisiin Pihlajasaarten mahdollinen rakennusoikeuden määrä ja mahdollisesta rakennusoikeuden menetyksestä aiheutuvat kustannukset. Maanomistaja voi halutessaan laatia kustannuksellaan ranta-asemakaavan, jonka laatimisen yhteydessä tulee selvitettäviksi rakennuspaikkojen osoittamisen mahdollisuus ja asiaan liittyvät mahdolliset korvaukset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Seppo Peltola - Timo Seppälä

12 Rakennuslautakunta Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS / RIITTA MERIVIRTA Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, Rak.ltk 38 Riitta Merivirta hakee lupaa kerrosalaltaan 72,8 m 2 :n kalustovarastorakennuksen rakentamiseen tilalle Lomaranta RN:o 10:109 Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Takalammit-nimisen järven rannalla. Alueella on voimassa Sisäjärvien rantayleiskaava ja varastorakennus on esitetty sijoitettavaksi hakijoiden lomarakennuspaikan RA itäpuolelle rantayleiskaavan M-alueelle n. 18 metrin etäisyydelle RAalueen rajasta. Kaavamääräykset RA Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Kullekin alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen, erillisen saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m 2. Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle em. rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Rakennusten lukumäärä saa olla enintään viisi. M Maa- ja metsätalousvaltainen alue Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. MRL 43.2 :n perusteella määrätään, että asuin- ja lomarakennuksia ei saa sijoittaa 200 metriä lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta kaavassa osoitettuja am-osa-alueita tai erillisiä saunoja. Alueen mahdollinen rakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty rakentamisen sallivalle alueelle (AT-, AP-, RA-, RM-alueille, am-osaalueille tai erillisten rantasaunojen paikoille).

13 Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Tilan Lomaranta käyttämä rakennusoikeus: loma-asunto 59,2 m 2. Uudisrakennuksen rakentamisen jälkeen tilan käyttämä rakennusoikeus on 132 m 2. Hakemustaan hakijat perustelevat mm. sillä, että hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka on paras paikka tontilla rakennuksen sijainniksi. Muutoin tontti on jyrkkä, epätasainen ja soinen. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (sähköposti ) hakemukseen liitetyt valokuvat rakennuspaikalta, asemapiirros sekä ote rantayleiskaavasta erillisinä liitteinä. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle luvan myöntämistä. Hakemukseen suostuminen ei johda merkittävään rakentamiseen alueella eikä vaikeuta kaavan toteuttamista. Rakentamisalue sijaitsee RA-alueen välittömässä läheisyydessä. Hakijat ovat esittäneet erityisen syyn poikkeamiseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 228 Poikkeamislupahakemus on saapunut Keski-Suomen ELYkeskukseen Keski-Suomen ELY-keskus on siirtänyt asian kunnan käsiteltäväksi kirjeellään , joka on saapunut Kuhmoisten kuntaan Kirjeessä todetaan: Riitta Merivirran poikkeamishakemuksen mukainen kalustovaja sijoittuu tilan päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin. MRL 72 :n 3 momentin 4 kohdan säännös huomioon ottaen kalustovajan rakentamiseen ei tarvita MRL 171 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua poikkeamista 72 :ssä säädetystä rantarakentamisrajoituksesta, vaan poikkeaminen Kuhmoisten sisäjärvien rantaosayleiskaavan M-aluetta koskevasta kaavamääräyksestä. Tämä poikkeaminen kuuluu MRL 171 :n 1 ja 2 momentin säännökset huomioon ottaen Kuhmoisten kunnan toimivaltaan.

14 Kunnanhallitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus siirtää hallintolain 21 :n nojalla Riitta Merivirran poikkeamishakemuksen Kuhmoisten kunnan käsiteltäväksi. Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Riitta Merivirralle luvan kerrosalaltaan 72,8 m 2 :n kalustovarastorakennuksen rakentamiseen tilalle Lomaranta RN:o 10:109 Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Takalammit-nimisen järven rannalla. Hakemukseen suostuminen ei johda merkittävään rakentamiseen alueella eikä vaikeuta kaavan toteuttamista. Rakentamisalue sijaitsee RA-alueen välittömässä läheisyydessä. Hakijat ovat esittäneet erityisen syyn poikkeamiseen. Päätöslomake on liitteenä 3. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Julkipano Päätöslomake: Riitta Merivirta Ote - Keski-Suomen ely - rakennuslautakunta

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 19.11.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 249 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.10.2012 kello 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot